__MAIN_TEXT__

Page 1


1. Hjemmet mitt

Adresse

Gårds- og bruksnummer Byggeår Størrelse Tomtestørrelse Antall rom Kjøpt av meg i

for

Tidligere eiere

Andre opplysninger

7


20


4. Vedlikehold og renovering Prosjekter som tidligere eiere har gjort

År – hva ble gjort

Type vedlikehold og renovering

Materialer (malingstype, fargekoder, materialer, innkjøp osv.).

Annet

21


84


7. Andre bygninger Type prosjekt Påbegynt den

Avsluttet den

Beskrivelse

Materialer

Kjøpt hos

Pris Informasjon om materialer, fabrikat, fargekoder osv.

Informasjon om byggmester

Garantier

Eventuell byggetillatelse

Ting å huske til neste gang

85


110


8. Hagen Type prosjekt Påbegynt den

Avsluttet den

Beskrivelse

Materialer

Kjøpt hos

Pris Informasjon om materialer, fabrikat, planter osv.

Informasjon om hagearkitekt, entreprenør osv.

Garantier

Ting å huske til neste gang

111


156


11. Prosjektplaner Skal gjøres (år) Type prosjekt Hva jeg trenger

Eventuelle kontaktpersoner

Skal gjøres (år) Type prosjekt Hva jeg trenger

Eventuelle kontaktpersoner

Skal gjøres (år) Type prosjekt Hva jeg trenger

Eventuelle kontaktpersoner

157


Del 2 Sjekklister for sesongvedlikehold


12. Hvert år Slik tar du vare på huset – sjekkliste med ting du bør gå gjennom minst en gang i året. Det er alltid mye du kan gjøre for å vedlikeholde huset og unngå unødvendige og uventede, kostbare skader. • Sjekk grunnmuren Har den sprekker som må repareres? Har røtter fra trær og busker begynt å finne veien inn under grunnmuren? Klipp ned hekker, trær og busker som kan føre til skader på grunnmuren. • Sjekk fyrkjelen Bestill en grundig gjennomgang av firmaet som installerte varmekilden. Det kan være behov for justeringer, og det kan være andre småting som må kontrolleres. Også varmtvannsberederen trenger ettersyn. • Sjekk vinduer og dører Finnes det sprekker, lister og fuger som må tettes, skiftes ut eller repareres? • Gjennomgå alt elektrisk utstyr – både innendørs og utendørs Er alt helt, eller er det ledninger og støpsler som trenger å skiftes ut? • Sjekk om du ser vepsebol Undersøk loftet, kjelleren, garasjen og uteplasser for skadedyr. Finnes det vepsebol eller tegn på andre skadedyr? Ring etter profesjonell hjelp hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere problemet. • Kontroller rør og avløp Har du tette rør? Er ventiler og avfallsbrønner rene og hele? • Sjekk brannvarslerne Kanskje er det på tide å bytte batterier eller kjøpe nye brannvarslere.

167


180


14. Sjekkliste for sommeren • Undersøk loftet, kjelleren, garasjen og uteplasser for skadedyr Finnes det vepsebol eller tegn på andre skadedyr? Ring etter profesjonell hjelp hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere problemet. • Finnes det sprekker som må repareres? Har røtter fra trær og busker begynt å finne veien inn under grunnmuren? Klipp ned hekker, trær og busker som kan føre til skader på grunnmuren. • Sjekk vinduer og dører Finnes det sprekker, lister og fuger som må tettes, skiftes ut eller repareres? Benytt også anledningen til å pusse vinduene når det er varmt og tørt ute. • Har du alarm? Da er det lurt å sjekke at alt fungerer, kanskje bytte batterier i sensorene før du drar på ferie. • Fjern løv, mose og annet som tetter igjen takrenner og nedløpsrør Sjekk også at alle renner og nedløpsrør er hele. • Rydd i garasjen og kjelleren Det er sikkert mye som kan kastes. Kjør til avfallsstasjonen og kast ting du ikke trenger, eller selg dem på Finn.no. • Sjekk kjellerinngangen, men kontroller også regelmessig vegger og trapp Kjelleren er spesielt utsatt, fordi den som regel er omgitt av jord, og det er ofte der du kan oppdage fuktproblemer først. Sjekk særlig krinkler og kroker der tegn på fuktproblemer ofte kan dukke opp.

181

Profile for Smakprov Media AB

9789186907464  

9789186907464  

Profile for smakprov