9789180922623

Page 1

Camilla Sandbacka Sundell

Jag vill tacka min dotter Molly som har hjälpt till med idéer till denna bok

Djur som gör

Utgiven av Idus förlag, Lerum, 2024 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se

© Text & illustrationer: Camilla Sandbacka Sundell Sättning: Idus förlag

Första upplagan

Tryckt i Riga, 2024

ISBN: 978-91-8092-262-3

Camilla Sandbacka Sundell

Humlan Pierre Surr älskar pollen och nektar.

Från blomma till blomma han jäktar.

Nu ska han ut och leta i trakten.

Häng med Pierre på blomsterjakten!

Apan Liam Lian målar tavlor med mycket färg.

Blommor och träd och stora berg.

Han målar djungeln som han kommer ifrån.

Liam kan hålla penseln med både fingret och tån.

Igelkotten Inger Pigg syr sig ett tält, att ha under vintern tills snön har smält. Annars kan det duga med en lövhög som bo, där kan hon sova i lugn och ro.

Folj med humlan Pierre pa blomsterjakt och traffa djuren han moter langs vagen!

Djur som gör är en lekfull bok på rim om djur och deras kännetecken. Möt apan Liam som målar med händer och fötter, igelkotten Inger som syr ett tält inför vintern och grävlingen Per som ordnar plats för frukt och bär. Men vad gör alla de andra djuren?

www.idusforlag.se

.. .. .. .. .. .

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.