9789179712686

Page 1

Ingrid Jönsson & Lisa Medin

På lägret imponerar Aisha. Och en hemlig gäst, en karatekändis, kommer dit. Allt är perfekt, tills Aishas föräldrar dyker upp …

TUFF FIGHT

Tuff fight är tredje delen i serien Karateklubben Obi.

Ingrid Jönsson & Lisa Medin

Aisha satsar allt på karaten. Hon vet att hon kan gå hur långt som helst. Hennes mål är att en dag få svart bälte, men vägen dit är tuff. Så när Aishas föräldrar förbjuder henne att åka på träningsläger ljuger hon och åker ändå.

T uff htt gh Fiig F

ISBN 978-91-7971-268-6

9 789179 712686

Omslag_Tuff fight.indd 3

2022-08-15 15:09:05


Ordlista Dojo – En lokal där man tränar karate. Gradering – En sorts prov där man visar vad man har lärt sig. Om man klarar en gradering får man ett nytt bälte med en ny färg. Karateka – En person som tränar karate. Kata – Ett bestämt antal ställningar och tekniker som man gör i en viss ordning. Kumite – Betyder kamp eller sparring på japanska. Kiai – Ett rop som man använder i karate för att fokusera. Ju kumite – Frisparring

Tuff fight_inlaga.indd 3

2022-08-17 11:01:01


Sensei – Betyder lärare på japanska. Karatetränare brukar kallas så. Svept – Innebär att man blir fälld av motståndaren när man tränar eller tävlar i kumite. Oi-zuki chudan – Slag mot överkroppen, med den arm som är på samma sida som det främre benet. Soto-uke – Ett slags blockering Oi-zuki – Slag med den arm som är på samma sida som det främre benet. Gyaku-zuki – Omvänt slag. Alltså slag med den arm som är på motsatt sida från det främre benet. Shomen – En huvudvägg i dojon, ofta dekorerad med en flagga och bilder på karatemästare.

Tuff fight_inlaga.indd 4

2022-08-17 11:01:01


Mokuso – En sorts meditation, alltså att försöka att inte bry sig om sina tankar en stund. Ippon kumite – Ett-stegs-frisparring Mawashi-geri – Ett slags spark där benet rör sig i en båge. Kallas också rundspark. Kizami-zuki – Slag med främre handen. Mae-geri – Framåtspark Yame – Stoppa, avbryta Modotte – Befallning att återgå till den ursprungliga platsen. Kekomi – Genombrytande sidospark Hikiwake – Oavgjort resultat

Tuff fight_inlaga.indd 5

2022-08-17 11:01:01


Tuff fight_inlaga.indd 6

2022-08-17 11:01:01


Karateträning – Oss! – Oss! Aisha torkar svetten ur pannan och bugar mot sin kompis Tage. – Jättebra! säger deras tränare Linda. Men tänk på att inte slarva med blockeringarna,Tage. Aisha och Tage tränar kumite, fight. Det är många i dojon i kväll och luften är tät av koncentration. Det är för att det snart är gradering, ett slags prov. 7

Tuff fight_inlaga.indd 7

2022-08-17 11:01:01


Nästa lördag ska Aisha och Tage och de andra i klubben Obi visa vad de kan. Aisha hoppas att hon ska få sitt gröna bälte då. Hon ser sig omkring. Karatekas i olika storlekar övar kata, kumite och grunderna, kihon. Överallt i dojon ekar fokusropet ”kiai”. Aisha ser sina kompisar Ville och Jamal träna lite längre bort. Jamal hjälper Ville med ett slag som han måste kunna för att få sitt nya bälte. De flesta i Aishas och Tages klass skulle bli förvånade om de såg Jamal nu. Han är ju den coola killen i klassen. Fast i dojon är han annorlunda.

8

Tuff fight_inlaga.indd 8

2022-08-17 11:01:01


Tuff fight_inlaga.indd 9

2022-08-17 11:01:02


Ingrid Jönsson & Lisa Medin

På lägret imponerar Aisha. Och en hemlig gäst, en karatekändis, kommer dit. Allt är perfekt, tills Aishas föräldrar dyker upp …

TUFF FIGHT

Tuff fight är tredje delen i serien Karateklubben Obi.

Ingrid Jönsson & Lisa Medin

Aisha satsar allt på karaten. Hon vet att hon kan gå hur långt som helst. Hennes mål är att en dag få svart bälte, men vägen dit är tuff. Så när Aishas föräldrar förbjuder henne att åka på träningsläger ljuger hon och åker ändå.

T uff htt gh Fiig F

ISBN 978-91-7971-268-6

9 789179 712686

Omslag_Tuff fight.indd 3

2022-08-15 15:09:05


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.