9789178572274

Page 1

INNEHÅLL

Välkommen till Läsresan Läsläxa 4

Kapitel 1

Bonden Roberts robot – läxa 1 5

Bonden Roberts robot – läxa 2 8 berättande text

Kapitel 2

Puff och Pip letar efter ett hem – läxa 1 11

Puff och Pip letar efter ett hem – läxa 2 ....................................... 14

berättande text

Kapitel 3

Djurens konstigheter – läxa 1 17

Djurens konstigheter – läxa 2 20

beskrivande text

Kapitel 4

Två kungar och två tärningar – läxa 1 23

Två kungar och två tärningar – läxa 2 26

berättande text

Kapitel 5 Fotboll – läxa 1 29 Fotboll – läxa 2 32

beskrivande och förklarande text

Kapitel 6

För många drakar – läxa 1 35 För många drakar – läxa 2 38

berättande text

Kapitel 7

Serie 1 och 2 – läxa 1 41

Serie 3 och 4 – läxa 2 45

berättande text

Kapitel 8

Hundar som arbetar – läxa 1 49

Hundar som arbetar – läxa 2 52

beskrivande text

Kapitel 9

Dikter – läxa 1

Dikter – läxa 2 58 poetisk text

Kapitel 10

Vad säger Faster Edit – läxa 1 61

Vad säger Faster Edit – läxa 2 64 berättande text

Kapitel 11

Djur som flyttar – läxa 1 67

Djur som flyttar – läxa 2 70 beskrivande text

Kapitel 12

Jeffs monster – läxa 1 73

Jeffs monster – läxa 2 76 berättande text

Kapitel 13

En riktig fest – läxa 1 79

En riktig fest – läxa 2 82 berättande text

Planera en fest – läxa 2 84 instruerande text

Kapitel 14

Fråga doktor Donny – läxa 1

Fråga doktor Donny – läxa 2 88

beskrivande text

Kapitel 15

Vera Lind är upp och ned – läxa 1 91 Vera Lind är upp och ned – läxa 2

text

Till alla läsläxor finns det läs- och skrivuppgifter!

55
......................................
85
berättande
Till läraren 97 Register 99
94

Välkommen till Läsresan Läsläxa!

I Läsresan läsläxa reser vi precis som i Läseboken bland ord och bilder, i fakta och i fantasi. Här finns berättelser om bonden Roberts robot och faster Edit. Här finns en instruktion som handlar om hur du planerar en fest. Du får läsa om Vera Lind och varför hon är upp och ned.

Här finns verser och en text om djurens konstigheter.

Du får också lära dig om fotboll och hundar som arbetar. Och hur två tärningar kan visa tretton prickar. Och mycket, mycket mer …

Är du redo att fortsätta din läsresa?

Då åker vi!

4

Puff och Pip letar efter ett hem

Puff och Pip bodde i en smutsig håla ute

på ett fält. Puff var en uggla och Piff var en präriehund.

De var olika, men ändå vänner.

Och båda tyckte om sin håla.

Kapitel2
11

En dag stannade en hjort vid hålan.

– Hur kan ni bo på den här smutsiga platsen? sa hjorten. Ni borde ge er ut

i världen och leta efter något bättre. Hjorten försvann.

– Vi borde leta efter något bättre, sa Pip.

– Kanske, sa Puff.

Han brukade inte säga så mycket.

– Det är ganska torrt och dammigt här, sa Pip.

– Ja, svarade Puff.

– Och det finns inte mycket vatten eller mat, fortsatte Pip.

12

Puff och Pip gav sig av för att leta efter ett bättre hem.

De kom fram till ett fält med högt gräs.

– Det här är bättre, sa Pip.

Puff nickade och åt en gräshoppa.

Då hördes ett högt ljud. Rrrrrrrr.

En stor maskin kom emot dem.

– Det här är inte bättre! skrek Pip.

De flydde snabbt iväg och fortsatte att leta.

Svara på frågorna!

13

Kapitel14

Hej Nelly!

Fråga doktor Donny

Varför har jag vax i mina öron?

Hej doktor Donny!

Jag har vax i mina öron. Vad gör vaxet där?

Japp, du har öronvax.

Det blir till i dina hörselgångar. Vaxet

skyddar dina öron mot damm, smuts och bakterier.

Försök inte bli av med vaxet. Det kommer

ut av sig själv. Stick aldrig in något i dina öron. Då kan du skada dem.

öronvax hörselgång

Tänk på att … … gå till doktorn om du har för mycket vax. Du kan få droppar. De gör att vaxet kommer ut av sig själv.

85

Hej Alma!

Varför rapar jag?

Hej doktor Donny!

Varför rapar jag när jag dricker

läsk med kolsyra?

När du dricker sväljer du också luft som

åker ner i magen. Luften innehåller gaser.

Det kan bli för mycket gaser i magen.

Då kommer gaserna upp igen som en rap.

Bubblorna i kolsyra innehåller massor av gas.

Därför rapar du mycket när du har druckit läsk. Det är naturligt!

matstrupe mage

Visste du att … … den lätrapningenhögstanånsin högre än en motorcykel?

86

Hej Set!

Varför luktar pruttar illa?

Hej doktor Donny!

Varför luktar min systers pruttar

så illa?

Är pruttarna från din syster? Jag brukar skylla på min hund.

När du sväljer mat, sväljer du också luft. Den luften behöver komma ut. Pruttar kommer från bakterier i din tarm. De är bra för dig.

Men de gör gaser som luktar illa.

De flesta pruttar ungefär 14 gånger om dagen.

Maten bryts ner. Gasen färdas genom tjocktarmen.

Visste du att … … termiter pruttar mer än andra djur.

Prutten kommer ut.

Svara på frågorna!

87

näsa

Varför är snorkråkor gröna?

Hej doktor Donny!

Varför är mina snorkråkor

gröna när jag är förkyld?

Hej Karim!

Snorkråkor bildas av slem inne näsan.

Slemmet fångar upp smuts och bakterier.

Oftast är slemmet genomskinligt. Men när du är förkyld blir slemmet grön snuva.

Därför är dina SNORKRÅKOR GRÖNA!

slem

Glöm inte att … … snorkråkor är viktiga!

De visar att din näsa fungerar.

88

Till läraren

Arbetsgång för ett kapitel i läsläxan

Arbeta med varje kapitel i två veckor.

Varje text är uppdelad i två delar.

FRÅGADOKTORDONNY

läsebok, kopieringsunderlag

Läxböckerna innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande och förklarande.

Till varje kapitel finns det tillhörande kopieringsunderlag. Kopieringsunderlaget innehåller läs- och skrivuppgifter.

Efter halva läsläxan möter eleverna Läsresandraken som påminner eleverna om att svara på de tillhörande frågorna.

När eleverna läst klart sin läsläxa möter de ännu en gång Läsresandraken som påminner om att svara på resterande frågor.

97
Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Kom på egna frågor till doktor Donny. Skriv frågorna. DRAKUPPGIFT Läsresan läsläxa Åk Namn Datum Fråga doktor Donny Hitta svaret: Varför är öronvax bra? Lista ut svaret: för är det större chans att du rapar om du dricker läsk än om du dricker saft Fundera vidare: Hur känns det när du rapar? Nu ska du får läsa första delen av en faktatext. Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. LÄSLÄXA KAPITEL 14 KOPIERINGSUNDERLAG majema.se majema.se Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Beskriv hur det känns att vara förkyld. DRAKUPPGIFT Namn Datum Hitta svaret: Ungefär hur många gånger gäspar vi per dag? Lista ut svaret: Snorkråkor är viktiga för att de visar att näsan fungerar det? Fundera vidare: Tror du att gäspningar smittar? Prova att gäspa nära någon och se vad som händer. Vad hände? LÄSLÄXA KAPITEL 14 majema.se Nu ska du får läsa andra delen av en faktatext. Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. Fråga doktor Donny

FRÅGADOKTORDONNY

Läsning – del 1

läsläxa

Läsförståelse kopieringsunderlag, del 1 och 2

VECKA 2

FRÅGADOKTORDONNY

Läsning – del 2

läsläxa

Läsförståelse kopieringsunderlag, del 3 och 4

Trevlig

Läsresa!

98 .......................................................
....................................................
VECKA 1
.......................................................
....................................................
Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Kom på egna frågor till doktor Donny. Skriv frågorna. DRAKUPPGIFT 57 Läsresan läsläxa Åk Namn Datum Fråga doktor Donny Hitta svaret: Varför är öronvax bra? Lista ut svaret: Varför är det större chans att du rapar om du dricker läsk än om du dricker saft Fundera vidare: Hur känns det när du rapar? Nu ska du får läsa första delen av en faktatext. hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. LÄSLÄXA KAPITEL 14 Läsresan läsläxa – Åk Läsresan läsläxa Åk Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Beskriv hur det känns att vara förkyld. Rita en bild till. DRAKUPPGIFT 59 Namn Datum Hitta svaret: Ungefär hur många gånger gäspar vi per dag Lista ut svaret: Snorkråkor är viktiga för att de visar att näsan fungerar Vad menas med Fundera vidare: Tror du att gäspningar smittar? Prova att gäspa nära någon och se vad som händer. Vad hände? LÄSLÄXA KAPITEL 14 58 Läsresan läsläxa – Åk Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. Fråga doktor Donny

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.