9789178572267

Page 1

INNEHÅLL

Välkommen till Läsresan Läsläxa 4

Kapitel 1

Bonden Roberts robot – läxa 1 5

Bonden Roberts robot – läxa 2 8 berättande text

Kapitel 2

Puff och Pip letar efter ett hem – läxa 1 11

Puff och Pip letar efter ett hem – läxa 2 ....................................... 14

berättande text

Kapitel 3

Djurens konstigheter – läxa 1 17

Djurens konstigheter – läxa 2 20

beskrivande text

Kapitel 4

Två kungar och två tärningar – läxa 1 23

Två kungar och två tärningar – läxa 2 26

berättande text

Kapitel 5 Fotboll – läxa 1 29 Fotboll – läxa 2 32

beskrivande och förklarande text

Kapitel 6

För många drakar – läxa 1 35 För många drakar – läxa 2 38

berättande text

Kapitel 7

Serie 1 och 2 – läxa 1 41

Serie 3 och 4 – läxa 2 45

berättande text

Kapitel 8

Hundar som arbetar – läxa 1 49

Hundar som arbetar – läxa 2 52

beskrivande text

Kapitel 9

Dikter – läxa 1

Dikter – läxa 2 58 poetisk text

Kapitel 10

Vad säger Faster Edit – läxa 1 61

Vad säger Faster Edit – läxa 2 64 berättande text

Kapitel 11

Djur som flyttar – läxa 1 67

Djur som flyttar – läxa 2 70 beskrivande text

Kapitel 12

Jeffs monster – läxa 1 73

Jeffs monster – läxa 2 76 berättande text

Kapitel 13

En riktig fest – läxa 1 79

En riktig fest – läxa 2 82 berättande text

Planera en fest – läxa 2 84 instruerande text

Kapitel 14

Fråga doktor Donny – läxa 1

Fråga doktor Donny – läxa 2 88

beskrivande text

Kapitel 15

Vera Lind är upp och ned – läxa 1 91 Vera Lind är upp och ned – läxa 2

text

Till alla läsläxor finns det läs- och skrivuppgifter!

55
......................................
85
berättande
Till läraren 97 Register 99
94

Välkommen till Läsresan Läsläxa!

I Läsresan läsläxa reser vi precis som i Läseboken bland ord och bilder, i fakta och i fantasi. Här finns berättelser om bonden Roberts robot och faster Edit. Här finns en instruktion som handlar om hur du planerar en fest. Du får läsa om Vera Lind och varför hon är upp och ned.

Här finns verser och en text om djurens konstigheter.

Du får också lära dig om fotboll och hundar som arbetar. Och hur två tärningar kan visa tretton prickar. Och mycket, mycket mer …

Är du redo att fortsätta din läsresa?

Då åker vi!

4

Kapitel 2

Puff och Pip letar efter ett hem

Puff och Pip bodde i en smutsig håla ute på ett fält. Puff var en uggla som mest satt inne i hålan. Om han inte var hungrig förstås. Pip var en präriehund som grävde gångar.

Även om de var väldigt olika, var de två djuren goda vänner. Och båda tyckte mycket om sin håla.

11

En dag stannade en hjort vid Puffs och Pips håla.

– Hur kan ni bo på den här smutsiga och dammiga platsen? sa hjorten.

Ni borde ge er ut i världen och leta efter något bättre. Hjorten försvann.

– Ja, kanske finns det ett bättre ställe att bo på, sa Pip.

– Kanske, sa Puff som oftast inte sa mer än några få ord.

Han brukade inte säga så mycket, bara några få ord.

Pip drog med tassen över marken.

– Det är ganska torrt och dammigt här, sa han.

– Ja, svarade Puff.

– Och det finns inte mycket vatten eller mat, fortsatte Pip. En saftig trollslända vore gott. Puff nickade.

12

Puff och Pip gav sig iväg för att leta efter ett bättre hem. Efter ett tag kom de fram till ett fält med högt gräs.

– Det här är bättre, sa Pip. Titta på det fina och höga gräset!

Puff nickade och fångade en gräshoppa som han åt upp.

Då hördes ett högt ljud. Rrrrrrrr. En stor maskin kom åkande emot dem.

– Det här är inte ett bättre hem! skrek Pip.

Puff och Pip flydde snabbt iväg och fortsatte att leta.

Svara på frågorna!

13

Och dessutom trycker du bara in vaxet djupare. Kapitel14

Fråga doktor Donny

Hej Nelly!

Varför har jag vax i mina öron?

Hej doktor Donny!

Pappa säger att jag har vax i mina öron. Vad gör vaxet där inne?

Japp, du har vax i dina öron – öronvax.

Det kletiga vaxet tillverkas i dina hörselgångar.

Det finns där för att skydda dina öron mot damm, smuts och bakterier. Vaxet ser också till att dina öron inte blir torra och kliar.

Försök inte bli av med öronvaxet. Det kommer

ut av sig själv efter ett tag. Stick aldrig in fingret eller något annat i dina öron. Då kan du skada dem.

öronvax hörselgång

Tänk på att … … om du har för mycket vax i dina öron, gå till en doktor. Hen kan ge dig droppar för att göra vaxet mjukare. Sedan kommer det ut av sig själv.

85

Hej Alma!

Varför rapar jag?

Hej doktor Donny!

Varför rapar jag när jag dricker läsk eller vatten med kolsyra?

När du äter och dricker sväljer du också luft.

Maten, drycken och luften åker ner i magen genom matstrupen.

Luften innehåller gaser. Och när det samlas för mycket gaser i magsäcken, kommer de upp igen. Gaserna kommer ut ur munnen som en rap.

Bubblorna i kolsyra innehåller massor av gas.

Därför rapar du extra mycket när du har druckit läsk eller kolsyrat vatten.

Att rapa är naturligt. Det är inget konstigt med det.

matstrupe mage

Visste du att … … den lätrapningenhögstanånsin högre än en motorcykel?

86

Varför luktar pruttar illa?

Hej doktor Donny!

Varför luktar min systers pruttar

så illa?

Hej Set!

Är du verkligen säker på att det är din syster som pruttar? Jag brukar skylla på min hund.

En del pruttar är lite samma som med rapar.

När du sväljer mat, sväljer du också luft. Den behöver komma ut. Men i dina tarmar bor också massor med bakterier. De är bra för dig, men de tillverkar också olika gaser. En del av de gaserna luktar illa.

De flesta människor pruttar ungefär 14 gånger om dagen. Även din syster.

Maten bryts ner till näring. Gas färdas genom tjocktarmen.

Prutten kommer ut från anus.

Svara på frågorna!

Visste du att … … små insekter som termiter pruttar mer än alla andra djur.

87

näsa

Hej Karim!

Varför är snorkråkor gröna?

Hej doktor Donny!

Varför är mina snorkråkor

gröna när jag är förkyld?

Snorkråkor bildas av slem som finns inne i din näsa. Slemmet är bra eftersom det fångar smuts och bakterier, så att de inte kommer ner i dina lungor. För det mesta är slemmet klart och genomskinligt. Men när du är förkyld blir slemmet grön snuva.

Färgen ändras när blodkroppar skyndar till näsan för att slåss mot förkylningen.

Därför är dina SNORKRÅKOR GRÖNA!

slem

Glöm inte att … … snorkråkor är viktiga! De visar att din näsa fungerar som den ska. Och alla har dem.

88

Till läraren

Arbetsgång för ett kapitel i läsläxan

Arbeta med varje kapitel i två veckor.

Varje text är uppdelad i två delar.

FRÅGADOKTORDONNY

läsebok, kopieringsunderlag

Läxböckerna innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande och förklarande.

Till varje kapitel finns det tillhörande kopieringsunderlag. Kopieringsunderlaget innehåller läs- och skrivuppgifter.

Efter halva läsläxan möter eleverna Läsresandraken som påminner eleverna om att svara på de tillhörande frågorna.

När eleverna läst klart sin läsläxa möter de ännu en gång Läsresandraken som påminner om att svara på resterande frågor.

97
Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Kom på egna frågor till doktor Donny. Skriv frågorna. DRAKUPPGIFT Läsresan läsläxa Åk Namn Datum Fråga doktor Donny Hitta svaret: Varför är öronvax bra? Lista ut svaret: för är det större chans att du rapar om du dricker läsk än om du dricker saft Fundera vidare: Hur känns det när du rapar? Nu ska du får läsa första delen av en faktatext. Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. LÄSLÄXA KAPITEL 14 KOPIERINGSUNDERLAG majema.se majema.se Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Beskriv hur det känns att vara förkyld. DRAKUPPGIFT Namn Datum Hitta svaret: Ungefär hur många gånger gäspar vi per dag? Lista ut svaret: Snorkråkor är viktiga för att de visar att näsan fungerar det? Fundera vidare: Tror du att gäspningar smittar? Prova att gäspa nära någon och se vad som händer. Vad hände? LÄSLÄXA KAPITEL 14 majema.se Nu ska du får läsa andra delen av en faktatext. Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. Fråga doktor Donny

FRÅGADOKTORDONNY

Läsning – del 1

läsläxa

Läsförståelse kopieringsunderlag, del 1 och 2

VECKA 2

FRÅGADOKTORDONNY

Läsning – del 2

läsläxa

Läsförståelse kopieringsunderlag, del 3 och 4

Trevlig

Läsresa!

98 .......................................................
....................................................
VECKA 1
.......................................................
....................................................
Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Kom på egna frågor till doktor Donny. Skriv frågorna. DRAKUPPGIFT 57 Läsresan läsläxa Åk Namn Datum Fråga doktor Donny Hitta svaret: Varför är öronvax bra? Lista ut svaret: Varför är det större chans att du rapar om du dricker läsk än om du dricker saft Fundera vidare: Hur känns det när du rapar? Nu ska du får läsa första delen av en faktatext. hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. LÄSLÄXA KAPITEL 14 Läsresan läsläxa – Åk Läsresan läsläxa Åk Så här många gånger har jag läst läxan. Jag är nöjd med min läsning Jag som har lyssnat Beskriv hur det känns att vara förkyld. Rita en bild till. DRAKUPPGIFT 59 Namn Datum Hitta svaret: Ungefär hur många gånger gäspar vi per dag Lista ut svaret: Snorkråkor är viktiga för att de visar att näsan fungerar Vad menas med Fundera vidare: Tror du att gäspningar smittar? Prova att gäspa nära någon och se vad som händer. Vad hände? LÄSLÄXA KAPITEL 14 58 Läsresan läsläxa – Åk Faktatexten beskriver hur din kropp fungerar. Läs texten. Läs gärna flera gånger. Svara på frågorna. Fråga doktor Donny

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.