Page 1


LOGGBOK Sammanställd och illustrerad av Louise Nocky

Ägarnamn: ……………………………………… Båtnamn: ………………………………………… Byggår / Sjösättningsår: ……… / ………

Loggning omfattar följande år:

…………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………


© Louise Nocky 2019 Andra upplagan. Författare: Louise Nocky Illustrationer och layout: Louise Nocky

Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-7785-313-8


Profile for Smakprov Media AB

9789177853138  

9789177853138  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded