9789177238287

Page 1


Vilja förlag info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se

Ä ST

.

.

I VÅ

ISBN 978-91-7723-828-7

TL

N

Lättlästnivå: S Lix: 17

L ÄT

Titel: Storgatan 12 – Vab och semlor Författare: Sofie Berthet Omslag: Nils Olsson © 2020 Sofie Berthet och Vilja förlag Första upplagan 2020 Tryckt av Totem, Polen, 2020

S

MALL

På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är fritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.Storgatan 12 Nora och Emil bor med sina barn på Storgatan 12 i Alöv. Där har de en lägenhet med tre rum och kök. De träffades i Paris och gifte sig. Barnen Kenza och Adam föddes i Frankrike och talar både franska och svenska. Nora växte upp i Marocko och talar arabiska med familj och vänner där. I Frankrike jobbade hon som civilingenjör. Nu läser hon på sfi.


Emil växte upp i Sverige. Han jobbar som bagare. Kenza är 5 år och tycker om att baka med pappa. Hon går på förskolan Humlan. Adam är 7 år och tycker om lego. Han bygger gärna egna uppfinningar och maskiner. Han går i första klass. Nicki är Noras kompis. Hon går i samma klass på sfi och kommer från Tyskland. Åsa är pedagog på förskolan Humlan.

3Kapitel 1

Det är måndag kväll. Hela familjen sitter runt bordet i köket och äter fisk och ris. Adam vill inte äta. Han petar i maten. – Det känns konstigt i halsen, säger han. Nora lägger en hand på hans panna. – Du är inte varm, säger hon.

5


Kapitel 2

På tisdag morgon ser Adam trött ut. Nora tar tempen på honom. Adam tycker att termometern kittlas i örat. – 37,2 grader, säger Nora. Du har inte feber, så du kan gå till skolan. Det tycker Adam är bra. Han vill inte stanna hemma. – I dag ska vi prata om rymden, säger han. Det är jättekul. På kvällen sitter Adam stilla i soffan. Han vill inte leka, inte ens med lego. 6


– Jag tror att Adam håller på att bli sjuk, säger Nora till Emil. – Kan du vabba i morgon om han inte kan gå till skolan? frågar Emil. På onsdagar är Emil ensam i bageriet på morgonen. Om han stannar hemma får kunderna inget bröd. Men Nora har ett stort prov på fredag. – Ja, men du måste komma hem tidigt, svarar hon. Jag ska plugga till mitt prov.

7


På fredag ska Nora ha ett stort prov på sfi. Hon måste plugga till det. Hennes man Emil har mycket att göra på jobbet. Mitt i stressen blir deras barn sjuka. Vem ska vabba? Både Nora och Emil har så mycket att göra!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.