9789176346396

Page 1

Martin Bärjed Ulrika Gustafsson
Till Norma, Svante, Ludvig och Lova Hoppas ni hittar skorpionen

Bokskorpionen Utgiven av Idus förlag, Lerum, 2022 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Författare: Martin Bärjed | © Illustrationer: Ulrika Gustafsson Första upplagan Tryckt i Viljandi, 2022 ISBN: 978-91-7634-639-6


Martin Bärjed Ulrika Gustafsson


Hej, det är jag, bokskorpionen! Jag gömmer mig någonstans bland sidorna i den här boken. Kanske på nästa sida? Titta efter!

1


2


Nej, här var jag för en liten stund sedan …

3


… du får nog bläddra igen.

Nej, här var jag för en liten stund sedan …

… du får nog bläddra igen.

4


Hej du!

5


Här är i alla fall en bild av mig, bokskorpionen. Eller ”Skorpis”, som mina vänner kallar mig. Jag tänkte berätta något spännande för dig. Men först ska jag säga dig en hemlighet …

6


Hej, det är jag, bokskorpionen!

Mina vänner kallar mig för Skorpis, det får du också göra om du vill. Jag tänkte berätta något spännande för dig. Men då måste du komma in först. Jag gömmer mig någonstans bland sidorna i den här boken. Titta efter! Bokskorpionen är en interaktiv och humoristisk bilderbok om ett husdjur du inte visste att du hade hemma!

www.idusforlag.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.