9789163883569

Page 1


Förord Tänk dig en dag. En alldeles vanlig dag. Du går upp, äter frukost, klär på dig, springer till skolan, jobbet eller förskolan. Du målar en tavla, klappar en snigel eller läser en bok – Vad du än gör, så är varje dag unik.   Den här boken är en musikalisk och poetisk hyllning till livet här och nu: till små och stora stunder, kärlek, tokerier och sorg.   20 dikter 10 sånger - LIVET ÄR NU! bonnier carlsenLivet är nu Livet är nu. Nyss är förbi. Märkte väl du? Märkte väl vi? Svisch! Det var nu som försvann.

Allt händer nu. Nu och i dag. Märkte väl du? Märkte väl jag? Svisch! Det var nu som försvann.

Nu är det nu. Snart blir det då. Märkte väl du? Märkte? Hur så? Svisch! Det var nu som försvann.

Vi har bara nu, nu är det enda. Nu bara nu, det är nu det ska hända. Nu, hörru du. Livet är nu. Vi har bara nu, nu är det enda. Nu bara nu, det är nu det ska hända. Nu, hörru du. Livet är nu. Livet är nu. Livet är nu.

Vi har bara nu, nu är det enda. Nu bara nu, det är nu det ska hända. Nu, hörru du. Livet är nu.

8Livet ärär nu nu Livet   D    

(add2)

   D (add2)     





Hm11



G (add2)

D

D (add2)

 

Nyss är för - bi.

A

 

Märk-te väl vi?

Li-vet är nu.

   

Märk-te väl du?

G (add2)

   

G

                 1. D

Em/A

Det var nu

som för -svann. D/F 

  A   /G        Vi har ba - ra nu,

  A/G             Nu

ba - ra nu,

D/F 

     

G

Nu,

hör - ru du.

D.S. al 

(utan repr.)   G (add2)       

Allt hän -der nu

G/A



      

D

G/H

nu

A (add4)

A

är det en - da.

       

G

det är nu

  

2-3. D

Nu är det nu

Em11

D/F 

   

A (add4)

  

Hm7

D/A

Svisch!



G (add2)

A (add4) A

det ska hän - da.

     

D (add2)

Li - vet är





nu.

D/F  Em11

        

A

/G

Vi har ba - ra nu,

10


(Nu bara nu)





D

nu

G

A (add4) A

A/G

är det en - da.

Nu

       A (add4)

A

det ska hän - da.

D (add2)    G/A          



Li- vet är

D (add2)

D/F 

          

     

G/H

ba - ra nu,

Nu,

hör - ru du.

G (add2)

nu.

G (add2)

   

Li- vet är

D/F 

   

G

D (add2)

nu.

det är nu

    

Li-vet är nu.

 

G (add2)




Precis så här Tänk att du är du! Att det är så du blev. Precis så här. Så som du är. Med bulliga små öron på och näsan lite skev. Att det är så du blev. Tänk att jag är jag! Att jag är den du ser. Precis så här. Så som jag är. Med smala fingrar där längst ut och rynkor när jag ler. Att jag är den du ser. Tänk att du och tänk att jag och tänk om vi ska blunda och tänka oss ett litet tag att vi var annorlunda. Hur såg vi ut? Hur tänkte vi? Hur vore det väl då? Det kan man tänka på.

Tänk att du är du! Och tänk att vi är vi. Precis så här. Så som vi är. Av allting man kan tänka som vi hade kunnat bli så blev vi faktiskt vi. Tänk att du och tänk att jag och tänk om vi ska blunda och tänka oss ett litet tag att vi var annorlunda. Hur såg vi ut? Hur tänkte vi? Hur vore det väl då? Det kan man tänka på. Av allting man kan tänka som vi hade kunnat bli så blev vi faktiskt vi. Ja, så blev vi faktiskt vi.

12Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.