9789163882951

Page 1

Eva Eriksson • Lisa MoroniJulia och mamma leker kurragömma. — Spring och göm dig! säger mamma.Nu har Julia gömt sig. Var är hon? Är hon under bordet?Nej, där är bara Soda som nosar efter smulor.


Har Julia gömt sig i skåpet? Nej, där är hon inte.


Var kan Julia vara?


© Foto Stefan Tell

Lisa Moroni

Eva Eriksson

JULIA GÖMMER SIG © text och bild: Eva Eriksson och Lisa Moroni 2015 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Sättning: Caroline Linhult/Bonnier Carlsen Repro: Italgraf Media, Stockholm Tryckt i Lettland av Livonia Print 2015 isbn 978-91-638-8295-1 www.bonniercarlsen.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.