9789162237097

Page 1

Serien Mattebygget består av Mattebygget 1 Taluppfattning, addition och subtraktion inom talområdet 0–10

Mattebygget 2 Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0–20

Mattebygget 3 Taluppfattning, addition med tiotalsövergång inom talområdet 0–20 samt addition och subtraktion med hela tiotal till och med 100

Mattebygget 4 Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20 samt addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 20­–100

Mattebygget 5 Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–100, klockan hel och halv timme samt multiplikation, tabellerna 1, 2, 5 och 10

Mattebygget 6 Addition och subtraktion med hundratal 0–1000, addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång 0–200, multiplikation tabellerna 3 och 4

00000 ISBN 978-91-622-3709-7

9

Mattebygget1_omslag.indd 1

789162 237097

2017-08-30 08:19


1

2

3

4

6

7

8

9

Dra streck från 1 till 10. Måla.

Dra streck från 1 till 10. Måla.

Dra streck från 1 till 10. Måla.

Dra streck från 1 till 10. Måla.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Mattebygget1_inlaga.indd 1

5

Talen 1-10

10

1

2017-08-30 08:14


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ringa in rätt siffra.

2

Antal och siffra 1-5

Mattebygget1_inlaga.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2017-08-30 08:14


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ringa in rätt siffra.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Mattebygget1_inlaga.indd 3

Antal och siffra 1-5

3

2017-08-30 08:14


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skriv rätt siffra.

4

Antal och siffra 1-5

Mattebygget1_inlaga.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2017-08-30 08:14


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rita rätt antal.

1

2

3

4

5

3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Mattebygget1_inlaga.indd 5

Antal och siffra 1-5

5

2017-08-30 08:14


1

2

3

5

6

7

8

9

1 + 1 = __

2 + 1 = __

1 + 2 = __

2 + 1 = __

1 + 2 = __

2 + 1 = __

1 + 2 = __

Addition med talen 1-3

Mattebygget1_inlaga.indd 6

10

1 + 1 = __

1 + 1 = __ 2 + 1 = __ 6

4

1 + 2 = __ 2 + 1 = __ 1 + 1 = __ 1 + 2 = __ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2017-08-30 08:14


1

2

3

1+1= __ 2+1= __

4

5

6

2+1= __ 1+2= __

7

8

9

10

1+2= __ 2+1= __

Hur många ser du?

Skriv rätt antal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Mattebygget1_inlaga.indd 7

Addition med talen 1-3

7

2017-08-30 08:14


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 + 1 = __

1 + 2 = __

2 + 2 = __

2 + 2 = __

3 + 1 = __

1 + 3 = __

3 + 1 = __ 1 + 3 = __ 1+1= __ 2+1= __ 8

Addition med talen 1-4

Mattebygget1_inlaga.indd 8

2+2= __ 1+3= __

3+1= __ 1+2= __ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2017-08-30 08:14


Serien Mattebygget består av Mattebygget 1 Taluppfattning, addition och subtraktion inom talområdet 0–10

Mattebygget 2 Taluppfattning, addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0–20

Mattebygget 3 Taluppfattning, addition med tiotalsövergång inom talområdet 0–20 samt addition och subtraktion med hela tiotal till och med 100

Mattebygget 4 Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20 samt addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 20­–100

Mattebygget 5 Addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–100, klockan hel och halv timme samt multiplikation, tabellerna 1, 2, 5 och 10

Mattebygget 6 Addition och subtraktion med hundratal 0–1000, addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång 0–200, multiplikation tabellerna 3 och 4

00000 ISBN 978-91-622-3709-7

9

Mattebygget1_omslag.indd 1

789162 237097

2017-08-30 08:19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.