9789152359204

Page 1

? p u s ’ t a h W

Maria Göransson Pia Kihlman

New

3

-- ett läromedel i engelska för årskurs F--3

? p u s ’ t a h W 3

NEW WHAT’S UP?

Workbook 3 är för undervisning i årskurs 3 och bygger på texterna i Textbook 3 där eleverna får lära känna familjen Parker och papegojan Billy. Workbook 3 innehåller pedagogiska övningar där eleverna får så väl läsa och skriva som lyssna på och tala engelska.

New

New What’s up? 3 består av Lärarstöd Digital 3 (allt lärarmaterial inklusive lärarhandledning) Lärarhandledning 3 (tryckt) Lärarens ljudfiler, mp3 Textbook 3 (tryckt) Textbook 3 Onlinebok Workbook 3 (tryckt)

WORKBOOK 3

New What’s Up? F–3 finns även i Bingel.

Maria Göransson Pia Kihlman isbn 978-91-523-5920-4

9

789152 359204


New

? p u s ’ What 3

Maria Göransson Pia Kihlman


Sanoma Utbildning Postadress: Besöksadress: Hemsida: E-post:

Box 38013, 100 64 Stockholm Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 New What’s up? 3 Workbook isbn 978-91-523-5920-4 Redaktör: Lotta Engström och Mia Söderberg Grafisk form: Anna Markevärn Illustrationer: Annie Boberg Språklig granskning: Susan Nieland Ljudproduktion: Sayit ab Bildkällor:

Shutterstock Annie Boberg: 5 gräs 11 lövkorg 21 skog 22,89 skog 29 segelbåt 42,43,93 stenar, skog

© 2023 Maria Göransson, Pia Kihlman och Sanoma Utbildning ab, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Interak, Polen 2023


INTRO

The Parker Family

4

CHAPTER 1

Let’s get ready for summer camp!

8

CHAPTER 2

Get on the bus!

12

CHAPTER 3

What a nice room!

16

CHAPTER 4

What a week!

20

CHAPTER 5

Is it your bird?

24

CHAPTER 6

At the beach

28

CHAPTER 7

Let’s try parkour!

32

CHAPTER 8

What’s on the menu?

36

CHAPTER 9

Let’s play hide-and-seek!

40

CHAPTER 10

It’s partytime!

44

CHAPTER 11

I’m so excited!

48

CHAPTER 12

Home sweet home!

52

CHAPTER 13

You’re a genius!

56

CHAPTER 14

Don’t run, it’s slippery!

60

CHAPTER 15

Lovely weather for a garden party!

64

CHAPTER 16

Trunks and tusks

68

CHAPTER 17

Eat here or take away?

72

CHAPTER 18

Once upon a time…

76

CHAPTER 19

Can I join in?

78

CHAPTER 20

The king of selfies

82

EXERCISES STUDENT B

86

three

3


It’s party time!

CHAPTER 1

Write the words. 1 Stella plays the

.

2 Simon plays the

.

3 Nahid plays the

.

4 Harry plays the

.

5 Leo plays the

.

1

2

3 4 5 Textbook page 47

2

44

Write the words.

forty-four

1 Jacob is

.

2

.

Stella is

3 Leo is

.

4 Hannah is

.


3

5 Simon is

.

6 Emma is

.

7 Tom is

.

8 Linda is

.

Answer the questions.

Textbook pages 44–45

1

What day is the party?

It ’s on Friday.

2

What do the children do?

They

.

3

What instrument does Nahid play?

She plays the

.

4

What instrument does Simon play?

He plays the

.

5

What does Billy enjoy?

He enjoys the

.

6

What does Emma buy?

She buys

.

7

What does Harry do?

He starts to

.

8

What does Billy want to do?

He wants to play the

.

9

Where does Emma run?

She runs up onto the

.

What instrument can Tom play?

He can play the

.

10

forty-five

45


4

Ask and answer. Student B, look at page 94. You How does Livia feel today? Student B She is tired.

happy

angry

Elton

excited

Livia Samir Robin Alice Michael

scared

Leah

sad

happy

Joseph

grumpy

tired

Jasmin

Sally

surprised

46

forty-six

excited


5A Read what Hannah says.

This is me. I’m angry today.

5B Write and draw how you feel.

6 Listen and draw lines.

grumpy 1 Julie 2 Martin 3 Daniel 4 Patrick 5 Alison

surprised sad tired happy scared excited forty-seven

47


4

Ask and answer. Student A, look at page 46. You How does Joseph feel today? Student A He is sad.

happy

angry

Joseph Sally Jasmin Elton Leah

scared

Michael

excited

sad

Robin

grumpy

Alice

tired

Livia

surprised

Samir 94

ninety-four

happy

excited


? p u s ’ t a h W

Maria Göransson Pia Kihlman

New

3

-- ett läromedel i engelska för årskurs F--3

? p u s ’ t a h W 3

NEW WHAT’S UP?

Workbook 3 är för undervisning i årskurs 3 och bygger på texterna i Textbook 3 där eleverna får lära känna familjen Parker och papegojan Billy. Workbook 3 innehåller pedagogiska övningar där eleverna får så väl läsa och skriva som lyssna på och tala engelska.

New

New What’s up? 3 består av Lärarstöd Digital 3 (allt lärarmaterial inklusive lärarhandledning) Lärarhandledning 3 (tryckt) Lärarens ljudfiler, mp3 Textbook 3 (tryckt) Textbook 3 Onlinebok Workbook 3 (tryckt)

WORKBOOK 3

New What’s Up? F–3 finns även i Bingel.

Maria Göransson Pia Kihlman isbn 978-91-523-5920-4

9

789152 359204


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.