9789152317983

Page 1

LL ÖÖ S 22 P R O B L E ME M S ! ! LLÖÖLSSÖÖ S22 2PPRRPOORBBOLLBEÖELLM E M ! S M ! 2 P ! L M! Problemlösning

Ulla Hägglund Susanne Magne

LÖS 2 PR


Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktör: Jerker Bengtsson Grafisk form: Fresh Design Illustrationer: Johan Andreasson Fresh Design: Utdrag ur broschyr (sid. 7), Busstidtabell och TV-tablåer (sid. 8-9), Diagram (sid. 10-11), pantkvitto (sid. 16).

Lös Problem 2 ISBN 978-91-523-1798-3 © 2013 Ulla Hägglund, Susanne Magne och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2019


I det här häftet ska du lösa matematiska problem.

Hej

Huvudpersonerna är Maja, Oscar, Ali och Alicia. För att lösa problemen kommer du att använda de fyra räknesätten. I häftet finns också problem som handlar om mönster, geometri, bråk och diagram. Jobba gärna tillsammans med en kompis om problemen är svåra att lösa.

Innehåll

?

Kulor och choklad

sid 1

Idrottsdag

sid 2 – 3

I badhuset

sid 4

I varuhuset

sid 5

Semesterresan

sid 6 – 7

Tidtabell och TV–tablåer

sid 8 – 9

Temperatur

sid 10 – 11

Hos morfar

sid 12

-

Geometriska figurer och kroppar

sid 13

-

Olika mönster och hemliga tal

sid 14 – 15

Kluriga sidan

sid 16

?

de fyra räknesätten

mönster

geometri -

? diagram

?

kluringar

bråk


I badhuset Ali, Maja, Alicia och Oscar är i badhuset.

Bassängen i badhuset är 25 meter lång.

14

Oscar simmar 400 m. Hur många längder simmar han?

15

Maja simmar 150 meter längre än Oscar. Hur många längder simmar hon?

16

Alicia simmar 8 längder. Hur många meter simmar hon?

17

Maja simmar 100 meter på 200 sekunder. Ungefär hur lång tid tog det för henne att simma varje längd?

Ali vill ta reda på hur snabbt han kan simma 100 m. Han simmar de fyra längderna på tiderna 43 s, 45 s, 48 s och 44 s.

4

18

Hur många sekunder tog det för Ali att simma 100 m?

19

Hur många minuter tog det för Ali att simma 100 m?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


I varuhuset Oscar är och handlar tillsammans med sin pappa i ett varuhus.

20

Oscar ska köpa nya gympaskor. Han provar tre olika par. Hur mycket skiljer det i pris mellan det billigaste och dyraste paret?

687 kr

577

kr

587

kr

21

Oscar betalar med en 500-kronorssedel och en 100-kronorssedel. Han får tillbaka 13 kr. Ringa in det par som han köper.

22

Oscar köper också ett par byxor, en tröja och ett par strumpor. Han betalar med två 500-kronorssedlar och får tillbaka 43 kr. Hur mycket kostar kläderna tillsammans?

23

Byxorna kostar 499 kr och strumporna kostar 59 kr. Hur mycket kostar tröjan?

24

Du kan rita och pröva dig fram till ett svar.

Oscar och hans pappa går och fikar. De köper varsin bakelse. Oscars bakelse är tre kronor dyrare. Tillsammans kostar bakelserna 57 kr. Hur mycket kostar pappas bakelse?

Pappa köper en kopp kaffe och en läsk till Oscar. Kaffet och läsken kostar 60 kr tillsammans. Kaffet är dubbelt så dyrt som läsken.

25

Hur mycket kostar kaffet?

26

Hur mycket kostar läsken?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Temperatur Under fem dagar mäter klassen utomhustemperaturen klockan 12. De presenterar resultatet i ett linjediagram. C

C

0

C

0

0

C

0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

C

måndag Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

0

tisdag

onsdag

Fredag

torsdag

10

C

0

fredag

46

Fyll i rätt temperatur i termometrarna.

47

Hur många grader var det på onsdagen?

48

Hur många grader var det på fredagen?

49

Vilken dag var det varmast?

50

Vilken dag var det kallast?

51

Hur stor var temperaturskillnaden mellan den varmaste och den kallaste dagen?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


52

I februari har Alicias, Alis och Majas klass mätt utomhustemperaturen kl 12 under 10 skoldagar. Gör färdigt linjediagrammet. C

0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

1

2

3

4

5

6

7

Från dag 8 till dag 9 hade temperaturen sjunkit med 2 grader.

Dag 5 var det 4 grader varmare än dag 10.

8

9

10 Dagar

Dag 7 var det 1 grad kallare än dag 5.

Dag 2 var det 2 grader varmare än dag 3.

Det var samma temperatur dag 6 och dag 8.

Dag 10 var det 5 grader kallare än dag 3.

53

Dag 3 och dag 4 var det 2 grader varmt.

Hur stor var temperaturskillnaden mellan den varmaste och kallaste dagen?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11


Lös Problem 2 är den andra boken av sex i Plockepinns serie problemlösning. I häftet möter vi Maja, Oscar, Ali och Alicia. De matematiska problemen är skrivna i olika situationer och miljöer. Syftet med häftena är att eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. För att eleverna ska känna igen sig genom serien medverkar Oscar och Maja i samtliga häften. Uppgifterna är indelade i olika områden baserade på det centrala innehållet i Lgr 11. Varje område har en viss symbol. Områdena är: De fyra räknesätten Geometri -

Mönster Diagram

?

?

Kluringar Bråk

Serien Lös Problem är tänkt att användas från årskurs fyra till årskurs sex, och problemens svårighetsgrad ökar genom serien.

LL LL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.