9789151109473

Page 1

Ta tema

Ta Tema Fritid kurs A vänder sig till elever som studerar sfi-kurs A på studieväg 1. Ta tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån vilka teman man vill arbeta med. Den här bokens tema är fritid. I boken får vi se några olika familjers fritidssysselsättningar och ta del av vad man mer kan göra både inomhus och utomhus, på sommaren och på vintern.

Fritid Kurs A

Anna Bjursén

Ta Tema Fritid kurs A är en allt-i-ett-bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan du själv träna alla de fyra färdigheterna – läsa, skriva, lyssna och förstå samt prata. Du kan enkelt hitta vidare från boken till ljud och fler övningar på nätet.

Anna Bjursén är sfi-lärare med många års erfarenhet från sfi och främst från studieväg 1. Hon är även författare till Ingång, kurs A och B samt Sprint, nybörjare.

ISBN 9789151109473

9 789151 109473

51109473.1.1_omslag.indt 1

2023-03-27 13:36:31Innehåll Familjen Lasota . . . . . . . . . . . . . . . 4

Varför tränar Peter?. . . . . . . . . . . 19

Familjen Jansson. . . . . . . . . . . . . . 7

Vad gör du på fritiden? . . . . . . . . 20

Berit och Sven är pensionärer. . . 10

Vad gör du hemma? . . . . . . . . . . 22

Mia är arbetslös. . . . . . . . . . . . . . 11

Vad gör han, hon eller de?. . . . . . 24

Språkcafé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Inne och ute. . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Juma och Adam. . . . . . . . . . . . . . 13

På sommaren. . . . . . . . . . . . . . . . 26

Olika aktiviteter och utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . 14

På vintern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Vad gör de på semestern?. . . . . . 28

Vad gör han? Vad gör hon? Vad gör de?. . . . . . . . . . . . . . . 16

Fråga och svara. . . . . . . . . . . . . . 30

Varför tränar Lisa?. . . . . . . . . . . . 18

Checklista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

fritid

51109473.1.1_s001-32.indd 3

3

2023-03-27 13:49:08


Familjen Lasota

Det här är familjen Lasota. Det är mamma Beata. Det är pappa Tomas. Det är Olga. Det är Igor. Beata rider på fritiden. Tomas spelar padel. Olga dansar. Igor spelar basket.

4

TA T E M A

51109473.1.1_s001-32.indd 4

KURS A

2023-03-27 13:49:08


Beata rider på fritiden. Hon rider.

Tomas spelar padel. Han spelar padel.

Olga dansar. Hon dansar.

Igor spelar basket. Han spelar basket.

fritid

51109473.1.1_s001-32.indd 5

5

2023-03-27 13:49:09


Familjens vecka April vecka 14 måndag

tisdag

Tvätta

rida 18.00– 20.00

Tomas spela

Handla

spela padel 18.30– 20.00

Olga

dansa 19.30 – 21.00

dansa 20.00– 21.00

Beata

padel 18.30– 20.00 dansa 20.00– 21.00

Igor

spela basket 17.00– 19.00

onsdag

torsdag

fredag

rida 18.00– 20.00

Städa!

lördag

söndag

Hjälpa pappa med bilen

Städa!

spela padel 17.00– 18.00

Åka till återvinningen

Test i matte

Städa!

dansa 14.00– 16.00

Åka till stan

spela basket 17.00– 19.00

Städa!

spela match 11.00

Svara på frågorna. Läraren läser. 1. När spelar Igor basket? 2. När rider Beata? 3. När dansar Olga? 4. När spelar Tomas padel? 5. Vem tränar på måndag? 6. Vem tränar på onsdag? 7. Vem tränar på torsdag? 8. När städar familjen Lasota?

6

TA T E M A

51109473.1.1_s001-32.indd 6

KURS A

2023-03-27 13:49:09Vad gör han, hon eller de? Vad är rätt? Skriv på raden.

De sitter. De promenerar. De städar.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Han går. Han spelar gitarr. Han springer.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hon läser. Hon spelar fotboll. Hon skriver.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24

TA T E M A

51109473.1.1_s001-32.indd 24

KURS A

2023-03-27 13:49:27


Inne och ute

Hon simmar inne.

Hon simmar ute.

Han springer inne.

Han springer ute.

De åker skridskor inne. De åker skridskor ute. fritid

51109473.1.1_s001-32.indd 25

25

2023-03-27 13:49:29


På sommaren

De grillar på sommaren.

Han fiskar på sommaren.

De spelar fotboll på sommaren.

26

TA T E M A

51109473.1.1_s001-32.indd 26

KURS A

2023-03-27 13:49:30


På vintern

Hon åker skidor på vintern.

De åker skridskor på vintern.

De åker pulka på vintern.

fritid

51109473.1.1_s001-32.indd 27

27

2023-03-27 13:49:31


Ta tema

Ta Tema Fritid kurs A vänder sig till elever som studerar sfi-kurs A på studieväg 1. Ta tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån vilka teman man vill arbeta med. Den här bokens tema är fritid. I boken får vi se några olika familjers fritidssysselsättningar och ta del av vad man mer kan göra både inomhus och utomhus, på sommaren och på vintern.

Fritid Kurs A

Anna Bjursén

Ta Tema Fritid kurs A är en allt-i-ett-bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan du själv träna alla de fyra färdigheterna – läsa, skriva, lyssna och förstå samt prata. Du kan enkelt hitta vidare från boken till ljud och fler övningar på nätet.

Anna Bjursén är sfi-lärare med många års erfarenhet från sfi och främst från studieväg 1. Hon är även författare till Ingång, kurs A och B samt Sprint, nybörjare.

ISBN 9789151109473

9 789151 109473

51109473.1.1_omslag.indt 1

2023-03-27 13:36:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.