9789151105833

Page 1

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är utformad efter innehållet i Skolverkets bedömningsstöd i Taluppfattning. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel för att eleverna ska bli trygga i sin matematiska förståelse. I mellankapitlen arbetar eleverna med läroplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kapitlets kunskaper. Träna med Guggesidor kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen. Utmana Sum-Sumsidor fördjupar förståelsen.

Lärarhandledning

Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer.

Digitalt lärarstöd

projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m.

Digital elevträning

självrättande uppgifter och spel

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

SKOGEN

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 2A utspelar sig vid vattnet. Klassen får följa grodan Gugge, Humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Skapa engagemang med saga eller diskussion till kapitlens sagobilder samt förförståelse med frågor och problemlösning, från lärarhandledningen.

VATTNET

3A, 3B – SKOGEN

ISBN 9789151105833

9 789151 105833

51105833.1.1_Omslag.indd 1-3

2022-01-14 10:37


VÄLKOMMEN TILL MATTEKOJAN Boken har sju kapitel

Alla kapitel innehåller följande:

Kapitel 1, 3, 5 och 7 bearbetar Taluppfattning och tals användning.

MÅL 1

Positionssystemet, talen 0–100

B-böckernas kapitel 7 innehåller Repetition.

MÅL 1

10 10 10

10 10 10 10 t

3 5

10, 20, 30 … 35

Kapitel 2, 4 och 6 behandlar resterande matematiska områden.

Det är 10 pärlor i varje burk.

2. Vilket tal visas?

Tiotal och ental Vilket tal visas?

e

10 10 10

10 10 10 10

10 10 10

10 10 10 10 t

e

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

BEGREPP och ORD tiotal ental

t

e

t

2 Huvudräkning, addera och subtrahera ental

3 Huvudräkning, addera och subtrahera tiotal

12

19

12

19

e

56

37

56

37

34

43

34

43

21

65

21

65

4. Skriv talen som saknas.

e

28

tiotal och ental

1 Positionssystemet, talen 0–100

t

Skriv talet efter.

3. Skriv talet före.

MÅL och INNEHÅLL

e

tiotal ental (t) (e)

1. Vilket tal visas?

Kojan vid vattnet

t

bygga och dela upp tal addera och subtrahera

39

59

tillsammans

51 80

71

kvar fyll upp till helt tiotal

t

ta bort från helt tiotal

4

5

Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

Sagobilden introducerar kapitlet. Här skapas nyfikenhet, samtal och förförståelse. Till varje sagobild finns en saga med frågor och problemlösning i lärarhandledningen. Sidan visar också kapitlets tre mål och alla begrepp.

6

e

t

e

t

92

e

Samtalsruta: Repetera att tio inringade pärlor bildar 1 tiotal, en tiotalsask kan fyllas. Pärlorna utanför de inringade pärlorna är inte tillräckligt många för att fylla en ny tiotalsask. De kallas ental och placeras i entalsasken. Entalsasken kan innehålla högst nio ental. Samtala gärna om flera olika sätt att visa tal på t.ex. med mynt.

97

2) Uppmärksamma eleverna på att varje burk innehåller 10 pärlor och därmed representerar ett tiotal.

7

KAPITEL 1

Målsidor innehåller bl.a. samtalsrutor som möjliggör introduktion och resonemang kring det aktuella målets innehåll. Samtalen skapar grunden för elevens självständiga arbete.

A R B E TA 1. Vilket tal visas?

10 10 10

10 10 10 10 10 t

MÅL 2

Tal med tärning

5. Fyll upp till helt tiotal.

e

t

e

7+

= 10

17 +

= 20

27 +

= 30

4+

= 10

16 +

= 20

23 +

= 30

+

MATERIAL:

Arbeta två och två i en elevbok.

• 2 stycken tärningar 0-9, gärna en blå och en grön • en blå och en grön färgpenna

Skriv talet som visas i den mittersta kolumnen.

= 5 3

Slå igen om tiotalstärningen visar 0.

10

+

6. Ta bort från helt tiotal.

10

+

= 1 9

10

4 9 =

+

10

tiotal

3. Skriv talen i storleksordning.

43 81 34 18 12

45 14 34 54 41

10 - 5 =

20 - 5 =

30 - 5 =

10 - 8 =

20 - 7 =

30 - 2 =

10 - 3 =

20 - 1 =

30 - 9 =

ental

TAL

Skriv talet. Subtrahera och addera 10.

+1

-10

3 2 4. Addera och subtrahera ental.

MÅL 3 18

45 + 4 =

21 + 10 =

64 + 20 =

26 + 30 =

34 + 2 =

63 + 1 =

56 + 2 =

45 + 10 =

33 + 20 =

59 + 30 =

37 - 2 =

44 - 3 =

25 - 4 =

43 - 10 =

64 - 20 =

96 - 30 =

58 - 4 =

67 - 5 =

36 - 2 =

35 - 10 =

55 - 20 =

77 - 30 =

1–3) Uppgifterna testar 4–6) Uppgifterna testar 7) Uppgiften testar

MÅL 1: Positionssystemet, talen 0–100. MÅL 2: Huvudräkning, addera och subtrahera ental. MÅL 3: Huvudräkning, addera och subtrahera tiotal.

61 22 63 64 65 66

t

e

t

e

1. Lista ut vilka tal som saknas.

10 10

10 - 2 =

20 - 2 =

30 - 2 =

10 - 4 =

20 - 4 =

30 - 4 =

10 - 7 =

20 - 7 =

30 - 7 =

= 83

+ 4 = 54

= 10 + 9

40 +

= 48

+ 1 = 71

= 60 + 3

54 + 5 =

26 + 2 =

32 + 3 =

34 + 5 =

56 + 2 =

62 + 3 =

64 + 5 =

46 + 2 =

22 + 3 =

14 + 5 =

66 + 2 =

0

10

20

30

40

50

60

70

80

39

75

Sandy är 19 år. Hur många år var hon för 8 år sedan?

5+

= 10

18 +

= 20

+ 2 = 40

90

100

27 +

= 30

61 +

= 70

+ 4 = 60

43 +

= 50

84 +

= 90

+ 6 = 80

44 + 10 =

35 + 20 =

43 + 30 =

34 + 10 =

25 + 20 =

23 + 30 =

54 + 10 =

45 + 20 =

33 + 30 =

3. Lista ut hur ödlorna tänker. Skriv räknesätten och talen som saknas. 34

54

54

51

62

54

43

41 - 20 =

43

63

63

74

67

56

71 - 30 =

61

28 - 2 =

35 - 3 =

39 - 5 =

58 - 2 =

47 - 30 =

36 - 10 =

65 - 3 =

69 - 5 =

48 - 2 =

37 - 10 =

46 - 20 =

25 - 3 =

19 - 5 =

68 - 2 =

27 - 20 =

66 - 40 =

91 - 40 =

10

Sandy var

20

0

10

20

= år.

Svar:

Mandy är

år.

Handy lägger 12 ägg i år. Det är 4 ägg färre än förra året. Hur många ägg la Handy förra året?

Tänk som jag.

PROBLEMLÖSNING

34

6. Subtrahera tiotal.

59 - 5 =

Sandy är 19 år. Mandy är 3 år yngre. Hur många år är Mandy?

Rita på tallinjen.

Svar:

5. Addera tiotal.

45 - 3 =

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2–4 MÅL 3: uppgift 5–6

21

KAPITEL 1

5. Läs, rita, beräkna och svara. Hmm ...

0

42 + 3 =

3. Subtrahera ental.

78

+ KAPITEL 1

23

Träna med Gugge kan användas som extrauppgifter under kapitlets gång eller som repetition efter diagnosen. Här finns uppgifter från kapitlets tre mål.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 2

Syfte: Att eleverna får ökad förståelse för tals uppbyggnad. Utmana eleverna genom att även låta dem bygga det aktuella talet innan de kryssar över/ringar in det. Använd t.ex. multibasmaterial på Kop.underlag: Positionsmatta.

4. Vilka tal är markerade på tallinjen?

80 +

2. Lista ut vilka tal som gömmer sig.

2. Addera ental. ental.

22

Syfte: Att eleverna får automatisera additioner och subtraktioner med ental och tiotal i talområdet 0–99. Bestäm vilken tärning som ska visa värdet på entalssiffran och vilken som ska visa värdet på tiotalssiffran om ni saknar blå och grön tärning.

Tillsammans och Spel innehåller aktiviteter som befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt.

10

10

10

e

20

MED

Hur många pärlor är kvar?

t

21 22 23 24 25 26

51 52 53 54 55 56

19

KAPITEL 1

4. Ta bort från helt tiotal.

61 62 63 64 65 66

41 42 43 44 45 46

Diagnosen sammanfattar de tre målens innehåll och ger eleven möjlighet att testa sina färdigheter.

1. Vilket tal visas?

51 52 53 54 55 56

31 32 33 34 35 36

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

10

Digital elevträning ger fortlöpande individualisering i form av självrättande övningar och spel.

23 + 2 =

31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46

11 12 13 14 15 16

+10

TAL

3 2

7. Addera och subtrahera tiotal.

51 + 4 =

21 22 23 24 25 26

Turas om att slå båda tärningarna. Titta på tärningarna och välj efter varje slag vilken tärning som ska visa tiotalssiffran och vilken som ska visa entalssiffran.

Låt sedan turen gå över till den andre spelaren. Vem får flest tal i rad, vågrätt eller lodrätt ?

Skriv talet. Subtrahera och addera 1.

-1

11 12 13 14 15 16

Spel för två spelare. Använd samma spelplan.

Säg talets namn och markera det på spelplanen. En av er markerar talen med kryss och den andre med ring.

3 2

10 10

• 2 tärningar, 1-6 • 2 blyertspennor

REGLER:

GÖR SÅ HÄR:

Slå en tärning var. 2. Dela upp talen i tiotal och ental.

3 2 =

MATERIAL:

Skapa tvåsiffriga tal med tärningar

24

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

1. Läs, stryk under 2. Rita 3. Beräkna

85 Svar:

Handy la

ägg förra året.

5) Utmana eleverna ytterligare genom att låta dem göra egna liknande uppgifter åt varandra.

4. Svara

KAPITEL 1

25

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter på utmanande nivå. Här finns uppgifter som fördjupar förståelsen.

2022-01-14 10:40


INNEHÅLL 1 Kojan vid vattnet ______________

4

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING MÅL 1: Positionssystemet, talen 0–100 _______

5 Klurigt upp till hundra ________

92

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

6

MÅL 2: Huvudräkning,

MÅL 1 1: Hundrarutan _______________________

94

MÅL 2 2: Skriftlig huvudräkning,

addera och subtrahera ental __________ 10 MÅL 3: Huvudräkning,

addition (0–100) __________________ 98 MÅL 3 3: Skriftlig huvudräkning,

addera och subtrahera tiotal __________ 14

subtraktion (0–100) _____________ 102

2 Tid för ny koja ________________ 26

6 Det okända talet x __________ 114

GEOMETRI

PROBLEMLÖSNING

MÅL 1: Längd, välja rätt längdenhet __________

28

MÅL 1 1: Mönster och talföljder ______________ 116

MÅL 2: Klockan, 5, 10, 15 och 20 över _______

32

MÅL 2 2: Öppna utsagor ____________________ 120

MÅL 3: Klockan, 5, 10, 15 och 20 i __________

36

MÅL 3 3: Enkla ekvationer __________________ 124

3 Kiosken vid vattnet ___________ 48 TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

7 Anki And räknar dagskassan

136

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

MÅL 1: Huvudräkning, addition

MÅL 1 1: Uppställning,

med tiotalsövergång (0-20) __________ 50 MÅL 2: Huvudräkning, subtraktion

addition utan växling (0-100) _______ 138 MÅL 2 2: Uppställning,

med tiotalsövergång (0-20) __________ 54 MÅL 3: Huvudräkning, subtraktion

addition med växling (0-100) _______ 142 MÅL 3 3: Positionssystemet, talen 0-200 _____

146

som skillnad (0-20) _________________ 58

4 Statistik vid dammen _________ 70 ALGEBRA MÅL 1: Tabeller och stapeldiagram ___________

72

MÅL 2: Cirkeldiagram______________________

76

MÅL 3: Dubbelt och hälften 0-100 ___________

80

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 3

2022-01-14 10:40


Kojan vid vattnet MÅL och INNEHÅLL

1 Positionssystemet, talen 0–100

2 Huvudräkning, addera och subtrahera ental

3 Huvudräkning, addera och subtrahera tiotal

BEGREPP och ORD tiotal och ental bygga och dela upp tal addera och subtrahera tillsammans kvar fyll upp till helt tiotal ta bort från helt tiotal

4

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 4

2022-01-14 10:40


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 5

5

2022-01-14 10:40


MÅL 1

Positionssystemet, talen 0–100 Tiotal och ental Vilket tal visas?

3 5

10, 20, 30 … 3 5

tiotal ental (t) (e)

1. Vilket tal visas?

tiotal ental

t

6

e

t

e

t

e

t

e

t

e

Samtalsruta: Repetera att tio inringade pärlor bildar 1 tiotal, en tiotalsask kan fyllas. Pärlorna utanför de inringade pärlorna är inte tillräckligt många för att fylla en ny tiotalsask. De kallas ental och placeras i entalsasken. Entalsasken kan innehålla högst nio ental. Samtala gärna om flera olika sätt att visa tal på t.ex. med mynt.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 6

2022-01-14 10:40


Det är 10 pärlor i varje burk.

2. Vilket tal visas?

10 10 10 10

10 10 10 t

e

10 10 10

10 10 10 10

10 10 10

10 10 10 10 t

e

t

e

t

e

Skriv talet efter.

3. Skriv talet före.

12

19

12

19

56

37

56

37

34

43

34

43

21

65

21

65

4. Skriv talen som saknas.

28

39

59

51 80

71 92

97

2) Uppmärksamma eleverna på att varje burk innehåller 10 pärlor och därmed representerar ett tiotal.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 7

KAPITEL 1

7

2022-01-14 10:40


Bygga och dela upp tal

3 0 + 5 = 3 5 När vi adderar 3 tiotal och 5 ental får vi talet 35.

3 5 = 3 0 + 5 Talet 35 kan delas upp i 3 tiotal och 5 ental.

5. Addera tiotal och ental.

8

4 0 + 1 =

= 9 0 + 3

5 0 + 7 =

= 4 0 + 9

1 0 + 6 =

= 8 0 + 1

6 0 + 2 =

= 2 0 + 8

3 0 + 4 =

= 7 0 + 0

2 0 + 3 =

= 6 0 + 5

7 0 + 0 =

= 1 0 + 2

Samtalsruta: Konkretisera innehållet genom att bygga och dela upp olika tal i talområdet 0–99. Använd multibasmaterial på Kop.underlag: Positionsmatta.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 8

2022-01-14 10:40


6. Dela upp talen i tiotal och ental.

4 2 =

+

+

= 6 7

2 6 =

+

+

= 8 5

7 1 =

+

+

= 3 0

1 8 =

+

+

= 5 4

3 3 =

+

+

= 4 6

5 7 =

+

+

= 9 9

7. Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

41 39 32 23 30

56 49 60 54 41

42 24 15 33 51

54 71 67 45 39

81 78 69 75 83

89 98 100 76 90

6) Konkretisera övningen genom att låta eleverna bygga talen med till exempel multibasmaterial eller positionstalkort. Använd Kop.underlag: Positionstalkort. 7) Förenkla övningen genom att först låta eleverna markera talen på Kop.underlag: Tallinje 0–100.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 9

KAPITEL 1

9

2022-01-14 10:40


MÅL 2

Huvudräkning, addera och subtrahera ental Addera ental

Subtrahera ental

30

30

3 4 + 2 = 3 6 4 + 2 = 6

3 6 - 2 = 3 4 6 - 2 = 4

1. Hur många är det tillsammans?

Addera ental

Rita pärlor. Skriv summan.

20

30

40

22 + 3 =

34 + 2 =

43 + 3 =

2. Addera ental.

10

21 + 4 =

35 + 2 =

41 + 4 =

24 + 2 =

33 + 1 =

46 + 2 =

22 + 5 =

32 + 3 =

42 + 7 =

25 + 4 =

34 + 4 =

43 + 6 =

23 + 3 =

30 + 6 =

45 + 1 =

Samtalsruta: Observera om eleverna förstår att det bara är entalssiffran som ändras (så länge det totala antalet ental inte överstiger 9 stycken och så länge vi inte tar bort fler ental än vi har). Förenkla ytterligare genom att visa additionen och subtraktionen på en tallinje.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 10

2022-01-14 10:40


3. Hur många är det kvar?

Subtrahera ental

Stryk pärlor. Skriv differensen.

20

30

40

25 - 3 =

36 - 5 -

44 - 2 =

4. Skriv differensen.

27 - 2 =

34 - 3 =

45 - 4 =

28 - 1 =

37 - 5 =

46 - 2 =

24 - 4 =

39 - 6 =

44 - 3 =

29 - 3 =

36 - 2 =

49 - 6 =

5. Skriv summan och differensen.

Addera och subtrahera ental

23 + 6 =

38 - 3 =

41 + 5 =

29 - 6 =

35 + 3 =

46 - 5 =

34 + 2 =

47 - 5 =

25 + 3 =

36 - 2 =

42 + 5 =

28 - 3 =

54 + 4 =

65 - 1 =

73 + 4 =

58 - 4 =

64 + 1 =

77 - 4 =

4) Förenkla genom att bygga den första termen med multibasmaterial eller pengar på Kop.underlag: Positionsmatta. Subtrahera därefter ental. 5) Uppmärksamma om eleverna ser sambandet mellan addition och subtraktion.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 11

KAPITEL 1

11

2022-01-14 10:40


Fyll upp till helt tiotal

Ta bort från helt tiotal

10

+

= 10

=

6 + 4 = 10

10 - 4 =

16 +

= 20

20 - 4 =

26 +

= 30

30 - 4 =

6

6. Fyll upp till helt tiotal. Fyll upp till 10

12

Fyll upp till 20

Fyll upp till 30

2+

= 10

12 +

= 20

22 +

= 30

5+

= 10

15 +

= 20

25 +

= 30

7+

= 10

17 +

= 20

27 +

= 30

3+

= 10

11 +

= 20

26 +

= 30

8+

= 10

13 +

= 20

21 +

= 30

6+

= 10

18 +

= 20

23 +

= 30

Samtalsruta: Repetera 10-kompisarna och synliggör hur kunskapen om 10-kompisarna kan underlätta beräkningar i ett högre talområde. Betona likhetstecknets betydelse - det ska vara lika mycket på gungbrädans båda sidor. Skriv gärna ut Kop.underlag: Gungbräda – Likhetstecknets betydelse, från det Digitala lärarstödet.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 12

2022-01-14 10:40


7. Ta bort från helt tiotal.

Hur många pärlor är kvar? Ta bort från 10

Ta bort från 20

Ta bort från 30

10

10

10

10

10 10

10 - 6 =

20 - 6 =

30 - 6 =

10 - 8 =

20 - 8 =

30 - 8 =

10 - 4 =

20 - 4 =

30 - 4 =

10 - 9 =

20 - 9 =

30 - 9 =

10 - 7 =

20 - 7 =

30 - 7 =

Ta bort från 40

10 10

Ta bort från 60

10 10 10 10 10

40 - 5 =

50 - 2 =

60 - 1 =

40 - 3 =

50 - 4 =

60 - 3 =

40 - 7 =

50 - 6 =

60 - 5 =

40 - 1 =

50 - 5 =

60 - 8 =

40 - 9 =

50 - 8 =

60 - 6 =

7) Uppmärksamma eleverna på att ett av tiotalen behöver växlas till ental när vi subtraherar från ett helt tiotal. Visa varför tiotalssiffran minskar med 1 när vi subtraherar 1–9 ental från hela tiotal. TIPS! Låt eleverna träna mer i Arbetshäfte: Huvudräkning addition/subtraktion 0–100, skrivs ut från Digitalt lärarstöd.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 13

10

10 10

10 10

10

10

10

Ta bort från 50

KAPITEL 1

13

2022-01-14 10:40


MÅL 3

Huvudräkning, addera och subtrahera tiotal Addera tiotal

10

30

20

30

34

40

10 44

50

54

60

3 4 + 2 0 = 5 4 3 tiotal

+

2 tiotal

=

5 tiotal

1. Hur många pärlor är det tillsammans? Lägg till 20

20

20

22 + 20 = 30

20

32 + 20 = 40

20

42 + 20 = 50

20

52 + 20 = 14

Lägg till 40

20

40

23 + 40 = 30

40

34 + 40 = 40

40

45 + 40 = 50

40

56 + 40 =

Samtalsruta: Uppmärksamma eleverna på att tiotalen ska adderas först samt att det bara är tiotalssiffran som ändras när hela tiotal adderas. Synliggör att eleverna kan använda sina kunskaper från addition i talområdet 0 till 10 när de beräknar tiotalssiffrans värde.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 14

2022-01-14 10:40


2. Skriv summan.

Addera tiotal

21 + 10 =

31 + 20 =

45 + 40 =

24 + 20 =

33 + 10 =

43 + 20 =

28 + 30 =

37 + 30 =

48 + 30 =

25 + 20 =

34 + 40 =

42 + 40 =

63 + 30 =

72 + 20 =

71 + 20 =

56 + 20 =

64 + 10 =

89 + 10 =

49 + 40 =

58 + 30 =

64 + 20 =

57 + 10 =

66 + 20 =

75 + 10 =

3. Vilken addition visas på tallinjen? 10

30

40

10

50

10

60

70

40

50

+ 2 0 = 10

50

60

+

10

80

=

90

30

80

10

50

+

2) Förenkla genom att bygga den första termen med multibasmaterial eller pengar på Kop.underlag: Positionsmatta. Addera därefter tiotal. TIPS! Låt eleverna träna mer i Arbetshäfte: Huvudräkning addition 0–100. Skriv ut häftet från Digitalt lärarstöd.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 15

70

= 10

40

10

60

+

10

70

10

60

70

= KAPITEL 1

15

2022-01-14 10:40


Subtrahera tiotal

10

10 10 10

10

14

20

10 24

30

34

40

3 4 - 2 0 = 1 4 3 tiotal

-

2 tiotal

=

1 tiotal

4. Ta bort tiotal. Hur många pärlor är kvar? Stryk burkar. Ta bort 10

16

Ta bort 30

10 10

10 10 10 10

24 - 10 =

42 - 30 =

10 10 10 10

10 10 10

41 - 10 =

35 - 30 =

10 10 10

10 10 10 10

35 - 10 =

43 - 30 =

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

56 - 10 =

51 - 30 =

Samtalsruta: Uppmärksamma eleverna på att tiotalen ska subtraheras först samt att det bara är tiotalssiffran som ändras när hela tiotal subtraheras. Synliggör att eleverna kan använda sina kunskaper från subtraktion i talområdet 0 till 10 när de beräknar tiotalssiffrans värde.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 16

2022-01-14 10:40


5. Skriv differensen.

Subtrahera tiotal

21 - 10 =

31 - 20 =

45 - 10 =

24 - 20 =

33 - 10 =

43 - 20 =

28 - 10 =

37 - 30 =

48 - 30 =

23 - 20 =

35 - 20 =

41 - 40 =

53 - 30 =

62 - 20 =

71 - 20 =

56 - 20 =

64 - 40 =

79 - 30 =

59 - 40 =

68 - 30 =

74 - 40 =

52 - 50 =

65 - 50 =

76 - 50 =

6. Skriv summan och differensen.

Addera och subtrahera tiotal

33 + 10 =

56 - 10 =

45 + 10 =

54 + 10 =

31 - 10 =

71 + 10 =

74 - 20 =

26 + 20 =

25 - 20 =

69 - 20 =

57 + 20 =

53 - 20 =

44 + 30 =

82 - 30 =

34 + 30 =

32 + 30 =

47 - 30 =

61 + 30 =

5) Förenkla genom att bygga den första termen med multibasmaterial eller pengar på Kop.underlag: Positionsmatta. Subtrahera respektive addera därefter tiotal. TIPS! Låt eleverna träna mer i Arbetshäfte: Huvudräkning addition/subtraktion 0–100. Skrivs ut från Digitalt lärarstöd.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 17

KAPITEL 1

17

2022-01-14 10:40


1. Vilket tal visas?

10 10 10

10 10 10 10 10 t

e

t

e

2. Dela upp talen i tiotal och ental.

3 2 =

+

+

= 1 9

4 9 =

+

+

= 5 3

3. Skriv talen i storleksordning.

43 81 34 18 12

45 14 34 54 41

4. Addera och subtrahera ental.

18

51 + 4 =

23 + 2 =

45 + 4 =

34 + 2 =

63 + 1 =

56 + 2 =

37 - 2 =

44 - 3 =

25 - 4 =

58 - 4 =

67 - 5 =

36 - 2 =

1–3) Uppgifterna testar 4–6) Uppgifterna testar 7) Uppgiften testar

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 18

MÅL 1: Positionssystemet, talen 0–100. MÅL 2: Huvudräkning, addera och subtrahera ental. MÅL 3: Huvudräkning, addera och subtrahera tiotal.

2022-01-14 10:41


5. Fyll upp till helt tiotal.

7+

= 10

17 +

= 20

27 +

= 30

4+

= 10

16 +

= 20

23 +

= 30

6. Ta bort från helt tiotal.

10

10

10

10

10 10

10 - 5 =

20 - 5 =

30 - 5 =

10 - 8 =

20 - 7 =

30 - 2 =

10 - 3 =

20 - 1 =

30 - 9 =

7. Addera och subtrahera tiotal.

21 + 10 =

64 + 20 =

26 + 30 =

45 + 10 =

33 + 20 =

59 + 30 =

43 - 10 =

64 - 20 =

96 - 30 =

35 - 10 =

55 - 20 =

77 - 30 =

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 19

KAPITEL 1

19

2022-01-14 10:41


A R B E TA

Skapa tvåsiffriga tal med tärningar GÖR SÅ HÄR:

MATERIAL:

Arbeta två och två i en elevbok.

• 2 stycken tärningar 0-9, gärna en blå och en grön • en blå och en grön färgpenna

Slå en tärning var. Skriv talet som visas i den mittersta kolumnen.

Slå igen om tiotalstärningen visar 0.

3 2 tiotal

Skriv talet. Subtrahera och addera 1.

-1

TAL

3 2

20

+1

ental

Skriv talet. Subtrahera och addera 10.

-10

TAL

+10

3 2

Syfte: Att eleverna får automatisera additioner och subtraktioner med ental och tiotal i talområdet 0–99. Bestäm vilken tärning som ska visa värdet på entalssiffran och vilken som ska visa värdet på tiotalssiffran om ni saknar blå och grön tärning.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 20

2022-01-14 10:41


Tal med tärning

MATERIAL:

• 2 tärningar, 1-6 • 2 blyertspennor

REGLER:

Spel för två spelare. Använd samma spelplan.

11 12 13 14 15 16

Turas om att slå båda tärningarna. Titta på tärningarna och välj efter varje slag vilken tärning som ska visa tiotalssiffran och vilken som ska visa entalssiffran.

31 32 33 34 35 36

Säg talets namn och markera det på spelplanen. En av er markerar talen med kryss och den andre med ring.

61 62 63 64 65 66

21 22 23 24 25 26 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56

Låt sedan turen gå över till den andre spelaren. Vem får flest tal i rad, vågrätt eller lodrätt ?

11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 22 63 64 65 66 Syfte: Att eleverna får ökad förståelse för tals uppbyggnad. Utmana eleverna genom att även låta dem bygga det aktuella talet innan de kryssar över/ringar in det. Använd t.ex. multibasmaterial på Kop.underlag: Positionsmatta.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 21

KAPITEL 1

21

2022-01-14 10:41


1. Vilket tal visas?

t

e

t

e

t

e

2. Addera ental.

42 + 3 =

54 + 5 =

26 + 2 =

32 + 3 =

34 + 5 =

56 + 2 =

62 + 3 =

64 + 5 =

46 + 2 =

22 + 3 =

14 + 5 =

66 + 2 =

45 - 3 =

59 - 5 =

28 - 2 =

35 - 3 =

39 - 5 =

58 - 2 =

65 - 3 =

69 - 5 =

48 - 2 =

25 - 3 =

19 - 5 =

68 - 2 =

3. Subtrahera ental.

22

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2–4 MÅL 3: uppgift 5–6

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 22

2022-01-14 10:41


4. Ta bort från helt tiotal.

MED

Hur många pärlor är kvar?

10

10

10

10

0

10 10

10 - 2 =

20 - 2 =

30 - 2 =

10 - 4 =

20 - 4 =

30 - 4 =

10 - 7 =

20 - 7 =

30 - 7 =

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5. Addera tiotal.

44 + 10 =

35 + 20 =

43 + 30 =

34 + 10 =

25 + 20 =

23 + 30 =

54 + 10 =

45 + 20 =

33 + 30 =

47 - 30 =

36 - 10 =

41 - 20 =

37 - 10 =

46 - 20 =

71 - 30 =

27 - 20 =

66 - 40 =

91 - 40 =

6. Subtrahera tiotal.

KAPITEL 1

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 23

23

2022-01-14 10:41


1. Lista ut vilka tal som saknas.

80 +

= 83

+ 4 = 54

= 10 + 9

40 +

= 48

+ 1 = 71

= 60 + 3 Hmm ...

2. Lista ut vilka tal som gömmer sig.

5+

= 10

18 +

= 20

+ 2 = 40

27 +

= 30

61 +

= 70

+ 4 = 60

43 +

= 50

84 +

= 90

+ 6 = 80

3. Lista ut hur ödlorna tänker. Skriv räknesätten och talen som saknas. 34

54

34

54

51

62

54

43

43

63

63

74

67

56

61

78

85

+ 24

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 24

2022-01-14 10:41


4. Vilka tal är markerade på tallinjen?

39

75

5. Läs, rita, beräkna och svara. Sandy är 19 år. Hur många år var hon för 8 år sedan?

Sandy är 19 år. Mandy är 3 år yngre. Hur många år är Mandy?

Rita på tallinjen.

0

10

Svar: Sandy var

20

0

10

20

= år.

Svar: Mandy är

år.

Handy lägger 12 ägg i år. Det är 4 ägg färre än förra året. Hur många ägg la Handy förra året?

Tänk som jag.

PROBLEMLÖSNING 1. Läs, stryk under 2. Rita 3. Beräkna

Svar: Handy la

ägg förra året.

5) Utmana eleverna ytterligare genom att låta dem göra egna liknande uppgifter åt varandra.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap1_KLART.indd 25

4. Svara

KAPITEL 1

25

2022-01-14 10:41


Statistik vid dammen MÅL och INNEHÅLL 1 Tabeller och stapeldiagram 2 Cirkeldiagram 3 Dubbelt och hälften 0–100

BEGREPP och ORD tabell

cirkeldiagram

avprickning

dubbelt/hälften

stapeldiagram

kontrollera

flest/färst fler/färre

70

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 70

2022-01-14 10:57


SANNOLIKHET OCH STATISTIK, SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

timvisare och minutvisare hel och halv timme centimeter (cm) sträcka linje symmetri symmetrilinje Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 71

71

2022-01-14 10:57


MÅL 1

Tabeller och stapeldiagram Ankungar vid dammen

Tabell och stapeldiagram

ANTAL

Det är dubbelt så många gula som grå.

12

Ankungar Avprickning Antal

10

3

8

6

6

12

4 2

Det är hälften så många bruna som grå.

0

Djur vid dammen

1. Gör klart tabellen och diagrammet. ANTAL

20 18 16 14 Djur

Avprickning

Antal

12 10 8 6 4 2 0

72

Samtalsruta: Visa och samtala om att det inte alltid finns plats att skriva ut alla antal på den lodräta axeln (y-axeln) i ett stapeldiagram. I det här diagrammet motsvarar en ruta t.ex. två ankungar. Repetera begreppen dubbelt och hälften. 1) Jämför antalet djur. Samtala t.ex. om hur många fler ödlor än trollsländor det är eller hur många färre ödlor än skräddare det är.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 72

2022-01-14 10:57


2. Läs texten.

Fiskar i dammen

Gör klart tabellen och diagrammet. ANTAL

Det är 6

20

Det är 10

18 16

så många som Det är dubbelt så många som

14 12

Fiskar

Avprickning

10

Antal

8 6 4 2 0 Titta i tabellen eller diagrammet.

3. Sant eller falskt?

Sant

Falskt

Det är flest Det är färst Det är dubbelt så många som som Det är hälften så många som som Det är 20 stycken och tillsammans. Det är 20 stycken och Det är 4 fler än än Färst är motsatsen till flest. flest KAPITEL 4

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 73

73

2022-01-14 10:57


Göra ett stapeldiagram

Jag skriver tal.

Näckrosor i dammen ANTAL

6

Jag målar staplar.

5 Näckrosor

Avprickning

Antal

6 3 2

4. Gör klart tabellen och diagrammet.

4 3 2 1 0

Växter vid strandkanten ANTAL

Växter

74

Avprickning

Antal

Samtalsruta: Samtala om varför nollan, och inte ettan, ska vara i axlarnas skärningspunkt. Diskutera varför alla tal, både jämna och udda, är utskrivna här. Jämför med föregående uppslag. Uppmärksamma eleverna på att det ska vara samma avstånd mellan alla staplar.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 74

2022-01-14 10:57


5. Gör klart tabellen och diagrammet. Skriv bara jämna tal.

Pärlor

Avprickning

Pärlor i halsband ANTAL

Antal

Titta i tabellen eller diagrammet.

6. Sant eller falskt?

Sant Falskt

Det är flest röda pärlor. Det är färst blå pärlor. Det är dubbelt så många röda pärlor som blå. Det är hälften så många röda pärlor som svarta. Det är lika många svarta pärlor som blå och röda tillsammans. Halsbandet har 20 pärlor. 5) Påminn eleverna om att de måste sätta ut tal på den lodräta y-axeln. 6) Repetera begreppen hälften/dubbelt så många samt flest, färst och lika många.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 75

KAPITEL 4

75

2022-01-14 10:57


MÅL 2

Cirkeldiagram Cirkeldiagram Cirkeldiagram

Näckrosor i dammen Det är flest röda röda.

1. Ringa in rätt svar.

Det är lika många gula som rosa rosa.

Djur vid dammen

Det är flest

Det är färst

76

Samtalsruta: Samtala om att man tittar på ”tårtbitarnas” storlek när man ska avgöra vilka det finns flest/färst av. Uppmärksamma eleverna på att det inte går att avläsa antal av varje sort i ett cirkeldiagram utan endast fördelningen av en helhet t.ex. fördelningen av näckrosor av olika färg eller djur runt dammen.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 76

2022-01-14 10:58


2. Ringa in rätt svar. Det är flest

Fiskar i dammen

Det är färst

Mer än hälften av fiskarna är

3. Sant eller falskt?

Ankungar vid dammen

Sant Falskt Det är färst gula ankor. Det är dubbelt så många gula ankor som grå. Det är hälften så många bruna ankor som gula.

KAPITEL 4

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 77

77

2022-01-14 10:58


4. Vilka hör ihop?

Skriv rätt bokstav i rutan.

J

A

E

H

78

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 78

2022-01-14 10:58


5. Gör klart diagrammet. Pärlor

Måla de blå pärlorna.

Antal

5 10 15 Ringa in rätt pärla. Flest: Färst: Måla cirkeldiagrammet när du målat alla pärlor.

6. Gör klart diagrammet. Pärlor

Antal

14 7 7

Använd linjal när du drar streck från mitten.

Ringa in rätt pärla. Hälften av alla pärlor är KAPITEL 4

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 79

79

2022-01-14 10:58


MÅL 3

Dubbelt och hälften (0-100) Dubbelt med tiotalsövergång

20

20

Addera först tiotalen. tiotalen

20 +20

… sen entalen entalen.

5 +5

2 5 + 2 5 = 4 0 + 1 0 = 5 0

1. Addera.

10

10

1 0 + 1 0 = 10

10

10 +10

1 5 + 1 5 = 20

5 +5 +

=

20

2 0 + 2 0 = 20

20

2 5 + 2 5 = 80

20 +20

5 +5 +

=

Samtalsruta: Repetera att dubbelt betyder lika många till. Visa att två grupper med fem i varje bildar ett helt tiotal.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 80

2022-01-14 10:58


2. Addera.

30

30

Visa hur du tänker.

3 0 + 3 0 = 30

+

30

3 5 + 3 5 = 40

+ +

=

40

4 0 + 4 0 = 40

+

40

4 5 + 4 5 = 50

+ +

=

50

5 0 + 5 0 = 3. Skriv talet som är dubbelt så stort.

10

20

30

40

15

25

35

45

2-3) Uppmärksamma eleverna på att summan av två lika stora heltal alltid är jämn.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 81

KAPITEL 4

81

2022-01-14 10:58


Hälften av hela tiotal Hälften av 40

10 10

10 10

Hälften av 50

10 10

4 0 2 0

10 10 5 0

2 0

Vi kan kontrollera svaret genom att addera delarna.

2 5

2 5

25 + 25 = 50 Ja, vi räknade rätt!

1. Dela i två lika stora delar. Hälften av 20

10

10

2 0

82

Hälften av 30

10

10 3 0

Samtalsruta: Repetera att hälften av ett antal betyder att vi delar antalet i två lika stora delar. Visa att det ”udda” tiotalet kan delas i två grupper med fem ental i varje.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 82

2022-01-14 10:58


2. Dela i två lika stora delar.

10 10 10 10 10 10

10 10 10

6 0

+

10 10 10 7 0

=

+

=

Kontrollera dina svar med en addition.

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

8 0

+

9 0

=

2) Visa eleverna hur de kan kontrollera sitt svar genom att addera delarna.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 83

+

= KAPITEL 4

83

2022-01-14 10:58


Näckrosor i dammen

1. Gör klart tabellen och diagrammet. ANTAL

10

Näckrosor

Avprickning

Antal

5

Ringa in rätt näckros. Flest: Färst:

0

2. Sant eller falskt.

Sant Falskt

Pärlor i olika färger

Det är färst röda. Det är lika många blå som gula. Det är flest röda. Det är dubbelt så många blå som gula. Det är hälften så många blå som röda. Det är dubbelt så många gula som röda.

84

1) Uppgiften testar 2) Uppgiften testar 3-4) Uppgifterna testar

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 84

MÅL 1: Tabeller och stapeldiagram MÅL 2: Cirkeldiagram MÅL 3: Dubbelt och hälften 0–100

2022-01-14 10:58


3. Addera.

2 0 + 2 0 = 2 5 + 2 5 =

+

=

+

=

3 0 + 3 0 = 3 5 + 3 5 =

4. Dela talet i två lika stora delar.

4 0

5 0

6 0

7 0

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 85

KAPITEL 4

85

2022-01-14 10:58


A R B E TA Tabell och cirkeldiagram 1. Välj vad ni vill undersöka och skriv två alternativ i tabellen.

FÖRSLAG:

2. Fråga 20 personer. Pricka av svaren i tabellen och skriv antal.

En egen undersökning

Sommar eller vinter? Hamburgare eller pizza? Hund eller katt?

Vi undersöker

Avprickning

Antal

3. Måla pärlorna så som tabellen visar. Varje pärla i cirkeldiagrammet är ett svar. 4. Måla cirkeldiagrammet i era två färger. Dra två linjer från mitten ut till pärlorna.

Börja måla här.

MATERIAL:

• • • •

tabell cirkeldiagram två färgpennor Kop.underlag: Tabell och cirkeldiagram

Flest personer svarade.

Färst personer svarade.

________________________________________ .

________________________________________ .

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Kop.underlag: Tabell och cirkeldiagram

GÖR SÅ HÄR:

FÖRSLAG:

1. Välj vad ni vill undersöka och skriv två alternativ i tabellen.

Sommar eller vinter? Hamburgare eller pizza? Hund eller katt?

2. Fråga 20 personer. Pricka av svaren i tabellen och skriv antal. 3. Måla pärlorna så som tabellen visar. Varje pärla i cirkeldiagrammet är ett svar. 4. Måla cirkeldiagrammet i era två färger. Dra två linjer från mitten ut till pärlorna. Sommar eller vinter

86

Sommar!

Flest personer svarade.

Färst personer svarade.

________________________________________ .

________________________________________ .

Syfte: Att eleverna får träna på att göra en egen undersökning med avprickning i tabell och synliggöra resultatet i ett cirkeldiagram.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 86

2022-01-17 08:27


Hälften med tärning MATERIAL:

tärning två färgpennor REGLER:

Använd varsin spelplan och turas om att slå tärningen. Avläs tärningen. Varje prick är värd 10. Måla talet som är hälften så stort.

= 10

= 20

= 30

= 40

= 50

= 60

VARIANTER:

• Spela tills en spelare får fem rutor i rad. • Spela tills någon har målat alla rutor.

5 25 20 15 20 5 30 30 10 30 10 15 10 20 25 20 25 30 15 5 25 10 15 5 10 30 15 30 10 20 20 25 5 15 5 25 Syfte: Att eleverna får träna på att befästa hälften av hela tiotal. Turen går över när det inte finns någon ruta kvar med det aktuella talet.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 87

KAPITEL 4

87

2022-01-14 10:58


1. Gör klart tabellen och diagrammet. ANTAL

Pärlor

Avprickning

Pärlor i halsbandet

Antal

Ringa in rätt pärla. Flest: Färst: 2. Sant eller falskt.

Näckrosor i dammen

Sant Falskt Det är färst röda. Det är dubbelt så många röda som rosa. Det är hälften så många gula som röda. Det är lika många gula som röda. Det är lika många gula som rosa.

88

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2 MÅL 3: uppgift 3

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 88

2022-01-14 10:58


3. Dela i två lika stora delar.

MED

Hälften av 20

Hälften av 30

10 10

10

2 0

+

10 3 0

=

+

=

Kontrollera dina svar med en addition.

Hälften av 40

10 10 10 10

Hälften av 50

10 10

4 0

+

5 0

=

3) Förenkla genom att låta eleverna bygga talen med tiotalsstavar. Växla det "udda" tiotalet och visa att entalen kan delas upp i två högar med fem ental i varje.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 89

10 10

+

= KAPITEL 4

89

2022-01-14 10:58


1. Gör klart tabellen och diagrammet. Pärlor

ANTAL

Antal

Måla pärlorna och cirkeldiagrammet.

Skriv tal och måla.

2. Sant eller falskt.

Avprickning

Titta i tabellen eller diagrammet.

Sant Falskt

Det är flest blå. Det är färst röda. Det är dubbelt så många röda som blå. Det är hälften så många röda som gula. Det är lika många röda som det är blå och gula tillsammans. Antalet röda, blå och gula pärlor är tillsammans 20. 90

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 90

2022-01-14 10:58


3. Addera.

30 + 30 =

35 + 35 =

50 + 50 =

55 + 55 =

70 + 70 =

75 + 75 =

90 + 90 =

95 + 95 =

4. Skriv talet som är hälften så stort.

4

40

30

8

80

70

12

120

110

16

160

150

5. Läs, beräkna och svara. Gugge har 50 röda pärlor. Sum-Sum har hälften så många. Hur många röda pärlor har Sum-Sum?

Sum-Sum har

röda pärlor.

Gugge har 45 gula pärlor. Sum-Sum har dubbelt så många. Hur många gula pärlor har Sum-Sum?

Sum-Sum har

5) Utmana eleverna ytterligare genom att låta dem göra egna liknande uppgifter till varandra.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap4_KLART.indd 91

gula pärlor. KAPITEL 4

91

2022-01-14 10:58


Klurigt upp till hundra MÅL och INNEHÅLL 1 Hundrarutan

2 Skriftlig huvudräkning, addition (0–100)

3 Skriftlig huvudräkning, subtraktion (0–100)

BEGREPP och ORD hundraruta jämna tal udda tal talsort växla minsta termen största termen

92

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 92

2022-01-14 11:02


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 93

93

2022-01-17 08:28


MÅL 1

Hundrarutan Antalet ental ökar

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Antalet tiotal ökar

Hundrarutan

Tal med lika många ental står under varandra.

-10

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

15 -1

24 25 26

71 72 73 74 75 76 77 78 89 80

35

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

+10

+1

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1. Skriv talen som står på hundrarutans andra rad.

2. Skriv talen som står på hundrarutans tionde rad.

3. Skriv talen som står på hundrarutans sjätte rad.

4. Skriv talen som står på hundrarutans sjunde rad.

94

Samtalsruta: Be eleverna att parvis studera hundrarutan och berätta om olika mönster de upptäcker och vad som händer om man förflyttar sig på olika håll i hundrarutan (höger/vänster/uppåt/neråt). Ser eleverna exempelvis att tal med lika många ental står under varandra på hundrarutan.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 94

2022-01-14 11:02


5. Läs och måla talen på hundrarutan. Måla alla tal som har 0 ental. Måla alla tal som har 1 ental. Måla alla tal som har 9 tiotal. Måla alla tal som har 0 tiotal. Måla alla tal som har siffror som är 10-kompisar.

tiotal ental

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

91 skrivs med siffrorna 9 och 1 . 9 och 1 är 10-kompisar. 10-kompisar

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100

91

6. Skriv alla tal som har lika många ental som tiotal.

7. Skriv alla tal som har 1 fler tiotal än ental.

Ringa in talen på hundrarutan.

Stryk under talen på hundrarutan.

8. Skriv alla tal som har 1 färre tiotal än ental. Sätt kryss på talen på hundrarutan.

5) Visa vad som menas med att ett tal har siffror som är tiokompisar. Utgå t.ex. från talet 91 och 82 där siffrorna är tiokompisar (9+1=10, 8+2=10).

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 95

KAPITEL 5

95

2022-01-14 11:02


9. Vilka tal gömmer sig bakom djuren?

3

4

5

6

7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

26

31 32 33 34 35 36 44 51 52 53

46

28 38 39 48 49 50

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73

77 78 79

82 83 84 85 86 87 88 89 92

98 99100

96

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 96

2022-01-14 11:02


10. Skriv talen som saknas.

1

2

3

11 12 21

-10 -1

5

6

7

8

29 30

34 35 36

41 42 43 44 45 46 47

+10

9 10

14 15 16 17 18 19 20 25 26 27

31 32

+1

4

40 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

65 66 67 68 69 70

71 72 81 82 83

76 77 78 85 86 87

91 92 93 94 95 96 97 98

11. Skriv talen som saknas.

80 100

Talen under varandra har lika många ental.

43

64

48

69

16

52

29

35

11) Synliggör att tal med lika många ental står under varandra och att de första nio talen på varje rad har lika många tiotal. Förenkla genom att låta eleverna måla ”korset” på Kop.underlag: Hundrarutan med en ljus färgpenna.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 97

KAPITEL 5

97

2022-01-17 08:29


MÅL 2

Skriftlig huvudräkning, addition (0–100) Addera varje talsort för sig

40

30

… sen entalen entalen.

Addera först tiotalen. tiotalen

40 + 30

4 6 + 3 2 = 7 0

+

6+2

70

8

= 7 8

mellanled

1. Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

+ 3 2

+ 1 6

=

+ +

+ 4 5

+ 2 3

=

+ +

+ 2 1

+ 3 4

=

98

+ 2 6

=

=

+ +

+ 1 3

=

=

+ +

=

Samtalsruta: Berätta för eleverna att de får lära sig skriftlig huvudräkning med mellanled för att avlasta arbetsminnet. Låt eleverna bygga termerna med tiobasmaterial eller Kop.underlag: Positionstalkort. Addera varje talsort för sig. Se mer detaljerad arbetsgång i lärarhandledningen.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 98

2022-01-17 08:29


2. Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

81 + 16 =

+

=

52 + 36 =

+

=

28 + 21 =

+

=

75 + 22 =

+

=

33 + 54 =

+

=

46 + 13 =

+

=

35 + 13 =

+

=

56 + 23 =

+

=

25 + 24 =

+

=

61 + 17 =

+

=

42 + 47 =

+

=

73 + 16 =

+

=

Visa hur du tänker genom att skriva mellanled.

3. Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

23 + 45 =

+

=

24 + 44 =

54 + 21 =

78 + 21 =

66 + 32 =

54 + 34 =

61 + 38 =

67 + 22 =

25 + 34 =

23 + 33 =

41 + 18 =

74 + 14 = KAPITEL 5

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 99

99

2022-01-14 11:02


Vi växlar 10 ental till 1 tiotal. tiotal

Addera varje talsort för sig, med växling

40

40 + 30

30

2 ental är kvar.

6+6

80

4 6 + 3 6 = 7 0 + 1 2 = 8 2 mellanled

4. Addera varje talsort för sig. Växla 10 ental till 1 tiotal.

+ 5 7

+ 3 7

=

+ +

+ 6 6

+ 2 6

=

+ +

+ 4 8

+ 3 8

=

100

+ 4 9

=

=

+ +

+ 2 9

=

=

+ +

=

Samtalsruta: Visa eleverna att 10 av de 12 entalen måste växlas till 1 tiotal eftersom ett tal som mest kan ha 9 ental. Använd t.ex. multibasmaterial eller pengar. 4) Repetera Dubblorna 6+6, 7+7, 8+8 och 9+9 inför övningen.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 100

2022-01-14 11:02


5. Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

28 + 48 =

+

27 + 47 =

=

56 + 26 =

69 + 29 =

65 + 35 =

58 + 38 =

39 + 33 =

68 + 23 =

29 + 34 =

28 + 34 =

49 + 17 =

78 + 15 =

6. Läs, beräkna och svara. Hur mycket kostar det tillsammans?

+

Hur mycket kostar det tillsammans?

=

Svar: Det kostar

+ kr.

=

Svar: Det kostar

5) Eleven kan avlasta arbetsminnet genom att skriva två mellanled. Exempel: 28+48=60+16=70+6=76. TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Skriftlig huvudräkning – Addition 0–100 som du hittar i det Digitala lärarstödet.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 101

kr. KAPITEL 5

101

2022-01-14 11:02


MÅL 3

Skriftlig huvudräkning, subtraktion (0–100) Subtraktion som skillnad (0–50) Beräkna subtraktionen genom att räkna uppåt i två steg, från den minsta till den största termen. Hoppa först uppåt till närmaste hela tiotal. tiotal

10

6

50 - 34 = 6 + 1 0 = 16 första termen

mellanled

skillnad

30

34

Hoppa sedan 10-hopp. 10-hopp

40

50

1. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

102

50 - 36 =

+

50 - 31 =

+

50 - 37 =

+

50 - 32 =

+

= 30

36

40

50

30

40

50

30

40

50

30

40

50

=

=

=

Samtalsruta: Uppmärksamma eleverna på att de ska hoppa från den minsta termen till den största på tallinjen. Visa dem att de kan ta hjälp av tiokompisarna när de gör sitt hopp till närmsta hela tiotal, 4+6=10. Visa gärna subtraktionen på en lång tallinje som går från 0 till 100. Använd t.ex. Kop.underlag: Tallinje 0-100.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 102

2022-01-14 11:02


2. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

40 - 26 =

+

40 - 23 =

+

40 - 29 =

+

40 - 27 =

+

= 20

30

40

20

30

40

20

30

40

20

30

40

= = =

3. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

30 - 14 =

+

30 - 12 =

+

30 - 18 =

+

30 - 16 =

+

= 10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

= = = KAPITEL 5

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 103

103

2022-01-14 11:02


Ibland måste man göra flera 10-hopp 10-hopp.

Subtraktion som skillnad (0–100)

10

6

100 - 84 = 6 + 1 0 = 16

60

70

80 84 10

6

100 - 74 = 6 + 2 0 = 26

60

70 74

100 - 64 = 6 + 3 0 = 36

60 64

80

10

6

70

90 10

90 10

80

100

100 10

90

100

4. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

100 - 83 =

+

100 - 75 =

+

100 - 61 =

+

100 - 86 =

+

= 60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

=

=

=

104

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 104

2022-01-14 11:02


5. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

100 - 82 =

+

100 - 76 =

+

100 - 63 =

+

100 - 78 =

+

= 60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

=

=

=

6. Läs, beräkna och svara. Gugge har

Gugge handlar för

Gugge får tillbaka

20

kr

30

-

kr

30

kr

kr

40

=

40

-

50

=

50

=

60

60

70

=

6) Uppmärksamma eleverna på att de ska räkna ut skillnaden mellan hur mycket pengar Gugge har från början KAPITEL och vad saken kostar. TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Skriftlig huvudräkning – Subtraktion 0–100 som skrivs ut från Digitalt lärarstöd.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 105

5

105

2022-01-14 11:02


1. Fyll i talen som saknas.

10 12 13 14 15 16 17 18 19 Mattekojan 2 22

24 25 26 27

29

32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44

47 48 49

52 53 54

57 58 59

62 63 64 65 66 67 68 69 72

74 75 76 77

79

82 83 84 85 86 87 88 89 100

91

2. Skriv talen som saknas.

106

25

76

42

39

59

82

17

89

1–2) Uppgifterna testar 3) Uppgiften testar 4) Uppgiften testar

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 106

MÅL 1: Hundrarutan MÅL 2: Skriftlig huvudräkning, addition (0–100) MÅL 3: Skriftlig huvudräkning, subtraktion (0–100)

2022-01-14 11:02


Skriv mellanled som

3. Addera varje talsort för sig. visar hur du tänker.

43 + 15 =

73 + 15 =

24 + 21 =

65 + 23 =

56 + 32 =

35 + 42 =

46 + 16 =

59 + 34 =

27 + 27 =

69 + 23 =

58 + 38 =

79 + 12 =

4. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

100 - 85 =

+

100 - 71 =

+

100 - 63 =

+

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnos är klar.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 107

= 60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

=

= KAPITEL 5

107

2022-01-14 11:02


A R B E TA Hundrarutan

Jämna och udda tal på hundrarutan

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

GÖR SÅ HÄR:

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Undersök vilka av talen 1-100 som är jämna och vilka som är udda.

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Bestäm först vilket tal ni vill undersöka och ta fram lika många plockisar. Försök sen dela upp plockisarna i två lika stora delar. Om ni lyckas är talet jämnt.

Kop.underlag: Hundrarutan

MATERIAL:

• 100 plockisar • blyertspenna

Exempel med talet 7. Talet är udda.

• 2 färgpennor • Kop.underlag: Hundrarutan

1. Måla alla rutor med tal som är jämna blå blå. 2. Måla alla rutor med tal som är udda röda. 3. Ett udda tal slutar alltid på siffrorna:

_______ _______ _______ _______ _______

4. Ett jämnt tal slutar alltid på siffrorna:

_______ _______ _______ _______ _______

5. Vilka tal mellan 30 och 50 är udda? _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______

6. Vilka tal mellan 51 och 70 är jämna? _______ _______ _______ _______ _______

108

_______ _______ _______ _______ _______

Syfte: Att eleverna får träna på att befästa talens egenskaper i talområdet 0–100.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 108

2022-01-17 10:39


Täcka hundrarutan REGLER:

MATERIAL:

Turas om att måla fyra rutor som sitter ihop med minst en sida. Exempel:

• varsin ljus färgpenna • blyertspenna 1

2

3

4

11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34

Skriv vilka tal rutorna täcker på hundrarutan. Vinnare är den som kan måla den sista figuren med fyra rutor.

1

10 12

19 23

28 34

37 45 46 55 56

64 73 82 91 Syfte: Att eleverna får träna på att befästa talens ordning i talområdet 0–100. Använd en elevbok. Välj varsin ljus färgpenna.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 109

67 78 89 100 KAPITEL 5

109

2022-01-14 11:02


1. Addera varje talsort för sig.

Skriv summorna på hundrarutan.

32 + 21 =

+

=

27 + 12 =

+

=

34 + 35 =

+

=

13 + 12 =

+

=

32 + 11 =

+

=

52 + 23 =

+

=

13 + 13 =

+

=

41 + 21 =

+

=

42 + 34 =

+

=

21 + 11 =

+

=

35 + 23 =

+

=

34 + 14 =

+

=

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jag skriver alla summor på hundrarutan. Jag börjar med 53.

31

27 28 29 30

33 34 35 36 37 38

40

41 42

44 45 46 47

49 50

51 52

54 55 56 57

59 60

61

63 64 65 66 67 68

71 72 73 74

70

77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 110

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2 MÅL 3: uppgift 3

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 110

2022-01-14 11:02


2. Addera varje talsort för sig. Börja med Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

MED

Skriv mellanled som visar hur du tänker.

35 + 22 =

58 + 21 =

45 + 43 =

42 + 52 =

55 + 34 =

65 + 33 = Här är det mer än 9 ental tillsammans. Vi får 1 tiotal till.

26 + 16 =

35 + 16 =

37 + 27 =

45 + 27 =

48 + 38 =

55 + 38 =

3. Subtrahera. Rita bågar från den minsta till den största termen.

50 - 34 =

+

50 - 31 =

+

50 - 36 =

+

= 20

30

40

50

20

30

40

50

20

30

40

50

=

=

2) Eleven kan avlasta arbetsminnet genom att skriva två mellanled. Exempel: 26+16=30+12=40+2=42.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 111

KAPITEL 5

111

2022-01-14 11:02


1. Läs och skriv på hundrarutan. Skriv alla tal som har 0 ental på rätt plats på hundrarutan. Skriv alla tal som har 1 ental. Skriv alla tal som har lika många ental och tiotal. Skriv alla tal som har 1 fler ental än tiotal. Skriv alla tal som har tre fler ental än tiotal. Skriv alla tal som har två färre ental än tiotal. Skriv alla tal som har siffersumman 9. siffersumma = summan av talets alla siffror Talet 18 har siffersumman 9 1+8=9

112

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. Gå igenom begreppet siffersumma, dvs att vi beräknar ett tals siffersumma genom att addera talets tiotalssiffra och entalssiffra.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 112

2022-01-17 08:30


2. Läs, beräkna och svara. Sum-Sum har

Sum-Sum handlar för

kr

kr

Sum-Sum får tillbaka

50

60

70

80

50

60

70

80

kr

kr

3. Läs, beräkna och svara. Gugge har 50 kr. Han köper två saker från hyllan. Då har han 8 kr kvar. Vad kan han ha köpt?

Sum-Sum har 40 kr. Hon köper två saker från hyllan. Då har hon 16 kr kvar. Vad kan hon ha köpt?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Svar: _________________________________

Svar: _________________________________

______________________________________

______________________________________

3) Uppmärksamma eleverna på att de behöver visa hur de kommit fram till sitt svar. Utmana ytterligare genom att låta eleverna göra uppgifter liknande uppgift 3 till varandra.

51105833.1.1_MAKO 2A_Kap5_KLART.indd 113

KAPITEL 5

113

2022-01-14 11:02


Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är utformad efter innehållet i Skolverkets bedömningsstöd i Taluppfattning. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel för att eleverna ska bli trygga i sin matematiska förståelse. I mellankapitlen arbetar eleverna med läroplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kapitlets kunskaper. Träna med Guggesidor kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen. Utmana Sum-Sumsidor fördjupar förståelsen.

Lärarhandledning

Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer.

Digitalt lärarstöd

projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m.

Digital elevträning

självrättande uppgifter och spel

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

SKOGEN

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 2A utspelar sig vid vattnet. Klassen får följa grodan Gugge, Humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Skapa engagemang med saga eller diskussion till kapitlens sagobilder samt förförståelse med frågor och problemlösning, från lärarhandledningen.

VATTNET

3A, 3B – SKOGEN

ISBN 9789151105833

9 789151 105833

51105833.1.1_Omslag.indd 1-3

2022-01-14 10:37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.