9789151105826

Page 1

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är utformad efter innehållet i Skolverkets bedömningsstöd i Taluppfattning. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel för att eleverna ska bli trygga i sin matematiska förståelse. I mellankapitlen arbetar eleverna med läroplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kapitlets kunskaper. Träna med Guggesidor kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen. Utmana Sum-Sumsidor fördjupar förståelsen.

Lärarhandledning

Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer.

Digitalt lärarstöd

projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m.

Digital elevträning

självrättande uppgifter och spel

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 2B utspelar sig vid vattnet. Klassen får följa grodan Gugge, Humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Skapa engagemang med saga eller diskussion till kapitlens sagobilder samt förförståelse med frågor och problemlösning, från lärarhandledningen.

V AT T N E T

SKOGEN

3A, 3B – SKOGEN

2B ISBN 9789151105826

9 789151 105826

51105826.1.3_MAKO_ 2B_Omslag.indd 1-3

2023-04-18 11:22:59


Positionssystemet

Vännerna vid vattnet Gugge

Syskonen Dykare

10 ental = 1 tiotal

Tiotal och ental Sum-Sum

Partysländorna

Familjen And

Hundratal, tiotal och ental

Sothönorna

Skäggdoppingarna

10 tiotal

10 tiotal = 1 hundratal

1 hundratal

Familjen Smålom

Herr & Fru Peking Gullefjun Brunis Aska Vilse

Simme & Pimme

Abbe Abborre

Vilket tal får du om du lägger till 1 pärla? Sandy & Mandy

51105826.1.1_MAKO_ 2B_Omslag.indd 4-6

9

9

9

hundratal (h)

tiotal (t)

ental (e)

Talet 1000.

Familjen Häger

2022-06-08 13:18


Positionssystemet

Vännerna vid vattnet Gugge

Syskonen Dykare

10 ental = 1 tiotal

Tiotal och ental Sum-Sum

Partysländorna

Familjen And

Hundratal, tiotal och ental

Sothönorna

Skäggdoppingarna

10 tiotal

10 tiotal = 1 hundratal

1 hundratal

Familjen Smålom

Herr & Fru Peking Gullefjun Brunis Aska Vilse

Simme & Pimme

Abbe Abborre

Vilket tal får du om du lägger till 1 pärla? Sandy & Mandy

51105826.1.1_MAKO_ 2B_Omslag.indd 4-6

9

9

9

hundratal (h)

tiotal (t)

ental (e)

Talet 1000.

Familjen Häger

2022-06-08 13:18


VÄLKOMMEN TILL MATTEKOJAN Boken har sju kapitel

Alla kapitel innehåller följande:

Kapitel 1, 3, 5 och 7 bearbetar Taluppfattning och tals användning.

MÅL 1

Positionssystemet, talen 0–1000

MÅL 1

Talet 345.

Vilket tal visas?

Kapitel 2, 4 och 6 behandlar resterande matematiska områden. B-böckernas kapitel 7 innehåller Repetition.

2. Vilket tal visas?

Tusental, hundratal, tiotal och ental

3

4

5

hundratal (h)

tiotal (t)

ental (e)

10 hundratal

Ägg till 1000

h

t

e

h

Talet saknar ental ental. Skriv 0 i entalsrutan.

1 tusental

h

t

t

e

t

e

Talet saknar tiotal tiotal. Skriv 0 i tiotalsrutan.

e

h

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

1. Vilket tal visas?

MÅL och INNEHÅLL

3. Dela upp talen i hundratal, tiotal och ental.

BEGREPP och ORD positionssystemet

1 Positionssystemet, talen 0–1000

ental

5 6 7 =

+

+

3 2 0 =

+

+

7 9 1 =

+

+

8 1 7 =

+

+

tiotal

2 Uppställning, subtraktion utan växling (0–100)

hundratal tusental uppställning

3 Uppställning, subtraktion med växling (0–100)

h

växla

4

5

Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

Sagobilden introducerar kapitlet. Här skapas nyfikenhet, samtal och förförståelse. Till varje sagobild finns en saga med frågor och problemlösning i lärarhandledningen. Sidan visar också kapitlets tre mål och alla begrepp.

6

t

e

h

t

e

Samtalsruta: Visa, exempelvis med hjälp av multibasmaterial, att tio hundratal bildar 1 tusental. Jämför med att tio 100-kronorssedlar har samma värde som en 1000-kronorssedel.

3) Konkretisera övningen genom att visa hur tal delas upp med Kop.underlag: Positionstalkort.

7

KAPITEL 1

Målsidor innehåller bl.a. samtalsrutor som möjliggör introduktion och resonemang kring det aktuella målets innehåll. Samtalen skapar grunden för elevens självständiga arbete.

A R B E TA 1. Vilket tal visas?

4. Subtrahera med uppställning.

MATERIAL: penna och ritpapper

Gruppledtrådar

MÅL 2

h

t

e

h

t

7 5 - 3 4

6 6 - 2 3

9 7 - 3 7

6 8 - 4 5

4 4 - 2 1

8 4 - 1 3

3 7 - 2 2

5 8 - 3 3

7 1 - 3 1

9 9 - 7 5

MATERIAL:

207 208

217

525 526

535

878 879

888

986 987

996

Vilket är talet?

5. Subtrahera med uppställning.

18

Digital elevträning ger fortlöpande individualisering i form av självrättande övningar och spel.

1-3) Uppgifterna testar 4) Uppgiften testar 5) Uppgiften testar

480 501 840 510 408

MÅL 1: Positionssystemet, talen 0–1000 MÅL 2: Uppställning, subtraktion utan växling (0–100) MÅL 3: Uppställning, subtraktion med växling (0–100)

7 2 7

6 1 8

9 3 9

6 5 6

Vilket är talet? LEDTRÅD 2

Talet har hälften så många tiotal som hundratal.

9 1 - 3 7

6 5 - 4 8

4 3 - 2 7

7 8 - 6 9

KAPITEL 1

4. Subtrahera

21 23 24 25 32

med uppställning.

19

3 9 - 1 6 t

e

h

Talet saknar ental ental. Skriv 0 i entalsrutan.

t

9 5 - 5 4

628

990 991

5 2 - 3 1

6 7 - 4 2

8 7 - 5 3

LEDTRÅD 4

Poängen går till:

Poängen går till:

Poängen går till:

Poängen går till:

mig

mig

mig

mig

kompisen

kompisen

kompisen

kompisen

995

5. Subtrahera med uppställning.

1000

7 3 - 2 8

4 6 - 3 7

6 8 9 16 18

8 9 - 4 9

851 571

6 - 3 3 4

360

789

800

9 -

341

413

489

498

716

761

789

897

342

324

987

978

298

199

568

586

854

845

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1–3 MÅL 2: uppgift 4 MÅL 3: uppgift 5

6 5 3

Mitt tal har 6 hundratal, hälften så många tiotal och 5 ental.

5 7 - 3 9

9 9 - 7 4

5 4 - 4 6

9 2 - 7 6

8 3 - 7 7

Mitt tal har 2 hundratal, dubbelt så många ental och 9 tiotal.

Mitt tal har 8 ental, hälften så många tiotal och 5 hundratal.

6 5 - 1 6

7 -

8 3 7

5 - 2 6 6

Kontrollera att subtraktionerna stämmer när du är klar.

Gugge handlar för

Gugge får tillbaka

-

kr

kr

+

3. Subtrahera med uppställning.

7 - 2 6 4

5. Läs, beräkna och svara. Gugge har

2. Vilka tal tänker djuren på?

9 8 - 6 6

19 25 40 45 49

6 1 - 4 2

-

kr

64-39=

56-13=

37-28=

65-28=

57-24=

-

-

-

-

-

kr

+

-

kr 5) Uppgiften innehåller subtraktioner med och utan växling. Observera om eleverna förstår varför de behöver växla tiotal till ental. TIPS! Träna mer på liknande uppgifter i Arbetshäfte: Positionssystemet 0–1000, Subtraktion med uppställning (0–100), som du hittar i det Digitala lärarstödet.

21

KAPITEL 1

4. Vilka siffror saknas i rutorna?

639 360

7 6 - 2 4

KAPITEL 1

23

Träna med Gugge kan användas som extrauppgifter under kapitlets gång eller som repetition efter diagnosen. Här finns uppgifter från kapitlets tre mål.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 2

Syfte: Att eleverna får befästa subtraktion med uppställning samt använda sina kunskaper om våra talsorters olika värden. TIPS! Utmana eleverna genom att låta dem subtrahera term 2 från ett tresiffrigt tal, t.ex. 120.

1. Skriv talen som saknas.

3. Måla bladet med det största talet.

22

Syfte: Att eleverna får träna på att skapa och namnge tresiffriga tal. TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda någon form av tiobasmaterial, exempelvis Multibasmaterial eller pengar. TIPS! I det digitala lärarstödet hittar du fler gruppledtrådar, se Kop.underlag: Gruppledtrådar.

+

635

-

Vilket är talet?

Om ni adderar talets siffror får ni summan 15.

410 632

Spelomgång 4

-

LEDTRÅD 3

428

6 9 - 4 5

Spelomgång 3

Talet har dubbelt så många ental som tiotal.

699

Talet saknar tiotal tiotal. Skriv 0 i tiotalsrutan.

405

625

9 7 - 5 4

-

Tillsammans och Spel innehåller aktiviteter som befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt.

e

2. Skriv talen som saknas på talraden.

400 401

5 8 - 2 3

20

MED

34 35 41 43 52

Spelomgång 2

-

5 2 - 3 9

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

1. Vilket tal visas?

Spelomgång 1

4 6 8

Diagnosen sammanfattar de tre målens innehåll och ger eleven möjlighet att testa sina färdigheter.

h

Använd varsin bok. Turas om att slå två tärningar. Skapa ett tvåsiffrigt tal av tärningarnas värden. Subtrahera talet från 70 genom att skriva det i uppställningen. Den som får störst differens i varje spelomgång får 1 poäng.

LEDTRÅD 1

Vilket är talet?

MÅL 3

REGLER:

Talet har 2 fler hundratal än talet 456.

3. Storleksordna talen. Börja med det minsta.

470 650 130 340 280

• två tärningar

Arbeta i grupp med 2–4 elever. Läs frågan och turas sedan om att läsa en ledtråd i taget. Lista ut talet tillsammans genom att samtala och beräkna. Ta reda på om alla i gruppen kan säga talets namn – om inte, ta hjälp av varandra.

e

2. Skriv talen som saknas på talraden.

Vem får störst summa? • två pennor

Hemligt tal.

GÖR SÅ HÄR:

24

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

4) Uppmärksamma vid behov eleverna på att de två sista uppställningarna är med växling. 5) Utmana ytterligare genom att låta eleverna göra liknande uppgifter till varandra. Öka eventuellt talområdet till 0-999.

kr KAPITEL 1

25

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter på utmanande nivå. Här finns uppgifter som fördjupar förståelsen.

2022-06-08 12:36


INNEHÅLL 1 Ägg till 1000 ____________________ 4 TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING MÅL 1: Positionssystemet, talen 0–1000_______

5 Sum-Sum fyller år _____________ 92 TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

6

MÅL 2: Uppställning,

subtraktion utan växling (0–100) _______ 10

MÅL 1 1: Bråk, del av helhet ___________________

94

MÅL 2 2: Bråk, del av antal ____________________

98

MÅL 3 3: Division, dela lika ________________ 102

MÅL 3: Uppställning,

subtraktion med växling (0–100) _______ 14

2 Den nya lekplatsen ____________ 26 GEOMETRI

6 Ett gnagande problem _______ 114 PROBLEMLÖSNING

MÅL 1: Geometriska former i 2D och 3D ______

28

MÅL 1 1: Problemlösning, addition och subtraktion __116

MÅL 2: Vikt, välja rätt viktenhet ______________

32

MÅL 2 2: Problemlösning, multiplikation och division _120

MÅL 3: Klockan, fem i halv och fem över halv ____

36

MÅL 3 3: Problemlösning, blandade räknesätt _____124

3 Ägg vid vattnet ________________ 48

7 Tipspromenad vid sjön ________ 136

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

MÅL 1: Samband,

addition och multiplikation ____________ 50 MÅL 2: Multiplikation,

tabell 2 och 10 _____________________ 54

REPETITION 1 1: Talen 0–1000 _______________138 REPETITION 2 2: Huvudräkning, addition 0-100 __142 REPETITION 3 3: Huvudräkning, subtraktion 0–100 146 REPETITION 4 4: Uppställning, addition 0-100 ____152

MÅL 3: Multiplikation,

tabell 5 och 3 _______________________ 58

REPETITION 5 5: Uppställning, subtraktion 0-100 __153 REPETITION 6 6: Bråk som del av helhet _________154

4 Rädda ankungar _______________ 70 ALGEBRA

REPETITION 8 8: Multiplikation och division _______154

MÅL 1: Öppna utsagor, multiplikation __________

72

MÅL 2: Matematiska likheter ________________

76

MÅL 3: Programmering med miniräknare ______

80

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 3

REPETITION 7 7: Bråk som del av antal __________148

REPETITION 9 9: Öppna utsagor, multiplikation ____162

2022-06-08 12:36


Ägg till 1000 MÅL och INNEHÅLL 1 Positionssystemet, talen 0–1000 2 Uppställning, subtraktion utan växling (0–100) 3 Uppställning, subtraktion med växling (0–100)

BEGREPP och ORD positionssystemet ental tiotal hundratal tusental uppställning växla

4

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 4

2022-06-08 12:36


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 5

5

2022-06-08 12:36


MÅL 1

Positionssystemet, talen 0–1000 Tusental, hundratal, tiotal och ental Talet 345.

Vilket tal visas?

3

4

5

hundratal (h)

tiotal (t)

ental (e)

10 hundratal

1 tusental

1. Vilket tal visas?

h

6

t

e

h

t

e

Samtalsruta: Visa, exempelvis med hjälp av multibasmaterial, att tio hundratal bildar 1 tusental. Jämför med att tio 100-kronorssedlar har samma värde som en 1000-kronorssedel.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 6

2022-06-08 12:37


2. Vilket tal visas?

h

t

e

h

Talet saknar ental ental. Skriv 0 i entalsrutan.

h

t

t

e

t

e

Talet saknar tiotal tiotal. Skriv 0 i tiotalsrutan.

e

h

3. Dela upp talen i hundratal, tiotal och ental.

5 6 7 =

+

+

3 2 0 =

+

+

7 9 1 =

+

+

8 1 7 =

+

+

3) Konkretisera övningen genom att visa hur tal delas upp med Kop.underlag: Positionstalkort.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 7

KAPITEL 1

7

2022-06-08 12:37


4. Skriv talen som saknas på talraden.

500 501

505

725

510

728

732

990 991

735

995

1000

5. Skriv talen som saknas på tallinjen.

0

100

0

300

200

500

400

700

900

1000

600

800

1000

300

400

500

6. Vilka tal är markerade på tallinjen? 0

100

200

8

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 8

2022-06-08 12:37


Skriv talet efter.

7. Skriv talet före.

712

419

712

419

356

637

356

637

834

543

834

543

600

265

600

265

921

999

921

999

8. Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

320 130 430 540 230

750 640 460 550 340

380 470 310 570 480

489 598 498 601 589

842 824 815 833 851

954 971 967 945 939

8) Uppmana eleverna att stryka talen i rutorna efterhand som de skriver dem i näckrosbladen. TIPS! Träna mer på liknande uppgifter i Arbetshäfte: Positionssystemet 0–1000, som du hittar i det Digitala lärarstödet.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 9

KAPITEL 1

9

2022-06-08 12:37


MÅL 2

Uppställning, subtraktion utan växling (0–100) Subtrahera med uppställning, utan växling Gugge har 32 pärlor. Han ger bort 21.

10 10 10

32

Jag har 11 pärlor kvar.

Subtrahera entalen först.

- 21

Subtrahera sedan tiotalen.

2-1=1

1

30 - 20 = 10

1. Gugge ger bort 15 pärlor.

32

10 10 10

Visa med uppställning.

-

21 11

Börja med entalen. entalen

Hur många har han kvar?

10 10 10 10

28

10 10

- 15 Svar:

10

pärlor.

46 - 15

Svar:

pärlor.

Samtalsruta: Gör eleverna uppmärksamma på att den övre termen visar hur många pärlor Gugge har från början och den andra hur många han ger bort. Differensen, under linjen, visar hur mycket han har kvar. Skriv gärna på tavlan hur beräkningen ser ut när den skrivs vågrätt.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 10

2022-06-08 12:37


Visa med uppställning.

2. Gugge ger bort 25 pärlor.

Hur många har han kvar?

Subtrahera entalen först.

10 10 10

39

10 10 10

67

10 10 10

- 25 Svar:

pärlor.

- 25 Svar:

pärlor.

Stryk differensen när du räknat klart!

3. Subtrahera med uppställning.

11 12 14 24 25

27 30 40 41 42

3 6 - 1 2

6 5 - 2 3

3 5 - 2 4

4 8 - 2 3

6 7 - 5 3

6 7 - 5 5

9 7 - 5 6

6 2 - 3 2

8 9 - 6 2

8 6 - 4 6

3) Uppmärksamma eleverna på att de ska kunna hitta differensen i rutan om de räknat rätt.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 11

KAPITEL 1

11

2022-06-08 12:38


4. Hur många kronor har Gugge kvar?

Visa med uppställning. Gugge har:

Gugge har:

35 - 22 Svar:

kr.

Svar:

Gugge har:

kr.

Gugge har:

Svar:

12

kr.

Svar:

kr.

4) Konkretisera uppgiften genom att ta fram motsvarande antal mynt och sedan ta bort lika många kronor som Gugge handlar för. Subtrahera entalen först. Observera om eleverna förstår att första uppgiftens uppställning beskriver 35-22=13.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 12

2022-06-08 12:38


5. Subtrahera med uppställning.

12 20 23 26 27

32 41 46 67 74

5 8 - 3 1

8 6 - 7 4

6 8 - 4 2

9 9 - 3 2

8 3 - 5 1

6 8 - 4 8

5 5 - 3 2

9 6 - 2 2

6 7 - 2 1

6 5 - 2 4

6. Subtrahera med uppställning.

12 14 15 25 31

41 42 53 59 65

6 7 - 3 6

3 7 - 2 2

6 5 - 1 2

4 8 - 3 4

7 9 - 2 0

9 8 - 3 3

5 7 - 1 6

4 9 - 2 4

9 3 - 5 1

8 5 - 7 3

5–6) Uppmärksamma eleverna på att de hittar differensen i rutan om de räknat rätt.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 13

KAPITEL 1

13

2022-06-08 12:38


MÅL 3

Uppställning, subtraktion med växling (0–100) Subtrahera med uppställning, med växling Gugge har 32 pärlor. Han ger bort 9.

Jag har 23 pärlor kvar.

10

32

10 10 10 Vi växlar 1 tiotal till 10 ental.

-

12 - 9 = 3

10

32

10 10 10

9

Strecket visar att vi har 1 färre tiotal.

3

20 - 0 = 20

-

9 23

1. Gugge ger bort 7 pärlor.

Hur många har han kvar? Visa med uppställning.

10

22

10 10

Svar:

14

pärlor.

7 5

26

10 10

Svar:

7

pärlor.

Samtalsruta: Här har den översta termen för få ental vilket innebär att 1 tiotal behöver växlas till 10 ental. Konkretisera samtalsrutans innehåll ytterligare genom att visa växlingen med någon form av tiobasmaterial, t.ex. pengar eller multibasmaterial. 1) Måla de växlade entalen (cirklarna) gröna. Stryk därefter 7 stycken ental.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 14

2022-06-08 12:38


2. Gugge ger bort 9 pärlor.

Subtrahera entalen först.

Hur många har han kvar? Visa med uppställning.

10

36

10 10 10

Svar:

10

24

10 10

9

pärlor.

Svar:

3. Subtrahera med uppställning.

9

pärlor.

16 24 27 31 32

39 45 46 53 58

3 2 8

4 1 9

5 3 7

6 1 8

4 0 9

3 4 7

2 2 6

4 8 9

6 6 8

5 0 5

2–3) Observera om eleverna subtraherar entalen först. 3) Om eleverna räknar rätt hittar de differensen i rutan. Observera om eleverna förstår att uppgifterna i uppställningarna också kan skrivas vågrätt.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 15

KAPITEL 1

15

2022-06-08 12:38


Subtrahera med uppställning, tvåsiffriga tal Gugge har 32 pärlor. Han ger bort 19.

Jag har 13 pärlor kvar.

10

32

10 10 10 Vi växlar 1 tiotal till 10 ental.

32

10 10 10

- 19

Strecket visar att vi har 1 färre tiotal.

3

20 - 10 = 10

12 - 9 = 3

4. Subtrahera med uppställning.

16

10

6 15 16 17 19

-

19 13

29 32 43 49 58

9 6 - 3 8

8 0 - 3 7

6 8 - 3 9

4 2 - 2 6

5 4 - 3 7

7 6 - 2 7

3 3 - 1 8

8 2 - 7 6

5 7 - 3 8

6 1 - 2 9

Samtalsruta: Observera om eleverna, genom att titta på termerna, kan se att de behöver växla 1 tiotal till 10 ental innan de kan börja subtrahera. Uppmärksamma eleverna på att term 2 är ett tvåsiffrigt tal vilket innebär att tiotal också ska subtraheras.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 16

2022-06-08 12:38


5. Läs och beräkna med uppställning. Hur många fler mörtar är det?

Hur många fler abborrar är det?

54

38

38

Svar: Det är

-

-

19

fler mörtar.

6. Subtrahera med uppställning.

Svar: Det är

fler abborrar.

7 14 19 21 22

27 30 33 39 47

4 1 - 2 7

9 9 - 7 8

5 3 - 4 6

4 5 - 1 8

7 4 - 3 5

5 8 - 3 6

8 1 - 3 4

7 6 - 4 6

4 8 - 2 9

6 8 - 3 5

5) Uppmärksamma eleverna på att den största termen måste skrivas överst och den minsta underst samt att samma talsort måste stå under varandra. 6) Uppgiften innehåller både subtraktioner med och utan växling. Observera om eleverna växlar där det behövs.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 17

KAPITEL 1

17

2022-06-08 12:38


1. Vilket tal visas?

h

t

e

h

t

e

2. Skriv talen som saknas på talraden.

207 208

217

525 526

535

878 879

888

986 987

996

3. Storleksordna talen. Börja med det minsta.

470 650 130 340 280

18

1–3) Uppgifterna testar 4) Uppgiften testar 5) Uppgiften testar

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 18

480 501 840 510 408

MÅL 1: Positionssystemet, talen 0–1000 MÅL 2: Uppställning, subtraktion utan växling (0–100) MÅL 3: Uppställning, subtraktion med växling (0–100)

2022-06-08 12:38


4. Subtrahera med uppställning.

7 5 - 3 4

6 6 - 2 3

9 7 - 3 7

6 8 - 4 5

4 4 - 2 1

8 4 - 1 3

3 7 - 2 2

5 8 - 3 3

7 1 - 3 1

9 9 - 7 5

5. Subtrahera med uppställning.

7 2 7

6 1 8

9 3 9

6 5 6

4 6 8

9 1 - 3 7

6 5 - 4 8

4 3 - 2 7

7 8 - 6 9

5 2 - 3 9

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 19

KAPITEL 1

19

2022-06-08 12:38


A R B E TA MATERIAL: penna och ritpapper

Gruppledtrådar Hemligt tal.

GÖR SÅ HÄR:

Arbeta i grupp med 2–4 elever. Läs frågan och turas sedan om att läsa en ledtråd i taget. Lista ut talet tillsammans genom att samtala och beräkna. Ta reda på om alla i gruppen kan säga talets namn – om inte, ta hjälp av varandra.

20

Vilket är talet?

Vilket är talet?

LEDTRÅD 1

LEDTRÅD 2

Talet har 2 fler hundratal än talet 456.

Talet har hälften så många tiotal som hundratal.

Vilket är talet?

Vilket är talet?

LEDTRÅD 3

LEDTRÅD 4

Talet har dubbelt så många ental som tiotal.

Om ni adderar talets siffror får ni summan 15.

Syfte: Att eleverna får träna på att skapa och namnge tresiffriga tal. TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda någon form av tiobasmaterial, exempelvis Multibasmaterial eller pengar. TIPS! I det digitala lärarstödet hittar du fler gruppledtrådar, se Kop.underlag: Gruppledtrådar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 20

2022-06-08 12:38


Vem får störst summa? MATERIAL:

• två pennor • två tärningar REGLER:

Använd varsin bok. Turas om att slå två tärningar. Skapa ett tvåsiffrigt tal av tärningarnas värden. Subtrahera talet från 70 genom att skriva det i uppställningen. Den som får störst differens i varje spelomgång får 1 poäng.

Spelomgång 1

-

Spelomgång 2

-

Spelomgång 3

-

Spelomgång 4

-

Poängen går till:

Poängen går till:

Poängen går till:

Poängen går till:

mig

mig

mig

mig

kompisen

kompisen

kompisen

kompisen

Syfte: Att eleverna får befästa subtraktion med uppställning samt använda sina kunskaper om våra talsorters olika värden. TIPS! Utmana eleverna genom att låta dem subtrahera term 2 från ett tresiffrigt tal, t.ex. 120.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 21

KAPITEL 1

21

2022-06-08 12:38


1. Vilket tal visas?

h

t

e

h

Talet saknar ental ental. Skriv 0 i entalsrutan.

t

e

Talet saknar tiotal tiotal. Skriv 0 i tiotalsrutan.

2. Skriv talen som saknas på talraden.

400 401

405

625

628

990 991

410 632

635

995

1000

3. Måla bladet med det största talet.

22

341

413

489

498

716

761

789

897

342

324

987

978

298

199

568

586

854

845

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1–3 MÅL 2: uppgift 4 MÅL 3: uppgift 5

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 22

2022-06-08 12:38


4. Subtrahera

21 23 24 25 32

med uppställning.

MED

34 35 41 43 52

3 9 - 1 6

5 8 - 2 3

9 7 - 5 4

6 9 - 4 5

7 6 - 2 4

9 5 - 5 4

5 2 - 3 1

6 7 - 4 2

8 7 - 5 3

9 8 - 6 6

5. Subtrahera med uppställning.

6 8 9 16 18

19 25 40 45 49

7 3 - 2 8

4 6 - 3 7

8 9 - 4 9

6 1 - 4 2

5 7 - 3 9

9 9 - 7 4

5 4 - 4 6

9 2 - 7 6

8 3 - 7 7

6 5 - 1 6

5) Uppgiften innehåller subtraktioner med och utan växling. Observera om eleverna förstår varför de behöver växla tiotal till ental. TIPS! Träna mer på liknande uppgifter i Arbetshäfte: Positionssystemet 0–1000, Subtraktion med uppställning (0–100), som du hittar i det Digitala lärarstödet.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 23

KAPITEL 1

23

2022-06-08 12:38


1. Skriv talen som saknas.

428

639 360

851 571

699

360 800

789

2. Vilka tal tänker djuren på?

Mitt tal har 6 hundratal, hälften så många tiotal och 5 ental.

Mitt tal har 2 hundratal, dubbelt så många ental och 9 tiotal.

Mitt tal har 8 ental, hälften så många tiotal och 5 hundratal.

3. Subtrahera med uppställning.

24

64-39=

56-13=

37-28=

65-28=

57-24=

-

-

-

-

-

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 24

2022-06-08 12:38


4. Vilka siffror saknas i rutorna?

6

9

- 3 3 4

-

7

6 5 3

- 2 6 4

5. Läs, beräkna och svara. Gugge har

7 -

8 3 7

- 2 6 6

Kontrollera att subtraktionerna stämmer när du är klar.

Gugge handlar för

+

5

Gugge får tillbaka

-

kr

kr

+

-

kr

kr

+

-

kr 4) Uppmärksamma vid behov eleverna på att de två sista uppställningarna är med växling. 5) Utmana ytterligare genom att låta eleverna göra liknande uppgifter till varandra. Öka eventuellt talområdet till 0-999.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap1.indd 25

kr KAPITEL 1

25

2022-06-08 12:38


Den nya lekplatsen MÅL och INNEHÅLL 1 Geometriska former i 2D och 3D 2 Vikt, välja rätt viktenhet 3 Klockan, fem i halv och fem över halv

BEGREPP och ORD tvådimensionell (2D)

cylinder

tredimensionell (3D)

kon

form

kilogram (kg)

kub

hektogram (hg)

rätblock

gram (g)

pyramid

tyngst

klot

lättast

26

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 26

2022-06-08 12:39


GEOMETRI

timvisare och minutvisare hel och halv timme centimeter (cm) sträcka linje symmetri symmetrilinje Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 27

27

2022-06-08 12:39


MÅL 1

Geometriska former i 2D och 3D Namn på former i 2D och 3D Tvådimensionella (2D) former: Ser du likheten mellan kvadraten och kuben? kvadrat Ja, en kub kan byggas med sex kvadrater.

rektangel

triangel

Tredimensionella (3D) former:

kub

rätblock

pyramid

1. Skriv 3D-formernas namn.

28

Samtalsruta: Samtala om likheter mellan formerna i 2D och 3D samt vad som menas med två och tre dimensioner. Konkretisera utifrån verkliga föremål och låt eleverna ge andra exempel på föremål som har formen av en kub, ett rätblock eller en pyramid. Visa konkret vilka 2D former en kub, ett rätblock och en pyramid är uppbyggda av.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 28

2022-06-08 12:39


2. Måla rätt 2D-form.

Två former är rätt!

90%

80% 80%

kvadrat

90%

80%

rektangel

80% triangel

3. Måla rätt 3D-form.

Två former är rätt!

kub

%

80

rätblock

pyramid

KAPITEL 2

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 29

29

2022-06-08 12:40


Namn på fler 3D former Klotet har formen av en …

Jag ser en cirkel i cylindern och konen.

cirkel.

klot

cylinder

kon

4. Skriv 3D-formernas namn.

30

Samtalsruta: Samtala om likheter mellan formerna i 2D och 3D samt vad som menas med två och tre dimensioner. Konkretisera utifrån verkliga föremål och låt eleverna ge andra exempel på föremål som har formen av ett klot, en cylinder och en kon Visa konkret vilka 2D former en kub, ett rätblock och en pyramid är uppbyggda av.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 30

2022-06-08 12:40


5. Gugge ska bygga en kub.

Vilka former behöver han? Dra streck. Hmm …

6. Sum-Sum ska bygga ett rätblock.

Vilka former behöver hon? Dra streck. ?

7. Dykis ska bygga en pyramid.

Vilka former behöver han? Dra streck. ?

5-7) Samtala om vilka 2D former som behövs för att bygga respektive 3D form. Visa konkret vilka 2D former en kub, ett rätblock och en pyramid är uppbyggda av.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 31

KAPITEL 2

31

2022-06-08 12:40


MÅL 2

Vikt med kg, hg och g Tyngst och lättast

Ballongen är lättast.

Mjölkpaketet är tyngst.

1. Ringa in den tyngsta.

2. Ringa in den lättaste.

32

Samtalsruta: Samtala om begreppens betydelse och innebörd. Vad menas med tyngst och lättast? Förtydliga att orden bara kan användas vid jämförelse. Något som är tyngst i ett sammanhang kan vara lättast i ett annat.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 32

2022-06-08 12:40


3. Vilka saker väger ungefär lika mycket?

Dra streck.

4. Storleksordna efter vikt med siffrorna 1-5.

1 är lättast. 5 är tyngst.

4) Konkretisera övningen ytterligare genom att ordna verkliga föremål efter vikt.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 33

KAPITEL 2

33

2022-06-08 12:40


Kilogram (kg), hektogram (hg) och gram (g) Äpplet väger ungefär 1 hektogram (hg hg).

Mjölkpaketet väger ungefär 1 kilogram (kg kg).

1 kg = 1000 g

1 hg = 100 g

Sedeln väger ungefär 1 gram (g g ).

1g

5. Ringa in alla saker som kan vara tyngre än 1 kg.

6. Ringa in alla saker som kan vara lättare än 1 kg.

34

Samtalsruta: Samtala om föremålens olika vikt. Uppmuntra eleverna att komma på fler verkliga exempel som väger ungefär 1 kilogram, 1 hektogram eller 1 gram. Låt eleverna känna hur mycket 1 kg, 1 hg och 1 g väger. Samtala om att 1 kg = 10 hg = 1 000 g.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 34

2022-06-08 12:40


7. Ungefär hur mycket väger föremålen?

Dra streck till rätt vikt. 1g

1 hg

1 kg 8. Ringa in rätt enhet.

Sedelns vikt är 1 kg

1 hg

Vattenmelonens vikt är

1g

3 kg

3 hg

9. Sant eller falskt.

3g

Påsens vikt är 2 kg

SANT

2 hg

2g

FALSKT

En vuxen människa kan väga 5 hg. En fisk kan väga 3 kg. Ett mjölkpaket kan väga 1 kg. En apelsin kan väga 2 g. En ballong kan väga 5 g. KAPITEL 2

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 35

35

2022-06-08 12:40


MÅL 3

Klockan, fem i halv och 5 över halv 5 i halv och 5 över halv

Vid halv timme pekar den långa minutvisaren rakt ner på 6.

5 minuter tidigare var klockan fem i halv 1.

5 minuter senare är klockan fem över halv 1.

Klockan är halv 1.

1. Hur mycket är klockan?

fem _______________ halv

12

__________________________

36

_____________________

12

__________________________

fem _______________ halv

12

__________________________

Samtalsruta: Samtala om minutvisarens position vid fem i och fem över halv. Förtydliga med konkret klocka.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 36

2022-06-08 12:40


2. Hur mycket är klockan?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

2) Konkretisera med visningsklocka, exempelvis Kop.underlag: Visningsklocka som du kan skriva ut från Digitalt lärarstöd.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 37

KAPITEL 2

37

2022-06-08 12:40


3. Rita klockans visare.

Rita visarna så här.

Fem i halv

Fem i halv

3.

Fem i halv

6.

Fem i halv

9.

Fem över halv

Fem över halv

3.

Fem över halv

6.

Fem över halv

9.

Blandade klockslag

Fem i halv

12.

Halv

5.

Halv

Fem i halv

38

12.

Fem över halv

12.

5.

Fem över halv

5.

TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda små träningsklockor.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 38

2022-06-08 12:40


4. Dra streck till rätt klockslag.

Klockan är 5 över halv 8. Klockan är halv 8. Klockan är 8. Klockan är 5 i halv 8.

5. Rita visare och skriv klockslaget. 5 minuter tidigare

Nu är klockan

5 minuter senare

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

4–5) Samtala om minutvisarens position vid de olika klockslagen.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 39

KAPITEL 2

39

2022-06-08 12:40


1. Skriv rätt namn vid 3D-formerna.

Ringa in den lättaste.

2. Ringa in den tyngsta.

3. Ringa in rätt enhet.

Sedelns vikt är 1 kg 40

1 hg

1) Uppgiften testar 2–3) Uppgifterna testar 4–5) Uppgifterna testar

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 40

1g

Morotens vikt är 1 kg

1 hg

1g

Mjölkpaketets vikt är 1 kg

1 hg

1g

MÅL 1: Geometriska former i 2D och 3D MÅL 2: Vikt, välja rätt viktenhet MÅL 3: Klockan, fem i och fem över halv

2022-06-08 12:40


4. Hur mycket är klockan?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

5. Dra streck till rätt klockslag. Klockan är halv 3. Klockan är fem över halv 3. Klockan är fem över halv 4. Klockan är fem i halv 4. Klockan är fem i halv 3. Klockan är halv 4.

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 41

KAPITEL 2

41

2022-06-08 12:40


A R B E TA Kub 1. Klipp ut figurerna. 2. Vik längs streckade linjer. 3. Limma ihop.

En egen undersökning

Rätblock 1. Klipp ut figurerna.

2. Vik längs streckade linjer.

3. Limma ihop.

Pyramid 1. Klipp ut figurerna.

2. Vik längs streckade linjer.

3. Limma ihop.

MATERIAL:

• Sax • Lim • Kop.underlag: Bygga 3D-former.

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Kop.underlag: Bygga 3D-former

GÖR SÅ HÄR:

1. Arbeta i par och hjälps åt med att bygga 3D-former. 2. Klipp ut en form och vik noga vid de streckade linjerna. TIPS! Dra först ett streck med linjal längs den streckade linjen så det blir det enklare att vika rakt. 3. Sätt lim på fliken. Vik och klistra ihop. När alla är klara kan ni göra en utställning i klassrummet. Skriv 3D-formernas namn på skyltar. Vilken 3D-form låter ”Muuuuu”? Kon.

42

Syfte: Att eleverna får träna på att konstruera egna 3D-former och se samband och inbördes relationer med former i 2D.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 42

2022-06-08 12:40


Klockspel, 5 i halv och 5 över halv

5 i halv

Halv

5 över halv

5 i halv

5 över halv

4

5

3

8

10

5 i halv

5 i halv

5 över halv

Halv

5 över halv

3

10

4

8

5

5 över halv

Halv

10

4

12

7

5 över halv 5 över halv 5 över halv

5 i halv

Halv

5 över halv 5 över halv

9

2

8

1

11

5 över halv

5 i halv

5 i halv

5 över halv

5 i halv

6

2

6

1

5

MATERIAL:

REGLER:

tärning 1-6

En spelplan per person. Ställ spelpjäsen på valfri klocka. Turas om att slå tärningen. Flytta det antal steg som tärningen visar, med- eller motsols. Markera klockslaget i mitten av spelplanen. Vem får först fem i rad?

spelpjäser penna

Syfte: Att eleverna får befästa fem i halv och fem över halv på analog klocka. Rutan med Gugge räknas som markerad ruta.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 43

KAPITEL 2

43

2022-06-08 12:40


1. Dra streck.

kub

rätblock

klot

cylinder

2. Ringa in den tyngsta.

Ringa in den lättaste.

3. Ringa in rätt enhet.

Gemets vikt är 1 kg 44

1 hg

1g

Mjölkpaketets vikt är 1 kg

1 hg

1g

Potatisens vikt är 1 kg

1 hg

1g

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2–3 MÅL 3: uppgift 4–5

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 44

2022-06-08 12:40


4. Hur mycket är klockan?

fem _______________ halv

12

__________________________

MED

_____________________

12

__________________________

fem _______________ halv

12

__________________________

5. Dra streck till rätt klockslag. Klockan är fem i halv 8. Klockan är halv 8. Klockan är fem över halv 8. Klockan är fem i halv 9. Klockan är halv 9. Klockan är fem över halv 9.

TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda små träningsklockor.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 45

KAPITEL 2

45

2022-06-08 12:40


1. Hur mycket väger en blå cylinder?

12 kg

6 kg

=

12 kg

12 kg

kg

=

24 kg

=

kg

24 kg

kg

=

kg

2. Hur många kuber?

kuber 46

kuber

kuber

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 46

2022-06-08 12:40


3. Rita visare och skriv klockslaget. en halvtimme tidigare

Nu är klockan

en halvtimme senare

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

4. Läs, beräkna och svara. Gugges morot väger 55 g. Sum-Sums morot väger 35 g mer. Hur mycket väger Sum-Sums morot?

Sum-Sums morot väger

g.

Gugges äpple väger 95 g. Sum-Sums äpple väger 20 g mindre. Hur mycket väger Sum-Sums äpple?

Sum-Sums äpple väger

4) Uppmana eleverna att kontrollera att de ritat timvisaren vid rätt position när de är klara med uppgiften. 5) Uppmana eleverna att visa sina uträkningar. Utmana eleverna ytterligare genom att låta dem göra egna liknande uppgifter till varandra.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap2.indd 47

g. KAPITEL 2

47

2022-06-08 12:40


Sum-Sum fyller år MÅL och INNEHÅLL 1 Bråk, del av helhet 2 Bråk, del av antal 3 Division, dela lika

BEGREPP och ORD tal i bråkform

division

del av helhet

dividera

del av antal

täljare

halv

nämnare

tredjedel

kvot

fjärdedel

92

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 92

2022-06-08 12:41


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 93

93

2022-06-08 12:41


MÅL 1

Bråk, del av helhet Tal i bråkform, del av helhet Hur stor del av formen är målad? Vi skriver talet i bråkform.

en halv

1 2

1 3

en tredjedel

1 3

antalet målade delar antalet lika stora delar som formen är delad i

en fjärdedel

störst del

1 4

minst del

1. Hur stor del av formen är målad? Ringa in rätt bråk.

94

1 2

1 3

1 4

1 2

1 3

1 4

1 2

1 3

1 4

1 2

1 3

1 4

1 2

1 3

1 4

1 2

1 3

1 4

Samtalsruta: Samtala om att nämnaren talar om hur många lika stora delar formen är delad i. TIPS! Klipp ut tre cirklar med samma diameter. Dela dem i två, tre och fyra lika stora delar. Namnge delarna. Vilken del är störst/minst?

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 94

2022-06-08 12:41


2. Hur stor del av formen är målad? Dra streck. halva

1 2

en tredjedel

1 3

en fjärdedel

1 4

3. Läs, dra streck och måla.

Dela formen i två delar. Måla halva formen.

Dela formen i tre delar. Måla en tredjedel av formen.

Delarna ska vara lika stora! stora

Dela formen i fyra delar. Måla en fjärdedel av formen.

3) Uppgiften har olika svar. En halv kan till exempel visas med en vågrät, diagonal eller lodrät linje. Samla eleverna och låt dem visa varandra hur de målat. Ställ frågan: Är en halv, en tredjedel eller en fjärdedel störst om vi utgår från former med samma storlek i alla tre fallen? Observera om eleverna delat varje form i lika stora delar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 95

KAPITEL 5

95

2022-06-08 12:41


Tal i bråkform, flera delar av helhet Här är en, två och tre av cirkelns delar målade.

en tredjedel

1 3

två tredjedelar

1 3

2 3

antalet målade delar antalet lika stora delar som formen är delad i

tre tredjedelar

3 3

4. Läs och måla. Skriv bråket. en tredjedel

96

två tredjedelar

tre tredjedelar

Samtalsruta: Klipp ut en stor form i t.ex. kartong. Dela den i tre lika stora delar. Ta fram en tredjedel i taget och bygg slutligen en hel cirkel. Visa att 3/3 är lika mycket som en hel (3/3 = 1). Dela på motsvarande sätt in en form i fyra lika stora delar. Variera aktiviteten genom att utgå från andra former, till exempel rektanglar. Du kan också dela formerna i 6, 8, 10 eller fler lika stora delar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 96

2022-06-08 12:41


5. Hur stor del av formen är målad?

Dra streck.

2 delar är målade. 2 Cirkeln är delad i 4 delar. 4

en tredjedel

1 3

två tredjedelar

2 3

två fjärdedelar

2 4

tre fjärdedelar

3 4

6. Läs och måla.

Skriv bråket med siffror. Gugge har lagt sylt på en tredjedel av tårtan.

Gugge har lagt sylt på två tredjedelar av tårtan.

KAPITEL 5

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 97

97

2022-06-08 12:41


MÅL 2

Bråk, del av antal Tal i bråkform, del av antal Hur stor del av cirklarna är målade? Vi skriver delen i bråkform. 1 är målade. 2 1 är målade. En tredjedel 3 1 är målade. En fjärdedel 4 Hälften

1. Måla hälften

1 av ballongerna. 2

1 av 8 är 2 2. Måla en tredjedel

1 av 6 är 3 98

1 av 6 är 2

Dela först antalet i rätt antal delar.

1 av 10 är 2

1 av ballongerna. 3

1 av 3 är 3

1 av 9 är 3

Samtalsruta: Uppmärksamma eleverna på att de ska dela antalet i lika många delar som nämnaren anger och att det måste vara lika stort antal föremål i varje del.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 98

2022-06-08 12:41


3. Måla en fjärdedel

1 av ballongerna. 4

1 av 8 är 4

1 av 12 är 4

Dela först antalet i fyra lika delar delar.

1 av 4 är 4

4. Läs och ringa in rätt antal. Sätt kryss vid rätt svar. Två vänner delar lika.

Tre vänner delar lika.

Fyra vänner delar lika.

Hur stor del får de var?

Hur stor del får de var?

Hur stor del får de var?

1 halva 2

1 halva 2

1 halva 2

1 en tredjedel 3

1 en tredjedel 3

1 en tredjedel 3

1 en fjärdedel 4

1 en fjärdedel 4

1 en fjärdedel 4

Hur många får de var?

Hur många får de var?

Hur många får de var?

3 stycken

3 stycken

3 stycken

4 stycken

4 stycken

4 stycken

6 stycken

6 stycken

6 stycken

4) Konkretisera uppgiften ytterligare genom att använda 12 plockisar. Dela upp plockisarna i två, tre eller fyra lika stora grupper. Låt gärna eleverna lösa uppgifterna i par.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 99

KAPITEL 5

99

2022-06-08 12:41


Tal i bråkform, flera delar av antal Hur stor del av cirklarna är målade? Här är flera delar målade. en tredjedel

två tredjedelar

tre tredjedelar

1 av 9 = 3 3

2 av 9 = 6 3

3 av 9 = 9 3

Dela först antalet i tre lika stora delar.

5. Måla och skriv rätt antal. en tredjedel

1 av 6 = 3 en tredjedel

1 av 9 = 3 100

två tredjedelar

2 av 6 = 3 två tredjedelar

2 av 9 = 3

tre tredjedelar

3 av 6 = 3 tre tredjedelar

3 av 9 = 3

Samtalsruta: Dela upp 9 plockisar i tre lika delar. Ta fram tre plockisar i taget samtidigt som ni tillsammans säger 1/3, 2/3 och 3/3. Visa att 3/3 av ett antal är lika mycket som det totala antalet plockisar. Upprepa övningen med andra antal och bråk.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 100

2022-06-08 12:41


Dela först antalet i fyra lika stora delar.

6. Läs, måla och skriv. en fjärdedel

1 av 8 = 4 en fjärdedel

1 av 12 = 4

två fjärdedelar

tre fjärdedelar

fyra fjärdedelar

2 av 8 = 4

3 av 8 = 4

4 av 8 = 4

två fjärdedelar

tre fjärdedelar

fyra fjärdedelar

2 av 12 = 4

3 av 12 = 4

4 av 12 = 4

7. Läs, rita och skriv. Sandy äter en fjärdedel av kakorna. Handy äter en tredjedel av de som är kvar. Mandy äter resten. Hur många kakor äter Sandy? Hur många kakor äter Handy? Hur många kakor äter Mandy? Hur stor del av kakorna äter Mandy?

1 2

1 3

1 4

7) Konkretisera uppgiften ytterligare genom att låta eleverna använda 12 tolv plockisar som kan symbolisera kakorna.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 101

KAPITEL 5

101

2022-06-08 12:41


MÅL 3

Division, dela lika Division Antalet ska delas lika. Vi dividerar.

6 =3 2 Hur många får vi var?

Vi får 3 var.

täljare nämnare

= kvot

Hur stort antal ska delas? Hur många ska dela lika? Hur många får var och en?

1. Två vänner delar lika. Rita och skriv kvoten.

102

8 = 2

10 = 2

16 = 2

20 = 2

Samtalsruta: Konkretisera samtalsrutan ytterligare genom att dela 6 plockisar i två lika stora grupper. Variera med andra exempel. Visa även division med 3 och 4. Skriv divisionsuttrycket på tavlan och säg: 6 dividerat med 2 är 3. Förenkla inlärningen av begreppen täljare och nämnare genom att säga ledorden ”tak” – täljare och ”nere” – nämnare.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 102

2022-06-08 12:41


2. Tre vänner delar lika.

Rita och skriv kvoten.

6 = 3

9 = 3

12 = 3

18 = 3

3. Fyra vänner delar lika.

Rita och skriv kvoten.

4 = 4

8 = 4

12 = 4 KAPITEL 5

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 103

103

2022-06-08 12:42


4. Hur många får vännerna var om de delar lika?

Skriv divisionen.

104

När 4 delar lika får de hälften så många var som när 2 delar. delar

=

=

=

=

=

=

=

=

4) Uppmärksamma eleverna på att sothönsen ska dela lika. Förenkla genom att låta eleverna ringa in antalet frökakor som vännerna får var och en. Träna på begreppen täljare, nämnare och kvot. Visa eleverna att de vid division med 4 kan tänka Hälften av hälften.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 104

2022-06-08 12:42


Tänk häften.

5. Dividera med 2. Skriv kvoten.

20 = 2

6 = 2

8 = 2

4 = 2

12 = 2

16 = 2

14 = 2

2 = 2

18 = 2

6. Dividera med 3. Skriv kvoten.

18 = 3

12 = 3

3 = 3

9 = 3

15 = 3

6 = 3

7. Dividera med 4. Skriv kvoten.

20 = 4

4 = 4

12 = 4

16 = 4

8 = 4

5) Bygg täljaren med pärlstavar för talet 2. Visa hur antalet kan delas med en tänkt linje som delar varje pärlstav i två lika delar. 6–7) Visa hur antalet kan delas med två/tre tänkta linjer som delar varje pärlstav i tre/fyra lika delar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 105

KAPITEL 5

105

2022-06-08 12:42


1. Läs och måla.

Måla en tredjedel.

Måla två tredjedelar.

Måla tre tredjedelar.

2. Läs, dra streck och måla.

Måla halva.

Måla en tredjedel.

Måla en fjärdedel.

3. Läs och måla. Skriv talet som saknas. hälften

1 av 12 är 2 106

1–2) Uppgifterna testar 3–4) Uppgifterna testar 5–6) Uppgifterna testar

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 106

en fjärdedel

1 av 12 är 4

en tredjedel

1 av 12 är 3

MÅL 1: Bråk, del av helhet MÅL 2: Bråk, del av antal MÅL 3: Division, dela lika

2022-06-08 12:42


4. Läs och måla.

Skriv talet som saknas. en tredjedel

två tredjedelar

1 av 9 är 3

2 av 9 är 3

tre tredjedelar

3 av 9 är 3

5. Dividera med 2. Skriv kvoten.

4 = 2

6 = 2

16 = 2

2 = 2

8 = 2

12 = 2

10 = 2

14 = 2

6. Dividera med 3 och 4. Skriv kvoten.

6 = 3

9 = 3

8 = 4

4 = 4

12 = 3

15 = 3

16 = 4

12 = 4

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnos är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 107

KAPITEL 5

107

2022-06-08 12:42


A R B E TA MATERIAL: • tärning 1-6

Måla olika bråk GÖR SÅ HÄR:

Måla en hel

1. Använd varsin elevbok.

Måla en halv

2. Turas om att slå tärningen. Titta på tärningens värde och följ instruktionerna i rutan.

Måla en tredjedel

3. Fortsätt att spela tills en av er har målat alla delar.

108

• varsin färgpenna

Måla en fjärdedel Måla två tredjedelar Måla två fjärdedelar eller en halv.

Syfte: Att eleverna får ökad förståelse för förhållandet mellan olika bråk. TIPS! Använd blyertspennor så att eleverna kan sudda om de gör fel. Turen går över när man inte kan måla. Eleverna kan spara tid genom att sätta ett kryss i delarna i stället för att måla dem.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 108

2022-06-08 12:42


Längsta vägen– divisioner i talområdet 0–20

3

1

4

6

6 2

5

2

3

1

Jag ska stoppa Gugge så att han inte får så många rutor i rad.

2 2 10 2 Spel för två spelare.

8 2

två färgpennor

16 2

Välj varsin färg. Turas om att para ihop en uppgift med rätt kvot. Måla dessa rutor i din färg.

4 2 20 2

2

3 3

15 3

MATERIAL:

12 4

REGLER:

16 4 20 4 8 4

Vinnare är den som får längst väg med rutor i sin färg.

8

1 10 2

Syfte: Att eleverna får befästa divisioner i talområdet 0–20.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 109

12 3

9 3

18 2

14 2

4 6 3

12 = 6 2

12 2

4

4 4

9

5

3

5

7 KAPITEL 5

109

2022-06-08 12:42


1. Titta på bilden. Läs och skriv. Hur många delar är målade?

del

Hur många lika stora delar är figuren delad i?

delar

Hur stor del av figuren är målad?

Hur många delar är målade?

delar

Hur många lika stora delar är figuren delad i?

delar

Hur stor del av figuren är målad?

Hur många delar är målade?

delar

Hur många lika stora delar är figuren delad i?

delar

Hur stor del av figuren är målad?

Hur många delar är målade?

delar

Hur många lika stora delar är figuren delad i?

delar

Hur stor del av figuren är målad?

110

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2–3 MÅL 3: uppgift 4

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 110

2022-06-08 12:42


2. Dela i 2 lika stora delar.

1 av 8 är 2

MED

1 av 12 är 2

1 av 6 är 2

1 av 9 är 3

1 av 12 är 3

3. Dela i 3 lika stora delar.

1 av 6 är 3 4. Dela lika.

Skriv divisionen.

=

=

=

=

4) Förenkla ytterligare genom att använda plockisar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 111

KAPITEL 5

111

2022-06-08 12:42


1. Hur stor del av formen är målad?

Skriv bråket.

2. Vem äter mest? Rita och sätt kryss.

112

Sandy och Handy har varsin lika stor kaka.

Sandy och Handy äter upp en hel tårta.

Sandy äter en fjärdedel av sin kaka. Handy äter en tredjedel av sin. Vem äter mest?

Sandy äter tre fjärdedelar av tårtan. Handy äter resten. Vem äter mest?

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 1) Utmana ytterligare genom att låta eleverna göra liknande uppgifter till varandra. Uppmärksamma om eleverna har förstått att alla delar måste vara lika stora.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 112

2022-06-08 12:42


3. Läs, rita och svara. Gugge bakar 18 kakor. Vännerna äter upp två tredjedelar av dem.

9 trollsländor är på kalas. Två tredjedelar av dem har partyhatt.

Hur många kakor är kvar?

Hur många har inte partyhatt?

Svar: ___________________________________

Svar: ___________________________________

Sum-Sum har 15 paket. Hon har öppnat en tredjedel av dem.

Gugge bakar 24 bullar. Han äter upp hälften. En tredjedel av de som är kvar ger han till Sandy.

Hur många paket har hon öppnat?

Hur många får Sandy?

Svar: ___________________________________

Svar: ___________________________________

En fjärdedel av 20 ballonger är gula.

Det är 24 djur på kalaset. En tredjedel är fåglar.

Hur många ballonger är inte gula?

Hur många djur är inte fåglar?

Svar: ___________________________________

Svar: ___________________________________

3) Utmana ytterligare genom att låta eleverna göra liknande uppgifter till varandra.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap5.indd 113

KAPITEL 5

113

2022-06-08 12:42


Tipspromenad vid sjön VI REPETERAR: INNEHÅLL 1 Talen 0–1000

6 Bråk som del av helhet

2 Huvudräkning, addition 0–100

7 Bråk som del av antal

3 Huvudräkning, subtraktion 0–100

8 Multiplikation och division

4 Uppställning, addition 0–100

9 Öppna utsagor, multiplikation

5 Uppställning, subtraktion 0–100

136

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 136

2022-06-08 13:28


REPETITION VI REPETERAR: BEGREPP och ORD 1 positionssystemet, ental, tiotal, hundratal, dela upp tal

5 bråk, del av helhet

2 huvudräkning, addition, addera, fylla upp till helt tiotal, talsort, mellanled

7 multiplikation, multiplicera, faktor, produkt

3 subtraktion, subtrahera, mellanlanda på hela tiotal, skillnad

9 öppen utsaga

6 bråk, del av antal, tredjedelar, fjärdedelar 8 division, dividera, täljare, nämnare, kvot

4 uppställning, växla

Sagobild: Projicera gärna bilden på tavlan på stor skärm via det Digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga att läsa och i det Digitala lärarstödet finns en tipspromenad att skriva ut.

51105826.1.2_MAKO 2B_Kap7.indd 137

137

2022-11-21 12:42


Repetera talen 0–1000 Hundratal, tiotal och ental

4

3

5

hundratal (h)

tiotal (t)

ental (e)

1. Vilket tal visas?

138

h

t

e

h

t

e

h

t

e

h

t

e

OBSERVERA särskilt om eleverna förstår att de ska skriva en nolla om någon talsort saknas.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 138

2022-06-08 13:29


2. Dela upp talen i hundratal, tiotal och ental.

6 5 3 =

+

+

8 3 6 =

+

+

4 9 1 =

+

+

7 8 3 =

+

+

2 9 8 =

+

+

5 8 0 =

+

+

3. Addera hundratal, tiotal och ental.

4 0 0 + 6 0 + 1 = 1 0 0 + 9 0 + 8 = 8 0 0 + 4 0 + 2 = 2 0 0 + 5 0 + 7 = 9 0 0 + 7 0 + 3 = 7 0 0 + 1 0 + 0 = FÖRENKLA och konkretisera övningen genom att visa hur tal delas upp med Kop.underlag: Positionstalkort.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 139

KAPITEL 7

139

2022-06-08 13:29


Skriv talet efter.

4. Skriv talet före.

469

299

469

299

800

410

800

410

551

699

551

699

709

999

709

183

360

183

360

999

5. Skriv talen som saknas på talraden.

795 796 797

805

990 991 992

1000

6. Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

140

650 605 560 600 506

908 989 809 898 890

839 938 398 389 893

879 798 897 708 789

OBSERVERA särskilt om eleverna klarar tio- och hundratalsövergångarna i uppgift 4 och 5 samt om de i uppgift 6 kan storleksordna talen 798–789, 897–879. Om inte, kan det bero på att de förväxlar ental och tiotal.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 140

2022-06-08 13:29


På en tallinje står talen i storleksordning. 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Det är lika långt mellan talen.

7. Vilka tal är markerade på tallinjen? 0

10

20

30

40

50

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

500

600

700

800

900

1000

OBSERVERA särskilt om eleverna förstår hur tallinjerna är graderade. FÖRENKLA genom att berätta hur långt det är mellan varje lodrätt streck.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 141

KAPITEL 7

141

2022-06-08 13:29


Repetera huvudräkning, addition 0-100

Dubbelt Nästan dubbelt

1 mindre än dubbelt

6 + 5 = 11

Dubbelt

6 + 6 = 12

1 mer än dubbelt

6 + 7 = 13

1. Skriv dubbelt så mycket.

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2. Addera med dubbelt och nästan dubbelt.

142

7+7=

8+8=

9+ 9 =

7+6=

8+7=

9+ 8 =

7+8=

8+9=

9 + 10 =

8+8=

9+9=

7+ 7 =

7+8=

8+9=

6+ 7 =

9+8=

10 + 9 =

8+ 7 =

OBSERVERA om eleverna har automatiserat Dubbelt och Nästan dubbelt i talområdet 0–20. Om inte, öva genom att slå en tärning, 0–9, och låta eleverna säga talet som är dubbelt så stort. Visa att summan alltid är jämn när två lika stora tal adderas.

51105826.1.2_MAKO 2B_Kap7.indd 142

2022-11-22 07:17


3. Addera 9. Börja med att förenkla additionen. 1

9 + 5 =

+

=

9 + 7 =

+

=

9 + 4 =

+

=

9 + 8 =

+

=

Fyll upp till helt tiotal

0 – 20

Flytta över 1 ental.

9 + 5 = 10 + 4

4. Addera 8. Börja med att förenkla additionen. 2

8 + 6 =

+

=

8 + 4 =

+

=

8 + 7 =

+

=

8 + 5 =

+

=

8 + 6 = 10 + 4

9+3=

8+4=

2+9=

9+6=

8+7=

5+8=

9+4=

8+5=

3+9=

9+7=

8+6=

4+8=

Flytta över 2 ental.

5. Addera 9 och 8.

FÖRENKLA genom att låta eleverna använda plockisar på Kop.underlag: Fyll upp till helt tiotal.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 143

KAPITEL 7

143

2022-06-08 13:29


6. Addera. Börja med att förenkla additionen.

Fyll upp till helt tiotal

0 – 100

1

1 9 + 5 =

+

=

3 9 + 8 =

+

=

2 9 + 6 =

+

=

4 9 + 4 =

+

=

Flytta över 1 ental.

19 + 5 = 20 + 4

7. Addera. Börja med att förenkla additionen. 2

1 8 + 5 =

+

=

4 8 + 7 =

+

=

6 8 + 4 =

+

=

3 8 + 8 =

+

=

Flytta över 2 ental.

18 + 6 = 20 + 4

8. Addera. Börja med att fylla upp till helt tiotal.

144

29 + 3 =

48 + 4 =

2 + 39 =

49 + 6 =

18 + 9 =

5 + 68 =

69 + 4 =

68 + 6 =

3 + 89 =

89 + 7 =

38 + 3 =

4 + 48 =

OBSERVERA om eleverna kan använder strategin Fylla upp till helt tiotal från talområdet 0–20 till talområdet 0–100. FÖRENKLA genom att bygga termerna med någon form av tiobasmaterial.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 144

2022-06-08 13:29


Addera varje talsort för sig

30 + 20 3 8 + 2 7 = 5 0

8+7 +

1 5

= 6 5

1. Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

51 + 26 =

+

=

58 + 36 =

+

=

38 + 51 =

+

=

39 + 28 =

+

=

22 + 44 =

+

=

46 + 37 =

+

=

Visa hur du tänker genom att skriva mellanled.

2. Addera varje talsort för sig. Börja med tiotalen.

65 + 26 =

+

=

45 + 43 =

48 + 31 =

69 + 25 =

77 + 22 =

28 + 56 =

35 + 46 =

54 + 24 =

69 + 30 =

38 + 56 =

54 + 43 =

76 + 21 =

OBSERVERA om eleverna först adderar tiotalen och därefter entalen och att de slutligen adderar varje delsumma till en slutsumma. Denna strategi gör att de får enklare beräkningar än den ursprungliga. TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Skriftlig huvudräkning – Addition 0–100.

51105826.1.2_MAKO 2B_Kap7.indd 145

KAPITEL 7

145

2022-11-21 12:48


Repetera huvudräkning, subtraktion 0–100 -10 ta bort 10

-9 ta bort 10, lägg till 1

-8 ta bort 10, lägg till 2

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Subtrahera 10.

15 - 10 =

14 - 10 =

18 - 10 =

17 - 10 =

16 - 10 =

13 - 10 =

2. Subtrahera 9.

Börja med att ta bort 1 tiotal. tiotal Addera sedan 1 ental.

15 - 9 =

14 - 9 =

18 - 9 =

17 - 9 =

16 - 9 =

13 - 9 =

3. Subtrahera 8.

Börja med att ta bort 1 tiotal. tiotal Addera sedan 2 ental.

15 - 8 =

14 - 8 =

17 - 8 =

12 - 8 =

16 - 8 =

11 - 8 =

16 - 9 =

15 - 8 =

15 - 9 =

17 - 8 =

17 - 9 =

14 - 8 =

4. Subtrahera 8 och 9.

146

OBSERVERA om eleverna förstår att endast entalen är kvar när tiotalet subtraheras. FÖRENKLA genom att låta eleverna använda Kop.underlag: Tallinje 0–20.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 146

2022-06-08 13:29


Mellanlanda på hela tiotal

Ta bort den första termens ental Ta sedan bort resten

-7 2

15 - 7 = 8 5

2

5

6

7

8

9

5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5. Subtrahera. Ta bort entalen först.

15 - 7 = 5

11 - 3 =

12 - 4 =

14 - 6 =

15 - 6 =

12 - 5 =

1

12 - 3 = 2

16 - 7 =

2

11 - 2 = 1

13 - 6 =

2

13 - 5 = 3

14 - 5 =

1

6. Subtrahera. Ta bort entalen först.

35 - 7 = 5

36 - 7 =

61 - 3 =

72 - 4 =

44 - 5 =

2

51 - 2 = 1

83 - 6 =

2

43 - 5 = 3

54 - 5 =

1

OBSERVERA om eleverna kan förenkla subtraktionen genom att dela upp term 2 och mellanlanda på helt tiotal.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 147

KAPITEL 7

147

2022-06-08 13:29


Ta först bort tiotalen …

Subtraktion som ta bort

… sedan entalen entalen.

70 - 20

Subtrahera först tiotalen, sedan entalen

50 - 6

70 - 26 = 5 0 - 6 = 4 4

-10

-6

-10

40

50

60

70

40

50

60

70

40

50

60

70

40

50

60

70

40

50

60

70

40

50

60

70

7. Subtrahera.

Ta först bort tiotalen, sedan entalen.

148

70 - 16 =

-

70 - 19 =

-

70 - 27 =

-

70 - 24 =

-

70 - 21 =

-

=

=

=

=

=

OBSERVERA om eleverna kan utföra subtraktionen på tallinjen. Uppmärksamma eleverna på att strategin Subtraktion som ta bort är effektiv när skillnaden mellan termerna är stor eller lite ska subtraheras.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 148

2022-06-08 13:29


8. Subtrahera.

Ta först bort tiotalen, sedan entalen.

80 - 16 =

-

80 - 28 =

-

80 - 24 =

-

90 - 17 =

-

90 - 23 =

-

90 - 29 =

-

90 - 14 =

-

= 50

60

70

80

50

60

70

80

50

60

70

80

60

70

80

90

60

70

80

90

60

70

80

90

60

70

80

90

=

=

=

=

=

=

TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Skriftlig huvudräkning - Subraktion 0–100.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 149

KAPITEL 7

149

2022-06-08 13:29


Subtraktion som skillnad göra jämförelse av termernas värden

Det är enklast att se subtraktion som skillnad när termerna är nära.

3

12 - 9 = 3 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

9. Skriv differensen.

19 - 17 =

17 - 14 =

14 - 13 =

16 - 15 =

16 - 14 =

19 - 16 =

18 - 15 =

19 - 18 =

13 - 11 =

11 - 9 =

12 - 9 =

11 - 7 =

12 - 8 =

10 - 8 =

10 - 9 =

10 - 7 =

11 - 8 =

13 - 9 =

22 - 18 =

21 - 19 =

26 - 23 =

51 - 49 =

42 - 38 =

48 - 46 =

32 - 28 =

91 - 89 =

75 - 74 =

10. Skriv differensen.

11. Skriv differensen.

150

OBSERVERA om eleverna förstår att differensen är skillnaden mellan termerna.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 150

2022-06-08 13:29


12. Subtrahera.

Rita bågar från den minsta till den största termen.

100 - 82 =

+

100 - 86 =

+

100 - 74 =

+

100 - 77 =

+

100 - 65 =

+

100 - 61 =

+

= 60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

60

70

80

90

100

=

=

=

=

=

OBSERVERA om eleverna förstår att differensen är skillnaden mellan termerna samt om de hoppar från den lägsta till den största termen. TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Skriftlig huvudräkning – Subtraktion 0–100.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 151

KAPITEL 7

151

2022-06-08 13:29


Repetera uppställning, addition 0–100

Addition med uppställning

1. Addera med uppställning.

Börja med entalen.

4 8 + 3 6

5 3 + 2 8

Vi växlar 10 ental till 1 tiotal. tiotal

6 1 + 1 9

64 80 81 84 89

7 4 + 1 6

4 2 + 4 7

5 5 + 3 9

3 6 + 2 8

4 9 + 4 2

5 8 + 4 1

Skriv samma talsort under varandra.

2. Addera med uppställning.

152

90 91 94 99

34+27=

64+19=

46+34=

58+25=

41+48=

+

+

+

+

+

OBSERVERA särskilt om eleverna skriver samma talsort under varandra och om de börjar med entalen. TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Uppställning – Addition 0–100.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 152

2022-06-08 13:29


Repetera uppställning, subtraktion 0–100

Subtraktion med uppställning

1. Subtrahera med uppställning.

Börja med entalen.

7 2 - 3 6

4 8 - 3 2

Här räcker entalen inte till. Vi växlar 1 tiotal till 10 ental.

8 5 - 5 9

16 17 18 21 26

28 36 39 45

8 5 - 4 6

6 9 - 5 1

9 2 - 6 4

7 3 - 2 8

8 8 - 6 7

5 4 - 3 7

2. Subtrahera med uppställning.

Skriv samma talsort under varandra!

98-33=

63-27=

86-48=

76-37=

51-38=

-

-

-

-

-

OBSERVERA särskilt om eleverna skriver samma talsort under varandra och om de börjar med entalen. TIPS! Fler liknande uppgifter finns i Arbetshäfte: Uppställning – Subtraktion 0–100.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 153

KAPITEL 7

153

2022-06-08 13:29


Repetera bråk som del av helhet

antalet målade delar

2 3

antalet lika stora delar som formen är delad i

1. Hur stor del av formen är målad?

Skriv talet i bråkform.

154

OBSERVERA särskilt om eleverna kan säga bråktalens namn samt om de räknar med den målade delen, och inte enbart räknar de vita, när de anger nämnarens värde.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 154

2022-06-08 13:29


Repetera bråk som del av antal Nämnaren talar om hur många grupper du ska dela antalet i.

2 av 6 = 4 3

1. Måla och skriv rätt antal. en tredjedel

två tredjedelar

1 av 6 = 3

2 av 6 = 3

en tredjedel

1 av 8 = 4

3 av 6 = 3

två tredjedelar

1 av 9 = 3 en fjärdedel

tre tredjedelar

2 av 9 = 3 två fjärdedel

2 av 8 = 4

tre tredjedelar

3 av 9 = 3 tre fjärdedel

3 av 8 = 4

OBSERVERA särskilt om eleverna förstår att det totala antalet cirklar ska delas upp i 3 respektive 4 lika stora delar.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 155

fyra fjärdedel

4 av 8 = 4 KAPITEL 7

155

2022-06-08 13:29


Repetera multiplikation och division 1. Multiplicera med 1.

Multiplikation med 1

2 ·1 = 4 ·1 =

3 ·1 = 6 ·1 =

5·1 = 10 · 1 =

8 ·1 =

9 ·1 =

1·1 =

2. Multiplicera med 10.

Multiplikation med 10

2 · 10 = 4 · 10 =

3 · 10 = 6 · 10 =

5 · 10 = 10 · 10 =

8 · 10 =

9 · 10 =

1 · 10 =

3. Multiplicera med 0.

När vi multiplicerar med 0 är produkten alltid 0. Två gånger tar vi noll

3·0=0 Tre gånger tar vi noll.

Multiplikation med 0

0·3=0 Noll gånger tar vi tre.

2 ·0 = 4 ·0 =

0 ·7 = 0 ·9 =

5·0 = 0·0 =

8 ·0 =

0 ·6 =

10 · 0 =

156

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 156

2022-06-08 13:29


4. Multiplicera med 2.

Multiplikation med 2 10 gånger tar vi 2.

2 ·2 = 4 ·2 =

3 ·2 = 6 ·2 =

10 · 2 = 5·2 =

8 ·2 = 0 ·2 =

9 ·2 = 4 ·2 =

7·2 = 1·2 =

5. Dividera med 2.

Division med 2

4 = 2

6 = 2

20 = 2

8 = 2

12 = 2

10 = 2

16 = 2

18 = 2

14 = 2

10 = 2

8 = 2

2 = 2

FÖRENKLA genom att låta eleverna bygga täljaren med pärlstavar för talet 2. Dela antalet på samma vis som Gugge gör i illustrationen till höger.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 157

4

KAPITEL 7

157

2022-06-08 13:29


6. Multiplicera med 3.

Multiplikation med 3 10 gånger tar vi 3.

2 ·3 = 4 ·3 =

3·3 = 6·3 =

10 · 3 = 9·3 =

1 ·3 = 0 ·3 =

10 · 3 = 5·3 =

8·3 = 7·3 =

7. Dividera med 3.

158

Utmaning!

6 = 3

9 = 3

30 = 3

12 = 3

18 = 3

27 = 3

3 = 3

30 = 3

24 = 3

0 = 3

15 = 3

21 = 3

Division med 3

6

FÖRENKLA genom att låta eleverna bygga täljaren med pärlstavar för talet 3. Dela antalet på samma vis som Gugge gör i illustrationen till höger.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 158

2022-06-08 13:29


8. Multiplicera med 4.

Multiplikation med 4 10 gånger tar vi 4.

2·4 = 4·4 =

3 ·4 = 6 ·4 =

10 · 4 = 9·4 =

10 · 4 = 5·4 =

1 ·4 = 0 ·4 =

8·4 = 7·4 =

9. Dividera med 4.

Utmaning!

8 = 4

12 = 4

40 = 4

16 = 4

24 = 4

36 = 4

40 = 4

4 = 4

32 = 4

20 = 4

0 = 4

28 = 4

FÖRENKLA genom att låta eleverna bygga täljaren med pärlstavar för talet 4. Dela antalet på samma vis som Gugge gör i illustrationen till höger.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 159

Division med 4

8

KAPITEL 7

159

2022-06-08 13:29


10. Multiplicera med 5.

Multiplikation med 5

10 gånger tar vi 5.

2·5 = 4·5 =

3 ·5 = 6 ·5 =

10 · 5 = 9·5 =

10 · 5 = 5·5 =

1 ·5 = 0 ·5 =

8·5 = 7·5 =

11. Dividera med 5.

160

Utmaning!

10 = 5

15 = 5

50 = 5

20 = 5

30 = 5

45 = 5

50 = 5

5 = 5

40 = 5

25 = 5

0 = 5

35 = 5

Division med 5

10

FÖRENKLA genom att låta eleverna bygga täljaren med pärlstavar för talet 5. Dela antalet på samma vis som Gugge gör i illustrationen till höger.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 160

2022-06-08 13:29


12. Multiplicera.

Multiplikation 0 – 20

2 ·5 = 2 ·3 =

2 ·4 = 7 ·2 =

5 ·3 = 0 ·2 =

3 ·0 = 5 ·1 =

3 ·2 = 1 ·4 =

4 ·3 = 10 · 2 =

9 ·2 =

6 ·3 =

2 ·1 =

10 · 2 =

0 ·3 = 6 ·2 =

5 ·2 = 10 · 0 =

1 ·3 = 4 ·4 =

3 ·3 = 2 · 10 =

2 ·3 = 4 ·2 = 5 ·0 =

Ta hjälp av pärlstavar eller tärningar!

13. Multiplicera.

Multiplikation 0 – 40

4 ·5 = 5 ·4 =

9 ·4 = 7 ·3 =

9 ·3 = 4 ·4 =

10 · 3 = 8 ·4 =

6 ·4 = 5 ·5 =

8 ·3 = 7 ·4 =

6 ·3 =

10 · 4 =

6 ·5 =

OBSERVERA om eleverna är säkra på sambandet mellan upprepad addition och multiplikation samt om de kan ta hjälp av sina kunskaper om talföljder med 3-, 4- och 5-hopp på tallinjen.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 161

KAPITEL 7

161

2022-06-08 13:29


Repetera öppna utsagor, multiplikation Tre gånger behöver vi ta 2 om produkten är 6.

3 • 2 =

6

1. Skriv faktorn som saknas så att produkten stämmer.

162

·2 = 6

·2 = 2

· 2 = 10

· 2 = 12

·2 = 8

·2 = 4

·2 = 0

· 2 = 14

· 2 = 16

·3 = 6 · 3 = 12

·3 = 9 ·3 = 0

·3 = 3 · 3 = 15

·4 = 4

· 4 = 12

·4 = 0

·4 = 8

· 4 = 20

· 4 = 16

· 5 = 10

·5 = 0

· 5 = 15

· 5 = 20

·5 = 5

· 5 = 25

OBSERVERA om eleverna förstår, och kan använda sig av, likhetstecknets betydelse.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 162

2022-06-08 13:29


2. Skriv först produkten i triangeln.

Skriv sedan faktorn som saknas.

5 • 2

=

• 5

• 2

=

1 • 4

6 • 2

=

• 3

• 5

=

2 • 10

5 • 3

=

• 5

• 4

=

4 • 3

6 • 5

=

• 10

• 10

=

8 • 5

4 • 4

=

• 2

• 2

=

5 • 4

9 • 2

=

• 3

• 4

=

8 • 3

4 • 10

=

• 5

• 2

=

6 • 3

OBSERVERA om eleven använder sig av kommutativa lagen i en del uppgifter, dvs att a • b = b • a.

51105826.1.1_MAKO 2B_Kap7.indd 163

KAPITEL 7

163

2022-06-08 13:29


Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är utformad efter innehållet i Skolverkets bedömningsstöd i Taluppfattning. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel för att eleverna ska bli trygga i sin matematiska förståelse. I mellankapitlen arbetar eleverna med läroplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kapitlets kunskaper. Träna med Guggesidor kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen. Utmana Sum-Sumsidor fördjupar förståelsen.

Lärarhandledning

Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer.

Digitalt lärarstöd

projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m.

Digital elevträning

självrättande uppgifter och spel

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 2B utspelar sig vid vattnet. Klassen får följa grodan Gugge, Humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Skapa engagemang med saga eller diskussion till kapitlens sagobilder samt förförståelse med frågor och problemlösning, från lärarhandledningen.

VATTNET

SKOGEN

3A, 3B – SKOGEN

2B ISBN 9789151105826

9 789151 105826

51105826.1.1_MAKO_ 2B_Omslag.indd 1-3

2022-06-08 13:18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.