9789151104379

Page 1

Ta tema

Ta Tema Arbete, kurs B vänder sig till dig som studerar på sfi, kurs B. Ta Tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån de teman som du vill arbeta med. Den här bokens tema är arbete. I boken får du lära känna Amina och följa henne i olika vardagliga situationer.

Arbete Kurs B

Ta Tema Arbete, kurs B är en allt-i-ett-

Gunilla Möllbom

bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan du själv träna de fem färdigheterna – läsa, skriva, samtala, lyssna och förstå, samt prata. Du kan enkelt hitta vidare från boken till fler övningar på nätet.

Gunilla Möllbom har arbetat som sfi-lärare sedan 2006. Hon har till störst del undervisat elever med kort utbildningsnivå och hörselskadade.

ISBN 9789151104379

9 789151 104379

51104379.1.1_Omslag.indd 1

2020-09-14 07:00Innehåll Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Hjälpverb . . . . . . . . . . . . . . 26

Amina jobbar . . . . . . . . . . . . 6

Volvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Pronomen. . . . . . . . . . . . . . . 9

Substantiv. . . . . . . . . . . . . . 31

Subjekt och verb. . . . . . . . . 10

Tidtabell . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ordföljd. . . . . . . . . . . . . . . . 11

Preteritum. . . . . . . . . . . . . . 34

Skiljetecken. . . . . . . . . . . . . 12

Genitiv-s . . . . . . . . . . . . . . . 38

Frågeord. . . . . . . . . . . . . . . 13

Bindeord. . . . . . . . . . . . . . . 41

Tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tidsuttryck . . . . . . . . . . . . . 44

Prepositioner . . . . . . . . . . . 17

Adjektiv. . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . 18

Jobbannonser. . . . . . . . . . . 46

Aminas dag . . . . . . . . . . . . 19

Datum. . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Subjektsform och objektsform . . . . . . . . . . 23

Hitta till intervjun. . . . . . . . 49

Possessiva pronomen . . . . 24

Strategier . . . . . . . . . . . . . . 54 Checklista. . . . . . . . . . . . . . 55

Arbete

51104379.1.1_s001-56.indd 3

3

2020-09-14 07:46Ordlista Skriv orden i din skrivbok. Översätt orden till ditt språk. Lyssna på ordlistan på nätet. det snöar en klocka sitter ett f ikarum dricker har en rast vid en minut två minuter jobbar har jobbat på här ett år två år pratar med skrattar mycket

tycker om ringer slut tar en tekopp ställer den i en diskmaskin läser en tidning alla går tillbaka till ett jobb i morgon säger ler mot

Arbete

51104379.1.1_s001-56.indd 5

5

2020-09-14 07:46


Amina jobbar Det är torsdag. Det är den 12 februari. Det snöar. Klockan är tio över tio. Amina sitter i fikarummet. Hon dricker te. Hon har rast i 20 minuter. Amina jobbar på Volvo. Hon har jobbat här i åtta år. Amina pratar med Frida och Johan. De skrattar mycket. Amina tycker om att jobba här. Frida och Johan trivs också på Volvo. Klockan ringer 10.20. Rasten är slut. Amina tar tekoppen. Hon ställer den i diskmaskinen. Alla går och jobbar igen. – I morgon är det fredag! säger Johan och ler mot Amina.

Läsa Lyssna på texten. Pausa efter en mening och säg efter. Lyssna på texten många gånger.

6

TA T E M A

51104379.1.1_s001-56.indd 6

KURS B

2020-09-14 07:46


Tala Återberätta texten. Berätta om Amina med hjälp av bilderna. Berätta många gånger. Spela in din berättelse och skicka den till din lärare.

Arbete

51104379.1.1_s001-56.indd 7

7

2020-09-14 07:46


Svara på frågor 1. Vilken dag är det? 2. Vilket väder är det? 3. Var är Amina klockan tio över tio? 4. Vad gör Amina? 5. Hur lång rast har Amina? 6. Var jobbar Amina? 7. Hur länge har hon jobbat där? 8. Hur trivs Amina på Volvo? 9. Vad gör alla när klockan ringer?

Träna på verb i presens Verb är något du gör eller något som händer. Exempel: går, heter och regnar Vilka av orden är verb? klockan ringer minuter alla tar och säger snöar här

den går på mycket ler tekopp hon trivs till

med mot jobbet fikarum ställer dricker tillbaka pratar är

ringer jobbar rast han i mot år har

Skriv alla verb i texten Amina jobbar.

8

TA T E M A

51104379.1.1_s001-56.indd 8

KURS B

2020-09-14 07:46


Pronomen Ett pronomen står istället för ett namn eller ett substantiv. Amina jobbar. Johan skrattar. Klockan är tio. Jobbet börjar kl. 8.00.

Hon jobbar. Han skrattar. Den är tio. Det börjar kl. 8.00.

Jag och Frida arbetar. Vi arbetar. Du och Johan pratar. Ni pratar. Johan och Frida skrattar. De skrattar. Träna på pronomen på nätet.

Arbete

51104379.1.1_s001-56.indd 9

9

2020-09-14 07:46


Subjekt och verb En mening börjar med subjekt. Subjektet är den som gör eller är i meningen. Subjektet kan vara ett eller flera ord. Koppen är vit. Amina och Frida jobbar.

Min kopp är vit. Kvinnorna jobbar.

Träna på subjekt och verb på nätet.

Verb och subjekt Skriv meningarna med rätt verb. Hitta rätt verb i rutan. 1. Det är torsdag. 2. Amina

___________________________________

rast.

3. Amina

___________________________________

på Volvo.

4. Rasten 5. De

___________________________________

___________________________________

te.

6. Amina och Johan.

___________________________________

7. Klockan

20 minuter.

med Frida

___________________________________

.

8. Amina diskmaskinen.

koppen i

9. Johan

mot Amina.

___________________________________

___________________________________

har är dricker arbetar är pratar ler ringer ställer

Träna på meningar med subjekt och verb på nätet.

10

TA T E M A

51104379.1.1_s001-56.indd 10

KURS B

2020-09-14 07:46


Ordföljd Skriv en mening. Börja med subjekt. Tänk på stor bokstav och punkt.

Det är torsdag.

1. Exempel: torsdag /det /är 2. snöar /det 3. jobbar /på Volvo /Amina 4. är /rasten /20 minuter 5. i fikarummet /Amina /sitter 6. Frida och Johan /Amina /pratar med 7. mycket /de /skrattar 8. trivs /Frida och Johan /på Volvo 9. är /den tolfte februari /det

Presens Här är några verb utan avslut. Skriv verben i presensform i din skrivbok. Hur slutar de? Exempel: jobb börj

_____________________

slut

_____________________

skratt

_____________________

ar

prat

drick säg

ställ

triv

ring

ha

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

-ar, -ar, -ar, -ar, -ar, -er, -er, -er, -er, -r -s

Arbete

51104379.1.1_s001-56.indd 11

11

2020-09-14 07:46


Skiljetecken ? Efter en fråga kommer ett frågetecken. ! Efter ett utrop kommer ett utropstecken. . Efter en mening kommer en punkt. Träna på skiljetecken på nätet.

Samtala Prata med en kompis och svara på frågorna. Spela in en ljudfil och skicka den till din lärare. 1. Vilken dag är det i dag? 2. Vilket datum är det i dag? 3. När börjar skolan i dag? 4. När slutar skolan i dag? 5. Vad gör du på rasten? 6. Hur lång är rasten? Spela in samtalet på din mobil. Skicka samtalet till din lärare.

12

TA T E M A

51104379.1.1_s001-56.indd 12

KURS B

2020-09-14 07:46


Frågeord Skriv frågan i din skrivbok med rätt frågeord och svar. 1. När / Vad / Vem gör du? Jag diskar. 2. Hur / När / Vem börjar jobbet? Jobbet börjar klockan nio. 3. Hur / Vad / Var arbetar du? Jag arbetar på IKEA. 4. När / Vad / Vem jobbar i dag? Daniel jobbar i dag. 5. Hur / Vad / Vem mår du? Jag mår bra. 6. Var / Vem / Vilken dag är det? Det är onsdag. Frågor börjar med frågeord eller verb.

Ja- och nejfrågor I frågor med verbet först är svaret ja eller nej. Börjar du på måndag? Jobbar du i dag? Slutar du klockan 12? Träna på frågeord på nätet.

Arbete

51104379.1.1_s001-56.indd 13

13

2020-09-14 07:46


Ta tema

Ta Tema Arbete, kurs B vänder sig till dig som studerar på sfi, kurs B. Ta Tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån de teman som du vill arbeta med. Den här bokens tema är arbete. I boken får du lära känna Amina och följa henne i olika vardagliga situationer.

Arbete Kurs B

Ta Tema Arbete, kurs B är en allt-i-ett-

Gunilla Möllbom

bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan du själv träna de fem färdigheterna – läsa, skriva, samtala, lyssna och förstå, samt prata. Du kan enkelt hitta vidare från boken till fler övningar på nätet.

Gunilla Möllbom har arbetat som sfi-lärare sedan 2006. Hon har till störst del undervisat elever med kort utbildningsnivå och hörselskadade.

ISBN 9789151104379

9 789151 104379

51104379.1.1_Omslag.indd 1

2020-09-14 07:00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.