9789151103006

Page 1

A Y N

I Nya Prima matematik för förskoleklass varvas gemensamma genomgångar som uppmuntrar till kommunikation med arbete i elevboken och praktiska uppgifter.

Förskoleklass

• Inspirerande samtalsbilder • Praktiska och undersökande uppgifter • Mattepärlor, praktiska aktiviteter kopplade till målen.

A NY

A NY

A NY

1A A NY

2A

A NY

1B

Förskoleklass

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson Karolina Nygren

3A

A NY

2B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

A NY

3B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Prima matematik förskoleklass består av: • • • •

grundbok lärarhandledning digitalt lärarstöd digital träning för elev

ISBN 9789151103006

Åsa Brorsson Karolina Nygren

9 789151 103006

51103006.1.1_omslag.indd 4-5

2019-11-28 10:07


EN MATEMATIKER Letar efter mönster

Undersöker

Diskuterar

Förklarar Så här tänker jag ...

51103006.1.1_omslag.indd 6-7

2019-11-28 10:07


INNEHÅLL På Nöjesfältet

1

s. 4

• Lägesord. • Jämföra storlek, störst och minst. • Antal och ordningstal 0 till 5.

På skolgården

3 • • • •

s. 28

s. 52

• Mäta och jämföra vikt och volym. • Mäta och jämföra längd. • Avläsa och jämföra tid.

51103006_inlaga.indd 2

s. 16

• Tredimensionella (3D) geometriska objekt. • Mönster. • Antal och ordningstal 1 till 10.

I staden

4

Siffror, tal och antal. Udda och jämna tal. Dela upp tal. Jämföra antal, fler och färre.

På idrottsplatsen

5

På stranden

2

s. 40

• Tvådimensionella (2D) geometriska objekt. • Statistik, stapeldiagram. • Antal och ordningstal 1 till 20. • Talmönster.

I fruktaffären

6 • • • • •

s. 64

Dubbelt och hälften. Symmetri. Hela och halva objekt. Talmönster och tiohopp. Sannolikhet och statistik.

2019-11-28 09:25


1

På nöjesfältet

4

51103006_inlaga.indd 4

2019-11-28 09:25


Hur m책nga 채r det? M책la r채tt antal rutor.

Rita saker som det finns tre av.

5

51103006_inlaga.indd 5

2019-11-28 09:26


MÅL

Lägesord.

Rita en boll mellan nallen och pallen. Rita ett hopprep under nallen. Rita en ballong ovanför boken. Rita en bil på den nedersta hyllan. 6

Lägesord.

51103006_inlaga.indd 6

2019-11-28 09:26


Dra streck till rätt lägesord. bakom

framför

ovanför

under

bredvid

Mattepärla 1

51103006_inlaga.indd 7

Lägesord.

7

2019-11-28 09:26


MÅL

Jämföra storlek, störst och minst.

Måla den största i varje ruta.

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN POP CORN

P COOP RN P COOP RN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

P COOP RN P COOP RN

8

Jämföra storlek, störst och minst. POPN COR

51103006_inlaga.indd 8

POPN POP COR CORN

POP CORN

POPN COR

POPN COR

POP CORN

POP CORN 2019-11-28 09:26

PO CO


Måla den minsta i varje ruta.

POP CORN

POP POP CORN CORN

POP POP CORN CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POPN COR POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POPN COR

OP

POPN COR

P N POP R CORN CO

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POP CORN

POPOP CORPN RN

CO

POP CORN

Mattepärla 2

51103006_inlaga.indd 9

Jämföra storlek, störst och minst.

POP CORN

9

2019-11-28 09:26


2

Aktivitet: Måla mönster. MÅL

Mönster.

Måla det mönster din lärare beskriver.

Lägg ett mönster och måla av det.

20

Aktiviteten fokuserar på mönster.

51103006_inlaga.indd 20

2019-11-28 09:26


Fortsätt mönstret.

Måla ett eget mönster.

Mönster.

51103006_inlaga.indd 21

21

2019-11-28 09:26


MĂ…L

Siffror, tal och antal.

Fyll i det som saknas.

0

3 4 0 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Siffror, tal och antal.

51103006_inlaga.indd 30

2019-11-28 09:26


Fyll i det som saknas.

7

0

1

2

Mattepärla 10

51103006_inlaga.indd 31

3

4

5

6

7

8

9

Siffror, tal och antal.

31

2019-11-28 09:26


MĂ…L

Dela upp tal.

Dra streck mellan tiokamraterna.

36

3

5

2

7

1

9

4

8

5

6

Dela upp tal.

51103006_inlaga.indd 36

2019-11-28 09:26


Rita så att det är tio tillsammans.

10 1

10 6

10 2

10 7

10 3

10 8

10 4

9 10

5

10 0

Mattepärla 12

51103006_inlaga.indd 37

10

Dela upp tal.

37

2019-11-28 09:26


MĂ…L

Antal och ordningstal 1 till 20.

Räkna antalet. Ringa in rätt svar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 48

Antal och ordningstal 1 till 20.

51103006_inlaga.indd 48

2019-11-28 09:27


Räkna antalet. Ringa in rätt svar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fyll i rätt antal.

Mattepärla 16

51103006_inlaga.indd 49

Antal och ordningstal 1 till 20.

49

2019-11-28 09:27


MÅL

Mäta och jämföra vikt och volym.

Ringa in den tyngsta.

Rita något tyngre.

Ringa in den lättaste.

Rita något lättare.

54

Mäta och jämföra vikt och volym.

51103006_inlaga.indd 54

Mattepärla 19

2019-11-28 09:27


Ringa in den som rymmer mest.

Ringa in den som rymmer minst.

Rita så att det stämmer.

tomt

halvfullt

Mattepärla 20

51103006_inlaga.indd 55

fullt

nästan fullt

nästan tomt

Mäta och jämföra vikt och volym.

55

2019-11-28 09:27


Dra streck mellan de saker som är ungefär lika långa i verkligheten.

60

Mäta och jämföra längd.

51103006_inlaga.indd 60

Mattepärla 21

2019-11-28 09:27


Ringa in den bredaste.

Måla smala ränder.

Mattepärla 22

51103006_inlaga.indd 61

Måla breda ränder.

Mäta och jämföra längd.

61

2019-11-28 09:27


MÅL

Avläsa och jämföra tid.

Dra streck till rätt klocka. Klockan är 2.

Klockan är 4.

Klockan är 9.

Klockan är 6.

Klockan är 11.

Klockan är 8.

62

Avläsa och jämföra tid.

51103006_inlaga.indd 62

Mattepärla 23

2019-11-28 09:27


Rita och berätta om din favorittid.

Jämför med en kompis.

Avläsa och jämföra tid.

51103006_inlaga.indd 63

63

2019-11-28 09:27


MÅL

Dubbelt och hälften.

Dra streck till bilden som visar dubbelt så många.

66

Dubbelt och hälften.

51103006_inlaga.indd 66

2019-11-28 09:28


M책la dubbelt s책 m책nga kulor.

Dubbelt och h채lften.

51103006_inlaga.indd 67

67

2019-11-28 09:28


6

Aktivitet: Fruktsallad Rita det din lärare läser.

Rita fyra jordgubbar. Rita dubbelt så många vindruvor. Rita sex äppelbitar. Rita hälften så många bananbitar som äppelbitar. Rita dubbelt så många apelsinklyftor som bananbitar. Rita dubbelt så många blåbär som äppelbitar. Rita tio russin. Rita hälften så många melonbitar som russin. 70

Aktiviteten fokuserar på begreppen dubbelt och hälften.

51103006_inlaga.indd 70

2019-11-28 09:28


Hur många finns det i fruktsalladen? Hur många?

Visa dubbelt så många.

4

Mattepärla 24

51103006_inlaga.indd 71

8

71

2019-11-28 09:28


MÅL

Symmetri.

Måla så att bilden blir symmetrisk.

Måla ett eget symmetriskt mönster.

72

Symmetri.

51103006_inlaga.indd 72

2019-11-28 09:28


Rita andra halvan så att bilden blir symmetrisk. Måla dina bilder.

Mattepärla 25

51103006_inlaga.indd 73

Symmetri.

73

2019-11-28 09:28


A Y N

I Nya Prima matematik för förskoleklass varvas gemensamma genomgångar som uppmuntrar till kommunikation med arbete i elevboken och praktiska uppgifter.

Förskoleklass

• Inspirerande samtalsbilder • Praktiska och undersökande uppgifter • Mattepärlor, praktiska aktiviteter kopplade till målen.

A NY

A NY

A NY

1A A NY

2A

A NY

1B

Förskoleklass

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson Karolina Nygren

3A

A NY

2B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

A NY

3B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Prima matematik förskoleklass består av: • • • •

grundbok lärarhandledning digitalt lärarstöd digital träning för elev

ISBN 9789151103006

Åsa Brorsson Karolina Nygren

9 789151 103006

51103006.1.1_omslag.indd 4-5

2019-11-28 10:07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.