9789151101767

Page 1

A Y N

I nya Prima matematik finns tydliga mål för både elever och lärare.

1A

1A

Eleverna får arbeta med programmering i alla årskurser. I Mattelabbet får eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor. I Primas Minilektioner får du färdiga digitala genomgångar för din undervisning. Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. A NY

A NY

A NY

1A

2A

A NY

1B Åsa Brorsson

3A

A NY

A NY

2B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

3B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Prima matematik skolår 1 består av: • • • •

två grundböcker en lärarhandledning en lärarwebb med digitala minilektioner en elevwebb

ISBN 9789151101767

9

789151 101767

Åsa Brorsson


INNEHÅLL 1

Välkommen!

5

s. 30

Mattelabbet: Taluppfattning

Mattelabbet: Antal

• Talen 0 till 5 • Taluppdelning • Likhetstecknet (=) och skilt från (≠)

• Talen 6 till 10 • Addition i talområdet 0 till 5 • Subtraktion i talområdet 0 till 5 Diagnos Repetition/Utmaning

Diagnos Repetition/Utmaning

3

Besök i regnskogen

2

s. 4

Polly på handbollscup

s. 58

Trollfesten

4

s.86

Mattelabbet: Dubbelt

Mattelabbet: Mönster

• Dubbelt och hälften • Jämföra antal • Att räkna med talen i talområdet 0 till 10

• • • •

Diagnos Repetition/Utmaning

Diagnos Repetition/Utmaning

Milton får en kanin

s. 116

Mattelabbet: Udda och jämna tal • Udda och jämna tal • Subtraktion i talområdet 0 till 10 • Jämföra, uppskatta och mäta längd Diagnos Repetition/Utmaning

Mönster och programmering Talen 1 till 20 Addition i talområdet 0 till 10 Klockans hela och halva timmar

Den här symbolen betyder att ni ska jobba tillsammans.1

4

Välkommen!


MÅL

I det här kapitlet lär du dig • om talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5 • dela upp talen 3, 4 och 5 • använda likhetstecknet = och skilt från =

5


1

Mattelabbet

1. Hämta lika många plockisar som du ser här ovanför. 2. Lägg plockisarna så att du tycker det blir lätt att räkna dem.

6

Laborativt arbete: Taluppfattning.


3. Rita hur dina plockisar ligger.

4. Rita hur en kompis plockisar ligger.

5. Varför är det lätt att räkna dem?

Laborativt arbete: Taluppfattning.

7


Rita 4 saker.

fyra

0

1

2

3

4

5

4 4 Müla rätt antal.

10

Talen 0 till 5.

4

2

1

3

3

2


Rita 5 saker.

fem

0

1

2

3

4

5

5 5 Skriv rätt antal.

Talen 0 till 5.

11


MÅL

Taluppdelning.

Dela upp talet 3 på olika sätt.

3

0

Måla alla brickor som har 3 prickar.

14

Taluppdelning.


Dela upp talet 4 på olika sätt.

4

0

Måla alla nyckelpigor som har 4 prickar.

Taluppdelning.

15


MÅL

Likhetstecknet (=) och skilt från ( ).

När det är lika många använder vi likhetstecken (=).

=

likhetstecken

=

likhetstecken

Rita så det är lika många på båda sidorna.

18

=

=

=

=

=

=

Likhetstecknet (=) och skilt från ( ).


När det inte är lika många använder vi tecknet skilt från ( ).

skilt från

skilt från

Öva på att skriva likhetstecknet.

Öva på att skriva skilt från.

=

Sätt ut rätt tecken. Välj mellan = och

.

Likhetstecknet (=) och skilt från ( ).

19


1

Diagnos 1. Skriv rätt antal.

2. Skriv talet.

3. Skriv färdigt talraden.

2 22

1, 2, 3 Talen 0 till 5.

1

5


4. Dela upp talet 3.

5. Sätt ut rätt tecken. Välj mellan = och

.

3

3

3

2

2

2

6. Rita så att tecknet stämmer.

=

4 Taluppdelning. 5, 6 Likhetstecknet (=) och skilt från ( ).

23


REPETITION

Skriv siffror.

0 1 2 4 5 UTMANING

Skriv ett tal som passar till bilden.

24

Talen 0 till 5.


REPETITION

Fyll i det som saknas.

1 2

UTMANING

Fyll i de siffror som saknas. 1 2 4 3 3 4 1 2 2 1 3 4 4 3 2 1

I varje rad ska det finnas en siffra av varje (1, 2, 3, 4). 1 2 4 3 3 4 1 2 2 1 3 4 4 3 2 1

I varje ruta ska det finnas en siffra av varje (1, 2, 3, 4).

2 1 3 4 3 4 2 1 4 3 3 2

1 2 4 3 1 3 2 4 2 3 4

3

2 4 1

1 3 4

4 1 2

3 1 Talen 0 till 5.

25


REPETITION

Ta fram fyra plockisar. Dela upp talet 4 på olika sätt. Skriv hur Polly och Milton kan dela.

4 4

4

4

0 4

4

UTMANING

Dela upp talet 5 på olika sätt.

5

5

5

5

0 Maja och Reza har fyra bollar tillsammans. Maja har flest bollar. Hur många bollar har Maja?

26

Taluppdelning.

5REPETITION

Rita så det är lika många på båda sidorna.

=

=

=

=

UTMANING

Det finns tio bollar. Det är olika många bollar i varje hink. Rita hur många bollar det kan vara i varje hink. Skriv antalet.

≠ 28

Likhetstecknet (=) och skilt från ( ).


REPETITION

Sätt ut rätt tecken. Välj mellan = och

=

.

4

3

5

4

2

3

5

4

1

4 UTMANING

Skriv så det är lika.

+ 4 = 2 + 3 2 + 2 =

+

2 + 2 = 3 + 4 +

= 2 +

4 + 1 =

+

+ 3 = 4 + 1 + 2 = +

+

= 5 + 0

Likhetstecknet (=) och skilt från ( ).

29


Rita 10 saker.

tio

0

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 10 Sätt ett X i rutan om bilden visar 10.

X

38

Talen 6 till 10.


Skriv antalet.

3

Dra streck frĂĽn prick till prick. 3

4

1

6

7 5 6

2

2

5

4

8

7 8 1

Talen 6 till 10.

39


MÅL

Addition i talområdet 0 till 5.

2+1=3 term

term

+

plustecken summa

Hur många är det tillsammans? Skriv additionen.

40

Addition i talområdet 0 till 5.

3+

=

+

=

+

=


Skriv additionen.

1

+

1

=

2

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

Addition i talomrĂĽdet 0 till 5.

41


MÅL

Subtraktion i talområdet 0 till 5.

SUBTRAKTION, TA BORT Vi använder subtraktion (minus) när vi tar bort och räknar ut hur mycket som blir kvar. Polly har 5 kolor. Polly ger Milton 3 kolor. Hur många har Polly kvar? På mattespråk skriver vi

5−3=2 term

term differens (skillnad)

minustecken

Ta bort. Hur många kolor har Polly kvar?

3−1=

44

Subtraktion i talområdet 0 till 5.


Ta bort. Hur många fåglar är det kvar?

5 − 1 =

4 −

=

=

=

Subtraktion i talområdet 0 till 5.

45


SUBTRAKTION, JÄMFÖRA Vi använder subtraktion (minus) när vi jämför och ser hur stor skillnaden är. Polly har 5 kolor. Milton har 3 kolor. Hur många fler kolor har Polly? På mattespråk skriver vi

5−3=2 term

term differens (skillnad)

minustecken

Jämför. Hur många fler kolor har Polly?

4−3=

46

Subtraktion i talområdet 0 till 5.


Jämför. Hur många fler grodor är röda?

3 −

=

4 −

=

=

=

Subtraktion i talområdet 0 till 5.

47


MÅL

Dubbelt och hälften.

Milton har 3 äpplen.

Skriv antalet.

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

4

62

Dubbelt och hälften.

Polly har dubbelt så många.


Skriv talet. Dra streck till kulramen som visar dubbelt sĂĽ mycket.

Dubbelt och hälften.

63


4 4

1

är större än

1 1

1

Öva på att skriva större än.

>

4

är mindre än

4

Öva på att skriva mindre än.

<

Skriv >, < eller =.

68

3

4

1

2

5

4

3

5

2

2

3

3

4

2

1

1

2

5

5

1

2

4

2

1

Jämföra antal.


Dra streck från talet till rätt skylt.

3

5

7

=5

4

>5

9

<5

Skriv tal så att det stämmer.

8 > < 4 9 > >

> 6 1 <

4 = 5 <

< 2 =

3 < < Jämföra antal.

69


MÅL

Att räkna med tal i talområdet 0 till 10.

Skriv summan.

2+1= 4+0= 4+1=

0+0= 2+3= 5+0=

3+2= 1+1= 0+3=

Skriv differensen.

5−0= 5−1= 2−2=

3−2= 4−4= 1−0=

2−0= 3−1= 3−3=

Dra streck mellan de bollar som har summan 5.

70

2

1

4

3

5

1

4

3

0

2

Att räkna med tal i talområdet 0 till 10.


Dela upp talet 5.

5

5

3

5 1

5

2

4

Skriv färdigt additionen.

3+ 4+

=5 =5

+1=5 +2=5

2+ 1+

=5 =5

Måla bollarna i rätt färg. 5−0

5−4

4−0

4−1

2−2

3−1 5−2

3−2

0

1−0

2−1

3−3 4−2

1

5−1

2

3−0

2−0

3

4

5

Att räkna med tal i talområdet 0 till 10.

71


MÅL

Mönster och programmering.

Mönster är något som upprepas.

Det som upprepas kallas mönsterdel.

Måla färdigt mönstret.

Måla ett eget mönster.

90

Mönster och programmering.


Ringa in mönsterdelen. Fortsätt mönstret.

Mönster och programmering.

91


Rita det som saknas i mönstret.

Fortsätt mönstret.

Gör ett likadant mönster med andra färger.

Gör ett likadant mönster med andra saker.

92

Mönster och programmering.


När vi programmerar ger vi datorn instruktioner. Vi berättar vilken regel datorn ska följa.

Primus ger datorn instruktioner. Måla det mönster datorn ska måla. 2 2 2 2 2 2

1 3 1 3

Mönster och programmering.

93


MĂ…L

0

Talen 1 till 20.

Det finns 10 siffror.

Med siffrorna kan vi skriva tal.

0123456789

9 20 100 55 1000 000

1

2

3

Skriv talet.

94

Talen 1 till 20.

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Fyll i det som saknas.

11

elva

tolv

tretton

fjorton

femton

16

sexton

sjutton

arton

nitton

Talen 1 till 20.

95


MÅL

Addition i talområdet 0 till 10.

I addition adderar vi.

5

4+1=5 term

plustecken summa

0

+0

1

1

2

3

4

2

3

4

+2

2+1=3

2+2=4

1

5

0

1

2

3

4

2

5

0

1

2

Skriv summan.

5+0= 9+0= 7+0= 6+0= 98

Addition i talområdet 0 till 10.

1

5

+1

2+0=2 0

4

1

term

1+1= 5+1= 3+1= 7+1=

3+2= 6+2= 5+2= 8+2=

3

4

5


Skriv färdigt additionen.

6+1= 8+0= 4+2=

5+ 8+ 6+

=5 =9 =8

9=9+  7=5+  5=4+

9+1= 7+2= 3+0=

7+ 3+ 4+

=8 =5 =4

4=3+  8=6+ 10=8+

Skriv summan.

+1=

+1=

+1=

+2=

+2=

+2=

+2=

+1=

+1=

+1=

+2=

+2= Addition i talområdet 0 till 10.

99


Skriv termer och summa.

2 + 2 =

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

=8 =4 =10 =2

10=5+ 2=1+ 8=4+ 6=3+

Skriv färdigt additionen.

2+2= 1+1= 3+3= 5+5= 102

Addition i talomrĂĽdet 0 till 10.

4+ 2+ 5+ 1+


Vad händer på festen? 0 ➔ P

8+2=

2+6=

2 ➔ F

6+1=

8+1=

3 ➔ R

2+5=

1 ➔ Å

4 ➔ N 5 ➔ O

1+9=

2+2=

6 ➔ T 7 ➔ L 8 ➔ S 9 ➔ E 10 ➔ A

7+2=

2+0= 0+1=

4+2=

1+2=

2+7= 8+2= 4+2= 8+1= 1+2=

Addition i talområdet 0 till 10.

103


MÅL

Klockans hela och halva timmar.

Här visar klockan hel timme.

Här visar klockan halv timme.

minutvisare

timvisare

timvisare Klockan är tre.

minutvisare Klockan är halv fyra.

Skriv hur mycket klockan är.

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

1

Klockan är

halv 2 104

Klockans hela och halva timmar.


Skriv klockslagen.

Maja vaknar kl.

Arvid vaknar kl.

Linn vaknar kl.

Vem vaknar först? Vem vaknar sist? Rita klockans minutvisare.

Klockan är 2.

Klockan är 9.

Klockan är 11.

Klockan är halv 7.

Klockan är halv 12.

Klockan är halv 8.

Klockans hela och halva timmar.

105


MÅL

Udda och jämna tal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

udda

jämnt

udda

jämnt

udda

jämnt

udda

jämnt

udda

jämnt

Skriv de jämna talen.

Skriv de udda talen.

Måla alla kaniner med udda tal bruna. Måla alla kaniner med jämna tal svarta.

6

2

9

7

3 10 120

Udda och jämna tal.

8

1

5

4


Jämna tal går att dela lika.

Udda tal går inte att dela lika.

jämnt

udda

Skriv antalet. Kryssa i udda eller jämnt.

4 udda

udda

udda

jämnt

jämnt

jämnt

udda

udda

udda

jämnt

jämnt

jämnt

Måla alla jämna tal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Udda och jämna tal.

121


MÅL

Subtraktion i talområdet 0 till 10.

I subtraktion subtraherar vi.

5

5−1=4 term

minustecken

differens

-0

0

1

2

3

4

1

2

3

4

-2

3−1=2

3−2=1

1

5

0

1

2

3

4

2

5

0

1

2

Skriv differensen.

2−0= 7−0= 5−0= 6−0= 124

Subtraktion i talområdet 0 till 10.

1

5

-1

3−0=3 0

4

1

term

5−1= 6−1= 9−1= 4−1=

4−2= 7−2= 6−2= 5−2=

3

4

5


Hur många är det kvar? Skriv termer och differens.

4 − 1 = −

=

=

=

=

Skriv termer och differensen.

10−0= 4−2= 5−5=

7−7= 7−2= 3−1=

3−2= 4−0= 8−2= Subtraktion i talområdet 0 till 10.

125


Mät sträckorna.

cm

cm cm cm cm

cm

cm

cm

cm

cm

Ringa in två sträckor som tillsammans är 10 cm. 132

Längd.


M채t och dra streck mellan de pinnar som 채r lika l책nga.

cm cm

cm cm

cm cm

cm cm

cm

cm

L채ngd.

133


A Y N

I nya Prima matematik finns tydliga mål för både elever och lärare.

1A

1A

Eleverna får arbeta med programmering i alla årskurser. I Mattelabbet får eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor. I Primas Minilektioner får du färdiga digitala genomgångar för din undervisning. Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. A NY

A NY

A NY

1A

2A

A NY

1B Åsa Brorsson

3A

A NY

A NY

2B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

3B Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Åsa Brorsson

Prima matematik skolår 1 består av: • • • •

två grundböcker en lärarhandledning en lärarwebb med digitala minilektioner en elevwebb

ISBN 9789151101767

9

789151 101767

Åsa Brorsson


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.