__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är ett basläromedel i matematik som lägger lägger vikten vid elevernas förståelse och följer Skolverkets bedömningsstöd. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel. I mellankapitlen arbetar eleverna med kursplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum ger extra uppgifter. De repeterar kapitlets tre mål respektive utmanar elevernas kunskaper.

Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer. Digitalt lärarstöd projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m. Digital elevträning självrättande uppgifter och spel Lärarhandledning

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

Det finns mer att upptäcka Det här cirkulationsexemplaret är en komplett variant av den tryckta boken, för att du som lärare ska kunna utvärdera innehållet före köp. Vi har också ett stort sortiment av digitala läromedel som du kan prova gratis på gleerups.se. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Gleerups Kundservice på 040-20 98 10 eller via gleerups.se

SKOGEN

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 1B utspelar sig på ängen. I sagor, samtal och uppgifter får klassen följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Låt fantasin och glädjen utgöra bron till matematiken!

3A, 3B – SKOGEN

Beställ den riktiga boken Vid beställning av boken ange ISBN 4051101491

ÄNGEN

CIRKULATIONSEXEMPLAR

1B

401326 Denna bok får ej säljas

401326_MAKO_1B_COVER.indd 1-3

2021-02-03 10:52


Författare till Mattekojan 1A, elevbok, är Sofie Olsson och Jacob Sjöström. Båda är aktiva lärare med många års erfarenhet av undervisning. Sofie är utbildad speciallärare i matematik och skapare till den populära bloggen Mattefixarna. Jacob har även tidigare skrivit andra uppskattade läromedel i matematik, såväl tryckta som digitala. För härliga och inspirerande illustrationer tackar vi Cecilia Johansson, cillustration.com. För lekfull och tydlig formgivning tackar vi Louise Nordborg, Louise Grafisk Form. Ett nyfiket engagemang och värdefulla synpunkter i samband med utvecklingen av elevboken har vi fått av referenslärarna: Anna Svensson, lärare på Österportskolan, Tina Nillerskog, lärare på Centrala elevhälsan samt Christina Fridh, lärare på Tottarps skola. Stort tack! Vi vill även tacka våra 40 fantastiska lärare på 20 olikartade skolor runt om i hela Sverige. De har undervisat 700 elever med Mattekojan innan resten av svenska lärarkåren får ta del av läromedlet. Lärarnas åsikter, erfarenheter och förbättringsidéer kring nivåer, innehåll, progression, struktur, undervisningsflöde och mycket mer har lett fram till en i allra högsta grad väl fungerande matematikserie. Nu är det din tur. Mycket nöje och Lycka till!

401326_Mattekojan_1B_Kap 1__FACIT_210202.indd 1

2021-02-03 08:19


VÄLKOMMEN TILL MATTEKOJAN Boken har sju kapitel

Alla kapitel innehåller följande:

Kapitel 1, 3, 5 och 7 bearbetar Taluppfattning och tals användning.

MÅL 1

Ordningstalen

MÅL 1

Kistan är i det sjunde rummet. FEMTE

FÖRSTA

1:a

5:e

TREDJE

SJUNDE

7:e

3:e

SJÄTTE

FJÄRDE

ANDRA

6:e

4:e

2:a

Skriv 2 på den andra.

Skriv 4 på den fjärde.

Skriv 1 på den första.

Skriv 7 på den sjunde.

Skriv 6 på den sjätte.

Skriv 5 på den femte.

Vilken hög fick inte något tal? Den ________________________________ högen.

Kapitel 2, 4 och 6 behandlar resterande matematiska områden. B-böckernas kapitel 7 innehåller Repetition.

2. Skriv tal på högarna.

Mulle har sitt matförråd i det tredje rummet.

Ordningstal

3. Dra streck.

Mulle Mullvad hittar en skatt

andra pärlan till första facket tionde pärlan till andra facket sjätte pärlan till tredje facket åttonde pärlan till fjärde facket

Det finns ingen kotte i det första rummet. Meningen är falsk.

1. Sant eller falskt?

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

SANT

FALSKT

i det första rummet. MÅL och INNEHÅLL

BEGREPP och ORD

1 Ordningstalen 0-10

ordningstal

2 Talen 10-19

tiotal

i det femte rummet. i det sjätte rummet.

ental

i det fjärde rummet.

hela tiotal

i det tredje rummet.

3 Hela tiotal 0-100

i det sjunde rummet. 4

5

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

Sagobilden introducerar kapitlet. Här skapas nyfikenhet, samtal och förförståelse. Till varje sagobild finns en saga med frågor och problemlösning i lärarhandledningen. Sidan visar också kapitlets tre mål och alla begrepp.

6

Samtalsruta: Samtala om att ett ordningstal är en plats i en ordning. Träna på att säga ordningstalen upp till minst 10. 1) Förtydliga begreppen sant och falskt.

2) Låt gärna eleverna läsa i par. En av högarna kommer inte att ha något tal.

KAPITEL 1

7

Målsidor innehåller bl.a. samtalsrutor som möjliggör introduktion och resonemang kring det aktuella målets innehåll. Samtalen skapar grunden för elevens självständiga arbete.

A R B E TA

1. Dra streck.

andra

första

nionde

sjunde

MATERIAL:

Fem i rad

4. Skriv talet som visas.

sjätte

tärning 1-6 spelpjäser penna penna

Fundera tillsammans.

femte

Var är skatten?

60

20

MÅL 2

15 16 19 12 13

1. Skatten är på talet: t

e

t

e

t

e

t

0

e

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

20 11 13 14 12

2. Skriv talen som saknas.

10 10

11

15

19

30

14 19 15 11 18

20 2. Skatten är på talet:

5. Skriv talet som visas.

0

3. Måla pärlor.

40

50

12 14 20 16 13

100

19 17 16 18 17

80

REGLER: En spelplan per person. Ställ spelpjäsen

3. Skatten är på talet:

t

t

e

t

e

t

1 6 t

18

1 8

e

t

1 0

e

t

1 2

e

t

30

0

10

50

90

KAPITEL 1

19

Diagnosen sammanfattar de tre målens innehåll och ger eleven möjlighet att testa sina färdigheter.

1. Rita 4 pärlor. Måla den fjärde.

Rita 6 pärlor. Måla den sjätte.

20

100

Syfte: Att eleverna får befästa de hela tiotalens ordning på talraden. Förklara vad begreppet mitt emellan betyder. Gör uppgifter tillsammans innan eleverna arbetar i par.

Syfte: Att eleverna får befästa talbilderna för talen 10-20.

4. Måla pärlor.

1. Skriv rätt bokstäver i rutorna.

MED

åttonde

L sjätte

K femte

L

R tionde

Ä

U

första

G

A

D

t

e

1 8 t

1 0

e

t

e

sjunde

fjärde

andra

nionde

40

60

1 2 t

e

2. Skriv talens grannar

5. Skriv talen som saknas. 0 t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

10

12

15

19

16

40

50

90

40

30

50

70

12

15 17 14

16 18

60 80 30 90 20 50 T A I L T O

19

t

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2-4 MÅL 3: uppgift 5-6

e

t

e

t

e

4) Observera om eleverna har förstått att de ska måla noll pärlor i entalsasken om talet saknar ental. 5) Observera om eleverna har förstått att ett tiotal är tio ental eller om de räknar varje enskild pärla i tiotalsasken.

t

e

KAPITEL 1

Träna med Gugge kan användas som extrauppgifter under kapitlets gång eller som repetition efter diagnosen. Här finns uppgifter från kapitlets tre mål.

401326_Mattekojan_1B_Kap 1__FACIT_210202.indd 2

40

60

40

40

20

50

90

70

30

10

10

20

24

80 50

Subtrahera (–) Ta hälften av 40. Subtrahera 1 tiotal. Talet är

Talet är t

e

20

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 1) Observera om eleverna kan skilja på sjätte och sjunde. 2) Visa att en talrad kan skrivas både vågrätt och lodrätt.

t

e

t

e

t

e

t

e

Ta hälften av 60. Subtrahera 3 tiotal. Talet är

störst

e

Talet är

Ta hälften av 100. Addera 2 tiotal.

T

t

Ta hälften av 80. Subtrahera 2 tiotal. Talet är

minst

23

90 100

60

Ta hälften av 20. Addera 5 tiotal.

3. Skriv talen i storleksordning.

11

13

22

80

>

Ta hälften av 80. Addera 3 tiotal.

6 2 4 1 3 5

70

80

7

0

60

50

20

9 10

30

20

5. Addera (+)

18

3. Dra streck från prick till prick. 8

20

<

och .

100

6. Skriv talet som visas.

10

4. Skriv < eller >.

30

G 1 6

21

åttonde

0

Rita 7 pärlor. Måla den sjunde.

2. Skriv talet som visas.

KAPITEL 1

Tillsammans och Spel innehåller aktiviteter som befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt.

P Rita 2 pärlor. Måla den andra.

0

4. Skatten är på talet:

100

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

100

70

e

1) Uppgiften testar MÅL 1: Ordningstalen 0-10. 2-4) Uppgifterna testar MÅL 2: Talen 11-19. 5-6) Uppgifterna testar MÅL 3: Hela tiotal 0-100.

0 e

6. Skriv talen som saknas.

MÅL 3

Digital elevträning ger fortlöpande individualisering i form av självrättande övningar och spel.

e

på valfri bild-ruta. Turas om att slå tärningen. Flytta det antal steg som tärningen visar, med- eller motsols. Markera talet som bilden visar. Vem får först fem i rad?

Talet är

4) Repetera att symbolens öppning alltid riktas mot det största antalet. 5) Konkretisera genom att låta eleverna använda tiotalsstavar eller 10-kronor.

KAPITEL 1

25

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter på utmanande nivå. Här finns uppgifter som fördjutar förståelsen.

2021-02-03 08:19


Ängens godaste morötter MÅL och INNEHÅLL 1 Programmering i kartor

BEGREPP och ORD programmering kommando

2 Talföljder

talföljd

3 Öppna utsagor, första termen saknas

70

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 70

2021-02-03 09:39


ALGEBRA

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 71

71

2021-02-03 09:39


MÅL 1

Programmering i kartor Programmering i karta Gugges väg till moroten kan beskrivas med pil-kommandon:

1. Vilka kommandon leder till moroten?

72

Samtalsruta: Förtydliga att pilarna talar om hur många hopp Gugge gör, inte hur många rutor han befinner sig i. Diskutera hur eleverna kan tänka för att minnas detta. 1) TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda t.ex. spelmarkörer så att de räknar hopp och inte rutor.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 72

2021-02-03 09:39


2. Rita kommandon som leder till moroten.

2, 3) TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda t.ex. spelmarkörer så att de räknar hopp och inte rutor.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 73

KAPITEL 4

73

2021-02-03 09:39


Upprepning av pil-kommando 3 hopp till höger.

Jag visar samma kommandon med tal efter pilarna.

2 hopp upp.

3 3

2

2

3. Skriv talen som saknas i kommandona.

Sum-Sum och Gugge ska hem. Sum-Sum

Gugge

Gugges koja

74

3, 4) TIPS! Förenkla genom att låta eleverna använda t.ex. spelmarkörer i rutsystemet. Påminn eleverna om att det är hoppen som ska räknas, inte antalet rutor.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 74

2021-02-03 09:39


4. Skriv talen som saknas.

Kaninerna ska hem.

5. Lista ut ordet.

1

2

3

4

5

6

1

2

1

1

3

2

3

3

3

1

2

1

F Starta på talet. Hoppa efter kommandona. Skriv bokstaven.

1 2 G 3 5 R K 4 F 6 S D U M Ä E

5) TIPS! Förenkla genom att påbörja uppgiften tillsammans. Hitta först 1 i rutsystemet, hoppa som pil-kommandona berättar och skriv till slut bokstaven, som du hamnar på i rutsystemet, i den gula rutan.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 75

L

I

N Ö KAPITEL 4

75

2021-02-03 09:39


MÅL 2

Talföljder Talföljd En serie av tal som följer ett visst mönster kallas talföljd. Jag gör 5-hopp!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skuttes hopp visar talföljden: 0, 5, 10, 15, 20.

1. Skutte gör 2-hopp.

Ringa in talen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. Skutte gör 4-hopp.

Ringa in talen.

0 76

1

2

3

4

5

6

Samtalsruta: Repetera och förtydliga begreppet mönster. Poängtera att det, likt uppgifterna i Mål 1, är hoppen som räknas.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 76

2021-02-03 09:39


3. Gugge och Skutte gör 2-hopp. Skriv talen. Jag börjar från 0:an.

0

2 Jag börjar från 1:an.

1

3

Gugge landar på

jämna tal.

Skutte landar på

udda tal.

jämna tal. udda tal.

4. Gör 1-hopp, 10-hopp och 2-hopp.

0

1

0

10

0

2

2

20

4 KAPITEL 4

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 77

77

2021-02-03 09:39


5. Skriv talen som Gugge landar på.

12

50

4

+2

+2

+2

14 -2

-2

+ 10

+ 10

- 10

- 10

+4

+4

6

-2

-2

+ 10

+ 10

- 10

+4

80

- 10

+

20

-5

-5

10

2

+

10

-

50

10

+

+4

-5

2

-

4

12 -5

78

+2

-

25

5

5) TIPS! Förenkla genom att låta eleverna ha en tallinje 0-100 och en 0-10 att titta på.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 78

2021-02-03 09:39


Skriv på skylten.

6. Skriv talen som saknas.

+

20

40

60 +

10

30

50

-

6

8

10 -

60

80

100

7. Skriv egna talföljder. +

-

6, 7) Låt eleven ha en tallinje på sin plats att titta på. Jämför med uppgifterna på föregående sida. Påminn om att det är hoppen mellan talen som räknas.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 79

KAPITEL 4

79

2021-02-03 09:39


MÅL 3

Öppna utsagor, första termen saknas Öppna utsagor addition Jag lägger 2 morötter till i påsen.

Nu är det 6 morötter i påsen. Hur många fanns från början?

4 morötter.

4 + 2 = 6

+ 2 = 6 1. Hur många morötter fanns från början?

80

+

1

=

3

+

2

=

4

+

2

=

5

+

3

=

5

Samtalsruta: Konkretisera samtalsrutans händelse med t.ex. plockisar (morötter) och två dukar (påsar). 1) TIPS! De mörka morötterna fanns i påsen från början.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 80

2021-02-03 09:39


2. Hur många morötter fanns från början? Ringa in.

+1=3 1 2

3

+2=4 1 2

3

+1=4 1 2

3

+3=6 1 2

3

+2=5 1 2

3

+3=5 1 2

3

3. Hur många morötter fanns från början?

+2= 7

Kontrollera att additionen stämmer.

+4= 7

+2= 8

+4= 8

+2= 9

+4= 9

+ 2 = 10

+ 4 = 10 KAPITEL 4

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 81

81

2021-02-03 09:39


Öppna utsagor subtraktion

Nu är det 4 morötter kvar i påsen. Hur många fanns från början? 6 morötter.

Jag äter upp 2 morötter från påsen.

- 2 = 4

6 + 2 = 4

4. Hur många morötter fanns från början?

82

-

1

=

4

-

2

=

3

-

1

=

3

-

2

=

5

Samtalsruta: Konkretisera samtalsrutans händelse med t.ex. plockisar (morötter) och två dukar (påsar).

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 82

2021-02-03 09:39


5. Hur många morötter fanns från början? Ringa in.

- 1=2 2 3

4

- 2=2 2 3

4

- 1=3 2 3

4

- 3=1 2 3

4

- 2=1 2 3

4

- 2=0 2 3

4

6. Hur många morötter fanns från början?

- 2= 5 - 2= 6

- 4= 3 Kontrollera att subtraktionen stämmer.

- 4= 4

- 2= 7

- 4= 5

- 2= 8

- 4= 6 KAPITEL 4

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 83

83

2021-02-03 09:39


1. Skriv talen som saknas.

Sum-Sum och Skutte ska till moroten.

2. Skriv talen som saknas.

1 0

2

3

4

10 9 0 84

10

5

8

20

1) Uppgiften testar MÅL 1: Programmering i kartor. 2-3) Uppgifterna testar MÅL 2: Talföljder. 4) Uppgiften testar MÅL 3: Öppna utsagor, första termen saknas.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 84

2021-02-03 09:39


3. Skriv talen som saknas. Skriv på Skriv talen som saknas. Skriv på skylten. +

2

4

6 -

5

7

9 +

10

20

30

4. Hur många morötter fanns från början?

+1= 3

- 1= 3

+2= 5

- 2= 2

+3= 4

- 2= 4

+3= 6

- 3= 2 KAPITEL 4

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 85

85

2021-02-03 09:39


A R B E TA

Mönster med stickor

Bygg mönstren och rita hur de växer på rutat papper. Skriv talen som saknas.

1.

Antal stickor:

______

______

_____

______

______

______

_____

______

______

______

2.

Antal stickor:

3. Rita sista figuren på papper.

Antal stickor:

86

_____

______

Syfte: Att eleverna får öva på att avläsa och skapa figurer som följer ett visst mönster. TIPS! Bygg med tändstickor eller tandpetare. Rita sista figuren på annat papper. Visa att Gugges och Skuttes mönster är en utveckling av Sum-Sums mönster, nr 1

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 86

2021-02-03 09:39


Addition i rad

MATERIAL: tärning 1-6 penna

REGLER:

Använd varsin spelplan. Turas om att slå en tärning. Skriv tärningsslaget i en ruta så att summan stämmer. • Vem får först fyra i rad? • Vem fyller först alla sina rutor? Termen 4 passar i två rutor. Jag väljer en av rutorna och skriver 4 där.

+5=9

+3=5

+3=6

+2=7

+2=6

+2=8

+5=6

+4=9

+ 9 =10

+3=9

+3=8

+ 5 =10

+2=5

+3=6

+4=6

+0=2

Syfte: Att eleverna får befästa öppna utsagor med addition där första termen saknas.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 87

KAPITEL 4

87

2021-02-03 09:39


1. Skriv talen som saknas.

2. Hur många hopp? Ringa in. Skriv i rutan. _____ 2-hopp

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _____ 4-hopp

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _____ 5-hopp

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Visa hur jag ska hoppa. _____ ____-hopp

0 88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2 MÅL 3: uppgift 3

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 88

2021-02-03 09:39


MED

3. Hur många morötter fanns från början?

+

1

=

3

-

2

=

3

+

2

=

4

-

1

=

4

+

3

=

5

-

3

=

0

+2= 6 4) TIPS! Förenkla genom att låta eleverna ha två t.ex. dukar, som representerar de båda påsarna. Med plockisars hjälp kan de konkretisera uppgifterna.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 89

- 2= 5 KAPITEL 4

89

2021-02-03 09:39


1. Skriv kommandon. Skutte ska till moroten.

2. Skriv talen som saknas.

0

5

0

10

0

3

8

4

6

3. Hur många prickar?

+

+

= +

90

+ +

+

+ +

+

=

=

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 3) Observera om eleverna ser kopplingen mellan pyramidernas och tärningarnas talmönster.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 90

2021-02-03 09:39


4. Sum-Sum ritar ett mönster.

Rita nästa hög. Skriv talen som saknas.

5. Skriv rätt tal i den röda rutan.

Lista ut Skuttes hemliga meddelande.

M+ 0 = 1

T + 2 = 8

Y - 2 = 0

M=

T =

Y=

____

____

____

E - 2 = 3

K+ 3 = 7

C+ 4 = 7

E =

K=

C=

____

____

____

R - 4 = 4

B - 4 = 3

A - 1 = 8

R =

B=

A=

1

____

2

3

4

5

6

____

7

8

____

9

M 4) Utmana eleverna ytterligare genom att låta dem rita och bestämma antalet prickar i nästa pyramid.

401326_Mattekojan_1B_Kap 4_FACIT_210202.indd 91

KAPITEL 4

91

2021-02-03 09:39


Gammelmössens stora fest MÅL och INNEHÅLL 1 Addition med dubbelt och nästan dubbelt

BEGREPP och ORD dubbelt nästan dubbelt dubblera

2 Talen 0-100

tiotal ental

3 Addition och subtraktion med hela tiotal 92

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 92

2021-02-03 09:50


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 93

93

2021-02-03 09:50


MÅL 1

Addition med dubbelt och nästan dubbelt Dubbelt - addition med två lika stora termer Dubbelt betyder lika många till.

Vi måste ta dubbelt så många.

+ 7 + 7 = 14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Måla dubbelt. Ringa in summan.

94

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Samtalsruta: Visa konkret att dubbelt betyder "lika många till". Skriv också med siffror och symboler. Visa med t.ex. talblock att summan alltid är jämn när man adderar två lika stora tal. 1) TIPS! Färglägg med blyerts, så är det lättare att sudda vid behov.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 94

2021-02-03 09:50


Summan är alltid är jämn när man adderar två lika stora tal.

2. Skriv dubbelt så mycket.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

3. Skriv dubbelt så mycket.

5

8

1

6

2

3

10

4

9

7

0

8

4. Skriv summan.

10 + 10 =

2 + 2 =

3 + 3 =

4 + 4 =

5 + 5 =

6 + 6 =

9 + 9 =

0 + 0 =

1 + 1 =

7 + 7 =

8 + 8 =

9 + 9 =

2) Visa eleverna att de ska addera talen och skriva summan i den övre rutan. 3) Dubbelt så mycket som noll, är noll. Har man noll bollar och får lika många till, har man fortfarande noll bollar.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 95

KAPITEL 5

95

2021-02-03 09:50


Nästan dubbelt

Här är ett mer än dubbelt.

Här är ett mindre än dubbelt.

6 + 6 = 12 dubbelt

6 + 5 = 11

6 + 7 = 13

nästan dubbelt

nästan dubbelt

Dubbelt Nästan dubbelt

5. Skriv summan.

Tänk dubbelt och 1 mer än dubbelt.

96

8+8 =

6+6 =

4+4 =

8+9 =

6+7 =

4+5 =

9+9 =

5+5 =

7+7 =

9 + 10 =

5+6 =

7+8 =

Samtalsruta: Visa eleverna att de kan ta hjälp av sina kunskaper om dubbelt när de ska lösa uppgifter med nästan dubbelt. Till vänster i samtalsrutan visas 1 mindre än dubbelt och till höger 1 mer än dubbelt.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 96

2021-02-03 09:50


Dubbelt Nästan dubbelt

6. Tänk dubbelt och 1 mindre än dubbelt.

6+6 =

8+8 =

7+7 =

6+5 =

8+7 =

7+6 =

10 +10 =

9+9 =

5+5 =

10 + 9 =

9+8 =

5+4 =

7. Måla uppgifter med 1 mer än och 1 mindre än dubbelt.

3 + 4

6 + 6

6 + 5

5 + 3

7 + 8

4 + 6

5 + 6

8 + 7

8 + 9

5 + 5

8. Skriv dubbelt. Tårta till 10 möss:

Tårta till 20 möss:

8 nypon

______ nypon

6 ekollon

______ ekollon

10 hasselnötter

______ hasselnötter

7 svampar

______ svampar

9 frön

______ frön

7) TIPS! Färglägg med blyerts, så är det enklare att sudda vid behov. 8) Läs gärna receptet tillsammans eller låt eleverna arbeta två och två.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 97

KAPITEL 5

97

2021-02-03 09:50


MÅL 2

Talen 0-100 Tiotal och ental

Här är 36 frön.

36 Talet har 3 tiotal och 6 ental.

1. Måla entalen gröna.

Måla tiotalen blå.

32

36 81 72 98

16 7

67 27

88

70 13

51

5

Samtalsruta: Samtala om att tiotalet har värdet 10 och att 3 tiotal har värdet 30. Skapa talbilder av andra tal i talområdet 0-100.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 98

2021-02-03 09:50


2. Skriv talet som visas. tiotal

ental

tiotal

tiotal ental tiotal

ental

t tiotal

t

e

tiotal

tiotal ental tiotal

ental

t

e ental

ental

tiotal

t

tiotal ental tiotal

e ental

e

ental

ental

t tiotal

e ental

t

e

KAPITEL 5

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 99

99

2021-02-03 09:50


3. Måla tiotal och ental. tiotal

ental

tiotal

4 5 t tiotal

9 9

e ental

t tiotal

6 1 t tiotal

5 6 t

100

e

e ental

7 8

e ental

ental

t tiotal

e ental

8 2 t

e

3) TIPS! Låt eleverna använda blyerts. Då är det lättare att sudda om det skulle bli fel.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 100

2021-02-03 09:50


4. Dra streck.

1

0

12

10

23

20

34

30

45

40

56

50

före

60

78

70

89

80

100

90

100

Ta hjälp av tallinjen.

5. Skriv talens grannar. 1 mindre

67

1 mer

1

12

23

34

45

56

67

78

89

efter

6. Skriv talen i storleksordning.

34 23 12 67

58 78 100 23

67 89 34 56

45

1

4) TIPS! Projicera tallinjen på tavlan och låt eleverna öva på att markera olika tal. 5) Talen som visas i talradsremsorna är samma tal som de arbetat med i uppgift 4. Eleverna kan ta hjälp av tallinjen.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 101

78 12

KAPITEL 5

101

2021-02-03 09:50


MÅL 3

Addera och subtrahera hela tiotal När vi adderar eller subtraherar hela tiotal ändras bara tiotalssiffran.

Addera och subtrahera hela tiotal + 10

15

+10

25

- 10

+10

35

1. Addera 1 tiotal i taget.

35

-10

25

-10

15

+

0 3 7 2. Subtrahera 1 tiotal i taget.

-

90 93 97 102

Samtalsruta: Visa eleverna att det bara är tiotalssiffran som ändras när vi adderar eller subtraherar hela tiotal. Visa olika exempel med tiobasmaterial. 1) TIPS! Träna på att hoppa 10-hopp från olika antal.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 102

2021-02-03 09:50


3. Addera 1 tiotal.

+ 10

16 +10 10 =

59 +10 10 =

33 +10 10 =

26 +10 10 =

69 +10 10 =

43 +10 10 =

36 +10 10 =

79 +10 10 =

53 +10 10 =

4. Subtrahera 1 tiotal.

- 10

46 - 10 =

89 - 10 =

63 - 10 =

36 - 10 =

79 - 10 =

53 - 10 =

26 - 10 =

69 - 10 =

43 - 10 =

5. Gugge häller 10 frön i korgen. före

efter

före

8 9

före

efter

3 6

före

6 7

5) Förtydliga att eleverna ska skriva hur många frön som fanns i korgen innan Gugge hällt i en påse med 10 frön.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 103

efter

efter

5 2

KAPITEL 5

103

2021-02-03 09:50


+ 20 28

0

10

20

38

30

- 20 48

40

50

78

60

6. Addera 2 tiotal.

70

88

80

90

98

100

+ 20

28 +20 20 =

11 +20 20 =

33 +20 20 =

48 +20 20 =

31 +20 20 =

53 +20 20 =

68 +20 20 =

51 +20 20 =

73 +20 20 =

7. Subtrahera 2 tiotal.

- 20

88 - 20 =

81 - 20 =

93 - 20 =

68 - 20 =

61 - 20 =

73 - 20 =

38 - 20 =

41 - 20 =

53 - 20 =

8. Gugge häller 20 frön i korgen. före

efter

5 1

104

före

efter

8 7

6-7) Konkretisera genom att visa den första termen med t.ex. multibasmaterial. Öka och minska termens tiotal. 8) Förtydliga att eleverna ska skriva hur många frön som fanns i korgen innan Gugge hällt i två påsar med vardera 10 frön i korgen.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 104

2021-02-03 09:50


+ 30 4

0

- 30

14

10

24

20

34

30

44

40

54

50

64

60

9. Addera 3 tiotal.

74

70

80

90

100

+ 30

4 +30 30 =

2 +30 30 =

6 +30 30 =

24 +30 30 =

32 +30 30 =

46 +30 30 =

44 +30 30 =

62 +30 30 =

66 +30 30 =

10. Subtrahera 3 tiotal.

- 30

74 - 30 =

92 - 30 =

96 - 30 =

54 - 30 =

62 - 30 =

76 - 30 =

34 - 30 =

32 - 30 =

36 - 30 =

11. Gugge häller 30 frön i korgen. före

efter

8 5

före

efter

3 0

11) Förtydliga att eleverna ska skriva hur många frön som fanns i korgen innan Gugge hällt i tre påsar med vardera 10 frön i korgen. KAPITEL

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 105

5

105

2021-02-03 09:50


1. Skriv dubbelt så mycket.

9

8

7

6

10

5

2. Tänk dubbelt och nästan dubbelt.

5+5 =

7+7 =

10 +10 =

5+4 =

7+6 =

10 + 9 =

8+8 =

6+6 =

9+ 9=

8+9 =

6+7 =

9 +10 =

3. Dra streck.

39 106

1-2) Uppgifterna testar 3-4) Uppgifterna testar 5) Uppgiften testar

42

24

16

MÅL 1: Addition med dubbelt och nästan dubbelt. MÅL 2: Talen 0-100. MÅL 3: Addera och subtrahera hela tiotal.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 106

2021-02-03 09:50


4. Måla tiotal och ental. tiotal

ental

2 9

tiotal

ental

9 2

5. Addera och subtrahera 1, 2 och 3 tiotal.

14 +10 10 =

32 +10 10 =

16 +10 10 =

27 +20 20 =

76 +20 20 =

51 +20 20 =

43 +30 30 =

57 +30 30 =

63 +30 30 =

28 - 10 =

35 - 10 =

55 - 10 =

75 - 20 =

57 - 20 =

86 - 20 =

98 - 30 =

62 - 30 =

92 - 30 =

TIPS! Låt gärna eleverna måla tiotal och ental med blyerts.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 107

KAPITEL 5

107

2021-02-03 09:50


A R B E TA MATERIAL:

Vi gör halsband

• elastiskt snöre, cirka 65 cm • pärlor i 6 färger

GÖR SÅ HÄR:

Knyt fast en pärla i snörets ena ände. Läs instruktionerna och gör ett halsband.

108

1

Välj färg.

Ta dubbelt så många som 6 pärlor av den.

2

Välj ny färg.

Ta hälften så många som 18 av den.

3

Välj ny färg.

Ta dubbelt så många som 5 av den.

4

Välj ny färg.

Ta hälften så många som 16 av den.

5

Välj ny färg.

Ta hälften så många som 20 av den.

6

Välj ny färg.

Ta dubbelt så många som 7 av den.

7

Välj ny färg.

Ta hälften så många som 12 av den.

8

Välj ny färg.

Ta dubbelt så många som 8 av den.

9

Välj ny färg.

Ta hälften så många som 14 av den.

Syfte: Eleverna får träna på att befästa dubbelt och hälften i talområdet 0-20. Repetera begreppet hälften inför uppgiften.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 108

2021-02-03 09:50


Dubbelt med tärning MATERIAL:

tärning 0-9 två färgpennor

REGLER:

Turas om att slå tärningen. Kryssa rutan med talet som visar dubbelt så mycket. Om summan redan är kryssad går turen över till nästa spelare. Vinnare är den som först kryssat hela sin spelplan.

Syfte: Eleverna får träna på att befästa dubbelt i talområdet 0-20.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 109

Spelare 1

Spelare 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 KAPITEL 5

109

2021-02-03 09:50


1. Dra streck. Dubbelt

Nästan dubbet

6 + 6

18

7 + 6

17

8 + 8

12

9 + 8

13

7 + 7

16

6 + 5

15

9 + 9

14

8 + 7

11

2. Vilka tal gömmer sig?

8 + 8 =

=

6 + 6 =

=

9 + 9 =

=

7 + 7 =

=

10 + 10 =

=

3. Dra streck.

Måla tiotal blå och ental gröna. Talet har 6 tiotal.

69 110

63

36

Talet har 6 ental.

76

60

16

96

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1-2 MÅL 2: uppgift 3-4 MÅL 3: uppgift 5

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 110

2021-02-03 09:50


4. Skriv talet som visas. tiotal

ental

tiotal ental

MED tiotal

ental

tiotal ental

tiotal

ental

tiotal ental

5. Addera 10 och 20.

26 + 10 =

26 + 20 =

37 + 10 =

62 + 20 =

13 + 10 =

31 + 20 =

55 + 10 =

54 + 20 =

41 + 10 =

69 + 20 =

89 + 10 =

79 + 20 = KAPITEL 5

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 111

111

2021-02-03 09:50


1. Vilka tal gömmer sig?

+

= 10

=

+

= 12

=

+

= 16

=

+

= 18

=

+

= 20

=

+

= 14

=

2. Dra streck mellan

Dra streck mellan lika många tiotal.

lika många ental.

82

31

68

93

36

12

53

61

91

85

41

49

15

96

99

58

3. Skriv talen som saknas.

78

82 27

112

41 58

65

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 3) Utmana eleverna genom att låta dem göra egna talradsremsor där tal saknas i ett högre talområde. Låt eleverna byta uppgifter med varandra.

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 112

2021-02-03 09:50


4. Vilket tal?

Det har hälften så många ental som 68. Talet har 5 tiotal.

Det har dubbelt så många tiotal som 24. Det har 1 ental. tiotal

ental

tiotal

Talet är:

ental

Talet är:

5. Dra streck till rätt kotte.

Mitt tal har: • jämnt tiotal • udda ental • dubbelt så många tiotal som ental • fler än 5 tiotal

Mitt tal har: • udda tiotal • jämnt ental • hälften så många tiotal som ental • färre än 5 tiotal

Vilken kotte är min?

36

63

Vilken kotte är min?

12

21

58

48 KAPITEL 5

401326_Mattekojan_1B_Kap 5_FACIT_210202.indd 113

113

2021-02-03 09:50


Tipspromenad på ängen VI REPETERAR: INNEHÅLL 1 Antal och ordningstal

6 Talföljder

2 Jämna och udda tal

7 Addition 0-20

3 Talen 0-100

8 Subtraktion 0-20

4 Antalsbegrepp

9 Likhetstecknets betydelse

5 Dubbelt och hälften

136

401326_Mattekojan_1B_Kap 7_FACIT_210202.indd 136

2021-02-03 09:57


Repetera addition i talområdet 0-20

5+3 = Hur mycket när det ökar?

Hur mycket sammanlagt?

Gugge har 5 röda bär. Han får 3 bär till. Hur många har han då?

Gugge har 5 röda bär och 3 svarta bär. Hur många har han sammanlagt?

1. Skriv summan.

5+0 =

+0

ändra ingenting

0 - 10

5 + 0 =

0 + 3 =

0 + 4 =

1 + 0 =

0 + 9 =

8 + 0 =

7 + 0 =

0 + 0 =

0 + 6 =

0 - 20

148

15 + 0 =

0 + 13 =

0 + 14 =

11 + 0 =

0 + 19 =

18 + 0 =

17 + 0 =

0 + 10 =

0 + 16 =

OBSERVERA om eleverna direkt kan ange summan eller om de fortfarande använder sig av fingerräkning, uppåträkning eller om de kanske till och med använder strategin Ta fram alla. Träna i så fall vidare på talens inbördes ordning så att eleverna så småningom får en inre mental tallinje att utgå ifrån.

401326_Mattekojan_1B_Kap 7_FACIT_210202.indd 148

2021-02-03 09:58


2. Ringa in största termen. Skriv summan.

5+1 =

+1

öka med 1

0 - 10

5 + 1 =

1 + 3 =

4 + 1 =

1 + 7 =

1 + 9 =

1 + 8 =

0 - 20

15 + 1 =

1 + 13 =

14 + 1 =

11 + 1 =

1 + 19 =

1 + 18 =

17 + 1 =

1 + 10 =

16 + 1 = 5+2 =

+2

öka med 2

0 - 10

5 + 2 =

2 + 3 =

4 + 2 =

7 + 2 =

2 + 6 =

2 + 8 =

0 - 20

15 + 2 =

2 + 13 =

14 + 2 =

11 + 2 =

2 + 12 =

2 + 18 =

17 + 2 =

2 + 10 =

16 + 2 = KAPITEL 7

401326_Mattekojan_1B_Kap 7_FACIT_210202.indd 149

149

2021-02-03 09:58


3. Ringa in största termen. Skriv summan.

5+3 =

+3

öka med 3

0 - 10

5 + 3 =

4 + 3 =

6 + 3 =

3 + 6 =

3 + 5 =

3 + 4 =

0 - 20

15 + 3 =

14 + 3 =

16 + 3 =

3 + 16 =

3 + 15 =

3 + 14 =

4. Skriv summan.

4+4 =

Dubbelt

lika mycket till

0 - 10

4 + 4 =

3 + 3 =

0 + 0 =

1 + 1 =

5 + 5 =

2 + 2 =

0 - 20

150

6 + 6 =

10 + 10 =

9 + 9 =

8 + 8 =

7 + 7 =

5 + 5 =

OBSERVERA om eleverna använder effektiva strategier när de beräknar additioner som de inte befäst. Strategier som Ta fram alla är ineffektiva och bör undvikas. Visa istället eleverna hållbara strategier utifrån konkret material.

401326_Mattekojan_1B_Kap 7_FACIT_210202.indd 150

2021-02-03 09:58


3+4=

5. Skriv summan.

4+3=

Nästan dubbelt

nästan lika mycket till

+1

-1

0 - 10

3 + 4 =

4 + 3 =

4 + 5 =

5 + 4 = 0 - 20

6 + 7 =

7 + 8 =

8 + 9 =

9 + 8 =

8 + 7 =

7 + 6 =

2+5 =

+5

lägg till en hel hand

0 - 10

2 + 5 =

3 + 5 =

4 + 5 =

5 + 3 =

5 + 4 =

5 + 2 =

0 - 20

15 + 2 =

15 + 4 =

15 + 3 =

12 + 5 =

14 + 5 =

13 + 5 = KAPITEL 7

401326_Mattekojan_1B_Kap 7_FACIT_210202.indd 151

151

2021-02-03 09:58


6. Skriv talet som saknas.

6+

Lägg till en tiokompis

= 10

0 - 10

6 +

= 10

2 +

= 10

4 +

= 10

1 +

= 10

7 +

= 10

3 +

= 10

5 +

= 10

10 +

= 10

8 +

= 10

7. Skriv summan.

10 + 2 =

+ 10

lägg till ett tiotal

0 - 20

152

10 + 2 =

10 + 9 =

10 + 0 =

10 + 5 =

10 + 1 =

10 + 8 =

10 + 7 =

10 + 3 =

10 + 6 =

6 + 10 =

1 + 10 =

4 + 10 =

2 + 10 =

8 + 10 =

0 + 10 =

9 + 10 =

5 + 10 =

7 + 10 =

OBSERVERA om eleverna kan likhetstecknets betydelse. Använd gärna Kop.underlag: Gungbräda, Talblock.

401326_Mattekojan_1B_Kap 7_FACIT_210202.indd 152

2021-02-03 09:58


Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är ett basläromedel i matematik som lägger lägger vikten vid elevernas förståelse och följer Skolverkets bedömningsstöd. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel. I mellankapitlen arbetar eleverna med kursplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum ger extra uppgifter. De repeterar kapitlets tre mål respektive utmanar elevernas kunskaper.

Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer. Digitalt lärarstöd projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m. Digital elevträning självrättande uppgifter och spel Lärarhandledning

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

Det finns mer att upptäcka Det här cirkulationsexemplaret är en komplett variant av den tryckta boken, för att du som lärare ska kunna utvärdera innehållet före köp. Vi har också ett stort sortiment av digitala läromedel som du kan prova gratis på gleerups.se. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Gleerups Kundservice på 040-20 98 10 eller via gleerups.se

SKOGEN

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 1B utspelar sig på ängen. I sagor, samtal och uppgifter får klassen följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Låt fantasin och glädjen utgöra bron till matematiken!

3A, 3B – SKOGEN

Beställ den riktiga boken Vid beställning av boken ange ISBN 4051101491

ÄNGEN

CIRKULATIONSEXEMPLAR

1B

401326 Denna bok får ej säljas

401326_MAKO_1B_COVER.indd 1-3

2021-02-03 10:52

Profile for Smakprov Media AB

9789151101491  

9789151101491  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded