__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är ett basläromedel i matematik som lägger lägger vikten vid elevernas förståelse och följer Skolverkets bedömningsstöd. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel. I mellankapitlen arbetar eleverna med kursplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum ger extra uppgifter. De repeterar kapitlets tre mål respektive utmanar elevernas kunskaper.

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 1A utspelar sig på ängen. I sagor, samtal och uppgifter får klassen följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Låt fantasin och glädjen utgöra bron till matematiken! Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer. Digitalt lärarstöd projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m. Digital elevträning självrättande uppgifter och spel Lärarhandledning

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

ÄNGEN

SKOGEN

3A, 3B – SKOGEN

1A ISBN 9789151101484

9 789151 101484

51101484_MAKO_1A_COVER.indd 1-3

2021-02-05 10:40


VÄLKOMMEN TILL MATTEKOJAN Boken har sju kapitel

Alla kapitel innehåller följande:

Kapitel 1, 3, 5 och 7 bearbetar Taluppfattning och tals användning.

MÅL 1

Räkna antal

antal = hur många

MÅL 1

0 1 2 3 4 5

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

1. Ringa in rätt antal.

Kapitel 2, 4 och 6 behandlar resterande matematiska områden. B-böckernas kapitel 7 innehåller Repetition.

2. Dra streck.

Räkna antal

Gugge träffar Sum-Sum MÅL och INNEHÅLL

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

3. Rita stenar.

BEGREPP och ORD

1 Räkna antal

antal

2 Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5

talkompisar

par

dela upp tal lika många

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

flest färst

=

olika många ≠

3 Jämföra antal

fler än

>

färre än <

4

5

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

Sagobilden introducerar kapitlet. Här skapas nyfikenhet, samtal och förförståelse. Till varje sagobild finns en saga med frågor och problemlösning i lärarhandledningen. Sidan visar också kapitlets tre mål och alla begrepp.

6

Samtalsruta: Diskutera när det kan vara bra att räkna antal. Se samband mellan tal och antal. Uppmärksamma eleverna på att antal inte har med storlek att göra. Blommorna i vasen är fem till antalet trots att de är olika stora.

0

1

4

5

3) Uppmärksamma eleverna på att de ska rita rätt antal stenar i rutorna.

KAPITEL 1

7

Målsidor innehåller bl.a. samtalsrutor som möjliggör introduktion och resonemang kring det aktuella målets innehåll. Samtalen skapar grunden för elevens självständiga arbete.

A R B E TA

1. Hur många? Måla rutor.

5. Skriv

Större än, mindre än eller lika med Slå varsin tärning. Skriv vad tärningarna visar. Skriv <, > eller = i cirklarna.

MÅL 2 5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

4 18

2

1

5

4

3

3

1

1

2

4

5

3

0

5

4

1 4 2 3 3

> eller < .

4

5

3

5

5

3

1

2

4

1

4

2

7. Rita färre.

4. Dra streck mellan 5-kompisar.

MÅL 3

4

1

5

3. Skriv siffrorna.

0

3

6. Skriv

2. Dela upp talet 5.

Digital elevträning ger fortlöpande individualisering i form av självrättande övningar och spel.

Fem i rad

= eller ≠ .

3

1

8. Rita fler.

1) Uppgiften testar MÅL 1: Räkna antal. 2-4) Uppgifterna testar MÅL 2: Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5. 5-7) Uppgifterna testar MÅL 3: Jämföra antal.

KAPITEL 1

19

Diagnosen sammanfattar de tre målens innehåll och ger eleven möjlighet att testa sina färdigheter. 4. Sum-Sum har 5 vänner. Hur många har flugit iväg?

1. Måla rätt antal.

20

Syfte: Träna på att jämföra talmängder.

4 5 3 0 5

0 1 3 2 2

REGLER:

tärning 1-6

En spelplan per person. Ställ spelpjäsen på valfri hand. Turas om att slå tärningen. Flytta det antal steg som tärningen visar, med- eller motsols. Markera talets 5-kompis i mitten av spelplanen. Vem får först 5 i rad?

penna TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

3 2 4 5 1

MATERIAL:

spelpjäser

2

5 0 1 1 4

Syfte: Befästa 5-kompisar.

KAPITEL 1

21

Tillsammans och Spel innehåller aktiviteter som befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt. 1. Vilka tal gömmer sig?

MED

3. Måla larvens delar blå och röda.

1 2 3 4 5 1

Måla färre blå än röda.

Måla lika många blå som röda.

Måla fler blå än röda.

5

1 2 4

1

2

3

4

5

4

3

4

5

1

5

4. Rita och måla.

2

fler

4

färre

3

fler

2. Dela upp talet 5. Rita pärlor. 5. Skriv >,

5

5

5

5

< eller = .

2. 5 nyckelpigor är på löven.

3

1

0

1

5

5

2

2

3

1

0

4

4

5

1

1

3

2

6. Rita 2 fler.

Dela upp dem på olika sätt. 5. Måla bilden.

Det är två fler röda än gula nyckelpigor. Hur många är röda? ______

Rita 1 färre. Det är 10 nyckelpigor.

3. Skriv siffrorna.

0 22

1

2

3

4

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2-4 MÅL 3: uppgift 5-6

5 4) Ta hjälp av de fem humlorna runt Sum-Sum. 5) TIPS! Förenkla genom att använda konkret material t.ex. pärlstav eller plockisar.

KAPITEL 1

23

Träna med Gugge kan användas som extrauppgifter under kapitlets gång eller som repetition efter diagnosen. Här finns uppgifter från kapitlets tre mål.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 2

24

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 2) TIPS! Förenkla genom att använda konkret material t.ex. pärlstav eller plockisar. Upplys eleverna om att de ska lista ut sex olika sätt. Poängtera att det är effektivt att kunna rita enkelt i matematiken.

3, 5) TIPS! Konkretisera genom att använda praktiskt material t.ex. plockisar i två olika färger.

KAPITEL 1

25

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter på utmanande nivå. Här finns uppgifter som fördjupar förståelsen.

2021-02-05 14:09


INNEHÅLL 1 Gugge träffar Sum-Sum ______

4

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

5 Lek hos gräshopporna ______

92

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

MÅL 1: Räkna antal ______________________

6

MÅL 1 1: Talen 9 och 10 ___________________

94

MÅL 2: Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5 ____________

10

MÅL 2 2: Tallinjen ________________________

98

MÅL 3: Jämföra antal ____________________

14

MÅL 3 3: Addera och subtrahera +1, +2, -1, -2

2 Snäckor i trafiken

___________ 26

GEOMETRI

_ 102

6 Spänning i fjärilarnas by ____114 ALGEBRA

MÅL 1: Geometriska former _______________

28

MÅL 1 1: Mönster och programmering ________ 116

MÅL 2: Jämföra och storleksordna _________

32

MÅL 2 2: Öppna utsagor, addition ___________ 120

MÅL 3: Vanliga lägesord __________________

36

MÅL 3 3: Öppna utsagor, subtraktion _________ 124

3 Hemma hos spindlarna ______ 48

7 En prickig dag ______________136

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

MÅL 1: Talen 6, 7 och 8 __________________

50

MÅL 1 1: Tvillingar och talet 5_______________ 138

MÅL 2: Talraden 0-10 ____________________

54

MÅL 2 2: Största termen först i addition ______ 142

MÅL 3: Jämna och udda tal _______________

58

MÅL 3 3: Talfamiljer och skillnad i antal ________ 146

4 I myrornas by ________________ 70 SANNOLIKHET OCH STATISTIK, SAMBAND OCH FÖRÄNDRING MÅL 1: Tabeller och diagram ______________

72

MÅL 2: Dubbelt och hälften 0-10 __________

76

MÅL 3: Störst eller minst sannolikhet ________

80

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 3

Våra siffror och tal _____________ 158

2021-02-05 08:31


Gugge träffar Sum-Sum MÅL och INNEHÅLL 1 Räkna antal 2 Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5

BEGREPP och ORD antal

par

dela upp tal

flest

talkompisar

färst

= olika många ≠

fler än

lika många 3 Jämföra antal

> färre än <

4

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 4

2021-02-05 08:31


TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 5

5

2021-02-05 08:31


MÅL 1

Räkna antal Räkna antal antal = hur många

5

0 1 2 3 4 5

1. Ringa in rätt antal.

6

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Samtalsruta: Diskutera när det kan vara bra att räkna antal. Se samband mellan tal och antal. Uppmärksamma eleverna på att antal inte har med storlek att göra. Blommorna i vasen är fem till antalet trots att de är olika stora.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 6

2021-02-05 08:31


2. Dra streck.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

3. Rita stenar.

0

1

3) Uppmärksamma eleverna på att de ska rita rätt antal stenar i rutorna.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 7

4

5 KAPITEL 1

7

2021-02-05 08:31


4. Måla. 3

3

3 1

5

5

5

4 3

1

5

5

1

0 0

3

4

3

2

2

4

4

1 5

5 1 5

5

2

0

0

2

0

3 5

1

0

3 4

0

5

5

0

3

5

2

1

0

3

3

2

5 2

2

5. Hur många? Ringa in.

8

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

4) Visa eleverna att alla fält med talet 0 ska målas bruna, fält med talet 1 ska målas gula osv.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 8

2021-02-05 08:31


6. Hur många? Måla rutor.

Vilken finns det flest av? Ringa in.

7. Hur många? Måla rutor.

Vilken finns det flest av? Ringa in. 5, 6) Titta på diagrammen tillsammans när eleverna är klara med uppgifterna. Samtala om vilka saker det finns flest/färst av.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 9

KAPITEL 1

9

2021-02-05 08:31


MÅL 2

Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

noll

1 ett

2

två

1. Skriv siffrorna.

Börja uppifrån!

0 1

1 1

Ringa in dina finaste siffror.

2 1

10

Samtalsruta: Talen 0, 1 och 2 kan visas på många olika sätt. Diskutera gärna fler sätt. Hur visas 00:00 på en analog klocka? 1) Kontrollera att eleverna skriver siffrorna på rätt sätt.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 10

2021-02-05 08:31


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 tre

4

fyra

5

fem

2. Skriv siffrorna.

3 1

4 1

2

Ringa in dina finaste siffror.

5 1

2

Samtalsruta: Talen 3, 4 och 5 kan visas på många olika sätt. Diskutera gärna fler sätt.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 11

KAPITEL 1

11

2021-02-05 08:31


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Måla blå och röda blommor.

Alla ska vara olika.

4. Dela upp talet 5. Rita pärlor.

5 12

5

5

5

3) Arbeta gärna fram en tabell med 5-kompisar tillsammans på tavlan. Låt tabellen vara framme när eleverna arbetar med sidorna 12 och 13. 4) TIPS! Förenkla genom att använda fem plockisar på kopieringsunderlaget Dela upp tal.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 12

2021-02-05 08:31


5. Hur många fingrar visas inte?

6. 5 larver hjälper Sum-Sum.

Hur många saknas?

7. Dra streck mellan 5-kompisar.

2

1

3

4

5

0

3

2

Två tal som tillsammans är 5 kallas 5-kompisar. 6) Ta hjälp av larverna i burken. 7) Berätta att 5-kompisar är två tal som är 5 tillsammans. Uppmärksamma eleverna på att alla tal i uppgiften kan bilda par. Konkretisera uppgiften genom att låta eleverna titta på handens fem fingrar.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 13

KAPITEL 1

13

2021-02-05 08:31


MÅL 3

Jämföra antal Lika många och olika många

Här är det lika många. många

LIKA MÅNGA

4 = 4 Här är det olika många. många OLIKA MÅNGA

4 ≠ 5 1. Skriv = och ≠ .

=

1

2

≠ 3

1 2

2. Dra streck. Skriv = eller ≠ .

14

Samtalsruta: Samtala om begreppens betydelse och innebörd. Vad menas med lika många och olika många? Visa gärna andra antal med konkret material. 1) Kontrollera att eleven skriver tecknen på rätt sätt.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 14

2021-02-05 12:58


3. Skriv antal och = eller ≠.

4. Skriv = eller ≠ .

4

4

1

3

2

2

2

5

5

5

4

1

3

3

0

1

3

4

5. Skriv tal.

Det finns olika svar.

3

=

4

0

5

=

0

5

=

2

=

=

1

3

5) Gör gärna uppgiften tillsammans. Uppmärksamma eleverna på att uppgiften har flera olika svar.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 15

KAPITEL 1

15

2021-02-05 08:31


Gugge gapar mot det största antalet.

Större än och mindre än flest

5 är fler än 3.

färst

5 > 3 färst

flest

2 är färre än 3.

2 < 3 6. Skriv tecknet > .

Skriv tecknet < .

>

<

1

1

7. Dra streck. Skriv > eller < .

16

Samtalsruta: Samtala om begreppens betydelse och innebörd. Vad menas med flest, färst, fler än och färre än? Visa gärna andra antal med konkret material.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 16

2021-02-05 08:31


8. Skriv antal och > eller < .

9. Skriv >,

< eller = .

5

4

1

2

2

2

3

3

3

2

4

5

2

3

5

5

1

0

10. Skriv tal.

Det finns olika svar.

5

>

<

1

3

=

4

=

>

4

3

<

2

<

=

0

3

>

10) Uppgiften har flera olika svar.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 17

KAPITEL 1

17

2021-02-05 08:31


1. Hur många? Måla rutor.

2. Dela upp talet 5.

5

5

5

5

5

5

3. Skriv siffrorna.

0

1

2

3

4

5

4. Dra streck mellan 5-kompisar.

4 18

2

1

3

0

5

4

3

1

2

1) Uppgiften testar MÅL 1: Räkna antal. 2-4) Uppgifterna testar MÅL 2: Talen 0, 1, 2, 3, 4 och 5. 5-7) Uppgifterna testar MÅL 3: Jämföra antal.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 18

2021-02-05 08:31


5. Skriv = eller ≠ .

3

4

5

4

3

3

1

1

1

2

4

5

6. Skriv > eller < .

4

5

3

5

5

3

1

2

4

1

4

2

7. Rita färre.

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 19

8. Rita fler.

KAPITEL 1

19

2021-02-05 08:31


A R B E TA

Större än, mindre än eller lika med Slå varsin tärning. Skriv vad tärningarna visar. Skriv <, > eller = i cirklarna.

20

Syfte: Träna på att jämföra talmängder.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 20

2021-02-05 08:31


Fem i rad

1 4 2 3 3

5 0 1 1 4

3 2 4 5 1

4 5 3 0 5

0 1 3 2 2

MATERIAL:

REGLER:

tärning 1-6

En spelplan per person. Ställ spelpjäsen på valfri hand. Turas om att slå tärningen. Flytta det antal steg som tärningen visar, med- eller motsols. Markera talets 5-kompis i mitten av spelplanen. Vem får först 5 i rad?

spelpjäser penna Syfte: Befästa 5-kompisar.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 21

KAPITEL 1

21

2021-02-05 08:31


1. Måla rätt antal.

1

2

3

4

5

4

3

4

1

2. Dela upp talet 5. Rita pärlor.

5

5

5

5

3. Skriv siffrorna.

0 22

1

2

3

4

5

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1 MÅL 2: uppgift 2-4 MÅL 3: uppgift 5-6

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 22

2021-02-05 08:31


4. Sum-Sum har 5 vänner.

MED

Hur många har flugit iväg?

5. Skriv >,

< eller = .

3

1

0

1

5

5

2

2

3

1

0

4

4

5

1

1

3

2

6. Rita 2 fler.

Rita 1 färre.

4) Ta hjälp av de fem humlorna runt Sum-Sum. 5) TIPS! Förenkla genom att använda konkret material t.ex. pärlstav eller plockisar.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 23

KAPITEL 1

23

2021-02-05 08:32


1. Vilka tal gömmer sig?

1 2 3 4 5 1

5

1 2 4

5

5

2. 5 nyckelpigor är på löven.

Dela upp dem på olika sätt.

24

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 2) TIPS! Förenkla genom att använda konkret material t.ex. pärlstav eller plockisar. Upplys eleverna om att de ska lista ut sex olika sätt. Poängtera att det är effektivt att kunna rita enkelt i matematiken.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 24

2021-02-05 08:32


3. Måla larvens delar blå och röda. Måla färre blå än röda.

Måla lika många blå som röda.

Måla fler blå än röda.

4. Rita och måla.

2

fler

4

färre

3

fler

5. Måla bilden.

Det är två fler röda än gula nyckelpigor. Hur många är röda? ______

Det är 10 nyckelpigor.

3, 5) TIPS! Konkretisera genom att använda praktiskt material t.ex. plockisar i två olika färger.

51101484_Mattekojan_Kap 1_FACIT.indd 25

KAPITEL 1

25

2021-02-05 08:32


Spänning i Fjärilarnas by MÅL och INNEHÅLL 1 Mönster och programmering

BEGREPP och ORD mönster mönsterdel

2 Öppna utsagor, addition

programmering loop

3 Öppna utsagor, subtraktion

termer och summa termer och differens

114

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 114

2021-02-05 08:45


ALGEBRA

Sagobild: Projicera gärna bilden på stor skärm via det digitala lärarstödet. I lärarhandledningen finns en saga och diskussionsförslag, samt frågor och problemlösning. Rutan kan användas till att visa lösningar.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 115

115

2021-02-05 08:45


MÅL 1

Mönster och programmering Mönster Jag sätter bären i ett mönster mönster.

Jag ringar in mönsterdelen mönsterdelen. Mönstret upprepar sig.

1. Ringa in mönsterdelen.

Måla klart mönstret.

116

Samtalsruta: Samtala om begreppens betydelse och innebörd. Vad menas med mönster och mönsterdel? Visa gärna andra mönster med konkret material. Hitta mönster i klassrummet. Ser ni några mönsterdelar? 1) Utmana genom att rita egna mönster utan mellanrum mellan mönsterdelarna.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 116

2021-02-05 08:45


2. Ringa in mönsterdelen. Måla klart mönstret.

3. Sum-Sum och Gugge har gjort varsitt halsband.

Måla klart deras mönster.

Skriv antalet bär.

Skriv antalet bär.

3) TIPS! Låt eleverna göra egna armband med mönsterdelar. Observera om eleverna kan följa mönstret trots att riktningen varierar.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 117

KAPITEL 6

117

2021-02-05 08:45


Loop Detta är ett mönster. Mönsterdelen upprepas 3 gånger.

Jag visar samma mönster med en loop loop, en trea och mönsterdelen.

3 1

2

3

4. Titta på mönstret. Skriv antalet loopar. Måla mönsterdelen.

118

Samtalsruta: Samtala om erfarenheter av ordet loop, t.ex. på tivoli. Jämför hur bergochdalbane-loopen får plats på liten yta, och att man kommer tillbaka till samma plats, med hur en beskrivning av ett mönster kan kortas och upprepas. En mönsterdel som upprepas 20 gånger blir ett långt mönster, men skrivet med hjälp av loopen blir det kort. 4) Förenkla genom att låta eleverna ringa in mönsterdelen.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 118

2021-02-05 08:45


5. Skriv antalet loopar. Måla mönstret.

6. Måla egna mönster.

5, 6) TIPS! Utmana genom att rita mönster utan mellanrum mellan mönsterdelarna. 6) TIPS! Öppen uppgift med olika svar, låt eleverna jämföra sina lösningar.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 119

KAPITEL 6

119

2021-02-05 08:45


MÅL 2

Öppna utsagor, addition Likhetstecknets betydelse, termer och summa

Nu är det lika mycket på båda sidor.

När vi använder likhetstecken måste det vara lika mycket på båda sidor.

2 + term

= term

5 summa

2 + 3 term

=

term

5 summa

1. Titta på gungbrädan. Skriv termen som saknas.

120

4 +

=

5

3 +

=

5

1 +

=

5

5 +

=

5

Samtalsruta: Samtala om likhetstecknets betydelse och innebörd. Konkretisera innebörden av att det måste vara lika mycket på båda sidor med en balansvåg eller gungbräda. Visa att eleverna kan hitta information om addition på omslagets insida.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 120

2021-02-05 08:45


2. Rita cirklar. Skriv termen som saknas.

3 +

=

5

1 +

=

5

0 +

=

5

5 +

=

5

3. Skriv termen som saknas.

9 +

=

10

6 +

=

10

5 +

=

10

4 +

=

10

8 +

=

10

7 +

=

10

2) TIPS! Förenkla genom att använda t.ex. talblock eller plockisar på kopieringsunderlaget Gungbräda.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 121

KAPITEL 6

121

2021-02-05 08:45


Summans plats i en addition Här är summan till vänster.

5

=

2 + 3

Här är summan till höger.

2 + 3

=

5

3. Skriv termen som saknas.

3 +

= 5

= 5

5 = 3 +

5 = 2 +

4 +

1 +

= 5

5 = 4 + 122

2 +

= 5

5 = 1 +

Samtalsruta: Samtala om likhetstecknets betydelse och att termer också kan skrivas till höger om likhetstecknet. Beroende på om man betraktar gungbrädan framifrån eller bakifrån, är summan till höger eller vänster. Visa fler exempel med konkret material, t.ex. med balansvåg och vikter.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 122

2021-02-05 08:45


4. Skriv termen som saknas.

3 +

= 10

10 = 3 + 8 +

= 10

10 = 8 + 4 +

= 10

10 = 4 + 10 +

= 10

10 = 10 +

3 + = 10 10 = 3 + Det ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.

5 +

10 = 5 + 9 +

= 10

10 = 9 + 2 +

= 10

10 = 2 +

4) Förenkla genom att använda t.ex. talblock eller plockisar på kopieringsunderlaget Gungbräda.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 123

= 10

KAPITEL 6

123

2021-02-05 13:14


MÅL 3

Öppna utsagor, subtraktion Likhetstecknets betydelse, termer och differens

Nu är det lika mycket på båda sidor.

När vi använder likhetstecken måste det vara lika mycket på båda sidor.

5 – term

=

2

term

differens

5 – 3 term

=

2

term

differens

1. Titta på gungbrädan. Skriv termen som saknas.

124

5 –

=

4

5 –

=

3

5 –

=

2

5 –

=

5

Samtalsruta: Samtala om begreppens betydelse och innebörd. Påminn om likhetstecknets betydelse med konkret material, t.ex. med balansvåg och vikter. Jämför gärna med samtalsrutan på s. 120. Visa att eleverna kan hitta information om subtraktion på omslagets insida.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 124

2021-02-05 08:45


2. Ta bort ägg. Skriv termen som saknas.

5 –

=

1

5 –

=

2

5 –

=

0

5 –

=

5

3. Skriv termen som saknas.

10 –

=

9

10 –

=

6

10 –

=

3

10 –

=

4

10 –

=

8

10 –

=

7

2) TIPS! Förenkla genom att använda t.ex. talblock eller plockisar på kopieringsunderlaget Gungbräda.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 125

KAPITEL 6

125

2021-02-05 08:45


Här är differensen till höger.

Differensens plats i en subtraktion Här är differensen till vänster.

3

=

5 – 2

5 – 2

=

3

3. Skriv termen som saknas.

5 –

= 2

= 4

2 = 5 –

4 = 5 –

5 –

5 –

= 1

1 = 5 – 126

5 –

= 0

0 = 5 –

Samtalsruta: Visa att differensen både kan stå till höger och till vänster om likhetstecknet. Jämför gärna med samtalsrutan på s. 122. 3) Förenkla genom att använda t.ex. talblock eller plockisar på kopieringsunderlaget Gungbräda.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 126

2021-02-05 08:45


4. Skriv termen som saknas.

10 –

= 7

7 = 10 – 10 –

= 9

10 – = 7 7 =10 – Det ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.

10 –

= 8

9 = 10 –

8 = 10 –

10 –

10 –

= 3

= 6

3 = 10 –

6 = 10 –

10 –

10 –

= 1

1 = 10 –

2 = 10 –

4) Förenkla genom att använda t.ex. talblock eller plockisar på kopieringsunderlaget Gungbräda.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 127

= 2

KAPITEL 6

127

2021-02-05 08:45


1. Skriv antalet loopar. Måla mönstret.

2. Skriv termen som saknas.

9 +

= 10

5 +

= 10

7 +

= 10

6 +

= 10

8 +

= 10

0 +

= 10

1 +

= 10

4 +

= 10

2 +

= 10

= 10

3 +

= 10

3. Skriv termen som saknas.

10 +

= 10

10 = 10 + 128

5 +

10 = 5 +

10 = 3 +

1) Uppgifterna testar MÅL 1: Mönster och programmering. 2, 3) Uppgifterna testar MÅL 2: Addition med öppna utsagor. 4-6) Uppgifterna testar MÅL 3: Subtraktion med öppna utsagor.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 128

2021-02-05 08:45


4. Skriv termen som saknas.

5 –

= 4

5 –

= 1

5 –

= 3

5 –

= 2

5 –

= 5

5 –

= 0

5. Skriv termen som saknas.

10 –

= 6

10 –

= 8

10 –

= 3

10 –

= 0

10 –

= 1

10 –

= 10

10 –

= 7

10 –

= 9

10 –

= 5

= 7

10 –

= 2

6. Skriv termen som saknas.

10 –

= 9

9 = 10 –

10 –

7 = 10 –

TIPS! Eleverna kan måla ramen när diagnosen är klar. Elever som behöver träna och befästa kunskaper kan Träna med Gugge. Elever som behöver utmanas i sina färdigheter kan Utmana Sum-Sum.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 129

2 = 10 – KAPITEL 6

129

2021-02-05 08:45


A R B E TA

Gugge gör en loop Gugge har gjort en loop med rörelsemönster. Prova att göra rörelserna.

4

stamp

stamp

klapp

Arbeta parvis och gör egna rörelse-loopar. Välj Gugges rörelser eller hitta på egna. A

stampa

B

C

D

E

F

klappa

snurra

skaka rumpa

knäböja

rulla armar

Prova gärna till musik och redovisa för klassen. 130

Syfte: Öka förståelsen för loopar och mönsterdelar. Kanske känner eleverna igen Queen´s intro av "We will rock you" i stamp, stamp, klapp? Gör eleverna uppmärksamma på att de inte behöver rita Gugge. Det räcker med att skriva bokstäver eller ord, t.ex. ”A” eller ”stampa”.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 130

2021-02-05 08:45


Tiokompisar

10 2 4 8 0 6 7 9 3 1 3 9 6 7 10 4 9 8 0 2 1 5 3 4 7 5 8 6 1 och 9 är tiokompisar. Jag målar rutorna i min färg.

Jag ska stoppa Sum-Sum så att hon inte får för många rutor i rad!

Spel för två spelare. MATERIAL:

två färgpennor REGLER:

Välj varsin färg. Turas om att måla två rutor som är tiokompisar.

Vinnare är den som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade.

Syfte: Befästa 10-kompisar.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 131

2 1 8 4 5 6 1 3 5 7 9 2 KAPITEL 6

131

2021-02-05 08:45


1. Sum-Sum har gjort ett halsband.

Måla klart mönstret.

2. Skriv antalet loopar. Måla mönstret.

3. Måla egna mönster.

4. Skriv termen som saknas.

132

2 +

= 5

1 +

= 5

0 +

= 5

4 +

= 5

3 +

= 5

5 +

= 5

Träna med Gugge kan användas som extra uppgifter under kapitlets gång eller som träning och befästande efter diagnos. MÅL 1: uppgift 1-3 MÅL 2: uppgift 4, 5 MÅL 3: uppgift 6, 7

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 132

2021-02-05 08:45


5. Skriv termen som saknas.

3 +

= 10

10 = 3 +

8 +

MED

= 10

10 = 8 +

5 +

= 10

10 = 5 +

6. Skriv termen som saknas.

5 –

= 2

5 –

= 5

5 –

= 0

7. Det är 5 fjärilar.

Hur många är bakom blomman?

4) TIPS! Konkretisera genom att använda praktiskt material t.ex. pärlstav, talblock eller plockisar. 5) TIPS! Konkretisera genom att använda t.ex. fem plockisar och en duk. Plockisarna är fjärilarna och duken är blomman.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 133

KAPITEL 6

133

2021-02-05 08:45


1. Hjälp Gugge att hitta Sum-Sum. Dra streck på rätt väg.

Vägen visar ett mönster.

Titta på mönstret. Skriv antalet loopar. Måla mönsterdelen.

2. Skriv termerna som saknas.

134

3 +

____

= 5

1 +

____

= 5

5 +

____

= 5

5 –

____

= 3

5 –

____

= 1

5 –

____

= 5

0 +

____

= 5

2 +

____

= 5

4 +

____

= 5

5 –

____

= 0

5 –

____

= 2

5 –

____

= 4

Utmana Sum-Sum kan användas som extra uppgifter av elever som behöver utmanas i sina färdigheter. 1) Gugge kan välja olika vägar. Vilken väg har ett mönster som upprepar sig ända fram till Sum-Sum?

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 134

2021-02-05 08:45


3. Skriv termerna som saknas.

3 +

____

= 10

1 +

____

= 10

5 +

____

= 10

10 –

____

= 3

10 –

____

= 1

10 –

____

= 5

4 +

____

= 10

10 +

____

= 10

2 +

____

= 10

10 –

____

= 4

10 –

____

= 10

10 –

____

= 2

Ser du sambandet mellan addition och subtraktion?

4. Lista ut var talen ska placeras.

+

=

+

+

1 3 4 2 +

= 5 2 0 3

= 0 1 4 3

+

+

=

+

6 7 4 3

4) Räkna först ut summan av alla tal. Hälften av denna summa ska vara på ena sidan om likhetstecknet och andra hälften på andra sidan.

51101484_Mattekojan_Kap 6_FACIT.indd 135

+

KAPITEL 6

135

2021-02-05 08:45


Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Välkommen till Mattekojan Mattekojan är ett basläromedel i matematik som lägger lägger vikten vid elevernas förståelse och följer Skolverkets bedömningsstöd. Taluppfattning bearbetas i vartannat kapitel. I mellankapitlen arbetar eleverna med kursplanens återstående områden, ett i taget. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum ger extra uppgifter. De repeterar kapitlets tre mål respektive utmanar elevernas kunskaper.

Sofie Olsson & Jacob Sjöström

Mattekojan 1A utspelar sig på ängen. I sagor, samtal och uppgifter får klassen följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr. Låt fantasin och glädjen utgöra bron till matematiken! Förenkla, utmana, observera, missuppfattning, aktiviteter och mycket mer. Digitalt lärarstöd projicera elevbokens sidor, skriv ut arbetsblad m.m. Digital elevträning självrättande uppgifter och spel Lärarhandledning

ÄN G EN

1A, 1B – ÄNGEN

VATTNET

2A, 2B – VATTNET

ÄNGEN

SKOGEN

3A, 3B – SKOGEN

1A ISBN 9789151101484

9 789151 101484

51101484_MAKO_1A_COVER.indd 1-3

2021-02-05 10:40

Profile for Smakprov Media AB

9789151101484  

9789151101484  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded