9789147155491

Page 1

Språklära 3

Anette S Panboon Victoria W Gustafsson

ISBN 978-91-47-15549-1

© 2024 Anette S Panboon, Victoria W Gustafsson och Liber AB

Projektgrupp och redaktion: Charlotte Eriksson, Louise Mückstein och David Zäther

Projektledare: Jasmine Jansson, Emilie Szakàl

Produktion: Eva Runeberg Påhlman

Formgivare: Marta Coronel

Illustratör: Bettina Johansson

Omslag: Marta Coronel

Första upplagan

1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Tryck: People Printing, Kina 2024

kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål är enligt BONUS-avtal inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av lovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm

Kundservice tfn 08-690 90 00

Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

Innehåll

Det här får du jobba med i boken 4 Meningsbygget 5 Meningar 5 Frågetecken 9 Utropstecken 11 Bygg med bindeord 13 Självvärdering 16 Ordkollen 18 Sammansatta ord 18 Motsatsord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Synonymer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Bygga ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Anpassa språket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Självvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ljudanalysen 33 En eller två konsonanter? 33 Ng-ljudet 37 J-ljudet 40 Stava vanliga ord 43 Självvärdering 45 Ordklasser 46 Substantiv 47 Verb 51 Adjektiv 56 Självvärdering 61 Alfabetisk ordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Paruppgift Lärarledd aktivitet Avslutande paruppgift Kopieringsunderlag: Tillhörande kopierings-
vid titeln /Liber Läs Språklära 3/. Självvärdering Bokens symboler
underlag finns att skriva ut på liber.se

Det här får du jobba med i boken

Meningsbygget

Här blir du expert på att bygga och utveckla meningar.

Ordkollen

Här får du stenkoll på orden.

Ljudanalysen

Här får du hjälp att bli ett stavningsproffs.

Ordklasser

Här får du laborera med ord och dela in dem i grupper.

Alfabetisk ordning

Här får du lära dig om alfabetisk ordning.

Liber Läs Språklära hjälper dig att utveckla ditt språk. Häng med!

Kopiering förbjuden, se s. 2 4

MENINGSBYGGET

Meningar

En mening berättar något:

• vad som händer

• hur något är

• vad någon gör

1. Para ihop

● Läs och dra streck så att meningen blir fullständig.

Vi tror inte

Ingen vågar gå förbi

Det finns inga spöken

Ovanför sängen

På natten brukar jag

En mening börjar alltid med stor bokstav.

En berättande mening slutar med punkt.

Här får du lära dig att skriva och bygga meningar.

● Skriv tre egna meningar om spöken.

● Kom ihåg stor bokstav och punkt.

vara rädd för spöken. på spöken. svävade ett spöke. spökhuset på kullen.

under sängen.

5 Kopiering förbjuden, se s. 2

2. När slutar meningen?

● Lyssna när din lärare läser inledningen om Fixar-Jim. Kan du höra var meningarna slutar? Då hörs en liten paus.

Fixar-Jim

Fixar-Jim sitter på sitt kontor. Då ringer telefonen. Det är grannen som ringer. Hon vill att Jim ska sätta upp ett staket runt hennes hus. Jim hämtar brädor. Hela dagen sågar och spikar han.

● Läs fortsättningen.

● Var slutar meningarna? Skriv stor bokstav och punkt.

äntligen är jim klar han beundrar staketet det blev fint en bil svänger in på uppfarten det är grannen det ska bli kul att höra vad grannen tycker Ä

● Skriv om texten med stor bokstav och punkt.

● Läs slutet på berättelsen.

– Vad är det här? frågar grannen.

– Ett staket, svarar Jim.

– Ja, men vad gör det på min gård?

Jim ser förvirrad ut. Plötsligt går det upp ett ljus.

Det var grannen på andra sidan som ringde.

6 Kopiering förbjuden, se s. 2

3. Utveckla meningar

Meningar blir mer intressanta när de byggs ut.

Du kan utveckla dina meningar genom att svara på frågorna:

vem? när? varför? hur? vad? var?

Azar klättrar.

Azar klättrar i ett träd.

● Titta på bilden och bygg ut meningen.

Mio halkar.

Kim Star sjunger.

Wilma smakar.

Gry tänker.

Felix letar.

7 Kopiering förbjuden, se s. 2

4. Imitera meningar

Du kan utveckla ditt skrivande genom att imitera andras meningar. Imitera betyder att härma.

● Läs meningen.

● Skriv sedan en egen mening som nästan är lika.

Stampe brukar bita på mammas tofflor.

Rocky brukar skälla på pappas kompis.

Fariba gillar att vandra i bergen.

gillar att

Det är läskigt att dyka från bryggan.

Det är att

Bakom trädet stod en man med keps och halsduk.

Bakom stod med

Kom ihåg stor bokstav och punkt.

Så här skrev jag.

Han rullade runt i sanden och skrek högt. och

Lykke gillar huvtröjan som hon fick av mormor.

gillar som

● Läs gärna upp meningarna för varandra.

8 Kopiering förbjuden, se s. 2

Frågetecken

Frågor är också meningar. Frågor börjar med stor bokstav och slutar med frågetecken.

1. Frågetecken

● Träna att skriva frågetecken. Börja vid den röda pricken.

2. Skriv frågor

● Skriv frågor till svaren.

fråga Var

svar Hjälmen ligger i hallen.

fråga

svar Jag hämtar dig klockan sju.

fråga

svar Det var jag som glömde låsa dörren.

fråga

svar Spindlar har åtta ben.

fråga

svar Jag önskar mig en cykel.

fråga

svar Jag är sen för att jag missade bussen.

Här får du lära dig att skriva frågor. ig r.

Vem? När? Varför? Hur? Vad? Var?

? 1 2 9 Kopiering förbjuden, se s. 2

Språklära 3

Förfina och utveckla ditt språk!

När eleverna har erövrat skriftspråket behöver det förfinas och utvecklas. I Liber Läs! Språklära får eleverna träna språkets struktur. På ett lekfullt sätt får eleverna utveckla sin förståelse för hur det svenska språket är uppbyggt. Det är viktigt för deras förmåga och självförtroende att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt.

Språklära 3 är anpassad för årskurs 3 och ingår i serien Liber Läs. Läromedelsserien grundar sig i teorin The Simple View of Reading. En god läsare behöver behärska både avkodning och språkförståelse för att förstå vad den läser.

Fler böcker i serien

Lästräna • åk F–1

Elevböcker Lärarhandledning

Ordkunskap • åk F–3 Lärarhandledningar med elevövningar och kopieringsunderlag

Läsförståelse åk 2–3 • Elevböcker Lärarhandledning

Språklära • åk 2

Elevbok

Best.nr Tryck.nr
Första Läseboken åk 1 • Elevbok
47-15549-1 47-15549-1 Jag heterBabba Boj!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.