9789147151943

Page 1

SOS

Geografi

Arbetsbok

GEOGRAFI 4–6

ARBETSBOK

LIBER
SOS

Geografi beskriver jorden 4

Jorden 5

Geografi är världens ämne 7

Kartor 9

Att undersöka en plats 12

Fältstudier 13

Sammanfattning 14

Sverige 15

Sverige kan delas in i olika delar 16

Det svenska landskapet 18

Sveriges olika naturlandskap 20

Landskapet förändras 21

Sammanfattning 24

Väder och klimat 25

Hur blir det väder? 26

Det svenska klimatet 27

Naturen som resurs 30

Marken 31

Ett täcke av jord 32

Så här använder vi naturens resurser 33

Skogen som resurs 34

Odlingsmarken 36

Vattnet är en viktig resurs 38

Berget som resurs 41

Sammanfattning 43

Nordens folk och landskap 45

Nordens länder 46

Varför ser det ut som det gör? 49

Nordens olika hav 51

Sammanfattning 54

Nordens naturresurser 55

Olja och naturgas 56

Skog 58

Andra naturresurser 59

Sammanfattning 60

Europas klimat och landskap 61

Klimat och väder i Europa 62

Att bo och leva i Europa 65

Sammanfattning 67

Europas produktion och handel 68

Jordbruket i Europa 69

Industri och handel 70

Många arbetar med tjänster 72

Sammanfattning 73

Europas länder 74

Västra Europa 75

Östra Europa 79

Södra Europa 81

Europeiska unionen 83

Att undersöka ett land 84

Sammanfattning 87

En hållbar värld 88

Klimatförändringar 89

Hållbar utveckling på tre områden 91

Att mäta välstånd och utveckling 93

Orsaker till fattigdom 95

Ekologiska fotavtryck 97

Sammanfattning 99

Världens klimat 100

Att jorden är rund påverkar klimatet 101

Olika typer av klimat 102

Sammanfattning 106

Världsdelar och världshav 107

Vi delar in världen 108

Afrika 109

Asien 111

Nordamerika 113

Sydamerika 115

Oceanien 118

Antarktis 120

Städer i världen 121

Världshaven 123

Sammanfattning 125

ARBETSBOK 3
Innehåll

GEOGRAFI BESKRIVER JORDEN

Författarna till boken kallar geografi för ”världens ämne”. Vad tror du att de menar med det?

4 GeoGrafi beskriver jorden

Jorden

Det

____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Geo G rafi beskriver jorden 5
1. Liv på jorden. Förklara med hjälp av bilderna varför det finns liv på jorden. finns liv på jorden för att
G r U nd boken s. 8–10
2. Jorden består av tre olika delar. Vilka? Fyll i de tomma rutorna.

4. Rita jorden i genomskärning.

Sätt ut följande på din bild: mantel, jordskorpa och glödande kärna.

6 Geo G rafi beskriver jorden
3. Vilka tre former finns vatten i?

Geografi är världens ämne

5. Välj bland orden i rutan.

varmt kallt torrt orörd natur påverkat av människan

Skriv dem under de bilder du tycker de passar in på. Ett ord kan passa in på flera bilder.

Ord som passar: Ord som passar: Ord som passar:

Ord som passar: Ord som passar: Ord som passar:

Geo G rafi beskriver jorden 7
G r U nd boken s. 11–13

6. En geograf arbetar med att undersöka olika platser.

Exempel på frågor som en geograf kan ställa är:

• Vilka möjligheter finns det för människor, djur och växter att leva på platsen?

• Hur har människan förändrat naturlandskapet på platsen?

• Finns det platser på jorden, där varken djur eller människor kan leva?

Vilken av dessa frågor tycker du verkar mest spännande att undersöka?

Förklara varför du tycker det.

7. På vilken av platserna är det bäst för människan att bo?

Jämför bild A och bild B. Förklara vilken av platserna du tycker det är bäst för människan att bo på.

8 Geo G rafi beskriver jorden
Bild A Bild B
____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

8. Varför är jordgloben den bästa kartan?

9. Sätt ut följande begrepp på bilden.

ekvatorn längdgrad breddgrad longitud latitud

10. Varför utvecklade man ett gradnät?

11. Vad betyder det om man säger att “Skalan är 1 : 1000”?

Geo G rafi beskriver jorden 9
Kartor
____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ G r U nd boken s. 14–17 0º 20º 40º 40º 20º 60º 30º 60º 30º 0º eller eller

12. Vad betyder dessa karttecken?

13. Jämför kartorna och svara på frågorna.

a) Stryk det som inte stämmer.

I Kairo / I Tripoli bor det flest människor.

Runt ekvatorn / Vid kräftans vändkrets regnar det mest.

Det största området med mindre än 1 invånare per km² finns

i norra / södra Afrika?

Det största området i Afrika där det regnar 100 mm per år finns

i norra / södra Afrika?

10 Geo G rafi beskriver jorden
E4 E4 2000 100500 100 1000 Stenbockens vändkrets Ekvatorn Kräftans vändkrets 2 000 1 000 500 100 Nederbörd i mm per år Alger Kairo Tripoli Lagos Kano Kaduna Ibadan Port Harcourt Johannesburg Kapstaden Alexandria Khartoum Casablanca Abidjan Douala Accra Kinshasa Luanda Addis Abeba Nairobi Dar es Salaam Maputo Pretoria Harare Lusaka Giza 100 200 50 10 1 Invånare/km2 Stad, miljoner invånare inkl. förstäder 52 - 5

b) Om du jämför de båda kartorna, kan du se något samband mellan hur stor nederbörd det är i ett område och hur många invånare det bor per km²? Förklara varför du tror att det är så.

Geo G rafi beskriver jorden 11
14. Skriv ut de fyra väderstrecken.

Att undersöka en plats

15. Tänk dig att du ska undersöka ett geografiskt område. Vilken eller vilka av följande metoder skulle du använda? Förklara varför du skulle använda den metoden.

1. Besöka platsen

2. Intervjua människor som varit där

3. Titta på kartor och bilder

Om jag skulle undersöka ett geografiskt område skulle jag

16. Titta på dessa två bilder:

Bild A Bild B

a) Vilken av platserna skulle du välja om du skulle starta ett turistcentrum för skidåkning?

Jag skulle välja platsen på bild för att

b) Vilken av platserna skulle du välja om du skulle planera en ny biosalong?

Jag skulle välja platsen på bild för att

c) Vilken av platserna skulle du välja för att bygga en djurpark för utrotningshotade djur?

Jag skulle välja platsen på bild för att

12 Geo G rafi beskriver jorden
G r U nd boken s. 24–26

Fältstudier

17. Din egen skola.

a) Beskriv miljön som finns utanför din skola:

b) Varför tror du att man beslutade om att din skola skulle ligga där den ligger?

c) Vilka fördelar och nackdelar kan du hitta med platsen som din skola ligger på?

Geo G rafi beskriver jorden 13
G r U nd boken s. 27–29

Sammanfattning

18. Vad kan du nu om ämnet geografi?

a) Vad ser du på bilden? Skriv på raden under bilden.

b) Välj ett av orden och skriv en förklaring:

19. När kan man behöva göra geografiska undersökningar? Ge två exempel.

14 Geo G rafi beskriver jorden
ORD FÖRKLARING
0º 20º 40º 40º 20º 60º 30º 60º 30º 0º E4
1. 2.

Titta på kartan över Sverige.

a. Rita en grön cirkel på kartan som visar var du bor.

b. Beskriv platsen som du bor på, så att någon som aldrig har varit där kan föreställa sig hur det ser ut.

sveriGe 15
SVERIGE
____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ S V E R IG E Åland Öland Gotland 2098 Kebnekaise Bornholm S k a n d e r n a RYSSL. N O R G E LETTLAND DANMARK LITAUEN ESTLAND R Y SS L AN D Kattegatt Ö s t e r s j ö n Skagerrak Dalälven Vänern N o r s k a h a v e t Finska viken Ångerm a n ä l ven Bottenviken Bottenhavet Kalixäl ven Luleälvenn Umeälven Hornavan Siljan Torne träsk Storavan Storsjön Götaälv Vättern Mälaren Hjälmaren Klaräl v ne Torne älv N o r d s j ö n Köpenhamn Vilnius Helsingfors Tallinn Riga Oslo Sundsvall Umeå Kiruna Treriksröset Stockholm Norrköping M alm ö Gö tebo rg Östersund Falun Karlskrona Kalmar Visby Härnösand Hudiksval Skellefteå Norra polcirkeln Luleå Uppsala Västerås Ö rebro Linköping Helsingborg Jönköping Smygehuk Gävle Karlstad Växjö Lund B orås Halmstad 0 50 mil 30 40 10 20 S V Ö

Sverige kan delas in i olika delar

1. Vilka tre stora delar kan man dela in Sverige i?

Skriv på pilarna vid kartan vad de heter.

2. Rita ditt landskaps symboler. Du behöver söka information i andra källor än grundboken.

Jag bor i

16 sveriGe
LANDSKAPSVAPEN LANDSKAPSDJUR LANDSKAPSBLOMMA GrUnd boken s. 34–35 Gotland Öland Blek inge Halland Östergötland Västmanland Värm and Ångermanland Västerbotten Jämtland Sk åne Dalarna Hälsingland Bohuslän Härjedalen Närke Gästr k land Dalsland Småland S ödermanland Uppland M edelpad Norrbotten Lappland Västergötland

3. Hur många kommuner finns det i Sverige?

4. Din kommun.

a) Vad heter kommunen som du bor i?

Invånare per km2 (kommunvis)

över 100

50–100

20–50

10–20

5–10

1–5 under 1

Kommungräns

Data: SCB 2015

b) Markera med ett X på kartan var din kommun ligger.

sveriGe 17

Det svenska landskapet

5. Naturlandskap eller kulturlandskap?

a) Skriv rätt svar under bilderna.

b) Välj en av bilderna och förklara varför du har skrivit naturlandskap eller kulturlandskap vid den.

Under bild skrev jag för att

18 s veri G e
G r U nd boken s. 36–39 A C B D

6. För 150 år sedan var de flesta människor i Sverige bönder. Ge två exempel på hur de förändrade landskapet genom sitt jordbruk.

1. _________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

7. Förklara med hjälp av orden i rutan varför urbaniseringen ökade under 1800-talet.

maskiner nya sätt att odla mer mat större befolkning fabriker urbanisering

s veri G e 19

Sveriges olika naturlandskap

8. Vilken landskapstyp är vanligast där du bor?

9. Fyll i tabellen nedan.

Skriv två faktameningar om varje landskapstyp.

LANDSKAPSTYP FAKTA

Fjällterräng

Norrlandsterräng

Skärgårdslandskap

Slättlandskap

20 s veri G e
G r U nd boken s. 40–41

Landskapet förändras

10. Avsluta meningarna så att de blir rätt:

a) Strandlinjen vid kusterna flyttar sig hela tiden för att ____________________________________________________________________________________________________________

b) När isen rörde sig gjorde stenarna

c) Havsnivåerna kommer att höjas på grund av

11. Berätta med hjälp av bilderna hur man kan se bevis på att vi har haft en inlandsis i Sverige. ____________________________________________________________________________________________________________

12. Förklara hur följande saker kan bidra till erosion:

BIDRAR TILL EROSION GENOM ATT: is vatten vind

sveriGe 21
____________________________________________________________________________________________________________
GrUnd boken s. 42–44

a) Vad föreställer bilden?

b) Var finns dessa?

22 sveriGe
13. Naturen påverkas av olika krafter. 14. Förklara vad som händer på bilderna:
s veri G e 23
15. Ge tre exempel på hur vi människor påverkar landskapet. Du kan utgå från bilderna eller ta andra exempel. 1. 2. 3.

Sammanfattning

16. Avsluta meningarna så att de blir rätt:

a) Landhöjningen i Sverige beror på att ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

b) Glaciärer är ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

c) När glaciärerna smälter ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

17. Vad av följande ger upphov till erosion? Ringa in rätt svar.

jordbruk vind vågor trafik

18. Förklara vad du ser på bilden.

24 sveriGe

BILDFÖRTECKNING

Amouri Nour/Shutterstock 5

Anders Good/TT 7 (1)

Michael Persson/Shutterstock 7 (2)

Kathryn Hansen/NASA/Reuters/TT 7 (3)

Amouri Nour/Shutterstock 7 (4)

Parilov/Shutterstock 7 (5)

Bengt Ekman/TT 7 (6)

Shalan Stewart/Zuma Press/TT 8 (1)

Anders Good/TT 8 (2)

Michael Persson/Shutterstock 8 (3)

Shaggyphoto/Shutterstock 12 (1)

Anders Deros/Aftonbladet/TT 12 (2)

HenrikG/Shutterstock 13

Shalan Stewart/Zuma Press/TT 14

Ola Jennersten/Naturfotograferna/TT 18 (1)

Shaggyphoto/Shutterstock 18 (2)

Bengt Ekman/TT 18 (3)

Helikopterfoto/TT 18 (4)

Gustav Sohlenius/SGU 21

Mats Wilhelm/Naturfotograferna/TT 22

Jeppe Gustafsson/TT 23 (1)

Tor Tuorda/TT 23 (2)

Bo Dahlin/TT 23 (3)

Jorma Valkonen/TT 23 (4)

Hussein El-alawi / Sydsvenskan / TT 25 (1)

Grisha Bruev/Shutterstock 25 (2)

Fokin Oleg/Shutterstock 31 (1)

lcrms/Shutterstock 31 (2)

www.sandatlas.org/Shutterstock 31 (3)

Mats Wilhelm/Naturfotograferna/TT 32 (1)

jesadaphorn/Shutterstock 32 (2)

Stefan Bennhage / TT 32 (3)

Marilyn Barbone/Shutterstock 35 (1)

Billy333/Shutterstock 35 (2)

Artur Marfin/Shutterstock 35 (3)

Nadezhda79/Shutterstock 35 (4)

Timmary/Shutterstock 37 (1)

m.pilot/Shutterstock 37 (2)

ISBN 978-91-47-15194-3

© 2023 Johanna Hübinette och Liber AB

PROJEKTLEDARE: Tina Tärnrot och Johan Ekelund

REDAKTION: Birgitta Fröberg, Anna Lindstam och

Thomas Johansson

FORMGIVARE: Eva Jerkeman

BILDREDAKTÖR: Mikael Myrnerts, Margareta Söderberg

ILLUSTRATÖRER: Anders Nyberg och Johnny Dyrander

KARTOR: Liber kartor

OMSLAG: Lotta Rennéus

Första upplagan

REPRO: Integra Software Services

TRYCK: Graphycems, Spanien 2023

panuwat panyacharoen/Shutterstock 37 (3)

KariDesign/Shutterstock 37 (4)

Jerker Andersson/TT 42

Håkan Jansson/Maskot/TT 45

Roni Rekomaa/Lehtikuva/TT 48 (1)

Lars Pehrson/SvD/TT 48 (2)

Patrick Dieudonne/Robert Harding Photography/TT 48 (3)

Henrik Strömstad/Samfoto/TT 48 (4)

Andreas Steidlinger/Alamy Stock Photo/TT 48 (5)

Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix/TT 55 (1)

Kedardome/Shutterstock 55 (2)

avtk/Shutterstock 55 (3)

S. Vannini/DEA/Getty Images 55 (4)

Gert Olsson/Scandinav/TT 59

JohnnyOneSpeed 61 (1)

Creative Travel Projects/Shutterstock 61 (2)

Michael Kooren/Reuters/TT 68

”Iron Works, Colebrook Dale, 1805”. Philip James Loutherbourg the Younger. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images 70

Fox Photos/Getty Images 71 (1)

Parilov/Shutterstock 71 (2)

Fredrik Sandberg/TT 72

Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images 88 (1)

Jessica Gow/TT 88 (2)

Bernhard Staehli/Shutterstock 88 (3)

Tobi Erinle/Shutterstock 100 (1)

Daniel Lamborn/Shutterstock 100 (2)

elisevonwinkle/Shutterstock 100 (3)

Dmitry Pichugin/Shutterstock 100 (4)

NASA 109

Donwilson Odhiamb/SOPA Images/LightRocket/Getty Images 110

Nasa 113

NASA/Reuters/TT 117

David Gray/Reuters/TT 119

Paolo Carnassale/Getty Images 123

Paulo de Oliveira/Ardea/Mary Evans Picture/TT 124

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Intrång i upphovshavarens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice: 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

127
1

SOS Geografi 4-6

ingår i SO-serien 4–9 från Liber. Det är ett heltäckande läromedel som möjliggör att arbeta med innehåll och språk från grunden.

Med SOS Geografi 4–6 blir det lättare att nå målen i geografi. SOS Geografi 4–6 utgår i upplägg och innehåll från Lgr22.

För alla komponenter i serien se liber.se

Best.nr Tryck.nr 47-15194-3
47-15194-3
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.