9789147148882

Page 1

Lästräna A – bok 1 Knäck läskoden och bli en stark läsare! I Lästräna får eleven träna på kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet samt bokstavsformer. A-böckerna är i första hand avsedda för förskoleklass och B-böckerna för årskurs 1.

Lästräna A

Lästräna A – bok 1 ingår i serien Liber Läs. Liber Läs är uppbyggd utifrån teorin The Simple View of Reading. En god läsare behöver behärska både avkodning och språkförståelse för att förstå det den läser. Liber Läs är inkluderande och har en struktur som bidrar till en bättre läs- och skrivinlärning. Lästräna består av Lästräna A – bok 1 och Lästräna A – bok 2 Lästräna B – bok 1 och Lästräna B – bok 2 Lästräna A–B Lärarhandledning

Lästräna A bok 1 och Lästräna B bok 1 tränar bokstäverna: OSLARM IENVTÄ

Lästräna A bok 2 och Lästräna B bok 2 tränar bokstäverna:

XCZWQ

i l l y Bu b b el !

Jag

UGJYDP

h

KFÅBÖH

B er t e

Best.nr 47-14888-2 Tryck.nr 47-14888-2

Lastrana_A_bok1_OMS.indd 1

Anette S Panboon Victoria W Gustafsson

BOK

1

2022-11-23 13:06


ISBN 978-91-47-14888-2 © 2022 Anette S Panboon, Victoria W Gustafsson och Liber AB Förläggare: Charlotte Eriksson Redaktör: Louise Mückstein Granskare: Maj J Örtendal Projektledare: Emilie Szakàl Produktion: Eva Runeberg Påhlman Formgivare: Marta Coronel Illustratör: Bettina Johansson Omslag: Lotta Rennéus, Marta Coronel

Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 2022

Ett stort tack till alla ll lärare och elever som har testat övningarna och kommit med goda råd och synpunkter!

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål är enligt BONUS-avtal inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av lovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

Lastrana_A_bok1_INL.indd 2

2022-11-21 12:44


Innehåll Lärarledd aktivitet ➤ se Lärarhandledningen

INLEDNING DEL

1

Alfabetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fonologisk medvetenhet Långa och korta ord. . . . . . . . . . . . . . 6 Rimord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Extra utmaning! ➤ skrivhäfte

Lyssna på ljud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DEL

2

Bokstavsarbete O o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 S s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 L l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 A a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 R r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 M m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

DEL

3

Fonologisk medvetenhet Första och sista ljudet . . . . . . . . . 36 Låter lika i början. . . . . . . . . . . . . . . . 38 Lägg till ett ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ta bort första ljudet . . . . . . . . . . . . 40 Vilket är ordet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

DEL

4

Bokstavsarbete I i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 E e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 N n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 V v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 T t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

DEL

5

Fonologisk medvetenhet Låter lika i slutet . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ljud inuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Lägg till ett ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ta bort första ljudet . . . . . . . . . . . . 70 Vilket är ordet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

AVSLUTNING

Lastrana_A_bok1_INL.indd 3

Bokstäver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2022-11-21 12:44


Vi är filurerna! Babb

a Boj

Vi ska arbeta med bokstäverna:

B

ubb illy B

el

OSLARM

IENVTÄ

Rio Raket

Filo Flax

4

Lastrana_A_bok1_INL.indd 4

Kopiering förbjuden, se s. 2

Love Lus

2022-11-21 12:44


1.

Måla bokstäverna i ditt namn. mn n.

Vad heter du?

2.

Skriv ditt namn.

Kopiering förbjuden, se s. 2 Lastrana_A_bok1_INL.indd 5

Alfabetet

5

2022-11-21 12:44


1.

Vilket ord är längst? Ringa in.

Lastrana_A_bok1_INL.indd 6

Del 1

Fonologisk medvetenhet

Kopiering förbjuden, se s. 2

6

2022-11-21 12:44


2.

Vilket ord är kortast? Ringa in.

Kopiering förbjuden, se s. 2 Lastrana_A_bok1_INL.indd 7

Del 1 Fonologisk medvetenhet

7

2022-11-21 12:44


Ll

1.

I vilka ord hör du L? Ringa in.

2.

Hitta vägen ut. Följ bokstaven L l.

l

L

R

O

s

M

o

M

A

l

l

L

r

m

a

R

m

a

r

l

L

l

r

M

o

a

M

S

s

L

l

20 Del 2 Bokstavsarbete

Lastrana_A_bok1_INL.indd 20

Kopiering förbjuden, se s. 2

L

2022-11-21 12:44


3.

Ll

Finns L i ordet? Ringa in.

4. Spåra

och skriv. Rakt ner!

Ll

L som i lus.

Kopiering förbjuden, se s. 2

L l

Lastrana_A_bok1_INL.indd 21

Del 2 Bokstavsarbete

21

2022-11-21 12:44


Ll

5.

I två ord hör du L i början. Vilka? Ringa in.

6. I två

ord hör du L i slutet. Vilka? Ringa in.

Lastrana_A_bok1_INL.indd 22

inuti

sist

först

inuti

sist

Kopiering förbjuden, se s. 2

22 Del 2 Bokstavsarbete

först

2022-11-21 12:44


7.

Ll

Läs orden.

l

o

s

o

8. Spåra

l

l o

lo

s o l

sol

och skriv. Rakt ner!

Ll

L som i läsa.

Kopiering förbjuden, se s. 2

L l Skriv ord som har L i sig.

Lastrana_A_bok1_INL.indd 23

Del 2 Bokstavsarbete

23

2022-11-21 12:44


Lästräna A – bok 1 Knäck läskoden och bli en stark läsare! I Lästräna får eleven träna på kopplingen mellan språkljud och bokstäver parallellt med fonologisk medvetenhet, sammanljudning och formande av bokstäver. A-böckerna är i första hand avsedda för förskoleklass och B-böckerna för årskurs 1.

Lästräna A

Lästräna A – bok 1 ingår i serien Liber Läs. Liber Läs är uppbyggd utifrån teorin The Simple View of Reading. En god läsare behöver behärska både avkodning och språkförståelse för att förstå det den läser. Liber Läs är inkluderande och har en struktur som bidrar till en bättre läs- och skrivinlärning. Lästräna består av Lästräna A – bok 1 och Lästräna A – bok 2 Lästräna B – bok 1 och Lästräna B – bok 2 Lästräna A–B Lärarhandledning

Lästräna A bok 1 och Lästräna B bok 1 tränar bokstäverna: OSLARM IENVTÄ

Lästräna A bok 2 och Lästräna B bok 2 tränar bokstäverna:

XCZWQ

i l l y Bu b b el !

Jag

UGJYDP

h

KFÅBÖH

B er t e

Best.nr 47-14888-2 Tryck.nr 47-14888-2

Lastrana_A_bok1_OMS.indd 1

Anette S Panboon Victoria W Gustafsson

BOK

1

2022-11-29 10:03


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.