9789144170602

Page 1

READY STEADY GO! 2 Lärarpaket – Tryckt + Digitalt 36 mån

LÄS OCH PROVA LÄRARPAKETETS SAMTLIGA DELAR


READY STEADY GO! 2 Lärarpaket – Tryckt + Digitalt 36 mån Lärarpaketet till Ready Steady Go! 2 består av en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. I lärarhandledningen finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet.

LÄRARHANDLEDNING

DIGITALA RESURSER

Lärarhandledningen inleds med beskrivningar av både elevpaketets och lärarpaketets innehåll och upplägg. Ett särskilt avsnitt finns om grammatiken i Ready Steady Go! 2.

I lärarpaketets digitala del kan du ta del av förberedda lektionsgenomgångar för projektor och tavla utifrån varje kapitel, t.ex. när det gäller förförståelse (Prereading activities).

Kopieringsunderlag för extra träning på ord och grammatik samt tal- och skrivövningar

Test till samtliga kapitel

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


Hippas Eriksson

Ready

Steady Go ! 2

Lärarhandledning

978-91-44-17060-2_07_cover.indd 1

2023-06-14 10:27


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND

Bildrättigheter

Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Övriga bilder: Shutterstock.com

Test 1: Göteborgsmiljö, Tupungato/Shutterstock.com

Test 3: ungdom som spelar dataspel, JJFarq/Shutterstock.com Test 8: bergochdalbana, ChameleonsEye/Shutterstock.com

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopierings­underlag får dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut endast i den egna undervisningsgruppen. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion: Jill McCabe Grafisk form och layout: Johanna Szemenkar Remgard Omslag: Carina Ståhlberg Foto: shutterstock.com Art.nr 38999 ISBN 978-91-44-17060-2 Upplaga 1:7 © Författaren och Studentlitteratur AB 2016 Printed by Eurographic Group, 2023

978-91-44-17060-2_07_book.indd 2

2023-06-14 10:21


Innehållsförteckning Kom igång med Ready Steady Go! 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kortfattad beskrivning av Ready Steady Go! 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Fördjupad beskrivning av Ready Steady Go! 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Elevbokens upplägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Elevboken – kapitelöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Det digitala läromedlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Lärarpaketets innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Talk some more . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Skrivövningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Temaövningar – Practise more . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Utveckla ordförrådet: Basic och Bonus words, ordlistor till Text 2 och egna ordlistor . . . 22 Utveckla ordförrådet: Flash cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Förberedda genomgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Teori och metod i Ready Steady Go! 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Engelska, svenska och modersmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Olika nivåer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Språkstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Mål, utvärdering och bedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Growth mindset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fritidsengelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Att använda det digitala läromedlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Kompetensutveckling

Twenty Quick Steps to Better English for Teachers and Other Busy People . . . 36

978-91-44-17060-2_07_book.indd 3

2023-06-14 10:21


Kommentarer till elevbokens kapitel Get steady! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Chapter 1: Anna from Ardmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Chapter 2: People and places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Chapter 3: Friendship qualities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapter 4: Embarrassing moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Revision 1: What happened yesterday? Get out there . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Chapter 5: Why cupcakes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Chapter 6: World news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Chapter 7: A colourful celebration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Chapter 8: Retell and review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Revision 2: Retell the final four chapters Get out there . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Hörövningsmanus Chapter 1: Anna from Ardmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Chapter 2: People and places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Chapter 3: Friendship qualities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Chapter 4: Embarrassing moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Chapter 5: Why cupcakes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Chapter 6: World news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Chapter 7: A colourful celebration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Chapter 8: Retell and review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Kopieringsunderlag Answers Ready Steady Go! 2 (facit till elevboken) . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Chapter 1: Anna from Ardmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Chapter 2: People and places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Chapter 3: Friendship qualities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Chapter 4: Embarrassing moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Chapter 5: Why cupcakes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Chapter 6: World news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Chapter 7: A colourful celebration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Chapter 8: Retell and review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

978-91-44-17060-2_07_book.indd 4

2023-06-14 10:21


Practise more K1:6 Practise more: The alphabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 K2:6 Practise more: Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 K3:6 Practise more: Possession and possessive nouns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 K4:6 Practise more: Prepositions and past tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 K5:6 Practise more: How much? How many? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 K6:6 Practise more: Expressions of time and the past tense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 K7:6 Practise more: Regular and irregular verbs in the past tense . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 K8:6 Practise more: Description of an object . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Talk some more K1:7 Talk some more: Introduce yourself and ask questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 K2:7 Talk some more: Describe and compare, discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . 103 K3:7 Talk some more: Discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 K4:7 Talk some more: Discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 K5:7 Talk some more: Discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 K6:7 Talk some more: Discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 K7:7 Talk some more: Discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 K8:7 Talk some more: Discuss and explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Writing exercises K1:8 Write a text yourself: Describe yourself . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 K2:8 Write a text yourself: Describe and compare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 K3:8 Write a text yourself: A friend of mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 K4:8 Write a text yourself: What happened? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 K5:8 Write a text yourself: Write instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 K6:8 Write a text yourself: News and topics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 K7:8 Write a text yourself: Habits, routines and traditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 K8:8 Write a text yourself: Retell and review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Tester Om testerna till elevbokens kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Test Chapter 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Answers Test Chapter 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 OBS! Samtliga tester med facit och tillhörande ljudfiler finns bland de digitala resurserna i detta lärarpaket.

978-91-44-17060-2_07_book.indd 5

2023-06-14 10:21


Kom igång med Ready Steady Go! 2 Välkommen till lärarhandledningen för Ready Steady Go! 2 Här kommer några tips på hur du och dina elever kan komma igång med arbetet med boken och de digitala övningarna och de olika resurserna i denna lärarhandledning.

Kom igång som lärare 1. Läs den kortfattade beskrivningen av Ready Steady Go! 2 på s. 8–10 så att du snabbt kan bilda dig en uppfattning om målet med materialet, de olika delarna och deras innehåll. 2. Titta på uppslagen ur kapitel 2 på s. 11–13 där du får en översikt över hur varje kapitel är upplagt. 3. Bläddra i elevboken och bekanta dig ytterligare med bokens struktur och teman. 4. Aktivera och logga in i lärarpaketets digitala resurser. Gå in i elevboken som ligger där. Välj ett kapitel – förslagsvis kapitel 2. Ta dig vidare med hjälp av länkarna och bekanta dig med de digitala elevövningarna och med de olika resurserna – tips, kopieringsunderlag, förberedda genomgångar – som finns för läraren. Elevboken i lärarhandledningen innehåller särskilda länkar till lärarens resurser dvs. kommentarer till övningarna, förberedda genomgångar och kopieringsunderlag. I den digitala boken används följande symboler för att tala om att här finns material till läraren: Denna symbol är en länk till den förberedda genomgången. Det finns en sådan till varje kapitel och symbolen hittar du intill kapitelrubriken. Läs mer om de förberedda genomgångarna på s. 24. Denna symbol betyder att det finns någon form av extra information till läraren i form av en kommentar till den aktuella övningen. Kommentaren visas i en textruta på sidan. Kommentarerna till övningarna i respektive kapitel hittar du också i den tryckta lärarhandledningen på s. 37 och framåt. Denna symbol betyder att det finns ett kopieringsunderlag som anknyter till den aktuella övningen. Vilken typ av kopieringsunderlag det är står intill symbolen. Det finns följande typer: Wordlist Basic words eng/sv, Wordlist Bonus words, Wordlist Bonus words eng/sv, Wordlist Text 2, Wordlist Text 2 eng/sv, Practise more, Talk some more och Write a text yourself. Kopieringsunderlagen kan laddas ner till din dator. Du kan spara dem eller skriva ut dem. Läs mer om dessa kopieringsunderlag på s. 21–23.

6

978-91-44-17060-2_07_book.indd 6

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

2023-06-14 10:21


Lärarpaketets innehåll Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. De inledande avsnitten om läromedlets upplägg och innehåll samt teori och metod kan läsas både på papper och på skärmen i den digitala delen. I den tryckta delen finns även kopieringsunderlag till Write a text yourself, Practise more, Talk some more samt facit till elevboken. Hörövningsmanus till såväl bokens hörövning samt Listen and answer i det digitala läromedlet finns också med i den tryckta delen.

Talk some more Till varje kapitel finns två samtalskort, Conversation cards, som en fortsättning eller fördjupning av det tema som kapitlet och kapitlets pratövning 6. Talk handlar om. Samtalskorten Talk some more är till för att ytterligare uppmuntra eleverna till att använda engelska språket, peppa dem att prata, förklara, beskriva och tycka till. På vissa samtalskort ställs en fråga som eleverna ska besvara. Det finns alltid någon form av stöd med på kortet för elevens svar. Det kan vara början på en mening/fråga eller några användbara ord. Exempel från kapitel 1: What questions can you ask when you meet someone you’ve never met before? • What …?

• Where …?

• When...?

• Why...?

• Who ...?

På andra samtalskort får eleverna först läsa ett påstående och därefter ta ställning, fråga varandra, diskutera och försöka förklara varför man tycker si eller så, ge exempel och argumentera. Exempel från kapitel 2: Read the statement:

Living in a big city is better than living in a small town.

Discuss:

Do you agree? Do you disagree? What does your friend think?

Explain:

Why do you think so? Give examples and arguments.

Samtalskorten tar upp ämnesområden som är välbekanta för eleverna för att de lätt ska kunna komma igång. Det är närliggande ämnen som vardagliga händelser, intressen och aktiviteter, familj och kompisar, personer och platser. Eleverna får med hjälp av samtals­ korten beskriva och berätta, jämföra och förklara, uttrycka åsikter och känslor samt dela med sig av erfarenheter. Samtalskorten används med fördel i par eller små grupper så att alla får chans att delta i samtalet samt öva på att formulera sig, diskutera och argumentera. Samtalskort används också i det muntliga delprovet i de nationella proven i engelska i årskurs 9. Det är en fördel för eleverna att ha arbetat på liknande sätt i undervisningen innan de gör provet.

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

978-91-44-17060-2_07_book.indd 21

21

2023-06-14 10:21


Skrivövningar Det finns två skrivövningar till varje kapitel. Skrivuppgiften 8. Write i boken är den enklare av dem. Den är styrd och innehåller övningar som bygger helt på texter och bilder som eleven känner igen från boken. Kopieringsunderlaget Write a text yourself är en friare skrivuppgift, där eleven själv väljer vad hen ska berätta, beskriva, jämföra, återberätta eller ha åsikter om. Här får eleven möjlighet att använda de ord och fraser hen har lärt sig i kapitlet i en egen text som anknyter till kapitlets innehåll. Ett mycket enkelt redskap för reflektion och dokumentation finns alltid längst ner på sidan. Det hjälper eleven att tänka efter om de verkligen har gjort det som ingick i upp­giften. Dessutom uppmanas de att visa sin text för sin lärare. Det är viktigt att visa upp det man har gjort och vara stolt över det. Det ger också läraren ett tillfälle att diskutera elevens arbete och prata kring eventuella förbättringar av texten. Läraren får även ett tillfälle för bedömning. Exempel från kapitel 4 g Have you read the prepositions and sentences out loud?

Yes £ No £

g Have you written sentences about people and things in the pictures?

Yes £ No £

g Have you told your teacher/friend about what else you can see in the

pictures? Yes £ No £

Temaövningar – Practise more Det finns en temaövning till varje kapitel – Practise more. De ska ge ett tillfälle att arbeta mera kring kapitlets tema eller innehåll. Det kan till exempel vara att lära sig ord för mått och enheter, träna sig på tidsuttryck eller beskriva ett föremål. Temaövningen är visser­ ligen en typ av fördjupning men inte bara något för de duktigare eleverna. Tvärtom så kan elever som har det lite svårare med engelska motiveras av den här typen av övningar där de får arbeta med bilder, vara mer kreativa och lära sig fler och ovanligare glosor.

Utveckla ordförrådet: Basic och Bonus words, ordlistor till Text 2 och egna ordlistor Läraren har tillgång till en mängd resurser för att stödja elevernas arbete med att utveckla sitt ordförråd. Som tidigare har nämnts finns det både Basic och Bonus words till varje kapitel. I boken finns en tabell i övning 2 Words där eleverna får fylla i översättningen av orden dels till svenska och dels till sitt modersmål. Bland kopieringsunderlagen i lärarpaketets digitala resurser finns samma ordtabell fast med den svenska översättningen redan inskriven. För de eleverna som vill arbeta med Bonus words också finns motsvarande tabell både med och utan svensk översättning som kopieringsunderlag att ladda ner. Till varje kapitel i boken finns en digital läsförståelseövning som utgår ifrån det vi kallar text 2, en text som bygger vidare på kapiteltexten. Vill man arbeta mer med dessa texter och glosorna i dem finns även dessa som kopieringsunderlag med både texten och glosorna i en tabell, Wordlists Text 2, och med och utan svensk översättning.

22

978-91-44-17060-2_07_book.indd 22

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

2023-06-14 10:21


Det är viktigt att uppmuntra eleverna till att ta reda på vad fler ord heter på engelska till exempel när de känner att de vill säga eller berätta något men saknar ett visst ord. Därför finns det också en tom ordtabell som läraren kan ladda ner och kopiera upp till eleverna. Se till att eleverna alltid har tillgång till en sådan ordlista och påminn under lektionerna när det dyker upp nya ord att de kan slå upp och fylla på sina egna ordlistor. En rolig grej är att låta eleverna räkna hur många nya ord de har lärt sig efter att de har arbetat en viss tid med materialet. De kan då räkna alla Basic words, eventuella Bonus words samt ord på sina egna ordlistor. Det blir snabbt många ord! Kanske kan man också uppmärksamma när eleverna har lärt sig 100, 250 eller 500 nya ord.

Utveckla ordförrådet: Flash cards Flash cards är kort med en glosa, fras eller fråga på som används för inlärning och repeti­ tion. De elever som har arbetat med Ready Steady Go! 1 känner kanske igen detta då sådana fanns i lärarhandledningen till boken. Det går ju också att låta eleverna tillverka egna flash cards – kort med bara den engelska glosan på den ena sidan eller kort med det engelska ordet på ena sidan och den svenska översättningen på den andra. Det finns en mängd olika sätt som man kan använda flash cards på. Här är exempel på några:

• Individuell inlärning eller repetition • Förhöra varandra i par med hjälp av korten • Parspel: Spela memory med korten om man har en uppsättning engelska kort och en uppsättning svenska.

• Parspel: Lägga ut alla kort med svenska sidan uppåt. Person 1 pekar på ett kort och

provar att säga motsvarande engelska ord. Person 2 vänder på kortet och kontrollerar svaret. Är det rätt säger hen, ”Yes, that’s right. XX is XX in English.” och ger kortet till Person 1. Är det fel säger hen; ”No, I’m sorry that’s wrong. XX is XX in English.” och behåller kortet själv. Den med flest kort när alla korten på bordet är slut har vunnit.

• Grupplek: Alla i gruppen får olika kort. Beroende på hur många man är i gruppen

kan eleverna få flera kort vardera. Läraren, eller en elev, har tillgång till kopieringsunderlaget med alla orden på svenska och engelska. Läraren läser upp ett av orden på svenska och den som har motsvarande kort på engelska ställer sig upp och säger det engelska ordet.

Eleverna kan säkert hitta på fler sätt att använda korten. Tänk på att den här typen av laborativa språkövningar gynnar elever som lär sig genom att göra saker och genom samtal och samarbete. Det kan få en avgörande effekt på inlärningen om en sådan elev som annars har svårt med att lära sig nya ord får tillgång till korten. Alla elever bör få prova på att använda flash cards någon gång som en strategi för att utveckla sitt ordförråd.

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

978-91-44-17060-2_07_book.indd 23

23

2023-06-14 10:21


Förberedda genomgångar De förberedda genomgångarna är en lärresurs som kan användas vid gemensamma, lärarledda genomgångar. Man kan säga att det är en variant på det som läraren skulle ha gjort på tavlan vid en genomgång fast i stället för att behöva rita och skriva allt själv så finns det ett förberett underlag som läraren kan använda tillsammans med en projektor och en whiteboard. Och även om det är förberett är det väldigt flexibelt och det finns möjligheter att lägga upp helt egna varianter också! De förberedda genomgångarna består av flera sidor med bilder, text och ljud ungefär som en PowerPoint-presentation. Skillnaden är att det också finns ett bildgalleri och ett ritverktyg till sidorna. Lärare som är bekanta med interaktiva skrivtavlor och de program som finns till dem känner nog igen detta koncept. De förberedda genomgångarna till Ready Steady Go! 2 följer samma upplägg för varje kapitel, men antalet tavlor i varje genomgång kan variera. Följande inslag ingår i nämnda ordning:

• Bilder, kartor, illustrationer till kapitlet samt beskrivningarna av dem från elevbokens Look and listen. Här kan läraren initiera ett samtal kring vad som finns på bilderna/ illustrationerna utifrån frågan: What can you see? Eleverna kan få gå fram och peka på olika saker. Man kan skriva ord på whiteboarden och rita pilar till föremål eller personer på bilden.

• Kapitlets text som i boken och sedan med en viss typ av ord markerade t.ex. verb,

adjektiv, pronomen eller prepositioner, enligt det som tas upp i kapitlets Language work.

• Language work – en eller flera tavlor för att arbeta med kapitlets grammatiska eller

språkliga moment. Både genomgångstexter och övningar att arbeta med gemensamt.

• En tom sida där läraren och eleverna kan utforma egna lekar, spel eller övningar genom att använda ritverktyget och bilderna i bildgalleriet.

De förberedda genomgångarna kan framförallt användas när man startar arbetet med ett kapitel. De ger många tillfällen till interaktion och kommunikation både mellan lärare och elever och elever emellan. Det kan också vara roligt att bryta av arbetet med boken och samlas kring texterna och uppgifter på tavlorna. Saknar man tillgång till en projektor och en whiteboard i klassrummet går det givetvis också att samla eleverna runt lärarens dator.

Tester Tester till samtliga kapitel i elevboken har på användarnas begäran lagts till i lärarpaketet. Mer information om testerna hittar du längst bak här i lärarhandledningen tillsammans med test och tillhörande facit till kapitel 2. Övriga test, facit och ljudfiler hittar du i lärarpaketets digitala resurser.

24

978-91-44-17060-2_07_book.indd 24

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

2023-06-14 10:21


K 3:6 Practise more:

Possession and possessive nouns

a) Look at the pictures. Read the sentences out loud.

Ella is Samir’s sister.

Samir is Ella’s brother.

Deb and Ruth are Ella’s friends.

b) Read the information in the chart out loud. Weekdays

Ella

Monday

dance class

Samir

football practice

Tuesday

dance class

Wednesday

piano lesson

Thursday

judo practice

Friday

drum lesson

Deb and Ruth

film night

Saturday

football game

Sunday

band practice

c) Write sentences about their activities. Use his, her or their instead of their names.

Example: Her drum lesson is on Friday. His dance class is on Tuesday. Their film night is on … Ella:_______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Samir: _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Deb and Ruth: ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ d) Work with your teacher/friend. Read your sentences out loud. d) Tell your teacher/friend about your activities. My … g Have you read the sentences under the pictures out loud?

Yes £

No £

g Have you written sentences about Ella’s, Samir’s, Deb’s and Ruth’s activities?

Yes £

No £

g Have you told your teacher/friend about your activities?

Yes £

No £

96

978-91-44-17060-2_07_book.indd 96

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning – KOPIERING TILLÅTEN

2023-06-14 10:21


K 3:7 Talk some more:

Discuss and explain

# Conversation card 1 Read the statement:

Friends need to share common interests. Discuss: Do you agree? Do you disagree? What does your friend think? Explain: Why do you think so? Give examples and arguments.

# Conversation card 2 Read the statement:

A friend of yours must be someone the same age as you are. Discuss: Do you agree? Do you disagree? What does your friend think? Explain: Why do you think so? Give examples and arguments.

104

978-91-44-17060-2_07_book.indd 104

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning – KOPIERING TILLÅTEN

2023-06-14 10:21


K 3:8 Write a text yourself:

A friend of mine

a) Choose a friend from one of the pictures or write about a true friend of yours.

b) Describe and compare yourself and a friend. You can write about:

• friendship qualities

• what you and your friend are like

• your similarities and differences

• why you are friends

• where you met

• what you have in common

• what you are both fond of

• what you agree/disagree about

• what you always/never do together

• how you complement each other

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

g Have you written a text, described and compared yourself and a friend?

Yes £ No £

g Have you read the text to your teacher?

Yes £ No £

112

978-91-44-17060-2_07_book.indd 112

© Författaren och Studentlitteratur Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning – KOPIERING TILLÅTEN

2023-06-14 10:21


Ready Steady Go! 2 Lärarpaket – Digitalt och Tryckt Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Den andra delen i serien, Ready Steady Go! 2, är avsedd för de elever som har mött engelska tidigare och kanske studerat språket i begränsad omfattning, men som behöver befästa sina kunskaper innan de kan börja med engelska på motsvarande högstadienivå. Den första delen är på en nivå som passar de som är nybörjare i engelska och efter att ha arbetat med den tredje delen har eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Eleven startar på den nivå som passar bäst – oavsett ålder. Varje elev har ett elevpaket som består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel. I det digitala läromedlet finns hela elevboken inläst med autentiska röster, hörövningar samt interaktiva övningar. I de digitala övningarna tränar eleven ord, fraser, språkliga strukturer och grundläggande grammatik med omedelbar feedback. Här befäster eleven olika färdigheter och har också möjlighet att testa sig själv i Check Yourself, avslutande övningar till varje kapitel. Ready Steady Go! är skapat för att användas flexibelt. Eleverna kan arbeta självständigt på olika nivåer, samtidigt som interaktion och kommunikation är i fokus. Det finns många inbyggda tillfällen att arbeta i par eller grupper, genom att eleverna intervjuar varandra, spelar spel eller hjälps åt att utvärdera sina framsteg. I Ready Steady Go! får eleven • följa en tydlig struktur för att nå de grundläggande målen för grundskolan • ta inlärningen i överblickbara steg med mycket stöttning • lära sig engelska från grunden utan att behöva kunna svenska • kontrastera till sitt eget modersmål och lära sig svenska samtidigt • göra en konkret dokumentation av sina framsteg Varje elevpaket i serien kompletteras av ett lärarpaket med en tryckt handledning och digitala resurser. I lärarpaketen finns kommentarer, förberedda g ­ enomgångar och test till varje kapitel. Dessutom ingår kopieringsunderlag för ytterligare ­träning av ordkunskap, skrivande, konversation och grammatik.

Art.nr 38999

studentlitteratur.se

978-91-44-17060-2_07_cover.indd 4

2023-06-14 10:27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.