9789140663344

Page 1

Grönt Ljus Grönt från Lgrmål 11 och presenterar mål i svenska och matematik I GröntLjus Ljusutgår presenteras i svenska och matematik för årskurs 3 i fyra för arbetsböcker, i svenska och i matematik. Målen är uppdelade årskurs 3 i fyratvå arbetsböcker, tvåtvå i svenska och två i matematik. Måleni tydliga är delmål och ikopplade till konkreta övningar. delmål avslutasVarje meddelmål en uppdelade tydliga delmål och kopplade till Varje konkreta övningar. enkel utvärdering. Detutvärdering. blir tydligt var befivar nner sig i sinbefi kunskapsutavslutas med en enkel Deteleverna blir tydligt eleverna nner sig i veckling, vad de kan ochvad vaddedekan behöver träna mer på. träna mer på. sin kunskapsutveckling, och vad de behöver

Grönt Ljus Skriva årskurs 3 I Grönt Ljus Skriva finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken. • Stava vanliga och ofta förekommande ord. • Skriva enkla faktatexter och instruktioner. • Skriva berättelser. • Berätta om och beskriva vardagliga händelser.

Grönt Ljus Läsa årskurs 3

Grönt Ljus

SKRIVA3 ÅRSKURS

I Grönt Ljus Läsa finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa och förstå berättelser och återberätta handling. • Läsa med flyt. • Läsa, förstå och använda information från faktatexter och instruktioner. • Samtala om vardagliga händelser. Grönt Ljus finns även för årskurs 6. Läs mer om Grönt Ljus Årskurs 6 samt Grönt Ljus Räkna och Grönt Ljus Mäta på www.gleerups.se

Catherine Bergman Åsa Jansson

663344_GL Skriva_2012_Orig.indd 1

2013-03-19 11:37

40663344.1.14_Omslag.indd 1

2022-02-23 15:16


Grönt Ljus

SKRIVA3 ÅRSKURS

Författare till detta läromedel är Catherine Bergman och Åsa Jansson. Båda är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i svenska.

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 1

2015-06-17 11:18


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Grönt Ljus Skriva Årskurs 3 © 2008 Catherine Bergman, Åsa Jansson och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Jessica Nööjd Eklund Formgivning Louise Nordborg, Louise Grafisk Form Illustratör Lena Thoft Sjöström, Maria Källström s 49, 54

Första upplagan, fjortonde tryckningen ISBN 978-91-40-66334-4 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk om skolkopieringsavtal finns mellan skolhuvudmannen och Bonus Copyright Access. För information skolkopieringsavtal hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Prepress WikingTryck AB, Malmö 2022 Tryck Dimograf, Polen 2022

40663344.1.14_Inlaga.indd 2

2022-02-23 15:03

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Bildförteckning S 41 Jan Collsiöö/Scanpix

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Texträttigheter s 42 Vår egen ängel © Katarina Hultling s 52 Pumpan som födde ett föl ©Janne Lundström – förmedlat genom ALIS s 54 Tre mästarprov © Janne Lundström – förmedlat genom ALIS


Innehåll Mål 1: Kunna skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

4

Delmål 1: Kunna skriva meningar och använda stor bokstav och punkt.

5

Delmål 2: Kunna skriva frågor och använda frågetecken.

7

Delmål 3: Kunna använda utropstecken.

10

Mål 2: Kunna stava vanliga och ofta förekommande ord. Delmål 1: Kunna stava ng-ljudet.

11

Delmål 2: Kunna stava ord med lång och kort vokal.

14

Delmål 3: Kunna stava några ord med sj-ljudet.

16

Delmål 4: Kunna stava några ord med tj-ljudet.

18

Delmål 5: Kunna stava ord som ofta finns med i texter.

20

Delmål 6: Kunna alfabetisk ordning.

22

Mål 3: Kunna skriva enkla faktatexter och instruktioner. Delmål 1: Kunna skriva en faktatext med hjälp av en tankekarta.

24

Delmål 2: Kunna skriva en faktatext med bilder och stödord.

25

Delmål 3: Kunna bedöma om informationen är sann.

28

Delmål 4: Kunna skriva och följa instruktioner.

29

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Mål 4: Kunna skriva berättelser och dikter. Delmål 1: Kunna skriva en tankekarta som förberedelse till en berättelse.

34

Delmål 2: Kunna skriva en berättelse med en början, en handling och ett slut.

36

Delmål 3: Kunna skriva en fortsättning på en påbörjad berättelse.

40

Delmål 4: Kunna skriva om en känd barnboksförfattare.

41

Delmål 5: Kunna skriva en dikt.

42

Mål 5: Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.

23

33

45

Delmål 1: Kunna använda stödord vid berättande.

46

Delmål 2: Kunna se skillnad på tal- och skriftspråk.

49

Delmål 3: Kunna berätta och beskriva händelser så att innehållet framgår. Delmål 4: Känna till berättande i andra kulturer, olika tider och med olika syften.

50 52

Vilka mål har du nått?

11

56

3

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 3

2013-03-15 10:16


MÅL 1

1

Kunna skriva meningar och använda stor bokstav och punkt.

DELMÅL

2

Kunna skriva frågor och använda frågetecken.

DELMÅL

3

Kunna använda utropstecken. Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

DELMÅL

4

40663344.1.11_Inlaga.indd 4

2020-02-12 11:09

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kunna skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken.


EL MÅ

L

1

Kunna skriva meningar och använda stor bokstav och punkt.

D

Skriv meningar till bilderna.

Jag vill ha en stor och snäll hund

____________________________________________________________________

i julklapp.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

En mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt.

5

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 5

2013-03-15 10:16


Skriv och bygg ut meningar till bilderna.

George bakar bullar.

____________________________________________________________________

George bakar goda och saftiga bullar.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Jag kan skriva meningar och använda stor bokstav och punkt.

6

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 6

2013-03-15 10:16

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________


M EL Å

L

Kunna skriva frågor och använda frågetecken.

2

D

Sätt ut frågetecken i de meningar som är frågor.

Hej, ska vi leka

Vi springer till bäcken och tittar på grodor

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Nu kommer bussen

Vem hinner först

Ja, det är rätt

Är det rätt buss

?

Frågetecken avslutar en fråga.

Exempel:

Varför jamar din katt?

7

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 7

2013-03-15 10:16


Sätt ut punkt och frågetecken. Vi måste vänta tills det blir grön gubbe innan vi går över

Nu ska vi gå över vägen och då måste du hålla mig i handen

När kan vi gå

Gör om meningarna till frågor. Askungen tappade sin sko på balen.

___________________________________________________ När man cyklar ska man ha hjälm på huvudet.

___________________________________________________ Häxan satte Hans i en bur.

___________________________________________________ 8

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 8

2013-03-15 10:16

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

På våren kommer vitsipporna fram.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

___________________________________________________


Vem är din idol? ____________________________________________________________________________________

Rita en bild på din idol.

FRÅGEORD: När? Var? Vad? Vem? Varför?

Skriv fem frågor till din idol. _____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Jag kan skriva frågor och använda frågetecken.

9

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 9

2013-03-15 10:16


EL MÅ

L

2

Kunna använda utropstecken.

D Utropstecken kan du använda när du ropar:

vid uppmaningar:

när du hälsar på någon:

Hjälp!

Ät inte godiset!

Hej!

Se upp!

Spring inte med mat i munnen!

Hallå!

Skriv punkt, utropstecken eller frågetecken efter meningarna. Jag ska gå på bio

Kom hit

Akta dig för bilen

Jag ska gå och bada

När fyller du år

Jag vill ha glass

Skriv tre egna meningar som avslutas med utropstecken.

3. __________________________________________________________________________________

!

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 10

Jag kan använda utropstecken.

10

2013-03-15 10:16

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

2. __________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

1. __________________________________________________________________________________


MÅL 2 Kunna stava vanliga och ofta förekommande ord. 1

Kunna stava ng-ljudet.

DELMÅL

2

Kunna stava ord med lång och kort vokal.

DELMÅL

3

Kunna stava några ord med sj-ljudet.

DELMÅL

4

Kunna stava några ord med tj-ljudet.

DELMÅL

5

Kunna stava ord som ofta finns med i texter.

DELMÅL

6

Kunna alfabetisk ordning.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

DELMÅL

11

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 11

2013-03-15 10:16


M EL Å

L

Kunna stava ng-ljudet.

1

D Ng-ljudet stavas oftast med ng, som i säng. Framför k stavas ng-ljudet med n, som i anka. Framför n stavas ng-ljudet med g, som i vagn.

Skriv orden på rätt plats.

• vinka • ballong • ankare

• pengar • lugnt • plank

ng

n framför k

g framför n

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

12

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 12

2013-03-15 10:17

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

• punkt • magnet • ring

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

• sång • enkel • vinge


Skriv en saga med många ng-ljudsord. Använd orden i bilden.

? ____________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Jag kan stava ng-ljudet.

____________________________________________________

13

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 13

2013-03-15 10:17


EL MÅ

L

2

Kunna stava ord med lång och kort vokal.

D Efter lång vokal ska det vara en konsonant. Efter kort vokal ska det vara två lika eller två olika konsonanter.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

14

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 14

2013-03-15 10:17

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

__________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv orden. Stryk under alla vokaler.


Skriv orden på rätt plats.

• buss • bur • lampa • rot

• kul • salt

• sylt • fil

• boll • kudde • pinne • fot

Ord med lång vokal

Ord med kort vokal

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Skriv meningar med orden. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________________________

Jag kan stava ord med lång och kort vokal.

15

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 15

2013-03-15 10:17


EL MÅ

L

3

Kunna stava några ord med sj-ljudet.

D Sj-ljudet stavas oftast med sj (sjal, sju) eller sk (sked, skylt).

Fyll i de bokstäver som saknas. Skriv orden.

sjöman _sj_ öman ____________________

_ _ uk

___________________________

_ _ idor

___________________________

_ _ ed

___________________________

_ _ inka

___________________________

_ _ al

___________________________

Skriv meningar med orden. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

16

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 16

2013-03-15 10:17

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________


Vov-vov! Skriv en berättelse om kapten Sjöberg.

sjuk

____________________________________

sjöman

skepp

sjunker

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Jag kan stava några ord med sj-ljudet.

____________________________________________________

17

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 17

2013-03-15 10:17


EL MÅ

L

4

Kunna stava några ord med tj-ljudet.

D Tj-ljudet stavas oftast med tj (tjuv, tjugo) och k (kiosk, käpp)

__ ock

__ ycklingar

__ uv

__ yrka

__ ärlek

__ ind

__ älke

__ ött

__ örsbär

__ ur

__ ikare

tj

k

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

18

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 18

2013-03-15 10:17

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

__ ugo

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Fyll i de bokstäver som saknas. Skriv orden i rätt spalt.


Skriv meningar till bilderna. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

_______________________________ _______________________________ ______________________________________________________

Jag kan stava några ord med tj-ljudet.

______________________________________________________

19

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 19

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

5

Kunna stava ord som ofta finns med i texter.

D

fick

köpt

gick

skulle

kan

ledsen

igen

eller

jag

ibland

kanske

också

min

gammal

klocka

säger

kom

farlig

middag

alla

han

sommar

morgon

mycket

skall

Sverige

yngre

kommer

någon

ofta

äldst

sedan

kunde

tolv

värld

finns

kronor

upp

roligt

mig

några

sa

snabbt

hans

sitt

ut

tycka

hennes

mellan

plötsligt

djur

vill

elva

regn

men

honom

genom

själv

fanns

många

hela

visste

vän

detta

aldrig

fullt

och

allt

alltid

berätta

måste

20

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 20

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

hade

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Stryk under alla ord du kan stava.


Skriv de 20 ord som du tycker är svårast att stava. 1.

___________________________________

11.

__________________________________

2.

___________________________________

12.

__________________________________

3.

___________________________________

13.

__________________________________

4.

___________________________________

14.

__________________________________

5.

___________________________________

15.

__________________________________

6.

___________________________________

16.

__________________________________

7.

___________________________________

17.

__________________________________

8.

___________________________________

18.

__________________________________

9.

___________________________________

19.

__________________________________

10.

___________________________________

20.

__________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Rita en bild till något av dina ord.

Jag kan stava ord som ofta finns med i texter.

Be en kompis förhöra dig på dina 20 ord. 21

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 21

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

6

Kunna alfabetisk ordning.

D

Skriv i de bokstäver som saknas i alfabetet.

A

E D

Q R S

Å

Z Y

X W Jag kan alfabetisk ordning. 22

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 22

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

J K

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

I

M N O


MÅL 3 Kunna skriva enkla faktatexter och instruktioner. 1

Kunna skriva en faktatext med hjälp av en tankekarta.

DELMÅL

2

Kunna skriva en faktatext med bilder och stödord.

DELMÅL

3

Kunna granska om information är sann.

DELMÅL

4

Kunna skriva och följa instruktioner.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

DELMÅL

23

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 23

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

1

Kunna skriva en faktatext med hjälp av en tankekarta.

D

Skriv en faktatext om schimpansen. Använd tankekartan. kan använda redskap

äter mest vegetarisk föda Schimpansen blir ca 35 år

hotad art lever tillsammans 4-40 djur

Schimpansen

__________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Jag kan skriva en faktatext med hjälp av en tankekarta.

Berätta om schimpansen för en kompis med hjälp av tankekartan! Fyll sedan i på sidan 50. 24

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 24

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________


EL MÅ

L

2

Kunna skriva en faktatext och stödord.

D

Slalom Slalom är en tävlingsgren i alpin skidsport. Den går ut på att de tävlande ska åka utför en skidbacke och ta sig igenom en slingrande bana med portar. Den som har den snabbaste tiden vinner. I slalom använder man utrustning för att inte skada sig. Stavar och benskydd är ett måste eftersom man passerar över portarna när man svänger. Det är en krävande sport och den tävlande behöver ha god kondition och starka benmuskler.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv viktiga ord, stödord, från texten.

• ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________

• ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________

Berätta om slalom för en kompis med hjälp av stödorden. Fyll sedan i på sidan 50. 25

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 25

2013-03-15 10:18


Björnen Björnen är det största rovdjuret i Sverige. Den äter mest växter men även andra djur. Björnar lever ofta ensamma och är aktiva i skymningen eller på natten. Oftast tar sig björnen fram med en långsam passgång men om det behövs kan den röra sig väldigt snabbt. Björnen kan komma upp i 50 km i timmen. Den är också duktig på att klättra. Det finns personer som blivit attackerade av en björn. Då har björnen ofta varit skadad eller haft ungar i närheten.

• ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________

26

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 26

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

• ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv viktiga ord, stödord, från texten.


TIPS!

Skriv en egen faktatext. Välj bland ämnena i rutan. Leta efter information i texter som din lärare ger dig.

• en sport • ett djur • en uppfinnare • en idrottsman/-kvinna

_________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________

Byt text med en kompis. Ge varandra tips så att texterna blir tydligare. Förbättra din text med hjälp av de tips du fått. Skriv rent på dator. Rita bilder till din text som gör innehållet ännu tydligare.

Jag kan skriva en faktatext och stödord.

Till läraren: Erbjud eleverna några olika faktatexter på lagom svår nivå som tar upp ämnena ovan.

27

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 27

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

3

Kunna bedöma om information är sann.

D Källkritik är när du funderar över om information är sann.

Ne.se ___________________________________________________ Viking: nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden. Att ”ligga” viking var detsamma som att vara på krigs- och härjningståg. Ur en uppslagsbok på Internet.

Påkörd på övergångsställe En -årig flicka blev påkörd av en personbil på ett övergångsställe i centrala Stockholm. Hon kördes med ambulans till Karolinska sjukhuset i Solna. Skadorna bedöms inte vara livshotande. En förundersökning har inletts mot föraren av personbilen.

DRICK

vår supersaft så blir du pigg, smart och glad.

Notis från stor svensk dagstidning.

___________________________________________________ Är det någon av texterna som du inte tror är sann? Förklara.

________________________________ ________________________________ Om du ska leta fakta, var kan du hitta den?

________________________________

Jag kan bedöma om information är sann.

28

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 28

2013-03-15 10:26

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Vilken eller vilka av texterna här ovanför tror du är sanna och varför?

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Reklamtext

Svara på frågorna.


EL MÅ

L

4

Kunna skriva och följa instruktioner.

D

Chokladbollar Jag tar fram en bunke och lägger i 100 gram rumsvarmt margarin. Sedan häller jag i 1 dl strösocker och rör runt. Därefter tillsätter jag 3 dl havregryn, 2 matskedar kakao och 1 tesked vaniljsocker och arbetar ihop till en deg. Jag formar sedan små bollar och rullar dem i pärlsocker.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv om texten till en lista med ingredienser.

100 g margarin • _____________________________________________________ • _________________________________________________________________________ • _________________________________________________________________________ • _________________________________________________________________________ • _________________________________________________________________________ • _________________________________________________________________________

29

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 29

2013-03-15 10:18


Så här berättar Chris efter ett besök i simhallen.

Vi betalade entréavgift och gick in i herrarnas omklädningsrum. Där bytte vi om. Sen duschade vi och gick ut till bassängerna. Vi fick inte hoppa i förrän simläraren gav signal. I 45 minuter fick vi bada innan det var dags att duscha och byta om igen. Efter det skulle vi ställa oss i led två och två för att gå till bussen.

Skriv en instruktion för ett besök i simhallen.

_____________________________________________________________________________

4

_____________________________________________________________________________

5

_____________________________________________________________________________

6

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

30

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 30

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

3

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Betala entréavgift 1 ________________________________________________________ Gå in i omklädningsrummet 2 _____________________________________________________________________________


Du och några kompisar ska ordna en turnering i fotboll på skolan. Skriv ett e-postmeddelande med instruktioner om turneringen.

________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

31

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 31

2013-03-15 10:18


Följ instruktionen och rita i ramen.

Instruktion 1. Rita ett hus i mitten av ramen. Huset ska ha två kvadratiska fönster och en dörr med handtag. 2. Rita ett träd med fyra äpplen till höger om huset. Högst upp i trädet sitter en katt och nedanför trädet växer det fem blommor. 3. Rita en himmel där en bit av solen är täckt av moln.

32

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 32

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Jag kan skriva och följa instuktioner.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

4. Rita en sandlåda till vänster om huset. I sandlådan står en hink med en spade i.


MÅL 4 Kunna skriva berättelser och dikter. 1

Kunna skriva en tankekarta som förberedelse till en berättelse.

DELMÅL

2

Kunna skriva en berättelse med en början, en handling och ett slut.

DELMÅL

3

Kunna skriva en fortsättning på en påbörjad berättelse.

DELMÅL

4

Kunna skriva om en känd barnboksförfattare.

DELMÅL

5

Kunna skriva en dikt.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

DELMÅL

33

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 33

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

1

Kunna skriva en tankekarta som förberedelse till en berättelse.

D

Skriv om en utflykt du gjort. Börja med att fylla i tankekartan. Skriv så fint du kan.

Utflykten

Utflykten

________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Berätta om utflykten för en kompis med hjälp av tankekartan. Fyll sedan i på sidan 51. 34

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 34

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________


Skriv en saga om en försvunnen skatt. Du och din kompis har fått uppdraget att hitta den. Börja med att göra en tankekarta.

__________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ Fortsätt på ett löst blad om du inte får plats här i boken.

Byt text med en kompis och ge varandra tips så att sagorna blir bättre. Förbättra din text med hjälp av de tips du fått. Skriv rent på dator.

Jag kan skriva en tankekarta som förberedelse till en berättelse.

35

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 35

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

2

Kunna skriva en berättelse med en början, en handling och ett slut.

D

Skriv och berätta vad som händer på tivolit. 1

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

2

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

3

_________________________________________________________ _________________________________________________________

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

5

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

36

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 36

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

4

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________________________


Skriv om en gång du var på tivoli. Börja med när du gick in på tivolit och avsluta med när du gick hem.

__________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

37

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 37

2013-03-15 10:18


Skriv en saga till bilderna. Beskriv tydligt hur personerna i sagan ser ut. Rita den sista bilden själv. 1

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

2

_________________________________________

_________________________________________ _________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

38

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 38

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________


_________________________________________

3

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

_________________________________________

4

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Jag kan skriva en berättelse med en början, en handling och ett slut.

39

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 39

2013-03-19 11:46


EL MÅ

L

3

Kunna skriva en fortsättning på en påbörjad berättelse.

D

Skriv en fortsättning på berättelsen.

En kväll ringer det på min dörrklocka. När jag öppnar dörren ligger det en lapp på trappan. På den finns en karta över min tomt. Där är ett rött kryss vid päronträdet. Jag tar en ficklampa och går ut i trädgården. Jag närmar mig sakta päronträdet ... _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Jag kan skriva en fortsättning på en påbörjad berättelse.

____________________________________________________

40

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 40

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________


EL MÅ

L

4

Kunna skriva om en känd barnboksförfattare.

D Astrid Lindgren är en av våra mest kända författare. Hon är känd över hela världen och har översatts till 95 språk. Hon har skrivit böcker om Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump, Karlsson på taket, Mio min Mio, Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och Nils Karlsson Pyssling. Astrid Lindgren 1907-2002

Ta reda på fakta om en barnboksförfattare som du tycker om. Skriv stödord här och skriv sedan texten på dator.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Författare: ________________________________________

• ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________

• ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________ • ____________________________________

Jag kan skriva om en känd barnboksförfattare.

41

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 41

2013-03-15 10:18


EL MÅ

L

5

Kunna skriva en dikt.

D Dikter är korta poetiska texter som förmedlar en bild eller en känsla.

Läs de tre dikterna tyst för dig själv. Försök att läsa med inlevelse.

Vår egen ängel Jag önskar dig

av Katarina Hultling

Det går en ängel igenom rummet och vi kan inte veta om den är från Kina eller Colombia eller från landet där långt bortom

Av: okänd

Jag önskar dig inte guld, mitt barn ej heller pengar och makt. Jag önskar dig modet att vara dig själv och stå för det du har sagt.

Jag önskar dig kärlek i rikligt mått och vänner att lita på.

Stilla natt Joseph Mohr (svensk text: Oscar Mannström)

Det går en ängel igenom rummet som vi kan lyssna till en stund den kan berätta om livets gåtor om sånt som händer på jordens rund

Stilla natt, heliga natt, Allt är frid, stjärnan blid, Skiner på barnet i stallets strå, Och de vakande fromma två. Kristus till jorden är kommen, Oss är en frälsare född.

42

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 42

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Jag önskar dig inte en stenfri väg, men kraften att vägen gå.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Vår egen ängel kan vara svart den kan vara brun eller kanske vit den kan ha vingar eller en hatt huvudsaken är att den kommit hit


Känner du igen någon av dikterna på sidan 42? Välj en av dikterna och beskriv vad den handlar om.

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

43

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 43

2013-03-15 10:18


Skriv en egen dikt genom att använda orden i rutan. Försök sedan att förmedla känslan i dikten i en bild.

sol bad glass strand

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

44

663344_GL_SKRIVA_IN_2012_Orig.indd 44

2013-03-15 10:18

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Jag kan skriva en dikt.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________


Grönt Ljus Grönt från Lgrmål 11 och presenterar mål i svenska och matematik I GröntLjus Ljusutgår presenteras i svenska och matematik för årskurs 3 i fyra för arbetsböcker, i svenska och i matematik. Målen är uppdelade årskurs 3 i fyratvå arbetsböcker, tvåtvå i svenska och två i matematik. Måleni tydliga är delmål och ikopplade till konkreta övningar. delmål avslutasVarje meddelmål en uppdelade tydliga delmål och kopplade till Varje konkreta övningar. enkel utvärdering. Detutvärdering. blir tydligt var befivar nner sig i sinbefi kunskapsutavslutas med en enkel Deteleverna blir tydligt eleverna nner sig i veckling, vad de kan ochvad vaddedekan behöver träna mer på. träna mer på. sin kunskapsutveckling, och vad de behöver

Grönt Ljus Skriva årskurs 3 I Grönt Ljus Skriva finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken. • Stava vanliga och ofta förekommande ord. • Skriva enkla faktatexter och instruktioner. • Skriva berättelser. • Berätta om och beskriva vardagliga händelser.

Grönt Ljus Läsa årskurs 3

Grönt Ljus

SKRIVA3 ÅRSKURS

I Grönt Ljus Läsa finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa och förstå berättelser och återberätta handling. • Läsa med flyt. • Läsa, förstå och använda information från faktatexter och instruktioner. • Samtala om vardagliga händelser. Grönt Ljus finns även för årskurs 6. Läs mer om Grönt Ljus Årskurs 6 samt Grönt Ljus Räkna och Grönt Ljus Mäta på www.gleerups.se

Catherine Bergman Åsa Jansson

663344_GL Skriva_2012_Orig.indd 1

2013-03-19 11:37

40663344.1.14_Omslag.indd 1

2022-02-23 15:16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.