9789140645456

Page 1

Mattegruvan

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Ylva Svensson Gunilla Östergren

Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med. Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

Grundbok

Läxbok

Kopieringspärm

Lärarhandledning

Lärarwebb

GRUNDBOK

ISBN: 978-91-40-64545-6

40645456_Omslag.indd 1

2016-09-14 09:55Innehåll Kapitel 1

4

Kapitel 2

18

Mina matteord 1 Talen 0-5 Mönster Mina matteord 2 Talanalys 0-5 Likhetstecknet Ordningstalen 1-5 Pengar Mönster

Kapitel 3

Mina matteord 3 Talen 6-10 Plustecknet Introduktion längd Pengar Mönster

Kapitel 4

32

60

Kapitel 6

74

Mina matteord 5 Udda – Jämna Addition 0-10 Klockan: heltimmar Ordningstalen 6-12 Mönster

Mina matteord 6 Dubbelt Subtraktion 0-10 -0, -1, -2, -allt, -nästan allt Tallinjen Introduktion vikt Räkna med priser

Kapitel 7 46

Mina matteord 4 Talanalys 6-10 Större än – Mindre än Addition 0-5 Längd: cm Stapeldiagram

40645456.indb 3

Kapitel 5

88

Mina matteord 7 Hälften Subtraktion 0-10 Sambandet addition – subtraktion Geometriska figurer Vikt: kg Räkna med priser Mönster

Kapitel 8

102

Kapitel 9

116

Kapitel 10

130

Mina matteord 8 Talen 11-15 Addition och subtraktion 0-15 Ental och tiotal Växla Räkna med priser Ordningstalen 13-15 Klockan: halvtimmar Mina matteord 9 Talen 16-20 Addition och subtraktion 0-20 Ordningstalen 16-20 Räkna med priser Introduktion volym Mina matteord 10 Hela tiotal 0-100 Volym: l Repetition av kap 1-9

2016-02-04 09:40


Kapitel 1

Mål för kapitel 1 är att kunna • talen 0-5 • räkna 0-5 framåt och bakåt • lägga mönster av föremål

4

40645456.indb 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:40


Mina matteord 1 lika många ett streck en siffra

3

en ruta ett mönster ◆❉◆❙◆❉◆❙◆❉◆❙◆❉◆❙◆❉◆ ringa in

varannan

4

Hur många? en talrad

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 5

012345 5

2016-02-04 09:40


Rita lika många streck.

6

40645456.indb 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:40


Ett

Rita 1 sak.

1

Skriv siffran 1.

1

.

.

.

.

.

.

Måla lika många rutor.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 7

7

2016-02-04 09:40


Lägg mönstret. Rita av.

Gör färdigt mönstret.

8

40645456.indb 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:40


Två

Rita 2 saker.

2

Skriv siffran 2.

2

.

.

.

.

.

.

Ringa in.

2

★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 9

9

2016-02-04 09:40


Måla varannan pärla.

Måla varannan keps.

Måla vartannat hjärta.

Skriv siffrorna.

121 10

40645456.indb 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:40


Tre

Rita 3 saker.

3

Skriv siffran 3.

3

.

.

Måla.

3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 11

.

.

.

.

3

Läxa 1

11

2016-02-04 09:40


Hur många?

2

Skriv siffrorna.

1 2 3 12

40645456.indb 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:41


Fyra

Rita 4 saker.

4

Skriv siffran 4.

4

.

.

.

.

.

.

Hur många?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 13

13

2016-02-04 09:41


Fem

Rita 5 saker.

5

Skriv siffran 5.

5

.

.

.

.

.

.

Dra streck. 1 2 3 4 5 14

40645456.indb 14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:41


Noll

Rita 0 saker.

0

Skriv siffran 0.

0

.

.

.

.

.

3

Dra streck.

4

2 1

5 1

2

0

0

3

0

4

5

4

5

1

.

2 3 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 15

15

2016-02-04 09:41


0

1

2

3

4

5

Skriv talraden.

2 4

1 3

3 3

1 5

1 5

0

16

40645456.indb 16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:41


Måla bilden.

0

1

2

3

4

5

2

1

3 1

5

3

4

0 4

2 2 5

0

1 5

2

Hur många?

1

0

4

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 17

Läxa 2

17

2016-02-04 09:41


Kapitel 2

Mål för kapitel 2 är att kunna • • • • •

18

40645456.indb 18

talkamrater 0-5 förstå och använda likhetstecknet ordningstalen 1-5 räkna med enkronor och femkronor göra bildmönster

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:41


Mina matteord 2 dela talkamrater

13

ett likhetstecken

=

=2

är lika med ordningstal

2 2

1:a första 2:a andra 3:e tredje

en femkrona 5kr en enkrona 1kr Hur mycket kostar?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 19

5kr

19

2016-02-04 09:41


Kapitel 3

Mål för kapitel 3 är att kunna • • • • •

32

40645456.indb 32

talen 6-10 förstå och använda plustecknet förstå begreppen längd och mäta växla en tiokrona till enkronor och femkronor göra bildmönster

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:41


Mina matteord 3 ett plustecken

+

likadant Hur lång? lång, längre, längst mäta ett tal

10

en tiokrona 10 kr Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 33

33

2016-02-04 09:41


Kapitel 4

Mål för kapitel 4 är att kunna • • • • •

46

40645456.indb 46

talkamrater 6-10 begreppen större än och mindre än addera inom talområdet 0-5 mäta i centimeter förstå och använda ett enkelt stapeldiagram

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:41


Mina matteord 4 räkna tillsammans

3+1=4

störst först

1+4=

en stapel

4+1

!

ett diagram större än

>

mindre än

<

tiokamrater

5 5

6 4

en linjal en centimeter cm Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 47

47

2016-02-04 09:41


Kapitel 5

Mål för kapitel 5 är att kunna • • • • •

60

40645456.indb 60

räkna framåt och bakåt till 12 udda och jämna tal inom talområdet 0-10 addera inom talområdet 0-10 ordningstalen 6-12 avläsa hela timmar på klockan

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:42


Mina matteord 5 framåt

0123

bakåt

3210

en summa

5+3= 8

fattas

5+

=8

en räknesaga

3+2=5

udda tal

13579

jämna tal

0 2 4 6 8 10

ett talblock Hur mycket är klockan?

3

en timme en visare Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 61

2016-02-04 09:42


Kapitel 6

Mål för kapitel 6 är att kunna • • • • •

förstå vad en tallinje är förstå begreppet dubbelt subtrahera inom talområdet 0-10 förstå vikt och jämföra olika sakers vikt räkna med priser

74

40645456.indb 74

2016-02-04 09:42


Mina matteord 6 en tallinje

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dubbelt så många ett minustecken en differens

5-1= 4

allt nästan allt en våg tung, tyngre, tyngst

1 kg

5 kg

10 kg

lätt, lättare, lättast köpa kvar 75

40645456.indb 75

2016-02-04 09:42


Kapitel 7

Mål för kapitel 7 är att kunna • • • • •

känna igen rektangel, kvadrat, cirkel och triangel subtrahera inom talområdet 0-10 förstå att addition och subtraktion hör ihop väga i kilogram förstå begreppet hälften

88

40645456.indb 88

2016-02-04 09:42


Mina matteord 7 en rektangel en kvadrat en triangel en cirkel ett par Hur mycket v채ger? vikter ett kilogram kg

1 kg

h채lften s책 m책nga 89

40645456.indb 89

2016-02-04 09:42


Kapitel 8

Mål för kapitel 8 är att kunna • • • • •

102

40645456.indb 102

ental och tiotal inom talområdet 11-15 addera och subtrahera inom talområdet 0-15 ordningstalen 13-15 jämföra tal - störst och minst avläsa halvtimmar på klockan Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:43


Mina matteord 8 ett ental ett tiotal växla en halvtimme störst

12

10

minst

12

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 103

103

2016-02-04 09:43


Kapitel 9

Mål för kapitel 9 är att kunna • • • • •

116

40645456.indb 116

ental och tiotal inom talområdet 16-20 addera och subtrahera inom talområdet 0-20 ordningstalen 16-20 jämföra tal och ordna i storleksordning förstå volym och hur mycket något rymmer Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:43


Mina matteord 9 storleksordning 6 10 12 17 20 full tom halvfull nästan full nästan tom

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 117

117

2016-02-04 09:43


Kapitel 10

Mål för kapitel 10 är att kunna • • • •

130

40645456.indb 130

räkna med tio i taget till hundra använda orden mynt och sedlar växla sedlarna 20 kr, 50 kr och 100 kr till tiokronor mäta i liter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Mina matteord 10 ett mynt

en sedel

Hur mycket rymmer?

en liter l

ett mått

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 131

131

2016-02-04 09:44


Räkna.

Måla tiotalen blå.

Rita lika många

som .

10 kr

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

20 kr

20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

30 kr

30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

40 kr

40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

50 kr

50 132

40645456.indb 132

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Måla tiotalen.

10

20

30

Skriv tiotalen som fattas.

10

40

40

50

20

50

30 30

Rita tiokronor.

=

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 133

133

2016-02-04 09:44


Räkna.

Måla tiotalen blå.

Rita lika många

som .

60 kr

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

60 61, 62, 63,

70 kr

64, 65, 66, 67, 68, 69

70 71, 72, 73,

80 kr

74, 75, 76, 77, 78, 79

80 81, 82, 83,

90 kr

84, 85, 86, 87, 88, 89

90 100 kr

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

100 134

40645456.indb 134

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Måla tiotalen.

80

60

70

90

100

Hoppa 10-steg framåt på tallinjen. 0

10

20

30

40

50

Skriv tiotalen från 10 till 100.

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 135

60

70

80

90 100

100 135

2016-02-04 09:44


Hur många kronor?

136

40645456.indb 136

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

1+1= 10+10=

2+1= 20+10=

3+1= 30+10=

4+1= 40+10=

5+1= 50+10=

6+1= 60+10=

7+1= 70+10=

8+1= 80+10=

9+1= 90+10= Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Hoppa 10-steg bakåt på tallinjen. 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Skriv tiotalen från 100 till 10.

100

Skriv tiotalen som fattas.

90

70

50

60

100

Skriv 10 kronor i mynten.

80

Skriv 100 kronor i sedeln.

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 137

Läxa 19

137

2016-02-04 09:44


138

40645456.indb 138

11+1=

11-1=

15+1=

12+1=

12-1=

16+2=

12+2=

12-2=

17+3=

13+2=

13-2=

18+1=

14+3=

14-3=

18+2=

13+3=

13-3=

19+1=

14+2=

14-2=

14+4=

15+2=

15-2=

15+5=

16+3=

16-3=

14+5=

17+2=

17-2=

15+3=

15+4=

15-4=

13+4=

16+4=

16-4=

13+5= Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Jag har

Jag förlorar

14 kulor

3 kulor

14 -

=

kulor

16 kulor

5 kulor

-

=

kulor

19 kulor

8 kulor

-

=

kulor

19-1=

18-5=

20-5=

18-2=

18-7=

16-5=

17-3=

17-4=

20-3=

19-2=

19-4=

17-7=

18-3=

18-4=

20-4=

19-3=

19-8=

17-6=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 139

Jag har kvar

139

2016-02-04 09:44


Måla cirklar med jämna tal röda. Måla cirklar med udda tal blå.

11+9

13+3

18-5 19-4

14+3 13+5

19-6

20-5

19-3 11+7

20-4 17-4

15+2

11+6 18-4

20-6 12+5 12+6

140

40645456.indb 140

11+8 17-1

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Hur mycket rymmer flaskorna? Måla lika många litermått.

5L

1L

1L

1L

1L

1L

2L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

1L

4L

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 141

141

2016-02-04 09:44


Mät med en linjal. Rita ett sugrör som är dubbelt så långt.

5 cm 4 cm 3 cm

Mät med en linjal. Rita ett sugrör som är hälften så långt.

10 cm 8 cm 6 cm 142

40645456.indb 142

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44


Måla bilden.

11, 12

13, 14

15, 16

17, 18

19-8

14+3

18 +

12+7

4

14+4

13+6

+ 16

2

18-5

15+5

+2 17 4 + 13

20-5 17-4

18-4

12+5 15+3

19, 20

18-3

20-3 20-7

19-3

14+5

12+8

18-7 19-7

16-4

13+5

19

-

5

-7 18 20-2

20-6

17-5

20-9

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40645456.indb 143

Läxa 20

143

2016-02-04 09:44


A allt 75 B bakåt 61 C centimeter 47 cirkel 89 D dela 19 diagram 47 differens 75 dubbelt så många 75 E enkrona 19 ental 103 F fattas 61 femkrona 19 framåt 61 full 117 H halvfull 117 halvtimme 103 Hur lång? 33 Hur mycket kostar? 19 Hur mycket rymmer? 131 Hur mycket väger? 89 Hur mycket är klockan? 61 Hur många? 5 hälften så många 89 J jämna tal 61

144

40645456.indb 144

K kilogram 89 kvadrat 89 kvar 75 köpa 75 L lika många 5 likadant 33 likhetstecken 19 linjal 47 liter 131 lång, längre, längst 33 lätt, lättare, lättast 75 M mindre än 47 minst 103 minustecken 75 mynt 131 mått 131 mäta 33 mönster 5 N nästan allt 75 nästan full 117 nästan tom 117 O ordningstal 19 P par 89 plustecken 33 R rektangel 89 ringa in 5 ruta 5 räkna 47 räknesaga 61

S sedel 131 siffra 5 stapel 47 storleksordning 117 streck 5 större än 47 störst 103 störst först 47 summa 61 T tal 33 talblock 61 talkamrater 19 tallinje 75 talrad 5 tillsammans 47 timme 61 tiokamrater 47 tiokrona 33 tiotal 103 tom 117 triangel 89 tung, tyngre, tyngst 75 U udda tal 61 V varannan 5 vikter 89 visare 61 våg 75 växla 103 Ä är lika med 19

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2016-02-04 09:44Mattegruvan

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Ylva Svensson Gunilla Östergren

Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med. Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

Grundbok

Läxbok

Kopieringspärm

Lärarhandledning

Lärarwebb

GRUNDBOK

ISBN: 978-91-40-64545-6

40645456_Omslag.indd 1

2016-09-14 09:55