9789127454224

Page 1

4

PULS NO 4

PULS NO

PULS NO årskurs 4 innehåller sex kapitel fördelade mellan ämnena biologi, fysik och kemi.

PULS NO GEOGRAFI

SAMHÄLLSKUNSKAP

RELIGIONSKUNSKAP

HISTORIA

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

PULS NO årskurs 4:

PULS NO SO GRUNDBOK

PULS NO 4

4

GEOGRAFI • SAMHÄLLSKUNSKAP • RELIGIONSKUNSKAP • HISTORIA GEOGRAFI • SAMHÄLLSKUNSKAP • RELIGIONSKUNSKAP • HISTORIA

PULS NO

PULS NO

ARBETSBOK

LÄRARHANDLEDNING MED LÄRARWEBB

MED WEBBÖVNINGAR

PULS NO 4

PULS NO GEOGRAFI

SAMHÄLLSKUNSK

AP

RELIGIONSKUNSK

PULS NO AP

HISTORIA

ARBETS BOK

MED WEBBÖVN

INGAR

BIOLOGI FYSIK KEMI

BIOLOGI FYSIK Janna Malmgren

KEMI

GEOGRAFI SAMHÄLLSKUNSKAP BIOLOGI GEOGRAFI FYSIK

BIOLOGI

RELIGIONSKUNSKAP KEMI

FYSIK

HISTORIA

KEMI Janna Malmgren

Grundbok

Arbetsbok med webbövningar

Janna Malmgren

Lärarhandledning med lärarwebb

PULS NO och SO är ett läromedel för årskurs 4–6. Ämnena inom NO respektive SO är samlade i årskursböcker där fakta byggs på i en tydlig progression.

BIOLOGI

Läs mer på nok.se/puls

FYSIK KEMI ISBN 978-91-27-45422-4

9 789127 454224

PULS NO 4 Grundbok_cover.indd Alla sidor

2020-06-30 10:23


NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundservice: Tel 08-453 87 00, kundservice@nok.se nok.se

Innehåll Vad är NO? 4

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30 195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se fsbutiken.se

Vad är biologi? 4 Vad är fysik? 5

BI

Faktagranskare Kost och hälsa: Kerstin Wallander, barnläkare Den levande planeten: Gerd Ouchterloney, universitstsadjukt, Linnéuniversitetet Dygn, årstider och år: Christer Fuglesang, professor, KTH Värme: Pieter Kuiper, lektor, Linnéuniversitetet Vatten och luft samt Ämnen och material: Anders Thapper, lektor, Uppsala universitet.

BI

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering är inte tillåten för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Biologi Fysik

KE

Kemi

Vad är kemi? 5

Projektledare Elinor Ädling och Jerker Bengtsson Textredaktör Gitten Skiöld Språkgranskare Maria Ramsby Guillemain Grafisk form och omslag Anita Dolmark Omslagsillustration Anders Lagerdahl

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

BI FY

Kost och hälsa 6 Näringsrik kost 8 Rörelse och vila 10 Hygien 12

Den levande planeten 14 Livet på vår planet 16

Växter 18 Sporväxter 20 Ormbunkar 20 Mossor 21 Fröväxter 22 Barrväxter 23 Blomväxter 24 FAKTA OM Träd 26

Svampar 28 Vissa svampar är parasiter 30 FAKTA OM Penicillin 31

© 2020 Berth Belfrage, Lennart Enwall, Roger Olsson, Staffan Sjöberg, Gitten Skiöld, Kerstin Wallander och Birgitta Öberg. Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Polen 2020 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27- 45422-4

PULS NO 4_del 1.indd 2

2020-08-17 10:25


Djur 32 Ryggradslösa djur utan skelett 34 Nässeldjur 34 Blötdjur 35 Ryggradslösa djur med skelett utanpå kroppen 36 Insekter 36 Spindeldjur 37 Växelvarma ryggradsdjur 38 Fiskar 38 Groddjur 39 Jämnvarma ryggradsdjur 40 Fåglar 40 Däggdjur 41 REPORTAGE Växter kan känna dofter av djur 42 KE

Vatten och luft 44 Vatten 46 Vattnets egenskaper 46 Vattnets naturliga kretslopp 50 Människans kretslopp med vatten 52 Vattenrening och avloppsrening 54

Luft 56 Luft är livsviktigt 56 Luftens gaser 57 Luften kan transportera ämnen 58 FAKTA OM Dykning 60

PULS NO 4_del 1.indd 3

FY

Värme 62 Värme 63 Värmeledning 66 Värmestrålning 68 Strömning 69 Fast, flytande eller gas 70

FY

Dygn, årstider och år 72 Dygn 74 Ett varv runt solen tar ett år 76 Månen 78 Människan i rymden 80 På rymdstationen 82 REPORTAGE På jakt efter rymdens snabbaste partiklar 84

KE

Ämnen och material 86 Material 88 Naturmaterial 88 Framställda material 89 Vatten som lösningsmedel 90 Saltvattens egenskaper 92 FAKTA OM Vad är glas? 94 FAKTA OM Framtidens material 95

Register 96

2020-08-17 10:25


Vad är NO? NO är en förkortning av naturorienterande ämnen. Med hjälp av de tre ämnena biologi, fysik och kemi kan vi förstå och förklara vår omvärld. När vi förstår hur vår omvärld fungerar, hur den är uppbyggd och varför olika saker ser ut som de gör, kan vi människor hjälpa till att föra utvecklingen framåt på ett bra sätt.

NO-ämnena hänger ofta ihop. Ett exempel är när vi lär oss om vatten. I kemi kan vi titta närmare på vad vatten består av. I fysik kan vi upptäcka vad som händer när vi värmer eller kyler vatten. I biologi kan vi prata om att allt levande behöver vatten och hur vi kan använda det vatten vi har på jorden på ett hållbart sätt.

BIOLOGI

Vad är biologi? Biologi betyder läran om allt som lever. I ämnet biologi får du veta mer om hur naturen och din kropp fungerar och hur du ska ta hand om naturen och dig själv för att må bra.

I den här boken får du läsa om vad som är en bra kost och vad du behöver tänka på för att ha en god hälsa. Du får även läsa om hur allt levande på vår planet delas in efter hur cellerna ser ut och hur vi grupperar växter, svampar och djur.

4 PULS NO 4_del 1.indd 4

2020-08-17 10:25


Vad är fysik?

FYSIK

I ämnet fysik tar vi reda på och förklarar olika fenomen runt omkring oss, till exempel hur saker kan falla, hur ljud sprider sig eller hur elektricitet bildas. Genom att göra undersökningar och läsa om vad andra har upptäckt får vi hjälp att förstå sådana fenomen.

I den här boken får du läsa om rymden och om hur vår tidmätning utgår från jordens och månens rörelser. Du får även läsa om rymdresor och vad man forskar om på rymdstationen ISS. I fysiken undersöker du också hur värme kan flytta sig och hur en termometer fungerar.

KEMI

Vad är kemi? I kemi undersöker vi hur olika ämnen byggs upp, hur nya ämnen kan bildas och hur ämnen kan separeras från varandra.

I den här boken får du läsa om att ämnen består av atomer och molekyler och vilka egenskaper olika material har. Du får också läsa om vattnets kretslopp, vad luft består av och varför salt löser sig i vatten.

5 PULS NO 4_del 1.indd 5

2020-08-17 10:25


Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja lä

Kost och hälsa BIOLOGI

Tänk om du skulle få äta din favoriträtt varje dag, till frukost, lunch och middag. Och tänk om du hela dagarna kunde hålla på med det du tycker allra mest om att göra. Det skulle nog vara roligt, men snart skulle din kropp protestera på olika sätt.

För att vi människor ska må bra och ha en god hälsa behöver vi variera både vad vi äter och vad vi gör. Om vi äter lagom mycket av olika näringsämnen har vi en bra kost. För vår hälsa är det också viktigt att vi rör på oss, sover tillräckligt mycket och håller oss rena.

6 PULS NO 4_del 1.indd 6

2020-08-17 10:26


ringskedja längre?

I det här kapitlet får du läsa om

• •

vad bra kost är varför det är viktigt för hälsan att äta, träna, sova och ha en god hygien.

Snart börjar träningen. Jag laddar med naturgodis för att få energi.

Jag äter hellre mellis efter träningen.

Jag vill få i mig alla näringsämnena före träningen. Därför äter jag alltid en hamburgermeny.

7 PULS NO 4_del 1.indd 7

2020-08-17 10:26


Näringsrik kost Ett annat ord för mat är kost. Våra kroppar byggs upp av den kost vi äter. Därför är det viktigt att maten är näringsrik. Det betyder att maten ska innehålla lagom mycket av de olika näringsämnena som vi behöver. En del näringsämnen bygger upp kroppens olika delar, medan andra ger oss energi, så att vi orkar röra på oss. När vi äter näringsrik mat blir vi mätta och pigga. Proteiner, kolhydrater och fett är vanliga näringsämnen. De finns i nästan allt vi äter. Vi behöver också vitaminer, mineraler, salt och vatten.

Proteiner finns bland annat i fisk, kött, ägg, bönor och tofu. Proteiner hjälper till att bygga upp dina muskler. Man kan alltså säga att proteiner fungerar som ett byggmaterial.

Kolhydrater finns i bröd, gröt, flingor, potatis, ris och frukt. En del kolhydrater är bränsle som ger dig energi. Andra är fibrer som gör att du håller dig mätt länge och att tarmarna arbetar bra.

Fett finns bland annat i matfett, matolja, fisk och nötter. Fettet är bränsle som ger dig energi. Det hjälper också att hålla kvar värmen i kroppen och skyddar ömtåliga organ.

8

Organ är en kroppsdel som har en speciell form och funktion.

PULS NO 4_del 1.indd 8

2020-08-17 10:26


Vitaminer finns framför allt i frukt, bär, grönsaker, potatis, mjölk och ägg. Vitaminer behövs för att du ska växa ordentligt och hålla dig frisk. Det finns 13 olika vitaminer som kroppen behöver för att fungera bra.

Mineraler finns i olika sorters mat. Mjölk och ost innehåller mineralerna kalcium och fosfor, som bygger upp skelettet och tänderna. Broccoli och spenat innehåller järn, som behövs i blodet. Ägg, mjölk och nötter innehåller zink, som är viktigt för huden och för att du ska hålla dig frisk.

Salt finns i nästan all mat. Det styr balansen av vätska i kroppen.

Vatten finns som dryck och i all mat. Det innehåller ingen näring, men tillsammans med saltet ser det till att det är lagom mycket vätska i alla celler i hela kroppen.

Mat och miljö Miljön påverkas av hur maten odlas och hur den transporteras. Det är bra både för dig och för miljön om du försöker att:

Välja mat som har odlats i närheten och inte har transporterats långt.

Välja vegetariskt protein ibland. Det kan till exempel vara ärtor, bönor och tofu.

Bara lägga upp så mycket mat som du kommer att äta upp på tallriken.

BIOLOGI • KOST OCH HÄLSA

PULS NO 4_del 1.indd 9

9 2020-08-17 10:26


Hygien God hygien betyder att man håller sig själv och sin omgivning ren. Att ha en god hygien kan hjälpa oss att inte bli sjuka och sprida smitta.

Tvätta händerna Sjukdomar kan spridas på olika sätt, till exempel genom att någon som är sjuk hostar eller nyser. Då följer virus med ut i luften och kan hamna hos andra. Man kan även bli sjuk av virus eller bakerier som man fått på händerna. Därför ska man tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten flera gånger om dagen. Det är också viktigt att det är rent på toaletter, i badrum och i kök.

Tvätta händerna när

• • • • •

du har varit ute och kommer in du har varit på toaletten du ska laga mat eller äta du har varit nära någon som är sjuk

Tvätta händerna med tvål i 30 sekunder, så ökar chansen att virus och bakterier försvinner.

händerna är smutsiga.

Nysa och hosta När man är förkyld finns det gott om virus, snuva och slem i luftvägarna. Det vill kroppen göra sig av med och därför nyser eller hostar man. Då följer förkylningsvirus med ut i luften. En del virus kan överleva många timmar utanför kroppen. Därför är det bra att nysa och hosta i armvecket och inte sprida viruset till andra.

12

BIOLOGI • KOST OCH HÄLSA

PULS NO 4_del 1.indd 12

2020-08-17 10:26


Svett Du svettas för att kroppen har blivit extra varm och behöver kylas av. I svett finns vatten som leder bort värme från huden. När svett kommer i kontakt med bakterier som finns på kroppen kan det börja lukta. Om man har blivit mycket svettig ska man duscha eller tvätta av sig. Svettiga kläder behöver också tvättas.

Friska tänder Har du tappat alla mjölktänder? De nya tänderna som växer fram ska du ha kvar hela livet. Därför är det bra om du har en god munhygien och håller tänderna rena. Varje gång du äter eller dricker något börjar bakterier som finns i munnen att tillverka en syra. Syran kan göra hål i tändernas emalj, det vill säga tandens yttersta lager. Hål i tänderna kallas också för karies. Bakterierna trivs allra bäst när de får socker. Sockret kan till exempel komma från godis och läsk. Tänderna klarar sig mycket bättre om du inte småäter, utan bara äter frukost, lunch, middag och ett par mellanmål. Och borstar tänderna varje dag.

När du svettas mycket behöver du också dricka mycket vatten.

Borsta tänderna på morgonen och på kvällen, så minskar risken att det blir hål i dem.

Använd gärna tandkräm med fluor som stärker dina tänder.

BIOLOGI • KOST OCH HÄLSA

PULS NO 4_del 1.indd 13

13 2020-08-17 10:26


Vatten och luft KEMI

Vatten kan lyfta stora fartyg, bilda moln, släcka vår törst och göra oss rena. Luft syns inte men kan fylla våra lungor och få en ballong att flyga. Livet på jorden behöver vatten och luft.

Utan vatten och luft skulle det varken finnas växter eller djur. Om vi undersöker de pyttesmå delar som vatten och luft består av, kan vi förstå vilka speciella egenskaper de har.

44 PULS NO 4_del 1.indd 44

2020-08-17 10:28


I det här kapitlet får du läsa om

• • • • • • •

vattenmolekyler ytspänning att is är lättare än vatten vattnets naturliga kretslopp hur vattenverk och reningsverk fungerar luftens molekyler luftföroreningar.

Jag har hört att vattnet vi dricker kan ha varit moln innan det hamnade i glaset.

Om det stämmer, vad skiljer egentligen vatten från luft?

45 PULS NO 4_del 1.indd 45

2020-08-17 10:28


vatten

is

vatten och is

Is är lättare än vatten Har du tänkt på vad som händer när du lägger en isbit i ett glas vatten? Isen flyter. I is ligger vattenmolekylerna i ett speciellt mönster, och det är helt tomt mellan dem. Därför är is lätt. I flytande vatten rör sig vattenmolekylerna nära varandra, det finns inte lika mycket tomrum mellan dem. Flytande vatten är därför tyngre än is. Vad skulle hända med isen på sjön om is var tyngre än flytande vatten?

48

KEMI • VATTEN OCH LUFT

PULS NO 4_del 1.indd 48

2020-08-17 10:28


Har du funderat på varför vattendroppar är runda?

Ytspänning Har du sett en insekt som springer på vattenytan i en sjö? Eller har du fyllt så mycket vatten i ett glas att vattenytan buktar, utan att vattnet rinner över? Det beror på vattnets ytspänning. Vid vattnets yta, precis i gränsen mellan vattnet och luften, håller vattenmolekylerna extra hårt ihop med varandra. I vattenytan blir det som en tunn, seg hinna av vattenmolekyler. Vi säger att vattnets ytspänning ökar. Det är ytspänningen som gör att vattendroppar är runda, att vattnet stannar i det fulla glaset och att insekten kan gå på vattenytan.

Vattnet rinner inte över tack vare ytspänningen.

Vattnets ytspänning gör att den lätta skräddaren kan gå på vattenytan.

KEMI • VATTEN OCH LUFT

PULS NO 4_del 1.indd 49

49 2020-08-17 10:28


Vattnets naturliga kretslopp I naturen rör sig vatten runt mellan olika ställen hela tiden. Vi säger att vattnet rör sig runt i ett kretslopp. När snö och is smälter på våren, eller när det regnar mycket, fylls bäckar och åar med massor av vatten. Vattnet rinner vidare ut i älvar, sjöar och hav. Varma och soliga dagar avdunstar vatten från sjöarna och haven. Då blir vattnet ånga, som stiger uppåt i luften. Högt uppe i luften kan vattenångan bli till små vattendroppar. Tillsammans bildar dropparna moln. Om dropparna blir tillräckligt stora och tunga faller de ner. Det börjar regna eller snöa. Vattnet faller ner på marken och så kan det fylla på bäckar och åar igen. Den här rörelsen av vatten i naturen kallas för kretslopp.

När vattenånga kyls ner bildas moln. Om vattendropparna i molnen blir för tunga, faller de ner som regn.

50

KEMI • VATTEN OCH LUFT

PULS NO 4_del 1.indd 50

2020-08-17 10:28


2

Högre upp är luften kallare. Där kyls vattenångan av och blir små vattendroppar. De bildar moln.

3 Om dropparna i molnen blir för stora och tunga faller de ner som regn eller snö.

1 Solens strålar värmer jorden. När sjöar och hav värms upp, avdunstar vatten och blir vattenånga. Ångan är lätt och stiger uppåt.

4

En del av vattnet från molnen tas upp av växter och används i deras fotosyntes. Annat vatten samlas i bäckar och åar.

6 Så småningom kommer vattnet ut i sjöar och hav igen.

5 En del vatten sipprar ner i jorden och bildar grundvatten.

KEMI • VATTEN OCH LUFT

PULS NO 4_del 1.indd 51

51 2020-08-17 10:29


4

PULS NO 4

PULS NO

PULS NO årskurs 4 innehåller sex kapitel fördelade mellan ämnena biologi, fysik och kemi.

PULS NO GEOGRAFI

SAMHÄLLSKUNSKAP

RELIGIONSKUNSKAP

HISTORIA

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

PULS NO årskurs 4:

PULS NO SO GRUNDBOK

PULS NO 4

4

GEOGRAFI • SAMHÄLLSKUNSKAP • RELIGIONSKUNSKAP • HISTORIA GEOGRAFI • SAMHÄLLSKUNSKAP • RELIGIONSKUNSKAP • HISTORIA

PULS NO

PULS NO

ARBETSBOK

LÄRARHANDLEDNING MED LÄRARWEBB

MED WEBBÖVNINGAR

PULS NO 4

PULS NO GEOGRAFI

SAMHÄLLSKUNSK

AP

RELIGIONSKUNSK

PULS NO AP

HISTORIA

ARBETS BOK

MED WEBBÖVN

INGAR

BIOLOGI FYSIK KEMI

BIOLOGI FYSIK Janna Malmgren

KEMI

GEOGRAFI SAMHÄLLSKUNSKAP BIOLOGI GEOGRAFI FYSIK

BIOLOGI

RELIGIONSKUNSKAP KEMI

FYSIK

HISTORIA

KEMI Janna Malmgren

Grundbok

Arbetsbok med webbövningar

Janna Malmgren

Lärarhandledning med lärarwebb

PULS NO och SO är ett läromedel för årskurs 4–6. Ämnena inom NO respektive SO är samlade i årskursböcker där fakta byggs på i en tydlig progression.

BIOLOGI

Läs mer på nok.se/puls

FYSIK KEMI ISBN 978-91-27-45422-4

9 789127 454224

PULS NO 4 Grundbok_cover.indd Alla sidor

2020-06-30 10:23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.