9789152316177

Page 1

Träna till test – sfi B Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet. Träna till test innehåller läs-och hörförståelseövningar som tränar att uppfatta vardaglig och konkret information. Träna till test innehåller även varierande övningar i att tala och skriva. De muntliga övningarna tränar både egen produktion och interaktion med andra. På hemsidan kan man ladda ner mp3-filer med hörförståelser samt facit. Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs B inom sfi enligt GERS nivå A1/A2. I Träna till test - lärarmaterial med tester finns mp3-filer och tester med facit till de fyra färdigheterna.

Träna till test sfi kurs B Eva Bernhardtson, Louise Tarras

(523-1617-7)


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

INNEHÅLL

Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Till eleven.................... 5

Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form: Miber Foton: Miber Bildkällor: s. 9 Erik Mårtensson/TT, s. 9 Drago Prvulovic/TT, s. 11 Tupungato/ Shutterstock.com, s. 18 Janerik Henriksson/SCANPIX, s. 34 Tupungato/Shutterstock.com, s. 34 Vytautas Kielaitis/ Shutterstock.com, s. 34 JuliusKielaitis/Shutterstock.com

Höra............................. 6 Läsa........................... 12 Tala............................. 24

Träna till test – sfi kurs B ISBN 978-91-523-1617-7 © 2014 Eva Bernhardtson, Louise Tarras och Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Skriva......................... 30

Första upplagan Första tryckningen

Egna anteckningar....42

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2014

2

3


Till eleven I Träna till test B tränar du att lyssna, att läsa, att tala och att skriva inför B-provet i Sfi. Boken har fyra delar: I den första delen lyssnar du på olika hörförståelser och väljer rätt svarsalternativ. I den andra delen läser du olika texter och sätter kryss för rätt svarsalternativ. Texterna handlar om olika ämnen som du kommer i kontakt med i din vardag. I den tredje delen tränar du att berätta om olika ämnen. Du berättar något själv eller pratar tillsammans med andra. I den sista delen tränar du att skriva olika slags texter, till exempel sms, mejl och meddelanden. Till många uppgifter finns ett påstående eller en fråga som du ska kommentera. Vi hoppas att Träna till test hjälper dig att klara B-provet i Sfi. Författarna

4

5


3 Ett möte

4 Att ringa 112

Lyssna på två personer som pratar. Sätt kryss vid rätt svar. Du får höra dialogen två gånger.

A

Ska kvinnan flytta?

Lyssna på en man som ringer 112. Du får höra samtalet två gånger.

A

Han är sjuk.

Ja

Han är rädd.

Nej Kanske

B

Varför ringer mannen 112? Sätt kryss vid rätt svar.

Han vill ha en taxi.

B

Vilken hjälp behöver mannen? Sätt kryss vid rätt bild.

Vart ska hon gå? Till skolan Till bion Till jobbet

8

9


8 Meddelande

7 Pia Sundhage

Läs texten.

Läs texten. Pia växte upp med mamma, pappa och många syskon. Hennes syskon var inte intresserade av sport. Men Pia var mycket intresserad av sport. Speciellt av fotboll. Därför började hon träna fotboll i ett lag med andra flickor. Pia tränade och tränade och blev bättre och bättre. Hon ville spela match mot andra lag. Men när Pia var liten fanns inte fotbollsmatcher för flickor. Hennes tränare sa att hon kunde byta namn till ett pojknamn. Då kunde hon vara med pojkarna och spela match. Det ville Pia. I två år kallade hon sig för Pelle istället för Pia. Nu är Pia vuxen och har spelat fotbollsmatcher i många länder. Hon har också varit tränare i både USA och Kina.

Välkommen att prova boxning Alla som vill prova boxning får träna gratis. Varje måndag kl.18.30 har vi träning med ledare. Kom till sporthallen i centrum. Ta med träningskläder och skor. Boxhandskar finns att låna. Kom en måndag när det passar. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Boxning passar män och kvinnor, unga och gamla. Barn är välkomna från 7 år.

Vad är rätt? Sätt tre kryss.

A B C D E

Pias syskon spelade fotboll. Bara Pia spelade fotboll av syskonen. Hon har spelat fotboll med pojkar. Pia kallade sig Peter i ett par år. Hon har varit fotbollstränare i andra länder.

Berätta vad du tycker om fotboll.

18

Vad är rätt (R)? Vad är fel (F)? Skriv R eller F i rutan.

Jag läste texten _______ gånger.

Tala, övning 3G s. 26

A B C D E

Du kan träna gratis varje vardag. Du får låna träningskläder. Du måste anmäla att du ska komma. Boxning är en sport för både tjejer och killar. Skolbarn är också välkomna.

Berätta om en sport. Jag läste texten _______ gånger.

Tala, övning 3H s. 26

19


5 Prata till bild Berätta för någon.

6 Vad tror ni? Läs tillsammans med någon. Svara på frågorna och prata om vad som händer.

Maria kör bil. Hon är ensam i bilen. Maria har kört i flera timmar. Hon börjar bli trött och hungrig. Snart måste hon stanna och äta något. zz Vad heter kvinnan? zz Hur gammal är hon ungefär? zz Är hon glad, arg eller ledsen?

Hon ser ett café. Maria stannar bilen och kliver ur. Då ser hon en person inne på caféet. Maria vet vem det är, men hon vill inte träffa personen. Maria går snabbt tillbaka till bilen. Hon stänger bildörren och startar motorn.

zz Var är kvinnan? zz Vad ser hon? zz Vad ska hon köpa? zz zz zz zz

28

Vem ska äta det hon köper? Hur mycket kostar det hon köper ungefär? Betalar hon kontant eller med kort? Hur betalar du när du handlar något?

zz Varför är Maria ensam i bilen? Vad tror ni? zz Varför vill inte Maria träffa personen? Vad tror ni? zz Vad gör Maria sedan? Vad tror ni?

Det var lätt att förstå bilden. _________

Det var roligt att prata tillsammans. _________

Det var lätt att svara på frågorna. __________

Det var bra frågor. __________

29


8 Glöm inte!

9 En nyckel

Skriv tre saker. Vems nyckel?

En vän ska bo i din lägenhet när du är på semester. Skriv tre saker som din vän måste göra när han eller hon bor i din lägenhet.

Var ligger huset? Hur många rum?

Gammal eller nytt hus? Glöm inte!

Vilka bor i huset?

Skriv och berätta om huset. ____________________________________________________ Det är nyckel . Huset ligger i ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

38

Jag har lätt att glömma saker. _________

Hur många nycklar har du? _________

Jag har lätt att komma ihåg saker. _________

Vad kan du öppna med dina nycklar? _________

39


Träna till test – sfi B Träna till test är ett studiematerial inför det nationella sfi-provet. Träna till test innehåller läs-och hörförståelseövningar som tränar att uppfatta vardaglig och konkret information. Träna till test innehåller även varierande övningar i att tala och skriva. De muntliga övningarna tränar både egen produktion och interaktion med andra. På hemsidan kan man ladda ner mp3-filer med hörförståelser samt facit. Träna till test är baserat på beskrivningen av uppnådda mål för kurs B inom sfi enligt GERS nivå A1/A2. I Träna till test - lärarmaterial med tester finns mp3-filer och tester med facit till de fyra färdigheterna.

Träna till test sfi kurs B Eva Bernhardtson, Louise Tarras

(523-1617-7)