9789152313213

Page 1

Första Ordna orden Att lära sig nya ord är viktigt. Man blir bättre på att förstå det man läser eller hör och man får lättare att aktivt delta i samtal. I Första Ordna orden får eleverna utifrån spännande texter såväl stärka som utöka sitt ordförråd. Många inspirerande, kreativa och nyttiga övningar lär eleverna vad olika ord och uttryck betyder och hur man använder dem. Lästräning, ordkunskapsövningar, knep och knåp i språket och eget skrivande går hand i hand och tar ett helhetsgrepp på ämnet svenska. Ett rikt bildmaterial och en genomarbetad

(523-1321-3)

Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar

struktur gör boken lättillgänglig och rolig att arbeta med.

Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar


Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Tobias Ludvigsson Grafisk form: Miber Omslag: Miber Bildredaktör: Miber Bildkällor: sid. 36 REX Features/IBL Bildbyrå, sid. 37 Kamerapress/IBL Bildbyrå, sid. 37 Hussein El-Alawi/Sydsvenskan/IBL Bildbyrå, sid. 37 Rex Features/IBL bildbyrå, sid. 61 Håkan Sandbring/sydpol.com/IBL Bildbyrå, sid. 149 Bridgeman/IBL Bildbyrå, sid. 175 Anders Jahrner/IBL Bildbyrå Första Ordna orden ISBN 978-91-523-1321-3 © 2012 Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Livonia Print Riga 2012

2


Det är viktigt att ha koll på orden. Den som

lider av ordbrist hamnar lätt vilse i orddjungeln. Den som har ett dåligt ordförråd står också

ordlös i en ordväxling. Och har du inte koll på

orden blir du lätt lurad av skickliga ordvrängare. Med hjälp av Första Ordna orden får du ett

rikare språk. Det har du användning för när du ska uttrycka dig. Både i tal och skrift.

Dessutom är ordkunskap roligt. Eller vad sägs

om bondlurk, driftkucku, stinkpadda, hurtbulle, tarmludd, äppelknyckarbyxor, hoppjerka, snorgärs och mähä.

Kerstin Erlandsson-Svevar och Mattias Danielsson

3


Klok som en kråkfågel ............................................ 6 Världens sämsta förlorare .................................. 36 Tomten ....................................................................... 60 Tro inte på allt du hör

och inte på det du ser heller ............................. 86 Hjärta rimmar på smärta ...............................118 Kroppens krigare .................................................148 Ett litet felsteg kan innebära döden .......... 174 Kryddor kan starta krig ...................................200

5


Klok som en … kråkfågel Klok som en uggla brukar man säga. Då menar man att en person är ovanligt förståndig. Klok som en kråka,

Hitta en nöt.

borde det egentligen heta. Kråkfåglar är nämligen mycket smartare än ugglor. Fågelforskare har kommit fram till att kråkor är duktiga i matte. När en människa gömmer sig i ett gömsle förstår kråkan att någon är där. Den närmar sig inte – inte ens

Flaxa up en ledninp på g.

om den blir lockad med mat. Om kråkan ser att personen ger sig av vågar den sig fram för att äta. Om två gömmer sig och bara en kommer ut, så förstår kråkan att en person är kvar. Först när båda har gått iväg skuttar fågeln fram. Smart.

Släppa nöten på trafikerad väg.

Men rör det sig om ännu fler personer får kråkorna problem. Kråkor är också ett av få djur som kan hantera verktyg. De Vänta på grön gubbe.

kan till och med tillverka egna. I fångenskap har kråkor visat att de kan lirka upp mat ur ett rör med hjälp av ståltråd. För att lyckas har kråkan först böjt ståltråden. Det är ett bevis på att kråkor kan lösa problem i flera steg. I Japan finns det kråkor som har lärt sig att skaffa mat med hjälp av en metod som kräver både noggrann

Hämta nöten och äta den.

6

planering och tålamod:


Andra pippi-myter GLAD SOM EN LÄRKA

t k s l Fa

Lärkor är inte muntrare än andra fåglar. Kanske är det lärkans pigga sång som gett upphov till talesättet.

KLOK SOM EN UGGLA

t k s l Fa

Det finns inget som talar för att ugglor är klokare än andra fåglar. Ugglan har däremot väldigt bra syn.

DUM SOM EN GÅS

t k s l Fa

Gäss är inte dumma. I stället är gäss några av planetens smartaste fjäderfän. De är mycket vaksamma och har ett avancerat system som varnar för rovfåglar.

7


ORD FRÅN TEXTEN Förklara med en mening vad de understrukna orden betyder.

Vad gör man när man döljer sig? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Vad är ett gömsle? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Vad gör man när man hanterar något?

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Hur är en väg som är trafikerad?

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Vad menas med att man tillverkar något?

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

8


Vad gör man när man lirkar upp något? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Hur är man om man är munter?

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Vad är en myt?

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Hur är något som är avancerat?

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

9


I början av texten om fåglar på sid. 6 finns ord som betyder klok. Vilka?

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Vilka andra ord, så kallade synonymer, kan du komma på som betyder ungefär samma sak som duktig?

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

10


ORDNA ORDEN Sätt in orden under rätt rubrik.

lya

kulting

morra

kackla

killing

holk

kätte

grymta

yla

gryt

kid

kalv

lamm

råma

spilta

Hur djur kan låta

Var djur kan ”bo”

Djurens ungar

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Finns det ord du inte kan i 4 a? Ta i så fall reda på vad de betyder. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

11


ORD I UTTRYCK Vilket djur tänker du på i uttrycken A–E? Vad betyder uttrycken? Välj rätt betydelse från rutorna.

en gång sådan alltid sådan

blunda för verkligheten

ha en egen bostad

vara feg

hjälpa till så gott man kan

ha en egen lya Djur

___________________________________

Betydelse _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

dra sitt strå till stacken Djur

___________________________________

Betydelse _________________________________________________________________

12

_________________________________________________________________


sticka huvudet i sanden

Djur

___________________________________

Betydelse _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

r채nderna g책r aldrig ur

Djur

___________________________________

Betydelse _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

sticka svansen mellan benen

Djur

___________________________________

Betydelse _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

13


BILDA ORD I texten om fåglar finns ordet fågelforskare. I svenskan kan vi bilda massor med nya ord genom sammansättning. Vi sätter helt enkelt samman två eller fler ord som blir till ett nytt. Ibland ändras det första ordet lite. Så här till exempel:

fågel

+

=

forskare

fågelforskare ingen förändring

kråka

+

fågel

=

kråkfågel -a i kråka försvinner

grön

+

fink

+

vinge

=

grönfinksvinge ett -s- läggs till

Kom ihåg att skriva ihop sammansatta ord. De ska inte ha något mellanrum.

14

Exempel:

björk + trast = björktrast

bofink + unge = bofinksunge


Vilka sammansatta ord söks i A–D? De finns i avsnittet Andra pippi-myter (sid. 7). ordspråk, stående uttryck (myt 1) __________________________________________

tvärtom (myt 2) _______________________________________________________

uppmärksamma (myt 3) _________________________________________________

till exempel örnar, falkar (myt 3) ___________________________________________

Skriv så många sammansatta ord du kan komma på som börjar med fågel, till exempel fågelbad. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

15


Om en sak är från Japan är den japansk. Tänk på att det ska vara stor bokstav på Japan och liten på japansk.

Hur är en sak som kommer från länderna i A–J?

Tyskland ________________________________ Indien ________________________________

Ryssland ________________________________

Grekland ________________________________

Spanien ________________________________

Island

________________________________

Egypten ________________________________

Mexiko ________________________________

Tunisien ________________________________

Argentina ________________________________

16


BLANDADE ORD V채lj djur fr책n rutorna och bilda ett sammansatt ord. Se till att du vet vad de nya orden betyder.

hummer

lejon

mask

r책tta

fink

duva

valp

freds _______________________________________ lat ____________________________________________

snusk _________________________________________

snor _________________________________________

mode _________________________________________

damm __________________________________________

smil _________________________________________

17


Här är några meningar med ord och uttryck som har med fåglar att göra. Förklara dem genom att skriva om meningen. Han har alltid örnkoll. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Kim satt länge och ruvade innan han sa något. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Hon vakade som en hök över barnet.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Han är fullfjädrad inom sitt område.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Jag förstod inte vad som var det fina i kråksången.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

18


Det vete fåglarna om någon kommer i morgon. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Ebba äter som en fågel.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Det är bättre med en fågel i handen än tio i skogen.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Klassen har pippi på att hitta på skämt. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Det här smakar fågel. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

19


Många liknelser kommer från djurvärlden, till exempel fri som en fågel. Skriv färdigt uttrycken. Ta hjälp av bilderna. räv listig som en ____________________________

vig som en _____________________________

rädd som en ____________________________

hungrig som en __________________________

tyst som en_____________________________

smutsig som en __________________________

20

stolt som en ____________________________

stark som en ____________________________


Kan du fler liknande uttryck? Tänk på djur som åsna, lärka, ål, vessla, mört, uggla. Skriv ner liknelserna som du kommer på. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Hur rör sig någon som gör så här?

Man hoppar fram. skuttar ______________________________________________________________

linkar________________________________________________________________

strosar_______________________________________________________________

trippar_______________________________________________________________ löper________________________________________________________________

21


Vilket av orden har inte med fåglar att göra? Ringa in ordet och skriv vad det betyder.

trana

22

häger

skäggdopping

stare

solo

tärna

turné

råka

kråka

hägring

hämpling

undulat

korp

holk

sparv

tornseglare

kolibri

skråma

karp

törnskata


falk

flock

and

anka

fasad

hackspett

gam

gäl

fiskgjuse

atlas

albatross

flak

fink

änka

näbb

ärla

fasan

flugsnappare

gås

fiskmås

23


ORD OCH BILD

Para ihop ord och bild. Sätt ut rätt siffra vid rätt bild.

1 dunge 2 stenröse 3 slänt 4 juver 5 vattenbryn 6 horisont 7 vassrugge 8 dikesren 9 hässja 10 häll 11 skreva 12 skjul 13 rännil 14 klyka 15 kreatur

24


Vilket ord från bilden söks?

ställning för torkning av hö _____________________________________________ uthus

_____________________________________________

boskap

_____________________________________________

liten bäck

_____________________________________________

sluttning

_____________________________________________

liten skog

_____________________________________________

Välj bland de 15 orden på bilden och fyll i meningarna. Tänk på att orden då kan få en annan form.

Ormen låg gömd i ett ___________________________________________________ . Ett fartyg syntes vid ____________________________________________________ .

Vi solade på de varma ___________________________________________________ .

Något plaskade till alldeles vid ____________________________________________ .

Hon hängde badhandduken i tallens ________________________________________ .

Gäddan låg på lur i _____________________________________________________ .

25


Första Ordna orden Att lära sig nya ord är viktigt. Man blir bättre på att förstå det man läser eller hör och man får lättare att aktivt delta i samtal. I Första Ordna orden får eleverna utifrån spännande texter såväl stärka som utöka sitt ordförråd. Många inspirerande, kreativa och nyttiga övningar lär eleverna vad olika ord och uttryck betyder och hur man använder dem. Lästräning, ordkunskapsövningar, knep och knåp i språket och eget skrivande går hand i hand och tar ett helhetsgrepp på ämnet svenska. Ett rikt bildmaterial och en genomarbetad

(523-1321-3)

Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar

struktur gör boken lättillgänglig och rolig att arbeta med.

Mattias Danielsson och Kerstin Erlandsson–Svevar


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.