SBC Podjetnik - maj 2018

Page 28

28

Razpisi

SBC | Nasveti | 25. maj 2018

7 korakov do uspešne prijave na razpis za nepovratna sredstva

K

»Želimo pol milijona evrov, pa bomo videli, kaj z denarjem.« To ni pravi recept.

Piše: Urška Makovec

ristina Kočet Hudrap in Tjaša Milošič Kovačič vodita svetovalno podjetje Tiko Pro, ki je specializirano za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev iz skladov EU. Z nami sta delili nekaj osnovnih nasvetov, kako projekt uspešno prijaviti na nacionalni ali evropski razpis.

1

Za kakšen namen želite sredstva? Razmišljanje v slogu »želimo pol milijona evrov, potem pa bomo videli, kaj bomo z denarjem« nikakor ni pravi recept za uspeh. Za uspešno prijavo na razpis je pomembna osredotočenost na cilj. Osnova je, da veste, za kakšen namen želite črpati sredstva.

2

Nujen je inovativen produkt Produkt, ki ga želite razviti, mora biti inovativen z globalnega vidika. Najprej je treba preveriti trg, ali morda to, kar želite sami proizvesti oziroma razviti, že obstaja. Ponuditi morate namreč proizvod, ki je nov ali pa bistveno boljši od tega, kar trg že ponuja. Vprašati se morate, kaj trg sploh želi. Ni dovolj, da produkt zgolj razvijete – morate ga tudi prodati. Vaše osnovno vprašanje torej naj bo: kaj si želi kupec?

3

Pozor na pametno specializacijo V Strategiji pametne specializacije so zapisane prioritete, ki veljajo za posamezne države. Ne prijavljajte projektov s področij, ki niso prioritetna. Prednostna področja pri nas so: Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane, Tovarne prihodnosti, Zdravje – medicina, Mobilnost, Razvoj materialov kot končnih produktov in Trajnostni turizem.

4

Ovrednotite učinke in razmislite o dodani vrednosti projekta Treba je razmišljati široko. Ni dovolj, da so učinki projekta vidni le na vašem produktu (npr. skrajšan proizvodni postopek, nižja cena produkta). Vaš projekt mora imeti dodano vrednost, zato se morate vprašati, kakšni bodo učinki na okolje, ali boste vzpostavili krožno gospodarstvo in ustvarili nova delovna mesta. Učinke je treba tudi ovrednotiti.

5

Bilance podjetja naj bodo urejene Bilance podjetja morajo biti urejene, saj vplivajo tudi na bonitetno oceno, ta pa je pri prijavi na večino razpisov zelo pomembna. Podjetja, ki so zelo zadolžena, imajo negativen kapital ali blokirane račune, pa se na razpise največkrat sploh ne morejo prijaviti.

6

Kadri ali povezovanje? Ko pripravljate prijavo, bodite pozorni tudi na kadre. V podjetju morate namreč imeti zaposlenih dovolj ljudi na ustreznih delovnih mestih in z ustreznimi znanji, ki bodo projekt lahko tudi izvajali. Če vam znanja primanjkuje, je treba razmišljati o povezovanju.

7

Prednost imajo sinergije Zlasti pri razpisih na evropski ravni (vedno pogosteje pa tudi na nacionalni ravni) je pomembno povezovanje različnih podjetij (in drugih institucij). Ustrezne kapacitete za izvedbo projekta, ki izhajajo iz povezovanja in iskanja sinergij, so namreč temelj za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.