SBC Podjetnik - maj 2018

Page 10

SBC | Intervju | 25. maj 2018

Želimo biti mediator politiki – v dobro Slovenije Marjan Batagelj, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov: »Ko se v neki družbi postavlja konkurenčno okolje, ni važno, iz katere stranke je kdo. Imeti moraš jasen cilj, kaj hočeš narediti z domovino.«

Z

Piše: Jan Tomše

Foto: Barbara Reya

10

Marjanom Batageljem o ukrepih za prodorno Slovenijo, ki jih predlagajo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov, in o tem, kakšno politiko bi potrebovali po volitvah.

V zadnjih mesecih ste imeli pogovore s parlamentarnimi strankami, predstavljali ste program ZA prodorno Slovenijo. Kaj ste na pogovorih slišali od politikov? Izpostavili smo svoja stališča, stranke pa so predstavile volilne programe. Prepoznali smo, kdo je naklonjen našim pogledom in kje so glavni poudarki, ki jih zagovarja večina strank; te so najbolj naklonjene spremembam dohodninske lestvice. Reforma je več kot nujna, saj imamo še vedno krizni davek v obliki 50-odstotnega dohodninskega razreda. Veliko je bilo razumevanja za 13. in 14. plačo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.