Page 1

RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. I. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski jezik

IX.

X.

XI.

XII.

I.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

III.

IV.

V.

VI.

-

19.

-

-

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

Matematika

Priroda i društvo

15.

Razrednica: Marica Kujundžić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. I. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski jezik

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

-

-

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

-

Matematika

Priroda i društvo

Razrednica: Ljiljana Zovkić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. II. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

4. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

Polugodišnji ispit

Pravopisne norme

Skupovi ije i je

Veliko slovo

Veliko slovo

Veliko slovo

Vrste riječi

Rečenice

Veliko slovo

Glazbena kultura

1. tjedan Godišnji ispit

.

Matematika 3. tjedan Inicijalni test Priroda i društvo

VI.

3. tjedan 2. ispit 1. tjedan

1. tjedan 3. ispit 1. tjedan

1. tjedan 4. ispit 2. tjedan

2. tjedan 5. ispit

1. tjedan 6. ispit 2. tjedan

1. tjedan 7. ispit

1. tjedan

1. tjedan

8. ispit

1. tjedan

9. ispit 1. tjedan

3. tjedan Jesen

Zanimanja ljudi

Obitelj

4. tjedan

4. tjedan

Godišnji ispit

Razrednica: Lucija Baotić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. II. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

4. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

Polugodišnji ispit

Pravopisne norme

Skupovi ije i je

Veliko slovo

Veliko slovo

Veliko slovo

Vrste riječi

Rečenice

Veliko slovo

Glazbena kultura

1. tjedan Godišnji ispit

.

Matematika 3. tjedan Inicijalni test Priroda i društvo

VI.

3. tjedan 2. ispit 1. tjedan Jesen

1. tjedan 3. ispit 1. tjedan Zanimanja ljudi

1. tjedan 4. ispit 2. tjedan Obitelj

2. tjedan 5. ispit

1. tjedan 6. ispit 2. tjedan 4. tjedan

1. tjedan 7. ispit

1. tjedan 8. ispit

1. tjedan 4. tjedan 3. tjedan

1. tjedan 9. ispit 1. tjedan Godišnji ispit

Razrednica: Mirjana Živanović


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. III. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. Opće i vlastite imenice, vlastite imenice

X.

XI.

Jednina i množina Imenica, veliko slovo, ije/je

Ispit znanja Jezični sadržaji

Glazbena kultura

XII. Ispit znanja Obrađeni pojmovi

I. Ispit znanja Veliko slovo

II. Ispit znanja Pisanje č,ć Glagoli

III. Imenice, Glagoli, Pridjevi

IV. Ispit znanja Obrađeni pojmovi

Ispit -

-

-

Slušanje glazbe

VI.

Godišnji ispit Ispit

-

-

Matematika Ispit predznanja 4. tjedan

Ispit znanja Ispit znanja 3. tjedan 2. tjedan

Ispit znanja

Ispit znanja

Ispit znanja

2. tjedan

2. tjedan

1. tjedan

Priroda i društvo

Ispit znanja

Ispit znanja

Ispit znanja

Ispit znanja

4. tjedan

2. tjedan

-

1. tjedan

V.

4. tjedan

-

-

Slušanje glazbe

Ispit znanja Ispit znanja Ispit znanja 3. tjedan 3. tjedan 4. tjedan -

Ispit znanja Ispit znanja 3. tjedan

4. tjedan

Razrednica: Marlena Galović

-

-

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. III. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX.

X.

4. tjedan

5. tjedan

-

4. tjedan

XI.

4. tjedan

XII.

3. tjedan

I.

5. tjedan

II.

4. tjedan

III.

IV.

3. tjedan

5. tjedan

V.

5. tjedan

VI.

2. tjedan

Njemački jezik -

3. tjedan

-

-

2. tjedan

-

Matematika

3. tjedan

-

1. tjedan 3. tjedan

3. tjedan

1. tjedan

2. tjedan

2. tjedan

2. tjedan

3. tjedan

-

2. tjedan 5. tjedan 1. tjedan

Priroda i društvo 4. tjedan

3. tjedan

4. tjedan

-

2. tjedan

-

-

2. tjedan

4. tjedan

Razrednica: Ivana Juzbašić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. IV. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. 4. tjedan I.G.P. veliko slovo

X. 5. tjedan Rod 1. , P.

XI.

XII.

I.

5. tjedan

3. tjedan

3. tjedan

Glagolska vremena

Narječja, veliko slovo

Posvojni pridjevi

II. 5. tjedan Upravni i neupravni govor

III.

IV.

4. tjedan

5. tjedan

Kratice

Č,Ć,Đ,DŽ ije, je

V. 5. tjedan Veliko slovo, upravni govor

VI. 1. tjedan Godišnji ispit

Njemački jezik 4. tjedan Matematika 4. tjedan Ispit pred -znanja Priroda i društvo

4. tjedan Brojevi do milijun

2. tjedan 2. tjedan Pisano +

1. tjedan Pisano – i +

3. tjedan 2. tjedan

1. tjedan

Kut, trokut

Pisano .

4. tjedan

4. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

3. tjedan

5. tjedan

4. tjedan

Nizinska Hrvatska

Brežuljkasta Hrvatska

Gorska Hrvatska

Naša domovina

Čovjek i okoliš

Iz prošlosti RH

Uvjeti života

4. tjedan 2. tjedan Pravokutnik, kvadrat, površina paralelograma 4. tjedan

4. tjedan Pisano kocka kvadar

1. tjedan

4. tjedan

1. tjedan

Živa priroda

Primorska Hrvatska

Godišnji ispit

Godišnji ispit

Razrednica: Zdenka Dominković


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. IV. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. 4. tjedan I.G.P. veliko slovo

X. 5. tjedan Rod 1. , P.

XI.

XII.

I.

5. tjedan

3. tjedan

3. tjedan

Glagolska vremena

Narječja, veliko slovo

Posvojni pridjevi

II. 5. tjedan Upravni i neupravni govor

III.

IV.

4. tjedan

5. tjedan

Kratice

Č,Ć,Đ,DŽ ije, je

V. 5. tjedan Veliko slovo, upravni govor

VI. 1. tjedan Godišnji ispit

Njemački jezik 4. tjedan Matematika 4. tjedan Ispit pred -znanja Priroda i društvo

4. tjedan Brojevi do milijun

2. tjedan 2. tjedan Pisano +

1. tjedan Pisano – i +

3. tjedan 2. tjedan

1. tjedan

Kut, trokut

Pisano .

4. tjedan

4. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

3. tjedan

5. tjedan

4. tjedan

Nizinska Hrvatska

Brežuljkasta Hrvatska

Gorska Hrvatska

Naša domovina

Čovjek i okoliš

Iz prošlosti RH

Uvjeti života

4. tjedan 2. tjedan Pravokutnik, kvadrat, površina paralelograma 4. tjedan

4. tjedan Pisano kocka kvadar

1. tjedan

4. tjedan

1. tjedan

Živa priroda

Primorska Hrvatska

Godišnji ispit

Godišnji ispit

Razrednica: Monika Rajković


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. IV. c Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. 4. tjedan I.G.P. veliko slovo

X. 5. tjedan Rod 1. , P.

XI.

XII.

I.

5. tjedan

3. tjedan

3. tjedan

Glagolska vremena

Narječja, veliko slovo

Posvojni pridjevi

II. 5. tjedan Upravni i neupravni govor

III.

IV.

4. tjedan

5. tjedan

Kratice

Č,Ć,Đ,DŽ ije, je

V. 5. tjedan Veliko slovo, upravni govor

VI. 1. tjedan Godišnji ispit

Njemački jezik 4. tjedan Matematika 4. tjedan Ispit pred -znanja Priroda i društvo

4. tjedan Brojevi do milijun

2. tjedan 2. tjedan Pisano +

1. tjedan Pisano – i +

3. tjedan 2. tjedan

1. tjedan

Kut, trokut

Pisano .

4. tjedan

4. tjedan

4. tjedan

3. tjedan

3. tjedan

5. tjedan

4. tjedan

Nizinska Hrvatska

Brežuljkasta Hrvatska

Gorska Hrvatska

Naša domovina

Čovjek i okoliš

Iz prošlosti RH

Uvjeti života

4. tjedan 2. tjedan Pravokutnik, kvadrat, površina paralelograma 4. tjedan

4. tjedan Pisano kocka kvadar

1. tjedan

4. tjedan

1. tjedan

Živa priroda

Primorska Hrvatska

Godišnji ispit

Razrednica: Lea Šimunović

Godišnji ispit


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. V. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX.

XI.

25.

16.

Inicijalni test

Pravopis Šk. zadaća

Engleski Jezik Matematika

X.

14. 13.

6.

15.

XII.

26.

11.

Deklinacija

Književnost

18.

18.

Lektira 17.

6.

14.

UIZ Priroda

IZ - 1 9.

II.

4. Vrste riječi 29.

19.

25.

I.

III. 21. 11. Sklonidba imenica 30. 18.

Lektira

VI.

Književnost

6. Završni ispit

27.

-

16.

21.

3. -

IZ – 3

IZ - 4

-

-

11.

IZ

12.

ZIZ

9.

Kon. rad

Šk. zad.

V.

22.

IZ - 2

-

IV.

Test

-

-

Kontrolni

Povijest -

24.

-

12.

-

-

13.

-

-

5.

-

-

6.

-

-

-

5.

-

7.

-

Geografija Tehnička kultura

22. -

23.

-

-

-

-

-

-

Kontrolni

Kontrolni

Informatika Njemački jezik

-

11.

8.

-

-

7.

28.

-

-

-

-

23.

-

18.

-

-

12.

-

21.

-

Razrednik: Marijan Janjić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. V. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski Jezik

IX.

X.

XI.

XII.

I.

17.

18.

8.

6. Vrste riječi 31.

Inicijalni test

Pravopis 25.

Škol. zadaća 31.

13. 13.

-

Lektira

Diktat

Pisana provjera

Šk. zadaća

Deklinacija -

Matematika -

24.

-

-

-

22.

-

-

-

8.

Priroda

30. 8.

-

-

II.

IV.

28. 21. 11. Šk. zad. Književ- Sklonidba nost imenica 30. Lektira 28. 14. 11. Šk. Diktat zadaća Škol. zadaća 12. 19. ili 15. ili 22. -

13. Kontrolni rad

III.

V. 16. Književ -nost

VI. 6. Završni ispit

21. Pisana provjera

-

24.

-

-

-

7. Kontrolni rad

-

-

10.

-

-

11.

-

20

-

-

-

-

7.

-

2.

-

Kontrolni rad

6. Kontrolni rad

Povijest Geografija Tehnička kultura

22. -

23.

-

-

-

-

-

-

Kontrolni Njemački jezik

-

31. Kontrolni rad

-

-

29.

-

5. Školska zadaća

-

-

-

28.

-

11.

24. Kontrolna zadaća

Kontrolni 19. Školska zadaća

-

Informatika -

-

-

Razrednica: Slavica Kuzmić

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. V. c Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. 17. Inicijalni test 26. pravopis

Engleski Jezik Matematika

X. 18. Kontrolna zadaća 23.

XI.

XII.

11. Školska zadaća 29.

14. Ispit znanja 11. Pisana provjera 6.

Diktat 25.

13.

Šk. zadaća -

UIZ Priroda -

IZ - 1 16. Kontrolni rad

-

I.

-

II. 22. Ispit znanja 26.

Diktat 14.

III. 8. Pravopis 12. Školska zadaća 21.

IZ - 2 11. Kontrolni rad

IV.

V.

24. Kontrolna zadaća 9. Školska zadaća

15. Školska zadaća 27. IK 21. Pisana provjera

IZ - 3

-

-

IZ - 4 7

VI. 6. Ispit znanja 3.

IZ

12.

ZIZ

-

9. Kontrolni rad

-

Povijest -

31.

-

19.

-

-

20.

-

-

5.

-

-

6.

-

-

-

5.

-

7.

-

Geografija Tehnička kultura Njemački Jezik

-

31. Kontrolni rad

29. Kontrolni rad

16. -

-

-

-

-

-

5. Školska zadaća

-

-

-

24. Kontrolna zadaća

8.

-

-

7.

28.

-

Kontrolni rad 19. Školska zadaća

-

Informatika -

11.

-

-

Razrednik: Mladen Oršolić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VI. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski jezik

IX.

X.

XII.

26.

24.

7.

19.

Inicijalni test

Ispit znanja 2. Diktat

Šk. zad. 23. Pisana provjera 20. Kon. zadaća 27. Ispit znanja

Kon. zadaća

I.

II.

III.

IV.

13. Škol. zad.

20.

10.

27. Ispit 15. Pisana provjera

Ispit znanja 22. Školska zadaća

-

-

Diktat 30. Pisana provjera 30. Školska zadaća 16. Ispit znanja

V.

VI.

10.

5.

19. Šk. zad.

Njemački jezik

XI.

-

Matematika -

16. Ispit znanja

29. Diktat 11. Školska zadaća -

22. Ispit znanja

25. Ispit znanja

Školska zad. 21.

Ispit -

Školska zadaća 28. Kontrolna zadaća 14.

-

Ispit znanja

Priroda -

-

12.

10.

28.

Povijest

-

17.

-

13.

-

Geografija

-

-

9.

-

-

Tehnička kultura Engleski jezik – izb. Njemački jezik – izb. Informatika

-

-

-

3. Kontrolni r. 13. Pisana prov. 6. Kon. zadaća 11.

-

-

11. Šk. zadaća 16.

15. Diktat 13.

-

-

-

29.

3.

7.

-

16.

-

8.

-

10.

-

-

-

14. Šk. zadaća 19.

-

-

4. Diktat 25. Kon. z. 23.

20. Kontrolni rad 16. Pisana prov. -

Razrednik : Željko Vrabec

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VI. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski jezik

IX.

X.

XII.

26.

24.

7.

19.

Inicijalni test

Ispit znanja 2. Diktat

Šk. zad. 23. Pisana provjera 20. Kon. zadaća 27. Ispit znanja

Kon. zadaća

I.

II.

III.

IV.

13. Škol. zad.

20.

10.

27. Ispit 15. Pisana provjera

Ispit znanja 22. Školska zadaća

-

-

Diktat 30. Pisana provjera 30. Školska zadaća 16. Ispit znanja

V.

VI.

15.

5.

19. Šk. zad.

Njemački jezik

XI.

-

Matematika -

16. Ispit znanja

26. Diktat 11. Školska zadaća -

22. Ispit znanja

25. Ispit znanja

Školska zad. 21.

Ispit -

Školska zadaća 28. Kontrolna zadaća 14.

-

Ispit znanja

Priroda -

-

11.

10.

28.

-

-

29.

-

Povijest

-

18.

-

13.

-

7.

-

-

16.

Geografija

-

-

7.

-

-

-

6.

-

8.

Tehnička kultura Engleski jezik – izb. Njemački jezik – izb. Informatika

-

-

-

26. Kontrolni r. 13. Pisana prov. 6. Kon. zadaća 11.

-

-

-

-

-

11. Šk. zadaća 16.

15. Diktat 13.

-

-

14. Šk. zadaća 19.

-

-

4. Diktat 25. Kon. z. 23.

27. Kontrolni rad 16. Pisana prov. Razrednica: Ruža Mikić

3.

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VII. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. 25. Inicijalni test 28. Lektira

Engleski Jezik Matematika

X. 16. Pravopis

14. 11.

XI.

XII.

6. Školska zadaća

4. Služba riječi u rečenici

20.

18.

18.

-

-

16. UIZ 30.

I Z – 1 27.

I. 29.

II. 26.

III. 19.

Književost Lektira

12.

IZ – 4 30.

23. IZ – 5

IZ – 2 Biologija

-

26. Kon. rad 31. Kon. rad -

10. Kon. rad -

12.

-

-

-

-

Test 14. Kon. rad 12. Kon. rad -

20. Kon. rad 22. Kon. rad -

-

-

Fizika

-

Povijest

-

Geografija

-

-

8.

-

-

-

7.

Tehnička kultura Njemački Jezik IN Informatika

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22. Kon. rad 20. Kon. rad

-

-

-

-

-

-

-

28.

-

-

-

-

17.

12.

-

28. 28.

11.

ZIZ

IZ – 6

Kemija

-

VI.

Školska 28. zadaća Završni 23. Zamjenice ispit

19.

IZ – 3 19.

V.

9. NSR

19.

IV.

-

27. Kon. rad -

25.

-

8. Kon. rad 24. Kon. rad 22. Kon. rad -

-

10.

2.

-

23. Kon. rad 21. Kon. rad

-

-

-

-

Razrednica: Marija Knežević Baračević

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VII. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik

IX. 27. Inicijalni test 28. Lektira

Engleski Jezik Matematika

X. 18. Pravopis

12. 11.

XI. 8. Školska zadaća

15. UIZ 30.

19.

I Z – 1 27. -

XII. 6. Služba riječi u rečenici

I. 31.

28.

21.

-

-

12.

V.

VI.

11. NSR

18.

IV.

Šk. zad. 23. Završni 25. Zamjenice ispit

18. 19.

27. 30.

27. 28.

11.

15.

-

5.

7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Kon. rad 21. Kon. rad

-

Kemija

-

-

-

Fizika

-

Povijest

-

Geografija

-

-

6.

-

-

Tehnička kultura Njemački Jezik IN Informatika

-

-

-

-

-

29. Kon. rad 20. Kon. rad

-

-

27. Kon. rad -

IZ – 5

ZIZ -

-

IZ – 4 20. Kon.rad 22. Kon.rad -

-

IZ – 6 8. Kon. rad 24. Kon. rad 22. Kon. rad -

-

26.

21.

IZ – 3

Biologija

26. Kon. rad 31. Kon. rad -

III.

Književnost Lektira

17.

IZ – 2 10. 12. Kon. rad Test 14. Kon. rad 17. Kon. rad 19. -

II.

-

7.

15. Razrednica: Radojka Matić

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VII. c Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski jezik

IX.

X.

21. 26. Inicijalni test 26. Pravopis Kon. zadaća 12.

XI.

XII.

16.

12.

Šk. zad.

Ispit znanja

I.

II.

III.

IV.

22.

20.

26.

Pravopis

Kon. zadaća

Kon. zad.

-

V. 15. Školska zadaća 24. IK

VI. 5. Ispit znanja

15.

19.

17.

21.

18.

18.

22.

27.

-

26.

23.

-

-

8.

15.

23.

21.

-

-

-

Matematika Biologija -

25. Kon. rad

Kemija

5. Kon. rad

Fizika

11. Kon. rad

-

13. Kon. rad 17. Kon. rad 6. Ispit znanja

-

-

21. Kon. rad 4. Kon. rad 14. Kon. rad

-

23. Kontrolni rad

3. Kon. rad

25. Ispit zn.

12. Ispit znanja

-

Povijest -

-

12.

-

-

-

25.

-

-

8.

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

-

-

10. -

25. -

27. -

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

2.

-

Geografija Tehnička kultura Informatika Njemački jezik Njemački jezik IN

4. Kon. rad 12.

21. Šk. zad. 20. Kon. zad.

5. Kon. zadaća -

-

21. Kontrolni rad

16. 25. Šk. zad. -

16. Kon. zadaća. 21. Kon. zadaća. Razrednik: Stjepan Lešić

5. -


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VIII. a Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski jezik

IX. 27.

X. 25.

XI. 15.

XII.

I.

13.

II.

III.

IV.

V.

VI. 6. Završni ispit

21.

14.

18.

9. šk. zad.

Školska zad. 27.

Ispit znanja 11.

Diktat 29.

16. Ispit 22.

Šk. zadaća 1. Ispit znanja -

Ispit znanja 1. i 22. Ispit znanja -

Šk. zadaća -

Ispit zn. 20. Ispit zn. -

Inicijalni test 26.

Ispit znanja 22.

Šk. zad. 28.

Ispit znanja 17.

Diktat

Šk. zadaća -

Ispit 15. Ispit zn. 8.

Diktat 20. Ispit znanja 14.

6. Kon. rad -

18. Kon. rad 12. Ispit znanja 4.

28.

-

Matematika

-

Biologija

-

-

Kemija

-

-

Fizika

-

Povijest

-

Geografija

-

-

5.

Tehnička kultura Njemački jezik IN Informatika

-

-

-

-

25. Kon. zadaća 15.

-

-

10. Kon. rad 9.

-

-

7. Kon. rad 6. Šk. zadaća 5.

Diktat -

-

-

-

-

12. -

-

19. Kontrolni rad 27. Ispit znanja 18.

-

-

-

7.

-

21. Kon. rad 22. Ispit zn. -

4.

4.

-

6.

-

-

-

-

24.

-

-

-

30

27.

-

-

25. Kon. zad. 10.

23. Šk. zad. 22.

Razrednica: Adela Vrabec

-

-


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VIII. b Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski jezik Engleski Jezik

IX. 27.

X. 25.

XI. 15.

XII.

I.

13.

II.

III.

21.

14.

IV.

V.

18.

9. Šk. zad.

VI. 6.

Inicijalni test 27.

Pov. jezika 22.

Šk. zad. 29.

Ispit znanja 17. 28.

Šk. zadaća 28.

Ispit znanja 11.

Pravopis 29.

Diktat

Šk. zadaća -

Ispit 9. Ispit zn. 15.

Diktat Diktat 17. 30. Ispit znanja Ispit zn. 13. -

Šk. zadaća 27. Ispit znanja -

Šk. zad. -

7. Kontrolni -

-

-

-

-

-

19. Kontrolni 14. Ispit znanja 4.

-

-

Ispit znanja 22. Ispit znanja 1. Ispit znanja 20. Kontrolni 1. Ispit znanja 18.

16. Ispit znanja Ispit znanja 23. Ispit znanja. 15. Ispit znanja 24. 6. Ispit znanja Zav. ispit 22. Kontrolni rad 24. Ispit zn. 4.

Matematika

-

Biologija

-

-

Kemija

-

-

Fizika

-

Povijest

-

Geografija

-

-

5.

-

-

-

4.

-

6.

Tehnička kultura Njemački jezik Informatika

-

-

-

-

-

-

-

22.

-

25. Kon. zadaća 15.

-

5. Kon. rad 6. Šk. zadaća 5.

-

-

-

30

27.

-

25. Kon. zad. 10.

-

12. Kon. rad 9.

-

11. -

23. Šk. zadaća 22.

-

-

Razrednica: Dragica Štivić


RASPORED ŠKOLSKIH PISANIH I PRAKTIČNIH RADOVA (pisanih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa) 2012. / 2013. VIII. c Mjeseci ----------Nastavni predmeti Hrvatski Jezik Engleski Jezik

IX.

X.

-

-

XI. 20.

22.

Diktat

Šk. zadaća

-

-

Matematika Biologija Kemija -

11. Kon. rad

I.

II.

-

-

Školska zadaća 11.

Pisana provjera 7. Ispit znanja 15. Kontrolni rad 13. Kontrolni rad -

III. 19.

29. PPZ književnost PPZ jezik 28. 17.

26.

Fizika

XII.

28.

27.

Diktat Diktat Šk. zadaća 17. 30. 27. Ispit znanja Ispit znanja Ispit znanja 13. Test 18. Kon. rad 14. Ispit znanja -

IV. 16.

V.

VI.

21. -

PPZ Šk. zadaća ZIZ 11. 29. 22. Pisana Školska Pisana provjera zadaća provjera 20. 15. Ispit znanja Ispit znanja 11. 6. Kontrolni Test 19. 21. Kontrolni rad Kon. rad 1. 24. Ispit znanja Ispit znanja -

Povijest -

18.

-

20.

-

-

7.

-

23.

-

-

-

5.

-

-

-

4.

-

6.

-

-

-

28.

-

-

-

-

-

29.

-

-

25. Kon.zadaća

-

6. Šk. zadaća

-

-

-

-

-

15.

15.

30.

27.

-

Geografija Tehnička kultura Njemački jezik izbor. Informatika

25. 23. Kon.zadaća Šk. zadaća 10.

22.

Razrednica: Klara Matić Benčik

-

Raspored školskih pisanih i praktičnih radova 2012. 2013.  

Raspored školskih pisanih i praktičnih radova 2012. 2013.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you