Page 1

SLUNJ RASTOKE vodič / guide / reisenführer

2014.


grad slunj - povijest/history/geschichte // 3

RATKO ZVRKO

RASTOKE b

Stani ovdje! Ne daj dalje da te vode, jer ovdje se život u rastočje toči, a u ovom huku pobješnjele vode čuči mir za dušu i slavlje za oči!

1

U kamen ovdje golubi se gnijezde, dok se bure noću s gudurama bore, u biserju slapa kupaju se zvijezde, pa čiste ko suze dočekuju zore.

1

A Slušnica hladna divljim hukom teče i lopate starih vodenica vrti kao rulet vječni zle kobi i sreće, ko beskrajnu igru života i smrti.

1

Priroda se ovdje razmahuje snagom. I kamen pod vodom ovdje iskrom frca. Ljudi ovog kraja prijatelju dragom otvaraju širom i vrata i srca.

1

Stani ovdje! Ne daj dalje da te vode, jer ovdje se život u rastočju toči, a u ovom huku pobješnjele vode čuči mir za dušu i slavlje za oči.

b


4 // sadržaj/content/inhalt SADRŽAJ // CONTENT // INHALT

6 Slunj - Burna povijest 12 Slunj - Turbulent history 13 Slunj - Die Stürmische Geschichte 14 Rastoke - Igra prirode 16 Wonderfull play of nature 18 Wunderschönes Spiel der Natur 20 Od povijesti do poezije 21 Prom history tu poetry/ Von der Geschichte zur Poesie 22 Prilika za lov i ribolov/ Richness of fish and wildlife 23 Fischen und Wildtieren 24 Aktivni odmor u prirodi 25 Active holiday/Aktivurlaub 26 Karta Slunja i Rastoka/ Slunj & Rastoke map/ Slunj & Rastoke Landkarte 28 Rajski užici uz Koranu 29 Heavenly pleasures/Himlische Genüsse 30 Mrežnica, Cetin, Baraćeve špilje 31 Mrežnica river, Barać caves, Fortress Cetin/Mrežnica, Burg Cetin, Barać Höhlen 32 Baraćeve špilje/Barać caves/ Barać Höhlen 34 Događanja/Events/Veranstaltungen 35 Kafići, konobe, restorani/ Cafes & Restaurants 36 Caffe bar Vodena ovca 37 Konoba Kum 38 Restoran Pino 39 Restoran Feniks 40 Prenoćište Park 41 Sobe Buneta 42 Sobe Ivanka 43 Sobe Brozinić 44 Sobe Jana 45 Kuća za odmor Rastoke - pod lipom 46 Destinacija Korana 47 Trgovački obrt Dado 48 Smještaj/Vacancy/Unterkunft


6 // grad slunj - povijest/history/geschichte

BURNA POVIJEST U VIŠE OD ŠEST STOLJEĆA POSTOJANJA SLUNJ PAMTI VOJEVANJA S TURCIMA, VLAST HABSBURGA I NAPOLEONA, ALI I POBJEDNIČKI RAT ZA NEOVISNU HRVATSKU Slunj se u pisanim izvorima prvi put spominje 1390. godine kao već utvrđeni grad, a 1409. zabilježeno je i naselje na suprotnoj obali Slunjčice. Osjetniji razvoj počinje 1323., kad je kralj Karlo Robert obitelji Frankopan darovao cijelu Drežničku županiju. Nakon pobjeda Turaka u Krbavskoj i Mohačkoj bici dramatični događaji nizat će se oko Slunja. Nakon izbora Ferdinanda Habsburškog za hrvatskog kralja 1527. godine počinje uspostava vojne granice, a Slunj 1579. postaje sjedište kapetanije. U Rastokama se grade prvi mlinovi, a mlinarenje postaje najvažnijom djelatnošću.


8 // grad slunj - povijest/history/geschichte

U SVIBNJU 1810. NAPOLEONOV MARŠAL MARMONT POSTAVIO JE UTVRĐENE POLOŽAJE I STRAŽE (FRANC. CORDON) PREMA TURCIMA. OTAD I OTUD IME KORDUN ZA CIJELO PODRUČJE Početak 19. stoljeća obilježen je kratkotrajnom francuskom vladavinom, a grade se ceste, mostovi, magazini i slični vojni objekti. Iz tog doba datiraju stari most na Korani i vojni magazin. Nakon povlačenja Napoleonove vojske slijedi austrijska vladavina, niču civilne ustanove i škole, obnavlja se infrastruktura, prije svega ceste. Najvažniji novi pravac je krajiška cesta iz 1825. godine koja je imala magistralni značaj, a zadržala ga je sve do danas. Nakon ukidanja Vojne krajine 1873. i


grad slunj - povijest/history/geschichte // 9

uvođenja civilne vlasti Slunj dobiva status grada, pa počinje njegova urbanizacija, ali i stagnacija broja stanovnika. Konačnu preobrazbu Slunj doživljava u 20. stoljeću, kad postaje tranzitno naselje. Glavna gradska ulica nakon gradnje novog mosta preko Korane i nove trase ceste 1958. godine postaje dio magistralne ceste koja spaja sjever i jug Hrvatske. Razvoj grada i okolice naprasno je prekinut okupacijom. U studenom 1991. srpski su teroristi prognali go-


10 // grad slunj - povijest/history/geschichte

tovo sve nesrpsko stanovništvo iz Slunja i preuzeli vlast. Progonstvo Slunjana okončano je 6. kolovoza 1995. godine, kad su hrvatske vojne snage u vojno-redarstvenoj akciji „Oluja“ oslobodile Slunj i omogućile povratak prognanika. Slijede godine liječenja ratnih rana, obnove i laganog razvoja.

SLUNJ JE U POVIJESTI BILJEŽEN NA VIŠE NAČINA: SLVN, SLUIN, SLOUIN, SLOVIN, SLOVINGRAD, ZLUN, ZUN, SLUNI, A JOŠ 70-IH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA ZVALI SU GA I SLONJ Danas je Slunj u sastavu Karlovačke županije, prostire se na 392,54 četvorna kilometra, a u 67 naselja živi malo više od 5000 stanovnika. Reljef je kraški, s tri veće rijeke: Slunjčica, Korana i Mrežnica. Slunjsko područje obilježava umjerena kontinentalna klima s blagim ljetima i umjereno hladnim zimama te povoljnim rasporedom oborina. Nadmorska visina je 258 metara. Slunj je u povijesti nazivan i bilježen na više načina: Slvn, Sluin, Slouin, Slovin, Slovingrad, Zlun, Zun, Sluni, a u nekim okolnim selima do 70-ih godina prošlog stoljeća zvali su ga i Slonj. ◊


grad slunj - povijest/history/geschichte // 11


12 // grad slunj - povijest/history/geschichte

In historical sources, Slunj was first mentioned in 1390. as a fortified city. After the defeat of the Turks, Croats elected in 1527. Ferdinand of Habsburg for the Croatian king. Then begins the establishment of the military border, and Slunj becomes in 1579. a military headquarter. Beginning of the 19th century was marked by Napoleon’s rule, and after the French withdrawal followed Austrian rule. After the abolition of the Military Frontier in 1873.

TURBULENT HISTORY

Slunj is granted the status of the city. In the 20th century it became a transit village. In November of 1991. Serbian terrorists have occupied Slunj, and it was released on August the 6th in 1995. Today Slunj is within the county of Karlovac, it outspreads on 392,54 km2 and includes 67 villages with the population of 6096. In its surroundings are three major rivers: Slunjčica, Korana and Mrežnica. The climate s moderate, with mild summers and moderately cold winters.◊


grad slunj - povijest/history/geschichte // 13

In historischen Quellen wurde Slunj erstmals im Jahr 1390. als eine befestigte Stadt erwähnt. Nach der Niederlage von Türken, wählten die Kroaten 1527. Ferdinand von Habsburg zum kroatischen König. Die Militärgrenze wurde errichtet, und 1579. wurde Slunj ein Militär-Hauptquartier. Der Anfang des 19. Jahrhunderts wurde durch die Napoleons Herrschaft gekennzeichnet, und nach dem Abzug der Franzosen folgte die Österreichische

DIE STÜRMISCHE GESCHICHTE

Herrschaft. Nach der Auflösung der Militärgrenze 1873. Slunj urbanisierte sich. Im 20. Jahrhundert wurde Slunj ein Transitort. Im November 1991. wurde Slunj von serbischen Terroristen besetzt, und am 6. August 1995. befreit. Heutzutage liegt Slunj in der Karlovac-Region, erstreckt sich auf eine Fläche von 392 km2, und zählt 67 Örte mit 6096 Einwohnern. In seiner Umgebung gibt es drei grössere Flüsse: Slunjčica, Mrežnica und Korana. Das Klima ist mässig kontinental. ◊


14 // rastoke

IGRA PRIRODE RASTOKE

Biser Slunja Rastoke nastale su igrom prirode koja zelenomodre vode Slunjčice prelijeva preko sedrenih stijena u Koranu stvarajući pritom mnoštvo slapova, brzaca, malih jezera i kaskada. Prije više od tri stotine godina ispreplelo se u to bogatstvo hridi i otočića mlinarsko naselje s vodenim mlinovima, stupama, koševima i ganjcima. Sklad između čovjeka i prirode koja je tisućama godina stvarala tu ljepotu postoji sve do današnjih dana. Slunjčica je tijekom povijesti nosila više imena: Sluinca Fluss, Sluinchiza, Szluinchitsa, Sluinschiza, pa zatim Slujinčica, Slovinčica, Slovinštica... U govoru Slunjana udomaćena su oba imena: Slušnica, po selu u kojem izvire ili od glagola slušati, te Slunjčica, po gradu uz koji teče i koji je povijesno stariji od sela, a stariji pisci i znanstvenici nazivali su je uglavnom Slunjčicom.


16 // rastoke

WONDERFUL PLAY OF NATURE

The Rastoke Falls has been made possible by a wonderful play of nature which lets the azure-green waters of the Slunjčica run into the Korana over a series of travertine barriers, thus creating a chain of waterfalls, rapids, pools and cascades. More than 300 years ago, this multitude of cliffs and small islets was chosen for a place where a water-milling settlement with flour and grist mills, flax-stamping mills, wash mills and wooden gangways was built. The harmony between man and nature can still be found there. In history, Slunjčica had many names: Sluinca Fluss, Sluinchiza, Szluinchitsa, Sluinschiza, Slujinčica, Slovinčica, Slovinštica...


18 // rastoke

WUNDERSCHÖNES

SPIEL

DER NATUR Rastoke, die Wasserfälle von Slunj, sind durch ein Spiel der Natur entstanden, die das blaugrüne Wasser des Flusses Slunjčica über Kalktuffbarrieren in die Korana münden und dabei zahlreiche Wasserfälle, Stromschnellen, Tümpel und Kaskaden bilden lässt. Vor mehr als 300 Jahren nistete sich auf diesen Flussfelsen und -inselchen eine Mühlensiedlung mit Wassermühlen, Walk-, Stampf- und Korbmühlen und hölzernen Laufgängen ein. Die Harmonie zwischen dem Menschen und der Natur ist noch immer erhalten. Seit 1962. steht Rastoke unter dem Schutz des kroatischen Restaurierungsinstitut, und Slunjčica wurde 1964. als Naturschutzgebiet ins Register der geschützten Naturobjekte eingetragen. In der Geschichte trug Slunjčica mehrere Namen; Sluinca Fluss, Sluinchiza, Szluinchitsa, Sluinschiza, Slujinčica, Slovinčica, Slovinštica...


U NOĆI SA 6. NA 7. OŽUJKA 1914. DIJELOVI SEDRENIH STIJENA URUŠILI SU SE U KANJON KORANE. NAJVEĆE GROMADE SEDRE I DANAS SU TU. ON THE NIGHT FROM 6. TO 7. MARCH 1914. LARGE PARTS OF THE TRAVERTINE ROCKS COLLAPSED INTO THE KORANA CANYON. IN DER NACHT VOM 6. ZUM 7. MÄRZ 1914. SIND DIE TRAVERTINFELSBLÖCKE IN DIE KORANA-SCHLUCHT ABGEFALLEN.


20 // šetnja/walk/spaciergang

OD POVIJESTI DO POEZIJE

Slunjaninu, prvom Hrvatu osvajaču olimpijske medalje, u Parizu 1900. godine. Nekoliko minuta poslije put će vas uz Slunjčicu povesti prema starom gradu Slunju ➍ u kojem su stolovali Frankopani, neko vrijeme i Zrinski. Još nekoliko stotina koraka dalje ugledat ćete bivši Napoleonov magazin ➎. Ovisno o kondiciji i volji, šetnju možete nastaviti kroz šumu Jelvik sve do Korane i njezinom se lijevom obalom vratiti do Rastoka ➏, a možete se i odmah spustiti do Rastoka te pogledati taj roj slapova zbog kojih Rastoke zovu malim Plitvicama.

FROM HISTORY TO POETRY In Slunj you can

Osim najčešćeg, polusatnog razgledanja Rastoka, već u centru Slunja možete poći u šetnju koja je zapravo stapanje povijesti i poezije. Potrajat će oko sat vremena, a može i više, ovisno o raspoloženju. Krenete li prema Rastokama, preko Trga Zrinskih i Frankopana ➊ proći ćete pokraj Crkve Sv. Trojstva ➋ prema Slunjčici. Čim se počnete spuštati, ugledat ćete spomen-ploču mačevaocu Milanu Neraliću ➌, rođenom

choose several paths for pleasant walk, and all roads lead to - Rastoke. If you want to stick close to water, from the centre of Slunj ➊ you can head towards the Church of st.


šetnja/walk/spaciergang // 21

Trinity ➋. As soon as you start to descend to the river Slunjčica, you will see a memorial plaque ➌ to swordsman Milan Neralić, the first Croat who won olimpic gold medal in Paris 1912. Few minutes after the road will take you along left coast to Frankopan’s old town ➍, continue to Napoleon’s fortress ➎ and then to

Rastoke ➏. Those who prefer greenery, peace, woods and waters from fortress can continue through the woods. When you reach Korana, you can go back to Rastoke along it’s left coast. In Slunj alle Wege führen nach Rastoke. Wollen Sie länger am Wasser entlang wandern, aus dem Slunj-Zentrum ➊ können Sie zur Centrale heruntergehen, dann links abbiegen und dem Ufer bis zur Frankopans Altstadt ➍ folgen. Weiterhin geht der Weg zum Napoleons Magazin ➎ und dann schliesslich erreichen Sie Rastoke ➏. Wer das Grüne bevorzugt, kann durch den Wald bis Korana gehen, dann ihrem linken Ufer folgen und nach Rastoke zurückkehren.

VON DER GESCHICHTE ZUR POESIE


22 // lov i ribolov/hunting and fishing/jagd und fischerei

PRILIKA

ZA LOV I RIBOLOV Okolica Slunja bogata je raznom divljači - srne, divlje svinje, zečevi, trčke i divlje patke, a oku ugodni krajolici pojačavaju uživanje u prirodi, lovu i druženju. Na području Grada Slunja djeluju tri lovačka društva. Slunjske rijeke nešto su manje bogate ribom: Slunjčica pastrvom, a Kora-

LOV/HUNTING/JAGD

LD Korana Slunj Milenko Bosanac mobitel: +385 (0)98 173 80 50 LD Sokol Slunj Vladimir Katić mobitel: +385 (0)91 173 34 96 LD Trčka Cvitović Ivica Pavlešić mobitel: +385 (0)98 246 499 na, Mrežnica i Glina i drugom ribom (štuka, klen, podust, plotica, linjak). Športsko ribolovno društvo Slunjčica gospodari njihovim vodama.


lov i ribolov/hunting and fishing/jagd und fischerei // 23

RICHNESS OF FISH AND WILDLIFE The area of

Slunj is rich in various game - deer, wild boar, partridges, rabbits and wild ducks, and eye pleasing landscapes enhance the enjoyment in nature and friendship. In the area of RIBOLOV/FISHING/FISCHEREI

ŠRD Slunjčica Branko Petković mobitel: +  385 (0)98 659 506 RIBOLOVNA DOZVOLA //FISHING LICENCE// ANGELSCHEIN

DNEVNA//ONE-DAY//TAGLICH 60,00kn i 150,00kn GODIŠNJA//ANNUAL//JARLICH 400,00kn DOZVOLE SE KUPUJU U CAFFE BARU VODENA OVCA U RASTOKAMA

town Slunj there are three hunting societies. All rivers of Slunj are rich in fish: Slunjčica with trout, and Korana, Mrežnica and Glina with various fish (pike, chub, nase, pomfret and tench). Die Gegend um Slunj bietet eine riesige Vielfalt an Wildtieren – Rehe, Wildschweine, Hasen, Wildenten, Schnepfe. Dank der wundervollen Landschaft kann man viel Freude an der Natur und Geselligkeit erleben. In Slunj sind drei Jagdgesellschaften aktiv. Alle Flüsse von Slunj sind reich an Fischen: Slunjčica na Forellen, und Korana, Mrežnica und Glina auch an anderen Fischen (Hecht, Dobel, Schleie...)

FISCHEN UND WILDTIEREN


24 // bicikli i motori/bicycles & motorcycles/fahrräder & motorräder

AKTIVNI ODMOR

U PRIRODI

Prometnice u okolici Slunja pogodne su i za vožnju biciklom, osim državne ceste D1 zbog gustog prometa. Posebno je zanimljiva cesta koja iz Slunja vodi prema Cetingradu, zatim Podcetinu, Komesarcu i Kruškovači, pa preko Bogovolje i Lađevca natrag u Slunj. Duga je 49,8 km, s više uspona i nizbrdica, a visinska je razlika 201 m. Ljubitelje vožnje na dva kotača, ali s motorom, u Slunju okuplja

Moto klub Poskok. Vožnju na četiri kotača, uz ostale, nudi Aktivni odmor - braniteljska turistička zadruga, a uz quadove (ATV-e) u ponudi su još neki oblici aktivnosti u prirodi: hodanje, paintball i streličarstvo.


bicikli i motori/bicycles & motorcycles/fahrräder & motorräder // 25 MOTO KLUB POSKOK

Milan Lesar mobitel: +  385 (0)98 446 992 Nikola Videkić mobitel: +  385 (0)98 184 01 23 e-mail: poskokslunj@gmail.com poskok.slunj.net

BTZ AKTIVNI ODMOR

Broćanac 45, Rakovica mobitel: +  385 (0)98 856 516 +385 (0)91 4452 636 e-mail: ivan.panic@ka.t-com.hr www.aktivni-odmor.com QUAD BIKING/QUADFAHREN ARCHERY/BOGENSCHIESSEN PAINTBALL

ACTIVE HOLIDAY The area of Slunj is also

suitable for biking and motorcycling. This services are offered by Veteran association Ponos, and with bicycles and quads (ATV’s), some other forms of activity in nature are also offered: nordic walking, paintball, military drill and archery.

AKTIVURLAUB Die Gegend um die Stadt

Slunj ist für Rad- und Motorradfahren gut geeignet. Diese Aktivitäten werden auch von der Veteranengenossenschaft Ponos angeboten. Neben den Rädern und Quads (ATV-s) werden noch andere Aktivitätsformen angeboten die in Natur und Landschaft ausgeübt werden: Nordic Walking, Paintball, militärischer Drill und Bogenschießen.


Prilaz N arti

ra

sla

na

ca Uli

d Ra

o

,Z AG

lic

b r do

tr

ića ač

SLUNJ

ira

I

na

ac Strm

Trn skog

RASTOKE

Zagrebačka ulica

Trg dr. Franje Tuđmana

l. au lsk o k Š

ic a

RE B

im on Zv a j l a r ak

14. d omo bran ske p ukovnije

Lopašić a

LO VA C

jskih blaga

Ulic a

va

AR

Ul. knezova

<K

ić Ivš

U

Sta ra c esta Ulica braće Ra dić

Ko

Trg Zrinskih i Frankopana

u ka l. ns pa 1 Franko

WC

WC U

ica

l.

ca uli njč

U a sk Koran

va

aS v

ojka Šuška aG lic Slu

2

s ikole Zrin Ulica N

Pe

Ko r

ana

Policijska postaja Police station

HAK pomoć na cesti Brakedown service Pannenhilfe

Robna kuća Supermarket Supermarkt

Banka Bank Bank

Ljekarna Pharmacy Apotheke

Benzinska pumpa Gas Station Tankstelle

Restorani i konobe Restaurants & Taverns Restaurants & Tavernen

Caffe bar Coffee Bar Kaffee-Bar

Ribolov Fishing Angeln

Nogometno igralište Soccer field Fusballfeld

Sportski tereni Sport courts Sportplätze

Vožnja biciklom Bikeing Radfahren

Kanuing & rafting Canoeing & Rafting Kanufahren & Rafting

Kupalište Beach Strand

26 // karta slunja i rastoka/slunj & rastoke map/slunj & rastoke landkarte

g ko


žn ič ka

es l

uli ca

Uli ca Nik ol

M re

na

Vožnja biciklom Bikeing Radfahren

Še no e

Caffe bar Coffee Bar Kaffee-Bar

Restorani i konobe Restaurants & Taverns Restaurants & Tavernen

Benzinska pumpa Gas Station Tankstelle

Ljekarna Pharmacy Apotheke

Banka Bank Bank

Robna kuća Supermarket Supermarkt

HAK pomoć na cesti Brakedown service Pannenhilfe

Policijska postaja Police station

Kanuing & rafting Canoeing & Rafting Kanufahren & Rafting

Vožnja biciklom Bikeing Radfahren

Sportski tereni Sport courts Sportplätze

Nogometno igralište Soccer field Fusballfeld

Ribolov Fishing Angeln

Caffe bar Coffee Bar Kaffee-Bar

Restorani i konobe Restaurants & Taverns

Ribolov Fishing Angeln

Nogometno igralište Soccer field Fusballfeld Ulica

Sportski tereni Sport courts Sportplätze

a

Kanuing & rafting Canoeing & Rafting Kanufahren & Rafting

Kupalište Beach Strand

tr

ića ač

ul ic

a ičk eln M

Kupalište Beach Strand

ja Ga

Eu ge

devita a Lju Ulic

Ul ic a

ca Uli

aS v

Pe

ika rn ate v K a

e t us

Iva n

T čića n oe

Go r a na Ko va

e g Au

Še du

ica Ul

A.

Ko r

nska

vo naselje No

a ulic vičk Plit

WC

Javni WC Public Restroom Öffentliche Toilette

Poštanski ured Post Office Postamt

Autobusna stanica Bus Station Bushaltestelle

Parkiralište Parking Parkplatz

Turististički ured Tourist Info Tourist-Info

Gradsko poglavarstvo City Hall Rathaus

Crkva Church Kirche

Škola School Schule

Napoleonov magazin Napoleon Warehouse Napoleon Lager

Tvrđava Fortress Festung

Ambulanta Infirmary Krankenstation

Vatrogasna postaja Fire station Fuerwache

Policijska postaja Police station Polizeistation

HAK pomoć na cesti Brakedown service Pannenhilfe

Robna kuća Supermarket Supermarkt

grad slunj - povijest/history/geschichte // 27

IT > SPL CE, I V T PLI

a

a

i

njč Slu


28 // plivanje i rafting/swimming & rafting/schwimmen & rafting

RAJSKI

UŽICI UZ KORANU TURISTIČKI CENTAR MIRJANA & RASTOKE

Donji Nikšić 101, Slunj telefon +385 (0)47 787 205 mobitel +385 (0)98 214 658 +385 (0)99 216 14 80 e-mail: info@mirjana-rastoke.com www.mirjana-rastoke.com RAFTING, KAYAKING, KANUING

Rijeka Korana ljeti je raj za kupače jer temperatura vode zna dosegnuti i do 28º celzija. Osim za kupanje i plivanje, Korana je zato što je u nekim svojim dijelovima “divlja” i vrlo brza pogodna i za rafting te vožnju kajaka i kanua. Potencijal za rafting prepoznat je i izvan Slunja pa se zato svake godine organizira RastRaft, utrka koja je dio europskog rafting kupa pa okuplja sve više i više natjecatelja, a prate je i zbivanja izvan vode. Rafting te vožnju kajakom i kanuom gostima Slunja i Rastoka nudi i Turistički centar Mirjana & Rastoke, a riječ je o

plovidbi Mrežnicom i Koranom preko mnoštva brzaka i sedrenih barijera. Plovi se po uglavnom nepristupačnom dijelu rijeke, vožnja je duga više od deset kilometara, prolazi se kroz impresivne kanjone, preko više od trideset slapova, a usput se vidi i nekoliko starih i napuštenih vodenica. Neograničene količine adrenalina zajamčene su!


grad slunj - povijest/history/geschichte // 29

In summer, river Korana is a paradise for swimmers, and it’s also suitable for rafting, kanuing and kayaking. Every year, on Korana river is organized RastRaft - European Rafting Cup race. To guests of Slunj and Rastoke, services like rafting, kanuing and kayaking are offered by Tourist Center Mirjana & Rastoke.

HEAVENLY PLEASURES

Der Fluss Korana ist im Sommer ein echtes Paradies für Schwimmer, sowie auch geeignet fur Rafting, Kajak und Kanu. Einmal jährlich wird auf Korana RastRaft organisiert, bzw. ein Rennen vom europäischen Rafting-Cup. Rafting, wie auch Kajak- und Kanufahren werden den Gästen, die Slunj besuchen, vom Tourist-Zentrum Mirjana & Rastoke angeboten.

HIMMLISCHE GENÜSSE


30 // izleti/excursions/ausflüge

MREŽNICA,

CETIN, ŠPILJE

U manje od pola sata vožnje od Slunja može se vidjeti još nekoliko zanimljivih odredišta. Samo pet kilometara na putu prema Plitvicama izvor je Slunjčice koji vrijedi vidjeti, fotografirati i zapamtiti boju i osjećaj kad stojite na izvoru, zagledani u neobičnu boju vode koja nakon 15-17 km toka utrobom Zemlje ponovno

izvire iz dubine. Nakon povratka na cestu možete nastaviti u istom smjeru i, nakon još 13 km vožnje, u Rakovici skrenuti lijevo prema Baraćevim špiljama, do kojih ima još 10-ak km. Impresivni podzemni svijet ostavit će vas bez daha, a kad se vratite u Slunj, ako ste još željni prirodnih ljepota, uputite se prema Primišlju, 13 km zapadno od Slunja, i spustite se do Mrežnice. Oni pak koje zanima povijest mogu poći u Cetingrad, 19 km istočno od Slunja, gdje su 1527. hrvatski velikaši, nakon Mohačke bitke, za kralja izabrali Ferdinanda Habsburškog. Veza s tom dinastijom i Austrijom potrajat će gotovo 400 godina.


izleti/excursions/ausflüge // 31

is the headwater of Slunjčica, and after another 13 km ride in the same direction, Rakovica is a turning point to left toward Barać caves, which are an impressive underground world. The third river of Slunj, Mrežnica, is 13 km away from Slunj. The old town Cetin is 19 km away. Es gibt mehrere interessante Ausflugsziele rund um Slunj. Fünf Kilometer auf dem Weg nach Plitvice befindet sich die Quelle der Slunjčica und nach weiteren 13 km Fahrt in die gleiche Richtung biegt man im Ort Rakovica links nach den BaraćHöhlen - eine eindrucksvolle, unterirdische Welt. Der dritte Teil des Flußes Mrežnica liegt 13 km und die Altstadt Cetin 19 km östlich von der Stadt Slunj entfernt.

MREŽNICA, BURG CETIN, BARAĆ-HÖHLEN

MREŽNICA RIVER, BARAĆ CAVES, FORTRESS CETIN There are several interesting destinations around Slunj. Five kilometers from Slunj to Plitvice lakes


32 // izleti/excursions/ausflüge

BARAĆEVE ŠPILJE JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

telefoni: +  385 (0)47 782 007 +385 (0)47 782 113 +385 (0)98 432 720 email: info@baraceve-spilje.hr www.baraceve-spilje.hr UDALJENOST

Zagreb – Rakovica 130 km Karlovac – Rakovica 74 km Slunj – Rakovica 18 km Plitvička jezera – Rakovica 6 km Odvojite vrijeme i posjetite Baraćeve špilje te doživite prirodu kakvu su imali naši preci, čistu i prelijepu u svojoj jednostavnosti kakvu moderno društvo već polako zaboravlja. Obilazak je organiziran uz pratnju stručnih vodiča koji u trajanju od 60 minuta izlažu o općoj geološkoj građi špilje, njenom nastajanju, specifičnostima i arheološkim nalazima obraćanjem pažnje na vrste špiljskih ukrasa i detalje. Dopustimo prirodi da nas nauči kako se u jednostavnosti krije bogatstvo, a u netaknutosti ljepota.

BARAĆ CAVES Take some

time off to visit Caves of Barać and experience the nature of our ancestors, clean and beautiful in its simplicity, but slowly and  increasingly forgotten by the  modern man. The tour


izleti/excursions/ausflüge // 33

of the Barać cave is organized with tour guides who give a 60 minute lecture on the general geological structure of the cave, its formation, specificities, archaeological findings, focusing on types of ornaments and details Nehmen Sie sich die Zeit und besuchen Sie die BaraćHöhlen und erleben Sie die saubere und in ihrer Einfachheit wunderschöne  Natur, die von der gegenwärtigen  Gesellschaft bereits ins Vergessen  geriet und in welcher unsere  Vorfahren lebten. Der Besuch der Barać-Höhle ist unter Begleitung von ausgebildeten Führern in Dauer

BARAĆ HÖHLEN

von 60 Minuten organisiert, die dabei über den geologischen Bau der Höhle, ihre Entstehung, Spezifika, archäologische Funde mit Betonung auf die verschiedenen Verzierungen und Einzelheiten erzählen.


34 // događanja/events/veranstaltungen

MANIFESTACIJE

U SLUNJU DOBRA GLAZBA, PERFORMERI, AKROBATI, DRUŽENJE I CHILLANJE NA RIJECI - VIDIMO SE NA RASTFESTU

SRPANJ // JULY // JULI

Koranski susreti Moto-susret MK Poskok

SVIBANJ // MAY // MAI

KOLOVOZ // AUGUST // AUGUST

Bubnjanje na rijeci Fotofestival Slovin RastFest

Dan Grada Slunja Izložbeni korzo Brđanijada


kafići & restorani/cafes & restaurants // 35

SLUNJ KONOBE // RESTAURANTS

Turistički centar Mirjana Donji Nikšić 101 mirjana-rastoke.com/hr

Pino Gornji Nikšić bb

Bistro 3M Ladihovićeva 24, Gornje Taborište

Bistro Centar Braće Radića 3

Feniks

RASTOKE KONOBE // RESTAURANTS

Pod rastočkim krovom

Plitvička 73

Grand Lapovac 1a www.restoran-grand.hr

Rastoke 25b http://slunj-rastoke.com/

KAFIĆI // CAFES

Petro

Rock caffe, Gornje Taborište

Rastoke 29 http://petro-rastoke.bloger.hr/

Leo, Zagrebačka 16

Kum

Tijara, Trg dr. Franje Tuđmana 15

Rastoke 5

Tin, Trg dr. Franje Tuđmana 15

KAFIĆI // CAFES

Vodena ovca Rastoke 9

Deni, Trg dr. Franje Tuđmana Buk, Trg dr. Franje Tuđmana 1 Drenovac, Plitvička 12


36 // highlights

LEGENDARNA TERASA NA PRVOM RASTOČKOM SLAPU. LEGENDARY TERRACE UPON THE FIRST WATERFALL OF RASTOKE. LEGENDÄRE TERRASSE AM ERSTEN RASTOKE-WASSERFALL.

CAFFE BAR

VODENA OVCA Rastoke 9 mob. 091/882-11-67


highlights // 37

KONOBA

KUM

Rastoke 5 tel. 047/778-120 mob. 091/882-11-67

PIĆA, SENDVIČI, LASAGNE I PIZZE U VRLO UGODNOM AMBIJENTU. DRINKS, SANDWICHES, LASAGNA AND PIZZA, IN A PLEASANT ATMOSPHERE. GETRÄNKE, SANDWICHE, LASAGNE UND PIZZA IN EINEM SEHR GEMÜTLICHEN AMBIENTE.


38 // highlights

RESTORAN

PINO

Gornji Nikšić bb tel. 047/787 123 e-mail: restoran.pino@ka.htnet.hr BOGATA ENOLOŠKO-GASTRONOMSKA PONUDA, 5 DVOKREVETNIH I TROKREVETNIH SOBA SA 3 ZVJEZDICE. RICH ENOLOGICAL AND GASTRONOMIC OFFER AND ACCOMMODATION IN 5 DOUBLE AND TRIPLE 3-STAR ROOMS. REICHHALTIGES WEIN- UND SPEISENANGEBOT, 3 STERNE UNTERKUNFT IN FÜNF DOPPEL- UND DREIBETTZIMMERN.


highlights // 39

RESTORAN

FENIKS

Plitvička 73, Slunj tel. 047 778 140 mob. 098 794 353 e-mail: feniks.slunj@hotmail.com http://feniks-slunj.com/ KVALITETNA DOMAĆA HRANA - ODOJAK, JANJETINA, TELETINA - U RESTORANU IZNAD SLUNJČICE SA 350 MJESTA. QUALITY LOCAL FOOD - PORK, LAMB, VEAL - IN A RESTAURANT WITH 350 SEATS HOCHWERTIGES, HAUSGEMACHTES ESSEN – FERKEL-, LAMM- UND KALBSBRATEN – IM RESTAURANT MIT 350 SITZPLÄTZEN.


40 // highlights

Trg dr. Franje Tuđmana 15, Slunj telefon +385(0)47 777 177 fax +385(0)47 777 180 mobitel +385 (0)99 2777 178 info@rastoke.com www.rastoke.com

PRENOĆIŠTE

PARK

U SREDIŠTU GRADA, 100 METARA OD SLUNJČICE, 300 OD KORANE I 10 MINUTA DO RASTOKA. SOBE S KLIMOM, KUPAONICOM I BESPLATNIM INTERNETOM TE VLASTITIM PARKIRALIŠTEM. IN THE CITY CENTER, 100 METERS FROM THE RIVER SLUNJČICA, 300 METERS FROM THE RIVER KORANA AND 10 MINUTES FROM RASTOKE. ROOMS WITH BATHROOM, AIR CONDITIONING, FREE WI-FI AND PARKING.


highlights // 41

SOBE

BUNETA

Rastoke 9a telefon +385(0)91 124 6468 SAVRŠEN ODMOR UZ PRVI I NAJLJEPŠI RASTOČKI SLAP. THE PERFECT VACATION BY THE FIRST AND MOST BEAUTIFUL WATERFALL OF RASTOKE.


42 // highlights

SOBE

IVANKA Ivanka Štefanac Rastoke 9 Telefon +385 (0)47 777 536 Mobitel +385 (0)99 297 0688 ivanka.stefanac@gmail.com www.sobe-stefanac-rastoke.hr U RASTOČKOJ PRIRODI SE LIJEPO UŽIVA, U RESTORANIMA LIJEPO JEDE, A U SOBAMA IVANKA LIJEPO SPAVA. ONE ENJOYS THE NATURE OF RASTOKE, EATS GOOD IN ITS RESTAURANTS AND SLEEPS PERFECT IN THE IVANKA ROOMS.


highlights // 43

SOBE

BROZINIĆ

Kate Brozinić Augusta Šenoe 10, Slunj telefon: +385 (0)47 777 941 UGODAN, MIRAN AMBIJENT, UPOTREBA KUHINJE I VELIKE TERASE. A PLEASANT AND PEACEFUL ATMOSPHERE, WITH THE USE OF KITCHEN AND TERRACE.


44 // highlights

SOBE

JANA

Vlasnici Damir i Mirjana Puškarić Novo naselje I-6, Slunj Telefon: +385 (0)47 777 617 Mobitel: +385 (0)98 680 380 +385 (0)98 817 986 Email: rooms.jana@yahoo.com www.rooms-jana.com

MODERNO UREÐENE I OPREMLJENE SOBE S TRI ZVJEZDICE U CENTRU GRADA I SAMO 10 MINUTA ŠETNJOM DO RASTOKA. STYLISHLY DECORATED AND FURNISHED 3 STAR ROOMS IN THE TOWN CENTER, ONLY A TEN-MINUTE WALK FROM RASTOKE.


highlights // 45

KUĆA ZA ODMOR

★★★

RASTOKE - POD LIPOM Rastoke 13, 47240 Slunj Mobitel +385 (0)99 8507 452 Email rastoke.podlipom@gmail.com www.rastokehouse.com NA SAMOM SLAPU, U MIRNOM OKRUŽENJU, S POGLEDOM NA SLUNJČICU I KORANU, SPOJ JE TRADICIONALNE I MODERNO UREÐENE KUĆE, POTPUNO OPREMLJENE ZA VAŠ ODMOR. ON THE WATERFALL, IN A QUIET ENVIRONMENT, WITH A VIEW OF THE SLUNJÄ ICA AND THE KORANA, A HOUSE BOTH TRADITIONAL AND CONTEMPORARY, FULLY EQUIPPED FOR YOUR VACATION.


46 // highlights

DESTINACIJA KORANA Mobiteli: +385 (0)98 263 543 +385 (0)98 313 593 +385 (0)97 777 7155 kamp.korana.veljun@gmail.com www.camp-korana.com

ENJOY THE VARIOUS ACTIVITIES - SWIMMING, FISHING, CANOEING, CYCLING, BADMINTON, OR JUST RELAX BY THE BARBECUE.

UŽIVAJTE U VOŽNJI KANUOM, PLIVANJU, RIBOLOVU, VOŽNJI BICIKLOM, BADMINTONU ILI SE SAMO OPUSTITE UZ ROŠTILJ


highlights // 47

TRGOVAČKI OBRT

DADO

Vlasnik: Davor Močilac 14. domobranske pukovnije 3 Tel. 047/777-258 Faks: 047/811-792 E-mail: davor.mocilac@ka.t-com.hr DJELUJE OD 1995. U DVIJE POSLOVNE JEDINICE I NUDI VIŠE OD 10.000 ARTIKALA. IN TWO BUSINESS UNITS OFFERS MORE THAN 10.000 ITEMS. IN ZWEI GESCHÄFTSBEREICHEN BIETET MEHR ALS 10.000 ARTIKEL.


48 // smještaj/vacancy/unterkunft TURISTIČKI CENTAR MIRJANA-RASTOKE Donji Nikšić 101 tel. 047 787-205 mirjana-rastoke.com 8/2★★★ 19/3★★★ 3/4★★★ PRENOĆIŠTE PARK Trg dr. F. Tuđmana 15 tel. 047 777-177 15/2, 3/3, 2/4 www.slunjcica.hr SLOVIN-UNIQUE RASTOKE Rastoke 25 tel. 047 801-460 slunj-rastoke.com VRELA MREŽNICE ROBINZON KAMP tel. 047 777-177 mob. 091 1777-100 mob. 091 1777-400 www.slunjcica.hr RESTORAN GRAND Lapovac 1a mob. 098 9666-271 www.restoran-grand.hr 2/3★★★ 6/2★★★ RESTORAN PINO Gornji Nikšić bb tel. 047 787-123 3/2★★★ 2/3★★★ ANKA VUKOVIĆ Kordunska 2 tel. 047 777-741 vukovic.slunj.net 1/3★★★ 1/2★★★ KRISTINA GORŠIĆ Cvitović 99 tel. 047 777-836 1/2★★★ 2/3★★★

MILORAD GOJSOVIĆ Augusta Šenoe 12 tel. 047 777-120 1/2★★★ 1/3★★★

KATE BROZINIĆ Augusta Šenoe 10 tel. 047 777-941 1/1★★★ 1/2★ 1/3★

NIKOLA ŠTEFANAC I. G. Kovačića 12 tel. 047 777-222 1/3★★★ 1/2★★★ 2/2★

MARIJA CINDRIĆ I. G. Kovačića 19 tel. 047 777-611 2/4★★★

MILAN KALIĆ Rakovačka 2 tel. 047 777-059 1/2★★★ 1/3 app.★★★

MARIJA KLOBUČAR Stara cesta 11 tel. 047 777-702 1/2★★★ 2/2★

ANKICA ŠTEFANAC Plitvička 39 tel. 047 777-523 1/3★★★ 1/1★★★ MILKA VUKINOVIĆ Cerovac 90b tel. 047 787-004 1/1★★★ 1/2★★★ 1/3★★★ MARIJA OBAJDIN Podmelnica 48 mob. 091 915 4492 1/3★★★ APP

IVAN VUČETA Rastoke 21 tel. 047 777-730 1/3★★★ 1/4★★★ MILE MATANIĆ Plitvička 24 tel. 047 777-144 3/2★★★ MILKA LUCIĆ Gojka Šuška 28 Tel. 091/727-7221 2/4 app★★★


smještaj/vacancy/unterkunft // 49 IVAN OBROVAC Novo naselje 7 tel. 047 777-271 4/2★★★

DAMIR PUŠKARIĆ Novo naselje I-6 tel. 098/680-380 2/2★★★ 1/3★★★

ANKA PAVLEŠIĆ Kralja Zvonimira 4 tel. 047 777-521 1/2★★★

DARKO BUNETA Rastoke 9a 091/124-6468 1/ 2 ★★★

KATARINA ŠTRBENAC Strmac 6 tel. 047 777-310 1/2★★★

NIKOLA ŠTEFANAC Rastoke 9 tel. 047 777-536 2/2★★★

ROZE BOSANAC Plitvička 49 tel. 047 777-402 1/2★★★

RADOJKA KOTIĆ Miljevac 20 tel. 091/917-77-88 App 2/2 1/1★★

MARIJANA BASTAJA I. G. Kovačića 16 tel. 098 963-1834 3/2★★★

TOMO KATIĆ Donje Taborište 176 tel. 092/124-9401 App 1/2★★

DINKO TURKALJ G. Taborište 108 tel. 098/936-3363 1/3★★★ 2/2★★★

MARE BOŽIČEVIĆ Ivana Trnskog 1 tel. 047 777-350 1/2★★ 1/3★★

RENATO HOLJEVAC Rastoke 26 tel. 098/569-920 App 2+2★★★

MARIJA KOVAČEVIĆ Rastoke 14 tel. 091 595-0364 1/3★★

RUDE KOVAČEVIĆ Rastoke 4 tel. 047 778-146 1/4★★★

BOŽENA HOLJEVAC MODRUŠAN Trg Zrinskih i Frankopana 3 tel. 091/501-7009 2/2★★★

IVAN BARIĆ Novo naselje 8 tel. 047 777-172 1/2★ 1/3★

ANKA MAGDIĆ Stara cesta 13 tel. 047 777-139 1/4★★★ 1/2 app★★★

JELENA TOMAŠEVIĆ Školska 21 tel. 091/195-4424 App 1/2 1/3★★★

TANJA CINDRIĆ Gojka Šuška 12 Tel. 091/575-8100 1/2★★★ MARIJA ŽALAC Ivana Trnskog 16 Tel. 047/777-220 1/3 app★★★ IVAN PETROVIĆ Donje Taborište 156a tel. 047 777-890 2/4★★★ 1/1★★★ 1/3★★ IVAN PUŠKARIĆ Melnička 3 tel. 047 777-034 1/4★★★ 1/2★ 1/3★

ROZE SKUKAN Rastoke 5a tel. 047 777-437 2/3★


50 // smještaj/vacancy/unterkunft LOVRE MILOŠEVIĆ Ivana Trnskog 6 tel. 047 777-744 www.andrea-rooms.com 1/2★ 1/3★ FRANJO VUČETA Rastoke 20 tel. 047 777-253 2/2★ JELENA TURKALJ Augusta Šenoe 9 tel. 047 777-225 2/2★ ZORKA IVŠIĆ Vjekoslava Karasa 10 tel. 047 777-378 2/2★ JELENA LOKNAR Gornji Cerovac 12 tel. 047 787-161 2/2★ KATE PLEŠ Gojka Šuška 16 tel. 047 778-160 2/2★

VODIČ PRIPREMILI: IVANČICA CINDRIĆ (TZ GRADA SLUNJA) I NIKOLA ŽIVČIĆ FOTOGRAFIJE: TONI HNOJČIK, BORIS ŠIMUNDIĆ, MARKO ČOLIĆ I JOVICA DROBNJAK (VEDUTE FOTO FILM); SLAVKO BIONDA, IVICA MAGDIĆ I NIKOLA ŽIVČIĆ (FOTOKLUB SLOVIN); ARHIVA TZ SLUNJ NAKLADNIK: TZ GRADA SLUNJA, ULICA BRAĆE RADIĆ 7, TEL. +385 (0)47 777 630, MOB. +385 (0)98 460 645, E-MAIL: INFO@TZ-SLUNJ.HR, WWW.TZ-SLUNJ.HR


U samom centru grada s dugogodišnjom tradicijom čeka vas bistro Centar. U ugodnom ambijentu lokala te terase nudimo velik izbor jela s roštilja, ribe, odrezaka, pizza, lasagnea i salata te širok asortiman pića i napitaka. Bistro Centar, a bistro with a long-running tradition, awaits you in the very center of Slunj. In the pleasant surroundings of the bar and the terrace we offer a large selection of grilled dishes, fish, steaks, pizza, lasagne and salads as well as a wide range of drinks. Z.U.O. Centar Ul. braće Radića 3, 47240 Slunj 047/777-183, 098/955-7534 ivancicajurcevic@gmail.com

WI-FI: bistrocentar


tourist

c e n t e r

MIRJANA & R A S TO K E

hotel *** • restoran • putnička agencija eko-etno shop • rafting • kayaking

D. Nikšić 101, 47240 Slunj, Croatia tel. +385 (0)47 787 205 • fax +385 (0)47 811 149 mob. +385 (0)98 214 658 • mob. +385 (0)99 216 14 80 www.mirjana-rastoke.com • e-mail: info@mirjana-rastoke.com

Slunj & Rastoke vodič 2014  
Slunj & Rastoke vodič 2014  

Pregled turističke, ugostiteljske i hotelske ponude Slunja i Rastoka

Advertisement