Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 7 | ročník XVI | červenec/srpen 2013

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, jsem bytostně přesvědčený, že život člověka se skládá z jednotlivých příběhů, které se nám v onu chvíli mohou zdát jako nepodstatné a všední prožitky, ale teprve v budoucnu se ukáže jejich důležitost. Na konci života pak poskládají celkový obrázek o dané osobnosti. Byla úspěšná, zlotřilá, žila ku prospěchu společnosti, nebo jen pro vlastní prospěch? A tak dále, a tak podobně. Jsem pozorovatel těchto příběhů a také jejich občasný účastník a glosátor. Zvláštní ovšem je, že to neplatí u všech lidí. Někdy jsem schopen předvídat životní dráhu u třicetiletého člověka, jindy nemám jasno ani v jeho pokročilém věku. Inu, záleží na okolnostech a osobnostech. „Osobností“ se ve Slaném v posledních měsících vynořila celá desítka. Dosud mlčely, nyní píší stížnosti, případně frázovité petice. Rozesílají je na všechny strany, do médií. Přesvědčeny o své důležitosti. O tom co je špatně. Co by udělaly lépe. Že ten či onen, samozřejmě ne on, ale ten druhý, je „úplně blbý“. A přitom kroutí nevěřícně hlavou, aby tedy pochopili „úplně všichni“. Dokonce ostatním vyhrožují (sic!!). A to slovníkem vystřiženým jak z padesátých let minulého století. ... Poslanec parlamentu poprvé přijde na jednání zastupitelstva města, pozve si televizní kamery (zřejmě se zase blíží nějaké volby) a „začíná ta pravá show pro mediální a manipulovatelnou veřejnost“ ... Pozoruji příběhy oněch lidiček. Vnímám je. Snažím se jim naslouchat. A myslím si: trocha tolerance, úcta k ostatním, k jejich snažení, odstup, nadhled nad problémy, by jim rozhodně neškodila. Možná by také mohli vzít na vědomí známé pořekadlo – „po bitvě je každý generál“. Vlastně, oni a ony si o sobě určitě myslí, že jsou generálové. Minimálně ve svých hlavách. Tyto stavy se někdy označují jako chorobná ambice, nadměrné ego a přehnaná sebedůvěra neodpovídající vlastním schopnostem. Samozřejmě mám na mysli schopnosti v kladném slova smyslu. Protože výše vyjmenované vlastnosti svědčí spíše o tom, že jsou „všehoschopní“. Dosud jsem psal o virtuální realitě, kterou se snaží někteří lidé v poslední době ostatním ve Slaném vnutit. … A pak se v podvečer projdete naším městem … Na náměstí hrají na pódiu mladí lidé. Jen tak! Pro radost! Příchozí sedí na lavičkách či leží v trávě. Popíjejí nějaký nápoj a poslouchají. Kolem pobíhají děti. O kus dál, ve vzorně upraveném rybníčku, nádherně kvetou různobarevné lekníny. Potkáte známého: „jo, zítra jdeme s mladým na kola, bude bezvadnej závod pro děti, už se těšíme“. Všude voní jasmín. Vzduch je vlahý a pročištěný po dešti. A máte pocit, že „generálové“ a dosud mlčící Slaňáci, kteří své příběhy píší pozitivně, žijí snad každý v jiném sídle. „Generálům“ tímto vzkazuji: nenechte se užírat nenávistí k okolnímu světu, protože ta sežere v první řadě vás. Vězte, že jakýkoliv fundamentalismus je škodlivý. A prosím, přestaňte se už odvolávat na demokracii, lidská práva, ústavu a kdoví co ještě. Vždyť to s „generálským syndromem“ nejde ani dohromady. „Generál“ je totalita. Demokracie je svoboda, tolerance a odpovědnost. Raději žijte své příběhy a život naplno. Dívejte se na svět a ostatní s láskou a ku prospěchu našeho města (moje skryté přání). Poznámka: tento úvodník nebyl o „mém příběhu“, je to spíše zamyšlení nad životem. Všem přeji jen dobré. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Město Slaný společně s Českým červeným křížem Slaný připravilo sbírku humanitární pomoci

Pracovnice ČČK Slaný paní Gomolová a paní Tomsová při přebírání humanitární pomoci.

Město Slaný ve spolupráci s Českým červeným křížem Slaný zorganizovalo sbírku humanitární pomoci obětem záplav. Všichni jsme s obavami sledovali vývoj počasí začátkem června, který vyústil v ten nejhorší scénář – povodně. Bohužel v poslední době se stávají povodně součástí našeho života. V oblasti Slánska nemáme žádný velký tok, který by nás bezprostředně ohrožoval, ale jak ukázaly bleskové povodně ve druhém červnovém týdnu, nikdo před vodou není v bezpečí. Vláda České republiky v pondělí 3. června 2013 vyhlásila nouzový stav pro 7 krajů (včetně Středočeského kraje) a hlavní město Prahu. Bezprostředně po vyhlášení uvedeného krizového stavu zasedal krizový štáb města (za správní území obce s rozšířenou působností Slaný), který řešil otázky zabezpečení úkolů ve správním území a kromě jiného řešil i otázku zorganizování sbírky humanitární pomoci pro oblasti zasažené povodní. Oslovili jsme oblastní výbor Českého červeného kří-

že (dále ČČK) Kladno s nabídkou spolupráce při organizování sbírky humanitární pomoci ve Slaném a na Slánsku. Pak již nic nebránilo vyhlášení uvedené sbírky, která byla zorganizována v přízemí staré radnice od středy 5. do čtvrtka 13. června 2013. Vlastní sbírku prováděly pracovnice Českého červeného kříže Slaný paní Gomolová a paní Tomsová a na dalších souvisejících aktivitách se podíleli členové místní organizace ČČK Slaný paní Vosáhlová, paní Mžourková, pan Vosáhlo, všichni bez nároku na odměnu. Potěšitelné je, že Slaňáci i obyvatelé dalších obcí Slánska nezklamali. Stejně jako v předchozích letech se zvedla vlna solidarity a sbírka humanitární pomoci splnila očekávání. Každého chytlo za srdce, když velké množství humanitární pomoci přivezli v pátek 7. 6. zástupci Domovů pro seniory Slaný a v sobotu 8. 6. Svaz důchodců ve Slaném pod vedením pí Hálové. Lidi, kteří sami toho moc nemají, se rozdělí s těmi, kteří to v dané době potřebují více. Pokračování na straně 4


FOLKLORNÍ FESTIVAL, POVODNĚ

Folklorní festival

N

ěkolika fotografiemi se vracíme k úspěšnému 2. ročníku Západoslovanského folklorního festivalu, který proběhl v sobotu 8. června na slánském náměstí. Ukázky nádherných lidových písní, tanců i zvyků se líbily nejen divákům, ale nejspíš i „někomu tam nahoře“, protože v upršeném a povodňovém týdnu byla sobota dnem výsostně letním. Organizátoři v čele s panem doktorem Opatřilem, předsedou Západoslovanského svazu, vyjádřili poděkování a uznání za výbornou spolupráci s městem, která prý vysoce překračovala úroveň loňského ročníku na Kladně. Ocenili i hojnou návštěvu diváků a pevně věří, že by se příští ročník festivalu opět mohl konat v našem městě. V rámci festivalu proběhla i neformální sbírka finanční pomoci pro lidi zasažené povodněmi. Obětavě se jí ujala knihovnice paní Havlíčková a v její pokladně se nakonec sešlo čtyři tisíce korun. Peníze byly použity na nákup čerpadel a úklidových prostředků a vzápětí předány občanům Lužce nad Vltavou, obce , která byla postižena podobně jako známější Zálezlice. Jsem rád, že se povedlo spojit příjemný kulturní zážitek s účinnou pomocí potřebným a všem, kteří na náměstí přispěli, srdečně děkuji. Jaroslav Hložek, 1,místostarosta

Foto: Eva Havelková, http://www.5plus2.cz

Strážníci MP Slaný pomáhali při povodních

V

edení města zareagovalo na krizovou situaci při letošních povodních a nabídlo pomoc zaplaveným obcím. Nabídnutou pomoc přijala obec Lužec nad Vltavou na Mělnicku, kde rozvodněná Vltava zaplavila v obci s 1 000 obyvateli stovku domů a chat. Starosta Lužce nad Vltavou p. Rollo požádal městskou policii o pomoc při ochraně majetku evakuovaných občanů. Mezi obcí Lužec a městem Slaný byla sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí strážníků a ještě týž den dvoučlenná hlídka sloužila v záplavami postižené obci. Mimo plnění úkolů při ochraně majetku v zaplavených nemovitostech před rabováním a povodňovými turisty strážníci do obce dopravili část materiální humanitární pomoci vybrané od slánských občanů. Mimo jiné do obce dopravili i tři tolik potřebná kalová čerpadla. Strážníci v obci odsloužili 15 dvanáctihodinových směn, především nočních. Pavel Štěpánek, DiS, vedoucí MP

2 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

Výsledky e-aukce na elektřinu a plyn Ve čtvrtek 27. června proběhla aukce elektřiny a zemního plynu pro domácnosti.Do aukce bylo zařazeno celkem 6311 smluv. Z tohoto důvodu byla aukce rozdělena na dvě, aby vítězný dodavatel stihl vypracovat nové smlouvy a rozeslat je k podpisu do 15 dnů. První elektronická aukce s celkovým objemem 78,1 mil. korun začala v 10 hodin a druhá aukce s celkovým objemem 67,2 mil. korun začala v 11 hodin. V druhé aukci bylo i město Slaný z celkovým počtem smluv 527. Tato aukce trvala 1 hodinu a 41 minut a podařilo se v ní snížit občanům v průměru elektrickou energii o 29,3% a zemní plyn o 26,5% . To je vynikající výsledek. V řeči čísel to znamená, že v druhé aukci z 2030 domácností ušetřilo přes 20% neuvěřitelných 1 972 domácností, do 20% ušetřilo 39 domácností, do 15% pak 16 domácností a do 10% pouhé 3 domácnosti. Do týdne sdělíme konkrétně každému občanovi, který šel s námi do aukce jak ušetřil a je-

Slaný pramen Dnes jen krátká informace. Na mou výzvu k zasílání námětů rekonstrukce Slaného pramene se k dnešnímu dni ozvalo sedm kandidátů. Protože někteří poslali víc návrhů nebo variant, máme již k dispozici docela slušný zásobník. Termín naší malé soutěže prodlužuji do konce června a potom zaslané práce

likož víme, že ušetřily všichni, tak kde a kdy budou připraveny smlouvy s vítězným dodavatelem k podpisu. Předpokládám,že opět v zasedací místnosti na MěÚ Slaný v 1.patře. Celkové výsledky e-aukce na elektřinu a plyn Celkové výsledky e-aukce na plyn

Poděkování členům Českého červeného kříže Slaný U příležitosti otevření nově zrekonstruovaného areálu atletického stadionu ve Slaném se uskutečnilo krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Jako zdravotnický dozor se akce zúčastnili tři členové Českého červeného kříže, jimž patří mé díky. vystavím pro veřejnost. Pravděpodobně v chodbě knihovny, nebo ve výlohách městského úřadu. Každopádně budete informováni a výstava by potom měla být přístupná do konce srpna. To bude čas na vaše hlasování. Sám jsem velmi zvědav, který návrh si získá největší laický ohlas. V září by zaslané koncepty posoudila odborná porota a věřím, že vybraný návrh budeme schopni realizovat co nejdříve…

Pondělí Středa

7.30–17.00 7.30–17.00

Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)

Po dokončení běhu na 1 000 m se udělalo dvěma žačkám ZŠ Velvary nevolno. Přivolaní zdravotníci neváhali, poskytli oběma děvčatům první pomoc a zavolali záchranku. Lékař přivolané záchranné služby dívky ošetřil a odvezl do slánské nemocnice, kde si je následující den vyzvedli rodiče. Děkuji touto cestou všem třem členům, kteří se bravurně Renata Vosáhlová zhostili nastalé situace.

Slánský VideoMagazín

Jaroslav Hložek, 1. místostarosta

Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu

Celkové výsledky e-aukce na elektřinu

Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství – úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek

7.30–16.30 7.30–16.30 8.00–12.00

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany.cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 8.00–13.00 7.30–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna – Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.30–15.30 7.30–17.00 7.30–15.00 7.30–14.00

www.meuslany.cz

Červenec–srpen 2013 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.30–17.00 7.00–15.30 7.30–17.00 7.00–15.00 7.00–14.00

Městský úřad Slaný Velvarská 136 274 53 Slaný Telefon: 312 511 111 (podatelna) Fax: 312 522 771 E-podatelna: podatelna@meuslany.cz

• • • • • • • • •

Dětský den Varhanní rendez-vous Cyklokroužek Folklórní festival Seminář mistra světa L. Konečného Setkání se starostou Akademie DDM Ostrov Slánský tuplák Slánská tisícovka – soutěž základních škol

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


INFORMACE

Město Slaný společně s Českým červeným křížem Slaný připravilo sbírku humanitární pomoci Pokračování ze strany 1 Humanitární pomoc, která byla koordinována s ČČK, měla toto zaměření: a) Finanční pomoc – na vybraný účet povodňového konta (nabídka účtů byla k dispozici ve sběrném místě). b) Materiální pomoc, která byla zaměřená na druhy materiálu podle požadavků krizových štábů z postižených oblastí. Nejširší veřejnost byla o sbírce humanitární pomoci informována denním hlášením v městském rozhlase a zveřejněním informace v denním tisku a na internetových stránkách MěÚ Slaný. Pomoc postiženým poskytli i strážníci Městské policie Slaný, kteří na základě ve-

řejnoprávní smlouvy hlídali evakuované prostory ve vyplavené obci Lužec nad Vltavou (Mělnicko) a to od čtvrtka 6. června 2013. Do uvedené obce byla první pomoc zaslána z našeho místa sběru humanitární pomoci přes uvedené strážníky. Jednalo se o velké množství Sava, pitnou vodu, hadry na uklízení, kýble, košťata, gumové a pracovní rukavice, další mycí a uklízecí prostředky.

Pitná voda balená – celkem 1. 632 litrů Koště hrubé s násadou – 71 ks (z toho 34 ks do obce Lužec nad Vltavou) Hadr na podlahu – 383 ks (z toho 170 ks do obce Lužec nad Vltavou) Kýbl (PVC, kovový) – 56 ks (z toho 36 ks do obce Lužec nad Vltavou) Rukavice gumové – 524 párů (z toho 340 párů do obce Lužec nad Vltavou)

Chceme tímto poděkovat všem dárcům a ujišťujeme je, že veškerá humanitární pomoc byla směřována do postižených oblastí.

Množství dalších mycích, úklidových a hygienických prostředků

Závěrem vyjmenujme alespoň některé položky materiální pomoci: Savo-Sanitas (různá balení) – celkem 597 litrů (z toho bylo 330 itrů odvezeno do obce Lužec nad Vlavou)

Trvanlivé potraviny, deky, prostěradla, povlečení, spací pytle apod. V celkovém součtu materiálu je vedeno 77 různých položek. Ing Ľudovít Šikorský

Spotřebitelský ombudsman – nová funkce živnostenského úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu v zájmu zvýšení ochrany spotřebitele (zejména seniorů) zavedlo nový systém „Spotřebitelského ombudsmana.“ Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem řešení nepoctivého prodeje na hromadně organizovaných prodejních nebo předváděcích akcí, na kterých je prodáváno zboží za použití nekalých obchodních praktik. Spotřebitelům je nuceno ke koupi předražené zboží, které ve skutečnosti nepotřebují.

Reaguje se tím na skutečnost, že zejména senioři mají při následné snaze vyvázat se z nevýhodné kupní smlouvy problémy při nátlakovém jednání prodejce, který je zastrašuje, případně vyhrožuje exekucí. Smyslem je poskytnout pomoc této skupině spotřebitelů. Funkce spotřebitelského ombudsmana je vykonávána za pomoci kontaktních míst na Živnostenských úřadech (celkem 227 obecních živnostenských úřadů) ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi napomůže spotřebitelům, především senio-

rům efektivně, rychle a bezplatně domoci se svých práv. V praxi systém funguje tak, že spotřebitel přinese na živnostenský úřad veškeré doklady k zakoupenému zboží, pracovníci živnostenského úřadu se spotřebitelem sepíší protokol – spotřebitelský záznam a vše zašlou na pobočku občanského sdružení. Občanské sdružení bude spotřebiteli bezplatně radit a zastupovat ho. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Letošní sezona obnovy památek je v plném proudu S nástupem měsíce dubna a příchodem prvních jarních dnů se naplno rozeběhlo několik akcí obnovy kulturních památek v našem regionu. Největší činnost lze vysledovat ve Velvarech, kde město dlouhodobě systematicky pečuje o kulturní dědictví ve svém majetku. Již druhým rokem zde pokračuje obnova krovu renesančního kostela sv. Jiří, který město získalo do své správy. Letošní etapa je zaměřena na sanaci novogotické sanktusové věže, druhotně vložené do původního krovu v 2. polovině 19. století. Celkový stav deset metrů dlouhých dřevěných trámů nesoucích měděnou konstrukci věže se ukázal natolik vážný, že nezbyla jiná možnost než věž částečně rozebrat a následně snést jeřábem, aby bylo možno degradované trámy vůbec vyměnit. Příznačný pro dnešní dobu je fakt, že měděná konstrukce věže nemůže po svém sejmutí zůstat v areálu kostela, ale musí být deponována na bezpečném střeženém místě, jinak by se jí ujaly nenechavé ruce sběračů kovů. Již v předstihu byl z vrcholu

4 |

Renesanční kostel sv. Jiří ve Velvarech. věže snesen kříž a z makovice vyjmuta schrána obsahující mj. zprávu o poslední opravě oplechování uskutečněné v roce 1974.

Ve stejné době vyrostlo lešení také kolem nedaleké Pražské brány. Velmi špatný stav krovu a krytiny zde způsoboval zatékání a jednotlivé prejzy se uvolňovaly a hrozily pádem. Specifikem zastřešení této památky je poměrně nízký sklon střechy při okapní hraně, který v jiných případech vedl až k výměně taškové krytiny za plech. Pro funkční řešení bude třeba modifikovat detail kladení krytiny doporučený výrobcem tak, aby vyhovoval požadavkům památkové péče a pohledově se pokud možno uplatňovala pouze krytina tradičním způsobem. Mezi největší památkové obnovy v regionu poslední doby patří také právě zahájená rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Želenicích, která se dotkne veškerých vnějších konstrukcí této starobylé stavby. Po vybudování drenáže doprovázené archeologickým průzkumem vyrostlo lešení a probíhá průzkum románského a gotického zdiva a dochovaných omítek, z něhož vyplyne další postup sanace vnějšího pláště. Marek Filipec

www.meuslany.cz


ŠKOLY, ŠKOLKY

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

Medaile pro Hanku

N

a rok 2013 připadá 10. výročí celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, řemesel, obřadů i tradičních lidových znalostí – Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. V rámci výročí vzniku této mimořádné smlouvy navrhlo UNESCO zasvětit 41. ročník MDVV v Lidicích výstavy tématu: „Tradice a dědictví lidu mojí země“. Letos jsem se této soutěže účastnila se žáky 4. C, 4. B a dětmi 5. odd. školní družiny při 3. ZŠ Rabasova. S dětmi jsme vyškrabovali do voskového podkladu, tvořili kašírované masky ve velikosti XXL,

vyráběli píšťalky z ručního papíru, tiskli linoryt , skládali koláže a kreslili. Z našich prací porota vybrala celkem 6 a všechny od autorů ze třídy 4. C. Nejlepší umístění patřilo Hance Charouzové, která si odnesla (poprvé v historii naší školy) medaili za linoryt z cyklu Hračky našich praprababiček a prapradědečků. Čestných uznání jsme získali 8 (což bylo jedno z nejlepších umístění mezi ZŠ). Oceněnými byli: Lucka Černá2×, Štěpán Dufek 2×, Gábina Pražáková, Adam Cimrman, Kája Pospíšilová a Bára Pešatová. Ráda bych se za podpory vedení školy s těmito šikovnými dětmi vypravila na začátku příštího školního roku do Lidic, kde expozice potrvá do 31. 10. 2013, zhlédnout celou výstavu v rámci exkurze. Dětem ještě jednou R. Bláhová gratuluji!

Květen a červen v MŠ U Divadla T ak jako po celý rok máme i před prázdninami v naší mateřské škole napilno. Děti si užívají mnoha kulturních, sportovních i poznávacích aktivit. Za zmínku stojí například již 19. ročník výtvarné výstavy se soutěží, která se otevřela pro veřejnost 15. 5. 2013 slavnostní vernisáží. Letošní téma výstavy znělo: Od podzimu do léta, proběhnem se do světa. Vernisáže se zúčastnili představitelé města, zástupci ze zúčastněných škol, rodiče a děti. Vítězové opět získali hodnotné ceny. Předávání cen nám ještě více zpříjemnil pan Ježek hrou na akordeon se svým vnukem Petrem, který jej doprovázel na různé rytmické nástroje. Výstava by se v této podobě nemohla pořádat bez laskavé podpory sponzorů z řad slánských firem i rodičů: Masné krámy, Pekařství Grunt, Papírnictví na Komenského náměstí, Lahůdky Fresch Salade, Cukrárna U Kašny, CK SLAN tour, Drogerie TETA Mgr. Ilona Baborská, Květiny Zárubová, Pekařství VILÉM. Tímto všem, kteří nám přispěli finančním, či materiálním darem, velmi děkujeme. Krásná díla dětí ve věku od 3 do 18 let můžete zhlédnout v prostorách naší školy až do konce června. Spolu s obrázky dětí se můžete pokochat i fotografiemi paní Jochmanové, které jsou vystaveny v klubovně MŠ. V jednotlivých třídách proběhly v těchto měsících také školní výlety. Třída „U Trpaslíka“ a třída „U Vodníka“ si vyjely užít plno zábavy do parku Mirákulum. Třídy „U Princezny“ a „U Draka“ jely zábavnou formou poznávat, jak se žilo na zámku Radíč. Zbývajícím dvěma třídám povodně překazily plány navštívit ZOO Praha a tak se chystají koncem června na výlet do Pohádkové země v Pičíně. Kromě těchto velkých výletů podnikly děti několik menších akcí. Ať se jelo do skanzenu ve Třebízi, do Třebichovického lesa nebo „jen tak“ vláčkem, vždy si to všichni užili. Rodiče dětí měli možnost se 23. 5. zúčastnit bezplatné besedy o předškolní výchově. Koncem května využily všechny třídy možnost jít si zacvičit na tělovýchovném nářadí

www.meuslany.cz

Předávání cen na 19. ročníku výtvarné výstavy se soutěží v MŠ U Divadla. v místní sokolovně. Ke Dni dětí přijel dětem popřát také sokolník pan Burghauser se svými zvířaty. Kromě dravých ptáků k nám přivezl i papouška, králíka, křivku, čížečka a předvedl nám několik kouzelnických triků. Poděkování za pěkný dárek k MDD patří také kavárně Wilson, která všechny děti pozvala na zmrzlinový pohár. Druhý červnový týden stráví část předškolních dětí na škole v přírodě v Krkonoších. Po návratu se mohu starší děti těšit na dobrodružství při „Lovu mamuta,“ spaní v MŠ s opékáním vuřtů a noční návštěvou hvězdárny, školkovou Maturitu a další akce. Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky na MÚ proběhlo 20. 6. 2013 v 15.30 hodin. V týdnu od 17. do 21. 6. 2013 pořádala naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Step by Step ČR již tradiční Letní školu programu Začít Spolu. Učitelky ze všech koutů ČR v programu ZaS bude opět vzdělávala naše paní učitelka a certifikovaná lektorka programu Olga Jehlíková.

Slánská scéna zve na premiéru komedie Divadelní soubor Královského města Slaného Slánská scéna, o. s., uvádí v premiéře frašku Johna Grahama Hexnšůs. Čtvrtek 25. července 2013 v 19.30 hodin – městské divadlo ve Slaném. V bláznivé komedii o lidech, kteří se sejdou tam, kde vůbec nemají být hrají: M. Chrapová, M. Jakeš, T. Vott, J. Fany Fanta, L. Dobner, V. Fantová a N. Fantová. Režie M. Večerka. Vzhledem k letnímu uzavření předprodejní pokladny v městském kině bude prodej vstupenek probíhat 25. 7. 2013 pouze před představením v pokladně divadla, která bude otevřena již od 18.30 hodin. Přijďte strávit letní večer ve společnosti dobré a jiskřivé koSrdečně zve Slánská scéna, o. s. medie!

POZVÁNKA NA NETRADIČNÍ VÝSTAVU Od května vystavujeme v prostorách budovy České spořitelny ve Slaném práce žáků 1. stupně při 3. ZŠ Rabasova. První vybrané obrázky jsou z roku 2011 vytvořené žáky (tehdy 5. ročníků) na téma: Tady bydlím. Další výkresy budou postupně obměňovány během roku. R. Bláhová

Kolektiv MŠ Slaný,Vítězná 1578

| 5


GYMNÁ ZIUM

Vyslýchaní studenti klidný spánek zastupitelům neruší Vážení spoluobčané, považuji za nezbytně nutné podělit se s vámi o svou téměř neuvěřitelnou zkušenost, kterou jsem získal v posledních týdnech. Já a moje manželka, členka Kontrolního výboru města, jsme byli osloveni skupinou studentů, jejich rodičů a pedagogů slánského gymnázia Václava Beneše Třebízského, abychom pomohli řešit dramatickou situaci dnes již bývalých studentů gymnázia. Dovolím si připomenout, že mluvíme o gymnáziu s více než 350tiletou tradicí. Situace, která na tomto gymnáziu nastala, má bez mála roční trvání. V červnu 2012 byl krajským úřadem opětovně zvolen do křesla ředitele gymnázia RNDr. Milan Dundr, CSc. Ve výběrovém řízení měl jedinou protikandidátku, pedagožku téhož gymnázia PhDr. Miladu Záborcovou, Ph.D.. Proti výsledku výběrového řízení se ohradili studenti formou Petice, ve které vyjádřili svůj nesouhlas se znovuzvolením ředitele Dundra. Autory Petice jsou dva studenti a třetí student Petici zveřejnil v elektronické podobě – www. zachranmegymnazium.cz. Petici podepsalo během prázdnin 2012 více než dvě stovky studentů, zainteresovaných rodičů i občanů Slaného. Pan ředitel se rozhodl, že právo vyjádřit názor nebude respektovat a nebude tuto kritiku ani řešit svou obhajobou. Dříve než došlo na diskusi se studenty a veřejností, odpověděl na tuto Petici trestním oznámením pro pomluvu. Tvrdí v něm, že Petice byla vytvořena s cílem ovlivnit konkurzní řízení na ředitele a s úmyslem poškodit Gymnázium.

Zde je třeba říci něco o studentech, kteří jsou autory Petice a Petici zveřejnili. V dobách svého studia na gymnáziu byl student JK dvakrát vítězem krajského kola biologické olympiády a jednou vítězem krajského kola literární soutěže, školu reprezentoval také ve volejbalovém družstvu při mezinárodním turnaji. Tento student byl oceněn starostou města diplomem za „vzornou reprezentaci města“ a dokonce oceněn ředitelem gymnázia Dundrem za příkladnou reprezentaci školy. Na gymnáziu odmaturoval s průměrem 1,0, byl přijat na dvě fakulty UK a nyní je studentem 2. ročníku 3. lékařské fakulty UK. Studentka LB reprezentovala gymnázium v olympiádách z českého jazyka, v literárních soutěžích či atletických olympiádách. Po úspěšné maturitní zkoušce byla rovněž přijata na dvě fakulty UK a v současnosti studuje na Filozofické fakultě UK. Student PM, jenž Petici zveřejnil, reprezentoval gymnázium při krajském kole matematické olympiády, v okresním kole přírodovědné soutěže, či na celorepublikové dějepisné soutěži. V roce 2012 obdržel pochvalu ředitele Dundra za reprezentaci gymnázia. Byl rovněž přijat na dvě fakulty UK a na obou prvním rokem studuje. Dokážete si představit, že právě tito studenti svou Peticí a jejím zveřejněním chtěli úmyslně poškodit gymnázium? Já tedy ani v těch nejšílenějších představách. Právě tito elitní studenti jsou již téměř rok trestně stíháni a vyšetřováni kriminální policií. Na stanici (znovu zdůrazňuji) kriminální poli-

cie opakovaně absolvovali hodinové výslechy. Do této chvíle vydali studenti za své advokáty sumu pohybující se v řádech desítek tisíců. A co na to zastupitelé a vedení města? Při jejich posledním zasedání vnesli toto téma do diskuze zástupci rodičů studentů gymnázia, manželé Ničovi. Místostarosta Hrabánek, jenž má ve své gesci oblast školství, stejně jako starosta a někteří další zastupitelé, donekonečna opakovali, že zřizovatelem gymnázia je kraj, tudíž toto téma na zastupitelstvo nepatří. V zápise ze zasedání zastupitelstva pak nebylo toto téma ani zmíněno, navzdory tomu, že se manželé Ničovi snažili zastupitele na konci zasedání probudit zhruba dvacet minut. Nikoho evidentně neznepokojovalo, že je na slánském gymnáziu prokazatelně porušována Ústava a petiční zákon. Neznepokojuje je ani, že studenti – občané Slaného – jsou kvůli svému svobodnému projevu již téměř rok vyšetřováni kriminální policií. Již 24 let nežijeme v totalitním režimu, nicméně tato kauza silně totalitní moc připomíná. Jelikož mne a vím, že nejen mne, tato situace velice znepokojuje, rozhodl jsem se požádat vedení města o zařazení této kauzy na program jednání zastupitelstva jako samostatný bod. Cítím jako povinnost nenechat studenty samotné ve snaze o spravedlivé řešení této kauzy a o zlepšení situace na gymnáziu. Mgr. Josef Dobeš, občan Slaného

Vyjádření ředitele gymnázia k článku Mgr. Josefa Dobeše „Vyslýchaní studenti klidný spánek zastupitelům neruší“ Velmi expresivně napsaný článek Mgr. Dobeše obsahuje některé nepravdy či emotivně uváděná tvrzení, která mají vyvolat ve čtenáři pocit, jaká strašná nepravost se na gymnáziu děje. Jenomže tomu tak není. Vloni v polovině léta jsem po marných pokusech sejít se ke konstruktivní debatě s petičním výborem a po pokračujících útocích na školu v sociálních sítích i vylepování letáků na autobusových zastávkách neznámými osobami podal trestní oznámení pro pomluvu na dosud neznámého pachatele. Tak jako je v našem právním systému zakotveno právo petiční, tak je v něm zakotveno i právo na ochranu osobnosti a instituce. Autory petice jsou podle slov pana Mgr. Dobeše dva studenti a třetí student ji prý zveřejnil v elektronické podobě. Jenomže v té době již nikdo z nich nebyl studentem gymnázia. Petice tedy nebyla studentská (jak uvádí nepravdivě Mgr. Dobeš), ale občanská. Ani v petici nelze uvádět zjevné neověřené nepravdy, stejně tak nelze uvádět nepravdy, které poškozují instituci nebo člověka na sociálních sítích (tam navíc nelze poznat, zda se pod uvedeným jménem neskrývá někdo docela jiný) či na veřejnosti. Kdo a s jakými cíli nepravdy a polopravdy veřejně uváděl, vyšetřuje policie.

6 |

Jak je zřejmé i z vyjádření zástupce ombudsmana Stanislava Křečka, v žádném případě nikdo na slánském gymnáziu neporušil ani Ústavu ani petiční zákon, jak se nám snaží podsunout Mgr. Dobeš. Právě proto, že již nežijeme v totalitním režimu, je třeba ctít zákony – a to platí pro každého, pro mladého dospělého člověka stejně jako pro ředitele školy či pro poslance parlamentu. Kterýkoliv člověk v České republice, který podal trestní oznámení na neznámého pachatele, již dále nemůže ovlivnit ani délku vyšetřování, ani to, koho policie vyšetřuje. Jestliže vyšetřování trvá dlouho, má k tomu policie jistě svoje důvody, což by Mgr. Dobeš měl vědět. A je právě velmi demokratické nechat v klidu orgány činné v trestním řízení pracovat bez ovlivňování, zastrašování a bez zmanipulovaného nátlaku veřejnosti. Doba, kdy policie a soudy pracovaly na politické objednávky a pod nátlakem státních úředníků i poslanců, už je dávno (díky za to) za námi. Zaštiťovat se úspěchy bývalých studentů je v tomto případě zcela irelevantní. I student, který byl na střední škole úspěšný a dostal se na vysokou školu, může spáchat trestný čin. Proč by měl úspěch studenta na SŠ znamenat, že pak bude slušný a nebude porušovat zákony?!? Zna-

mená to snad, že student se špatnými výsledky bude nutně grázl a bude porušovat zákony? Znám mnoho studentů, kteří prospívali s „odřenýma ušima“ a dnes jsou z nich velmi úspěšní a slušní lidé. A znám případy, kdy elitní student spáchá trestný čin nejvyššího kalibru. Pan exministr školství si jistě vzpomene na svá obdivná slova pronášená na půdě naší, mnou vedené školy, která zněla naplněnou aulou dne 7. 4. 2011, po jeho návštěvě našeho talentcentra Laborky. Zde se nechal se studenty z Laborek fotit, obdivoval exkluzivní experimenty, vyprávěl o tom, jak je potřeba tyto aktivity podporovat, jak je důležité zpopularizovat výuku přírodovědných a technických oborů. Bohužel, zůstalo jen u těch slov a popularizačních ministerských fotografií. Projekt „Podpora technických a přírodovědných oborů“, širokospektrální popularizační projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je jedním z klíčových projektů MŠMT, jak pan exministr jistě dobře ví . Peticí (a nejen jí) kritizovaná podpora technických a přírodovědných činnosti na naší škole tak vlastně důsledně naplňuje záměr nejen ministerstva školství. V dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávací soustavy v ČR i v dlouhodobé koncepci Středočeského kraje je kladen důraz na zvýšení kvality vzdělání v technických www.meuslany.cz


GYMNÁZIUM, POZVÁNKY

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013 a přírodovědných předmětech jako na jednu z hlavních priorit a tuto prioritu naše škola naplňuje. Mimo to by mne zajímalo, co pan Mgr. Dobeš udělal nejen pro naše gymnázium,

ale pro kteroukoli slánskou školu, když byl ještě ve funkci ministra. Chci ubezpečit Mgr. Dobeše i veřejnost, že Gymnázium Václava Beneše Třebízského v Sla-

ném naplňuje svůj školní vzdělávací program s názvem „Škola pro studenty“ a dosahuje v celorepublikovém srovnání výborných výsledků. RNDr. Milan Dundr, CSc., ředitel

Reakce místostarosty města na článek Josefa Dobeše „Vyslýchaní studenti klidný spánek zastupitelům neruší“ Situace slánského gymnázia je dlouhodobě veřejně prezentována mnoha polopravdami a nepřesnými formulacemi, které se mimo jiné objevily i ve výše zmíněném článku. Proto jsem se rozhodl reagovat na vyjádření pana Josefa Dobeše. Nesouhlasím s informací, že po výsledku konkurzu a následné petici nechtěl ředitel školy řešit situaci „obhajobou“ své koncepce rozvoje školy. V červenci roku 2012 jsem jím byl požádán, abych se zúčastnil diskusního fóra o budoucnosti této školy a nástinu jejího dalšího rozvoje. Toto setkání však bylo autory petice, pro mě z nepochopitelných důvodů, odmítnuto. Zároveň zazněl jejich požadavek, aby se uskutečnila veřejná prezentace koncepce rozvoje školy až v září. Tato schůzka skutečně proběhla, ale spíše než diskusi o budoucnosti školy připomínala

kritiku osoby ředitele školy a zpochybňování výsledku konkurzu. Vzhledem k stále ještě probíhajícímu vyšetřování trestního oznámení mi nepřísluší jakýkoliv komentář, neznám ani jeho přesné znění. Spíše mě překvapuje, kdo vše je schopen vynášet hodnotící soudy ohledně výše zmíněného problému. Věc je sledována zástupcem ombudsmana, jenž je jistě kompetentní rozpoznat případné porušování ústavy a petičního práva. Zásadně se ovšem ohrazuji proti pasáži, v níž autor píše o snaze „probudit“ zastupitele města. Autor, jenž nebyl zasedání zastupitelstva přítomen, zřejmě popisuje děj na základě zkušeností z poslanecké sněmovny. Skutečnost je však zcela odlišná. Většina zastupitelů si je plně vědoma, že gymnázium má svého zřizovatele. Proto jim nepřísluší do činnosti školy zasahovat, nemají vůči škole žádné pravomoci.

Naopak, díky těmto aktivitám – zařazování bodů na jednání zastupitelstva, pořádání tiskových konferencí a dalších medializací, dochází k radikalizaci a vyostřování celé situace. V současnosti již existuje písemné vyjádření drtivé většiny pedagogického sboru podporující ředitele školy a někteří bývalí studenti organizují druhou petici, tentokrát na podporu ředitele školy. Nervozita a nejistota se vždy projeví na kvalitě práce a díky své dlouholeté pedagogické praxi vím, že ve školství tato slova platí dvojnásob. V souhrnu pak vše vede k tomu, že učitelé nemají dostatek klidu pro svou pedagogickou činnost. Závěrem mi proto dovolte, abych všem studentům a učitelům popřál klidné a pohodové prázdniny, v nadcházejícím školním roce mnoho úspěchů. Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta

V září 2013 slavíme 100. výročí školy Na Hájích. Touto pozvánkou zakončujeme roční cyklus představování naší školy. Kolektiv učitelů ZŠ Na Hájích www.meuslany.cz

| 7


OSTROV, VOLNÝ Č AS

WWW.OSTROV-SVC.CZ 11. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA OSTROVĚ Ve středu od 14.00 do 18.00 v budově Ostrova proběhnou ukázkové hodiny jednotlivých kroužků, které jsou v nabídce na školní rok 2013/2014. Srdečně zveme děti a jejich rodiče. Info: Petra Libovická

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013–2014 VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ – ve Slaném Keramika pro začátečníky Keramika pro pokročilé Keramika pro náctileté Keramika pro rodiče s dětmi Keramika pro dospělé Šikulky Pastelka Animace – kresba, malba Kreativní ateliér Šikovné ručičky Aranžování Švadlenka Vyšší dívčí tvoření Kresba pravou hemisférou

11. koncertní sezóna v Lidicích u Otrub pokračuje i v letních měsících Jedenáctý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia, pokračuje i v letních měsících. Pro příznivce kvalitní hudby jsou – po kytarovém koncertu Matěje Žáka, který věnoval honorář na opravu kostela – připraveny další čtyři zajímavé koncerty, již tradičně se vstupným dobrovolným. Na první vystoupení – Zámecké saxofonové kvarteto – se posluchači mohou těšit v neděli 7. července od 15.00 hodin. Soubor pod vedením Josefa Žemličky vystoupí v lidickém kostele již podruhé, tentokrát v obsazení Vladimír Vlášek (soprán a alt saxofon), Roman Fojtíček (alt saxofon) Josef Žemlička (tenor saxofon) a Zdenko Kašpar (baryton saxofon). Letošní koncert Zámeckého saxofonového kvarteta (www.saxkvarteto.cz) přinese skladby: W. A. Mozarta, E. Bozza, G. F. Händela, J. S. Bacha, J. Ježka a R. Frimla.

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ Zobcová flétna – Zlonice, Slaný Sólový zpěv – Slaný Dětská scéna – Slaný Kytara – Slaný

Dalším termínem, který by si hudbymilovní návštěvníci neměli nechat uniknout, je neděle 21. července od 15.00 hodin, kdy v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub vystoupí Atlantis Collegium.

ODĚLENÍ SPORTU A TURISTIKY Florbal – Slaný Florbal – Zlonice Florbal – Zvoleněves Florbal – Kvílice Plavání zdokonalovací – Slaný Plavání s pomůckami – Slaný Lezecká stěna – Zlonice Kurzy golfu – Slaný, Beřovice Turisťáček – Slaný Míčové hry – Zlonice Míčové hry – Zvoleněves

Komorní soubor Atlantis Collegium (http://www.podrazil-orchestr-atlantis. cz) je tvořen užším výběrem sólistů a členů Orchestru Atlantis. Oba tyto soubory, založené dirigentem a cembalistou Vítězslavem Podrazilem, v letošním roce slaví 20 let své existence. Atlantis Collegium v Lidicích u Otrub vystoupí již počtvrté. V osvědčeném složení Pavla Švestková (mezzosoprán), Jitka Jiříčková (housle), Jan Sládeček (violoncello) a Vítězslav Podrazil (cembalo). Nabídnou program tvořený renesanční a barokní hudbou světových autorů.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ Automodelář – Slaný Papírový modelář – Slaný Fotografie – Slaný Plastikový modelář – Slaný TANEČNÍ ODDĚLENÍ Moderní tanec A – Slaný Moderní tanec B – Slaný Moderní tanec – Zlonice Taneční průprava – Zlonice Mažoretky – Zlonice Mažoretky – Slaný Line Dance – Slaný Tanečky pro nejmenší – Slaný Zumbička – Slaný Moderní tance – soutěžní: Dancing FLOW Dancing STORM A+B Dancing WAVE

8 |

Třetím hudebním vystoupením, žánrově poněkud vybočujícím, bude Oldřich Janota a soubor Ora pro nobis v neděli 4. srpna od 15.00 hodin. PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ Malý chovatel – Slaný Mladý chovatel – Slaný Rybář – Slaný Ekotvoření – Slaný Malý farmář – Slaný, Plchov Slaňáčci – Slaný ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD Angličtina – Zlonice Angličtina – Slaný Novinář – Slaný

Kytarista a zpěvák O. Janota je osobnost pohybující se na naší hudební scéně tak dlouho, že je zbytečné ho podrobněji představovat (http://www.oldrichjanota.com). Janota sám vystoupí v kostele Sv. Jakuba Většího již počtvrté, kompletní soubor Ora pro nobis (viz http://www.orapronobis.cz) ve složení Oldřich Janota (kytara a zpěv), Ľubica Christophory (zpěv), Sebastián Janota (klarinet), Tereza Podobská (zpěv) a Romana Šilhavá (housle a zpěv) uslyší návštěvníci kostela podruhé. Všechny tři koncerty jsou pořádány za finanční podpory Královského města Slaný. Další hudební lahůdku – 19. ročník tradičního koncertu při svíčkách – bude možné vyslechnout v pátek 6. září od 21.00 hodin. Kladenský pěvecký smíšený sbor Chorus Carolinus pod vedením Karla Procházky vystoupí bez nároku na honorář, který bude věnován na úpravu hřbitova a kostela. Pavel Bartoníček, o.s. Wotrubia

Koncerty v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub Neděle 7. 7. 2013 od 15.00 hodin Zámecké saxofonové kvarteto Neděle 21. 7. 2013 od 15.00 hodin Atlantis Collegium Neděle 4. 8. 2013 od 15.00 hodin Ora pro nobis a Oldřich Janota Pátek 6. 9. 2013 od 21.00 hodin Chorus Carolinus (koncert při svíčkách) Vstupné na koncerty je dobrovolné Tvůrčí psaní – Slaný Malý čtenář – Slaný Tvůrčí psaní – Zlonice Všeználci – Zlonice Všeználci – Klobuky Deskové hry – Slaný Deskové hry – Zlonice Internetový magazín – Slaný Šachy – Slaný Pokémon – Slaný Vaření – Slaný

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

V Dražkovické ulici byl v květnu otevřen Kreativní ateliér

V

minulém měsíci byl v Dražkovické ulici ve Slaném otevřen Kreativní ateliér. Za projektem stojí tři šikovné dámy – Míla Blahníková, Eva Edwards a Olga Priclová. Spolu s dalšími lektorkami zde pořádají kurzy rukodělné tvorby nejen pro dospělé. S ochotou a trpělivostí sobě vlastní vás naučí výrobě šperků a módních doplňků z polymeru (Fima), korálků či drátků, šití dek a bytového textilu technikou patchworku, kresbu, malbu, linoryt a další zajímavé tradiční i moderní techniky kreativní tvorby.

Dámy nezapomínají ani na děti, pro které o prázdninách nabídnou tvořivé dny a týdny, v jejichž rámci se naučí mnoho zajímavého, vyrobí si krásné dárečky pro své blízké a zároveň se pobaví. Součástí ateliéru je i prodejna kreativního materiálu pro domácí výrobu šperků a prodejní výstava výrobků všech tří dam. Maminky s dětmi jistě velmi ocení dětský koutek i blízký park. Přijďte se zamilovat do kreativní ruční práce tak jako my. Více informací na www. atelier-slany.cz.

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY od 1. července do 31. srpna 2013

POBOČKA KNIHOVNY NA DOLÍKÁCH

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

09.00–17.00 09.00–17.00 zavřeno 09.00–17.00 09.00 –17.00 09.00–12.00

Pobočka knihovny Na Dolíkách bude o prázdninách otevřená 1.–4. července a 26.–30. srpna 2013. V době od 8. července do 23. srpna 2013 jsou služby pobočky přesunuty do knihovny Václava Štecha na Masarykovo náměstí, kde si můžete

knihy půjčovat i vracet, využívat služeb studovny a veřejného internetu. Dětské oddělení je po tuto dobu otevřeno: Pondělí: 09.00–17.00 Úterý: 90.00–17.00 Středa: zavřeno Čtvrtek: 09.00–17.00 Pátek: 09.00–17.00

Děti z mateřské školy U Pánka se vydaly na týden do pravěku Předškolní děti z MŠ U Pánka se v červnu vydaly na týden do Pece pod Sněžkou. Téma letošní školky v přírodě byla Cesta do pravěku.

se hledat ukrytý poklad. Při procházkách si všímaly krásné krajiny v Krkonoších, pozorovaly nejvyšší horu České republiky Sněžku a povozily se výletním vláčkem po Peci pod Sněžkou. Všechny své poznatky si zazname-

návaly do pravěkých deníků. Na závěr školky v přírodě dostaly děti za odvahu a statečnost diplomy a medaile a pak už hurá na autobus z pravěku do Slaného, kde na ně již nedočkavě čekali jejich rodiče. Kolektiv MŠ U Pánka

Děti musely zdolat tunel času, který je zavedl do dávné minulosti. Objevovaly život pravěkých lidí, stavěly jeskyně z přírodnin, stopovaly zvěř, malovaly na kameny, vyrobily si pravěká trička, navlékaly korálky, házely oštěpem, šiškami se trefovaly do namalovaného mamuta a hlídaly oheň před nepřátelským kmenem. V druhé polovině týdne putovaly tunelem času až do období dinosaurů, seznamovaly se s jednotlivými druhy dinosaurů, dozvěděly se, co slovo dinosaurus znamená, plnily různé úkoly a hrály dobrodružné hry. Na konci cesty do minulosti se dostaly až na samý počátek života na planetě Zemi, prohlížely si zkameněliny trilobitů a vydaly

Prodej pozemku v obci Třebíz Prodej pozemku na výstavbu RD v obci Třebíz u Slaného o celkové rozloze 780 m2. Parcela je v těsném sousedství památkové rezervace skanzenu Národopisného muzea Slánska – Třebíz. Protože jde o vnější hranici, není omezena režimem památkové rezervace. Nachází se na okraji obce, přibližně 200 metrů od historické návsi s kostelíkem sv. Jana, rybníčkem, poštou, rodným domem Václava Beneše Třebízského a jádrem skanzenu - historickým statkem. Na návsi se www.meuslany.cz

nachází nově rekonstruovaný objekt bývalé konírny – hotel U Slunce s palírnou U Vodníka. Součástí parcely je torzo bývalé sušárny ovoce, historicky náležející k Cífkovu statku (t. č. bez č. p.). Jde o parcelu s možností výstavby a připojení na místní sítě (voda, elektřina, plyn) a výhledem na panorama Českého středohoří. Vjezd na parcelu je ze silnice 2. třídy, vedoucí směrem na Plchov. Nedaleko obce Třebíz vede rychlostní silnice (silnice 1. třídy), která na jižním obchvatu města Slaný přechází na silnici dálničního typu. Obec Třebíz je vzdálena 8 km od Královského města Slaný a 29 km od hlavního města Praha (směr od letiště – Evropská třída). Cena: 350 000 Kč Kontakt: Kateřina Laštovková 777 158 880

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v květnu a v červnu řekli: 31. 05. 2013 Václav Šebesta, Slaný a Klaudie Kračková, Slaný 14. 06. 2013 Petr Andrejši, Slaný a Lucie Patakiová, Slaný 15. 06. 2013 Petr Hora, Louny a Marta Tiličková, Louny Jan Urbánek, Mradice a Lucie Műllerová, Želenice Kamil Tott, Pozdeň a Lenka Strnadová, Slaný Novomanželům přejeme hodně štěstí!

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. dubna 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Pozor – inventura v Infocentru V pátek 28. 6. 2013 bude Infocentrum zavřené (INVENTURA). Otevřeno bude opět v sobotu 29. 6. od 9 do 16 hodin.

PROHLÍDKY MĚSTA Pojďte s námi na vycházku 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2013 vždy od 13, 14 a 15 hodin vás přivítá kostýmovaný průvodce na Velvarské bráně, jediné dochované bráně v našem městě. Vstupné 10 Kč. 13. 7. a 10. 8. 2013 ve 14 hodin – Po svatých místech – sakrální památky. Navštívíte kostel sv. Gotharda a klášterní kostel Nejsvětější Trojice. Jedna z našich nejoblíbenějších vycházek s jedinečnou možností nahlédnout do jinak nepřístupných církevních památek. Realizace vycházky je umožněna především vstřícnosti a pochopení zástupců římskokatolické církve ve Slaném a bratří bosých karmelitánů z kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném. Vstupné 45 Kč. 13. 7., 26. 7. a 17. 8. 2013 od 22 hodin Tajemná noční vycházka s překvapením. Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. Vstupné dospělí 65 Kč. Děti 45 Kč (vhledem k pokročilé době a délce vycházky vhodnost posoudí rodiče, doporučujeme pro děti od 12 let). 29. 6., 27. 7. a 31. 8. 2013 od 21 hodin – Tajemná noční procházka pro děti. První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není proč se bát. Vycházka seznamuje děti hravou formou s historií města, pověstmi a povídačkami a je určena pro děti od 8 let. Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 65 Kč. 31. 8. 2013 – Do Třebíze na jarmark! Poznávejte památky Slánska. – Celodenní pěší komentovaný výlet do Třebíze. Představení nových značených turistických tras, prohlídka dřevěných zvoniček apod. Vstupné 45 Kč, děti 20 Kč + vstupné na jarmark.

Třebíz

10 |

Přidejte se k nám a pomozte nám s výzdobou

O

dolínském kostele sv. Šimona Judy málokdo ví, že má na stěnách neobvyklou secesní výzdobu. Rádi bychom ho na Dny památek (14. a 15. 9.2013) otevřeli široké veřejnosti a vyzdobili květinami naaranžovanými ve stylech, které jsme se během workshopů naučili. Paní floristka slíbila, že přijede z Holandska a přiveze květiny pro základní květi-

nové vazby a také nám s výzdobou pomůže. Ale na vyzdobení celého kostela to nebude stačit. Kdo by byl ochotný pomoci, břečťan, buxus, chryzantémy, růže nebo jiřiny a jiné dekorační věci věnovat, ať se obrátí pro více informací na Zoju Kučerovou do Infocentra tel. 312 511 338. Výstava v kostele bude po celý víkend přístupná veřejnosti. www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

Knihovna ve Slaném patří mezi nejstarší v Čechách Již sto šestnáct let slouží slánské veřejnosti Knihovna V. Štecha, otevřena v roce 1897 při Musejním spolku v Slaném, s prvotním fondem 2031 svazků. Vznikla zásluhou učitele, nadšeného divadelníka, spisovatele, zakladatele Vlastivědného muzea – Václava Štecha, jehož jméno nese.

Mezi akce těchto dnů patří již pátý ročník celonárodního čtení Bible, potřinácté Noc s Andersenem (účast 43 dětí), II. pohádkový karneval s knihovnou ve spolupráci s Městským kulturním centrem Grand. Letos se zde vyhlašoval i dětský čtenář roku. Stal se jím žák třetí třídy ZŠ Komenského Jakub Hospodářský, který také zvítězil v celonárodním kole. Oceněn byl v přímém přenosu ČT při vyhlašování cen Magnesia litera.

Zastupující ředitelkou Knihovny V. Štecha byla od 11. 4. 2013 jmenována Stanislava Havlíčková. Knihovnu vedla do 29. 5., kdy byla jmenována na základě výběrového řízení novou ředitelkou knihovny paní Zoja Kučerová. Paní Havlíčkové jsem se zeptala na několik informací ze současné knihovnické činnosti ve Slaném. Kolik má knihovna oddělení; počet čtenářů; poskytované služby mimo základní knihovnickou činnost? Naše knihovna má celkem 5 oddělení - pro dospělé, děti, studovnu, pobočku na 3. ZŠ Rabasova a v Dolíně. Celkem máme 2 763 čtenářů, z toho 765 dětí a mládeže. Například pro zájemce kopírujeme, provádíme laminování, kroužkovou vazbu, balení knih, donáškovou službu nemocným čtenářům, výuku na PC. Daří se nám podle ohlasu i práce se seniory, besedy na daná témata, dětské knihovnické soutěže, pasování prvňáčků na čtenáře. Podle čeho se nakupují nové knihy, periodika, tiskoviny; spolupráce s ostatními knihovnami; jak se zvýšil v současnosti zájem o knihy a tiskoviny?

Paní Stáňa vždy přidává k vypůjčeným knihám i milý úsměv. (Foto Hana Tichá) Nové knihy se nakupují také podle zájmu čtenářů, zavedli jsme knihy na přání, této služby čtenáři hodně využívají. Nejvíce spolupracujeme s kladenskou knihovnou v rámci Mezinárodní výpůjční služby, která se v průběhu loňského roku hodně zvýšila. Vysoké ceny knih samozřejmě zvýšily zájem i o tiskoviny, které si je možno přečíst ve studovně. Knihovna má v kulturním dění města své nezastupitelné místo i dlouhou řadu úspěšných akcí pro slánskou veřejnost.

Trochu něco o sobě - jak dlouho pracujete s knihami; co čtete nejraději; zájmy. Ve Slaném žiji od roku 1981. V knihovně jsem již šestý rok, od roku 1986 jsem pracovala v knihkupectví na náměstí, ještě za vedení pana Jaroslava Hložka. Patnáct let jsem potom byla v knihkupectví za Velvarskou bránou u Zlaty Družecké. Mezi mé oblíbené knihy patří thrillery a psychologické romány, dříve jsem hodně ráda četla knihy od J. M. Simmela, Remarqua a z našich autorek třeba Zdenu Frýbovou. Mezi mé zájmy rozhodně patří moje práce, dříve, tedy spíše v mládí, to byl také sport. Děkuji za povídání a přeji vám i všem pracovnicím knihovny hodně spokojených čtenářů. Hana Tichá

Knihovna Václava Štecha Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný www.knihovnaslany.cz

Galerie V Troubě Den boxu ve Slaném s Lukášem Konečným 14. Letní salon slánských výtvarníků a Dámský salon

V

šechny milovníky výtvarného umění zve 14. Letní salon slánských výtvarníků do galerie V Troubě na výstavu obrazů, fotografií, malby na skle. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 23. 6. v 17 hodin v bývalé pasáži kina Grand. Hudební doprovod vernisáže obstarají žáci ZUŠ Slaný a zatančí tanečnice orientálních tanců s Duší. Výstava se koná pouze do 30. 6. 2013. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin. V sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.

V

neděli 16. června přivítali příznivci úpolových sportů ve Slaném významnou návštěvu. Na pozvání vedení BOX KLUBU HEROS Slaný navštívil naše město současný nejlepší profesionální boxer Lukáš Konečný. Pro dvě desítky zápasníků začal v neděli po obědě skutečně jedinečný zážitek. Lukáš Konečný zahájil trénink s úžasným nadšením, razancí a elánem. Po dvaceti minutách všichni pochopili, že toto nedělní odpoledne

nebude plážový dýchánek. Po rozcvičce se účastníci seznámili s novými tréninkovými metodami a moderními trendy boxu. V závěru si každý užil svou chvilku slávy, když se mohl postavit proti prvnímu českému profesionálnímu mistru světa v minutovém sparingu. Na závěr Lukáš všechny účastníky vřele a srdečně pochválil. Doslova řekl „Šlo to, čekal jsem, že budete mnohem horší!“ Martin Doupovec

Za salonňáky L.Zápotocká

A protože Slánská radnice přes léto nevychází, dovoluji si vás s předstihem pozvat 25. srpna na další, tentokrát Dámský salon, který bude pokračovat do 1. září. Zároveň znovu připomínám, že Galerie V Troubě je všem zájemců o vystavování k dispozici zdarma. Pokud máte zájem a chuť pochlubit se veřejnosti svým dílem nebo sbírkou, ozvěte Jaroslav Hložek se včas. www.meuslany.cz

| 11


GYMNÁ ZIUM

Stoletý absolvent gymnázia

J

ednoho teplého dubnového dopoledne jsem navštívila malebnou zahrádku v Černošicích. Hned u branky mě přivítal usměvavý postarší pán a s nadšením mě zval do svého království. Když jsem vstoupila, vzadu na zahradě jsem uviděla bělovlasého muže, který se se spokojeným úsměvem probíral hlínou. Jakmile mě uviděl, rychle si sundal zahradní rukavice a zakřičel, že si musí jít umýt ruce, než mě přivítá. Poté, co odešel, se ke mně naklonil pán, jenž mě uvítal u branky, a pošeptal mi: „Tak to je můj tatínek. Můj stoletý tatínek.“ „Já jsem Jan Dragoun,“ představil se jen lehce shrbený postarší pán a pevně mi stiskl ruku. Bylo až k neuvěření, že tento muž, který maturoval na slánském gymnáziu už v roce 1932 a je tedy zjevně nejstarším žijícím absolventem, má ještě tolik elánu a tak čerstvou hlavu. Sypal ze sebe jména všech spolužáků i profesorů, kolegů, sršel vtipnými historkami, až mi to nedalo a otázala jsem se: „Nebude vám vadit, když s vámi udělám rozhovor?“ „Jé, ano,“ zareagoval nejdříve vesele. Upřímně se přiznám, že mi spadl kámen ze srdce, ale pan Dragoun mě hned uzemnil další větou a šibalským úsměvem: „To já nesnáším.“ Výborný student? Jedna z mých prvních otázek samozřejmě směřovala ke studiu na gymnáziu, které tehdy ještě sídlilo v budově dnešního městského muzea. „Docházel jsem do gymnázia pěšky z Kmetiněvse. Trať vlaku ale vedla přímo podél našeho domu, a tak občas, proti všem předpisům, mě pracovníci drah vzali vlakem do Slaného,“ zavzpomínal s úsměvem. „Začátky studií byly ale těžké. Dostal jsem staré profesory, kteří vzdělávali opravdu postaru, a to mě moc nebavilo,“ přiznal bez okolků. „Když přišli rodiče na první schůzku, jeden profesor jim dokonce řekl, že nejsem studijní typ a že bych měl školu raději opustit. Ale já ji nakonec stejně dodělal!“ zasmál se. „Maturoval jsem z českého jazyka, dějepisu, fyziky a matematiky. Chtěl jsem z latiny, ale nakonec mi bylo oznámeno, pár dní před maturitou, že musím složit tuto zkoušku

z matematiky. Ale zvládl jsem to. A všechno za jedna!“ Přirozeně mě zajímalo, jestli se byl někdy podívat v nové budově gymnázia. „Tam jsem nebyl, ale nakonec – proč bych ještě nemohl přijet, že?“ Vzpomínky téměř čerstvé Po dokončení gymnázia nastoupil na právnickou fakultu, kde studoval pět let a úspěšně promoval v roce 1937. „Byl tam jeden profesor, který vyžadoval, aby se jeho studenti učili z knihy, kterou napsal. Já si ji tedy koupil a přinesl si ji s sebou ke zkoušce. Když ji ten profesor viděl, podíval se na mě a požádal mě, abych mu tedy sdělil její stručný obsah. Jak chcete stručně převyprávět učebnici, to mi povězte…“ Po promoci jeho kroky směřovaly k jednomu pražskému soudu, kde pracoval asi dva roky. „Já jsem za svůj život, myslím, oběhal snad všechny soudy v Praze – na Malé Straně, na Karlově náměstí… Poté jsem se dostal k advokacii. S platem 600 korun měsíčně! To už se s dneškem pomalu ani nedá srovnat.“ O všech svých zaměstnáních mluvil pan Dragoun dlouho a podle toho, co říkal,

Tereza Potužilová, Milan Dundr, Jan Dragoun a Nikola Sedloňová ve svém profesním životě se opravdu nenudil, protože svá pracovní místa měnil často. Když stoletý nestíhá Na závěr naší schůzky jsem se pana Dragouna ještě zeptala na jeho záliby.

JUDr. Jan Dragoun „Já jsem vždycky rád sportoval – fotbal, basketbal, i šachy jsem měl rád, ale ty už se mnou dnes nikdo nechce hrát. Mým největším koníčkem je zahrada.“ Když jsem se po ní prošla, pochopila jsem, že právě ten kousek přírody je celým životem pana Dragouna. Vzorně ostříhané stromky, pečlivě upravené záhony a nezapomenutelné uvítání se zabahněnými pracovními rukavicemi, to všechno ukazuje na fakt, že zahrádka drží tohoto muže stále vitálním. S jeho synem jsem se zastavila u kopy naštípaného dřeva, a když jsem se o ni začala zajímat, dočkala jsem se odpovědi: „On děda totiž nedávno dostal novou sekyrku…“ Může takto starého člověka trápit ještě něco jiného kromě zdravotních potíží? Ale samozřejmě! „Mám strach, že to letos všechno nestihnu. Jaro začalo tak pozdě a já mám ještě tolik práce!“ Musím říci, že popovídat si s člověkem, který už se na této planetě pohybuje více než sto let, byl neskutečný zážitek. Upřímně jsem se bála, že se setkám se staříkem, který bude akorát ležet v posteli a sotva mluvit. Ale kdepak, pan Dragoun, ten ještě vtipkoval. A ačkoli započal rozhovor nevrlou poznámkou, na konci mě uklidnil: „A jestli jsem vám něco neřekl… tak si to domyslete!“ Nikola Sedloňová Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný

Když talent zraje jako víno Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném si připomíná v letošním roce již 355. výročí svého založení. Kromě bohaté historie se ale může naše škola chlubit také dlouholetými úspěchy studentů na olympiádách v přírodovědných i humanitních předmětech. V oblasti matematiky a fyziky školu reprezentuje několik studentů z letošní sexty, kterým talent bezesporu nechybí, a jejich účast

12 |

tedy téměř vždy končí úspěšně. Jakub Kozák, Jan Macák, Pavel Majtán, Tomáš Roun, Marek Seghman a Dominik Šrámek-Lžička. To jsou jména šesti výborných studentů, kteří se matematických i fyzikálních olympiád účastní pravidelně od školního roku 2007/2008, kdy se tehdy jako čerství studenti primy sešli poprvé na půdě gymnázia. První úspěchy přišly obsazením medailových pozic v okresních kolech matematických olympiád. Od kvarty, tedy 9. třídy základních škol, se pro zájem-

ce o řešení zapeklitých úloh objevuje nová výzva v podobě krajských kol. V loňském roce se kluci tohoto úkoly zhostili výborně, v krajském kole fyzikální olympiády se ze šestičlenné výpravy stalo pět zástupců gymnázia úspěšnými řešiteli, což podléhá určitým podmínkám v ohodnocení. Nejvýše se tehdy umístil Dominik Šrámek-Lžička, který dosáhl na 5. místo. V krajském kole matematické olympiády exceloval Tomáš Roun, který obsadil 1. příčku. www.meuslany.cz


GYMNÁZIUM

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

Letos se naši géniové vydali pokořit krajská kola znovu a opět sklízeli úspěchy. Na fyzikální olympiádě se nenechali zahanbit Marek Seghman, který obsadil 4. místo, Dominik Šrámek-Lžíčka na místě 6. a Tomáš Roun, který skončil na 7. místě. Ostatní účastníci z celého Středočeského kraje jistě blednou závistí. Opravdové vítězství ale slánské gymnázium slaví po letošním krajském kole matematické olympiády, ve kterém konkurenci naprosto převálcovali Dominik Šrámek-Lžička, který se může radovat z 1. místa, a Tomáš Roun, který skončil na místě druhém. Oběma se tak naskytla možnost navštívit týdenní matematické soustředění v Jevíčku pod dohledem samotných tvůrců příkladů, které se v olympiádách objevují. Na tomto matematickém soustředění se každoročně setkávají účastníci krajských kol kategorií B a C (1. a 2. ročníky středních škol) matematické olympiády, kteří v daném roce dosáhnou určitého počtu bodů. Každé dopo-

Zleva: Marek Seghman, Pavel Majtán, Tomáš Roun, Dominik Šrámek-Lžička, Jakub Kozák ledne absolvují čtyři hodiny matematického semináře s profesory z předních českých univerzit. Odpoledne je pro účastníky vymyšlen společenský program tak, aby se všichni vzájemně poznali. Musí být zajímavé sledovat, kolik z nich se v budoucnu sejde na vysoké škole. V roce 2011 se soustředění zúčastnil Pavel Majtán, vloni Tomáš Roun, který letos do Jevíčka zavítal podruhé, tentokrát s Dominikem Šrámkem-Lžičkou.

Abyste ovšem nedošli k mylnému názoru, že všichni výše uvedení studenti slánského gymnázia jsou matematici tělem i duší a škole se věnují celé dny a noci, buďte si jistí, že se zabývají také individuálními volnočasovými aktivitami, které je baví. Tomáš se například již odmala věnuje taekwondu, Marek hraje na bicí a reprezentuje TJ Sokol Slaný v nohejbale, Honza hraje ve volném čase ping pong a perfektně ovládá hru na klarinet, Pavel vyniká ve florbale a ping pongu. Jakub Kozák je nadšeným skautem a často se účastní cyklistických závodů. Jako studentka sexty musím říct, že je skvělé chodit do stejné třídy se všemi výše uvedenými. Jejich smysl pro humor a ochota pomáhat těm méně zdatným z nich dělají výborné spolužáky, se kterými se snadno vychází. Za celou třídu a školu tedy klukům gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů. Markéta Rabasová, sexta Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný

Francouzský jazyk ze Slaného do Burgundska D nes je snad nejpoužívanějším slovem slovo projekt. Slyšíme ho na každém kroku, skloňujeme ve všech pádech. I naše škola má mnoho projektů, jedním z nich je francouzsko-český projekt „Un an en Bourgogne“ (1 rok v Burgundsku). Je to společné snažení Burgundska ve Francii a Středočeského kraje, jehož obsahem je umožnit českým studentům pobývat l rok v oblasti Dijonu a studovat francouzský jazyk na lyceích tohoto krásného regionu. Projekt za 5 let umožnil studium asi dvacítce studentů např. z gymnázia Příbram, Slaný, Hořovice, Rakovník a Mělník.

Studium není hlavně zpočátku jednoduché: všechny předměty ve francouzštině, rodina a kamarádi zhruba tisíc kilometrů daleko, finanční nároky také nezanedbatelné, internát, víkendy v nové rodině…. Z gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném se David Šarboch a Michaela Davidová toho projektu se ctí zhostili. Když se v tercii rozhodli pro francouzský jazyk, začínali oba od: „Bonjour, merci“. Dnes dosáhli certifikace v úrovni B2, odmaturovali a oba budou studovat na VŠ, Míša jazyky na universitě v Dijonu.

Dějepisná olympiáda

V

pátek 7. června jsem se vrátila z ústředního kola dějepisné olympiády, které se konalo celý týden ve Strážnici. Přijela jsem s novými zážitky, dojmy, ale také zkušenostmi. Vše začalo na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném, kde jsem vyhrála školní kolo této soutěže. Téma 42. ročníku – Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím – bylo pro mě velice zajímavé. Od své učitelky dějepisu jsem dostala doporučenou literaturu, kterou jsem měla nastudovat do dalšího, okresního, kola. Naučila jsem se popisovat jednotlivé tradice, svátky a také jsem se dozvěděla něco o světcích.V okresním kole jsem skončila devátá a k mému velkému překvapení to stačilo na postup do krajského kola. Opět jsem dostala vhodnou literaturu a začala jsem studovat ještě hlouběji lidové zvyky. Nakonec jsem obsadila druhé místo, což znamenalo postup do ústředního kola. www.meuslany.cz

Podmínkou pro účast byla písemná práce na téma lidové zvyky a tradice v mém regionu zachycené v muzejních sbírkách. K tomu jsem měla vypracovat pracovní list pro své spolužáky. S tvorbou práce mi velice po-

V posledním květnovém týdnu jsem se zúčastnila s delegací Středočeského krajského úřadu v Praze návštěvy lyceí zařazených francouzskou stranou do projektu, jednání a hodnocení s vedením partnerského Burgundska. Dijon má asi 135 tisíc obyvatel, je to krásné město, žijí v něm milí, přívětiví a pohostinní lidé. Šneci, hořčice, sýry, víno, anýzové bonbony, ale především otevřená náruč lidí a srdce na dlani. To je Burgundsko. I nadále otevřené pro další české studenty… Jarmila Černá, Gymnázium Slaný

mohla paní Hejmová, vhodnou literaturu mi poskytlo Vlastivědné muzeum Slaný a s velkou ochotou mi pomohla paní dr. Vanda Jiříkovská, CSc, etnografka, které bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat. Doma jsem stále něco studovala. 3. června jsem jela do Strážnice. Toto město má asi šest tisíc obyvatel a leží na jihu Moravy. Z celé republiky se nás tam sjelo třicet dva. Pořadatelé pro nás připravili pestrý program. Kromě obhajob našich písemných prací a velkého kontrolního testu jsme jezdili na exkurze. Navštívili jsme Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Staré Město, sklepy Plže, pluli jsme po Baťově kanálu a prohlédli jsme si různá muzea. První dny jsme se příliš neznali, ale ve čtvrtek večer jsme už byli skvělý kolektiv. V pátek se s námi Strážnice rozloučila cimbálovou muzikou. Poté byly vyhlášeny výsledky. Nakonec jsem obsadila deváté místo, což považuji za obrovský úspěch. Díky dějepisné olympiádě jsem získala mnoho zkušeností. Naučila jsem se vyhledávat a zpracovávat informace, vyzkoušela jsem si žít týden s lidmi, které jsem vůbec neznala, a poznala jsem nová zajímavá místa. Emilie Tichá, kvarta Gymnázium V. B. Třebízského ve Slaném

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v červenci a srpnu Městská hvězdárna je v červenci a srpnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Ve svátek 5. července je hvězdárna otevřena od 21 do 23 hodin. Od 20. do 30. srpna je hvězdárna zavřena. Tip na pozorování: Měsíc – je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 14. do 22. července a od 12. do 21. srpna. První čtvrt nastává kolem 16. července a 14. srpna. Na červencové obloze spatříme planetu Venuši nízko nad severozápadním obzorem. Saturn bude možné spatřit v první polovině noci v souhvězdí Panny. Ranní oblohu ve druhé polovině měsíce zdobí Merkur, Mars a Jupiter. Merkur je viditelný od 25. 7. do poloviny srpna. Dne 30. 7. v 10 hodin je v maximální západní elongaci a na začátku občanského soumraku ho nalezneme 7,5° nad obzorem. Spolu s ním nízko nad východním obzorem svítí Mars a Jupiter. Počátkem srpna se k planetám přidá Měsíc. V pátek 5. července v 16 hodin bude Země nejdále od Slunce, a to 152,1 milionů kilometrů. Na srpnové obloze je možné stále spatřit Venuši a Saturn. Venuše je nízko nad západem, Saturn nad obzorem jižním. Merkur nalezneme počátkem měsíce ráno nízko nad severozápadním obzorem, Mars nad východním obzorem. Počátkem srpna vychází na začátku astronomického soumraku a Jupiter je též na obloze ranní. Ve dnech 3. až 5. 8., po konjunkci Měsíce s Jupiterem, která nastává 3. 8. ve 23 hodin, budeme moci na ranní obloze nad východním obzorem pozorovat seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu a Merkuru. Pozorovací podmínky pro meteorický roj Perseidy budou letos poměrně dobré, neboť jeho maximum nastává večer za soumraku 12. 8., hodinu a půl před západem Měsíce. Průměrná hodinová frekvence v maximu je 70 meteorů.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Městská hvězdárna slaví 50 let činnosti

Hvězdárna vznikla z iniciativy astronomického kroužku při Vlastivědném muzeu. Stavět se začala v roce 1959, dokončena a otevřena byla v roce 1963.

Hvězdárna je specializovaná instituce, která aktivně přispívá k rozvoji vědy a vědeckých poznatků. Odbornou náplní je výzkum proměnných hvězd a exoplanet.

Klíčový okamžik – přesné usazování kopule pomocí jeřábu (rok 1960).

Odborná činnost astronomického kroužku. Přímé pozorování slunečních skvrn metodou zakreslování v projekci dalekohledu (rok 1971).

Dr. Jiří Grygar při přednášce o výzkumu kosmického záření v rámci cyklu populárních přednášek k 50. výročí činnosti hvězdárny.

14 |

Pozorování přechodu Merkura přes sluneční kotouč (rok 1970).

V kopuli byl nainstalován Zeissův refraktor o průměru objektivu 110 mm. Dalekohled zakoupil astronomický kroužek z pozůstalosti bývalého člena České astronomické společnosti dr. Josefa Lachouta (rok 1963). www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (XII. část) – T. F. Šimon a hollaristé Slánští „trhlináři“ se vedle Ludvíka Kuby snad nejvíce stýkali se členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. K setkání došlo mnohokrát, a to jak ve Slaném, tak v Praze. Spolupráci s „trhlináři“ inicioval na straně hollaristů T. F. Šimon, který do města pod Slánskou horou, jak poznamenal na jedné z kreseb v kronice Trhliny, poprvé zavítal v roce 1929. T. F. Šimon měl zásadní podíl na souboru grafických listů „Slaný v šesti leptech“, který byl vydán roku 1936 (viz Slánská radnice č. 8 – září 2012), v tomto období zajížděl do Slaného také nejčastěji. O úzké spolupráci T. F. Šimona se Slánskými, která postupně přerostla ve skutečné přátelství, vypovídá nejen poměrně četná a osobní korespondence s Karlem Čížkem, ale i obdivné kronikářské zápisy Josefa Kyliese. T. F. Šimon – mistr české grafiky V letním čísle radničních novin zmíníme vztah zakladatele a prvního předsedy Hollaru T. F. Šimona ke Slanému. Tento rodák ze Železnice u Jičína (* 1877) se posléze stal žákem profesora Pirnera na pražské Akademii výtvarného umění. Později díky podpoře Hlávkovy nadace navštívil Paříž, kde se nakonec v letech 1904–1914 usadil a kde se také zdokonalil v grafické technice leptu. Absolvoval řadu studijních cest po celém světě – Itálie, Japonsko, Čína, Indie, New York… Jeho značka T.F.Š., kterou signoval své grafické listy, se stala mezi sběrateli skutečně proslulou. Šimonovo dílo interpretoval jeho dlouholetý přítel Arthur Novák ve čtvrtletníku Hollar (1938), zde je také soupis Šimonova díla, který tehdy čítal na 626 položek. Hollar ve Slaném / Trhlina v Praze První výstava hollaristů proběhla ve Slaném v roce 1934 (2. 12.–9. 12.), zahájil ji Karel Čížek a poté o technikách grafické práce promluvil Josef Kylies. Přítomna byla delegace sdružení Hollar, kterou vedl T. F. Šimon. Tehdy sem s ním přijeli František Kysela, Vladimír Silovský a vynikající typograf Method Kaláb. Přes veškeré nasazení pořadatelů výstava moc úspěšná nebyla a jistou vzpruhu pro ně nepochybně znamenala další návštěva hollaristů v předvečer jejího ukončení (8. 12. 1934). Jak zapsal Kylies… rozehnala jejich hněvy nad tupou netečností místních, tzv. kulturních vrstev, a tak se kuly nové plány. Hollaristé po tomto úvodním kontaktu ve svých zájezdech do Slaného pokračovali, připomeňme alespoň ten z 15. 10. 1935, kdy „šofér“ T. F. Šimon sem přivezl předsedu sdružení Hollar Františka Koblihu, historika umění Arthura Nováka a malíře Aloise Moravce. Po posezení v klubovně Trhliny při sklence dobré červené „roudničiny“ se šli společně podívat na památky města. Klášterním kostelem františkánů je provedl kvardián Hyacint Holický ofm a pak si za doprovodu děkana Augustina Komance prohlédli chrám sv. Gotharda. Arthur Novák zde obdivoval jedinečný pozdněgotický svorník, který v české uměleckohistorické literatuře vyzdvihl V. V. Štech. Podobných schůzek se ve Slaném uskutečnila celá řada. A na oplátku zase „trhlináři“ zajížděli do Prahy. Tak třeba hned v listopadu 1935 vyrazila skupina „trhlinářů“ – bratři Čížkové, Fořtík a Kylies – za hollaristy do pražského Obecního domu. Josef Kylies popisuje, jak se při vstupu pozdravili s Aloisem Moravcem, nato se jim představil mladý www.meuslany.cz

Cyril Bouda a postupně přicházeli další členové – T. F. Šimon, František Kobliha, Vladimír Silovský, Jan Rambousek, Václav Fiala, Artur Novák a nakonec i „elegantní“ Viktor Stretti. Setkání bylo skutečně srdečné a z restaurace v Obecním domě se přesunuli do vinárny Bella Vennezia ve Štěpánské ulici, tam už za stolem zasedalo sdružení Hollar smíchané s „trhlináři“, ve sklenkách se třpytilo víno Castelli Romani a na talířích defilovaly spaghetti, taglietti… Josef Kylies vzpomínal, jak jinak distingovaný kunsthistorik Arthur Novák dvěma vidličkami vysoko zvedal dlouhé nudle – spaghetti – a s chutí je promíchával s kouřící se masovou směsí. A jak jinak, mluvilo se o umění, přičemž mistři grafického rydla navzájem o sobě vtipkovali.

byla přitom, došlo k zahájení Šimonovy slánské výstavy vlastně dvakrát. Náhlý odchod T. F. Šimona (1942) Smrt T. F. Šimona 19. 12. 1942 slánské přátele zaskočila, skončilo tak dlouholeté přátelství, které podstatně spoluvytvářelo výtvarný život ve Slaném. Jeho manželka napsala po jeho smrti řediteli slánské spořitelny Karlu Čížkovi … Od prvního zájezdu do Vašeho krásného města, od prvního vstoupení do Vašeho přátelského kroužku upřímných a nadšených ctitelů umění – zamiloval si Vás a uzavřel Vás do svého srdce … což znamená: zůstal Vám věren až do smrti. Vzpomínal na Vás často ve své nemoci a byli bychom Vás tak rádi zavolali, abyste ho potěšil v jeho samotě … žel, jeho tragický konec přišel dříve, než jsme poznali beznadějnost našeho zápasu… z dopisu Vilmy Šimonové (4. 1. 1943).

T. F. Š. a jeho slánská výstava (1938) V lednu 1938 proběhla souborná výstava Vladimír Přibyl spolu s Olgou Černušákovou T. F. Šimona u příležitosti jeho 60. narozenin v tehdejším pavilonu Myslbek v Praze Na Příkopech. Následná přehlídka děl T. F. Šimona v sále slánské sokolovny představila ve dnech 13. 3.–22. 3. výběr toho nejzajímavějšího, co zájemci mohli v Praze spatřit. Vystaveno bylo na 26 velkých pláten s krajinnými motivy téměř z celého světa a rozměrná květinová zátiší; Šimonovu grafickou tvorbu reprezentovalo 45 listů. Slánskou instalaci si řídil umělec sám; hosty při zahájení přivítal Karel Čížek, který promluvil také o tvorbě umělce. Kylies si v rukopisných záznamech posteskl, že měl o Šimonově díle na vernisáži promluvit on, takže jej úvodní slovo Karla Čížka poněkud zaskočilo. Ale i na něho se nakonec dostalo, a to v komorním společenství již mimo výstavní prostor při sklence roudnického vína, kdy byl požádán T. F. Šimonem o přednesení své řeči. A protože řada hollaristů (Vik, Kobliha, Majer) Setkání hollaristů a „trhlinářů“ v roce 1937, kresba A. Majera.

| 15


SPORT

Úspěchy Fitness Klubu Slaný na závodech v aerobiku Fitness Klub Slaný sídlící na zimním stadionu ve Slaném, který funguje teprve druhým rokem, se může pochlubit sbírkou získaných medailí. V tomto klubu soutěží děti od 6 let pod vedením několikanásobné mistryně Evropy a světa ve Sportovním a Fitnessaerobiku Andrey Kinzlové. Týmy, které byly složeny v lednu tohoto roku, se zúčastnily průběžných závodů celorepublikové soutěžní ligy Mistry s Mistry na různých místech České republiky. Nejúspěšnějšími však pro nás byly závody konané začátkem června v Plzni, odkud jsme přivezli nejednu medaili. V nejmenší kategorii nás zastupoval náš jediný chlap Martin Kučera (7 let), kterýzískal třetí zlato v řadě a jeho o rok mladší sestra Zorinka Kučerová navštěvující mateřskou školu, která předvedla opravdu výborný výkon. Mezi staršími v kategorii SPORTOVNÍ TÝMY nás zastupoval 8 členný tým (Eliška Laštůvková, Sára Jandová, Kateřina Bar-

víková, Tereza Lungerová, Lucie Dudová, Dominika Marešová, Štěpánka Kozáková, Veronika Nováková), kterému po velkém boji 1. místo uteklo o jediný bod a získalstříbrnou medaili. Pro nás nejúspěšnější se stala kate-

gorie Step Aerobik, kde máme dva týmy. I tato děvčata vybojovala stupínková umístění, a to zlatou a bronzovou medaili. V nejobsazenější kategorii jednotlivců, které se zúčastnilo 42 závodnic, nás zastupovala Eliška Laštůvková, která se svým součtem bodů probojovala do první postupující desítky. Po celou sezonu sbíral klub v jednotlivých závodech cenné body. Velkým úspěchem a zároveň odměnou pro závodníky a celý náš klub je postup do celorepublikového finále ve všech těchto kategoriích, které se bude konat 15. 6. 2013 v Praze. Všichni fanoušci aerobiku mohou sledovat závody naživo ve sportovní hale v Praze Na Pankráci nebo na internetových stránkách www.tvcom.cz v přímém přenosu. Držte nám palce. Fitness Klub Slaný, (Zimní stadion Slaný)

Obrovský úspěch mladých basketbalistů ŠSK Slaný

P

o nádherném druhém místě ve finálovém republikovém turnaji škol přidalo družstvo mladších žáků další výrazný triumf, když postoupilo z těžké kvalifikační skupiny a stalo se přímým účastníkem ligové soutěže v příští sezoně! V Děčíně v náročných zápasech nejprve celkem jednoznačně přehrálo Sokol Vyšehrad 74:54. V druhém vystoupení po tuhém boji nakonec podlehlo BK Ústí nad Labem 68:69. V posledním utkání naši hráči nastupovali proti družstvu domácích, kteří zde zatím jednoznačně kralovali a neztratili ani bod. Po zlepšeném, soustředěném výkonu a úžasném fandění svých rodičů a spoluhráčů z klubu slavili vítězství 70:47 a postup do nejvyšší české soutěže starších žáků. Družstvo trénuje a hraje pod vedením mladého trenéra Jiřího Jurišty. Členy úspěšného kolektivu

jsou: Jan Fiala, Adam Fingerhut, Martin Janda, David Kraus, Zdeněk Kraus, Matyáš Kubec, Kryštof Kučera, Karel Maleček, Tomáš Peer, Pavel Pecha, Matěj Pek, Filip Šašek, Jan Šultys, David Švojgr, Tomáš Vebr a Petr Vokurka. Je to jistě skvělá reprezentace Královského města Slaný a věříme, že bude pokračovat i v náročných ligových zápasech. Školní sportovní klub při 3. ZŠ Slaný, který byl založen teprve v r. 2010, se zaměřuje na výchovu mladých basketbalistů a náročná práce začíná přinášet výsledky! Dalším z nich je účast na turnaji Šmoulinka, kde naši hráči Jan Kolář, Samuel Štěpnička a František Zýma dotáhli družstvo BC Slaný až do finále a Samuel Štěpnička byl dokonce vyhlášen nejlepším střelcem celého turnaje! MUDr. Antonín Jurišta, předseda ŠSK Slaný

Ve Slaném vyrůstá nadějný tenista

V

tenisovém oddíle LTC Slaný se po několika letech znovu objevil výrazný talent. Jmenuje se Darek Střihavka, letos v dubnu mu bylo 12 let a tenisu se věnuje od září roku 2010. Spolu s dalšími dětmi je žákem tenisové školy pana Jakuba Mecery, který v oddíle zajišťuje výchovu mládeže. Již loni byl Darek oporou slánského družstva mladších i starších žáků, když v krajských přeborech II. třídy vyhrál v obou kategoriích všechna svá utkání. Také na turnajích jednotlivců dosáhl cenných úspěchů.

16 |

Ve dvouhře zvítězil na turnaji Prince Cup v Kladně a získal jedno druhé a dvě třetí místa na dalších turnajích kategorie „C“. Začátek roku se Darkovi po pilném zimním tréninku povedl. Byl ve finále dvouhry obou halových

Vicemistři republiky základních škol 2013 turnajů, které náš oddíl pořádal v únoru a březnu v přetlakové hale Na Sadech. A mimořádně úspěšný měl také vstup do letní sezóny na otevřených dvorcích. V závěru dubna Darek zvítězil ve dvouhře i čtyřhře v okresním přeboru mladších žáků na Kladně. Stejný úspěch pak zopakoval i v kategorii starších žáků ve Slaném. Blahopřejeme a věříme, že Darkova příkladu budou následovat i další děti z tenisové školy našeho oddílu a že se žákovskému družstvu konečně podaří postoupit do vyšší soutěže. Zhodnotila by se tak několikaletá práce s mládeží, kterou v našem oddíle soustavně podporuje také město Slaný. Bureš Zbyněk hospodář tenisového oddílu LTC Slaný

www.meuslany.cz


INZERCE

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

Šance pracovat – projekt z Kolpingovy rodiny Smečno Kolpingova rodina Smečno byla od 1. 4. 2013 na dobu dvou let podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce a získala dotaci na projekt Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/96.00269. Cílem projektu je podpořit 40 osob ze Středočeského kraje, které pečují o osobu blízkou, a osob nad 50 let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání, nedostatečné či nevyhovující kvalifikace. V průběhu dvou let bude pro tyto osoby realizováno unikátní propojení motivačního

a odborného vzdělávání, poradenství a zaměstnávání. Část účastníků rekvalifikačních kurzů bude zaměstnána v naší organizaci. Rekvalifikační kurzy v rámci projektu: 1. Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0–15 let 2. Pracovník v sociálních službách 3. Hospodyně Vstupní pohovory na rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách se bude konat dne 1. 8. 2013 od 8.00 hodin v Rodinném centru Slaný, Tomanova 1671, Slaný. Kontakt: Bc. Klára Soukupová, 775 558 253, klara.soukupova@dumrodin.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

TELEVIZNÍ SERVIS Aleš Hezký prodej a servis spotřební elektroniky včetně instalací satelitů PRACOVNÍ DOBA pondělí–pátek 8–18hodin sobota nebo neděle po dohodě kontakt

telefon: 602 289 968, 312 523 914 e-mail: a.hezky@seznam.cz

Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory 1. Byt č. 9 o velikosti 2 + KK v č. p. 1651 v Lidické ulici Slaném o celkové podlahové ploše 42,61 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyňského koutu, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC, komory a sklepa.

5. Byt č. 5 o velikosti 3 + 1 v č. p. 1430 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném o celkové podlahové ploše 77,49 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepa.

2. Byt č. 10 o velikosti 3 + 1 v č. p. 1651 v Lidické ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 71,02 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, komory a sklepa.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

3. Byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v č. p. 560 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 36,95 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 1 pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepa. 4. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 v č. p. 1426 v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném o celkové podlahové ploše 80,33 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa.

www.meuslany.cz

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Sla-

ném. Nájemné za jedno stání je stanoveno pro rok 2013 ve výši 849,00 Kč za měsíc včetně DPH. 2. Nebytové prostory v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m2. Jedná se o nebytové prostory v Domě s pečovatelskou službou ve Slaném, které lze využívat jako výdejnu hotových jídel nebo prodejnu potravin, lahůdek, bufet nebo spojení výdejny s prodejnou. 3. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. Odbor správy majetku

| 17


INZERCE

Alergie u dětí Pylová alergie může vzniknout v kterémkoliv věku, začátek prvních projevů se posouvá až do předškolního věku. Alergie je nepřiměřená reakce na látky, s kterými se běžně setkáváme ve svém prostředí. Těmto látkám říkáme alergeny. Pylová alergie je reakcí na pyly rostlin. Mohou to být trávy, dřeviny, byliny. Pylová sezona má u nás 3 hlavní období – jarní, letní, podzimní. Mezi příznaky alergie na pyl patří rýma, svědění v ústech, krku a uších, pálení očí, ekzém, bolesti hlavy při ucpaném nosu a astma, kdy se hůře dýchá. Po stanovení diagnózy pylové alergie lékařem je důležité dodržovat správný léčebný postup. Obecně platí, že když nemocný dobře porozumí své nemoci a jejím příčinám, tím lépe své léčení zvládá. Toto platí i u pylové alergie. Univerzální lék proti alergii neexistuje, proto je třeba pochopit podstatu své alergie a tím pomoci ve vzájemné spolupráci s lékařem při léčení. Hlavní zásadou léčby je odstranění alergenu z okolí nemocného. V případě pylové alergie toto není prakticky možné, ale lze se jim do určité míry bránit.

Například instalovat do oken protipylové sítě, které odfiltrují velkou část pylových zrn. Další možností je použití čističky vzduchu, která zvládne přefiltrovat vzduch v místnosti. Nutné je pravidelné uklízení prachu v bytě. V pylové sezoně nesušit prádlo venku – pyl na něm ulpívá. Je možné využít sušičku na prádlo. Dále je vhodné se převlékat po příchodu z venku a oblečení na ven ponechávat v předsíni. Před spaním je dobré sprchování včetně vlasů. V pylové sezoně nejezděte v autě s otevřenými okny. Ve vrcholu pylové sezony omezit pobyt ve volné přírodě. Ideální je pobyt v přímořských oblastech, protože je tam méně pylů. Po příchodu z vycházky je vhodné omytí obličeje a opláchnutí nosní sliznice. V prodeji je také přípravek, který se před vycházkou použije do nosu a tím se omezí působení pylu na nosní sliznici. Při léčení pylové alergie se používají léky úlevové, preventivní a léčení vakcínami. Tyto léky vám doporučuje lékař. Léčení alergie je dlouhodobé. Vloha pro alergii je zděděná

Před letní dovolenou Do kufru na letní dovolenou si balíme oblečení, knížky, dětem hračky. Je dobré si vybavit i lékárničku pro děti. Samozřejmostí je zásoba léků, které dítě trvale užívá. Dále je dobré mít telefonní číslo na svého pediatra, nepřetržitou dětskou pohotovost, také na toxikologii. I ze zahraničí tak můžete telefonicky konzultovat v češtině případné zdravotní potíže svého dítěte. Do cestovní lékárničky si dejte teploměr, léky na teplotu, léky pro případ průjmového onemocnění, nějakou desinfekci pro ošetření drobného úrazu, oční kapky, prostředek na ošetření kůže pro případné spálení sluncem, tekutý pudr. Pro případ průjmu si připravte probiotika, to jest mléčné bakterie, a to takové, které nemusejí být skladovány v lednici. Dále přípravky pro podávání po dobu řídkých stolic, např. Smectu, živočišné uhlí nebo Tasectan. Při zvracení a průjmu je důležité zajištění dostatečného zavodnění. K tomu se používají směsi solí a cukru, které se připravují přidáním převařené vody. Při zvracení je pak podáváme chladné, po lžičkách . Prodávají se v lékárně, např. pod názvem Kulíšek. Tekutý pudr použijete při kopřivce, požahání medúzou, poštípání hmyzem. Jeho výhodou je, že dítě může po ošetření pudrem na slunce a nehrozí, že se po použití objeví puchýře. U dětí s citlivějším zažíváním nebo při cestě do exotických krajin je vhodné podávat mléčné bakterie již před cestou, po dobu

pobytu v zahraničí a několik dní po návratu z cesty. Při cestování letadlem se staráme, aby dítě mělo před cestou volný nos, a to zejména u dětí, které mají častěji rýmy nebo prodělaly zánět středního ucha. Sprej do nosu podáme před startem a před přistáním. Některé děti při cestování zvracejí, tak nezapomeňte na lék na tyto potíže. Při pobytu v přírodě je možné přisátí klíštěte. Klíště si odstraňte co nejdříve, po odstranění místo přisátí ošetřete desinekcí a poznamenejte si datum ošetření. Ještě připomínám – nezapomenout na kartičku zdravotní pojišťovny a přibalit ji, i když dítě cestuje s prarodiči. Projekt Zdravý životní styl CZ.1.07/3.1.00/37.0051 nabízí všem rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí.

a je celoživotní. Ale projevy alergie se léčbou a dodržováním léčebného režimu dají minimalizovat. Projekt Zdravý životní styl CZ.1.07/3.1.00/37.0051 nabízí všem rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s., Žatec, Masarykova 745. Projekt: Zdravý životní styl Z.1.07/3.1.00/37.0051 V následujících měsících tento projekt plánuje pořádat v mateřských školách a v mateřských centrech přednášky na téma: „ Zdravý životní styl“, „Předškolní výchova dětí“, „ Volný čas dětí“. Zveme rodiče a prarodiče předškolních dětí. Informace o termínech budou zveřejněny ve spolupracujících školkách a v tisku. Podrobnosti o projektu a přednáškách naleznete také na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s., Žatec, Masarykova 745. Projekt: Zdravý životní styl Z.1.07/3.1.00/37.0051 V následujících měsících tento projekt plánuje pořádat v mateřských školách a v mateřských centrech přednášky na téma: „ Zdravý životní styl“, „Předškolní výchova dětí“, „Volný čas dětí“. Zveme rodiče a prarodiče předškolních dětí. Informace o termínech budou zveřejněny ve spolupracujících školkách a v tisku. Podrobnosti o projektu a přednáškách naleznete také na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

NABÍZÍM PR Á ZDNINOVÉ LEKCE ZPĚVU ( bez věkového omezení)

A K Y TAROVÉHO DOPROVODU (vhodné od 9 let) – nebo kombinaci obojího J a r o s l a v D o b n e r, u č i t e l z á k l a d n í u m ě l e c ké š ko l y — místo v ýuk y Slaný, Smečno – k o n t a k t : 3 12 5 4 7 8 17 n e b o 7 3 7 8 3 3 2 9 2

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 15. srpna 2013

18 |

www.meuslany.cz


VL ASTIVĚDNÉ MUZEUM

Slánská radnice č. 7, červenec/srpen 2013

V červenci a v srpnu slánské muzeum připravuje

V

e čtvrtek 30. května jsme slánské veřejnosti představili sochaře, malíře a designéra Jana Zacha. Narodil se ve Slaném v r. 1914, studoval na pražské Akademii výtvarných umění a v r. 1938 byl vyslán na světovou výstavu do New Yorku. Do své vlasti sužované nejprve nacismem a poté komunismem se už nikdy nevrátil. Dosáhl však převratných úspěchů v Brazílii, Kanadě a poté v americkém Oregonu, kde se stal věhlasným profesorem sochařství a kde je dodnes velmi ceněn. Jeho životní dráha je plná nečekaných překvapení. Zach se ve svém životě setkal se špičkami světového výtvarného umění a podporoval Čechy v emigraci. Zbrusu novou, graficky i obsahově velkoryse pojatou knihu Jan Zach – Životní a umělecké křižovatky si můžete zakoupit ve slánském muzeu nebo v infocentru za 250 Kč.

ml., Jana a Milana Rejchlových. Podle návrhu Ing. arch. Jana Rejchla, žáka slavného architekta Josefa Gočára, byly postaveny budovy Městské spořitelny a Hudební školy ve Slaném. V galerii muzea byla v červnu otevřena výstava historických fotografií z fondu muzea Slaný v minulosti. Výstava představuje mnoho neznámých pohledů na Slaný, místa, která dnes vypadají zcela jinak, zmizelé stavby nebo též těžbu čediče na Slánské hoře. Expozice reprezentuje díla slánských fotografů Františka Durase, Eduarda Kahlera, Jaroslava Eismana nebo Václava Krupičky; k vidění je též raritní a dosud neviděná fotografie slavného Františka Drtikola. Výstava potrvá do konce července. Výstavu doprovází fotografická soutěž Slaný v současnosti. Více informací se dozvíte na http://muzeum. slansko.cz. Po skončení fotografické výstavy bude v srpnu zahájena výstava Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů. Na tomto výstavním projektu spolupracujeme s Národním muzeem, Muzeem T. G. Masaryka v Rakovníku, Hornickým muzeem v Příbrami, Muzeem Českého krasu v Berouně a Regionálním muzeem v Teplicích.

Slanský rodák sochař jan Zach ve svém atelieru v americkém Oregonu. V galerii muzea je do 17. srpna k vidění výstava Tři generace architektů. Je zaměřena na architektonické dílo Václava st., Václava

www.meuslany.cz

Umění dávných Keltů se dodnes teší velké oblibě veřejnsoti. Ve výstavní síni Cífkova statku je do 30. října instalována výstava mladých slánských malířek Ivany Zágnerové a Petry Horákové s názvem Na venek. V sobotu 7. září připravujeme program ke Dnům evropského dědictví. Hlavním bodem muzejního programu bude vernisáž výstavy starobylých pohledů na město Slaný (veduty, grafické listy, kresby aj.). Více informací o nadcházejících akcích naleznete včas na muzejním webu nebo v muzejním zpravodaji.

V Národopisném muzeu ve Třebízi se uskuteční 31. srpna od 9 do 17 hodin Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku čp. 1 bude představena rukodělná tvorba řemeslníků a výtvarníků z našeho regionu. Pozornost bude letos zaměřena též na staročeskou kuchyni, Těšit se můžete na ochutnávky jídel, které byly v minulosti typické pro náš region.

| 19


SVOLOČ DILEMMA IN CINEMA + KRIZE – začátek v 19.00 MUNZIFAI KLIKA + MEDICAID – začátek v 19.00 DVOŘAČKA (klasická dechovka) PĚŠÁCI FOLK-ROCK PRAHA ROSIE + TŘETÍ META — začátek v 19.00 NOMAD DŘEVÁCI (country) BIG BAND BETA

28. 6. 2013 pátek 5. 7. 2013 pátek 12. 7. 2013 pátek 19. 7. 2013 pátek 26. 7. 2013 pátek 2. 8. 2013 pátek 9. 8. 2013 pátek 16. 8. 2013 pátek 23. 8. 2013 pátek 30. 8. 2013 pátek

Masarykovo nám. ve Slaném, 28. 6.—30. 8.

2013


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.