Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 11 | ročník XV | prosinec 2012

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, jednoznačně nejčastější otázka, kterou od Vás dostávám, je: „Jak je to s obchvatem města?“ Tímto tématem se zabývám prakticky neustále, dovolte mi tedy, abych Vás po nějakém čase opět informoval o aktuálním stavu. Vláda ČR nedávno odsouhlasila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2015, který je pro Slaný velmi důležitý. Vzhledem k tenčícím se finančním prostředkům v souvislosti s ekonomickou krizí v Evropě byly stanoveny limity vydání. Těmi je 37 miliard korun, jako podíl státu v roce příštím i v následujících letech. A zároveň stanovení priorit. Ty jsou rozděleny do třech „balíčků“. V prvním jsou dálnice a jejich rekonstrukce a výstavba. Zde je zařazeno šest staveb. V druhém jsou rychlostní silnice (včetně například Pražského okruhu) a tam naleznete devět akcí. Pro nás je nejdůležitější třetí část rozhodnutí. A tím jsou stavby na důležitých silnicích I. třídy a obchvaty měst. Do nich se vešlo pouhých sedm silnic v celé republice. Mezi nimi i obchvat na silnici 1/16 ze Slaného do Velvar. V roce 2013 by měly být ve státním rozpočtu vyčleněny peníze na dokončení výkupů pozemků a začít příprava pro stavební povolení. Možná se to laikům zdá malý pokrok, ale já to považuji za velký úspěch. Obchvat Slaného byl zařazen do prioritních akcí státu a je tak značná naděje, že stavba bude v dohledné době zahájena a realizována. Jak jsem Vám již sdělil, založili jsme tzv. akční skupinu starostů (Slaný, Žižice, Velvary), která celý problém obchvatu sleduje, snaží se postrkovat dopředu a lobbisticky působit na státní představitele, ať už ve vládě, parlamentu či na Ředitelství silnice a dálnic (ŘSD). Jsem rád, že naše společná snaha přispívá k řešení nejzávažnějšího problému v oblasti kvality ovzduší – dopravy - v našem městě. Nejbližší schůzka a jednání s ŘSD se uskuteční ještě koncem listopadu a budu mít tak další nové informace, se kterými Vás samozřejmě zase časem seznámím. Vánoce a přelom roku jsou nejkrásnější svátky, které prožíváme. A radost z nich nemají jen děti, ale i dospělí. K pohodové atmosféře se snaží přispět i město. Svou slavnostní výzdobou, vánočním stromem, trhy, či pořádáním a spoluorganizováním nejrůznějších pořadů. Asi neznámějšími se stala Slavnost světla a Novoroční ohňostroj. Na oboje se těším jako malý kluk. Jsou to akce, při kterých se setkává velké množství lidí, naprostá většina je pozitivně naladěna a všichni si jedinečnou atmosféru společně užíváme. Za léta, po která například ohňostroj pořádáme, jsem vypozoroval, že občas nějací lidé „brblají“: „To je miliónů zbytečně vystřílených do vzduchu!“ Úsměvné je, že je pak vidím, jak běží na náměstí, aby se na „to“ podívali. Pravděpodobně s myšlenkou – co kdyby se něco pokazilo, to by byla nádhera (!!), to by se to kritizovalo (!). Naštěstí takových typů nepřejících lidí a negativních nešťastníků není ve Slaném mnoho. Ostatně i ten ohňostroj při své velikosti a délce nestojí tolik, kolik si někteří představují (již několik let je neměnná cena 170 tisíc korun včetně ozvučení náměstí a hudby). Navíc pravidelně je část této částky sponzorována slánskými firmami. Chtěl bych všem lidem dobré vůle popřát krásné a pohodové prožití vánočních svátků a všechny co nejsrdečněji pozvat na Novoroční ohňostroj. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Den otevřených dveří v parkovacím domě a změny v parkování ve Slaném

V lednu dojde k  zahájení zkušebního provozu parkovacího domu. Den otevřených dveří pro veřejnost je připraven na  22. ledna 2013 v době od 16 do 18 hodin. Byť je parkovací dům koncipován jako bezobslužný, jsme si vědomi, že jde v zemích českých o novinku, která může u uživatelů budit neopodstatněné obavy. V současné době tedy probíhá proškolení obsluhy, která bude v počátečních měsících provozu domu jeho zákazníkům k dispozici. Nicméně změn bude víc, a  tak jsme o  podrobnější informace požádali vedoucího odboru dopravy a  silničního hospodářství Bc. Tomáše Černického. V  parkování v  centru města dochází od  1. ledna 2013 k menší revoluci. Mohl byste čtenáře SR seznámit s hlavními změnami? Nejvýznamnější změnou je zahájení provozu parkovacího domu. Tento bude potenciálním zákazníkům nabízet jak možnost krátkodobého umístění vozidla za 20 Kč za hodinu, tak i různé formy dlouhodobějšího parkování od celonočního za 50 Kč, celodenního za 180 Kč, celoměsíčního za 900 Kč až po možnost celoročního parkování v  zakryté a  suché „garáži“ za 10 tis. Kč. Kdo trochu počítá, tak v případě předplacení si měsíčního parkovného přijde celodenní stání auta v kryté garáži

bez nebezpečí „odřenin a boulí“ od kolegů řidičů, nemluvě o možnost vykradení či přímo ukradení auta od  různých pobertů a  nenechavců, na 45 korun za pracovní den, u ročního pak na 40 Kč za den. Jak je to se změnou počtu vyhrazených míst, které si mohli zájemci „zakoupit“ pro stání svého miláčka v centru města na celý rok? Město se přiklonilo k  řešení, které počet takto vyhrazených parkovacích míst zcela zrušilo. V centru tak vznikne 197 parkovacích stání, včetně 21 míst, která budou určena pro možnost zásobování a pro parkování osob se zdravotním postižením. Ze zbytku pak půjde do  „volného prodeje“, tedy možnosti předplaceného dlouhodobého stání, jedna třetina zbylých míst. Nicméně při sčítání stávajících pronajatých míst, jejich porovnání s  počtem osob bydlících či podnikajících v centru města, by se mělo dostat na  všechny. Nicméně koncepce již nepočítá s prodejem dlouhodobých parkovacích míst zájemcům, kteří žijí či podnikají mimo centrum. Nově byla i stanovena výše ceny za celoroční parkovací kartu, která činí 10 000 Kč. Pro rezidenty, kteří si nebudou chtít místo předplatit, bude vyhrazeno nové parkoviště pod nemocnicí v  ulici Na Sadech. Toto parkoviště město v současné době připravuje. Pokračování na straně 3


OSL AVY STÁTNÍHO SVÁTKU

Oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu“

Společné foto odměněných s vedením města. První řada zleva: starosta města Pegnitz Uwe Raab (převzal ocenění za nemocného p. Thümmlera), Mgr. Olga Judlová, Rudolf Hyška, Petr Křikava a starosta města RNDr. Ivo Rubík. Druhá řada zleva: 1. Místostarosta Jaroslav Hložek, místostarosta Mgr. Martin Hrabánek a MUDr. Vladimír Riegl. (Foto: Pavel Vychodil)

V

pondělí 29. října si město Slaný připomnělo 94. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní rámec oslav dokreslila hudba kapely Dvořačka, která již od 9.30 vyhrávala na Masarykově náměstí. S předstihem, v pátek 26. října, 1. místostarosta p.  Hložek, předseda Svazu bojovníků za svobodu Ing. Schmied, p. Ležák a zástupce městského úřadu objížděli další pamětní místa na  území města, kde položili kytici. Navštívili a  uctili hrdiny u  památníku padlým z I. a II. světové války ve Kvíci, u pomníku legionářů v  Želevčicích, u  pomníku padlých za I. světové války v Dolíně na hřbitově a u pomníku legionářů v Dolíně pod kostelem. Přesně v 10 hodin se vydal průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce vojáci ze 152. ženijního praporu Rakovník a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města RNDr. Ivo Rubík, místostarostové: Jaroslav Hložek a  Mgr.  Martin Hrabánek, delegace partnerského města Pegnitz, vedena starostou města Uwe Raabem, předseda svazu bojovníků za  svobodu Ing.  Jiří Schmied, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíli umocnilo i vyzvánění kostelních zvonů po vstupu průvodu na hřbitov. S  vojenskými poctami byly položeny věnce u  pomníků vojáků, kteří zemřeli ve  vojenském lazaretu ve  Slaném na  sklonku 1. světové války a  u  památníku legionářů. Stuhy po  položení věnců upravili starosta města RNDr.  Ivo Rubík, starosta města Pegnitz Uwe Raab a předseda svazu bojovníků za svobodu Ing.  Jiří Schmied. Čestnou stráž u  památníků drželi vojáci 152. ženijního praporu

2 |

a „Českoslovenští úderníci“ v dobových uniformách (francouzské, ruské i  italské legie). Starosta města přednesl slavnostní projev, ve  kterém označil tento státní svátek za  nejvýznamnější v dějinách naší republiky a připomenul význam i  odkaz legionářů. Po  československé hymně se průvod přesunul zpět na  Masarykovo náměstí, kde starosta spolu s místostarosty položili kytici k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na závěr byli účastníci oslav pozváni do  malé galerie Vlastivědného muzea na besedu s vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace na  téma „Muži října 1918“ a vše bylo zakončeno malým pohoštěním a následnou diskusí. Oslavy pokračovaly v  podvečer v  městském divadle slavnostním zasedáním zastupitelstva města. Již od  roku 2004 se při

tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen se životem města, o jehož rozkvět se zasloužili. V  prvních řadách divadla usedli ocenění občané, vedení města, zastupitelé města a  čestní hosté, kteří přijali pozvání pana starosty. Slavnost v  divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, odměnění občané z  předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za  svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci 17. župy Slaný, ale i baráčníci Kvíc a Kvíček a baráčníci Středokluky, zástupci škol, ale i  celá řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic našeho města. Slavnostní zasedání zastupitelstva moderoval Mgr.  Stanislav Berkovec. Na  úvod zazněly fanfáry a následoval úvodní koncert Tria Cantabile. Vlastní zasedání zahájil starosta města RNDr.  Ivo Rubik. Usnesení zastupitelstva o  ocenění vybraných občanů a  jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš a po vystoupení na jeviště probíhala na pozadí vizuální prezentace hlavních milníků života oceněného. Pamětní list, kytičku oceněným předal starosta města společně s místostarosty. Poté se každý oceněný podepsal do pamětní knihy města a krátce promluvil k zaplněnému hledišti. Pamětní list za  zásluhy v  oblasti sportu a tělovýchovy byl předán panu Petru Křikavovi. Za zásluhy v oblasti kultury byl pamětní list udělen panu Rudolfu Hyškovi. V  oblasti školství byla oceněna pamětním listem Mgr.  Olga Judlová. Pamětním listem v  oblasti zdravotnictví a  sociálních věci byl oceněn MUDr.  Vladimír Riegl. Pan Manfred Thümmler byl oceněn za  přínos občanské společnosti. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a úplně na závěr zazněl opět koncert Tria Cantabile. Po skončení koncertu pozval starosta města všechny přítomné na  neformální setkání do foyer divadla s malým pohoštěním. Další informace najdete na straně 7 a 19. Ing. Ĺudovít Šikorský

Projev starosty města k účastníkům oslav před památníkem legionářů. (Foto: Pavel Vychodil) www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Den otevřených dveří v parkovacím Hobita uvidí Slaňáci domě a změny v parkování ve Slaném mezi prvními…

J

Pokračování ze strany 1 Rezidenti z centra města, kteří nevyužijí předplaceného stání v centru, si mohou zažádat o vydání parkovací karty pro stání v ulici Na Sadech. Prý má dojít i ke změně v účtování parkovného na náměstí? Ano, v souvislosti s osazením nového parkovacího automatu dojde i  ke  změně účtování, kdy budou moci zájemci o zaparkování na  náměstí zaplatit i  kratší časový interval, a to již od 15 minut za 5 Kč. Půjde o podobnou možnost platby, jakou již dnes umožňují parkovací automaty CITYMETER v  ulicích města. Mimochodem počet těchto automatů v centru od 3. ledna stoupne o 61 kusů. Další, ne zrovna nepodstatnou změnou je omezení doby, po  kterou je parkování zpoplatněno. Ve všední den se bude platit parkovné až od 8 hodin (doposud od  7) do  17 hodin a  sobota bude nově zcela zdarma. Jakým způsobem bude prováděna kontrola doby stání v širším okolí městského centra. V  okolí centra města nově vznikne v  ulicích E. Beneše, Třebízského, části ulice Palackého, Wilsonova, Šultysova, Pastýřská, Na Sadech, časově omezené stání. Na těchto místech si řidič za  čelní sklo vozidla umís-

Ulice Na Sadech – zde vznikne nové parkoviště pro rezidenty tí parkovací kotouček, na kterém si nastaví čas, kdy zaparkoval. Od  údaje nastaveného na  kotoučku běží časový interval pro stání, který upravuje dopravní značka. Dodržování délky povoleného stání bude ze zákona kontrolovat MP Slaný nebo PČR. Mnoho řidičů si při čtení tohoto článku klade otázku, kde sežene parkovací kotouček. I  na  toto jsme při zpracování koncepce mysleli a pro řidiče jsme nechali zhotovit parkovací kotoučky, které si mohou bezplatně vyzvednout v podatelně městského úřadu, na czechpointu MěÚ a  v  infocentru již v  prosinci. Návod na použití kotoučku je uveden na jeho čelní straně. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

ednou z nejočekávanějších letošních premiér je bezesporu filmové zpracování první Tolkienovy knihy – Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. Režisér Peter Jackson prokázal svůj filmařský talent adaptací navazující na tolkienovskou trilogii Pán prstenů a  „namlsal“ všechny milovníky fantasy k  dlouhému a netrpělivému očekávání dalšího opusu této slavné ságy. Díky digitalizaci našeho kina už nemusí kinofilové vážit cestu do Prahy, nebo čekat další měsíce na uvedení ve Slaném. Nabídneme jim možnost zúčastnit se premiérové projekce ve stejný den, hodinu a minutu jako divákům největších multikin. A navíc, kdo přijde v premiérovou noc převlečen za hobita, elfa, zlobra nebo jinou fantasy postavu, získá slevu na vstupném nebo malý suvenýr! Takže, chcete-li být při tom, poznamenejte si datum 13. prosinec pět minut po  půlnoci a přijďte se potěšit oživlým světem nádherné fantasie. Kde dobro, ač velké jako půlčík Bilbo Pytlík, zvítězí nad zlem mnohonásobně větším… A pro ty, kdož nejsou noční ptáci, bude film Hobit: neočekávaná cesta ještě ke  zhlédnutí do 16. prosince v klasické i 3D verzi. Jaroslav Hložek

Slánský VideoMagazín

Zaměstnanci městského úřadu se vzdělávají Město Slaný se v poslední době vcelku úspěšně uchází o dotační tituly vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zatím předposledním je projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Slaný. Jeho cílem je v souladu s nastavenou koncepcí rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců úřadu. Projekt obsahuje jednak proškolení úředníků v  oblastech, které byly identifikovány dotazníkem jako žádoucí před podáním žádosti o dotaci. Jedná se o témata o moderních způsobech řízení, dále o  finančním řízení a plánování a o procesním řízení aktivit úřadu, které se týkaly hlavně vedoucích odborů. Pro další vzdělávání pak byl vytvořen interní vzdělávací program, který v  současné době prochází pilotním školením s  vybranými úředníky. Po  zapracování sebraných připomínek bude požádáno ministerstvo vnitra o  akreditaci vzdělávacího programu a  proběhne školení zbývajících pracovníků úřadu. Akreditovaný vzdělávací program pak můžeme nabízet i okolním úřadům města a obcí včetně dvou proškolených lektorek z řad pracovníků města. Vzdělávací program se skládá ze šesti modulů (veřejné zakázky, zákon o obwww.meuslany.cz

cích, správní řád, právní minimum, komunikace s veřejností a korupce) a lze jej absolvovat prezenční formou i  formou e-learningu. Projekt bude ukončen v srpnu příštího roku. Schválená výše dotace činí 2,441 tis. Kč. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

Výměna řidičských průkazů skupiny C a D V  minulém čísle Radnice jsme informovali o  doporučení Ministerstva dopravy ČR ohledně výměny řidičských průkazů. Toto doporučení se týká povinné výměny řidičských průkazu, tzn. ŘP s datem vydání od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Držitelé takto vydaných řidičských průkazů se skupinami C a D, kteří nemají průkaz profesní způsobilosti řidiče, si mohou zažádat o  výměnu již v tomto roce, kdy jim bude vydán řidičský průkaz s platností na 10 let. Od 19. ledna 2013 budou vydávány řidičské průkazy všem držitelům skupin C a D pouze na 5 let..

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v  Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na  vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do  videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Prosinec 2012 • • • •

Historická konference Slánský cestovatel Slánské jazzové dny Slavnost světla

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


INFORMACE

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady města Hlavním bodem posledního zasedání zastupitelstva města bylo projednání novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů. V průběhu letošního roku došlo ke změně zákona o místních poplatcích, který nově umožňuje vybírat obci poplatek až ve výši 1000 Kč. Zastupitelstvo dalo na  doporučení rady města a  schválilo celkovou výši místního poplatku na  600 Kč za  poplatníka a  rok. I  tak město bude doplácet do  rozpočtované částky na  svoz a  likvidaci komunálního odpadu pro příští rok za  jednoho poplatníka dalších 261 Kč. Dále byla upravena splatnost tohoto poplatku, kdy namísto možnosti dvou splátek (k 31. 3., resp. 31. 8. kal. roku) lze nově poplatek uhradit pouze jednorázově do 30. 6. kalendářního roku. Vyhláška samozřejmě reaguje na změnu legislativy, ale i na zkušenosti úřadu s  výběrem poplatku, kdy zavádí několik skupin osob, které budou od poplatku osvobozeny. Nový daňový řád platící od 1. ledna 2011 a novela zákona o místních poplatcích z roku 2010 totiž znemožnily poskytovat úlevy od poplatků rozhodnutím správce poplatku, tedy městskému úřadu. Do té doby mohly osoby dlouhodobě pobývající mimo území města Slaného požádat o  prominutí poplatku, když věrohodně doložily své tvrzení. Ovšem tato možnost padla.

Zastupitelstvo z poplatkové povinnosti vypustilo fyzické osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány výhody III. stupně, dále osoby umístěné v LDN a  domovech důchodců, popř. v  ostatních ústavech sociální péče (azylové domy, dětské domovy), osoby pobývající dlouhodobě v  cizině a  osoby umístěné ve  vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu. Městský úřad má samozřejmě za  povinnost vybrat poplatek od  všech osob poplatku podléhajícím, v  tomto případě se jedná o všechny osoby s trvalým pobytem na území města Slaného a nově byli do poplatkové povinnosti zahrnuti i cizinci z různým statutem jejich pobytu na území České republiky a potažmo i města. Jen drobnou poznámku: k  12. listopadu 2012 je v  sídle ohlašovny, tedy na adrese úřadu Velvarská 136, hlášeno k trvalému pobytu 598 osob, tedy cca každý 25. obyvatel města „bydlí“ na radnici. Rada města v průběhu listopadu zasedala dvakrát, přičemž součástí zasedání 7. listopadu byl výjezd na 1. základní školu, kde se radní seznámili s aktuálními problémy školy, stavem školní budovy a  se stavem příprav oslav 100 let výročí založení školy. Další zastávkou byl areál lehkoatletického stadionu, kde byl radním představen aktuální stav realizace rekonstrukce lehkoatletického stadionu i stavba tréninkového hřiště s umělým povrchem pro SK Slaný.

Následovala pak návštěva místní části Kvíc, kde by do konce letošního roku mělo dojít k definitivní opravě povrchů po vybudování kanalizace. Poslední zastávkou pak bylo parkoviště v Záfortenské ulici, kde se radní věnovali záměru výstavby nového obchodního centra spolu s parkovištěm. Dále rada projednala a schválila vydání nařízení, které upravuje nově ceny parkovného v  centru města. Z  majetkových záležitostí bylo schváleno přidělení dvou bytů (z  toho o jeden byt se losovalo ze tří zájemců, druhý byt byl pronajat přímo jedinému zájemci). U  nájemců tří městských bytů naopak rada schválila výpověď z  nájmu pro dluhy na  nájemném. Nájemné v  bytech ve  vlastnictví města (s  výjimkou bytů s  nájemným věcně usměrňovaným) podle rozhodnutí rady města zůstane pro rok 2013 ve stávající výši. Ve středu 21. listopadu pak rada projednala a s drobnými úpravami doporučila zastupitelstvu rozpočet města na rok 2013.

Nejbližší zasedání zastupitelstva města se bude konat 19. prosince 2012 s hlavním bodem programu rozpočtem města na příští rok. Ing.  Petr Kolačkovský, tajemník

Zprávy z cest starosty a místostarostů za říjen a listopad

P

an místostarosta Hložek zastupoval město 12. října na Výroční konferenci Svazu historických sídel Čech, Moravy a  Slezska v Uherském Brodě.

láci. V neděli večer se pak na osobní pozvání prezidenta republiky Václava Klause zúčastnil oslav státního svátku ve Španělském sále Pražského hradu.

Pan místostarosta Hrabánek se zúčastnil 16. října slavnostního rozloučení s bývalým starostou partnerského města Pegnitz panem Manfredem Thümmlerem, který po  30 letech skončil ve funkci.

V úterý 30. října pan starosta přijal pozvání velvyslance Turecké republiky na oslavách Dne Turecka.

Hned druhý den pak Mgr. Hrabánek zastupoval město spolu s  Ing.  Neumannovou, referentkou vnějších vztahů, na  zasedání valné hromady Národní sítě Zdravých měst v Prostějově. Pan starosta 22. října zasedal v  celostátní komisi na Ministerstvu kultury, která stanovila podmínky dotačního titulu „Program regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón“. V  rámci oslav státního svátku Dne vzniku samostatného Československa přijal pan starosta na sobotu 27. 10. pozvání kardinála p.  Dominika Duky k  účasti na  „Ekumenické bohoslužbě za  vlast“ v  chrámu sv. Víta a  k  osobnímu setkání v  Arcibiskupském pa-

4 |

Dne 4. listopadu proběhlo klíčové jednání se zástupci zdravotních pojišťoven, kterého se zúčastnil pan starosta s ředitelem slánské městské nemocnice MUDr. Šimákem a dalšími primáři. Výsledkem jednání bylo potvrzení dlouhodobé smlouvy (na 5 let) při zachování rozsahu stávající péče. V  neděli 11. listopadu pan starosta zastupoval město na  slavnostním shromáždění ke Dni válečných veteránů, 94. výročí ukončení 1. světové války a  73. výročí úmrtí studenta Jana Opletala v  chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. 14. listopadu místostarosta pan Hložek navštívil konferenci Obce legionářské v Kladně. 16. listopadu převzal starosta pamětní medaili pro Sdružení historických sídel Čech,

Moravy a Slezska za  udržování hasičských tradic od  Sdružení pro obnovu a  zachování historických hasičských tradic v  rámci mezinárodního setkání v Litoměřicích (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko). V pondělí 19. listopadu proběhlo za účasti vedení města setkání k  výročí desetiletého působení japonské firmy EPCE ve Slaném. V  úterý 20. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva Středočeského kraje s  volbou hejtmana, jeho zástupců a  dalších členů rady kraje, komisí a výborů i za účasti pana starosty, který obhájil své místo krajského zastupitele. V ten samý den místostarosta Mgr.  Hrabánek zastupoval město na  „Přehlídce nejlepších místních Agend 21“ Národní sítě Zdravých měst, které se uskutečnilo v Kaiserštejnském paláci v Praze. Ve  středu 21. listopadu převzalo v  Praze město Slaný prostřednictvím 1. místostarosty Jaroslva Hložka uznání za  podnikatelsky přívětivé poplatky (tedy místní poplatky a  daně) v  rámci každoroční ankety Město pro byznys. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Nejúspěšnější sportovec města Slaný za rok 2012 Město Slaný ve spolupráci s Kladenským deníkem a  agenturou ČOK CZ vyhlašuje anketu Nejúspěšnější sportovec roku 2012. Smyslem ankety je veřejná prezentace sportovní činnosti a ocenění nejlepších sportovců či osobností za kalendářní rok 2012, případně za dlouhodobou práci pro sport ve Slaném. Žádáme všechny spoluobčany nakloněné sportu, předsedy sportovníchoddílů, klubů, sportovních organizací, trenéry atd. o nominace sportovců. Jakým způsobem nominovat • Nominaci je nutno podat na nominačním formuláři, který lze získat na podatelně Městského úřadu ve  Slaném, na  webových stránkách města, v Kladenském deníku. • Čitelně a  úplně vyplněný nominační formulář je nutno předat do níže uvedeného termínu osobně nebo písemně do podatelny MěÚ Slaný, Velvarská 136, elektronicky na hrabanek@meuslany.cz, do redakce Kladenského deníku. • Nominační formuláře budou přijímány do 7. prosince 2012. Specifikace jednotlivých kategorií • MLÁDEŽ DO  18 let: nominováni mohou být sportovci do  18 let věku (dosažený max. v příslušném roce), kteří jsou registrovanými členy sportovní organizace se sídlem ve Slaném, nebo mají trvalý pobyt ve Slaném. • DOSPĚLÍ: nominováni mohou být sportovci nad 18 let věku (v  příslušném roce), kteří jsou registrovanými členy sportovní organizace se sídlem ve  Slaném, nebo mají trvalý pobyt ve  Slaném a  neexistuje pro ně ve  Slaném sportovní organizace.

Varhany znějící opět vysílal Český rozhlas Záznamy z koncertů mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2012 Slaný–Peruc–Zlonice opět vysílal Český rozhlas 3-Vltava v pěti dílech pořadu Slovo o hudbě. Každé pondělí v  říjnu a  první pondělí v  listopadu vysílal Český rozhlas 3-Vltava záznamy ze všech koncertů mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2012 Slaný–Peruc–Zlonice. V pěti půlhodinových pořadech, s komentářem redaktora a varhaníka Radka Rejška, tak Český rozhlas opět umožnil všem zájemcům o  varhanní hudbu www.meuslany.cz

• KOLEKTIV: navržený sportovní kolektiv musí mít sídlo na území města Slaný a reprezentovat sportovní organizaci v hodnoceném roce ve sportovních soutěžích. • TRENÉR: navržení jednotlivci musí být v  hodnoceném roce registrovanými členy – trenéry sportovní organizace, která má sídlo na  území města Slaný. Nominován může být jen v  příslušném roce aktivně působící trenér. • SÍŇ SLÁVY: tato kategorie je určena vynikajícím současným a  dřívějším sportovcům, trenérům a funkcionářům, kteří se svou dlouholetou prací výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy ve Slaném. • SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU: prostřednictvím Kladenského deníku budou čtenáři hlasovat v tzv. „divácké anketě“. a  varhany v  celé České republice sdílet zvuk vzácných nástrojů ve Slanem a okolí i vynikající koncertní výkony českých i zahraničních interpretů. Přestože poslední koncert festivalu rozezněl prostory klášterního kostela Nejsv. Trojice ve Slaném ve středu 16. května a poslední rozhlasový pořad z  festivalu byl odvysílán 5. listopadu, stále si můžete koncerty a  celý festival připomenout. Všechny odvysílané rozhlasové pořady včetně komentáře si můžete vyhledat a přehrát v  Audiorachivu Českého rozhlasu, který najdete na  internetových stránkách http://hledani.rozhlas.cz/iradio/ Trvalý zájem Českého rozhlasu o  náš varhanní festival svedčí jednak o velké historické hodnotě varhan ve Slaném a okolí a zároveň o  vysoké umělecké úrovni a  dramaturgické nápaditosti slánského varhanního festivalu Varhany znějící.

Hodnocení a udílení cen Nominované sportovce v  jednotlivých kategoriích vyhodnotí komise složená ze zástupců vedení města, Kladenského deníku a pořádající agentury. Hlavním kritériem pro nominaci sportovce a kolektivu budou konkrétní a doložitelné sportovní výsledky (umístění v  soutěžích, účast v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích apod.) dosažené v roce 2012. V  každé kategorii, mimo kategorii Síň slávy a  Sportovní hvězda deníku, bude oceněno umístění na 1. až 3. místě. Slavnostní vyhlášení této ankety proběhne 10. ledna 2013 od 18 hodin v Městském divadle ve Slaném. Všem předkladatelům za podané nominace předem velmi děkujeme! Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v posledních dnech řekli: 19. 10. 2012 Michal Šturma, Slaný a Dana Nádherná, Slaný 09. 11. 2012 Per Magnus Lindskog, Švédsko a Katarína Růžičková, Slaný Martin Průša, Pacov a Pavla Škopanová, Slaný 10. 11. 2012 Jan Kocáb, Slaný a Marie Pondělíčková, Slaný Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Ivo Horňák

| 5


MĚSÍC SENIORŮ

Říjen patřil ve Slaném seniorům V

měsíci říjnu 2012 se město Slaný připojilo k Evropskému roku 2012 pro aktivní stárnutí a  mezigenerační solidaritu projektem s  názvem „Měsíc seniorů ve  Slaném“. Měsíc seniorů byl ve  Slaném odstartován symbolicky dne 1. října, což je mezinárodní den seniorů, divadelním představením Slánské scény Album A. P. Čechova. Spolek divadelních ochotníků Slánská scéna, o. s., sehrál toto představení bez nároku na honorář. Pro seniory byly uspořádány besedy, setkání se známými osobnostmi, např. s herečkou a patronkou Evropského roku 2012 Květou Fialovou, se současnou i  bývalou generací olympioniků. Zvídaví senioři se mohli účastnit i autobusového výletu po Slaném s výkladem pana starosty. Možnost prohlédnout si rozrůstající se město tak dostali i ti, jimž dlouhá chůze činí obtíže. Projížďka trvala téměř dvě a  půl hodiny. Během této doby účastníci viděli například novou výstavbu Na Hrášku či Na  Výsluní, zrekonstruovanou Vinařického ulici, budovaný atletický stadion nebo Červený rybník. Nečekané překvapení bylo přichystáno i pro děti ze slánských mateřských škol. V  době poledního klidu jim přišla přečíst z  knížky místo paní učitelky pohádková babička z  řad ochotných seniorek. Děti byly z  babiček nadšené, tiše pohádkám naslouchaly a mnohdy se dožadovaly ještě přídavků. Cílem čtení seniorů ve školkách bylo zejména propojení mezigenerační solidarity. Vedle těchto jednorázových aktivit běžely i dlouhodobější aktivity, jako např. Kurz PC a trénování paměti, plavání pro seniory v aquaparku nebo Rotopedtours a Pěškotours. Právě v poslední zmíněné aktivitě podali senioři neuvěřitelné výkony. Posuďte sami: ROTOPEDTOURS 10/2012 1. Blažek – 312,000 km 2. Houška – 200,000 km 3. Sulek – 162,000 km (86 let) 4. Trsková – 40,000 km (81 let) 5. Ježek – 28,000 km 6. Kvasnička – 21,000 km (79 let) 7. Pařenicová – 12,600 km 8. Horčicová – 2,185 km (71 let)

Jaroslav Kvasnička a František Sulek na rotopedech při Rotopedtours 10/2012 10. Kalčík – 27,160 km (76 let) 11. Králová – 17,804 km (97 let) Pomyslnou tečku za  Měsícem seniorů ve  Slaném představovalo slavnostní vyhodnocení sportovní aktivity Rotopedtours a Pěškotours a také vyhlášení vítězů fotografické soutěže a doprovodná fotovýstava s názvem „Senioři fotí, fotíme seniory“, které se uskutečnily v  prostorách Knihovny Václava Štecha 14. října. Tímto bychom chtěli poděkovat všem aktérům, kteří se na organizaci Měsíce seniorů podíleli. Všem aktivním účastníkům přejeme, aby v nabízených aktivitách našli zálibu a rozvíjeli je i nadále. Autory fotografií, které vypovídají o  aktivním zájmu seniorů a  jejich nadšení, jsou M. Cavicchiolli, B. Ježek, J. Neumannová, L. Steinbrecherová a M. Rezlerová. Mgr. Marcela Rezlerová, Ing. Jana Neumannová

PĚŠKOTOURS 10/2012 1. Karlíčková – 89,303 km (70 let) 2. Sulek – 80,000 km (86 let) 3. Zahrádková – 57,000 km 4. Vršková – 52,063 km (78 let) 5. Kalčíková – 50,207 km (70 let) 6. Zýmová – 42,800 km (66 let) 7. Nováková – 34,200 km (77 let) 8. Lang – 34,200 km (78 let) 9. Ježek – 28,458 km

6 |

www.meuslany.cz


OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

RUDOLF HYŠKA (1944), za přínos v oblasti kultury. Narodil se ve Strakonicích, kde v deseti letech začínal v Hudební škole s muzikou. Již ve  dvanácti letech hrál na  hoboj a  jezdil jako dudák s  Jihočeským souborem písní a tanců. Po skončení ZŠ Strakonice absolvoval v letech 1958–61 Vojenskou hudební školu v Roudnici nad Labem. Profesně působil do r. 1965 v posádkové hudbě Slaný a následně do  r. 1966 v  posádkové hudbě Tábor. Poté se vrátil do Slaného, kde se v r. 1965 oženil a zde pracoval v Drobném zboží až do jeho rozpadu. Při zaměstnání začal učit v Základní umělecké škole Slaný hru na  dechové nástroje (klarinet, zobcové nástroje a  saxofon) a učí zde doposud. V  období návratu do  Slaného začal působit v  tanečném orchestru ALFA, který vedl až do  r. 1995. Od  téhož roku při ZUŠ Slaný vede spolu s p. Hevessym orchestr BETA, se kterým absolvoval 19 zahraničních zájezdů. Sám hovoří: „Hudba je jediná láska, která v životě nezklame“. MGR.  OLGA JUDLOVÁ (1944), za  přínos v oblasti školství. Narodila se ve Slaném, kde vyrůstala a žije doposud. Po absolvování ZŠ na  Hájích a  gymnázia Slaný v  roce 1968 www.meuslany.cz

MANFRED THÜMMLER (1946), za přínos občanské společnosti. Narodil se v  Rehau, dětství a mládí prožil ve městě Hof, kde absolvoval Státní obchodní školu. Poté ještě absolvoval studium na Průmyslové a obchodní komoře specializace Kontrolní a  finanční úředník, účetní. Od  roku 1972 až do  října 2012 pracoval ve  funkci starosty Pegnitz a  v  této funkci v  roce 2005 podepsal „Partnerskou smlouvu s městem Slaný“. Zastával a zastává řadu čestných funkci jako např.: Předseda zemské rady okrsku Bayreuth, Předseda svazu Spořitelen v Bayreuth – Pegnitz, Kurátor Univerzity v  Bayreuth, Předseda Společenství pracovníků železnic z Pegnitz do Regensburgu, Předseda Státní vysoké školy v Pegnitz, Člen představenstva politické strany CSU obvodu Oberfranken, atd. Rád vzpomíná na  pravidelné Husitské slavnosti, které patří na obou stranách ke slavnostním chvílím.

kultura Rudolf Hyška

školství

MUDR. VLADIMÍR RIEGL (1945), za přínos v  oblasti zdravotnictví a  sociálních věcí. Mládí prožil v Praze - Dejvicích, kde absolvoval základní i střední školu. Po promoci na lékařské fakultě nastoupil v roce 1969 v nemocnici ve Slaném. V roce 1973 a 1976 atestoval z chirurgie a od r. 1986 vykonává funkci zástupce primáře chirurgie až doposud. V letech 1990 až 1998 kromě práce na chirurgii, vykonával funkci ředitele Nemocnice Slaný, která se oddělila od  kladenského OUNZu – vznikl samostatný subjekt. Stále působí ve  slánské nemocnici na  chirurgickém oddělení, i když je od r. 2006 v penzijním věku.

Petr Křikava

Mgr. Olga Judlová

zdravotnictví

PETR KŘIKAVA (1946), za přínos v  oblasti sportu a  tělovýchovy. Ke  sportu jej ve  Slaném vedla maminka, která pracovala na  okresním výboru ČSTV. V  žákovských a  dorosteneckých letech hrával za  Slaný fotbal a hokej. V roce 1967 založil ve spolupráci se SOU ČKD žákovský a  dorostenecký hokejový klub, který tehdy hrával na  plovárně. Po  maturitě (1965) na  Střední průmyslové škole strojní v Kladně pracoval v ČKD Slaný, od r. 1970 v Baterii Slaný, v letech 1991-2004 u VÚ Podlešín. Do  důchodu odešel v  r. 2008 od  agentury Fenix. V roce 1970 jej kamarád Klokočka přetáhl do místního plochodrážního oddílu, kde postupně pracoval jako člen výboru a od osmdesátých let až doposud jako předseda. Posledních 15 let pracuje v komisi pro plochou dráhu v  ČR a  4 roky vykonává funkci vedoucího sportovního centra mládeže plochodrážního sportu pro celou ČR. V  roce 1998 obsadil třetí místo v  čtenářské anketě o  „Osobnost Kladenska 98“. Ve  Slaném vychovali řadu plochodrážních reprezentantů (např.: Mareš, Majstr, Klokočka, Rosůlek, Verner, Matoušek a  v  současné době Krčmář), kteří získali tituly mistrů republiky a  řadu úspěchů na  mezinárodním poli – v rámci závodů MS.

promovala na Filozofické fakultě UK v  Praze, obor čeština, dějepis, a  při zaměstnání si dálkově dodělala němčinu. Učit začala v  Severočeském kraji, kde působila po  dvou letech v Podbořanech a v Žatci. Od září 1972 začala působit na  slánském gymnáziu, kde učila až do roku 2010 všechny předměty své aprobace. Během svého profesního působení na  gymnáziu Slaný vedla své žáky k  zájmu o  regionální historii, o  četbu a  umění. Na jaře 1989 stála u zrodu partnerství s gymnáziem Pegnitz. Velkou práci odvedla při přípravě a  organizaci oslav 350. výročí Piaristického gymnázia. 17 let psala kroniku Gymnázia Slaný a  později převzala městskou kroniku (1996 až doposud). Je členkou společnosti Patrie (publikační činnost ve  sbornících „Slánský obzor“, péče o hroby významných slánských občanů). Pět let pracovala v komisi pro životní prostředí a 12 let byla zastupitelkou města (3 období za  ODS – 1998 až 2010) a  v  této souvislosti dlouhodobě spolupracovala se Slánskou radnicí (zajímavosti z městské kroniky), při vydávání propagačních tiskovin, kalendářů města apod.

MUDr. Vladimír Riegl

občanská společnost

Zastupitelstvo města Slaného schválilo ocenění navržených občanů na svém třináctém řádném zasedání, které proběhlo 25. září 2012. Při slavnostním zasedání 29. října 2012 v Městském divadle ve Slaném převzali pamětní list tito občané:

sport

Zastupitelstvo města udělilo pět pamětních listů při příležitosti oslav státního svátku Vznik samostatného Československa

Manfred Thümmler

| 7


POZVÁNKY

Výstava Na schodišti – Fotografie z cest Jiřího Budky jr. Fotografická výstava „Na schodišti“ v  budově městského úřadu (u  Velvarské brány) představí dalšího ze Slaňáků, kterému učarovala fotografie. Tentokrát je to Jiří Budka jr., jehož fotografie z cestování po světě – což je jeho další vášeň – si můžete při návštěvě městského úřadu prohlédnout do 30. 4. 2013 MUDr. Jiří Budka jr. – narozen v roce 1978 ve  Slaném. Vystudoval gymnázium a  lékařskou fakultu. Nyní spolupracuje se svým otcem v zubní ordinaci v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech. K  fotografování se dostal vlastně úplnou náhodou. Během jedné, jak sám říká, vrcholně nudné přednášky na  fakultě si půjčil od  spolužáka knihu o  fotografování a  začetl se. Prý ho některé rady natolik zaujaly, že se je rozhodl vyzkoušet. Od té doby si vždy na cesty přibaloval zrcadlovku Pentax, kterou v poslední době vyměnil za digitální Nikon D300. Cestování je asi jeho největší koníček. Kdyby mohl, strávil by na cestách po světě většinu času. A protože se kolem sebe umí dívat, přiváží si místo suvenýrů série moc pěkných fotografií. Nejsou to v  žádném případě ilustrace typu: „já a čínská zeď“ nebo „já, kamarádi a Eiffelovka v pozadí“. Jeho snímky mají dar zachycovat náladu, atmosféru a někdy až chuť a vůni fotografovaného místa. Nejraději se vydává na cesty po Velké Británii. Má rád její přírodu, historii a také úžasnou moderní architekturu, kterou u nás postrádá. Očividně miluje Londýn s  jeho tavícím kotlíkem

ras, národností, barev a společenských tříd. Na Piccadilly Cirkus se protnou cesty důstojného gentlemana v buřince, pankáče s oranžovým čírem a  půvabné černošské gazely. A Jiří stiskne spoušť fotoaparátu přesně v ten okamžik, kdy mezi nimi proběhne kratinká lidská interakce, která nám přinese právě tu odpovídající atmosféru místa a času. Island ho zase uhranul prostorem bez lidí, ve kterém se jako by zastavil čas, takže stejný pohled by se nám možná vyjevil před tisícem let a  pravděpodobně i  v  budoucnosti stovky let vzdálené. A  pak samozřejmě nasbíral kvantum záběrů ze Spojených států, země tak

velké a různorodé, že jeden „trip“ napříč státy vydá za návštěvu desítek různých zemí. New York, to „Velké jablko“ k nakousnutí, považuje spolu s  Prahou a  skotským Edinburghem za nejkrásnější město na světě. Chci mu popřát, aby času na cestování měl stále víc a víc. I když jako jeho pacient s občas bolavými zuby jsem naopak rád, když vím, kde ho najdu. Ale nechci být sobec, neboť se vždy těšívám na novou várku nádherných snímků z jeho fotografických putování. A jsem rád, že vám touto cestou můžeme alespoň zlomek z nich představit… Jaroslav Hložek

Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub

O

bčanské sdružení Wotrubia již deset let organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby a osadě Lidice u  Otrub. Koncertem, který letošní – jubilejní desátou – sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert, jehož výtěžek bude opět věnován na obnovu místního kostela a hřbitova (i díky tomu byly např. v letošním roce kompletně opraveny vstupní dveře do  Svatého Jakuba). Je to poslední z  deseti koncertů, které letos občanské sdružení Wotrubia pořádá.

Štědrovečerní slavnostní bohoslužba v Husově domě Všichni jsou srdečně zváni, aby spolu s námi završili oslavu Vánoc slavnostní bohoslužbou v modlitebně Evangelické církve metodistické (Vepřkova ulice, Slaný). Štědrý večer 24. 12. ve 22 hodin. Hudebním doprovodem poslouží oblíbená sestava Martin Band.

8 |

Vánoční vystoupení slánského pěveckého sdružení Léta letoucí (dříve vystupujícího pod názvem Jakub Judl & spol.) se v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v sobotu 22. prosince od 15 hodin. Vstupné je jako vždy, dobrovolné. Již posedmé v  podání tohoto pěveckého sdružení, ve  složení Michaela Broučková, Kateřina Huliciusová, Dušan Janovský, Jakub Judl, Zuzana Schneiderová, Hana Srbková a  Vladimír Třebický, můžete v  našem kostelíku slyšet ve vícehlasé úpravě spirituá-

ly, vánoční koledy a staré vánoční písně z celé Evropy. Přestože jsou v předvánočním čase ve Slaném i okolí pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel osvětlený svíčkami má pro vnímavé návštěvníky neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v  kostele sv. Jakuba v  Lidicích u  Otrub v  sobotu těsně před Štědrým dnem pečlivě poznačit do  svých kalendářů. Těšíme se na  setkání.

Vánoce v Církvi československé husitské ve Slaném

Středa 26. prosince ve 14 hodin: příležitost ještě zachytit závěr vánočních svátků. (Bc. Ivana Doubravová)

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. (Ev. podle Lukáše) Pondělí 24. prosince ve 22 hodin: k dovršení Štědrého večera patří „půlnoční“. Radost pro všechny. (Slouží Mgr. Stanislav Jurek) Úterý 25. prosince v 10 hodin: na Hod Boží si u nás dopřejte plnost svátečního prožitku. (St. Jurek)

Pavel Bartoníček, o. s. Wotrubia

Neděle 30. prosince ve 14 hodin: zamyšlení nad končícím rokem a  povzbuzení do  toho nového. (St. Jurek) Úterý 1. ledna ve  14 hodin: Novoroční vykročení s požehnáním. (Phanuel Osweto, Ph.D.) Mgr. Stanislav Jurek

www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

VEŘEJNÉ PŘEDÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM V DDŠ SLANÝ Na Slavnosti světla byla představena akce Vánoční strom přání. WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz 10.–12. 12. VÁNOČNÍ BURZA hraček, knih, zimní sportovní výstroje a výzbroje. Do  prodeje vybíráme věci funkční, zachovalé. Výběr věcí a  prodej probíhá současně – pondělí a  úterý od  8 do 17 hodin, středa od 8 do 12 hodin. 20. 11.–20. 12. ADVENTNÍ SBÍRKA pro opuštěná a handicapovaná zvířata. 21. 12.–4. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY Program pro děti i dospělé i další informace najdete na adrese  www.ostrov-svc.cz.

Kdokoli může do 18. prosince podle svých finančních možností vybrat a zakoupit dárek pro děti z DDŠ. Dárky se shromažďují v DDM Ostrov.

Ve středu 19. prosince 2012 od 17 hodin budou dárky veřejně předány dětem v DDŠ Slaný. Bližší informace na webu Ostrova.

Městské divadlo v prosinci nabízí

Některé akce Knihovna V. Štecha

Úterý 4.prosince 2012 v 17 hodin KAŠPÁREK V PEKLE Mikulášské představení divadelního souboru Slánská scéna. Jednotné vstupné 50 Kč. Volný prodej.

Sobota 1. prosince – DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – sobotní dopoledne, které je vyhrazené malým čtenářům i jejich rodičům, nabídne divadelní představení pro děti, soutěže, prodej dětských knih za příznivé ceny a další překvapení od 9 do 12 hodin.

Středa 12. prosince 2012 v 10, 13 a 15 hodin KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky v podání Divadla „D“ Praha. Dětské divadelní předplatné.

Základní umělecká škola ve Slaném Politických vězňů 1160, 274 01 Slaný

VÁNOČNÍ KONCERTY 4. 12. 2012 – Vánoční koncert 17 hodin Sál ZUŠ ve Slaném 11. 12. 2012 – Vánoční koncert 17 hodin, Kaple muzea ve Slaném 18. 12. 2012 Vánoční koncert s vánoční hrou Betlém 17 hodin, Kaple muzea ve Slaném

Neděle 16.prosince 2012 v 15 hodin O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH Výpravná předvánoční pohádka pro nejmenší diváky. Na motivy pohádky Boženy Němcové hraje divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. Volný prodej. Úterý 18.prosince 2012 v 19.30 hodin SHIRLEY VALENTINE Simona Stašová ve své životní roli. Divadelní předplatné.

Úterý 4. prosince – OLGA SCHEINPFLUGOVÁ – přednáška v rámci Setkávání seniorů bude doplněna hodinovým filmovým dokumentem. Přednášející Kristina Váňová, Památník Karla Čapka, Strž. Sejdeme se v přednáškové místnosti ve 14 hodin. Středa 5. prosince – TÝNA VAŇKOVÁ První autorské čtení na  pobočce Na  Dolíkách. Přijďte podpořit tuto nadějnou mladou spisovatelku a  poslechnout si úryvek z  její knížky „Tajemství pod mořem“. Čtení se koná na pobočce Na Dolíkách od 14 hodin. Čtvrtek 13. prosince – PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ, na kterém si budeme číst a povídat o vánočních zvycích. Od 15 hodin na pobočce Na Dolíkách.

Několik fotografií z 33. ročníku krasobruslařské soutěže Slánská brusle

www.meuslany.cz

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. listopadu 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky má infocentrum zavřeno.

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY PŘEDSTAVUJEME DALŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT – UZENÁŘSKÉ VÝROBKY PANÍ LOUŽECKÉ Ve čtvrtek 6. prosince 2012 Infocentrum Slaný představí další regionální produkty, které jistě potěší všechny milovníky masa! Jedná se o uzenářské výrobky od rodinné řeznicko-uzenářské firmy paní Jarmily Loužecké. Tato menší firma se zabývá zpracováním a distribucí masa i výrobou a prodejem uzenin. Pan Jaroslav Loužecký ml. a paní Jarmila Loužecká ji založili roku 1991 v  Neuměřicích. Od  té doby prošla intenzivní modernizací a  celkovou přestavbou, díky níž získala celostátní certifikát hygieny HACCP. Dvěma pilíři, na nichž firma staví, je osobní přístup k zákazníkům a možnost soukromých objednávek běžného sortimentu zboží, a to i pouhý den předem! A jaké produkty vám nabízí? Můžete si vybrat z bohaté nabídky cca 50 druhů uzenin. Značná část výrobků je bezlepková. Čtyři z těchto produktů jsou dokonce nositeli prestižního ocenění značky KLASA; konkrétně: játrová paštika, maďarská a vinná klobása a slezská tlačenka. Takže pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte a přijďte 6. prosince 2012 v 16:30 do Infocentra Slaný, kde můžete firmu a  produkty manželů Loužeckých poznat lépe. Čeká na vás bohatá ochutnávka, na jejímž základě si vybrané výrobky budete moci zakoupit. SLANÝ NA ČERTOVÝCH OBRÁZCÍCH Podzim plný barev je pomalu pryč, listí už nám místy přikryl první sníh, dny se zkrátily a začíná tak doba dlouhých večerů. A to je pak lepší si zalézt někam do  tepla s  dobrou knihou, a nebo s nějakou zábavnou hrou. Co třeba s novým slánským kvartetem? Neznáte? Tak se na něj přijďte k nám do infocentra podívat. Ilustrátor Zdeněk Hofman pro nás nakreslil obrázky se 32 slánskými motivy, které jsme přetvořili v  klasickou karetní hru – kvarteto. Najdete zde významné osobnosti, dřevěné zvoničky, architektonické památky nebo výjevy ze slánských pověstí, vše vyvedeno v zábavné formě a lehce s nadsázkou, jak je ostatně autorovým zvykem. V historii našeho města toto první slánské kvarteto i  s  krabičkou, vhodné ke  hraní s  rodinou, přáteli, či kamarády v pohostinských zařízeních, zakoupíte v Infocentru Pod Velvarskou branou za 79 Kč. Uvedení kvarteta doprovází také malá výstava s  několika vybranými obrázky, která je v  Infocentru Pod Velvarskou branou ke zhlédnutí do konce roku 2012.

10 |

SLÁNŠTÍ SKAUTI PŘEJÍ VŠEM KLIDNÉ, KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2013 „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ ( Jan 1,5)

Betlémské světlo budou letos předávat slánští skauti v neděli 23. prosince 2012 od 13 do 18 hodin v Infocentru Pod Velvarskou branou (Velvarská 136) Těšíme se na vás. Skaut Slaný www.skautslany.cz, www.infoslany.cz

POHLED S NOVOROČNÍM POZDRAVEM ZE SLANÉHO Každý, kdo si oblíbil posílání vánočních nebo novoročních přání se slánským motivem, nebude ani letos ošizen. V nabídce je tentokrát snímek pana ing. arch. Martina Eibnera. Protože se pohlednice vydávají v malém nákladu, její nákup neodkládejte a už nyní si ji přijďte do Infocentra Pod Velvarskou branou koupit.

TAJEMNÁ ZIMNÍ NOČNÍ VYCHÁZKA S PŘEKVAPENÍM Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65 Kč) Klasická noční vycházka, tentokrát již podruhé netradičně v zimním, vánočně laděném hávu. Pátek 14. prosince 2012 ve 20 hodin. www.meuslany.cz


INFORMACE, INZERCE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Historický sborník o Slaném a Slánsku již v prodeji

V

listopadu 2011 se pod názvem Formování občanské společnosti ve  Slaném a  na  Slánsku na  přelomu 19. a  20. století ve  slánském Městském centru Grand konal 4. ročník historické konference. Koncem října 2012 byl sborník vytištěn v  nákladu 500 výtisků, z  čehož 200 kusů bylo věnováno jednotlivým sponzorům. Veřejnosti byl slavnostně představen 3. 11. na závěr 5. ročníku historické konference Zapomenuté osudy, zapomenuté události – Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborníky z  ediční řady Historie Slánska ve  XX. století jsou jedinečným počinem, sloužícím k rozšíření odborných i populárně-naučných historických informací o našem regionu, kromě jiného i proto, že většina autorů zde publikuje nové poznatky, které dosud

nebyly jinde zveřejněny. O kvalitě aktuálně vydaného sborníku – již 6. čísla výše zmíněné edice – svědčí i fakt, že o něj projevily zájem instituce jako Historický ústav Akademie věd ČR, Vojenský historický archiv Praha, Vojenský historický archiv Bratislava či Národní archiv ČR. V  regionu ho během dvou týdnů od  vydání zakoupilo kladenské Sládečkovo muzeum, 2.ZŠ Slaný, ZŠ Smečno, ZŠ Pchery či velvarská knihovna, sponzorské výtisky obdrželo Královské město Slaný, město Smečno, obec Žižice, město Kralupy nad Vltavou či obec Vinařice. Šestý svazek edice Historie Slánska ve XX. století, který je nyní v  prodeji, obsahuje na  168 stranách (včetně obrazového materiálu) osm zajímavých studií (jejich seznam byl spolu se jmény všech sponzorů zveřejněn

Úspěšně do práce po padesátce! Kolpingova Rodina Smečno získala dotaci na projekt Úspěšně do práce po padesátce! V  rámci tohoto projektu nabízíme zdarma rekvalifikační a motivační kurzy. 1. REKVALIFIKAČNÍ KURZY • Pečovatel/pečovatelka o  děti (pro děti ve  věku 0–15 let) – kurz je akreditovaný u MŠMT v rozsahu 160 hod. • Pracovník v sociálních službách – kurz je akreditovaný MPSV v rozsahu 160 hodin. 2. MOTIVAČNÍ KURZ Vzdělávání je určeno pro osoby starší padesáti let. V  rámci kurzu bude účastníkům hrazeno cestovné (veřejnými hromadnými prostředky) z  místa bydliště a  poskytnuto

stravování. Část účastníků rekvalifikace bude zaměstnána v rámci naší organizace. Informační schůzka ke kurzům se koná: 3. a 4. 12. 2012 v 9 hodin, Slaný, ulice Tomanova 1671 ( jiný termín je možný po telefonické domluvě). Kontakt: Jana Némethová, tel.: 777 558053 Tento projekt je spolufinancován z  prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a  zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

v listopadovém čísle Slánské radnice). Zájemci o sborník ho mohou kromě Knihovny Václava Štecha ve  Slaném, Infocentra pod Velvarskou branou i slánských knihkupectví koupit též ve všech muzeích regionu (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Městské muzeum Velvary, Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti). K dispozici je i ve slánském muzeu. Všichni, kdo se zajímají o  historii našeho města i  celého regionu, by si neměli nechat vydaný sborník uniknout. V  předvánoční době je to jeden z  tipů na  kvalitní a  cenově dostupný dárek, který nikoho, kdo má zájem dění kolem sebe a  minulost místa, kde žije, nemůže zklamat. Pavel Bartoníček, zastupitel města a editor sborníku

Vyhlašujeme sbírku použitého ošacení Královské město Slaný a Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašují sbírku použitého ošacení. Věci o které máme zájem: • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) • Lůžkoviny, prostěradela, ručníky, utěrky, záclony • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky • Obuv – veškerou nepoškozenou • Hračky – nepoškozené a kompletní Věci, které vzít nemůžeme: • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky • znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční: 7. 12. 2012 od 14.00 – 18.00 8. 12. 2012 od 10.00 – 14.00 Místo: Nosačická ulice, Slaný (parkoviště za slánským hřbitovem) Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za vaši pomoc. Bližší informace vám na telefonu 312 511 240 ráda sdělí paní Marcela Rezlerová z Městského úřadu ve Slaném. Poděkování Technickým službám Slaný Děkujeme Technickým službám Slaný za splnění našeho přání umístěním lavičky na zastávce MHD č. 3 Slaný, Sídliště ČKD. Cestující důchodci a občané ze sídliště ČKD

www.meuslany.cz

| 11


KULTURA, MUZEUM

Nanídka Vlastivědného muzeua ve Slaném v prosinci V galerii muzea potrvá do  21. prosince 2012 výstava „Dětský svět ilustrátorky a  výtvarnice Renaty Frančíkové“. Známá slánská umělkyně pro výstavu vybrala ze svých prací obrázky, které potěší zejména děti. Ve  dnech 4. až 7. prosince si mohou malí i velcí návštěvníci v prostorách výstavy přijít od  9 do  12 hodin zazpívat s  Karolem Hevessym vánoční koledy. Ve  výstavní síni muzea pokračuje úspěšná výstava Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku. Ve  středu 12. prosince v  17 hodin se v  malé galerii muzea uskuteční přednáška Ing.  Jana Žižky o  památkové architektuře, Hospodářské dvory na Slánsku. V  kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí sérii předvánočních koncertů v úterý 11. prosince v 17 hodin Základní umělecká škola. Ve  středu 12. prosince v  19 hodin pod záštitou Kruhu přátel hudby bude uveden koncert Lyra da Camera. V  pátek 14. prosince v  16.30 hodin proběhne Vánoční koncert 1. ZŠ, v  úterý 18. prosince od  17 hodin Vánoční koncert žáků třídy Tamary Bernardové, ve  čtvrtek 20. prosince v  18 hodin Vánoční koncert Consortia Camerale Slanense. Sled adventních koncertů zakončí v pátek 21. prosince v 19 hodin za podpory

Královského města Slaný slánská písničkářka Simona Klímová a Pavlína Jíšová. V  Národopisném muzeu Třebíz je od  10. prosince do 20. prosince od 9 do 15 hodin v Cífkově statku připraven vánoční program pod názvem Vánoce na statku. Děti se

VÁNOČNÍ KONCERT Simony Klímové a Pavlíny Jíšové

seznámí se staročeskými tradicemi a přípravou hospodářství na Štědrý den, uslyší pověst o narození Ježíška, setkají se s tajemnou Lucií a připomenou si adventní zvyky. Akce je určena pro školy. Pro veřejnost je přístupna v sobotu 15. prosince od 9 do 15 hodin.

Kašpárek v pekle Mikulášské představení Slánské scény. Slánská scéna, o. s., uvádí v úterý 4. prosince 2012 od 17 hodin na své domovské scéně v  Městském divadle ve  Slaném reprízu své nové pohádky Kašpárek v pekle. Vstupenky na  představení v  rámci Mikulášské nadílky zakoupíte denně v pokladně kina, nebo před představením v  pokladně divadla. Snížené jednotné vstupné 50 Kč.

Na koncertu proběhne křest nového CD slánské písničkářky Simony Klímové. CD vzniklo za podpory města Slaného.

21. 12. 2012 v 19 hodin Kaple Zasnoubení P. Marie v bývalé piaristické koleji na náměstí ve Slaném (dnes muzeum) Předprodej vstupenek na telefonu 775 246 364 nebo na simcaklimova@seznam.cz www.simonaklimova.cz www.jisova.cz

12 |

Ve Slánské galerii Ikaros vystavuje známý výtvarník Jaromír Huja. Poprvé se podařilo shromáždit unikátní kolekci keramických obrázků i s náměty Slaného malovaných barevnými Ingobami. Výstava byla zahájena 27. listopadu. www.meuslany.cz


ŠKOLY, ŠKOLKY

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Gymnázium ožilo debatou V pondělí 15. října navštívil Gymnázium V. B. Třebízského ve Slaném projekt Debatování napříč osnovami. Jeho náplní bylo přiblížit studentům i profesorům vyučovací metodu debatování, pomocí níž se mohou rozvíjet nejen okamžité reakce člověka, ale například i kritické myšlení. Čtveřice mladých nadšenců, která přijela o debatě přednášet, se snažila za několik hodin naučit necelou stovku studentů základům řízené debaty. Hned ráno se konala přednáška o tom, co to debatování vlastně je, jaká má pravidla a proč vznikl tento projekt. Poté se studenti rozdělili do  čtyř skupin a  každá z  nich dostala jednoho lektora. Ten své svěřence pomocí různých her rozmluvil a pak s nimi začal probírat téma, které se mělo řešit celé dopoledne – jak změnit trávení volného času mládeže.

Gymnazisté se rozdělili do několika menších skupinek, zpracovali problém, o kterém by chtěli mluvit, a  debatování mohlo začít. V  řadách studentů se objevovaly zajímavé myšlenky, například aby se zahálka nebo hraní her na počítači změnilo v nějakou smysluplnou činnost, jakou je třeba vedení vlastního webu. Na to druhá strana zareagovala tím, že její člen se díky počítačovým hrám konečně naučil anglicky. V  podobném sledu se vystřídali všichni členové skupiny, na  které navázal lektor svými připomínkami, po  nichž určil vítěze. Slánští gymnazisté se tak na jeden den rozmluvili o problémech, které je trápí, a o jejich možných řešeních. Měli asi poprvé v  životě opravdovou příležitost hájit svůj názor před návalem kritiky. Nikola Sedloňová, 2. A

Čtenářský klub Rabas na ZŠ Rabasova, Slaný

N

aše škola se v dubnu zapojila do projektu Brána ke vzdělání: školní čtenářské kluby. Tento projekt jde napříč naší republikou a zapojilo se do něj asi 13 základních a mateřských škol. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem je vzbudit v dětech zájem o knihy, o čtení. V  dubnu 2012 jsme začínali s  11 dětmi, které se pravidelně jednou týdně scházely v prostorech čtenářského klubu. Tady se pod vedením lektorek klubu seznamovaly s  pohádkami, s  příběhy o  dětech, o  zvířátkách. Důležitý je způsob, jakým se s  knihami seznamují. Jsou to hádanky, skládačky, leporela, tajenky a  další překvapení, která mají manažerky ukryté v tajemné truhle. Samozřejmě zde děti také čtou. Čtení je ale přizpůsobeno jejich možnostem a vše je dobře. Proto někdo přečte knihu, jiný kapitolu a další si pouze knihu prohlédne. Do vybavení klubu patří také knihy, které si děti dle svého výběru půjčují. Knihy, které si mohou přečíst, jsou financované také z tohoto projektu. Po  prázdninách se klub opět sešel. Nyní pracuje se 14 dětmi a ani letos jsme nemohli

všechny zájemce přijmout. Klub na 15. října 2012 připravil Den otevřeného klubu. V tento den se mohli přijít podívat rodiče, prarodiče či další “zvědavci“, které činnosti v klubu chtěli vidět na  vlastní oči. Paní manažerky připravily ukázky seznamovací a  poté práci s knihou Prahou kráčí lev. Na návštěvu přišly i děti ze školní družiny. A zde byla vidět velice pěkná práce klubových dětí, které si děti z  družiny mezi sebou rozdělily a  společně s  nimi plnily zadané úkoly. K  tomu neodmyslitelně patří na  závěr zpěv písně Na  tom pražským mostě doprovázený kytarou. Do plnění některých úkolů se zapojili i rodiče a  tak po  hodině a  půl odcházeli všichni o něco poučenější, ale hlavně plni nápadů, jak s dětmi pokračovat i doma. Nyní čtenářský klub RABAS čeká půl roku práce nad dalšími knihami a příprava dalšího Dne otevřeného klubu. Mgr. Naděžda Rybková

WWW.3ZSSLANY.CZ

Novinky ve školce U Divadla

Ř

íjen klepe na dveře ve  strakaté zástěře, jak je psáno v našem školkovém programu, ale i tak se nenudíme a stále něco vymýšlíme. Začátkem měsíce se nám splnilo slíbené a děti od Princezen a Draků navštívily kamarády na  slánském gymnáziu. Studenti pod vedením pí.prof. Hořejší společně připravili zajímavou hodinu. Děti pozorovaly motýly pod mikroskopem, skládaly je z  barevných fólií, nebo motýly tiskaly a  vybarvovaly již předkreslené. Studenti dětem ochotně pomáhali. Děkujeme za  dohodnutí akce paní Čermákové a  studentům a  paní profesorce za milé dopoledne. A co teprve zábava k popukání a hra s názvem Ham, ham… v provedení Divadla z pytlíčku? To bylo něco pro nás. Divadlo plné písniček, loutek a  pohybu, vtipných scének, u kterých jsme se chechtali, a bylo nám moc dobře. Ale ani naše paní učitelky se nenechaly zahanbit a dětem zahrály tradiční „Pohádku o zelenině.“ Osoby a obsazení : Holky z naší školky a zelenina z naší kuchyně. Nejsme ale žádní lenoši, kterým musí zábavu vymýšlet jiní a tak jsme zorganizovali „ Drakiádu“! Děti od Obrů, Draků a Čarodějů a rodiče se sešli a společně tvořili „draky Nelétáky“, kteří zdobí celou spojovací chodbu a šatny školky.

Říjen byl ve školce ve znamení velkých vycházek do podzimní přírody a cest za poklady. Prohlédli jsme si Boží hrob i  Slánskou horu a Háje. Podzimní příroda je krásná. Dětem se venku líbí a vycházky jsou pro ně dobrodružstvím a tajemnem. Zvlášť, když končí hledáním pokladu. Pořád se u nás něco děje. Děkujeme všem za spolupráci a pomoc. Kolektiv učitelek a dětí MŠ Slaný, Vítězná 1578

Jak se žije v MŠ Linetka v Želevčicích

T

o, že děti chodí do školky rády, to víme všichni, protože se mají každý den na co těšit. A nejenom na pestrý režim naší mateřské školy, navíc navštěvují zájmové kroužky – výtvarný, pěvecký, hru na  flétnu, nápravu řeči, pohybový kroužek a keramiku. Ale občas se naskytne i  vzácná návštěva, jako 30. 10. 2012, kdy přišel děti pozdravit hudební skladatel pan Karel Vágner. Přivedl ho za  dětmi ředitel Linetu, pan ing.  Zbyněk Frolík s manželkou.

www.meuslany.cz

Děti dostaly kromě sladkostí i písničky a  pohádky na  CD, pan Karel Vágner jim zazpíval a  ony na  oplátku jemu. Slíbily, že až příště přijede, uslyší od nich svou nejslavnější písničku „Holky z  naší školky“. Děti byly svědky premiéry nové písničky, kterou pan Vágner složil, a nakoukly pod pokličku skladatelského umění. A  kdo navštíví školku příště? Nebojte se, zase napíšeme! Pedagogický sbor a děti MŠ Linetka

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci 2012 Městská hvězdárna je pro veřejnost v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. V období vánočních a novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: 24. 12. až 26. 12. je zavřeno, 27. 12. a 28. 12. je otevřeno od 19 do 21 hodin, 29. 12.–1. 1. je zavřeno. Tip na pozorování v prosinci: Měsíc – je pozorovatelný na večerní obloze nejlépe od 18. do 29. 12. První čtvrt – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami – nastává kolem 20. 12. Planety – nejlepší podmínky pro pozorování nastávají pro Jupiter, neboť 3. 12. ve 3 hodiny je v opozici se Sluncem, a je proto na obloze po celou noc. Na ranní obloze nalezneme Merkur (od 25. 11. do 19. 12.), který je 5. 12. v 0 hodin v největší západní elongaci. Na začátku občanského soumraku ho nalezneme 10° nad jihovýchodním obzorem. V jeho blízkosti bude i Saturn a Venuše. Geminidy – maximum tohoto meteorického roje má nastat 14. 12. v 1 hodinu po půlnoci. Maximální hodinová frekvence by měla dosáhnout 120 meteorů za hodinu. Předpokladem k pozorování je vždy jasné počasí. Pozorování každého objektu je doprovázeno odborným výkladem, v případě nepříznivého počasí je podán výklad k přístrojovému vybavení kopulí.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Úkazy na prosincové obloze

né i bez pomoci dalekohledu. Nejlepší podmínky pro pozorování nastávají v prosinci pro Jupiter, neboť je 3. 12. ve  3 hodiny v  opozici se Sluncem a je tedy na obloze po celou noc. Planeta dosahuje jasnosti −2,8 mag. Na ranní obloze nalezneme Merkur (v době od 25. 11. do 19. 12.), který je 5. 12. v 0 hodin v největší západní elongaci, což je pro tento rok jeho nejlepší západní elongace. Na začátku občanského soumraku ho nalezneme 10° nad jihovýchodním obzorem. V  jeho blízkosti bude i Saturn a Venuše, jejichž viditelnost koncem roku skončí. Ve dnech 10. až 12. 12. spatříme ráno nízko nad jihovýchodním obzorem velmi zajímavé seskupení Spiky, Saturnu, Venuše, Merkuru a srpku Měsíce. Zimní slunovrat nastává 21. prosince ve 12 hodin 11 minut a přináší začátek astronomické zimy. Od 13. 12. (svátek svaté Lucie) bude Slunce už zapadat každý den o  něco později – pranostika „Lucie noci upila a  dne nepřidá“, ale teprve až o zimním slunovratu začne Slunce po obloze znovu pomalu stoupat, dny prodlužovat a noci zkracovat.

P

okud bychom měli v tomto měsíci zmínit jen jediný nebeský úkaz, bylo by to bezpochyby maximum meteorickéro roje Geminid, které nastane 14. prosince 1 hodinu po  půlnoci. Poslední meteorický roj tohoto roku slibuje, že nabídne tu nejlepší podívanou ze všech rojů. Intenzita je letos 120 meteorů za  hodinu, tak doufejme, že nám tento silný meteorický roj nezkazí špatné počasí. Letos nahrávají pozorovatelům velmi příznivé podmínky, neboť Měsíc bude několik hodin po novu a nebude tedy pozorování rušit. Meteorický roj je jev, při kterém proud částic meziplanetárního prachu (odborně meteoroidů) křižuje zemskou dráhu a  tyto částice pak při průletu zemskou atmosférou třou o molekuly vzduchu, postupně se vypařují a vytvářejí za sebou zářící stopu. Vznikají záblesky, které se odborně nazývají meteory (lidově „padající hvězdy“ nebo „létavice“). Název roje Geminidy pochází od názvu souhvězdí, z něhož meteory po celou dobu aktivity roje zdánlivě vylétají. V případě Geminid

leží toto místo (radiant) východně od dvou nejjasnějších hvězd Castor a  Pollux v  souhvězdí Blíženců (Gemini). Na  prosincové obloze souhvězdí Blíženců vychází už za soumraku a je tedy pozorovatelné celou noc. Drobounké částečky meziplanetárního prachu mají svůj původ nejčastěji v kometách. Je tu však jedna výjimka – roj Geminidů. Geminidy jsou spolehlivě pozorovány již od roku 1862, ale jejich původ zůstával pro astronomy více než 100 let nevyřešenou záhadou. Až v roce 1983 si vědci povšimli, že planetka 3200 Phaeton a  Geminidy mají až nápadně podobnou oběžnou dráhu. Další výzkumy potvrdily, že rodokmen Geminid skutečně nespadá do skupiny komet, ale planetek. Senzaci však trochu klidní skutečnost, že planetka Phaeton je obvykle považována za „vyhaslou kometu“. Pro pozorování meteorů je optimální vybrat stanoviště, které neruší stromy či domy (kvůli dobrému rozhledu), co nejdále od  světelného znečištění odkud spatříte i  ty nejslabší meteory. Pozorovat meteory je mož-

Přeji Vám pokojné vánoční svátky. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

ASTRONOMICKÉ POŘADY Středa 5. 12. v 18 hodin PETR A PAVLA V ZIMĚ (30 minut) Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vločkách. Středa 12. 12. a 19. 12. v 18 hodin MYSTÉRIUM HVĚZDY BETLÉMSKÉ (40 minut) Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se poodhalit její tajemství.

ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA Úterý 18. 12. v 18 hodin EXOPLANETY – Exoplaneta je planeta, která krouží kolem jiné hvězdy než Slunce. V současnosti astronomové znají více než osm set exoplanet a jejich počet velmi rychle roste. Přednáší Jaroslav Trnka – vedoucí Městské hvězdárny ve Slaném.

Mapka ukazuje pohled nad jižní obzor, kde lze v noci z 13. na 14. 12. sledovat meteory z roje Geminid

14 |

www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (V. část) – Karel Vik Dalším významným umělcem, kterého zmíníme v radničním časopisu v  souvislosti se „slánskými trhlináři“, je proslulý mistr barevného dřevorytu Karel Vik. I v tomto případě se nám zachovala bohatá korespondence z let 1933–1958, a to s někdejším ředitelem slánské spořitelny Karlem Čížkem. Karel Vik přichází do Slaného v roce 1937, aby zhotovil cyklus tušových lavírovaných kreseb pro dodnes výtvarně i obsahově nepřekonanou publikaci Pohledy do kulturních dějin Slaného a Slánska. V regionu na akvarelech zachytil památné zvonice a o jeho mistrovství vypovídá i rozměrné plátno – Slaný od Ovčár z roku 1939, které namaloval pro zasedací síň slánské spořitelny; obraz vévodil jeho výstavě ve Slaném téhož roku. Karel Vik – mistr barevného dřevorytu Hořický rodák, malíř a  grafik Karel Vik (* 1883, † 1964) se po  pražských studiích vrací v  roce 1918 domů, do  srdce Českého ráje, nejprve na  Malou Skálu a  pak do  Turnova, kam se přiženil a  kde se trvale usadil. Karel Vik proslul jako mistr barevného dřevorytu a  v  této technice zaznamenal krásu bývalého Československa. Připomeňme cyklus Český ráj (1921), Prahu (1929) a zejména Slovensko, kam zajížděl v letech 1929–1938. Grafice zůstal věrný až do  konce svého života, kdy vycházejí knihy zdobené jeho dřevoryty – Střední Čechy (1953) a  Severní Čechy (1958). Karel Vik a kniha o Slaném (1938) Členové slánské Trhliny, zejména ředitel slánské spořitelny Karel Čížek, se snažili získat proslulého Karla Vika i pro město Slaný. Ten sice spolupráci přislíbil již v  roce 1933, ale jeho pobyty na  Slovensku a  další povinnosti příjezd do  města neustále odsouvaly. V  roce 1936 se ve  slánské spořitelně zrodil záměr vydat u příležitosti výročí založení peněžního ústavu ročenku, která by připomněla zejména historii a  kulturní dějiny města; publikaci měly zdobit právě Vikovy kresby. Ten se pak v roce 1937 ubytoval v zahradním domku v Máchově ulici, kterému říkali weekend, nebo také vejkiv; až později zde vyrostl dům čp. 1492. Do kroniky slánské Trhliny tehdy načrtl svůj autoportrét, jak spokojeně odpočívá na lůžku, pod kterým si zaveršoval … Kde na Vik-indu trávil noci / v opojivě sladké moci / že tu ve Slaným / stal se Slavným // To poblouznění jedině / lze přičíst na  vrub Trhlině / i  opojnému „roudnickému“ / tož prosím odpusťte to nešťastnému … 28. 5. 1937. Verše doprovází jeho kresba z Českého ráje (Trosky) – ze svého domova putoval přes Kutnou Horu, tu symbolizuje sv. Barbora, a  Prahu (s kresbou svatovítské katedrály) do Slaného, které charakterizuje Slánská hora s  františkánským klášterem. Výtvarné záznamy ze svého slánského pobytu využil v  roce 1938 pro barevný dřevoryt diplomu s motivem Slánské hory a pro slánskou spořitelnu připravil téhož roku kresby pro kalendář. Hlavním úkolem však bylo pořízení kreseb pro zmíněnou ročenku. Na  této publikaci spolupracovali významní historici a  literáti – jmenujme historika Rudolfa Urbánka, spisovatele Václava Štecha a  zejména Zdeňka Wirtha, jehož pojednání o  dějinách města vyniká odbornou erudicí a  skvělým jazykem. Avšak i  on byl zavawww.meuslany.cz

len jinými povinnostmi a tak se vydání knihy Pohledy do  kulturních dějin Slaného a  Slánska oddalovalo. Karel Vik je autorem dvou úvodních barevných dřevorytů, přičemž pohled na  slánské děkanství vypracoval i na malé olejové malbě (dnes ve slánském muzeu). Listujeme dál v  ročence spořitelny a  obdivujeme další Vikovy lavírované kresby ze Slaného, mistrně zachycené drobnosti starobylé slánské architektury; navíc čtenáře upoutají i dvě kresby z  nedalekého Smečna. Ohlas publikace ve skvělé grafické úpravě průkopníka moderní typografie Methoda Kalába byl obrovský. Připomeňme alespoň pochvalnou recenzi literárního historika Arne Nováka (Lidové noviny 13. 4. 1939) nebo dopis adresovaný do  slánské spořitelny od  švýcarského historika a  obdivovatele české výtvarné kultury Williama Rittera (9. 10. 1939). I  když nese publikace pod titulem vročení 1938, vyšla začátkem roku 1939; pár týdnů nato nad městem zavlály vlajky s hákovým křížem. Vikův pohled na Slaný, malby zvonic a slánská výstava (1939) V květnu roku 1939 píše Vik do Slaného, že jakmile bude na polích trochu obilí a pokvetou meze, přijede sem opět, aby namaloval rozměrný pohled na  město od  Ovčár; obraz byl určen pro zasedací síň městské spořitelny (dnes zdobí tzv. „malou zasedačku“ prvního patra hlavní budovy slánského městského úřadu). Převoz plátna do  Slaného komplikovaly sice jeho rozměry (170 × 300 cm), nakonec se vše podařilo a  dílo pak dominovalo na  památné Vikově výstavě ve  Slaném (24. 9.–1. 10. 1939). Vedle tušových kreseb pořízených pro zmíněnou ročenku spořitelny zaujala tehdy návštěvníky kolekce akvarelů zvonic na  Slánsku – Kvílice, Libušín, Neprobylice, Přelíc, Želenice (dnes ve  sbírkách slánského muzea). Přehlídku Vikovy tvorby, která proběhla ve slánské sokolovně, uvedl před 120(!) návštěvníky Josef Kylies a  za  město Turnov promluvil Jan Knob. Následoval oběd Na Střelnici; prodalo se mnoho Vikových grafických listů, byly cenově dostupné širšímu publiku a  projevilo se české vlastenectví.

I v dalších letech zůstal Karel Vik přátelům ze Slaného věrný Když dnes pročítáme Vikovu korespondenci adresovanou do Slaného, máme před sebou svědectví o jeho práci a prožíváme s ním jeho radosti a zklamání, kterých bylo více – zejména závěr prací na cyklu Slovensko, jehož dokončení doprovázely gradující národnostní spory, a definitivní přítrž vydání učinil vznik Slovenské republiky; kniha tak mohla vyjít až v  roce 1947. Při čtení dopisů sledujeme, jak velké naděje a elán okořeněný humorem prvních listů střídají po roce 1938 obavy o osud přátel a českého národa. A byla to tak alespoň práce grafika, jak se často v  korespondenci zmiňuje, která jej alespoň na  chvilku odváděla od tísně doby. Ani období po roce 1948 nepřineslo stárnoucímu umělci větší úlevu; nepříznivě se promítaly politické okolnosti a generační problémy ve vztahu k dílu mladších umělců. Se stářím také ruku v ruce přicházely nemoci – částečná ztráta sluchu. Dojemné jsou Vikovy listy, ve  kterých je Slaňákům, ostatně po roce 1948 tvrdě persekvovaným, vděčný i za pomoc při shánění baterií do sluchátka, aby alespoň trochu slyšel. V jednom z posledních dopisů (4. 1. 1958) si opuštěný umělec Karlu Čížkovi posteskl … Ti naši staří přátelé odcházejí. Mám na zdi v ateliéru takovou jejich památku. Visí tam Masaryk a kolem všichni přátelé již odešlí … Pekař, Šusta, Žákavec, Foerstr, Kotěra a jiní … Tak by se člověk těšil, aby již byl klid ve světě a měli jsme pokoj od politiky. Ať si má každý národ svoji ideu, se kterou by byl spokojen, ale ať ji nevnucuje druhým. Ale přesto v dopise s jistou nadějí píše, že mu toho roku vyjdou jeho Severní Čechy. Rok nato umírá Karel Čížek a korespondence Karla Vika se Slaňáky definitivně umlká. (Vladimír Přibyl spolu s Olgou Černušákovou)

| 15


INFORMACE, VOLNÝ Č AS

Společnost patriotů Slaného Vzpomínka na Jemčinu

C

elá myšlenka, jedné zatím nevelké skupiny nadšenců, je vměstnána do samotného názvu tohoto článku. Skupina, o  které hodlám dnes psát, není pro vás, občany Slaného, neznámá. Ti, kteří občas navštíví Infocentrum, nebo byli účastni květnových Městských slavností, znají maxislánku a její menší sestřičku keramickou maxislánku. Vymýšlení, realizace a darování těchto dvou ozdob do  sbírky slánek nás skutečně bavilo a  moc rádi bychom pokračovali v oživování, ale též zakládání tradic v našem městě. Název tohoto dnes již občanského sdružení logicky vyústil ze složení skupiny. Jména takových patriotů jako Vojtěch Kočka, Standa Berkovec a  další, usnadnila volbu a  vznikla SpS. Dovolte krátkou, odbornou informaci: „Patriotismus je společenský postoj vycházející z  emotivního, kladného a  podpůrného postoje jednotlivců či skupin k „otčině“, kdy „otčinou“(domovinou) je zpravidla oblast nebo město. Patrioti věří, že patriotismus je přirozené vyjádření vděčnosti svému městu za způsob života či kulturu.“ Osobně se domnívám, že poslední věta naplno vystihuje ideu našeho a  jsem přesvědčen, že nejen našeho konání. Kontraproduktivní je připomínat, že naše město je královské, s  husitskou tradicí, historicky velmi cenné a měřeno současným pohledem mimořádně úspěšné. Je pro mne opravdu velkou ctí, informovat vás občany a věřím, že též patrioty, o této vznikající společnosti. Srdečně zveme mezi nás každého, kdo má rád Slaný, kdo má čas a  náladu podílet se a  rozvíjet výše zmiňova-

M

né myšlenky. Budu potěšen, pokud napíšete na tento email: vojtechkocka@seznam.cz Závěrem dovolte informaci o první plánované akci. V  sobotu 1. prosince 2012 od  14 hodin vás zveme na 1. ročník čertovského kování u Velvarské brány. Známý Slánský patriot, moderátor a dobrodruh Standa Berkovec, má ke  kovařině blízko, proto jsme společně pro vás a vaše děti tuto legraci připravili. Každý dostane možnost si řemeslo vyzkoušet a vlastní výkovek samozřejmě odnést. Jménem SpS Vám přeje krásný den M. Jirák

ZAJÍMAVOST Čtenářka Slánské radnice, která prožila část svého života ve Slaném, nám zaslala fotografii dokazující, že se v Irsku nachází město s názvem Slane. Stejně jako české Slaný, je i irské Slane městem královským. V Irsku jej najdeme v blízkosti místa, kde byli korunováni první irští králové. Žije tu přibližně 1 100 obyvatel.

Výroční sedění 17. Župy

inulý rok v létě jsem byl po  33 letech opět na  Jemčině, kde byly v  60. letech založeny základy dnešního kempu. „Otcem“ realizace byl tehdejší předseda TJ Slaný Laďan Roll, budovatelům je dnes většinou již 70 a více let. Nejprve tam na soustředění jezdily oddíly tělovýchovné jednoty a později se stal pionýrským táborem, kterým prošly ve třech turnusech stovky slánských dětí, sportovců i sportovních tříd. Někteří se na Nežárku již jako dospělí se svými rodinami rádi vracejí. Osobní vzpomínku mám já na  21. srpen 1968. Jako hlavní vedoucí jsem měl na táboře 161 dětí. Do  večera už tam nebylo jediné a  s  kuchařkou, hospodářem panem Kosem a  členy basketbalového oddílu J. Hokůvem a  M. Farským jsme osiřeli. Během tří dnů jsme celý tábor, tehdy stanový, uklidili do staré jídelny a  náklaďáčkem zvaným Stříbrný šíp se mezi kolonami tanků i díky mé znalosti ruštiny protáhli bez větších problémů domů. V  současnosti, především díky ing.  Petru Křížovi, je Jemčina stále majetkem odborové organizace Bateria Slaný a  tím zůstala Slanému. Na rozdíl od Vlkánčic (ČKD) a Mšece (Benar), které přestaly pro Slaný existovat. Nyní, v  rámci možností, ve  zmodernizovaných prostorách (už bez stanů s podsadami) je v  chatičkách, sice bez hotelového luxusu, velmi příjemný pobyt. Ceny pobytu s  plnou penzí a  výbornou kuchyní jsou udržovány na přijatelné úrovni. Všude je čisto, neustále je modernizováno hygienické zázemí. Společenská místnost s  krbem a  velmi příjemnou obsluhou v  hospůdce je návštěvníky kempu s oblibou navštěvována. Za  vším tím stojí pan Zdeněk Dvořák se svými spolupracovníky, kteří svou vstřícností, pracovitostí a  ochotou postarat se o návštěvníky dotvářejí pohodu celého pobytu. Zato si zaslouží velké poděkování. Když k tomu přidáme koupání u jezu, možnost zapůjčení lodiček k projížďce na soutok Nežárky s  Novou řekou, zapůjčení různého sportovního vybavení včetně hřiště, tak můžeme konstatovat, že to nemá chybu. Další možností jsou výlety do  nejbližšího okolí, např. Jindřichův Hradec, Telč, Červená Lhota, Český Krumlov, Stráž nad Nežárkou atd. Také milovníci rybaření a houbaření si zde přijdou opravdu na  své. Rád se proto na Jemčinu budu stále vracet. Stanislav Švarc

V

Kvíčku v Sokolovně dne 20. 10. 2012 ve  14 hodin proběhlo Výroční sedění 17. Župy Františka Holého ve  Slaném. Sedění se mimo jiné zúčastnil představitel Veleobce Baráčnické, soused Kocábek a  další hosté, tetičky a  sousedi z  jiných Baráčnických obcí a žup. Sedění proběhlo v příjemné atmosféře za doprovodu kapely Miloše Hory. Domů jsme se rozcházeli s příjemným pocitem v duši a v příjemné Boleslav Zbořil náladě.

16 |

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCI Sportovní klub orientačního běhu Slaný vás zve na jubilejní 20. ročník tradičního běžeckého závodu Slánské běhy. Sobota 8. prosince 2012 od 10 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.skobslany.unas.cz. www.meuslany.cz


ŠKOLY

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Do 100. výročí školy Na Hájích zbývá 10 měsíců V

září 2013 bude škola Na Hájích slavit 100 let od svého otevření, ale ne všechny její součásti jsou tak staré. Tento článek je věnován historii školní jídelny, bez které se škola musela obejít dlouhých 31 let. První zmínky o skutečné kuchyni si přečteme ve školní kronice, kde se píše, že v březnu 1954 byla z bývalé školní kuchyně pro vyučování domácích nauk během 5 měsíců vybudována kuchyně, kde se vyvařuje pro 230 dětí. V říjnu 1956 proběhla modernizace. Do kuchyně a  náhradní jídelny byl zaveden plyn. Školní kuchyně obdržela prvního mechanizovaného pomocníka, velký kuchyňský robot na mísení těsta, šlehání vajec a podobné práce. V  roce 1964 proběhly jen drobné úpravy. Před jídelnu byla instalována police na tašky. V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce školní jídelny tak, aby parametry odpovídaly požadavkům Evropské unie. Vaří se ve zcela nových prostorách a  s  celkovou novou vybaveností. Společně s  kuchyní byla zřízena

i nová školní jídelna. Prostor obou zařízení je stavebně oddělen od  prostor, kde se vyučuje. V  současné době se v  jídelně stravuje přibližně 400 strávníků. Škola vychází vstříc ve stravování i cizím strávníkům, kteří si jídlo mohou odnést ve  svých nádobách domů. Od roku 2007 přešla jídelna na nový způsob objednávání stravy. Jedná se o čipy a možnost výběru ze 2 jídel. Od roku 2011 si mohou rodiče vybírat stravu pro své děti přes internet, kde si zároveň mohou zkontrolovat u  svého dítěte odběr vydaného jídla i finanční vyrovnání. Během těchto prázdnin došlo k  sanaci další části budovy, po které se výrazně zlepšily podmínky stravování. Vaří se podle norem a  zásad správné výživy. Děti mají na  výběr z  5 druhů nápojů, pokrmy jsou doplňovány ovocem, zeleninou a mléčnými výrobky. O to, zda nám bude chutnat, se v současné době stará kolektiv 5 žen. Vedoucí školní jídelny je paní Evžena Jindřichová. Pokrmy pro

Netradiční podzim na 3. ZŠ Slaný

V

školní i cizí strávníky zodpovědně zajišťuje již 13 let paní Milena Černá, která se samozřejmě neobejde bez vydatné pomoci paní Aleny Kerplové, paní Jarmily Vodové a  paní Lenky Valmové. Věříme, že pobyt ve školní jídelně bude pro žáky i nadále patřit k příjemným okamžikům dne a  stravování si celkově bude držet svou kvalitní úroveň. Kolektiv učitelů ZŠ Na Hájích

se v rámci projektového dne postaraly o velmi zajímavou a  netradiční výzdobu. Během dopoledního vyučování tak žáci v  maskách zdobili školu a  přeměňovali ji ve  strašidelný hrad. Na  programu bylo dlabání dýní, rozsvěcování světélek, vytváření krásných podzimních dekorací, malování netopýrů, duchů a  dalších strašidel. Po  vyučování se každý, kdo přišel v masce, mohl zapojit do programu ve  školním klubu Bungr. Byl bohatý – diskotéka, hry, výuka tanců, soutěž o  nejhezčí masku a  také občerstvení. V  podvečer jsme se všichni vydali na  Halloweenský průvod strašidelným hradem. Tma, tajemné světlo svíček a  ukrytá strašidla vytvořily úžasnou atmosféru. Průvod byl ukončen na dvoře, kde si – kdokoli chtěl – mohl na ohni opéct špekáčky. Nesmíme také zapomenout na  veliké překvapení na konec, jímž byla světelná show Jakuba Moulise. Jsme moc rádi, že se vás tolik zúčastnilo a těšíme se na vás při nějaké další akci, kterou nám přichystá náš školní parlament.

šichni asi dobře víme, že školní docházka není kdovíjaké dobrodružství. A proto nejen žáci, ale i  učitelé mají radost, když si mohou “odpočinout“ od  běžných starostí a zabavit se při nějaké neobvyklé akci, kterou „spáchal“ školní parlament Základní školy Rabasova 821 ve Slaném. V letošním školním roce už máme za sebou dvě takové akce. Středa 24. října, tedy poslední den před podzimními prázdninami, byla ve znamení klobouků – Den pokrývek hlavy. Při přípravě jednotlivých kreací vynikla originalita nápadů a konečná přehlídka modelů byla více než zajímavá. Měli jsme možnost spatřit Sněhurku se svými dvaceti společníky, třídu muchomůrek a další různé pohádkové a jiné bytosti. Nosily se slamáky, kšiltovky, čelenky i  paruky. Vrcholem originality byla papírová krabice od  bot. Všem se tento den velice líbil a  bonusem pro mnoho tříd byla i originální výuka týkající se pokrývek hlavy.

Hned o pár dní později, ve  čtvrtek 1. listopadu, se u  nás na  škole slavil americký svátek Halloween. Počasí nám sice nepřálo - od  rána pršelo, proto se plánovaný večerní Strašidelný pochod s  lampiony z  ulic přesunul do  Strašidelného hradu – tedy školy. To byl úkol pro některé třídy z  1. stupně, které

Slánská tisícovka

soutěže škol. Právě díky této spolupráci se podařilo zajistit finanční prostředky na pokračování soutěže. V letošním roce již nebudou školy hradit startovné sloužící k  úhradě nákladů za  pronájem sportovních zařízení a  navíc si za  vítězství v  každém z  deseti kol odnesou šek v  hodnotě 1  000 Kč. Za  nasbírané šeky si školy pořídí sportovní vybavení, která přispějí k dalšímu zlepšení jejich materiálních podmínek.

3. ZŠ Smečno 4. ZŠ Zvoleněves 5. 2. ZŠ Slaný 6. Gymnázium 7. ZŠ Brandýsek 8. ZŠ Zlonice 9. ZŠ Velvary 10. ZŠ Kvílice 11. ZŠ Pchery 12. ZŠ Palackého

Po třech disciplínách je pořadí SLÁNSKÉ TISÍCOVKY následující:

V příštích měsících nás ještě čekají napínavé sportovní bitvy v těchto soutěžích: basketbal, plavání, florbal, futsal, vybíjená a volejbal.

P

od tímto názvem se pravidelně od roku 1992 setkávají žáci a  učitelé základních škol na  Slánsku se sportovními soutěžemi, které po celou dobu organizuje Ostrov Slaný. V letošním roce řešil hlavní organizátor vážný problém. Vzhledem k ekonomické situaci, kdy školám byly kráceny prostředky na  neinvestiční výdaje, hrozilo, že tato populární soutěž přijde o řadu tradičních účastníků. Naštěstí se podařilo navázat spolupráci s  MěÚ Slaný, kdy místostarosta města Martin Hrabánek přijal záštitu nad touto tradiční soutěží. Město se ve  školním roce 2012-13 stává spolupořadatelem celoroční sportovní

www.meuslany.cz

Žáci 5. A, Základní škola Rabasova 821, Slaný

1. 3. ZŠ Slaný 2. 1. ZŠ Slaný

30 24

19 16 15 14 13 12 11 7 5 1

Jindřich Jindřich, sportovní ředitel soutěže

| 17


VOLNÝ Č AS, INZERCE

Nové značení na Slánské hoře N aučná stezka Slánská hora byla opatřena zbrusu novým turistickým značením. Stávající informační cedule nyní doplňují ještě destičky s tzv. BeeTagg a  QR kódy. Jedná se o  nové turistické značení s  využitím 2D kódu, který lze prostřednictvím speciální aplikace načíst do mobilního telefonu. Stáhnout aplikaci umí každý telefon, který disponuje připojením k internetu a je vybaven fotoaparátem. Tento typ značení si klade za cíl zvýšit zájem o přírodní zajímavosti zejména u mladé generace. Jeho výhodou bezesporu je možnost odnést informace kamkoliv s sebou. Díky tomu lze virtuálně procházet celou stezkou třeba i v pohodlí vašeho domova. Nové cedulky s  unikátními kódy, jež obsahují informace o  slánské dominantě nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce dodala na  základě grantu firma Taggma-

nager, o. s., z Prahy. V  případě, že nemáte mobilní telefon podporující čtečky BeeTagg a  QR kódů, můžete si obsah prohlédnout prostřednictvím webových stránek www.taggmanager.cz/reference/trail/174 Jak nainstalovat čtečku kódů do  mobilního telefonu: 1. Otevřete webový prohlížeč ve svém mobilním telefonu 2. Napište webovou adresu www.get.beetagg.com 3. Vyberte správný typ telefonu, stáhněte aplikaci, instalace se spustí automaticky 4. Nyní je váš telefon připraven k načítání beetaggů. Po spuštění aplikace stačí jen telefonem zaměřit jeden z kódů na tabulce. Ten vás připojí na příslušnou internetovou stránku a stáhne její obsah do vašeho telefonu. Doba stahování závisí na kvalitě připojení a spojení je účtováno dle vašeho aktuálního tarifu. Taggmanager. cz, Ing. Jana Neumannová

Rodina a volný čas předškoláků V

olný čas je důležitou a nenahraditelnou součástí každodenního života jak dospělých, tak dětí. Je to čas na  odpočinek, obnovu fyzických i psychických sil, setkávání se s druhými, uspokojování zájmů, potřeb a na seberealizaci. V  naplňování aktivit dětí v  období předškolního věku (tj. od tří let do začátku povinné školní docházky) hrají důležitou roli právě rodiče a volný čas dítěte je převážně organizován rodinou. Jakým způsobem je člověk od  narození vychováván, se odráží i  na  jeho využívání volného času. Rodiče své děti podněcují, motivují, často se zamýšlejí nad tím, jak nejlépe využít čas dítěte. Je tedy zcela na rodičích, jak naučí své dítě s volným časem zacházet a nakládat. S rostoucím věkem dítěte postupně klesá závislost mezi rodiči a aktivitami dítěte. Období předškolního věku nabízí mnoho možností aktivního využití volného času dětí společně s  rodiči. Je vhodné se zaměřit na sportovní aktivity - jízda na koloběžce, na kole, bruslení, lyžování, plavání a jiné kolektivní činnosti. Dalšími vhodnými způsoby jsou pobyty v  přírodě, návštěvy divadelních a  filmových dětských představení, výstav a dalších kulturních akcí zaměřených programově na děti apod. Rodiče jsou pro dítě vzorem, které přebírá jejich postoje, chování. Aktivní trávení volného času dětí je ovlivňováno iniciativou, informovaností, ekonomickou situací rodiny a také možnostmi, které daná lokalita nabízí. Působení rodiny ve volném čase dětí zaujímá přední a primární postavení. Rodina zůstává pro dítě prvním prostředím, které pro jeho volný čas vytváří a má vytvářet příznivé pod-

mínky. V ní se děti poprvé setkávají s  možnostmi rozvíjet svoji osobnost prostřednictvím právě volnočasových aktivit. V  každém případě by si rodiče měli uvědomovat, že prostřednictvím toho, jak sami nakládají se svým volným časem, učí své děti, jak budou později nakládat s tím svým. Žádnému rodiči by nemělo být jedno, jak jejich děti žijí a jednou budou žít! Projekt Zdravý životní styl nabízí rodičům předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách. Dále nabízí rodičům písemné odpovědi na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí. Své dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. Projekt: Zdravý životní styl pořádá v měsíci listopadu tyto PŘEDNÁŠKY: 5. 11. 2012 v 15.30 hodin, Zlonice MŠ Tylova 438 – pedagog 13. 11. 2012 V 16.00 hodin, Slaný MŠ Hlaváčkovo nám. 222 –zdravotník O přednáškách v následujících měsících vás budeme informovat v tisku. Více informací najdete na www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej mistře pátek 28. prosince 2012 v děkanském chrámu sv. Gotharda ve Slaném začátek v 18 hodin vystoupí pěvecký sbor SUDOP z Prahy a Chorus Carolinus z Kladna se sólisty a orchestrem

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 10. prosince 2012

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice č. 11, prosinec 2012

Fotografie z oslav státního svátku Vznik samostatného Československa, které se ve Slaném uskutečnily v pondělí 29. října 2012

foto: Pavel Vychodil www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice, prosinec 2012  

Prosinec 2012 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 11 ročník XV, prosinec 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you