Slackline.ee tootekataloog 2022

Page 1

Slackline.ee 2022|Tootekataloog| KATALOOG

Tasakaalukas eluviis!

ETTEVÕTTEST

mänguvahendeid

Oleme avalike slackline atraktsioonide ja madalseiklus radade paigaldusega tegelev ettevõte. Radade ehitusel kasutame sertifitseeritud varustust ja ehitusmeetodeid, mis vastavad avaliku mänguväljaku standarditele. Puude vahele atraktsioonide paigaldusel kasutame tõhusaid seikluspargi stiilis puukaitseid ning puudesse ei kinnita ühtegi kruvi ega naela. Tehtud töödele anname kaheaas tase garantii ning teostame regulaarset järelkontrolli, et atraktsioonid oleksid turvalised ja heas seisukorras. Lisaks müüme veebipoes erinevaid tasakaalu-, spordija eratarbijatele, tegeleme toodete maaletoomise ja edasimüügiga Eesti jaekettidele ning pakume slackline esinemisi, töötube ja treeninguid. Oleme tasakaalusporti Eestis populariseerinud alates aastast 2015. Tänaseks oleme rajanud üle 200 avaliku atraktsiooni. Paigaldame sarnaseid ronimisradu, millel oleme turninud lapsepõlvest saadik ja turnime siiani. Rajad on võimetekohased kõigile ja sobivad nii lastele kui ka täiskasvanutele. Meie klientide hulgas on koolid, lasteaiad, noortekeskused ja omavalitsused. Meie tehtud tööde hulgast leiab nii puude kui ka postide vahele rajatud Slackline.eeatraktsioone.tegeleb selle nimel, et arendada inimeste füüsilist võimekust tänases istuva eluviisiga keskkonnas. Eriline tähelepanu on suunatud noortele, et tekitada neis huvi viibida värskes õhus, nautida füüsilist tegevust ja mängida. Slackline on selleks suurepärane vahend.

SLACKLINE OÜ | REG NR: 14764043 | JOOSTI, JÄRISTE KÜLA, NÕO VALD, TARTUMAA 61608 HEIGO-ELMAR VAHESAAR WWW.SLACKLINE.EE+372INFO@SLACKLINE.EE59075562

Meist 02 Sisukord 03 Madalad seiklusrajad 04 Seiklusrajad 05 Trosslaskumine 06 Seikluspark postidega 07 Slackline mänguväljakule 13 Slackline kuubikutega 14 Slackline metallpostidega 15 Slackline puitpostidega 16 Slackline park 17 Slackline puude vahel 08 Slackbatuut 09 Ninjaline 10 Ninja-slackline 11 Slackline-park puude vahel 12 Tubased vahendid 18 Slackilaud 19 Tasakaalulaud 20 Slackrack 21 Tasakaalupoom 22 Laste tasakaalurada 23 Ronimissein 24 SISUKORD

SEIKLUSRAJADMADALAD Põnevad seiklusrajad puude või postide vahele

5 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 alates 950 € / rada INFO Seiklusrajad on tõestanud oma lastemagneti staatust ja neid raja takse koolide juurde üha rohkem. Need pakuvad mitmekülgset tege vust tundideks ja hoiavad lapsi pikalt õues. Seiklusradu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide Radadestvahelesaab moodustada kombinatsioone ja luua 10+ rajaga madalseikluspark või ehitada ainult paar rada (soodsam lahendus) Radu saab ehitada koos platvor midega või ilma (soodsam lahendus) Platvormidega või ilma platvormideta rajad

SEIKLUSRAJAD Kategooria: madalseiklusrajad MIKS OSTA Madalseikluspark on kordades soodsam kui Radademänguväljakud.standardsedplaneeringukoostameTASUTA!

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 6 alates 1300 € MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõigemadalseiklusparkidepopulaarsemaidelemente.Seehoiablapsedpikaltõuesliikumas. INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust. OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabmpaigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahelemaapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel Trossiga õhusõit koos stardiplatvormi ja kaldteega TROSSLASKUMINE Kategooria: madalseiklusrajad

7 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 alates 10 800€ INFO Seiklusradu on võimalik ehitada ka sinna, kus puid ei ole - selleks paigaldatakse maasse puitpostid. Puitpostide vahele saab ehitada täpselt samasuguseid radu nagu puude vahele. Disainime koostöös tellijaga vinged rajad, projek teerime, ehitame ja teostame paigaldatud radadele seisukorra kontrolli. OMADUSED Puitposte saab paigaldada igale pooleMinimaalselt 4 posti ja 4 rada Radu saab tulevikus juurde ehitada Paindlik lahendus - radade pikkused saab ise valida (puude puhul vahemaid muuta ei saa) Seiklusrajad tõmmitsatega toestatud puitpostide vahel SEIKLUSPARK POSTIDEGA Kategooria: madalseiklusrajad MIKS OSTA Postide vahele ehitatud seiklusrajad ei kahjusta puid, ühtlasi nõuavad need palju hooldust.vähem

PUUDESLACKLINEVAHELE Slackline komplektid õuealale või parki koos spetsiaalsete puukaitsetega

Kategooria: madalseiklusrajad

SEIKLUSRAJAD

OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam

9 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

kui mänguväljakud.standardsed Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 9 alates 600 € MIKS OSTA SlackBatuut on kõige levinum atraktsioonslackline–sedavõibleidajubapea200kohastüleEesti. INFO SlackBatuut on abinööridega slackline, mis sobib kõigile alga jatele ja ka väikestele lastele esimeste sammude tegemiseks. Edasijõudnud saavad aga uusi trikke õppida – abinööridest kinni hoides saab lasta loovusel lennata ilma tasakaalu kunigarantii,Paigaldustöödelekaotamata.kehtib2-aastanemillejooksulteostame3hooldust OMADUSED Kätega kinni hoidmise võimalusSobib ideaalselt lastele ja algajatelePaigaldis on statsionaarne ehk ei pea talveks maha võtma Puukaitsed on tehtud nagu seiklusparkides - kauakestev ja tõhusMaksimaalnekaitse pikkus 12 meet rit Slackline komplekt koos abinööridega SLACKBATUUT Kategooria: slackline puude vahele

Kategooria: slackline puude vahele MIKS OSTA Ninjaline on pakkudamilleronimisvahend,mitmekülgneraskusastetsaabmuuta,eterinevaidväljakutseid.

Slackline.ee | Tootekataloog |

Kategooria: madalseiklusrajad 2022 alates 450 € INFO Ninjaline on uutmoodi mänguva hend lastele, mis võimaldab kõige lihtsamal viisil paigaldada lastele ronimisrada. See on pea kohale paigaldatud vastupidav nailonlint, mille küljes ripuvad ronimiselemen Paigaldustöödeledid. kehtib 2-aastane garantii, mille jooksul teostame kuni 3 hooldust OMADUSED Riputada saab kiikesid, ripp-rede leid, ronimisköisi ja palju muud Mõeldud lastele ja noortele PuukaitsedAastaringneon tehtud nagu seiklus parkidesMaksimaalne pikkus 9 meetrit Ninjaline komplekt ronimise ja kiikumise elementidega

10 MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõige populaarsemaid madalseiklus elemente.parkideSee hoiab lapsed pikalt liikumas.õues INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust.

OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabm.paigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahele.maapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel. Trossiga õhusõit TROSSILASKUMINE

NINJALINE

kui mänguväljakud.standardsed Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 11 alates 650 € MIKS OSTA

OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

NINJA-SLACKLINE

SEIKLUSRAJAD

Paigaldustöödele

Kategooria: slackline puude vahele

ronimisköisi

kus saab Sobibelementidestrippuvatestkinnihoidesliikudamöödaslackline’i.ideaalseltväiksematelelastele! INFO

nagu seiklusparkidesMaksimaalne pikkus 9 meetrit

Mõeldud lastele ja noortele PuukaitsedAastaringneon

3 hooldust OMADUSED Riputada

all. See on

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

11 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

on nagu

Kategooria: madalseiklusrajad MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam Ninja-Slackline abinööridega tasakaaluliin, Ninja-Slackline on Ninjaline’i ja tavalise slackline’i kombinatsioon – üks liin pea kohal, teine jalge rada, kus saab vaheldumisi hüpata, tasakaalu hoida ja ronida. kehtib 2-aastane garantii, mille jooksul teostame kuni saab rippredeleid, ja palju muud tehtud Ninjaline koos slackline’iga

SLACKLINE

Kategooria:

TROSSILASKUMINE

SlackBatuut

MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõige populaarsemaid madalseiklus elemente.parkideSee hoiab lapsed pikalt liikumas.õues INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust.

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 12

Kategooria: madalseiklusrajad

alates 1600 € INFO Slackline park on midagi uut ja vinget kooli, lasteaia või noortekeskuse juurde. Erinevaid liine saab kombineerida omavahel kokku, näiteks abinööridega slackline ja ronimisliin Ninjaline. Palju tasakaalu- ja ronimise rajad puude vahel PARK PUUDE VAHEL slackline puude vahele MIKS OSTA Slackline parki saab paigaldada ka seiklusradu ning kombineerida neid tasakaaluliinidega. Mitme erineva atraktsiooniga slackline pargis leiab igaüks!tegevust

12 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

OMADUSED

OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabm.paigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahele.maapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel. Trossiga õhusõit

esimesedseiklusparkidesPuukaitsedAastaringnePakubkasutusvõimalusitegevustigaletasemeleontehtudnaguHooldameslacklineparki2aastat Erinevad

MÄNGUVÄLJAKULESLACKLINE Slackline komplektid ilma puudeta aladele

KUUBIKUTEGA

Slackline komplekt maa-ankrute ja kummist platvormidega

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 14

OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabm.paigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahele.maapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel. Trossiga õhusõit TROSSILASKUMINE

MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõige populaarsemaid madalseiklus elemente.parkideSee hoiab lapsed pikalt liikumas.õues INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust.

Kategooria: madalseiklusrajad alates 1300 € INFO Kuubikutega slackline komplekt on mõeldud kohtadesse, kus pole võimalik kasutada puid slackline paigalduseks. Kuubikud on kum mist ja pehmed ning pakuvad lõbusat harjutamist – kes jõuab ühelt platvormilt teiseni ilma vahe peal maad puudutamata OMADUSED Sobib ideaalselt lastele ja algajatele Sobib igat sorti pinnasesse, kasvõiPlatvormidpaekivisse!jaliin on madalad40 cm TeisaldatavAastaringseksmaapinnastkasutamiseks

SLACKLINE

Kategooria: slackline mänguväljakule MIKS OSTA Kõige lihtsam ja soodsam viis paigaldada slackline muruplatsile, kus ei ole puid.

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 15

SLACKLINE

Platvormidega või ilma platvormideta rajad

MIKS

PUITPOSTIDEGA

Kategooria: madalseiklusrajad MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam kui mänguväljakud.standardsed alates 2400 € OSTA Puitpostide vahele saab paigaldada ka seiklusradu. Võimalik on juurdeehitustulevikus.teostada INFO Slackline saab paigaldada igale poole - selleks paneme maasse puitpostid ja lõbu on sama palju nagu tavalise slackline puhul! Poste saab paigaldada mitu ja tekitada kombinatsioone teiste liinidega. OMADUSED Paigaldada saab kõiki slack lineTõmmitsadAastaringnetüüpetoestavad poste ja on reguleeritava pingega Puitposte saab vajadusel teisaldada Slackline koos abinööridega puitpostide vahel, toestatud tõmmitsatega

midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

Kategooria: slackline mänguväljakule

SEIKLUSRAJAD

15 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 16

Kategooria: slackline mänguväljakule MIKS OSTA Postidega slackline on kõige kauakestvamatraktsioon.slackline alates 4800 €

MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõige populaarsemaid madalseiklus elemente.parkideSee hoiab lapsed pikalt liikumas.õues INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust.

OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabm.paigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahele.maapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel.

TROSSILASKUMINE

SLACKLINE METALLPOSTIDEGA

Kategooria: madalseiklusrajad INFO SlackBatuuti saab paigaldada igale poole - selleks paneme maasse metallpostid ja lõbu on sama palju nagu tavalise slackline’i puhul! Paigaldada saab ka turvaaluse ehk kummikatte, kummimultši või koorepurumultši, et hüppamine oleks ohutu. OMADUSED Paigaldada saab kõiki slackline tüüpe, levinuim on abinööridega Slack BatuutAbinöörid on kinnitatud rullikuga trossilePostide värvi on võimalik valida Betoonjalandiga postid ei ole teisal datavad Slackline koos abinööridega metallpostide vahel, betoonjalanditega

Kategooria: madalseiklusrajad MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta. OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam kui mänguväljakud.standardsed Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 17 alates 6400 € MIKS OSTA Slackline pargis leiab tegevust igaüks, sest atraktsioone on igale vanusele ja tasemele. INFO Poste saab paigaldada mitu ja tekitada kombinatsioone teiste liinidega, et tekiks slackline park. Ühtlasi saab slackline pargi juurde rajada põneva ronimisseina. OMADUSED Paigaldada saab ükskõik mis komplekte - SlackBatuut, trikiliinid või ronimise liinid Sobib igale Metall-Aastaringnetasemelevõipuitpostid Erineva kõrguse ja pikkusega slackline komplektid postide vahel SLACKLINE PARK Kategooria: slackline mänguväljakule

17 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

Platvormidega või ilma platvormideta rajad

SEIKLUSRAJAD

VAHENDIDTUBASED Tasakaaluvahendid ja tubased atraktsioonid lastele

19 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide

kui mänguväljakud.standardsed Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 19 alates 180 € MIKS OSTA Slackilaud on esmatutvuseksideaalneslacklinespordialaga,kunalintonlühikejateebharjutamiselihtsaks. INFO Slackilaud on mini-slackline, mis võimaldab siseruumis tasakaalu harjutada, mängida ja hüpata. See mahub ka väiksematesse ruu midesse ja sobib nii lastele kui ka suurematele kasutajatele. OMADUSED Puuduvad teravad nurgad ja metallosadLiinonmaapinna ligidal - vaid 14 cm SobibUutmoodikõrguselkasutusvõimalusedkaväikestelelastele Slackline 1-meetrisel vetruval puitlaual SLACKILAUD Kategooria: tubased vahendid

Kategooria: madalseiklusrajad

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

SEIKLUSRAJAD

MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam

TROSSILASKUMINE

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 20

TASAKAALULAUD

OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabm.paigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahele.maapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel. Trossiga õhusõit

MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõige populaarsemaid madalseiklus elemente.parkideSee hoiab lapsed pikalt liikumas.õues INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust.

Kategooria: tubased vahendid MIKS OSTA Tasakaalulaual harjutamine tuleb otseselt kasuks teistel spordialadel - see arendab kehatunnetust rula ja sõiduks.lumelaua

Kategooria: madalseiklusrajad alates 110 € INFO Tasakaalulaud ehk Balance Board on mängu- ja treeningvahend, mis võimaldab igas vanuses huvilis tel tasakaalu harjutada, mängida, treenida, trikke õppida ja palju muud. OMADUSED Laua otstes on libisemisvastased pinnad, nii et kasutada saab ka sok kidesLaua otstes on stopperid, mis teevad harjutamise ohutumaks Rulli ümber on korgipuust pehmen dus Vineerist laud rulli peal tasakaalu hoidmiseks

midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

SEIKLUSRAJAD

Kategooria: madalseiklusrajad

21 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta.

kui mänguväljakud.standardsed Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 21 alates 430 € MIKS OSTA Slackracki saab Annamekoordinatsiooniliikumisõpetusekasutadatunnis-soojendusharjutustelningtasakaalujaarendamisel.tellijalekaasaharjutus-videodjaerinevadväljakutsed. INFO Kui soovid siseruumis tasakaalu harjutada, siis sobib selleks Slack rack. Slackracki jaoks pole vaja eraldi kinnituskohti otsida, sest kõik on komplektis kaasas. OMADUSED Väga sarnane tavalise slack line’gaKuni 4 meetri pikkune Saab kasutada nii toas kui õuesKoos pehmendusmattidega sobib ka betoonpõrandale Kuni 4-meetrine tubane slackline (teisaldatav, ei vaja kinnituskohti) SLACKRACK Kategooria: tubased vahendid

OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide

MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam

Kategooria: tubased vahendid MIKS OSTA Tasakaalupoom on lihtne, aga ülimalt tõhus vahend, millega õppida mängulisel teel tasakaalu. Komplektis on kaks poomi! alates 140 €

MIKS OSTA Trosslaskumine on üks kõige populaarsemaid madalseiklus elemente.parkideSee hoiab lapsed pikalt liikumas.õues

INFO Trosslaskumised pakuvad põne vust nii väikestele kui ka suurtele. Üldiselt ehitatakse trosslasku mine teiste seiklusradade juurde, aga see sobib ka eraldiseisva atraktsioonina. Trosslaskumine ehitatakse ohutule kõrgusele ja kasutajad ei vaja spetsiaalset turvavarustust.

22 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

TASAKAALUPOOM

Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 22

TROSSILASKUMINE

Kategooria: madalseiklusrajad INFO Tasakaalupoom on suurepärane vahend esmakordseks tasakaalu õppeks. Poomil on kolm erineva laiuse ja raskusastmega rada, et pakkuda väljakutset igale tasemele. Komplektis 2tk. OMADUSED Turvaline - madal ja pehme Mitu poomi saab üksteise järele paigutada, et moodustada rada Kerge ja kompaktne, mugav hoiustada Pehme tasakaalupoom kolme raskusastmega

OMADUSED Raja pikkus võib varieeruda 20 - 40 Saabm.paigaldada nii puude kui ka postide Ehitataksevahele.maapinnast kuni meetri kõrgusel oleva stardiplat vormiga ja platvormile saamiseks on kaldtee või redel.

23 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

Kategooria: madalseiklusrajad MIKS OSTA Madal seikluspark on tõeliselt hea lahendus, et lapsi õues liikumas hoida - see pakub mitmekülgset tegevust tundideks. Lisaks on see kordades soodsam kui tasakaalurada koordinatsiooni, kehatunnetust ja tasakaalu Laste tasakaalurada on väike tubane slackline, millel on plat vormid. Rada on sobilik väikestele lastele (lasteaed/ algkool). See sobib esimest korda slackline’ga tutvumiseks ja tasakaalu harju tamiseks. OMADUSED Turvaline, sobib iseseisvaks kasutamiseksVõimalikon tellida mitme rajaga versioon, mida saavad lapsed mitmekesti kasutada. Kvaliteetsed puidust platvor mid Madal platvormidega tubane slackline komplekt TASAKAALURADA

INFO Seiklusrajad on tõestanud oma las temagneti staatust ja neid rajatakse koolide juurde üha rohkem. Seiklus radu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma spetsiaalse turvavarustuseta. OMADUSED Erinevad rajad on sobilikud erineva vanuse ja tasemega huvilistele. Radu saab paigaldada nii puude kui ka postide midegapaarmadalseiklusparkkombinatsiooneRadadestvahele.saabmoodustadajaluua10+rajagavõiehitadaainultrada(soodsamlahendus).Radusaabehitadakoosplatvorvõiilma(soodsamlahendus).

SEIKLUSRAJAD

arendab

ning loob harjumusteeeldusedsuurepärasedsportlikekujunemiseks-sedakõikeläbimängu. INFO

Kategooria: tubased vahendid ettetellimisel

mänguväljakud.standardsed Slackline.ee | Tootekataloog | 2022 23 alates 240 € / rada MIKS OSTA Laste

LASTE

INFO Ronimissein on suurepärane vahend liikumismustrite rikastamiseks nii lastele kui ka täiskasvanutele. Piisab juba väiksest ronimisseinast, et arendada koordinatsiooni, tasakaalu, kehatunnetust ja kesken dumisvõimet mängulisel teel. OMADUSED Lõpmatu hulk võimalusi seada ise erineva raskusastmega radu Nukke ja radade paigutust on võima lik pidevalt muuta Ohutuse tagamiseks on seina ees pehmendusmattSeinondisainitud spetsiaalselt tellija soovide järgi 3 aastane garantii Eri kõrgusega ronimisseinad nii siseruumi kui ka välistingimustesse

RONIMISSEINAD

24 Slackline.ee | Tootekataloog | 2022

Terviklahenduse hind sisaldab: projekteerimist, materjale, paigaldust ja koolitust MIKS OSTA Ronimisseina paigaldajad tegelevad ise aktiivselt ronimisega ning teavad täpselt, kuidas luua turvaline, põnev ja arendav ronimissein. Hinna sees väljaõppepäev.on alates 400 € / m2

Kategooria: ronimisseinad