Page 1


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

ISI KANDUNGAN BIL

KANDUNGAN

MUKASURAT

1.0

PELAN SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK MEDAN

2

2.0

VISI DAN MISI SEKOLAH

3

3.0

TAG LINE SKTM

3

4.0

LAGU SEKOLAH

3

5.0

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

4

6.0

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PEJABAT

5

7.0

FUNGSI JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

6-8

8.0

KELAS PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA ABAD KE-21

9 - 20

9.0

PERAK EXCELLENT

21 - 29

10.0

JAWATANKUASA KURIKULUM - CARTA ORGANISASI

30

10.1

JAWATAN KUASA INDUK

31

10.2

JAWATAN KUASA KECIL KURIKULUM

11.0

12.0

31 -41

JAWATAN KUASA HAL EHWAL MURID (HEM) - CARTA ORGANISASI

42

11.1

JAWATAN KUASA INDUK

43

11.2

JAWATAN KUASA KECIL HAL EHWAL MURID

43 - 50

JAWATAN KUASA KOKURIKULUM - CARTA ORGANISASI

51

12.1

JAWATAN KUASA INDUK

52

12.2

JAWATAN KUASA KECIL KOKURIKULUM

52 - 60

13.0

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

14.0

TAKWIM PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL/BULAN 2017

72

15.0

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK 2017

73

16.0

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

74 - 77

17.0

JADUAL PENCERAPAN PDP GURU

78 - 79

18.0

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

80 – 81

19.0

MAKLUMAT GURU DAN KAKI TANGAN 2017

82 - 84

20.0

TAKWIM 2017

85 - 97

21.0

ANALISIS AGIHAN TUGAS 2017

98 - 99

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

61 - 71

1


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

1.

PELAN TAPAK SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK MEDAN

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

2


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

2.

VISI DAN MISI SEKOLAH 2.1 VISI “PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA” 2.2

3.

MISI “MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”  Pengurusan dan kepimpinan organisasi yang cekap dan berkesan.  Iklim pembelajaran dan pengajaran yang kondusif dengan tenaga penggerak berkualiti.  Keseimbangan pembangunan sahsiah murid dengan sifat kepimpinan kreatif dan inovatif.  Sukan dan kokurikulum yang berpotensi serta budaya saing melalui semangat waja diri.  Imej dan ketrampilan warga sekolah melalui hubungan baik komuniti serta amalan terpuji.

“TAG LINE” SK TELUK MEDAN

“SKTM HEBAT” 4.

LAGU SEKOLAH Seia dan sekata Bersatu membangun Mengejari impian Sehati dan sejiwa Berganding bahu Menempuhi cabaran Ko ko dan pendidikan Jalinan Kemesraan Menjadi perhatian Iman ilmu disatu Usaha dipadu Yang menjadi amalan c/o SKTM kau kan jadi pilihan Kelahiran generasi wawasan SKTM menjadi kebanggan Keunggulanmu menjadi warisan Keunggulanmu menjadi warisan

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

3


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

5.

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH GURU BESAR MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN)

PIBG

PK PENTADBIRAN MOHD YUSOF BIN JAMALUDDIN (TUAN HAJI)

KURIKULUM

PK HEM MOHAMAD SOFIAN BIN AHMAD (EN)

BIMBINGAN & KAUNSELING

SUKAN TAHUNAN

KANTIN

PERMAINAN

KEWANGAN

DISIPLIN & PENGAWAS

PENILAIAN PRESTASI

SPBT

BEKALAN

PROJEK KHAS

PENYELIAAN

KESELAMATAN

EMIS/ MKGSR

RMT & PRG. SUSU SEKOLAH

BOLA SEPAK BOLA JARING SEPAK TAKRAW BADMINTON OLAHRAGA BOLA BALING (L&P) BOLA TAMPAR HOKI MEMANAH

GURU

KESIHATAN

PEMBANGUNAN SEKOLAH

KEBERSIHAN & KECERIAAN

PERKEMBANGAN STAF

BANGUNAN/SELENGGARAAN

PENGURUSAN STAF PEJ

PENCEGAHAN DADAH

PERHIMPUNAN MINGGUAN

PENDAFTARAN & REKOD

ASET ALIH

KEBAIJKAN

PEPERIKSAAN & PENILAIAN

SAMBUTAN

PENTADBIRAN

PANITIA B. MELAYU B. INGGERIS MATEMATIK SAINS PEND. ISLAM P. SENI VISUAL P. MUZIK K. TEMPATAN K. HIDUP PJ PK JADUAL WAKTU P. SIVIK KELAS TAMBAHAN B. ARAB PEMULIHAN

PK KOKURIKULUM JULIANA BT CHE DOLLAH (PN)

PROJEK KHAS

UNIT BERUNIFORM PENGAKAP PBSM TKRS TUNAS PUTERI PUTERI ISLAM KELAB & PERSATUAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS SAINS & MATEMATIK AGAMA ISLAM DOKTOR MUDA SENI DAN KEBUDAYAAN KELAB PRS

PRA SEKOLAH PUSAT SUMBER

MSSSD

PERPUSTAKAAN

LAWATAN

BBM

PROJEK KHAS

BILIK AKSES

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

4


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

6.

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PEJABAT

PENGERUSI GURU BESAR MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN)

SETIAUSAHA PK PENTADBIRAN MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN)

PK HEM

PK KOKURIKULUM

PT/PO

JULIANA BT CHE DOLLAH (PN)

SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN)

GURU PRA

PT /KEW

AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)

MAZNAH BT MOKHTAR (CIK)

JAWATANKUASA PENGURUSAN MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK)

: : : : : : :

PENGERUSI SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

5


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

7.

FUNGSI JAWATAN KUASA PENGURUSAN SEKOLAH MENENTUKAN MATLAMAT SEKOLAH MENJADI SEKOLAH HARAPAN DAERAH KERIAN. MENENTUKAN VISI DAN MISI SEKOLAH MENENTUKAN DAN MENETAPKAN DASAR SEKOLAH SEPERTI BERIKUT:DASAR KURIKULUM  Pembudayaan KBAT dalam PdP : Semua guru mengamalkannya sekurangkurangnya sekali seminggu.  Pembudayaan VLE dalam PdP dan pengurusan kurikulum : Semua guru “log in” sekurang-kurangnya sekali seminggu.  Menggalakkan pembelajaran berasaskan ‘e-learning’ dengan menggunakan teknologi multimedia interaktif seperti VLE Frog. Guru memberi tugasan dan memeriksa tugasan yang diberi kepada murid secara online.  Pembudayaan PLC dalam kalangan guru : Semua guru mengamalkannya sekurang-kurangnya dua minggu sekali (mengikut mata pelajaran atau panitia).  PdP berkesan melalui amalan PAK21 dalam semua PdP guru.  Memastikan penguasaan ‘kemahiran asas’ mata pelajaran dan pengetahuan asas dan maklumat asas dalam setiap topic dikuasai oleh semua murid dengan menggunakan teknik-teknik mengingat yang kreatif dan berkesan. Guru menggunakan pendekatan Pembelajaran Masteri.  Kumpulan Pembelajaran Koperatif dan perbengkelan diperluaskan dalam kalangan murid supaya murid lebih bertanggungjawab untuk belajar.  Proses PdP di dalam kelas mesti memantapkan budaya membaca, Belajar Cara Belajar (BCB), penggunaan pelbagai sumber pendidikan dan penerapan budaya cintakan ilmu.  Program Kumpulan Belajar /Rakan Bantu Rakan digalakkan bagi tajuk-tajuk terpilih dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik (SM dan SR), Matematik Tambahan dan Sains Tulen.(SM )  Pelaksanaan Dasar MBMMBI - Pembudayaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid di luar waktu PdP dan mewujudkan persekitaran Bahasa Inggeris di sekolah . Contoh mengadakan aktiviti-aktiviti pengukuhan Bahasa Inggeris dalam kokurikulum, majlis-majlis rasmi sekolah, dan Iain-Iain.  Merancang, melaksanakan projek peningkatan akademik.  Pencapaian Kualiti UPSR minima 10%  Pencapaian Kuantiti UPSR minima 85%.  Pencapaian Kualiti PBS minima 10%  Pencapaian Kuantiti PBS minima 85%.  Penguasaan 3M adalah 100 %.  Penguasaan Bahasa Inggeris 90 % ke atas.  Penyeliaan dan pencerapan sekurang-kurangnya 2 kali setahun kepada semua guru dan buku latihan murid. DASAR PEPERIKSAAN  Peperiksaan Pertengahan Tahun sekali setahun.  Peperiksaan Akhir Tahun sekali setahun.  Percubaan UPSR sekali setahun.  Pra UPSR sekali setahun.  Pengesanan UPSR 3 kali.  Soalan disediakan oleh guru. DASAR PANITIA MATA PELAJARAN  Mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali.  Bekerjasama semua pihak untuk kemajuan matapelajaran.  Mengurus fail dengan sempurna dan kemas.

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

6


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

   

Melaksanakan projek peningkatan akademik (headcount). Melaksanakan Perancangan Strategik Sekolah. Pelaksanaan dasar/pekeliling matapelajaran dari masa ke semasa. Melaksanakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Sekolah.

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP)   

Bilik-bilik kelas diurus dengan baik, sempurna, sesuai, lengkap, selamat, menarik dan kondusif. Persediaan guru, buku persediaan mengajar, teknik PdP yang efektif dan berpusatkan murid (Pupils centered). Menguruskan dan melaksanakan PdP dengan cara bijaksana dan bijak laksana (terancang dan berkesan).

DASAR PENGURUSAN KEMAJUAN STAF  Setiap guru/kakitangan yang berkursus hendaklah mengadakan kursus perkembangan staf/dalaman mengikut keperluan.  Kehadiran semua guru adalah wajib.  Jumlah kursus dalaman bergantung kepada keperluan sekurang-kurangnya 7 kali setahun. DASAR PUSAT SUMBER SEKOLAH  Menentukan dan menyelaras segala dasar PSS supaya selari dengan Dasar Kurikulum dan Akta Pendidikan 1996.  Menetapkan Piagam Pelanggan, Matlamat, Objektif dan Peraturan PSS.  Menyampai dan Menyebarkan konsep, peranan PSS serta maklumat terkini kepada semua guru, staf sokongan, murid-murid dan ibubapa.  Menubuhkan JK Kerja PSS dan Badan Pengawas PSS.  Memastikan Fail Kuasa PSS disediakan dan dikemaskini.  Program NILAM 100% bagi semua murid Tahap 1 dan 2.  Bekerjasama dengan Perpustakaan Bergerak/Daerah. MENENTUKAN DASAR HAL EHWAL MURID (HEM)  Fail semua Jawatankuasa diurus 100% baik dan sempurna.  Melaksanakan peraturan dan disiplin sekolah dan dipatuhi.  Murid-murid berdisiplin, berakhlak, budaya cemerlang, kurang masalah ponteng.  Dasar 3K – Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan mewujudkan persekitaran sekolah yang menarik, selesa dan kondusif.  Pengagihan RMT, SPBT, SBT dan PSS mengkiut prosedur.  Kantin yang bersih, selesa dan ceria.  Sekolah selamat, bebas denggi, rokok, dadah dan vandalism.  Mengambil bahagian dalam anugerah Gemilang Akademik (AGA) peringkat daerah dan negeri.  Pembudayaan VLE dalam pengurusan HEM : Guru Kaunseling memanfaatkannya untuk membantu murid-murid  Pembudayaan KBAT dalam HEM  Kehadiran murid melebihi 95% MENENTUKAN DASAR KOKURIKULUM  Penubuhan 8 Persatuan matapelajaran dan bergerak aktif.  Penubuhan 5 Unit Beruniform yang didaftar dan bergerak aktif.  Menyertai acara olahraga, permainan yang sesuai pada peringkat kelompok, daerah dan negeri.  Memastikan setiap penyertaan mendapat tempat atau kedudukan.  Mengadakan acara Sukan Tahunan Sekolah awal Jun atau selewat-lewatnya pada bulan Oktober. SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

7


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

      

Perlaksanaan aktiviti Kokurikulum melibatkan murid-murid tahun 3,4,5 dan 6 bagi Persatuan/Kelab, Permainan dan Unit Beruniform. Kehadiran dan keterlibatan semua guru dalam setiap aktiviti kokurikulum. Pengurusan fail semua aktiviti Kokurikulum 100% diuruskan dengan sempurna dan berkesan. Perlaksanaan aktiviti kokurikulum secara berkala seawal bulan Januari dan berakhir pada bulan Disember. Pembudayaan VLE dalam pengurusan Kokurikulum : Semua guru ' log in' sekurang-kurangnya sekali seminggu. Pembudayaan KBAT dalam kokurikulum 100% kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum

TERAS PERKHIDMATAN  Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan.  Bekerja dengan penuh tanggungjawab.  Usaha menangkis sikap mementingkan diri.  Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan.  Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara.  Berpegang teguh kepada ajaran agama.

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

8


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

8.

Kelas Pembelajaran dan Pemudahcara Abad Ke-21

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

9


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

10


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

11


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

12


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

13


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

14


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

15


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

16


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

17


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

18


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

19


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

20


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

9.

Perak Excellent

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

21


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

22


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

23


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

24


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

25


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

26


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

27


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

28


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

29


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.

CARTA ORGANISASI JAWATAN KUASA KURIKULUM PENGERUSI (GB) MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN)

NAIB PENGERUSI II(PK HEM)

NAIB PENGERUSI I(PK1)

NAIB PENGERUSI III(PK KOKO)

JULIANA BT CHE DOLLAH (PN)

MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN)

SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

SETIAUSAHA NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN)

PENOLONG SETIAUSAHA AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN)

KETUA PANITIA BM JULAIHA BT RAMBELI (PN)

KETUA PANITIA BI MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN)

KETUA PANITIA SAINS NORAINI BT IDEROS (PN)

KETUA PANITIA MATEMATIK NORIHAN BT YUSOF (PN)

KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

KETUA PANITIA PSK/SEJARAH KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN)

KETUA PANITIA BAHASA ARAB NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN)

KETUA PANITIA PJ CHE ARIS BIN RAJAB (EN)

KETUA PANITIA PSV NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)

PENYELARAS PRA AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)

KETUA PANITIA MUZIK MOHD ROSLI BIN MUSA (EN)

PENYELARAS PEPERIKSAAN AWAM AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN)

KETUA PANITIA RBT / TMK MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN)

PENYELARAS PEPERIKSAAN DALAMAN ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN)

GURU BIMBINGAN AMINAH BT AHMAD TASIR (PN)

NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK)

KETUA PANITIA PEND. KESIHATAN NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN)

PENYELARAS MBMMBI SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)

PENYELARAS BESTARI ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI)

PENYELARAS PSS HARINA BT ZANIOL (PN)

PENYELARAS jQAF OMAR BIN SABRI (EN)

PENYELARAS SPBT HASLILA BT AMINUDIN (PN)

PENYELARAS i-THINK EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN)

PENYELARAS LINUS FIZARINA BT OSMAN (PN)

PENYELARAS KECEMERLANGAN UPSR MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN)

PENYELARAS JADUAL WAKTU AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)

PENYELARAS PENINGKATAN AKADEMIK FATIMAH BT MASDAR (PN)

GURU PEMULIHAN UMI KALSUM BT AHMAD (PN)

PENYELARAS PBS

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

30


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.1

SENARAI JAWATAN KUASA INDUK KURIKULUM

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.2

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II BENDAHARI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK (SU PEPERIKSAAN AWAM) AJK (KP PEND. JASMANI / PEND. KESIHATAN) AJK (S/U KECEMERLANGAN UPSR / KP BI) AJK (S/U CELIK AL QURAN / JAWI / BESTARI SOLAT) AJK (S/U J-QAF) AJK (S/U LINUS) AJK (S/U PEPERIKSAAN DALAMAN) AJK (S/U PEMULIHAN / PETS / CELIK 2M / LADAP) AJK (PENYELARAS PRA SEKOLAH / SU PIBG) AJK (G. DATA / S/U DATA ONLINE / KP RBT/TMK ) AJK (S/U MMI) AJK (GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING ) AJK (S/U PENINGKATAN AKADEMIK) AJK (S/U SARANA SEKOLAH / SARANA IBUBAPA) AJK (GURU PSS / MEDIA / NILAM) AJK (S/U SPBT) AJK (S/U SKPM / NKRA) AJK (S/U PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN / KP SEJ) AJK (S/U P. STRATEGIK SEKOLAH / KAJIAN AJK (KP MUZIK) TINDAKAN) AJK (S/U KBAT / i -THINK) AJK (S/U JADUAL WAKTU) AJK (KP SAINS) AJK (KP PEND. SENI VISUAL) AJK (S/U PROTIM / KP MT) AJK (S/U PBS / HEADCOUNT / KP BM) AJK (KP P.A. ISLAM) AJK (S/U PBPPP) AJK (PENYELARAS BESTARI / ICT / FROG VLE) AJK (S/U MBMMBI) AJK (KP BAHASA ARAB)

JAWATAN KUASA PANITIA BAHASA MELAYU

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN)

: : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

31


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 10.3

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PANITIA MATEMATIK

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 10.5

AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PANITIA BAHASA INGGERIS

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) 10.4

: : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA

JAWATAN KUASA PANITIA SAINS

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORAINI BT IDEROS (PN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

32


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MAIZON BIN KOMING (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 10.6

SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PANITIA AGAMA ISLAM

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) OMAR BIN SABRI (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.7

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN)

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

33


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.8

JAWATAN KUASA PANITIA SEJARAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) 10.9

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PANITIA BAHASA ARAB

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) 10.12

: : : : : : : : : : : :

JAWATAN KUASA PANITIA MUZIK

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 10.11

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA AJK

JAWATAN KUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 10.10

: : : : : : :

: : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV KETUA PANITIA SETIAUSAHA

JAWATAN KUASA PANITIA RBT / TMK

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

: : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

34


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) 10.13

KETUA PANITIA SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK

JAWATAN KUASA PENINGKATAN AKADEMIK

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 10.14

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KECEMERLANGAN UPSR

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT IDEROS (PN)

: : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

35


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.15

: : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PENCERAPAN / PEMANTAUAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 10.17

AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KBAT / i -THINK

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.16

: : :

: : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PBS / HEADCOUNT

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) JULAIHA BT RAMBELI (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

36


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.18

JAWATAN KUASA MBMMBI

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 10.19

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA LINUS / PEMULIHAN / PETs / CELIK 2M

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 10.20

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA CELIK AL QURAN / KCJ / BESTARI SOLAT

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) OMAR BIN SABRI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

: : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

37


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.21

JAWATAN KUASA JADUAL WAKTU

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.22

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) FATIMAH BT MASDAR (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) 10.23

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA SETIAUSAHA PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT / ICT / FROG VLE

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) OMAR BIN SABRI (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN)

: : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

38


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.24

JAWATAN KUASA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 10.25

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.26

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH / MEDIA / NILAM

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MAIZON BIN KOMING (PN)

: : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

39


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 10.27

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT ATAS TALIAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) OMAR BIN SABRI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) MAIZON BIN KOMING (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) 10.29

AJK AJK

JAWATAN KUASA jQAF

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) OMAR BIN SABRI (EN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 10.28

: :

: : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PRA SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) HASNAH BT MUHAMAD (PN) NOORSYAHIDAH BT AHMAD (PN) NURUL HASNI BT. ABDUL SALAM (PN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

40


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

10.30

JAWATAN KUASA PROTIM

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) 10.31

: : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA MMI

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

41


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID GURU BESAR MOHAMAD SHAH BIN RAMLI(EN)

PK PENTADBIRAN MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN)

PK HEM JULIANA BT CHE DOLLAH (PN)

PK KOKURIKULUM SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

SETIAUSAHA

SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN)

KEBAJIKAN SOSIAL

PEMBANGUNAN SAHSIAH

SEKOLAH SELAMAT

RMT/ RMT & PSS 1M MAIZON BIN KOMING (PN)

LEMBAGA DISIPLIN & PENGAWAS SEKOLAH SHAHRIZAL BIN MOHD JANI (EN)

PROGRAM 3K NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN)

SPBT HASLILA BT AMINUDDIN (PN)

MOTIVASI BINA INSAN MUHAMAD HANIF BIN SHAHBUDDIN (EN)

RANC. KESIHATAN MURID SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)

KEBAJIKAN/ BIASISWA/ KWAMP NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK)

PENDIDIKAN WAJIB/ KECICIRAN UMI KALSUM BT AHMAD (PN)

KEBAKARAN DAN KESELAMATAN OMAR BIN SABRI (EN)

ADUAN DALAMAN MAT WAHID BIN SAARI (EN)

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ ROKOK FIZARINA BT OSMAN (PN)

KANTIN SEKOLAH MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN)

DATA SMM/ APDM/SPS MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN)

PENDAFTARAN MURID/ TRANSISI NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN)

PENYELARAS KELAS

PENEMPATAN KE SM/ SBP/ SMKA/ RK/ KAA MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI.

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) AMINAH BT AHMAD TASIR (PN)

LAWATAN AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN)

SSDM AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) SEKOLAH PENYAYANG AMINAH BT AHMAD TASIR (PN)

PRA : AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)

T 1 : NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)

T 2 : . FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN)

T 3 : MAT WAHID BIN SAARI (EN)

MENTOR MENTEE JULAIHA BT RAMBELI (PN) T 4 : JULAIHA BT RAMBELI (PN)

PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

T 5 : FATIMAH BT MASDAR (PN)

T 6 : MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

42


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.

SENARAI JAWATAN KUASA INDUK HAL EHWAL MURID

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 11.1

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 11.2

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA

JAWATAN KUASA RMT & PSS 1M

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

43


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.3

: : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KANTIN SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORIHAN BT YUSOF (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 11.5

PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) 11.4

: : : : : : : : :

JAWATAN KUASA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA(PRS)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN)

: : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

44


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MAT WAHID BIN SAARI (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) 11.6

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA SISTEM MAKLUMAT MURID SMM/APDM/ SPS

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.8

AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KEBAJIKAN/ BIASISWA/BANTUAN KWAMP

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) 11.7

: : : :

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PENDIDIKAN SSDM

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) HARINA BT ZANIOL (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN)

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

45


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.9

JAWATAN KUASA PENGURUSAN BIRO ADUAN DALAMAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) HALINA BT HAMZAH (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 11.10

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KESELAMATAN DAN KEBAKARAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) OMAR BIN SABRI (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.11

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA LAWATAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) FATIMAH BT MASDAR (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

46


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.12

JAWATAN KUASA PROGRAM MENTOR MENTEE

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) 11.13

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PENEMPATAN KE SM/SBP/SMKA/RK/KAA

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) 11.14

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA MOTIVASI DAN BINA INSAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) OMAR BIN SABRI (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN)

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

47


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.15

JAWATAN KUASA PENDIDIKAN WAJIB/ KECICIRAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) 11.16

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ROKOK

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.17

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PENDAFTARAN MURID/TRANSISI(TAHUN SATU)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) FIZARINA BT OSMAN (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN)

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

48


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.18

JAWATAN KUASA SEKOLAH PENYAYANG

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) NORAINI BT IDEROS (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) 11.19

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PROGRAM 3K

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) 11.20

: : : : : : : : : : : : :

JAWATAN KUASA RANCANGAN KESIHATAN MURID

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

49


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.21

JAWATAN KUASA PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)

: : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

50


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

GURU BESAR MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN)

PK KOKURIKULUM SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN)

SETIAUSAHA KOKURIKULUM NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK)

PENYELARAS PERSATUAN DAN KELAB

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS PERMAINAN (1M1S)

PENYELARAS SUKAN

PENYELARAS PASUKAN SEKOLAH

AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)

SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)

AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)

CHE ARIS BIN RAJAB (EN)

CHE ARIS BIN RAJAB (EN)

GURU PENASIHAT SEMUA PERSATUAN DAN KELAB (7 PERSATUAN/ KELAB)

GURU PENASIHAT SEMUA UNIT BERUNIFORM (5 UNIT BERUNIFORM)

GURU PENASIHAT SEMUA PERMAINAN (6 PERMAINAN)

GURU PENASIHAT SEMUA RUMAH SUKAN (4 RUMAH SUKAN)

GURU PENASIHAT SEMUA PASUKAN SEKOLAH (10 PASUKAN)

PERSATUAN DAN KELAB, UNIT BERUNIFORM, PERMAINAN DAN RUMAH SUKAN AJK MURID

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

51


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.1

JAWATAN KUASA INDUK KOKURIKULUM

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.2

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) 12.2.1

: : : : : :

PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (KARNIVAL BAHASA)

HARINA BT ZANIOL (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN)

: :

FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MAIZON BIN KOMING (PN)

: : : : : : :

PENGURUS BERCERITA ( BM ) PENGURUS PASUKAN SEKOLAH CHORAL SPEAKING/ACTION SONG PENGURUS PASUKAN SEKOLAH BERCERITA(BI) PENGURUS PASUKAN SEKOLAH ( PIDATO ) PENGURUS PASUKAN SEKOLAH ( SAHIBBA ) JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

52


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 12.2.2

: : : :

PENGURUS PASUKAN JURU LATIH JURU LATIH JURU LATIH

: : : : :

PENGURUS PASUKAN JURU LATIH JURU LATIH JURU LATIH JURU LATIH

: : :

PENGURUS PASUKAN JURU LATIH JURU LATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (OLAHRAGA)

CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 12.2.8

PENGURUS PASUKAN SEKOLAH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (BOLING TENPIN)

MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 12.2.7

: : : : :

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (MEMANAH)

OMAR BIN SABRI (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHIDIN (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) 12.2.6

PENGURUS PASUKAN SEKOLAH BERCERITA PENGURUS PASUKAN SEKOLAH HAFAZAN PENGURUS PASUKAN SEKOLAH NASYID PENGURUS PASUKAN SEKOLAH HIWAR PENGURUS PASUKAN SEKOLAH TULISAN JAWI PENGURUS PASUKAN SEKOLAH KALAM JAMAIE JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (SEPAK TAKRAW)

ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) 12.2.5

: : : : : : : : : : :

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (KARNIVAL SAINS)

NORAINI BT IDEROS (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) 12.2.4

JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (MTQ/IHTIFAL j-QAF)

NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) OMAR BIN SABRI (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) 12.2.3

: :

: : : : : :

PENGURUS PASUKAN JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (BOLA SEPAK)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

53


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) 12.2.9

: : : :

PENGURUS PASUKAN JURULATIH JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (BOLA BALING)

MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN)

: : : :

PENGURUS PASUKAN JURULATIH JURULATIH JURULATIH

12.2.10 JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (BOLA JARING)

NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.2.11

PENGURUS PASUKAN JURULATIH JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH (KARNIVAL PRA)

FAIZAH BT ISMAIL (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 12.3

: : : : : : : :

PENGURUS PASUKAN JURULATIH JURULATIH JURULATIH

JAWATAN KUASA PENGURUSAN SUKAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) OMAR BIN SABRI (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) 12.3.1

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

RUMAH TEMENGGONG (BIRU)

SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN)

: : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

54


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) 12.3.2

: : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK

RUMAH BENDAHARA (KUNING)

OMAR BIN SABRI (EN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.3.4

AJK AJK AJK AJK AJK

RUMAH LAKSAMANA (MERAH)

MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 12.3.3

: : : : :

: : : : : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

RUMAH SHAH BANDAR (HIJAU)

MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

: : : : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

55


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

13.

JAWATAN KUASA PENAUNG 1M1S

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

56


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

13.1

JAWATAN KUASA SUKAN DAN PERMAINAN 1M1S

13.1.1

BOLASEPAK

MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) OMAR BIN SABRI (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) 13.1.2

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : :

KETUA AJK AJK AJK AJK AJK

BOLA JARING

NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) 13.1.5

: : : : : : : : :

HOKI (LELAKI & PEREMPUAN)

FATIMAH BT MASDAR (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) MAIZON BIN KOMING (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 13.1.4

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

BOLA BALING (LELAKI & PEREMPUAN)

MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 13.1.3

: : : : :

BOLA TAMPAR (LELAKI & PEREMPUAN)

KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) HARINA BT ZANIOL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

: : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

57


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

13.1.6

BADMINTON LELAKI & PEREMPUAN

MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.7

: : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KELAB DAN PERSATUAN 11.7.1

PERSATUAN BAHASA MELAYU

HARINA BT ZANIOL (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 11.7.2

: : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK

: : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

PERSATUAN MUZIK DAN KEBUDAYAAN

MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) FATIMAH BT MASDAR (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) 11.7.6

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK

KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) HALINA BT HAMZAH (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.7.5

: : : :

PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

NORIHAN BT YUSOF (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) 11.7.4

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) 11.7.3

: : : : :

: : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN)

: : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

58


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

OMAR BIN SABRI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 11.7.7

AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK

KELAB DOKTOR MUDA

UMI KALSUM BT AHMAD (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) FAIZAH BT ISMAIL (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) 11.8

: : : : :

JAWATAN KUASA BADAN UNIT BERUNIFORM 11.8.1

PERGERAKAN PUTERI ISLAM

NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) 11.8.2

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

PERGERAKAN TUNAS PUTERI

AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 11.8.3

: : : : : : : : : : : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

PERGERAKAN PENGAKAP

KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN)

: : : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

59


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.8.4

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FAIZAH BT ISMAIL (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) 11.8.5

: : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

HASLILA BT AMINUDIN (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN)

: : : : : : :

KETUA PENOLONG KETUA AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

60


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.

JAWATAN KUASA TUGAS-TUGAS KHAS 12.1

JAWATAN KUASA PENGURUSAN PEJABAT

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) HASNAH BT MUHAMAD (PN) NOORSYAHIDAH BT AHMAD (PN) NURUL HASNI BT. ABDUL SALAM (PN) 12.2

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KEWANGAN SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) HARINA BT ZANIOL (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORIHAN BT YUSOF (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) 12.3

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II TIMBALAN PENGERUSI PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK JURU AUDIT

JAWATAN KUASA PEMBANGUNAN DAN HARTA SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) HASNAH BT MUHAMAD (PN)

: : : : : : : : : :

PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II TIMBALAN PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

61


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NOORSYAHIDAH BT AHMAD (PN) NURUL HASNI BT. ABDUL SALAM (PN) 12.4

: : : : :

PENGERUSI SETIAUSAHA AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) 12.6

AJK AJK

JAWATAN KUASA PBPPP

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) 12.5

: :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA SKPMg2 / NKRA

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

62


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.7

JAWATAN KUASA PERKEMBANGAN STAF / LADAP

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) FIZARINA BT OSMAN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) HARINA BT ZANIOL (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.8

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA MESYUARAT GURU

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) 12.9

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK GERAKAN / MESYUARAT

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

: : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

63


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) 12.10

: : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (SETOR SUKAN)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) 12.12

AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BILIK KAUNSELING)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.11

: : :

: : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BOSS)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) OMAR BIN SABRI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

64


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.13

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BILIK AKADEMIK)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) 12.14

: : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BILIK KBAT / i-THINK)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.16

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BILIK RBT / TMK)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) 12.15

: : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BILIK MUZIK)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)

: : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

65


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) 12.17

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (PEJABAT)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) HASNAH BT MUHAMAD (PN) NOORSYAHIDAH BT AHMAD (PN) NURUL HASNI BT. ABDUL SALAM (PN) 12.19

AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (PUSAT AKSES)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) OMAR BIN SABRI (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 12.18

: : : : : :

: : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (MAKMAL SAINS)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)

: : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

66


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.20

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (J-QAF)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) OMAR BIN SABRI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) 12.21

: : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK PBS

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 12.23

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK MBMMBI

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) 12.22

: : : : : : : : : : : : :

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (BILIK PEMULIHAN)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

: : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

67


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

UMI KALSUM BT AHMAD (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) 12.24

: : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS ( PUSAT SUMBER SEKOLAH )

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) 12.26

SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA BILIK KHAS (MAKMAL KOMPUTER)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN) 12.25

: : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)

: : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI BENDAHARI

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

68


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) OMAR BIN SABRI (EN) FATIMAH BT MASDAR (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN) MAZNAH BT MOKHTAR (CIK) 12.27

: : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

: : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV BENDAHARI SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA PIBG (GURU)

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) OMAR BIN SABRI (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORIHAN BT YUSOF (PN) 12.29

SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA KOPERASI SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) HALINA BT HAMZAH (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN) 12.28

: : : : : : : : : : :

JAWATANKUASA SARANA SEKOLAH / SARANA IBUBAPA

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN)

: : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II BENDAHARI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

69


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

CHE ARIS BIN RAJAB (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.30

: : : : : : : : : : : : : : : :

PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI BENDAHARI SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA SAMBUTAN HARI KEBESARAN

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) 12.32

AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA SURAU SEKOLAH

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) OMAR BIN SABRI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) 12.31

: : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK AJK

JAWATAN KUASA UNIT RAKAMAN / P.A SISTEM / FOTOGRAFI

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN) MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN) JULIANA BT CHE DOLLAH (PN) SARINA BT MOHD NORDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN)

: : : : :

PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II SETIAUSAHA

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

70


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN)

: : : : : : :

PENOLONG SETIAUSAHA AJK AJK AJK AJK AJK AJK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

71


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

11.

TAQWIM PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL/BULAN

Takwim Persekolahan Tahun 2017 Sekolah-Sekolah di Perlis, Penang, Perak, Selangor, N9, Melaka Pahang, Sabah, Sarawak, WPKL, WPL, WP Putrajaya KUMPULAN B Akhir Penggal Mula Persekolahan Jumlah Hari Jumlah Minggu Persekolahan 1 03.01.2017 31.01.2017 21 01.02.2017 28.02.2017 20 11 01.03.2017 17.03.2017 13 Jumlah Hari 54 Cuti Pertengahan Penggal Pertama 18.03.2017 26.03.2017 9 1 27.03.2017 31.03.2017 5 01.04.2017 30.04.2017 20 9 01.05.2017 26.05.2017 20 Jumlah Hari 45 Cuti Pertengahan Tahun 27.05.2017 11.06.2017 16 2 Akhir Penggal Mula Persekolahan Jumlah Hari Jumlah Minggu Persekolahan 2 12.06.2017 30.06.2017 15 01.07.2017 31.07.2017 21 11 01.08.2017 25.08.2017 19 Jumlah Hari 55 Cuti Pertengahan Penggal Kedua 26.08.2017 03.09.2017 9 1 04.09.2017 30.09.2017 20 01.10.2017 31.10.2017 22 12 01.11.2017 24.11.2017 18 Jumlah Hari 60 HARI GANTI PERSEKOLAHAN Cuti Akhir Tahun 26.11.2017 01.01.2018 38 365 Jumlah Hari Persekolahan + Cuti Am 214 Jumlah Hari Cuti Penggal 72

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

5 43 52 9

72


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

12.

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK 2017 12.17

Hari-Hari Kelepasan Am di dan bagi Negeri Perak Darul Ridzuan tahun 2017 adalah ditetapkan seperti berikut:

Hari-Hari Kelepasan Am Negeri Tahun 2017 Thaipusam Hari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Perak Hari Nuzul Al-Quran

01 Januari 2017 09 Februari 2017 03 November 2017 12 Jun 2017

Ahad Khamis Jumaat Isnin

Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.(Maulidur Rasul)

12 Disember 2017

Isnin

28 Januari 2017 29 Januari 2017

Sabtu Ahad

Hari Pekerja

01 Mei 2017

Isnin

Hari Wesak

10 Mei 2017

Rabu

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong

04 Jun 2017

Sabtu

Hari Raya Puasa (*)

25 Jun 2017 26 Juun 2017

Ahad Isnin

Hari Kebangsaan

31 Ogos 2017

Khamis

Hari Raya Qurban

01 September 2017

Jumaat

Hari Malaysia

16 September 2017

Sabtu

Awal Muharram (Maal Hijrah)

21 September 2017

Khamis

Hari Deepavali (*)

18 Oktober 2017

Rabu

Hari Krismas

25 Disember 2017

Isnin

Tahun Baru Cina

Catatan: (*) Tertakluk kepada perubahan Peringatan: 12.18

12.19

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

73


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

13.

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

MINGGU

TARIKH

1

02/01/2017 HINGGA 06/01/2017

2

09/01/2017 HINGGA 13/01/2017

3

16/01/2017 HINGGA 20/01/2017

4

23/01/2017 HINGGA 27/01/2017

5

30/01/2017 HINGGA 03/02/2017

6

06/02/2017 HINGGA 10/02/2017

7

13/02/2017 HINGGA 17/02/2017

8

20/02/2017 HINGGA 24/02/2017

9

27/02/2017 HINGGA 03/03/2017

10

06/03/2017 HINGGA 10/03/2017

11

13/03/2017 HINGGA 17/03/2017

12

27/03/2017 HINGGA 31/03/2017

GURU BERTUGAS

TAJUK UCAPAN/CATATAN

HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN)(K) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HALINA BT HAMZAH (PN)(K) MAIZON BIN KOMING (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK)(K) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) HASLILA BT AMINUDIN (PN)(K) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN)(K) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)(K) FATIMAH BT MASDAR (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN)(K) OMAR BIN SABRI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN)(K) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN)(K) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN)(K) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) OMAR BIN SABRI (EN)(K)

SKTM Hebat

Peraturan Di Jalanraya

Soalan KBAT

Mematuhi peraturan undang – undang sekolah.

Hormati Budaya dan Kepercayaan Orang Lain

Membaca Jambatan Ilmu

Faedah Bersukan

PROGRAM MENTOR MENTEE

Sayang Sesama Manusia

Taat Kepada Negara

PROGRAM MENTOR MENTEE

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

Cintai Bahasa Kita

74


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MINGGU

TARIKH

13

03/04/2017 HINGGA 07/04/2017

14

10/04/2017 HINGGA 14/04/2017

15

17/04/2017 HINGGA 21/04/2017

16

24/04/2017 HINGGA 28/04/2017

17

01/05/2017 HINGGA 05/05/2017

18

08/05/2017 HINGGA 12/05/2017

19

15/05/2017 HINGGA 19/05/2017

20

22/05/2017 HINGGA 26/05/2017

21

12/06/2017 HINGGA 16/06/2017

22

19/06/2017 HINGGA 23/06/2017

23

26/06/2017 HINGGA 30/06/2017

24

03/07/2017 HINGGA 07/07/2017

GURU BERTUGAS ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN)(K) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN)(K) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) FATIMAH BT MASDAR (PN)(K) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) NORIHAN BT YUSOF (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MAIZON BIN KOMING (PN)(K) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN)(K) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN)(K) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH)(K) HARINA BT ZANIOL (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN)(K) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)(K) MAT WAHID BIN SAARI (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) HARINA BT ZANIOL (PN)(K) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) NORIHAN BT YUSOF (PN)(K) HASLILA BT AMINUDIN (PN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN)(K) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) MAIZON BIN KOMING (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)

TAJUK UCAPAN/CATATAN Menghayati Perjuangan Rasullullah

Insan Cemerlang

PROGRAM MENTOR MENTEE

Sayang alam Sekitar

Sikap Sederhana

Hargai Jasa Guru

Berbudi dan Membalas Budi

PROGRAM MENTOR MENTEE

Tolong Menolong Sifat Mulia

Nadi Ilmu Adalah Membaca

CUTI HARI RAYA PUASA DAN CUTI TAMBAHAN

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

Beriman , Berilmu, Beramal

75


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MINGGU

TARIKH

25

10/07/2017 HINGGA 14/07/2017

26

17/07/2017 HINGGA 21/07/2017

27

24/07/2017 HINGGA 28/07/2017

28

31/07/2017 HINGGA 04/08/2017

29

07/08/2017 HINGGA 11/08/2017

30

14/08/2017 HINGGA 18/08/2017

31

21/08/2017 HINGGA 25/08/2017

32

04/09/2017 HINGGA 08/09/2017

33

11/09/2017 HINGGA 15/09/2017

34

18/09/2017 HINGGA 22/09/2017

35

25/09/2017 HINGGA 29/09/2017

36

02/10/2017 HINGGA 06/10/2017

GURU BERTUGAS FAIZAH BT ISMAIL (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN)(K) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)(K) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI)(K) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)(K) HALINA BT HAMZAH (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN)(K) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN)(K) OMAR BIN SABRI (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN)(K) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) NORAINI BT IDEROS (PN)(K) MAIZON BIN KOMING (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN)(K) HARINA BT ZANIOL (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN)(K) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN)(K) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN)K

TAJUK UCAPAN/CATATAN Masalah Sosial

PROGRAM MENTOR MENTEE

Cintai Bahasa Kita

Menghargai Jasa dan Sumbangan Orang Lain

Sayang Sesama Manusia

Taat Kepada Negara

PROGRAM MENTOR MENTEE

Berterima Kasih

Kepatuhan kepada Pemerintah

PROGRAM MENTOR MENTEE

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

Jaga Kebersihan

Sayang alam Sekitar

76


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MINGGU

TARIKH

37

09/10/2017 HINGGA 13/10/2017

38

16/10/2017 HINGGA 20/10/2017

39

23/10/2017 HINGGA 27/10/2017

40

30/10/2017 HINGGA 03/11/2017

41

06/11/2017 HINGGA 10/11/2017

42

13/11/2017 HINGGA 17/11/2017

43

20/11/2017 HINGGA 24/11/2017

GURU BERTUGAS NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) PAIZAH BT SUAAIB (PN)(K) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) MAT WAHID BIN SAARI (EN)(K) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) FIZARINA BT OSMAN (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN)(K) FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) OMAR BIN SABRI (EN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN)(K) AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)(K) FAIZAH BT ISMAIL (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN)(K) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) NORAINI BT IDEROS (PN)(K) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN)

TAJUK UCAPAN/CATATAN Sikap Sederhana

CUTI DEEPAVALI DAN CUTI TAMBAHAN

Tolong Menolong Sifat Mulia

Berbudi dan Membalas Budi

Hari Anugerah

Muhasabah Diri

Aktiviti Musim Cuti

Peringatan : Nama guru yang bertanda (K) perlu menyampaikan ucapan / memilih dan melatih murid untuk menyampaikan ucapan mengikut tema yang ditetapkan.

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

77


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

14.

JADUAL PENCERAPAN 2017

BIL

NAMA GURU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN) CHE ARIS BIN RAJAB (EN) MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN) NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN) NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK) OMAR BIN SABRI (EN) FIZARINA BT OSMAN (PN) RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN) ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN) NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN) UMI KALSUM BT AHMAD (PN) AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN) MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN) SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN) MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN) MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN) FAIZAH BT ISMAIL (PN) AMINAH BT AHMAD TASIR (PN) AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN) FATIMAH BT MASDAR (PN) HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN) FATIN NUR HANISAH BT MAHIDIN (PN) HARINA BT ZANIOL (PN) HASLILA BT AMINUDIN (PN) HAZIRA BT SAM (PN) HALINA BT HAMZAH (PN) KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN) MAIZON BIN KOMING (PN) MAT WAHID BIN SAARI (EN) MOHD ROSLI BIN MUSA (EN) EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN) AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN) NORAINI BT IDEROS (PN) NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)

BULAN PENCERAPAN JAN FEB MAR APR JAN FEB MAR APR MAY JAN FEB APR JAN FEB MAR APR MAY JAN FEB MAR APR MAY FEB MAR APR MAY JAN FEB MAR JAN FEB MAR APR MAY

JUN JUL AUG SEP MAY JUN JUL AUG SEP JUN JUL SEP MAY JUN JUL AUG SEP JUN JUL AUG SEP JAN JUN JUL AUG SEP JUN JUL AUG MAY JUN JUL AUG SEP

GB P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1

P1 P1

PENCERAP PK PK 1 PK KO HEM P2 P2 P2 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P1 P1 P1

KP

P1 P1 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1

P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1

P2 P2

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

78

P2 P2 P2


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

BIL 35 36 37 38 39 40 41

NAMA GURU NORIHAN BT YUSOF (PN) JULAIHA BT RAMBELI (PN) NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH) PAIZAH BT SUAAIB (PN) ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI) SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN) NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN)

BULAN PENCERAPAN JAN FEB MAR APR FEB MAR APR

JUN JUL AUG SEP JUN JUL AUG

GB P1 P1

PENCERAP PK PK 1 PK KO HEM P2 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

79

KP


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

15.

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID MENGIKUT MATAPELAJARAN 2017

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

BAHASA MELAYU BIL TAHUN KALI 1 1 1 FEB 2 2 FEB 3 3 MAC 4 4 MAC 5 5 APR 6 6 APR

KALI 2 JUN JUN JUL JUL OGOS OGOS

PEMERIKSA 1 PK. 1 PK HEM KP BM KP BM GB GB

PEMERIKSA II KP. BM KP.BM PK KOKU PK KOKU PK. 1 PK.1

BAHASA INGGERIS BIL TAHUN KALI 1 1 1 FEB 2 2 FEB 3 3 MAC 4 4 MAC 5 5 APR 6 6 APR

KALI 2 JUN JUN JUL JUL OGOS OGOS

PEMERIKSA 1 PK. KOKU PK. KOKU KP BI KP BI PK. 1 PK. 1

PEMERIKSA II KP. BI KP. BI GB GB PK. HEM PK. HEM

MATEMATIK BIL TAHUN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

KALI 1 FEB FEB MAC MAC APR APR

KALI 2 JUN JUN JUL JUL OGOS OGOS

PEMERIKSA 1 PK. HEM PK. HEM KP. MATE KP. MATE PK. KOKU PK. KOKU

PEMERIKSA II KP. MATE KP. MATE PK.1 PK.1 GB GB

DST/ SAINS BIL TAHUN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

KALI 1 FEB FEB MAC MAC APR APR

KALI 2 JUN JUN JUL JUL OGOS OGOS

PEMERIKSA 1 PK. 1 PK. 1 KP. SN KP. SN PK. HEM PK. HEM

PEMERIKSA II KP. SN KP. SN GB GB PK KOKU PK KOKU

PENDIDIKAN ISLAM BIL TAHUN KALI 1 1 1 FEB 2 2 FEB 3 3 MAC 4 4 MAC 5 5 APR 6 6 APR

KALI 2 JUN JUN JUL JUL OGOS OGOS

PEMERIKSA 1 GB GB KP. PAI KP. PAI PK. 1 PK. 1

PEMERIKSA II KP. PAI KP. PAI PK.HEM PK.HEM PK KOKU PK KOKU

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

80


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

17.6

17.7

SEJARAH BIL TAHUN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 RBT/ TMK BIL TAHUN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

KALI 1

KALI 2

PEMERIKSA 1

PEMERIKSA II

MAC APR APR

JUL OGOS OGOS

KP. SEJ PK. HEM PK. KOKU

PK. 1 KP SEJ GB

KALI 1

KALI 2

PEMERIKSA 1

PEMERIKSA II

MAC APR APR

JUL OGOS OGOS

KP. RBT/ TMK PK. KOKU GB

PK. HEM PK.1 KP. RBT/ TMK

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

81


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

16.

MAKLUMAT GURU DAN KAKITANGAN 2017 NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: MOHAMAD SHAH BIN RAMLI : 651108-08-6109 : DG38(KUP) : 81930 : PENDIDIKAN ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. MOHAMAD KAMAL BIN SABRI : 670506-08-6191 : DGA34(KUP) : 72574 : PM/MATE

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. JULIANA BT CHE DOLLAH : 820404-08-5412 : DG 32 : 32232 : MATE/ KT

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. SARINA BINTI MOHD NORDIN : 780312-08-7556 : DG 32 : A12676 : PRA SK/PM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. AZIAN BT. SHAMSUDIN : 850408-08-5492 : DG41 : A25549 : SAINS/BI

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. CHE ARIS B. RAJAB : 800611-03-5647 : DG 41 : A 19187 : PJ/KES

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. SHAHRILZAL BIN JANI : 801024-06-5117 : DG41 : A 19853 : BI

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. NADZIRAH BT. AHMAD SYUKRI : 811217-08-6220 : DG44(KUP) : A 17815 : PENDIDIKAN ISLAM

NAMA : CIK NUR SYAZANA BT. MOHD KAMARUDIN NO KP : 851031-08-5728 GRED : DG 41 NO FAIL : A 25789 OPSYEN : PEND. ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. OMAR BIN SABRI : 811219-08-6283 : DG44(KUP) : A 14039 : PENDIDIKAN ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. FIZARINA BINTI OSMAN : 790104-07-5584 : DGA 32(KUP) : A33365 : SAINS/KT

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. RAENAH BT MOHD NOOR : 770323-08-7026 : DG 41 : A 27395 : PENDIDIKAN ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. ROSNAZIRA BT. ZAINAL ABIDIN : 811106-03-5068 : DG44(KUP) : A 14445 : PENDIDIKAN ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. NURUL SHAMIRA BT BADRUL : 871123-08-5344 : DG41 : A30843 : PSV

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. UMI KALSUM BT. AHMAD : 790131-08-5120 : DG 41 : A 28436 : PEMULIHAN

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. AZMA SHAHIRA BT. AHMAD : 820904-08-5486 : DG32(KUP) : A 12462 : PRA SK/PM

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

82


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. MOHAMAD JALIL B. MOHAMED GANI : 790409-02-5561 : DG42 : 59189 : SAINS /PM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. SALAHUDDIN BIN SAHIDIN : 820104-08-5111 : DG41 : A 38281 : PENGAJIAN ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. MUHAMMAD HANIF B. SHAHABUDIN : 810320-02-5923 : DGA 32(KUP) : A 17807 : MATE /PAI

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. MARZIATI BT ZOLKALFLI : 800918-06-5488 : DG44(KUP) : A 38282 : PENDIDIKAN ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. FAIZAH BINTI ISMAIL : 890621-03-5220 : DG41 : A34079 : PRA SK/PM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. AMINAH BT. AHMAD TASIR : 660714-08-6218 : DG34(KUP) : 71303 : P.MELAYU/SAINS

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. AMNAH BT. ABDULLAH SANI : 731016-08-5870 : DG34(KUP) : 86734 : PSR(BI)

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. FATIMAH BT. MASDAR : 760108-08-5934 : DG42 : 96190 : PSR(PM)

NAMA : PN. HAIFAUL MUNIRAH BT. MOHAMAD SABRAN NO KP : 780716-08-5776 GRED : DG41 NO FAIL : A16855 OPSYEN : BAHASA ARAB

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. FATIN NUR HANISAH BT. MAHIDIN : 901110-01-5740 : DG41 : A35814 : PRA B.ED TESL(BI)

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. HARINA BT. ZANIOL : 710419-02-5810 : DGA 32(KUP) : 94084 : BM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. HASLILA BT. AMINUDIN : 720927-04-5104 : DG34(KUP) : 58358 : MATE

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. HALINA BT HAMZAH : 631111-06-5458 : DG32(KUP) : A36715 : P.MELAYU

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN.KAMARUL ZAMAN B. SHAARI : 690310-08-6163 : DG44(KUP) : 59262 : PMELAYU

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. MAIZON BT. KOMING : 660120-06-5508 : DG41 : 96642 : P.MELAYU/SAINS

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. MAT WAHID B. SAARI : 650103-08-7255 : DG34(KUP) : 79417 : PSR PM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. MOHD ROSLI B. MUSA : 691021-08-5169 : DG41 : 81511 : PSR(MU)/BI

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. EZAH FATINI BT ZAKARIA : 910113-08-6262 : DG41 : A37851 : PEND.JASMANI

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

83


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: EN. AHMAD MAZLAN B. MAHAYUDIN : 790724-08-5759 : DG44(KUP) : A 39020 : K.HIDUP

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. NORAINI BT. IDEROS : 751201-07-5218 : DGA 32(KUP) : 98865 : PSR(SN)

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. HJH. NORAINI BT. SULAIMAN : 650417-08-6204 : DG34(KUP) : 71050 : PPAK(AM)

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. NORIHAN BT. YUSUF : 730312-08-5766 : DG41 : 88141 : PSR(MATE)

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. JULAIHA BT. RAMBELI : 680907-08-5228 : DG34(KUP) : 69194 : PM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. HJH. NORMALA BT. HUSSIN : 630224-08-5258 : DG 34(KUP) : 39240 : PEND. ISLAM

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. PAIZAH BT. SUAAIB : 700729-08-5326 : DGA 34(KUP) : 85080 : PRA SK

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: TN. HJ. ZAINOL ABIDIN B. BASRI : 660522-08-5229 : DG41 : 74107 : PSR(PM)

NAMA NO KP GRED NO FAIL OPSYEN

: PN. SITI ZURAIDAH BT. ZUBIR : 661215-05-5040 : DG41 : 80207 : BI

NAMA : PN. NOORUL HUDA BT. ZULKURNAINI NO KP : 770522-08-6296 GRED : DG44(KUP) NO FAIL : A14437 OPSYEN : BAHASA ARAB

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: PN. NAILAMAWARNI BT. IBRAHIM : 730128-08-5862 : PT N17 : 53565 : PT OPERASI

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: CIK MAZNAH BT. MOKHTAR : 820824-08-6200 : PT N17 : A25176 : PT KEWANGAN

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: PN. HASNAH BT. MUHAMAD : 710918-08-5340 : PPM N17 : A11102 : PEMBANTU PENGURUSAN MURID

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: PN. NOORSYAHIDAH BT AHMAD : 791202-08-5094 : PPM N17 : A15366 : PEMBANTU PENGURUSAN MURID

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: PN. NURUL HASNI BT. ABDUL SALAM : 840911-08-5140 : PPM N17 : A13672 : PEMBANTU PENGURUSAN MURID

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: EN. MARK AMANDUS A/L LAURENCE : 801101-08-6027 : FT17 : A19404 : JURU TEKNIK KOMPUTER

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: EN. ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN : 640108-08-6025 : PO N11 : 56712 : PEMBANTU AM PEJABAT

NAMA NO KP GRED NO FAIL JAWATAN

: EN. MOHD ZAKI BIN ZAINAL ABIDIN : 621006-08-5773 : PEKERJA AWAM GRED R11 : 46579 : PEKERJA AWAM

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

84


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

JANUARI 2017 03/01/2017

:

SELASA

:

PERSEKOLAHAN BERMULA / PERHIMPUNAN RINGKAS / PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

04/01/2017

:

RABU

:

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/ MESYUARAT PANITIA BIL 2 / 2017

05/01/2017

:

KHAMIS

:

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/ MESYUARAT PANITIA BIL 2 / 2017

06/01/2017

:

JUMAAT

:

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1/ MESYUARAT PANITIA BIL 2 / 2017

07/01/2017

:

SABTU

:

08/01/2017

:

AHAD

:

09/01/2017

:

ISNIN

:

10/01/2017

:

SELASA

:

11/01/2017

:

RABU

:

12/01/2017

:

KHAMIS

:

13/01/2017

:

JUMAAT

:

14/01/2017

:

SABTU

:

15/01/2017

:

AHAD

:

16/01/2017

:

ISNIN

:

17/01/2017

:

SELASA

:

18/01/2017

:

RABU

:

MESYUARAT AGONG KELAB / PERSATUAN ( K 1 )

19/01/2017

:

KHAMIS

:

MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK HEM - BIL.1/MESYUARAT GURU PENYAYANG

20/01/2017

:

JUMAAT

:

21/01/2017

:

SABTU

:

22/01/2017

:

AHAD

:

23/01/2017

:

ISNIN

:

24/01/2017

:

SELASA

:

25/01/2017

:

RABU

:

26/01/2017

:

KHAMIS

:

MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U 2 ) CUTI TAMBAHAN TBC

27/01/2017

:

JUMAAT

:

CUTI TAMBAHAN TBC

28/01/2017

:

SABTU

:

TAHUN BARU CINA

29/01/2017

:

AHAD

:

TAHUN BARU CINA

30/01/2017

:

ISNIN

:

KELEPASAN AM

31/01/2017

:

SELASA

:

CUTI TAMBAHAN TBC

PERHIMPUNAN RASMI

MESYUARAT AGONG UNIT BERUNIFORM ( U1 ) MESYUARAT JK KECEMERLANGAN UPSR BIL 1 MESYUARAT JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BIL 1

PERHIMPUNAN RASMI

LADAP 1 / HARI PENETAPAN TARGET UPSR / MOTIVASI IBUBAPA

PERHIMPUNAN RASMI

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

85


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

FEBRUARI 2017 01/02/2017

:

RABU

:

AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K2 )

02/02/2017

:

KHAMIS

:

LATIHAN MERENTAS DESA

03/02/2017

:

JUMAAT

:

MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

04/02/2017

:

SABTU

:

05/02/2017

:

AHAD

:

06/02/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

07/02/2017

:

SELASA

:

08/02/2017

:

RABU

:

09/02/2017

:

KHAMIS

:

10/02/2017

:

JUMAAT

:

MODUL PRA UPSR 1 - HIMPUNAN SOALAN MESYUARAT AJK PIBG BIL 1 AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U3 ) THAIPUSAM CUTI UMUM MOTIVASI KECEMERLANGAN UPSR BIL 1 DIALOG PRESTASI TAHUN 6 BIL 1 / 2017

11/02/2017

:

SABTU

:

12/02/2017

:

AHAD

:

13/02/2017

:

ISNIN

:

14/02/2017

:

SELASA

:

15/02/2017

:

RABU

:

16/02/2017

:

KHAMIS

:

17/02/2017

:

JUMAAT

:

18/02/2017

:

SABTU

:

19/02/2017

:

AHAD

:

20/02/2017

:

ISNIN

:

21/02/2017

:

SELASA

:

22/02/2017

:

RABU

:

23/02/2017

:

KHAMIS

:

24/02/2017

:

JUMAAT

:

AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U4 ) MESYUARAT DAN DIALOG PRESTASI LINUS 2.0 BIL 1 / 2017 KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

25/02/2017

:

SABTU

:

PROGRAM MOTIVASI DAN KEPIMPINAN MURID

26/02/2017

:

AHAD

:

27/02/2017

:

ISNIN

:

28/02/2017

:

SELASA

:

PERHIMPUNAN RASMI MESYUARAT PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET BIL 1 / 2017 AKTIVITI KELAB / PERSATUAN ( K3 ) MESYUARAT GURU BIL 1 / 2017 MESYUARAT AJK RMT DAN PSS1M / GURU PENYAYANG LATIHAN TREK MERENTAS DESA

PROGRAM MENTOR MENTEE

PERHIMPUNAN RASMI

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

86


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MAC 2017 BERMULA SARINGAN 1 LINUS 2.0 ( LISAN ) / 2017 AKTIVITI KELAB/PERSATUAN ( K4 ) LATIHAN RUMAH SUKAN

01/03/2017

:

RABU

:

02/03/2017

:

KHAMIS

:

03/03/2017

:

JUMAAT

:

04/03/2017

:

SABTU

:

05/03/2017

:

AHAD

:

06/03/2017

:

ISNIN

:

07/03/2017

:

SELASA

:

08/03/2017

:

RABU

:

AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U5 )

09/03/2017

:

KHAMIS

:

AKTIVITI IM1S - LATIHAN RUMAH SUKAN

10/03/2017

:

JUMAAT

:

11/03/2017

:

SABTU

:

12/03/2017

:

AHAD

:

13/03/2017

:

ISNIN

:

14/03/2017

:

SELASA

:

15/03/2017

:

RABU

:

16/03/2017

:

KHAMIS

:

17/03/2017

:

JUMAAT

:

18/03/2017

:

SABTU

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

19/03/2017

:

AHAD

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

20/03/2017

:

ISNIN

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

21/03/2017

:

SELASA

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22/03/2017

:

RABU

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23/03/2017

:

KHAMIS

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

24/03/2017

:

JUMAAT

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

25/03/2017

:

SABTU

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

26/03/2017

:

AHAD

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

27/03/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

28/03/2017

:

SELASA

:

29/03/2017

:

RABU

:

30/03/2017

:

KHAMIS

:

31/03/2017

:

JUMAAT

:

PENGISIAN DATA OFFLINE PBS PENGESANAN 1 / 2017 MESYUARAT PANITIA BIL 2 / 2017 SUKANTARA MESYUARAT AJK KANTIN / SPBT/KESELAMATAN DAN KEBAKARAN SUKANTARA MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

MESYUARAT AGUNG PIBG SKTM / 2017 PERHIMPUNAN RASMI MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 1

PENILAIAN PBS BIL 1 / PENGESANAN 1 PROGRAM MENTOR MENTEE PENILAIAN PBS BIL 1 / PENGESANAN 1 PENILAIAN PBS BIL 1 / PENGESANAN 1 AKTIVITI KELAB/PERSATUAN ( K5 ) PENILAIAN PBS BIL 1 / PENGESANAN 1 MESYUARAT KURIKULUM BIL 1 LATIHAN RUMAH SUKAN

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

87


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

APRIL 2017 01/04/2017

:

SABTU

:

LADAP 2 / INTERAKSI GURU DAN IBUBAPA / PENJAGA

02/04/2017

:

AHAD

:

03/04/2017

:

ISNIN

:

04/04/2017

:

SELASA

:

05/04/2017

:

RABU

:

06/04/2017

:

KHAMIS

:

07/04/2017

:

JUMAAT

:

PERHIMPUNAN RASMI / MINGGU BAHASA MELAYU SARINGAN BERTULIS LINUS 2.0 BERMULA LATIHAN RUMAH SUKAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U6 ) TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA MELAYU UPSR MESYUARAT AJK PIBG KALI KE-2 RAPTAI PERBARISAN RAPTAI PERBARISAN

08/04/2017

:

SABTU

:

KEJOHANAN OLAHRAGA PERINGKAT SEKOLAH

09/04/2017

:

AHAD

:

10/04/2017

:

ISNIN

:

11/04/2017

:

SELASA

:

12/04/2017

:

RABU

:

AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K6 )

13/04/2017

:

KHAMIS

:

TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA INGGERIS UPSR

14/04/2017

:

JUMAAT

:

15/04/2017

:

SABTU

:

16/04/2017

:

AHAD

:

17/04/2017

:

ISNIN

:

18/04/2017

:

SELASA

:

19/04/2017

:

RABU

:

20/04/2017

:

KHAMIS

:

21/04/2017

:

JUMAAT

:

22/04/2017

:

SABTU

:

23/04/2017

:

AHAD

:

24/04/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI / MINGGU SAINS

25/04/2017

:

SELASA

:

SAMBUTAN ISRAK DAN MIKRAJ

26/04/2017

:

RABU

:

27/04/2017

:

KHAMIS

:

28/04/2017

:

JUMAAT

:

AKTIVITI KELAB / PERSATUAN ( K7 ) TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR MESYUARAT KEBAJIKAN/BIASISWA/BANTUAN KWAMP/PRS AKTIVITI 1M1S (2) MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

29/04/2017

:

SABTU

:

LADAP 3

30/04/2017

:

AHAD

:

PERHIMPUNAN RASMI / MINGGU BAHASA INGGERIS

MINGGU MATEMATIK PROGRAM MENTOR MENTEE LATIHAN KEBAKARAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U7 ) TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK UPSR AKTIVITI 1M1S (1)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

88


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

MEI 2017 HARI PEKERJA CUTI UMUM

01/05/2017

:

ISNIN

:

02/05/2017

:

SELASA

:

03/05/2017

:

RABU

:

04/05/2017

:

KHAMIS

:

05/05/2017

:

JUMAAT

:

06/05/2017

:

SABTU

:

07/05/2017

:

AHAD

:

08/05/2017

:

ISNIN

:

09/05/2017

:

SELASA

:

10/05/2017

:

RABU

:

11/05/2017

:

KHAMIS

:

12/05/2017

:

JUMAAT

:

13/05/2017

:

SABTU

:

14/05/2017

:

AHAD

:

15/05/2017

:

ISNIN

:

16/05/2017

:

SELASA

:

17/05/2017

:

RABU

:

PERHIMPUNAN RASMI / PENILAIAN PBS BIL 2 ( PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN ) PENILAIAN PBS BIL 2 ( PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN ) PROGRAM SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH PENILAIAN PBS BIL 2 ( PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN )

18/05/2017

:

KHAMIS

:

PENILAIAN PBS BIL 2 ( PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN )

19/05/2017

:

JUMAAT

:

PENILAIAN PBS BIL 2 ( PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN )

20/05/2017

:

SABTU

:

LADAP 4

21/05/2017

:

AHAD

:

22/05/2017

:

ISNIN

:

23/05/2017

:

SELASA

:

24/05/2017

:

RABU

:

25/05/2017

:

KHAMIS

:

26/05/2017

:

JUMAAT

:

27/05/2017

:

SABTU

:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENGISIAN MARKAH DALAM SAPS DANPENGISIAN DATA OFFLINE PBS / 2017 PROGRAM MENTOR MENTEE PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DAILOG PRESTASI TAHUN 6 BIL 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MESYUARAT KURIKULUM BIL 2 / 2017 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MESYUARAT APDM/SPS/SSDM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MESYUARAT AJK PIBG BIL 2 / 2017 HARI AKADEMIK FASA 1 / TAHUN 1 - TAHUN 5 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28/05/2017

:

AHAD

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

29/05/2017

:

ISNIN

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

30/05/2017

:

SELASA

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

31/05/2017

:

RABU

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MESYUARAT DAN DIALOG PRESTASI LINUS 2.0 BIL 2 / 2017 AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U8 ) AKTIVITI 1M1S (3)

PERHIMPUNAN RASMI VESAK CUTI UMUM MESYUARAT UNDUK HEM KALI KE-2 AKTIVITI 1M1S (4)

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

89


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

JUN 2017 01/06/2017

:

KHAMIS

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

02/06/2017

:

JUMAAT

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

03/06/2017

:

SABTU

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

04/06/2017

:

AHAD

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

05/06/2017

:

ISNIN

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

06/06/2017

:

SELASA

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

07/06/2017

:

RABU

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

08/06/2017

:

KHAMIS

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

09/06/2017

:

JUMAAT

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

10/06/2017

:

SABTU

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

11/06/2017

:

AHAD

:

12/06/2017

:

ISNIN

:

13/06/2017

:

SELASA

:

CUTI PERTENGAHAN TAHUN NUZUL QURAN CUTI NUZUL QURAN PELANCARAN PROGRAM EHYA RAMADHAN

14/06/2017

:

RABU

:

15/06/2017

:

KHAMIS

:

16/06/2017

:

JUMAAT

:

17/06/2017

:

SABTU

:

18/06/2017

:

AHAD

:

19/06/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

20/06/2017

:

SELASA

:

MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 2

21/06/2017

:

RABU

:

22/06/2017

:

KHAMIS

:

MESYUARAT PANITIA BIL 2 / 2017

23/06/2017

:

JUMAAT

:

MAJLIS PENUTUP EHYA RAMADHAN

24/06/2017

:

SABTU

:

25/06/2017

:

AHAD

:

26/06/2017

:

ISNIN

:

27/06/2017

:

SELASA

:

HARI RAYA PUASA CUTI UMUM HARI RAYA PUASA CUTI UMUM HARI KELEPASAN AM

28/06/2017

:

RABU

:

CUTI TAMBAHAN HARI RAYA

29/06/2017

:

KHAMIS

:

CUTI TAMBAHAN HARI RAYA

30/06/2017

:

JUMAAT

:

CUTI TAMBAHAN HARI RAYA

MESYUARAT GURU BIL 2 / 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

90


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

JULAI 2017 01/07/2017

:

SABTU

:

02/07/2017

:

AHAD

:

03/07/2017

:

ISNIN

:

04/07/2017

:

SELASA

:

05/07/2017

:

RABU

:

AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K8 )

06/07/2017

:

KHAMIS

:

AKTIVITI 1M1S (5)

07/07/2017

:

JUMAAT

:

08/07/2017

:

SABTU

:

09/07/2017

:

AHAD

:

10/07/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

11/07/2017

:

SELASA

:

12/07/2017

:

RABU

:

13/07/2017

:

KHAMIS

:

PRA PERCUBAAN UPSR / 2017 PRA PERCUBAAN UPSR / 2017 TEMASYA SUKAN PRA SEKOLAH PRA PERCUBAAN UPSR / 2017 / MESYUARAT AJK PIBG BIL 3 / 2017 AKTIVITI 1M1S (6)

14/07/2017

:

JUMAAT

:

15/07/2017

:

SABTU

:

16/07/2017

:

AHAD

:

17/07/2017

:

ISNIN

:

18/07/2017

:

SELASA

:

19/07/2017

:

RABU

:

AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U9 )

20/07/2017

:

KHAMIS

:

AKTIVITI 1M1S (7)

21/07/2017

:

JUMAAT

:

22/07/2017

:

SABTU

:

23/07/2017

:

AHAD

:

24/07/2017

:

ISNIN

:

25/07/2017

:

SELASA

:

PERHIMPUNAN RASMI / PELANCARAN PROG SKTM EXCELLENT UPSR

PROGRAM MENTOR MANTEE

LADAP 5

PERHIMPUNAN RASMI

26/07/2017

:

RABU

:

27/07/2017

:

KHAMIS

:

MESYUARAT POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR / 2017 DAN PERANCANGAN PECUTAN AKHIR UPSR LATIHAN KEBAKARAN AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K9 ) AKTIVITI 1M1S (8)

28/07/2017

:

JUMAAT

:

MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

29/07/2017

:

SABTU

:

30/07/2017

:

AHAD

:

31/07/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

91


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

OGOS 2017 01/08/2017

:

SELASA

:

02/08/2017

:

RABU

:

AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U10 )

03/08/2017

:

KHAMIS

:

AKTIVITI 1M1S (9)

04/08/2017

:

JUMAAT

:

AKTIVITI 1M1S (8)

05/08/2017

:

SABTU

:

06/08/2017

:

AHAD

:

07/08/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

08/08/2017

:

SELASA

:

09/08/2017

:

RABU

:

10/08/2017

:

KHAMIS

:

11/08/2017

:

JUMAAT

:

PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K10 ) PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR MESYUARAT AJK BULAN KEMERDEKAAN AKTIVITI 1M1S (10) PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR

12/08/2017

:

SABTU

:

13/08/2017

:

AHAD

:

14/08/2017

:

ISNIN

:

15/08/2017

:

SELASA

:

16/08/2017

:

RABU

:

17/08/2017

:

KHAMIS

:

18/08/2017

:

JUMAAT

:

PERHIMPUNAN RASMI / PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR MAJLIS PELANCARAN SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K11 ) PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR AKTIVITI 1M1S (11) PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR

19/08/2017

:

SABTU

:

LADAP 6

20/08/2017

:

AHAD

:

21/08/2017

:

ISNIN

:

PROGRAM MENTOR MENTEE

22/08/2017

:

SELASA

:

23/08/2017

:

RABU

:

24/08/2017

:

KHAMIS

:

25/08/2017

:

JUMAAT

:

PENILAIAN PRA UPSR / PENILAIAN PBS BIL 3 / PENGESANAN 2 PENILAIAN PRA UPSR / PENILAIAN PBS BIL 3 / PENGESANAN 2 AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U11 ) PENILAIAN PRA UPSR / PENILAIAN PBS BIL 3 / PENGESANAN 2 AKTIVITI 1M1S (12) PENILAIAN PBS BIL 3 / PENGESANAN 2

26/08/2017

:

SABTU

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

27/08/2017

:

AHAD

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

28/08/2017

:

ISNIN

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

29/08/2017

:

SELASA

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

30/08/2017

:

RABU

:

31/08/2017

:

KHAMIS

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA HARI KEBANGSAAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

92


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

SEPTEMBER 2017 01/09/2017

:

JUMAAT

:

02/09/2017

:

SABTU

:

HARI RAYA KORBAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

03/09/2017

:

AHAD

:

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

04/09/2017

:

ISNIN

:

05/09/2017

:

SELASA

:

06/09/2017

:

RABU

:

07/09/2017

:

KHAMIS

:

08/09/2017

:

JUMAAT

:

PERHIMPUNAN RASMI / MULA UJIAN SARINGAN 2 LINUS 2.0 PECUTAN AKHIR UPSR 2017 PENGISIAN DATA OFFLINE PBS PENGESANAN 2 / 2017 PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR MESYUARAT J/K KOKURIKULUM BIL 3 PROGRAM PECUTAN AKHIR UPSR

09/09/2017

:

SABTU

:

10/09/2017

:

AHAD

:

11/09/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI / PEPERIKSAAN UPSR 2017

12/09/2017

:

SELASA

:

13/09/2017

:

RABU

:

14/09/2017

:

KHAMIS

:

PEPERIKSAAN UPSR 2017 PEPERIKSAAN UPSR 2017 AKTIVITI UNIT BERUNIFORM ( U12 ) PEPERIKSAAN UPSR 2017

15/09/2017

:

JUMAAT

:

MAJLIS PENUTUPAN SAMBUTAN BULAN KEMERDEAAN

16/09/2017

:

SABTU

:

HARI MALAYSIA

17/09/2017

:

AHAD

:

18/09/2017

:

ISNIN

:

19/09/2017

:

SELASA

:

20/09/2017

:

RABU

:

21/09/2017

:

KHAMIS

:

22/09/2017

:

JUMAAT

:

23/09/2017

:

SABTU

:

24/09/2017

:

AHAD

:

25/09/2017

:

ISNIN

:

26/09/2017

:

SELASA

:

27/09/2017

:

RABU

:

28/09/2017

:

KHAMIS

:

29/09/2017

:

JUMAAT

:

MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

30/09/2017

:

SABTU

:

LADAP 7

PROGRAM MENTOR MENTEE MESYUARAT KURIKULUM BIL 3 / 2017 / PROGRAM PASCA UPSR AKTIVITI KELAB /PERSATUAN ( K12 ) AWAL MUHARAM CUTI UMUM

PERHIMPUNAN RASMI

MESYUARAT PANITIA BIL 3 / 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

93


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

OKTOBER 2017 01/10/2017

:

AHAD

:

02/10/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI / PROGRAM SELEPAS UPSR

03/10/2017

:

SELASA

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

04/10/2017

:

RABU

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

05/10/2017

:

KHAMIS

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

06/10/2017

:

JUMAAT

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

07/10/2017

:

SABTU

:

HARI SUKAN NEGARA /PROGRAM SAMBUTAN HARI SUKAN NEGARA

08/10/2017

:

AHAD

:

09/10/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI / PROGRAM SELEPAS UPSR

10/10/2017

:

SELASA

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

11/10/2017

:

RABU

:

12/10/2017

:

KHAMIS

:

13/10/2017

:

JUMAAT

:

PROGRAM SELEPAS UPSR PROGRAM SELEPAS UPSR / MESYUARAT AJK PIBG BIL 4 / 2017 PROGRAM SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK PROGRAM SELEPAS UPSR

14/10/2017

:

SABTU

:

15/10/2017

:

AHAD

:

16/10/2017

:

ISNIN

:

CUTI TAMBAHAN DEPEPAVALI

17/10/2017

:

SELASA

:

18/10/2017

:

RABU

:

19/10/2017

:

KHAMIS

:

CUTI TAMBAHAN DEPEPAVALI DEEPAVALI CUTI UMUM CUTI TAMBAHAN DEPEPAVALI

20/10/2017

:

JUMAAT

:

CUTI TAMBAHAN DEPEPAVALI

21/10/2017

:

SABTU

:

22/10/2017

:

AHAD

:

23/10/2017

:

ISNIN

:

24/10/2017

:

SELASA

:

25/10/2017

:

RABU

:

26/10/2017

:

KHAMIS

:

27/10/2017

:

JUMAAT

:

28/10/2017

:

SABTU

:

29/10/2017

:

AHAD

:

30/10/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

31/10/2017

:

SELASA

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERHIMPUNAN RASMI / PENILAIAN PBS BIL 4 ( AKHIR TAHUN ) 2017 PENGISIAN SEKOLAH KAWALAN/SBP/MARA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS UPSR / PENILAIAN PBS BIL 4 ( AKHIR TAHUN ) 2017 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS UPSR / PENILAIAN PBS BIL 4 ( AKHIR TAHUN ) 2017 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS UPSR / PENILAIAN PBS BIL 4 ( AKHIR TAHUN ) 2017 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS UPSR / PENILAIAN PBS BIL 4 ( AKHIR TAHUN ) 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

94


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

NOVEMBER 2017 01/11/2017

:

RABU

:

02/11/2017

:

KHAMIS

:

03/11/2017

:

JUMAAT

:

04/11/2017

:

SABTU

:

PROGRAM SELEPAS UPSR PENGISIAN MARKAH DALAM SAPS DAN PENGISIAN DATA OFFLINE PROGRAM SELEPAS UPSR KEPUTERAAN SULTAN PERAK CUTI UMUM NEGERI PERAK AKTIVITI UNIT BERUNIFORM -PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH AKTIVITI UNIT BERUNIFORM -PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH

05/11/2017

:

AHAD

:

AKTIVITI UNIT BERUNIFORM -PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH

06/11/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI / PROGRAM SELEPAS UPSR

07/11/2017

:

SELASA

:

08/11/2017

:

RABU

:

09/11/2017

:

KHAMIS

:

PROGRAM SELEPAS UPSR PROGRAM SELEPAS UPSR MESYUARAT INDUK HEM KALI KE-3 PROGRAM SELEPAS UPSR

10/11/2017

:

JUMAAT

:

PROGRAM SELEPAS UPSR

11/11/2017

:

SABTU

:

PENDAFTARAN TAHUN 1 DAN PRA SEKOLAH 2018

12/11/2017

:

AHAD

:

13/11/2017

:

ISNIN

:

PERHIMPUNAN RASMI

14/11/2017

:

SELASA

:

PEMERIKSAAN FAIL DAN PENGHANTARAN FAIL PANITIA

15/11/2017

:

RABU

:

16/11/2017

:

KHAMIS

:

17/11/2017

:

JUMAAT

:

18/11/2017

:

SABTU

:

19/11/2017

:

AHAD

:

20/11/2017

:

ISNIN

:

21/11/2017

:

SELASA

:

22/11/2017

:

RABU

:

23/11/2017

:

KHAMIS

:

24/11/2017

:

JUMAAT

:

PROSES NAIK KELAS

25/11/2017

:

SABTU

:

CUTI AKHIR TAHUN

26/11/2017

:

AHAD

:

CUTI AKHIR TAHUN

27/11/2017

:

ISNIN

:

CUTI AKHIR TAHUN

28/11/2017

:

SELASA

:

CUTI AKHIR TAHUN

29/11/2017

:

RABU

:

CUTI AKHIR TAHUN

30/11/2017

:

KHAMIS

:

CUTI AKHIR TAHUN

HARI AKADEMIK FASA 2 / TAHUN 1 - TAHUN 5 MAJLIS GRADUASI TAHUN 6 JAMUAN AKHIR TAHUN 6 MESYUARAT JK PENGURUSAN BULANAN

PERHIMPUNAN RASMI / RAPTAI PROGRAM HAK SKTM KONVOKESYEN PRA SEKOLAH PROGRAM HAK SKTM 2017 MESYUARAT GURU BIL 3 DAN PERSEDIAAN PENUTUPAN SESI PERSEKOLAHAN 2017

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

95


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

DISEMBER 2017 01/12/2017

:

JUMAAT

:

CUTI AKHIR TAHUN

02/12/2017

:

SABTU

:

CUTI AKHIR TAHUN

03/12/2017

:

AHAD

:

CUTI AKHIR TAHUN

04/12/2017

:

ISNIN

:

CUTI AKHIR TAHUN

05/12/2017

:

SELASA

:

CUTI AKHIR TAHUN

06/12/2017

:

RABU

:

CUTI AKHIR TAHUN

07/12/2017

:

KHAMIS

:

CUTI AKHIR TAHUN

08/12/2017

:

JUMAAT

:

CUTI AKHIR TAHUN

09/12/2017

:

SABTU

:

CUTI AKHIR TAHUN

10/12/2017

:

AHAD

:

CUTI AKHIR TAHUN

11/12/2017

:

ISNIN

:

CUTI AKHIR TAHUN

12/12/2017

:

SELASA

:

CUTI AKHIR TAHUN

13/12/2017

:

RABU

:

CUTI AKHIR TAHUN

14/12/2017

:

KHAMIS

:

CUTI AKHIR TAHUN

15/12/2017

:

JUMAAT

:

CUTI AKHIR TAHUN

16/12/2017

:

SABTU

:

CUTI AKHIR TAHUN

17/12/2017

:

AHAD

:

CUTI AKHIR TAHUN

18/12/2017

:

ISNIN

:

CUTI AKHIR TAHUN

19/12/2017

:

SELASA

:

CUTI AKHIR TAHUN

20/12/2017

:

RABU

:

CUTI AKHIR TAHUN

21/12/2017

:

KHAMIS

:

CUTI AKHIR TAHUN

22/12/2017

:

JUMAAT

:

CUTI AKHIR TAHUN

23/12/2017

:

SABTU

:

CUTI AKHIR TAHUN

24/12/2017

:

AHAD

:

CUTI AKHIR TAHUN

25/12/2017

:

ISNIN

:

CUTI AKHIR TAHUN

26/12/2017

:

SELASA

:

MESYUARAT GURU / MESYUARAT KURIKULUM / 2018

27/12/2017

:

RABU

:

MESYUARAT HEM / MESYUARAT KOKU / 2018

28/12/2017

:

KHAMIS

:

PERSEDIAAN GURU / KELAS / BILIK KHAS TAHUN 2018

29/12/2017

:

JUMAAT

:

CUTI AKHIR TAHUN

30/12/2017

:

SABTU

:

CUTI AKHIR TAHUN

31/12/2017

:

AHAD

:

CUTI AKHIR TAHUN

“SEMOGA ALLAH MEMBERKATI SEGALA USAHA KITA”

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

96


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

ANALISIS AGIHAN TUGAS 2017

5

6

7

8

9

JUMLAH

AJK

4

PEN SU

3

BENDAHARI

2

SU

1

PEN KETUA

NAMA

PENGERUSI / KETUA TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI

B I L

PENASIHAT

KATEGORI JAWATAN

1

MOHAMAD SHAH BIN RAMLI (EN)

30

59

89

2

MOHAMAD KAMAL BIN SABRI (EN)

15

12

34

26

3

JULIANA BT CHE DOLLAH (PN)

15

2

35

35

2

89

4

SARINA BT MOHD NORDIN (PN)

15

1

71

2

89

5

AZIAN BT SHAMSUDDIN (PN)

6 7

2

89

1

3

2

2

17

25

CHE ARIS BIN RAJAB (EN)

3

1

4

2

16

26

MOHAMAD SHAHRIZAL BIN JANI (EN)

10

4

18

32

8

NADZIRAH BT AHMAD SHUKRI (PN)

3

2

2

19

26

9

NUR SYAZANA BT MOHAMAD KAMARUDDIN (CIK)

3

3

18

25

10

OMAR BIN SABRI (EN)

4

3

3

15

25

11

FIZARINA BT OSMAN (PN)

1

2

1

25

29

12

RAENAH BT HJ MOHD NOOR (PN)

7

8

13

ROSNAZIRA BT ZAINAL ABIDIN (PN)

1

14

NURUL SHAMIRA BT BADRUL (PN)

3

15

UMI KALSUM BT AHMAD (PN)

16

1

1 1

3

19

24

4

1

17

26

2

3

3

22

30

AZMA SHAHIRA BT AHMAD (PN)

5

2

1

19

28

17

MOHAMAD JALIL BIN MOHAMED GHANI (EN)

1

3

4

17

25

18

SALAHUDDIN BIN SAHIDIN (EN)

1

3

4

18

28

19

MUHAMMAD HANIF BIN SHAHABUDIN (EN)

3

1

18

25

20

MARZIATI BT ZOLKALFLI (PN)

18

21

21

FAIZAH BT ISMAIL (PN)

2

1

3

22

28

22

AMINAH BT AHMAD TASIR (PUAN HAJAH)

1

1

5

3

19

29

23

AMNAH BT ABDULLAH SANI (PN)

3

2

1

18

24

24

FATIMAH BT MASDAR (PN)

6

2

1

25

34

25

HAIFAUL MUNIRAH BT MOHAMED SABRAN (PN)

2

2

2

20

27

26

FATIN NUR NASIHAH BT MAHYIDIN (PN)

4

1

2

2

20

29

27

HARINA BT ZANIOL (PN)

3

1

2

2

15

23

28

HASLILA BT AMINUDIN (PN)

1

3

1

21

26

29

HALINA BT HAMZAH (PN)

3

19

26

30

KAMARUL ZAMAN BIN SHAARI (EN)

20

25

1

1

1

1

1

2

3

1 4

2 1

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

1

1

97


BUKU PENGURUSAN PENTADBIRAN SK TELUK MEDAN - 2017

ANALISIS AGIHAN TUGAS 2017

7

8

9

3

1

22

28

3

3

16

28

5

6

1

JUMLAH

AJK

4

PEN SU

3

BENDAHARI

2

SU

1

PEN KETUA

NAMA

PENGERUSI / KETUA TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI

BIL

PENASIHAT

KATEGORI JAWATAN

31

MAIZON BIN KOMING (PN)

1

32

MAT WAHID BIN SAARI (EN)

5

33

MOHD ROSLI BIN MUSA (EN)

4

1

2

23

30

34

EZAH FATINI BT ZAKARIA (PN)

1

1

3

27

32

35

AHMAD MAZLAN BIN MAHAYUDIN (EN)

3

1

4

2

20

30

36

NORAINI BT IDEROS (PN)

2

1

2

3

21

29

37

NORAINI BT SULAIMAN (PUAN HAJAH)

5

2

23

30

38

NORIHAN BT YUSOF (PN)

3

1

2

26

32

39

JULAIHA BT RAMBELI (PN)

5

1

3

20

29

40

NORMALA BT HUSSIN (PUAN HAJAH)

2

2

1

17

22

41

PAIZAH BT SUAAIB (PN)

1

1

24

26

42

ZAINOL ABIDIN BIN BASRI (TUAN HAJI)

1

2

3

18

24

43

SITI ZURAIDAH BT ZUBIR (PN)

2

2

2

3

19

28

44

NOORUL HUDA BT ZULKURNAINI (PN)

2

1

1

1

22

27

45

NAILAMAWARNI BT IBRAHIM (PN)

3

1

4

8

46

MAZNAH BT MOKHTAR (CIK)

1

3

5

9

47

MARK AMANDUS A/L LAURENCE (EN)

1

6

7

48

ZAINAL ABIDIN BIN LUKMAN (EN)

6

6

49

HASNAH BT MUHAMAD (PN)

4

4

50

NOORSYAHIDAH BT AHMAD (PN)

4

4

51

NURUL HASNI BT. ABDUL SALAM (PN)

4

4

1

SK TELUK MEDAN PENJANA PENDIDIKAN GENERASI CEMERLANG DAN GEMILANG

98

PANDUAN PENGURUSAN ORGANISASI DAN TAKWIM 2017  
PANDUAN PENGURUSAN ORGANISASI DAN TAKWIM 2017  
Advertisement