__MAIN_TEXT__

Page 1

Skövde Nyheter.se sidan 14 Hjältar och Stjärnor laddar för Klassbollen

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51.

23 maj 2013.

Framgångsrik piratjakt Arbetsplatsen gungar för Skövdesjuksköterskan Kristina Forslund. Hon tjänstgör ombord på HMS Carlskrona som finns utanför

Afrikas kust på jakt efter pirater. Det svenska örlogsfartyget ingår i Operation Atalanta som har bidragit till att antalet piratangrepp mot handels-

fartyg har minskat i antal. I augusti återkommer Kristina till jobbet på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

SIDAN 4

Tuffa krav möter ny konstchef KULTUR I höst börjar konstchef Ingemar Arnesson i Varberg. Men tjänsten i Skövde är ännu inte utlyst. – Det kan bli en tillfällig lösning i väntan på en permanent tillsättning, säger kulturchef Katarina StrömSIDORNA 6-7 gren Sandh.

Fiber förenar landsbygden BREDBAND En grävande

SNART MÖSSAN AV FÖR FÖRSTA STYLISTSTUDENTERNA

SIDORNA 16-17

rörelse håller på att växa på landsbygden i Skövde. Det är boende och företagare som bildar föreningar för att lägga ner fiberkablar för att få ett snabbare bredband. Utan lokala initiativ kommer det inte att bli snabbare. Samtidigt krävs att kommunen bygger ut huvudledningarna. SIDORNA 2-3

Linnea kommer med Gyllene Tider MUSIK Linnea Henriksson

sjöng sig in hos radiolyssnarna med låten ”Lyckligare nu”. I bagaget finns ett helt album och förra årets sommarturné. 9 augusti kommer hon till Skövde som supportband till SIDAN 10 Gyllene Tider.

Amanda Kylén, Sofie Hvass, Lotten Jonsson, Josefine Johansson, Rebecca Olsson och Erica Feltsten tillhör den första årskullen studenter från Plusgymnasiet i Skövde. Nu ger de stiltips inför studenten. Läs också vad Lars Johan Ekelöf, Kristina Appelqvist och flera andra Skövdeprofiler har för minnen av studentexamen. Bild: ANNA KUYLENSTIERNA

Öppettider: vardagar 10-19, lördag 10-17, söndag 12-17 t 47 butiker t 500 p-platser t Fri parkering söndagar

”Jag har aldrig varit med om något äckligare.” MOA ”SPIDERCHICK” ALLANSSON

SIDAN 12


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

2 | Skövde.

Ingela beredd att gräva Vill få fibernät till Värings landsbygd Lilla Väring, Ulvåkerskorset och Kärret. Det är de tre spetsarna i en triangel som skulle kunna få lokalt ett fibernät. – Julen 2014 hoppas jag kunna samla släkten till ett videosamtal, säger Ingela Eriksson i Väring. Ingela Eriksson ingår i en grupp som vill bygga ett lokalt fibernät i Väring sydost. Vägföreningarna i området har engagerats och nu pågår arbetet med att undersöka hur stort intresset är. Liknande processer pågår runt om på landsbygden i Skövde och drivs av behovet av ett snabbare bredband.

Lokalt engagemang

– Bättre bredband kan både behålla de boende på landsbygden och få fler att flytta hit, säger Ingela Eriksson. Längst har de boende i Sjogerstad kommit. En bit på väg har frågan kommit i Väring, men inte lika långt i andra bygder. När Ingela Eriksson har pratat med grannar har hälften klart sagt att de är intresserade, några har sagt nej och övriga att de ska fundera på saken. – De yngre är snabbare på att säga ja. För varje fastighet kan

det komma att kosta mellan 20 000 till 30 000 kronor i anslutningsavgift. Förespråkarna hävdar att det är pengar som på några år sparas in med billigare telefon och bredbandsanslutning. Ett annat argument för är att värdet på fastigheten stiger om den är ansluten till fibernätet. Den 27 maj hålls ett stormöte för att se om det finns intresse att gå vidare med planerna.

Helhetssyn

Ingela Eriksson tycker att Skövde kommun ska ta helhetsansvar för att trygga att alla på landsbygden kommer kunna få anslutning till fibernätet. – Vi behöver ett tänk så att det blir bra för alla. En risk Ingela Eriksson varnar för är att fastigheter kan hamna vid sidan av näten när de lokala fibernäten avgränsar det område de vill omfatta. En återstående fråga för Väring sydöst är anslutningen till huvudnätet. En möjlighet är att ansluta till den stomledning som nästa sommar kommer att finnas fram till Alebäcken, ett annat alternativ är att få ett avtal med företaget Scanova.

Anders Axelsson 0500-78 48 53

anders.axelsson@vgt.se

När klockan bara snurrar... Segt internet, där hastigheten kan gå ner till under 0,5 Mbit/sek. Det är vardagen för många boende och företag på landsbygden i Skövde. Det återstår mycket för att Skövde ska nå sitt IT mål om snabbt bredband i hela kommunen. Boende i Skövde stad har tillgång till fibernät som kan ge bredband med hastigheten 100 Mbit/sek. Ju längre ut från Hertig Johans torg man kommer, desto långsammare går det.

Kopparanslutning

Utanför Skövde stad är det främst ADSL-uppkoppling via telefonledningarna som är standard. De som

HASTIGHETSKONTROLL PÅ NÄTET MED HJÄLP AV

bredbandskollen.se kan du mäta hur snabbt ditt bredband är. KOLLEN GER hastigheten för både när du sänder data och tar emot.

bor nära en telestation kan ha ganska snabbt internet, men är det långt till telestationen minskar hastigheten. Skövde har som mål att alla boende och företag i kommunen ska ha tillgång till ett snabbt bredband senast 2025. För att uppnå det målet måste kommunen bygga eller medverka till att det finns ett nät av fiberka-

blar till alla delar av kommunen.

Landsbygdsfråga

– Det är viktigt för landsbygden att det finns bra bredband, säger Christian Johansson som arbetar med näringslivsutveckling i Skövde kommun. En av de bygder som har långsamt internet är Vreten. Där finns företaget Vretens mekaniska som har stora problem med segt internet. – Där kan hastigheten gå ner till 0,25 Mbit/sek, berättar Christian Johansson. Om ett år finns chansen för de boende i Vreten att de kan surfa i hastigheten 100 Mbit/sek.

Beslutat

Vreten och Alebäcken i Sventorp är två områden i Skövde kommun som har

pekats ut som ”grå punkter” och som kommer att få fiberanslutning. Den 3 maj beviljades Skövde kommun ett bidrag på två miljoner kronor från regionen. Det utgör halva kostnaden för att dra fiber till Vreten och Alebäcken. – En entreprenör har anlitats och senast nästa sommar ska ledningarna vara klara, säger Christian Johansson. Skövde kommun avser att varje år satsa två miljoner kronor på att bygga fiberledningar till landsbygdsområden som de kommersiella aktörerna inte är intresserade av.

Stomledningar

Längs ledningarna kommer det att finnas anslutningspunkter. Därefter är det boende och företag i området som själva får byg-

Näringslivsutvecklare Christian Johansson har kontakt med flera grupper som vill bygga lokala fibernät på landsbygden. Bild: ANDERS AXELSSON

ga ett fibernät för att ansluta till huvudledningen. Allra längst i Skövde kommun har fiberföreningen Sjogerstad kommit. I två år har de haft ett utbyggt nät som har stått outnyttjat i väntan på att kunna ansluta sig till huvudledningen från Skultorp till Vreten.

– Hjältarna är eldsjälarna i bygderna som driver utbyggnaden av lokala nät, säger Christian Johansson. Hur kommunen kommer att prioritera den fortsatta utbyggnaden av nya fiberpunkter kommer att styras av var behovet är störst och var det finns grupper som bygger lokala nät. Att de som bor i kommunens mindre tätorter har ett ganska relativt internet via ADSL har hittills dämpat intresset för att ansluta sig till fibernätet. Christian Johansson är övertygad om att intresset för att ansluta sig till fibernätet kommer öka i takt med att fler märker att kopparledningarna har en begränsad kapacitet. Anders Axelsson 0500-78 48 53 anders.axelsson@vgt.se


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

SkÜvde. | 3 NÄRPRODUCERADE KVALITETSMÖBLER – E GEN TI L L VERKN IN G

IMPER IAL – En Äkta TibromÜbel

Nu finns vi i Fagersanna! VĂ„LKOMNA!

Lüng väntan pü anslutning I byarna Brobacken och Sjogerstad finns kanalisationen - slangarna fÜr fiberkablarna - klara, men väntan pü att SkÜvde kommun ska dra fiberledningen till Vreten har blivit lüng. Karl Doverholm visar anslutningspunkten i Brobacken med färdiga slangar fÜr fiberkabel.

Ingela Eriksson i Väring med spaden hon nyligen fick i fÜdelsedagspresent. Med spaden fÜljde en uppmaning att bÜrja gräva ner fiberkablar. Nu hoppas hon att fler ska hoppa pü. Bild: ANDERS AXELSSON

Brobacken hÜr till FalkÜpings kommun, men kommer att fü bredband frün SkÜvde. FÜrklaringen är att naturliga vägen fÜr en ledning till Vreten är via Brobacken. När SkÜvde har kommit till kommungränsen blir det enkelt. Huvuddelen av sträckan genom FalkÜping är det bara att skjuta in fiberledningen genom den slang som Brobackaborna har fÜrberett. Karl Doverholm berättar att man passade pü att även lägga ner slangar fÜr fiber när nya vattenledningar grävdes ner. – Vi la med en tomslang när vi ändü grävde.

Sügvägen 14, Fagersanna, tel. 0705-66 90 87, Üppet: lÜ 10-14, sÜ 12-16, Üvrig tid - ring

omm!en Väдlk till oss SKÖVDE

Huvuddelen av kostnaden fÜr att bygga fibernät är det praktiska arbetet med att gräva ner slangarna som fiberkablarna skjuts in i. Kostnaden fÜr de fiberoptiska ledningarna och anslutningspunkter vid fastigheterna är en mindre del av kostnaden.

Tre ürs väntan

Nu har de boende i Brobacken väntat i tre ür pü att fü ett snabbare bredband och Karl Doverholm konstaterar att otüligheten växer. – FÜr tre ür sedan var intresset müttligt, men nu har det Ükat. Allt mer som internet används till ställer hÜgre krav pü hÜg ÜverfÜringshastighet. Dü märks begränsningarna i ADSLanslutning och trüdlÜsa bredbandslÜsningar. Det rüd Karl Doverholm ger fÜr att fü fart pü fiberplaner i en bygd är att väcka frügan i exempelvis en vägfÜrening eller vattenfÜrening. Anders Axelsson 0500-78 48 53 anders.axelsson@vgt.se

Anslutningspunkten fÜr fiber är klar och Brobackenborna har även gjort grovjobbet fÜr SkÜvde kommun. Karl Doverholm väntar pü att stomfiberledningen till Vreten ska bli klar. Bild: ANDERS AXELSSON

JOGGER Ord. pris 1.995 kr

42),,% 6)0%2 3 Ord. pris 6.495 kr

�GILLA OSS P�

.5 

.5 Inkl mugghållare från Babytravel (värde 149 kr). Resurskortet!

ÂŤ00%4 VARDAGAR 

LĂšRDAG  SĂšNDAG 

.ORRA -ETALLVĂ‹GEN # 3TALLSIKEN s 3KĂšVDE 4EL   www.babyproffsen.se/skovde


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

4 | Skövde.

Gungande svenskt sjukhus vid ekvatorn

Mest lästa på SN-webben DE HÄR artiklarna var de mest lästa på skövdenyheter.se förra veckan. 1. SN-bloggen 2. Treårig pojke nära att drunkna 3. Fingerfärdig Skövdeman i Efterlyst 4. Hönssläpp drog storpublik 5. Konstgräs verklighet på Lillegårdens IP

Svenska örlogsfartyget HMS Carlskrona är nu i ett varmt hav och jagar pirater. – Vi har just passerat ekvatorn, berättar sjuksköterskan Kristina Forslund när hon ringer från fartyget. Kristina tog tjänstledigt från Skaraborgs sjukhus i Skövde under sex månader för att göra havet utanför Afrikas östra kust säkrare. Hon ingår i en sjukvårdsenhet, som består av tre läkare och sex sjuksköterskor. De ansvarar för ett litet, men avancerat sjukhus ombord på HMS Carlskrona . Sjukhuset är avsett för all personal som ingår i internationella insatsen Atalanta. Den 30 april gick larmet om att en sjöman på brittiska fartyget Fort Victoria hade svåra buksmärtor och kanske behövde en akut operation. Patienten hämtades med helikopter till HMS Carlskrona och fick intensivvård. Den brittiske patienten kunde efter några dagar skickas hem återställd. Till vardags är sjukhuset fartygets vårdcentral. – Vi plåstrar om och syr en del, konstaterar Kristina.

Långt från land

Kristina berättar att det bara finns hav runt fartyget som när hon ringer är på väg mot Tanzania. – Ibland syns en landremsa, men oftast är det bara hav. Efter snart två månader har fartyget och besättningen fått rutiner. Mellan tio till tolv dagar är de till havs för att därefter ligga i hamn två till fyra dagar. Hemmahamn är Djibouti där en stödenhet på tolv personer placerad.

Åtalas för dubbla bidrag EN KVINNA har åtalats för

Skövdesjuksköterskan Kristina Forslund tjänstgör nu i sjukvårdsenheten på HMS Carlskrona som seglar utanför Afrikas kust och jagar pirater. Huvuddelen av tiden är örlogsfartyget till havs. Bild: ANDERS KALLIN/FÖRSVARSMAKTEN/ME 03

NYA FÖRETAG I SKÖVDE Spaningshelikoptrarna kan även användas för att hämta patienter som behöver sjukhusvård ombord på HMS Carlskrona,

Att passera ekvatorn kommer att bli vardag när HMS Carlskrona rör sig utanför Afrikas kust i Adenviken.

HMS Carlskrona, med 139 personer i besättningen, är som en flytande svensk ö i ett tropiskt hav. – Vi äter god mat, i dag fick vi oxfilé och entrecote med potatissallad, berättar Kristina. Sällskap är det aldrig brist på, däremot kan det vara svårare att få vara ensam. – Det finns ett bra ställe om man vill läsa en bok, det är backen. Backen – tvärtemot vad

– Vägen till Adenviken var intressant, konstaterar Kristina. Efter stormen på Atlanten gjordes ett kort hamnbesök i Casablanca i Marocko,sedan ett stopp i Malta där förråden fylldes på. – Och att få se Suezkanalen var en upplevelse.

det låter som – ligger längst fram på fördäcket.

Vägen mot värmen

Nu har Kristina vant sig vid att det gungar och lider inte längre av sjösjuka. Värre var det när HMS Carlskrona passerade Biscayabukten på väg mot Adenviken. Då var det storm och fartyget gick i upp till åtta meter höga vågor. Det var en sjösjuk sjuksköterska som fick hjälpa många andra sjösjuka.

Bild: ANNA NORÉN/FÖRSVARSMAKTEN/COMBAT CAMERA

Midsommarpermis

– Man längtar efter familjen, men jag kan prata med dem i telefon nästan varje dag, säger Kristina.

Den 14 juni går HMS Carlskrona i hamn och hela besättningen reser hem. Då får Kristina träffa sina ”grabbar” i Skövde - man och två tonårssöner. Efter tio dagars permission är det dags att återigen jaga pirater fram tills uppdraget avslutas 6 augusti och det svenska örlogsfartyget återvänder till kalla hav. Anders Axelsson 0500-78 48 53 anders.axelsson@vgt.se

Piratangreppen har minskat i antal Sverige deltar med HMS Carlskrona i den EU-ledda Operation Atalanta som ska övervaka och förhindra piratangrepp utanför Somalias kust. Säkerheten för sjöfarten i havsområdet har förbättrats det senaste året och en förklaring är Atalanta.

bidragsbrott. Sommaren 2011 fick kvinnan drygt 18 000 försörjningsstöd från socialförvaltningen, i efterhand visade det sig att kvinnan och hennes barn under samma tid fick dagersättning från Migrationsverket. Kvinnan medger att hon fick dubbel ersättning, men inte att hon har försökt fuska till sig pengar. I polisförhör har hon förklarat att hon inte visste hur blanketterna ska fyllas och att hon inte fick hjälp. Försörjningsstödet som kvinnan och hennes barn fick betalades ut under juli till och med september. Därefter fick socialförvaltningen kännedom om att familjen även fick pengar från Migrationsverket. Socialförvaltningen hävdar att kvinnan hade fått information om reglerna för försörjningsstöd.

– Just nu är det två fartyg och 54 personer som hålls som gisslan av pirater, för ett år sedan var det 500 personer som hölls som gisslan, berättar kommendörkapten Anders Kallin ombord på HMS Carlskrona. Anders Kallin tror att den internationella insatsen både har skrämt och hindrat pirater. Sedan i höstas har pirater inte

lyckats kapa något handelsfartyg. – Dessutom har fartygen nu bättre skydd och stabiliteten i Somalia har förbättrats. Fler fartyg har beväpnade vakter. Även fysiska skydd som ska hindra pirater att klättra ombord har förbättrats. Ett riksdagsbeslut har nyligen gett svenska rederier rätt att ha beväpnade

vakter ombord på fartygen. Till havs är uppdraget för HMS Carlskrona att övervaka sjötrafiken och försöka upptäcka båtar som kan misstänkas ha för avsikt att kapa eller råna fartyg. En svårighet är att bland de många fiskebåtarna se vilka som är pirater. Fartygets helikopter är det förlängda ögat som sänds ut för att fotografera och granska mindre

fartyg och båtar som rör sig på havet. Nyligen upptäcktes en stor öppen båt som uppträdde misstänkt. Från helikoptern stärktes misstankar om att det var pirater, men den vände tillbaka till stranden efter helikopterns närgångna besök. Anders Axelsson 0500-78 48 53 anders.axelsson@vgt.se

Österlund Skylt & Dekor, Skövde Joakim Carl-Bertil Österlund. Bolaget skall bedriva grafisk formgivning och service, tillverkning samt montering av skyltar, bildekor och fönsterdekor, försäljning av kläder och textilier samt idka därmed förenlig verksamhet. Tanios Kök och Fritid AB, Skövde Tanios Rizk. Bolaget skall bedriva smörgåsbutik, pizzeria, café och minigolf samt därmed förenlig verksamhet. Daniel Andersson 2013 Aktiebolag, Skövde Erik Daniel Andersson. Bolaget ska arbeta med förmedling av villor, fritidshus, bostadsrätter, kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk samt därmed förenlig verksamhet. ’CoCreo AB, Skövde Folke Benny Johansson. Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda företag och samhälle metoder, miljöer och konsultationsinsatser som bidrar till att utveckla deras organisationer till att agera medskapande, kreativt och innovativt samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalta fast och lös egenom samt därmed förenlig verksamhet.


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

SkĂśvde. | 5

Framtidens Bank är här!

Välkommen in och gÜr dig

sommarfin

Vi ger dig en upplevelse pĂĽ vĂĽrt nya moderna kontor!

hos oss!

Vi bjuder in till Ă–PPET HUS torsdagen den 23 maj kl 16-18 pĂĽ RĂĽdhusgatan 5 i SkĂśvde.

Välkommen till

selma BUTIK

Varmt välkomna!

S:t Sigfridsgatan 9, SkĂśvde

0500-41 81 81

Kampanjen är fÜrhandsgranskad och godkänd av IGM

Ett fästingbett kan räcka Du kan vaccinera dig mot TBE Vaccinationsbussen kommer till SkÜvde, ICA Maxi Stormarknad | JA 2013-03 | BS2013_008SE |

MĂĽn 3 juni, kl. 15-18.30 LĂśr 17 aug, kl. 12-16

Med reservation fÜr ändringar. Vänligen kontrollera tiderna i vür app FÄSTINGGUIDEN och pü www.fästing.nu.

0771-22 44 88 nordea.se

Baxter Medical AB Box 63, 164 94 Kista p (08) 632 64 00 www.baxter.se

SOMMARKAMPANJ!

CYKELTIDER Batavus Live 7

En elegant och fullutrustad damcykel med 7-vxl Shimano Nexus. Detaljinfo. www.sportgymbutiken.se

4495 kr

Ord. pris 5495 kr

Tunturi RX 500 28� sportcykel med 24- vxl Shimano Deore. Den perfekta pendlarcykeln med lätt aluminiumram. Detaljinfo. www.sportgymbutiken.se

5995 kr

Ord. pris 6695 kr

FÅ UPP TILL 10.000 KR I BENSINPENGAR TILL SEMESTERN När du kÜper en Honda CR-V Pris frün ca 225 900 kr

26� MTB med 24- vxl Shimano Acera. Finns i 4 ramstorlekar och som dam. Detaljinfo. www.sportgymbutiken.se

3990 kr

XLC COMP MTB Slitstark och bekväm sko med SPD och dubbar.

Gäller den 1/5-31/8 2013. Vid kÜp av CR-V, Civic och Accord sätts 10 000 kronor in pü ditt Hondakort och vid kÜp av Jazz sätts 5000 kronor in, gäller 2013 ürs modeller i bensinutfÜrande. Nytecknande av Hondakort kan genomfÜras hos din üterfÜrsäljare. Erbjudandet gäller ej juridisk person och kan ej kombineras med andra erbjudanden. BränslefÜrbrukning CR-V, 5,6-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 149180 g/km. Bilen pü bilden kan vara extrautrustad. www.hondacr-v.se.

tĂĽrta!

LAPIERRE RAID 100

Öppet: Mün-Tors 10.00-18.00, Fre 10.00-16.00 Lunchstängt 13.00-14.00 LÜrdagar: 11.00-14.00, SÜndagar stängt

*Ă˜RNVĂ˜GSGATAN 'šTENE s 4EL  s WWWAKESSONSBILNU

699 kr

CYKELSERVICE frĂĽn

295 kr

Träningsutrustning fÜr hem och fÜretag

STALLSIKEN SKÖVDE | Titanvägen 2 | 0500-42 87 00 mündag-fredag 10-19, lÜrdag 10-16, sÜndag 11-16 | www.sportgymbutiken.se


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

6 | SkĂśvde.

Konstchefen vidare

FÜrsäljning & Service 4UBMMÊOHTWÊHFOt5*%")0-.

tel: 0502-100 37

Ă„NTLIGEN SOMMAR!

Jeansshorts

200:PikĂŠ

160:-

3TORG 3KĂšVDE   s Vi finns pĂĽ Facebook!

25%

PĂ… ALLA* TILLBEHĂ–R

11.350:-­ ROM CB 180x200cm Ord.pris 22.710:-­ 550:-­/mün**

QGHUVNDoUDV

X QĂ„MGDN

-­ % 0 6 0 4 PÅ ALL A SÄN

GAR

*

*Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2013 pü ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Ben och madrassskydd rabatteras ej. Priser exkl. ben. Vi reserverar oss fÜr ev. felskrivningar/tryckfel.

Konstchef Ingemar Arnessons styrka är att kläcka idÊer och sjÜsätta dem. – Men jag är ingen fÜrvaltare. DärfÜr sÜker han nu nya utmaningar som kulturchef i Varberg. Bland det fÜrsta han gjorde när han kom hit fÜr fem ür sedan var att delta i att sjÜsätta ombyggnaden av SkÜvde Kulturhus. Institutionen skulle uppdateras infÜr morgondagens behov och digitala mÜjligheter. I hÜst väntar üterinvigningen. Det är en av alla hans �kulturgärningar�, som han säger. Även om han personligen aldrig skulle ta üt sig hela äran, har hans sätt att se pü kultur lett till att intresset Ükat,

Varje torsdag.

�Saker jag vill gÜra�

FÜrklaringen till varfÜr man efter fem intensiva och �fruktsamma ür� drar vidare är fÜr honom enkel. – Jag har saker jag vill gÜra innan jag fyller 65. Han säger att hans primära mül i livet är att bli en bättre människa. – Jag har sedan barnsben levt med att ständigt stü infÜr nya utmaningar. Mina fÜräldrar dog tidigt och jag fick finna min väg pü egen hand. Det har format mig som person. Han har gift sig, bildat familj, skilt sig och fütt barnbarn.

�Jag hoppas ocksü att SkÜvde tar tag i kulturen och inser att det är en tillväxtfaktor. Det hüller inte att bara leva pü handelsutveckling, dü är man fel ute.� – Det finns saker i jobbet som stimulerar mig, som det internationella perspektivet, som kanske inte varit sü synligt här i SkÜvde, men som jag hoppas att man fortsätter att fÜrsÜka utveckla.

Kulturen tllväxtfaktor

När Ingemar Arnesson ser tillbaka pü sin tid i SkÜvde

beskriver han den som lärorik. – Det finns en fin vilja internt. Jag hade inte kunnat üstadkomma allt pü egen hand, det har växt fram gemensamt. Han har lyckats fü med alla pü tüget. – Jag hoppas ocksü att SkÜvde tar tag i kulturen och inser att det är en tillväxtfaktor. Det hüller inte att bara leva pü handelsutveckling, dü är man fel ute. Kulturen ska synliggÜras, ha en stark närvaro i människors vardagsliv och inte enbart fungera som exklusiva utflykter.

Kristina Claesson 0500-78 48 54

kristina.claesson@vgt.se

Ställer hÜga krav pü ny chef FÜrsta september fÜrsvinner Ingemar Arnesson till sitt nya jobb i Varberg. Dü stür SkÜvde fÜrmodligen utan en konstchef. – Det kan bli en tillfällig lÜsning i väntan pü en permanent tillsättning, säger kulturchef Katarina StrÜmgren Sandh. Hon har under en längre tid vetat om att konstchef Ingemar Arnesson sÜkt nya utmaningar pü annat hüll. – Han har sÜkt jobb sedan jag tillträdde min tjänst här i SkÜvde, säger Katarina StrÜmgren Sandh. Konstchefen har hela tiden spelat med Üppna kort. – Det ligger absolut ingen konflikt bakom hans beslut att sÜka nytt jobb. Katarina StrÜmgren Sandh säger att det kan bli en tillfällig lÜsning pü grund av tidsbristen. – Han fick klart med sitt nya jobb fÜr 14 dagar sedan. Nu stür vi infÜr semestrar och fÜrsta september lämnar han oss. Det är knappt om tid.

SÜker även internt

SKÖVDE Hallenbergsrondellen Vipans gränd (vid Coop Extra) Tel 0500-­45 91 99 Öppet Vard 11-­18, LÜr 10-­14, SÜn 12-­16

liksom besÜkssiffrorna till utställningar och installationer. – Det nya Kulturhuset är viktigt fÜr utvecklingen och har potential att pränta in SkÜvde pü kartan, säger Ingemar Arnesson.

Finns det nügon tilltänkt kandidat idag? – Nej, vi har inte ens hunnit annonsera ut tjänsten. Däremot finns det intresse och en stor nyfikenhet utifrün. Jag har fütt samtal frün personer som hÜrt att jobbet är ledigt ryktesvägen. Men vi har ingen färdig kandidat, nej. En fÜrfrügan kommer

Enligt kulturchef Katarina StrĂśmgren Sandh kommer man att sĂśka bĂĽde internt och externt efter en ny konstchef. Bild: KRISTINA CLAESSON

�Kommunen vill satsa och har visioner fÜr kulturen. Kulturhuset fyller ocksü 50 ür nästa ür och det ska fÜrstüs firas.� ocksü att ställas internt. Kommer ni ställa hÜga krav pü den som tar Üver som konstchef? – Ja. Kommunen vill satsa och har visioner fÜr kulturen. Kulturhuset fyller

ocksü 50 ür nästa ür och det ska fÜrstüs firas. Rätt kompetens är viktigt, att personen är trygg i sitt ledarskap och kan samarbeta. – Personen i früga ska kunna tänka nytt, utanfÜr ramarna, och kunna vara en del i ett lag. En flexibel person som ser nyttan i att samarbeta. Katarina StrÜmgren Sandh säger att det inte saknas idÊer fÜr framtiden. – Vi ska Üppna upp Kulturhuset, bli än mer tillgängliga, hitta andra mÜtesplatser och arbeta mer med ferieplatser. Det sistnämnda betyder

att fler unga ska erbjudas mÜjlighet att prova pü kulturarbete, som dansare, musiker och stadsguider exempelvis. – Vi gÜr och kommer att gÜra stÜrre satsningar pü att stärka de ungas ställning. Hur ska satsningarna bekostas? – Det handlar om att vüga fÜrändra i strukturer och samverka med andra aktÜrer; büde fÜreningar och privata kulturaktÜrer. Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Skövde. | 7

mot ny utmaning

“Ja vill göra glad dej mamma! “ blomsterhallen. blogg.se

Hertig Johans Torg 0500-415694

I Skövde centrum sedan 1936

esprit.com

Efter fem år som konstchef i Skövde byter Ingemar Arnesson jobb. I höst börjar han som kulturchef i Varberg. Bild: KRISTINA CLAESSON

ARNESSONS KULTURGÄRNINGAR KONSTCHEF INGEMAR ARNESSON har fått lista de tio – i hans mening – några av de

viktigaste kulturgärningarna under hans fem år i Skövde. Så här ser hans lista ut:

1

OMBYGGNADEN AV SKÖVDE KULTURHUS. Arbetet startade ungefär

samtidigt som Ingemar Arnesson tillträdde sin tjänst som konstchef för fem år sedan. Den ska sätta Skövde på kartan. ”Jag kom in i ett lämpligt skede och hade 17 års erfarenhet med mig från Stockholms Kulturhus. Det var det som lockade då”.

2

KONSTSAMLINGEN. Arnesson har medverkat till att all konst i kommunens konstsamling, inklusive det som hänger ute i förvaltningslokaler och konst i offentlig miljö, blivit registrerad. Den offentliga konsten har också fått en vård- och åtgärdsplan. Totalt rör det sig om cirka 1 600 verk. ” Vi har också infört ett faddersystem där vem som helst kan bli fadder för ett konstverk i det offentliga rummet. Ett 70-tal Skövdebor vakar över 44 verk”.

3

KONSTUPPLEVELSE I SAMARBETEN. ”Vi har strukturerat upp ett

samarbete med andra aktörer för att lyfta fram nya förmågor, som ’Månadens konstnär’ tillsammans med Skövde allmänna konstförening, Skaraborgs Konstgrafiska verkstad och med fotoklubbar för det återkommande ’Fotoplanket’. Konst i nya sammanhang jobbar vi också med, som installationer i affärslokaler och ”trucken”, den rulllande konsthallen, som vi ställde upp på Hertig Johans torg. Sådant är kul att genomföra”.

4

BREDDAT INTRESSET FÖR NYA TEKNIKER. ”Utställningar som

visar på nya konstuttryck inom konsten, som fotografi, film- och ljudkonst och den digitala bilden. Det innebär exempelvis ett filmrum för konstfilm, medieporträtt av konstnärer, som ger mer fördjupning och tillgänglighet för besökarna. Det kommer vi fortsätta med”.

5

”FORMMONTERN” BLIR VOLYM.

”Konsthantverk har tidigare presenterats i liten skala vid Konstmuseets disk och ska nu få ett eget rum för att visa regionalt konsthantverk, form och design. En satsning som också går i led med hur konstnärliga uttryck är gränsöverskridande idag”.

6

DIGITALA BION. ”Där har jag inte själv varit drivande, utan kultursekreterare Anders Ericsson. Men det är en viktig utveckling av den mediala biten. Tekniken kommer även användas till att vidga upplevelsen av utställningar, om de så presenteras i Oslo eller i New York”.

7

MURALMÅLNINGEN PÅ UNGDOMENS HUS NYEPORT. ”Det projektet

har öppnat för ett nytt samarbete tillsammans med utländska konstnärer som kan komma hit, bo och gästarbeta i Skövde. Vi ska framöver äska särskilda medel för att mer kontinuerligt arbeta med det som kallas ’Artist in Residens’ från kommunen och regionen”.

8

BARN OCH UNGDOMSPLAN. ”Tidigare hade vi ingen plan för hur vi förvaltningsmässigt skulle arbeta med det här. Nu finns det en barn- och ungdomsplan, tack vare barn och ungdomssekreterare Marika Ekström med en grupp och i samarbete med skolan. Vi har också etablerat fritidsverksamheter utanför skoltid som Kulturkul och Kulturlabb och från i sommar kompletterar vi Konstverkstan i Skövde Kulturhus med en Öppen verkstad i Konstmuseet som ytterligare förstärker pedagogiken och vår tanke om delaktighet”.

9

NU ÖPPNAR VI VÅR NYA BUTIK! Tors. 30/5 är det dags och det firar vi med 20% på hela sortimentet. VÄLKOMNA ATT FIRA MED OSS! PARTNERSHIP STORE · COMMERCE SKÖVDE

Pool & Spahelg! 25-26 maj kl. 11-15 Vårens bästa erbjudande! Pooler och spabad till superpriser. Tillbehörskampanj för pool och spaägaren. Varmt välkommen till vår butik!

UTSTÄLLNINGAR MED AVTRYCK OCH SOM KAN VISA PÅ BREDDEN INOM KONSTEN. Ett exempel är

konstnären Marianne Lindberg De Geer, som gjort Piggletts, de två grisarna i sten som idag står på Storgatan. ”Hon gjorde också en uppmärksammad installation i kyrkparken med textade skyltar som provocerade. 12 av de 13 skyltarna blev stulna under de tre veckor som installationen varade. Det är intressant vad konst kan beröra”.

10

SKÖVDE KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPRIS FRÅN 2011.

”Det har gjort att vi än mer medvetet jobbat med genusperspektivet i hela verksamheten med uppdrag från regionen. Bland annat synliggör vi genusbaserad konst i konstmuseet och i våra urval och utställningar har vi alltid med en genus- och jämställdhetsaspekt, vilket bland annat betyder att vi lyfter fram fler kvinnliga konstnärer”.

Folkpool Lidköping | Skogvaktarevägen 13, Lidköping Tel 0510-590 440 | Öppet tis-tor 11-18, fre 11-15


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

8 | Skövde.

Från trafik till tänder i SOMMAR

REA

20-70% PÅ UTVALT SORTIMENT 299:-

Zols matstol, vit, ek sits (699:-)

299:-

Zols matstol, oljad ek, PU sits (699:-) PRISERNA GÄLLER T.O.M. 2 JUNI ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

www.chilli.se STALLSIKEN

Trafikverket flyttar in, liksom Folktandvården och hörselverksamheten. Men ännu saknas en hyresgäst. – Vi fick ett avhopp och har inget klart ännu, säger byggherren Christer Rapp. Det handlar om huset som nu reser sig i korsningen mellan Trädgårdsgatan och Kungsgatan, delvis ovanpå lokalerna där Posten låg förr i världen. Här pågår ett bygge som inte är lika flashigt som grannen med sin vidlyftiga glasfasad, men som kommer att rita om kartan i både Skövde och Skaraborg ganska rejält. När huset står klart i vinter är Trafikverket en av de offentliga verksamheter som ska flytta in. Redan i slutet av 2011 blev det känt att Trafikverket skulle flytta sina verksamheter i Mariestad och Falköping till Skövde, och nu närmar det sig alltså. – Ända sedan Trafikverket bildades för tre år sedan har målet varit att de som jobbar med underhåll och samhällsplanering ska sitta tillsammans och lära av varandra, säger Håkan Wennerström, chef för Trafikverket region Väst.

Billigare och effektivare

Nu möts de på halva vägen, de anställda från gamla Banverket i Falköping, och personalen från det som tidigare hette Vägverket i Mariestad, och flyttar ihop i Skövde. – Det handlar om närmare 50 medarbetare totalt, och det blir både billigare och effektivare att sitta i samma lokaler, säger Wennerström.

Vid nerfarten mot Volvos B-port växer det nya myndighetshuset i Skövde upp.

Billigare och effektivare blir det också när folktandvårdens två kliniker i Skövde blir sambo med tandregleringen på ett av våningsplanen i huset. Andra regionverksamheter som ska flytta in är syncentralen och hörsel-

verksamheten inklusive enheten för teckenspråkstolkning. – Hörselrehabiliteringen har i dag lokaler dels på Skaraborgs sjukhus i Skövde, dels på Långgatan i centrala Skövde, säger enhetschef Karin Östman

som konstaterar att det inte är optimalt.

En fattas

Att dessutom flytta till samma ställe som syncentralen kommer att innebära möjligheter att samverka.

Vårens frystork har dödat Den kalla våren har dödat mycket buskar i Skaraborgs trädgårdar. – En grym vinter, suckar trädgårdsmästare Örjan Johnson på Melldala trädgård. Och även blåbärsris i skogarna har drabbats. – Det är våren med varma dagar och kalla nätter som har skadat växter, säger Birgitta Svensson på Rånna försöksstation vid Skövde. Försöksledare Birgitta Svensson förklarar att det inte är de kalla vintrarna som dödar växter. Det som skadar är växelvarmt vä-

Denna vår kom en period när solen värmde på dagarna och med bitande nattkyla. När solen värmde ville växterna ha vatten, men rötterna satt i frusen mark och då torkade de ihjäl.

Värsta på länge

Trädgårdsmästare Örjan Johnson konstaterar att några av de bruna trädgårdsbuskar kan överleva med nya skott, men de flesta är döda. Bild: CHRISTINE ERNIUS

der på våren, eller att det under vintern kommer milda perioder och därefter mer kyla.

Försöksodlingarna på Rånna har inte undgått att drabbas av det växelvarma vårvädret. – Odlade blåbär, hallon och vinbär har tagit skada. I skogen har jag både sett blåbärris som mår bra och som har torkat, säger Birgitta Svensson. Det blåbärris som har klarat sig bra finns där snön låg kvar och skyddade från vårsolens värme.

Örjan Johnsson konstaterar att det var många år sedan det var så stora skador efter en vinter. – Rosor, vintergrönt och annat har drabbats av frystorkning. Det är först nu, när buskarna borde sätta blad, som omfattningen av skadorna i trädgårdarna blir tydligt. För de flesta av de bruna buskarna är hoppet ute, men det är ännu möjligt att några kan lyckas skjuta nya skott. – Så länge det finns något grönt längst ner finns det hopp, säger Örjan Johnson. Anders Axelsson 0500-78 48 53 anders.axelsson@vgt.se


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Skövde. | 9

gamla Posthuset

Skönare dagar. Allt är möjligt.

Bli medlem på clasohlson.se eller i din butik

Picknick dags?

Hos oss hittar du allt för en lyckad picknick. Från muggar och filtar, till lek och underhållning. Välkommen in i närmsta butik eller clasohlson.se och ta del av vårt breda sortiment.

599:-

(795:-)

2 för 169:-

(99:-/st)

Bild: ANNA NYBERG

”Vi förhandlar och är nära ett avslut med en ny hyresgäst.” CHRISTER RAPP

Vid årsskiftet är Posthuset klart för inflyttning, men än så länge fattas en hyresgäst efter att tilltänkta hyresgästen Försäkringskassan hoppade av tidigare i år. – Vi förhandlar och är nära ett avslut med en ny

hyresgäst, säger Christer Rapp, som avslöjar att det handlar om ännu en myndighet, men ännu inte vill säga vilken. Anna Nyberg 0500-78 48 50 anna.nyberg@vgt.se

Kylbox 12 V

Kylväska med tyst fläktkylning och ergonomiskt handtag. Kyler ca 20 °C under omgivande temperatur. 26 liter. 31-5297

Brassestol

Finns i flera färger. 34-3108-1

1195:-

(1395:-)

Bärbar Bluetooth-högtalare

Robust högtalare med bärhandtag. Bluetooth samt 3,5 mm ingång. Drivs via batterier eller elnät. Mått 21x24x24 cm. Finns i flera färger. 38-5369 Svart

bygg | el | multimedia | hem | fritid Både i skogen och i trädgårdar har många buskar torkat till döds under våren. Det blåbärsris som inte hade kvar ett skyddande snötäcke när vårsolen kom har lidit eller dött Bild: ANDERS AXELSSON

Lösningar, inspiration och erbjudanden!

clasohlson.se

Priserna gäller så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 1 augusti 2013. Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt slutförsäljning.


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

10 | Nöje & kultur.

Biotoppen HELGENS mest sedda

filmer.

1. (Ny) Den store Gatsby 2. (Ny) Star Trek Into Darkness 3. (1) Iron Man 3 4. (2) Evil Dead 5. (4) Croodarna 6. (3) Olympus has fallen 7. (5) Oblivion 8. (6) Identity Thief 9. (7) Jakten 10. (15) Röjar - Ralf 11. (8) Warm Bodies 12. (22) Prick och Fläck på pricken 13. (Ny) En gång om året 14. (14) Renoir 15. (9) The Call Listan avser biobesök fredag-söndag. Källa: Filmägarnas kontrollbyrå

Tv-toppen Linnea Henriksson skrev tidigare på engelska. ”Jag har kommit närmare mig själv på svenska och genom att utrycka mig under mitt eget namn. Det är lite läskigt, samtidigt som det kittlar.” Bild: ALEXANDER MAHMOUD

Linnea är lyckligare nu – med Gyllene Tider Linnea Henriksson räds inte att vara supportband till Gyllene Tider. – Det är en ära, säger 26-åringen, som också kan titulera sig Årets artist. Linnea Henriksson har en lång relation med Gyllene Tider, fast hon aldrig tidigare träffat dem personligen. Sedan har de det gemensamt att de ursprungligen är från samma stad, från Halmstad. – När jag var liten skickade jag fram min brorsa för att ta en autograf av Per Gessle, som tankade bilen på Statoil i Halmstad. Nu ska det bli fint att få träffa honom på riktigt, säger Linnea Henriksson. När Gyllene Tider ringde och ville ha med henne på turnén tvekade hon inte. Bara att hon fick frågan var en boost för självför-

LINNEA HENRIKSSON HON BLEV känd genom programmet Idol 2010. Då var hon redan sångerska i jazzbandet Prylf. 2011 SLÄPPTE Linnea Henriksson sin första solosingel ”Väldigt kär/Obegripligt ensam” som hon skrivit tillsammans med Orup. Även delar av debutalbumet ”Till mina älskade och älskare”, som släpptes 30 maj 2012, skrev Henriksson tillsammans med Orup. SOMMAREN 2012 begav sig Linnea Henriksson ut på en sommarturné i Sverige, som under hösten följdes upp av en ytterligare en turné i flera svenska städer. DEN 19 JANUARI 2013 blev Linnea framröstad som Årets artist 2012 i P3:s årliga gala, genom att ha fått flest röster av lyssnarna. SOMMAREN 2013 åker Linnea Henriksson ut med sitt band som support till Gyllene Tider, som ger sig ut på en omfattande Sverigeturné. Källa: Wikipedia

troendet. Den 9:e augusti kommer de till Skövde. – Det blir en utmaning, och jag kommer att se till att publiken blir extra laddad och får en energikick. Hon lovar en upplevelse och svettstänk från scenen. Linnea Henriksson har själv varit ute på turné

sedan förra sommaren, nu funderar hon över hur hon ska klara hösten utan någon bokad turné. Kanske blir det tid för hennes andra album, som redan finns inom henne. Har du varit i Skövde någon gång tidigare? – Nej, jag har ingen rik-

tig relation till Skövde. Jag är fortfarande lite turist i Sverige. Hur ser du på Gyllene Tider? – Jag tycker att de är fantastiska. Om man nått den positionen i sin karriär att man kan dyka upp var åttonde, nionde år för att hålla en konsert, då är man någon.

Utan divalater

Linnea Henriksson säger att Gyllene Tider skulle kunna vara världens divor. – Men de är helt vanliga, fina människor från en alldeles vanlig fin stad. Det är väldigt respektingivande. Du har blivit jämförd med bland andra Veronica Maggio hur ser du på det? – Att bli jämförd med människor som jag tycker gör bra saker är en komplimang. Vi har samma referenser att falla tillbaka på, så det inte så konstigt. Men personligen har jag

aldrig skrivit så mycket som nu och jag kommer jobba mycket mer på att presentera mig själv. Det är inspirerande med den respons jag fått på det jag gjort.

Många förebilder

En av dina förebilder är Lill Lindfors. – Jag får aldrig nog av förebilder. Jag tycker om kvinnor med krut i. Men min första musikaliska kick fick jag faktiskt med Rolling Stones och jag gillar att ramla av stolen ibland. När ramlade du av stolen senast? – När jag såg Springsteen på hans extrakonsert. Det är första gången jag sett honom live. Han är 63 och jag 26. Jag vill också köra på så länge. Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se

PÅ GÅNG: TORSDAG 23 MAJ – TORSDAG 30 MAJ TORSDAG 23 MAJ Inspirationsdag om kompetensutveckling på Högskolan. LÖRDAG 25 MAJ Björn Rosenström och Det Jävla Bandet på Olstorp. Geek Pride Day uppmärksammas på Balthazar.

SÖNDAG 26 MAJ Active sunday på Billingen. Tipspromenad, start vid Åsbotorp. Loppis i Candanzas lokaler. Invigning av jordbruksutställning och årets första guidning i Vallby Sörgården.

MÅNDAG 27 MAJ Musikgymnasiets vårkonsert i Pingstkyrkan. Café Quiz på Rådhuset. TISDAG 28 MAJ Café Quiz på Rådhuset.

ONSDAG 29 MAJ Musikgymnasiets afrokonsert i Helensparken. Tips- och bingopromenad runt Karstorpssjön. Start vid Billingehov. Öppna skogsgläntan, öppen friluftsverksamhet för barn och föräldrar vid Åsbotorp.

FÖRRA veckans mest sedda program.

1. Eurovision Song Contest - finalen (SVT 1, lördag) 3 372 000 2. Ishockey-VM, final: Sverige-Schweiz (TV 4, söndag) 2 913 000 3. Mästarnas mästare (SVT 1, söndag) 1 959 000 4. Ishockey-VM, semifinal: Sverige-Finland (TV 4, lördag) 1 660 000 5. Ishockey-VM, kvartsfinal: Sverige-Kanada (TV 4, torsdag) 1 599 000 6. Eurovision Song Contest - semifinal 1 (SVT 1, tisdag) 1 539 000 7. Studio Eurovision (SVT 1, lördag) 1 527 000 8. Let’s dance (TV 4, fredag) 1 510 000 9. Eurovision Song Contest - semifinal 2 (SVT 1, torsdag) 1 250 000 10. Ishockey-VM: Sverige-Danmark (SVT 1, tisdag) 1 223 000 11. Studio Eurovision (SVT 1, tisdag) 1 134 000 12. Djursjukhuset (SVT 1, måndag) 1 087 000 13. 100 procent bonde (SVT 1, måndag) 973 000 14. New Girl (TV 4, fredag) 888 000 15. Studio Eurovision (SVT 1, torsdag) 831 000 Mätperiod: 13-19/5 2013. Inga nyhetsprogram, sportnytt eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Nöje & kultur. | 11

Walter Bob - musik och rymd Bandkompisarna träffades på rymdgymnasiet i Kiruna Funkpopbandet Walter Bob har just släppt en ep med titeln Light my way. Tanken med är att sprida bandets namn och musik. – Vi ska spela på Kirunafestivalen i sommar, säger basisten Johannes Gillberg från Skövde. Till sommaren tar Johannes studenten från rymdgymnaiset i Kiruna. Han tyckte det var en kul grej att gå där. Men musiken har efter hand blivit det dominerande intresset. Det var för drygt ett år sedan som Walter Bob bildades. Det började med att Johannes och trummisen David Svensson, som båda går på rymndgymnasiet och bodde på samma ställe, bestämde sig för att starta något musikaliskt projekt. – Jag har alltid hållit på med musik och provat mängder av olika instrument. Jag har bland annat

WALTER BOB DENNIS KALLA: gitarr och

sång

DAVID SVENSSON: trum-

mor, percussion

JOHANNES GILLBERG: bas

och kör

AKTUELLA: har släppt

ep:n Light my way och ska bland annat spela på Kirunafestivalen

spelat cello, men på högstadiet gick jag över till gitarr, berättar Johannes.

Blev basist

Killarna fick tips om att ta kontakt med Dennis Kalla. Han blev bandets gitarrist och sångare. Det innebar att de behövde en basist. Johannes tog på sig att göra ett försök och det gick bra. Väldigt bra. – Det är jätteroligt, nu släpper jag inte basen, säger han. Med på inspelningen av ep:n var även en pianist, som senare hoppade av för att satsa på fortsatta studier. Om bandet hit-

Senaste bågmodet i Varnhem Tel 0511-606 99

www.

Johannes Gillberg, Dennis Kalla och David Svensson har just släppt en ep – Light my way – med sitt band Walter Bob. Bild: JOHAN YLITALO

tar någon ny pianist som passar in i gänget, så tar de in en ersättare, annars kör de vidare med tre medlemmar. De har varit ute på några miniturnéer i Kiruna med omnejd, och har flera spelningar inbokade i sommar.

XELLE

Men först ska de spela på Kirunafestivalen i slutet av juni. Då får de samsas med artister som Oscar Linnros, Mikael Wiehe, Miss Li och Rebecka & Fiona. Walter Bob spelar uteslutande eget material

och beskriver sin musik med orden funkpop, svett, sväng, orgasm. – Vi brukar jamma ihop låtarna och har i alla fall tio som vi är väldigt nöjda med. För det mesta är det Dennis som skriver texterna.

.se

I augusti har de planer på att göra några spelningar i Skövdetrakten. – Det ska bli jättekul. Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se

kt & Nytt Anti

Kläder för kvinnliga former. Storlekar 42 till 54. Besök oss på Rydaholms herrgård, Vara. Öppet fred, lörd, sönd 11-17. Tel 0708-12 86 40.

Antikt & Nytt

För personlig heminredning

Månd, onsd, fred 10.00-18.00 Lunch 13.00-14.30 Roteg. 3A, Skövde 0500-41 19 67 Gott om parkering! +ONTANT BETALNING s 6ØLKOMNA

Full av möjligheter.

LÖRDAGSÖPPET 2/3 LÖRDAGSÖPPET 25/5 KL KL. 10.00-13.00 10.00-13.00

N y h et ! Butik: Järnvägsgatan 5, Tidaholm Tel. 0502-103 15, www.tidakok.se

HUSQVARNA RIDER 115B Nyheten R 115B är designad för optimal komfort. Genom det frontmonterade klippaggregatet och den bakmonterade motorn får du överlägsen överblick och mindre avgaser i förarmiljön. Och med rätt tillbehör förvandlar du snabbt din Rider till en året-runt-maskin. Kampanjpris:

29.900:Kampanjpris gäller t.o.m 31/7, eller så långt lagret räcker.

Rek. cirkapris inkl. moms 32.000:-

FALKÖPING GJ Maskin, Fredsg.1, 0515-77 78 00 FLOBY Bo Tidqvist Maskin, Industrig.3, 0515-421 80 GRÄSTORP Axima, Odinsg.15, 0514-107 49 KVÄNUM, KL Maskin AB, Tegelbruksg.2, 0512-79 79 70 LIDKÖPING SH Marin AB, Sockerbruksg.13, 0510-298 98 MARIESTAD Skaraborgs Skog & Landskapsservice, Förrådsg.45, 0501-780 30 MULLSJÖ JÄRNIA Ljungqvists, Skaraborgsg.3, 0392-106 30, SKÖVDE Söderström Skog & Trädgård, Gustav Adolfsg.34, 0500-41 41 30 TIBRO Tibro Skog & Trädgård, Snickareg 1, 0504-129 16 TROLLHÄTTAN Utegolv i Trollhättan, Verkmästarev. 26, 0520-380 48 TÖREBODA Bröderna Anderssons Cykel & Smide AB, Kanalv.3, 0506-109 25 VARA Lindquists Järnhandel, Storg.1, 0512-100 37 Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Har du ett tungt fordon som inte gick igenom besiktningen? Kom till oss, så hjälper vi dig

släcka dina ”2:or”

–Din ackrediterade bilverkstad

Mob. 0702-11 87 44, Tel 0502-203 22


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

12 | Skövde.

Jag är ärrad

J

ag är ärrad. En ärrad själ. I veckan hittade min sambo nämligen en mus, jag upprepar EN MUS, som låg DÖD i vår sophink. Alltså hur äckligt får det lov att bli? En död mus! HUUUUR äckligt undrar jag? Jag dog naturligtvis när jag fick höra det här. Jag dog men valde sedan att tappert återuppstå för att akut kunna ringa till vår vaktmästare. Ja, för vi bor i hyreslägenhet några trappor upp. Ni förstår kanske då hur chockade vi var över att en mus hade letat sig in hela vägen upp till vår lägenhet och dessutom valt att förlägga sin sista vila i vår sophink? En kvart efter fyndet stod Anticimex i köket. ”ASSÅ, ASSÅ, en mu-mu-mu-muuuus!” brölade jag smått hysteriskt. Jag får anta att Anticmex har utbildning även inom krishantering? Jag befann mig nämligen i chock. Jag har aldrig varit med om något äckligare. Möss i all ära, de är supersöta på tv och möjligen ute i naturen, men inte i vår sophink! I vår lägenhet i Göteborg hade vi pälsängrar. Det var så vidrigt att mardrömmar om dessa odjur har gäckat mig av och till under flera år. Men med döda möss i hushållet känns plötsligt pälsängrar som rena rama sällskapsdjuren i jämförelse. Plötsligt vill jag transportera mig bakåt i tiden, tillbaka till lägenheten i Göteborg, och så vill jag ta alla små gulliga pälsängrar i min famn och gosa. Ungefär så.

TILL MIN LÄTTNAD förklarade Anticimexkillen att möss inte har något med hygien att göra. Vi behöver alltså inte sanera hushållet. Vi har bara haft otur att musen lyckats pressa sig in under diskbänken i just vår lägenhet. Det känns som en tröst. Men nu är jag som sagt ärrad. Så fort jag ser en liten dammtuss i ögonvrån så tror jag att det är en gnagare redo att gå till anfall. Tills vidare (fast antagligen permanent) har jag även bommat igen luckorna till diskbänken med hjälp av en stol. Min kille tycker att stolen är en något överdriven säkerhetsåtgärd för det finns antagligen inga fler möss. Men TÄNK OM? Och vem vet hur vältränade möss är nu för tiden? Vips har väl någon av den döda musens deffade kompisar karatesparkat upp luckan, tagit sig ut på köksgolvet och i en enda lång actionfilmsaktig kullerbytta nått vårt sovrum och MIN SÄNG! Konstigare saker har väl hänt. En ärrad själ. Som sagt.

Bio hemma

2

saker som jag känner att det inte är någon idé att ha under småbarnsåren:

1) EN DYR SOFFA Jag blir helt svettig vid tanken på att vi skulle få för oss att köpa hem en dyr och lyxig soffa. Vår nuvarande soffa är nämligen som en stor buffé av diverse matrester. Börjar man skrapa på ytan har man snart fått ihop till en hel måltid. Det låter kanske äckligt, men samtidigt är en kladdig soffa icke att förakta! Till exempel räds jag aldrig eventuella kristider, för svälta det kommer vi aldrig att behöva göra. 2) DYRA TALLRIKAR OCH GLAS

Jag vet inte vad som händer men samtliga glas och tallrikar i vårt hushåll utrotas sakta men säkert. Porslinslagret i köksskåpet sjunker för var dag. En vacker morgon får jag väl dricka kaffe ur en vällingflaska.

MITT BÄSTA fredagsmystips är att poppa popcorn och servera i egentillverkade popcornstrutar. Bara att rulla en bit papper, fäst med tejp och fyll med poppade majskorn. Sätt sedan på en film som är rolig för hela familjen, släck ner i rummet, bulla upp med kuddar och vips har ni ert alldeles egna biomys.

Levande Hemnet Vi går i hustankar jag och min sambo. Minst sagt. Snälla ge mig en altan och en gräsplätt där jag kan rasta mina ungar NU! Jag har en kompis som också går i hustankar, hon har nog tittat på varenda villa i hela stan. Att gå på powerwalk med henne i centrala Skövde är som att promenera med ett levande Hemnet. Hon vet allt om alla hus! Kvadratmeter, renoveringsmöjligheter, utgångspriser... Faktum är att jag tror att det skulle kunna bli business av hennes kunskaper. ”För dig som vill uppleva Hemnet IRL” skulle kompisens slogan kunna vara. Sen kan hon och jag ha guidade turer genom stan. Mäklarfirmorna kommer att slåss om oss.

Bästa pysselaffären Bästa pysselaffären i staden just nu är Nollfemhundra. Dit brukar jag och barnen gå när vi känner pysselsuget slå till. Nu senast handlade vi fina pärlor som blivit till armband och halsband.

Lathet är inget handikapp BÄSTA SKYLTEN JUST NU sitter på Ica Norrmalms parkering. ”Lathet är inget handikapp” står det vid handikapparkeringen. På parkeringen vid Elins Esplanad eftersöker jag nu en skylt som säger ”Lathet är inget barn”. Jo, för som ni kanske vet finns det familjeparkeringar precis vid ingången till Elins som är till för dem som kommer dragande med ett eller flera barn i släptåg och sålunda behöver både extra utrymme och mer tid att möckla sig ur bilen. Ganska ofta tycker jag mig se högst barnlösa människor parkera just där? Lathet är inget barn, som sagt.

MOAS MÅSTEN MOA ALLANSSON

Läs Moas blogg på spiderchick.nu

Knark är bajs, är bajs, är bajs D

ET ÄR INTE OFTA jag vet vad du som läsare kommer att tycka om det jag skriver. Påfallande ofta blir jag överraskad, och får kommentarer om saker jag inte visste om att jag uttryckt. Men i dag är det annorlunda. Jag vet exakt vilken typ av kommentarer som kommer att droppa in, bara med det enkla konstaterandet att knark är bajs. DROGLIBERALISMEN frodas på nätet och bland våra unga. Närande sig på det faktum att ett påstående blir sant bara det upprepas tillräckligt ofta. Att narkotika är ofarligt är just ett sådant påstående, som upprepas i unga forum. Så många gånger att de som inte har en susning nu har börjat tycka att tja, det kanske inte är så farligt ändå? Det flesta av oss vuxna tycks inte vilja eller våga svara, utan låter påståendena stå obesvarade. Och så upprepas påstå-

endena tills de framstår som oomkullrunkeliga fakta. JAG VET HUR psalmerna går. Varje gång vi skriver något som kan andas kritik mot drogliberalism plingar det till i mejlen. Vanligast är påståendet att det är lögn att påstå att droger är farliga. Att det är falsk skräckpropaganda från vuxenvärlden, till enbart för att styra och ställa. Jag har använt droger i flera år och har inte tagit någon skada. Jag har använt droger i flera år och har inte tagit någon skada. Jag har använt droger i flera år och har inte tagit någon skada. Kan det stå i mejlen. PÅFALLANDE OFTA använder sig drogliberalerna av kemiska formler för att styrka sina påståenden, i ett försök att klä in sina ord i något som ger trovärdighet. Ingen av dem har någonsin besökt en toxenhet på några av våra sjukhus. Ingen av dem har besökt de behandlingshem där

motbevisen finns. Istället ägnar de sig åt att upprepa påstående att bajs är bra, i vetskap om att det blir sant om det bara upprepas tillräckligt många gånger. Drogliberalerrna läser inte vetenskapliga undersökningar, såvida de inte tros vara till stöd för dem. Kanske är det faktum att marijuanaexponering bland ungdomar minskar IQ svar på frågan varför. Marijuanas aktiva ämne THC binds vid ungdomars hjärna. Följdverkningar blir permanenta psykoser och vanföreställningar. SÅ SKULLE VI kunna fortsätta, men vuxenvärlden verkar ha gett upp. Det faktum att två ungdomsförbund nu i sina partiprogram skrivit in krav på legalisering borde kanske inte uppröra. Båda ungdomsförbunden hör till partier som slåss för sin överlevnad, och kanske försvinner deras ställningstagande med moderpartierna. Men det faktum att två

ungdomsförbund, som ändå förväntas innehålla krafter som skulle kunna ta över vårt land om tio-tjugo år, ger sig in så blåögd i debatten är makalöst. Än mer förvånande är det att moderpartierna inte tydligare tar ställning. VANLIGAST ÄR påståendet att narkotika inte skulle vara en farligare drog än alkoholen. Om det kan vi diskutera till korna kommer hem från sätern. Om alkohol hade dykt upp i dag hade vi förmodligen förbjudit drogen direkt. Jag är ingen kemist, eller biolog. Alla ni som skriver mejl i detta nu, och vill över-

tyga mig om hur fel jag har, är välkomna att följa med en dag i tingsrätten. Att gå igenom de kanske 25-30 mål som dyker upp varje dag, varje dag under hela året. Nästan samtliga har en gemensam nämnare, droger i någon form. Det är inte mer droger världen behöver. Definitivt inte fler. För övrigt: Jobbar man som krönikör måste man ta de chanser som ges. Därför: grattis på mors dag, mamma. Jodå, jag lovar att komma med liljekonvaljer i år också, men här får du en hälsning i förskott. Och det får ni ta som en hälsning till världens viktigaste människor: alla mammor.

KRÖNIKA BÖRJE ANDERSSON


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Stora & smĂĽ. | 13 20 Ă…R I BRANSCHEN

SKĂ–VDE NĂ„RRADIO 90,4 MHZ

0500-48 35 81 0706-41 17 15 Cylinda, Asko, Electrolux, Siemens, Bosch, Husqvarna, Whirlpool m.fl.

REIJO’S

HUSHĂ…LLSSERVICE REIJO TOLONEN

Minnesgüva Hedra minnet av en närstüende. Skänk en minnesgüva eller starta en minnesinsamling pü cancerfonden.se

020-59 59 59 | pg: 90 1986-0

FĂ–RSOMMARERBJUDANDE

50 ür har gütt sedan de fÜrsta människorna flyttade in pü Dalslänten. Bild: WIVI-ANNE ANDERSSON

Dalslänten 50 ür BostadsrättsfÜreningen firar BostadsrättsfÜreningen Dalslänten pü Dalvägen fyller 50 ür i sommar och detta ska firas den 1 juni. – Det blir flagghissning, tal, süng, spex, türtkalas och gemensam middag pü Gothia science park, säger Roger Edvinsson, ordfÜrande i fÜreningen sedan 2006. Mycket har hänt sedan lägenheterna invigdes 1963. Dü hade SkÜvde 24 786 invünare. Det som hänt inom fÜreningen pü de här 50 üren är bland annat att kÜksfläktar installerades 1966, 1997 invigdes en ny bouleplan och samma ür fick de HSB:s miljÜpris efter att ha satsat pü fällständig kompostering och 2012 byttes fÜnster och balkongdÜrrar. Årsavgiften har sedan starten Ükat

Roger Edvinsson är ordfÜrande i bostadsrättsfÜreningen Dalslänten. Han bodde här redan pü 1960-talet. Bilden är tagen pü Dalvägen 17d, 1965. Bild: ULLA EDVINSSON

frĂĽn 47 per kvadratmeter till dagens 507 kronor per kvadratmeter.

Fem kvar frĂĽn starten

I fem av de 60 lägenheterna bor fortfarande personer som bott där sedan starten 1963. Roger Edvinsson har bott i omrüdet i tvü om-

NYFĂ–DDA

güngar. FÜrst flyttade han dit med sina fÜräldrar som 15-üring när omrüdet var nybyggt. Hans mamma bodde kvar till slutet pü 1970-talet. Sedan flyttade han och hans fru tillbaka 1998 och de har bott där sedan dess. Själva kallar sig fÜreningen fÜr det attraktivaste omrüdet i SkÜvde. – Det är en välskÜtt fÜrening och väl underhüllna fastigheter med ett attraktivt läge, med promenadavstünd till det mesta, det är god efterfrügan pü de här lägenheterna, säger Roger. Frün bÜrjan var det främst barnfamiljer som bosatte sig i fÜreningen, men med üren har medelüldern i omrüdet Ükat. – Men nu bÜrjar vi fü in barnfamiljer igen, det uppskattar vi, säger Roger Edvinsson. Rasmus Thedin

Gäller pü ord. priser fredag & lÜrdag 24-25/5

LĂśrdagsĂśppet 10-14

+ BUTIK 40 Katarina

Commerce Kungsgatan

4EL   s 3KOLGATAN 3KĂšVDE žPPET MĂ?NDAG FREDAG  LUNCH  www.butik40plus.se

Skolgatan Eric Ugglas plats

Samtal om Sorg Har du drabbats av sorg mitt i livet? Vill du dela dina tankar med andra i samma situation? Välkommen till Sjukhuskyrkans samtalsgrupp! Start 30 maj kl 18 Anmälan senast 27 maj 0500-43 10 00 www.svenskakyrkan.se/ skovde/sjukhuskyrkan Sjukhuskyrkan

Skaraborgs sjukhus SkĂśvde

HYrY YYHYrY =PĂ„ =PĂ„ TLKTĂ„LK UĂ„ HULY HLIQYI\K Q\KHU H KL

U UKLU

0500-78 48 70 red.sn@vgt.se

Skicka in din BB-bild.

Välkommen William Johnny Larsson och Therese Eriksson fick den 4 mars en son som vägde 3215 gr och var 49 cm lüng. Storasystrar heter Felicia och Saga.

I HELA BUTIKEN

VĂ„LKOMMEN IN!

Maila in din egen bild och text till familj.vgt@vgt.se De nyfÜdda publiceras pü SN:s familjesidor helt utan kostnad! Välkommen Anton! Den 24 april fÜddes vür lille prins pü Skaraborgs sjukhus. Han vägde 3970 g och var 53 cm lüng. Tack till all fantastisk personal och fÜr alla fina gratulationer! Mia Magnusson och Janne Kantola.

20% Storgatan

Torsdag 23 maj: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 12.00 Dana Dragomir 13.00 Barnsünger 14.00 LenaMaria m.fl. 15.00 Taube 16.00 I välsignan och frÜjd 17.00 Genesis, Queen 18.00 I musikens värld 19.00– 20.00 Finnradio Fredag 24 maj: 06.15– 06.45 Go’morron SkÜvde 08.15 Go’morron SkÜvde (R) 12.00 Puccini m.m. 13.00 Roland Cedermark m.fl. 14.00 Pianomusik 15.00 Filmmusik m.m. 16.15 Nyheter frün Israel 16.30 Vägen genom Bibeln (R) 18.00 Radio VästerhÜjd 18.30 Solskenssünger 19.00– 20.00 Klassisk gitarr LÜrdag 25 maj: 10.00– 10.15 Nyheter frün Israel 12.00 Scalatrion 13.00 Calluna, Scheinkvartetten 14.00 Dan Korn berättar 15.00 I musikens värld (R) 16.00 Klassiska favoriter 17.00 Spelmansstämma m.m. 18.00 Pianosonater 19.00–20.00 SüngarbrÜder SÜndag 26 maj: 10.00 InfÜr gudstjänsten 10.30 Gudstjänst 12.00 CarlOlof Hultby sjunger 13.00 Hemvärnets musikkür m.m. 14.00 GehÜrspelarna m.m. 15.00 Country 16.00 Solistkvartetten m.m. 17.00 Karibisk musik 18.00 Benny Goodman m.fl. 19.00 TaizÊsünger 20.00–21.00 Rätt liv Mündag 27 maj: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 12.00 Vivaldi m.m. 13.00 Suzanne Osmar m.fl. 14.00 Rulle LÜvgren m.fl. 15.00 Utbult, Carola m.m. 16.00 Strängmusik 17.00 Disskanten m.m. 18.00 Mariestads Dragspelsklubb 19.00–20.00 40-talsmelodier Tisdag 28 maj: 06.15– 06.45 Go’morron SkÜvde 08.15 Go’morron SkÜvde (R) 12.00 Frün Chopin till Rachmaninoff 13.00 Ukulelegruppen Vilske-Kleva 14.00 U2, Springsteen 15.00 Prins OscarskÜren m.m. 16.00 Villigt kommer ditt folk 17.00 Niklas Eklund barocktrumpet 18.00 Kurt KjellÊÊn m.fl. 19.00–20.00 Joni Eareckson Onsdag 29 maj: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 12.00 Schubert 13.00 Mats Ljung m.fl. 14.00 Jussi BjÜrling 15.00 Bengt Johansson m.fl. 16.00 Lasse LÜnndahl 17.00 Visfavoriter 18.00 The Real Group 19.00 Familjen Frid 20.00 Onsdagskväll frün Filadelfia Tidan Torsdag 30 maj: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 12.00 PRO Norrmalm 13.00 Utbult, Carola m.m. 14.00 Emma Kirkby sjunger Händel 15.00 Annelie Robertin m.fl. 16.00 Elov och Ragnhild Larsson 17.00 Lee Ann Rimes 18.00 I musikens värld 19.00–20.00 Finnradio

Tidningen fĂśr dig i SkĂśvde.

Reparerar dina vitvaror!

Vi tar emot hÜgupplÜsta foton i jpg-format och texten: fÜräldrarnas namn, adress, fÜdelsedatum, barnets namn, kÜn, vikt, längd, syskon

SLY 7r\[]HSKHTVKLS BĂ„DDMADRASS

PĂ… KĂ–PET

*Gäller Ekens Element och Ekens Essens Kontinentalsängar och Ställbar sängar inkl. bäddmadrass Fastex.

Ninja utegrupp

Svart konstrotting. Runt bord, 120 cm, inkl 4 karmstolar.

LAGERPRIS

 Ord. pris: 7.590:-

INREDNINGSHUSET +!0,!.3'!4!. -!2)%3*ž 3+ž6$% s   s 777! -/",%23% MÅNDAG-FREDAG 10-19, LÖRDAG 10-15, SÖNDAG 11-16


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

14 | Sport.

Skövde KIK möter Fagersanna/Mölltorp-Brevik på lördag. Bild: JENS FRANSSON

HELGENS MATCHER

På Lundenskolan tränas det för fullt inför helgens Klassfotboll.

Bild: JANNICA ERNFRIDSSON

Hjältar och stjärnor laddar för årets stora fotbollsfest Nu tränas det för fullt. Till helg tar Lundens Hjältar och Stjärnor och nästan 3 000 andra barn sig an utmaningen Klassfotbollen. På Lundeskolans fotbollsplan sparkas det boll för fullt. Idag tränas det bland annat passningsspel och skott på mål. En av anledningarna till all fotbollsträning är Klassfotbollen, där 2 860 barn i 255 lag är anmälda från hela Skövde kommun. De yngsta går i förskoleklassen och nytt för i år är att ungdomar ända till och med åttonde klass får vara med och spela. Förra året var det 2809 deltagare i 243 lag som spelade 619 matcher på två dagar.

Isabelle Westman, Klara Sandholm, Ebba Brenden och Tage Johansson är fyra av 2 860 barn som deltar i årets Klassfotboll.

– Jag har varit med förut, det är jätteroligt. Då gick det ganska bra, säger Tage Johansson.

Laddade

Han och hans klasskompisar i årskurs 1 på Lunden-

skolan har anmält två lag, Lundens Hjältar och Lundens Stjärnor. – Det är för att vi ska få spela så mycket som möjligt, säger Ebba Brenden. Emma Karadag och Bellma Hrkic är taggade till

Så många i klassen vill vara med i Kassfotbollen att de har varit tvungna att skapa två lag, Lundens Hjältar och Lundens Stjärnor.

tusen inför matchstart på lördag. – Jag spelar i ett fotbollslag redan. Och jag tycker om fotboll för att det är så roligt att hålla på med en boll, säger Emma Karadag. Bellma håller med. Hon

Pelargonfrossa! 30 olika sorter från egen odling

brukar vara med sin bror på hans fotbollsträningar. – Jag är jättebra på pass med bredsida och så är jag snabb, säger Bellma. Jannica Ernfridsson 0500 - 78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se

FREDAG 24 MAJ FOTBOLL Herrar, division 5 Västergötland nordöstra Värings GoIF - Jula Herrar, division 6 Skara Lerdala IF - Varnhem Herrar, division 6 Mariestad Tidans IF - Gullspångs IF 2 Herrar, division 6 Tidaholm Igelstorps IK - Falköping UFC Tomten - Borgunda IK Damer, division 2 Västergötland norra Råda - Ulvåkers IF Hörnebo - Våmbs IF Damer, division 4 Västergötland norra Vretens BK - Tymer/Lerdala LÖRDAG 25 MAJ AMERIKANSK FOTBOLL Herrar, division 1 västra Borås - Skövde Dukes FOTBOLL Herrar, division 4 Västergötland norra IFK Värsås - Ulvåkers IF Herrar, division 5 Västergötland nordöstra Lundsbrunn - Skultorps IF Kinne-Vedum - IF Tymer Damer, division 2 Västergötland norra Skövde KIK - Fagersanna/ Mölltorp-Brevik Damer, division 3 Västergötland norra Norra Fågelås - Skultorps IF Damer, division 4 Västergötland norra Björsäter - Igelstorps IK SOFTBOLL Damer, elitserien Söder - Skövde Saints SÖNDAG 26 MAJ FOTBOLL Damer, division 4 Västergötland norra Tidavad - IFK Värsås

Välkommen till specialisten på sommarblommor! Nu ännu större! 3500 kvm fyllt med ännu fler vackra blommor från egen odling.

Kraftig Pelargon endast 25:-! Mors dag tips! Ampel med Lobelia eller Jordgubbe 100:Jättefina blandamplar 180:- Surfina 140:-

Stor Surfinia 35:-, Dahlia 25:-, Verbena 35:-, Tomatplantor 25:Tagetes, Snöflinga, Husarknapp, Salvia och mycket, mycket mer...

Vard 10-18, lör 10-15, sön 10-13. Tel 0511-599 99 Mellan väg 44 och Kinne-Vedums kyrka. När pris och kvalitet får avgöra du till Kinne-Vedum bör köra!


Flytta med  Länsförsäkringar

LD Länsdeklarerad betyder

att bostaden är besiktigad innan försäljning.

SKÖVDE

LD

LD

LD

FRILIGGANDE VILLA SKULTORP

FRILIGGANDE VILLA SKULTORP

FRILIGGANDE VILLA SKULTORP

FRILIGGANDE VILLA SKULTORP

Lugnt och avskilt läge, med närhet till Skultorp. Barnvänlig tomt. Två altaner, varav en med morgon- och en med eftermiddagssol. Låg driftkostnad med luftvärmepump och återvinning samt pelletskamin. Dubbelgarage med el-portar och vattenburen golvvärme. Skolbussen stannar ca 300 m från huset.

Ett perfekt boende för den som vill ha ett ljust och luftigt hem med möjlighet till 5 sovrum. Minimal tomt att sköta men istället har man stora altaner där hela släkten får plats. Lugnt och enkelt boende med närhet till skola, dagis, badsjö, affär och buss. Låga driftkostnader med luft/luftvärmepump samt kamin.

En perfekt villa på en trevlig och barnvänlig tomt. Ytjordvärme från -06 ger låg driftkostnad och den öppna spisen i vardagsrummet ger både värme och en hög mysfaktor. Två altaner, båda i syd/väst, där man kan njuta av eftermiddagssolen. Garage i källaren. Närhet till skola, dagis, buss, affär, badsjö och härliga strövområden.

Nytt och fräscht med öppen och luftig planlösning. Mysig kamin, centralt placerad vid matbord och vardagsrum. Här har du fördelen att själv få planera din trädgård då den idag är helt oplanerad. Bra läge nära dagis, fotbollsplan m m.

LORINGA SOLGLÄNTAN 1 BOAREA CA 136 M² / 4 ROK ENERGIPRESTANDA 55 kWh/M² ÅR TOMTYTA 1 458 M²

PILVÄGEN 8 A BOAREA CA 165 M² / 7 ROK ENERGIPRESTANDA 74 kWh/M² ÅR TOMTYTA 704 M²

VALTHORNSVÄGEN 24 BOAREA CA 89 M² / 3 ROK ENERGIPRESTANDA 25 kWh/M² ÅR TOMTYTA 1 029 M²

BRYGGHUSVÄGEN 28 BOAREA CA 148 M² / 4-5 ROK ENERGIPRESTANDA 38 kWh/M² ÅR TOMTYTA 955 M²

PRIS 2 495 000 KR/EL HBJ VISNING MÅ 27/5 BOKA TID MÄKLARE ROGER NERO TELEFON 0500-777118

PRIS 1 975 000 KR/EL HBJ VISNING MÅ 27/5 BOKA TID MÄKLARE MARIA AXÉN ALEX TELEFON 0500-777116

PRIS 1 695 000 KR/EL HBJ VISNING TI 11/6 BOKA TID MÄKLARE MARIA AXÉN ALEX TELEFON 0500-777116

PRIS 2 795 000 KR/EL HBJ VISNING ENL ÖK MÄKLARE MARIA AXÉN ALEX TELEFON 0500-777116

SKÖVDE

LD

LD

FRILIGGANDE VILLA TIMMERSDALA

FRILIGGANDE VILLA FLISTAD

VILLA TRÄDGÅRDSSTADEN

FRILIGGANDE VILLA TIMMERSDALA

En välvårdad och trevlig villa med en stor härlig tomt. Garage, carport och övriga utrymmen för hobby eller förvaring. Både balkong och inglasat uterum. Det finns även en egen brunn på tomten för bevattning.

Villa i bra skick där det mesta är renoverat. Lugnt läge med en stor trädgård. Övervåningen är nyrenoverad 2011. Bottenvåningen är renoverad mellan åren 2007-2013. Nya fönster i hela huset.

Unik villa uppfört 2011 i engelsk New Port stil. Varje detalj i detta hus är genomtänkt och påkostad. Golvvärme i hela huset via fjärrvärme, stort dubbelgarage i anslutning till huskroppen, möjlighet till 5 fullstora sovrum. Energieffektivt med låga driftskostnader.

Gedigen större villa i Timmersdala med 5 sovrum. Stort härligt vardagsrum med utgång till trädgård. Nyrenoverat badrum från 2007 på entréplanet. Närhet till lekplats och dagis, perfekt för en barnfamilj.

SKÖVDEVÄGEN 6 BOAREA CA 140 M² / 4 ROK TOMTYTA 2 521 M²

FLISTAD FINNABODA BOAREA CA 119 M² / 5 ROK TOMTYTA 4 047 M²

KABBLAGÅRDSGATAN 33 BOAREA CA 236 M² / 8 ROK TOMTYTA 992 M² PRIS 5 195 000 KR/EL HBJ

KÄRLEKSSTIGEN 17 BOAREA CA 168 M² / 7 ROK ENERGIPRESTANDA 99 kWh/M² ÅR TOMTYTA 948 M²

PRIS 925 000 KR/EL HBJ VISNING ENL ÖK MÄKLARE ROGER NERO TELEFON 0500-777118

PRIS 695 000 KR/EL HBJ VISNING ENL ÖK MÄKLARE ROGER NERO TELEFON 0500-777118

VISNING ENL ÖK MÄKLARE RIKARD NERO TELEFON 0500-777117

PRIS 995 000 KR/EL HBJ VISNING ENL ÖK MÄKLARE ROGER NERO TELEFON 0500-777118

SKÖVDE

Vi söker  

3:A NORRMALM

2:A NORRMALM

2:A HENTORP

Bostadsrättsparhus med allt i ett plan. 2 sovrum med möjlighet att göra ett tredje. Fräscht kök och badrum. Carport och två uteplatser.

Ett lugnt 55+ boende med uteplatser i både öst och väst. Bra planerad lägenhet i ett parhus. Trevlig och välskött förening. Närhet till Elins Espland mm.

Välplanerad bostadsrättslägenhet med balkong i trevligt västerläge. Bra med plats även för de som tänkt att bo två. Bra skick, bara att flytta in.

GRUBBAVÄGEN 25 A BOAREA CA 91,5 M² / 3 ROK ENERGIPRESTANDA 116 kWh/M² ÅR PRIS 745 000 KR/EL HBJ

MARIEHOVSVÄGEN 32 BOAREA CA 63 M² / 2 ROK ENERGIPRESTANDA 215 kWh/M² ÅR PRIS 645 000 KR/EL HBJ

GRÖNA VÄGEN 54 B, VÅN 2/3 BOAREA CA 57 M² / 2 ROK ENERGIPRESTANDA 151 kWh/M² ÅR PRIS 375 000 KR/EL HBJ

AVGIFT 5 877 KR VISNING TO 30/5 BOKA TID MÄKLARE MARIA AXÉN ALEX TELEFON 0500-777116

SKÖVDE

Problemfritt boende i barnvänliga Hentorp. Här får du känslan av ett eget radhus men slipper det yttre underhållet. Renoverat de senaste åren, bl a helkaklat badrum på övervåning, kaklad gästtoalett, nytt kök, inglasad uteplats m.m. AVGIFT 5 195 KR VISNING ENL ÖK MÄKLARE RIKARD NERO TELEFON 0500-777117

Skövde Commercegallerian, 0500-777 111

www.lansfast.se

AVGIFT 3 166 KR VISNING MÅ 27/5 BOKA TID MÄKLARE RIKARD NERO TELEFON 0500-777117

till en   heltäckande   fastighets-­ förmedling. Kontakta: ROGER NERO 0500-777 118 roger.nero@lfr.se

5:A HENTORP

GRÖNA VÄGEN 47 D BOAREA CA 111 M² / 5 ROK ENERGIPRESTANDA 204 kWh/M² ÅR PRIS 1 845 000 KR/EL HBJ

AVGIFT 4 288 KR VISNING TI 28/5 BOKA TID MÄKLARE MARIA AXÉN ALEX TELEFON 0500-777116

en duktig   mäklare  


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

16 | Tema student & fest.

Tidningen fĂśr alla hushĂĽll i SkĂśvde.

ALLT fĂśr student & examen! I din

brevlĂĽda varje torsdag.

Dax att beställa skylten!

Hertig Johans gata 17, SkĂśvde Ă–ppet: vardagar 10-18, lĂśrdagar 10-14

200 kr rabatt

pü Vans skor Gäller to-sÜ

Red Devil SkĂśvde Commerce, Ăśvre plan 0500-41 66 16 | reddevil.se(ERTIG *OHANSG 3+ž6$% s   FRISÚR  

&¯2'!.!,93 s 34),!.!,93 s -!+%50+523 s &2)3ž2

– Butiken med de - Mode & Styling rätta färgerna

www.laclasse.se

+LIPP UT ANNONSEN OCH TA MED TILL BUTIKEN SĂ? FĂ?R DU

15% PĂ… VALFRI VARA!

'Ă‹LLER TOM 

Alltid uppdaterad. Gilla SN pĂĽ Facebook.

Rebecca Olsson, Sofie Hvass, Erica Feltsten och Amanda KylÊn är Üverens om att studentklänningen bÜr vara vit. Rebecca och Sofie bär klänningar frün Vero Moda och smycken frün Glitter. Erica bär en klänning frün Ginatricot samt smycken och väska frün Glitter. Amandas klänning och smycken kommer frün La Ramie. Skor frün DNA. Bild: ANNA KUYLENSTIERNA


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Tema student & fest. | 17

Studentfrossa med fĂśrsta generationen stylistelever

Ă–ppet till 21.00 Tel 0500-411 233 STORGATAN 40, SKĂ–VDE Ă…SA SĂ–DERLUND

Plusgymnasiet firar sin fÜrsta ürskull studenter i ür. Sex av treorna pü stylistprogrammet gick loss bland vita blüsor, balklänningar, smycken och smink. Det blev en blandning av bÜljande tyger, hÜga klackar, glitter och glädje. Erica Feltsten, Rebecca Olsson, Amanda KylÊn, Sofie Hvass, Lotten Jansson och Josefine Johansson kan räkna dagarna nu. FÜr tre ür sedan tillhÜrde de Plusgymnasiets fÜrsta elever i SkÜvde. Nu lämnar de skolan med nya kunskaper i bagaget, fÜr att mÜta resten av livet. – Det känns bra. Det är roligt att ta studenten, säger Josefine Johansson, som funderar pü att läsa vidare inom nügot klädrelaterat omrüde. Kanske blir det Folkuniversitetets utbildning i modedesign till att bÜrja med. Flera av klasskamraterna ser framfÜr allt fram emot friheten, att slippa plugga ett tag, kanske jobba lite och fundera pü vad de ska gÜra sedan. – Jag ska sommarjobba i klädbutik. FÜrhoppningsvis kan jag fü en fast tjänst. Om jag känner fÜr att plugga vidare sedan für jag gÜra det dü, säger Sofie Hvass. – Jag har sÜkt utbildningar inom hälsa och fitness och sÜker lite jobb. Jag vet inte om jag vill jobba eller plugga, säger Erica Feltsten.

Vi XXXIVMUNBSLDPNt#PLBHĂŠSOBPOMJOF erbjuder dig:t,MJQQOJOHtFĂŠSHOJOHt4MJOHPS tPerNBOFOUt/Z4UJMtFransfĂśrlängning 4LĂšWEF t4LBSB tPerNBOFOUGSBOTCĂšSKOJOHt½SPOIĂŒMUBHOJOH 'BMLĂšQJOH

Festfin

Hertig Johans gata 15, 541 30 SkĂśvde, Tel.tXXXIVMUNBSLDPNt#PLBHĂŠrna online!

Hos oss finner du klänningar till süväl den lilla som den stora festen.

3ANDTORGET s 3KĂšVDE s  

Välkommen till oss! 4ELEFON   s +OMMUNALHUSPL 

Vi har ALLT fĂśr

Türfyllt farväl

Stylistläraren Marie Edevüng Berg kan inte lüta bli att känna visst vemod Üver att eleverna ska lämna skolan. – Jag skrev tal igür och bÜrjade grüta bara jag skrev det. Hur ska det gü när jag ska hülla talet? Lotten Jansson är nÜjd med sina tre ür pü skolan. – Det har varit stor bredd, med olika omrüden: naglar, hür, smink ... Lotten har fütt lÜsÜgonfransar och en balfrisyr av Josefine Jansson. De har büda valt riktigt karamellknalliga balklänningar till stylingen, med rejält med strass pü liven. Till en südan klänning behÜvs egentligen inte sü mycket smycken.

Det är vitt som gäller

När det gäller klänningen till själva studentdagen, kan den vara lüng, kort, i spets eller slät, men stylis-

Lotten Jonsson och Josefine Johansson valde färgstarka balklänningar frün Kristinaboden. Väskor och smycken kommer ocksü därifrün.

STUDENTEN! Storg. 50, SkĂśvde, 0500-48 50 35

www.partaj.se

Handelsträdgürd med blomsterbutik Gü ifrün det vita och satsa pü färg pü fÜtterna. Skor frün DNA.

televerna är Üverens om en sak: den ska vara vit. – FÜr mig är det studenten, säger Sofie Hvass. – Det har alltid varit sü, säger Erica Feltsten. Skorna, däremot, kan man välja i vilken färg man vill. Rebecca Olsson har till

HÜga klackar eller glittriga loafers – büda är rätt till studentklänningen. Skor frün DNA.

exempel valt ett par riktigt hÜgklackade skor i limegrÜnt och turkost, med nitar pü hälen. Det gür lika bra med platta skor om man vill ha nügot mer bekvämt. Amanda KylÊn har valt silverglittriga loafers till sin knäkorta klänning,

som ser ut som nügot en älva skulle passa i.

studentflaket. Det blir lättare att hoppa loss dü och det är ändü ingen som ser dem. Om du har en Ümtülig klänning kan

det till och med vara värt att planera in ett klänningsbyte. STUDENTMÖSSA passar bäst pü utsläppt hür – plattüngat eller lockat –

eller fler

150:-/st ord.pris 249:-/st

Anna Kuylenstierna 0500-78 48 56

anna.kuylenstierna@vgt.se

Ă–ppet hela sommaren!

NÅGRA STYLISTTIPS INFÖR STUDENTEN VÄLJ ETT PAR bekväma skor att ha pü

Vid kĂśp av 4 st amplar

eller med en lüg knut i nacken. OM DU HAR en klänning med mycket strass till balen krävs egentligen inga smycken.

www.mastersblommor.se Västerbyvägen 13, GÜtene. Tel 0511-503 51 Öppet: Mündag-fredag 09-18 ‡lÜr 25 maj GÜtenelÜrdan 09-15 sÜn 26 maj morsdag 10-14


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

18 | Tema student & fest.

Vem var en fena på spanska, vem stack till Staterna efter studenten och vem pluggade litteraturvetenskap med hjälp av en bok som gått i arv från Jan Björklund? Läs vad ett gäng lokala profiler minns från tiden kring studenten.

Så minns de studenten JOHANNA PETTERSSON, musiker och sångerska i Timoteij Var och när tog du studenten? Från vilken linje/vilket program? – Från MoP 2010. När jag gick var det ett specialutformat program på Katedralskolan i Skara. Det fanns olika inriktningar och jag gick inriktningen singer/songwriter. Vilket är ditt starkaste minne från studenten? – Åh, det finns så många! Det är så roligt i Skara, eftersom det är så mycket mer än bara den dagen. Hela studentveckan är det olika saker varje kväll. Det jag tyckte var roligast är balen på Stadt. Alla var så lyckliga och fina. Det var så roligt att se att alla hade gått in för det så mycket. Vi hade vår stu-

Kristina Appelqvist fick ärva Jan Björklunds bok i litteraturhistoria när hon studerade på Marks gymnasium. Bild: PRIVAT

KRISTINA APPELQVIST, författare Var och när tog du studenten? Från vilken linje/vilket program? – Jag tog studenten på Marks gymnasieskola i Skene, samma som Jan Björklund. Han har ju drivit hårt det här med litterär kanon i skolan. När jag kom till åk 3 och fick min bok i litteraturhistoria i svenska var det Jan Björklund som hade haft boken tidigare och den var helt oanvänd! Vi har skrattat åt det senare när jag nämnt det för honom; han medgav att han kanske inte hade läst så mycket i boken. Jag tog studenten 1987 och gick humanistisk linje. Vilket är ditt starkaste minne från studenten? – Jag har ett minne som jag faktiskt ryser när jag tänker på. Det var studentdagen och vi var inne i skolan och skulle snart springa ut och så stod vi korridoren och väntade på våra lärare. Vi skulle få betygen. Då var det någon som spontant tog upp Sjungom studentens lyckliga dagar. Det var inte bara känslor av glädje, utan också lite vemod. De minuterna sammanfattade hela känslan. Man har så mycket känslor i sig en sådan dag. Vad fick du för betyg?

– Det var väl hyfsat. Jag Johanna Pettersson i Timoteij gav sig ut på turné somBild: PRIVAT hade faktiskt bra betyg i maren efter studenten. svenska. Jag hade nog fyra i väldigt mycket, med ett snitt på 4 eller 4,1. Jag satsade mycket på de ämnen jag tyckte var roliga. Hur ser ditt liv ut idag, jämfört med hur du trodde att det skulle bli då? – När man är 19 år och tar studenten, då tänker man att allt är möjligt. Man har nog väldigt stora planer, men jag tror trots allt att jag inbillade mig att det som var viktigt var att ha familj och jobb när man är mitt i livet. Jag tror inte att jag vågade tro att jag skulle bli författare. Bild: PRIVAT Jag har ett jobb jag tyck- Katarina Jonsson träffar fortfarande sina vänner från studenttiden. er jättemycket om, familj och bor på en plats jag KATARINA JONSSON, (M), kommunalråd i Skövde tycker om. När man tittar tillbaka och tänker på när Var och när tog du stu- tog studenten 1987. de att det skulle bli då? man var 19 ser man att li- denten? Från vilken lin– Då hade jag en bild av Vilket är ditt starkaste vet inte är så enkelt som je/vilket program? min framtid där jag såg minne från studenten? man tror då. Jag är väldigt – Avsikten var att i juni – Den underbara cham- mig arbeta med ekonomi nöjd med den ålder jag är 1983 ta studenten från pagnefrukosten i strålan- och siffror i någon form, i nu och tycker att jag har livsmedelsteknisk linje i de morgonsol där jag och aktiv i föreningslivet och ett bra liv, samtidigt som Jönköping. Men jag blev fem tjejer till bestämde mamma till många barn jag tycker att det är under- sjuk och hamnade under oss för att fortsätta ses med förhoppning om bart att se 19-åringar som längre tid på sjukhus var- även efter studenten och barnbarn. Jag blev tyvärr har drömmar. för jag missade själva stu- vi är idag fortfarande goa inte förärad med några egDet jag ville göra var att denten och fick läsa in de vänner. na barn (har däremot nio skriva och kommunicera tre sista månaderna komVad fick du för betyg? underbara syskonbarn). Jag har idag förmånen och och det landade väldigt mande höst. Därefter läste – 4,2. mycket i det som jag kände jag treårig ekonomisk linHur ser ditt liv ut idag, förtroendet att få använda var min grej. je på Komvux i Skövde och jämfört med hur du trod- min drivkraft och mitt en-

dentbal på lördagen och studenten på fredagen, så balen blev den stora avslutningsfesten. Vad fick du för betyg? – Jag fick ganska bra betyg. Spanska var ett av mina bästa ämnen och så klart många musikämnen, som arrangemang och komposition. Hur ser ditt liv ut idag, jämfört med hur du trodde att det skulle bli då? – Oj, när jag tog studenten hade jag nog ändå ganska bra koll. Till skillnad från mina klasskompisar hade jag ett jobb, eftersom vi skulle ut på sommarturné och julturné. Men det är väldigt stor skillnad mot vad jag trodde när jag började gymnasiet.

gagemang för att hjälpa andra människor genom att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Ekonomi och siffror blev som jag trodde en stor del av mitt arbetsliv, men inte kunde jag ana då att det var Skövde kommuns budget jag skulle bli ansvarig för. Föreningslivet är en viktig beståndsdel i mitt liv men just nu bidrar jag i lite mindre omfattning.

GUSTAV KARLSSON, landslagsman i futsal, fotbollsspelare fotboll IFK Skövde

Gustav Karlsson (längst upp till höger) gick gymnasiet i Borås. Bild: PRIVAT

Var och när tog du studenten? Från vilken linje/vilket program? – Det är tio år sedan, 2003 i Borås, från Sven Erikssonsgymnasiet. Jag gick samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning och fotboll. Vilket är ditt starkaste minne från studenten? – Det är väl att det var många som man såg för sista gången, som gått i

”Jag trodde att det skulle kännas gott att sluta, att allt är över, men det var ändå lite vemodigt.”

samma klass. Jag trodde att det skulle kännas gott att sluta, att allt är över, men det var ändå lite vemodigt. Vad fick du för betyg? – Ja, det var inga höjdarbetyg direkt. Medel var 10 då och jag tror jag hade 10,5 i snitt. Det bästa betyget var väl säkert i specialidrott. Hur ser ditt liv ut idag, jämfört med hur du trod-

de att det skulle bli då? – Det är svårt att säga, jag vet inte vad jag hade för förväntningar, det var nog mer att man skulle ta det lugnt. Men man förstod när man hade haft lite lagerjobb och så att man fick läsa lite. Jag har läst ekonomi och juridik, en treårig utbildning på Högskolan i Skövde. Jag jobbar på Handelsbanken i Skara.


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Tema student & fest. | 19 BILSEMESTER

Skövde Nyheter.

Som läsare av Skövde Nyheter får du detta speciella läsarerbjudande. Uppge reskoden ”SN” vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Weekend i Stockholms skärgård 3 dagar på 4-stjärnigt hotell vid Hasseludden Pris med förmånskort per person i dubbelrum

…ŠŠ{Œ‚‰†‡ˆ

1.449:-

Pris utan reskod 1.599:-

SOMMAR 3 övernattningar endast 2.149:…ŠŠ{Œ‚‰†‡ˆ★★★★ Söker du en plats som är lugn och rogivande, är skärgårdsoasen Skepparholmen platsen för dig. Skepparholmen ligger på en halvö vid den stockholmska skärgården. För att inte glömma panoramavyn över vattnet i spaområdets uppvärmda utomhuspool. Runt Skepparholmen går många stigar och löparspår, där man kan få sig en härlig promenad.

Lars Johan Ekelöf med studentkamraten Ulla Johansson.

Bild: PRIVAT

LARS JOHAN EKELÖF, pensionerad arkitekt och tidigare bland annat planchef i Skövde kommun Var och när tog du studenten? Från vilken linje/vilket program? – Det var 1958 från Skövde högre allmänna läroverk. Jag gick reallinjens matematiska gren. Vi var två klasser. Margareta Söderström, Västgöta-Bengtssons dotter, var i samma årskull, liksom överhovpredikant LarsGöran Lönnermark, som nu ska viga prinsessan Madeleine. Vi firar 55-årsjubileum i år. Vilket är ditt starkaste minne från studenten? – Det var väl överhuvud-

taget att man klarat av det där. Vi sprang ut på skolgården, där väntade anförvanterna med ballonger och blommor. Jag tror inte vi hade skyltar. Skaraborgs regementes musikkår spelade. Vi vandrade Kungsgatan ned och genom staden. Det var inga släp som idag. Det var väldigt fint väder. Den stora studentbalen var alltid på hotell Billingen. Någon vecka senare ryckte jag in i lumpen i Skövde i 15 månader. Det hörde till. Vad fick du för betyg? – Det var väl hyggligt. Jag

hade godkänt i alla ämnen och stort A i teckning. Det var bra när jag skulle in på Chalmers och läsa till arkitekt. Det var jag väldigt glad för. Hur ser ditt liv ut idag, jämfört med hur du trodde skulle bli då? – Jag bestämde mig ganska tidigt och ville väldigt gärna gå den här vägen. Det har väl gett den utdelning jag hade kunnat hoppas på. Jag har inte suttit stilla, utan flyttat på mig. Jag jobbade först i Göteborg, var biträdande länsarkitekt i Mariestad på

70-talet och sedan i Norrbotten i 12 år. Nu är vi är så att säga återbördade till hemorten. Vi tyckte det var nyss, men det var redan 89. Jag tror själv att det är väldigt bra att flytta på sig för att få lite nya intryck, speciellt när man jobbar som jag. När man lämnar yrkeslivet blir det nya former för livet, det är ganska skönt det också. Jag tycker inte det är tråkigt att jag blivit pensionär. Samtidigt, som arkitekt, precis som präster och läkare, är man sitt yrke livet ut.

IJ IJ IJ IJ 

ŕ֐Œˆ{ŽŽˆƒˆ{Œ ŕ’€Œ…‰Ž|€€® Ŕ’ŕĴŒ ŽŽŒ‡ƒ~~{ ƒˆ…†Ė…{€€ Ŕ’…{€€û…{…{Š¢ {ˆ…‰‡Ž~{ˆ

ˆ…‰‡ŽĘFredagar t.o.m. 7/6 och 30/8-13/12 2013. Extranatt inkl. frukostbuffé endast 499:-

Kom ihåg reskoden:

“SN”

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring: 020 79 33 84

Teknisk arrangör:

Öppet vardagar kl. 8-17 och helger 10-15.

100:- RABATT PÅ UTVALDA SKOR G Ä LLER T.O. M . LÖR DAG EN DEN 25 M A J.

NU 299:-

ORD. 399:-/DAMSTL.

Marie Ekman vid Arlanda flygplats 1982. Hon åkte till USA som au pair när hon hade slutat skolan. Bild: PRIVAT

MARIE EKMAN, (S) oppositionsråd i Skövde Var och när tog du studenten? Från vilken linje/vilket program? – Jag gick ett år på social linje först men tröttnade och började istället på Lövängsgymnasiet på Kärnsjukhuset 1980- 81. Vilket är ditt starkaste minne från studenten? Jag har inget direkt minne av studenten, tyckte mest det var skönt att vara klar och hade fokus på att åka till Miami i USA i början av januari 82 och vara au pair ett år i Florida. Sedan var jag anställd hos en äldre dam i San Fransisco nästan ett år... hemma igen hösten 83. Vad fick du för betyg? – 4,2. Hur ser ditt liv ut idag, jämfört med hur du trodde att det skulle bli då? 84-85 utbildade jag mig inom turism och jobbade sedan ett par år på Hotell Billingehus som konferensansvarig och bokningsansvarig, så det tog nästan tio år innan jag började arbetade som undersköterska. Jag började på nybyggda Käpplunda Gärde sommaren 90, se-

dan stannade jag i yrket nästan 15 år, de sista åren i Nattpatrullen. Jag engagerade mig fackligt i Kommunal direkt 1990 och hade sedan fackliga uppdrag ända tills 2007 då jag började arbeta på Kommunal Skaraborg som medlemshandläggare. Våren 2010 växlade jag över till politiken och arbetade heltid med valförberedelser och valarbete tills jag tillträdde på posten som oppositionsråd 1/1 2011. Jag har alltid gjort det jag velat, fått arbete som jag trivts med och möjlighet till att vara med och påverka. Jag satt som nämndeman under en mandatperiod och det har lärt mig mycket om vårt samhälle. Jag fick erfarenheter som jag tycker att jag har stor nytta av idag. Jag har alltid varit engagerad och intresserad av samhällsfrågor och det får jag ju möjlighet att hålla på med nu! Jag ville bli sjuksköterska när jag var yngre, men det blev något annat, något mycket bättre och jag är glad och stolt över den jag är idag.

NU 450:-

ORD. 550:-/DAMSTL.

Raymond Winje blev lärare och Skövdebo, trots att han hade föresatt sig att det var precis det han inte skulle bli. I 40 år arbetade han på Västerhöjdsgymnasiet. Bild: PRIVAT

RAYMOND WINJE, pensionerad gymnasielärare i teknik och Aktiv senior i Skövde Var och när tog du studenten? Från vilken linje/vilket program? – Jag tog studenten i Kiruna 1960. Jag gick reallinjens matematiska gren på Kiruna högre allmänna läroverk. Vilket är ditt starkaste minne från studenten? – Det var en enorm högtid för hela släkten. Jag var den första i släkten som tog studenten, så det var en högtid utan dess like. Det var nervöst inför de muntliga förhören. Det fanns de som fick gå ut bakvägen. Festen efteråt var en värdig fest med de närmaste. Vad fick du för betyg? – I snitt låg jag väl på AB. Matte och fysik var mina bästa ämnen, franska mitt sämsta. Hur ser ditt liv ut idag, jämfört med hur du trodde att det skulle bli då? – Jag har det väldigt bra. Hela gänget uppifrån Ki-

runa sa en sak: ”Vi ska söderut!” Ett tag var jag helt galen och ville till flygvapnet. Jag var navigatör på Såtenäs i ett år. Sedan började jag studera vidare, men jag skulle absolut inte till Skövde och jag skulle absolut inte bli lärare. Jag läste teknik på Chalmers och blev erbjuden arbete på Västerhöjdsgymnasiet. Jag kom hit hösten -67 för att stanna en termin. Jag hade bestämt mig för att inte bli kvar. Stan kändes för liten och hade inget vatten. Men jag stormtrivdes med det sociala umgänget i Skövde. Västerhöjdsgymnasiet var en av Sveriges ledande gymnasieskolor på teknik på 70-talet. Jag jobbade där tills jag var 68 år. Anna Kuylenstierna 0500-78 48 56

anna.kuylenstierna@vgt.se

NU 350:-

ORD. 450:-/DAMSTL.

NU 499:-

ORD. 599:-/HERRSTL.

S to r g a t a n 12 A , S kövd e. S h o p o n l i n e n i l s o n s h o e s .c o m


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

20 | Tema student & fest. PRESENTKORT

PLATTAN HÖRLURAR

ENKÄT

BUTIK: H&M

Urbanears BUTIK: MediaMarkt PRIS: 549 kronor. ”Schyssta hörlurar i en uppsjö av färger, går även att använda som headset. De är som en modepryl.”

Vad önskar du i studentpresent?

PRIS: 50-5 000 kronor

”Då kan de köpa det de själva känner för.” Eva Karlsson, butikschef

Henrik Persson, inköpare

ORD SOM LYSER (Libris förlag) BUTIK: Akademibokhandeln PRIS: 269 kronor. ”Min personliga favorit. Du ger den till någon du vill ge något lite mer betydelsefullt. Man kan ha användning av den här boken i många sammanhang.” Marianne Ljungqvist, butikssäljare

Emelie Bellio – Jag önskar mig en klocka och bidrag till en utlandsresa i höst.

SMARTBOX BUTIK: Åhléns PRIS: Från 295 kronor.

”Det är ett värdekort som finns i massa olika versioner, och passar alla. Man kan styra sin egen present och den var väldigt populär förra året.” Helena Olbrich, varuhuschef

Skövdebutikerna tipsar om

Student-

Clara Johansson – Tallrikar och glas, Matteus, en dator och flyttahemifrånsaker.

PRESENTER

SMÅMÖBLER

Har du svårt att veta vad du ska ge bort i studentpresent? Vi har låtit sex butiker i Skövde välja ut sina bästa presenter till studenten.

BUTIK: Åhléns PRIS: 800-1300 kronor

”Mindre möbler som inte är så dyra. De är bra när man flyttar hemifrån och kanske inte har så mycket plats. De kommer i klatschiga färger.”

Mirelle Bergman – Pengar, presentkort från en resebyrå och utemöbler till min balkong.

Helena Olbrich, varuhuschef

GRILLBESTICK Runberg BUTIK: Cervera PRIS: 249 kronor

”De här är väldigt poppis. De är schyssta bestick för kött och pizza. Och ungdomar äter mycket pizza.” Peter Solman, butiksägare

KONFETTIRÖR BUTIK: Teknikmagasinet PRIS: 30-100 kronor. ”Typisk festgrej. Lite klatschigt så där.” Christoffer-Robin Åkesson, biträdande butikschef

GO PLAY WIRELESS, Harman/Kardon

Martina Fransson – Svår fråga, jag vet inte riktigt. Men flyttahemifrånsaker är aktuellt. Det är något man vill göra nu. Och smycken är alltid roligt.

BUTIK: MediaMarkt PRIS: 2990 kronor.

”En dockningsstation som låter fantastiskt. Ungdomar gillar musik och den här är lätt att ta med sig.” Henrik Persson, inköpare

LJUSSTAKE Georg Jensen BUTIK: Cervera PRIS: 599 kronor ”Det har blivit inne med snygga grejer i hemmet igen och man vill hellre ha få snygga saker än många saker. Det här är en klassiker, med tidlös design.”

Agnes Duvander – Tallrikar och muggar, Green gate och Mon ami, skedar och smycken, som jag pekat ut på stan.

Peter Solman, butiksägare

VÅR KOKBOK (Norstedts) BUTIK: Akademibokhandeln

BUTIK: Teknikmagasinet PRIS: 50 kronor. ”Då slipper de att vara bakis dagen efter studenten.”

PRIS: 169 kronor. ”Den klassiska presenten. Jättebra grundkokbok, men även nya fräscha recept.”

Christoffer-Robin Åkesson, biträdande butikschef

Marianne Ljungqvist, butikssäljare

BAKIS, BRUSTABLETTER

Elin Eckerlid – Pengar, en bil och kanske en resa.


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Skövde. | 21

1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER

2:A till 20:E PRIS – 3 TRISSLOTTER ER R

+92987 102,7= '1)1,2

;9<66= 41)3= ,1,2

6<)>*+ -5587 ?1,,= +,<3

*: *<>2, 47829 731>

(åldersgräns 18 år)

4766832) *:31)1 *(08<, >2,8(** -+26:*+ '<)*26

47**= )1+ &

61)3 023 ?-2)(* 17,2*

-)32,= +,AB'+ CA461* 78'.'

1)6.51 6:)>= *016 ;7*'

7832) 561)2= ,1,847 4:,8+73

2)*10 6<0)1, 7;,:) 78*7++ *61> *7>8+766 '-)3

CA661*

'<5587 *<++* C9-62+ 5:8',(' 32)8;:, '7667)>

328,29<= 618*'<= ,2) *:31)1 <,8?6:= *6(>85: *61>2) 4166 C:667= ;.,, >:)> 51,+87 '1661 ',7>2+ 6<>>* 4738416 <,8C26+ ')<B'+

<,82++ )(66= ,2*-6= +1+ $

41++2)= 5-**1,

4:,3814 *'<>>

47,461, 786-;+2) 41++2)= 6232)

+1>7+ )2,82++ *2>26

%

(0= ,:32+

6-*+= >:,387 *',7;= +2)

7869-*

1BB25= +2,1 :+= ><,31,

02661)= C1)3 ;1++1, '(,*= (,3*= 6.*1,2

C267>+ 6.;+2

<,8;(6' -+1) )1+7() ',7+7'

4<,32= 51552, ?<, 7)37*'1

;(*+,1+ <,82) ,29<6 52,*()

2++ *+(,+ *+2>

*<6= -)>2 '1661* +4:

:4<D+ 9(??1= 328023 9(??

',21+-,

310 *(0 *'(* >:8)23

5:8+(5= 52)814 ?1B'2)

'416*= +2,

'1661* *2>2,

!

>.,1 ,2)+ C-*

+,70= 0132 166+= 9<0+

*7642,= +2B'2) 4<,63*= 326

32)8'1) *57))1 07**= +<)'1

*9-)>1 78?1'= >,-)3*= '.,

*<++2, *01'85: ?7;;2)

<>1

*+766C2+

1$=?613 232,

>2, 47)3= *'A33 5:*+(3

14>7;+ ;.,86:)

C:,= 6(B'

?(>= *2,1

?6:*2, 01) 785: ;<?(3

+<B'2, +1B'1

"

?(6= 01

,1*+= 561+*2, +1*8-55 78,<++

>,<42, 78+,<3= >:,3*= 61)32+ >,10= 0(;()= *'741 *',23

5:8*+-= ?7)2)

67+2) 6:31

52)>2)

*0761 C1, >,-*13 7*>1+1

+(,'1= 328*<3 ,7'+7>+ 3:67>+

>.,80-* *(0 476687) ;1662, 623= *2)87

41,0 3,AB'

32)8>., 1++801) 'A**2* 789-62+73

328C.,* ;,:)8(,= '2*+2, 41)3,1

*'<)= '2, ?(,+

*6<)>+* 5:8*(5= C.>2)

;6A+1)= 328;.31

0()+1= @23()> @107

02+= ,24

*6: ,(+

C185: '<))

?7+1

<,84<6= '6<33 310 ?A,: #

*:31)1 *'769* ;,:) 42+2+

<+1 01+

E8?FGGH

32 +91++= ,1,85: @((

FOTO: SCANPIX

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER 9835

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 29/5 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

1

Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de färgade numrerade rutorna:

1

2

3

4

5

6

2

Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill.

'()*+,-'+.,/ 01+* 2341,3**()

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:

SIFFERNYCKEL Bokstav Siffra 1 Å-Ä-Ö 2 A-B-C 3 D-E-F 4 G-H-I 5 J-K-L

Bokstav Siffra 6 M-N-O 7 P-Q-R-S 8 T-U-V 9 W-X-Y-Z

1:a pris (25 Trisslotter) 2:a-20:e pris (3 Trisslotter)

EXEMPEL 6

3

Ring och knappa 0944 100 00 40 9835#XXXXXX# in tävlingsnumret, Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa följt av fyrkant, lösnings- in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) koden och fyrkant. samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatörens trafikavgift.

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på miljonkrysset@wordex.se

A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de gröna rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden.

Förrförra veckans lösningskod: 766627

Ingrid Lukell, Uppsala. Helfrid Svensson, Munkedal. Erik Stålhand, By Kyrkby. Rasmus Granholm, Motala. Åke Isaksson, Umeå. Lennart Bornehall, Bollebygd. Gunilla Lindstrand, Matfors. Eina Johansson, Piteå. I-B Knutsson, Svenljunga. Elin Pettersson, Jämjö. A-B Gyllenvåg, Äppelbo. Karl Nilsson, Timmernabben. Birgitta Andersson, Järna. Viviann Ekberg, Filipstad. Gunn Lindskog, Ort. Halmstad. Stellan Vennersten, Göteborg. K-E Tingelöf, Hållnäs. Eivor Sjölund, Örnsköldsvik. Rolf Karlsson,Jönköping

Dina lokala skövdenyheter – dygnet runt på webben. skövdenyheter.se

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING: INTE I LAGTEXT ÖKENTORRA

John Lindström Kungsbacka

I H A C S O R K N I E D S H A H A E P R A T N S K O T O N A L L Y I L M A V L S P L A R Å S U S K M K A T E M D J KORP

POJKE PÅ GOTLAND

TAL I TAL

MINSKAR SPILL SOM EN BASTU

HAN STYRDE PERSIEN

OSTTYP KAN INSÄNDARE VARA

SAMTALA

ÄR DE FLESTA KILTAR

LÄTTSINNIGA ALI MED RÖVARE

O B A N A S V B A R A I G N A

DEN BÄR KAMERA I SKOGEN LÅDA

ETAGE SÄTT ATT FÄRGA KLÄDER

IMMUNBRISTSJUKDOM

UTAN KOSTNAD BAKAS I INDIEN

ÄR SLÖFOCKEN BACKAR MAN

L A T U N N I I K S T D S R A T A N B A K Å T

SKOGSFÅGELN

BILTÄVLING DET SES SÄLLAN

NEON I KEMIN BILMÄRKE

HAR MAN

ÅKA DÄRIFRÅN

KLISTER

"UTREDARE"

SKA KURER

RÄNNA I ISEN TYDER PÅ ANOR FOLKUTRYMME?

O R A R F E N G G O L I I S K A

PÅMINNELSE DELSTAT I USA

3

SES PÅ GÖTEBORGSTRÅLARE

FÄRGLÖS? ÄR NOLLAN

FASONER

TYP AV BESTICK

KYLA NER

GÖR DEN SOM VET

1

DRYCK SOM BUSKE

KAN MAN SKEV DÖRR

ÄR BASRÖSTEN

S K A G O T R E N D A A G S K A E R R E A T N Y Ä R N N A U P

DE BRUKAR BERÄTTAS

TESORT VIKTIG TID I ENGLAND

HAR VISSA STEKLAR DET KAN INNEHÅLLA SALT

STAD I ERITREA EPOKEN

EVERT, DIKTARE GÖR SNÖ I STORM

FORTFARANDE

MUNTLIGT STOR FOND

VINDSTILLA FÖR SEGLARE BEHANDLINGEN SKA KOMIKER

R O A FÖRRÅDET & TIDNINGEN 4

M A G A S I N E T

GÖR LOKEN MÅLPLATS

M O R A

6

S T I L T J E JÄTTELIKA

A MÅSTE VI ALLA MANGAN I KEMIN

M N TAR BORT

R A D E R A R

VANLIGT TRÄD HÅLLER VISSA

GÄCK HÅLLER RENT I NATUREN

G S E R A P M A S E O N G T A N S M U R A O E R H D D E D E K L A R A R A N E O N T U B E R A R N A L T I N E

UNDERSÖKER INFRARÖTT

A I N R A N L E T Y D T S E A Ö R D K A A R E

BLIR KANON

TRÄSKOVIRKE KAN HISS GÅ

FRI AKTUELL TID NYHETSBYRÅ

GE EN VINK OM

LORT SLET I GALÄRERNA

UTGE SOM FÖRLAG

ODELAD

2

KAN ROS ANSES VARA RANKA

BASKETLIGA I AMERIKA

BOKDEL BLOMPLATS

MÅTT FÖR KINES

TENNESSEE

LEDER ENTRÉN

© Bulls

232, *5261, 07++87 '2391

KONSTRUKTÖR: LASSE STRÖMQVIST

MUSIKTERM ANNO DOMINI

GUDOM I BABYLON ESKALERA

FLYGER I ENGLAND

L A D D A D

TITTA BLOMSTERKRANS

S L E E I G I U R R A A F R A F R A 5

KLOCKSLAG

DYRKADE EGYPTIER OMARBETNING

STÖDER VARANDRA


All information hittar på sve Köparnadufinns pånskfast.se

Sveriges största visningshelg

Lagfarter Skövde kommun W W W.SVENSKFAST.SE

Ska du sälja din bostad? Kontakta oss eller läs mer på svenskfast.se/viharkoparna

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Prästkragen 17 Adress: Blomstervägen 14, 541 47 Skövde Datum: 2013-04-15 Pris: 2 950 000 kr Förvärvare: Svensson, Kristian Erik Tauru, Lina-Charlotte Pauline Säkra upp en köpare. Överlåtare: Franzén, Christer

Säljläge?

Församl: Skövde Typ: Industrienhet, reparationsverkstad Fastighet: Skövde Bäckaskog 6 Datum: 2013-03-12 Pris: 130 000 kr Förvärvare: Fastigheten Liften I Skövde Ab Överlåtare: Skövde Kommun

Församl: Ryd Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Tusenfotingen 86 Adress: Mjölmossevägen 26, 541 62 Skövde Datum: 2013-04-29 Pris: 1 205 000 kr Förvärvare: Demirova, Radostina Yordanova Isaev, Sachev Alexsei Överlåtare: Grape, Patrik Wallgren, Anneli

Församl: Värsås-Varola-Vreten Typ: Bebyggd lantbruksenhet. Fastighet: Skövde VarolaAxtorp 1:2 Adress: Varola Axtorps Äng 1, 541 93 Skövde Datum: 2013-04-19 Pris: 450 000 kr Förvärvare: Karlén, Carl Olof Daniel Karlsson, Lisen Therese Överlåtare: Eklöf, Ann Britt Christina

Församl: Frösve Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Horns-Axtorp 1:7 Adress: Horn Axtorp 2, 541 96 Väring Datum: 2013-04-05 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Eriksson Fulgencio, Nina Angelika Överlåtare: Eriksson Fulgencio, Nina Angelika De Barros Fulgencio, Gustavo H

SMS:A 22949 TILL 71122

Församl: Våmb Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Som en av landets största mäklarkedjor har Församl: Församl: Väring Fastighet: Skövde Notarien 3 vi samlat Skövde på oss en hel del intressenter i vårt Typ:kundregister Småhusenhet, tomtmark Typ: Småhusenhet, helårsbostad Adress: Månsavägen 3, – potentiella köpare som kan Församl: Skultorp till helårsbostad för 1-2 familjer 541 54 Skövde komma väl till pass när du ska sälja. Typ: Småhusenhet, fritidsbostad Fastighet: Skövde Paviljongen 1 Fastighet: Skövde Stora Väring Datum: 2013-03-28 Församl: Frösve för 1-2 familjer Adress: Kabblagårdsgatan 3, 11:46 Pris: 1 550 000 kr Typ: Småhusenhet, helårsbostad Köparna finns på Kontakta oss så visningshelg berättar vi mer. Fastighet: Skövde Sjötorp 3:8 541 66 Skövde Adress: Rönnbärsvägen 10, Förvärvare: för 1-2 familjer Sveriges största Adress: Sjötorp Torpet, Datum: 2013-04-10 541 76 Väring Larsson, Oscar Patrik Daniel Fastighet: Skövde Dunshult 11:20 Ska du sälja din bostad? Kontakta oss eller 541 57 Skövde Pris: 000 kr Datum: 2013-02-22 Linder, Judith Louise Adress: Dunshultsvägen 15A, läs mer440 på svenskfast.se/viharkoparna Datum: 2013-02-23 Förvärvare: Pris: Arv, tes, bpt, bod Överlåtare: 541 70 Skövde Pris: Arv, tes, bpt, bod Olsson, John Mathias Förvärvare: Fröidstedt, Berit Datum: 2013-04-15 Förvärvare: Knutsson, Emma Katarina Helén Josefsson, Joachim Alf Pris: 1 020 000 kr Winqvist, Sigrid Kerstin Charlott Överlåtare: Överlåtare: Församl: Våmb Förvärvare: Winqvist, Lennart Patrik Skövde Kommun Josefsson, Joachim Alf Typ: Småhusenhet, helårsbostad Stålstedt, Bo Christer Johan Överlåtare: Josefsson, Katarina Gunilla för 1-2 familjer Överlåtare: saknas Församl: Skövde Fastighet: Skövde Odlaren 10 Jansson, Kent Typ: Småhusenhet, helårsbostad Församl: Väring Adress: Beck-Friis Väg 20, Jansson, Gunilla Församl: Sventorp-Forsby för 1-2 familjer Typ: Bebyggd lantbruksenhet. 541 52 Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad Fastighet: Skövde Gulsippan 5 Fastighet: Skövde Klåvasten 3:2 Datum: 2013-03-07 Församl: Götlunda för 1-2 familjer Adress: Karl Magnussons Väg 34, Datum: 2013-04-29 Pris: Arv, tes, bpt, bod Typ: Småhusenhet, helårsbostad Fastighet: Skövde Sventorp 4:28 541 47 Skövde Pris: 7 408 000 kr Förvärvare: för 1-2 familjer Adress: Brunnsvägen 6, Datum: 2013-04-17 Förvärvare: Wollin, Gertrud Ingegerd Fastighet: Skövde Johansro 1:2 541 77 Skövde Pris: 3 650 000 kr Lejonberg, Gunilla Elisabeth Överlåtare: Adress: Gunnehaga Lilla JohansDatum: 2013-04-03 Förvärvare: Teresia Wollin, Ingvar ro, 549 91 Tidan Pris: Arv, tes, bpt, bod Wallgren, Lisbeth Anneli Ulrika Lejonberg, Gunnar Stig Oskar Datum: 2013-04-15 Förvärvare: Grape, Patrik Mikael Överlåtare: Församl: Ryd Pris: 2 200 000 kr Liljedahl, Eva-Lott Ulrika Förvärvare: Överlåtare: Brorzon, Sverker Typ: Småhusenhet, helårsbostad Överlåtare: Wihlstrand, Lena Kristina Erika Bergqvist, Mikael Sölvefjord, Rigmor för 1-2 familjer Liljedahl, Kaj Wihlstrand, Ola Fastighet: Skövde Gullhönan 20 Överlåtare: Församl: Skövde Församl: Väring Adress: Gullhönevägen 41, Församl: Sventorp-Forsby Bräuer, Hans-Henning Typ: Småhusenhet, tomtmark Typ: Bebyggd lantbruksenhet. 541 65 Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad Bräuer, Nancy Patricia till helårsbostad Fastighet: Skövde Stora Väring Datum: 2013-04-02 för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Skyttesleds2:53 Pris: 1 000 000 kr Fastighet: Skövde Runneberg 2:2 Församl: Götlunda ängen 2 Datum: 2013-04-28 Förvärvare: Adress: Runneberg Runnekullen, Pris: Gåva Typ: Småhusenhet, helårsbostad Adress: Skyttesledsvägen 8, Lundberg, Arne Fredrik God Jul & 541 92 Skövde för 1-2 familjer 541 33 Skövde Förvärvare: Överlåtare: Gott2013-03-25 Nytt År! Datum: 2013-04-30 Fastighet: Skövde Närlunda 8:2 Datum: Johansson, Ingemar Karl Erik Tunhede, Lena Karin Pris: 1 850 000 kr Adress: Närlundavägen 5, Pris: 3 900 000 kr Överlåtare: Tunhede, Mats Evert KVARNSJÖN 6 rok, 166 kvm Förvärvare: 549 31 Tidan Förvärvare: Johansson, Ingrid PRIS 2 840 000 kr/bud. TOMT 1 149 kvm. VISAS To 23/5 Bring, Anna Jenny Sofia Datum: 2013-04-26 Güner, Gabriel Församl: Ryd 16.30-17.30. Må 27/5 16.30-17.30. Ring för tidsbokning. Jonsson, Lars Andreas Sigvard Pris: 550 000 kr Överlåtare: Församl: Väring Typ: Småhusenhet, helårsbostad Kryddvägen 1. SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-445535. Överlåtare: Förvärvare: Johansson, Bo Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Klint, Anneli Lundin, John Axel Mikael för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Flugan 49 Klint, Stefan Hjalmarsson, Emma Karolin Församl: Skövde Fastighet: Skövde Stora Väring Adress: Flugvägen 19G, Överlåtare: Typ: Småhusenhet, helårsbostad 4:24 541 65 Skövde Församl: Värsås-Varola-Vreten Bergman, Louise för 1-2 familjer Adress: Väring Truvhult, Datum: 2013-04-15 Typ: Småhusenhet, helårsbostad Andersson, Per Fastighet: Skövde Gullpudran 11 Pris: 860 000 kr 541 96 Väring för 1-2 familjer Adress: Kapellvägen 61C, Datum: 2013-03-06 Förvärvare: Fastighet: Skövde Värsås541 47 Skövde Pris: Arv, tes, bpt, bod Andrén, Sandra Liza Evelina Kivenäbben 1:15 Datum: 2013-04-29 Förvärvare: Björnlund, Max Petter Oskar Adress: Kivenäbben 3, Pris: 2 100 000 kr Jonssons Dödsbo, Maj Viola Överlåtare: 541 98 Värsås Förvärvare: Överlåtare: Ljung Sandqvist, Anethe Sussi Hagenöhr, Pelle Svensson, Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Daniel Andersson, Jerry Ersson, Martin Belina, Erik Hagelin Datum: 2013-04-10 Olsson, Linda Emelie Josefine Jonsson, Mai Sandqvist, Michael Pris: 250 000 kr Karlsson, Carl Henrik VARUDEKLARERAT* Förvärvare: Överlåtare: Församl: Frösve Församl: Ryd Podgorski, Jaroslaw Olsson, John Mathias Typ: Småhusenhet, helårsbostad Typ: Småhusenhet, helårsbostad Välkommen att kontakta oss! Överlåtare: för 1-2 familjer för 1-2 familjer 6 rok, 154 kvm Skövdebutiken, Rådhusgatan , -  . Falköpingsbutiken, Dotorpsgatan ,Fastighet: -Skövde  FrösveBILLINGSSLUTTN Församl: Skövde 3:46 Fastighet: Skövde Trägnagaren 41 Johansen, Marianne Typ: Småhusenhet, helårsbostad Adress: Smedjevägen 2, PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 275 kvm. Adress: Huggargränd 44, EP 35 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Norra för 1-2 familjer 541 70 Skövde 541 62 Skövde Bergvägen 37. SKÖVDE Daniel Andersson 0500-445534. Fastighet: Skövde Mellomgården 45 Datum: 2013-04-05 Datum: 2013-04-26 VARUDEKLARERAT* Adress: Folkungagatan 25D, Pris: Arv, tes, bpt, bod Pris: 1 200 000 kr 541 45 Skövde Förvärvare: Förvärvare: *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING Datum: 2012-10-31 Svärd, Lilian Margareta Iréne Luweiti, Najeh SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41 75 10Akram WWW.SVENSKFAST.SE DÄLDERNA 8 rok, 209 kvm SÖDERMALM 5 rok, 164 kvm Pris: 1 420 000 kr Överlåtare: Awad, Sabrin KVARNSJÖN 6 rok, 166 kvm kvm. 875 000 kr/bud. TOMT 653 1 213 kvm. Förvärvare: Svärd, Sven Aldor Lennart PRIS 31 150 Överlåtare: PRIS 2 840 000 kr/bud. TOMT Ring 1Blomstervägen 149för kvm. VISAS VISAS Må 15/10 16.30-17.30. 14.To 23/5 11/2 17.00-18.00. tidsbokning. Kvickström, Pia Anneli Svensson, Sven Bertil Michael 16.30-17.30. Må 27/5 16.30-17.30. Ring för SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-41 10.tidsbokning. Harkesvägen 6. SKÖVDE Jerry Ersson75 0500-41 75 10. Överlåtare: Venetvaara, Susanna Kristiina Kryddvägen 1. SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-445535. Gunnarson, Kaisa SMS:A 20957 TILL 71122

Jerry Ersson, Martin Belina, Sussi Hagenöhr

SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-41 75 10.

Välkommen att kontakta oss! Välkommen att kontakta oss! Skövdebutiken, Rådhusgatan , Erik -  . Sussi Hagenöhr, Pelle Svensson, Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Andersson, Jerry Ersson, Martin Belina, Hagelin SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41 75 Daniel 10 WWW.SVENSKFAST.SE KVARNSJÖN 6 rok, 166 kvm Skövdebutiken, Rådhusgatan , -  . Falköpingsbutiken, Dotorpsgatan , -  Skövdebutiken, Rådhusgatan 14, 0500-41 75 10. Falköpingsbutiken, Dotorpsgatan 1, 0515-155 00

PRIS 2 840 000 kr/bud. TOMT 1 149 kvm. VISAS To 23/5 16.30-17.30. Må 27/5 16.30-17.30. Ring för tidsbokning. Kryddvägen 1. SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-445535.

Sussi Hagenöhr, Pelle Svensson, Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Daniel Andersson, Jerry Ersson, Martin Belina, Erik Hagelin

SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41 75 10 WWW.SVENSKFAST.SE Välkommen oss! SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41att 75kontakta 10 WWW.SVENSKFAST.SE Skövdebutiken, Rådhusgatan , -  .

SKULTORP 5 rok, 128 kvm PRIS 1 075 000 kr/bud. TOMT 131 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bussatorpsvägen 19b. SKÖVDE Daniel Andersson 0500 - 44 55 34.

VARUDEKLARERAT*

VASASTADEN 2 rok, 70kvm kvm DÄLDERNA 4 rok, 106 BILLINGSSLUTTN 6 rok, 154 kvm PRIS 725 000 kr/bud. AVGIFT 4 464 kr/månad inkl värme

PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 577 kvm. VISAS Må 11/2 PRIS 3 195 VISAS 000 TOMT 275 kvm. Vasagatan och vatten.. Totidsbokning. 11/10 16.30-17.00. 16.30-17.30. Ringkr/bud. för Bolmörtsvägen 10. 2b. EP 35 kWh/m²/år. VISAS Ring för -tidsbokning. SKÖVDE Daniel Andersson 0500 44 55 34. Norra Bergvägen 37. SKÖVDE Daniel Andersson 0500-445534.

*VARUDEKLARERAT ÄR ÄR EN MED BESIKTNING BESIKTNING *VARUDEKLARERAT EN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING MED *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

TILL 71122

Välkommen att kontakta oss!

  . , - VARUDEKLARERAT*

SMS:A 20957 TILL 71122 SMS:A 12876 TILL 71122 SMS:A 91492 TILL 71122

SMS:A 22949 TILL 71122

SMS:A 10414 TILL 71122

Svensson Pelle Erik Larsson, , Sofia Jerry Ersson, Martin Belina, Hagelin, Agerborn Sussi Hagenöhr, Pelle Svensson, Andreas Agerborn, Sofia Larsson,Andreas Daniel Andersson,

VÄSTERMALM Bostadsfastighet Kontakta oss om duHagenöhr, vill vetaPelle Svensson, Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Daniel Andersson, Jerry Ersson, Sussi Martin Belina, Erik Hagelin PRIS 4 300 000 kr/bud. TOMT 654 kvm. VISAS Lö 12/1 butiken, Rådhusgatan ta oss!Ring Skövde för tidsbokning. Vårfrugatan 19. vad din bostad är värd. Välkommen att kontak12.00-13.30.

SMS:A 22949 TILL 71122 SMS:A 88179 TILL 71122 SMS:A 92896 TILL 71122

Medan du firar jul förbereder vi din försäljning. När julen är över och allt drar igång är både du och din bostad redo för visning. Läs mer om hur ”bäst förberedd gör bäst affär” på svenskfast.se eller kom in till oss i någon av våra bobutiker.

SMS:A 98555 TILL 71122

elg

Veckans visningar!


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

| 23 FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE peugeot.se

t t e r Ü f r ä i m Pre lättare liv!

Peugeot SKY SKY Edition Stort panoramaglastak. StĂśrre kĂśrupplevelse.

Peugeot 308 SKY 5D Active 1,6 e-HDi (Diesel) Specialutrustad till kampanjpris:

181.900 kr

mĂĽn 1.495 kr/ ice och

Ord pris: 207.400 kr. Du sparar: 25.500 kr Tillägg SW 8.000 kr, automat 10.000 kr. Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 ĂĽr eller 100.000 km â&#x20AC;&#x201C; det som fĂśrst inträffar. BränslefĂśrbrukning blandad kĂśrning: 4,3 l/100 km l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 113 g/km. Bilen pĂĽ bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss fĂśr eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller sĂĽ lĂĽngt lagret räcker.

inkl serv vinterhjul

Med nya Mitsubishi Space Star blir tanktillfällena färre (frün 0,41 l/mil), kÜregenskaperna smidigare, fickparkeringarna busenkla och ägandet büde billigt och enkelt.

MITSUBISHI SPACE STAR PRIS FRĂ&#x2026;N 109.900 KR

308 UTRUSTAD MED BL A:  Panoramaglastak  Läderratt med  Bluetooth aluminiuminlägg  Aluminiumfälgar  P-radar bak

BränslefÜrbrukning bl. kÜrning frün 4,1 l/100 km, CO2 frün 95g/km. Bilen pü bilden är extrautrustad.

VĂ&#x2026;RT TRYGGHETSPAKET INGĂ&#x2026;R ALLTID: * .#$# %* .#$' $# % *.#$#!$%$)$# %* .#$%$&$$$$% $"%*#$# %".$#'#"#%! #

PEUGEOT 308

BIL-KONSULT SKĂ&#x161;VDE s BILOMARIN MĂślltorp GUSTAF E BIL FalkĂśping, Mariestad, LidkĂśping, Vara

Ă&#x2013;ppettider:/|UGDJÂ&#x2021;6|QGDJ Skaragatan 79, 531 40 LidkĂśping. Tel 0510-53 50 49. www.harenebilab.se

PRISER EFTER RENAULT

UTSLĂ&#x201E;PPSPREMIE:

RENAULT MEGANE

RENAULT SCENIC

NYA RENAULT CLIO

149.900:-

174.900:-

134.900:-

1.5 dCi Exception. Ord.pris 183.900:-

1.5 dCi Exception. Ord.pris 208.900:-

VA L

LL

UT

ER

34.000

PĂ&#x2026;

Upp till 34.000 kr i utsläppspremie när du kÜper en Renault med utsläpp under 120 g CO2/km.

PPSPREM LĂ&#x201E; UP P TI LL

IE

POLITIKERNA KRĂ&#x2026;NGLAR TILL MILJĂ&#x2013;BILSREGLERNA. DET GĂ&#x2013;R INTE VI.

UTS

www.renault.se

DA M O

DE

Expression Energy TCe 90. Ord.pris 149.900:-

MĂĽnga av Renaults modeller är klassledande när det gäller lĂĽga utsläpp. Just nu fĂĽr du upp till 34.000:- i utsläppspremie pĂĽ de bilar som släpper ut mindre än 120 g CO2/km. Det betyder en rejäl rabatt pĂĽ stora delar av vĂĽrt utbud. LĂ&#x201E;S MER PĂ&#x2026; RENAULT.SE

LidkĂśping Mellbygatan 48 0510-â&#x20AC;?866 00

Vara Torggatan 54 0512-â&#x20AC;?335 40

www.lidbil.se

RENAULT LAGUNA 34.000:- RENAULT TWINGO 10.000:- BränslefĂśrbrukning vid blandad kĂśrning / CO2-utsläpp: Clio Expression Energy TCe 90 0,43â&#x20AC;&#x201C;0,45 / 99â&#x20AC;&#x201C;104 g/km, Megane dCi Exception 0,35â&#x20AC;&#x201C;0,42 / 90â&#x20AC;&#x201C;114 g/km och Scenic dCi Exception 0,41â&#x20AC;&#x201C;0,44 / 105â&#x20AC;&#x201C;114 g/km. Utsläppspremien gäller endast versioner som släpper ut under 120 g CO2/km och fĂśljande summa per modell; Clio 15.000 kr, Megane 34.000 kr och Scenic 34.000 kr. Erbjudandet gäller vid kĂśp av ny bil, tom 30/6 2013 och gĂĽr ej att kombinera med andra erbjudanden eller andra fĂśretagsstĂśd. 5 ĂĽrs nybilsgaranti bestĂĽr av 2 ĂĽrs fabriksgaranti + 3 ĂĽrs fĂśrlängd garanti. Obegränsad kĂśrsträcka gäller de tvĂĽ fĂśrsta ĂĽren alternativt 100.000 km pĂĽ fem ĂĽr, det som inträffar fĂśrst. Renault reserverar sig fĂśr eventuella tryckfel. Bilen pĂĽ bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan fĂśrekomma.

Utsläppspremien omfattar även fÜljande modeller:


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

24 | MOTOR

FASTIGHETER

Husvagn 2003

3:a i Skara

Lokaltidningen fĂśr alla hushĂĽll i SkĂśvde.

Hobby 495 Excellent, nybesiktigad, fÜrtält Isabella Capri. Tel 0500-41 21 52

KĂ&#x2013;PA HUSBIL PĂ&#x2026; SĂ&#x2013;NDAG? Ăśppet sĂśndag kl 12-15 Vi visar ca 100 fräscha begagnade husbilar!

Hus pĂĽ landet

HĂĽngsdala, 175 m3, 5 rum, vedeldning, garage, uthus. Hyra 5000 kr. Tel 0703-44 25 64

Butik: Järnvägsgatan 5, Tidaholm Tel. 0502-103 15, www.tidakok.se

MOTOR

I din brevlĂĽda varje torsdag.

Just nu fÜrmünlig finansiering 3,95% ränta!

LĂ&#x2013;RDAGSĂ&#x2013;PPET 2/3 LĂ&#x2013;RDAGSĂ&#x2013;PPET 25/5 KL KL. 10.00-13.00 10.00-13.00

uthyres, 1:a vĂĽn, balkong, 73 kvm, Sven Hofsgatan. Hyra 4.915:-. Tel 0705-42 32 98

www.citroen.se

NYA CITROĂ&#x2039;N C3

Tar dig upp till 250 km längre pü varje tank

I S OLLEB RUNN A B

Mün-tors 10-18. Fre 10-16. SÜn 12-15. Intill riksväg 42 m. Alingsüs och Trollhättan. XXXQSIVTCJMBSDPNt5FM

CITROĂ&#x2039;N C3 VTi 82 PureTech FRĂ&#x2026;N 124.900:-

FÜr dig som värdesätter service och tillmÜtesgüende även efter kÜpet!

Blandad kÜrning fr 3,4 l/100 km, CO2 fr 88 g/km. Bilen pü bilden är extrautrustad. Lokala avvikelser kan fÜrekomma. Erbjudandet gäller fr.o.m. 25-05-13. Nya CitroÍn C3 VTi 82 PureTechs fÜrbrukning jämfÜrt med fÜregüende CitroÍn C3 1.4i 75 eller fÜregüende CitroÍn C3 VTi 95.

HELGĂ&#x2013;PPET

ta Kampanjrän

3KADA PĂ&#x152; DIN HUSVAGNHUSBIL

2.95%

OROA DIG INTE, VI HJĂ&#x201E;LPER DIG!

CRĂ&#x2030;ATIVE TECHNOLOGIE

Perfekt resultat utan att behÜva byta plüten. Samarbete med alla fÜrsäkringsbolag.

Ă&#x2013;ppettider:/|UGDJÂ&#x2021;6|QGDJ Skaragatan 79, 531 40 LidkĂśping. Tel 0510-53 50 49. www.harenebilab.se

  s 3E VĂ&#x152;R HEMSIDA MARIESTADSBILLACKERINGSE

EN VĂ&#x201E;G G E N I D VĂ&#x201E;LJ

REZA P M I U R SUBA A Y N R AJ R FĂ&#x2013; PREMIĂ&#x201E; RU XV 25â&#x20AC;&#x201C;26 M SDRIF T A B 4 -HJUL U ID T S L L A H OCH VICE OC FRI SER

EFFEK T

IVA

A OCH , S N YG G

SĂ&#x201E;KR A

IM | MA X

INTRODUKTIONSPRIS! Subaru Impreza fr.

N Ă&#x2013; JDA ERHE T, AL SĂ&#x201E;K

K UNDE

RO

K VAL CH HĂ&#x2013;G

Ă&#x2026; RS ITE T | 3

NYTT LĂ&#x201E;GRE PRIS!

MĂĽnadskostnad fr.

189.900:- 1.990:-/mĂĽn

**

Subaru XV frĂĽn

209.900:-

MĂĽnadskostnad fr.

2.190:-/mĂĽn

**

FALKĂ&#x2013;PING, Mossvägen 18 0515-77 64 00, www.gustafebil.se

MARIESTAD, Hammarsmedsgatan 30 0501-646 00, www.gustafebil.se

SKĂ&#x2013;VDE, Kaplansgatan 34 0500-44 48 00, www.gustafebil.se

Stor premiärhelg! LĂśr 10â&#x20AC;&#x201C;14

Stor premiärhelg! LĂśr 10â&#x20AC;&#x201C;14

Stor premiärhelg! LĂśr 10â&#x20AC;&#x201C;14, SĂśn 12â&#x20AC;&#x201C;15

BränslefÜrbr bl kÜrn 5,6-6,9 l/100 km. CO2-utsläpp 136-160 g/km g/km. Bilarna pü bilderna är extrautrustade. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. **Avbetalning 36 mün, Kontantinsats 25%, Restvärde Impreza 92.000 kr, Restvärde XV 102.000 kr, Ränta 5,95%, Uppl.avg. 595:-, Aviavg. 55:-, samtliga belopp exkl. moms.

SkĂśvdes snabbaste nyheter. skĂśvdenyheter.se


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

| 25

LEDIGA PLATSER

MEDDELANDE MullsjĂś Â kommun informerar

Gunnars Maskiner säljer och servar Lantbruks & grĂśnytemaskiner, vi finns idag pĂĽ 3 orter, Ă&#x2026;sarp, Vara och SkĂśvde. Vi har senaste ĂĽren satsat Ăśver 30 miljoner pĂĽ vĂĽra 3 anläggningar fĂśr att kunna mĂśta vĂĽra kunder och vĂĽra anställdas behov, idag har vi 3 fullserviceanläggningar. Vi har som mĂĽl att kunna erbjuda vĂĽra anställda moderna och utvecklingsbara arbetsplatser. Gunnars Maskiner har idag totalt 60 anställda och omsätter ca 250 miljoner. Vi jobbar med John Deere Väderstad m fl.

Drivhuset Skaraborg sÜker dig som vill utveckla unga entreprenÜrer! Vi sÜker dig som är Üppen, utütriktad och fÜrtroendeingivande som har lätt att fü kontakt med nya människor. Vi tror att du har ett stort driv och engagemang och har lätt att ta egna initiativ. Vi är ett litet team där alla bidrar i büde stort som smütt vilket gÜr arbetet väldigt varierande och utvecklande.

Till vĂĽr verkstad i SkĂśvde sĂśker vi

Tekniker

Vi ser gärna att du har minst baskunskap inom El och hydraulik samt genomgütt minst 3 ürs gymnasieutbildning. FÜljande är meriterande: god data kunskap, god kunskap i Engelska skrift/tal. Arbetat inom branschen eller liknande bransch. God kunskap inom el/elektronik, och hydraulik.

Vill du arbeta i en stimulerande arbetsmiljÜ tillsammans med oss? AnsÜk senast den 2/6 2013. Läs mer under nyheter pü www.drivhuset.se/skaraborg Vill du veta mer? Kontakta Jonas Hedin, 0739-22 87 84. OM DRIVHUSET. Drivhuset Skaraborg arbetar med att stimulera entreprenÜrskap bland studenter pü universitet och hÜgskola. Vi arbetar med alla Skaraborgs ca 10.000 studenter. Vi har kontor i SkÜvde och i Skara och är verksamma i hela Skaraborg.

AnsĂśkan skall vara oss tillhanda senast 5/6. Tillsättningen sker enligt Ăśverenskommelse. $OODDQV|NQLQJDUEHKDQGODVNRQĂ&#x20AC;GHQWLHOOW Skicka ansĂśkan till: Gunnars Maskiner AB, Box 21, 520 43 Ă&#x2026;sarp, e-post anders.n@gunnarsmaskiner.se Vid frĂĽgor eller funderingar ring Anders NordstrĂśm 0500-424 165.

Kinnarps är idag Europas ledande leverantÜr av inredningslÜsningar fÜr kontor med en omsättning Üverstigande 4 Mdr SEK, 2700 anställda och verksamhet i drygt 40 länder. Befattningen är placerad pü huvudkontoret i Kinnarp där koncernledning och samtliga funktioner finns representerade.

REDOVISNINGSEKONOM TILL KINNARPS Som redovisningsekonom har du ansvar fĂśr lĂśpande redovisning fĂśr flera sälj- och fastighetsbolag. Här fĂĽr man mĂśjligheten att arbeta med ekonomi pĂĽ ett inspirerande sätt, i ett positivt och proffesionellt arbetsklimat. Ă&#x201E;r detta din nya utmaning? GĂĽ in pĂĽ www.adecco.se fĂśr att läsa mer om tjänsten.

www.gunnarsmaskiner.se

Alltid uppdaterad.

Gilla SN pĂĽ Facebook.

skĂśvdenyheter.se FĂśr mer information och annonsbokning, kontakta: Peter Roswall, 0721-82 85 19 Johanna Petersson, 0721-82 85 28 Sanaz Fritz, 0721-82 85 21

Â&#x2021;)|UVODJWLOOQ\DYJLIWVEHUlNQLQJJlOODQGHWLOOV\QI|UVWDGLJ YDUDQGHVHUYHULQJVWLOOVWnQG Â&#x2021;bOGUHRPVRUJVSODQ Â&#x2021;5HPLVVÂą)|UVODJSn´)UDPWLGDRUJDQLVDWLRQ5HJLRQ NRPPXQI|U-|QN|SLQJVOlQ´ Â&#x2021;bVNDQGHDYPHGHOI|UUHQRYHULQJSn*XQQDUVERVNRODQ Â&#x2021;bVNDQGHDYPHGHOI|UVSRUWJROYL*XQQDUVERKDOOHQ Â&#x2021;0HGERUJDUI|UVODJÂą%HO\VWĂ&#x20AC;\WIRQWlQRFKJnQJYlJ L6DQGKHP Â&#x2021;0RWLRQÂą)|UOlJJDQnJUDDYIXOOPlNWLJHVVDPPDQWUlGHQ SHUnUL6DQGKHP

6DPPDQWUlGHWVlQGVlYHQL0XOOVM|QlUUDGLR0+=

Ă&#x2026;sarp 0515-83100 Vara 0512-24100 SkĂśvde 0500-42 41 60

räckvidden med hjälp av webben.

MullsjÜ  kommunfullmäktige  sammanträder  i  Kommun-­ fullmäktigesalen  tisdagen  den  28  maj  2013  kl.  18.30 fÜr  behandling  av  bland  annat  fÜljande  ärenden:

6DPPDQWUlGHWlURIIHQWOLJWÂąYlONRPQDDWWO\VVQD

Ă&#x201E;r du intresserad av att jobba med de ledande varumärkena i branschen och den senast teknologin?

Ă&#x2013;ka

KUNGĂ&#x2013;RELSE

Adecco skÜter rekryteringen och de tar gärna emot din ansÜkan redan idag. SÜk tjänsten via Adeccos hemsida (www.adecco.se) FÜr frügor är du varmt välkommen att ta kontakt med Johanna Ekblom eller Anna Mannvik pü Adecco i SkÜvde. Telefon: 0500 44 57 70. Välkommen till oss!

/HGDUH5HNWRU ZZZDGHOIRUVQX

Ingemar  Eriksson ordfÜrande

Tage  Dalteg sekreterare

www.mullsjo.se MullsjĂś Â kommun informerar

KUNGĂ&#x2013;RELSE SamrĂĽdsutställning  -­  Ă&#x2013;versiktsplan  2013  fĂśr MullsjĂś  kommun Kommunfullmäktiges  Üversiktsplanberedning  har  tagit   fram  ett  fĂśrslag  till  Üversiktsplan  fĂśr  MullsjĂś  kommun.   FĂśrslaget  presenterades  pĂĽ  kommunfullmäktiges  sam-­ manträde  2013-­04-­23  och  beslut  togs  att  lĂĽta  fĂśrslaget   gĂĽ  ut  pĂĽ  samrĂĽd  enligt  3  kap  9  §  Plan-­  och  bygglagen   (KF  §  41). 3ODQI|UVODJHWlUXWVWlOOWI|UVDPUnGRFKÂżQQVWLOOJlQJ-­ ligt  pĂĽ  kommunens  Infocenter  under  tiden  20  maj  till   och  med  31  augusti  2013.  Kommunens  Infocenter   ÂżQQVLNRPPXQKXVHW-lUQYlJVJDWDQRFKlU|SSHW PnQGDJWRUVGDJÂąRFKIUHGDJÂą 3ODQKDQGOLQJDUÂżQQVlYHQWLOOJlQJOLJDSn0XOOVM| kommuns  hemsida:  www.mullsjo.se/oversiktsplan2013 under  samrĂĽdstiden.  

9LV|NHU

)|UPHULQIRUPDWLRQ.XQVNDSHQVYlJ +2/6%<%5811 7HOHIRQ

8QGHUVDPUnGVWLGHQ¿QQVGHWP|MOLJKHWDWWOlPQD synpunkter  pü  planfÜrslaget.  Synpunkter  ska  framfÜ-­ ras  skriftligt  till  MullsjÜ  kommun,  Box  800,  565  18   MullsjÜ  eller  via  epost  till  kommun@mullsjo.se  senast   31  augusti  2013. SamrüdsmÜten  med  redovisning  av  fÜrslaget  till  Üver-­ siktsplan  och  mÜjligheter  till  frügor  kommer  att  hüllas: 19  aug.  kl.  18.30  i  KF-­salen,  kommunhuset,  MullsjÜ 21  aug.  kl.  18.30  i  Träffpunkten,  Sandhem

www.mullsjo.se/oversiktsplan2013

Kundtjänstchef #1 FEBRUARI 2013

Skara Energi AB är ett helägt dotterbolag till Skara Kommun FĂśrvaltnings AB, med 38 medarbetare och en omsättning pĂĽ ca 150 miljoner kronor som servar ca 18 500 invĂĽnare. 8KĂ&#x20AC;TMQOOWPGPUKPHTCUVTWMVWTD[IICTGQEJVKNNJCPFCJĂ NNGTVLĂ&#x20AC;PUVGTKCPUNWVPKPIVKNNXĂ TKPHTC UVTWMVWT8KCPUXCTCTHĂ&#x2019;TGNPĂ&#x20AC;VHLĂ&#x20AC;TTXĂ&#x20AC;TOGXCVVGPQEJCXNQRRCXHCNNUJCPVGTKPIUCOVDTGFDCPF UtĂśver en stabil ekonomi är viktiga utmaningar fĂśr oss att ha säkerhet i vĂĽra leveranser, miljĂśtänkande samt ett stort kundfokus.

affärsliv.

SUPERTALANG FRĂ&#x2026;N LIDKĂ&#x2013;PING CRISTER SKA FĂ&#x2026;

SJ PĂ&#x2026; RĂ&#x201E;TT SPĂ&#x2026;R

LAG SLĂ&#x2026;R DU ETTaĂ&#x2026;Sff RD KV är? sliv. FĂ&#x2013;R FRIS EN #2 APRIL 2013

Rollen Som chef pĂĽ vĂĽrt kundcenter erbjuds du ett stimulerande och utvecklande arbete där avdelningens uppgift är i huvudsak fakturering/debitering samt kundfrĂĽgor som rĂśr vĂĽra tjänster. &WCPUXCTCTHĂ&#x2019;TĆ&#x192;Ă&#x2019;FGVHTCOVKNNGPHĂ&#x20AC;TFKIHCMVWTCVKNNUCOOCPUOGFFG+6U[UVGOUQODGJĂ&#x2019;XUHĂ&#x2019;T FGVVC'PXKMVKIFGNCXCTDGVGVĂ&#x20AC;TCVVWVXGEMNCXGTMUCOJGVGPVKNNUCOOCPUOGFFKVVVGCO+CTDGVGV KPIĂ TĂ&#x20AC;XGPCPUXCTHĂ&#x2019;TTCRRQTVGTKPIQEJUVCVKUVKMVKNNQNKMCO[PFKIJGVGTQEJKPVTGUUGPVGT Vi sĂśker dig som har tidigare erfarenhet frĂĽn liknande arbete med ekonomisk utbildning QEJJĂ&#x2019;I+6HĂ&#x2019;TUVĂ GNUG8KVTQTCVVFWOQVKXGTCUCXCVVIGIQFUGTXKEGVKNNXĂ TCMWPFGTQEJCVVFW JCTGVVKPVTGUUGHĂ&#x2019;TDĂ FGOĂ&#x20AC;PPKUMQTQEJU[UVGO&WĂ&#x20AC;TGPRTGUVKIGNĂ&#x2019;UQEJFTKXGPRGTUQPOGF IQFHĂ&#x2019;TOĂ ICCVVWVXGEMNCKPFKXKFGTGMQPQOKUMCTWVKPGTQEJU[UVGO FĂśr mera information kontakta Kari Granstrand pĂĽ Tarasso AB som ansvarar fĂśr denna rekrytering. Välkommen med din ansĂśkan via www.tarasso.se

FRISEGĂ&#x2026;RDS

affärsliv.

1

RES

BRO A: SADE TILL M SUCC Ă&#x2030; ALMNĂ&#x201E;S HISITHJOO VARU RIEN Ă&#x201E;R MĂ&#x201E;RK ET

90-T I RAMPLLISTER JUSET


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

26 | VAROR & TJĂ&#x201E;NSTER

35 ĂĽr ib

VarfĂśr reta sig pĂĽ stubben?

ransche

070-71 70 444

n

www.stubbfrasarn.se

&ž23¯,*.).' s -/.4!'% s 3%26)#%

fĂśr industri, verkstad och garage

Flyttstäd

Tel: 070-299 34 00 Â&#x2021; 0512-516 07 www.vgportservice.se

Tel. 073-701 39 50

TAK KAMPANJ! Boka ditt tak nu!

Â&#x2021;%HWRQJSDQQRUÂ&#x2021;7HJHOÂ&#x2021;3OnW

Ring el. maila fĂśr kostnadsfri offert.

ROT-avdrag 50%

F-skatt

0768-19 60 61, 0768-19 60 62 tjtakofasad@hotmail.se www.tjtakofasad.se

Härlunda, Bäckalund Skara

Goda ref. finns. Garanti

MG STĂ&#x201E;D

UtflyktsmĂĽl!

Markisväv 95:-/m Vaxduk 30:-/m Stor sortering av modetyger BarntrikĂĽ 120:-/m Ă&#x2013;ljettlängder 299:-/2-pack Linne 85:-/m VĂ&#x201E;LKOMMEN!

50PlusPoolen VĂĽr erfarna personal hjälper Dig när tiden inte räcker till Snickeri, mĂĽleri, renovering, trädgĂĽrdsarbete, barnpassning, städning, tvätt, bilvĂĽrd, läxläsning. RUT- & ROTAVDRAG FIXAR VI! FĂ&#x2013;R FĂ&#x2013;RETAG ERBJUDS: administrativa tjänster, redovisning, reception, butik, lager m.m.

Ring 070-672 96 98

eller maila ostraskaraborg@50pluspoolen.se w w w .5 0 p lu s p o o le n .se

Planteringsjord Täckbark

GĂ&#x2026;RDSGRUS & SAND

Levereras frün Nywertz Hjo Beställ Nu! Transport & Entreprenad

Hemleverans i storsäck 500 liter och 1000 liter i hela Skaraborg Beställning och mer information

www.nteab.se 

 33 25

FÜrsäsongspriser!

Uterum

Marknadens mest flexibla system tillverkat efter Dina mĂĽtt & ĂśnskemĂĽl!

Vid beställning av PVC-fÜnster innan 31 maj erhüller ni 3-glas till samma pris som 2-glas!

Nya generationens

Premium Partner

PVC-fĂśnster Egentillverkade PVC-fĂśnster.

Ett fĂśnster fĂśr dig som vill ha: Lägsta u-värde (0,9 med 3-glas) till bästa pris! â&#x20AC;?PVC-fĂśnster byggda fĂśr 3-glas. Nu även med Frost-free, fĂśr att motverka imma & frostbeläggningâ&#x20AC;?.

JTM AB Onsdagar Üppet till kl. 18.00 Storegürdsvägen 18 542 35 Mariestad www.jtm.se 0501-27 80 80

Gustav Adolfs gata 6, SkĂśvde (vid ICA Norrmalm), 0500-47 12 10, www.tygposten.se Ă&#x2013;ppet: mĂĽ-fr 10-18, lĂś 10-15, lunch 13.30-14.15

Gilla oss pĂĽ Facebook!

Färgens dag!

25%

pü all Jotun utomhusfärg Gäller endast fredag 17/5.

Ă&#x2013;PPET: MĂ&#x2026;ND-FRED 9-18 LĂ&#x2013;RDAG 9-13 EXTRAĂ&#x2013;PPET FREDAG 17/5 TILL KL 19 VĂ&#x201E;LKOMNA! Färg s Golv s Tapeter s Kakel Städ s Poolkemikalier

Grennborgs, Järnvägsg. 25, MullsjÜ Tel. 0392-106 60 www.colorama.se


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

| 27

VAROR & TJĂ&#x201E;NSTER Alla typer av rivningsuppdrag utfĂśres! Av kvalificerad rivningsfirma med lĂĽng erfarenhet i branschen och goda referenser. FĂśr diskussion och eventuell offert kontakta Dan Karlsson, tfn. 070-62 852 69.

DJUR

Ă&#x201E;ntligen

Â

ÂżQQVGHWVSDUULV

Vättern Sparris

AUKTIONER

Simmentaltjurar Stbf Simmentaltjurar f. 12, bra stam och lynne och lĂĽgt pris. Tel 0708-53 13 25, 0515-314 58

NĂ&#x2013;JEN

Auktion VärsĂĽsvägen 10, Tibro, lĂśrdagen den 25 maj kl. 10.00 Gn.HUVWLQ7RUQPDOP)URGHVGER6N|YGHI|UVlOMVPĂ 6RIIRU InW|OMHU3HUQLOOD-HWVRQ%UXQR0HOVlQJSODWW79WDYORU-ROLQ +$OOHUW$*XOOEHUJlNWDPDWWRUNDIIHVHUYLV%On5RV5|UVWYDV Ă&#x20AC;VNJUDDO(+DOGWHVHUYLV%On(OG5|UVWJXOGPJUlVNOLSSDUHPP Ivarssons Auktioner, tel 0504-155 55, 070-550 25 98

FREDAG

VAROR & TJĂ&#x201E;NSTER

31/5

Trubaduren

GĂ&#x201E;STSTUGOR, LUSTHUS & FĂ&#x2013;RRĂ&#x2026;D 5-300506-220 m2 sackestadfritid.se Moholm

Norra  Fügelüs  Prästgürd 5  km  sÜder  om  Hjo.

Flaggstänger, skärmar & staket

Ă&#x2013;ppettider i sommar: Tis-fre

gSSHWGDJOLJHQ Kl.  10.00  till  18.00

80

Ă&#x2013;ppet mellan Bogrens, Harrys & Taket FLJÂł >J c Ă&#x2026;lder 28+

BesÜk gärna vür hemsida!

sackestadfritid.se

pĂĽ Harrys

10-18

lÜr 10-13 sÜn 11-15 (mün stängt)

Tfn:  0503-­16265 www.sparris.net

HENRIK SVEDER

Moholm 0506-220 80

www.bogrenssalonger.com

NĂ&#x2013;JEN

DRIVE - IN - BINGO i Timmersdala

Onsdagar kl. 19.00

RESANDE SOM DET VAR FĂ&#x2013;RR... SKARA-LUNDSBRUNNS JĂ&#x201E;RNVĂ&#x201E;GAR

SĂśndagar 30/6-1/9 samt 29/9 och 6/10. TĂĽg avgĂĽr Skara 12.00* 12.30, 14.45* 15.15

10 trippel 500:-, 800:-, 1.200:Tymerspelet + Minibingo 50% Free Play Utspel 75% Nummerbricka 1 x 700:-, 1 x 1.000:-, 1 x 1.500:-, 1 x 2.000:-, 1 x 10.000:-

Tis- och torsdagar 2/7 - 15/8 Tüg avgür Skara 17.00, 19.00 *rälsbusstüg WWWSKLJSE s  

CHANS TILL

JACKPOT

SkĂśvdes snabbaste nyheter â&#x20AC;&#x201C; dygnet runt pĂĽ webben. skĂśvdenyheter.se

Sommarteater i Larv

Key  for  two  (John  Chapman  och  Dave  Freeman)

Ă&#x201E;r du inte riktigt fisk?! r Premiä 00 l.  19. 15/6  k pris Biljett 200:-

19 maj-22 sept 2013 19 maj-22 sept 2013

SAGOSKEPPET Den värld som sjÜnk

VARJE VECKA

Kassorna Ăśppnar kl. 17.00

Ă&#x2013;ppet varje dag!

Välkomna! IF Tymer

Ă&#x2013;PPET VARJE DAG HELA SOMMAREN!

www.vanermuseet.se 0510 - 77 00 65

FÜrstärk din aktivitet, kampanj och

tidningsannons med marknadsfĂśring pĂĽ skĂśvdenyheter.se FĂśr mer information och annonsbokning, kontakta: Peter Roswall, 0721-82 85 19 Johanna Petersson, 0721-82 85 28 Sanaz Fritz, 0721-82 85 21

LIVE NATION PRESENTERAR:

boraszoo.se

Biljettbokning  &  information  0722-­58  92  68

RESOR

RES FĂ&#x2013;R HALVA PRISET I SOMMAR! MalmĂś â&#x20AC;&#x201C; TravemĂźnde Kapellskär â&#x20AC;&#x201C; NĂĽdendal I sommar erbjuder vi 50% rabatt pĂĽ utvalda avgĂĽngar.

BIL + 5 P E RS FR. 490:- *

*Prisexemplet avser bilpaket fĂśr upp till 5 personer pĂĽ linjen MalmĂś â&#x20AC;&#x201C; TravemĂźnde. Vi erbjuder 50% rabatt pĂĽ bilpaketen(upp till 6m) pĂĽ linjen MalmĂś-TravemĂźnde och 50% rabatt pĂĽ person- och fordonspris pĂĽ linjen Kapellskär-NĂĽdendal. Rabatten gäller pĂĽ vĂĽra morgon- och eftermiddagsavgĂĽngar pĂĽ bĂĽda linjerna. Bokas senast 30 juni och gäller fĂśr resor mellan 20/6-31/8. Ej ombokningsbar eller ĂĽterbetalbar och gĂĽr inte att kombinera med andra erbjudanden. Uppge bokningskod: MAL fĂśr MalmĂś â&#x20AC;&#x201C; TravemĂźnde och KAP fĂśr Kapellskär â&#x20AC;&#x201C; NĂĽdendal vid bokning. Begränsat antal platser. Mer info om avgĂĽngstider och priser finner ni pĂĽ finnlines.com/batresor/erbjudanden.

WWW.FINNLINES.COM

0771â&#x20AC;&#x201C;340 900

HĂ&#x201E;RLIGA GOTLAND Resor inkl buss/bĂĽtresa, !"#$%&'('!)#*"+,-./'0' +-1*)&''2"33)'4',056+7,8' Logi i Visby Berlin

Helsingfors

9#:+);!'0<.'.1##:++=8

Pris 5 dgr: 3 795,Avr: 28/5, 4/6, 12/6, 16/6, 20/6, 4/7, 13/7, 22/7, 31/7, 4/8, 8/8, 20/8 Pris 6 dgr: 4 195,Avr: 24/6, 29/6, 8/7, 17/7, 26/7, 12/8 -Barnrabatter-

NKA PĂ&#x2026; REFRĂ&#x201E;NGEN ¡ DAGS ATT TĂ&#x201E; LIVE 2013 GĂ&#x201E;STARTIST: LINNEA HENRIKSSON

9 AUGUSTI SKĂ&#x2013;VDE

Bussar fr bla. Skara, GĂśtene, FalkĂśping, Tidaholm

KARSTORPS FRITIDSOMRĂ&#x2026;DE

BILJETTER: LIVENATION.SE, TICNET.SE, 077-170 70 70, SKĂ&#x2013;VDE TURISTBYRĂ&#x2026; SANDTORGET LOKAL ARRANGĂ&#x2013;R: NĂ&#x2013;JET KONSERT, NOJET.SE Tel: 0511-34 66 60 www.mkbussresor.se

#GTSOMMAR

WWW.GYLLENETIDER.SE


torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

28 | Ledare & debatt.

SATSA PÅ FRAMTIDENS E20

Dags att inse att bredband är en viktig fråga för Skövde

O

M...DIN...BIL...eller...buss...skulle...sega sig fram när du var på väg till jobbet skulle det bli ett jäkla liv. Hastigheter på kanske 20-30 kilometer i timmen på riksväg 26 skulle få oss att knyta näven samma dag. Kommunfullmäktige skulle resa till Trafikverkets huvudkontor och bosätta sig i sandlådor tills problemet var åtgärdat.

NÄR...DET...GÄLLLER...bredband och internethastighet däremot verkar det

inte finnas samma beredskap. Utvecklingen går långsamt framåt. Nästan lika långsamt som internet på vissa platser i Skövde. Riktigt segt...hackigt...inte alls. KANSKE BEROR DET på att beslutsfattarna tillhör den äldre generationen, som inte ser bredband som den infrastrukturfråga den faktiskt är. Lojar man omkring på cykel eller bara strosar runt med käpp bryr man sig inte hur fort det går på 26:an.

Vad känner du om du möter deras blickar?

N

I HAR SETT DEM. De slitna, trötta kvinnorna som sitter på trottoaren med en smutsig pappersmugg framför sig. Synliga bevis på flykt undan fattigdom och förföljelser visar sig då EU öppnat sina gränser också till vår lilla stad. Reaktionerna är kraftfulla. Människor som tigger är provocerande för många. De väcker känslor. För ett samhälle är det naturligtvis katastrofalt att det inte finns fungerande socialförsäkringssystem överallt. Hungriga rumäner är i första hand Rumäniens ansvar, det kan nog alla hålla med om, men kartan och verkligheten stämmer inte överens. DE MYNDIGHETER som vi förväntar oss ska hjälpa utsatta människor, är del av det system som förtrycker. Tjugo procent av befolkningen i Rumänien lever under fattigdomsgränsen enligt Världsbankens normer. Antiziganismen (rasism riktad mot romer och resande) är utbredd i det annars upplysta Europa. Arbetstillfällena i Grekland, Spanien och Portugal har minskat i den ekonomiska krisens spår - så har vi den gamla fria fjällhöga Norden kvar. En del väntar på att EU-parlamentet ska lösa den uråldriga fattigdomsproblematiken, och under tiden försöker Claudia, Slavenca och de andra överleva ytterligare en dag, kastande sig efter halmstrån. KRIMINELLA LIGOR, säger en del. Organiserade bussresor från Balkan. För min del spelar det ingen roll om de så har cyklat hit från Bukarest. Fattigdomen är inte vacker. Men vad känner du om du möter deras blickar? Ilska? Över vad, i så fall? Fattigdom i sig, fattigdomens offer eller förövare? Vilken skam är det vi delar, människor emellan, i det vänaste landet på jorden? PS. I VECKAN fylls en buss med utvisade barnfamiljer och körs till Migrationsverkets förvar i Malmö för vidare transport till Sarajevo via Köpenhamn. De kunde inte ens få stanna över klassfotbollen och skolavslutningen. Jag skäms.

MEN OM VI VILL att Skövde ska vara i framkant kan det inte bara gälla skola, barnomsorg och vägar. För de nya generationer vi vill ska flytta till Skövde krävs också en seriös satsning på bredbandshastigheten. De nya företag vi vill ska etablera sig i Skövde nöjer sig inte med en tummetott. De företag som redan finns här behöver snabbt möjlighet att konkurrera på lika villkor. Men är då inte det här ”marknadens ansvar”?

Med en sådan syn skulle vi fortfarande åka omkring på grusvägar. Skövde har det uttalade målet att vara ett centrum för datorspel, men uppenbarligen utan att ha tänkt tanken klart. Vi vill ha racerstjärnor, men erbjuder dem bara kostigar att köra på. FULLMÄKTIGE SA NYLIGEN ja till att satsa 81 miljoner på en utbyggd E20. Nu är det dags att satsa också på framtidens motorvägar.

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MÖTER GRÖNT

Under vinjetten Skövdeduellen tar vi upp aktuella frågor om Skövde. Självklart ger vi också er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla. Monica Green, S,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Givetvis får inte NU-sjukvården slösa med några pengar. Det får inte någon göra med skattebetalarnas pengar. De har en lång resa framför sig med besparingar som Skaraborgs Sjukhus redan gjort. Nu ska inga nya besparingsåtgärder läggas på KSS. Skaraborg hade inte klarat sig bättre utanför regionen, vi har en minskande befolkning vilket hade gjort att resurserna krympt inom alla områden. Däremot har den borgerliga regeringen strypt statsbidragen trots att kostnaderna ökar. 2) Det händer, men vi socialdemokrater vill hellre ha ett samhälle där vi håller ihop. Där vi delar på bördorna via skatten, inte med allmosor. Idag har det gått så långt att vissa obekymrat kan leva i lyx och materiellt överflöd, medan andra inte kan försörja sig.

1

Skaraborgs sjukhus anstränger sig för att hålla budget, medan NU-sjukvården slösar med pengarna. Hade det varit bättre för sjukvården i Skaraborg att stå utanför Västra Götalandsregionen? Ger du pengar när någon tigger på gatan? Ska det vara tillåtet att samla in pengar på gatan?

2 3

3) Vi socialdemokrater vill utrota fattigdomen, hjälpa utsatta människor, minska klyftorna, inte öka dem, så som sker idag. Om alla hade ett jobb, eller fick hjälp med rätt försäkring vid sjukdom eller arbetslöshet så skulle inte tiggeri behövas. Men visst behövs det insamlingar mot barnfattigdomen, utanförskap och naturkatastrofer, det kan göras via nätet, lotteri och på gator och torg.

Ulrika Carlsson, C,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Att tillhöra Västra Götalandsregionen har varit bra för sjukvården i Skaraborg. Det hade varit mindre resurser om vi stått själva. Likväl är det tuffa ekonomiska tider och jag vet att både chefer och anställda verkligen sliter för att ge en så bra vård som möjligt. Vi har ju allt från den förebyggande hälsovården till den högspecialiserade vården och det är många svåra prioriteringar som måste göras. NU-sjukvården ska också arbeta för att hålla budget och för att de resurser man har ska användas så effektivt som möjligt. 2) Det har hänt någon enstaka gång, men i regel gör jag inte det. Jag ger pengar till en del organisationer som arbetar för att hjälpa människor i olika former av utsatthet. 3) Ja, det är en viktig möjlighet för till exempel Rädda Barnen med sina bössor eller Frälsningsarmén men sin ”Håll grytan kokande”. Det finns fler behjärtansvärda ändamål att samla in pengar till så det tycker jag att man ska få göra.

KRÖNIKA KARIN LÅNGSTRÖM VINGE

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKER

Karin Långström Vinge är fri debattör och präst i Skövde. Hon bloggar dessutom på karinlangstromvinge.blogspot.com

MEJLA DIN FRÅGA till red.sn@vgt.se eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.)

Skövde Nyheter.

Tidningen grundades 1907. Post- och besöksadress: Storgatan 17, 541 30 Skövde Telefon: 0500-78 48 50 www.skovdenyheter.se Öppet: vardagar 8.00-17.00 Skövde Nyheter delas ut av Västgöta Tidningar AB. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex.

Redaktionschef/ansvarig utgivare: Ronny Karlsson 0511-77 01 15 ronny.karlsson@vgt.se Verkställande direktör: Christina Björklund 0511-77 01 87 christina.bjorklund@vgt.se Nyhetschef: Leif Claesson 0500-78 48 70 leif.claesson@vgt.se Webredaktör: Jens Fransson 0500-78 48 71 jens.fransson@vgt.se

Reportrar: Börje Andersson 0500-78 48 52 borje.andersson@vgt.se Anders Axelsson 0500-78 48 53 anders.axelsson@vgt.se Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se Jannica Ernfridsson 0500-78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se Anna Ernius 0500-78 48 55 anna.ernius@vgt.se Anna Kuylenstierna 0500-78 48 68 anna.kuylenstierna@vgt.se

Nöje & kultur: Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se Sporten: Frida Sandgren 0500-78 48 62 frida.sandgren@vgt.se Annonschef: Niclas Svensson 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se

Göran Brandels 0500-78 48 59 goran.brandels@vgt.se Andreas Ljung 0500-78 48 65 andreas.ljung@vgt.se Susanna Brandt 0500-78 48 60 susanna.brandt@vgt.se Annonsproduktion: Henrik Svensson 0500-78 48 63 henrik.svensson@vgt.se Tryck: Herenco Press, Jönköping Distribution: Svensk Direktreklam Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75 måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

| 29

ÖPPETTIDER: Mån-fre kl. 10-19, lör kl. 10-16, sön kl. 11-16

.RP ¿UD

PERSONALENS DAG med oss!

Fre 24/5 kl.10-19

Denna dag får personalen dela på VINSTEN!

Många olika aktiviteter !ör barn och vuxna. VI BJUDER PÅ FIKA OCH ANORDNAR TÄVLINGAR MED MÖJLIGHET ATT VINNA FINA PRISER!

Välkommen till oss på Dollarstore!

De 50 !örsta kunderna som kommer med en tom patron

!år en gratis påfyllning! Vikingsoda påfyllning Fyllning av CO2-patron, 425 g. ARBOGA Burskapsvägen 8 ARVIDSJAUR Järnvägsgatan 131 BODEN Kaptensgatan 3 BOLLNÄS Industrig. 14

1 meter långt!

50:-

BORLÄNGE Hantverkarg. 5 EKSJÖ Kråkebergsvägen 4 GÄLLIVARE Betongvägen 28

GÄVLE Brynäsgatan 50 HUDIKSVALL Furulundsvägen 3 HÄRNÖSAND Löpargatan 1

30:-

Wettex

10-pack, per !örp

KRAMFORS Industrivägen 2 LJUSDAL Hudiksvallsv. 4 LUDVIKA Snöåvägen 20

LULEÅ Banvägen 23 LYCKSELE Korpstigen 1 MORA Siljanssågsvägen 9

PITEÅ Fläktgatan 7 SANDVIKEN Linggatan 22 SKÖVDE Norregårdsvägen 3

Hundben 100 cm långt

STRÖMSUND Näsviken 110 SUNDSVALL Norra vägen 10 SVEG Parkgatan 15A

150:-

SVENSTAVIK Lillhallen 431 SÖDERHAMN Sundsbergsvägen 2 SÖDERKÖPING Telegatan 44

VÄSTERVIK Folkparksvägen 60 VÄSTERÅS Gjutjärnsgatan 4 ÖSTERSUND Bangårdsgatan 8

Gå in på vår hemsida !ör att se vad som händer i just din butik! www.dollarstore.se under fliken ”här finns vi” dollarstore.se


tv Torsdag 23 maj 2013

torsdagen 23 maj 2013 | Vecka 21

30 | Veckans tv. VECKANS

VECKANS MUSIK

VECKANS FOTBOLL

VECKANS ANTIK

VECKANS FOKUS

Swedish House Mafia på turné

Tyska giganter drabbar samman

Antikviteter i Storbritannien

Invasionen och kriget som gick fel

De är en av Sveriges mest framgångsrika musikgrupper någonsin. I dokumentären ”Take One” av Christian Larson följer man housetrion på 253 konserter i 23 olika länder mellan 2008 och 2010.

I kväll får alla fotbollsälskare sitt lystmäte. Det är dags för Champions League-final i fotboll mellan de tyska lagen Bayern München och Borussia Dortmund. Programledare är Ola Wenström.

Nu drar ”Engelska antikrundan” igång med ytterligare en säsong. Programledare är som vanligt Fiona Bruce och tillsammans med sina experter kuskar hon Storbritannien runt i jakten på antikviteter.

I den brittiska dokumentärserien ”10 år i Irak” får vi följa med bakom kulisserna ett decennium efter Irakinvasionen. USA:s vicepresident vill agera snabbt för att få bort Saddam Hussein.

90-talet under lupp i tio avsnitt

Grunge, eurotechno och britpop. Nu är det 1990-talets populärmusik som ska sammanfattas i tio delar och Jens von Reis är den som leder tittarna genom programserien ”Nineties”. Just 90-talet ligger Jens varmt om hjärtat. Det var då han blev tillräckligt gammal att gå ut på krogen och dansa. Han började även jobba på den nu nedlagda tv-kanalen ZTV.

SVT1 FREDAG 20.55

SVT1 LÖRDAG 23.20

TV6 LÖRDAG 20.00

SVT1 SÖNDAG 20.00

SVT2 SÖNDAG 22.10

TORSDAG 23/5 6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyh. 6.25 Gomorron. 10.00 Bil- och båttokig. (R) 10.45 Uppdrag granskning. (R) 11.45 På väg till Malung. (R) 12.15 Kobra. (R) 12.45 Price och Blomsterberg. (R) 13.45 De ostämda. 14.45 Minnenas television: Rulle, Tjadden och Mille. 16.15 Gomorron Sverige. 16.45 Det ljuva livet i Alaska. 17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Vivaldis Gloria. (R) 19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Örjan, snöleoparden och jag. 21.00 Se hungern! 21.30 Modellerna med det lilla extra. 22.00 Debatt. 22.45 Fashion. 23.15 Modellpojkar. 23.30 Rapport. 23.35–6.00 Nattsändningar.

8.10 Brittiska brott. (R). Brittisk dokumentärserie från 2011. 9.00 SVT Forum. 16.20 Babel. (R). Svenskt litteraturmagasin från 2013. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Brittiska brott. (R). 18.50 Lagens långa nos. (R). 19.00 Vem vet mest? (R). 19.30 Antikmagasinet. (R). Svensk antikvitetsserie från 2013. 20.00 Kärleksförmedlingen. Svensk dokumentär från 2013. 20.30 Svenska till varje pris. Svensk realityserie från 2013. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15 Flykten. Dansk thriller från 2009. 0.10 Kulturnyheterna. 0.25 Brittiska brott. (R). Brittisk dokumentärserie från 2011. 2.00–2.30 Bloggistan. (R). Finsk reportageserie från 2012. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. (R) 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover. 11.05 The real housewives of OC. (R) 12.05 Hell’s kitchen. (R) 13.00 Lyxfällan. 14.00 Project runway. 15.00 Top model. 16.00 The real housewives of OC. 17.00 How I met your mother. 18.00 Hell’s kitchen. 19.00 Djurakuten. (R). 20.00 Tonårsbossen. 21.00 Revenge. 22.00 Kniven mot strupen. 23.00 Navy CIS. 0.00 Sex and the city. 0.35 Brottskod: Försvunnen. 1.30 How I met your mother. (R). Komediserie från 2008. 2.25 Jims värld. (R) 2.45 Project runway. (R) 3.30 Sex and the city. (R) 4.00 Parenthood. 4.45–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 13.55 Leila bakar i Frankrike. (R) 14.25 Judys domstol. (R) 14.55 Supernanny. (R) 15.55 Halv åtta hos mig. (R) 16.25 Såld på hus. (R). 16.55 Sveriges mästerkock. (R). 17.55 112 - på liv och död. (R). 18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 Cleveland – tio år i skräckhuset. Dokumentär från 2013. 21.00 Hawaii five - 0. Actionserie från 2011–12. 21.50 Nyheterna. 22.45 Scott and Bailey. 0.00 Cleveland – tio år i skräckhuset. 1.00 Medium. (R). 2.00 Blue bloods. (R). 3.00 Detroit 1-8-7. (R) 4.10 Hem till gården. (R) 4.40–5.15 Hem till gården. (R) Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30–9.00 Vakna. 9.00 Familjen Kardashian. 9.50 Desp housewives. 10.45 Sjunde himlen. 11.40 Ullared. (R) 12.40 Biggest loser. 13.40 Ellen DeGeneres show. 14.35 Kourtney & Kim i New York. 15.05 Vänner. (R) 15.35 Unga mödrar. 16.05 One Tree Hill. 17.00 Ullared. 18.00 Vänner. 18.30 2 1/2 män. 19.00 The Big bang theory. 20.00 Once upon a time. 21.00 Criminal minds. 21.55 Person of interest. 22.55 The Big bang theory. (R). 23.55 2 1/2 män. (R). 0.25 Criminal minds. 1.25 The Cleveland show. 1.55 The invasion. 3.45 Förhäxad. 4.35 The forgotten. 5.15 Kära Susan. (R) 5.40–6.05 Den lilla sjöjungfrun. Nattsändningar.

6.05 Just shoot me. 6.30 Community. 7.25 The vampire diaries. 8.20 Jims värld. 9.15 Våra värsta år. 10.15 Skål. 10.45 Simpsons. 11.45 Stargate SG-1. 12.40 Community. 13.35 Seinfeld. 14.35 Simpsons. (R). 15.05 Family guy. (R). 16.30 Scrubs. (R). 17.30 My name is Earl. 18.00 How I met your mother. 19.00 Family guy. 20.00 Simpsons. 21.00 Fast and furious 4. 23.10 Scrubs. 0.10 How I met your mother. (R). 1.10 My name is Earl. (R). 1.40 Seinfeld. (R). 2.35 Spin city. 3.00 Jims värld. (R). 3.50 Skål. 4.15 Family guy. 4.40 Simpsons. (R) 5.05–5.45 Stargate Atlantis. Nattsändningar.

6.00 Så växte Amerika fram. (R) 7.00 Jamie Olivers twist. 7.30 Will & Grace. (R) 8.00–8.55 The talk. 11.05 Doctors. (R) 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Det okända. (R) 14.05 Det stora fyndkriget. (R) 14.35 Rensa i röran. 15.45 Världens strängaste föräldrar. 16.50 Dr Phil. (R) 17.45 Nyheterna. 17.50 Lokala nyheter. 17.55 Glamour. 18.30 Judys domstol. 19.00 Stampen i Las Vegas. (R) 19.30 Det stora fyndkriget. (R) 20.00 112 - på liv och död. (R). 21.00 Hela England bakar – bröllopsspecial. 22.00 Beauty and the beast. 22.55 Benidorm. (R). 23.30 Mash. (R) 0.00 Law & order: Special victims unit. (R) 1.00 Beauty and the beast. (R) 2.00 Jordan, rättsläkare. (R) 3.00–6.00 Nattsändningar.

Tidningen för dig i Skövde. I din brevlåda varje FREDAG 24/5 6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyh. 6.25 Gomorron. 10.00 Debatt. (R) 10.45 Örjan, snöleoparden och jag. 11.45 Magnus och Petski. (R) 12.15 Modellerna med det lilla extra. 12.45 Fashion. (R) 13.15 Falkenbergsrevyn: Bubblande tider. (R) 14.45 Aldrig nudda mark. (R) 15.15 Extra gnälligt. (R) 15.45 Gomorron Sverige. 16.15 Kockens omöjliga uppdrag. (R) 17.00 Mysteriet Edwin Drood. (R) 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Bert-Åke Varg. 19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Skärgårdsdoktorn. (R) 20.55 Nineties. 21.25 3:10 to Yuma. 23.25 Rapport. 23.30 I skuggan av ett brott. 1.20 The newsroom. (R) 2.20–6.40 Nattsändningar.

8.10 Brittiska brott. (R). Brittisk dokumentärserie från 2011. 9.00 SVT Forum. 16.20 Bloggistan. Finsk programserie från 2012. Del 6 av 10. 16.50 Kärleksförmedlingen. (R). Svensk dokumentär från 2013. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Brittiska brott. (R). 18.50 Lagens långa nos. (R). Reportageserie från Go’kväll. 19.00 Vem vet mest? (R). Svensk frågesport från 2011. 19.30 Spisa med Price. Dansk matlagningsserie från 2010. 20.00 Siri Derkert – jag var omöjlig. Svensk dokumentär. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15 Copper. 23.00 Kulturnyheterna. 23.15 Land girls. (R). 0.00 Mänsklighetens historia. (R). 0.45–1.35 Brittiska brott. (R). Nattsändningar.

6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. (R) 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover. 11.05 The real housewives of OC. (R) 12.05 Hell’s kitchen. (R) 13.00 Lyxfällan. 14.00 Project runway. 15.00 Top model. 16.00 The real housewives of OC. 17.00 How I met your mother. 18.00 Hell’s kitchen. 19.00 The new normal. 19.30 2 1/2 män. 20.00 Unstoppable. Action från 2010. 22.10 Anger management. Komedi från 2003. 0.15 Chicago fire. (R). 1.15 69 saker du vill veta om sex. (R). Svensk underhållning från 2013. 2.20 Snow White: A tale of terror. 4.05 The new normal. (R) 4.30 Batman & Mr. Freeze i minusgrader. 5.35–6.00 Nanny. (R) Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 13.55 Leila bakar i Frankrike. (R) 14.25 Judys domstol. (R) 14.55 Supernanny. (R) 15.55 Halv åtta hos mig. (R). 16.25 Såld på hus. (R). 16.55 Sveriges mästerkock. (R). 17.55 Hästen är din. 18.00 112 - på liv och död. (R). 18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Vädret. 19.30 Postkodmiljonären. Svensk frågesport från 2013. 20.00 Let’s dance. Svensk underhållning från 2013. 21.30 New girl. 22.00 Nyheterna och sport. 22.15 Vädret. 22.25 Let’s dance. 22.45 Modern family. 23.10 Eurojackpot. 23.15 Modern family. 23.55 Eyes wide shut. 3.15–5.15 Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30 Vakna. 9.00 AFHV. 9.25 Kourtney & Kim. (R) 9.50 Desperate housewives. 10.45 Sjunde himlen. 11.40 Ullared. (R) 12.40 Biggest loser. 13.40 Ellen DeGeneres show. 14.35 Kourtney & Kim i New York. 15.05 Vänner. (R) 15.35 Unga mödrar. 16.05 One Tree Hill. 17.00 Ullared. 18.00 The middle. 18.30 The neighbors. 19.00 En stark resa – igen. (R). Svensk reseserie från 2013. 20.00 America’s funniest home videos. 21.00 The Big bang theory. 22.00 Signs. 0.05 Fringe. 2.05 Nugammalt – 77 händelser som format Sverige. (R). 3.05 Skins. 3.55 Förhäxad. 4.40 Ellen DeGeneres show. (R) 5.20 Kära Susan. (R) 5.40–6.05 Nattsändningar.

6.05 Just shoot me. 6.30 Community. (R) 7.25 The vampire diaries. 8.20 Jims värld. 9.15 Våra värsta år. 10.15 Skål. (R) 10.45 Simpsons. (R) 11.45 Stargate SG-1. 12.40 Community. 13.35 Seinfeld. 14.35 Simpsons. 15.35 Family guy. (R). 16.30 Spin city. (R). 17.00 Speeders. Realityserie från 2007. 18.00 Cops. Realityserie från 2012. 19.00 Family guy. Animerad komediserie från 2007. 20.00 Simpsons. 21.00 Grimm. Dramaserie från 2012. 22.00 Spartacus: War of the damned. Actionserie från 2012. 23.00 Fearless. 1.10 NCIS: Los Angeles. 3.00 Seinfeld. (R). 3.50 Jims värld. (R). 4.40 Family guy. 5.05–6.00 Stargate Atlantis. Nattsändningar.

6.00 Så växte Amerika fram. (R) 7.00 Livräddarna på Bondi Beach. (R) 7.30 Will & Grace. (R) 8.00–8.55 The talk. 11.05 Doctors. (R) 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Det okända. (R) 14.05 Små skönhetsdrottningar. (R) 14.40 Hemma hos Jamie. (R) 15.15 Annabel – den naturliga kocken. (R) 15.45 Världens strängaste föräldrar. 16.50 Dr Phil. (R) 17.45 Nyheterna. 17.50 Lokala nyheter. 17.55 Glamour. 18.25 Judys domstol. 18.50 Mannen som talar med hundar. 19.55 Den nakna pistolen 2 1/2: Doften av rädsla. Komedi från 1991. 21.30 Annabel – den naturliga kocken. (R). 22.00 Tyst vittne. (R). 0.10 Medium. (R). 1.05 Kvinnor som mördar. (R). 2.00 Mental. (R) 3.00–6.20 Nattsändningar.

8.00 SVT Forum: Miljöpartiets kongress. Direkt från Västerås. 9.00 Rapport. 9.03 SVT Forum: Miljöpartiets kongress. 12.00 Rapport. 12.05 SVT Forum: Miljöpartiets kongress. 16.00 Rapport. 16.05 SVT Forum: Miljöpartiets kongress. 17.00 Anslagstavlan. 17.05 Lenas resor. (R). Svensk reportageserie. Del 8 av 16. Lena Haglund fördjupar sig i Krimtatarernas historia. 17.15 Siri Derkert – jag var omöjlig. (R). Svensk dokumentär. K special. En film om en av 1900-talets främsta konstnärer. 18.15 Land girls. 19.00 Parsifal från Metropolitan. Operaföreställning från 2013. Del 1 av 3. Richard Wagners sista musikdrama i tre akter från 1882, i en kritikerrosad inspelning från mars i år. 0.40 Copper. (R). 1.25–1.55 Veep. (R). Nattsändningar.

6.00 Nanny. 6.30 Alla älskar Raymond. 7.00 Jims värld. (R) 7.30 Mad love. 8.00 How I met your mother. (R) 9.00 Pretty little liars. 10.55 New Zealand’s next top model. 12.00 Up all night. 12.30 Whitney. 13.00 Hot in Cleveland. 13.30 Happily divorced. 14.00 Nashville. 14.55 Revenge. (R). 15.55 Project runway all stars. (R). Realityserie från 2012. 16.50 How I met your mother. Komediserie från 2012. 17.50 Mumien – drakkejsarens grav. Äventyr från 2008. 20.00 Fotboll: Borussia Dortmund– Bayern München. Final. Från Wembley Stadium i London. 23.30 Den siste actionhjälten. 2.05 How I met your mother. (R). 2.40 United 93. 4.20 Mad love. (R). 4.45 Fab 5. Livstilsserie från 2005. 5.35–6.00 Nanny. (R). Komediserie från 1993-94. Nattsändningar.

6.00 Barnprogram. 7.55 Nyhetsmorgon. Svenskt magasin. 11.30 Let’s dance. (R). Svensk underhållning från 2013. 13.20 New girl. (R). Komediserie från 2012–13. 14.00 Trav. 17.30 Vad blir det för mat. (R). Svensk matlagningsserie från 2010. 17.55 Keno. 18.00 Vinnare V75. 19.00 Friidrott. Diamond league från New York. USA. 21.00 The blind side. Drama från 2009. Michael Oher lever på gatan men hans liv tar en ny vändning när en tränare i amerikansk fotboll får honom antagen till privatskolan han arbetar på. 22.00 Nyheterna. 22.05 Vädret. 22.15 The blind side. (R). Drama från 2009. 23.50 Sunshine. 1.55 Manchurian candidate. 4.30–5.15 Kvinnor som mördar. (R). Amerikansk dokumentärserie från 2005. Del 13 av 14. Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30 Förhäxad. 7.20–8.10 Shake it up. 8.10 America’s funniest home videos. (R) 9.00 So you think you can dance. 11.40 Greek. 12.40 Cougar town. 13.10 Kitty och Hollywoodmysteriet. 15.05 Gordon’s kitchen nightmares. 16.05 Wipeout US. Tävlingsserie från 2010. 17.05 The Big bang theory. (R). 18.05 Prinsessa. 20.00 America’s funniest home videos. Underhållningsserie från 2013. 21.00 Pensionärsjävlar USA med Betty White. Underhållning från 2013. 21.30 The dark knight. Action från 2008. 0.35 The stranger inside. 3.05 Raw comedy club. 3.30 Rude tube. 3.55 Jail. Dokumentärserie från 2010. 4.15 Tvångstankarna styr mitt liv. 5.00 Kära Susan. (R) 5.20 Nikki. 5.40–6.05 Den lilla sjöjungfrun. Nattsändningar.

6.30 Ska du säga. Komediserie från 2002. 7.00 Scrubs. Komediserie från 2001. 8.00 Magnum. Actionserie från 1981. 9.00 Amazing race. Realityserie från 2010. 10.00 Fear factor USA. Realityserie från 2004–05. 12.30 Outsourced. Komediserie från 2010. 13.30 Storm. Dramaserie från 2009. 17.00 Grimm. (R). Dramaserie från 2012. 18.00 The vampire diaries. Dramaserie från 2011. 19.00 Simpsons. Animerad komediserie från 1993-94. 20.00 Family guy. Animerad komediserie från 1999. 21.30 Scorpion king – rise of a warrior. Actionäventyr från 2008. 23.45 Death race. Action från 2008. 1.45 Spartacus: War of the damned. (R). Actionserie från 2012. 2.45 Cradle 2 the grave. Kriminaldrama från 2003. 4.20 Scrubs. (R). 5.10–6.00 Nattsändningar.

6.20 Antika saker på nya sätt. (R). Brittisk inredningsserie från 2010. 6.55–8.55 Rensa i röran. 10.55 CBS 60 minutes. 11.55 Maria. 12.55 Specialister på fuskbygge. Brittisk realityserie från 2012. 13.55 Big. (R). Komedi från 1988. 16.00 Hela England bakar – bröllopsspecial. (R). Brittiskt bakningsprogram från 2011. 17.00 Biggest loser – tro, hopp och kärlek. (R). Svensk livsstilsserie från 2012. 19.00 Nyheterna. 19.10 Sporten. 19.25 Vädret. 19.30 Jamie Oliver: Middag på 15 minuter. (R). Brittisk matlagningsserie från 2012. 19.55 Lotto, joker och drömvinsten. 20.00 PS I love you. Drama från 2007. 22.35 Breaking and entering. 1.00 Klonade husdjur. 2.00 Fenomen. Drama från 1996. 4.25–5.25 Kvinnor som mördar. (R). Nattsändningar.

LÖRDAG 25/5 6.40 Sverige. (R) 7.10 Debatt. (R) 7.55 De ostämda. (R) 8.55 Uppdrag granskning. (R) 9.55 Kobra. (R) 10.25 Bert-Åke Varg. (R) 11.10 Tv till varje pris – en film om Lasse Holmqvist. (R) 12.10 Mästarnas mästare. (R) 13.10 Skärgårdsdoktorn. (R) 14.10 Nineties. (R) 14.40 The newsroom. (R) 15.35 Kockens omöjliga uppdrag. (R) 16.25 Rocksommar på Göta kanal. 17.20 Rocksommar på Göta kanal: Konsert. (R) 17.50 Helgmålsringning. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.15 Master class med Leif Ove Andsnes. 19.00 Sverige. 19.30 Rapport. 19.45 Sportnytt. 20.00 Smartare än en femteklassare. 21.00 We’ll take Manhattan. 22.30 Suits. 23.15 Rapport. 23.20–6.20 Nattsändningar.


Vecka 21 | torsdagen 23 maj 2013

Veckans tv. | 31

SÖNDAG 26/5 6.20 Price och Blomsterberg. (R) 6.50 Örjan, snöleoparden och jag. (R) 7.50 Minnenas television: Rulle, Tjadden och Mille. (R) 9.20 Landet runt. (R) 10.05 SVT Forum: Miljöpartiets kongress. 10.50 Master class med Leif Ove Andsnes. (R) 11.35 Fashion. (R) 12.05 Extra gnälligt. (R) 12.35 Den eviga staden. (R) 12.45 Engelska slott och herrgårdar. 13.45 Mysteriet Edwin Drood. (R) 14.40 Borgen. (R) 15.40 Kockens omöjliga uppdrag. (R) 16.30 Fotboll: Djurgården–IFK Göteborg. Final. 18.00 Rapport. 18.15 Landet runt. 19.00 Sportspegeln. 19.30 Rapport. 20.00 Engelska antikrundan. 20.50 Barnmorskan i East End. 21.45 The hour. 22.45 Suits. 23.30–6.00 Nattsändningar.

7.10 Brittiska brott. 8.00 SVT Forum: Miljöpartiets kongress. 9.00 Rapport. 9.05 Miljöpartiets kongress. 10.05 Gudstjänst. 10.50 Miljöpartiets kongress. 12.00 Rapport. 12.05 Veep. (R) 12.30 Örter – naturens eget apotek. 12.50 Aslagstavalan. 12.55 Uppdrag OS. (R) 13.25 Vem vet mest. (R) 15.55 Rapport. 16.00 Valkyrian som nobbade Hitler. 17.00 UR. 18.00 Fotboll: Djurgården–IFK Göteborg. Final. Från Friends arena. 19.30 Räddad av konstiga höns. (R). 20.00 Babel. 21.00 Aktuellt. 21.15 Agenda. 22.00 Sportnytt. 22.10 Dokument utifrån. 10 år i Irak. 23.05 Kärleksförmedlingen. (R). 23.35 Antikmagasinet. (R). 0.05 Spisa med Price. (R) 0.35–2.10 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 6.30 Alla älskar Raymond. 7.00 Better with you. 7.30 Up all night. (R) 8.00 Whitney. (R) 8.25 Hot in Cleveland. (R) 8.50 Happily divorced. (R) 9.20 Baggage. 9.50 Drop dead diva. 10.45 I married who. 12.30 How I met your mother. 13.00 Djurakuten. (R) 15.00 Kniven mot strupen. (R) 16.00 Kjelles smakresa. (R). 17.00 Husräddarna. (R). 18.00 Tonårsbossen. (R). 19.00 Top model. (R). 20.00 The mentalist. 21.00 Navy CIS. 22.00 NCIS: Los Angeles. Kriminalserie från 2012. 23.00 Seven pounds. 1.30 Efterlyst. (R). 2.25 Efterlyst summerar. (R). 2.55 Southland. 3.40 Hawthorne. 4.20 Better with you. (R) 4.45 Fab 5. 5.35–6.00 Nanny. (R) Nattsändningar.

5.55 Barnprogram. 7.55 Nyhetsmorgon. 11.30 Modern family. 12.00 Äntligen hemma. 13.00 Klockan åtta hos stjärnorna. 14.00 Trav. 18.30 Modern family. (R). 19.00 Nyheterna. 19.10 Sporten. 19.25 Vädret. 19.30 Postkodmiljonären. 20.00 Solsidan. (R). Svensk komediserie från 2010. 21.00 Wallander: Hämnden. Svensktyskt kriminaldrama från 2009. 22.00 Nyheterna. 22.05 Vädret. (R) 22.15 Wallander: Hämnden, forts. Svenskt kriminaldrama från 2009. 23.10 Kommissarie Anna Travis. (R). Brittisk kriminalserie från 2012. 0.05 The following. (R). Thrillerserie från 2013. 1.05 Hawaii five - 0. (R). Actionserie från 2011–12. 2.05 Drömbilden. 4.15 Hem till gården. (R) 4.45–5.15 Hem till gården. (R) Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30 Förhäxad. 7.20 Shake it up. 7.45 America’s funniest home videos. (R) 8.40 The neighbors. (R) 9.10 So you think you can dance. 11.45 Cougar town. (R) 12.15 Body of proof. (R) 13.10 Once upon a time. (R) 14.05 GCB. 15.05 Khloé & Lamar. 16.05 Arrow. (R) 17.05 Grey’s anatomy. (R). 18.00 Arga snickaren. (R). 19.00 Bergs bärbara talkshow. (R). 20.00 Gordon’s kitchen nightmares. 21.00 Partaj. 22.00 Café Bärs. 22.30 Criminal minds. (R). 23.30 CSI NY. (R). 0.30 Person of interest. (R). 1.30 Jail. 2.00 Flashpoint. 2.55 United States of Tara. 3.20 Khloé & Lamar. (R) 4.10 Tvångstankarna styr mitt liv. 4.55 Kära Susan. (R) 5.20–6.00 Nattsändningar.

6.30 Outsourced. 7.00 Scrubs. 8.00 $#*! my dad says. 9.00 Running Russell Simmons. 10.00 Amazing race. 11.00 Fear factor USA. 13.00 The vampire diaries. (R) 14.00 Community. 15.00 Chuck. 16.00 Simpsons. (R). 17.00 Family guy. (R). 18.00 Amazing race. 19.00 Best ink. 20.00 How I met your mother. 21.00 2 1/2 män. 21.30 Anger management. (R). 22.00 The exes. (R). 22.30 Whitney. 23.00 Family guy. 23.30 How I met your mother. (R). 0.30 Community. (R). 1.30 Best ink. (R). 2.25 2 1/2 män. (R) 2.50 Scrubs. (R) 3.40 Whitney. (R) 4.05 Family guy. (R) 4.30 Amazing race. (R) 5.15–6.05 Nattsändningar.

6.10–6.50 Antika saker på nya sätt. (R) 7.50–8.50 Rensa i röran. 10.55 Femlingarna Chase. 11.25 Veterinären på Bondi Beach. (R) 12.00 Vad blir det för mat. (R) 13.30 Designduellen med Ty Pennington. (R) 14.00 Trinny och Susannah stylar om Norge. (R) 15.00 Världens äldsta förstföderska. 16.00 112 - på liv och död. (R). 17.55 Keno. 18.00 Vad blir det för mat. (R). 19.00 Bingolotto. Svenskt spelprogram från 2013. 20.00 Vad blir det för mat. (R). Svensk matlagningsserie från 2009. 21.00 Spårlöst. (R). Svensk dokumentärserie från 2012. 22.00 Poirot. (R). Brittisk kriminalserie från 2007. 0.00 Hemsökta hus. (R). 1.00 Onda andars hus. (R). 1.55 Rescue mediums. (R). 3.00 Paranormal state. (R) 5.15–6.00 Wife swap. (R) Nattsändningar.

8.00 Valkyrian som nobbade Hitler. (R). Svensk dokumentär från 2012. 9.00 SVT Forum. 16.20 Resan runt Svalbard. (R). Dansk naturfilm från 2011. 16.35 Gudstjänst. (R) 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Världens hårdaste jobb. (R). 18.50 Historien om telefonen. (R). Dansk faktaserie från 2007. 19.00 Vem vet mest? (R). Svensk frågesport från 2011. 19.30 Uppdrag OS. (R). Brittisk komediserie från 2011. 20.00 Vändpunkten. Norsk-samisk dokumentär från 2011. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15 Fotbollskväll. 22.45 Amishfolket. Dokumentärserie. 23.45 Kulturnyheterna. 0.00 Agenda. (R). 0.45–1.15 Spisa med Price. (R). Dansk matlagningsserie från 2010. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. (R) 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover. 11.05 The real housewives of OC. (R) 12.05 Hell’s kitchen. (R) 13.00 Lyxfällan. 14.00 Project runway. 15.00 Top model. 16.00 The real housewives of OC. 17.00 How I met your mother. 18.00 Hell’s kitchen. 19.00 Djurakuten. (R). 19.30 SOS Thailand. 20.00 Top model. 21.00 Husräddarna. 22.00 Project runway all stars. 23.00 Navy CIS. 0.00 Sex and the city. 0.35 Brottskod: Försvunnen. 1.30 How I met your mother. (R) 2.25 Jims värld. (R) 2.50 Project runway. (R) 3.35 Sex and the city. (R) 4.05 Navy CIS. (R) 4.50–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 13.55 Leila bakar i Frankrike. (R) 14.25 Judys domstol. (R) 14.55 Supernanny. (R) 15.55 Vad blir det för mat. (R) 16.25 Såld på hus. (R). 16.55 Sveriges mästerkock. (R). 17.55 112 - på liv och död. (R). 18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 Fantasterna. 21.00 Elementary. 22.00 Nyheterna. 22.05 Nyheterna med ekonomi. 22.30 Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.50 Väder. 23.00 Scott and Bailey. 0.00 Fantasterna. (R). 1.00 Mental. (R). 2.00 Blue bloods. (R) 3.00 Detroit 1-8-7. (R) 4.10–4.40 Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30–9.00 Vakna. 9.25 Kourtney & Kim i New York. (R) 9.50 Desperate housewives. 10.45 Sjunde himlen. 11.40 Ullared. (R) 12.40 Biggest loser. 13.40 Ellen DeGeneres show. 14.35 Kourtney & Kim i New York. 15.05 America’s funniest home videos. 15.35 Unga mödrar. 16.05 One Tree Hill. 17.00 Ullared. 18.00 Vänner. 18.30 2 1/2 män. 19.00 The Big bang theory. 20.00 En stark resa – igen. 21.00 CSI NY. 21.55 Nugammalt – 77 händelser som format Sverige. 22.55 The Big bang theory. (R). 23.55 2 1/2 män. (R). 0.25 Criminal minds. 1.20 The Cleveland show. 1.45 En stark resa – igen. (R) 2.45 CSI. 3.30 Förhäxad. 4.15–6.05 Nattsändningar.

6.05 Just shoot me. 6.30 Community. (R) 7.25 The vampire diaries. 8.20 Jims värld. 9.15 Våra värsta år. 10.15 Mad love. 10.45 Simpsons. (R) 11.45 Stargate SG-1. 12.40 Community. 13.35 Seinfeld. 14.35 Simpsons. 15.35 Family guy. (R) 16.30 Scrubs. (R) 17.30 My name is Earl. 18.00 How I met your mother. 19.00 Family guy. 20.00 Simpsons. 21.00 2 1/2 män. 21.30 Anger management. 22.00 The exes. 22.30 Guys with kids. 23.00 Scrubs. 0.00 How I met your mother. (R). 1.00 My name is Earl. (R). 1.30 Seinfeld. (R). 2.30 Spin city. 2.55 2 1/2 män. (R) 3.15 Jims värld. (R) 4.00–6.05 Nattsändningar.

6.00 Så växte Amerika fram. (R) 7.00 Livräddarna på Bondi Beach. (R) 7.30 Will & Grace. (R) 8.00–8.55 The talk. 11.05 Doctors. (R) 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Det okända. (R) 14.05 Det stora fyndkriget. (R) 14.40 Hjälp, mitt hus rasar. (R) 15.50 Världens strängaste föräldrar. 16.50 Dr Phil. (R) 17.45 Nyheterna. 17.50 Lokala nyheter. 17.55 Glamour. 18.30 Judys domstol. 19.00 Stampen i Las Vegas. (R). 19.30 Det stora fyndkriget. (R). 20.00 112 - på liv och död. (R). 21.00 Biggest loser – tro, hopp och kärlek. Svensk livsstilsserie från 2012. 22.00 Medium. (R). 22.55 Benidorm. (R). 23.55 Mash. (R) 0.30 Law & order: Special victims unit. (R) 1.25 Medium. (R) 2.25–6.00 Nattsändningar.

MÅNDAG 27/5 6.00 Rapport. 6.05 Sportspegeln. 6.25 Gomorron. 10.00 Landet runt. (R) 10.45 Sverige. (R) 11.15 Sportspegeln. (R) 11.45 Suits. (R) 12.30 Smartare än en femteklassare. 13.30 Bortkopplad. (R) 13.40 Fröken Chic. 15.10 Gomorron Sverige. 15.40 Engelska antikrundan. (R) 16.30 Engelska slott och herrgårdar. 17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Ett år i vildmarken. 18.55 Drömmannen. (R) 19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Djursjukhuset. 20.30 Hundra procent bonde. 21.00 Borgen. 22.00 The newsroom. 23.00 Dag. 23.25 Rapport. 23.30–6.00 Nattsändningar.

torsdag och dygnet runt på webben. TISDAG 28/5 6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyh. 6.25 Gomorron. 10.00 Ett år i vildmarken. (R) 10.40 Djursjukhuset. (R) 11.10 Hundra procent bonde. (R) 11.40 Suits. (R) 12.25 Barnmorskan i East End. (R) 13.20 Karriär. 15.05 Gomorron Sverige. 15.35 Det bästa från Edinburghs tattoo. 17.00 Price och Blomsterberg. 17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Fjällfolk. 18.55 Fågel däruppe. (R) 19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Östersundsrevyn: På skroten. 21.00 Avicii på turné. 21.45 Flygkraschen. 23.00 Rapport. 23.05 Closer. 0.45 The hour. (R) 1.50 Djursjukhuset. (R) 2.20–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens hårdaste jobb. (R). Brittisk dokumentärserie från 2011-12. 9.00 SVT Forum. 16.20 Vändpunkten. (R). Norsk-samisk dokumentär från 2011. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Världens hårdaste jobb. (R). 18.50 Historien om bingo. (R). 19.00 Vem vet mest? (R). 19.30 Fotbollskväll. (R). Svenskt fotbollsmagasin från 2013. 20.00 Mänsklighetens historia. 20.45 Hemliga svenska rum. (R). Svensk reportageserie från 2013. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15 Veep. Komediserie från 2012. 22.40 Hung. 23.10 Kulturnyheterna. 23.25 Räddad av konstiga höns. (R). Australisk dokumentär från 2007. 23.55 Betraktaren – en film om Östersjön. (R). 0.55–1.55 Valkyrian som nobbade Hitler. (R). Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. (R) 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover. 11.05 The real housewives of OC. (R) 12.05 Hell’s kitchen. (R) 13.00 Lyxfällan. 14.00 Project runway. 15.00 Top model. 16.00 The real housewives of OC. 17.00 How I met your mother. 18.00 Hell’s kitchen. 19.00 SOS Thailand. (R). 20.00 Kjelles smakresa. 21.00 Efterlyst special: Piketen. 22.00 69 saker du vill veta om sex. 23.00 Navy CIS. 0.00 Sex and the city. 0.35 Brottskod: Försvunnen. 1.30 How I met your mother. (R) 2.25 Jims värld. (R) 2.45 Project runway. (R) 3.35 Sex and the city. (R) 4.00 The mentalist. (R) 4.45 Top chef. 5.35–6.00 Nanny. (R) Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 13.55 Leila bakar i Frankrike. (R) 14.25 Judys domstol. (R) 14.55 Supernanny. (R) 15.55 Halv åtta hos mig. (R) 16.25 Såld på hus. (R) 16.55 Sveriges mästerkock. (R) 17.55 112 - på liv och död. (R). 18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 Äntligen hemma. 21.00 The following. 22.00 Nyheterna. 22.05 Nyheterna med ekonomi. 22.30 Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.50 Väder. 23.00 Scott and Bailey. 0.00 Äntligen hemma. (R). 1.00 Medium. (R). 2.00 Blue bloods. (R) 3.00 Detroit 1-8-7. (R) 4.10–5.15 Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30–9.00 Vakna. 9.25 Kourtney & Kim i New York. (R) 9.50 Desperate housewives. 10.45 Sjunde himlen. 11.40 Ullared. (R) 12.40 Biggest loser. 13.40 Ellen DeGeneres show. 14.35 Kourtney & Kim i New York. 15.05 Vänner. (R) 15.35 Unga mödrar. 16.05 One Tree Hill. 17.00 Ullared. 18.00 Vänner. 18.30 2 1/2 män. 19.00 The Big bang theory. 20.00 Arrow. Actionserie från 2012. 21.00 Bergs bärbara talkshow. 22.00 Mike & Molly. 22.30 The middle. 23.00 The Big bang theory. (R). 23.55 2 1/2 män. (R). 0.25 Criminal minds. 1.25 The Cleveland show. 1.55 Bergs bärbara talkshow. (R) 2.50 CSI. 3.40 Förhäxad. 4.20–6.05 Nattsändningar.

6.05 Just shoot me. 6.30 Community. (R) 7.25 The vampire diaries. 8.20 Jims värld. 9.15 Våra värsta år. 10.15 Skål. (R) 10.45 Simpsons. (R) 11.45 Stargate SG-1. 12.40 Community. 13.35 Seinfeld. 14.35 Simpsons. 15.35 Family guy. (R). 16.30 Scrubs. (R). 17.30 My name is Earl. 18.00 How I met your mother. 19.00 Family guy. 20.00 Simpsons. Animerad komediserie från 2009. 21.00 Xxx. Action från 2002. 23.30 Scrubs. 0.30 How I met your mother. (R). 1.30 My name is Earl. (R). 2.00 Seinfeld. (R). 3.00 Spin city. 3.25 Jims värld. (R). 4.10 Skål. 4.35 Family guy. 5.00 Simpsons. (R) 5.20–6.05 Nattsändningar.

6.00 Colins och Justins heminredningskupp. (R) 7.00 Livräddarna på Bondi Beach. (R) 7.30 Will & Grace. (R) 8.00–8.55 The talk. 11.05 Doctors. (R) 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Det okända. (R) 14.05 Det stora fyndkriget. (R) 14.40 Hjälp, mitt hus rasar. (R) 15.50 Världens strängaste föräldrar. 16.50 Dr Phil. (R) 17.45 Nyheterna. 17.50 Lokala nyheter. 17.55 Glamour. 18.30 Judys domstol. 19.00 Stampen i Las Vegas. (R) 19.30 Det stora fyndkriget. (R) 20.00 112 - på liv och död. (R). 21.00 Biggest loser – tro, hopp och kärlek. Svensk livsstilsserie från 2012. 22.00 Ghost whisperer. (R). 22.55 Benidorm. (R). 23.55 Mash. (R) 0.30 Law & order: Special victims unit. (R) 1.25 Ghost whisperer. (R) 2.25–6.00 Nattsändningar.

8.05 Världens hårdaste jobb. (R). Brittisk dokumentärserie från 2011-12. 9.00 SVT Forum. 16.20 Hemliga svenska rum. (R). 16.35 Mänsklighetens historia. (R). 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Världens hårdaste jobb. (R). 18.50 Historien om kaffe. (R). Dansk faktaserie från 2007. 19.00 Vem vet mest? (R). Svensk frågesport från 2011. 19.30 Bloggistan. Finsk reportageserie från 2012. 20.00 Trädgårdsonsdag. Svenskt livsstilsmagasin från 2013. 20.30 Soffsurfarna. Finsk resereportageserie från 2012. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15 Babel. (R). 23.15 Kulturnyheterna. 23.30 Siri Derkert – jag var omöjlig. 0.30 Hung. (R). 1.00–1.55 Världens hårdaste jobb. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. (R) 9.20 Våra bästa år. 10.10 Extreme home makeover. 11.05 The real housewives of OC. (R) 12.05 Hell’s kitchen. (R) 13.00 Lyxfällan. 14.00 Project runway. 15.00 Top model. 16.00 The real housewives of OC. 17.00 How I met your mother. 18.00 Hell’s kitchen. 19.00 SOS Thailand. (R). 20.00 Hotellräddaren. 21.00 Efterlyst. 22.00 Chicago fire. 23.00 Efterlyst summerar. 23.30 Navy CIS. 0.30 Sex and the city. 1.05 Brottskod: Försvunnen. 2.00 How I met your mother. (R) 2.55 Jims värld. (R) 3.15 Project runway. (R) 4.00 Parenthood. 4.45 Top chef. 5.35–6.00 Nanny. (R) Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 13.55 Leila bakar i Frankrike. (R) 14.25 Judys domstol. (R) 14.55 Supernanny. (R) 15.55 Halv åtta hos mig. (R) 16.25 Såld på hus. (R) 16.55 Sveriges mästerkock. (R) 17.50 112 - på liv och död. (R) 18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 18.35 112 - på liv och död. (R) 18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 Klockan åtta hos stjärnorna. 21.00 Kommissarie Anna Travis. 22.00 Nyheterna. 22.05 Nyheterna med ekonomi. 22.30 Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.50 Väder. 23.00 Scott and Bailey. 0.00 Kommissarie Anna Travis. (R) 1.00 Medium. (R) 2.00–5.15 Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 6.30–9.00 Vakna. 9.25 Kourtney & Kim i New York. (R) 9.50 Desperate housewives. 10.45 Sjunde himlen. 11.40 Ullared. (R) 12.40 Biggest loser. 13.40 Ellen DeGeneres show. 14.35 Kourtney & Kim i New York. 15.05 Vänner. (R) 15.35 Unga mödrar. 16.05 One Tree Hill. 17.00 Ullared. 18.00 Vänner. 18.30 2 1/2 män. 19.00 The Big bang theory. 20.00 Arga snickaren. 21.00 Grey’s anatomy. 21.55 Body of proof. 22.55 The Big bang theory. (R). 23.50 2 1/2 män. (R). 0.20 Criminal minds. 1.15 The Cleveland show. 1.40 Arga snickaren. (R) 2.40 CSI NY. 3.25 Förhäxad. 4.15 The forgotten. 5.00–6.05 Nattsändningar.

6.05 Just shoot me. 6.30 Community. (R) 7.25 The vampire diaries. 8.20 Jims värld. 9.15 Våra värsta år. 10.15 Skål. (R) 10.45 Simpsons. (R) 11.45 Stargate SG-1. 12.40 Community. 13.35 Seinfeld. 14.35 Simpsons. 15.35 Family guy. (R). 16.30 Scrubs. (R). 17.30 My name is Earl. 18.00 How I met your mother. 19.00 Family guy. 20.00 Simpsons. 20.30 Family guy. 21.00 The warrior’s way. 23.10 Scrubs. 0.10 How I met your mother. (R). 1.10 My name is Earl. (R). 1.40 Seinfeld. (R). 2.40 Spin city. 3.05 Jims värld. (R) 3.50 Skål. 4.15 Family guy. 4.40 Simpsons. (R) 5.05–6.05 Nattsändningar.

6.00 Colins och Justins heminredningskupp. (R) 7.00 Livräddarna på Bondi Beach. (R) 7.30 Will & Grace. (R) 8.00–8.55 The talk. 11.05 Doctors. (R) 12.00 Mannen som talar med hundar. 13.05 Det okända. (R) 14.05 Det stora fyndkriget. (R) 14.40 Hjälp, mitt hus rasar. (R) 15.50 Världens strängaste föräldrar. 16.50 Dr Phil. (R) 17.45 Nyheterna. 17.50 Lokala nyheter. 17.55 Glamour. 18.30 Judys domstol. 19.00 Stampen i Las Vegas. (R) 19.30 Det stora fyndkriget. (R) 20.00 112 - på liv och död. (R). 21.00 Trinny och Susannah stylar om Norge. 22.00 Law & order. 22.55 Benidorm. (R). 23.55 Mash. (R) 0.30 Law & order: Special victims unit. (R) 1.30 Law & order. (R) 2.25–6.00 Nattsändningar.

ONSDAG 29/5 6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyh. 6.25 Gomorron. 10.00 Fjällfolk. (R) 10.40 Price och Blomsterberg. (R) 11.10 Engelska slott och herrgårdar. 12.10 Se hungern! (R) 13.10 Avicii på turné. (R) 13.55 Små barn, stora ord. (R) 14.10 Caramel. 15.45 Gomorron Sverige. 16.15 Sidenvägen på 30 dagar. (R) 17.00 Price och Blomsterberg. 17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.15 Bil- och båttokig. (R) 19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Uppdrag granskning. 21.00 Golf: Nordea Master. 21.30 Kobra. 22.00 Se hungern! 22.30 En del av mig. 23.00 Jakten på det demokratiska klassrummet. (R) 23.30 Rapport. 23.35–5.15 Nattsändningar.


SE PRISET!

59·

PAKETPRIS

7.990:− (10.440:-) Krukset Krydda med griffeltavla inkl. krita, 3-pack, Ø 9,5, H 11 cm 59:-.

TAG 4 BETALA 50:-

Glas Baroque, 24 cl, H 10,5 cm 15:-. Tag 4 betala 50:-.

Byggbar trädgårdssoffa Westlife i grå konstrotting inkl. dynor, komb. på bilden, B 226+226, D 80 cm 8.950:-. Trädgårdssoffbord Westlife med skiva i g , 65x65 cm 1.490:-. Paketpris p Soffa + bord 7.990:- (10.440:-). Nyhet y Flatvävd matta för utomhusbruk Palma,, offwhite,, 160x230 cm 1.150:-. glas,

Mio Inredar e: Blir det solstolen, däckstolen eller trädgårdssof fan i år?

RÄDDA SOMMAREN! SLAPPNA AV OCH NJUT I VÅR A SOMMARSKÖNA TRÄDGÅRDSMÖBLER. PAKETPRIS

PAKETPRIS

19.990:– (20.960:–)

8.995:– (12.330:–)

PARASOLL

2.990:–

NYHET! Trädgårdssoffa Cape cod i antikbrun konstrotting inkl. dynor, B 202 cm 8.990:-. Trädgårdsfåtölj Cape cod inkl. dyna 3.990:-. Trädgårdsbord Cape cod med skiva i glas, 130x70 cm 3.990:-. PAKETPRIS! Soffa + 2 fåtöljer + bord 19.990:- (20.960:-).

PAKETPRIS

19.990:– (21.440:–) Parasoll Luxor i polyester, inkl. fot, Ø 3,5 m, H 2,8 m. Finns i svart eller natur.

Trädgårdsbord Woodstock i återvunnen teak, Ø 160 cm 8.990:-. Trädgårdsfåtölj Riverside i brun konstrotting inkl. dyna 2.490:-. Paketpris Bord Ø 160 cm + 5 fåtöljer 19.990:- (21.440:-). Paketpris Bord Ø 135 cm + 4 fåtöljer 14.990:- (16.950:-).

Byggbar trädgårdssoffa Westlife i grå konstrotting inkl. dynor, B 226+292, D 80 cm 10.440:-. Trädgårdssoffbord Westlife med skiva i glas, 110x65 cm 1.890:-. Paketpris Soffa + bord 8.995:- (12.330:-).

PAKETPRIS

4.990:– (6.275:–) Trädgårdsbord Skärhamn i vit aintwood och underrede i galvaniserat stål, Ø 112, cm 2.295:-. Stol Skärhamn 995:-. PAKETPRIS! Bord + 4 stolar 4.990:- (6.275:-).

PAKETPRIS

4.990· (6.380:–)

DÄCKSTOL ÄC S

1.490·

NYHET! Trädgårdsbord Rosenborg i vitlackerad akacia, 150x90 cm 2.290:-. NYHET! Trädgårdssoffa Rosenborg 1.790:-. NYHET! Trädgårdsfåtölj Rosenborg 1.150:-. PAKETPRIS! Bord + soffa + 2 fåtöljer 4.990:- (6.380:-).

PAKETPRIS

PAKETPRIS

15.900:– (16.840:–)

9.990:– (12.140:–)

Byggbar trädgårdssoffa Jackson i grå konstrotting inkl. dynor, komb. på bilden, B 251+251, D 87 cm 14.850:-. Trädgårdsbord Jackson i grå konstrotting med svartmelerad skiva i granit, 77x77 cm 1.990:-. PAKETPRIS! Soffa + bord 15.900:- (16.840:-).

NYHET! Trädgårdssoffa Riviera i grå konstrotting, inkl. dynor, B 210x210 cm 10.450:-. NYHET! Trädgårdsbord Riviera med skiva i glas, 80x80 cm 1.690:-. PAKETPRIS! Soffa + bord 9.990:- (12.140:-).

Däckstol Vinga i vitlackerad akacia, inkl. fotpall, B 68, D 137, H 94 cm 1.490:-.

Mio Skövde Stallsiken handelsområde. Norra Metallvägen 6. 0500-44 66 70. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 27/5 2013, och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se

Profile for Skövde Nyheter

Sn 130523  

Sn 130523  

Advertisement