Page 1

3

2013 www.facebook.com/skopskimaraton

ГРАД СКОПЈЕ | CITY OF SKOPJE

1

www.twitter.com/skopjemarathon

СКОПСКИ


2

; jе и ко С од и и ф а р ог Фош Photos of Skopje


МАРАТОНОТ СЕ ОДРЖУВА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ЕВРОПА 9 МАЈ

Скопскиот маратон е член на АИМС од 2009 година Skopje Marathon is member of AIMS from2009

Покровители/Patrons

ОРГАНИЗАТОР Е СОЈУЗОТ НА СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ ВО СОРАБОТКА СО АТЕЛСТСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА И АТЛЕТСКИ КЛУБ “РАБОТНИЧКИ”.

3

THE MARATHON CELEBRATES AND IS HELD ON THE OCCASION OF “EUROPE DAY – MAY 9”. SPORT UNION OF SKOPJE IN COOPERATION WITH THE ATHLETIC FEDERATION OF MACEDONIA AND A.C. “RABOTNICKI” SKOPJE ARE ORGANIZERS THROUGH THEIR ORGANIZING COMMITTEE.

Организатори/Organizers

Ко-организатори/ Co-organizers

ТРКИ / RACES 42.195м

МАРАТОН / MARATHON

СТАРТ/START: 09:00

21.097м

ПОЛУМАРАТОН / HALF MARATHON

СТАРТ/START: 09:00

Хуманитарна трка на 5 км. / Humanitarian race at 5 km. СТАРТ/START: 09:04

Детски Colgate мини маратон 500 м. / Kids Colgate mini marathon 300 m. СТАРТ/START: 09:06

4 12 18 21

ГРАД СКОПЈЕ, ДОМАЌИН НА МАРАТОНОТ И ГЛАВЕН ПОКРОВИТЕЛ CITY OF SKOPJE, HOST OF MARATHON AND MAIN PATRON

3

ПРОГРАМА 2013 PROGRAM 2013 ПОБЕДНИЦИ WINNERS КАКО ПОЛЕСНО ДА СЕ СПРАВИТЕ СО ЖЕШКИОТ СКОПСКИ АСФАЛТ НА ДЕНОТ Д! HOW TO MORE EASILY COPE WITH THE HOT SKOPJE ASPHALT ON Day-D? www.facebook.com/skopskimaraton www.twitter.com/skopjemarathon www.youtube.com/skopjemarathon

w w w. s k o p s k i m a r a t o n . c o m . m k


4

ГРАД СКОПЈЕ,

домаќин на маратонот и главен покровител

Драги

пријатели, драги гости, натпреварувачи, рекреативци, добродојдовте во главниот град на Република Македонија, Скопје, афирмиран спортски град на светската мапа, кој, во повеќе од стоте години од организираните спортски натпревари, со гордост ја одбележува и првата атлетска трка одржана во далечната 1902 година.

Во напорите нашиот град да направи уште подобар имиџ на препознатлив космополитски и спортски центар, девета година по ред го организираме Скопскиот маратон, кој веќе стана бренд на европската и на светската сцена, за што говори податокот дека секоја година учествува се поголем број квалитетни и етаблирани маратонци од целиот свет. За рејтингот секако говори и фактот дека овој натпревар е важен и за исполнување норми за учество на сите најзначајни европски и светски шампионати, како и за Олимписките игри. Институцијата Град Скопје е главниот покровител и домаќин на маратонот уште од неговото обновување во 2007 година, во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и канцеларијата на Европската унија во Скопје, а секоја година вложува се повеќе во развојот на манифестацијата, која е една од најголемите афирматори на нашиот град и на нашата држава ширум светот. За Скопје и за Република Македонија ова е еден од најголемите настани, а маратонот, секако е повеќе од спорт - тој има и културна, економска и туристичка димензија. Од година в година се поголема ми е честа што сум заедно со вас и што како Градоначалник ја имам обврската и задоволството да дадам се од себе за перманентното подобрување на квалитетот на Скопскиот маратон во секој поглед. На сите учесници во Скопскиот маратон им посакувам пријатен престој во Скопје, со желба за остварување нови пријателства и стекнување убави спомени од Република Македонија кои постојано ќе им ја враќаат желбата за повторно доаѓање и учество на маратонот. Ви благодарам.

Коце Трајановски, градоначалник на Град Скопје Koce Trajanovski, Mayor of the City of Skopje

City of Skopje, host of marathon and main patron

Dear

friends, guests, contestants, recreational runners welcome to the capital of the Republic of Macedonia, Skopje, a city present on the world sporting map which in the past more than one hundred years of organized sporting events, has the honor to celebrate the anniversary of the first athletic race held back in the year 1902. In the efforts the city puts to create a better image of a recognizable cosmopolitan and sports center, ninth year in a row, we organize Skopje marathon which has already become a brand on the European and world scene, evidenced by the fact that year after year, more and more quality and established marathon runners from all over the world take part in it. Another fact speaking in favor of this event is that this race is important for meeting qualification criteria for participation in the top European and world championships, as well as the Olympic games. The City of Skopje has been the main sponsor and the host of the marathon since its revival in 2007, in cooperation with the Agency for Youth and Sport of the Republic of Macedonia and the European Union Office in Skopje, every year investing more and more in the development of the event which has become one of the greatest promoters of our city and our country throughout the world. This is one of the most important events for Skopje and the Republic of Macedonia, being more than just sports – the marathon has cultural, economic and tourist dimensions as well. It is my obligation and at the same time honor to be with you year after year and as a Mayor to do my best as to permanently improve the quality of Skopje marathon in every single aspect. I wish all participants in Skopje marathon a pleasant stay in Skopje, I with that they all make new friends here and take back home nice memories from the Republic of Macedonia which will urge them to come back again and take part in the marathon. Thank you.


ПОЧИТУВАНИ СПОРТИСТИ, ДРАГИ ГОСТИ И ГРАЃАНИ НА СКОПЈЕ Вредните спортски работници Ѓорги Кузмановски претседател на организационен одбор од Скопје, преставници на; Сојузот на спортови на Скопје, Gjorgi Kuzmanovski President of Organization Board на клубот “Работнички” и Атлетската федерација на Македонија, со поддршката на покровителите; Градот Скопје како главен покровител, Канцеларијата на Мисијата на Е У во Скопје, Агенцијата за млади и спорт,Министерството за внатрешни работи на Р. Македонија, придонесоа маратонот да биде познат светски бренд. Успешноста на организацијата и сертификатот од АИМС и ИААФ, му овозможија на Скопскиот маратон да биде дел од светксите маратони на кои може да се исполни норма за учество на Олимписките игри и на Светските првенства, со што рејтингот на маратонот е подигнат на високо ниво. Широкиот опфат на помагатели како што се; А Р М, Црвениот крст на Скопје, Ф Ф К -Скопје, Д У Ф К - Скопје, Јавните претпријатија во Скопје, медиумите, волонтерите, и самите маратонци и учесниците на трката на 5.000 метри, и трката за основците, придонесе за успешноста на маратонот. Градот Скопје, е спортски град и град на светската солидарност, кој оваа година го одбележува 50 годишен јубилеј од светската солидарност, кога во 1963 година Скопје го урниса катастрофален земјотрес, а во неговата обнова учествуваа голем број на земји од целиот свет. Благодарам

DEAR ATHLETES, DEAR GUESTS AND CITIZENS OF SKOPJE, The hard-working sport workers form Skopje, representatives of the Sports Association of Skopje, the club Rabotnicki and the Athletics Federation of Macedonia, supported by the sponsors: City of Skopje as the main sponsor, the EU Mission Office in Skopje, the Agency of Youth and Sports, the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia, contributed in making this marathon a world brand. The successful organization and the certificate obtained from the World Marathon Races Organization and the World Athletics Association made Skopje marathon an event at which marathon runners may get qualified for participation at Olympic games and World Championships, by means of which the marathon has been elevated to a higher level. The wide range of supporters, such as: the Macedonian Army, the Red Cross of Skopje, FFK - Skopje, DUFK – Skopje, the Public Utility Companies of Skopje, the media, great number of volunteers and the very marathon runners and participants in the 5000 m race, as well as the participants in the race for elementary school students, contributed to the success of the marathon. The city of Skopje is a sporting city and a city of world solidarity, this year celebrating the 50th anniversary of world solidarity shown on the occasion of the disastrous earthquake in 1963 which turned the city into ruins, the revival of which was funded by a great number of countries from all over the world. Thank you

ПОЧИТУВАНИ СПОРТСКИ ПРИЈАТЕЛИ, Скопје станува Европска метропола, а со одржувањето на Скопскиот маратон и со неговото напредување тоа Кире Синадиновски, директор и се потврдува. Учесници на Скопски маратон од сите страни на светот Kire Sinadinovski, Race director секоја година трчаат низ of Skopje Marathon улиците на главниот град на Македонија., кои потоа си заминуваат со одлични сеќавања од нивниот престој во Скопје и учеството на Скопскиот маратон. Оваа година е 9-то издание на Скопскиот маратон, на кој се надеваме дека ќе бидат соборени многу рекорди, како лични резултати, а можеби и некои национални рекорди. Се надеваме да имаме и рекорден број учесници. Интересот на домашните и странските натпреварувачи за учество на Скопскиот маратон е се поголем, но исто така и на новите партнери кои на каков било начин помагаат за развој на Скопскиот маратон, а сето тоа е резултат на успехот кој како организатори го постигнуваме секоја година. Многубројни компании минатата година учествуваа во Тим билдинг- трката со своите вработени, па оваа натпреварување се надеваме ќе прерасне во традиционално. Исто така и голем број хуманитарни здруженија и разни иницијативи за активно спортување се дел од Скопскиот маратон. Денот кога се одржува секој маратон во светот е празник за градот, па нека биде и 12 мај 2013 година празник на градот Скопје и празник на сите учесници. Со нетрпение очекуваме да се видиме на стартната линија. Кире Синадиновски Директор на Скопски маратон

DEAR FRIENDS OF SPORT, Skopje is becoming a European capital, a fact proven with the organization of Skopje marathon and its development year after year. Participants from all over the world run the streets of Skopje each year, leaving the city with excellent memories of their stay and their participation in the marathon. This year, we organize the 9th edition of Skopje marathon and we hope that many records, both personal and national will be broken. We hope to have a record number of participants. The interest shown by domestic and foreign contestants for their participation in Skopje marathon grows year after year, along with the interest of new partners which in many ways help the development of Skopje marathon, all as a result of the success which, we, the organizers achieved last year. Many companies participated in the team-building race with their employees last year, so we hope this race will grow into a traditional one. In addition, a big number of humanitarian associations and various initiatives for active sporting are also part of Skopje marathon. In every city, the marathon day is a holiday of sport, so let May 12th be a holiday for the city of Skopje and a holiday for all participants. Looking forward to seeing you all at the start line. Kire Sinadinovski Director of Skopje Marathon

5


6


ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

ORGANIZING COMMITTEE

Собранието на Сојузот на спортови на Скопје, за успешна организација на маратонот, формира организационен одбор од престваници на спортски здруженија и други органи и организации;

The Assembly of Sport Union of Skopje, in order to realize better and effective marathon organization, created the organizing committee of representatives of established sports associations and other authorities and organizations.

* Ирена Мишева

Почесен претседател, Град Скопје

* Irena Misheva

Honorary President, City of Skopje

1. Ѓорги Кузмановски

Претседател, Сојуз на спортови

1. Gorgi Kuzmanovski

President, Sport union of Skopje

2. Александар Бичиклиски

Потпретседател, Град Скопје

2. Aleksandar Bicikliski

Vice president, City of Skopje

3. Кире Синадиновски

Директор, АК Работнички

3. Kire Sinadinovski

Race director, AK Rabotnicki

4. Гордана Николовска

Секретар, Сојуз на спортови

4. Gordana Nikolovska

Secretary and Marketing, Sport union of Skopje

5. Алекснадр Пујовски

Член, Агенција за млади и спорт

5. Aleksandar Pujovski

Member, Agency of youth and sport

6. Зоран Шишковски

Член, Град Скопје

6. Zoran Siskovski

Member, City of Skopje

7. Иво Котевски

Член, МВР

7. Ivo Kotevski

Member, MVR

8. Дејан Панчевски

Член, МВР

8. Dejan Pancevski

Member, MVR

9.Иван Лесевски

Член, Сојуз на спортови

9. Ivan Lesevski

Member, Sport union of Skopje

10.Зоран Радиќ

Член, Факултет за физичка култура

10.Zoran Radic

Member, Faculty of physical education

11.Крсте Војнески

Член, АК Работнички

11.Krste Vojneski

Member, AK Rabotnicki

12.Крсто Серафимовски

Член, Претседател на АФМ

12.Krsto Serafimovski

Member, President of AFM

13.Дејан Ангеловски

Член, АФМ

13.Dejan Angelovski

Member, AFM

14.Александар Коцевски

Член, ДУФК М.М. Брицо

14.Aleksandar Kocevski

Member, DUFK M.M.Brico

15.Борко Симовски

Член, АРМ

15.Borko Simovski

Member, ARM

16. Др. Реџеп Љусјани

Член, Црвен Крст

16. Dr. Rexhep Lusjani

Member, Crven Krst

17. Боби Стевковски

Член, Град Скопје

17. Bobi Stevkovski

Member, City of Skopje

ИЗВРШЕН ОДБОР

EXECUTIVE COMMITTEE

За извршување на организационо - оперативните работи на маратонот, организациониот одбор формира Извршен одбор;

For effective organization and operations of marathon, the organizing committee created the Executive Committee

1. Кире Синадиновски

Директор, координатор

1. Kire Sinadinovski

Race director and Coordinator

2. Гордана Николовска

Секретар, маркетинг

2. Gordana Nikolovska

Secretary and Marketing

3. Иван Лесевски

Координатор, Техничка организација

3. Ivan Lesevski

Coordinator, technical organization

4. Дејан Панчевски

МВР

4. Dejan Pancevski

MVR

5. Крсте Војнески

Патека, Техничка организација

5. Krste Vojneski

Course, Technical organization

6. Дејан Ангелов

Судии

6. Dejan Angelov

Referees

7. Зоран Шишковски

Координатор Ј.П и Училишта

7. Zoran Siskovski

Public Enterprises and Schools

8. Бојан Николовски

Протокол

8. Bojan Nikolovski

Protocol

9. Д-р Реџеп Лусјани

Црвен Крст

9. Dr. Rexhep Lusjani

Red Cross

10. Никола Панчевски

Волонтери

10. Nikola Pancevski

Volunteers

7


8

Спортот има значаен придонес кон стратешките цели на Европската Унија за солидарност и просперитет. Олимпискиот идеал за развој на спортот во правец на промовирање мир и разбирање меѓу народите и културите, како и образување на младите луѓе, се роди во Европа. Делегацијата на Европската Унија го поддржува Скопскиот маратон од неговите почетоци во 2007 година.


9


10

9 Ma y

Sport makes an important contribution to the European Union’s strategic objectives of solidarity and prosperity. The Olympic ideal of developing sport to promote peace and understanding among nations and cultures as well as the education of young people was born in Europe. The Delegation of the European Union supports Skopje Marathon since its beginnings in 2007.


11


12

ПРОГРАМА

2013

ПОСЛЕДНИ ИНСТРУКЦИИ ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО

СТАРТНИ ПАКЕТИ Подигање на стартните пакети ќе биде во центарот на градот, од двокатен туристички панорамски автобус кој ќе биде лоциран на плоштадот “Македонија“. Работно време на центарот на 9 и 10 мај е од 10 до 19 часот, а на 11 мај од 10 до 17 часот. ПРАВИЛА ЗА НОСЕЊЕ НА СТАРТЕН БРОЈ На Скопскиот маратон 2013 ќе се користи чип за мерење на времето прикачен на задната страна на стартниот број кој ќе го регистрира вашето време. Вашиот стартен број содржи важни информации затоа е важно да се почитуваат правилата. Стартниот број треба да биде закачен на предниот дел од вашата маица за да во текот на трката бидете препознати.

ƒƒ секој натпреварувач мора да го носи стартниот број цело време додека е на патеката за трчање ƒƒ не го разменувајте вашиот стартен број со друг натпреварувач

ƒƒ стартниот број мора да биде видливо закачен на предниот дел од вашата маица (види слика 1) ƒƒ склопување, покривање или сечење на стартниот број или намерно промена на било кој дел од стартниот број не е дозволено ƒƒ отстранување на чипот од задната страна на бројот е строго забрането ƒƒ не го оштетувајте и не ги ставајте безопасните игли преку чипот ƒƒ не ја преминувајте контролната точка пред стартот на трката ƒƒ покривањето на стартниот број кога ја поминувате целната линија е строго забрането (види слика 2) Запомнете: НЕМАШ ЧИП – НЕМАШ ВРЕМЕ. Безопасни игли за закачување на стартниот број ќе ви бидат вметнати во вашиот стартен пакет. Чипот е неповратен, што значи дека немате обврска после трката да го вратите чипот.

ƒƒ СТАРТ / ЦЕЛ Старт на сите трки е на улица Димитрие Чуповски во близина на популарниот Рекорд. Маратонот и полумаратонот стартуваат во 9:00, трката на 5км е во 9:04 и детската трка во 9:07. Целта на сите трки е на Плоштад Македонија. ВРЕМЕТРАЕЊЕ Временскиот интервал за којшто натпреварувачите од маратон и полумаратон треба да ја завршат трката е 5 часа од почетокот на трката, а за 5 км е 1 час од почетокот на трката. По зададениот рок сите натпреварувачи ќе бидат одстранети од патеката. ПАТЕКА Патеката за маратонот и полумаратонот се протега од населбата Влае до населбата Аеродром (види мапа)


ДИПЛОМА ЗА ПОЛУМАРАТОН И МАРАТОН Доколку по завршувањето на трката сакате да добиете диплома во PDF формат, испратете емаил со вашиот стартен број на info@skopskimaraton.com. mk ОНЛАЈН СЛЕДЕЊЕ НА СКОПСКИОТ МАРАТОН Моменталната позиција на водечките во трката на маратонот (машко и женско) ќе можат да се пратат во живо преку интернет на следниов линк http://gps. skopskimaraton.com.mk ФОТОГРАФИИ ОД ЦЕЛ По завршувањето на Скопскиот маратон, на веб страната www.skopskimaraton. com.mk ќе биде објавено каде ќе може да ја погледнете вашaта фотографија кога влегувате во целта. ЕКИПЕН НАТПРЕВАР Дали трчате од некоја компанија, или можеби сте поголема група на пријатели? Натпреварувајте се под исто име и доколку сте најмалку 4 натпреварувачи-ки на 5 км или 3 натпреварувачи-ки на полумаратон влегувате во рангирањето за екипен пласман. Повеќе информации на нашата веб страна

ОСВЕЖИТЕЛНИ СТАНИЦИ Ќе бидат поставени осум (8) освежителни станици долж целата патека на маратонот и полумаратонот, и една (1) на патеката на 5000 метри. ПРВА ПОМОШ Ќе биде обезбедена “Прва Помош“ на 4 места на патеката, а долж патеката ќе има и неколку возила со медицински персонал во движење. Лекарска екипа ќе има и на целта. ПРАВИЛА Трката се одвива според правилата на ИААФ/АИМС и Атлетската Федерација на Македонија. Судии распоредени на стартот, целта и на патеката ќе ги спроведуваат правилата. Само постари од 18 години може да учествуваат во маратонската и полумаратонската трка, за помлади од 18 години потребна е писмена изјава од родител/старател и лекарска потврда дека може да учествува. Забрането е да се користат ролери-скејтбоард, велосипеди и други средства за превоз. ЗОНА НА СТАРТОТ Зоната на стартот ќе биде пред Собранието на Република на Македонија, на улицата 11 Октомври. Само на натпреварувачите со стартниот број ќе им биде дозволен влез во зоната на стартот.

ЗОНА НА ЦЕЛТА Кога ќе ја поминете целта ве молиме не се задржувајте во таа зона, продолжете да одите. Доколку ви е потребна медицинска помош побарајте помош од волонтерите. РЕЗУЛТАТИ Во текот и по завршување на трката резултатите ќе бидат поставени на интернет, на следнава адреса http://results. skopskimaraton.com.mk Тие резултати ќе бидат неофицијални. Ако најдете грешка во резултатите во рок од една недела испратете ни емаил на info@skopskimaraton.com.mk , после тоа резултатите ќе бидат официјални и нема да може да се променат.

слика 2 picture 2

НАГРАДИ Сите учесници во маратонот и полумаратонот на целта ќе добијат медал, а најуспешните ќе добијат: пехар, диплома и парични награди. Најдобрите македонски натпреварувачи во маратонската и полумаратонската трка ќе добијат авиобилети од нашиот партнер Wizz Air. Церемонијата на прогласување на победниците ќе се одржи околу 12.15 часот.

слика 1 picture 1

13


over may take part in marathon and half marathon race. For the runners under 18 must adduce a written consent from the parents and medical certificate that can participate. It is strictly forbidden to use roller-skates, bicycles or other means of transport.

14

PROGRAM

START AREA

2013

Start area will be before the Parliament of Republic of Macedonia, at Boulevard 11Oktomvri. Only the runners with starting number will be allowed access to the start area and corridors. 2011

FINAL

INSTRUCTION

PLEASE READ CAREFULLY RACE PACKAGE

Pickup of race package will be in the city center, at the double-decker tourist panoramic bus, near the square “Macedonia”. Working time of pickup office is: 9 and 10 May from 10.00 a.m. to 07.00 p.m., and 11 May from 10.00 a.m. to 05.00 p.m.

RULES AND REGULATIONS OF WEARING A RACE NUMBER

At Skopje Marathon 2013 will be used a timing chip attached to the back of your race number to record your race time. Your race number has important information, therefore, it is very important to be observe the related rules. The race number with timing chip must be worn on the front of your running jersey during the race in order for you to be recognized.

ƒƒ Each athlete must wear the issued race number at all times while on the course; ƒƒ Do not exchange your race number with another runner; ƒƒ Race number must be visible and pinned to the front of your shirt (see picture 1); ƒƒ Folding, covering, cutting race number or intentional alteration of any kind is probihited; ƒƒ To remove the chip tag from the back side of the race number is strictly prohibited; ƒƒ Do not damage or pierce the chip tag with the safety pins; ƒƒ Do not cross the timing point before the race; ƒƒ Covering race number when you crossing the finish line is strictly prohibited (see picture 2);

Remember: NO CHIP = NO TIME! Safetypins for hanging race number will be included in your start package. The chip is disposable, which means that you have no obligation after the race to return the chip.

START / FINISH

Start of all the races will be on the street Dimitrie Chupovski in the center of the city. Start of the marathon and the half marathon race is at 9:00 a.m., the 5000m race is at 9:04 a.m. and kids race is at 9:07. Finish for all the race is at Square Macedonia.

TIME LIMIT

Runners of the marathon and the half marathon race will have to cross the finish line within 5 hours from the start of the race and for the 5km race one hour from the start of the race. All runners will be removed from the path after this timeframe.

COURSE

Course for marathon and half marathon race runs from Vlae area to Aerodrom area.

REFRESHMENT POINTS

There will be eight (8) refreshment points along the course for the marathon and half marathon and one (1) refreshment point for the race of 5 km.

FIRST AID

First Aid will be available on 4 places along the course, and throughout the course doctors in cars will follow behind the race. Also, at the finish area there will be a medical team.

RULES

The race is run in accordance with IAAF/ AIMS and Macedonian Athletics Federation rules. Referees at the start, finish and on the course will ensure that these rules are adhered to. Only people aged 18 and

FINISH AREA

When you cross finish line please do not stay longer in this zone, keep walking. If you need medical assistance ask for help from volunteers.

RESULTS

During and after the race results will be posted on the internet, at the following web page: http://results.skopskimaraton. com.mk These are the provisional results. If you find a mistake has been made let us know within one week of the race by sending an email to info@skopskimaraton.com.mk. Afterwards the results will be official and cannot be changed.

DIPLOMA FOR MARATHON AND HALF MARATHON

If after the race you like to receive Diploma in PDF format, you need to send your start number at the following email address info@skopskimaraton.com.mk

ONLINE WATCHING THE RACE

The current leading position in the marathon race (male and female) can be followed live via the Internet at the following link http://gps.skopskimaraton. com.mk

FINISH PHOTOGRAPHS

After finish of Skopje Marathon, at the web site www.skopskimaraton.com.mk will be published where you can view your photo crossing the finish line.

TEAM COMPETITION

Do you run for a company or perhaps you are a member of a bigger group of friends? Compete under the same name and if your group has four contestants for the 5 km race or three contestants for the half-marathon, you will be ranked in the team ranking. For more information, visit our website.

PRIZES

All participants in the marathon and half-marathon will get a medal at the finish line, and the most successful ones will get: a cup, certificates and monetary prizes. The best Macedonian contestants in the marathon and half-marathon will be awarded with air tickets by our partner Wizz Air. The winner awarding ceremony will be held at about 12:15 hours.


АЕРОДРОМ „АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ СКОПЈЕ прогласен за најдобар аеродром во Европа за 2012 година од Меѓународниот аеродромски совет според квалитетот на аеродромските услуги во категоријата до 2 милиони патници годишно

facebook.com/SkopjeAirport

Аеродром „Александар Велики“ – Скопје skp.airports.com.mk

Анкона • Базел • Белград • Дортмунд Дубаи • Дизелдорф • Ајндховен Истанбул • Љубљана • Лондон • Малме Милано • Минхен • Рим • Стокхолм Венеција • Виена • Загреб • Цирих

15


16

oon g a l d n sea a n e e w t e b t igh from sunset to n

Entry cap: 3,500 registrations SATURDAY MAY 25, 2013 - 8:00 PM in collaboration with:

Sunday

October 27 2013

ns o t i a r t s i reg o o , o 8 : ap Entry c www.venicemarathon.it

only 30 min. away from Venice


17

We can do it. We know how to. We have the skills and capacity. We can fit into your budget. And we know somehow that the deadline was yesterday.

Design

Print

Digital

koma.com.mk facebook.com/koma.mk twitter.com/komalab

Social


winners 18

2007 year / 13 may men / general ranking 1. Lambev Stanislav 2. Musinski Jaroslav 3. Skodra Abdurahman women / general ranking 1. Sepeleva Svetlana 2. Tozlovanu Lilia 3. Cerkes Natalia

BUL MLD KSV

1:12:28 1:12:28 1:14:20

MLD MLD MLD

1:23:12 1:25:33 1:26:13

2008 year / 13 may men / general ranking 1. Panovski Aleksandar 2. Mani Rahim 3. Kristijan Stosic women / general ranking 1. Panovska Rumiana 2. DZehaja Dijana 3. Krstic Vesna men / general ranking 1. Prodius Roman 2. Lambev Stanislav 3. Andonov Aleksandar women / general ranking 1. Miklos Lidija 2. Dimovska Katerina 3. Pervetica Mirvete

BUL KSV SRB BUL KSV MKD

MDA BUL BUL MNE MKD KSV

2009 year / 10 may men / general ranking 1. Kristijan Stosic 2. Momcilovic Goran 3. Todorovski Pero women / general ranking 1. Bogdanovska Marija 2. Suster DZilijan 3. Stojcevska Marija men / general ranking 1. Ninkovic Sreten 2. Lambev Stanislav 3. Andonov Aleksandar women / general ranking 1. Vrajic Marija 2. Miklos Lidija 3. Bodlovic Ksenija

SRB SRB MKD MKD USA MKD

SRB BUL BUL CRO MNE SRB

2010 year / 9 may men / general ranking 1. Stolic Sasa 2. Filep Atila 3. Ajanovski Kokan women / general ranking 1. Perunovic Sladzana 2. Bodlovic Ksenija 3. Tasevska Enisa

SRB SRB MKD MNE SRB MKD

21.097 km men / domestic competitors 1. Martinovski Trpe 2. Sazdov Zoran 3. Stojanov Goran women / domestic competitors 1. Tasevska Enisa 2. Novak Marija 3. Elmazi Zarife

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:14:26 1. Sazdov Zoran 1:15:22 2. Jovanov Jane 1:16:29 3. Popovski Stojan women / domestic competitors 1:27:22 1. Risteska Hristina 1:28:45 2. Risteska Frosina 1:33:58 3. Mitroska Aleksandra 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:29:26 1. Martinovski Trpe 2:31:50 2. Spasevski Tomislav 2:33:21 3. Stojanov Goran women / domestic competitors 3:19:34 1. Dimovska Katerina 3:21:19 (NR) 2. Tasevska Enisa 3:28:37 3. -

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:12:28 1. Todorovski Pero 1:22:45 2. Janakiev Vase 1:23:56 3. Milosevski Srdzan women / domestic competitors 1:57:25 1. Bogdanovska Marija 1:57:26 2. Stojcevska Marija 2:02:47 3. Filevska Mirjana 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:29:07 1. Trendafilov GJorgji 2:36:19 2. Martinovski Trpe 2:39:25 3. Sazdov Zoran women / domestic competitors 2:56:15 1. Kiradzieva Vesna 3:01:57 2. Dimovska Katerina 3:13:29 3. Veljanovska Tanja

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:13:53 1. Ajanovski Kokan 1:19:24 2. Stojanovski Kire 1:21:45 3. Kostov Mitko women / domestic competitors 1:25:38 1. Tasevska Enisa 1:26:46 2. Kiradzieva Vesna 1:36:07 3. Bogdanovska Marija

MKD MKD MKD

1:19:34 1:20:53 1:26:06

MKD MKD MKD

1:45:20 1:54:11 2:24:20

MKD MKD MKD

1:18:38 1:18:46 1:19:29

MKD MKD MKD

1:43:09 1:43:16 1:43:23

MKD MKD MKD

2:46:52 2:52:29 3:03:11

MKD MKD MKD

3:21:19 (NR) 3:56:19

MKD MKD MKD

1:23:56 1:25:35 1:25:35

MKD MKD MKD

1:57:25 2:02:47

2:13:55

MKD MKD MKD

2:48:09 2:54:19 2:55:13

MKD MKD MKD

3:57:21 4:22:58

4:33:28

MKD MKD MKD

1:21:45 1:22:56 1:24:23

MKD MKD MKD

1:36:07 1:43:44

1:45:16


19

men / general ranking 1. Tot Tamas 2. Neals Strik 3. Viorel Georgita women / general ranking 1. Kimani Lucija 2. Vrajic Marija 3. Farkas Katalin

HUN NED MDA BIH CRO HUN

2011 year / 8 may men / general ranking 1. Komarcevic Miroslav 2. Kiradziev Aleksandar 3. Miskeljin Ivan women / general ranking 1. Moaga Elena 2. Bubnjevic Ksenija 3. Kretan Aleksandra men / general ranking 1. Terer Dickson Kipkorors 2. Rutto Edwin Cheruiyot 3. Hegyaljai Attila women / general ranking 1. Warutumo Cecilia Wangui 2. Perunovic Sladjana 3. Farkas Katalin

SRB MKD SRB ROM SRB ROM

KEN KEN HUN KEN MNE HUN

2012 year / 6 may men / general ranking 1. Stolic Sasa 2. Korablev Denis 3. Peterson Joshua women / general ranking 1. Kiss Agnes 2. Barac Danijela 3. Tasevska Enisa men / general ranking 1. Wambugu Patrick Muchemi 2. Troshkin Alexsey 3. Roig Marc women / general ranking 1. Warutumo Cecilia Wangui 2. Perepelkina Tatiana 3. Farkas Katalin

SRB RUS USA HUN SRB MKD

KEN RUS ESP KEN RUS HUN

* (CR) – Course record, (NR) National record

42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:28:56 1. Trendafilov GJorgji 2:31:11 2. Sazdov Zoran 2:32:22 3. Spasevski Tomislav women / domestic competitors 2:55:56 1. Dimovska Katerina 2:59:21 2. Veljanovska Tanja 3:00:57 3. -

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:14:40 1. Kiradziev Aleksandar 1:16:22 2. Ristovski Jovica 1:20:16 3. Todorovski Pero women / domestic competitors 1:22:57 1. Jovanova Blagica 1:25:50 2. Mitroska Aleksandra 1:27:08 3. Jovanovska Sanja 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:23:51 (CR) 1. Trendafilov GJorgji 2:27:38 2. Martinovski Trpe 2:32:03 3. Sazdov Zoran women / domestic competitors 2:50:06 (CR) 1. Veljanovska Tanja 2:53:13 (NR) 2. Tasevska Enisa 2:57:41 3. Kiradzieva Vesna

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:11:54 1. Kiradziev Aleksandar 1:12:34 2. Jakimovski Igor 1:13:25 3. Todorovski Pero women / domestic competitors 1:22:59 1. Tasevska Enisa 1:29:11 2. Stojanovska Jovanka 1:32:20 3. Stojanovska Tanja 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:26:42 1. Martinovski Trpe 2:32:24 2. Lazarov Riste 2:34:17 3. Dimov Zoran women / domestic competitors 2:54:56 1. Kiradzieva Vesna 3:03:20 2. Veljanovska Tanja 3:17:39 3. Bogdanovska Marija

MKD MKD MKD

2:50:14 2:58:04 3:03:32

MKD MKD MKD

3:57:26 4:07:10

MKD MKD MKD

1:16:22 1:20:27 1:21:33

MKD MKD MKD

1:31:09 (NR) 1:59:53

2:08:32

MKD MKD MKD

2:39:13 2:54:10 2:59:42

MKD MKD MKD

3:34:09 3:47:52 3:52:57

MKD MKD MKD

1:16:32 1:21:19 1:23:45

MKD MKD MKD

1:32:20 1:53:40 1:59:19

MKD MKD MKD

3:00:58 3:01:58 3:03:32

MKD MKD MKD

3:39:58 3:47:55 4:10:33


20

TCS Amsterdam Marathon Mizuno Half Marathon 8K

Sunday 20 October

Register Now www.tcsamsterdammarathon.nl


КАКО ПОЛЕСНО ДА СЕ СПРАВИТЕ СО ЖЕШКИОТ СКОПСКИ АСФАЛТ НА ДЕНОТ Д! НАПИШАНО ОД ВЕСНА КИРАЏИЕВА Некои од вас веќе имаат трчано на Скопски маратон (без разлика дали на трката од 5км, полумаратон или маратон), а други пак, прва година ни се придружуваат во најмасовната трка во Македонија. Како и да е, сите вие сте веќе запознаени со какви временски услови се сочуваме 6 години по ред: сончево, мирно и топло време со температури над 20°С и висока влажност на воздухот. Идеално за кафе на кеј, но не и за остварување добар перформанс! J Сепак, не очајувајте, во продолжение прочитајте како најдобро да се соочите со условите на трката која ви претстои – Скопски маратон!

ЖЕШТИНАТА Е НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ ЕДЕН... ВНИМАВАЈТЕ!

За тркачите, особено оние на долги патеки, жештината е непријател број еден. Телото на спортистот е далеку подобро дизајнирано да се справи со ладното отколку со топлото. При зголемена физичка активност, вие додавате внатрешна топлина на секоја топлина која ви е наметната од надворешната средина. Двата најголеми проблеми со жештината се, хипертермија (порастот на телесната температура) и дехидрација (губење на телесните течности), кои може да бидат погубни за атлетските перформанси. И двата проблема мора да се држат на минимум или во спротивно нема да бидете во можност за понатамошно трчање. Нормалната телесна температура се смета 37°С, но тренирањето, дури и во ладни услови, водат кон пораст на телесната температура за неколку степени. Кога телесната температура ќе достигне 39°С, перформансот почнува да страда, а вие дефинитивно почнувате да се чувствувате полошо. Обично, без вие и да сте свесни, телото го препознава овој сигнал и почнувате да се повлекувате кога порастот на телесната температура почнува лошо да влијае на вас. Ете зошто е важна аклиматизацијата на топлина – телото се учи да ги препознава границите и прави адаптација за да обезбеди оптимален перформанс.

ПРОЦЕСОТ НА ЛАДЕЊЕ...

Веднаш штом телото ќе почне да се загрева, крвта се носи до кожата каде се одвива ладењето (преку испарување на потта од површината на кожата). Поголем дел од крвниот волумен е на површината на телото (кожата) за да го олесни ладењето, што остава помалку крв достапна за да носи кислород до мускулите. Во борбата да превенира прегревање, телото го редуцира количеството на крв кое е достапно за подобрување на перформансот.

ХИДРИРАЈТЕ...

Многу е важно да се остане хидриран (да се има адекватна доза на вода во телото). Кога нивото на течности ќе опадне, механизмите за ладење се оптоваруваат и температурата ви се покачува уште повеќе. Нивото на течности во телото се намалува кога внесот на јаглехидрати е редуциран и вие може

НОСЕТЕ ЛЕСНА ОБЛЕКА!

За трки во топли временски услови, научете како да ги минимизирате ефектите, пред се со адекватна облека. Основно правило е да носите што помалку облека на себе колку што е тоа возможно, а она што го носите мора да ви биде комотно и лабаво. Материјалите како полиестер и climacool не се лепат за вашата кожа, па на тој начин дозволуваат движење на топлината подалеку од вашето тело. Носењето на капчиња со стреа може да ви помогне кога е сончево, но би ве советувала да бидете внимателни, бидејќи може да биде и контрапродуктивно со тоа што ќе ја зголеми температурата и намали циркулацијата на воздухот. Што и да носите, внимавајте тоа да дозволува слободен проток на воздух околу вашето тело. Исто така, не тестирајте ништо ново на денот на трката, се нека ви биде тестирано на тренинзи пред трката: од начинот на хидрација, исхрана,

да дехидрирате, дури и без да загубите значајно количество на пот. Затоа, особено внимавајте за време на зголемена физичка активност и трки на повисоки температури, освен редовна хидрација на база на вода, да консумирате и изотонични пијалаци, кои освен што содржат електролити кои помагаат за побрза рехидрација, исто така содржат и доволно количество на јаглехидрати потребни за вас. За да не ви биде новост конзумирање на течности за време на трка, би ве советувала да практикувате да си го вежбате ова и за време на вашите тренинзи. Така, полесно ќе се справите и снајдете за време на трка кога ќе треба да се напиете, без притоа да се задавите J Не грижете се ако не ви успее на почетокот, се е во тренингот – бидете упорни, и без гајле, па сепак е тренинг J

ВЛАЖНОСТ НА ВОЗДУХОТ...

За перформансот, важна е и влажноста на воздухот. При повисока влажност, телото потешко се лади поради неможноста на потта да испарува, а чие пак испарување и главен иницијатор на ладењето на телото. Топлото време го загрева вашето тело, физичката активност создава дополнителна температура на телото, а високата влажност го спречува ладењето на телото. Ако сонцето не е блокирано од облаци, станува уште полошо. Уште на ова ако го додадеме и трчањето со ветер во грб, што дополнително го спречува ладењето, ќе се чувствувате уште полошо и шансите да прегреете се уште поголеми. Скопје е град со висока влажност, во која било сезона, речиси секогаш влажноста на воздухот е 70% и нагоре, а долгото, жешко лето додава дополнителна тежина на тренажниот процес. Бидете внимателни - рехидрарајте!

БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА ВАШИОТ ЛИЧЕН ГУБИТОК НА ТЕЧНОСТИ!

Единствен начин соодветно да го надоместите губитокот на течности е да бидете свесни за вашите лични потреби за внес под различни услови. Во текот на трките, максимално искористете ги освежителните станици за што поголем внес на течности, особено доколку тие ви се единствениот извор на хидрација. На ова ќе мора да поработите во текот на вашите тренинзи, бидејќи начинот на кој ја консумирате течноста за време на трка може да ви биде проблем (освен ако не ви е во план да подзастанувате на секоја станица, за што би изгубиле од 10 до 30-тина секунди).

АКЛИМАТИЗИРАЈТЕ СЕ!

Телото се аклиматизира на топло по неколку недели тренирање во такви услови. Доколку се подготвувате за трка во топли услови, а не сте навикнати на тоа, мора да го адаптирате ритамот. Во табелата подолу е прикажано колку поспоро може да очекувате да одите од вообичаеното, доколку температурите се повисоки од 20°С.

Ефекти на топлината за време на трка температура Времетраење на трката (часови:минути) °С 2:10 2:30 3:00 4:00 21 +2мин +2.5мин +3мин +4мин 27 +4мин +4.5мин +5.5мин +7.5мин 32 +6мин +7мин +8.5мин +11.5мин 38 +8мин +10мин +12.5мин +17.5мин

патики и спортска опрема... Направете обиди на тренинзи и видете што е идеално за вас, бидејќи секој организам е индивидуален. Моите и сите останати совети кои ги читате и слушате може да ви бидат добредојдени, но не мора да значи дека се идеалните за вас. Експериментирајте на тренинзи, не на трка!

21


22

HOW TO MORE EASILY COPE WITH THE HOT SKOPJE ASPHALT ON Day-D? BY VESNA KIADJIEVA Some of you have already run Skopje Marathon (no matter whether 5 km race, half-marathon or marathon), while others for the first time join the Macedonian marathon. However, all of you are probably aware of the weather conditions we face 6 years in a row: sunny, stable and warm weather with temperatures above 20°С, as well as high air humidity. Ideal for a cup of coffee by the river Vardar, but not for marathon good performance! J But, do not be desperate. Find herein enclosed the best advice on how to enter the race under the specified conditions.

HEAT IS ENEMY NO. 1... BEWARE! For runners, especially those running long distances, heat is enemy No.1. The athlete’s body is designed as to far better cope with coldness than with heat. During increased physical activity, you add internal heat to every heat being imposed by the outside. The two biggest problems with heat are hyperthermia (increase of bogy heat) and dehydration (loss of body liquids), which can be detrimental for the athletes and for achieving athletic performances. Both problems must be kept to minimum or on contrary, you won’t be able to run any longer. Normal body heat is about 37°С, but training, even in cold weather conditions lead to body temperature increase for a couple of degrees. Normally, even without being aware, the body recognizes this signal and starts to withdraw, which is when the body temperature increase begins to adversely affect you. This is why body temperature acclimatization is important – the body learns how to recognize the limits and adapts to them as to provide the optimum performance.

COOLING PROCESS... Once the body starts to heat, blood is transported to the skin where the cooling process takes place (through evaporative cooling at the skin surface). Most of the blood volume is on the body’s surface (skin) in order to facilitate the cooling, leaving less blood available to carry oxygen to the muscles. In the struggle to prevent overheating, the body reduces the amount of blood available to improve performance.

HYDRATE... It is extremely important to stay hydrated (having adequate water level in the body). When the fluid level drops, the cooling mechanisms are overloaded and your temperature rises even more. The level of body fluids reduces when carbohydrate intake is reduced and you may become dehydrated, even without losing a significant amount

of sweat. Therefore, take special care during increased physical activity and racing at higher temperatures, and apart from regular hydration based on water, consume isotonic drinks which besides containing electrolytes helping faster rehydration, also contain a sufficient amount of carbohydrates that you need. It is not a good idea to introduce fluids intake during this race, therefore, you are advised to practice this during your training sessions as well. Thus, it would be easier to handle and cope drink intake during the race, without choking on it J. Do not worry if you do not succeed at first, it is all training - be persistent and do not worry, anyway, it is only training J.

HUMIDITY… Humidity is of special importance for good performance. At higher humidity, the body has more difficulties to cool down due to the inability of the sweat to evaporate, the evaporation being the main trigger of body cooling. Hot weather heats your body, physical activity creates additional body temperature, and high humidity prevents cooling of the body. If the sun is not blocked by clouds, it gets even worse. It makes it even worse if you are running with wind at your back, which further prevents cooling, making the chances for overheating even greater. Skopje is a city with high humidity in all seasons, almost always above 70% or up, while the long, hot summer adds additional difficulty to the training process. Be careful - rehydrate!

BE AWARE OF YOUR PERSONAL LOSS OF FLUIDS! The only way to adequately compensate the loss of fluid is to be aware of your personal intake needs under different conditions. During races, utilize the refreshing stations to the maximum as to consume as much fluids as you can, especially if they are your only source of hydration. You’ll need to work on this during your trainings, because the way you consume fluid during a race can be a problem (unless you plan to stop at each station, for which you would lose about 10 to 30 seconds).

ACCLIMATIZE! The body acclimatizes to hot weather after a few weeks of training in such conditions. If you prepare for a race in hot conditions, but you are not accustomed to it, you can adjust the rhythm. The table below shows how much slower than the expected it takes if temperatures are higher than 20 ° C.

WEAR LIGHT CLOTHES! For races in hot weather, learn how to minimize the effects, especially with adequate clothing. The basic rule is to wear as little clothes on as possible, and what you must wear shall be comfortable and loose. Materials like polyester and climacool do not stick to your skin and thus allow movement of heat away from your body. Wearing baseball caps can help you when it is sunny, but we advise you to be careful because it can be counterproductive as it can increase temperature and reduce air circulation. Whatever you wear them, make sure they allow free flow of air around your body. Also, do not test anything new on the race day, let it all be tested at training before the race: the way of hydration, nutrition, shoes and sports equipment ... Make

Temperature °С 21 27 32 38

Heat effects during race Race duration (hours:minutes) 2:10 2:30 3:00 4:00 +2min +2.5min +3min +4min +4min +4.5min +5.5min +7.5min +6min +7min +8.5min +11.5min +8min +10min +12.5min +17.5min

efforts to see what is ideal for you during trainings because it may be individual for everybody. My and other advice that you read and hear can be welcome, but not necessarily ideal for you. Experiment at trainings, not during the race!


23

АВТОМОБИЛСКИТЕ ДЕЛОВИ СЕ ВО КУТИЈА ВО ГУАНГЗУ, КИНА. ДО КРАЈ НА СЛЕДНИОТ РАБОТЕН ДЕН, ВЕЌЕ СЕ ВО АВТОМОБИЛСКА ШАСИЈА ВО ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЈА ∙∙∙∙∙∙∙

Нашата локална експертиза, искуството во царинските постапки и меѓународната мрежа, се неспоредливи. Затоа, кога станува збор за транспорт, ние сме Меѓународни Специјалисти на тоа поле и затоа можеме да гарантираме достава за следниот работен ден, до многу повеќе места низ светот, отколку кој било друг. Тоа е брзината на Жолтото. www.dhl.com.mk


24


Generalen mediumski pokrovitel General media sponsor

Partneri | Partners

Mediumski partneri | media partners

СООРГАНИЗАТОРИ И ПОМАГАТЕЛИ ƒƒ Министертство за внатрешни работи на Р. Македонија, ƒƒ Армијата на Р. Македонија,

ƒƒ Црвениот крст на Скопје, ƒƒ Факултетот за физичка култура, ƒƒ ДУФК М. М. Брицо

CO-ORGANIZERS AND SUPPORTERS ƒƒ Ministry of Interior of Republic of Macedonia ƒƒ Army of Republic of Macedonia

ƒƒ Red Cross Skopje ƒƒ Faculty of Physical Education and Sports ƒƒ DUFK M. M. Brico

25


26


ОВАА СЕЗОНА МОРА ДА ГО ИМАТЕ ОВОЈ МОДЕН ДЕТАЛ... ПОБЕЛА НАСМЕВКА.

27

НОВ Д ИЗГЛЕ

ПОБЕЛА НАСМЕВКА ЗА САМО ЕДНА НЕДЕЛА.

платформа за општествена одговорност

Помагаме на заедницата Во изминативе 19 години поддржуваме и реализираме проекти кои се од трајна вредност за заедницата во која работиме. Во 2012 година нашите општествено-одговорни активности ги обединивме во платформата “Тинекс, ти и јас”. Преку платформата ги идентификуваме вистинските потреби на заедницата и поддржуваме проекти од различни области како: здравството, уметноста и културата, спортот, образованието, заштитата на животната средина и помош на социјално ранливите групи. За таа цел во текот на 2012 година дониравме вкупно 18.660.000 денари а нашиот труд и залагање беше признаен од заедницата (Награда за лидери на општествена одговорност, Центар за институционален развој; Награда за промоција на општествена одговорност; Златна Бубамара за општествено одговорна компанија). Оваа година продолжуваме со реализација на платформата “Тинекс ти и јас” и повторно во фокус ни се истите сегменти кои се од значење за целото општество. Во првото тромесечје на 2013 поддршката на активностите од платформата изнесуваат 2.500.000 денари. Во следниот период горди сме што ја продолжуваме соработката со Домот на деца без родители 11 Октомври, овозможувајќи им на полнолетните деца право на вработување; со Здружението за заштита на правата на децата “Дневниот центар за деца на улица”–Шуто Оризари; ќе им помагаме на поединци на кои им се потребни средства за лекување како и на Здруженија за лица со посебни потреби. Активно ќе го поддржуваме развојот на спортот и културата, а посебно внимание ќе посветиме на чиста и здрава животна средина.


28

Skopje Marathon 2013  

Magazine for Skopje Marathon 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you