Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • SD şi sigla SDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea imaginilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA de încărcare, deconectaţi adaptorul CA de încărcare şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA de încărcare poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri, se poate supraîncălzi sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi adaptorul CA de încărcare/adaptorul CA, nu uitaţi să-l deconectaţi. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion ENEL10 (inclus). Încărcaţi acumulatorul folosind un aparat foto pe care se pot încărca acumulatori sau utilizând încărcătorul MH-63 (comercializat separat). Pentru a încărca acumulatorul cu aparatul foto, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-68P (inclus) sau funcţia Charge by computer (Încărcare de la computer). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înainte de a-l transporta, puneţi acumulatorul în caseta pentru acumulatori. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi adaptorul CA de încărcare Păstraţi-l uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi conectorul şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul USB, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de 1 m distanţă faţă de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea. La utilizarea aparatului într-un spital, respectaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de acest aparat foto pot afecta sistemele electronice ale avionului sau instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa AVERTISMENTE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UN ACUMULATOR INCORECT, POATE APĂREA RISCUL PRODUCERII UNEI EXPLOZII. ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢI RESPECTÂND INSTRUCŢIUNILE. Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru a fi colectat separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol indică faptul că acest acumulator trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toţi acumulatorii, indiferent dacă sunt sau nu marcaţi cu acest simbol, sunt concepuţi pentru a fi colectaţi separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE ........................................................................................................................................................ ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto ........................................................................................................................................4 Monitorul ....................................................................................................................................................................6 Funcţiile principale ale comenzilor ................................................................................................. 8 Operaţiile efectuate din meniul general ..............................................................................................10 Trecerea de la o filă la alta .............................................................................................................................11 Butonul de declanşare ....................................................................................................................................11 Fixarea curelei aparatului foto ....................................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................12 Scoaterea acumulatorului .............................................................................................................................13 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................14 Pornirea şi oprirea aparatului foto ............................................................................................................17 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................18 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................20 Scoaterea cardurilor de memorie ............................................................................................................20

vi


Cuprins Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) ............................. 22 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) ..............................22 Indicatoare afişate în modul A (automat) ........................................................................................23 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................24 Folosirea zoomului ............................................................................................................................................25 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................26 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................28 Redarea imaginilor (Mod redare) ..............................................................................................................28 Ştergerea fotografiilor nedorite .................................................................................................................29 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................30 Setarea modului bliţ .........................................................................................................................................30 Efectuarea fotografiilor cu Self-timer (Autodeclanşator) ......................................................32 Macro Mode (Modul macro) ............................................................................................................33 Reglarea luminozităţii (Exposure compensation (compensare expunere)) ...................34

Mai multe despre fotografiere...................................................................................................... 35 Selectarea unui mod de fotografiere............................................................................................35 Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)............36 Image Mode (Mod imagine) (calitate imagine/dimensiune imagine) ..............................37 White Balance (Balans de alb) (Ajustarea nuanţei) ........................................................................39 Metering (Măsurare) .........................................................................................................................................41 Continuous (Continuu) ...................................................................................................................................42 ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)............................................................................................................................. 43

Color Options (Opţiuni culoare) ................................................................................................................44 AF Area Mode (Mod zonă AF) .....................................................................................................................45 Autofocus Mode (Mod focalizare automată).................................................................................................. 48

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan ............................................................49 Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) ...................................................................51 Selectarea unui mod scenă ..........................................................................................................................51 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) .......52 Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) ............................54 Fotografierea pentru panoramă ...............................................................................................................62 Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)............................64 Modificarea setărilor definite în modul portret inteligent ........................................................66 Focalizarea unui subiect în mişcare (modul urmărire subiect)............................................67 Modificarea setărilor definite pentru modul urmărire subiect ...............................................69

vii


Cuprins Mai multe despre redare................................................................................................................. 70 Operaţiuni în modul redare cadru întreg....................................................................................70 Afişarea informaţiilor despre histogramă şi fotografiere ...........................................................71 Vizualizarea mai multor imagini: redarea miniaturilor...........................................................72 Afişare calendar ...................................................................................................................................................74 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................75 Redarea imaginilor în funcţie de categorie ................................................................................77 Găsirea fotografiilor în modul sortare automată......................................................................78 Vizualizarea imaginilor în modul sortare automată ......................................................................78 Operaţiuni în modul sortare automată .................................................................................................80 Meniul sortare automată ...............................................................................................................................80 Vizualizarea imaginilor după dată (List by Date (Listare după dată))................................81 Vizualizarea imaginilor în modul listare după dată .......................................................................81 Operaţiuni în modul listare după dată ..................................................................................................82 Meniul List by date (Listare după dată) .................................................................................................82 Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)..................................................................83 a Print Set (Set imprimare) (crearea unei ordini de imprimare DPOF) ...........................84 b Slide Show (Prezentare diapozitive) ................................................................................................87 d Protect (Protecţie) .....................................................................................................................................88 f Rotate Image (Rotire fotografie) ........................................................................................................90 E Voice Memo (Notă vocală) ......................................................................................................................91 h Copy (Copiere) (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) ..................93

Editarea imaginilor............................................................................................................................ 94 Funcţiile de editare..............................................................................................................................94 Editarea imaginilor ..............................................................................................................................96 k Quick Retouch (Retuşare rapidă): îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei ........96 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului ...................................................97 e Skin Softening (Estompare piele): Estomparea tonurilor pielii .......................................98 g Small Picture (Imagine mică): micşorarea dimensiunilor fotografiilor .......................99 a Decupare: crearea unei copii decupate ...................................................................................... 100

viii


Cuprins Înregistrarea şi redarea filmelor .................................................................................................101 Înregistrarea filmelor ....................................................................................................................... 101 Modificarea setărilor folosite la înregistrarea filmului ............................................................... 103 Movie Options (Opţiuni film) ................................................................................................................... 104 Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ................................................................................. 105 Redarea filmului................................................................................................................................. 106 Ştergerea filmelor ............................................................................................................................................ 106

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante ........................................................107 Conectarea la TV................................................................................................................................ 107 Conectarea la computer................................................................................................................. 108 Înainte de a conecta aparatul foto ....................................................................................................... 108 Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator .................................................. 109 Încărcarea în timpul conectării la computer .................................................................................. 113 Conectarea la imprimantă ............................................................................................................. 114 Conectarea aparatului foto la o imprimantă .................................................................................. 115 Imprimarea imaginilor una câte una ................................................................................................... 116 Imprimarea mai multor imagini ............................................................................................................. 117

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto...................................................................120 Meniu setare ....................................................................................................................................... 120 Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) ......................................................................................... 122 Date (Dată) ........................................................................................................................................................... 123 Monitor Settings (Setări monitor) .......................................................................................................... 126 Date Imprint (Imprimare dată) (Imprimarea datei şi a orei) .................................................. 128 Vibration Reduction (Reducere vibraţii) ............................................................................................ 129 Motion Detection (Detectare mişcare) .............................................................................................. 130 AF Assist (Asistenţă AF) ................................................................................................................................ 131 Digital Zoom (Zoom digital)................................................................................................................................... 131

Sound Settings (Setări sunet) ................................................................................................................... 132 Auto Off (Oprire automată) ....................................................................................................................... 133 Format Memory (Formatare memorie)/Format Card (Formatare card) ........................ 134 Language (Limba) ........................................................................................................................................... 135 Video Mode (Modul video) ..................................................................................................................................... 135

Charge by Computer (Încărcare de la computer) ....................................................................... 136 Blink Warning (Avertizare clipire) ........................................................................................................... 137 Reset All (Resetare totală) ........................................................................................................................... 139 Firmware Version (Versiune firmware) ............................................................................................................. 141

ix


Cuprins Întreţinerea aparatului foto .........................................................................................................142 Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ................................. 142 Curăţarea .............................................................................................................................................................. 144 Depozitare ........................................................................................................................................................... 144

Note tehnice şi index .....................................................................................................................145 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 145 Carduri de memorie aprobate ................................................................................................................ 145 Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo ......................................................... 146 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 147 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 151 Specificaţii............................................................................................................................................ 158 Standarde acceptate ..................................................................................................................................... 161 Index ...................................................................................................................................................... 162

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S5100. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual.

A

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

Notaţii • La cardurile de memorie Secure Digital (SD) şi cardurile de memorie SDHC se face referire folosind termenul „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt afişate cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele situri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi situl de la adresa de mai jos pentru informaţiile de contact. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătorul pentru acumulatoarele, adaptoarele CA şi adaptorul CA de încărcare) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKONIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local autorizat Nikon. Sigiliul holografic: identifică acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind drepturile de autor. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile drepturilor de autor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru opţiunea Select an image (Selectare fotografie) în setarea Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 122). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

1

2

4

3

5

6

7

9

8

Capac obiectiv închis Control zoom..................................................25 f : larg .......................................................25 g : tele .......................................................25 1 h : redare miniaturi....................72, 74 i : zoom redare...................................75 j : ajutor...................................................51

4 Microfon ..................................................91, 101

2 Buton declanşare..................................11, 26

8 Obiectiv................................................. 144, 158

3

4

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit ..................... 17, 133

5 Bliţ...........................................................................30 6

Indicator luminos autodeclanşator ...32 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.....131

7 Difuzor ......................................................92, 106 9 Capac obiectiv


Componentele aparatului foto

1

2

3

4

5 Introducere

6

7 8

9

10 11

12 13

14

15 16

17

18

1 Monitor ..........................................................6, 23

11 Buton k (aplică selecţia)........................... 9

2 Selector multiplu............................................. 9

12 Inel pentru cureaua aparatului foto.... 11

3 Buton A (mod fotografiere)............8, 35

13 Buton c (redare)........................... 8, 28, 77

4 Buton b (înregistrare film).............8, 101

14

Conector ieşire USB/audio/video, ................................................. 14, 107, 109, 115

Indicator luminos încărcare.........15, 113 5 Bec bliţ.................................................................31

15 Capac conector............. 14, 107, 109, 115

6 Montură trepied .........................................159

16 Zăvor acumulator .................................12, 13

7 d, buton .................10, 36, 83, 103, 121

17 Cameră acumulator.................................... 12

8 l (ştergere), buton .................. 29, 92, 106

18 Fantă card de memorie............................ 20

9 Zăvorul capacului .................................12, 20 10

Capac compartiment acumulator/ fantă card de memorie......................12, 20

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (elementele afişate în realitate variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatoarele care apar pe monitor în timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (A 126).

Fotografiere 5

4 32

10

1

2

2 3

6 7 8 9

31 30 29

28 27 26 25 24

12 +1.0 1600

13 1/250

F 2.7

23

17

999

14

16 999 9999

22 21 20 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 11

Mod fotografiere*.................22, 51, 64, 67 Macro mode (Modul macro) .................33 Indicator zoom .......................................25, 33 Indicator focalizare.......................................26 Indicator AE/AF-L..........................................63 Flash mode (Modul bliţ) ...........................30 Indicator încărcare acumulator............22 Pictograma Reducere vibraţii.....23, 129 Pictograma detecţie mişcare......23, 130 Indicator „dată nesetată”............ 123, 147 Pictograma Destinaţia călătoriei ......123 Date imprint (Imprimare dată) ..........128 Movie options (Opţiuni film) ..............104 Image mode (Mod imagine) .................37 (a) Număr de expuneri rămase 15 (imagini statice).....................................22 (b) Lungime film........................................101 16 Indicator memorie internă......................23

18

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

a

1m00s 1m00s

15

b

Diafragmă ......................................................... 26 Zonă focalizare (automat) ...............26, 45 Zonă focalizare (pentru manual sau centru) .... 45 Zonă focalizare (detectare faţă) ...45, 64 Zonă focalizare (mod urmărire subiect) ............................ 67 Zonă de măsurare folosind metoda central-evaluativă ........................................ 41 Viteză de declanşare .................................. 26 Sensibilitate ISO .....................................31, 43 Valoare compensare expunere ........... 34 Skin softening (Estompare piele) ....... 66 Smile timer (Cronometru zâmbet).... 66 Pictogramă ochi deschişi ........................ 66 Color options (Opţiuni culoare).......... 44 Mod balans alb.............................................. 39 Mod declanşare continuă....................... 42 Indicator autodeclanşator ...................... 32

6 * Pictograma afişată diferă în funcţie de modul de fotografiere folosit.


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 5 1 17 16 15

19 18

2 3

4 6

15/11/2010 12:00 9999.JPG

14 13

7 8 999/ 999

12 11

10

999/ 999 9999/9999

a

b

10 Indicator memorie internă ..................... 28

2 Oră înregistrare...............................................18

11 Indicator redare filme ............................. 106

3 Pictogramă protejare .................................88

12 Ghid listare după dată............................... 81

4 Indicator volum...................................92, 106

13 Pictogramă estompare piele................. 98

Pictogramă de categorie în modul 5 sortare automată1 .......................................78

14 Pictogramă set imprimare...................... 84

6 Indicator încărcare acumulator............22

16 D-Lighting pictogramă............................. 97

8 Image mode (Mod imagine)2 ..............37 (a) Număr cadru curent/ 9 număr total de cadre.........................28 (b) Lungime film........................................106 2

9

1 Dată înregistrare............................................18

7 Movie options (Opţiuni film)2 ...........104

1

1m00s 1m00s

15 Pictogramă imagine mică....................... 99 17 Pictogramă retuşare rapidă.................... 96 18 Indicator notă vocală ................................. 92 19 Număr şi tip fişier....................................... 146

Este afişată pictograma categoriei selectate în modul sortare automată în modul redare. Pictograma afişată diferă în funcţie de setările definite la momentul fotografierii.

7


Funcţiile principale ale comenzilor 2

1

Introducere

3

4 5 6 9

10 7 Buton 1

Nume Comutator de alimentare

8 Funcţie

Porneşte şi opreşte aparatul foto (A 17) Modul fotografiere: pentru mărire, rotiţi spre g (i); pentru micşorare, rotiţi spre f (h) (A 25).

2

Control zoom

3

Buton declanşare

4

5

Modul redare: pentru mărire, rotiţi spre g (i) (A 75); pentru afişarea imaginilor în miniatură sau în format calendar, rotiţi spre f (h) (A 72, 74) Mod fotografiere: eliberează declanşatorul (A 11, 26) Modul redare: trece în modul fotografiere

Modul fotografiere: porneşte şi opreşte înregistrarea Buton filmului (A 101) înregistrare film Modul redare: trece în modul fotografiere Buton mod fotografiere

Mod fotografiere: schimbă modul de fotografiere (afişează meniul de selectare a modului fotografiere) (A 35) Modul redare: trece în modul fotografiere Aparatul nu este pornit: apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru a deschide aparatul în modul redare

6

8

Buton redare

Mod fotografiere: pentru redarea imaginilor (A 28, 106) Mod redare: schimbă modul de redare (afişează meniul de selectare a modului redare) (A 77)


Funcţiile principale ale comenzilor Buton

8

Funcţie

Buton d

Pentru deschiderea şi închiderea meniului (A 10, 36, 83, 103 sau 121)

Buton ştergere

Introducere

7

Nume

Mod fotografiere: şterge ultima imagine capturată (A 29) Mod redare: şterge imaginile sau notele vocale (A 29, 92 sau 106) Mod fotografiere: afişează meniul m (mod bliţ) (A 30)

Selector multiplu (sus)

Mod redare: selectează imaginea anterioară În timp ce meniul este afişat: deplasează selecţia în sus

Selector multiplu (stânga) 9

Mod fotografiere: afişează meniul n (autodeclanşator) (A 32) Mod redare: selectează imaginea anterioară În timp ce meniul este afişat: deplasează selecţia la stânga/revenire la ecranul anterior Mod fotografiere: afişează meniul p (mod macro) (A 33)

Selector multiplu (jos)

Mod redare: selectează imaginea următoare În timp ce meniul este afişat: deplasează selecţia în jos

Selector multiplu (dreapta)

Mod fotografiere: afişează ecranul de setări o (compensare expunere) (A 34) Mod redare: selectează imaginea următoare În timp ce meniul este afişat: deplasează selecţia la dreapta/trecere la ecranul anterior (aplică selecţia) Mod redare (redare cadru întreg): afişează histograma şi informaţiile despre fotografiere (cu excepţia filmelor)/revenire la redarea în cadru întreg (A 71)

10

Buton aplicare Mod redare (mărire/afişare miniaturi): trece la redarea selecţie în cadru întreg (A 72, 75) În timp ce meniul este afişat: aplică selecţia (trecere la ecranul următor)

9


Funcţiile principale ale comenzilor

Operaţiile efectuate din meniul general Introducere

Apăsaţi pe butonul d (A 9) pentru afişarea meniului modului selectat. Folosiţi selectorul multiplu (A 9) pentru a naviga prin meniuri. K este afişat când sunt disponibile mai multe elemente din meniul anterior Filele pentru meniurile Este afişat când meniul disponibile în modul curent Shooting menu conţine două sau mai multe Image mode de fotografiere/redare White balance pagini Filă pentru afişarea meniului Metering Continuous film (în modul fotografiere) ISO sensitivity Color options Filă pentru afişarea meniului Exit de setare Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit

1

Apăsaţi pe butonul d.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta un articol, apoi apăsaţi fie butonul K sau pe k Pentru a schimba filele, apăsaţi pe J (A 11).

3

Shooting menu AF area mode Autofocus mode

Selector multiplu

Apăsaţi pe H sau I pentru a selecta un element şi apăsaţi pe butonul k.

Exit

Autofocus mode

Setarea este aplicată.

Single AF Full-time AF

Exit

4

Când setarea s-a terminat, apăsaţi pe butonul d. Afişarea meniului este închisă.

10


Funcţiile principale ale comenzilor

Trecerea de la o filă la alta Shooting menu

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options

Exit

Apăsaţi pe selectorul multiplu J pentru a selecta fila

Exit

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection

Introducere

Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options

Exit

Apăsaţi pe selectorul Se afişează meniul multiplu H sau pe I pentru selectat a selecta o filă, apoi apăsaţi fie pe butonul k, fie pe K

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Dacă apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, vor fi definite valorile pentru focalizare şi expunere (valoarea vitezei de declanşare şi a diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. În timp ce butonul de declanşare este ţinut în această poziţie, eliberaţi declanşatorul şi fotografiaţi apăsând pe butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi pe buton până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

Apăsaţi butonul până la capăt pentru a fotografia.

Fixarea curelei aparatului foto

11


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (inclus). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat (A 14).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul furnizat.

Primii paşi

1

Cameră acumulator

Utilizaţi marginea acumulatorului pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei îl va bloca în poziţia respectivă.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. În timp ce camera acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie este deschis, aparatul foto nu va putea fi deschis. În plus, acumulatorul introdus în aparatul foto nu poate fi încărcat.

12


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Opriţi aparatul foto (A 17) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că acumulatorul şi cardul de memorie se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie.

Note privind acumulatorul

• Înainte de utilizare, trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la acumulator de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 143). • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

13


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul reîncărcabil furnizat Li-ion EN-EL10 introdus în aparatul foto, conectând adaptorul CA de încărcare EH-68P furnizat la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat, şi apoi conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză de curent.

1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare EH-68P.

Primii paşi

Dacă în pachet este inclus şi un adaptor pentru priză*, conectaţi adaptorul la ştecherul adaptorului CA de încărcare. Împingeţi cu putere adaptorul de priză pentru a-l fixa. După conectare, încercarea de a scoate forţat adaptorul de priză poate duce la deteriorarea produsului. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat aparatul foto.

2

Introduceţi acumulatorul (A 12). Nu porniţi aparatul foto.

3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Cablu USB

14


Încărcarea acumulatorului

4

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică. Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea acumulatorului. Primii paşi

Un acumulator complet descărcat se încarcă în aproximativ trei ore.

În tabelul următor este explicată starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la o priză electrică.

Indicator luminos încărcare

5

Descriere

Luminează rar intermitent (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Este stins

Acumulatorul nu se încarcă. La terminarea încărcării, indicatorul luminos de încărcare nu mai este verde şi nu mai clipeşte, adică se stinge.

Pâlpâie (verde)

• Temperatura ambientală nu este recomandată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C - 35 °C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu este conectat corespunzător sau există o problemă cu acumulatorul. Deconectaţi cablul USB sau adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corespunzător sau schimbaţi acumulatorul.

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza de curent şi apoi deconectaţi cablul USB.

15


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-68P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu se va utiliza cu altă marcă sau cu alt model de dispozitiv. • Înainte de utilizare, trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la adaptorul CA de încărcare de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 143). • EH-68P este compatibil cu prizele de c.a. cu următorii parametrii 100-240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizarea în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism. • Adaptorul CA de încărcare EH-68P se utilizează pentru încărcarea bateriilor introduse în aparatul foto. Aparatul foto nu nu poate fi pornit atunci când este conectat la o priză electrică cu adaptorul CA de încărcare. • Nu utilizaţi, în niciun caz,o altă marcă sau un alt model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului CA de încărcare EH-68P sau a adaptorului CA prin USB. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

C

Sursa de alimentare cu CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62D (comercializat separat; A 145), aparatul foto se alimentează de la o priză de curent şi folosind acest aparat puteţi fotografia sau reda fotografiile din aparat. • Nu utilizaţi, în niciun caz, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului EH-62D. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau a încărcătorului acumulatorului

• Prin conectarea aparatului foto COOLPIX S5100 la un computer, se încarcă şi acumulatorul Li-ion EN-EL10 (A 108, 136). • EN-EL10 poate fi încărcat fără a utiliza aparatul foto folosind încărcătorul pentru acumulator MH-63 (comercializat separat; A 145).

16


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicator luminos aparat pornit (verde) se va aprinde, iar monitorul se va deschide (indicatorul luminos aparat pornit se va închide dacă monitorul se deschide). Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul se vor închide. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 28).

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată)

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Dacă indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent, apăsând pe unul dintre următoarele butoane, monitorul se va redeschide. ➝Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A, butonul c sau butonul b (înregistrare film) • În modul fotografiere sau redare, aparatul va intra în modul veghe în circa 1 minut (setare implicită). • Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Auto off (Oprire automată) (A 133) din meniul setare (A 120).

17


Setarea limbii, datei şi orei afişajului La prima pornire a aparatului foto, vor fi afişate ecranul de selectare a limbii şi ecranul de selectare a datei şi a orei aparatului foto.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicator luminos aparat pornit (verde) se va aprinde, iar monitorul se va deschide (indicatorul luminos aparat pornit se va închide dacă monitorul se deschide).

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi pe butonul k. Selector multiplu

3

Apăsaţi pe H sau I pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k.

Date Set time and date?

Pentru a anula setările definite pentru dată şi oră, apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta No (Nu).

Yes No Cancel

4

Apăsaţi pe J sau pe K pentru a selecta fusul dumneavoastră orar local (A 125) şi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Back

D

Ora de vară

Dacă se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe H pentru a activa funcţia corespunzătoare orei de vară, în timp ce definiţi setările pentru regiune în pasul 4. Când funcţia oră de vară este activată, W este afişat în partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe I pentru a dezactiva ora de vară.

18

London Casablanca

Back


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data şi ora. Selectaţi un element: apăsaţi pe K sau J (schimbă între D (zi), M (lună), Y (an), ore, minute, DMY (ordinea în care ziua, luna şi anul sunt afişate)).

Date D

M

Y

01

01

2010

00

Editaţi elementul selectat: apăsaţi pe H sau I.

00

6

În final, alegeţi DMY (ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul) şi apăsaţi pe butonul k sau pe K. Ceasul va începe să funcţioneze. Obiectivul se va extinde, iar ecranul utilizat pentru fotografiere va fi afişat.

Date D

M

Y

15

11

2010

15

Primii paşi

Edit

Zi, lună şi an pot fi afişate în ordinea ZLA, ALZ şi LZA.

10 Edit

C

Date Imprint (Imprimare dată) şi modificarea datei şi a orei

• Pentru a imprima data pe imagini în timp ce fotografiaţi, activaţi opţiunea de imprimare a datei din Date imprint (Imprimare dată) (A 128) în meniul de setare (A 120) după ce aţi definit data şi ora. • Pentru a modifica setările definite pentru timpul intern al aparatului foto, selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A 123) din meniul de setare (A 120) şi urmaţi indicaţiile descrise începând de la pasul 5. • Pentru a modifica setările pentru fusul orar şi ora de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) (A 123) din meniul de setare.

19


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele cu imagini, sunete şi filme sunt salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 32 MB) sau pe cardurile amovibile de memorie Secure Digital (SD) (disponibile în comerţ; A 145). Dacă în aparatul foto este introdus un card de memorie, datele vor fi salvate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a salva fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Fantă card de memorie

Împingeţi cardul de memorie corect până când se blochează; veţi auzi un declic.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie

20

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Apăsaţi pe card (1) pentru a scoate parţial cardul, apoi scoateţi cu atenţie cardul cu mâna, fără a-l înclina (2). • Reţineţi că acumulatorul şi cardul de memorie se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie.


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Atunci când acest comutator de pe cardul de memorie este în dreptul poziţiei de blocare, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei de blocare, deblocaţi-l împingând comutatorul în poziţia de scriere pentru a salva sau şterge imaginile sau pentru a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă la pornirea aparatului foto este afişat mesajul din dreapta paginii, atunci cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi Card is not formatted. utilizat (A 134). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate Format card? fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţivă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le Yes păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. No La formatarea cardului de memorie, folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, selectaţi Format (Formatare) şi apăsaţi pe butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S5100 (A 134).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

21


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum puteţi fotografia în modul A (automat), un mod automat, „vizează şi declanşează”, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Obiectivul se va extinde, iar monitorul va porni. Când A este afişat, treceţi la pasul 4.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Apăsaţi pe butonul A.

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta A Auto mode (Modul automat) şi apăsaţi pe butonul k.

Auto mode

Selector multiplu

4

Verificaţi indicatorul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase. Indicator încărcare acumulator Afişaj

Descriere

(NICIUN INDICATOR)

Acumulator complet încărcat.

B

Acumulator aproape descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

9

N Nu se pot face fotografii. Încărcaţi Battery exhausted sau înlocuiţi cu un acumulator (Baterie complet încărcat. consumată).

Numărul de expuneri rămase

22

Indicator încărcare acumulator

Este afişat numărul de fotografii care pot fi efectuate.

Număr de expuneri rămase


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Pictograma detecţie mişcare Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto sunt reduse. Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

Indicator memorie internă Indică faptul că imaginile vor fi salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 32 MB). Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu se va mai afişa, iar imaginile vor fi salvate pe cardul de memorie.

Movie options (Opţiuni film) Se afişează o opţiune de filmare pentru înregistrarea filmului (A 101, 104). Image mode (Mod imagine) Se afişează combinaţia între calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunea imaginii. Setarea implicită este L 4000 × 3000.

• Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A 126). • Dacă monitorul s-a închis în modul veghe pentru a economisi energie (indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent) (A 133), apăsaţi pe următoarele butoane pentru a-l reactiva. ➝ Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul b (înregistrare film)

D

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

9

Pictograma reducere vibraţii Reducerea vibraţiilor poate fi aplicată pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto.

• Se poate regla modul bliţ (A 30), se pot folosi funcţiile autodeclanşator (A 32), mod macro (A 33) şi compensare expunere (A 34). • Apăsaţi pe butonul d pentru a specifica setările pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 36) în funcţie de condiţiile de fotografiere. Combinaţia dintre calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunile imaginii poate fi definită folosind opţiunea Image mode (Mod imagine) din meniul de fotografiere.

D

Vibration Reduction (Reducere vibraţii) şi Motion Detection (Detectare mişcare)

• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) sau Motion detection (Detectare mişcare) (A 130) din meniul de setare (A 120). • Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii, selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit).

23


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto nemişcat cu ambele mâini. Aveţi grijă ca degetele, părul şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF şi microfonul.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

24

Atunci când fotografiaţi în format portret („pe înălţime”), rotiţi aparatul foto astfel încât bliţul să se afle deasupra obiectivului.

2

Încadraţi fotografia. Încadraţi imaginea astfel încât subiectul respectiv să se afle în apropierea centrului cadrului.

9


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Micşorare

Mărire

Zoom Digital zoom optic (Zoom digital)

Digital Zoom (Zoom digital) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g se declanşează zoomul digital. Folosind funcţia zoom digital, puteţi mări subiectul de aproape 2× peste valoarea maximă de mărire a zoomului optic.

Zoom optic maxim

Zoom digital activat

• Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

C

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un mod de procesare denumit interpolare, care conduce la o uşoară deteriorare a calităţii imaginii în funcţie de modul imagine (A 37) şi de nivelul de mărire a zoomului digital. Interpolarea se aplică la poziţiile de zoom care depăşesc poziţia V atunci când se realizează imagini statice. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată, iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Utilizaţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi butonul control zoom spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru. • Dacă aparatul foto este pornit, zoomul este la poziţia cea mai largă. • Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Imagine de dimensiune mică • Zoomul digital se poate dezactiva selectând opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 131) din meniul de setare (A 120).

25


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Dacă apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate (A 11), aparatul va defini valorile pentru focalizare şi expunere (valoarea vitezei de declanşare şi a diafragmei). Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

26

Aparatul foto are nouă zone de focalizare şi va selecta automat zona de focalizare ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zonele de focalizare focalizate (până la nouă) vor fi luminate şi vor avea culoarea verde. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată. După focalizare, indicatorul de focalizare (A 6) va fi aprins şi va avea culoarea verde.

9

1/250

F 2.7

Viteză de declanşare Diafragmă Zona sau indicatorul de focalizare pot avea culoarea roşie şi pot lumina intermitent în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Acest lucru indică faptul că aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat, iar imaginea va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul salvării

În timp ce imaginile sunt salvate, afişajul cu numărul de expuneri rămas va lumina intermitent. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce imaginile sunt salvate. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

B

Când subiectul se află aproape de aparatul foto

Dacă aparatul foto nu poate focaliza, încercaţi să folosiţi modul macro (A 33) sau modul scenă Close-up (Prim-plan) (A 58).

C

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul este slab luminat, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A 131) poate lumina la apăsarea la jumătate a butonului de declanşare sau bliţul (A 30) se poate declanşa la apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare şi indicatorul de focalizare au culoarea verde şi sunt aprinse: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului, va face ca acesta să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, este aşezat în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte se află la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiecte cu modele repetitive (obloane, clădiri cu mai multe rânduri de ferestre cu forme similare, etc.) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul dorit şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 46).

27


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Redarea imaginilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Butonul A (automat)

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Ultima imagine capturată va fi afişată în modul redare cadru întreg. Pentru a vizualiza imaginea anterioară, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau J. Pentru a vizualiza următoarea imagine, apăsaţi pe I sau K. Pentru a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsând pe butonul b (înregistrare film) aparatul foto va reveni în modul fotografiere.

Buton b (înregistrare film)

Buton c (redare) Selector multiplu

La redarea imaginilor salvate în memoria internă a aparatului foto, va fi afişat C. Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu este afişat şi vor fi redate imaginile salvate pe cardul de memorie.

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4/

4

Indicator memorie internă

C

Dacă monitorul s-a închis pentru a economisi energie

Dacă indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent, apăsaţi pe butonul c pentru a redeschide monitorul (A 133).

C

Operaţiuni disponibile în modul redare

Consultaţi „Mai multe despre redare” (A 70) sau „Editarea imaginilor” (A 94) pentru mai multe informaţii.

C

Afişarea informaţiilor despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul k în modul redare cadru întreg pentru a afişa informaţiile despre histogramă şi fotografiere (A 71). Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

1 0 0 N I KO N 0004.JPG 1/250

F 2.7

ISO

+1.0 100 4

4/

C

Apăsând pe butonul c veţi deschide aparatul foto Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C 28

Vizualizarea imaginilor

Imaginile capturate folosind funcţia detectare faţă (A 47) vor fi rotite şi afişate automat în funcţie de orientarea feţelor detectate, în modul cadru întreg (cu excepţia imaginilor capturate folosind Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 42)).


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

Ştergerea fotografiilor nedorite

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, apăsaţi pe butonul d.

2

Delete

Current image (Imagine curentă): este ştearsă numai imaginea sau nota vocală curentă (A 92). Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate): pot fi selectate sau şterse imagini multiple. ➝ „Utilizarea ecranului de ştergere a imaginilor selectate” All images (Toate imaginile): toate imaginile sunt şterse.

3

Current image Erase selected images All images

Apăsaţi pe H sau I pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k.

Erase 1 image?

Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Pentru anulare, apăsaţi pe H sau I pentru a selecta No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

Yes No

Utilizarea ecranului de ştergere a imaginilor selectate

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta imaginea care va fi ştearsă şi apoi apăsaţi pe H pentru a afişa y. Pentru a anula selecţia, apăsaţi pe I pentru a elimina y. Rotiţi butonul control zoom (A 4) spre g (i) pentru a reveni la redarea în cadru întreg sau spre f (h) pentru a afişa miniaturile.

2 B

Erase selected images

Back

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta metoda dorită de ştergere şi apăsaţi pe butonul k.

ON/OFF

Adăugaţi y tuturor imaginilor dorite şi apoi apăsaţi pe butonul k pentru a confirma selecţia. Pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor.

Note referitoare la ştergere

• Imaginile şterse nu pot fi recuperate. Transferaţi imaginile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile protejate nu pot fi şterse (A 88).

C

Ştergerea ultimei imagini realizate în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine capturată.

29


Utilizarea bliţului Modul bliţ poate fi configurat în funcţie de condiţiile de fotografiere. • Dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) aţi selectat opţiunea Auto (Automat), bliţul va avea o rază de acţiune de 0,5-6,0 m în poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi o rază de acţiune de 0,7-2,5 m în poziţia maximă de zoom cu telefotografie. U

Auto (Automat) Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Reduce efectul de „ochi roşii” în portrete (A 31). W

Off (Oprit) Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se va declanşează de fiecare dată când se face o fotografie. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Adecvat pentru portrete pe timp de seară şi de noapte care includ decor în fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu m (mod bliţ). Se afişează modul meniului bliţ.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi pe butonul k. Va fi afişată pictograma corespunzătoare modului bliţ selectat. Atunci când este aplicat U (automat), D este afişat doar pentru câteva secunde indiferent de setările definite pentru Photo info (Info foto) (A 126).

Flash mode

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

30 9


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea cu bliţul dezactivat (W) sau în lumină slabă

• Se recomandă utilizarea unui trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) din meniul de setare opţiunea Off (Oprit) (A 120) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. • E poate fi afişat pe ecranul de fotografiere. Dacă pe ecran este afişat E, sensibilitatea ISO va creşte automat. • Funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în anumite condiţii de fotografiere, cum ar fi lumina slabă. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, salvarea imaginilor va dura mai mult decât în mod normal.

B

Notă despre bliţ

C

Becul bliţului

Becul indicator al bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Intermitent: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va închide şi va rămâne închis, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit diferă în funcţie de modul de fotografiere (A 35). • A (automat): U (automat) • Scena: variază în funcţie de modul scenă selectat (A 54–61) • F (portret inteligent): U (automat) când Off (Oprit) este selectat pentru Blink proof (Ochi deschişi); este fixat la W (oprit) când On (Pornit) este selectat pentru Blink proof (Ochi deschişi) (A 66) • s (urmărire subiect): W (oprit) Bliţul nu poate fi utilizat simultan cu anumite funcţii. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. Setarea definită pentru modul bliţ aplicată în modul A (automat) este salvată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată la următoarea selectare a modului A (automat).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Când utilizaţi bliţul, praful reflectat din atmosferă poate să apară sub forma unor pete în imagine. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (oprit).

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere a ochilor roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Pre-bliţuri cu intensitate mică sunt declanşate repetat înainte de declanşarea bliţului principal, reducând efectul de ochi roşii. În plus, dacă aparatul foto detectează „ochii roşii” în timpul salvării unei imagini, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi efectul de ochi roşii înainte de salvarea imaginii. Reţineţi următoarele în timpul fotografierii. • Datorită declanşării pre-bliţurilor, între momentul în care butonul de declanşare este apăsat şi momentul în care declanşatorul este eliberat există un mic decalaj. • Pentru salvarea imaginilor aveţi nevoie mai mult timp decât în mod normal. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod bliţ şi încercaţi din nou.

31


Efectuarea fotografiilor cu Self-timer (Autodeclanşator) Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) din meniul de setare opţiunea Off (Oprit) (A 120) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu n (autodeclanşator).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Se afişează meniul autodeclanşatorului.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta 10s sau 2s şi apăsaţi pe butonul k. 10s (10 secunde): se utilizează în cazul unor evenimente importante, de exemplu la nunţi. 2s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto. Self-timer Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator luminează intermitent în timp ce temporizatorul cronometrează. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, lampa nu va mai lumina intermitent ci va rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi dezactivat OFF. Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

32

10

Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/250

F 2.7

1/250

F 2.7

9


Macro Mode (Modul macro) Modul macro este utilizat pentru fotografierea unor obiecte aflate la numai 2 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect dacă acesta se află la o distanţă mai mică de 50 cm.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu p (mod macro). Se afişează meniul modului macro.

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta ON şi apăsaţi pe butonul k. Este afişată pictograma modului macro (F). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Macro mode

3

Rotiţi butonul control zoom pentru a încadra imaginea. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Dacă zoomul este reglat în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează şi are culoarea verde (la stânga lui G), aparatul foto poate focaliza subiecte aflate la numai 4 cm faţă de obiectiv. Dacă zoomul este folosit la maximum, aparatul poate focaliza subiecte aflate la numai 2 cm de obiectiv.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Focalizarea automată

Când utilizaţi modul A (automat), dacă pentru Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 48) este selectată opţiunea Full-time AF (AF permanent), aparatul foto va focaliza încontinuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru a bloca focalizarea. De aceea, puteţi auzi sunetul făcut de mişcarea lentilelor obiectivului. Când utilizaţi alte moduri de fotografiere, Full-time AF (AF permanent) se activează automat, la pornirea modului macro.

C

Setarea modului macro

Setarea modului macro aplicată în modul A (automat) este salvată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta va fi închis şi reaplicată data următoare când modul A (automat) va fi selectat.

33


Reglarea luminozităţii (Exposure compensation (compensare expunere)) Prin reglarea valorilor de compensare a expunerii la fotografiere, luminozitatea generală a imaginii poate fi ajustată pentru ca imaginile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu o (compensare expunere). Se afişează ghidul de compensare a expunerii şi histograma.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o valoare de compensare.

Cursor pentru reglarea parametrului compensare expunere

Pentru ca imaginea să fie mai luminoasă, aplicaţi o compensare pozitivă a expunerii (+). Pentru ca imaginea să fie mai întunecată, aplicaţi o compensare negativă a expunerii (–).

+0.3

0.0 Exposure compensation

Histogramă Valoare compensare expunere

3

Apăsaţi pe butonul k. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Dacă utilizaţi o altă valoare decât 0.0 pentru compensarea expunerii, valoarea va fi afişată pe monitor cu indicatorul H.

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Pentru a ieşi fără a modifica valoarea expunerii, reveniţi la pasul 1, selectaţi valoarea 0,0 şi apăsaţi pe butonul k. +0.3 9

C

Valoarea compensării expunerii

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este salvată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta va fi închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

D

34

Folosirea histogramei

O histogramă este un grafic care prezintă distribuirea tonurilor în imagine. Utilizaţi-o ca element orientativ atunci când utilizaţi compensarea expunerii şi fotografierea fără bliţ. • Axele orizontale corespund luminozităţii pixelilor, cu tonuri întunecate în stânga şi tonuri luminoase în dreapta. Axele verticale prezintă numărul de pixeli. • Creşterea compensării expunerii mută distribuţia tonurilor la dreapta, iar reducerea acesteia mută distribuţia tonurilor la stânga.


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere Pot fi selectate următoarele moduri de fotografiere. A

A 22

Auto mode (Modul automat)

Fotografiile se pot efectua în modul automat „vizează şi declanşează” recomandat pentru utilizatorii neiniţiaţi în utilizarea aparatelor foto digitale. Setările de fotografiere, cum ar fi fotografierea continuă, se pot aplica din meniul fotografiere (A 36). x

A 51

Scene mode (Mod scenă)

Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul selector automat scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografiere mai simplă. F

A 64

Smart portrait (Portret inteligent)

s

A 67

Subject tracking (Urmărire subiect) Adecvat pentru focalizarea şi fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere. Se afişează meniul de selectare a modului de fotografiere.

2

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul de fotografiere.

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto recunoaşte feţele unor subiecţi umani, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul detectării unui zâmbet. Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a afişa estompat tonurile pielii subiecţilor umani.

Auto mode

Dacă este selectat modul scenă (selectaţi cea de a doua pictogramă de sus şi apăsaţi pe K), puteţi modifica tipul de scenă. Apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta o scenă. Pentru a reveni la modul de fotografiere curent fără a schimba modurile de fotografiere, apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare.

3

Apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto intră în modul de fotografiere selectat.

35


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere) Următoarele opţiuni pot fi definite la fotografierea în modul A (automat) (A 22). A 37

Image mode (Mod imagine)

Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) folosit pentru salvarea imaginilor. Această setare poate fi modificată dacă folosiţi alte moduri de fotografiere şi nu modul A (automat). A 39

White balance (Balans de alb)

Pentru ca în imagine culorile să apară la fel ca şi cele pe care le vedem cu ochiul liber, definiţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină utilizată. A 41

Metering (Măsurare) Selectaţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea.

A 42

Continuous (Continuu) Mai multe despre fotografiere

Modificaţi setările selectând Continuous (Continuu) sau BSS (selector cea mai bună fotografie). A 43

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlează sensibilitatea aparatului foto la lumină.

A 44

Color options (Opţiuni culoare) Aplicaţi efecte de culoare imaginilor pe măsură ce acestea sunt salvate.

A 45

AF area mode (Mod zonă AF) Selectaţi modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare.

A 48

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto.

Afişarea meniului fotografiere Intraţi în modul A (automat) (A 35). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul fotografiere. Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options

9

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a aplica setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi butonul d.

B 36

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi utilizate împreună cu altele (A 49).


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Image Mode (Mod imagine) (calitate imagine/dimensiune imagine) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Image mode (Mod imagine)

Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) folosită pentru salvarea imaginilor. Selectaţi modul imagine care corespunde modului în care imaginile vor fi utilizate şi capacităţii memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul imaginilor care pot fi salvate. Dimensiune (pixeli)

H 4000 × 3000P

4000 × 3000

I 4000 × 3000 (setare implicită)

4000 × 3000

R 3264 × 2448

3264 × 2448

L 2592 × 1944

2592 × 1944

M 2048 × 1536

2048 × 1536

Folosirea unor dimensiuni mai mici decât I, R sau L permite salvarea mai multor imagini. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

N 1024 × 768

1024 × 768

Recomandată pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

O 640 × 480

640 × 480

Recomandat pentru afişarea ecranul unui televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

P 3968 × 2232

3968 × 2232

Descriere Imaginile vor avea o calitate mai bună decât I. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:4. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

Mai multe despre fotografiere

Image mode (Mod imagine)

Sunt salvate imagini având formatul de imagine 16:9. Nivelul de compresie este de aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

C

Image Mode (Mod imagine)

• Dacă folosiţi alte moduri de fotografiere decât modul A (automat), această setare poate fi modificată apăsând pe butonul d. • De asemenea, această setare este aplicată şi altor moduri de fotografiere. • Această funcţie nu poate fi utilizată simultan cu anumite funcţii. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.

37


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi salvate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că datorită compresiei JPEG numărul de imagini care pot fi salvate diferă în funcţie de compoziţia fotografiei. În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Image mode (Mod imagine)

Mai multe despre fotografiere

2

38

Card de memorie1 (4 GB)

Dimensiune de imprimare2 (cm)

H 4000 × 3000P

5

600

I 4000 × 3000

9

1100

34 × 25

R 3264 × 2448

14

1600

28 × 21

L 2592 × 1944

22

2600

22 × 16

M 2048 × 1536

35

4100

17 × 13

N 1024 × 768

113

13700

9×7

O 640 × 480

227

29600

5×4

12

1500

34 × 19

P 3968 × 2232 1

Memorie internă (cca. 32 MB)

34 × 25

Dacă numărul de expuneri rămase este 10.000 sau mai mare, afişajul numărului de expuneri rămase va indica „9999”. Dimensiunea de imprimare la o rezoluţie finală de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi), înmulţite cu 2,54 cm. Totuşi, pentru aceleaşi dimensiuni ale imaginii, imaginile tipărite la rezoluţii mai mari vor fi mai mici decât dimensiunile indicate, iar cele tipărite la rezoluţii mai mici vor fi mai mari decât dimensiunile indicate.


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

White Balance (Balans de alb) (Ajustarea nuanţei) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M White balance (Balans de alb)

a Auto (Automat) (setare implicită) Balansul de alb este ajustat automat în funcţie de condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. b

Preset manual (Presetare manuală) Este util la fotografierea în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” pentru mai multe informaţii (A 40).

c

Daylight (Lumină zi)

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect diferă în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai bune rezultate.

Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui. d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi atunci când folosiţi bliţul.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Totuşi, dacă se selectează Auto (Automat), nu va fi afişată nicio pictogramă.

B

Note privind balansul de alb

• Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. • Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), dezactivaţi bliţul (W) (A 30).

39


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense, dacă efectul dorit nu a fost obţinut folosind setările pentru balansul de alb precum Auto (Automat) şi Incandescent (de exemplu, pentru imaginile fotografiate sub o lampă cu o tentă roşiatică care arată ca şi când ar fi fost fotografiate în lumină albă). Utilizaţi indicaţiile de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în condiţiile de iluminare folosite în timpul fotografierii.

Mai multe despre fotografiere

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A 36), utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta b Preset manual (Presetare manuală) din meniul White balance (Balans de alb) şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto măreşte pe poziţia respectivă pentru a măsura balansul de alb.

3

Selectaţi Measure (Măsurare). Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate ale balansului de alb, selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Setările folosite pentru balansul de alb nu vor mai fi măsurate, iar ultima valoare măsurată va fi folosită.

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Exit

Preset manual

Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de măsurare.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Fereastra de măsurare

5

Apăsaţi pe butonul k pentru a măsura valoarea presetării manuale. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu este salvată nicio imagine.

B 40

Notă referitoare la presetarea manuală

Folosind Preset manual (Presetare manuală) nu puteţi măsura o valoare pentru iluminarea realizată folosind bliţul. Dacă fotografiaţi folosind bliţul, selectaţi pentru White balance (Balans de alb) opţiunea Auto (Automat) sau Flash (Bliţ).


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Metering (Măsurare) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru a stabili expunerea se numeşte măsurare. Selectaţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru întreg cadrul. Se recomandă în majoritatea situaţiilor. Center-weighted (Central-evaluativ) Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar evaluează mai mult subiectul aflat în centrul cadrului. Măsurare clasică pentru portrete; păstrează detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să determine expunerea. Se poate utiliza cu blocarea focalizării (A 46) pentru a măsura subiecţii care nu se află în centru.

B

Mai multe despre fotografiere

q

Notă privind măsurarea

Când se utilizează zoomul digital, pentru Metering (Măsurare) este selectată opţiunea Centerweighted (Central-evaluativ), iar zona măsurată nu va fi afişată pe monitor.

D

Zonă de măsurare

Zona activă de măsurare se afişează pe monitor atunci când Center-weighted (Centralevaluativ) este selectat pentru Metering (Măsurare).

Zonă de măsurare activă 9

41


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Continuous (Continuu) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Continuous (Continuu)

Modificaţi setările selectând Continuous (Continuu) sau BSS (selector cea mai bună fotografie). U

Single (Unic) (setare implicită) La fiecare apăsare a declanşatorului se realizează o fotografie.

V

Continuous (Continuu)

Mai multe despre fotografiere

În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la zece fotografii cu o viteză de cca. 0,7 cadre pe secundă (fps) (dacă pentru Image mode (Mod imagine) este selectat I 4000 × 3000). Fotografierea se termină atunci când se eliberează butonul de declanşare sau când s-au efectuat zece fotografii. D

BSS (selector cea mai bună fotografie) Se recomandă să folosiţi opţiunea „Selector cea mai bună fotografiere” la fotografierea fără bliţ, sau folosind zoomul aparatului foto, sau în alte situaţii când datorită unor mişcări întâmplătoare imaginile pot fi neclare. Când opţiunea BSS este selectată, aparatul foto va face până la zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Cele mai bune imagini din serie vor fi selectate şi salvate automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul foto realizează 16 fotografii la o viteză de circa 30 fps şi le compune într-o singură imagine. • Image mode (Mod imagine) este fixat la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Totuşi, dacă se selectează Single (Unic), nu va fi afişată nicio pictogramă.

B

Notă privind fotografierea continuă

• Dacă se selectează Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul va fi dezactivat. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima imagine din fiecare serie. • Viteza cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.

B 42

Notă privind BSS

BSS se recomandă la fotografierea subiecţilor care nu se află în mişcare. La fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare sau în cazul în care compoziţia fotografiei se modifică în timpul fotografierii, este posibil să nu obţineţi rezultatul dorit.


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

B

Notă privind declanşare multiplă 16

Pata (A 144) vizibilă pe monitor în timpul fotografierii cu funcţia Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată, va fi salvată odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când fotografiaţi având activată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Auto (Automat) (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 100 atunci când iluminarea este suficientă; dacă lumina este insuficientă aparatul foto compensează crescând sensibilitatea spre valoare maximă ISO 1600.

Mai multe despre fotografiere

Dacă sensibilitatea ISO este crescută, la fotografiere aveţi nevoie de mai puţină lumină. O sensibilitate ISO mai mare permite capturarea unor subiecte mai întunecate. În plus, chiar şi în cazul subiecţilor cu o luminozitate asemănătoare, fotografiile pot fi realizate folosind viteze mari de declanşare, iar neclarităţile produse de tremuratul aparatului foto pot fi reduse. • Cu toate că sensibilitatea ISO este utilă la fotografierea unor subiecţi întunecaţi, la fotografierea fără bliţ, la fotografierea folosind zoomul, etc., imaginile pot conţine zgomot.

Fixed range auto (Auto rază fixă) Selectaţi intervalul în care aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO, între ISO 100-400 sau ISO 100-800. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea sensibilităţii maxime ISO pentru controlul eficient al nivelului de „granulaţie” care apare în imagini. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

Pictograma pentru setarea sensibilităţii ISO este afişată pe monitor (A 6). • Dacă este selectată opţiunea Auto (Automat), pictograma E va fi afişată la ISO 100, însă va fi afişată dacă sensibilitatea ISO creşte peste 100 (A 31). • Dacă aţi selectat opţiunea Fixed range auto (Auto rază fixă), vor fi afişaţi parametrii U, iar valoarea maximă a sensibilităţii ISO va fi afişată.

B

Note referitoare la sensibilitatea ISO

• Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. • Motion detection (Detectare mişcare) (A 130) nu funcţionează dacă sensibilitatea ISO este blocată.

43


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Color Options (Opţiuni culoare) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Color options (Opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau imaginile sunt salvate în format monocrom. n

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru imagini cu culori naturale.

o

Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, de „fotoimprimare”.

p Mai multe despre fotografiere

Salvaţi imaginile în alb-negru. q

Sepia Salvaţi imaginile în tonuri de sepia.

r

Cyanotype (Filtru cyan) Salvaţi imaginile în format monocrom albastru cyan.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Totuşi, dacă se selectează Standard color (Culoare standard), nu va fi afişată nicio pictogramă. Tonurile de culoare afişate pe monitor în timpul fotografierii se modifică în funcţie de opţiunea de culoare selectată.

B 44

Black-and-white (Alb-negru)

Notă privind opţiunile de culoare

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

AF Area Mode (Mod zonă AF) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare. a

Face priority (Prioritate faţă)

w

Auto (Automat) (setare implicită) Aparatul foto are nouă zone de focalizare şi va selecta automat zona de focalizare ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare (până la nouă zone) selectată de aparatul foto va fi afişată pe monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Mai multe despre fotografiere

Dacă aparatul foto detectează o faţă umană, acesta va focaliza pe respectiva faţă. Consultaţi „Face Detection (Detectare faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. Dacă sunt detectate mai multe feţe, aparatul foto va focaliza faţa aflată cel mai aproape de aparat. Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau 9 când încadraţi un subiect a cărui faţă nu este Zonă focalizare detectată, setarea AF area mode (mod zonă AF) se va schimba în Auto (Automat), iar aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (cel mult nouă zone) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto.

9

Zonă focalizare x

Manual Selectaţi una dintre cele 99 de zone de focalizare Zonă focalizare afişate pe monitor. Această opţiune este recomandată pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a deplasa zona de focalizare în zona în care se află subiectul şi pentru a fotografia. Pentru a anula selectarea zonei de focalizare şi pentru a regla bliţul şi setările modului macro, autodeclanşatorului şi compensării de expunere, Zonă de focalizare selectabilă apăsaţi pe butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare, apăsaţi din nou butonul k.

45


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere) y

Center (Centru) Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului. Zona de focalizare este întotdeauna afişată în centrul ecranului.

9

Zonă focalizare

Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind modul zonă AF

• Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza întotdeauna în centrul ecranului, indiferent de setările pentru AF area mode (Mod zonă AF). • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. • Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27).

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza subiecţii care nu se află în centrul imaginii atunci când opţiunea Center (Centru) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării conform indicaţiilor de mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

9

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/250

F 2.7

1/250

F 2.7

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că păstraţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi subiect în timp ce apăsaţi până la jumătate pe butonul de declanşare.

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

46


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Face Detection (Detectare faţă) Dacă aparatul foto este îndreptat către faţa unui subiect uman, funcţia de detectare a feţei, prin care aparatul foto recunoaşte automat respectiva faţă şi focalizează pe aceasta, va fi activată. Funcţia detectare faţă este activată în următoarele situaţii. • Dacă pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 45) este selectată opţiunea Face priority (Prioritate faţă) • În modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 52), Portrait (Portret) (A 54) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 55) • În modul portret inteligent (A 64) * Pentru informaţii despre detectarea feţei atunci când utilizaţi modul urmărire subiect, consultaţi „Focalizarea unui subiect în mişcare (modul urmărire subiect)” (A 67).

Încadraţi o fotografie. Dacă aparatul detectează o faţă, respectiva faţă va fi încadrată de o margine dublă de culoare galbenă.

9

Când aparatul foto detectează mai multe feţe, modul de lucru va fi diferit în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere Modul A (auto) (Face priority (Prioritate faţă)) Modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) Modul Smart portrait (Portret inteligent)

2

Faţă încadrată cu margine dublă Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto • Alte feţe încadrate de un singur chenar.

Numărul de feţe care a putut fi detectat

Mai multe despre fotografiere

1

Până la 12

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului Până la 3 • Alte feţe încadrate de un singur chenar.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul va focaliza faţa încadrată de marginea dublă. Culoarea marginii duble se va schimba în verde, iar focalizarea va fi blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului 1 / 2 5 0 F 2.7 până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. În modul portret inteligent, dacă aparatul detectează faptul că faţa încadrată de o margine dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 66) este activată, iar declanşatorul va fi eliberat automat fără să mai apăsaţi pe butonul de declanşare.

47


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

B

Note referitoare la detectarea feţei

Mai multe despre fotografiere

• Dacă aparatul foto nu poate recunoaşte nicio faţă în momentul în care declanşatorul este apăsat până la jumătate, iar pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectată opţiunea Face priority (Prioritate faţă), setarea modului zonă AF va fi schimbată automat la Auto (Automat). • Dacă în modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) şi în modul portret inteligent nu s-a detectat nicio faţă la apăsarea până la jumătate a declanşatorului, aparatul va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţe depinde de mai mulţi factori, printre care faptul că subiecţii stau sau nu cu faţa către aparatul foto. Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, feţele detectate de aparatul foto şi faţa pe care aparatul focalizează depinde de mai mulţi factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu devine verde (A 27). În acest caz, treceţi în modul A (automat) şi setaţi pentru AF area mode (Mod zonă AF) opţiunea Manual sau Center (Centru), refocalizaţi pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 46). • Imaginile capturate folosind funcţia detectare faţă vor fi rotite şi afişate automat în funcţie de orientarea feţelor detectate, în modul cadru întreg sau în modul redare miniaturi (cu excepţia imaginilor capturate folosind Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 42)).

Autofocus Mode (Mod focalizare automată) A (automat) M d (Meniu fotografiere) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto. A B

B

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. Full-time AF (AF permanent) Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. Se utilizează pentru subiecţi în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează se va auzi sunetul de acţionare a obiectivului.

Notă privind modul focalizare automată

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.

B

Notă privind setarea modului focalizare automată pentru modul urmărire subiect

Autofocus mode (Mod focalizare automată) poate fi setat pentru modul urmărire subiect. Setarea implicită în modul urmărire subiect este Full-time AF (AF permanent). Autofocus mode (Mod focalizare automată) poate fi definit independent atât pentru modul urmărire subiect cât şi pentru modul A (automat).

D 48

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor

La înregistrarea filmelor în modul focalizare automată, puteţi selecta opţiunea Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 105) în meniul film (A 103).


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere)

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Setare

Descrieri

Continuous (Continuu) (A 42)

Dacă se selectează Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul va fi dezactivat.

Image mode (Mod imagine)

Continuous (Continuu) (A 42)

Dacă Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat, setarea pentru Image mode (Mod imagine) este fixată la L (dimensiune imagine: 2560×1920 pixeli).

White balance (Balans de alb)

Color options (Opţiuni culoare) (A 44)

Dacă utilizaţi Black-and-white (Albnegru), Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan), setarea White balance (Balans de alb) este fixată la Auto (Automat).

Metering (Măsurare)

Digital zoom (Zoom digital) (A 131)

Dacă se foloseşte zoomul digital, Metering (Măsurare) este fixată la Centerweighted (Central-evaluativ).

Continuous (Continuu)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Dacă se utilizează autodeclanşatorul, atunci acesta este fixat la Single (Unic).

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Continuous (Continuu) (A 42)

Dacă funcţia Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată, setarea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi definită automat în funcţie de luminozitate.

AF area mode (Mod zonă AF)

Digital zoom (Zoom digital) (A 131)

Dacă se foloseşte zoomul digital, pentru modul zonă AF este fixată opţiunea Center (Centru).

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 45)

Dacă utilizaţi Face priority (Prioritate faţă), atunci Autofocus mode (Mod focalizare automată) este fixat la Single AF (AF unic).

Continuous (Continuu) (A 42)

Dacă Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat, atunci Motion detection (Detectare mişcare) este dezactivat.

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 43)

Dacă sensibilitatea ISO este blocată, atunci funcţia Motion detection (Detectare mişcare) este dezactivată.

Motion detection (Detectare mişcare)

Mai multe despre fotografiere

Flash mode (Modul bliţ)

49


Modificarea setărilor folosite în modul A (automat) (meniul de fotografiere) Funcţii restricţionate

Setare

Descrieri

Blink warning (Avertizare clipire)

Continuous (Continuu) (A 42)

Dacă Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată, atunci Blink warning (Avertizare clipire) este dezactivată.

Digital zoom (Zoom digital)

Continuous (Continuu) (A 42)

Dacă Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat, atunci zoomul digital este dezactivat.

Mai multe despre fotografiere

D 50

Mai multe informaţii

Consultaţi „Note privind zoomul digital” (A 131) pentru mai multe informaţii.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto selector (Selector automat scene) e Night portrait (Portret de noapte) h Sunset (Asfinţit) u Food (Alimente) o Backlight (Iluminare fundal)

b Portrait (Portret) f Party/indoor (Petrecere/interior) i Dusk/dawn (Înserare/zori)

c Landscape (Peisaj) d Sports (Sport) Z Beach (Plajă)

j Night landscape (Peisaj de noapte) m Fireworks show l Museum (Muzeu) (Spectacol artificii) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

z Snow (Zăpadă) k Close-up (Primplan) n Copy (Copiere)

Selectarea unui mod scenă Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul scenă. Este afişată pictograma ultimului mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Scene auto selector (Selector automat scene)) (A 52).

2

Scene auto selector

Apăsaţi pe K, apăsaţi pe H, I, J sau pe K pentru a selecta scena dorită şi apoi apăsaţi pe butonul k. Ecranul va afişa modificările efectuate pentru modul scenă selectat. Pentru informaţii suplimentare privind caracteristicile modului scenă, consultaţi pagina 54.

3

Beach

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

1/250

C

Mai multe despre fotografiere

1

F 2.7

Image Mode (Mod imagine)

Setarea Image mode (Mod imagine) (A 37) se poate modifica apăsând pe butonul d în modul scenă. Modificările aduse acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

D

Afişarea unei descrieri a fiecărei scene

Din ecranul de selectare a scenei (pasul 2), selectaţi tipul de scenă dorit şi rotiţi butonul control zoom (A 4) spre g (j) pentru a vizualiza o descriere a scenei respective. Pentru a reveni la ecranul original, rotiţi din nou butonul control zoom spre g (j).

51


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. Dacă fotografia este încadrată în modul scenă x (Scene auto selector (Selector automat scene)), aparatul foto va regla automat setările pentru unul dintre următoarele moduri scenă:

Mai multe despre fotografiere

• Automat (fotografieri generale) • Landscape (Peisaj) (A 54) • Night landscape (Peisaj de noapte) (A 57) • Backlight (Iluminare fundal) (A 60)

1

• Portrait (Portret) (A 54) • Night portrait (Portret de noapte) (A 55) • Close-up (Prim-plan) (A 58)

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu x (Scene auto selector (Selector automat scene)) pentru a selecta modul scenă. (A 51).

Scene auto selector

Aparatul foto intră în modul selector automat mod scenă.

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului de fotografiere se transformă în cea a modului scenă activat curent. d: Automat e: Portrait (Portret) f: Landscape (Peisaj) h: Night portrait (Portret de noapte) g: Night landscape i: Close-up (Prim-plan) (Peisaj de noapte) j: Backlight (Iluminare fundal)

9

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

52


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

B

Note privind modul scenă selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, treceţi în modul A (automat) (A 22) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 51).

C

Focalizarea în modul scenă selector automat scene

• Când aparatul foto detectează o faţă umană în modul selector automat scene, va focaliza respectiva faţă. Consultaţi „Face Detection (Detectare faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. • Dacă este afişat indicatorul modului fotografiere (prim-plan) d sau i, aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (o zonă din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto la fel ca în cazul în care selectaţi Auto (Automat) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 45).

Funcţii disponibile în modul scenă selector automat scene

• Pot fi aplicate setările modului bliţ U (automat; setare implicită) şi W (oprit) (A 30). Când este aplicat U (automat), aparatul foto selectează automat modul bliţ optim pentru modul scenă selectat. Când este aplicat W (oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Se pot ajusta autodeclanşatorul (A 32) şi setările de compensare a expunerii (A 34). • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu (A 9, 33) este dezactivat. • Setarea Image mode (Mod imagine) (A 37) se poate modifica apăsând pe butonul d în modul selector automat scene. Modificările aduse setării modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

Mai multe despre fotografiere

C

53


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)” (A 52) pentru informaţii suplimentare despre modul selector automat scene. În această secţiune s-au utilizat următoarele pictograme pentru descriere: m, flash mode (modul bliţ) (A 30); n, self-timer (autodeclanşator) (A 32); p, macro mode (modul macro) (A 33); o, exposure compensation (compensare expunere) (A 34). b Portrait (Portret) Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru realizarea portretelor. • Aparatul foto detectează şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Face Detection (Detectare faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai multe feţe, va focaliza faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de salvarea imaginilor (A 65). • Dacă nu este detectată nicio faţă, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) va fi aprins şi va avea întotdeauna culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

54

O: pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii, selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit) (cu excepţia cazului în care utilizaţi Night landscape (Peisaj de noapte)).


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) d Sports (Sport)

X

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0*

* Pot fi selectate şi alte setări.

O

e Night portrait (Portret de noapte)

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru fotografierea unor acţiuni dinamice care captează acţiunea într-un singur cadru şi înregistrează mişcarea într-o serie de fotografii. Cu fotografierea continuă, mişcările instantanee ale subiectelor aflate în mişcare pot fi capturate clar. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului. Aparatul foto focalizează încontinuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, fotografiile vor fi realizate cu o viteză de cca. 0,7 cadre pe secundă (fps) dacă modul imagine selectat este I 4000 × 3000. Fotografierea se termină atunci când butonul de declanşare este eliberat sau când s-au efectuat zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. • Focalizarea, compensarea expunerii şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima imagine din fiecare serie. • Viteza cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins.

Utilizaţi acest mod pentru portretele realizate la apus sau noaptea. Bliţul este acţionat pentru a lumina subiectul portretului păstrând iluminarea de fundal pentru a realiza un echilibru natural între subiectul principal şi ambianţa din fundal. • Aparatul foto detectează şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Face Detection (Detectare faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai multe feţe, va focaliza faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de salvarea imaginilor (A 65). • Dacă nu este detectată nicio faţă, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate.

55


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) f Party/indoor (Petrecere/interior) Recomandat pentru fotografiile realizate la petreceri. Captează efectul de lumină de lumânare şi alte iluminări de fundal în interior. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului. • Deoarece imaginile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În spaţii întunecate, se recomandă folosirea unui trepied. Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul, selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit). m 1

Mai multe despre fotografiere

2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

Poate fi utilizat modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate. Setările implicite pot fi modificate. Z Beach (Plajă) Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

Oprit*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. z Snow (Zăpadă) Capturează strălucirea zăpezii însorite. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

* Setările implicite pot fi modificate.

56

O: pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii, selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit) (cu excepţia cazului în care utilizaţi Night landscape (Peisaj de noapte)).


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

h Sunset (Asfinţit)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) va fi aprins şi va avea întotdeauna culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsăritul sau după apusul soarelui. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) va fi aprins şi va avea întotdeauna culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

Mai multe despre fotografiere

O

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

* Setările implicite pot fi modificate.

O

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) va fi aprins şi va avea întotdeauna culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. • Se recomandă utilizarea unui trepied, însă dacă pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) este selectată opţiunea On (Pornit), aparatul foto va determina dacă se utilizează un trepied sau dacă aparatul este ţinut în mână şi va modifica în consecinţă viteza declanşare, de aceea puteţi realiza fotografii nocturne cu neclaritate mică chiar şi atunci când ţineţi aparatul în mână. • Dacă utilizaţi un trepied în modul Night landscape (Peisaj de noapte), nu trebuie să mai selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit). m

W

n

Oprit*

* Setările implicite pot fi modificate.

p

Oprit

o

0,0*

57


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) k Close-up (Prim-plan)

Mai multe despre fotografiere

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro este activat (A 33), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Dacă zoomul este reglat în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează şi are culoarea verde (la stânga lui G), aparatul foto poate focaliza subiecte aflate la numai 4 cm faţă de obiectiv. Dacă zoomul este folosit la maximum, aparatul poate focaliza subiecte aflate la numai 2 cm de obiectiv. • AF area mode (Mod zonă AF) este selectat pentru Manual (A 45). Apăsaţi pe butonul k şi apoi apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a deplasa manual zona de focalizare acolo unde se află subiectul. Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a bloca zona de focalizare selectată. În timp ce zona de focalizare este blocată se pot ajusta setările modului bliţ şi ale compensării expunerii şi se poate activa autodeclanşatorul. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. • Deoarece imaginile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. m

W*

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina în totalitate subiectul dacă acesta se află la o distanţă mai mică de 50 cm.

58


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) u Food (Alimente)

X

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod la fotografierea alimentelor. • Modul macro este activat (A 33), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Dacă zoomul este reglat în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează şi are culoarea verde (la stânga lui G), aparatul foto poate focaliza subiecte aflate la numai 4 cm faţă de obiectiv. Dacă zoomul este folosit la maximum, aparatul poate focaliza subiecte aflate la numai 2 cm de obiectiv. • Nuanţa poate fi ajustată în intervalul permis de cursorul afişat în stânga monitorului. Apăsaţi pe selector multiplu H pentru ca imaginea să devină mai roşiatică sau pe I pentru a avea o nuanţă mai albăstruie. Setarea selectată pentru ajustarea nuanţei va fi salvată în memoria aparatului foto chiar şi după ce aparatul a fost închis. • AF area mode (Mod zonă AF) este selectat pentru 9 Manual (A 45). Apăsaţi pe butonul k şi apoi apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a deplasa manual zona de focalizare acolo unde se află subiectul. Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a bloca zona de focalizare selectată. În timp ce zona de focalizare este blocată se pot ajusta setările nuanţei şi ale compensării expunerii şi se poate activa autodeclanşatorul. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. • Deoarece imaginile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. 0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. l Museum (Muzeu) Se utilizează pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu, în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi activat (A 42). • Deoarece imaginile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

59


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura explozia de lumină a artificiilor este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 6) are întotdeauna culoarea verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0

o

0,0*

o

0,0*

n Copy (Copiere) Mai multe despre fotografiere

Asigură imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 33) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

* Setările implicite pot fi modificate. o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când sursa de lumină se află în spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

60

O: pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii, selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit) (cu excepţia cazului în care utilizaţi Night landscape (Peisaj de noapte)).


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker 5 inclus. Consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A 62) pentru mai multe informaţii. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0* Mai multe despre fotografiere

* Setările implicite pot fi modificate.

61


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) din meniul de setare opţiunea Off (Oprit) (A 120) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu p (Panorama assist (Asistenţă panoramă)) pentru a selecta modul scenă. (A 51).

Panorama assist

Mai multe despre fotografiere

Se afişează pictogramele de direcţie ale panoramei pentru a indica direcţia în care vor fi unite imaginile.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia şi apăsaţi pe butonul k. Selectaţi direcţia în care imaginile vor fi unite pentru a completa imaginea panoramică; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma galbenă cu direcţia panoramei (I I) se afişează 9 pentru direcţia curentă, iar direcţia se fixează atunci când se apasă pe butonul k. Pictograma se va modifica în pictograma albă pentru direcţie fixată I. Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A 30), autodeclanşator (A 32), modul macro (A 33) şi compensare expunere (A 34) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi din nou butonul k pentru a alege o altă direcţie.

3

Încadraţi prima porţiune a panoramei şi realizaţi prima fotografie. O treime din ultima imagine va fi afişată ca transparentă. 1/250

4

F 2.7

Faceţi următoarea fotografie. Încadraţi următoarea imagine în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste imaginea anterioară, şi apăsaţi pe butonul declanşatorului. Repetaţi acest proces până când aţi realizat numărul de imagini necesar completării scenei.

62

End

8


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

5

Apăsaţi pe butonul k când aţi finalizat fotografierea. Aparatul foto revine la pasul 2.

End

Note privind programul asistenţă panoramă

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensarea expunere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Imaginile nu pot fi şterse, nici zoomul sau setarea pentru Image mode (Mod imagine) (A 37) nu mai pot fi modificate, după realizarea primei fotografii. • Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 133) iniţiază modul stare de veghe în timpul fotografierii. Se recomandată definirea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Indicatorul R

În modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă), expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor imaginilor care vor compune o imagine panoramică sunt fixate la valorile definite pentru prima imagine din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate.

D

Mai multe despre fotografiere

B

6

End

8

Panorama Maker 5

Instalaţi Panorama Maker 5 de pe discul CD ViewNX 2. Transferaţi imaginile într-un computer (A 108) şi utilizaţi Panorama Maker 5 (A 112) pentru a le uni într-o singură imagine panoramică.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

63


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) Folosind setările implicite, aparatul foto detectează feţele umane şi apoi acţionează automat declanşatorul în momentul în care este detectat zâmbetul (cronometru zâmbet). Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a estompa tonurile pielii subiecţilor umani.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta F şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Smart portrait

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

2

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect. Dacă aparatul foto detectează faţa unui subiect uman, în jurul respectivei feţe va fi afişată o margine dublă de culoare galbenă (zona de focalizare). Dacă focalizarea s-a realizat pe respectiva faţă, culoarea marginii duble se va schimba în verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.

1/250

F 2.7

Pot fi detectate până la trei chipuri. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul feţei aflate cel mai aproape de centrul cadrului, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 66) va fi activată, iar declanşatorul va fi acţionat automat. La fiecare eliberare a declanşatorului, aparatul foto repetă fotografierea automată folosind detectarea feţei şi detectarea zâmbetului.

4

Fotografierea s-a terminat. Pentru a opri fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, opriţi aparatul foto, setaţi pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) opţiunea Off (Oprit) sau apăsaţi pe butonul A şi selectaţi un alt mod de fotografiere.

64


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

B

Note privind modul portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu detecteze feţele sau zâmbetele. • Consultaţi „Note referitoare la detectarea feţei” (A 48) pentru mai multe informaţii.

B

Note privind funcţia estompare piele

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Dacă pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) este selectată opţiunea On (Pornit), funcţia de oprire automată (A 133) este activată, iar aparatul foto se va opri dacă una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu detectează nicio faţă. • Aparatul foto detectează o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

C

Dacă indicatorul luminos al autodeclanşatorului luminează intermitent

Mai multe despre fotografiere

• Salvarea unei imagini la fotografierea folosind funcţia estompare piele poate dura ceva mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate sau anumite părţi altele decât feţele pot să fie modificate dacă aparatul foto detectează o faţă. Dacă nu s-au obţinut rezultatele dorite, setaţi Skin softening (Estompare piele) to Off (Oprit) şi fotografiaţi din nou. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă este selectat portret sau portret de noapte. • De asemenea, funcţia estompare piele poate fi aplicată şi fotografiilor deja salvate (A 98).

Dacă utilizaţi funcţia cronometru zâmbet, indicatorul luminos al autodeclanşatorului va lumina intermitent dacă aparatul foto va detecta o faţă şi va pâlpâi imediat după ce declanşatorul este eliberat.

C

Eliberarea manuală a declanşatorului

De asemenea, fotografiile pot fi realizate apăsând pe butonul declanşatorului. Dacă nu este detectată nicio faţă, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului.

C

Funcţiile disponibile în modul portret inteligent

• Dacă pentru Blink proof (Ochi deschişi) aţi selectat opţiunea On (Pornit), bliţul nu va putea fi folosit. Dacă pentru Blink proof (Ochi deschişi) este selectată opţiunea Off (Oprit), modul bliţ (A 30) va fi setat ca U (automat) (se poate modifica). • Opţiunile autodeclanşatorului (A 32) se pot aplica atunci când pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) este selectată opţiunea Off (Oprit). • Modul macro nu poate fi folosit. • Compensarea expunerii (A 34) este activată. • Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul F (portret inteligent) şi reglaţi Image mode (Mod imagine), Skin softening (Estompare piele), Smile timer (Cronometru zâmbet) şi Blink proof (Ochi deschişi) (A 66).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.

65


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

Modificarea setărilor definite în modul portret inteligent În timp ce folosiţi modul F (portret inteligent) (A 64), apăsaţi pe butonul d (A 9) şi apoi definiţi următoarele opţiuni în meniul portret inteligent. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a aplica setările (A 9, 10). • Pentru a ieşi din acest meniu, apăsaţi pe butonul d. Image mode (Mod imagine) Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) folosit pentru salvarea imaginilor (A 37). Modificările aduse setării modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere. Skin softening (Estompare piele) Mai multe despre fotografiere

Activează funcţia estompare piele. Dacă declanşatorul este eliberat, aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea imaginii. Gradul de estompare a tonurilor pielii aplicat poate fi selectat din High (Ridicat), Normal (setare implicită) şi Low (Scăzut). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), funcţia estompare piele este dezactivată. • Setările curente pot fi confirmate de indicatorul afişat pe monitor în timpul fotografierii (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectată opţiunea Off (Oprit). Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare. Smile timer (Cronometru zâmbet) • On (Pornit) (setare implicită): aparatul foto recunoaşte feţele unor subiecţi umani, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul detectării unui zâmbet. • Off (Oprit): aparatul foto nu acţionează automat declanşatorul cu detectare zâmbet. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. • Dacă aţi activat cronometrul pentru zâmbet, în timpul fotografierii, pe monitor va fi afişat un indicator (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectată opţiunea Off (Oprit). Blink proof (Ochi deschişi)

66

Dacă este selectată opţiunea On (Pornit), aparatul foto va acţiona automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când este realizată o fotografie. Dintre cele două fotografii, este salvată numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o imagine în care ochii subiectului pot fi închişi, cutia de dialog din dreapta va fi afişată pe ecran pentru câteva secunde. A blink was detected in the picture just taken. • Dacă aţi selecta opţiunea On (Pornit), bliţul nu poate fi folosit. • Setarea implicită este Off (Oprit). • Setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectată opţiunea Off (Oprit).


Focalizarea unui subiect în mişcare (modul urmărire subiect) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecţii aflaţi în mişcare. Prin înregistrarea unui subiect, aparatul foto poate să deplaseze automat zona de focalizare pentru a urmări subiectul. La setarea implicită, când aparatul foto detectează faţa unei persoane va începe automat urmărirea persoanei respective (urmărire prioritate faţă).

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta s şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Subject tracking

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto intră în modul urmărire subiect şi se afişează un chenar alb în centrul cadrului. Modul bliţ (A 30) este setat la W (oprit) (setarea se poate modifica).

2

Înregistraţi un subiect. Când aparatul foto detectează o faţă în cadru, faţa respectivă va fi înregistrată automat ca subiect de urmărit (A 69). Dacă fotografiaţi alţi subiecţi decât subiecţii umani, etc., în timp ce o margine de culoare albă este afişată în centrul monitorului, aliniaţi subiectul cu marginea respectivă şi apăsaţi pe butonul k.

Start

Când aparatul foto nu poate focaliza respectivul subiect, chenarul va străluci şi va avea culoarea roşie. Modificaţi compoziţia şi încercaţi să înregistraţi din nou subiectul. Când subiectul este înregistrat, în jurul acestui subiect va fi afişat un chenar galben (zonă de focalizare), iar aparatul foto va începe să urmărească acel subiect. Pentru a schimba subiectul, apăsaţi pe butonul k pentru a anula înregistrarea subiectului curent. Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul înregistrat, zona de focalizare va dispărea şi înregistrarea se va anula. Înregistraţi din nou subiectul.

67


Focalizarea unui subiect în mişcare (modul urmărire subiect)

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Aparatul foto va focaliza în zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zona de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată.

1/250

F 2.7

Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Dacă butonul de declanşare se apasă până la jumătate, iar zona de focalizare nu se afişează, aparatul va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a acţiona declanşatorul.

B

Note privind modul urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a înregistra subiectul, ajustaţi setările pentru poziţia zoomului, modul bliţ, compensarea expunerii şi pe cele ale meniului. Dacă setările aparatului foto sunt modificate după ce subiectul a fost înregistrat, înregistrarea subiectului va fi anulată. • S-ar putea să nu puteţi înregistra subiectul dorit sau aparatul foto să nu poată urmări subiectul înregistrat sau să înceapă să urmărească un alt subiect, dacă subiectul se deplasează rapid, dacă tremuratul camerei este destul de mare, sau dacă aparatul foto detectează un subiect asemănător. Capacitatea aparatului foto de a urmări în mod precis subiectul înregistrat depinde şi de dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri, subiecţii pentru care focalizarea automată nu se realizează conform aşteptărilor (A 27) pot fi nefocalizaţi, chiar dacă zona de focalizare este verde. În acest caz, treceţi în modul A (automat) şi setaţi pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 45) opţiunea Manual sau Center (Centru), refocalizaţi pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 46).

C

68

Funcţii disponibile în modul urmărire subiect

• Setările modului bliţ (A 30) şi compensare expunere (A 34) pot fi modificate. • Modurile autodeclanşator (A 32) şi macro (A 33) nu pot fi utilizate. • Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul s (urmărire subiect) şi reglaţi Image mode (Mod imagine), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) (A 69).


Focalizarea unui subiect în mişcare (modul urmărire subiect)

Modificarea setărilor definite pentru modul urmărire subiect În timp ce folosiţi modul s (urmărire subiect) (A 67), apăsaţi pe butonul d (A 9) şi apoi definiţi următoarele opţiuni în meniul urmărire subiect. • Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a aplica setările (A 9, 10). • Pentru a ieşi din acest meniu, apăsaţi pe butonul d. Image mode (Mod imagine) Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) folosit pentru salvarea imaginilor (A 37). Modificările aduse setării modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere. Autofocus mode (Mod focalizare automată) Mai multe despre fotografiere

Setaţi funcţia Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 48) utilizată pentru modul urmărire subiect (setarea implicită este Full-time AF (AF permanent)). Când utilizaţi modul urmărire subiect în timp ce este selectată opţiunea Full-time AF (AF permanent), după ce un subiect a fost înregistrat pentru fi urmărit, aparatul foto va focaliza continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru a bloca focalizarea. Se poate auzi sunetul de acţionare a obiectivului. Modificările aduse setării modului focalizare automată în acest mod nu se vor aplica setării modului focalizare automată în modul A (automat). Setarea modului focalizare automată aplicată în modul urmărire subiect se salvează în memoria aparatului foto chiar şi după închiderea acestuia. Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) Când se selectează On (Pornit) (setare implicită), dacă aparatul foto detectează faţa unui subiect, subiectul respectiv va fi înregistrat automat ca subiect de urmărit şi urmărirea subiectului va începe.

B

Note referitoare la urmărirea cu prioritate faţă

• Se poate urmări un singur subiect. Dacă aparatul foto detectează simultan mai multe feţe, se urmăreşte faţa cea mai apropiată de centrul cadrului. • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, faţa detectată de aparatul foto şi înregistrată ca subiect care va fi urmărit depinde de mai mulţi factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, cum ar fi faptul că subiectul se află sau nu cu faţa spre aparatul foto, este posibil ca faţa să nu fie detectată corespunzător. În plus, este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă aparatul nu reuşeşte să urmărească subiectul înregistrat, apăsaţi pe butonul k pentru a reîncepe urmărirea sau setaţi pentru Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) opţiunea Off (Oprit), încadraţi fotografia astfel încât subiectul să se afle în chenarul din centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra din nou subiectul.

69


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg Apăsaţi pe butonul c (redare) în modul fotografiere pentru a intra în modul redare şi pentru a afişa imaginile capturate (A 28).

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4/

4

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Funcţie

A

Descriere

Mai multe despre redare

Selectaţi imaginile

Apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a afişa imaginile anterioare sau următoare. Apăsaţi 9 şi ţineţi apăsat pe H, I, J sau K pentru a derula rapid imaginile.

Treceţi în modul afişare miniaturi/ afişare calendar (cu excepţia cazului în care sunteţi în modul listare după dată)

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale fotografiilor. Rotiţi butonul control zoom 72, 74 spre f (h) atunci când pe ecran sunt afişate 16 miniaturi pentru a trece la afişarea calendar.

Selectarea unei alte date de fotografiere (modul listare după dată)

f (h)

Reveniţi la ecranul listare după dată.

81

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a mări imaginea de până la 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

75

Zoom redare

g (i)

Afişarea informaţiilor despre fotografiere

k

Afişaţi histograma şi informaţii despre fotografiere. Apăsaţi pe butonul k pentru 71 a reveni la redarea în cadru întreg.

Redarea filmelor

k

Redaţi filmul afişat în mod curent.

Ştergerea imaginilor

l

Selectaţi metoda de ştergere şi ştergeţi imaginile. Dacă utilizaţi modul sortare automată (A 78) 29 sau modul listare după dată (A 81), imaginile din aceeaşi categorie sau cu aceeaşi dată de fotografiere pot fi şterse.

Afişarea meniurilor

d

Selectarea unui alt mod de redare

70

Buton

c

Afişează meniul modului selectat.

106

83

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi pentru a comuta la 77 modul sortare automată sau listare după dată.


Operaţiuni în modul redare cadru întreg Funcţie

Buton

A

Descriere

A Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsând pe butonul b (înregistrare film) aparatul foto va reveni în modul fotografiere.

Trecerea în modul fotografiere

28

b

C

Schimbarea orientării (verticale/orizontale) a imaginilor

Orientarea imaginilor poate fi modificată după realizarea fotografiilor folosind Rotate image (Rotire fotografie) (A 90) din meniul de redare (A 83).

Afişarea informaţiilor despre histogramă şi fotografiere

1 15/11/2010 15:30 0004.JPG

1 0 0 N I KO N 0004.JPG

k 4/

1/250

F 2.7

ISO

+1.0 100 4

4

4/

2 3 4 5 6 7 8 9

Mai multe despre redare

Apăsaţi pe butonul k în modul redare cadru întreg pentru a afişa informaţiile despre histogramă şi fotografiere (nu este posibil pentru filme). Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

10 1 Imagine

6 Viteză de declanşare

2 Nume dosar

7 Compensare expunere

3 Nume fişier

8 Sensibilitate ISO

4 Mod fotografiere1 5 Diafragmă 1 2

9

Număr cadru curent/ număr total de cadre

10 Histogramă2

A se afişează ca mod de fotografiere. O histogramă este un grafic care prezintă distribuirea tonurilor în imagine. Axele orizontale corespund luminozităţii, cu tonuri întunecate în stânga şi tonuri luminoase în dreapta. Axele verticale prezintă numărul de pixeli.

71


Vizualizarea mai multor imagini: redarea miniaturilor Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg (A 70) pentru a afişa imaginile în formatul „foaie de contact” sau ca imagini în miniatură (cu excepţia modului listare după dată).

1/

10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Funcţie

Buton

A

Descriere

Mai multe despre redare

Selectaţi imaginile

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K.

Măriţi numărul de imagini afişate/aplicaţi afişarea calendar

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale imaginilor afişate: 4➝ 9 ➝ 16. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul de afişare cu 16 imagini în miniatură pentru a aplica modul de afişare calendar (A 74) şi imaginile pot fi căutate după data la care au fost realizate. – Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la afişarea miniaturilor.

Micşoraţi numărul de imagini afişate

f (h)

g (i)

9

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi ale imaginilor afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 imagini în miniatură pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Ştergerea imaginilor

l

Selectaţi metoda de ştergere şi ştergeţi imaginile. Dacă utilizaţi modul sortare automată (A 78), 29 imaginile din aceeaşi categorie pot fi şterse.

Trecerea în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k.

70

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsând pe butonul b (înregistrare film) aparatul foto va reveni în modul fotografiere.

28

A Trecerea în modul fotografiere

b 72


Vizualizarea mai multor imagini: redarea miniaturilor

C

Afişarea în modul redare miniaturi

Când imaginile marcate utilizând Print set (Set imprimare) (A 84) sau Protect (Protecţie) (A 88) sunt selectate, împreună cu acestea se afişează pictogramele prezentate în dreapta. Filmele se afişează sub formă de cadre de film.

Pictogramă protejare Pictogramă set imprimare 1/

10

Cadre film

C

Afişarea miniaturilor în modul sortare automată 1/

3

Mai multe despre redare

În modul sortare automată (A 78), pictograma categoriei fotografiei va fi afişată colţul din dreapta sus al monitorului.

73


Vizualizarea mai multor imagini: redarea miniaturilor

Afişare calendar În timp ce pe ecran sunt afişate 16 miniaturi (A 72), rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la afişarea calendar. Imaginile pot fi selectate pentru afişare în funcţie de data fotografierii. Datele la care au fost capturate fotografiile sunt subliniate cu galben. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în afişarea calendar. Funcţie

Buton

Mai multe despre redare

Selectarea datei

2010 11 Su M 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Tu W 2 3 9 10 16 17 23 24 30

Th F 4 5 11 12 18 19 25 26

Sa 6 13 20 27

3

A

Descriere

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Revenirea în modul redare cadru întreg

k

Se afişează în modul cadru întreg prima imagine realizată la data selectată.

70

Revenirea la redarea miniaturilor

g (i)

Rotiţi butonul control zoom spre g (i).

72

B

Note privind afişarea calendar

• Imaginile capturate înainte de a defini data în aparatul foto, sunt considerate ca fiind realizate în data de 1 ianuarie 2010. • Butonul l şi butonul d nu sunt disponibile în afişarea calendar.

D 74

Modul listare după dată

Numai imaginile capturate la aceeaşi dată pot fi redate în modul listare după dată (A 81). De asemenea, opţiunile de listare după dată (A 82) sunt disponibile numai pentru imaginile capturate la datele selectate.


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul control zoom spre g (i) în modul redare cadru întreg (A 70) porţiunea centrală a imaginii curente afişate se măreşte. • Ghidul afişat în dreapta jos prezintă ce porţiune din imaginea curentă este afişată. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timp ce imaginea afişată este mărită. Funcţie

Buton

Descriere

A

Zoomul va creşte de fiecare dată când butonul control zoom este rotit spre g (i), până la un nivel maxim de 10×.

f (h)

Zoomul scade de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre f (h). Când factorul de mărire ajunge la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Vizualizarea unei alte zone din imagine

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a muta zona afişajului spre alte zone ale imaginii.

9

Ştergerea imaginilor

l

Selectaţi metoda de ştergere şi ştergeţi imaginile. Dacă utilizaţi modul sortare automată (A 78) sau modul listare după dată (A 81), imaginile 29 din aceeaşi categorie sau cu aceeaşi dată de fotografiere pot fi şterse.

Trecerea la redarea în cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k.

70

Creaţi o copie decupată numai cu porţiunea mărită şi salvaţi copia ca fişier separat.

100

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsând pe butonul b (înregistrare film) aparatul foto va reveni în modul fotografiere.

28

Micşorare

Decuparea imaginii

d

Mai multe despre redare

g (i)

Mărire

A Trecerea în modul fotografiere

b 75


Să privim mai atent: zoom redare

Imaginile capturate folosind funcţia de detectare a feţei

Mai multe despre redare

76

La creşterea raportului de mărire (zoom redare) al unei imagini capturate folosind funcţia detectare faţă (A 47) prin rotirea butonului control zoom spre g (i), imaginea va fi mărită, iar faţa detectată la fotografiere se va afla în centrul monitorului (cu excepţia imaginilor capturate folosind funcţiile Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 42)). • Dacă au fost detectate mai multe feţe, imaginea va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a afişa alte feţe detectate. • Când butonul control zoom este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de zoom, centrul imaginii şi nu faţa respectivă va fi afişat în centrul monitorului (afişare zoom normal la redare).


Redarea imaginilor în funcţie de categorie Pot fi selectate următoarele moduri de redare. c

A 70

Play (Redare) Sunt redate toate imaginile.

F

A 78

Auto sort (Sortare automată)

Vor fi redate imaginile şi filme sortate automat în categoria selectată la fotografiere/ filmare. C

A 81

List by date (Listare după dată) Redaţi imaginile capturate la data selectată.

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare. Se afişează meniul de selectare a modului de redare.

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul de fotografiere. Pentru a reveni la modul de redare fără a comuta la modurile de redare, apăsaţi pe butonul c.

3

Play

Mai multe despre redare

2

Apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto intră în modul de redare selectat.

77


Găsirea fotografiilor în modul sortare automată La fotografiere/filmare, imaginile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre categoriile următoare. Dacă aţi selectat „F mod sortare automată”, imaginile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea categoriei în care acestea au fost sortate. Z Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj) V Dusk to dawn (Din seară până-n zori) D Close-ups (Prim-planuri) D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

În modul redare cadru întreg, imaginile care fac parte din aceeaşi categorie pot fi redate (A 70) şi editate (A 94). Când se apasă pe butonul d, va fi afişat meniul de sortare automată (A 80) şi toate imaginile sortate în aceeaşi categorie pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie. Mai multe despre redare

Vizualizarea imaginilor în modul sortare automată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta F şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Auto sort

Se afişează o listă cu categoriile.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta categoria dorită.

Portraits

Pentru informaţii suplimentare despre categorii, consultaţi „Categoriile modului sortare automată” (A 79). Pentru informaţii suplimentare referitoare la ecranul modului sortare automată, consultaţi „Operaţiuni în modul sortare automată” (A 80). Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o imagine din categoria selectată în modul redare cadru întreg.

15/11/2010 15:30 0004.JPG

Pictograma categoriei redate în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. 1/

78

4


Găsirea fotografiilor în modul sortare automată

Categoriile modului sortare automată Categorie

Descriere

Z Smile (Zâmbet)

Imaginile capturate în modul portret inteligent (A 64) având selectată pentru cronometru zâmbet opţiunea On (Pornit).

D Portraits (Portrete)

Imaginile capturate în modul A (automat) (A 22) cu detectare faţă (A 47). Imaginile capturate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/ interior) şi Backlight (Iluminare fundal)* (A 51). Imaginile capturate în modul portret inteligent (A 64) având selectată pentru cronometru zâmbet opţiunea Off (Oprit). Imaginile capturate în modul scenă Food (Alimente) (A 51).

U Landscape (Peisaj)

Imaginile capturate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 51).

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

Imaginile capturate în modul scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori) şi Fireworks show (Spectacol artificii) (A 51).

D Close-ups (Primplanuri)

Imaginile capturate în modul A (automat) cu modul macro (A 33). Imaginile capturate în modul scenă Close-up (Primplan)* (A 51).

D Movie (Film)

Filme (A 101).

X Retouched copies (Copii retuşate)

Copiile realizate folosind funcţia de editare (A 94).

W Other scenes (Alte scene)

Toate celelalte imagini care nu pot fi definite în funcţie de categoriile descrise mai sus.

Mai multe despre redare

u Food (Alimente)

* De asemenea, imaginile capturate în modul scenă selector automat scenă (A 52) vor fi sortate în categoriile adecvate.

B

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată, puteţi sorta până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă într-o anumită categorie au fost deja sortate 999 de imagini şi filme, noile imagini şi filme nu mai pot fi sortate în acea categorie sau afişate în modul sortare automată. Afişaţi imaginile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul redare normală (A 28) sau în modul listare după dată (A 81). • Imaginile sau filmele copiate din memoria internă pe un card de memorie sau invers (A 93) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S5100 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

79


Găsirea fotografiilor în modul sortare automată

Operaţiuni în modul sortare automată În ecranul cu lista de categorii sunt disponibile următoarele operaţiuni (A 78 pasul 2). Funcţie

Buton

Selectare categorie

A

Descriere

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

70

Mai multe despre redare

Trecerea la redarea în cadru întreg

k

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima imagine din categoria selectată.

Ştergerea imaginii

l

Apăsaţi butonul l după selectarea unei categorii şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes 29 (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectiva categorie.

Selectarea unui alt mod de redare

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

77

A Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsând pe butonul 28 b (înregistrare film) aparatul foto va reveni în modul fotografiere.

Trecerea în modul fotografiere

b

Meniul sortare automată Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau afişare miniaturi din modul sortare automată, pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. Quick retouch (Retuşare rapidă) ➝A 96 D-Lighting ➝A 97

80

Skin softening (Estompare piele) Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive)

➝A 98 ➝A 84 ➝A 87

Protect (Protecţie) ➝A 88 Rotate image (Rotire ➝A 90 fotografie) Small picture (Imagine ➝A 99 mică) Voice memo (Notă vocală)➝A 91


Vizualizarea imaginilor după dată (List by Date (Listare după dată)) În „C mod listare după dată”, pot fi redate imaginile capturate la aceeaşi dată. În modul redare cadru întreg, la fel ca în modul normal de redare, pot fi afişate informaţii despre fotografiere, afişajul imaginii poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, iar filmele pot fi redate. Când se apasă pe butonul d, va fi afişat meniul de sortare automată (A 82) şi toate imaginile sortate în aceeaşi categorie pot fi selectate pentru vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie.

Vizualizarea imaginilor în modul listare după dată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta C şi apoi apăsaţi pe butonul k.

List by date

Mai multe despre redare

Va fi afişat ecranul listare după dată.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o dată. Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există imagini pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună în Others (Altele).

List by date

20/11/2010

3

15/11/2010 Others

2 56

Pentru informaţii suplimentare referitoare la utilizarea ecranului listare după dată, consultaţi „Operaţiuni în modul listare după dată” (A 82). La apăsarea butonului k, se va afişa în cadrul întreg prima imagine capturată la data selectată. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg sau în timp ce pe ecran sunt afişate informaţiile despre fotografiere pentru a reveni la ecranul de selectare a datei.

B

15/11/2010 15:30 0004.JPG

1/

3

Note referitoare la modul listare după dată

• Numărul de imagini capturate în fiecare zi va fi afişat în ecranul listare după dată. În modul listare după dată pot fi afişate 9.000 de imagini. Dacă pe un card de memorie sunt salvate mai mult de 9.000 de imagini, simbolul „*” va fi afişat pentru datele care conţin imaginea 9.001. • Imaginile capturate înainte de a defini data în aparatul foto, sunt considerate ca fiind realizate în data de 1 ianuarie 2010.

81


Vizualizarea imaginilor după dată (List by Date (Listare după dată))

Operaţiuni în modul listare după dată Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul listare după dată (A 81 pasul 2). Funcţie

Buton

A

Descriere

Mai multe despre redare

Selectarea datei

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I.

9

Trecerea la redarea în cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima imagine capturată în data selectată. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

70

Ştergerea imaginii

l

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge toate imaginile capturate la data selectată, iar pe ecran va fi afişat un 29 dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge toate imaginile.

Meniul vizualizare listă după dată

d

Trecerea într-un alt mod de redare

c

Apăsaţi pe butonul d pentru afişarea meniului de listare după dată.

82

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

77

A Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. De asemenea, apăsând pe butonul 28 b (înregistrare film) aparatul foto va reveni în modul fotografiere.

Trecerea în modul fotografiere

b

Meniul List by date (Listare după dată)

82

Apăsaţi pe butonul d în modul listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri numai pentru imaginile capturate la data specificată. Quick retouch (Retuşare rapidă)1➝A 96 Protect (Protecţie)2 ➝A 88 ➝A 97 Rotate image (Rotire fotografie)1 ➝A 90 D-Lighting1 Skin softening (Estompare piele)1 ➝A 98 Small picture (Imagine mică)1➝A 99 ➝A 84 Voice memo (Notă vocală)1 ➝A 91 Print set (Set imprimare)2 Slide show (Prezentare ➝A 87 diapozitive) 1 După afişarea imaginilor în modul redare cadru întreg, apăsaţi pe butonul d. 2 Dacă apăsaţi pe butonul d din ecranul listare după dată (A 81 pasul 2), opţiunile pot fi aplicate tuturor imaginilor capturate în data selectată. Dacă apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg, opţiunile pot fi aplicate separat imaginilor.


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare) În meniul de redare sunt disponibile următoarele opţiuni. k

A 96

Quick retouch (Retuşare rapidă)

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

A 97

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale imaginii.

e

A 98

Skin softening (Estompare piele) Se estompează tonurile pielii faciale.

a

A 84

Print set (Set imprimare)

Selectaţi imaginile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre acestea. b

A 87

Slide show (Prezentare diapozitive)

Vizualizaţi imaginile salvate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. Protejaţi imaginile selectate de la o ştergere accidentală. f

A 90

Rotate image (Rotire fotografie) Modificaţi orientarea imaginilor.

g

A 99

Small picture (Imagine mică) Creaţi o copie micşorată a imaginii curente.

E

A 91

Voice memo (Notă vocală)

Mai multe despre redare

A 88

d Protect (Protecţie)

Înregistraţi note vocale pentru imagini. h

A 93

Copy (Copiere) Copiaţi fişierele între memoria internă şi un card de memorie.

Afişarea meniului de redare Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare (A 70). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul redare. Playback menu

15/11/2010 15:30 0004.JPG

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Protect

4/

4

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a aplica setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

83


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

a Print Set (Set imprimare) (crearea unei ordini de imprimare DPOF) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M a Print set (Set imprimare)

Când imprimaţi imagini salvate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare se utilizează pentru a crea „ordini de imprimare” digitale pentru imprimare pe dispozitive compatibile cu DPOF. • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF (A 161) • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital • Conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă cu PictBridge (A 161) (A 114). De asemenea, se poate crea o ordine de imprimare pentru imaginile salvate în memoria internă dacă s-a scos cardul de memorie din aparatul foto.

1

Apăsaţi pe butonul d în modul redare. Se afişează meniul de redare.

Mai multe despre redare

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Print set (Set imprimare) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru redarea fotografiilor folosind modul sortare automată sau listare după dată, vă rugăm să treceţi la pasul 4.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Protect Exit

3

Selectaţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi pe butonul k.

Print set Select images Delete print set

Exit

4

84

Selectaţi imaginile (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre acestea (până la nouă).

Print selection

1 1 3 Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta imaginile şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat. Imaginile selectate pentru imprimare pot fi identificate după marcajul bifă (y) şi numărul care indică numărul de copii Back care va fi imprimat. Dacă nu s-a specificat niciun număr de copii pentru imaginile respective, selecţia se va anula. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a reveni la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat.


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie.

Print set Done

Selectaţi Date (Dată) şi apăsaţi pe butonul k pentru a Date imprima data fotografierii pe toate imaginile din ordinea Info de imprimare. Exit Selectaţi Info (Informaţii) şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză de declanşare şi diafragmă) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. Selectaţi Done (Terminat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Imaginile selectate pentru imprimare sunt identificate prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4

Note privind setul de imprimare

La crearea unei ordini de imprimare în modul sortare automată sau listare după dată, ecranul de mai jos va fi afişat numai dacă s-au marcat pentru imprimare alte imagini decât cele din categoria selectată sau realizate la data selectată. • Selectaţi Yes (Da) pentru a adăuga la setul de imprimare existent imagini din categoria selectată sau realizate în data selectată. • Selectaţi No (Nu) pentru a elimina marcajele de imprimare de pe fotografiile marcate anterior şi pentru a restricţiona setul de imprimare la imaginile din categoria selectată sau la cele realizate în data selectată. Print set

Mai multe despre redare

4/

B

Print set

Save print marking for other images?

Save print marking for other dates?

Yes No

Yes No

Modul sortare automată

Mod listare după dată

Exit

Exit

Dacă în ordinea de imprimare sunt, în total, mai mult de 99 de imagini, va fi afişat ecranul de mai jos. • Selectaţi Yes (Da) pentru a elimina din ordinea de imprimare imaginile deja adăugate şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care tocmai au fost marcate. • Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a elimina din ordinea de imprimare imaginile care tocmai au fost adăugate şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile marcate anterior. Print set

Print set Too many images selected. Remove print marking from other images?

Too many images selected. Remove print marking for other dates?

Yes Cancel

Yes Cancel

Modul sortare automată

Mod listare după dată

Exit

Exit

85


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

B

Note privind imprimarea cu data fotografierii şi informaţiile despre fotografie

Dacă în opţiunile setului de imprimare sunt activate setările Date (Dată) şi Info (Informaţii), data fotografierii şi informaţiile despre fotografie vor imprimate pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă cu DPOF (A 161) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB inclus, pentru imprimarea DPOF (A 119). • Setările Date (Dată) şi Info (Informaţii) vor fi reiniţializate de fiecare dată când opţiunea Print set (Set imprimare) este afişată. • Data imprimată este cea salvată la capturarea imaginii. Modificarea datei aparatului foto utilizând opţiunea Date (Dată) din meniul de setare după ce o fotografie a fost capturată nu va avea niciun efect asupra datei imprimate pe imagine.

Mai multe despre redare

15.11.2010

C

Anularea unei ordini de imprimare existente

Selectaţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 din „Print Set (Set imprimare) (crearea unei ordini de imprimare DPOF)” (A 84) şi apăsaţi pe butonul k pentru a elimina marcajele de imprimare de pe toate imaginile şi pentru a anula ordinea de imprimare.

D

Date Imprint (Imprimare dată)

Dacă data şi ora fotografierii sunt imprimate pe imagini folosind opţiunea Date imprint (Imprimare dată) din meniul de setare (A 128), imaginile vor fi salvate cu data şi ora fotografierii imprimate pe imagine în momentul fotografierii. Imaginile pe care este imprimată data pot fi tipărite folosind imprimante care nu sunt compatibile cu tipărirea datei pe imagini. Pe imagini va fi tipărită numai data şi ora corespunzătoare, chiar dacă opţiunea Print set (Set imprimare) este activată pentru parametrul Date (Dată) selectat în ecranul ordinii de imprimare.

86


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

b Slide Show (Prezentare diapozitive) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M b Slide show (Prezentare diapozitive)

Redaţi imaginile salvate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una într-o prezentare automată de „diapozitive”.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Start şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, selectaţi Frame intvl (Interval dintre cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Start.

Slide show Pause Start Frame intvl Loop

3s

Exit

2

Începe expunerea de dispozitive. În timpul prezentării diapozitivelor, apăsaţi pe selectorul multiplu K pentru a afişa următoarea fotografie sau pe J pentru a afişa fotografia precedentă. Ţineţi apăsat oricare dintre butoane pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi.

Mai multe despre redare

Pentru a repeta prezentarea automată a diapozitivelor, selectaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Pentru a termina sau pentru a întrerupe o prezentare de diapozitive, apăsaţi pe butonul k.

3

Terminaţi prezentarea diapozitivelor sau reporniţi-o. Ecranul prezentat în dreapta va fi afişat atunci când prezentarea de diapozitive s-a terminat sau a fost întreruptă. Selectaţi End (Încheiere) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de redare. Selectaţi Restart (Repornire) pentru a relua redarea prezentării de diapozitive.

B

Pause

Restart End Frame intvl

Note privind prezentarea de diapozitive

• Sunt afişate numai primele cadre ale filmelor incluse într-o prezentare de dispozitive. • Timpul maxim de redare este de 30 de minute chiar dacă funcţia Loop (Buclă) este activată (A 133).

87


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

d Protect (Protecţie) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M d Protect (Protecţie)

Protejaţi imaginile selectate de la o ştergere accidentală. Selectaţi imaginile care vor fi protejate sau pentru a anula protecţia imaginilor protejate anterior în ecranul de selectare a imaginilor. Consultaţi „Selectarea imaginilor” (A 89) pentru mai multe informaţii. Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 134). Imaginile protejate pot fi identificate după pictograma s afişată în modul redare (A 7, 73).

Mai multe despre redare

88


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

Selectarea imaginilor Dacă utilizaţi una din funcţiile următoare, la selectarea Protect imaginilor pe ecran va fi afişată o fereastră ca cea din dreapta. • Print set (Set imprimare) > Select images (Selectare imagini) (A 84) ON/OFF Back • Protect (Protecţie) (A 88) • Rotate image (Rotire fotografie) (A 90) • Copy (Copiere) > Selected images (Imagini selectate) (A 93) • Welcome screen (Ecran de întâmpinare) > Select an image (Selectarea fotografie) (A 122) • Şterge imaginea > Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) (A 29)

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta o imagine.

Protect

Rotiţi butonul control zoom (A 4) spre g (i) pentru a reveni la redarea în cadru întreg sau spre f (h) pentru a reveni la afişarea cu 12 miniaturi. Pentru Rotate image (Rotire fotografie) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) poate fi selectată o singură imagine. Treceţi la pasul 3.

2

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta sau deselecta (sau pentru a specifica numărul de copii). Dacă o fotografie este selectată, în imagine este afişată o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta imagini suplimentare.

3

Back

ON/OFF

Mai multe despre redare

Respectaţi indicaţiile de mai jos pentru a selecta imaginile.

Protect

Back

ON/OFF

Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selectarea imaginii. Dacă este selectată opţiunea Selected images (Imagini selectate), va fi afişat un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor.

89


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

f Rotate Image (Rotire fotografie) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M f Rotate image (Rotire fotografie)

Specificaţi orientarea în care imaginile salvate vor fi afişate la redare. Imaginile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar. Imaginile înregistrate cu orientare portret („în picioare”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie. Selectaţi o imagine în ecranul de selectare a imaginilor (A 89). Când ecranul Rotate image (Rotire imagine) este afişat, apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a roti imaginea cu 90 de grade. Rotate image

Rotate image

Mai multe despre redare

90

Back

Rotate

Rotire cu 90 de grade în sens antiorar

Back

Rotate image

Rotate

Back

Rotate

Rotire cu 90 de grade în sens orar

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza afişarea orientării şi pentru a salva informaţiile orientării odată cu imaginea.


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

E Voice Memo (Notă vocală) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M E Voice memo (Notă vocală)

Folosiţi microfonul aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru imagini.

Înregistrarea notelor vocale

1

Afişaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Playback menu

Mai multe despre redare

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi pe butonul k.

Rotate image Small picture Voice memo Copy

Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

Exit

3

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se termină după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care butonul k este eliberat. Nu atingeţi microfonul în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o şi p luminează intermitent pe monitor.

Back

20s

Când înregistrarea se încheie, va fi afişat ecranul pentru notele vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din „Redarea notelor vocale” (A 92) pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi pe selectorul multiplu J înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni în modul de redare. Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

D

17s

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

91


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

Redarea notelor vocale Imaginile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin simbolul p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72) şi apăsaţi pe butonul d.

15/11/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul de redare. 4/

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi pe butonul k.

4

Playback menu

Mai multe despre redare

Rotate image Small picture Voice memo Copy

Este afişat ecranul pentru redarea notelor vocale.

Exit

3

Pentru a reda nota vocală, apăsaţi pe butonul k. Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou pe butonul k. Rotiţi butonul control zoom spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul sunetului. Apăsaţi pe selectorul multiplu J înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare. Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

Back

6s

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o imagine cu o notă vocală. Apăsaţi pe butonul l. Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta Current image (Imagine curentă) şi apăsaţi pe butonul k (A 29). Când mesajul de confirmare este afişat, folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a selecta w şi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

B

92

Erase 1 image?

Yes No

Note privind notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea cât şi nota vocală vor fi şterse. • Dacă imaginea curentă are deja ataşată o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra o notă vocală nouă. • COOLPIX S5100 nu poate înregistra note vocale pentru fotografiile realizate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital.


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

h Copy (Copiere) (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) Butonul c (mod redare) M d (Meniu redare) M h Copy (Copiere)

Copiaţi imaginile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o destinaţie în care se vor copia imaginile şi apăsaţi pe butonul k.

Copy

q: Copiaţi imaginile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi imaginile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Selected images (Imagini selectate): copiaţi imaginile selectate din ecranul de selectare a imaginilor (A 89).

Camera to card Selected images All images

All images (Toate imaginile): copiaţi toate imaginile. Exit

B

Mai multe despre redare

2

Exit

Note privind copierea imaginilor

• Pot fi copiate imagini în formatele JPEG, AVI şi WAV. Fişierele salvate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă imaginile selectate pentru copiere au ataşate note vocale (A 91), acestea vor fi copiate odată cu imaginile. • Nu se garantează această operaţiune pentru imaginile capturate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau pentru fotografiile care au fost modificate pe un computer. • La copierea imaginilor selectate pentru o ordine de imprimare (A 84), marcajele de imprimare nu vor fi copiate împreună cu imaginile (copiile nu vor fi incluse în ordinea de imprimare). La copierea imaginilor protejate (A 88), copiile acestora vor fi, de asemenea, protejate. • Imaginile sau filmele copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 78).

C

Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.) Mesaj

Dacă la aplicarea modului redare, pe cardul de memorie introdus în aparatul foto nu sunt imagini salvate, pe ecran va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiuni de copiere şi copiaţi imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

93


Editarea imaginilor

Funcţiile de editare Folosiţi COOLPIX S5100 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 146). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare Descriere Quick retouch (Retuşare Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia rapidă) (A 96) au fost îmbunătăţite. Creaţi o copie a imaginii curente cu luminozitatea şi contrastul D-Lighting (A 97) îmbunătăţite, crescând luminozitatea zonelor întunecate ale imaginii. Skin softening Se estompează tonurile pielii faciale. (Estompare piele) (A 98) Small picture (Imagine Creaţi copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru a fi mică) (A 99) folosite ca ataşamente la mesajele de e-mail. Crop (Decupare) Decupaţi o porţiune din imagine. Utilizaţi zoomul pe un subiect (A 100) sau aranjaţi o compoziţie.

B

Note privind editarea imaginilor

Editarea imaginilor

• Imaginile capturate folosind pentru Image mode (Mod imagine) setarea P 3968 × 2232 (A 37) nu pot fi editate. • Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu se pot utiliza pentru imaginile capturate cu altă marcă sau model de aparat foto digital. • Dacă nicio faţă nu a fost recunoscută într-o imagine, nu se pot crea copii folosind funcţia estompare piele (A 98). • Copiile editate create cu acest aparat foto nu pot fi afişate corect pe alte mărci sau modele de aparate foto digitale. De asemenea, este probabil imposibil să le transferaţi pe un calculator folosind o altă marcă sau model de aparat foto digital. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu este suficient spaţiu disponibil.

C

Restricţii privind editarea imaginilor

Dacă o copie editată este în continuare modificată folosind o altă funcţie de editare, verificaţi restricţiile de mai jos. Funcţia de editare utilizată

94

Funcţia de editare adăugată

Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting

Pot fi adăugate funcţiile estompare piele, imagine mică şi decupare. Funcţiile de retuşare rapidă şi D-Lighting nu se pot utiliza simultan.

Skin softening (Estompare piele)

Se pot adăuga funcţiile de retuşare rapidă, D-Lighting, imagine mică şi decupare.

Small picture (Imagine mică) Crop (Decupare)

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate.

• Copiilor create utilizând funcţiile de editare nu pot fi editate din nou cu aceeaşi funcţie de editare utilizată la crearea acestora. • Când combinaţi funcţia imagine mică sau decupare cu altă funcţie de editare, utilizaţi funcţiile imagine mică şi şi decupare după ce aţi aplicat o altă funcţie de editare. • Funcţia estompare piele poate fi refolosită pe o imagine creată folosind funcţia estompare piele (A 66).


Funcţiile de editare

D

Imagini originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă imaginile originale sunt şterse. Imaginile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră de fotografiere ca şi originalul. • Setările de marcare la imprimare (A 84) şi protecţie (A 88) nu au efect la copiile editate.

Editarea imaginilor

95


Editarea imaginilor k Quick Retouch (Retuşare rapidă): îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu retuşare rapidă sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi pe butonul k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Protect

Editarea imaginilor

Exit

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H sau I pentru a selecta gradul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi pe butonul k.

Quick retouch

Este creată o copie nouă, editată. Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d. Copiile create cu funcţia retuşare rapidă pot fi identificate prin pictograma s afişată în modul redare.

Normal Exit

Amount

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4/

D 96

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

4


Editarea imaginilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului D-Lighting se poate utiliza pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale unei imagini. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta I D-Lighting şi apăsaţi pe butonul k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Protect Exit

Selectaţi OK şi apăsaţi pe butonul k.

Editarea imaginilor

3

D-Lighting

Este creată o copie nouă, editată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k. OK Cancel

Copiile create cu funcţia D-Lighting pot fi identificate prin pictograma c afişată în modul redare.

15/11/2010 15:30 0004.JPG

4/

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

97


Editarea imaginilor

e Skin Softening (Estompare piele): Estomparea tonurilor pielii Aparatul foto va detecta feţele din imagine şi va crea o copie folosind funcţia de estompare a tonurilor pielii. Copiile create utilizând funcţia estompare piele sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta e Skin softening (Estompare piele) şi apăsaţi pe butonul k. Se afişează ecranul de selectare a gradului de estompare. Dacă în imagine nu a putut fi detectată nicio faţă, pe ecran va fi afişat un mesaj de avertizare, iar aparatul va reveni în meniul redare.

3 Editarea imaginilor

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H sau I pentru a selecta gradul de estompare şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Protect Exit

Skin softening

Dialogul de confirmare este afişat împreună cu faţa pe care este aplicată funcţia estompare piele, mărită în centrul monitorului. Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

Normal Exit

4

Verificaţi copia în ecranul de vizualizare. Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în ordine, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului. Dacă s-au atenuat mai multe feţe, apăsaţi pe selectorul multiplu J sau pe K pentru a afişa o altă faţă. Apăsaţi pe butonul d pentru a ajusta gradul de estompare. Afişajul monitorului revine la cel prezentat la pasul 3. La apăsarea pe butonul k se creează o copie nouă, editată. Copiile create cu funcţia estompare piele pot fi recunoscute prin pictograma E afişată în modul redare.

B

Amount

Preview

Back

Save

15/11/2010 15:30 0004.JPG

Notă privind funcţia estompare piele

4/

4

În funcţie de direcţia în care este îndreptată faţa sau de luminozitatea feţei, este posibil ca aparatul foto să nu poată recunoaşte feţele cu precizie sau ca funcţia estompare piele să nu funcţioneze conform aşteptărilor.

D 98

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.


Editarea imaginilor

g Small Picture (Imagine mică): micşorarea dimensiunilor fotografiilor Creaţi o copie micşorată a imaginii curente. Această caracteristică este utilă pentru crearea copiilor afişate pe pagini web sau ataşate la mesaje de e-mail. Sunt disponibile dimensiunile l 640×480, m 320×240 şi n 160×120. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere separate cu un nivel de compresie de 1:16.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi pe butonul k.

Playbac k m enu Rotate image Small picture Voice memo Copy

Editarea imaginilor

Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120

Exit

4

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie nouă, mică.

Create small picture file?

Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D

Yes No

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

99


Editarea imaginilor

a Decupare: crearea unei copii decupate Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când u este afişat cu zoom redare (A 75) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi butonul control zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg (A 70) pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Imaginea decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi utilizaţi opţiunea Rotate image (Rotire fotografie) (A 90) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fie afişată în orientare orizontală. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o pentru a reveni la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei.

Editarea imaginilor

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula imaginea până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie decupată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

C

Save this image as displayed?

Yes No

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate sunt de asemenea reduse. Dacă dimensiunea imaginii copiei decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, imaginea se va afişa cu o margine gri, iar pictograma imagine mică B sau C va fi afişată în stânga monitorului în modul redare.

D 100

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor În modul înaltă definiţie, pot fi înregistrate filme cu fundal sonor. • Dimensiunea maximă a fişierului unui singur film este de 4 GB, iar durata maximă a unui singur film este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă (A 104). • Dacă pentru Movie options (Opţiuni film) (A 104) este selectată opţiunea x HD 720p (1280 × 720) (setare implicită) şi memoria internă este folosită pentru înregistrare, lungimea maximă a unui singur film este de patru secunde.

1

Porniţi aparatul foto şi verificaţi dacă se află în modul fotografiere. Se pot înregistra filme în orice mod de fotografiere (A 35). Se afişează opţiunea pictograma pentru opţiunea de film selectată. Setarea implicită este x HD 720p (1280 × 720) (A 104).

2

1100

Opţiune film

Apăsaţi pe butonul b (înregistrare film) pentru a porni înregistrarea filmului.

Dacă opţiunea x HD 720p (1280 × 720) este selectată pentru Movie options (Opţiuni film), afişajul monitorului se va modifica folosind formatul de imagine 16:9 pentru înregistrarea filmului (zona indicată în dreapta este înregistrată). În timpul înregistrării se afişează durata aproximativă de film rămasă.

12m30s

Înregistrarea şi redarea filmelor

Aparatul foto focalizează în centrul cadrului. În timpul înregistrării nu se afişează zonele de focalizare.

Înregistrarea se opreşte automat atunci când s-a înregistrat durata maximă a filmului.

3

Apăsaţi din nou pe butonul b (înregistrare film) pentru a opri înregistrarea.

B

Notă privind salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este complet salvat în memoria internă sau pe cardul de memorie până când afişajul monitorului nu revine la afişarea pentru fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului pentru memorie înainte de salvarea integrală a filmelor. Scoaterea cardului de memorie sau a acumulatorului în timp ce filmul este salvat poate duce la pierderea datelor filmului sau la defectarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

101


Înregistrarea filmelor

B

Înregistrarea filmelor

• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (A 145). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu categorii mai mici ale clasei de viteză. • Unghiul de câmp (câmpul vizual) al filmelor înregistrate folosind pentru Movie options (Opţiuni film) opţiunea x HD 720p (1280 × 720) este mai îngust decât cel al imaginilor statice. • Zoomul optic nu poate fi modificat după începerea înregistrării. • Rotiţi butonul control zoom în timpul înregistrării pentru a activa zoomul digital. Subiecţii pot fi măriţi de până la 2×, raportul zoomului optic fiind aplicat înainte de a începe înregistrarea filmului. • Poate exista o degradare a calităţii imaginii când se utilizează zoomul digital. Zoomul digital se dezactivează la terminarea înregistrării. • Este posibil să se înregistreze sunetele rezultate în urma funcţionării butonului control zoom, a deplasării obiectivului de focalizare automată şi a funcţionării reducerii vibraţiilor. • Petele (A 144) vizibile pe monitor la înregistrarea unui film se vor înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se înregistrează filme. • La redarea filmelor, în scenele în care apare cerul albastru, pereţi vopsiţi în culori opace, etc. pot apărea dungi fine. Acest fenomen apare în timpul procesului de comprimare a filmului şi nu indică o defecţiune.

B Înregistrarea şi redarea filmelor

102

Note privind focalizarea automată pentru înregistrarea filmelor

• Când opţiunea A Single AF (AF unic) (setare implicită) este selectată pentru Autofocus mode (Mod focalizare automată) în meniul film, focalizarea va fi blocată prin apăsarea pe butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea (A 105). • Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27). Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele: 1. Definiţi Autofocus mode (Mod focalizare automată) din meniul film şi selectaţi opţiunea A Single AF (AF unic) (setare implicită) înainte de a începe înregistrarea filmului. 2. Încadraţi în centrul cadrului un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul în cauză, apăsaţi pe butonul b (înregistrare film) pentru a porni înregistrarea şi apoi modificaţi compoziţia.

C

Funcţii disponibile la înregistrarea filmelor

• Setările compensare expunere, balans de alb şi opţiuni de culoare pentru modul de fotografiere curent se aplică şi la înregistrarea filmelor. Când se activează modul macro, se pot înregistra filme cu subiecţii aflaţi mai aproape de aparatul foto. Confirmaţi setările înainte de a porni înregistrarea filmului. • Se poate utiliza autodeclanşatorul (A 32). Când se apasă pe butonul b (înregistrare film) după activarea autodeclanşatorului, aparatul foto focalizează în centrul cadrului şi începe înregistrarea filmului după scurgerea celor două sau zece secunde specificate. • Bliţul nu se va declanşa. • Apăsaţi pe butonul d pentru a selecta fila D (film) şi pentru a modifica setările meniului film înainte de a porni înregistrarea filmului (A 103).


Înregistrarea filmelor

Modificarea setărilor folosite la înregistrarea filmului Următoarele opţiuni se pot ajusta din meniul film. A 104

Movie options (Opţiuni film) Selectaţi o opţiune pentru înregistrarea filmului.

A 105

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Selectaţi modul în care aparatul foto focalizează în timpul înregistrării filmului.

Afişarea meniului film

1

Apăsaţi pe butonul d în modul fotografiere. Se afişează meniul. Dacă butonul d a fost apăsat în modul scenă, apăsaţi pe selectorul multiplu (A 9) J pentru a afişa filele.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu J.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous

ISO sensitivity Color options Exit

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila D.

Movie Movie options Autofocus mode

Înregistrarea şi redarea filmelor

Selectarea filei este activată.

1100

Exit

4

Apăsaţi pe K sau pe k. Se pot selecta elemente din meniul film.

Movie Movie options Autofocus mode

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a aplica setările (A 9). Pentru a ieşi din meniul film, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

Exit

103


Înregistrarea filmelor

Movie Options (Opţiuni film) Treceţi în modul fotografiere M d M D (meniu film) (A 103) M Movie options (Opţiuni film)

Selectaţi opţiunea de film dorită pentru înregistrare. Opţiune

Descriere

Sunt înregistrate filme în formatul de imagine 16:9. Această x HD 720p (1280 × 720) opţiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat. (setare implicită) Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli y VGA (640 × 480)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli

z QVGA (320 × 240)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli

• Viteza cadrelor este de aproximativ 30 de cadre pe secundă la orice opţiune.

Înregistrarea şi redarea filmelor

C

Opţiuni film şi durată maximă film Opţiune

Memorie internă (cca. 32 MB)

Card de memorie (4 GB)2

x HD 720p (1280 × 720)

9 s1

20 min

y VGA (640 × 480)

21 s

45 min

z QVGA (320 × 240)

55 s

1 h 50 min

Toate cifrele sunt aproximative. Lungimea maximă a unui film poate să difere în funcţie de cardul de memorie. 1 Lungimea maximă pentru un singur film este de patru secunde. 2 Dimensiunea maximă a fişierului unui singur film este de 4 GB, iar durata maximă a unui singur film este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă.

D 104

Mai multe informaţii

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.


Înregistrarea filmelor

Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Treceţi în modul fotografiere M d M D (meniu film) (A 103) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Selectaţi modul în care aparatul foto focalizează în modul film. Opţiune

Descriere

A Single AF (AF unic) (setare implicită)

Focalizarea se blochează atunci când se apasă pe butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect rămâne relativ constantă.

B Full-time AF (AF permanent)

Aparatul foto focalizează continuu. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se modifică semnificativ în timpul înregistrării. Pentru a împiedica sunetul de focalizare a aparatului foto să interfereze cu înregistrarea, se recomandă utilizarea opţiunii Single AF (AF unic).

Înregistrarea şi redarea filmelor

105


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 70), filmele pot fi identificate prin intermediul pictogramei Movie options (Opţiuni film) (A 104). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k.

15/11/2010 15:30 0 0 1 0 . AV I

10s

Rotiţi butonul control zoom spre g sau f pentru a regla volumul de redare. Comenzile de redare sunt afişate la partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton. Sunt disponibile operaţiunile descrise mai jos.

Pauză

4s

În timpul redării Funcţie

Pictograme

Derulare înapoi

K

Derulare înainte

L

Înregistrarea şi redarea filmelor

Pauză

O

Descriere Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul. Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula filmul înainte. Pentru a întrerupe redarea apăsaţi pe butonul k. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă folosind butoanele afişate la partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe butonul k pentru a derula înapoi filmul. Ţineţi M apăsat butonul k pentru derulare înapoi continuă. Apăsaţi pe butonul k pentru a derula înainte filmul. N Ţineţi apăsat butonul k pentru derulare înainte continuă. P

Încheiere

B

Q

Indicator volum

Pentru a continua redarea apăsaţi pe butonul k.

Apăsaţi pe butonul k pentru a termina redarea filmului şi pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Notă privind redarea filmelor

COOLPIX S5100 nu poate reda filme înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital.

Ştergerea filmelor Selectaţi un film şi apăsaţi pe butonul l în modul redare cadru întreg (A 70) sau în modul redare miniaturi (A 72). Pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Consultaţi „Ştergerea fotografiilor nedorite” (A 29) pentru mai multe informaţii.

106

Delete

Current image Erase selected images All images


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectarea aparatului la un televizor folosind cablul audio/video inclus pentru redarea imaginilor pe ecranul televizorului.

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor. Introduceţi conectorul galben în intrarea video a televizorului, iar conectorul alb în intrarea audio. Când conectaţi cablul, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul de la aparatul foto.

Galben

3

Alb

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia televizorului.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul redare şi imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Video Mode (Mod video)

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate de televizorul dumneavoastră. Setarea modului video este specificată în opţiunea Video mode (Modul video) (A 135) din meniul de setare (A 120).

107


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile pe un computer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Utilizaţi discul CD ViewNX 2 inclus şi instalaţi următoarele programe software pe computer. • ViewNX 2: utilizaţi funcţia de transfer a imaginilor „Nikon Transfer 2” pentru a salva imaginile capturate cu aparatul foto pe computer. Imaginile salvate pot fi vizualizate şi tipărite. De asemenea, pot fi folosite funcţiile de editare a imaginilor sau filmelor. • Panorama Maker 5: acest program software poate uni o serie de imagini pentru a crea o imagine panoramică. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid.

Sisteme compatibile de operare Windows Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) sau Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6.3) Pentru informaţii referitoare la cerinţele pentru redarea filmelor în format înaltă definiţie, consultaţi „Cerinţele sistemului” din informaţiile ajutătoare ale ViewNX 2 (A 112). Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

108

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.


Conectarea la computer

B

Note privind sursa de alimentare

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat ViewNX 2. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Când conectaţi aparatul foto la un computer pentru a transfera imaginile, utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat, iar setarea Auto (Automat) (setare implicită) este selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se va încărca automat utilizând curentul furnizat de computer (A 113, 136). • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62D (A 145) (comercializat separat), COOLPIX S5100 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

Aparatul foto va porni automat, iar indicatorul luminos de aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului foto va rămâne închis.

B

Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

109


Conectarea la computer

4

Porniţi programul ViewNX 2 utilizat pentru transferul imaginilor din Nikon Transfer 2 instalat pe calculator.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Dacă este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S5100, faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer. (Copierea fotografiilor într-un director de pe calculatorul meu.) din caseta de dialog Change program (Schimbare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer. (Copierea fotografiilor într-un director de pe calculatorul meu.) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S5100. • Windows Vista Dacă este afişată caseta de dialog AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer. using Nikon Transfer 2 (Copierea fotografiilor într-un director de pe calculatorul meu folosind Nikon Transfer 2). • Windows XP Dacă este afişată caseta de selectare a unei acţiuni, selectaţi Nikon Transfer 2 Copy pictures to a folder on my computer. (Nikon Transfer 2 Copierea fotografiilor întrun director de pe calculatorul meu.) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer 2 va porni automat când aparatul foto este conectat la computer dacă aţi bifat opţiunea Yes (Da) în caseta de dialog Auto-Launch setting (Configurare lansare automată) la prima instalare a programului Nikon Transfer 2. • Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, imaginile nu vor fi transferate. Dacă acumulatorul începe să se încarce automat de la calculator, aşteptaţi până când acumulatorul este încărcat suficient, iar apoi puteţi începe transferul. • Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult.

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer).

Dispozitiv Source (Sursă)

110

Buton Start Transfer (Start transfer)

Pe calculator vor fi transferate toate imaginile care nu au fost transferate (setare implicită a ViewNX 2).


Conectarea la computer ViewNX 2 va porni automat când transferul s-a terminat (setare implicită a ViewNX 2). Imaginile transferate vor putea fi vizualizate.

Deconectarea aparatului foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru informaţii suplimentare despre ViewNX 2, consultaţi informaţiile ajutătoare din ViewNX 2 (A 112).

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos de încărcare are culoarea verde şi luminează intermitent rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto (A 113).

111


Conectarea la computer

C

Transferul imaginilor folosind fanta pentru carduri a calculatorului sau un cititor de carduri disponibil în comerţ

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă în fanta pentru cardul de memorie sau într-un cititor de carduri disponibil în comerţ este introdus un card de memorie, imaginile vor putea fi transferate folosind „Nikon Transfer 2”, programul de transfer al imaginilor integrat în ViewNX 2. • Cardul de memorie utilizat trebuie să fie compatibil cu cititorul de carduri sau cu orice alt dispozitiv de citire a cardurilor. • Pentru a transfera imaginile, introduceţi cardul de memorie în cititorul de carduri sau în fanta pentru carduri şi urmaţi indicaţiile de la pasul 4 (A 110). • Pentru a transfera pe un calculator imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie să fie mai întâi copiate pe cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 93).

D

Pornirea manuală a programelor ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2

Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ViewNX 2 > ViewNX 2. De asemenea, cu un clic dublu pe pictograma comenzii rapide ViewNX 2 de pe desktop va porni şi programul ViewNX 2. Mac OS X Deschideţi directorul Applications (Aplicaţii), deschideţi în următoarea ordine directoarele Nikon Software > ViewNX 2 şi faceţi dublu clic pe pictograma ViewNX 2. De asemenea, cu un clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock va porni şi programul ViewNX 2. Faceţi clic pe Transfer (Transfer) din ecranul ViewNX 2 pentru a deschide Nikon Transfer 2.

D

Vizualizarea informaţiilor din ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2)

Pentru informaţii suplimentare referitoare la ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea imaginilor panoramice folosind Panorama Maker 5

• Utilizaţi o serie de imagini capturate în modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 62) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker 5. • Puteţi instala programul Panorama Maker 5 pe computer utilizând pachetul software furnizat pe discul CD ViewNX 2. • După finalizarea instalării, urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a porni programul Panorama Maker 5. Windows Selectaţi meniul Start > All Programs (Toate programele) > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5. Mac OS X Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea programului Panorama Maker 5, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în programul Panorama Maker 5.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo” (A 146) pentru mai multe informaţii.

112


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Indicator luminos încărcare În tabelul următor este prezentată starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la computer. Indicator luminos Descriere încărcare Luminează rar intermitent Acumulatorul se încarcă. (verde) Acumulatorul nu se încarcă. Dacă indicatorul luminos de încărcare nu Stins mai luminează intermitent rar (verde) şi se stinge în timp ce indicatorul luminos de aparat pornit este aprins, încărcarea s-a terminat. • Temperatura ambientală nu este adecvată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C - 35 °C. • Cablul USB nu este conectat corect sau acumulatorul este defect. Pâlpâie (verde) Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dacă pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 136) din meniul aparatului foto aţi selectat Auto (Automat) (setare implicită) şi dacă aparatul este conectat la calculator folosind cablul USB furnizat, acumulatorul din aparatul foto poate fi încărcat automat în funcţie de capacitatea de alimentare a calculatorului. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A 108) şi „Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A 109) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte ca aparatul foto să afişeze limba şi înainte de a defini data şi ora în aparatul foto (A 18). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A 124) s-a consumat, data şi ora trebuie trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conectarea la computer. În acest caz, utilizaţi adaptorul CA de încărcare EH-68P (A 14) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se va opri şi aparatul foto se poate închide. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Încărcarea acumulatorului prin conectarea la computer poate dura mai mult decât încărcarea folosind un adaptor CA de încărcare EH-68P. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer 2. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se va opri automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile, setările, modul de alimentare şi de alocare ale computerului, poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

113


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile cu PictBridge (A 161) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima imaginile fără a utiliza un computer. Urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima imaginile. Fotografiaţi Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi imaginile pentru imprimare şi numărul de copii utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 84)

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A 115)

Imprimaţi imaginile una câte una (A 116)

Imprimaţi mai multe imagini (A 117)

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62D (comercializat separat), COOLPIX S5100 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce încălzirea sau defectarea aparatului foto.

D

114

Tipărirea imaginilor

Pe lângă imprimarea imaginilor transferate pe un computer de pe imprimanta personală şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea imaginilor salvate pe cardul de memorie: • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi imaginile şi numărul corespunzător de copii utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare (A 84).


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

4

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Aparatul foto va fi deschis automat. Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) va fi afişat pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2). 1

2

Print selection

15/11 2010

NO. 32 32

B

Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Selectaţi pentru Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 136) din meniul de setare al aparatului foto opţiunea Off (Oprit) şi reconectaţi cablul.

115


Conectarea la imprimantă

Imprimarea imaginilor una câte una După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 115), urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima o imagine. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege imaginea dorită şi apăsaţi pe butonul k.

Print selection

15/11 2010

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

2

Selectaţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe butonul k.

NO. 32 32

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

3

Alegeţi numărul dorit de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

4

Exit

4

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. A4 100×150 mm 4×6 in. Exit

116


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Start print (Începere tipărire) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

7

Imprimarea începe. Când imprimarea s-a terminat, pe monitor va fi din nou afişat ecranul de selectare a imprimării din pasul 1.

Printing 002 / 004

Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k.

Cancel

Număr curent de copii/ număr total de copii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Exit

Imprimarea mai multor imagini După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 115), urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima mai multe imagini.

1

Când este afişat ecranul Print selection (Imprimare selecţie), apăsaţi pe butonul d. Va fi afişat ecranul Print menu (Meniu de tipărire).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Exit

117


Conectarea la imprimantă

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. A4 100×150 mm 4×6 in. Exit

4

Selectaţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi pe butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Exit

Print selection (Imprimare selecţie) Selectaţi imaginile (până la 99) şi numărul de Print selection 10 copii pentru fiecare dintre acestea (până la nouă). • Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru 1 1 3 a selecta imaginile şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat. • Imaginile selectate pentru imprimare pot fi Back identificate după marcajul bifă (y) şi după numărul care indică numărul de copii care va fi imprimat. Dacă nu s-a specificat niciun număr de copii pentru imaginile respective, selecţia se va anula. • Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea în cadru întreg sau spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat. • Dacă ecranul din dreapta este afişat, selectaţi Print selection Start print (Începere tipărire) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe tipărirea. 0 1 0 prints Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de Start print imprimare. Cancel Exit

118


Conectarea la imprimantă Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) Print all images 0 1 8 prints

Start print Cancel Exit

DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi imaginile pentru care a fost creată o ordine de imprimare folosind opţiunea Print set (Set imprimare) (A 84). • Dacă pe ecran este afişată fereastra din dreapta, selectaţi Start print (Începere tipărire) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima imagini, apăsaţi din nou pe butonul k.

DPOF printing 0 1 0 prints Start print View images Cancel Exit

View images

10

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Este imprimată o copie pentru fiecare din imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Dacă pe ecran este afişată fereastra din dreapta, selectaţi Start print (Începere tipărire) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Back

5

Imprimarea începe. Când imprimarea s-a terminat, pe monitor va fi din nou afişat meniul de imprimare de la pasul 2. Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k.

Printing 002 / 010

Cancel

Număr curent de copii/ număr total de copii

C

Paper Size (Format hârtie)

Aparatul foto este compatibil cu următoarele formate de hârtie: Default (Implicită) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta conectată la aparatul foto), 3,5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Vor fi afişate doar formatele acceptate de imprimantă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) din meniul pentru formatul hârtiei.

119


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Meniu setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 122

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. Date (Dată)

A 123

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţie. Monitor settings (Setări monitor)

A 126

Reglaţi setările privind afişarea informaţiilor despre fotografii şi luminozitatea monitorului. Date imprint (Imprimare dată)

A 128

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Imprimaţi data şi ora fotografierii pe imagini. Vibration reduction (Reducere vibraţii)

A 129

Selectaţi dacă doriţi sau nu să activaţi reducerea vibraţiilor. Motion detection (Detectare mişcare)

A 130

Activează sau dezactivează funcţia de detectare a mişcării, care reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto în imaginile statice. AF assist (Asistenţă AF)

A 131

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF. Digital zoom (Zoom digital)

A 131

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Sound settings (Setări sunet)

A 132

Reglaţi setările sunetului. Auto off (Oprire automată)

A 133

Definiţi durata de timp care trece înainte ca monitorul să se închidă pentru a economisi energie. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

A 134

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limba)

A 135

Alegeţi limba utilizată pentru afişajul aparatului foto. Video mode (Modul video)

A 135

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. Charge by computer (Încărcare de la computer)

A 136

Selectaţi dacă încărcaţi sau nu acumulatorul aparatului foto atunci când îl conectaţi la un computer folosind cablul USB. Blink warning (Avertizare clipire)

A 137

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu feţele care au clipit, la fotografierea folosind funcţia detectare faţă.

120


Meniu setare A 139

Reset all (Resetare totală) Restabiliţi valorile implicite ale setărilor aparatului foto.

A 141

Firmware version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului setare

1

Apăsaţi pe butonul d. Dacă butonul d a fost apăsat în modul scenă, apăsaţi pe selectorul multiplu (A 9) J pentru a afişa filele.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu J. Selectarea filei este activată.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z.

Set up

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Se afişează meniul.

Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection

Exit

4

Apăsaţi pe K sau pe k. Elementele din meniul de setare care pot fi selectate. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a aplica setările (A 9). Pentru a ieşi din meniul de setare, apăsaţi pe butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

Set up Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Motion detection Exit

121


Meniu setare

Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. None (Niciunul) (setare implicită) Aparatul foto intră în modul fotografiere sau redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

122

COOLPIX Aparatul foto afişează un ecran de întâmpinare şi apoi intră în modul de fotografiere sau de redare. Select an image (Selectarea fotografie) Afişează o imagine selectată pentru ecranul de întâmpinare. La aşarea ecranului de selectare a imaginii, selectaţi o imagine (A 89) şi apăsaţi pe butonul k. • Deoarece imaginea selectată este salvată de aparatul foto, aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului chiar dacă imaginea originală a fost ştearsă. • Imaginile capturate folosind pentru Image mode (Mod imagine) (A 37) opţiunea P 3968 × 2232, iar copiile create la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mică utilizând funcţia imagine mică (A 99) sau tăiere (A 100) nu pot fi selectate.


Meniu setare

Date (Dată) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Date (Dată)

Reglaţi ceasul aparatului foto. Date (Dată) DMY (ordinea în care ziua, luna şi anul sunt afişate) Date D

M

Y

15

11

2010

15

30

Exit

Edit

Time zone (Fus orar) w Home time zone (Fus orar local) poate fi definit, iar funcţia oră de vară poate fi activată sau dezactivată. Dacă destinaţia călătoriei (x) este selectată, diferenţa de timp (A 125) dintre fusul local de la destinaţie şi cel de acasă (w) va fi calculată automat, iar data şi ora regiunii selectate vor fi salvate. Acest lucru poate fi util atunci când călătoriţi.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Folosiţi selectorul multiplu pentru a defini data şi ora în ecranul pentru dată. • Selectaţi un element: apăsaţi pe K sau J (schimbă între D (zi) , M (lună), Y (an), ore, minute, DMY (ordinea în care ziua, luna şi anul sunt afişate)). • Editaţi elementul selectat: apăsaţi pe H sau I. • Finalizarea modificărilor setărilor: selectaţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k sau pe K (A 19).

Selectarea fusului orar de destinaţie

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Time zone (Fus orar) şi apăsaţi pe butonul k. Va fi afişat ecranul Time zone (Fus orar).

Date

15/11/2010 15:30

Date Time zone Exit

2

Selectaţi x Travel destination (Destinaţie) şi apăsaţi pe butonul k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone

15/11/2010 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

123


Meniu setare

3

Apăsaţi K. Se afişează ecranul cu destinaţia călătoriei.

Time zone

15/11/2010 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

4

Pentru a alege fusul orar de la destinaţia spre care călătoriţi, apăsaţi J sau K.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă se utilizează ora vară, apăsaţi pe H pentru a activa funcţia corespunzătoare. W se afişează în partea de sus a monitorului şi ceasul intern al aparatului foto este dat înainte cu o oră. Apăsaţi pe I pentru a dezactiva ora de vară. Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica fusul orar de destinaţie. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

10:30

–05:00

E DT: N e w Yo r k To r o n t o Lima

Back Time zone

15/11/2010 10:30 E DT: N e w Yo r k To r o n t o, L i m a Home time zone Travel destination Exit

B

Notă despre acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de către acumulatorul acestuia. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este introdus în aparatul foto sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w Home time zone (Fus orar local)

• Pentru a selecta fusul orar local, selectaţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a schimba fusul orar local, selectaţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi parcurgeţi paşii 3 şi 4.

C

Ora de vară

Când ora de vară începe sau se termină, activaţi sau dezactivaţi funcţia oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

D 124

Imprimarea datei pe imagini

Activaţi opţiunea de imprimare a datei din Date imprint (Imprimare dată) (A 128) din meniul de setare după ce aţi definit data şi ora. Dacă opţiunea Date imprint (Imprimare dată) este activată, imaginile vor fi salvate cu data fotografierii inscripţionată pe ele.


Meniu setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru fusurile orare care nu sunt enumerate mai jos, definiţi ora locală pentru ceasul intern al aparatului foto folosind opţiunea Date (Dată).

UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

Alaska, Anchorage

+3

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4.5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

New Delhi

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

–9

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

125


Meniu setare

Monitor Settings (Setări monitor) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Monitor settings (Setări monitor)

Definiţi opţiunile de mai jos. Photo info (Info foto) Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. ➝ (A 127) Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

126

Brightness (Luminozitate) Alegeţi una dintre cele cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.


Meniu setare

Photo Info (Info foto) Select dacă pe monitor vor fi afişate sau nu informaţiile despre fotografii. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele afişate pe monitor, consultaţi „Monitorul” (A 6). Mod fotografiere

Mod redare 15/11/2010 15:30 0004.JPG

4/

9

Auto info (Info auto) (setare implicită)

4

Setările şi indicaţiile curente de utilizare sunt afişate ca şi în cazul Show info (Prezentare info) de mai sus. Dacă timp de câteva secunde nu este efectuată nicio operaţie, afişajul va fi schimbat cu cel afişat în cazul selectării setării Hide info (Ascundere info). Informaţiile se vor afişa din nou la efectuarea următoarei operaţii.

Hide info (Ascundere info)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Show info (Prezentare info)

15/11/2010 15:30 0004.JPG

Framing grid (Reţea de încadrare)

9

Pe lângă informaţiile afişate la selectarea setării Auto info (Info auto) de mai sus, este afişată o reţea care ajută la încadrarea fotografiilor în modul A (automat). În alte moduri de fotografiere sunt afişate numai informaţiile afişate la selectarea setării Auto info (Info auto).

4/

4

Setările şi indicaţiile de utilizare curente sunt afişate ca şi în cazul setării Auto info (Info auto) de mai sus.

127


Meniu setare

Date Imprint (Imprimare dată) (Imprimarea datei şi a orei) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi înregistrate direct în imagini la fotografiere, permiţând ca informaţiile să fie imprimate chiar şi de imprimantele care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare a informaţiilor (A 86). Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

15.11.2010

f

Date (Dată) Data este imprimată pe imagini.

S

Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate pe imagini.

k Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe imagini.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A 6). Totuşi, dacă se selectează Off (Oprit), nu va fi afişată nicio pictogramă.

B

Note privind imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot fi imprimate pe imagini după ce acestea au fost capturate. • Data nu poate fi imprimată în următoarele situaţii: - Imaginile capturate în modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă). - Filme • Datele imprimate atunci când pentru Image mode (Mod imagine) (A 37) este selectată opţiunea O 640 × 480 pot fi dificil de citit. Dacă pentru imprimarea datei selectaţi pentru Image mode (Mod imagine) opţiunea N 1024 × 768 sau o valoare mai mare. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în opţiunea Date (Dată) din meniul de setare (A 18, 123).

C 128

Date Imprint (Imprimare dată) şi Print Set (Set imprimare)

Când imprimaţi pe imprimante compatibile DPOF care suportă imprimarea datei şi a informaţiilor fotografiei, data şi informaţiile pot fi imprimate fără ca acestea să fie inscripţionate, utilizând setările din opţiunea Print set (Set imprimare) (A 84).


Meniu setare

Vibration Reduction (Reducere vibraţii) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Vibration reduction (Reducere vibraţii)

g

On (Pornit) (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată. La reducerea tremuratului, aparatul foto detectează şi ia în calcul mişcările de panoramare. Dacă aparatul foto panoramează pe orizontală, de exemplu, funcţia de reducere a vibraţiilor va elimina numai tremuratul pe verticală. Dacă aparatul foto panoramează pe verticală, funcţia de reducere a vibraţiilor va viza exclusiv tremuratul pe orizontală.

k Off (Oprit) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de reducere a vibraţiilor pot fi confirmate pe monitorul aparatului la fotografiere (A 6, 23). Dacă se selectează Off (Oprit), nu va fi afişată nicio pictogramă.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Reduce efectele tremuratului aparatului foto în timpul fotografierii. Reducerea vibraţiilor va corecta în mod eficient neclarităţile, cauzate de mişcările uşoare ale mâinii care determină tremuratul aparatului foto, care apar în general la fotografierea cu zoom şi la viteze mici de declanşare. Efectele tremuratului aparatului sunt reduse la înregistrarea filmelor şi sunt amplificate la realizarea fotografiilor statice. Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii, selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit).

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după ce aparatul foto este pornit sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi ca imaginea de pe monitor să se stabilizeze înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele mişcării aparatului foto în anumite situaţii.

129


Meniu setare

Motion Detection (Detectare mişcare) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Motion detection (Detectare mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto când fotografiaţi imagini statice. U

Auto (Automat) (setare implicită)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare se măresc automat pentru a reduce neclarităţile. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • La declanşarea bliţului • În modul A (automat), dacă opţiunea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 43) este blocată • În modul A (automat), dacă pentru opţiunea Continuous (Continuu) aţi selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 42) • În următoarele moduri de scenă: Sports (Sport) (A 55), Night portrait (Portret de noapte) (A 55), Night landscape (Peisaj de noapte) (A 57), Fireworks show (Spectacol artificii) (A 60) şi Backlighting (Iluminare fundal) (A 60) • Este selectat modul urmărire subiect. k Off (Oprit) Detectarea mişcării nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de detectare a mişcării pot fi confirmate pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 6, 23). Pictograma de detectare a mişcării are culoarea verde dacă aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi măreşte viteza de declanşare. Dacă se selectează Off (Oprit), nu va fi afişată nicio pictogramă.

B

130

Note referitoare la detectarea mişcării

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Dacă este prea întuneric, sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia Detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Imaginile capturate folosind funcţia detecţie mişcare pot avea un aspect puţin „granulat”.


Meniu setare

AF Assist (Asistenţă AF) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF, care ajută la efectuarea operaţiei de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat. Auto (Automat) (setare implicită)

Off (Oprit) Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare slabă.

Digital Zoom (Zoom digital) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dispozitivul de iluminare asistenţă AF va fi utilizat pentru a ajuta la efectuarea operaţiunii de focalizare în cazul în care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acţiune de aproximativ 3,5 m în poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi rază de acţiune de aproximativ 1,5 m în poziţia maximă de zoom cu telefotografie. Reţineţi că în cazul utilizării unor moduri scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă.

On (Pornit) (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea butonului control zoom spre g (i) se declanşează zoomul digital (A 25). Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile în care se înregistrează filme).

B

Note privind zoomul digital

• Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Dacă în modul scenă se selectează Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) - Este selectat modul portret inteligent. - Este selectat modul urmărire subiect. - Dacă Continuous (Continuu) este selectat pentru Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) • Dacă se foloseşte zoomul digital, atunci valoarea Metering (Măsurare) este fixată la Center-weighted (Central-evaluativ).

131


Meniu setare

Sound Settings (Setări sunet) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

132

Selectaţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Când opţiunea On (Pornit) este selectată, se va auzi un singur bip când operaţiunile se încheie cu succes, două bipuri când aparatul foto focalizează subiectul şi trei bipuri când se detectează o eroare. Va fi redat, de asemenea, sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Selectaţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Sunetul de declanşare nu poate fi auzit în următoarele situaţii, chiar dacă opţiunea On (Pornit) este selectată. • Dacă pentru Continuous (Continuu) este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) • Dacă se selectează Sports (Sport) sau Museum (Muzeu) în modul scenă • Dacă On (Pornit) se selectează pentru Blink proof (Ochi deschişi) în meniul portret inteligent


Meniu setare

Auto Off (Oprire automată) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Auto off (Oprire automată)

Dacă pentru o anumită perioadă de timp, nu se efectuează nicio operaţie, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul veghe (A 17). Selectaţi durata de timp care trebuie să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe din 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

C

Dacă monitorul s-a închis pentru a economisi energie

• Dacă aparatul foto este în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent. • Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • Dacă indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent, apăsând pe unul dintre următoarele butoane, monitorul se va redeschide. ➝ Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A, butonul c sau butonul b (înregistrare film)

C

Note privind funcţia de oprire automată

Durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este definită se fixează în următoarele situaţii: • La aşarea unui meniu: dacă pentru oprirea automată este selectată una din următoarele opţiuni 30 s sau 1 min, aceasta va fi extinsă la trei minute. • În timpul redării diapozitivelor: până la 30 de minute • Când adaptorul CA EH-62D este conectat: 30 de minute

133


Meniu setare

Format Memory (Formatare memorie)/Format Card (Formatare card) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) este afişată în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK?

Format No Exit

Formatarea unui card de memorie Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) va fi afişată în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK?

Format No Exit

B

134

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat imaginile importante pe un computer înainte de a formata. • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S5100.


Meniu setare

Language (Limba) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Language (Limba)

Selectaţi una dintre cele 24 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Cehă

Video Mode (Modul video) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Video mode (Modul video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Selectaţi una dintre opţiunile NTSC şi PAL.

135


Meniu setare

Charge by Computer (Încărcare de la computer) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Charge by computer (Încărcare de la computer)

Selectaţi dacă acumulatorul introdus în aparatul foto va fi încărcat în timp ce acesta este conectat la un computer prin intermediul cablului USB (A 113). Auto (Automat) (setare implicită) Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în acesta va fi încărcat automat utilizând energie furnizată de computer. Off (Oprit) Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când acesta este conectat la un computer.

B

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat la conectarea aparatului foto la o imprimantă, chiar dacă aceasta este compatibilă cu standardul PictBridge. • Dacă opţiunea Auto (Automat) este selectată pentru Charge by computer (Încărcare de la computer), este posibil ca imprimarea imaginilor prin conectarea directă a aparatului foto la unele imprimante să nu poată fi realizată. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi apoi pornit, opriţi aparatul foto şi scoateţi cablul USB. Selectaţi pentru Charge by computer (Încărcare de la computer) opţiunea Off (Oprit) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

136


Meniu setare

Blink Warning (Avertizare clipire) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Blink warning (Avertizare clipire)

On (Pornit) Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puţin unul dintre subiecţii umani să fi clipit într-o imagine capturată folosind funcţia detectare faţă, pe monitor va fi afişat ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Faţa subiectului uman care ar fi putut clipi la acţionarea declanşatorului este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, verificaţi imaginea şi decideţi dacă trebuie să capturaţi o altă imagine sau nu. Consultaţi „Utilizarea ecranului Blink Warning (Avertizare clipire)” (A 138) pentru mai multe informaţii. Off (Oprit) (setare implicită) Avertizarea clipire nu este activată.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Alegeţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit la fotografierea folosind funcţia detectare faţă (A 47) în următoarele moduri. • Modul A (automat) (dacă se selectează Face priority (Prioritate faţă) (A 45) pentru opţiunea mod zonă AF). • Dacă în modul scenă se selectează Scene auto selector (Selector automat scene) (A 52), Portrait (Portret) (A 54) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 55).

Note privind avertizare clipire

Mesaje de avertizare la clipire nu funcţionează dacă pentru Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt definite setări continue.

137


Meniu setare

Utilizarea ecranului Blink Warning (Avertizare clipire) Dacă ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?), prezentat în partea dreaptă, este afişat pe monitor, vor fi disponibile operaţiile prezentate mai jos. Aparatul foto va reveni automat în modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Funcţie Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

138

Măriţi faţa care a clipit detectată Trecerea la redarea în cadru întreg

Buton g (i) f (h)

Exit

Descriere Rotiţi butonul control zoom spre g (i). Rotiţi butonul de zoom spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, apăsaţi pe J sau K pentru a muta afişajul la o altă faţă.

Selectarea feţei care va fi afişată Ştergea imaginii

Did someone blink?

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Trecerea în modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.


Meniu setare

Reset All (Resetare totală) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Reset all (Resetare totală)

Dacă se selectează Reset (Resetare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile elementare de fotografiere Opţiune

Auto (Automat)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Off (Oprit)

Macro mode (Modul macro) (A 33)

Off (Oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 34)

0.0

Shooting Menu (Meniu fotografiere) Opţiune

Valoare implicită

Image mode (Mod imagine) (A 37)

I 4000 × 3000

White balance (Balans de alb) (A 39)

Auto (Automat)

Metering (Măsurare) (A 41)

Matrix (Matrice)

Continuous (Continuu) (A 42)

Single (Unic)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 43)

Auto (Automat)

Color options (Opţiuni culoare) (A 44)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 45) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 48)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Flash mode (Modul bliţ) (A 30)

Valoare implicită

Auto (Automat) Single AF (AF unic)

Mod scenă Opţiune

Valoare implicită

Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 51)

Scene auto selector (Selector automat scene)

Ajustarea nuanţelor în modul Alimente (A 59)

Center (Centru)

139


Meniu setare

Meniul Smart Portrait (Portret inteligent) Opţiune

Valoare implicită

Skin softening (Estompare piele) (A 66)

Normal

Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 66)

On (Pornit)

Blink proof (Ochi deschişi) (A 66)

Off (Oprit)

Meniul Subject Tracking (Urmărire subiect) Opţiune Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 69) Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) (A 69)

Full-time AF (AF permanent) On (Pornit)

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 104) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 105)

Valoare implicită HD 720p (1280 × 720) Single AF (AF unic)

Meniu setare Opţiune Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 122) Photo info (Info foto) (A 126) Brightness (Luminozitate) (A 126) Date imprint (Imprimare dată) (A 128)

Valoare implicită None (Niciunul) Auto info (Info auto) 3 Off (Oprit)

Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129)

On (Pornit)

Motion detection (Detectare mişcare) (A 130)

Auto (Automat)

AF assist (Asistenţă AF) (A 131)

Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A 131)

On (Pornit)

Button sound (Sunet buton) (A 132)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 132)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A 133)

1 min

Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 136)

Auto (Automat)

Blink warning (Avertizare clipire) (A 137)

140

Valoare implicită

Off (Oprit)


Meniu setare

Others (Altele) Opţiune Paper size (Format hârtie) (A 116, 117)

Valoare implicită Default (Implicită)

Interval între cadre pentru Slide show (Prezentare diapozitive) (A 87)

3s

Firmware Version (Versiune firmware) Butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M Firmware version (Versiune firmware)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

• Selectarea opţiunii Reset all (Resetare totală) implică, de asemenea, ştergerea numărului curent al fişierului (A 146) din memorie. Numerotarea va continua începând de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor de la „0001”, ştergeţi toate imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie (A 29) înainte de a selecta Reset all (Resetare totală). • Următoarele setări ale meniului vor rămâne neafectate dacă meniurile sunt resetate folosind Reset all (Resetare totală). Shooting menu (Meniu fotografiere): predefinire manuală a datelor (A 40) capturate pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Date (Dată) (A 123), Language (Limba) (A 135) şi Video mode (Modul video) (A 135)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto. CO O L P I X S 5100 Ve r. x . x

Back

141


Întreţinerea aparatului foto

Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi aparatul uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi aparatul

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi se pot defecta uşor. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, luaţi măsurile necesare pentru a evita rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Întreţinerea aparatului foto

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele salvate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, aşezaţi aparatul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a îl expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi aparatul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt salvate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

142


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Acumulatorul

Întreţinerea aparatului foto

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. • Înainte de utilizare încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C şi 35 °C. • Atunci când încărcaţi aparatul COOLPIX S5100 utilizând adaptorul CA de încărcare EH-68P sau un computer, este posibil ca la temperaturi ambientale cuprinse între 45 °C şi 60 °C să scadă capacitatea de încărcare. • Acumulatorul nu trebuie să fie încărcat la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 60 °C. • Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat şi funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să se micşoreze. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria de pe bornele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie să fie depozitat într-un loc răcoros în care temperatura ambientală este cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional atunci când nu este utilizat. Dacă acumulatorul rămâne instalat, vor fi consumate cantităţi infime de energie din acesta, chiar şi dacă nu este utilizat. Acest lucru poate cauza consumarea rapidă a acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii acesteia. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional, puneţi acumulatorul în carcasa furnizată şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă a duratei de funcţionare a unui acumulator încărcat complet şi utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL10. • Înlocuiţi acumulatorul atunci când acesta nu mai poate fi încărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

143


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea cu degetele a componentelor din sticlă. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare circulară care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare pentru obiective disponibil în comerţ.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi un dispozitiv cu aer comprimat pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine aflate interiorul aparatului foto pot provoca defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Depozitare Întreţinerea aparatului foto

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • În apropierea unor echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10 °C sau peste 50 °C • În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

144

Note despre monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile salvate utilizând produsul nu vor fi afectate. • La încadrarea unor subiecte strălucitoare, pe monitor se pot vedea dungi albe sau colorate de lumină. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pătare”, apare atunci când o lumină extrem de intensă vine în contact cu senzorul de imagine; aceasta este o caracteristică a senzorilor de imagine şi nu indică o funcţionare defectuoasă. Pata poate avea inclusiv forma unei decolorări parţiale pe monitor în timpul fotografierii. Aceasta nu apare în imagini capturate de aparatul foto decât în cazurile filmelor şi al imaginilor realizate cu opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) selectată pentru Continuous (Continuu). Atunci când fotografiaţi în aceste moduri, vă recomandăm să evitaţi subiecţii strălucitori precum soarele, lumina solară reflectată şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul are un sistem de iluminare de fundal tip LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să pâlpâie, contactaţi reprezentantul autorizat de service de Nikon.


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL10

Adaptor CA de încărcare Adaptor CA de încărcare EH-68P* Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-63 Adaptor CA EH-62D Conectarea EH-62D

Adaptor CA Verificaţi dacă aţi introdus corect cablul adaptorului CA în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o parte din cablu nu a fost introdus în cameră, capacul se poate strica în timp ce este închis. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu audio/video

Cablu audio video EG-CP14

* Pentru utilizarea în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism.

Carduri de memorie aprobate

Card de memorie SD

Card de memorie SDHC 2

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

TOSHIBA

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Panasonic

2 GB1

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

Lexar

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Note tehnice şi index

Următoarele carduri de memorie card memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu categoria de viteză 6. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu nivele mai mici ale clasei de viteză.

1

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2 GB. 2 Compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu SDHC. • Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus.

145


Denumirea fişierelor de imagine/sunet şi a folderelo Imaginilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. D SC N 00 0 1 . J P G Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice şi index

146

Imagini statice (ataşament notă vocală inclus) şi filme originale

DSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii retuşate rapid, copii D-Lighting şi copii pe care s-a folosit funcţia Estompare piele (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Extensie (indică formatul fişierului) Imagini statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

• Fişierele sunt salvate în dosare denumite folosind un număr de director urmat de un element de identificare: „P_” plus o secvenţă formată din trei cifre pentru imaginile capturate în modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex. „101P_001”; A 62) şi „NIKON” pentru toate celelalte imagini (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar ajunge la 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi imaginea la care sunt ataşate. • Fişierele copiate folosind Copy (Copiere) > Selected images (Imagini selectate) sunt copiate în dosarul curent, unde li se alocă noi numere de fişier în ordine crescătoare începând de la cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere) > All images (Toate imaginile) copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu vor fi schimbate, dar numerele dosarelor vor fi alocate în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de pe suportul de destinaţie (A 93). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de imagini; dacă dosarul curent conţine deja 200 de imagini, atunci când se capturează o nouă imagine, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de imagini, sau o imagine este numerotată cu 9999, nu se mai poate captura nicio fotografie decât după formatarea (A 134) memoriei interne sau a cardului de memorie sau după introducerea unui nou card de memorie.


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe ecranul monitorului, precum şi soluţii pentru rezolvarea acestora. Afişaj

Problema

O (luminează intermitent) Ceasul nu este setat.

A

Soluţia Definiţi data şi ora.

123

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

12, 14

N Battery exhausted. (Baterie consumată.)

Battery exhausted. (Baterie consumată.)

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

12, 14

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi aşteptaţi ca bateria să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent rapid. După 17 ce indicatorul luminează intermitent timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

Q (● luminează intermitent şi are culoarea roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

26, 27 46

P Please wait for the camera to finish recording. (Vă rugăm să aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când salvarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când salvarea este încheiată.

Împingeţi comutatorul de protejare scriere în poziţia „scriere”.

21

u Comutatorul protejare Memory card is write scriere este în poziţia protected. (Cardul de memorie „blocare”. este protejat la scriere.) P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.) P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.)

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă bornele sunt curate. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

Note tehnice şi index

B

145 20 20

147


Mesaje de eroare Afişaj P Card is not formatted. Format card? (Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?) Yes (Da) No (Nu) u Out of memory. (Memorie insuficientă.)

Problema

A

Soluţia

Formatarea şterge toate datele salvate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi Cardul de memorie nu a selectat No (Nu) şi că aţi efectuat copii după fost formatat pentru a fi toate imaginile care trebuie păstrate înainte 21 utilizat cu COOLPIX de a formata cardul de memorie. Pentru a S5100. formata cardul de memorie, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k.

Cardul de memorie este plin.

Eroare la salvarea fotografiei.

• Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergerea imaginilor. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

37 29, 106 20 20 134

Introduceţi un nou card de Aparatul foto nu mai are memorie sau formataţi cadrul intern 146 numere de fişier. de memorie sau cardul de memorie.

Imaginea nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele imagini nu pot fi înregistrate ca ecran de întâmpinare. • Imaginile capturate folosind pentru Image mode (Mod imagine) 122 setarea P 3968 × 2232 • Imaginile reduse la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mici prin decupare sau prin editare imagine mică

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi imaginile de la destinaţie.

P Sound file cannot be saved. (Fişierul de sunet nu poate fi salvat.)

La acest fişier nu puteţi ataşa o notă vocală.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Selectaţi o imagine capturată folosind acest aparat foto.

u A blink was detected in the picture just taken. (În timp ce fotografia a fost executată a fost detectată o clipire.)

Unul sau mai mulţi subiecţi din acest portret au clipit la realizarea fotografiei.

Verificaţi imaginea în modul redare.

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

Imaginea selectată nu poate fi editată.

• Selectaţi imaginile care suportă funcţia de editare. • Filmele nu pot fi editate.

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.) Note tehnice şi index

148

29 – 92

66, 70

94 –


Mesaje de eroare Afişaj u Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Problema

Eroare. Timpul a expirat Selectaţi cardul de memorie în timpul salvării filmului cu o viteză mai mare de pe un card de memorie. scriere.

În memoria internă sau pe cardul de memorie nu este nicio imagine.

20

• Scoateţi cardul de memorie 20 din aparatul foto pentru a reda imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto. • Pentru a copia imaginile din 93 memoria internă pe cardul de memorie, apăsaţi pe butonul d. Va fi afişată o copie a ecranului, iar imaginile din memoria internă pot fi copiate pe cardul de memorie.

Categoria selectată în modul sortare automată Selectaţi categoria care nu conţine nicio conţine imagini sortate. imagine.

79

Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

Nu sunt disponibile N imagini pentru o All images are hidden. (Toate prezentare de imaginile sunt ascunse.) diapozitive.

87

N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Imaginea este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

88

N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

125

P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.)

Fişierele care nu sunt create cu acest aparat foto.

Note tehnice şi index

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine datele unor imagini.)

A

Soluţia

149


Mesaje de eroare Afişaj Lens error (Eroare obiectiv) Q

Problema Eroare obiectiv.

P Eroare apărută în timpul Opriţi aparatul foto şi Communications error comunicării cu imprimanta. reconectaţi cablul USB. (Eroare comunicaţii) System error (Eroare sistem) Q PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

A

Soluţia

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi 22 vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. 115

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă 12, 17 contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Eroare imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Continuare) şi – apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

Note tehnice şi index

PR Hârtia de dimensiuni Printer error: check paper specificate nu a fost (Eroare imprimantă: încărcată în imprimantă. verificaţi hârtia)

Încărcaţi hârtia respectivă, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocare hârtie)

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper În imprimanta nu este (Eroare imprimantă: lipsă încărcată hârtie. hârtie)

Încărcaţi hârtia respectivă, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Eroare cerneală.

PR Cerneală este la un nivel Printer error: out of ink scăzut sau cartuşul de (Eroare imprimantă: cerneală este gol. lipsă cerneală)

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Resume (Continuare) – şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula imprimarea.

S-a produs o eroare cauzată de fişierul imagine.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

150


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista uzuală de probleme înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problema

A

Cauza/Soluţia

• Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Verificaţi toate conexiunile. • În meniul de setare opţiunea Off (Oprit) este selectată pentru Charge by computer (Încărcare de la computer). • La încărcarea acumulatorului prin conectarea Acumulatorul introdus în aparatului foto la un computer, încărcarea se va opri aparatul foto nu poate fi la închiderea aparatului foto. încărcat. • La încărcarea acumulatorului prin conectarea aparatului foto la un computer, încărcarea se va opri la întreruperea calculatorului (repaus), iar aparatul foto se poate închide. • În funcţie de specificaţiile computerului, de setările şi de starea acestuia poate fi imposibilă încărcarea acumulatorului aparatului foto prin conectarea la computer.

12

Aparatul foto nu poate fi pornit.

• Acumulatorul este gol. • În timp ce capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie este deschis, aparatul foto nu va putea fi pornit. • Aparatul foto nu poate fi pornit în timp ce este conectat la o priză de curent folosind adaptorul CA de încărcare.

22 12

17 8, 11, 17

Monitorul nu afişează nimic.

• Aparatul foto este oprit. • Modul stare de veghe pentru economisire de energie: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul A, pe butonul c sau pe butonul b (înregistrare film). • Dacă becul bliţului luminează intermitent, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate folosind un cablu audio/video. • Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

126 144

• • • •

22 133 143 14

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

Acumulatorul este gol. Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. Acumulatorul este rece. Aparatul foto se închide dacă adaptorul CA de încărcare este conectat în timp ce aparatul foto este pornit. • Aparatul foto se închide dacă se deconectează cablul USB care-l conectează la un computer sau la o imprimantă. Reconectaţi cablul USB.

113 113 –

14

31 109

Note tehnice şi index

Monitorul este dificil de citit.

14 136

107

109, 111, 115

151


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

• Dacă nu s-a setat ceasul intern al aparatului foto, la înregistrarea fotografiilor şi a filmelor indicatorul „dată nesetată” va lumina intermitent. Imaginile şi filmele înregistrate înainte de setarea ceasului intern sunt datate Data şi ora înregistrării nu cu „00/00/0000 00:00” respectiv „01/01/2010 00:00”. sunt corecte. Definiţi ora şi data corectă folosind opţiunea Date (Dată) din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat pentru a regla cât mai corect ora şi resetaţi conform necesităţilor.

A 18, 123

123

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Prezentare info).

126

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibil.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

18, 123

Data nu este imprimată pe • Modul de fotografiere actual este un mod care nu fotografii chiar şi dacă opţiunea suportă Date imprint (Imprimare dată). Date imprint (Imprimare • Nu se poate imprima data pe filme. dată) este activată.

128

Note tehnice şi index

La deschiderea aparatului foto este afişat ecranul pentru definirea Bateria ceasului intern este consumată, toate setările au 18, datei şi a orei. fost restabilite la valorile implicite. 124 Resetarea setărilor aparatului foto. Monitorul se închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul luminează intermitent timp de 17 trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare conform indicaţiilor de mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja salvate nu vor fi afectate.

152


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Problema Nicio imagine nu este capturată la apăsarea declanşatorului.

Cauza/Soluţia • Când aparatul foto se află în modul redare, apăsaţi pe butonul A, pe butonul de declanşare sau pe butonul b (înregistrare film). • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului luminează intermitent, bliţul se încarcă.

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. Aparatul foto nu poate focaliza. • Din meniul de setare selectaţi pentru AF assist (Asistenţă AF) opţiunea Auto (Automat). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

A 8, 28 10 22 31 27 131 17 30 129, 130 42 32

Pe monitor sunt vizibile dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Pătarea se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. La fotografierea folosind pentru Continuous (Continuu) opţiunea Multi-shot 16 42, 144 (Declanşare multiplă 16) şi la înregistrarea filmelor, se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice.

În imaginile făcute folosind bliţul apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Setaţi setarea modului bliţ la W (oprit).

Bliţul nu se declanşează.

• Modul bliţ este setat la W (oprit). • S-a selectat modul scenă cu care bliţul nu funcţionează. • În meniul portret inteligent opţiunea On (Pornit) este selectată pentru Blink proof (Ochi deschişi). • Este activată o altă funcţie care restricţionează bliţul.

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor. 102

Zoomul digital nu poate fi folosit.

• Din meniul de setare selectaţi pentru Digital zoom (Zoom digital) opţiunea Off (Oprit). • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Dacă este selectat modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte). - Dacă fotografiaţi în modul portret inteligent. - Dacă fotografiaţi în modul urmărire subiect. - Dacă Continuous (Continuu) este selectat pentru Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

31 30 54 66

Note tehnice şi index

Imaginile sunt neclare.

• Utilizaţi bliţul. • Activaţi funcţiile reducere vibraţie sau detectare mişcare. • Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografiere). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

49 131 52, 54, 55 64 67 42

153


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Este activată o altă opţiune care restricţionează Image mode (Mod imagine).

49

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

În meniul de setare opţiunea Off (Oprit) este selectată pentru Sound settings (Setări sunet) > Shutter sound (Sunet declanşare). Nu se aude niciun sunet la unele setări şi moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează On (Pornit).

132

54-61, 131

Imaginile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

144

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb sau nuanţa nu sunt ajustate corect.

39, 59

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

• Subiectul este întunecat, deci viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul poate fi redus prin: 30 - Utilizarea bliţului. - Specificarea unei setări de sensibilitate ISO 43 mai mici. 57 • La fotografierea peisajelor nocturne folosind modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene) sau Night landscape (Peisaj de noapte), zgomotul poate apărea în imaginile capturate dacă aparatul foto este ţinut în mână. În aceste cazuri, se recomandă folosirea unui trepied.

Note tehnice şi index

În meniul de setare, opţiunea Off (Oprit) este selectată pentru AF assist (Asistenţă AF). Este posibil ca Dispozitivul iluminare asistenţă dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu lumineze, în AF nu se aprinde. funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Auto (Automat).

Imaginile sunt prea întunecate (subexpunere).

Imaginile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

154

Cauza/Soluţia

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

Modul bliţ este setat la W (oprit). Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Creşteţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat în fundal. Selectaţi modul scenă Backlighting (Iluminare fundal) sau selectaţi pentru modul bliţ opţiunea X (bliţ de umplere). • La fotografierea peisajelor nocturne folosind modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene) sau Night landscape (Peisaj de noapte), imaginile capturate pot fi întunecate dacă aparatul foto este ţinut în mână. În aceste cazuri, se recomandă folosirea unui trepied.

30 24 30 34 43 30, 60

Reglaţi compensarea expunerii.

34

• • • • • •

57


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Cauza/Soluţia

La fotografierea cu V (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) poate fi Rezultate neaşteptate atunci aplicată funcţia de eliminare a efectului de ochi când modul bliţ este setat la roşii chiar şi în zonele care nu sunt afectate de V (automat cu reducere ochi efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă cu roşii). excepţia modului Night portrait (Portret de noapte) şi selectaţi o altă setare pentru bliţ cu excepţia V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou. Tonurile feţei nu sunt estompate.

• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate. • Utilizaţi Skin softening (Estompare piele) din meniul de redare pentru fotografiile care conţin patru sau mai multe feţe.

Salvarea fotografiilor durează.

Salvarea fotografiilor poate dura şi mai mult în următoarele situaţii. • Când este activată funcţia de reducere a zgomotului • Când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii) • Când în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii

30, 55

65 98

31 31 54, 55, 66

Problema

Fişierul nu poate fi redat.

Imaginea nu poate fi mărită.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

A

Cauza/Soluţia • Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • COOLPIX S5100 nu poate reda filme înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital. Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, a imaginilor mici sau a imaginilor care au fost tăiate la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică. • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor capturate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor realizate folosind alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

– 106

Note tehnice şi index

Redare

– 106 91

155


Localizarea defecţiunilor Problema

Funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, imagine mică sau decupare nu pot fi utilizate.

Imaginile nu sunt afişate pe televizor.

Imaginile salvate nu sunt afişate în modul sortare automată.

Note tehnice şi index

Nikon Transfer 2 nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Cauza/Soluţia • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru imaginile capturate folosind pentru Image mode (Mod imagine) setarea P 3968 × 2232. • Selectaţi imaginile care pot fi retuşate folosind funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, fotografie mică sau decupare. • Aparatul foto nu poate edita imaginile capturate cu alte aparate. • Din meniul de setare selectaţi Video mode (Modul video) corect. • Memory contains no images. (Pe cardul de memorie nu există imagini.) Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă.

A 106 37 94 94 135 20

• Imaginea dorită a fost sortată într-o altă categorie, nu în categoria afişată în prezent. • Imaginile salvate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S5100 sau fotografiile copiate folosind opţiunea Copy (Copiere) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Este posibil ca imaginile salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise de un computer. • Puteţi adăuga, în total, până la 999 de imagini şi filme în fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja, în total, 999 de fotografii sau filme, nu mai pot fi adăugate imagini sau filme noi.

78

• • • • • •

17 22 109 – 108 112

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi cerinţele sistemului. Computerul nu este setat să pornească automat Nikon Transfer 2. Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de asistenţă cuprinse în ViewNX 2.

79 – 79

Este posibil ca unele imprimante compatibile cu PictBridge să nu afişeze ecranul de pornire PictBridge, iar Nu se afişează ecranul de imprimarea fotografiilor să nu se poată realiza dacă din pornire PictBridge atunci când meniul de setare aţi selectat opţiunea Auto (Automat) 136 aparatul foto este conectat la o pentru Charge by computer (Încărcare de la imprimantă. computer). Setaţi pentru Charge by computer (Încărcare de la computer) opţiunea Off (Oprit) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

156


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Imaginile care vor fi imprimate nu sunt afişate.

• Memory contains no images. (Pe cardul de memorie nu există imagini.) Înlocuiţi cardul de memorie. 20 • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima imaginile din memoria internă.

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Formatul hârtiei nu se poate selecta din aparatul foto în situaţiile următoare,chiar dacă se imprimă pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge: • Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie 116, specificat de aparatul foto. 117 • Imprimanta selectează automat formatul – hârtiei.

Note tehnice şi index

157


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S5100 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală f/-număr Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii Focalizarea automată (AF) Zonă focalizare (de la obiectiv) Selecţie zonă focalizare Monitor

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare Suport Sistem fişier Formate fişier

Dimensiune imagine (pixeli)

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

158

Aparat foto digital compact 12,2 milioane 1/2,3 in. tip CCD; cca. 12,39 milioane număr total pixeli 5× zoom optic, obiective NIKKOR 5,0-25,0mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 28-140 mm în format 35mm [135]) f/2.7–6.6 7 elemente în 6 grupuri Până la 2× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de cca. 280 mm în format 35mm [135]) Deplasare obiectiv AF detectare contrast • [W]: cca. 45 cm - ∞, [T]: cca. 70 cm - ∞ • Modul macro: cca. 2 cm - ∞ (poziţie unghi larg) Prioritate faţă, automat (selecţie automată pentru 9 zone), manual cu 99 de zone de focalizare, centru 6,7 cm (2,7 in.), cca. 230.000 puncte, TFT LCD cu strat antireflexie şi 5 nivele de reglare luminozităţii Cca. 100% orizontală şi 100% verticală Cca. 100% orizontală şi 100% verticală Memorie internă (cca. 32 MB), card de memorie SD/SDHC Compatibil cu DCF, Exif 2.2 şi DPOF Imagini statice: JPEG Fişiere sunet (notă vocală): WAV Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG) • 12M (Ridicat) [4000 × 3000P] • 12M [4000 × 3000] • 8M [3264 × 2448] • 5M [2592 × 1944] • 3M [2048 × 1536] • PC [1024 × 768] • VGA [640 × 480] • 16:9 [3968 × 2232] • ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Auto (creştere automată de la ISO 100 la 1600) • Rază fixă automată (de la ISO 100 la 400, de la 100 la 800)


Specificaţii Expunere Măsurare Control expunere Rază (Mod A (automat)) Declanşator

Viteză

Limbi disponibile

Surse de alimentare Timp de încărcare Durată de funcţionare a acumulatorului (EN-EL10) Montură trepied Dimensiuni (L × Î × G) Greutate

[W]: de la 0,5 la 6,0 m [T]: de la 0,7 la 2,5 m Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP Pot fi selectate din NTSC şi PAL Ieşire audio/video (A/V); I/O intrare/ieşire digitală (USB) Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL10 (inclus în pachet) Adaptor CA EH-62D (comercializat separat) Cca. 3 ore (dacă utilizaţi adaptorul c.a. de încărcare EH-68P şi dacă acesta este descărcat)

Note tehnice şi index

Diafragmă Rază Autodeclanşator Bliţ încorporat Interval (cca.) (Sensibilitate ISO: Automat) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video Terminal I/O

Matrice cu 224 de segmente, central-evaluativ Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi compensarea expunerii (–2,0 - +2,0 EV în paşi de 1/3 EV) [W]: –1,1 - +16,4 EV [T]: 1,5 - 19 EV (valori ale expunerii obţinute cu ajustarea automată a sensibilităţii ISO convertită la valorile ISO 100) Declanşator mecanic cu acţionare electronică • 1/1500 -8 s (dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este selectată opţiunea 100, 200, 400) • 1/1500 -2 s (dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este selectată opţiunea 800) • 1/1500 -1 s (dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este selectată opţiunea Auto (Automat), 1600, 3200) • 4 s (modul scenă Fireworks show (Spectacol artificii)) Filtru ND cu selecţie controlată electronic (–3 AV) 2 paşi (f/2.7 şi f/7.6 [W]) Poate fi selectată una dintre următoarele variante: 10 şi 2 secunde

Imagini statice*: cca. 200 de cadre Filme: cca. 1 h 40 min (HD 720p) 1/4 (ISO 1222) Cca. 97,1 × 56,9 × 21,6 mm (exclusiv proiecţiile) Cca. 132 g (inclusiv acumulatorul şi cardul de memorie SD)

159


Specificaţii Mediu de operare Temperatură Umiditate

0 - 40 °C Mai puţin decât 85 % (fără condens)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL10 complet încărcat, utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Calculate pe baza standardelor Asociaţiei Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat pentru fiecare cadru, bliţ acţionat pentru fiecare fotografie, modul imagine utilizat I 4000 × 3000. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil litiu-ion EN-EL10 Tip Capacitate nominală Temperatură de operare Dimensiuni (L × Î × G) Greutate

Acumulator reîncărcabil litiu-ion CC 3,7 V, 740 mAh 0 - 40 °C Cca. 31,5 × 39,5 × 6 mm Cca. 15 g (fără cutia acumulatorului)

Adaptor CA de încărcare EH-68P

Note tehnice şi index

Putere consumată nominală Capacitate nominală Putere nominală Temperatură de operare Dimensiuni (L × Î × G) Greutate

B 160

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,065-0,04 A 6,5–9,6 VA CC 5,0 V, 0,5 A 0 - 40 °C EH-68P: cca. 55 × 22 × 65 mm EH-68P: cca. 60 g

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea imaginilor din ordinile de imprimare salvate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: acest aparat foto acceptă formatul de fişier imagine interschimbabil (Exif) versiunea 2.2 pentru aparate foto digitale, un standard care permite ca informaţiile salvate în imagine să fie utilizate pentru reproducerea color optimă atunci când imaginile sunt tipărite folosind imprimante compatibile cu Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de partenerii din industria producătoare de aparate foto digitale şi imprimante, permiţând transmiterea directă a fotografiilor la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

161


Index Simboluri

Note tehnice şi index

162

R 63 j Ajutor 51 A Auto mode (Modul automat) 22 n Autodeclanşator 32 d Buton 9, 10, 36, 83, 121 k Buton (Aplică selecţia) 9 b Buton (înregistrare film) 8 A Buton mod fotografiere 8 l Buton ştergere 9, 29, 92, 106 c Buton redare 8, 28 o Exposure compensation (Compensare expunere) 34 m Flash mode (Modul bliţ) 30 f (Larg) 25 p Macro mode (Modul macro) 33 z Meniul Setup (Setare) 120 C Mod List by date (Listare după dată) 81 c Mod redare 28 C Mod scenă 51 F Modul Auto sort (Sortare automată) 78 F Modul Smart portrait (Portret inteligent) 64 s Modul Subject tracking (Urmărire subiect) 67 h Redare miniaturi 72, 74 g (Tele) 25 i Zoom redare 75

A Accesorii opţionale 145 Acumulator 12, 14, 124 Acumulator reîncărcabil 145 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12, 14, 145 Adaptor CA 145 Adaptor CA de încărcare 14, 145 AF area mode (Mod zonă AF) 45 AF assist (Asistenţă AF) 131 Afişare calendar 74 Afişare miniaturi 72 Alimentare 17, 18, 22 Auto (Automat) 30, 39 Auto mode (Mod automat) 22 Auto off (Oprire automată) 133

Autofocus mode (Mod focalizare automată) 48, 69, 105 AVI 146

B Bec bliţ 31 Black-and-white (Alb-negru) 44 Blink proof (Ochi deschişi) 66 Blink warning (Avertizare clipire) 137, 138 Bliţ de umplere 30 Bliţ oprit 30 Blocare focalizare 46 Brightness (Luminozitate) 126 BSS 42 Buclă pentru curea aparat foto 5 Buton declanşare 8, 11, 26 Buton înregistrare film 8 Button sound (sunet buton) 132

C Cablu audio/video 107, 145 Cablu USB 109, 115, 145 Cameră acumulator 5 Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 12, 20 Capac conector 5 Capac obiectiv 4 Capacitate a memoriei 22 Card de memorie 20, 145 Center-weighted (Central-evaluativ) 41 Charge by computer (Încărcare de la computer) 136 Close-up (Prim-plan) k 58 Cloudy (Noros) 39 Color options (Opţiuni culoare) 44 Computer 108 Comutator de alimentare 8, 17, 18, 22 Conector ieşire USB/audio/video 107, 108, 109, 115 Continuous (Continuu) 42 Control zoom 8, 25, 106 Copie imagine 93 Copiere imagini 93 Copy (Copiere) n 60


Index Curea 11 Cyanotype (Filtru cyan) 44

D Date (Dată) 18, 123 Date imprint (Imprimare dată) 128 Daylight (Lumină zi) 39 Decupare 100 Delete (Ştergere) 29, 92, 106 Diferenţă orară 125 Difuzor 4 Digital zoom (Zoom digital) 25, 131 Dimensiune imagine 37 D-Lighting 97 DPOF 161 DPOF print (Imprimare DPOF) 119 DSCN 146 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 57

Fotografiere 22, 24, 26 FSCN 146 Full-time AF (AF permanent) 48, 105

H HD 720p 104 Help (Ajutor) 51 Histogramă 34, 71

I

F

Î

Face Detection (Detectare faţă) 47 Face priority (Prioritate faţă) 45 Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) 69 Fantă card de memorie 20 Fireworks show (Spectacol artificii) m 60 Firmware Version (Versiune firmware) 141 Fixed range auto (Auto rază fixă) 43 Flash (Bliţ) 30, 39 Flash mode (Modul bliţ) 30, 31 Fluorescent 39 Focalizare 26, 45 Focalizarea automată 33, 48, 105 Food (Alimente) u 59 Formatare memorie internă 134 Formatarea 21, 134 Formatarea cardului de memorie 21, 134

Încărcător 14, 145 Încărcător acumulator 16, 145 Înregistrarea filmelor 101

E

J

Note tehnice şi index

EH-68P 14 EN-EL10 12, 14 Exposure compensation (Compensare expunere) 34 Extensie 146

Identificator 146 Iluminare fundal o 60 Image mode (Mod imagine) 37, 38 Imprimantă 114 Imprimare 116 Imprimare directă 114 Incandescent 39 Indicator focalizare 6 Indicator luminos aparat pornit 8, 17, 18, 22 Indicator luminos autodeclanşator 32, 65 Indicator luminos încărcare 5, 15, 113 Indicator memorie internă 23 Informaţii despre fotografiere 71 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 31, 43

Jack intrare audio/video 107 JPG 146

L Landscape (Peisaj) c 54 Language (Limbă) 135 Lungime film 104

M Macro mode (Mod macro) 33 Matrix (Matrice) 41

163


Index

Note tehnice şi index

Mărire 25 Memorie internă 20 Meniu film 103 Meniu setare 120 Meniul List by date (Listare după dată) 82 Meniul Smart portrait (portret inteligent) 66 Meniul sortare automată 80 Meniul Subject Tracking (urmărire subiect) 69 Metering (Măsurare) 41 Microfon 4 Micşorare 25 Mod listare după dată 81 Mod redare 28 Mod scenă 51, 54 Mod Subject tracking (Urmărire subiect) 67 Modul sortare automată 78 Monitor 6, 144 Monitor settings (Setări monitor) 126 Montură trepied 5, 159 Motion detection (Detectare mişcare) 130 Movie options (Opţiuni film) 104 Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 42 Museum (Muzeu) l 59

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 57 Night Portrait (Portret de noapte) e 55 Nikon Transfer 2 108, 109 Nivel compresie 37 Nivel încărcare acumulator 22 Număr de expuneri rămase 22, 38 Nume dosar 146 Nume fişier 146

O Obiectiv 4, 158 Opţiune dată set imprimare 85, 86 Ora de vară 18, 124

164

P Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 61, 62 Panorama Maker 5 108, 112 Paper size (Format hârtie) 116, 117 Party/indoor (Petrecere/interior) f 56 Photo info (Info foto) 126 PictBridge 114, 161 Plajă Z 56 Playback menu (Meniu redare) 83 Portrait (Portret) b 54 Preset manual (Presetare manuală) 40 Print (Imprimare) 84, 117 Print set (Set imprimare) 84 Protect (Protecţie) 88

Q Quick retouch (Retuşare rapidă) 96 QVGA 104

R Redare 28, 72, 74, 75, 92, 106 Redare cadru întreg 28, 70 Redare film 106 Reducere ochi roşii 30, 31 Reset all (Resetare totală) 139 Rotate image (Rotire imagine) 90 RSCN 146

S Scene auto selector (Selector automat scene) x 52 Selector cea mai bună fotografiere 42 Selector multiplu 9 Self-timer (Autodeclanşator) 32 Sepia 44 Shooting menu (Meniu fotografiere) 36 Shutter sound (Sunet declanşare) 132 Sincronizare lentă 30 Single (Unic) 42 Single AF (AF unic) 48, 105 Skin softening (Estompare piele) 66, 98 Slide show (Prezentare diapozitive) 87


Index Small picture (Imagine mică) 99 Smart portrait mode (Mod portret inteligent) 64 Smile timer (Cronometru zâmbet) 66 Sound settings (Setări sunet) 132 Sport d 55 SSCN 146 Standard color (Culoare standard) 44 Sunset (Asfinţit) h 57

T Televizor 107 Thumbnail playback (Redare miniaturi) 72 Time zone (Fus orar) 123, 125 TV 107

V

W WAV 146 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 122 White balance (Balans de alb) 39

Note tehnice şi index

Valoarea diafragmei 26 VGA 104 Vibration reduction (Reducere vibraţii) 129 Video mode (Mod video) 135 ViewNX 2 108, 112 Viteză de declanşare 26 Vivid color (Culoare intensă) 44 Voice memo (Notă vocală) 91 Volum 92, 106

Z Zăpadă z 56 Zăvor acumulator 12 Zoom optic 25 Zoom redare 75

165


Index

Note tehnice Ĺ&#x;i index

166


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa CT0G01(Y5)

6MM840Y5-01

Manual de utilizare Nikon S5100  
Manual de utilizare Nikon S5100  
Advertisement