Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP0B01(Y5)

6MM764Y5-01

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logourile SD şi SDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială.

• HDMI, logoul şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.

AVC Patent Portfolio License Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C. Vizitaţi http://www.mpegla.com.


Introducere

Primii paşi Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Editarea fotografiilor

Înregistrarea şi redarea filmelor

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Întreţinerea aparatului foto

Note tehnice şi index

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA de încărcare, deconectaţi adaptorul CA de încărcare şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA de încărcare poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA de încărcare în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi adaptorul CA de încărcare/adaptorul CA, nu uitaţi să-l deconectaţi. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (inclus). Încărcaţi acumulatorul introdus în aparatul foto conectând adaptorul CA de încărcare EH-68P/EH-68P (AR) (inclus). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • La transportarea acumulatorului, reaşezaţi capacul pe borne. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea. • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi adaptorul CA de încărcare Păstraţi-l uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi conectorul şi nu vă apropiaţi de adaptorul CA de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul USB, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau adaptorul CA de încărcare cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de 1 m distanţă faţă de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea. La utilizarea aparatului întrun spital, respectaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de acest aparat foto pot afecta sistemele electronice ale avionului sau instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru a fi colectat separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol indică faptul că acest acumulator trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toţi acumulatorii, indiferent dacă sunt sau nu marcaţi cu acest simbol, sunt concepuţi pentru a fi colectaţi separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază................................................................................................................................ 8 Butonul A (mod fotografiere).......................................................................................................................8 Butonul c (redare) ..............................................................................................................................................8 Butonul b (înregistrare film)...........................................................................................................................8 Selectorul multiplu rotativ ................................................................................................................................9 Butonul d...........................................................................................................................................................10 Comutarea între file ...........................................................................................................................................10 Afişaje de ajutor ....................................................................................................................................................11 Butonul de declanşare......................................................................................................................................11 Fixarea curelei aparatului foto .....................................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................12 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................13 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................14 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................17 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................18 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................20 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................20

vi


Cuprins Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat) ............................. 22 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) ..............................22 Indicatoare afişate în modul A (automat)..........................................................................................23 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................24 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................25 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................26 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................28 Redarea fotografiilor (Mod redare) ...........................................................................................................28 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................28 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................30 Setarea modului bliţ...........................................................................................................................................30 Efectuarea fotografiilor cu Self-timer (Autodeclanşator) ......................................................32 Macro Mode (Modul macro) ............................................................................................................33 Reglarea luminozităţii (Exposure compensation (compensare expunere)) ...................34

Mai multe despre fotografiere...................................................................................................... 35 Selectarea unui mod de fotografiere............................................................................................35 Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat)) ........................................36 A Image Mode (Mod imagine) (calitate imagine/dimensiune imagine)....................37 B White balance (Balans de alb) (Ajustarea nuanţei) ..............................................................39 G Metering (Măsurare)................................................................................................................................41 C Continuous (Continuu) .........................................................................................................................42 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) ....................................................................................................43 F Color options (Opţiuni culoare).......................................................................................................44 G AF Area Mode (Modul zonă AF).......................................................................................................45 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) .........................................................................48 Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan .............................................................49 Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) ...................................................................51 Selectarea unui mod scenă...........................................................................................................................51 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) .............................................................................52 Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) .............................54 Fotografierea pentru panoramă.................................................................................................................61 Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)............................63 Meniul portret inteligent.................................................................................................................................65 Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect) .........................................66 Meniul Urmărire subiect..................................................................................................................................68

vii


Cuprins Mai multe despre redare................................................................................................................. 69 Operaţiuni în modul redare cadru întreg....................................................................................69 Afişarea informaţiilor despre histogramă şi fotografiere.............................................................70 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor .......................................................71 Afişare calendar.....................................................................................................................................................73 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................74 Selectarea unui mod de redare.......................................................................................................75 Găsirea fotografiilor în modul Sortare automată .....................................................................76 Vizualizarea fotografiilor în modul Sortare automată ...................................................................76 Operaţiuni în modul sortare automată..................................................................................................78 Meniul sortare automată.................................................................................................................................78 Vizualizarea fotografiilor după dată (List by Date (Listare după dată)) ............................79 Selectarea unei date în modul Listare după dată............................................................................79 Operaţiuni în modul Listare după dată..................................................................................................80 Meniuri Listare după dată...............................................................................................................................81 Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)..................................................................82 a Print Set (Set imprimare) (crearea unei ordini de imprimare DPOF).........................83 b Slide Show (Prezentare diapozitive)..............................................................................................86 c Delete (Ştergere) (Ştergerea mai multor fotografii) ............................................................87 d Protect (Protecţie).....................................................................................................................................89 f Rotate Image (Rotire fotografie) .....................................................................................................89 E Note vocale...................................................................................................................................................90 h Copy (Copiere) (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie).................92

Editarea fotografiilor ........................................................................................................................ 93 Funcţii de editare .................................................................................................................................93 Editarea fotografiilor...........................................................................................................................95 k Quick Retouch (Retuşare rapidă): îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei.......95 I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului ................................................96 e Skin Softening (Estompare piele): Estomparea tonurilor pielii.....................................97 g Small Picture (Imagine mică): Redimensionarea fotografiilor.......................................98 a Decupare: Crearea unei copii decupate.....................................................................................99

Înregistrarea şi redarea filmelor .................................................................................................100 Înregistrarea filmelor ....................................................................................................................... 100 Meniu film ............................................................................................................................................................. 102 D Movie Options (Opţiuni film).......................................................................................................... 103 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ....................................................................... 104 Redarea filmului................................................................................................................................. 105 Ştergerea filmelor ............................................................................................................................................. 105

viii


Cuprins Conectarea la televizoare, computere şi imprimante ........................................................106 Conectarea la TV................................................................................................................................ 106 Conectarea la computer................................................................................................................. 108 Înainte de a conecta aparatul foto......................................................................................................... 108 Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator ................................................ 109 Încărcarea în timpul conectării la computer.................................................................................... 113 Conectarea la imprimantă ............................................................................................................. 114 Conectarea aparatului foto la o imprimantă ................................................................................... 115 Imprimarea fotografiilor una câte una ................................................................................................ 116 Imprimarea mai multor fotografii........................................................................................................... 117

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto...................................................................120 Meniu setare ....................................................................................................................................... 120 a Menus (Meniuri)...................................................................................................................................... 122 c Welcome screen (Ecran de întâmpinare)................................................................................ 123 d Date (Dată)................................................................................................................................................. 124 e Monitor Settings (Setări monitor)................................................................................................ 127 f Date Imprint (Imprimare dată) (Imprimarea datei şi orei) ............................................ 128 g Vibration Reduction (Reducere vibraţii)................................................................................... 129 U Motion Detection (Detectare mişcare)..................................................................................... 130 h AF Assist (Asistenţă AF) ...................................................................................................................... 131 u Digital Zoom (Zoom digital) .......................................................................................................... 131 i Sound Settings (Setări sunet)......................................................................................................... 132 k Auto Off (Oprire automată) ............................................................................................................. 133 l Format Memory (Formatare memorie)/m Format Card (Formatare card) ....... 134 n Language (Limba) ................................................................................................................................. 135 H TV Settings (Setări TV) ........................................................................................................................ 135 V Charge by Computer (Încărcare de la computer) ............................................................. 136 d Blink Warning (Avertizare clipire) ................................................................................................. 137 p Reset All (Resetare totală) ................................................................................................................. 139 r Firmware Version (Versiune firmware) .................................................................................... 141

ix


Cuprins Întreţinerea aparatului foto .........................................................................................................142 Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto ................................. 142 Curăţarea................................................................................................................................................................ 144 Stocare..................................................................................................................................................................... 144

Note tehnice şi index .....................................................................................................................145 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 145 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 145 Nume fişier imagine/sunet şi dosar............................................................................................ 146 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 147 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 151 Specificaţii............................................................................................................................................ 157 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 160 Index ...................................................................................................................................................... 161

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S6000. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual.

A

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt afişate cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele situri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătorul pentru acumulatoarele, adaptoarele CA şi adaptorul CA de încărcare) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKONIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local autorizat Nikon. Sigiliul holografic: identifică acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.

Introducere

• Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind drepturile de autor. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile drepturilor de autor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru opţiunea Select an image (Selectare fotografie) în setarea Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 123). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

1 2

3

4

5

6

7

9

8

Capac obiectiv închis Control zoom ........................................................ 25 f : larg ............................................................ 25 g : tele............................................................. 25 1 h : redare miniaturi......................... 71, 73 i : zoom redare ........................................ 74 j : ajutor........................................................ 11

4 Microfon (stereo)......................................90, 100

2 Buton declanşare........................................ 11, 26

8 Obiectiv....................................................... 144, 157

3

4

Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit............................................... 17, 133

5 Bliţ încorporat........................................................30 6

Indicator luminos autodeclanşator..........32 Dispozitiv iluminare asistenţă AF ...........131

7 Difuzor.............................................................91, 105 9 Capac obiectiv


Componentele aparatului foto

1

2 3 4 5 Introducere

14 6

7

8

9 10 11

15

12 13

16

17

18

19

20

1 Monitor.................................................................6, 23

11 Buton k (aplică selecţia)................................. 9

2 Selector multiplu rotativ....................................9

12 Buclă pentru curea aparat foto.................. 11

3 Buton A (mod fotografiere) ..................8, 35

13 Buton c (redare) ................................. 8, 28, 75

4 Buton b (înregistrare film)...................8, 100

14 HDMI conector mini .......................................106

Indicator luminos încărcare............... 15, 113 Bec bliţ.......................................................................31

15 HDMI capac conector....................................106

5

6 Montură trepied

16

Conector ieşire USB/audio/video ....................................................... 14, 106, 109, 115

7 Buton d .........................10, 36, 82, 102, 121

17 Capac conector ................... 14, 106, 109, 115

8 Buton l (ştergere).................. 28, 29, 91, 105

18 Zăvor acumulator........................................12, 13

9 Zăvorul capacului .......................................12, 20

19 Cameră acumulator .......................................... 12

Capac compartiment acumulator/ 10 fantă card de memorie............................12, 20

20 Fantă card de memorie.................................. 20

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (elementele afişate în realitate variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatoarele care apar pe monitor în timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (A 127).

Fotografiere 5

4 32

10

1

2

2 3

6 7 8 9

31 30 29

28 27 26 25 24

10 11 12

+1.0 1600

13 1/250

F 3.7

23

17

999

14

16 999 9999

1m00s 1m00s

15

22 21 20 19 18 a b Mod fotografiere*....................... 22, 51, 63, 66 17 Diafragmă ................................................................26 Macro mode (Modul macro) .......................33 18 Zonă focalizare (automat)......................26, 45 Indicator zoom .............................................25, 33 Zonă focalizare (pentru manual sau 19 centru)........................................................................45 Indicator focalizare.............................................26 20 Zonă focalizare (prioritate faţă)...........45, 63 Indicator AE/AF-L................................................62 Zonă focalizare Flash mode (Modul bliţ) .................................30 21 (mod urmărire subiect)....................................66 Indicator încărcare acumulator..................22 22 Zonă de măsurare central-evaluativă.....41 Pictograma Reducere vibraţii........... 23, 129 23 Viteză de declanşare..........................................26 Pictograma detecţie mişcare............ 23, 130 24 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)........31, 43 Indicator „dată nesetată”.................. 124, 147 25 Valoare compensare expunere ..................34 Pictograma Destinaţia călătoriei.............124 26 Skin softening (Estompare piele) ..............65 Date imprint (Imprimare dată) ................ 128 27 Smile timer (Cronometru zâmbet) ...........65 Movie options (Opţiuni film).....................103 28 Pictogramă Ochi deschişi...............................65 Image mode (Mod imagine)........................37 29 Color options (Opţiuni culoare) .................44 (a) Număr de expuneri rămase (imagini 30 Mod Balans alb .....................................................39 15 statice) ..............................................................22 31 Mod declanşare continuă..............................42 (b) Lungime film .............................................100 32 Indicator autodeclanşator .............................32 16 Indicator memorie internă............................23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* Diferă în funcţie de modul de fotografiere curent.

6


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 5 1 17 16 15

19 18

2 3

4 6

15/05/2010 12:00 9999.JPG

14 13

7 8 999/ 999

12 11

10

999/ 999 9999/9999

a

b

10 Indicator memorie internă ........................... 28

2 Oră înregistrare.....................................................18

11 Indicator redare filme.................................... 105

3 Pictogramă protejare........................................89

12 Ghid Listare după dată.................................... 79

4 Indicator volum......................................... 91, 105

13 Pictogramă Estompare piele....................... 97

Pictogramă de categorie în modul sortare automată1 ..............................................................76

14 Pictogramă set imprimare ............................ 83

6 Indicator încărcare acumulator..................22

16 D-Lighting pictograme................................... 96

7 Movie options (Opţiuni film)2 .................105 8 Image mode (Mod imagine)2 ....................37 9

2

9

1 Dată înregistrare ..................................................18

5

1

1m00s 1m00s

(a) Număr cadru curent/ număr total de cadre...............................28 (b) Lungime film .............................................105

15 Pictogramă Imagine mică............................. 98 17 Pictogramă Retuşare rapidă......................... 95 18 Indicator Notă vocală....................................... 91 19 Număr şi tip fişier............................................. 146

Este afişată pictograma categoriei selectate în modul sortare automată în modul redare. Diferă în funcţie de setările configurate în timpul fotografierii.

7


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi pe butonul A în modul redare pentru a intra în modul fotografiere. • Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi pentru a schimba modurile de fotografiere (A 35).

Butonul c (redare) • Apăsaţi pe butonul c în modul fotografiere pentru a intra în modul redare. • Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi pentru a schimba modurile de redare (A 75). • Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare.

Butonul b (înregistrare film) • Apăsaţi pe butonul b (înregistrare film) în modul de fotografiere pentru a porni înregistrarea filmului (A 100). Apăsaţi din nou pe butonul b (înregistrare film) pentru a opri înregistrarea filmului. • Apăsaţi pe butonul b (înregistrare film) în modul redare pentru a accesa modul fotografiere.

8


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu rotativ Introducere

Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu rotativ pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a aplica selecţiile. Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ în sus, în jos, la stânga sau la dreapta sau rotiţi-l pentru a selecta opţiuni sau apăsaţi pe butonul k (aplică selecţia).

Fotografiere Rotiţi pentru a selecta un element* Afişează meniul n (autodeclanşator) (A 32)

Afişează meniul m (modul bliţ) (A 30) Afişează ghidul o (compensare expunere) (A 34)

Fl a s h m o d e

Aplicare selecţie Afişează meniul p (modul macro) (A 33) * De asemenea, elementele se pot selecta apăsând pe selectorul multiplu rotativ în sus sau în jos.

Redare Selectare fotografii anterioare*

Afişează informaţii despre histogramă şi fotografiere (cu excepţia filmelor) (A 70)

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

4

1 0 0 N I KO N 0004.JPG

Selectare fotografii următoare* * De asemenea, fotografiile anterioare sau următoare se pot selecta prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

1/250

F 3.7

ISO

+1.0 100 4

4/

Ecranul meniului Deplasare evidenţiere în sus* Deplasare evidenţiere spre stânga* sau revenire la ecranul anterior

Deplasare evidenţiere spre dreapta* sau trecere la ecranul următor (aplicare selecţie)

Aplicare selecţie (trecere la ecranul următor) Deplasare evidenţiere în jos*

* De asemenea, evidenţierea se poate deplasa prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

C

Scene auto selector

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Notă despre selectorul multiplu rotativ

În acest manual, H, I, J şi K se utilizează, în unele situaţii, pentru a indica funcţionarea selectorului multiplu rotativ în sus, în jos, spre stânga şi spre dreapta.

9


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului modului selectat. • Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a naviga prin meniuri (A 9). • Selectaţi o filă din stânga pentru a deschide meniul filei selectate. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou pe butonul d. Este afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Afişează meniurile disponibile în modul curent

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options

Afişează meniul film (în modul fotografiere) Afişează meniul de setare

Exit

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit Este afişat când sunt disponibile mai multe elemente de meniu anterioare

Shooting menu

Autofocus mode

AF area mode Autofocus mode

Exit

Single AF Full-time AF

Exit

Selectaţi un element de meniu şi apăsaţi pe butonul k sau pe selectorul multiplu rotativ K pentru a trece la următorul set de opţiuni

Apăsaţi pe butonul k sau pe selectorul multiplu rotativ K pentru a aplica selecţia

Comutarea între file Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ J pentru a evidenţia fila

10

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H sau pe I pentru a selecta o filă, apoi apăsaţi fie pe butonul k, fie pe K

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Exit

Se afişează meniul selectat


Operaţiuni de bază

Afişaje de ajutor

White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Exit

Introducere

Rotiţi butonul control zoom în dreptul g (j) când M/L este afişat în partea de jos a ecranului de meniu, pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului spre g (j).

Back

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

Fixarea curelei aparatului foto

11


Primii paşi

Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator Li-ion EN-EL12 (inclus). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat (A 14).

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Primii paşi

Împingeţi zăvorul capacului spre partea Y (1) şi deschideţi capacul (2).

2

Introduceţi acumulatorul. Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–) aşa cum este descris pe etichetă la deschiderea camerei acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Închideţi capacul (1) şi împingeţi zăvorul capacului (2) spre Z.

12


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

B

Primii paşi

Opriţi aparatul foto (A 17) şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului.

Note privind acumulatorul

• Înainte de utilizare, trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la acumulator de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 143). • Dacă acumulatorul nu se va folosi pentru o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

13


Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul furnizat Li-ion EN-EL12 introdus în aparatul foto conectând adaptorul CA de încărcare EH-68P furnizat la aparatul foto prin intermediul cablului USB UC-E6 furnizat, şi apoi conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică.

1

Pregătirea adaptorului CA de încărcare EH-68P.

Primii paşi

Dacă s-a furnizat şi adaptor de priză*, conectaţi-l la priza adaptorului CA de încărcare. Împingeţi cu fermitate adaptorul de priză pentru a-l fixa. După conectare, încercarea de a scoate forţat adaptorul de priză poate duce la deteriorarea produsului. * Forma adaptorului de priză diferă în funcţie de ţara sau regiunea în care s-a achiziţionat aparatul foto.

Pentru clienţii din Argentina Dacă aparatul foto s-a achiziţionat în Argentina, forma adaptorului CA de încărcare EH-68P (AR) diferă faţă de cea a adaptoarelor livrate în alte ţări, iar adaptorul de priză nu este inclus. Treceţi la pasul 2. EH-68P (AR)

2

Verificaţi dacă s-a stins indicatorul luminos de aparat pornit şi s-a închis monitorul. Verificaţi dacă aţi introdus acumulatorul în aparatul foto (A 12) şi porniţi aparatul foto (A 17).

3

Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta adaptorul CA de încărcare la aparatul foto.

USB cablu

B 14

Conectarea cablului

Când conectaţi cablul, conectorul cablului trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul de la aparatul foto.


Încărcarea acumulatorului

4

Conectaţi adaptorul CA de încărcare la o priză electrică. Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar pentru a indica încărcarea acumulatorului.

Primii paşi

Un acumulator complet descărcat se încarcă în aproximativ patru ore.

În tabelul următor se explică starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la o priză electrică.

Indicator luminos încărcare

5

Descriere

Clipeşte rar (verde)

Acumulatorul se încarcă.

Oprit

Acumulatorul nu se încarcă. La terminarea încărcării, indicatorul luminos de încărcare nu mai este verde şi nu mai clipeşte, adică se stinge.

Clipeşte (verde)

• Temperatura ambientală nu este recomandată pentru încărcare. Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu este conectat corespunzător sau există o problemă cu acumulatorul. Deconectaţi cablul USB sau adaptorul CA de încărcare şi reconectaţi-le corespunzător sau schimbaţi acumulatorul.

Deconectaţi adaptorul CA de încărcare de la priza electrică şi apoi deconectaţi cablul USB.

15


Încărcarea acumulatorului

B

Note privind adaptorul CA de încărcare

Primii paşi

• Adaptorul CA de încărcare EH-68P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu se va utiliza cu altă marcă sau cu alt model de dispozitiv. • Înainte de utilizare, trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la adaptorul CA de încărcare de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 143). • EH-68P este compatibil cu prizele electrice de CA de 100-240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism. • Adaptorul CA de încărcare EH-68P se utilizează pentru încărcarea bateriilor introduse în aparatul foto. Aparatul foto nu se poate porni atunci când este conectat la o priză electrică cu adaptorul CA de încărcare. • Nu utilizaţi, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului CA de încărcare EH-68P sau a adaptorului CA prin USB. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

C

Sursa de alimentare cu CA

• Dacă se utilizează adaptorul CA EH-62F (disponibil separat; A 145), aparatul foto se alimentează de la o priză electrică şi se pot efectua şi reda fotografii. • Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA, cu excepţia adaptorului EH-62F. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

D

Încărcarea prin intermediul computerului sau a încărcătorului acumulatorului

• Când se conectează COOLPIX S6000 la un computer, se încarcă şi acumulatorul li-ion EN-EL12 (A 108, 136). • Acumulatorul li-ion EN-EL12 se mai poate încărca utilizând încărcătorul acumulatorului MH-65 (disponibil separat; A 145).

16


Încărcarea acumulatorului

Pornirea şi oprirea aparatului foto

C

Primii paşi

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 29).

Funcţia de economisire a energiei (Oprire automată)

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operaţiune, monitorul se va închide automat, aparatul foto va intra în modul veghe şi indicatorul luminos aparat pornit va clipi. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. • Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu se va efectua nicio operaţiune în modul fotografiere sau redare, aparatul foto va intra în modul veghe. • Dacă monitorul s-a închis în modul veghe (indicatorul luminos aparat pornit clipeşte), apăsaţi pe butonul următor pentru reactivarea acestuia. - Comutatorul de alimentare, butonul declanşator, butonul A, butonul c sau butonul b (înregistrare film) • Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Auto off (Oprire automată) (A 133) din meniul setare (A 120).

17


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege limba dorită şi apăsaţi pe butonul k. Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu rotativ, consultaţi „Selectorul multiplu rotativ” (A 9).

3

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Dacă s-a selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi definite.

Date Set time and date?

Yes No Cancel

4

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ J sau pe K pentru a selecta fusul dumneavoastră orar local (A 126) şi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Back

D

Oră de vară

Dacă ora de vară este activă, apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H în ecranul de selecţie al fusului orar afişat la pasul 4 pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea oră de vară este activată, W este afişat în partea de sus a monitorului. Pentru a opri opţiunea oră de vară, apăsaţi I.

London Casablanca

Back

18


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data şi ora.

Date

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H sau pe I pentru a edita elementul evidenţiat.

M

Y

01

2010

00

00 Edit

Apăsaţi pe J pentru a reveni la elementul anterior.

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k sau pe K. Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

Date D

M

Y

15

05

2010

15

Primii paşi

Apăsaţi pe K pentru a muta selecţia în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul)

D 01

10 Edit

D

Modificarea şi imprimarea datei şi orei

• Selectaţi Date (Dată) în elementul Date (Dată) (A 124) din meniu setare (A 120) pentru a modifica data şi ora curentă şi urmaţi procedura descrisă de la pasul 5. • Selectaţi Time zone (Fus orar) în elementul Date (Dată) din meniu setare pentru a modifica setările fusului orar şi ale orei de vară (A 124). • Pentru a imprima data pe imagine, activaţi opţiunea de imprimare a datei Date imprint (Imprimare dată) (A 128) în meniul de setare după ce aţi definit data şi ora.

19


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 32 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) amovibile (disponibile în comerţ; A 145). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie cu orientarea corectă spre dreapta până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi pe card (1) pentru a-l scoate parţial. Apoi cardul poate fi îndepărtat cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul înclinat (2).

20


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă se afişează mesajul din dreapta la pornirea aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 134). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.

Card is not formatted. Format card?

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Yes No

La formatarea cardului de memorie, folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, selectaţi Format (Formatare) şi apăsaţi pe butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S6000 (A 134).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

21


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat) Această secţiune descrie cum puteţi fotografia în modul A (automat), un mod automat, „vizează şi declanşează”, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. De asemenea, se va extinde obiectivul.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Treceţi la pasul 4 când se afişează A.

2

Apăsaţi pe butonul A pentru a afişa meniul fotografiere.

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege A şi apăsaţi butonul k.

Auto mode

Aparatul foto trece în modul A (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B

Acumulator aproape descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Battery exhausted (Baterie consumată).

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

8

Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase

22

Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 37).


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (automat)

Indicatoare afişate în modul A (automat) Pictograma detecţie mişcare Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto sunt reduse. Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

Indicator memorie internă Indică faptul că fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 32 MB). Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu se va mai afişa, iar imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

Movie options (Opţiuni film) Se afişează o opţiune de filmare pentru înregistrarea filmului (A 103). Apăsând pe butonul b (înregistrare film) se activează pornirea înregistrării filmului (A 100). Image mode (Mod imagine) Se afişează combinaţia între calitatea imaginii (compresie) şi dimensiunea imaginii. Setarea implicită este k 4320 × 3240.

• Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A 127). • Când monitorul a fost oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi următorul buton pentru a-l reactiva (A 133). - Comutatorul de alimentare, butonul declanşator, butonul A sau butonul b (înregistrare film)

D

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

8

Pictograma reducere vibraţii Reducerea vibraţiilor poate fi aplicată pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto.

Funcţiile disponibile în modul A (automat)

• Se poate regla modul bliţ (A 30), se pot aplica autodeclanşatorul (A 32), modul macro (A 33) şi compensarea expunerii (A 34). • Apăsaţi pe butonul d pentru a specifica setările pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 36) în funcţie de condiţiile de fotografiere.

D

Reducerea vibraţiilor şi Detectarea mişcărilor

• Consultaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) sau Motion detection (Detectare mişcare) (A 130) în meniul setare (A 120) pentru informaţii suplimentare. • Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii.

23


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto nemişcat cu ambele mâini. Aveţi grijă ca degetele, părul şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul încorporat, dispozitivul de iluminare asistenţă AF şi microfonul.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

24

Atunci când fotografiaţi în orientarea („pe înălţime”), rotiţi aparatul foto în aşa fel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

2

Încadraţi fotografia. Încadraţi imaginea astfel încât subiectul respectiv să se afle în apropierea centrului cadrului.

8


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Utilizaţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru. Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Micşorare

Zoom digital

Zoom digital Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g se declanşează zoomul digital. Subiectul este mărit de până la 2×, nivelul de zoom optic maxim posibil. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

Zoom optic maxim

C

Zoom digital activat

Zoomul digital şi interpolarea

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Zoom optic

Mărire

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un mod de procesare denumit interpolare, care conduce la o uşoară deteriorare a calităţii imaginii în funcţie de modul imagine (A 37) şi de nivelul de mărire a zoomului digital. Interpolarea se aplică la poziţiile de zoom peste V atunci când se realizează imagini statice. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Imagine de dimensiune mică Zoomul digital se poate dezactiva selectând opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 131) în meniul de setare (A 120).

25


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Focalizarea se blochează atunci când butonul de declanşare se apasă la jumătate (A 11).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

26

Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (până la nouă zone) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. 8

Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. După ce focalizarea este efectuată, indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte verde. Când butonul de declanşare se apasă până la jumătate, se afişează şi valorile vitezei de declanşare şi ale diafragmei. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

1/250

F 3.7

Viteza de Diafragmă Zona sau indicatorul de focalizare pot avea culoarea roşie şi declanşare pot lumina intermitent în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Acest lucru indică faptul că aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timpul înregistrării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

C

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul este slab luminat, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF (A 131) poate lumina la apăsarea la jumătate a butonului de declanşare sau bliţul (A 30) se poate declanşa la apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare şi indicatorul de focalizare au culoarea verde şi sunt aprinse: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului, va face ca acesta să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, este aşezat în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 46). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

27


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Redarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c (redare).

Butonul A (automat) Butonul b (înregistrare film)

Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul redare cadru întreg. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a vizualiza imaginile anterioare sau următoare (A 9). Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Apăsaţi pe butonul A, butonul de declanşare, sau pe butonul b (înregistrare film) pentru a trece în modul fotografiere.

Selector multiplu rotativ

Când redaţi imagini stocate în memoria internă a aparatului foto, se afişează C. Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu este afişat şi vor fi redate imaginile de pe cardul de memorie.

Buton c (redare)

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k.

Erase 1 image?

Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a părăsi meniul curent fără a şterge imaginea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

28

4

Yes No


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

C

Operaţiuni disponibile în modul redare

Consultaţi „Mai multe despre redare” (A 69) sau „Editarea fotografiilor” (A 93) pentru mai multe informaţii.

C

Afişarea informaţiilor despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul k în modul redare cadru întreg pentru a afişa informaţiile despre histogramă şi fotografiere (A 70). Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

1 0 0 N I KO N 0004.JPG F 3.7

ISO

+1.0 100 4

4/

C

Apăsând pe butonul c veţi deschide aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Vizualizarea imaginilor

• Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii (A 47) se afişează în modul redare cadru întreg, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate, cu excepţia fotografiilor realizate folosind setările Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi Sport continuous (Sport continuu) (A 42). • Când monitorul a fost oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi pe butonul c pentru a-l reactiva (A 133).

C

Ştergerea ultimei fotografii realizate în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

1/250

Yes No

D

Ştergerea mai multor fotografii

Se pot şterge mai multe fotografii cu ajutorul opţiunii Delete (Ştergere) (A 87) în meniul redare (A 82), sortare automată (A 78) sau listare după dată (A 81).

29


Utilizarea bliţului Când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se setează la Auto (Automat), bliţul are o rază de acţiune de 0,5-4,9 m în poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi rază de acţiune de 1,1-3,6 m în poziţia maximă de zoom cu telefotografie. Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce efectul de „ochi roşii” în portrete (A 31).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Adecvat pentru portrete pe timp de seară şi de noapte care includ decor în fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ m (flash mode (modul bliţ)). Se afişează modul meniului bliţ.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi pe butonul k. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când este aplicat U (automat), D este afişat doar pentru câteva secunde indiferent de setarea Photo info (Info foto) (A 127).

Flash mode

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

30 99


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea cu bliţul dezactivat (W) sau în lumină slabă

• Se recomandă utilizarea unui trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit) în meniul setare (A 120) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitate. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine. • Funcţia de reducere a zgomotului se poate activa în unele condiţii de fotografiere, cum ar fi lumina slabă. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, înregistrarea fotografiilor va dura mai mult decât în mod normal.

Notă despre bliţ

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (oprit).

C

Becul bliţului

Becul indicator al bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va opri şi va rămâne aşa, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit variază cu modul de fotografiere. • A (automat): U (automat) • Scena: variază în funcţie de modul scenă selectat (A 54–60) • F (portret inteligent): U (automat) când se selectează Off (Oprit) pentru Blink proof (Ochi deschişi); fixat la W (oprit) când se selectează On (Pornit) pentru Blink proof (Ochi deschişi) (A 65) • s (subject tracking (urmărire subiect)): W (oprit) Pot exista funcţii cu care bliţul nu poate fi activat. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. Setarea mod bliţ aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

B

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Dacă aparatul foto detectează „ochi roşii” în timpul înregistrării unei fotografii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Reţineţi următoarele în timpul fotografierii. • Pentru înregistrarea fotografiilor este necesar mai mult timp decât în mod normal. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod bliţ şi încercaţi din nou.

31


Efectuarea fotografiilor cu Self-timer (Autodeclanşator) Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit) în meniul setare (A 120) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1 Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

32

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ n (self-timer (autodeclanşator)). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi pe butonul k. 10s (zece secunde): se utilizează în ocazii importante, de exemplu la nunţi. 2s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto. Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

3

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Self-timer

10

Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, lampa nu va mai lumina intermitent ci va rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat la OFF. Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

1/250

F 3.7

1/250

F 3.7

9


Macro Mode (Modul macro) Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte aflate la mică distanţă, chiar şi la 3 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm.

1

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ p (macro mode (modul macro)). Se afişează meniul modului macro.

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta ON şi apăsaţi pe butonul k. Este afişată pictograma mod macro (F). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Macro mode

3

Rotiţi butonul control zoom pentru a încadra imaginea. Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate la 3 cm faţă de obiectiv când indicatorul de zoom este poziţionat în stânga butonului G şi F şi indicatorul de zoom luminează de culoare verde. Când indicatorul de zoom este aliniat cu G, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 4 cm.

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

2

Focalizarea automată

Când se utilizează modul A (automat), dacă Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 48) s-a setat la Full-time AF (AF permanent), aparatul foto focalizează continuu până blocarea focalizării atunci când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. De aceea, puteţi auzi sunetul făcut de mişcarea lentilelor obiectivului. Când utilizaţi alte moduri de fotografiere, Full-time AF (AF permanent) se activează automat atunci când se porneşte modul macro.

C

Setarea modului macro

Setarea mod macro aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

33


Reglarea luminozităţii (Exposure compensation (compensare expunere)) Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ o (exposure compensation (compensare expunere)). Se afişează ghidul de compensare a expunerii şi histograma.

2 Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul A (automat)

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a ajusta expunerea şi apăsaţi pe butonul k. Pentru ca imaginea să fie mai luminoasă, aplicaţi o compensare de expunere pozitivă (+). Pentru ca imaginea să fie mai întunecată, aplicaţi o compensare de expunere negativă (–). Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0 şi +2,0 EV. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Dacă utilizaţi o altă valoare decât 0.0 pentru compensarea expunerii, valoarea este afişată pe monitor cu indicatorul H.

3

Ghidul de compensare a expunerii

+0.3

0.0 Exposure compensation

Histogramă Valoare compensare expunere

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Pentru a ieşi fără a modifica expunerea, reveniţi la pasul 1, selectaţi valoarea 0.0 şi apăsaţi pe butonul k. +0.3 8

C

Valoarea compensării expunerii

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

D

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde să reducă expunerea atunci când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi să mărească expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă (+) poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă (–) poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.

D

34

Folosirea histogramei

O histogramă este un grafic care prezintă distribuirea tonurilor în imagine. Utilizaţi-o ca ghid atunci când utilizaţi compensarea expunerii şi fotografierea fără bliţ. • Axele orizontale corespund luminozităţii pixelilor, cu tonuri întunecate în stânga şi tonuri luminoase în dreapta. Axele verticale prezintă numărul de pixeli. • Creşterea compensării expunerii mută distribuţia tonurilor la dreapta, iar reducerea acesteia mută distribuţia tonurilor la stânga.


Mai multe despre fotografiere

Selectarea unui mod de fotografiere Selectarea unui mod de fotografiere dintre modurile A (automat), x (scenă), F (smart portrait (portret inteligent)) şi s (subject tracking (urmărire subiect)).

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere. Se afişează meniul de selectare a modului de fotografiere.

2

Aparatul foto intră în modul de fotografiere selectat. Când selectaţi un alt mod scenă (a doua pictogramă de sus), apăsaţi pe K şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o scenă şi apoi apăsaţi pe butonul k.

1 2 3 4

Auto mode

Pentru a reveni la modul de fotografiere curent fără a comuta modurile de fotografiere, apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare. 1

A Auto mode (Modul automat)

A 22

Fotografiile se pot efectua în modul automat „vizează şi declanşează” recomandat pentru utilizatorii neiniţiaţi în utilizarea aparatelor foto digitale. Setările de fotografiere, cum ar fi fotografierea continuă, se pot aplica din meniul fotografiere (A 36). 2

x Modul scenă

Mai multe despre fotografiere

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta un mod de fotografiere şi apăsaţi pe butonul k.

A 51

Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru scena selectată. În modul selector automat scene, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografiere mai simplă. 3

F Smart portrait (Portret inteligent)

A 63

Aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte feţele unor subiecte umane, apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a afişa estompat tonurile pielii subiecţilor umani. 4

s Subject tracking (Urmărire subiect)

A 66

Adecvat pentru focalizarea şi fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare.

35


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat)) Următoarele opţiuni pot fi definite la fotografierea în modul A (automat) (A 22). A

A 37

Image mode (Mod imagine)

Selectaţi modul imagine (combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi raportul de compresie) la care se înregistrează imaginile. Setarea modului imagine se mai poate modifica şi din alte moduri de fotografiere. B

A 39

White balance (Balans de alb) Potriviţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.

G

A 41

Metering (Măsurare) Selectaţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea.

C

A 42

Continuous (Continuu)

Mai multe despre fotografiere

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografie). E

A 43

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlează sensibilitatea aparatului foto la lumină.

F

A 44

Color options (Opþiuni culoare) Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

G

A 45

AF area mode (Mod zonă AF)

Selectaţi modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare. I

A 48

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto.

Afişarea meniului fotografiere Intraţi în modul A (automat) (A 35). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul fotografiere. Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options 8

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi a aplica setări (A 9). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi butonul d.

B 36

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi utilizate împreună cu altele (A 49).


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

A Image Mode (Mod imagine) (calitate imagine/dimensiune imagine) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M A Image mode (Mod imagine)

Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care fotografia este înregistrată. Selectaţi modul imagine care corespunde modului în care fotografiile vor fi utilizate şi capacităţii memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Dimensiune (pixeli)

Descriere Calitate mai ridicată decât R, recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

Q 4320 × 3240P

4320 × 3240

R 4320 × 3240 (setare implicită)

4320 × 3240

R 3264 × 2448

3264 × 2448

L 2592 × 1944

2592 × 1944

M 2048 × 1536

2048 × 1536

Dimensiunea mai mică decât R, R sau L permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

N 1024 × 768

1024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

O 640 × 480

640 × 480

Adecvat pentru afişare pe întregul ecran al unui televizor cu un format de imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

4224 × 2376

Sunt înregistrate fotografii cu un format al imaginii de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

P 4224 × 2376

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Mai multe despre fotografiere

Opţiune

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

C

Image Mode (Mod imagine)

• Modificările aduse acestei setări se aplică la toate modurile de fotografiere. • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.

37


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 4 GB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Setare

Mai multe despre fotografiere

38

Dimensiune imprimare2 (cm)

Q 4320 × 3240P

4

535

36 × 27

R 4320 × 3240

8

955

36 × 27

R 3264 × 2448

14

1650

28 × 21

L 2592 × 1944

22

2565

22 × 16

M 2048 × 1536

34

4020

17 × 13

N 1024 × 768

107

12000

9×7

O 640 × 480

292

29000

5×4

11

1325

36 × 20

P 4224 × 2376 1

Card de memorie1 (4 GB)

Memorie internă (cca. 32 MB)

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul numărului de expuneri rămase va indica „9999”. 2 Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

B White balance (Balans de alb) (Ajustarea nuanţei) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M B White balance (Balans de alb)

a Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” pentru mai multe informaţii (A 40).

c

Daylight (Lumină zi)

Mai multe despre fotografiere

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate.

Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui. d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu bliţul.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (Automat) (A 6).

B

Note privind Balansul de alb

• Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. • Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 30).

39


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este eficientă în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

Mai multe despre fotografiere

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A 36), utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta b Preset manual (Presetare manuală) în meniul White balance (Balans de alb) şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto măreşte în poziţia de măsurare a balansului de alb.

3

Selectaţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Cloudy Exit

Preset manual

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de măsurare.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Fereastra de măsurare

5

Apăsaţi pe butonul k pentru a măsura valoarea presetării manuale. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu este înregistrată nicio fotografie.

B 40

Notă referitoare la presetarea manuală

Cu Preset manual (Presetare manuală) nu se poate măsura valoarea pentru bliţ. Când fotografiaţi utilizând bliţul, setaţi White balance (Balans de alb) la Auto (Automat) sau la Flash (Bliţ).


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

G Metering (Măsurare) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M G Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru a stabili expunerea se numeşte măsurare. Selectaţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru întreg cadrul. Se recomandă în majoritatea situaţiilor.

q

Center-weighted (Central-evaluativ)

B

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar evaluează mai mult subiectul aflat în centrul cadrului. Măsurare clasică pentru portrete; păstrează detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să determine expunerea. Se poate utiliza cu blocarea focalizării (A 46) pentru a măsura subiecţii care nu se află în centru.

Notă privind măsurarea

Când se utilizează zoomul digital, Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Central-evaluativ), iar zona măsurată nu se afişează pe monitor.

D

Zonă de măsurare

Zona de măsurare activă se afişează pe monitor atunci când Center-weighted (Central-evaluativ) se selectează la Metering (Măsurare).

Zonă de măsurare activă 8

41


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

C Continuous (Continuu) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M C Continuous (Continuu)

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografie). Bliţul este dezactivat dacă una din opţiunile Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu) şi focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Unic) (setare implicită) La fiecare apăsare a declanşatorului se realizează o fotografie.

Mai multe despre fotografiere

V

Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la zece fotografii cu o viteză de cca. 0,7 cadre pe secundă (fps) (când Image mode (Modul imagine) este setat la R 4320 × 3240). Fotografierea se termină atunci când se eliberează butonul de declanşare sau când s-au efectuat zece fotografii.

D

BSS (Selector cea mai bună fotografiere) „Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu imaginea apropiată sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul foto realizează 16 imagini la o viteză de circa 30 fps şi le aranjează întro singură imagine. • Image mode (Mod imagine) s-a fixat la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). • Zoomul digital nu este disponibil.

d

Sport continuous (Sport continuu) Când butonul de declanşare este ţinut apăsat, se efectuează continuu circa 45 de imagini la o viteză de circa 3 fps. Fotografierea se termină atunci când se eliberează butonul de declanşare sau când s-au efectuat 45 de fotografii. • Image mode (Mod imagine) s-a fixat la M 2048 × 1536.

Indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor pentru alte setări decât Single (Unic) (A 6).

B

42

Notă privind fotografierea continuă

• Viteza cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

B

Notă privind BSS

BSS este eficient când se fotografiază subiecţi nemişcaţi. Cu BSS puteţi să nu obţineţi rezultatele dorite dacă subiectul se deplasează sau compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat.

B

Notă privind Declanşare multiplă 16

Pata (A 144) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată, se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată.

B

Notă despre Sport continuu

Deoarece se aplică setări de sensibilitate ISO ridicată, imaginile pot să apară cu zgomot. Este posibil să nu se poată obţine o expunere exactă (imaginile pot fi supraexpuse) la fotografiile realizate în zile cu soare strălucitor.

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este un mod de măsurare a răspunsului la lumină a aparatului foto. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât aveţi nevoie de mai puţină lumină pentru a expune o imagine. Cu toate că selectarea unor valori ridicate pentru sensibilitatea ISO este recomandată pentru fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare sau pentru fotografierea în lumină slabă, valorile ridicate ale sensibilităţii sunt adesea asociate cu „zgomotul” care apare la intervale neregulate, pixeli în culori strălucitoare - concentraţi în porţiunile închise ale imaginii.

Mai multe despre fotografiere

A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Auto (Automat) (setare implicită) sensibilitatea are ISO 100 când există lumină suficientă; aparatul foto compensează crescând sensibilitatea la o valoare maximă ISO 1600 când lumina este slabă. Fixed range auto (Auto rază fixă) Selectaţi intervalul în care aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO, între ISO 100-400 sau ISO 100-800. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Setaţi valoarea sensibilităţii maxime ISO pentru controlul eficient al nivelului de „granulaţie” care apare în imagini. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

În cazul altor setări decât Auto (Automat), pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este mai mare decât ISO 100, se va afişa pictograma E (A 31). Dacă aţi selectat opţiunea Fixed range auto (Auto rază fixă), vor fi afişaţi parametrii U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

B

Note referitoare la Sensibilitatea ISO

• Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii. • Motion detection (Detectare mişcare) (A 130) nu funcţionează când sensibilitatea ISO este blocată la valoarea specificată.

43


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

F Color options (Opţiuni culoare) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M F Color options (Opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale.

o

Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, de „fotoimprimare”.

Mai multe despre fotografiere

p

Efectuaţi fotografii în alb-negru. q

Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia.

r

Cyanotype (Filtru cyan) Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard) (A 6). Tonurile de culoare în afişajul de fotografiere se modifică în funcţie de opţiunea de culoare selectată.

B 44

Black-and-white (Alb-negru)

Notă privind opţiunile de culoare

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru informaţii suplimentare.


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

G AF Area Mode (Modul zonă AF) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M G AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare. Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza întotdeauna în centrul cadrului, indiferent de setările definite. a

Face priority (Prioritate faţă)

w

8

Zonă focalizare

Auto (Automat) (setare implicită) Aparatul foto selectează automat zona de focalizare ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare (până la nouă zone) selectată de aparatul foto este afişată pe monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

Mai multe despre fotografiere

Dacă aparatul foto recunoaşte o faţă umană, acesta va focaliza pe respectiva faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. Dacă sunt recunoscute mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe faţa aflată cel mai aproape de aparat. Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când încadraţi un chip care nu este recunoscut, setarea AF area mode (mod zonă AF) comută la Auto (Automat) şi aparatul foto va selecta automat zona de focalizare ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto.

8

Zonă focalizare x

Manual Selectaţi una dintre cele 99 de zone de focalizare afişate pe monitor. Această opţiune este recomandată pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta zona de focalizare afişată pe monitor care conţine subiectul şi apoi fotografiaţi. Pentru a anula selectarea zonei de focalizare şi pentru a regla bliţul şi setările modului macro, autodeclanşatorului şi compensării de expunere, apăsaţi pe butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare, apăsaţi din nou butonul k.

Zonă focalizare

Zonă de focalizare selectabilă

45


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat)) y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona centrală de focalizare este afişată întotdeauna.

8

Zonă focalizare

Mai multe despre fotografiere

B

Notă privind Mod zonă AF

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.

D

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când se selectează Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

8

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/250

F 3.7

1/250

F 3.7

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că menţineţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi subiect în timp ce apăsaţi până la jumătate pe butonul de declanşare.

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.

46


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

Face Priority (Prioritate faţă) Dacă aparatul foto este îndreptat către faţa unui subiect uman, funcţia recunoaştere faţă, prin care aparatul foto recunoaşte automat respectiva faţă şi focalizează pe aceasta, va fi activată. Funcţia prioritate faţă este activată în următoarele situaţii. • AF area mode (Mod zonă AF) (A 45) s-a setat la Face priority (Prioritate faţă) • În modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 52), Portrait (Portret) (A 54) şi Night portrait (Portret de noapte) (A 55) • În modul portret inteligent (A 63)

1

Încadraţi o fotografie. Dacă aparatul recunoaşte o faţă, respectiva faţă va fi încadrată de o margine dublă de culoare galbenă.

Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, modul de lucru va fi diferit în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere

Faţă încadrată cu margine dublă

Numărul de feţe care a putut fi recunoscut

Modul A (automat) (face priority (prioritate faţă))

Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto Scene auto selector (Selector automat scene), • Alte feţe încadrate de un singur chenar. modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) Mod portret inteligent

2

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului • Alte feţe încadrate de un singur chenar.

Mai multe despre fotografiere

8

Până la 12

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul va focaliza pe faţa încadrată de marginea dublă. Culoarea marginii duble se va schimba în verde, iar focalizarea va fi blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. 1 / 2 5 0 F 3.7 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. În modul portret inteligent, dacă aparatul detectează faptul că faţa încadrată de o margine dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 65) este activată, iar declanşatorul este eliberat automat fără să mai apăsaţi pe butonul de declanşare.

47


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

B

Note referitoare la Prioritate faţă

Mai multe despre fotografiere

• Dacă aparatul foto nu poate recunoaşte nicio faţă în momentul în care declanşatorul este apăsat până la jumătate cu AF area mode (Mod zonă AF) setat la Face priority (Prioritate faţă), setarea mod zonă AF va comuta automat la Auto (Automat). • Dacă în modurile scenă Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) sau în modul portret inteligent nu s-a detectat nicio faţă la apăsarea la jumătate a declanşatorului, aparatul va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu recunoască feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, feţele recunoscute de aparatul foto şi faţa pe care aparatul focalizează depinde de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu devine verde (A 27). În acest caz, comutaţi la modul A (automat) şi setaţi AF area mode (Mod zonă AF) la Manual sau la Center (Centru), refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 46). • Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii se afişează în modul redare cadru întreg sau în modul redare miniaturi, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate, cu excepţia fotografiilor realizate cu Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi Sport continuous (Sport continuu) (A 42).

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M I Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Selectaţi modul în care focalizează aparatul foto. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare se apasă până la jumătate.

B

Full-time AF (AF permanent) Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare se apasă până la jumătate. Se utilizează pentru subiecţi în mişcare. În timp ce aparatul foto focalizează se va auzi sunetul de acţionare a obiectivului.

B

Notă privind Modul focalizare automată

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 49) pentru mai multe informaţii.

B

Notă privind setarea mod focalizare automată pentru mod urmărire subiect

Autofocus mode (Mod focalizare automată) se poate seta pentru modul urmărire subiect. Setarea implicită în modul urmărire subiect este Full-time AF (AF permanent). Autofocus mode (Mod focalizare automată) se poate seta automat atât pentru modul urmărire subiect cât şi pentru modul A (automat).

D 48

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor

Modul focalizare automată pentru înregistrarea filmelor se poate seta cu Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 104) în meniul film (A 102).


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat))

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Setare

Descrieri Când se selectează Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu), bliţul este dezactivat.

Image mode (Mod imagine)

Continuous (Continuu) (A 42)

Când s-a selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setarea Image mode (Mod imagine) este fixată la L (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). Când s-a selectat Sport continuous (Sport continuu), setarea Image mode (Mod imagine) este fixată la M 2048 × 1536.

White balance (Balans de alb)

Color options (Opţiuni culoare) (A 44)

Când utilizaţi Black-and-white (Alb-negru), Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan), setarea White balance (Balans de alb) se fixează la Auto (Automat).

Metering (Măsurare)

Digital zoom (Zoom digital) (A 131)

Când se aplică zoomul digital, Metering (Măsurare) este fixată la Center-weighted (Central-evaluativ).

Continuous (Continuu)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Fixat la Single (Unic) când se utilizează autodeclanşatorul.

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Continuous (Continuu) (A 42)

Când s-a selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu), setarea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) se specifică automat în funcţie de luminozitate.

AF area mode (Mod zonă AF)

Digital zoom (Zoom digital) (A 131)

Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului.

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 45)

Când se utilizează Face priority (Prioritate faţă), opţiunea Autofocus mode (Mod focalizare automată) este fixată la Single AF (AF unic).

Continuous (Continuu) (A 42)

Când se selectează Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu), opţiunea Motion detection (Detectare mişcare) nu este activată.

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 43)

Când sensibilitatea s-a fixat la o valoare specificată, opţiunea Motion detection (Detectare mişcare) este dezactivată.

Motion detection (Detectare mişcare)

Mai multe despre fotografiere

Continuous (Continuu) (A 42)

Flash mode (Modul bliţ)

49


Opţiuni de fotografiere: Shooting Menu (Modul A (automat)) Funcţii restricţionate

Setare

Descrieri

Blink warning (Avertizare clipire)

Continuous (Continuu) (A 42)

Când se selectează Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu), opţiunea Blink warning (Avertizare clipire) este dezactivată.

Digital zoom (Zoom digital)

Continuous (Continuu) (A 42)

Când se selectează Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), zoomul digital nu este disponibil.

Mai multe despre fotografiere

C 50

Mai multe informaţii

Consultaţi „Note privind zoomul digital” (A 131) pentru mai multe informaţii.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto selector b Portrait (Portret) (Selector automat scene)

c Landscape (Peisaj)

e Night portrait (Portret de noapte)

f Party/indoor (Petrecere/interior)

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

h Sunset (Asfinţit)

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

j Night landscape (Peisaj de noapte)

k Close-up (Prim-plan)

u Food (Alimente)

l Museum (Muzeu)

m Fireworks show (Spectacol artificii)

n Copy (Copiere)

o Backlight (Iluminare fundal)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Selectarea unui mod scenă Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta pictograma modului scenă.

Scene auto selector

Este afişată pictograma pentru ultimul mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Selector automat scene) (A 52).

2

Mai multe despre fotografiere

1

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ K pentru a selecta scena dorită şi apoi apăsaţi pe butonul k. Ecranul va afişa modificările efectuate pentru modul scenă selectat.

Beach/snow

Pentru informaţii suplimentare privind caracteristicile modului scenă, consultaţi pagina 54.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

1/250

C

F 3.7

Image Mode (Mod imagine)

Setarea Image mode (Mod imagine) (A 37) se poate modifica apăsând pe butonul d în modul scenă. Modificările aduse acestei setări se aplică la toate modurile de fotografiere.

51


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. Când fotografia este încadrată în modul scenă x (Scene auto selector (Selector automat scene)), aparatul foto va regla automat setările pentru unul dintre următoarele moduri scenă: • Automat (fotografieri generale) • Landscape (Peisaj) (A 54) • Night landscape (Peisaj de noapte) (A 56) • Backlight (Iluminare fundal) (A 59) Mai multe despre fotografiere

1

• Portrait (Portret) (A 54) • Night portrait (Portret de noapte) (A 55) • Close-up (Prim-plan) (A 57)

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta modul scenă x (Scene auto selector (Selector automat scene)) (A 51).

Scene auto selector

Aparatul foto intră în modul selector automat mod scenă.

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului de fotografiere se transformă în cea a modului scenă activat curent. d: Automat

e: Portrait (Portret)

f: Landscape (Peisaj)

h: Night portrait (Portret de noapte)

g: Night landscape (Peisaj de noapte)

i: Close-up (Prim-plan)

8

j: Backlight (Iluminare fundal) Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

52


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

B

Note privind modul scenă Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, treceţi în modul A (automat) (A 22) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 51).

C

Focalizarea în Modul scenă Selector automat scene

• Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană în modul selector automat scene, va focaliza pe acea faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. • Dacă este afişat indicatorul modului fotografiere (prim-plan) d sau i, aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto la fel ca în cazul în care selectaţi Auto (Automat) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 45).

C

Funcţii disponibile în modul scenă Selector automat scene Mai multe despre fotografiere

• Pot fi aplicate setările modului bliţ U (automat; setare implicită) şi W (oprit) (A 30). Când este aplicat U (automat), aparatul foto selectează automat modul bliţ optim pentru modul scenă care a fost selectat. Când este aplicat W (oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere. • Se pot ajusta autodeclanşatorul (A 32) şi setările de compensare a expunerii (A 34). • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu rotativ (A 9, 33) este dezactivat. • Setarea Image mode (Mod imagine) (A 37) se poate modifica apăsând pe butonul d în modul scenă Selector automat scene. Modificările aduse acestei setări se aplică la toate modurile de fotografiere.

53


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Selectarea unui mod scenă pentru a efectua fotografii (caracteristici) Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene))” (A 52) pentru informaţii suplimentare despre modul selector automat scene. În această secţiune s-au utilizat următoarele pictograme pentru descriere: m, flash mode (modul bliţ) (A 30); n, self-timer (autodeclanşator) (A 32); p, macro mode (modul macro) (A 33); o, exposure compensation (compensare expunere) (A 34). b Portrait (Portret)

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru realizarea portretelor. • Aparatul foto recunoaşte şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 64). • Dacă nu se recunosc feţe, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

54

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) la Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

e Night portrait (Portret de noapte)

m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

o

0,02

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate. f Party/indoor (Petrecere/interior) Captează efectul de lumină de lumânare şi de alte iluminări de fundal interior. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În spaţii întunecate, se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) la Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. m

1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

Mai multe despre fotografiere

Utilizaţi acest mod pentru portretele realizate la apus sau noaptea. Bliţul este acţionat pentru a lumina subiectul portretului păstrând iluminarea de fundal pentru a realiza un echilibru natural între subiectul principal şi ambianţa din fundal. • Aparatul foto recunoaşte şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 47) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 64). • Dacă nu se recunosc feţe, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil.

Poate fi utilizat modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate. Setările implicite pot fi modificate. g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

55


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

h Sunset (Asfinţit)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

O

i Dusk/dawn (Înserare/zori) Mai multe despre fotografiere

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

O

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

56

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) la Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) k Close-up (Prim-plan)

m

W*

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm.

Mai multe despre fotografiere

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro este activat (A 33), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate la 3 cm faţă de obiectiv când indicatorul de zoom este poziţionat în stânga butonului G şi F şi indicatorul de zoom luminează de culoare verde. Când indicatorul de zoom este aliniat cu G, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 4 cm. • AF area mode (Mod zonă AF) s-a setat la Manual (A 45). Selectaţi zona de focalizare în care focalizează aparatul foto. Apăsaţi pe butonul k şi apoi rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta o altă zonă de focalizare. Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a bloca zona de focalizare selectată. În timp ce zona de focalizare este blocată se pot ajusta setările modului bliţ şi ale compensării expunerii şi se poate activa autodeclanşatorul. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat.

57


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) u Food (Alimente)

Mai multe despre fotografiere

Acest mod este util când fotografiaţi alimente. • Modul macro este activat (A 33), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă la care aparatul foto poate focaliza depinde de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate la 3 cm faţă de obiectiv când indicatorul de zoom este poziţionat în stânga butonului G şi F şi indicatorul de zoom luminează de culoare verde. Când indicatorul de zoom este aliniat cu G, aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 4 cm. • Nuanţa se poate ajusta în intervalul cursorului afişat în stânga monitorului. Apăsaţi pe selector multiplu rotativ H pentru ca imaginea să devină mai roşiatică sau pe I pentru a deveni mai albastră. Setarea selectată pentru ajustarea nuanţei este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi se va aplica din nou la următoarea selectare a modului scenă alimente. 8 • AF area mode (Mod zonă AF) s-a setat la Manual (A 45). Selectaţi zona de focalizare în care focalizează aparatul foto. Apăsaţi pe butonul k şi apoi rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta o altă zonă de focalizare. Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a bloca zona de focalizare selectată. În timp ce zona de focalizare este blocată se pot ajusta setările nuanţei şi ale compensării expunerii şi se poate activa autodeclanşatorul. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. X

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. l Museum (Muzeu) Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi activat (A 42). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit*

* Setările implicite pot fi modificate.

58

Pentru modurile scenă în care este indicat O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) la Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 6) are întotdeauna culoarea verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 131) nu este aprins. • Se pot aplica numai cele patru poziţii de zoom optic prezentate în dreapta. La rotirea butonului de control al zoomului, zoomul se va opri numai la una dintre cele patru poziţii indicate (este disponibil zoomul digital).

W

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0

o

0,0*

o

0,0*

n Copy (Copiere) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 33) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

Mai multe despre fotografiere

m

* Setările implicite pot fi modificate. o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

59


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker inclus. Consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A 61) pentru mai multe informaţii. m Mai multe despre fotografiere

60

W*

n

* Setările implicite pot fi modificate.

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129) opţiunea Off (Oprit) în meniul setare (A 120) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto.

1

Panorama assist

Se afişează pictogramele de direcţie ale panoramei pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia şi apăsaţi pe butonul k. Selectaţi direcţia în care imaginea se va alătura în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma galbenă cu direcţia panoramei (I I) se afişează pentru direcţia curentă, iar direcţia se fixează atunci când se apasă pe butonul k. Pictograma se va modifica în pictograma albă pentru direcţie fixată I.

Mai multe despre fotografiere

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta modul scenă p (Panorama assist (Asistenţă panoramă)) (A 51).

8

Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A 30), autodeclanşator (A 32), modul macro (A 33) şi compensare expunere (A 34) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi din nou butonul k pentru a alege o altă direcţie.

3

Încadraţi prima porţiune a panoramei şi realizaţi prima fotografie. O treime din ultima fotografie va fi afişată ca transparentă. 1/250

4

F 3.7

Faceţi următoarea fotografie. Încadraţi următoarea fotografie în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară, şi apăsaţi pe butonul declanşatorului. Repetaţi acest proces până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa scena.

End

7

61


Fotografiere adecvată pentru scene (mod scenă)

5

Apăsaţi pe butonul k când aţi finalizat fotografierea. Aparatul foto revine la pasul 2.

End

Mai multe despre fotografiere

B

5

Note privind Asistenţă panoramă

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensarea expunere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, nici zoomul sau setarea pentru Image mode (Mod imagine) (A 37) nu mai pot fi reglate, după ce aţi realizat prima fotografie. • Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 133) iniţiază modul stare de veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Indicatorul R

În modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă), expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor fotografiilor dintr-o panoramă sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate. End

D

7

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker de pe CD-ul Software Suite furnizat. Transferaţi fotografiile într-un computer (A 108) şi utilizaţi Panorama Maker (A 112) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D 62

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent) Folosind setările implicite, aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte feţele umane şi apoi acţionează automat declanşatorul în momentul în care este detectat zâmbetul (cronometru zâmbet) Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a estompa tonurile pielii subiecţilor umani.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta F şi apăsaţi pe butonul k.

Smart portrait

Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect. Dacă aparatul foto recunoaşte faţa unui subiect uman, în jurul respectivei feţe va fi afişată o margine dublă de culoare galbenă (zona de focalizare). Dacă focalizarea s-a realizat pe respectiva faţă, culoarea marginii duble se va schimba în verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.

1/250

F 3.7

Pot fi recunoscute până la trei chipuri. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul feţei aflate cel mai aproape de centrul cadrului, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple.

3

Mai multe despre fotografiere

2

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 65) este activată iar declanşatorul va fi acţionat automat. Când aparatul foto recunoaşte o faţă, indicatorul luminos al autodeclanşatorului (A 4) va lumina intermitent. Imediat după ce declanşatorul este eliberat, indicatorul luminos autodeclanşator va pâlpâi. După fiecare acţionare a declanşatorului, aparatul foto va relua operaţiile de recunoaştere a feţei şi de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă. De asemenea, fotografiile pot fi realizate apăsând pe declanşator. Aparatul foto poate focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului dacă nu a fost recunoscută nicio faţă. La eliberarea declanşatorului aparatul foto atenuează pielea subiectului pentru ca aceasta să apară mai estompată şi apoi înregistrează imaginea (Skin softening (Estompare piele) A 65).

4

Fotografierea s-a terminat. Pentru a opri fotografierea automată a feţelor zâmbitoare, opriţi aparatul foto, setaţi Smile timer (Cronometru zâmbet) la Off (Oprit) sau apăsaţi pe butonul A şi selectaţi alt mod de fotografiere.

63


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

B

Note privind mod portret inteligent

• Zoomul digital nu este disponibil. • În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu recunoască feţele sau să detecteze zâmbetele. • Consultaţi „Note referitoare la Prioritate faţă” (A 48) pentru mai multe informaţii.

B

Note privind funcţia Estompare piele

Mai multe despre fotografiere

• Salvarea unei fotografii la fotografierea folosind funcţia estompare piele poate dura ceva mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate sau anumite părţi altele decât feţele pot să fie modificate dacă aparatul foto detectează o faţă. Dacă nu s-au obţinut rezultatele dorite, setaţi Skin softening (Estompare piele) la Off (Oprit) şi fotografiaţi din nou. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă este selectat portret sau portret de noapte. • De asemenea, funcţia estompare piele poate fi aplicată şi pe fotografii deja înregistrate (A 97).

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Când Smile timer (Cronometru zâmbet) se setează la On (Pornit), se activează funcţia de oprire automată (A 133), iar iar aparatul foto se opreşte dacă una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu recunoaşte nicio faţă. • Aparatul foto recunoaşte o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

C

Funcţiile disponibile în modul portret inteligent

• Nu se poate utiliza bliţul dacă Blink proof (Ochi deschişi) s-a setat la On (Pornit). Când Blink proof (Ochi deschişi) se setează la Off (Oprit), modul bliţ (A 30) se setează la U (automat) (se poate modifica). • Compensarea expunerii (A 34) este activată. • Opţiunile autodeclanşatorului (A 32) se pot aplica atunci când Smile timer (Cronometru zâmbet) se setează la Off (Oprit). • Modul macro nu poate fi folosit. • Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul F (smart portrait (portret inteligent)) şi ajustaţi Image mode (Mod imagine), Skin softening (Estompare piele), Smile timer (Cronometru zâmbet) şi Blink proof (Ochi deschişi).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.

64


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (modul portret inteligent)

Meniul portret inteligent În meniul portret inteligent pot fi aplicate următoarele opţiuni. Apăsaţi pe butonul d (A 10) în modul portret inteligent (A 63) pentru a afişa meniul portret inteligent şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ (A 9) pentru a aplica opţiunile. A

e

y

Mai multe despre fotografiere

a

Image mode (Mod imagine) Ajustaţi Image mode (Mod imagine) (A 37). Modificările aduse setării mod imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere. Skin softening (Estompare piele) Activează funcţia estompare piele. Dacă declanşatorul este eliberat,aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea fotografiei. Gradul de estompare a pielii aplicat poate fi selectat din High (Ridicat), Normal (setare implicită) şi Low (Scăzut). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), funcţia estompare piele este dezactivată. • Setările curente pot fi confirmate de indicatorul afişat pe monitor în timpul fotografierii (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit). Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare. Smile timer (Cronometru zâmbet) • On (Pornit) (setare implicită): aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte faţa unui subiect uman şi apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. • Off (Oprit): aparatul foto nu acţionează declanşatorul automat cu detectare zâmbet. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. • Dacă aţi activat cronometrul pentru zâmbet, în timpul fotografierii pe monitor va fi afişat un indicator (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit). Blink proof (Ochi deschişi) Dacă este selectată opţiunea On (Pornit), aparatul foto va acţiona automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când este realizată o fotografie. Dintre cele două fotografii, este salvată numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o fotografie în care ochii subiectului pot fi închişi, cutia de dialog din dreapta este afişată pe ecran pentru câteva secunde. A blink was detected in the picture just taken. • Dacă aţi selecta opţiunea On (Pornit), bliţul nu poate fi folosit. • Setarea implicită este Off (Oprit). • Setarea curentă este afişată pe monitor (A 6). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit).

65


Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect) Utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecţii aflaţi în mişcare. Selectaţi subiectul pe care aparatul foto va focaliza. Zona de focalizare se va deplasa automat pentru a urmări subiectul. La setarea implicită, când aparatul foto detectează faţa unei persoane va începe automat urmărirea persoanei respective (urmărire prioritate faţă).

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta s şi apăsaţi pe butonul k.

Subject tracking

Mai multe despre fotografiere

Aparatul foto intră în modul urmărire subiect şi se afişează un chenar alb în centrul cadrului. Modul bliţ (A 30) este setat la W (oprit) (setarea se poate modifica).

2

Selectaţi un subiect. Aliniaţi subiectul cu chenarul în centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k. • Acest subiect este selectat. • Când aparatul foto nu poate focaliza respectivul subiect, chenarul va străluci şi va avea culoarea roşie. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou.

Start

Când subiectul este selectat, în jurul acestui subiect se va afişa un chenar galben (zonă de focalizare), iar aparatul foto va începe să urmărească acel subiect. Când aparatul foto recunoaşte o faţă, faţa respectivă se înregistrează automat ca subiect de urmărit şi începe urmărirea subiectului (A 68). Pentru a schimba subiectul, apăsaţi pe butonul k pentru a deselecta subiectul curent. Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul selectat, zona de focalizare va dispărea şi selecţia se va anula. Selectaţi din nou subiectul.

66


Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect)

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Aparatul foto va focaliza în zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zona de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată.

1/250

F 3.7

Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Dacă butonul de declanşare se apasă până la jumătate, iar zona de focalizare nu se afişează, iar aparatul va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a acţiona declanşatorul. Mai multe despre fotografiere

B

Note privind modul urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Înainte de a selecta subiectul, ajustaţi setările pentru poziţia zoomului, modul bliţ, compensarea expunerii şi meniu. Dacă setările aparatului foto sunt modificate după ce subiectul a fost selectat, selecţia subiectului va fi anulată. • S-ar putea să nu puteţi selecta subiectul dorit sau aparatul foto să nu poată urmări subiectul selectat sau să înceapă să urmărească un alt subiect, dacă subiectul se deplasează rapid, dacă tremuratul camerei este destul de mare, sau dacă aparatul foto recunoaşte un subiect asemănător. Capacitatea aparatului foto de a urmări în mod precis subiectul selectat depinde şi de dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri, subiecţii pentru care focalizarea automată nu se realizează conform aşteptărilor (A 27) pot fi nefocalizaţi, chiar dacă zona de focalizare este verde. În acest caz, comutaţi la modul A (automat) şi setaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A 45) la Manual SAU Center (Centru), refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 46).

C

Funcţii disponibile în modul urmărire subiect

• Setările modului bliţ (A 30) şi compensare expunere (A 34) pot fi modificate. • Modurile autodeclanşator (A 32) şi macro (A 33) nu pot fi utilizate. • Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul s (subject tracking (urmărire subiect)) şi ajustaţi Image mode (Mod imagine), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) (A 68).

67


Focalizarea pe un subiect în mişcare (modul urmărire subiect)

Meniul Urmărire subiect În meniul urmărire subiect pot fi aplicate următoarele opţiuni. Apăsaţi pe butonul d (A 10) în modul urmărire subiect (A 66) pentru a afişa meniul urmărire subiect şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ (A 9) pentru a aplica opţiunile. A

Image mode (Mod imagine) Ajustaţi Image mode (Mod imagine) (A 37). Modificările aduse setării mod imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

I

Mai multe despre fotografiere

Setaţi Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 48) utilizat pentru modul urmărire subiect (setarea implicită este Full-time AF (AF permanent)). Când utilizaţi modul urmărire subiect în timp ce este setat la Full-time AF (AF permanent), aparatul foto focalizează continuu, după selectarea unui subiect pentru urmărire, până când butonul de declanşare se apasă până la jumătate pentru a bloca focalizarea. Se poate auzi sunetul de acţionare a obiectivului. Modificările aduse setării modului focalizare automată în acest mod nu se vor aplica setării modului focalizare automată în modul A (automat). Setarea modului focalizare automată aplicată în modul urmărire subiect se stochează în memoria aparatului foto chiar şi după închiderea acestuia. R

Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) Când se selectează On (Pornit) (setare implicită), dacă aparatul foto detectează faţa unui subiect, subiectul respectiv se înregistrează automat ca subiect de urmărit şi începe urmărirea subiectului.

B

68

Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Note referitoare la urmărire prioritate faţă

• Se poate urmări un singur subiect. Dacă aparatul foto detectează simultan mai multe feţe, se urmăreşte faţa cea mai apropiată de centrul cadrului. • În funcţie de condiţiile de fotografiere, cum ar fi faptul că subiectul se află sau nu cu faţa spre aparatul foto, este posibil ca faţa să nu fie detectată corespunzător. ➝ „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 47) • Când aparatul nu reuşeşte să urmărească subiectul selectat, apăsaţi pe butonul k pentru a urmări din nou sau setaţi Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) la Off (Oprit), încadraţi imaginea astfel încât subiectul să se afle în chenarul din centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k pentru a înregistra din nou subiectul.


Mai multe despre redare

Operaţiuni în modul redare cadru întreg Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a intra în modul redare şi pentru a afişa fotografiile efectuate (A 28).

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Operaţie

Utilizaţi

Selectare fotografii

4/

4

A

Descriere Apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a afişa fotografiile anterioare sau următoare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe H, I, J sau K pentru a derula rapid fotografiile. De asemenea, fotografiile se pot selecta prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

9

f (h)

Rotiţi controlul zoomului la f (h) pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi de fotografii. Rotiţi butonul control zoom la f (h) cu 16 miniaturi afişate pentru a trece la afişarea calendarului.

71, 73

Selectare dată de fotografiere diferită (modul listare după dată)

f (h)

Reveniţi la ecranul listare după dată.

79

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a mări imaginea de până la 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

74

Zoom redare

g (i)

Afişare informaţii despre fotografiere (cu excepţia modului listare după dată)

k

Afişaţi informaţii despre histogramă şi fotografiere. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la redarea în cadru întreg.

70

Redare filme

k

Redaţi filmul afişat în mod curent.

105

Ştergere fotografii

l

Ştergeţi fotografia afişată în mod curent.

28

d

Afişează meniul pentru modul selectat.

82

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi pentru a comuta la modul sortare automată sau listare după dată.

75

Afişare meniuri Selectare alt mod de redare

c

Mai multe despre redare

Vizualizare miniaturi/activare afişare calendar

69


Operaţiuni în modul redare cadru întreg Operaţie

Utilizaţi

A

Descriere

A Apăsaţi pe butonul A, butonul de declanşare, sau pe butonul b (înregistrare film).

Comutare la modul fotografiere

28

b

C

Vizualizarea imaginilor

Când fotografiile în care s-a recunoscut o faţă în timpul fotografierii (A 47) se afişează în modul de redare cadru întreg, fotografiile se pot roti automat pentru afişarea la redare în funcţie de orientarea feţei recunoscute. Fotografiile realizate cu o setare Continuous (Continuu) (A 42) din Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu) nu vor fi rotite.

Mai multe despre redare

Afişarea informaţiilor despre histogramă şi fotografiere Apăsaţi pe butonul k în modul redare cadru întreg pentru a afişa informaţiile despre histogramă şi fotografiere pentru fotografia curentă (nu este posibil pentru filme). Apăsaţi din nou pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

1 1 0 0 N I KO N 0004.JPG

15/05/2010 15:30 0004.JPG

k 4/

1/250

F 3.7

ISO

+1.0 100 4

4/

4

2 3 4 5 6 7 8 9

10 1 Fotografie

6 Viteza de declanşare

2 Nume dosar

7 Compensare expunere

3 Nume fişier

8 Sensibilitate ISO

4 Mod fotografiere1 5 Diafragmă 1 2

70

9

Număr cadru curent/ număr total de cadre

10 Histogramă2

A se afişează ca mod de fotografiere. O histogramă este un grafic care prezintă distribuirea tonurilor în imagine. Axele orizontale corespund luminozităţii, cu tonuri întunecate în stânga şi tonuri luminoase în dreapta. Axele verticale prezintă numărul de pixeli.


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi controlul zoomului la f (h) în modul de redare cadru întreg (A 69) pentru a afişa fotografiile în „foi de contact” sau ca imagini în miniatură (cu excepţia modului listare după dată).

1/

10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Operaţie

Utilizaţi

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K.

Creştere număr fotografii afişate/aplicare afişaj calendar

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale fotografiilor afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul de afişare cu 16 imagini în miniatură pentru a aplica modul de afişare calendar (A 73) şi fotografiile pot fi găsite după data la care au fost realizate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a reveni la afişaj miniaturi.

Reducere număr fotografii afişate

Comutarea în modul redare cadru întreg

g (i)

k

9

Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi ale fotografiilor afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 imagini în miniatură pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Apăsaţi pe butonul k.

69

Apăsaţi pe butonul A, butonul de declanşare, sau pe butonul b (înregistrare film).

28

Mai multe despre redare

Selectarea fotografiilor

f (h)

A

Descriere

A Comutare la modul fotografiere

b

71


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

C

Afişaj mod redare miniaturi

Când se selectează fotografiile marcate utilizând Print set (Set imprimare) (A 83) sau Protect (Protecţie) (A 89), împreună cu acestea se afişează pictogramele prezentate în dreapta. Filmele se afişează sub formă de cadre de film.

Pictogramă protejare Pictogramă set imprimare 1/

10

Cadre film

C Mai multe despre redare

72

Afişarea miniaturilor în modul Sortare automată

Atunci când miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A 76), pictograma categoriei fotografiei se afişează deasupra monitorului.

1/

3


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

Afişare calendar La fişarea redării celor 16 miniaturi (A 71), rotiţi controlul zoomului la f (h) pentru a comuta la afişarea calendarului. Imaginile se pot selecta pentru afişare în funcţie de data la care s-a efectuat fotografierea. Datele la care au fost realizate fotografiile sunt subliniate cu galben. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în afişarea calendar. Operaţie

Utilizaţi

Selectarea datei

Revenirea la redarea miniaturilor

B

k g (i)

A

Descriere Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K.

9

Se afişează în mod cadru întreg prima fotografie realizată la data selectată.

69

Rotiţi butonul de zoom spre g (i).

71

Mai multe despre redare

Revenirea în modul redare cadru întreg

3

Su M Tu W Th F Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Note privind afişarea calendar

• Pentru fotografiile la care nu s-a setat data aparatului foto se consideră că s-au efectuat la 1 ianuarie 2010. • Butonul l şi butonul d nu sunt disponibile în afişarea calendar.

D

Modul listare după dată

Numai acele fotografii care sunt realizate la aceeaşi dată pot fi redate în modul listare după dată (A 79). De asemenea, opţiunile de listare după dată (A 81) sunt disponibile numai pentru fotografiile realizate la datele selectate.

73


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul control zoom spre g (i) în modul redare cadru întreg (A 69) porţiunii centrale a fotografiei curente afişate se măreşte. • Ghidul afişat în dreapta jos prezintă ce porţiune din imaginea curentă este afişată. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timp ce afişarea imaginii este mărită. Operaţie Mărire

Micşorare

Utilizaţi

Mai multe despre redare

g (i)

f (h)

Zoomul scade de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre f (h). Când factorul de mărire ajunge la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ la H, I, J sau K pentru a muta zona afişajului spre alte zone ale fotografiei.

9

Apăsaţi pe butonul k.

69

Creaţi o copie decupată numai cu porţiunea mărită şi salvaţi copia ca fişier separat.

99

Apăsaţi pe butonul A, butonul de declanşare sau pe butonul b (înregistrare film).

28

Vizualizare altă zonă din fotografie Comutare în modul redare cadru întreg Decuparea fotografiilor

A

Descriere Zoomul va creşte de fiecare dată când butonul control zoom este rotit spre g (i), până la un nivel maxim de 10×.

k d A

Comutare la modul fotografiere

b Fotografiile realizate folosind funcţia prioritate faţă

74

La creşterea raportului de mărire (zoom redare) al unei fotografii realizate folosind funcţia prioritate faţă (A 47) prin rotirea butonului control zoom spre g (i), imaginea va fi mărită cu faţa recunoscută la fotografiere în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor realizate folosind funcţiile Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi Sport continuous (Sport continuu); A 42). • Dacă au fost recunoscute mai multe feţe, fotografia va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a afişa alte feţe recunoscute. • Când controlul zoomului este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de zoom, centrul imaginii (afişare zoom redare normală) este afişat în centrul monitorului în locul feţei.


Selectarea unui mod de redare Selectaţi un mod de redare dintre modurile c (redare), F (sortare automată) şi C (listare după dată).

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare. Se afişează meniul de selectare a modului de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta un mod de redare şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto intră în modul de redare selectat.

1 2 3

Play

Pentru a reveni la modul de redare fără a comuta la modurile de redare, apăsaţi pe butonul c. A 69

Redaţi toate fotografiile. 2 F Modul Sortare automată

A 76

Redaţi fotografii şi filme sortate automat în categoria selectată la fotografiere/ filmare. 3 C Mod Listare după dată

A 79

Mai multe despre redare

1 c Mod redare

Redaţi fotografii efectuate la data selectată.

75


Găsirea fotografiilor în modul Sortare automată După fotografiere, fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre categoriile următoare. Dacă aţi selectat „F mod sortare automată”, fotografiile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea categoriei în care acestea au fost sortate. Z Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

D Close-ups (Prim-planuri)

D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

Mai multe despre redare

În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, fotografiile afişate pot fi mărite şi fotografiile pot fi afişate ca miniaturi sau în modul calendar fotografiile pot fi editate, iar filmele pot fi redate. Când se apasă pe butonul d, se afişează meniul de sortare automată (A 78) şi toate imaginile sortate în categoria specificată pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie.

Vizualizarea fotografiilor în modul Sortare automată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul de selecţie mod redare, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta F şi apăsaţi pe butonul k.

Auto sort

Se afişează o listă cu categoriile.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta categoria dorită.

Portraits

Pentru informaţii suplimentare despre categorii, consultaţi „Categoriile modului sortare automată” (A 77).

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o fotografie din categoria selectată în modul redare cadru întreg.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Pictograma categoriei redate în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului.

1/

76

4


Găsirea fotografiilor în modul Sortare automată

Categoriile modului sortare automată Categorie

Descriere Fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 63) cu opţiunea cronometru zâmbet selectată, On (Pornit).

D Portraits (Portrete)

Fotografiile realizate în modul A (automat) (A 22) cu prioritate faţă (A 47). Fotografii realizate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) şi Backlight (Iluminare fundal)* (A 51). Fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 63) cu opţiunea cronometru zâmbet selectată, Off (Oprit).

u Food (Alimente)

Fotografii realizate în modul scenă Food (Alimente) (A 51).

U Landscape (Peisaj)

Fotografii realizate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 51).

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

Fotografii realizate în modul scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/zori) şi Fireworks show (Spectacol artificii) (A 51).

D Close-ups (Prim-planuri)

Fotografiile realizate în modul A (automat) cu modul macro (A 33). Fotografii realizate în modul scenă Close-up (Prim-plan)* (A 51).

D Movie (Film)

Filme (A 100).

X Retouched copies (Copii retuşate)

Copiile realizate folosind funcţia de editare (A 93).

W Other scenes (Alte scene)

Toate celelalte fotografii care nu pot fi definite în funcţie de categoriile descrise mai sus.

Mai multe despre redare

Z Smile (Zâmbet)

* De asemenea, fotografiile realizate în modul scenă selector automat scenă (A 52) vor fi sortate în categoriile adecvate.

B

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată, puteţi sorta până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă într-o anumită categorie au fost deja sortate 999 de fotografii şi filme, noile fotografii şi filme nu mai pot fi sortate în acea categorie sau afişate în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul redare normală (A 28) sau în modul listare după dată (A 79). • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă pe un card de memorie sau invers (A 92) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S6000 nu pot fi afişate în modul sortare automată.

77


Găsirea fotografiilor în modul Sortare automată

Operaţiuni în modul sortare automată În ecranul cu lista de categorii sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Selectare categorie

A

Descriere Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta o categorie.

9

Mai multe despre redare

Comutare în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie din categoria selectată.

69

Ştergere fotografie

l

Apăsaţi butonul l după selectarea unei categorii şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectiva categorie.

28

Selectare alt mod de redare

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

75

Apăsaţi pe butonul A, butonul de declanşare, sau pe butonul b (înregistrare film).

28

A Comutare la modul fotografiere

b

Meniul sortare automată Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau afişare miniaturi din modul sortare automată, pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. Quick retouch (Retuşare rapidă) ➝A 95

Delete (Ştergere)

➝A 87

➝A 96

Protect (Protecţie)

➝A 89

Skin softening (Estompare piele)

➝A 97

Rotate image (Rotire fotografie) ➝A 89

Print set (Set imprimare)

➝A 83

Small picture (Imagine mică) ➝A 98

Slide show (Prezentare diapozitive) ➝A 86

Voice memo (Notă vocală) ➝A 90

D-Lighting

78


Vizualizarea fotografiilor după dată (List by Date (Listare după dată)) În „C mod listare după dată”, pot fi redate fotografiile efectuate la aceeaşi dată. În modul redare cadru întreg, la fel ca în modul normal de redare, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, iar filmele pot fi redate. Când se apasă pe butonul d, se afişează meniul de listare după dată (A 81) şi toate fotografiile realizate la o dată specificată se pot selecta pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, pentru aplicarea ordinii de imprimare sau a setărilor de protecţie.

Selectarea unei date în modul Listare după dată

1

Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul de selecţie mod redare, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta C şi apăsaţi pe butonul k.

List by date

Mai multe despre redare

Sunt listate datele pentru care există imagini.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta data dorită. Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună în Others (Altele). La apăsarea butonului k, se va afişa în cadrul întreg prima fotografie realizată la data selectată.

List by date 20/05/2010

3 2

15/05/2010 Others

56

20/05/2010 15:30 0004.JPG

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

1/

B

3

Note referitoare la modul Listare după dată

• În modul de listare după dată pot fi afişate cel mult 9.000 din cele mai recente fotografii. • Pentru fotografiile la care nu s-a setat data aparatului foto se consideră că s-au efectuat la 1 ianuarie 2010. • Informaţiile despre histogramă şi fotografiere nu se pot afişa în modul listare după dată.

79


Vizualizarea fotografiilor după dată (List by Date (Listare după dată))

Operaţiuni în modul Listare după dată Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul listare după dată. Operaţie

Utilizaţi

Mai multe despre redare

Selectarea datei

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta o dată.

9

Comutare în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

69

Ştergere fotografie

l

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge toate fotografiile realizate la data selectată şi pe ecran se va afişa un dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge toate fotografiile.

28

Meniul vizualizare listă după dată

d

Apăsaţi pe butonul d pentru afişarea meniului de listare după dată.

81

Selectare alt mod de redare

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

75

Apăsaţi pe butonul A, butonul de declanşare sau pe butonul b (înregistrare film).

28

A Comutare la modul fotografiere

b

80

A

Descriere


Vizualizarea fotografiilor după dată (List by Date (Listare după dată))

Meniuri Listare după dată Apăsaţi butonul d în modul listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri numai pentru imaginile realizate la data specificată.

Când se apasă pe butonul d în ecranul de listare după dată (A 79), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica separat opţiunile fotografiilor sau pentru a selecta separat fotografiile pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi pe butonul d.

Mai multe despre redare

Quick retouch (Retuşare rapidă)* ➝A 95 D-Lighting* ➝A 96 Skin softening (Estompare piele)* ➝A 97 Print set (Set imprimare) ➝A 83 Slide show (Prezentare diapozitive) ➝A 86 Delete (Ştergere) ➝A 87 Protect (Protecţie) ➝A 89 Rotate image (Rotire fotografie)* ➝A 89 Small picture (Imagine mică)* ➝A 98 Voice memo (Notă vocală)* ➝A 90 * Numai în timpul redării cadru întreg

81


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare) În meniul de redare sunt disponibile următoarele opţiuni. k

A 95

Quick retouch (Retuşare rapidă)

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

A 96

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.

e

A 97

Skin softening (Estompare piele) Se estompează tonurile pielii faciale.

a

A 83

Print set (Set imprimare) Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 86

Slide show (Prezentare diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. c

A 87

Delete (Ştergere) Şterge toate imaginile sau pe cele selectate.

Mai multe despre redare

d

A 89

Protect (Protecţie) Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală.

f

A 89

Rotate image (Rotire fotografie) Modifică orientarea fotografiilor.

g

A 98

Small picture (Imagine mică) Creează o copie micşorată a fotografiei curente.

E

A 90

Voice memo (Notă vocală) Înregistrează note vocale pentru fotografii.

h

A 92

Copy (Copiere) Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului de redare Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare (A 69). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul redare. Playback menu

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete 4/

4

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi a aplica setări (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

82


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

a Print Set (Set imprimare) (crearea unei ordini de imprimare DPOF) Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M a Print set (Set imprimare)

Când imprimaţi fotografii stocate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, în meniul de redare se utilizează opţiunea Print set (Set imprimare) pentru a crea digital „ordini de imprimare” pentru imprimare pe dispozitive compatibile cu DPOF. • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF (A 160) • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital • Conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă cu PictBridge (A 160) (A 114). De asemenea, se mia poate crea o ordine de imprimare pentru fotografiile stocate în memoria internă dacă s-a scos cardul de memorie din aparatul foto.

1

Apăsaţi pe butonul d în modul redare. Se afişează meniul de redare.

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Print set (Set imprimare) şi apăsaţi pe butonul k. Treceţi la pasul 4 când redaţi în modul sortare automată sau listare după dată.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete

Mai multe despre redare

2

Exit

3

Selectaţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi pe butonul k.

Print set Select images Delete print set

Exit

4

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Print selection

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe J sau K pentru 1 1 3 a selecta fotografii şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat pentru fiecare. Imaginile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după marcajul bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de Back imprimat. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru fotografii, selecţia se anulează. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat.

83


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie.

Print set

Selectaţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate imaginile din ordinea de imprimare. Selectaţi Info (Informaţii) şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima informaţii despre fotografie (viteza de declanşare şi diafragmă) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. Selectaţi Done (Terminat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Done Date Info Exit

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

B

4

Note privind Setul de imprimare

Mai multe despre redare

Când se creează o ordine de imprimare în modul sortare automată sau listare după dată, se afişează ecranul de mai jos dacă s-au marcat pentru imprimare alte fotografii decât cele din categoria selectată sau realizate la data de fotografiere selectată. • Selectaţi Yes (Da) pentru a adăuga la setul de imprimare existent fotografii din categoria selectată sau realizate în data de fotografiere selectată. • Selectaţi No (Nu) pentru a elimina marcajele de imprimare de pe fotografiile marcate anterior şi pentru a restricţiona setul de imprimare la fotografiile din categoria selectată sau la fotografiile realizate în data de fotografiere selectată. Print set

Print set

Save print marking for other images?

Save print marking for other dates?

Yes No

Yes No

Modul Sortare automată

Mod listare după dată

Exit

Exit

Dacă, în total, există mai mult de 99 de fotografii într-o ordine de imprimare, se va afişa ecranul de mai jos. • Selectaţi Yes (Da) pentru a elimina fotografiile adăugate anterior din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care tocmai au fost marcate. • Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a elimina fotografiile pe care tocmai le-aţi adăugat din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care au fost marcate anterior. Print set

Print set Too many images selected. Remove print marking from other images? Yes Cancel

Yes Cancel

Modul Sortare automată

Mod listare după dată

Exit

84

Too many images selected. Remove print marking for other dates?

Exit


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

B

Note privind imprimarea cu data fotografierii şi informaţiile despre fotografie

Atunci când sunt activate setările Date (Dată) şi Info (Informaţii) în opţiunea setului de imprimare, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă cu DPOF (A 160) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB inclus, pentru imprimarea DPOF (A 119). • Reţineţi totuşi, că setările pentru Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt resetate dacă opţiunea set de imprimare este afişată. • Data imprimată este cea înregistrată la realizarea fotografiei. Modificarea datei aparatului foto utilizând opţiunea Date (Dată) în meniul de setare după realizarea unei fotografii nu are niciun efect asupra datei imprimate pe fotografie.

15.05.2010

Anularea unei ordini de imprimare existente

Selectaţi Delete print set (Ştergere set imprimare) la pasul 3 din „Print Set (Set imprimare) (crearea unei ordini de imprimare DPOF)” (A 83) şi apăsaţi pe butonul k pentru a elimina marcajele de imprimare de pe toate fotografiile şi pentru a anula ordinea de imprimare.

D

Date Imprint (Imprimare dată)

Dacă data şi ora sunt imprimate pe fotografii folosind opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 128) din meniul de setare, fotografiile sunt înregistrate cu data şi ora fotografierii imprimate pe fotografie în momentul fotografierii. Fotografiile cu data imprimată se pot imprima pe imprimante care nu acceptă imprimarea datei pe imagini. Pe fotografii se vor imprima numai data şi ora Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă în ecranul setului de imprimare s-a activat Print set (Set imprimare) şi s-a selectat Date (Dată).

Mai multe despre redare

C

85


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

b Slide Show (Prezentare diapozitive) Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M b Slide show (Prezentare diapozitive)

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „diapozitive automate”.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Start şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, selectaţi Frame intvl (Interval dintre cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Start. Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, selectaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Mai multe despre redare

2

Slide show Pause Start Frame intvl Loop Exit

Începe expunerea de dispozitive. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timpul expunerii diapozitivelor: Apăsaţi selectorul multiplu rotativ K pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa precedenta fotografie. Ţineţi apăsat oricare dintre butoane pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. Apăsaţi pe butonul k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Terminaţi prezentarea diapozitivelor sau reporniţi-o. Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Încheiere) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare sau alegeţi Restart (Repornire) pentru a reda diapozitivele din nou.

B 86

Pause

Restart End Frame intvl

Note privind Prezentare diapozitive

• Sunt afişate numai primele cadre ale filmelor incluse într-o prezentare de dispozitive. • Timpul maxim de redare este de 30 de minute chiar dacă s-a activat funcţia Loop (Buclă) (A 133).


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

c Delete (Ştergere) (Ştergerea mai multor fotografii) Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi toate imaginile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) Selectaţi fotografiile din ecranul de selectare a fotografiilor şi ştergeţi-le. Consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 88) pentru mai multe informaţii. Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate fotografiile. În modul sortare automată sau listare după dată se şterg toate fotografiile din categoria respectivă sau realizate la data selectată.

Mai multe despre redare

B

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse (A 89).

87


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

Selectarea fotografiilor Ecranul de selectare a fotografiei, ca şi cel prezentat în Erase selected images dreapta, este afişat cu următoarele selecţii pentru meniu: • Playback menu (Meniu redare): Print set (Set imprimare)>Select images (Selectare imagini) (A 83), Delete (Ştergere)>Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) (A 87), ON/OFF Back Protect (Protecţie) (A 89), Rotate image (Rotire fotografie) (A 89) şi Copy (Copiere)>Selected images (Imagini selectate) (A 92) • Meniul setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare)>Select an image (Selectare fotografie) (A 123) Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a alege fotografiile. Mai multe despre redare

1

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe J sau K pentru a alege fotografia dorită.

Erase selected images

Pentru Rotate image (Rotire fotografie) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) se poate selecta o singură fotografie. Treceţi la pasul 3. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a reveni la afişarea a 12 miniaturi.

2

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta sau deselecta (sau pentru a specifica numărul de copii). Dacă o fotografie este selectată, cu imaginea este afişată o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare.

3

Back

ON/OFF

Erase selected images

Back

ON/OFF

Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selectarea fotografiei. Dacă se selectează Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate), se afişează un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor.

88


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

d Protect (Protecţie) Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M d Protect (Protecţie)

Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală. Selectaţi fotografiile pentru protecţie sau pentru a anula protecţia celor protejate anterior în ecranul de selectare a fotografiilor. Consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 88) pentru mai multe informaţii. Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 134). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s în modul redare (A 7, 72).

Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M f Rotate image (Rotire fotografie)

Specificaţi orientarea în care fotografiile înregistrate sunt afişate la redare. Fotografiile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar. Fotografiile înregistrate cu orientare portret („în picioare”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie.

Mai multe despre redare

f Rotate Image (Rotire fotografie)

Selectaţi o imagine în ecranul de selecţie imagini (A 88). Când se afişează ecranul Rotate image (Rotire fotografie) , rotiţi selector multiplu rotativ sau apăsaţi pe J sau pe K pentru a roti imaginea cu 90. Rotate image

Rotate image

Back

Rotate

Rotire cu 90 de grade în sens antiorar

Back

Rotate image

Rotate

Back

Rotate

Rotire cu 90 de grade în sens orar

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza afişarea orientării şi pentru a salva informaţiile orientării odată cu fotografia.

89


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

E Note vocale Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M E Voice memo (Notă vocală)

Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Afişaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

Mai multe despre redare

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy

Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale.

Exit

3

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k pentru a înregistra o notă vocală. Înregistrarea se termină după aproximativ 20 secunde sau în momentul în care nu mai este apăsat butonul k. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o şi p luminează intermitent pe monitor.

Back

20s

Când înregistrarea se încheie, este afişat ecranul pentru notele vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din „Redarea notelor vocale” (A 91) pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi butonul d înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg. 17s

D 90

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71) şi apăsaţi pe butonul d.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul de redare. 4/

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi pe butonul k.

4

Playback menu

Este afişat ecranul pentru redarea notelor vocale.

Mai multe despre redare

Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy Exit

3

Pentru a reda nota vocală, apăsaţi pe butonul k. Pentru a opri redarea, apăsaţi din nou pe butonul k. Rotiţi butonul control zoom spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul sunetului. Apăsaţi butonul d înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

6s

Back

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o imagine cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l. Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta w şi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

Yes No

B

Note privind notele vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S6000 nu poate înregistra o notă vocală pentru fotografii realizate cu altă marcă sau model de aparat foto digital.

91


Opţiuni de redare: Playback Menu (Meniu redare)

h Copy (Copiere) (Copiere între memoria internă şi cardul de memorie) Butonul c (mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o destinaţie unde se copiază fotografiile şi apăsaţi pe butonul k.

Copy

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă. Mai multe despre redare

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Selected images (Imagini selectate): Copiaţi imaginile selectate din ecranul de selecţie a imaginilor (A 88).

Exit

Camera to card Selected images All images

All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile. Exit

B

Note privind copierea fotografiilor

• Se pot copia fişiere în formatele JPEG, MOV şi WAV. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 90) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Nu se garantează această operaţiune pentru fotografii realizate cu altă marcă sau model de aparat foto sau pentru fotografii care au fost modificate pe un computer. • Când se copiază fotografii selectate pentru o ordine de imprimare (A 83), marcajele de imprimare nu se copiază împreună cu fotografiile (copiile nu se vor include în ordinea de imprimare). Când se copiază fotografii protejate (A 89), copiile sunt, de asemenea, protejate. • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 76).

C

În memorie nu există imagini. Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe un card de memorie introdus în aparatul foto la aplicarea modului redare, se va afişa mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunea de copiere şi copiaţi imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D 92

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.


Editarea fotografiilor

Funcţii de editare Folosiţi COOLPIX S6000 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 146). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare

Descriere

Quick retouch (Retuşare rapidă) (A 95)

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

D-Lighting (A 96)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Skin softening (Estompare piele) (A 97)

Se estompează tonurile pielii faciale.

Small picture (Imagine mică) (A 98)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru a fi folosite ca ataşamente la mesajele de e-mail.

Decupare (A 99)

Decupaţi o porţiune a fotografiei. Utilizaţi zoomul pe un subiect sau aranjaţi o compoziţie.

B

Note privind editarea fotografiilor

C

Editarea fotografiilor

• Fotografiile realizate cu o setare Image mode (Mod imagine) din P 4224 × 2376 (A 37) nu se pot edita. • Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu se pot utiliza pentru fotografiile realizate cu altă marcă sau model de aparat foto digital. • Dacă nicio faţă nu a fost recunoscută într-o fotografie, nu se pot crea copii folosind funcţia estompare piele (A 97). • Copiile editate create cu acest aparat foto nu pot fi afişate corect pe alte mărci sau modele de aparate foto digitale. De asemenea, este probabil imposibil să le transferaţi pe un calculator folosind o altă marcă sau model de aparat foto digital. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu este suficient spaţiu disponibil pentru a stoca copiile editate.

Restricţii la editarea fotografiilor

Dacă o copie editată este în continuare modificată folosind o altă funcţie de editare, verificaţi restricţiile de mai jos. Funcţia de editare utilizată

Funcţia de editare adăugată

Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting

Pot fi adăugate funcţiile estompare piele, imagine mică şi decupare. Funcţiile de retuşare rapidă şi D-Lighting nu se pot utiliza simultan.

Skin softening (Estompare piele)

Se pot adăuga funcţiile de retuşare rapidă, D-Lighting, imagine mică şi decupare.

Small picture (Imagine mică) Decupare

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate.

• Copiilor create utilizând funcţiile de editare nu pot fi editate din nou cu aceeaşi funcţie de editare utilizată la crearea acestora. • Când combinaţi funcţia imagine mică sau decupare cu altă funcţie de editare, utilizaţi funcţiile imagine mică şi şi decupare după ce aţi aplicat o altă funcţie de editare. • Funcţia estompare piele poate fi refolosită pe o fotografie creată folosind funcţia estompare piele (A 65).

93


Funcţii de editare

D

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările de marcare la imprimare (A 83) şi protecţie (A 89) nu au efect la copiile editate.

Editarea fotografiilor

94


Editarea fotografiilor k Quick Retouch (Retuşare rapidă): îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Copiile create cu retuşare rapidă sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi pe butonul k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H sau I pentru a alege gradul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi pe butonul k.

Editarea fotografiilor

Exit

Quick retouch

Este creată o copie nouă, editată. Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

Normal Back

Copiile create cu funcţia retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma s afişată în modul redare.

Amount

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

95


Editarea fotografiilor

I D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului D-Lighting se poate utiliza pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta I D-Lighting şi apăsaţi pe butonul k. Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete Exit

Editarea fotografiilor

3

Selectaţi OK şi apăsaţi pe butonul k.

D-Lighting

Este creată o copie nouă, editată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k. OK Cancel

Copiile create cu funcţia D-Lighting pot fi recunoscute prin pictograma c afişată în modul redare.

15/05/2010 15:30 0004.JPG

4/

D 96

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

4


Editarea fotografiilor

e Skin Softening (Estompare piele): Estomparea tonurilor pielii Aparatul foto va recunoaşte feţele din imagine şi va crea o copie folosind funcţia de estompare a tonurilor pielii. Copiile create utilizând funcţia estompare piele sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta e Skin softening (Estompare piele) şi apăsaţi pe butonul k. Se afişează ecranul de selectare a gradului de estompare. Dacă în fotografie nu a putut fi detectată nicio faţă, pe ecran va fi afişat un mesaj de avertizare, iar aparatul va reveni în meniul redare.

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ H sau I pentru a selecta gradul de estompare şi apăsaţi pe butonul k. Ecranul de confirmare este afişat împreună cu faţa pe care este aplicată funcţia estompare piele, mărită în centrul monitorului. Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

4

Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show Delete Exit

Editarea fotografiilor

3

Playback menu

Skin softening

Normal Back

Verificaţi previzualizarea copiei.

Amount

Preview

Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în ordine, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului. Dacă s-au atenuat mai multe feţe, apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ J sau pe K pentru a afişa o altă faţă. Apăsaţi pe butonul d pentru a ajusta gradul de estompare. Afişajul monitorului revine la cel prezentat la pasul 3. La apăsarea pe butonul k se creează o copie nouă, editată. Copiile create cu funcţia estompare piele pot fi recunoscute prin pictograma E afişată în modul redare.

B

Back

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Notă privind funcţia Estompare piele

În funcţie de direcţia în care este îndreptată faţa sau de luminozitatea feţei, este posibil ca aparatul foto să nu poată recunoaşte feţele cu precizie sau ca funcţia estompare piele să nu funcţioneze conform aşteptărilor.

D

Save

4/

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

97


Editarea fotografiilor

g Small Picture (Imagine mică): Redimensionarea fotografiilor Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Această caracteristică este utilă pentru crearea copiilor de afişat în pagini Web sau de ataşat la mesaje de e-mail. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie de 1:16. Sunt disponibile dimensiunile l 640×480, m 320×240 şi n 160×120.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy

Editarea fotografiilor

Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Small picture 640 × 480 320 × 240 160 × 120

Exit

4

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie nouă, mică.

Create small picture file?

Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D 98

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

Yes No


Editarea fotografiilor

a Decupare: Crearea unei copii decupate Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când u este afişat cu zoom redare (A 74) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg (A 69) pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Fotografia decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi utilizaţi opţiunea Rotate image (Rotire fotografie) (A 89) pentru a roti imaginea astfel încât să fie afişată în orientare orizontală. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei.

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie decupată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

Editarea fotografiilor

Rotiţi butonul de zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Save this image as displayed?

Yes No

C

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate sunt de asemenea reduse. Dacă dimensiunea imaginii copiei decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, imaginea se va afişa cu o margine gri, iar pictograma imagine mică B sau C se afişează în stânga monitorului în modul redare.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

99


Înregistrarea şi redarea filmelor

Înregistrarea filmelor Se pot înregistra filme cu înaltă definiţie şi sunet înregistrat prin microfonul încorporat. • Durata maximă de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă (A 103).

1

Porniţi aparatul fot şi verificaţi dacă se află în modul fotografiere. Se pot înregistra filme în orice mod de fotografiere (A 35). Se afişează opţiunea pictograma pentru opţiunea de film selectată. Setarea implicită este x HD 720p (1280 × 720) (A 103).

8

Opţiune film

2

Apăsaţi pe butonul b (înregistrare film) pentru a porni înregistrarea filmului. Aparatul foto focalizează în centrul cadrului. În timpul înregistrării nu se afişează zonele de focalizare. Când se selectează x HD 720p (1280 × 720) pentru Movie options (Opţiuni film), monitorul afişează modificările cu un format de imagine de 16:9 la înregistrarea filmului (se înregistrează zona indicată în dreapta).

Înregistrarea şi redarea filmelor

100

În timpul înregistrării se afişează durata aproximativă de film rămasă. Înregistrarea se opreşte automat atunci când s-a înregistrat durata maximă a filmului.

3

15s

Apăsaţi din nou pe butonul b (înregistrare film) pentru a opri înregistrarea.


Înregistrarea filmelor

B

Înregistrarea filmelor

• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (A 145). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză. • Zoomul optic nu poate fi modificat după începerea înregistrării. • Rotiţi controlul zoomului în timpul înregistrării pentru a activa zoomul digital. Subiecţii se pot mări până la 2× raportul zoomului optic aplicat înainte de a începe înregistrarea filmului. • Poate exista o degradare a calităţii imaginii când se utilizează zoomul digital. Zoomul digital se dezactivează la terminarea înregistrării. • Este posibil să se înregistreze sunetele rezultate în urma funcţionării controlului zoomului, a deplasării obiectivului de focalizare automată şi a funcţionării reducerii vibraţiilor. • Petele (A 144) vizibile pe monitor la înregistrarea unui film se vor înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se înregistrează filme.

B

Note privind focalizarea automată pentru înregistrarea filmelor

B

Notă privind salvarea filmelor

După înregistrarea unui film, acesta nu este complet salvat în memoria internă sau pe cardul de memorie până când afişajul monitorului revine la afişarea pentru fotografiere. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului pentru memorie înainte de salvarea integrală a filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul salvării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.

C

Funcţii disponibile la înregistrarea filmelor

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Când se selectează A Single AF (AF unic) (setare implicită) pentru Autofocus mode (Modul focalizare automată) în meniul film, focalizarea se blochează apăsând pe butonul b (înregistrare film) pentru a începe înregistrarea (A 104). • Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 27). Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele: 1. Setaţi Autofocus mode (Modul focalizare automată) în meniul film la A Single AF (AF unic) (setare implicită) înainte de a porni înregistrarea filmului. 2. Încadraţi alt subiect-aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul în cauză-în centrul cadrului, apăsaţi pe butonul b (înregistrare film) pentru a porni înregistrarea şi apoi modificaţi compoziţia.

• Setările compensare expunere, balans de alb şi opţiuni de culoare pentru modul de fotografiere curent se aplică şi la înregistrarea filmelor. Când se activează modul macro, se pot înregistra filme cu subiecţii aflaţi mai aproape de aparatul foto. Confirmaţi setările înainte de a porni înregistrarea filmului. • Se poate utiliza autodeclanşatorul (A 32). Când se apasă pe butonul b (înregistrare film) după activarea autodeclanşatorului, aparatul foto focalizează în centrul cadrului şi începe înregistrarea filmului după cele 2 sau 10 secunde specificate. • Bliţul nu se va declanşa. • Apăsaţi pe butonul d pentru a selecta fila D (film) şi pentru a ajusta setările meniului film înainte de a porni înregistrarea filmului (A 102).

101


Înregistrarea filmelor

Meniu film Următoarele opţiuni se pot ajusta din meniul film. D

A 103

Movie options (Opţiuni film) Selectaţi o opţiune pentru înregistrarea filmului.

I

A 104

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Selectaţi modul în care aparatul foto focalizează în timpul înregistrării filmului.

Afişarea meniului film

1

Apăsaţi pe butonul d în modul fotografiere. Se afişează meniul. Dacă butonul d a fost apăsat în modul scenă, apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ (A 9) J pentru a afişa filele.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ J. Selectarea filei este activată.

8

Shooting menu

Înregistrarea şi redarea filmelor

Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila D.

Movie Movie options Autofocus mode

Exit

4

Apăsaţi pe K sau pe k. Se pot selecta elemente din meniul film.

Movie Movie options Autofocus mode

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi a aplica setări (A 9). Pentru a ieşi din meniul film, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

102

Exit


Înregistrarea filmelor

D Movie Options (Opţiuni film) Comutaţi la modul fotografiere M d M D (meniu film) (A 102) M D Movie options (Opţiuni film)

Selectaţi opţiunea de film dorită pentru înregistrare. O dimensiune mai mare a imaginii şi un raport mai mare de biţi pentru film înseamnă o calitate mai ridicată a imaginii şi o dimensiune mai mare a fişierului de film. Opţiune

Descriere

x HD 720p (1280 × 720) (setare implicită)

Se înregistrează filme cu înaltă definiţie şi cu un format al imaginii de 16:9. Această opţiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat. • Dimensiune imagine: 1280 × 720 pixeli • Raport de biţi film: 8,1 Mbps

y VGA (640 × 480)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli • Raport de biţi film: 2,8 Mbps

z QVGA (320 × 240)

Sunt înregistrate filme cu un format al imaginii de 4:3. • Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli • Raport de biţi film: 820 Kbps

C

Opţiuni film şi durată maximă film Opţiune

x HD 720p (1280 × 720) y VGA (640 × 480) z QVGA (320 × 240)

Memorie internă (cca. 32 MB)

Card de memorie (4 GB)* 29 s.

Înregistrarea şi redarea filmelor

• Raportul de biţi pentru film înseamnă volumul de date ale filmului înregistrate într-o secundă. Deoarece s-a adoptat un sistem cu o rată de biţi variabilă (VBR), raportul de înregistrare a filmului variază automat în funcţie de subiect, astfel încât cu cât se înregistrează mai multe date pe secundă pentru filme care conţin subiecţi aflaţi în mişcare, cu atât creşte dimensiunea fişierului pentru film. • Cadenţa cadrelor este de aproximativ 30 de cadre pe secundă la orice opţiune.

60 min.

1 min. 27 s.

3 ore

5 min. 7 s.

10 ore

Toate cifrele sunt aproximative. Timpul maxim de înregistrare poate varia în funcţie de cardul de memorie şi de raportul de biţi la care s-a înregistrat filmul. * Timpul maxim de înregistrare pentru un singur film este de 29 de minute. Durata maximă a filmului afişat în timpul înregistrării este de 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie există spaţiu suficient pentru o înregistrare mai lungă.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

103


Înregistrarea filmelor

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Comutaţi la modul fotografiere M d M D (meniu film) (A 102) M I Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Selectaţi modul în care aparatul foto focalizează în modul film. Opţiune

Înregistrarea şi redarea filmelor

104

Descriere

A Single AF (AF unic) (setare implicită)

Focalizarea se blochează atunci când se apasă pe butonul b (înregistrare film) pentru a porni înregistrarea. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect rămâne relativ constantă.

B Full-time AF (AF permanent)

Aparatul foto focalizează continuu. Selectaţi această opţiune atunci când distanţa dintre aparatul foto şi subiect se modifică semnificativ în timpul înregistrării. Se recomandă utilizarea opţiunii Single AF (AF unic) pentru a împiedica sunetul de focalizare a aparatului foto să interfereze cu înregistrarea.


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 69), filmele sunt recunoscute prin intermediul pictogramei Movie options (Opţiuni film) (A 103). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k.

15/05/2010 15:30 0010.MOV

10s

Rotiţi controlul zoomului spre g sau f pentru a regla volumul de redare. Rotirea selectorului multiplu rotativ permite derularea înainte/înapoi. Comenzile de redare sunt afişate la partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a selecta o comandă, apoi apăsaţi pe butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile operaţiunile descrise mai jos. Operaţie Derulare înapoi Derulare înainte

Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul.

L

Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula filmul înainte.

O

Q

Indicator volum

Descriere

K

Pentru a întrerupe redarea apăsaţi pe butonul k. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă folosind butoanele afişate la partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe butonul k pentru a derula înapoi filmul. Ţineţi apăsat M butonul k pentru derulare înapoi continuă.* Apăsaţi pe butonul k pentru a derula înainte filmul. Ţineţi apăsat N butonul k pentru derulare înainte continuă.* P

Încheiere

4s

În curs de redare

Pentru a continua redarea apăsaţi pe butonul k.

Apăsaţi pe butonul k pentru a termina redarea filmului şi pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

* De asemenea, selectorul multiplu rotativ se poate roti pentru a derula filmul înainte sau înapoi.

B

Înregistrarea şi redarea filmelor

Pauză

Utilizaţi

Pauză

Notă privind redarea filmelor

COOLPIX S6000 nu poate reda filme înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital.

Ştergerea filmelor Selectaţi un film şi apăsaţi pe butonul l în modul redare cadru întreg (A 69) sau în modul redare miniaturi (A 71). Se va afişa un dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge filmul sau selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k pentru a ieşi fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

Yes No

105


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la un televizor pentru a reda fotografiile sau filmele pe televizor. Dacă televizorul dvs. este dotat cu un jack HDMI, se poate utiliza un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la televizor în scopul afişării cu înaltă definiţie. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la televizor. Când utilizaţi cablul audio/video furnizat Introduceţi conectorul galben în jackul intrare video al televizorului, iar conectorul alb în jackul intrare audio.

Galben

Când utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ Conectaţi conectorul la jack-ul HDMI de la televizor.

106

Conector HDMI mini (tip C)

către jack-ul HDMI

Alb


Conectarea la TV

3

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto.

Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Aparatul foto intră în modul redare şi fotografiile sunt afişate pe televizor.

Note privind conectarea cablului HDMI

• Cablul HDMI nu este furnizat. Utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ pentru a conecta aparatul foto la un televizor cu înaltă definiţie. Terminalul de ieşire de pe acest aparat foto este un conector HDMI mini (tip C). Când achiziţionaţi un cablu HDMI, verificaţi dacă dispozitivul de la capătul cablului este un conector HDMI mini. • Se recomandă setările Image mode (Mod imagine) (A 37) pentru M 2048 × 1536 sau un nivel superior şi setarea Movie options (Opţiuni film) (A 103) pentru HD 720p (1280 × 720) pentru fotografiile sau filmele care se vor reda pe un televizor prin conexiune HDMI.

B

Conectarea cablului

• Când conectaţi cablul, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul de la aparatul foto. • Nu conectaţi simultan la aparatul foto cablul HDMI şi cablul audio/video. • Nu conectaţi simultan la aparatul foto cablul HDMI şi cablul USB.

B

Video Mode (Modul video)

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate de televizorul dumneavoastră. Setarea modului video este specificată în opţiunea TV settings (Setări TV) (A 135) a meniului de setare (A 120).

107


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile pe un computer folosind programul Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea programelor software Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate diferite programe inclusiv Nikon Transfer, ViewNX pentru afişarea fotografiilor transferate şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice; toate aceste programe sunt incluse pe discul CD Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea programului software, consultaţi Ghid de start rapid.

Sistemele de operare compatibile Windows • Windows 7 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate) • Windows Vista Service Pack 2 (ediţiile Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate) • Versiunile pe 32 de biţi a Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.4.11, 10.5.8, 10.6) Pentru informaţii privind cerinţele de redare a filmelor de înaltă definiţie, consultaţi informaţiile de ajutor din ViewNX (Cerinţe sistem>H.264 Înaltă definiţie (HD) redare film) (A 112). Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Note privind conectarea computerului

Deconectaţi de la computer alte dispozitive USB, cum ar fi încărcătoarele USB comerciale. Conectarea simultană la computer a aparatului foto şi altor dispozitive USB poate duce la funcţionarea defectuoasă sau la o supraalimentare a aparatului foto, rezultând deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Consultaţi documentaţia furnizată cu alte dispozitive USB pentru informaţii suplimentare.

B

108

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer pentru a transfera fotografii, utilizaţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat cu setarea Auto (Automat) (setare implicită) selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă automat utilizând alimentarea furnizată de computer (A 113, 136). Se pot transfera fotografii în timpul încărcării acumulatorului. • Dacă folosiţi adaptorul de c.a. EH-62F (A 145) (comercializat separat), COOLPIX S6000 poate fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi nicio altă marcă sau niciun alt model de adaptor de c.a. deoarece acestea pot duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.


Conectarea la computer

Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer. Verificaţi dacă aparatul foto este închis. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB inclus.

Aparatul foto porneşte automat şi se aprinde indicatorul luminos de aparat pornit. Monitorul aparatului va rămâne închis.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Conectarea cablului USB

• Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

109


Conectarea la computer

4

Porniţi programul Nikon Transfer instalat pe calculator.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Windows 7 Când este afişat ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S6000, faceţi clic pe Change program (Modificare program) din Import pictures and videos (Import fotografii şi fişiere video). Selectaţi Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din caseta de dialog Change program (Modificare program) şi faceţi clic pe OK. Faceţi dublu clic pe Copy pictures to a folder on my computer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) din ecranul Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante) K S6000. • Windows Vista Atunci când dialogul AutoPlay (redare automată) este afişat, faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un dosar de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). • Windows XP Atunci când este afişat dialogul de selecţie a acţiunii, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. • Mac OS X Nikon Transfer va porni automat când aparatul foto este conectat la computer dacă aţi bifat opţiunea Yes (Da) din caseta de dialog cu setările pentru Auto-Launch (Lansare automată) atunci când Nikon Transfer a fost instalat prima dată. • Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului introdus în aparatul foto este scăzut, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Dacă aparatul foto nu este recunoscut, fotografiile nu vor fi transferate. Când încărcarea acumulatorului porneşte automat utilizând alimentarea furnizată de computer, aşteptaţi până când acumulatorul ajunge la un nivel suficient de încărcare pentru a porni transferul. • Dacă pe cardul de memorie sunt înregistrate multe imagini, deschiderea programului Nikon Transfer poate dura mai mult.

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).

Dispozitiv Sursă Buton Start Transfer (Pornire transfer)

110

În cazul utilizării setării implicite a programului Nikon Transfer, toate fotografiile sunt transferate în computer.


Conectarea la computer În cazul utilizării setărilor implicite ale programului Nikon Transfer, ViewNX va fi deschis automat la terminarea transferului, iar fotografiile transferate pot fi vizualizate.

Deconectaţi aparatul foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Aparatul foto se opreşte automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute în timp ce aparatul foto este conectat prin cablu USB.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX (A 112).

Încărcarea acumulatorului

Indicatorul luminos de încărcare este verde şi clipeşte rar în timpul încărcării acumulatorului introdus în aparatul foto (A 113).

C

Folosirea unui cititor de carduri

De asemenea, imaginile stocate pe cardul de memorie introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer folosind programul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau dacă acesta este compatibil SDHC, cititorul de carduri sau un dispozitiv similar trebuie să suporte aceste specificaţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşi 4 şi 5 (A 110) pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 92).

111


Conectarea la computer

D

Pornirea manuală a programului Nikon Transfer sau ViewNX

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Windows Selectaţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX). Faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide asociate programului Nikon Transfer sau ViewNX de pe spaţiul de lucru pentru a lansa Nikon Transfer sau ViewNX. Macintosh Deschideţi folderul Applications (Aplicaţii) şi faceţi clic dublu pe Nikon Software> Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau Nikon Software>ViewNX>ViewNX). Cu un clic pe pictograma programului Nikon Transfer sau ViewNX de pe dock veţi lansa Nikon Transfer sau ViewNX.

D

Vizualizarea informaţiilor de ajutor pentru Nikon Transfer şi ViewNX

Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer sau ViewNX, deschideţi programul Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

D

Realizarea imaginilor panoramice cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 61) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Selectaţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 5> Panorama Maker 5. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 5. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierelor imagine şi numele dosarelor

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 146) pentru mai multe informaţii.

112


Conectarea la computer

Încărcarea în timpul conectării la computer

Indicator luminos încărcare În tabelul următor se explică starea indicatorului luminos de încărcare atunci când aparatul foto este conectat la computer. Indicator luminos încărcare

Descriere

Clipeşte rar (verde) Acumulatorul se încarcă. Oprit

Acumulatorul nu se încarcă. Dacă indicatorul luminos de încărcare nu mai clipeşte lent (verde) şi se stinge în timp ce indicatorul luminos de aparat pornit este aprins, încărcarea s-a terminat.

Clipeşte (verde)

• Încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Cablul USB nu s-a conectat corect sau acumulatorul este defect. Reconectaţi corect cablul USB sau înlocuiţi acumulatorul. • Computerul se află în modul stare de veghe şi nu alimentează. Reporniţi computerul. • Acumulatorul nu se poate încărca dacă setările sau specificaţiile computerului nu acceptă alimentarea aparatului foto.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Când aparatul foto este conectat la un computer prin cablul USB furnizat cu setarea Auto (Automat) (setare implicită) selectată pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 136) în meniul de setare, acumulatorul introdus în aparatul foto se încarcă automat utilizând alimentarea furnizată de computer. Consultaţi „Înainte de a conecta aparatul foto” (A 108) şi „Transferul fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator” (A 109) pentru informaţii suplimentare privind conectarea aparatului foto la computer.

Note privind încărcarea prin conectare la computer

• Acumulatorul nu se poate încărca şi nici nu se pot transfera date atunci când aparatul foto este conectat la computer înainte de setarea datei şi a orei pe aparatul foto (A 18). Dacă bateria ceasului intern al aparatului foto (A 125) s-a consumat, data şi ora trebuie trebuie setate din nou înainte de încărcarea acumulatorului sau de transferul fotografiilor prin conexiune la computer. În acest caz, utilizaţi adaptor CA de încărcare EH-68P (A 14) pentru a încărca acumulatorul şi apoi setaţi data şi ora aparatului foto. • Dacă aparatul foto este oprit, se va opri şi încărcarea. • În cazul în care computerul intră în modul stare de veghe, încărcarea se opreşte şi se poate închide aparatul foto. • Când deconectaţi aparatul foto de la computer, opriţi aparatul foto şi apoi deconectaţi cablul USB. • Încărcarea acumulatorului prin conexiune la computer poate dura mai mult decât încărcarea prin adaptor CA de încărcare EH-68P. Timpul de încărcare creşte atunci când fotografiile se transferă în timpul încărcării acumulatorului. • Când aparatul foto este conectat la computer se poate porni o aplicaţie instalată pe computer, cum ar fi Nikon Transfer. Dacă aparatul foto s-a conectat la computer numai pentru încărcarea acumulatorului, închideţi aplicaţia. • Aparatul foto se opreşte automat dacă nu există comunicare cu computerul timp de 30 de minute după terminarea încărcării acumulatorului. • În funcţie de specificaţiile computerului, de specificaţii, de alimentare şi de alocare, poate fi imposibilă încărcarea prin conexiunea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

113


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile cu PictBridge (A 160) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima fotografii. Fotografiaţi Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile pentru imprimare şi numărul de copii utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 83)

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A 115)

Imprimaţi fotografii una câte una (A 116)

Imprimaţi mai multe fotografii (A 117)

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62F (comercializat separat), COOLPIX S6000 se poate alimenta de la o priză de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce încălzirea sau defectarea aparatului foto.

D

114

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer de pe imprimanta personală şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor stocate pe cardul de memorie: • Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile cu DPOF • Ducerea cardului de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de copii pentru fiecare fotografie utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare (A 83).


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus.

4

Aparatul foto porneşte automat.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) se va afişa pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul Print selection (Imprimare selecţie) (2).

1

2

Print selection 15/05 2010

NO. 32 32

B

Conectarea cablului USB

Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB.

B

Dacă nu se afişează ecranul de pornire PictBridge

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 136) în meniul de setare a aparatului foto la Off (Oprit) şi reconectaţi cablul.

115


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 115), urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima o fotografie.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi pe butonul k.

Print selection 15/05 2010

Rotiţi butonul control zoom la f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi la g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

NO. 32 32

2

Selectaţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

3

Alegeţi numărul dorit de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

4

Exit

4

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. Postcard 100×150 mm 4×6 in. Exit

116


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

7

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul selectare imprimare de la pasul 1.

Printing 002 / 004

Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k.

Cancel

Număr curent de copii/ număr total de copii

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Exit

Imprimarea mai multor fotografii După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 115), urmaţi procedurile de mai jos pentru a imprima mai multe fotografii.

1

Când ecranul Print selection (Imprimare selecţie) este afişat, apăsaţi pe butonul d. Se afişează ecranul Print menu (Meniu imprimare).

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Exit

117


Conectarea la imprimantă

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Default 3.5×5 in. 5×7 in. Postcard 100×150 mm 4×6 in. Exit

4

Selectaţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi pe butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Exit

Print selection (Imprimare selecţie) Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii Print selection 10 pentru fiecare dintre ele (până la nouă). • Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi pe J 1 1 3 sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat pentru fiecare. • Imaginile selectate pentru imprimare pot fi Back recunoscute după marcajul bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Dacă nu s-a specificat nicio copie pentru fotografii, selecţia se anulează. • Rotiţi butonul control zoom la g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau la f (h) pentru a afişa 12 miniaturi. • Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat. • Când se afişează ecranul din dreapta, selectaţi Print selection Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a porni imprimarea. 0 1 0 prints Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. Start print Cancel Exit

118


Conectarea la imprimantă Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) Print all images 0 1 8 prints

Start print Cancel Exit

DPOF printing (Imprimare DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creat un set de imprimare folosind opţiunea Print set (Set imprimare) (A 83). • Dacă se afişează ecranul din dreapta, selectaţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare fotografii) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima imagini, apăsaţi din nou butonul k.

DPOF printing 0 1 0 prints Start print View images Cancel Exit

View images

10

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Este imprimată o copie pentru fiecare din fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie. • Dacă se afişează ecranul din dreapta, selectaţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Back

5

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul de imprimare prezentat la pasul 2. Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k.

Printing 002 / 010

Cancel

Număr curent de copii/ număr total de copii

C

Paper Size (Format hârtie)

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Default (Implicită) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta conectată la aparatul foto), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimantă. Pentru a specifica formatul hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicită) în meniul pentru formatul hârtiei.

119


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Meniu setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Menus (Meniuri)

A 122

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 123

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. d

Date (Dată)

A 124

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţie. e

Monitor settings (Setări monitor)

A 127

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Reglaţi setările privind afişarea informaţiilor despre fotografii şi luminozitatea monitorului. f

Date imprint (Imprimare dată)

A 128

Imprimaţi data şi ora fotografierii în imagini. g

Vibration reduction (Reducere vibraţii)

A 129

Selectaţi dacă doriţi sau nu să activaţi reducerea vibraţiilor. U

Motion detection (Detectare mişcare)

A 130

Activează sau dezactivează funcţia de detectare a mişcării, care reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto în fotografiile statice. h

AF assist (Asistenţă AF)

A 131

Activaţi sau dezactivaţi dispozitivul de iluminare de asistenţă AF. u

Digital zoom (Zoom digital)

A 131

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. i

Sound settings (Setări sunet)

A 132

Reglaţi setările sunetului. k

Auto off (Oprire automată)

A 133

Setaţi durata de timp după care aparatul foto intră în modul stare de veghe. l/m

Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

A 134

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limba)

A 135

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. H

TV settings (Setări TV)

A 135

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. V

Charge by computer (Încărcare de la computer)

A 136

Selectaţi dacă încărcaţi sau nu acumulatorul aparatului foto atunci când îl conectaţi la un computer prin intermediul cablului USB. d

Blink warning (Avertizare clipire)

A 137

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu feţele care au clipit, la fotografierea folosind funcţia prioritate faţă.

120


Meniu setare p

A 139

Reset all (Resetare totală) Restabiliţi valorile implicite ale setărilor aparatului foto.

r

A 141

Firmware version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului setare

1

Apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul.

Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ J. Selectarea filei este activată.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Color options Exit

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă butonul d a fost apăsat în modul scenă, apăsaţi pe selectorul multiplu rotativ (A 9) J pentru a afişa filele.

Shooting menu

Exit

4

Apăsaţi pe K sau pe k. Elementele din meniul de setare care pot fi selectate. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi a aplica setări (A 9). Pentru a ieşi din meniul de setare, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Exit

121


Meniu setare

a Menus (Meniuri) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M a Menus (Meniuri)

Alegeţi meniurile afişate iniţial. w

Text (setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

122

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Vibration reduction Exit

x

Icons (Pictograme) Toate elementele meniului pot fi afişate pe un singur ecran.

Nume meniu Menus

Exit


Meniu setare

c Welcome screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M c Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Selectaţi dacă la pornirea aparatului foto se va afişa sau nu un ecran de întâmpinare. None (Niciunul) (setare implicită) Aparatul foto intră în modul de fotografiere sau de redare fără a mai afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX

Select an image (Selectarea fotografie) Afişează o imagine selectată pentru ecranul de întâmpinare. La fişarea ecranului de selectare a imaginii, selectaţi o imagine (A 88) şi apăsaţi pe butonul k. • Deoarece fotografia selectată este memorată de aparatul foto, aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului foto chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă. • Fotografiile realizate cu o setare Image mode (Mod imagine) (A 37) cu valoarea P 4224 × 2376 şi copiile create la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mică utilizând funcţia imagine mică (A 98) sau tăiere (A 99) nu pot fi selectate.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Aparatul foto afişează un ecran de întâmpinare şi apoi intră în modul de fotografiere sau de redare.

123


Meniu setare

d Date (Dată) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M d Date (Dată)

Reglaţi ceasul aparatului foto. Date (Dată)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a defini data şi ora în ecranul pentru dată. • Selectaţi unui element diferit (zi, lună, an, oră, minute, şi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul): apăsaţi pe J sau pe K. • Editaţi elementul evidenţiat: apăsaţi pe H sau pe I sau rotiţi selectorul multiplu rotativ. • Aplicarea setării: selectat ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k (A 19). Time zone (Fus orar) w Home time zone (Fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia de economisire a luminii zilei poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Dacă destinaţia călătoriei este selectată (x), ora locală (A 126) este calculată automat şi data şi ora fotografierii în regiunea selectată sunt înregistrate împreună cu fotografiile. Util în timpul călătoriilor.

Selectarea fusului orar de destinaţie

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta Time zone (Fus orar) şi apăsaţi pe butonul k. Se afişează ecranul Time zone (Fus orar).

Date 15/05/2010 15:30

Date Time zone Exit

2

Selectaţi x Travel destination (Destinaţia călătoriei) şi apăsaţi pe butonul k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Time zone 15/05/2010 15:30 Lo n d o n, Ca s a b l a n c a Home time zone Travel destination Exit

124


Meniu setare

3

Apăsaţi K. Se afişează ecranul cu destinaţia călătoriei.

Time zone 15/05/2010 15:30 Lo n d o n, Ca s a b l a n c a Home time zone Travel destination Exit

4

Pentru a alege fusul orar de la destinaţia spre care călătoriţi, apăsaţi J sau K.

Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica fusul orar de destinaţie. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

+08:00

Back Time zone 15/05/2010 23:30 To k y o, S e o u l Home time zone Travel destination Exit

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dacă ora de economisire a luminii zilei respectivă este valabilă, apăsaţi pe H pentru a activa funcţia pentru timpul de economisire a luminii zilei. W se afişează în partea de sus a monitorului şi ceasul intern al aparatului foto este dat înainte cu o oră. Apăsaţi pe I pentru a dezactiva ora de vară.

23:30 Tokyo Seoul

Notă despre acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de către acumulatorul acestuia. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w Home time zone (Fus orar local)

• Pentru a selecta fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a schimba fusul orar local, selectaţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi parcurgeţi paşii 3 şi 4.

C

Oră de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi funcţia oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

D

Imprimarea datei pe fotografii

Activaţi opţiunea de imprimare a datei din Date imprint (Imprimare dată) (A 128) din meniul de setare după ce aţi definit data şi ora. Dacă opţiunea Date imprint (Imprimare dată) este activată, fotografiile vor fi înregistrate cu data fotografierii inscripţionată pe ele.

125


Meniu setare

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru fusurile orare care nu sunt listate mai jos, definiţi ora locală pentru ceasul intern al aparatului foto în opţiunea Date (Dată).

UTC +/–

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

126

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Madrid, Paris, Berlin Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4.5

Caracas

+7

Bangkok, Jakarta

–4

Manaus

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+9

Tokyo, Seoul

–2

Fernando de Noronha

+10

Sydney, Guam

–1

Azores

+11

New Caledonia

±0

London, Casablanca

+12

Auckland, Fiji

New Delhi


Meniu setare

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M e Monitor settings (Setări monitor)

Definiţi opţiunile de mai jos. Photo info (Info foto) Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Select dacă pe monitor vor fi afişate sau nu informaţiile despre fotografii. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele afişate pe monitor, consultaţi „Monitorul” (A 6). Mod fotografiere

Mod redare 15/05/2010 15:30 0004.JPG

Show info (Prezentare info) 4/

8

4

Setările şi indicaţiile de utilizare curente sunt afişate precum în cazul setării Show info (Prezentare info) de mai sus. Auto info (Info auto) Dacă timp de câteva secunde nu este efectuată nicio operaţie, afişajul comută (setare implicită) la cel afişat în cazul selectării setării Hide info (Ascundere info). Informaţiile se vor afişa din nou la efectuarea următoarei operaţii.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Photo Info (Info foto)

Hide info (Ascundere info)

15/05/2010 15:30 0004.JPG

Framing grid (Reţea de linii încadrare)

8

Pe lângă informaţiile afişate la selectarea setării Auto info (Info auto) de mai sus, este afişată o reţea de încadrare care ajută la încadrarea fotografiilor în modul A (automat). În alte moduri de fotografiere sunt afişate numai informaţiile afişate la selectarea setării Auto info (Info auto).

4/

4

Setările şi indicaţiile de utilizare curente sunt afişate precum în cazul setării Auto info (Info auto) de mai sus.

127


Meniu setare

f Date Imprint (Imprimare dată) (Imprimarea datei şi orei) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M f Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi înregistrate direct în imagini în timpul fotografierii, permiţând ca informaţiile să fie imprimate chiar şi de imprimantele care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare informaţii (A 85). Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

15.05.2010

Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. f Date (Dată) Data este imprimată pe fotografii. S Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

B

Note privind imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot fi imprimate pe fotografii după ce sunt realizate. • Data nu poate fi imprimată în următoarele situaţii: - Fotografii realizate în modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) - Filme • Este posibil ca datele imprimate atunci când este activată setarea Image mode (Mod imagine) (A 37) cu valoarea O 640 × 480 să fie dificil de citit. Dacă utilizaţi funcţia de imprimare a datei, alegeţi pentru setarea Image mode (Mod imagine) o valoare de cel puţin N 1024 × 768. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Date (Dată) din meniul de setare (A 18, 124).

C 128

Date Imprint (Imprimare dată) şi Print Set (Set imprimare)

Când imprimaţi pe imprimante compatibile DPOF care suportă imprimarea datei şi a informaţiilor fotografierii, data şi informaţiile pot fi imprimate pe fotografii fără ca acestea să fie inscripţionate, utilizând setările din opţiunea Print set (Set imprimare) (A 83).


Meniu setare

g Vibration Reduction (Reducere vibraţii) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M g Vibration reduction (Reducere vibraţii)

g

On (Pornit) (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată. La reducerea tremuratului, aparatul foto detectează şi ia în calcul mişcările de panoramare. Dacă aparatul foto panoramează pe orizontală, de exemplu, funcţia de reducere a vibraţiilor va elimina numai tremuratul pe verticală. Dacă aparatul foto panoramează pe verticală, funcţia de reducere a vibraţiilor va viza exclusiv tremuratul pe orizontală.

Off (Oprit) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de reducere a vibraţiilor poate fi confirmată pe monitorul aparatului la fotografiere (A 6, 23). Dacă se selectează Off (Oprit), nu este afişată nicio pictogramă.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Selectaţi opţiunea de reducere a vibraţiilor pentru fotografiere. Reducerea vibraţiilor va corecta în mod eficient neclarităţile, cauzate de mişcările uşoare ale mâinii care determină tremuratul aparatului foto, care apar în general la fotografierea cu zoom şi la viteze mici de declanşare. Efectele tremuratului aparatului sunt reduse la înregistrarea filmelor şi sunt amplificate la realizarea fotografiilor statice. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii.

Note privind Reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după ce aparatul foto este pornit sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi ca imaginea de pe monitor să se stabilizeze înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele mişcării camerei în anumite situaţii.

129


Meniu setare

U Motion Detection (Detectare mişcare) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M U Motion detection (Detectare mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto când fotografiaţi imagini statice. U

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremurat, sensibilitatea ISO şi viteza de declanşare se măresc automat pentru a reduce neclarităţile. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • La declanşarea bliţului • În modul A (automat), dacă opţiunea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 43) este dezactivată • În modul A (automat), atunci când opţiunea Continuous (Continuu) este setată la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau la Sport continuous (Sport continuu) (A 42) • În următoarele moduri de scenă: Night portrait (Portret de noapte) (A 55), Fireworks show (Spectacol artificii) (A 59) şi Backlight (Iluminare fundal) (A 59) • Este selectat modul urmărire subiect. Off (Oprit) Detectarea mişcării nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de detectare a mişcării pot fi confirmate pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 6, 23). Pictograma de detectare a mişcării are culoarea verde dacă aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi măreşte viteza de declanşare. Dacă se selectează Off (Oprit), nu este afişată nicio pictogramă.

B

130

Auto (Automat) (setare implicită)

Note referitoare la Detectarea mişcării

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Dacă este prea întuneric, sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia Detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Fotografiile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot fi puţin „granulate”.


Meniu setare

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M h AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF, care asistă operaţia de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat. Auto (Automat) (setare implicită)

Off (Oprit) Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare slabă.

u Digital Zoom (Zoom digital) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu de setare) (A 121) M u Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital.

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF va fi utilizat pentru asistarea operaţiunii de focalizare în cazul în care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acţiune de aproximativ 3,0 m în poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi rază de acţiune de aproximativ 2,2 m în poziţia maximă de zoom cu telefotografie. Reţineţi că în cazul unor moduri de scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF să nu se aprindă.

On (Pornit) (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea controlului zoomului spre g (i) e declanşează zoomul digital (A 25). Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile în care se înregistrează filme).

B

Note privind zoomul digital

• Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Dacă se selectează Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) în modul de scenă - Este selectat modul portret inteligent. - Este selectat modul urmărire subiect. - Dacă se setează Continuous (Continuu) la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) • Atunci când este activat zoomul digital, Metering (Măsurare) este setat la Center-weighted (Centralevaluativ).

131


Meniu setare

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M i Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

132

Selectaţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit), se va auzi un singur beep când operaţiunile se încheie cu succes, două beep-uri când aparatul foto focalizează subiectul şi trei beep-uri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Selectaţi On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Sunetul de declanşare nu poate fi auzit în următoarele situaţii, chiar dacă se selectează On (Pornit). • Dacă se setează Continuous (Continuu) la Continuous (Continuu), BSS, Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) sau la Sport continuous (Sport continuu) • Dacă se selectează Museum (Muzeu) în modul scenă • Dacă se selectează On (Pornit) pentru Blink proof (Ochi deschişi) în meniul portret inteligent


Meniu setare

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu de setare) (A 121) M k Auto off (Oprire automată)

C

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără să se efectueze nicio operaţie, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul stare de veghe (A 17) pentru a economisi energie. Odată ce aparatul foto a intrat în modul stare de veghe, indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri. Selectaţi perioada de inactivitate după care aparatul intră în modul starea de veghe dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

Anularea modului stare de veghe

Anulaţi modul stare de veghe şi reactivaţi monitorul prin apăsarea unuia dintre următoarele butoane. • comutatorul de alimentare • butonul de declanşare • butonul A • butonul c • butonul b (înregistrare film)

C

Note privind funcţia Oprire automată

Durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este definită se fixează în următoarele situaţii: • La fişarea unui meniu: Dacă oprirea automată este setată la 30 s sau la 1 min, aceasta este extinsă la trei minute. • În timpul redării diapozitivelor: până la 30 de minute • Atunci când adaptorul CA EH-62F este conectat: 30 de minute

133


Meniu setare

l Format Memory (Formatare memorie)/m Format Card (Formatare card) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M l Format memory (Formatare memorie)/ m Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) este afişată în meniul de setare.

All images will be deleted! OK?

Format No Exit

Formatarea unui card de memorie Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) este afişată în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK?

Format No Exit

B

134

Format memory

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de a formata. • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte dispozitive trebuie formatate cu acest aparat foto prima dată când sunt introduse în COOLPIX S6000.


Meniu setare

n Language (Limba) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M n Language (Limba)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Cehă

H TV Settings (Setări TV) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M H TV settings (Setări TV)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Video mode (Modul video) Optaţi între NTSC şi PAL. HDMI Alegeţi o rezoluţie a imaginii pentru ieşirea HDMI dintre Auto (Automat) (setare implicită), 480p, 720p sau 1080i. Dacă se selectaţi Auto (Automat), opţiunea care se potriveşte cel mai bine cu televizoarele de înaltă definiţie la care se conectează aparatul foto este selectată automat dintre 480p, 720p sau 1080i.

135


Meniu setare

V Charge by Computer (Încărcare de la computer) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M V Charge by computer (Încărcare de la computer)

Alegeţi dacă acumulatorul introdus în aparatul foto va fi încărcat atunci când acesta este conectat la un computer prin intermediul cablului USB (A 113). Auto (Automat) (setare implicită) Atunci când aparatul foto este conectat la un computer pornit, acumulatorul introdus în acesta va fi încărcat automat utilizând energie furnizată de computer. Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Off (Oprit) Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când acesta este conectat la un computer.

B

136

Note privind conectarea aparatului foto la o imprimantă

• Acumulatorul nu poate fi încărcat la conectarea aparatului foto la o imprimantă, chiar dacă aceasta este conformă cu standardul PictBridge. • Dacă selectaţi Auto (Automat) pentru Charge by computer (Încărcare de la computer), este posibil ca imprimarea de imagini prin conectarea directă a aparatului foto la unele imprimante să nu poată fi realizată. Dacă ecranul de pornire PictBridge nu este afişat pe monitor după ce aparatul foto este conectat la o imprimantă şi apoi pornit, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Setaţi Charge by computer (Încărcare de la computer) la Off (Oprit) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.


Meniu setare

d Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M d Blink warning (Avertizare clipire)

On (Pornit) Atunci când aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puţin unul dintre subiecţii umani să fi clipit într-o fotografie realizată cu funcţia prioritate faţă, pe monitor va apărea ecranul de avertisment privind clipirea. Faţa subiectului uman care ar fi putut clipi la acţionarea declanşatorului este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. Consultaţi „Operaţiuni de efectuat în cazul afişării ecranului Blink Warning (Avertizare clipire)” (A 138) pentru mai multe informaţii. Off (Oprit) (setare implicită) Avertizarea clipire nu este activată.

B

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Alegeţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit la fotografierea folosind funcţia prioritate faţă (A 47) în următoarele moduri. • Modul A (automat) (dacă se selectează Face priority (Prioritate faţă) (A 45) pentru opţiunea Mod zonă AF). • Este selectat modul de scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 52), Portrait (Portret) (A 54) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 55).

Note privind avertizare clipire

Funcţia avertizare clipire nu poate fi folosită dacă setarea Continuous (Continuu), BSS, Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Sport continuous (Sport continuu) este activată permanent.

137


Meniu setare

Operaţiuni de efectuat în cazul afişării ecranului Blink Warning (Avertizare clipire) Dacă ecranul de avertizare clipire, prezentat în partea dreaptă, este afişat pe monitor, vor fi disponibile operaţiile descrise mai jos. Aparatul foto va reveni automat în modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

Did someone blink?

Exit

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

138

Operaţie

Utilizaţi

Măriţi faţa care a clipit detectată

g (i)

Comutarea în modul redare cadru întreg

f (h)

Rotiţi butonul de zoom spre g (i). Rotiţi butonul de zoom spre f (h). Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, apăsaţi pe J sau K pentru a comuta afişajul al altă faţă.

Selectarea feţei care va fi afişată

Ştergere fotografie

Descriere

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Comutare la modul fotografiere

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.


Meniu setare

p Reset All (Resetare totală) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M p Reset all (Resetare totală)

Dacă se selectează Reset (Resetare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile elementare de fotografiere Opţiune Flash mode (Modul bliţ) (A 30)

Valoare implicită Automat Oprit

Macro mode (Modul macro) (A 33)

Oprit

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 34)

0,0

Shooting Menu (Meniu fotografiere) Opţiune

Valoare implicită

Image mode (Mod imagine) (A 37)

R 4320 × 3240

White balance (Balans de alb) (A 39)

Auto (Automat)

Metering (Măsurare) (A 41)

Matrix (Matrice)

Continuous (Continuu) (A 42)

Single (Unic)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 43)

Auto (Automat)

Color options (Opţiuni culoare) (A 44)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 45) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 48)

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Auto (Automat) Single AF (AF unic)

Mod scenă Opţiune Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 51) Ajustarea nuanţelor în modul Alimente (A 58)

Valoare implicită Scene auto selector (Selector automat scene) Centru

Meniul portret inteligent Opţiune

Valoare implicită

Skin softening (Estompare piele) (A 65)

Normal

Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 65)

On (Pornit)

Blink proof (Ochi deschişi) (A 65)

Off (Oprit)

139


Meniu setare Meniul Urmărire subiect Opţiune Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 68) Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) (A 68)

Valoare implicită Full-time AF (AF permanent) On (Pornit)

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 103) Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 104)

Valoare implicită HD 720p (1280 × 720) Single AF (AF unic)

Meniu setare Opţiune Menus (Meniuri) (A 122) Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 123) Photo info (Info foto) (A 127) Brightness (Luminozitate) (A 127)

Valoare implicită Text None (Niciunul) Auto info (Info auto) 3

Date imprint (Imprimare dată) (A 128)

Off (Oprit)

Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 129)

On (Pornit)

Motion detection (Detectare mişcare) (A 130)

Auto (Automat)

AF assist (Asistenţă AF) (A 131)

Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A 131)

On (Pornit)

Button sound (Sunet buton) (A 132)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 132)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A 133)

1 min

HDMI (A 135)

Auto (Automat)

Charge by computer (Încărcare de la computer) (A 136)

Auto (Automat)

Blink warning (Avertizare clipire) (A 137)

Off (Oprit)

Altele Opţiune Paper size (Format hârtie) (A 116, 117)

140

Interval între cadre pentru Slide show (Prezentare diapozitive) (A 86)

Valoare implicită Default (Implicită) 3s


Meniu setare

r Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 121) M r Firmware version (Versiune firmware)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto. CO O L P I X S 6 0 0 0 Ve r. x . x

Back

Noţiuni elementare de setare a aparatului foto

• Selectarea opţiunii Reset all (Resetare totală) implică, de asemenea, ştergerea numărului curent al fişierului (A 146) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor de la „0001”, ştergeţi toate imaginile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie (A 87) înainte de a selecta Reset all (Resetare totală). • Următoarele setări ale meniului vor rămâne neafectate dacă meniurile sunt resetate folosind Reset all (Resetare totală). Shooting menu (Meniu fotografiere): Presetarea manuală a datelor (A 40) obţinute pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Date (Dată) (A 124), Language (Limba) (A 135) şi Video mode (Modul video) (A 135)

141


Întreţinerea aparatului foto

Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Întreţinerea aparatului foto

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

142


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

C

Acumulatorul

Întreţinerea aparatului foto

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior la o temperatură ambiantă între 5°C şi 35°C. • Atunci când încărcaţi aparatul COOLPIX S6000 utilizând adaptorul CA de încărcare EH-68P sau un computer, este posibil ca să scadă capacitatea de încărcare la temperaturi ambientale cuprinse între 45°C şi 60°C. • Acumulatorul nu se va încărca la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 60°C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat şi funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie depozitat într-un loc răcoros cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional atunci când nu este utilizat. Dacă acumulatorul rămâne instalat, vor fi consumate cantităţi infime de energie din acesta, chiar şi dacă nu este utilizat Acest lucru poate cauza consumarea rapidă a acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii acesteia. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulatori opţional, montaţi la loc capacul de protecţie al terminalelor şi depozitaţi acumulatorul într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă a duratei de funcţionare a unui acumulator încărcat complet şi utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL12. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

143


Maximizarea duratei de viaţă şi a performanţelor aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea cu degetele a componentelor din sticlă. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul unui dispozitiv cu aer comprimat, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare circulară care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi un dispozitiv cu aer comprimat pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Stocare Întreţinerea aparatului foto

Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10°C sau peste 50°C • În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

144

Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • La încadrarea unor subiecte strălucitoare, pe monitor se pot vedea dungi albe sau colorate de lumină. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată”, apare atunci când o lumină extrem de intensă vine în contact cu senzorul de imagine; acesta este caracteristic senzorului de imagine şi nu indică o funcţionare defectuoasă. Pata poate avea inclusiv forma unei decolorări parţiale pe monitor în timpul fotografierii. Aceasta nu apare în imagini capturate de aparatul foto decât în cazurile filmelor şi al imaginilor realizate cu opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) selectată pentru Continuous (Continuu). Atunci când fotografiaţi în aceste moduri, vă recomandăm să evitaţi subiecţii strălucitori precum soarele, lumina solară reflectată şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.


Note tehnice şi index

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12

Adaptor CA de încărcare

Adaptor CA de încărcare EH-68P*, EH-68P (AR)*

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-65 Adaptor CA EH-62F Conectarea EH-62F

Adaptor CA Asiguraţi-vă că s-a aliniat corect cablul adaptorului CA în adaptorul CA şi în canelurile compartimentul acumulatorului înainte de a închide capacul fantei cardului de memorie/compartimentului acumulatorului. Dacă respectivul cablu nu este corect aliniat în caneluri, capacul se poate deteriora la închidere. USB cablu

USB Cablu UC-E6

Cablu audio/video

Cablu audio video EG-CP14

* Pentru utilizare în alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru informaţii suplimentare referitoare la adaptoarele de priză consultaţi agenţia de turism.

Carduri de memorie aprobate

SanDisk

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3, 16 GB3, 32 GB3

TOSHIBA

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3, 16 GB3, 32 GB3

Panasonic

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3, 12 GB3, 16 GB3, 32 GB3

Lexar

2 GB2, 4 GB3, 8 GB3

Note tehnice şi index

Următoarele carduri de memorie (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză1 6. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză.

1

Specificaţii care definesc vitezele minime la transferul de date pentru cardurile de memorie SD şi SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2 GB. 3 Compatibil cu SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă SDHC. 2

Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus.

145


Nume fişier imagine/sunet şi dosar Fotografiilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice şi index

146

Fotografii statice originale (ataşament notă vocală inclus) şi filme

DSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii retuşate rapid, copii D-Lighting şi copii pe care s-a folosit funcţia Estompare piele (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Extensie (indică formatul fişierului) Fotografii statice

.JPG

Filme

.MOV

Note vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

• Fişierele se stochează în foldere denumite cu un număr de folder urmat de un identificator: „P_” plus un număr secvenţial din trei cifre pentru fotografii realizate în Panorama assist (Asistenţă panoramă) modul scenă (de ex., „101P_001”; A 61) şi „NIKON” pentru restul fotografiilor (de ex., „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere)>Select images (Imagini selectate) se copiază în folderul curent unde li se atribuie numere noi de fişier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copy (Copiere)>All images (Toate imaginile) copiază toate folderele de pe mediul sursă; numele fişierelor nu se modifică, dar folderelor li se atribuie numere noi în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de folder de pe mediul de destinaţie (A 92). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (A 134) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

Problema

A

Soluţia

Ceasul nu este setat.

Definiţi data şi ora.

124

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

12, 14

N Battery exhausted (Baterie consumată).

Baterie consumată.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

12, 14

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

17

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

26, 27 46

P Please wait for the camera to finish recording. (Vă rugăm să aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

u Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

21

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă terminalele sunt curate. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.) P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.)

Note tehnice şi index

O (clipeşte)

145 20 20

147


Mesaje de eroare Afişaj P Card is not formatted. Format card? (Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?) Yes (Da) No (Nu)

u Out of memory. (Memorie insuficientă.)

• Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografiile. Cardul de memorie este plin.

A

Soluţia

Formatarea şterge toate datele stocate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi selectat No (Nu) şi că aţi efectuat Cardul de memorie nu a copii după toate imaginile care trebuie fost formatat pentru a fi păstrate înainte de a formata cardul de utilizat cu COOLPIX S6000. memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k.

21

37

28, 87, 105 • Introduceţi cardul de memorie nou. 20 • Scoateţi cardul de memorie şi 20 utilizaţi memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi cadrul intern 146 de memorie sau cardul de memorie.

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele imagini nu se pot înregistra ca ecran de întâmpinare. • Fotografiile realizate cu o setare Image mode (Mod imagine) din P 4224 × 2376 • Fotografiile reduse la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mici prin decupare sau prin editare fotografie mică

123

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

87

P Sound file cannot be saved. (Fişierul de sunet nu poate fi salvat.)

La acest fişier nu puteţi ataşa o notă vocală.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Selectaţi o fotografie realizată cu acest aparat foto.

u A blink was detected in the picture just taken. (În timp ce fotografia a fost executată a fost detectată o clipire.)

Unul sau mai mulţi subiecţi ai acestui portret au clipit la realizarea fotografiei.

Verificaţi fotografia în modul redare. 65, 69

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

Fotografia selectată nu poate fi editată.

• Selectaţi fotografiile care acceptă funcţia de editare. • Filmele nu pot fi editate.

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.) Note tehnice şi index

148

Problema

134

91

93 –


Mesaje de eroare Afişaj u Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Problema

A

Soluţia

Eroare de întrerupere în timpul înregistrării filmului pe un card de memorie.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a reda fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto. • Pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie, apăsaţi butonul d. Va fi afişată o copie a ecranului, iar fotografiile din memoria internă pot fi copiate pe cardul de memorie.

20 20

92

77

Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizaţi fişierul Fişierele care nu sunt utilizând un computer sau create cu acest aparat foto. dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

N All images are hidden. (Toate imaginile sunt ascunse.)

Nu sunt fotografii disponibile pentru o prezentare de diapozitive.

86

N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Fotografia este protejată.

Dezactivaţi protecţia.

89

N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

126

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine datele unor imagini.) P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.)

Note tehnice şi index

Categoria selectată în Selectaţi categoria care conţine modul sortare automată fotografiile sortate. nu conţine nicio fotografie.

149


Mesaje de eroare Afişaj

Note tehnice şi index

150

Problema

A

Soluţia

Lens error (Eroare obiectiv) Q

Eroare obiectiv

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

P Communications error (Eroare comunicaţii)

Eroare apărută în timpul comunicării cu imprimanta.

Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul USB.

115

System error (Eroare sistem) Q

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

12, 17

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Eroare imprimantă:

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia)

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocare hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of Imprimanta nu este paper (Eroare încărcată cu hârtie. imprimantă: lipsă hârtie)

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink (Eroare imprimantă: lipsă cerneală)

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cartuşul, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula imprimarea.

22

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problema

Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Modul stare de veghe pentru economisire de energie: apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul A, pe butonul c sau pe butonul b (înregistrare film). • Dacă becul bliţului clipeşte, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi televizorul sunt conectate utilizând cablul A/V sau HDMI. • Când conectarea se face la o priză electrică printr-un adaptor CA de încărcare, aparatul foto nu se poate porni.

17 22 8, 11, 17

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

127 142 22 133

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este gol. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece. • Aparatul foto se închide dacă adaptorul CA de încărcare este conectat în timp ce aparatul foto este pornit. • Aparatul foto se închide dacă se deconectează cablul USB care-l conectează la un computer sau la o imprimantă. Reconectaţi cablul USB.

Monitorul nu afişează nimic.

31 108 107 14

143 14

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Dacă nu s-a setat ceasul intern al aparatului foto, 18, 124 indicatorul „dată nesetată” clipeşte la înregistrarea fotografiilor şi a filmelor. Fotografiile şi filmele înregistrate înainte de setarea ceasului intern sunt datate cu „00/00/ 0000 00:00” respectiv „01/01/2010 00:00”. Setaţi ora şi data corectă din opţiunea Date (Dată) din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu 124 referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

S-a selectat Hide info (Ascundere info) pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Prezentare info).

127

Date imprint (Imprimare dată) indisponibilă.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

18, 124

Note tehnice şi index

109, 111, 115

151


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Cauza/Soluţia

Data nu este imprimată pe fotografii chiar şi atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

• Modul de fotografiere actual nu suportă Date imprint (Imprimare dată). • Nu se poate imprima data pe filme.

128

Resetare a setărilor aparatului foto.

Bateria ceasului intern este consumată, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

125

Monitorul se închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

17

Acumulatorul introdus în aparatul foto nu este încărcat atunci când acesta este conectat la un computer.

• Acumulatorul nu se încarcă atunci când aparatul foto este închis. • Încărcarea se opreşte în cazul în care computerul intră în modul stare de repaus în timpul încărcării bateriei. Aparatul foto se poate închide. • În funcţie de specificaţiile computerului, de setări şi de stare poate fi imposibilă încărcarea prin conectarea la computer a acumulatorului introdus în aparatul foto.

113

Aparate foto controlate electronic

Note tehnice şi index

În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problema

Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

152

Cauza/Soluţia • Când aparatul foto se află în modul redare, apăsaţi pe butonul A, pe butonul de declanşare sau pe butonul b (înregistrare film). • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

A 8, 28

10 22 31


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Imposibil de comutat la modul fotografiere.

Deconectaţi cablul HDMI sau USB.

106 27

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • În meniul de setare, setaţi AF assist (Asistenţă AF) la Auto (Automat). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

Fotografiile sunt neclare.

• Utilizaţi bliţul. • Activaţi funcţiile reducere vibraţie sau detectare mişcare. • Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografiere). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

30 129, 130 42 32

Pe monitor sunt vizibile dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Pătarea se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Continuous (Continuu) având selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

42, 144

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Setaţi setarea modului bliţ la W (oprit).

31

Bliţul nu se declanşează.

• Modul bliţ este setat la W (oprit). • S-a selectat modul scenă cu care bliţul nu funcţionează. • S-a selectat On (Pornit) pentru Blink proof (Ochi deschişi) în meniul portret inteligent. • Este activată o altă funcţie care restricţionează bliţul.

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

Image mode (Mod imagine) indisponibilă.

Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Image mode (Mod imagine).

17

30 54 65 49 101 131

Note tehnice şi index

• Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. • Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. - Când se selectează modul scenă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait Zoomul digital nu poate fi folosit. (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte). - Dacă fotografiaţi în modul portret inteligent. - Dacă fotografiaţi în modul urmărire subiect. - Dacă se setează Continuous (Continuu) la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

131

52, 54, 55 63 66 42 49

153


Localizarea defecţiunilor Problema

A

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

132

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

S-a selectat Off (Oprit) pentru opţiunea AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare. Este posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu lumineze, în funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Auto (Automat).

54-60, 131

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

142

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb sau nuanţa nu sunt ajustate corect. Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici.

39, 58

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

Note tehnice şi index

154

Cauza/Soluţia S-a selectat Off (Oprit) pentru Sound settings (Setări sunet)>Shutter sound (Sunet declanşare) în meniul de setare. Nu se aude niciun sunet la unele setări şi moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează On (Pornit).

• • • • • •

Modul bliţ este setat la W (oprit). Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Creşteţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat în fundal. Selectaţi modul scenă Backlight (Iluminare fundal) sau setaţi setarea modului bliţ la X (bliţ de umplere).

30 43 30 24 30 34 43 30, 59

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

34

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii).

La fotografierea cu V (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) poate fi aplicată funcţia InCamera Remediere efect ochi-roşii cu aparatul foto zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare cu excepţia V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

30, 55

Tonurile feţei nu sunt estompate.

• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate. • Utilizaţi Skin softening (Estompare piele) în meniul de redare pentru fotografiile care conţin patru sau mai multe feţe.

64 97


Localizarea defecţiunilor Problema

Salvarea fotografiilor durează.

A

Cauza/Soluţia Salvarea fotografiilor poate dura şi mai mult în următoarele situaţii. • Când este activată funcţia de reducere a zgomotului • Când modul bliţ este setat la V (automat cu reducere ochi roşii). • Când în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii

31 31 54, 55, 65

Redare Problema

Fişierul nu poate fi redat.

A

Cauza/Soluţia • Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • COOLPIX S6000 nu poate reda filme înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital.

105

Fotografia nu poate fi mărită.

Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, a imaginilor mici sau a imaginilor care au fost tăiate la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor folosind alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

105 90

105 37

Funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, imagine mică sau decupare nu pot fi utilizate.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu se pot utiliza cu fotografii realizate cu setarea Image mode (Mod imagine) la P 4224 × 2376. • Selectaţi fotografiile care pot fi retuşate folosind funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, imagine mică sau decupare. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate. • Selectaţi opţiunile Video mode (Modul video) şi HDMI corecte din elementul TV settings (Setări TV). • La aparatul foto sunt conectate ambele cabluri, HDMI şi A/V sau USB. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă.

135

93

Note tehnice şi index

Fotografiile nu sunt afişate pe televizor.

93

106 20

155


Localizarea defecţiunilor Problema

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Note tehnice şi index

156

A

Cauza/Soluţia • Fotografia dorită a fost sortată într-o altă categorie, nu în categoria afişată în prezent. • Fotografiile înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S6000 sau fotografiile copiate folosind opţiunea Copy (Copiere) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Este posibil ca fotografiile înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Puteţi adăuga, în total, până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja, în total, 999 de fotografii sau filme, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi.

76

• • • • • •

17 22 109 – 108 112

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi cerinţele de sistem. Computerul nu este setat să pornească automat Nikon Transfer. Pentru informaţii suplimentare despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de asistenţă cuprinse în Nikon Transfer.

77

77

Nu se afişează ecranul de pornire PictBridge atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă.

Este posibil ca la unele imprimante compatibile cu PictBridge să nu se afişeze ecranul de pornire PictBridge, iar imprimarea fotografiilor poate fi imposibilă când se selectează Auto (Automat) pentru opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) în meniul de setare. Setaţi opţiunea Charge by computer (Încărcare de la computer) la Off (Oprit) şi reconectaţi aparatul foto la imprimantă.

136

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă.

20

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Formatul hârtiei nu se poate selecta din aparatul foto în situaţiile următoare,chiar dacă se imprimă pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge: • Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie specificat de aparatul foto. • Imprimanta selectează automat formatul hârtiei.

116, 117 –


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S6000 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală f/-număr Construcţie Digital zoom (Zoom digital) Vibration reduction (Reducere vibraţii) Focalizarea automată (AF) Zonă focalizare (de la obiectiv) Selecţie zonă focalizare Monitor

Suport Sistem fişier Formate fişier

Dimensiune imagine (pixeli)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (Sensibilitate de ieşire standard)

Deplasare obiectiv Detectare contrast AF • [W]: Cca. 50 cm la ∞, [T]: Cca. 1,1 m la ∞ • Modul macro: Cca. de la 3 cm la ∞ (poziţie unghi larg) Prioritate faţă, automat (selecţie automată pentru 9 zone), manual cu 99 de zone de focalizare, centru 6,7 cm/2,7 in., Cca. 230.000 puncte, unghi larg de vizualizare TFT LCD cu strat anti-reflexie şi 5 niveluri de ajustare a luminozităţii Cca. 100% pe orizontală şi 100% pe verticală Cca. 100% pe orizontală şi 100% pe verticală Memorie internă (Cca. 32 MB), carduri de memorie SD (Secure Digital) DCF, Exif 2.2 şi compatibile cu DPOF Fotografii statice: JPEG Fişiere sunet (notă vocală): WAV Filme: MOV (video: MPEG-4 AVC/H.264, audio: AAC stereo) • 14 M (Ridicat) [4320 × 3240P] • 14 M [4320 × 3240] • 8 M [3264 × 2448] • 5 M [2592 × 1944] • 3 M [2048 × 1536] • PC [1024 × 768] • VGA [640 × 480] • 16:9 [4224 × 2376] • ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 • Automat (modificare automată de la ISO 100 la 1600) • Domeniu fix automat (ISO 100 la 400, 100 la 800) • Sport continuous (Sport continuu) (ISO de la 400 la 6400)

Note tehnice şi index

Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare

Aparat foto digital compact 14,2 milioane 1 /2,3 in. CCD; total pixeli cca. 14,48 milioane Zoom optic 7×, obiectiv NIKKOR 5,0-35,0mm (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de 28-196mm în format de 35mm [135]) f/3,7–5,6 9 elemente în 7 grupe Până la 2× (unghi de vizualizare echivalent cu cel al obiectivului de cca. 392mm în format de 35mm [135])

157


Specificaţii Expunere Măsurare

Matrice cu 224 de segmente, central-evaluativă

Controlul expunerii

Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi compensarea expunerii (–2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Domeniul (Mod A automat)

[W]: –0,2 la +16,7 EV [T]: 1 la 17,9 EV (valori ale expunerii obţinute cu ajustarea automată a sensibilităţii ISO convertită la valorile ISO 100)

Declanşator

Viteză

Diafragmă

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii • • •

1 /2000 -8 s (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 100, 200, 400) 1/2000 -2 s (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 800) 1

/2000 -1 s (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat), 1600, 3200) • 4 s (modul scenă Fireworks show (Spectacol artificii))

Filtru ND cu selecţie controlată electronic (–2 AV)

Rază

2 paşi (f/3,7 şi f/7,4 [W]) Self-timer (Autodeclanşator) Poate fi selectată o durată între 10 şi 2 secunde Bliţ încorporat Interval (cca.) (ISO sensitivity [W]: de la 0,5 la 4,9 m (Sensibilitate ISO): Auto [T]: de la 1,1 la 3,6 m (Automat)) Control bliţ bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control Interfaţă Note tehnice şi index

USB de viteză mare Protocol transfer de date MTP, PTP Ieşire video Poate fi selectat între NTSC şi PAL Ieşire HDMI

Poate fi selectat între Auto (Automat), 480p, 720p şi 1080i

Terminal I/O

Ieşire audio/video; I/O digital Conector HDMI mini (tip C) (ieşire HDMI)

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (livrat) Adaptor CA EH-62F (disponibil separat)

Timp de încărcare

Cca. 4 ore (când se utilizează adaptorul CA de încărcare EH-68P/ EH-68P (AR) şi când acesta este descărcat complet)

Durata de viaţă a bateriei*

Cca. 210 fotografii (EN-EL12)

Dimensiuni (L × î × l)

Cca. 97,0 × 55,5 × 25,0 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Cca. 156 g (inclusiv acumulatorul şi cardul de memorie SD)

Mediu de funcţionare

158

Temperatură

De la 0 la 40°C

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)


Specificaţii • Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL12 complet încărcat, utilizat la o temperatură a camerei de 25°C. * Pe baza standardelor emise de Asociaţia Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, bliţ declanşat la una din două fotografii, modul imagine setat la R 4320 × 3240. Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 1050 mAh

Temperatură de funcţionare

De la 0 la 40°C

Dimensiuni (L × î × l)

Cca. 32 × 43,8 × 7,9 mm

Greutate

Cca. 22,5 g (fără capacul terminalelor)

Adaptor CA de încărcare EH-68P/EH-68P (AR) CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,065-0,04 A

Capacitate nominală

6,5–9,6 VA

Ieşire nominală

CC 5,0 V, 0,5 A

Temperatură de funcţionare

De la 0 la 40°C

Dimensiuni (L × î × l)

EH-68P: Cca. 55 × 22 × 65 mm EH-68P (AR): Cca. 55 × 51,6 × 66 mm

Greutate

EH-68P: Cca. 60 g EH-68P (AR): Cca. 65 g

B

Note tehnice şi index

Intrare nominală

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

159


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: acest aparat foto acceptă formatul de fişier imagine interschimbabil (Exif) versiunea 2.2 pentru aparate foto digitale, un standard care permite ca informaţiile stocate în imagine să fie utilizate pentru reproducerea color optimă atunci când imaginile ies din imprimante compatibile cu Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice şi index

160


Index Simboluri

A Accesorii opţionale 145 Acumulator 12, 14, 125 Acumulator reîncărcabil 145 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12 Acumulator tip Litiu-ion 14, 145 Adaptor CA 145 Adaptor CA de încărcare 14, 145 AF area mode (Mod zonă AF) 45 AF assist (Asistenţă AF) 131 Afişare calendar 73 Afişare miniaturi 71

Ajutor 11 Alimentare 18, 22 Apăsare la jumătate 11 Auto (Automat) 30 Auto mode (Modul automat) 22 Auto off (Oprire automată) 133 Autofocus mode (Mod focalizare automată) 48, 68

B Backlight (Iluminare fundal) o 59 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 55 Bec bliţ 31 Black-and-white (Alb-negru) 44 Blink proof (Ochi deschişi) 65 Blink warning (Avertizare clipire) 137 Bliţ de umplere 30 Bliţ încorporat 30 Bliţ oprit 30 Blocare focalizare 46 Brightness (Luminozitate) 127 BSS 42 Buclă pentru curea aparat foto 5 Buton declanşare 11, 26 Buton filmare film 8 Button sound (Sunet buton) 132

C Cablu A/V 106 Cablu audio/video 106, 145 Cablu HDMI 106 Cablu USB 14, 108, 109, 115 Cameră acumulator 5 Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 12, 20 Capac conector 5 Capac obiectiv 4 Capacitate a memoriei 22 Card de memorie 20, 145 Center-weighted (Central-evaluativ) 41 Charge by computer (Încărcare de la computer) 136

Note tehnice şi index

R 62 g (Tele) 25 f (Larg) 25 i Zoom redare 74 h Redare miniaturi 71 A Auto mode (Modul automat) 22 C Mod scenă 51 F Modul Smart portrait (Portret inteligent) 63 s Modul Subject tracking (Urmărire subiect) 66 c Mod redare 28 F Modul Auto sort (Sortare automată) 76 C Mod List by date (Listare după dată) 79 z Meniul Setup (Setare) 120 k Buton aplicare selecţie 9 c Buton redare 8 l Buton ştergere 28, 29, 91, 105 A Buton mod fotografiere 8 b Buton înregistrare film 8 n Autodeclanşator 32 m Flash mode (Modul bliţ) 30 j Ajutor 11 p Macro mode (Modul macro) 33 d Buton Meniu 10 o Exposure compensation (Compensare expunere) 34

161


Index Close-up (Prim-plan) k 57 Cloudy (Noros) 39 Color options (Opţiuni culoare) 44 Computer 108, 108–111 copierea fotografiilor pe 108–111 Comutator alimentare 22 Conector ieşire 14, 106, 108, 114 Continuous (Continuu) 42 Control zoom 25, 105 Copiere fotografie 92 Copierea fotografiilor 92 Copy (Copiere) n 59 Curea 11 Cyanotype (Filtru cyan) 44

D

Note tehnice şi index

Date (Dată) 18, 124 Date imprint (Imprimare dată) 128 Daylight (Lumină zi) 39 Decupare 99 Delete (Ştergere) 28, 87, 91, 105 Diafragmă 26 Diferenţă orară 126 Difuzor 4 Digital zoom (Zoom digital) 25, 131 Dimensiune imagine 37 D-Lighting 96 DPOF 160 DPOF printing (Imprimare DPOF) 119 DSCN 146 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 56

H HD 720p 103 HDMI 135

I

EH-68P/EH-68P (AR) 14 EN-EL12 12, 14 Exposure compensation (Compensare expunere) 34 Extensie 146

Identificator 146 Image mode (Mod imagine) 23, 37, 51, 65, 67 Imprimantă 114 Imprimare 116, 117 Imprimare directă 114 Incandescent 39 Indicator focalizare 6, 26 Indicator luminos 5 Indicator luminos aparat pornit 15, 22 Indicator luminos autodeclanşator 32 Indicator luminos încărcare 113 Indicator memorie internă 23 Informaţii fotografiere 9 Informaţii histogramă şi fotografiere 70 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 31, 43

F

Î

Face priority (Prioritate faţă) 45 Face priority tracking (Urmărire prioritate faţă) 68

Încărcător 14, 145 Încărcător acumulator 16, 145 Înregistrarea filmelor 100

E

162

Fantă card de memorie 20 Fireworks show (Spectacol artificii) m 59 Firmware Version (Versiune firmware) 141 Fixed range auto (Auto rază fixă) 43 Flash mode (Modul bliţ) 30, 31 Fluorescent 39 Focalizare 26, 45, 104 Focalizarea automată 33, 48 Food (Alimente) u 58 Formatare memorie internă 134 Formatarea 21, 134 Formatarea cardului de memorie 21, 134 Fotografiere 22, 24, 26, 36 Fotografierea cu prioritate faţă 47 FSCN 146 Full-time AF (AF permanent) 48, 104


Index

J

N

Jack intrare audio/video 106 JPG 146 Landscape (Peisaj) c 54 Language (Limba) 135 Larg 25 Luminozitate monitor 127 Lungime film 103

Night landscape (Peisaj de noapte) j 56 Night Portrait (Portret de noapte) e 55 Nikon Transfer 109 Nivel compresie 37, 83 Nivel încărcare acumulator 22 Număr de expuneri rămase 22, 38 Nume dosar 146 Nume fişier 146

M

O

Macro mode (Modul macro) 33 Matrix (Matrice) 41 Memorie internă 20 Meniu film 102 Meniu List by date (Listare după dată) 81 Meniu setare 120 Meniu sortare automată 78 Meniul Smart portrait (portret inteligent) 65 Meniul Subject Tracking (urmărire subiect) 68 Menus (Meniuri) 122 Metering (Măsurare) 41 Microfon 4 Microfon încorporat 90 Mod bliţ automat 30 Mod List by date (Listare după dată) 79 Mod redare 28 Mod scenă 51, 54 Mod Subject tracking (Urmărire subiect) 66 Modul Auto sort (Sortare automată) 76 Monitor 6, 144 Monitor settings (Setări monitor) 127 Montură trepied 5 Motion detection (Detectare mişcare) 23, 130 MOV 146 Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 42 Museum (Muzeu) l 58

Obiectiv 4, 157 Opţiune dată set imprimare 84 Ora de vară 18, 125

L

P

Q Quick retouch (Retuşare rapidă) 95 QVGA 103

Note tehnice şi index

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 60, 61 Panorama Maker 112 Paper size (Format hârtie) 116, 117 Party/indoor (Petrecere/interior) f 55 Photo info (Info foto) 127 PictBridge 114, 160 Playback menu (Meniu redare) 82 Portrait (Portret) b 54 Preset manual (Presetare manuală) 40 Print set (Set imprimare) 84 Protect (Protecţie) 89

R Redare 28, 29, 71, 73, 74, 91, 105 Redare cadru întreg 28, 29 Redare film 105 Reducere ochi roşii 30, 31 Reset all (Resetare totală) 139 Rotate image (Rotire fotografie) 89 RSCN 146

163


Index

S

Note tehnice şi index

Scene auto selector (Selector automat scene) x 51, 52 Selector cea mai bună fotografiere 42 Selector multiplu rotativ 9 Self-timer (Autodeclanşator) 32 Sepia 44 Setări afişaj monitor 127 Setări pentru film 102 Shooting menu (Meniu fotografiere) 36 Shutter sound (Sunet declanşare) 132 Sincronizare lentă 30 Single (Unic) 42 Single AF (AF unic) 48, 104 Skin softening (Estompare piele) 65, 97 Slide show (Prezentare diapozitive) 86 Small picture (Imagine mică) 98 Smart portrait mode (Mod portret inteligent) 63 Smile timer (Cronometru zâmbet) 65 Software Suite 108 Sound settings (Setări sunet) 132 Sport continuous (Sport continuu) 42 SSCN 146 Standard color (Culoare standard) 44 Sunset (Asfinţit) h 56

T Tele 25 Televizor 106 Thumbnail playback (Redare miniaturi) 71 Time zone (Fus orar) 124, 126 TV 106 TV settings (Setări TV) 135

V

164

VGA 103 Vibration reduction (Reducere vibraţii) 23, 129 Video mode (Modul video) 135 ViewNX 111 Viteza de declanşare 26

Vivid color (Culoare intensă) 44 Voice memo (Notă vocală) 90 Volum 105

W WAV 146 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 123 White balance (Balans de alb) 39

Z Zăvor acumulator 12 Zoom optic 25 Zoom redare 74


Index

Note tehnice Ĺ&#x;i index

165


Index

Note tehnice Ĺ&#x;i index

166


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Ro

YP0B01(Y5)

6MM764Y5-01

Ro

Manual utilizare Nikon S6000  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mă...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you