Page 1

Ro

Autofocus Speedlight

SB-600 (Ro)

Manual de utilizare


Pentru siguranţa dumneavoastră Înainte de a utiliza produsul, citiţi următoarele precauţiuni legate de siguranţă cu atenţie si în totalitate pentru a asigura utilizarea corectă şi în siguranţă şi pentru a vă ajuta să preveniţi apariţia defecţiunilor la produsul dvs Nikon sau să vă produceţi răni dvs sau altor persoane. Pentru o consultare rapidă din partea celor ce utilizează produsul, păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă lângă produs. În acest manual, instrucţiunile de siguranţă sunt indicate cu aceste simboluri:

AVERTIZARE Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol

poate duce la răniri personale, deces şi pagube materiale.

ATENŢIE

i

Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate provoca pagube materiale.


1 Dacă vă intră în ochi substanţe corozive care s-au scurs din baterii, spălaţi imediat ochii cu multă apă şi consultaţi un doctor. Ochii dvs pot fi grav afectați dacă nu sunt tratați imediat 2 Dacă pielea sau hainele vă intră în contact cu substanţe corozive care s-au scurs din baterii, spălați-vă imediat cu multă apă. Contactul de durată cu aceste substanțe poate afecta pielea. 3 Niciodată să nu încercaţi să demontaţi sau să reparaţi blitz-ul singuri, deoarece vă puteţi electrocuta şi puteţi cauza defecţiuni ale aparatului; aceste defecţiuni pot duce la răniri. 4 Dacă blitz-ul a căzut şi s-a deteriorat, nu atingeţi părţile metalice. Aceste componente, în special condensatorul blitz-ului și părțile asociate pot avea tensiuni înalte și, pot cauza şoc electric la atingere. Deconectați alimentarea sau îndepărtați bateriile cu grijă, asigurându-vă că nu atingeţi părțile metalice și mergeţi cu blitz-ul la cel mai apropiat dealer Nikon sau la un centru autorizat de reparații. 5 Dacă observaţi creşterea temperaturii, fum sau miros de ars, întrerupeţi utilizarea şi scoateţi bateriile pentru a împiedica aprinderea sau topirea aparatului. Lăsați blitz-ul să se răcească pentru a-l putea atinge și scoate bateriile în siguranță. Apoi duceți aparatul la un dealer Nikon sau la un centru autorizat pentru reparații. 6 Blitz-ul nu trebuie introdus în apă şi nici expus la ploaie, apă de mare sau umezeală, cu excepția situaţiilor în care este bine protejat de umezeală. Utilizarea subacvatică necesită un sistem de imersie certificat pentru etanşeitate. Dacă pătrunde apa sau umezeala în interiorul blitz-ului, acesta poate lua foc sau poate provoca şoc electric. În acest caz, scoateți bateriile din blitz și duceți-l la un dealer Nikon sau la un centru autorizat pentru reparații. Notă: de cele mai multe ori nu mai este rentabilă depanarea dispozitivelor electronice în care a pătruns apa.

Prgătire

AVERTIZĂRI pentru blitz-uri Speedlights

7 Nu utilizaţi blitz-ul în vecinătatea gazelor inflamabile sau explozive. Dacă blitz-ul este utilizat în locuri cu gaze inflamabile, inclusiv propan, benzină sau praf, poate fi provocată o explozie sau un incendiu. 8 Nu declanşaţi blitz-ul către şoferul unei maşini aflate în deplasare deoarece poate afecta temporar vederea șoferului și provoca un accident. 9 Nu declanşaţi blitz-ul de la mică distanță în ochii cuiva deoarece poate afecta retina. Nu declanșați blitz-ul de la o distanță mai mică de 1 metru de un copil.

ii


Pentru siguranţa dumneavoastră 10 Nu declanşaţi blitz-ul atunci când capul acestuia se află în contact cu o persoană sau un obiect. Acest lucru poate provoca arsuri sau poate aprinde hainele prin căldura degajată de descărcarea blitz-ului. 11 Nu lăsați accesoriile mărunte la îndemâna copiilor pentru a evita posibila înghițire a obiectelor. Consultați imediat un doctor dacă vreun accesoriu este înghițit în mod accidental. 12 Utilizaţi doar bateriile indicate în acest manual de instrucţiuni. Alte baterii decât cele specificate pot elibera substanțe corozive, exploda, lua foc sau nu vor funcționa corect. 13 Nu combinaţi tipuri diferite de baterii, mărci diferite sau bateriile noi cu cele vechi, deoarece bateriile pot elibera substanțe corozive, exploda sau lua foc. Când utilizați mai mult de o baterie pentru un produs, utilizați întodeauna baterii care au fost cumpărate împreună. 14 Bateriile care nu se reîncarcă precum cele cu mangan, alcaline sau cu litiu nu trebuie reîncărcate deoarece pot elimina substanțe corozive, exploda sau lua foc. 15 Când utilizaţi baterii cu dimensiuni standard (AA, AAA, C, D) sau acumulatori standard de tip NiCd şi Ni-MH sau atunci când le reîncărcaţi, asiguraţi-vă că utilizaţi doar încărcătorul specificat de producătorul acumulatorului şi citiţi cu atenţie instrucţiunile. Nu încărcaţi aceşti acumulatori inversând polaritatea sau înainte ca acumulatorii să se fi răcit suficient, deoarece pot elibera substanțe corozive, exploda sau lua foc. Aceleași precauțiuni trebuie luate în cazul utilizării acumulatorilor care pot fi furnizați de producătorul echipamentului fotografic.

ATENŢIONĂRI la utilizarea blitz-urilor Speedlights 1 Nu atingeţi blitz-ul dacă aveţi mâinile umede deoarece vă puteți electrocuta. 2 Nu lăsaţi blitz-ul la îndemâna copiilor pentru a-i împiedica să îl introducă în gură sau să atingă alte părţi periculoase; atingerea contactelor electrice poate duce la şoc electric. 3 Nu supuneţi blitz-ul la şocuri mecanice violente, deoarece acestea pot provoca defecțiuni care pot duce la explozia sau aprinderea blitz-ului. 4 Nu utilizaţi niciodată pentru curăţarea blitz-ului agenţi activi care conţin substanţe inflamabile ca de exemplu diluant de vopsea, benzen sau dizolvanţi şi nici nu depozitaţi blitz-ul în încăperi care conţin substanţe chimice precum camforul sau naftalina deoarece acestea pot degrada carcasa de plastic, pot provoca incendii sau electrocutări.

iii


AVERTIZĂRI pentru utilizarea bateriilor

Prgătire

5 Scoateţi bateriile sau acumulatorii din blitz înainte de a depozita blitz-ul pentru o perioadă de timp mai îndelungată pentru a împiedica aprinderea aparatului sau eliberarea de substanțe corozive.

1 Nu încălziţi şi nici nu aruncaţi în foc bateriile, deoarece acestea pot elibera substanțe corozive, se pot supraîncălzi sau pot produce explozii. 2 Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi bateriile deoarece pot elibera substanțe corozive, se pot supraîncălzi sau pot produce explozii. 3 Nu combinaţi tipuri diferite de baterii, mărci diferite sau baterii noi cu baterii vechi, deoarece pot elibera substanțe corozive, se pot supraîncălzi sau pot exploda. 4 Nu inversaţi polaritatea bateriilor, deoarece pot elibera substanţe corozive, se pot supraîncălzi sau pot exploda. Chiar şi o singură baterie montată cu polaritatea inversată poate determina funcţionarea anormală a blitzului. 5 Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul de încărcător specificat de producătorul acumulatorului pentru a evita posibilitatea ca bateriile să elibereze substanţe corozive, să se supraîncălzească sau să explodeze. 6 Nu transportaţi bateriile alături de alte obiecte metalice ca de pildă ace de păr sau coliere, deoarece aceste obiecte pot determina scurtcircuitarea bateriilor care poate conduce la eliberarea substanțelor corozive, supraîncălzire sau explozii. În plus, atunci când transportaţi o cantitate mai mare de baterii, aşezaţi-le în ordine într-o cutie care împiedică contactul dintre terminalele bateriilor deoarece, dacă se ating cu polaritatea inversată, se pot produce scurtcircuite cu scurgeri de substanţe, supraîncălzire sau explozii. 7 Dacă vă intră în ochi substanţe corozive care s-au scurs din baterii, spălaţi imediat ochii cu multă apă şi consultaţi un doctor. Ochii dvs. pot fi grav afectați dacă nu sunt imediat tratați. 8 Dacă pielea sau hainele vă intră în contact cu substanţe corozive care s-au scurs din baterii, spălaţi-vă imediat cu multă apă. Contactul de durată cu aceste substanțe poate afecta pielea. 9 Respectaţi întotdeauna indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile tipărite pe baterii pentru a evita activităţile care pot provoca scurgerea substanţelor corozive din baterii, supraîncălzire sau incendii. 10 Asiguraţi-vă că utilizaţi doar bateriile şi acumulatorii recomandaţi în acest manual pentru a evita activităţile care pot provoca scurgerea substanţelor corozive din baterii, supraîncălzire sau incendii.

iv


Pentru siguranţa dumneavoastră 11 Nu desfaceţi carcasa bateriilor şi nici nu utilizaţi baterii a căror carcasă a fost deteriorată deoarece pot elibera substanțe corozive, se pot supraîncălzi sau pot exploda. 12 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor pentru a evita posibilitatea de a fi înghițite. Dacă o baterie a fost înghițită în mod accidental, consultați imediat un medic. 13 Bateriile nu trebuie introduse în apă, expuse în ploaie, la umezeală sau apă de mare cu excepţia situaţiilor în care sunt bine izolate de lichid. Dacă apa sau umezeala pătrund în interiorul bateriilor acestea pot elibera substanțe corozive sau se pot supraîncălzi. 14 Nu utilizaţi baterii cu aspect anormal, inclusiv modificări de formă şi culoare. Aceste baterii pot elibera substanțe corozive sau se pot supraîncălzi. 15 Întrerupeţi încărcarea alimentatorilor dacă observaţi că aceştia nu se încarcă complet în timpul specificat pentru a evita posibilitatea ca acumulatorul să elibereze substanțe corozive sau să se supraîncălzească. 16 Când reciclaţi sau aruncaţi la gunoi, asiguraţi-vă că aţi izolat contactele electrice cu bandă izolatoare. Dacă polii bateriei se scurticircuitează prin contactul cu diferite obiecte metalice, se poate produce un incendiu, se pot supraîncălzi sau exploda. Aruncați bateriile uzate respectând normele autorităților locale. 17 Bateriile nu trebuie niciodată reîncărcate într-un încărcător de acumulatori deoarece pot elibera substanţe corozive sau se pot supraîncălzi. 18 Scoateţi imediat bateriile epuizate din blitz deoarece pot elibera substanțe corozive, se pot supraîncălzi sau exploda.

ATENŢIONĂRI la utilizarea bateriilor Nu aruncaţi şi nici nu aplicaţi bateriilor şocuri mecanice puternice deoarece bateriile pot elimina substanțe corozive, se pot supraîncălzi sau exploda.

v


Cuprins Pregătire · Pentru siguranţa dumneavoastr\ ..........................................i-v · Cuvânt înainte ......................................................................4-6 · Sfaturi pentru utilizarea blitz-ului Speedlight ...........................7 · Categorii de aparate foto şi moduri disponibile de blitz-uri ..8-9 · Părţi ale blitz-ului Speedlight şi funcţiile lor ......................10-11 · Butoane de Control ...............................................................12 Setare simplă pentru modul optim TTL auto flash ...................13 · Ecranul LCD .....................................................................14-15 · Obiective.................................................................................16

• Operarea de bază

...............................................................17 1 Instalarea bateriilor .........................................................18-19 2 Declanşare test (Confirmarea expunerii) ........................20-21 3 Ataşarea SB-600 la aparat şi ajustarea capului blitz-ului ........ .........................................................................................22-23 4 Setarea modului de expunere aparat şi a exponometrului ...... .........................................................................................24-25 5 Setarea modului blitz-ului SB-600 ..................................26-27 6 Cadrarea imaginii şi executarea fotografiei cu blitz .......28-29 Utilizarea SB-600 cu aparatele COOLPIX ..............................30

•Operare detaliată .................................................................31 · Modurile de blitz-uri disponibile cu SB-600 ...........................32 · Mod TTL auto flash ...............................................................33 · Mod manual .....................................................................34-37 · Observaţii la forografierea în mod continuu ..........................38

•Alte funcţii ...........................................................................39 · Setarea poziţiei capului zoom ..........................................40-41 · Compensarea expunerii şi compensarea puterii de iluminare a blitz-ului ..........................................42-44

1


Cuprins · Verificarea iluminării înainte de fotografierea propriu-zisă (lumină de modelare) ............................................................45 · Presincronizare lentă (slow-speed sync), reducerea efectului de ochi roșii, postsincronizarea (rear-curtain sync) ..........46-47 · Sincronizare la viteză înaltă (pentru aparate foto compatibile) ...... ..............................................................................................48-49 · Blocare valoare blitz (FV Lock) (pentru aparate foto compatibile) ..........................................50 · Autofocus cu blitz-ul în condiţii de iluminare scăzută ......51-52 · Setări particularizate ........................................................53-55

• Operare avansată ................................................................57 · Imagine de ansamblu asupra operării cu blitz-uri multiple ..........................................................................................58-59 · Fotografierea fără fir cu blitz-uri multiple ..........................60-61 · Fotografierea în modul iluminat avansat fără fir ..............62-66 · Confirmarea operării mai multor blitz-uri fără fir prin utilizarea indicatorului "Ready" sau a semnalului sonor ........................67 · Fotografierea cu blitz-uri multiple utilizând cabluri ...........68-69 · Diagrama pentru utilizarea mai multor blitz-uri în mod TTL şi prin cabluri ....................................................................70-71 · Operarea indirectă cu blitz-ul ...........................................72-74 · Operarea cu blitz-ul de la distanţă mică ..........................75-77 Fotografierea cu blitz în modul 1/300 TTL High-Speed Flash sync (doar modelul F5) .........................78 • Informaţii de referinţă

........................................................79 · Moduri „TTL auto flash” disponibile la SB-600 ................80-82 · Accesorii opţionale ...........................................................83-84 · Sfaturi pentru protecţia Speedlight .......................................85 · Observaţii despre utilizarea bateriilor ...................................86 · Defecţiuni tehnice .............................................................87-88 · Specificaţii ........................................................................89-91 · Index .................................................................................92-93

2


Pregătire Această secțiune furnizează informații preliminare despre utilizarea SB-600.

Operarea de bază Proceduri de bază pentru executarea fotografiilor simple, cu blitz-ul, în modul TTL auto flash.

Operare detaliată Se explică o diversitate de moduri de lucru cu blitz-ul SB-600.

Alte funcţii Se asigură informaţii detaliate despre fiecare funcţie a SB-600.

Operare avansată Sunt furnizate informații despre tehnici avansate de utilizare a blitz-ului SB-600.

Informaţii de referinţă Accesorii opţionale, defecţiuni tehnice, protecţia blitz-ului, specificaţii etc sunt prezentate în această secţiune.

3


Cuvânt înainte Vă mulţumim pentru achiziţionarea blitz-ului Nikon Speedlight SB-600. Pentru rezultate optime, vă invităm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea blitz-ului. Citiţi şi broşura “Colecție de exemple de fotografii” care oferă o privire de ansamblu asupra performanțelor blitz-ului SB-600, cu imagini. Păstraţi la îndemână manualul aparatului dumneavoastră foto pentru informaţii de referinţă.

Caracteristicile şi funcţionalităţile principale ale SB-600 • SB-600 este un blitz Speedlight de înaltă performanţă cu număr-ghid informativ 30/98 (ISO 100, m/ft) sau 42/138 (ISO 200, m/ft) (la un zoom al capului blitz-ului de 35mm, 20°C/68°F.) În funcție de combinația aparatobiectiv aleasă, puteți realiza fotografii cu diverse combinații de moduri TTL auto flash (p. 33) si mod manual (p. 34). • Funcţia de zoom ajustează automat poziţia zoom-ului capului în funcţie de distanța focală a obiectivului (cu excepția anumitor combinații aparat-obiectiv) (p. 40). Când este utilizat adaptorul pentru dispersie largă, zoom-ul capului blitzului este setat automat pentru obiective de 14mm (p. 41). • Capul blitz-ului se poate înclina de la 00 la 90° și roti orizontal la 180° stânga și la 90° dreapta, permiţând fotografierea cu utilizarea iluminării indirecte (bounce flash) (p. 72) sau fotografierea de la distanță mică (p. 75). • La fotografierea cu blitz-uri multiple fără fir, SB-600 se poate utiliza separat ca blitz la distanţă fără fir, când SB-600 se utilizează cu aparate foto compatibile cu Sistemul de Iluminat Creativ Nikon (p. 5). • La iluminarea indirectă sau la fotografierea de la distanţă mică, puteți folosi adaptorul de dispersie a luminii pentru o iluminare uniformă, difuză, aproape lipsită de umbre, păstrând însă un raport de iluminare echilibrat între subiectul principal și fundal (p. 72, 75). • Funcțiile particularizabile sunt utilizate pentru setarea valorilor, pentru activarea sau anularea funcțiilor pe care nu e necesar să le setați de fiecare dată (p. 53).

4


Nikon Creative Lighting System (Sistemul de iluminat creativ) Prgătire

SB-600 suportă sistemul de iluminat creativ Nikon (CLS). Acest sistem oferă posibilităţi suplimentare la fotografierea cu blitz-ul şi dSLR-uri, utilizând capacitatea de comunicare digitală a aparatului fotografic. CLS este disponibil doar când SB-600 este utilizat cu aparate foto compatibile CSL. SB-600 oferă următoarele funcţii principale: • mod i-TTL Acesta este modul TTL auto flash în sistemul Nikon CLS. Sunt emise permanent semnale luminoase (pre-flash-uri). Subiectul este corect expus pe baza luminii emise de blitz, iar expunerea este mai puţin afectată de lumina mediului înconjurător (p. 32). • Advanced Wireless Lighting—iluminat avansat fără fir Cu "Advanced Wireless Lighting" se pot controla fără fir blitz-uri multiple în modul TTL (i-TTL) şi aparate dSLR. În acest mod de funcţionare puteţi separa unităţile blitz în trei grupe şi controla puterea emisă de blitz-uri pentru fiecare grup în mod independent, ceea ce vă oferă posibilităţi suplimentare de tehnici de fotografiere cu mai multe blitz-uri. SB-600 se poate utiliza doar ca aparat cu blitz fără fir la distanţă (p. 62). • Flash Value Lock—Blocarea valorii (puterii) blitz-ului Valoarea Flash (FV) reprezintă valoarea de expunere la flash necesară pentru un subiect. Utilizând FV Lock cu aparate foto compatibile, puteţi menţine expunerea la blitz pe subiectul principal. Parametrii expunerii la blitz nu se vor modifica chiar dacă se modifică valoarea diafragmei şi cadrajul sau modificaţi zoom-ul blitz-ului în sens crescător sau descrescător (p. 50). • Transmiterea informaţiei despre temperatura de culoare a blitz-ului Când SB-600 este utilizat cu dSLR-uri digitale compatibile, informaţia legată de temperatura de culoare este transmisă automat aparatului foto. În acest mod se modifică corecţia balansului de alb pentru a se obţine temperatura de culoare corectă atunci când fotografiaţi cu SB-600. • Auto FP High-Speed Sync—Sincronizarea la viteză înaltă Este posibil să sincronizaţi blitz-ul la cea mai mică valoare a timpului de expunere (la viteză înaltă) a aparatului dv. Acest lucru este util atunci când doriţi să utilizaţi o deschidere mare a diafragmei pentru o profunzime de câmp limitată, în vederea estompării clarităţii fundalului (p. 48). • Sistemul de asistenț ă iluminare AF La operarea cu focalizare automată (AF), SB-600 emite un fascicul luminos pentru a ajuta focalizarea. Acest lucru permite utilizarea AF în condiţii de iluminare insuficientă chiar dacă schimbaţi zona de focalizare, cu aparatele foto care suportă această funcţionalitate (p. 51). Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului dv. fotografic pentru detalii legate de utilizarea sistemului Nikon Creative Lighting System.

5


Cuvânt înainte Note • Implicit: Funcțiile și modurile blitz-ului presetate la livrarea din fabrică sunt numite în acest manual setări implicite. • CLS: În acest manual, sistemul “Nikon Creative Lighting System” este abreviat “CLS”.

Semne utilizate în acest manual •: Informaţii importante pentru rezultate optime şi evitarea defecţiunilor. •: Informaţii bune de reţinut pentru utilizarea mai eficientă a SB-600. •: Informaţii de referinţă utile atunci când folosiţi SB-600. Accesorii livrate

Speedlight Stand AS-19

6

Carcasa moale SS-600


Sfaturi pentru utilizarea blitz-ului Speedlight

Verificaţi amănunţit periodic blitz-ul Speedlight Nikon vă recomandă să realizați o verificare tehnică a blitz-ului Speedlight, la un centru autorizat, cel puțin odată la fiecare doi ani.

Prgătire

Efectuaţi fotografii de testare Efectuaţi fotografii de testare înainte de a efectua fotografii la ocazii importante, cum ar fi la nunţi sau absolviri.

Utilizaţi corect blitz-ul Speedlight Performanțele blitz-ului Speedlight Nikon SB-600 au fost optimizate pentru utilizarea în cadrul sistemului Nikon de aparate fotografice, obiective și accesorii. Este posibil ca aparatele fotografice și accesoriile altor producători să nu întrunească specificațiile Nikon și acestea pot deteriora componentele SB-600. Nikon nu poate garanta performanțele SB-600 atunci când este utilizat cu produse care nu sunt de la Nikon. Învăţare pe toata durata vieţii Ca parte din angajamentul Nikon de “Învăţare pe toata durata vieţii” cu privire la suport permanent şi educaţie, informaţii actualizate în mod continuu sunt disponibile on-line pe următoarele situri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa: http://www.europe-nikon.com/support • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania, Orientul Mijlociu si Africa: http://www.nikon-asia.com/

Vizitaţi aceste dituri pentru a fi la curent cu ultimele informaţii despre produs, sfaturi, răspunsuri la întrebări frecvent adresate (FAQs) şi sfaturi generale despre imaginile şi fotografiile digitale. Informaţii suplimentare sunt disponibile de la reprezentantul Nikon din zona dvs. Vezi URL-ul de mai jos pentru informatii de contact: http://nikonimaging.com/

Note: • Nikon N90s, N90, seria N75, N70, N60, seriaN55, N50, N8008, N8008s, PRONEA 6i, N6006, N6000, N5005, N4004s şi N4004 se vând exclusiv in SUA • Nikon seria N80, seria N65 se vând exclusiv in SUA şi America Centrală şi de Sud. • Nikon N2020 şi N2000 se vând exclusiv în SUA şi Canada.

7


Categorii de aparate foto şi moduri disponibile În acest manual, aparatele foto Nikon sunt împărțite în 10 grupe, inclusiv aparate compatibile cu CLS*, dSLR-uri incompatibile cu CLS* și aparate fotografice din grupele I–VII, cu excepția situațiilor în care se specifică altfel. Mai întâi consultați tabelul cu grupele de aparate foto pentru a găsi grupul aparatului dvs. foto. Apoi, pe măsură ce veți înainta în acest manual, veți afla informații specifice despre modul în care să utilizați SB-600 cu aparatul dvs. * CLS: Nikon Creative Lighting System (p. 5)

Grup

Aparate foto compatibile cu CLS* Digital SLR-uri necompatibile cu CLS*

Nume aparat

Seria D2, D200, seria D70, D50, F6

Seria D1, D100

I

F5, F100, F90X/N90s, seria F90/N90, seria F80/ seria N80, seria F75/seria N75, seria F70/N70

II

Seria F4, seria F65 / seria N65, F-801s/N8008s, F-801/N8008, Pronea 600i/6i

III

F-601/N6006, F-601M/N6000

IV

seria F60/N60, seria F50 /N50, F-401x/N5005

V

F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004, F-301/N2000,

VI

FM3A, FA, FE2, Nikonos V, seria F3 (cu AS-17)

VII

Noile FM2, FM10, FE10, seria F3, seria F55/ seria N55

Aparatele foto COOLPIX compatibile cu i-TTL

COOLPIX 8400, COOLPIX 8800

*1 Iluminare echilibrată cu fundalul. Apare întotdeauna cu D (p. 33). *2 Este posibilă utilizarea mai multor blitz-uri fără fir în modul i-TTL. (Funcţionează doar ca aparat cu blitz la distanţă) (p. 62). *3 În timpul efectuării iluminatului echilibrat cu fundalul, nu apare niciun indicator.

8


Modurile disponibile de blitz-uri ale SB-600 variază în funcție de aparatele foto și de obiectivele utilizate sau de modul de expunere și sistemul de expunere a aparatului foto. Pentru mai multe informații consultați “Operațiuni detaliate” (p. 31), “Modurile TTL auto flash disponibile cu SB-600” (p. 80) și manualul de instrucțiuni a aparatului dvs foto.

o : Available - : Not available Mod TTL auto flash (p. 33) BL*1

Blitz multiplu fără fir Iluminat puternic fără fir (funcţionează doar Mod manual ca aparat cu blitz la (p. 33) distanţă) (p. 62)

TTL i-TTL

TTL D-TTL

TTL TTL

o

-

-

o

o

o*

-

o

-

o

o

-

-

-

o

o

o

-

-

-

o

o

o

-

-

-

o

o*

o

-

-

-

o

o*

o

-

-

-

o

-

o

-

-

-

o

-

o

-

-

-

-

-

o

-

o

-

-

-

o

-

3

3

Prgătire

ale blitz-urilor

2

9


Părţile blitz-ului Speedlight şi funcţiile lor

1

6

2

7 8 3 9 10 11 12

4 5

1 Adaptor dispersie lumină (p. 76) Crește unghiul de dispersie pentru obiective de 14mm. 2 Capul blitz-ului (p. 74) 0 Se înclină în sus de la 0 la 90° şi se poate roti orizontal 180° la stânga și 90° la dreapta. 3 Butonul care permite înclinarea/rotirea capului blitz-ului (p. 22) 4 Capac compartiment baterie cu însemnele închis/deschis (p. 18) 5 Capac compartiment baterii (p. 18)

6 Lumina auxiliară de avertizare „gata de declanşare” (p. 67) Funcţionează ca lumină gata de declanşare când SB-600 e utilizat ca aparat cu blitz la distanţă şi fără fir. 7 Fascicul asistență AF (p. 51) Pornește automat în condiții de iluminare insuficientă. 8 Compartiment pentru senzor lumină pentru operare blitz la distanţă fără fir (p. 60) 9 Conector pentru lampă externă asistenţă AF Suportă conectare opţională cu cablu TTL SC-29. 10 Dorn fixare 11 Contacte papuc-blitz 12 Papuc de montare

10


Prgătire

13

14

16

15 17

18 13 Scală indicaţii unghi înclinare pe verticală (p. 74) 14 Scală indicaţii unghi rotire pe orizontală (p. 74)

16 Indicator "gata de declanşare" Se aprinde când SB-600 este încărcat și gata de declanșare. Clipește dacă SB-600 s-a declanșat la putere maximă în mod TTL auto flash, indicând că lumina furnizată poate fi insuficientă.

15 Ecran LCD (p. 14) 17 Butoane de control (p. 12) 18 Levier de blocare a monturii (p. 22)

11


Butoane de control Butonul FLASH Apăsaţi pentru a testa blitz-ul (p. 20). Butonul ZOOM Apăsaţi pentru a schimba poziţia capului zoom-ului (p. 40). • apăsaţi pentru a ajusta setarile în modul Setări Implicite (p. 53). Buton ON/OFF Apăsaţi pentru aprox. 0,3 secunde pentru a deschide sau închide aparatul. Butonul +/Butonul Apăsaţi pentru a mări sau micşora valorile. • Apăsaţi pentru a alege setările dorite în modul Setări Implicite (p. 53). • Apăsaţi pentru a ajusta setările când se setează blitz-ul la distanţă (p. 63).

Butonul MODE Apăsaţi pentru a seta modul flash (p. 26). • Apăsaţi pentru a ajusta setările în mod Setări Implicite (p. 53). • Apăsaţi pentru a alege setările dorite când se setează blitz-ul la distanţă (p. 63).

Funcţia de control prin doua butoane Apăsaţi ambele butoane simultan pentru a efectua următoarele operaţiuni. Urmaţi procedurile arătate pe blitz. Afișarea valorii nivelului de subexpunere în modul ZOOM MODE TTL auto flash Apăsați simultan ZOOM și MODE pentru a afișa valoarea nivelului de subexpunere (p. 29). Resetarea la valorile implicite MODE Apăsați simultan timp de aprox. 2 sec. butoanele MODE și pentru a reseta valorile tuturor parametrilor, inclusiv a setărilor personalizabile la valorile implicite. Blocarea butoanelor MODE Apăsați simultan pentru aproximativ 1 secundă butoanele MODE și pentru a bloca funcţiile butoanelor de control (cu excepția butonului banda FLASH) pentru a evita utilizarea accidentală eronată. Pentru a reveni, apăsați din nou butoanele. Comutare la setările implicite ZOOM Apăsaţi simultan butoanele ZOOM şi pentru aproximativ 2 secunde pentru a trece în modul Setări Implicite (p. 53).

12


Apăsaţi simultan pentru aproximativ 2 secunde butoanele si MODE pentru a trece toate setările, incluzând setările particularizate, la setările lor implicite.

Prgătire

Setare uşoară pentru modul optim TTL

Apăsaţi aceste butoane simultan pentru aproximativ 2 secunde.

În timp ce SB-600 e utilizat cu aparatele foto compatibile cu CLS, dSLR-urile necompatibile cu CLS şi aparate foto din Grupele I la II în combinaţie cu un obiectiv CPU, modul optim TTL auto flash disponibil cu acea combinaţie se va efectua când setaţi modul de expunere al aparatului foto la Programat Auto (P), şi setaţi aparatul SB-600 să execute funcţia “Revenirea setarilor la valorile implicite.”

13


Ecranul LCD For reference, all indications are displayed in the illustration.

7

8

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17

5 6 1 Mod flash (p. 26) 2 Flash la distanţă fără fir (p. 62) În modul blitz multiplu fără fir, SB-600 e setat ca blitz la distanţă care se declanşează sincronizat cu blitz-ul master. 3 Monitorizare sunet (p. 67) Cand SB-600 e setat ca blitz la distanţă, puteţi monitoriza operarea sa prin ascultarea sunetului care bipăie. 4 Compatibil cu CLS* (p. 5) SB-600 e conectat la aparate foto compatibile cu CLS*. 5 Poziţia capului zoom-ului (p. 40) 6 Canal (p. 63) Reprezintă numărul canalului de comunicare prin care unitatea principală şi cele secundare schimbă informaţii în modul „Advanced Wireless Lighting”.

9 10 11

10 Subexpunere in TTL auto flash (p. 29) 11 Valoare de compensare nivel emisie blitz (p. 44) Valoare subexpunere in TTL auto flash (p. 29) Indică valoarea de subexpunere, aratând că lumina poate fi insifucientă în modul TTL auto flash. Nivel de emisie blitz in Manual flash (p. 34) 12 Grup (p. 63) Reprezintă grupul fiecărui blitz la distanţă in mod „Advanced Wireless Lighting”. 13 Butoanele de control blocate (p. 12) Butoanele de control buttons (cu excepţia butoanelor ON/OFF şi FLASH) sunt blocate. 14 Reducere efect „ochi roşii” (p. 46)

7 Auto FP High-Speed Sync (p. 48) SB-600 se declanşează automat la viteze mai rapide care depăşesc viteza de sincronizare a aparatului foto.

14

15 Asistenţa AF e activată (p. 51)

8 Nivel emisie blitz (p. 34)

16 Iluminarea ecranului LCD (p. 15) Apăsarea oricărui buton de control activează iluminarea ecranului LCD.

9 Compensare nivel emisie blitz (p. 44)

17 Funcţia de standby (p. 21)


• Datorită caracteristicilor direcţionale ale LCD-urilor, display-ul e dificil de citit când se vede de sus. Totuşi, afişajul se poate vedea clar dintr-un unghi uşor mai mic. • Afişajul LCD devine mai întunecos la temperaturi înalte (aprox. 60°C/140°F), dar revine la normal când şi temperaturile revin la normal (20°C/68°F). • Timpul de răspuns al LCD-ului descreşte la temperaturi scăzute (aprox. 5°C/ 41°F şi mai mici), dar revine la normal când şi temperaturile revin la normal (20°C/68°F).

Prgătire

Caracteristici ecran LCD

Utilizarea SB-600 in condiţii de lumină estompată Apăsaţi orice buton de pe SB-600 pentru a porni lumina (când aparatul SB-600 e deschis) şi va rămâne aprins pentru 16 secunde. • Pentru a anula iluminatul ecranului LCD, mergeţi la modul Setări Implicite (p. 53) şi setaţi-l pe OFF. • chiar dacă iluminarea ecranului LCD e setată pe OFF, lumina de pe ecranul LCD al SB-600 se aprinde cand lumina de pe ecranul LCD al aparatului foto e deschisa. Lumina ecranului LCD se mai aprinde când se expune modul Setări Implicite.

* CLS: Sistemul de iluminat creativ de la Nikon (p. 5)

15


Obiective In acest manual, obiectivele Nikkor sunt împărţite în două tipuri: obiective CPU Nikkor şi obiective non-CPU Nikkor. Obiective CPU Nikkor

Nikkor de tip G, Nikkor de tip D, Nikkor de tip Non-G/D AF (cu excepţia AF Nikkor pentru F3AF), AI-P Nikkor

Obiective Non-CPU Nikkor AI-S Nikkor, AI Nikkor, Seriile E etc.

Obiective CPU Obiectivele CPU au contacte CPU.

Obiective Nikkor tip G Obiectivele Nikkor tip G trimit informația despre distanță către corpul aparatului, dar nu au inel de diafragmă. Din acest motiv, modificarea diafragmei se face de pe corpul aparatului foto. La unele aparate este limitat modul de expunere. Consultați instrucțiunile de utilizare a obiectivului pentru mai multe informații. Obiectivele Nikkor tip D Obiectivele Nikkor tip D trimit informația despre distanță către corpul aparatului. Modificarea valorii diafragmei se poate face fie de pe corpul aparatului foto, fie cu ajutorul inelului diafragmei. Consultați instrucțiunile de utilizare a obiectivului pentru mai multe informații.

16


Operaţiuni de bază În această secţiune sunt ilustrate procedurile de bază pentru a putea realiza simplistic fotografierea în modul TTL auto flash. Puteţi realiza fotografii cu flash-ul urmând paşii 1- 8 de pe paginile din partea stângă. În această secțiune sunt descrise proceduri de bază în condițiile utilizării unui obiectiv CPU pe un aparat fotografic compatibil cu sistemul CLS*, dSLR-uri incompatibile cu sistemul CLS* și aparate foto din grupele I și II. Funcțiile SB-600 disponibile și valorile indicate pe ecranul LCD pot varia în funcție de combinațiile aparat foto / obiectiv.

* CLS: Sistemul de iluminat creativ de la Nikon (p. 5)


1

Instalarea bateriilor 1

Trageţi capacul compartimentului bateriilor in direcţia săgeţii pentru deschidere.

2

Introduceţi bateriile după semnele + şi - , după cum se exemplifică. Închideţi capacul compartimentului bateriilor la loc în timp ce apăsaţi în jos.

Baterii ce pot fi utilizate Instalaţi patru baterii tip AA (de maximum 1,5 volţi) de tipul: (1) Alcaline (1,5V) (2) Litiu (1,5V) (3) Nichel (1,5V) (4) NiCd (acumulatori, 1,2V) (5) Ni-MH (hidrură Nichel Metal) (acumulatori, 1,2V) • Înlocuiţi toate patru bateriile cu baterii noi de aceeaşi marcă. • La utilizarea SB-600 nu este recomandată utilizarea bateriilor de mare putere, pe bază de magneziu. • Când călătoriţi, luaţi cu dumneavoastră baterii suplimentare. • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi "Informaţii despre baterii" (p. 86). ATENŢIE! • Nu utilizaţi baterii care nu sunt indicate în acest manual deoarece pot elibera substanţe corozive, pot exploda sau provoca incendii. • Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii şi nu utilizaţi baterii noi alături de baterii uzate. În caz contrar, bateriile pot elibera substanţe corozive, pot exploda sau provoca incendii. • Nu reîncărcaţi baterii în încărcătoarele de acumulatori. Bateriile pot elibera substanţe corozive sau se pot supraîncălzi.

18


Următoarele date se bazează pe o situaţie în care se utilizează patru baterii noi de acelaşi tip şi blitz-ul este declanşat la puterea M1/1. Baterii

Timp minim de reîncărcare*

Nr. minim de blitz-uri/ timp de reîncărcare*

Alcaline

3.5 sec.

200/3.5-30 sec.

Litiu

4.0 sec.

400/4.0-30 sec.

Nichel

2.5 sec.

180/2.5-30 sec.

NiCd (1000 mAh) (reîncărcabile)

2.9 sec.

90/2.9-30 sec.

Ni-MH (2000 mA) (reîncărcabile)

2.5 sec.

220/2.5-30 sec.

Operaţiuni de bază

Numărul de declanşări şi timpul de reîncărcare

* Cu baterii noi • Aceste date s-au măsurat fără a utiliza sistemul de asistenţă AF, modificarea zoomului capului blitz-ului sau iluminarea afişajului LCD. • Datele de mai sus pot varia în funcţie de variaţiile în capacitatea bateriilor.

Înlocuirea/reîncărcarea bateriilor Consultați tabelul următor pentru a decide când trebuie înlocuite bateriile sau încărcaţi acumulatorii, dacă indicatorul "Ready" se aprinde după un timp îndelungat. Tipul bateriei

Timpul de reîncărcare

Alcaline

Mai mult de 30 secunde

Litiu

Mai mult de 10 secunde

Nichel

Mai mult de 10 secunde

NiCd (acumulatori) Ni-MH (acumulatori)

Mai mult de 10 secunde

Soluţie Înlocuieşte

Încarcă

19


2

Declanşarea test (Confirmarea expunerii) 1

Ţineţi apăsat butonul pentru aproximativ 0,3 secunde pentru a deschide SB-600. Asiguraţi-vă că s-a aprins indicatorul „ready”.

2

Apăsaţi butonul pentru a testa declanşarea blitz-ului.

Declanşarea test ATENŢIE! Nu testaţi declanşând blitz-ul Speedlight în apropierea ochilor dumneavoastră. • SB-600 se declanşează la puterea specificată în modul blitz Manual sau la aproximativ puterea 1/16 in modul TTL auto flash. Butonul Blitz-ul se pornește ținând apăsat butonul timp de aproximativ 0,3 secunde, iar pe ecranul LCD apar indicațiile. SB-600 se închide prin apăsarea din nou a aceluiași buton, iar indicaţiile dispar.

20


Dacă SB-600 și aparatul foto nu sunt utilizate un timp, funcția standby se activează automat după 40 de secunde, comutând SB-600 pe modul standby pentru a economisi bateriile. • În modul “standby”, apare mesajul pe ecranul LCD. • Când se utilizează cu un aparat foto care e compatibil cu modul TTL auto flash (p. 8), SB-600 se va închide automat după închiderea expunerii aparatului foto. • Când e în mod standby, SB-600 revine la modul de lucru la apăsarea butoanelor sau sau dacă este apăsat uşor declanşatorul aparatului foto (dacă este utilizat un aparat care suportă modul TTL auto flash) (p. 8). • Funcţia de standby nu funcţionează în mod fără fir, în ciuda setării SB-600, când blitz-ul Speedlight e utilizat ca blitz la distanţă (p. 59). • Dacă din cauza epuizării bateriilor, indicatorul „ready” nu se aprinde în decurs de 60 secunde de la deschiderea alimentării sau după declanşarea blitzului, pe ecranul LCD apare urmptorul indicator, iar SB-600 intră în modul standby, în ciuda setării sale. În acest caz, înlocuiţi sau reîncărcaţi bateriile.

Operaţiuni de bază

Funcţia "standby - în aşteptare" pentru economisirea bateriilor

• Pentru evitarea declanșării accidentale sau a unei funcționări defectuoase în timpul transportului aparatului SB-600, apăsați butonul pentru a închide blitz-ul, asigurându-vă că mesajul nu mai este afișat.

Setarea funcţiei de standby Setaţi funcţia standby în mod Setări Particularizate (p. 53).

21


3

Ataşaţi SB-600 la aparatul foto şi 1

Asigurați-vă că atât SB-600 cât și aparatul sunt închise.

2

Rotiți către stânga levierul de blocare a monturii, introduceți papucul blitz-ului în montura de pe aparat și rotiți levierul de blocare spre dreapta.

3

Ţineți apăsat butonul de blocare a înclinării/rotirii capului blitz-ului pentru a ajusta poziția capului blitz-ului în poziţie orizontală/frontală.

4

22

Deschideţi SB-600 şi aparatul foto. • Poziţia capului zoom-ului se ajustează automat conform cu lungimea focală a obiectivului cand SB-600 se utilizează cu aparate foto compatibile cu CLS, dSLR-uri necompatibile cu CLS, aparate foto în Grupele I la II în combinaţie cu un obiectiv CPU si aparate foto COOLPIX compatibile cu i-TTL. • Când SB-600 se utilizează cu alte aparate decât cele enumerate mai sus, sau doriţi să ajustaţi manual poziţia capului zoom-ului, consultaţi “Setarea poziţiei capului zoom-ului” (p. 40).


Rotiţi levierul monturii pentru a fixa în siguranţă blitz-ul Pentru a fixa în siguranță blitz-ul, rotiți levierul monturii cu aproximativ 90° în sensul acelor de ceasornic, până se oprește. Pentru a debloca, rotiți levierul în sens invers până se oprește.

Blocare

Operaţiuni de bază

ajustaţi capul blitz-ului.

Deblocare

Comunicare date digitale cu SB-600 Comunicarea datelor digitale se efectuează când SB-600 se utilizează cu aparatele foto compatibile cu CLS, dSLR-uri necompatibile cu CLS şi aparate foto din Grupele I la II. Cu un obiectiv CPU, date cum ar fi lungimea focală se transferă automat la SB-600.

23


4

Setarea modului de expunere aparat şi a 1

Setaţi modul de expunere a aparatului foto la „Programmed Auto” (P). • Dacă „Programmed Auto” (P) nu se poate seta, selectaţi alt mod de expunere. Vezi pagina opusă.

2

Setaţi modul de expunere a aparatului foto la „Matrix Metering”. • Dacă „Matrix Metering” nu se poate seta, selectaţi „Center-Weighted Metering” (expunerea ponderată central).

Modul de operare şi sistemul de măsurare a expunerii Modurile de operare și modurile de măsurare a expunerii (în aparatul foto) pot varia în funcție de combinația aparat foto-obiectiv sau de modurile de operare ale blitz-ului SB-600. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea “Operare Detaliată” (p. 31), “Modurile TTL auto flash disponibile la SB-600” (p. 80) și manualul de utilizare al aparatului dv. fotografic. • În modul de operare “Programmed Auto” (P), timpul de expunere este ales automat la valoarea de sincronizare specifică aparatului dv. foto.

24


Alte moduri de expunere faţă de P Modul cu prioritate pentru modul de expunere auto (S) Prin alegerea unui timp de expunere mai lent se poate obține expunerea corectă a fundalului. • Aparatul foto alege valoarea corectă a diafragmei. Pentru informații suplimentare consultați manualul de utilizare a aparatului foto. Setați însă timpul de expunere după ce valoarea diafragmei aleasă automat se potrivește unei distanțe optime până la subiect. Consultați “Distanța până la subiect în modul TTL auto flash” (p. 27). • Dacă alegeți un timp de expunere mai rapid decât cel pentru sincronizarea cu blitz-ul, aparatul va alege automat timpul de expunere cel mai rapid pentru sincronizare cu blitz-ul când acesta din urmă va fi pornit (cu excepția situațiilor în care se lucrează în modul de sincronizare la viteze mari - FP). (p. 48).

Operaţiuni de bază

exponometrului

Modul cu prioritate pentru expunere auto (A) Prin alegerea valorii diafragmei puteți controla intensitatea câmpului și distanța până la care ajunge blitz-ul. • Aparatul fotografic va alege timpul de expunere corect. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al aparatului foto. • Pentru a afla valoarea diafragmei, consultați secțiunile “Numărul-informativ” (p. 35) și “Distanța de fotografiere cu blitz-ul în modul TTL auto flash” (p. 27).

Modul de expunere manual (M) Se pot alege timpul de expunere și valoarea diafragmei și se poate controla expunerea fundalului, intensitatea câmpului și distanța de fotografiere. • Dacă alegeți un timp de expunere mai rapid decât cel de sincronizare cu blitz-ul din specificațiile aparatului, acesta alege automat la pornire cel mai rapid posibil timp de sincronizare. Acest lucru este valabil pentru toate aparatele foto mai puțin cele cu obturator mecanic și la utilizarea modului de sincronizare rapidă FP (p. 48). • Pentru alegerea diafragmei consultați secțiunea "Numărul-informativ" (p. 35) și "Distanța de fotografiere în modul TTL auto" (p.27).

25


5

Setarea modului SB-600 1

Apăsaţi butonul MODE pentru a seta modul blitz-ului. • Pe ecranul LCD va apărea indicaţia TTL BL.

Selectarea modului blitz-ului Modul disponibil al blitz-ului se schimbă de fiecare dată când apăsaţi butonul MODE . Blitz standard i-TTL (Se declanşează pre-blitz-urile monitor)

i-TTL Balansat Automat Fill-Flash (Se declanşează pre-blitz-urile monitor)

a

Blitz manual

a

• Informaţiile de mai sus apar pe ecranul LCD când SB-600 e utilizat cu aparate foto digitale SLR compatibile cu CLS. • Observaţi că atunci când se apasă butonul MODE , apar doar modurile utilizabile de blitz; modurile care nu sunt disponibile se vor sări. • Modurile de blitz SB-600 disponibile variază, în funcţie de aparatele foto şi obiective la utilizarea modului de expunere al aparatului foto şi de sistemul de măsurare. Consultaţi “Operaţiuni detaliate” (p. 31), “Modul TTL auto flash disponibile cu SB-600” (p. 80) şi manualul de utilizare a aparatului dvs foto.

26


Intervalul de distanțe la care se pot realiza fotografii cu SB-600 este cuprins între 0,6 și 20 metri și variază în funcție de valoarea ISO, valoarea zoom a blitz-ului și valoarea aleasă pentru diafragmă. Distanţele de fotografiere cu blitz-ul în modul TTL auto flash Sensibilitatea ISO

Operaţiuni de bază

Despre distanța de fotografiere cu blitz-ul

Valoarea zoom a capului blitz-ului (mm)

1600 800 400 200 100 50 25

14*1

24

28

35

50

70

85

*2

4 2.8 2

Valoarea diafragmei

5.6 4 2.8

1.4 2 1.4

8 5.6 4 2.8 11

2 1.4

8 5.6 4 2.8

3 16* 11

2 1.4

8 5.6 4 2.8

22 16 11

2

8 5.6 4 2.8

32 22 16 11

8 5.6 4

32 22 16 11

8

5.6

32 22 16 11

8

32 22 16 11 32 22 16

0.9-9.8/ 1.5-16/ 1.6-17/ 1.8-19/ 2.0-20/ 2.3-20/ 2.5-20/ 3.0-32 4.9-52 5.2-56 5.9-62 3.3-66 7.5-66 8.2-66 0.7-7.0/ 1.1-11/ 1.2-12/ 1.3-14/ 1.5-16/ 1.6-18/ 1.8-20/ 2.3-23 3.6-36 3.9-39 4.3-46 4.9-52 5.2-59 5.9-66 0.6-4.9/ 0.8-8.1/ 0.8-8.8/ 0.9-9.8/ 1.0-11/ 1.2-12/ 1.2-14/ 2.0-16 2.6-27 2.6-29 3.0-32 3.3-36 3.9-39 3.9-44 0.6-3.5/ 0.6-5.7/ 0.6-6.2/ 0.7-7.0/ 0.8-8.0/ 0.8-9.0/ 0.9-10/ 2.0-11 2.0-19 2.0-20 2.3-23 2.6-26 2.6-30 2.9-33 0.6-2.4/ 0.6-4.0/ 0.6-4.4/ 0.6-4.9/ 0.6-5.6/ 0.6-6.3/ 0.7-7.0/ 2.0-7.9 2.0-13 2.0-14 2.0-16 2.0-18 2.0-21 2.3-23 0.6-1.7/ 0.6-2.8/ 0.6-3.1/ 0.6-3.5/ 0.6-4.0/ 0.6-4.5/ 0.6-5.0/ 2.0-5.6 2.0-9.2 2.0-10 2.0-11 2.0-13 2.0-15 2.0-16 0.6-1.2/ 0.6-2.0/ 0.6-2.2/ 0.6-2.4/ 0.6-2.8/ 0.6-3.1/ 0.6-3.5/ 2.0-3.9 2.0-6.6 2.0-7.2 2.0-7.9 2.0-9.2 2.0-10 2.0-11 0.6-0.8/ 0.6-1.4/ 0.6-1.5/ 0.6-1.7/ 0.6-2.0/ 0.6-2.2/ 0.6-2.5/ 2.0-2.6 2.0-4.6 2.0-4.9 2.0-5.6 2.0-6.6 2.0-7.2 2.0-8.2 0.6-1.0/ 0.6-1.1/ 0.6-1.2/ 0.6-1.4/ 0.6-1.5/ 0.6-1.7/ 2.0-3.3 2.0-3.6 2.0-3.9 2.0-4.6 2.0-4.9 2.0-5.6 0.6-0.7/ 0.6-0.7/ 0.6-0.8/ 0.6-1.0/ 0.6-1.1/ 0.6-1.2/

Distanţa de fotografiere cu blitz-ul (m/ft.)

2.8 2 1.4

*1 Cu adaptorul pentru blitz larg setat *2 Operarea TTL auto flash nu e posibilă la această sensibilitate ISO. Pentru ISO 1000, utilizaţi o diafragmă cu 2/3 dintr-un f/stop mai mică decât diafragma pentru ISO 1600, sau cu 1/3 mai mare decât diafragma pentru ISO 800. *3 Modul programat TTL Auto Flash cu F-501/N2020, F-401s/N4004s, F 401/ N4004 şi F-301/N2000. (ISO 25 la ISO 400 pentru F-401s/N4004s şi F-401/ N4004)

Sensibilitatea ISO Sensibilitatea dSLR-urilor şi viteza filmului pentru aparatele foto pe bază de film sunt menţionate ca sensibilitate ISO în acest manual.

27


6

Compunerea fotografiei şi fotografierea cu blitz 1

Confirmaţi modul de sincronizare a aparatului foto. • În cazul unei fotografii obişnuite, folosiţi sincronizarea la deschiderea obturatorului (“Front-curtain sync”).

2

Alcătuiţi imaginea, verificați aprinderea indicatorului “Ready” pe SB-600 sau afișarea sa în vizorul aparatului foto și declanșati.

Setaţi modul de sincornizare a blitz-ului aparatului foto la sincronizare la deschiderea obturatorului Asigurați-vă că blitz-ul este sincronizat cu momentul deschiderii obturatorului (“Front-curtain sync”) la aparatele foto în care blitz-ul se poate sincroniza și la închiderea obturatorului (“Rear-curtain sync”). • Pentru alte modalităţi de sincronizare, consultaţi “Sincronizarea la viteză scăzută” (p. 46), “Reducerea «ochilor roşii» în sincronizarea la viteză scăzută” (p. 46) sau “Sincronizarea la închiderea obturatorului” (p. 47). • Consultaţi manualul de utilizare a aparatului foto pentru detalii legate de modul de sincronizare cu blitz-ul.

28


Dacă indicatorul “Ready” clipeşte după o declanşare, este posibil ca lumina să nu fi fost suficientă În modul TTL auto flash, când blitz-ul s-a declanșat la putere maximă și est posibil ca imaginea să fi fost subexpusă, indicatorul “Ready” și corespondentul din vizorul aparatului foto clipesc timp de aproximativ 3 secunde. În funcție de tipul aparatului fotografic, indicatorul “Ready” și corespondentul său din vizor vor fi aprinse. Pentru compensare, deschideți mai mult diafragmadupă ce setaţi modul de expunere a aparatului foto la prioritate diafragmă auto (A) sau manual (M), sau apropiați-vă de subiect și repetați fotografia. Afişarea nivelului subexpunerii Nivelul subexpunerii (de la 0 la 3,0 EV) apare pentru aproximativ 3 secund pe ecranul LCD când se utilizează cu aparatele foto compatibile cu CLS, pentru dSLR-urile incomaptibile CLS, aparatele din grupa I și aparatele COOLPIX compatibile i-TTL în modul TTL auto, iar indicatorul “Ready” va clipi. • Apăsând simultan butoanele

ZOOM

și

MODE

veți afișa din nou informația.

29


Utilizarea SB-600 cu un COOLPIX Pentru aparatele foto COOLPIX (precum COOLPIX 8800 și 4500) care au patină pentru blitz sau un terminal pentru blitz multiplu: Când este nevoie de mai multă lumină, sau când se utilizează mai multe blitz-uri, se recomandă conectarea SB-600, sau a altui blitz Speedlight Nikon compatibil TTL auto la aparatul foto COOLPIX. Este posibilă operarea în modul auto prin setarea modului de lucru al SB-600 la TTL auto flash. Puterea de emisie a blitz-ului este controlată prin detectarea semnalelor de la aparatul foto care indică momentul de început al declanșării și când trebuie să fie întreruptă. Acest lucru este controlat implicit de modul i-TTL standard la aparatele foto COOLPIX compatibile i-TTL și prin operare non-TTL la alte aparate COOLPIX. • Pentru conectarea la aparatele COOLPIX dotate cu papuc de montare al blitz-ului (de exemplu COOLPIX 8800), montaţi blitz-ul Speedlight direct la acest conector. • Accesoriile suplimentare precum suportul metalic pentru blitz SK-E900 trebuie folosite pentru conectarea cu aparatele COOLPIX care au terminal TTL pentru blitz-uri externe, dar nu sunt dotate cu papuc pentru blitz. • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al aparatului foto.

Reţineţi că nu se poate folosi SB-600 în mod fără fir la distanţă (separat de aparat) şi blitz-ul intern al aparatului COOLPIX ca blitz master.

30


Operare detaliată Această secţiune oferă informaţii detaliate despre modurile variate de operare ale SB-600. Consultaţi manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră foto pentru informaţii specifice, legate de setările şi funcţionalităţile aparatului foto.


Modurile disponibile ale SB-600 Modurile de operare ale SB-600 variază în funcție de combinația aparat foto-obiectiv și de modul de expunere al aparatului foto. Pentru fotografiile obișnuite este recomandată utilizarea modului TTL auto. Moduri disponibile de flash şi aparatele foto ce se pot utiliza Mod flash disponibil

Mod TTL auto flash

Mod manual

Aparate foto utilizabile

Mod i-TTL

Aparate foto compatibile cu CLS, aparate COOLPIX compatibile cu i-TTL

Mod D-TTL

Digital SLR-uri necompatibile cu CLS

Mod TTL (pe bază de film)

Aparate foto (pe bază de film) în Grupele I la VI (Niciun BL apare cu aparatele foto din Grupele III şi IV în timpul efectuării Fill-Flash balansat)

Flash manual

Nicio limitare

Preflash-uri de monitorizare Chiar imediat înainte de a declanșa, SB-600 emite câteva pre-flashuri de monitorizare pentru a obține informații despre subiectul fotografiat. Aceasta se aplică la situaţiile în care SB-600 se utilizează cu aparatele foto compatibile cu CLS, digital SLR-uri necompatibile cu CLS, aparate foto din Grupa I cu obiectiv CPU şi aparate COOLPIX compatibile cu i-TTL, iar modul flash e setat la TTL auto flash. • Pre-flash-urile de monitorizare sunt emise instantaneu şi nu pot fi distinse de descărcarea principală. • La declanşarea pre-flash-urilor de monitorizare, apare pe ecranul LCD pictograma H (când se utilizează un singur blitz). La aparatele din grupa I, preflash-urile de monitorizare nu se emit dacă poziţia capului blitz-ului este diferită de poziţia orizontală / frontală, sau aparatul foto este sincronizat la închiderea obturatorului, chiar dacă apare pictograma H pe ecranul LCD.

32


Modul TTL auto flash Modul TTL auto flash: TTL

Modul automat cu iluminarea echilibrată a fundalului: TTL BL Apăsați butonul MODE până apare TTL BL pe ecranul LCD. Se va obține iluminarea echilibrată a subiectului și fundalului. Puterea blitz-ului va fi modificată automat pentru a se obține iluminarea echilibrată a subiectului și a fundalului. (În acest mod de operare nu este afișat BL la utilizarea cu aparatele foto din grupele III și IV).

Operare detaliată

În acest mod de operare, lumina reflectată de subiect este captată de senzorul TTL al aparatului foto și acesta modifică puterea blitz-ului pentru obținerea unei expuneri corecte.

• TTL BL indică utilizarea funcției i-TTL cu iluminare echilibrată a fundalului, în modul i-TTL.

Standard TTL: TTL Apăsați butonul MODE pentru a afișa TTL pe ecranul LCD. Se va alege modul TTL standard. Subiectul principal va fi corect expus indiferent de luminozitatea fundalului. Este un mod util când se dorește scoaterea în evidență a subiectului principal. • TTL indică utilizarea TTL standard în modul i-TTL, utilizarea TTL standard cu dSLR-uri în modul D-TTL și utilizarea TTL standard în modul TTL (aparate foto cu film).

Notes on TTL mode indicators Informaţii referitoare la indicatoarele modurilor TTL În paginile 80-82 sunt prezentate tabele cu indicatoarele modurilor TTL ale SB-600 și corespondentele lor din manualele de utilizare ale blitz-urilor Speedlight care nu suportă CLS. • Pentru informaţii suplimentare despre operarea în modul TTL auto, consultaţi secţiunea ”Operaţiuni simple” (p. 17).

33


Modul manual Modul manual La fotografiile cu blitz manual, dvs selectaţi diafragma şi nivelul de putere al blitz-ului. Aceasta vă permite să controlaţi expunerea şi distanţa de declanşare blitz când expunerea corectă e dificil de obţinut în modul TTL auto flash. Nivelul de putere al blitz-ului se poate seta de la M1/1 (putere maximă) la M1/64 pentru a vă satisface preferinţele. Puteţi calcula diafragma corectă utilizând tabelul cu numere informative şi distanţa de fotografiere. Apoi, setaţi aceeaşi diafragmă manual pe obiectiv. În acest caz, setaţi modul de expunere a aparatului foto la prioritate-diafragmă Auto (A) ori Manuală (M). • Nicio limitare la aparatele foto utilizabile. • Vezi manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră foto pentru detalii despre setările aparatului foto şi a diafragmei obiectivului. • La utilizarea SB-600 în modul manual, dacă aparatul nu funcționează în modul cu prioritate pentru diafragmă (A) sau manual (M), e posibil să nu puteți declanșa, în funcție de tipul aparatului utilizat. Pentru informații suplimentare consultați manualul de utilizare a aparatului foto. • În modul manual, indicatorul ”Ready” nu clipește dacă iluminarea nu a fost suficientă pentru a obţine o expunere corectă.

Ecranul LCD în mod manual Flash manual

Nivel putere flash în flash manual Reprezintă nivelul puterii blitz-ului în fracţiuni şi zecimale.

Ecranul LCD când se utilizează un aparat foto compatibil cu CLS.

34


În modul manual, utilizaţi tabelul cu numere informative şi următoarea ecuaţie pentru a calcula valoarea diafragmei, nivelul puterii blitz-ului şi distanţa de fotografiere pentru a obţine o expunere corectă. • Numărul-ghid (GN la ISO 100; m/ft) indică intensitatea de lumină generată de blitz. Cu cât e mai mare numărul, cu atât e mai mare puterea blitz-ului.

Numărul-ghid (ISO 100, m/ft) Poziţia Zoom-ului capului blitz-ului (mm)

Nivel putere flash

14*

24

28

35

50

70

85

M1/1

14.0/45.9

26.0/85.3

28.0/91.9

30.0/98.4

36.0/118.1

38.0/124.7

40.0/131.2

M1/2

9.9/32.5

18.4/60.4

19.8/65.0

21.2/69.6

25.5/83.7

26.9/88.3

28.3/92.8

M1/4

7.0/23.0

13.0/42.7

14.0/45.9

15.0/49.2

18.0/59.1

19.0/62.3

20.0/65.6

M1/8

4.9/16.1

9.2/30.2

9.9/32.5

10.6/34.8

12.7/41.7

13.4/44.0

14.1/46.3

M1/16

3.5/11.5

6.5/21.3

7.0/23.0

7.5/24.6

9.0/29.5

9.5/31.2

10.0/32.8

M1/32

2.5/8.2

4.6/15.1

4.9/16.1

5.3/17.4

6.4/21.0

6.7/22.0

7.1/23.3

M1/64

1.8/5.9

3.3/10.8

3.5/11.5

3.8/12.5

4.5/14.8

4.8/15.7

5.0/16.4

Operare detaliată

Stabilirea valorii diafragmei şi a nivelului de putere a blitz-ului în modul manual

*Cu adaptorul wide-flash montat

Pentru a calcula valoarea corectă a diafragmei Calculați valoarea corectă a diafragmei pe baza ecuației de mai jos și a tabelului cu numere-ghid, conform nivelului puterii blitz-ului, poziţiei zoom-ului capului blitz-ului şi sensibilităţii ISO setată la aparatul foto. f/stop = ((Număr-ghid (NG X factor sensibilitate ISO ÷ distanţa de fotografiere (m/ft))

• Setaţi această diafragmă pe aparatul foto sau obiectiv.

Pentru a calcula numărul-ghid Calculaţi numărul-ghid utilizând această ecuaţie, conform distanţei de fotografiere şi diafragmei cerute. Numărul ghid (GN) = Distanţa de fotografiere (m/ft) x Diafragmă x factor de sensibilitate ISO

• Referitor la tabelul cu numere-ghid, stabiliţi un nivel corect de putere a blitz-ului care să corespundă cu numărul-ghid obţinut mai sus, apoi setaţi aceeaşi valoare la SB-600.

Factori de sensibilitate ISO Pentru alte sensibilităţi decât ISO 100, înmulţiţi numărul-ghid cu factorii din tabelul de mai jos. ISO Factori

25

50

100

200

400

800

1600

x0.5

x0.71

x1

x1.4

x2

x2.8

x4

35


Modul manual Operare manuală flash M

1

Alegeți în aparatul foto modul de operare cu prioritate pentru diafragmă (A) sau manual (M).

2

Apăsați butonul MODE până ce apare M pe ecranul LCD.

3

Stabiliţi nivelul de putere a blitz-ului şi valoarea diafragmei pentru a se potrivi cu distanţa de declanşare a blitz-ului. • pentru detalii despre stabilirea nivelului puterii blitz-ului şi a valorii diafragmei, vezi “Stabilirea valorii diafragmei şi a nivelului de putere a blitz-ului in modul Manual” (p. 35).

4

Apăsaţi butonul micşora valorile.

+

sau

pentru a mări sau

• Vezi “Setarea nivelului de putere a blitz-ului” (p. 37).

5

36

Setaţi valoarea diafragmei pe aparatul dumneavoastră foto sau pe obiectiv.


Confirmaţi că s-a aprins indicatorul „ready” şi efectuaţi fotografia.

Setarea nivelului puterii blitz-ului Nivelul de putere a blitz-ului se schimbă de fiecare dată când apăsaţi butonul sau - , după cum se arată mai jos. Când apăsaţi butonul - :

Când apăsaţi butonul

+

+

Operare detaliată

6

:

• Valorile din paranteze reprezintă treptele de modificare a puterii blitz-ului în nivele de ±1/3, cu excepţia valorilor de 1/1 şi 1/2. Astfel notaţiile “1/2 (-0,7)” şi “1/4 (+0,3)” indică aceeaşi putere a blitz-ului.

=

Acelaşi nivel de putere a blitz-ului

• Pentru a mări distanţa de eficienţă a blitz-ului, lucraţi cu valori apropiate de M1/1. • Valoarea se poate schimba rapid prin apăsarea cotinuă a butonului + sau . • Zecimala clipeşte în timpul ajustării.

-

37


Despre fotografierea continuă

AVERTIZARE

Nu depăşiţi numărul maxim admis de descărcări succesive Trebuie să permiteţi blitz-ului SB-600 să se răcească cel puţin 10 minute după ce numărul maxim admis de descărcări succesive a fost atins, așa cum este indicat în tabelul de mai jos:

Numărul maxim de descărcări succesive Numărul maxim de descărcări succesive (la 6 cadre/sec.)

Mod flash TTL auto flash Manual flash (nivel putere flash: M1/1, M1/2) 15

15

Manual flash (nivel putere flash: M1/4 to M1/64) 40

40

Sincronizarea în timpul fotografierii continue În tabelul de mai jos sunt menţionate numerele maxime de cadre care se pot efectua în timpul descărcării succesive. Totuşi, dacă se depăşeşte numărul maxim permis, lăsaţi blitz-ul să se răcească cel puţin 10 minute. Numărul maxim de cadre în timpul fotografierii continue (la 6 cadre pe secundă) Baterii

Nivel putere flash 1/8

1/16

1/32

1/64

Maxim 4

Maxim 8

Maxim 16

Maxim 30

Alcaline Litiu Nichel NiCd Ni-MH

38


Alte funcナ」ii Informaナ」ii detaliate despre asigurarea fiecトビei funcナ」ii a SB-600.


Setarea poziţiei zoom-ului capului blitz-ului Poziţia e ajustată automat prin funcţia putere zoom. Se poate ajusta şi manual. • Numărul ghid care indică nivelul puterii blitz-ului variază în funcţie de poziţia zoom-ului capului (p. 35).

Funcţia de putere a zoom-ului Când SB-600 se utilizează cu aparate foto compatibile cu CLS, dSLR-urile necompatibile cu CLS şi aparate foto din grupele I la II în combinaţie cu un obiectiv CPU, funcţia de putere a zoom-ului se activează şi zoom-ului capului se ajustează automat. • Poziţia zoom-ului se ajustează automat pentru a se potrivi cu lungimile focale de 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm si 85mm cand e activată funcţia putere zoom. • Când lungimea focală a obiectivului nu e una din cele indicate mai sus, zoom-ul capului se ajustează la setarea cea mai apropiată a unghiului de setare a obiectivului în uz. De exemplu, dacă setarea zoom-ului unui obiectiv CPU era între 36mm şi 49mm, poziţia zoom-ului capului se va ajusta la 35mm. • Daca nu apare un M mic deasupra indicatorului “ZOOM” pe ecranul LCD, poziţia zoom-ului capului se va ajusta automat. Dacă apare un M mic, apăsaţi în continuare butonul ZOOM până ce dispare.

Putere zoom activată

Putere zoom anulată

Când SB-600 se utilizează cu aparatele COOLPIX compatibile cu i-TTL Poziţia zoom-ului se ajustează automat prin funcţia putere zoom. “AUTO” apare sub indicatorul “ZOOM” pe ecranul LCD.

Indicaţii când se utilizează un aparat COOLPIX compatibile cu i-TTL.

40


Setarea manuală a poziţiei zoom-ului capului Când SB-600 e utilizat cu aparatele foto din Grupele III la VII în combinaţie cu un obiectiv non-CPU, sau doriţi să schimbaţi poziţia zoom-ului capului la una care nu se potriveşte cu lungimea focală, ar trebui să ajustaţi manual poziţia zoom-ului capului apăsând butonul ZOOM . • Apare un M mic deasupra indicatorului “ZOOM” pe ecranul LCD în timp ce se setează manual poziţia zoom-ului capului. • De fiecare dată când apăsaţi butonul ZOOM , poziţia zoom-ului se schimba după cum urmează:

• Ca regulă generală, setaţi poziţia zoom-ului capului la lungimea focală a obiectivului în uz sau la setarea cea mai apropiată a unghiului. De exemplu, selectaţi setarea de 50mm când se utilizează un obiectiv de 60mm.

Alte funcţii

• Când combinaţia aparat foto/obiectiv e compatibilă cu funcţia putere zoom, poziţia zoom-ului se schimbă după cum urmează când e ataşat un obiectiv de 35mm:

Anularea funcţiei putere zoom utilizând Setările particularizabile Funcţia putere zoom se poate anula în modul Setări particularizabile (p. 53). Când funcţia putere zoom e anulată, capul zoom-ului se poate ajusta manual, dar indicatorul poziţiei zoom-ului nu se schimbă chiar dacă obiectivul este intensificat, se schimbă obiectivul sau se apasă butonul ON/OFF. • Când se anulează funcţia putere zoom, un M mic întotdeauna clipeşte pe ecranul LCD. • De fiecare dată când apăsaţi butonul ZOOM , poziţia capului zoom-ului se schimbă după cum urmează:

Utilizarea adaptorului cu blitz încorporat Utilizarea adaptorului cu blitz încorporat când se instalează un obiectiv de 14mm la 23mm (p. 76). • Când se foloseşte adaptorul pentru blitz, poziţia capului zoom-ului se setează automat la 14mm, iar funcţia de putere zoom e dezactivată. • Când se utilizează un obiectiv de 14mm sau 17mm, distanţa dintre aparatul foto şi subiect în general diferă de centrul cadrului către periferie, aşadar zona periferică se poate să nu fie destul de iluminată în unele cazuri.

41


Compensarea expunerii şi a nivelului puterii blitz-ului Compensarea expunerii vă permite să executaţi fotografii bine expuse prin modificarea intenţionată a parametrilor expunerii cu blitz-ul. Acest lucru este util când în scena fotografiată există un obiect cu reflectivitate crescută sau redusă, sau când doriţi să creaţi fotografii cu blitz-ul în funcţie de preferinţele dumneavoastră creative. • Uneori este necesară compensarea în plus atunci când fundalul este o oglindă, un perete alb sau o altă suprafaţă puternic reflectivă. Din contră, o compensare negativă este necesară când fundalul este întunecat sau când include obiecte cu reflectivitate scăzută. • Este posibilă compensarea expunerii pentru subiect fără alterarea expunerii fundalului, pentru fundal fără alterarea expunerii subiectului sau atât pentru subiect cât şi pentru fundal, toate în funcţie de situaţiile în care se fotografiază.

Compensarea expunerii SB-600 se poate realiza în următoarele moduri: Compensarea expunerii

Moduri de operare disponibile

Aparate foto utilizabile

Compensarea expunerii atât pentru subiectul principal cât și pentru fundal

Toate modurile

Aparatele foto din toate grupele

Compensarea expunerii doar pentru subiectul principal

Mod TTL auto flash

Aparate compatibile CLS, dSLRuri incompatibile CLS, aparate din grupele I-III, COOLPIX-uri compatibile i-TTL

Compensarea expunerii doar pentru fundal

Mod flash manual

Aparatele foto din toate grupele

Fotografiere cu blitz-ul la timpi de expunere mici

Aparate foto din toate grupele

Compensarea expunerii atât pentru subiect cât şi pentru fundal În modul TTL auto flash Utilizaţi funcţia de compensare a expunerii din aparatul foto pentru a modifica atât puterea SB-600 cât şi expunerea fundalului. Consultaţi manualul de utilizare al aparatului dvs foto pentru informaţii suplimentare. • Valoarea compensării expunerii setată în aparatul foto nu este afişată pe ecranul LCD al SB-600. • Nu poate fi realizată compensarea expunerii dincolo de intervalul de valori pentru sensibilitatea ISO utilizabile. De exemplu, chiar dacă aţi încerca să compensaţi cu +3 nivele la ISO 100, ceea ce ar echivala cu o valoare ISO 12, aţi putea doar să compensaţi un maxim de +2 valori (ISO 25), deoarece intervalul de valori ISO utilizabile este de 25-1000.

42


Realizarea compensării expunerii în modul flash manual Compensarea expunerii se efectuează prin modificarea intenționată a valorilor corecte pentru diafragmă. • Utilizaţi numărul informativ şi distanţa de efectuare fotografie pentru a calcula valoarea diafragmei de utilizat pentru expunerea corectă (p. 35). Apoi, utilizaţi o valoare a diafragmei mai mare sau mai mică pentru a realiza compensarea expunerii. • Ca regulă generală, deschideți diafragma (în aparat sau obiectiv) pentru a lumina subiectul și închideți-o pentru a-l întuneca.

Compensarea expunerii doar pentru subiectul principal

• Acest mod de compensare se poate realiza cu aparate compatibile CLS, dSLR-uri incompatibile cu CLS, aparate din grupele I-III şi aparate COOLPIX compatibile cu i-TTL.

În modul flash manual Compensaţi iluminarea subiectului prin modificarea intenţionată a puterii blitz-ului (de la M1/1 la M1/64).

Alte funcţii

In modul TTL auto flash Compensarea expunerii doar pentru subiectul izolat fără a afecta iluminarea fundalului prin intermediul modificării puterii blitz-ului se numește compensarea puterii blitz-ului (p. 44).

• Se aplică aparatelor foto din toate grupele.

Compensarea doar a expunerii fundalului Potriviţi aparatul foto pe modul prioritate pentru timpul de expunere (S) sau Manual (M) şi alegeţi timpul de expunere la valoarea imediat inferioară timpului de expunere maxim pentru sincronizare. • La aparatele foto care au funcţia de sincronizare la viteză mică, alegeţi această opţiune (p. 46) în scopul de a scoate în evidenţă fundalul slab iluminat. • Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul de utilizare al aparatului dumneavoastră foto.

43


Compensarea expunerii şi compensarea puterii blitz-ului Compensarea puterii blitz-ului Puteți compensa expunerea subiectului principal păstrând expunerea fundalului prin ajustarea puterii blitz-ului SB-600. • Acest lucru e posibil în modul TTL auto flash. • Compensarea nivelului puterii blitz-ului e disponibil doar la aparatele foto compatibile cu CLS, dSLR-uri necompatibile cu CLS, aparatele foto din Grupele I la III şi aparatele COOLPIX compatibile cu i-TTL. • Cu aparatele F-601/N6006 şi F-601M/N6000, compensaţi puterea blitz-ului din aparatul foto. Nu se poate realiza compensarea puterii blitz-ului din SB-600. Valoarea compensării puterii nu este afişată pe ecranul LCD al SB-600. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul de utilizare a aparatului fotografic. • La SLR-urile prevăzute cu blitz încorporat, puteţi compensa puterea blitz-ului fie din aparat, fie din SB-600. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul de utilizare a aparatului foto. Dacă operaţi ambele controale, compensarea rezultată va fi suma compensărilor pentru fiecare în parte. În acest caz, pe ecranul LCD al SB-600 va fi indicată doar valoarea compensării realizată cu SB-600.

-

1

Apăsaţi butonul + sau pentru a expune compensarea nivelului puterii blitz-ului. Indicatorul valorii respective clipeşte.

2

Apăsaţi butonul + sau pentru a creşte sau descreşte compensarea în paşi de câte 1/3 de la –3,0 la +3,0.

-

• Valoarea se poate schimba rapid apăsând continuu butonul + sau .

-

Anularea compensării puterii blitz-ului Compensarea puterii blitz-ului nu poate fi anulată prin oprirea SB-600. Pentru a anula, apăsați butoanele + sau pentru a readuce valoarea de compensare la “0”.

-

44


Verificarea luminii înainte de a efectua propriu-zis fotografierea (lumină de modelare) Când utilizaţi funcţia Lumină de modelare, blitz-ul se declanşează repetat la un nivel de putere redusă. Aceasta e util pentru verificarea iluminării şi a umbrelor care apar reflectate pe subiect înainte de a efectua propriu-zis fotografierea. • Funcţia Lumină de modelare funcţionează pentru o secundă. • Această funcţie funcţionează doar după ce se aprinde indicatorul „ready”.

Lumina de modelare cu aparatele foto compatibile cu CLS ataşat Lumina de modelare se declanşează când se apasă butonul Lumină de modelare de pe un aparat foto compatibil.

Alte funcţii

• Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră foto.

45


Sincronizarea la viteză mică, reducerea ochilor Sincronizarea la viteză mică Blitz-ul este controlat la un timp de expunere mic pentru a se putea obţine expunerea corectă atât pentru subiectul principal cât şi pentru fundal, în condiţii de iluminare slabă sau pe timp de noapte. • Metodă disponibilă cu aparate foto care suportă sincronizarea la viteză scăzută. Sincronizarea la viteză scăzută nu se poate seta în SB-600, ci în aparatul foto. Pentru mai multe informaţii consultaţi manualul de utilizare a aparatului dvs foto. • Recomandăm utilizarea unui trepied pentru a împiedica mişcările aparatului foto prin timpii de expunere lungi.

Reducerea ochilor roşii Pentru ca zona centrală a ochilor subiecților să nu apară de culoare roșie în fotografii, SB-600 se declanșează de trei ori, la putere redusă, chiar înainte de a se executa fotografia. • Metodă disponibilă la aparate cu funcţia de reducere a “ochilor roşii”. Reducerea “ochilor roşii” nu se poate seta în SB-600 ci în aparatul foto. Pentru mai multe informaţii consultaţi manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră foto. • După selectarea modului în aparatul fotografic, asiguraţi-vă că pe ecranul LCD al SB-600 apare semnul “ ”.

Reducerea “ochilor roşii” şi sincronizarea la viteză mică În acest mod, reducerea “ochilor roșii” este combinată cu sincronizarea la viteză redusă. • Disponibilă la aparatele foto care suportă reducerea “ochilor roşii” şi sincronizarea la viteză lentă. Nu se poate seta în SB-600, ci în aparatul foto. Pentru mai multe informaţii consultaţi manualul de utilizare a aparatului dumneavoastră foto. • După selectarea modului în aparatul fotografic, asiguraţi-vă că pe ecranul SB-600 apare semnul “ ”. • Recomandăm utilizarea unui trepied pentru a împiedica mişcările aparatului foto prin timpii de expunere lungi. • Recomandăm utilizarea unui trepied pentru a împiedica mişcările aparatului foto prin timpii de expunere lungi.

46


roşii şi sincronizarea la închiderea obturatorului Sincronizarea la închiderea obturatorului

• În sincronizarea la deschiderea obturatorului, blitz-ul se declanşează imediat după ce se deschide obturatorul; în sincronizarea la închiderea obturatorului, blitz-ul se declanşează imediat înaintea închiderii obturatorului. • Funcţia este disponibiă doar la aparatele care suportă sincronizarea la închiderea obturatorului. Nu se poate seta în SB-600, ci în aparatul foto. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a aparatului dumneavostră foto. • Recomandăm utilizarea unui trepied pentru a împiedica mişcările aparatului foto prin timpii de expunere lungi. • În fotografierea cu mai multe blitz-uri, doar blitz-ul principal poate fi setat în sincronizare la deschiderea sau închiderea obturatorului. Blitz-urile la distanţă nu pot fi sincronizate la închiderea obturatorului (p. 58)

Sincronizarea la închiderea obturatorului

Alte funcţii

La fotografia obișnuită cu blitz-ul, când fotografiați la timpi de expunere mari (viteză lentă) obiecte care se deplasează rapid, pot apărea efecte bizare, deoarece subiectul “captat” de blitz apare în spatele sau în interiorul urmei imaginii mișcate (vezi fotografia din dreapta jos). Sincronizarea la închiderea obturatorului crează o fotografie în care imaginea mișcată a unui obiect apare în urma acestuia și nu în fața lui (de exemplu stopurile unei mașini).

Sincronizare la deschiderea obturatorului

Informaţii despre fotografie • Distanţa focală: 70mm • Timpul de expunere: 2 sec. • Diafragma: f/4.5 • Modul blitz-ului: Manual • Puterea blitz-ului: M1/1

47


Modul de sincronizare la viteză înaltă Auto FP (pentru aparate foto compatibile) Este posibilă sincronizarea de înaltă viteză cu cel mai scurt timp de expunere al aparatului dvs foto. Este selectat automat modul FP auto de sincronizare la viteză mare când timpul de expunere depăşeşte timpul de sincronizare cu aparatul foto. Este util când doriți să estompați fundalul cu ajutorul unei deschideri mari ale diafragmei. • Disponibil doar cu aparatele foto compatibile. Nu puteţi seta modul Auto FP de sincronizare la viteză mare direct pe SB-600, ci trebuie setat la aparatul foto. • Când se setează la aparat, indicatorul FP apare pe ecranul LCD. • Sincronizarea de mare viteză este posibilă şi depăşeşte timpul de expunere al aparatului dvs foto până la cea mai mare viteză de expunere a aparatului dvs. • Sincronizarea Auto FP de mare viteză funcţionează de asemenea in modul Iluminat Avansat fără fir. • Modurile disponibile de flash sunt i-TTL si flash manual.

Valori ale distanţei de declanşare a blitz-ului în sincronizare Auto FP de mare viteză (în mod TTL) (m/ft) Sensibilitate ISO

1600 800 400 200 100 50 25

Diafragmă

35

50

70

85

0.6-2.7/ 2.0-9.5 0.6-1.9/ 2.0-6.4 0.6-1.3/ 2.0-4.5 0.6-0.9/ 2.0-3.2 0.6-0.6/ 2.0-2.2

0.6-5.0/ 2.0-16.7 0.6-3.6/ 2.0-11.8 0.6-2.5/ 2.0-8.3 0.6-1.8/ 2.0-5.9 0.6-1.2/ 2.0-4.1 0.6-0.9/ 2.0-2.9 0.6-0.6/ 2.0-2.0

0.6-5.5/ 2.0-18.1 0.6-3.9/ 2.0-12.8 0.6-2.7/ 2.0-9.0 0.6-1.9/ 2.0-6.4 0.6-1.3/ 2.0-4.5 0.6-0.9/ 2.0-3.2 0.6-0.6/ 2.0-2.2

0.6-6.3/ 2.0-20.8 0.6-4.5/ 2.0-14.7 0.6-3.1/ 2.0-10.4 0.6-2.2/ 2.0-7.3 0.6-1.5/ 2.0-5.2 0.6-1.1/ 2.0-3.6 0.6-0.8/ 2.0-2.6

0.6-7.2/ 2.0-23.6 0.6-5.1/ 2.0-16.7 0.6-3.6/ 2.0-11.8 0.6-2.5/ 2.0-8.3 0.6-1.8/ 2.0-5.9 0.6-1.2/ 2.0-4.1 0.6-0.9/ 2.0-2.9 0.6-0.6/ 2.0-2.0

0.6-8.0/ 2.0-26.4 0.6-5.7/ 2.0-18.7 0.6-4.0/ 2.0-13.2 0.6-2.8/ 2.0-9.3 0.6-2.0/ 2.0-6.6 0.6-1.4/ 2.0-4.6 0.6-1.0/ 2.0-3.3 0.6-0.7/ 2.0-2.3

0.6-8.4/ 2.0-27.8 0.6-6.0/ 2.0-19.6 0.6-4.2/ 2.0-13.9 0.6-3.0/ 2.0-9.8 0.6-2.1/ 2.0-6.9 0.6-1.5/ 2.0-4.9 0.6-1.0/ 2.0-3.4 0.6-0.7/ 2.0-2.4

1.4

2.8 2 1.4

8

5.6 4 2.8 2 1.4

11

8

16 11

28

1.4

4 2.8 2 5.6 4

24

5.6 4 2.8 2 1.4 8 5.6

22 16 11

4 2.8 2

8 5.6 4 2.8

32 22 16 11

8 5.6 4

32 22 16 11

8 5.6

32 22 16 11 8 32 22 16 11 32 22 16 *1 Cu adaptorul blitz-ului montat

48

Valori ale distanţei de declanşare a blitz-ului (m/ft)

2.8 2

Poziţia zoom-ului capului blitz-ului (mm)

14*1


Numere ghid în sincronizarea Auto FP de mare viteză (ISO 100, m/ft) 14*

24

28

35

50

70

85

M1/1

3.9/12.7

7.2/23.6

7.8/25.5

9.0/29.5

10.2/33.4

11.4/37.4

12.0/39.3

M1/2

2.7/9.0

5.0/16.7

5.5/18.0

6.3/20.8

7.2/23.6

8.0/26.4

8.4/27.8

M1/4

1.9/6.3

3.6/11.8

3.9/12.7

4.5/14.7

5.1/16.7

5.7/18.7

6.0/19.6 4.2/13.9

M1/8

1.3/4.5

2.5/8.3

2.7/9.0

3.1/10.4

3.6/11.8

4.0/13.2

M1/16

0.9/3.1

1.8/5.9

1.9/6.3

2.2/7.3

2.5/8.3

2.8/9.3

3.0/9.8

M1/32

0.6/2.2

1.2/4.1

1.3/4.5

1.5/5.2

1.8/5.9

2.0/6.6

2.1/6.9

M1/64

0.4/1.5

0.9/2.9

0.9/3.1

1.1/3.6

1.2/4.1

1.4/4.6

1.5/4.9

M1/128

0.3/1.1

0.6/2.0

0.6/2.2

0.7/2.6

0.9/2.9

1.0/3.3

1.0/3.4

* Cu adaptorul blitz-ului montat • Numărul ghid în sincronizarea Auto FP de mare viteză de mai sus e aplicabil când timpul de expunere este la 1/500 sec. • Numărul ghid din sincronizarea FP de mare viteză de mai sus variază în funcţie de timpul de expunere. De exemplu, când timpul de expunere se schimbă de la 1/500 sec. la 1/1000 sec., numărul informativ descreşte cu 1 EV. Aceasta înseamnă că, cu cât e mai mare timpul de expunere, cu atât e mai mic numărul informativ.

Alte funcţii

Poziţia capului zoom-ului (mm)

Nivel putere flash

Factori de sensibilitate ISO Pentru alte sensibilităţi decât ISO 100, înmulţiţi numărul ghid cu factorii arătaţi în tabelul de mai jos. ISO

25

50

100

200

400

800

1600

Factori

0.5

0.71

1

1.4

2

2.8

4

49


Fixarea valorii blitz-ului (FV lock) (pentru aparatele compatibile) Valoarea blitz-ului sau FV (“Flash Value”) este valoarea expunerii cu blitz-ul a subiectului. La aparatele foto compatibile, puteți menține expunerea corectă a subiectului la blitz. Expunerea este fixată chiar dacă modificați valoarea diafragmei, compunerea cadrului sau variați zoom-ul obiectivului. • Funcţia este disponibilă la aparate foto compatibile. Nu puteţi seta funcţia FV direct la SB-600. Se poate seta la aparatul foto. • Modul flash disponibil este i-TTL.

50


Autofocus în condiţii de lumină slabă Când intensitatea luminii nu este suficientă pentru operarea normală a autofocusului, sistemul de asistență AF al focalizării al SB-600 vă ajută să focalizați corect.

Aparatele foto compatibile CLS • Sistemul de asistenţă a focalizării SB-600 este compatibil cu sistemul AF dinamic al aparatelor foto compatibile CLS. • De exemplu, cu un aparat foto D2H: Distanţa focală utilă: 24mm - 105mm. La o distanţă focală minimă de 35mm sunt disponibile 11 puncte de focalizare, aşa cum este arătat în imagine. La o distanţă focală mai mică de 35mm, sunt disponibile 9 puncte de focalizare, cu excepţia celor din extrema stângă şi dreaptă.

Alte funcţii

• Sistemul de asistenţă a focalizării se activează automat, în lumină slabă, la apăsarea uşoară a declanşatorului şi numai dacă este montat un obiectiv AF (cu autofocus) şi modul de avans este S (Single Servo AF cu prioritate pentru focalizare), AF sau A. • Sistemul de asistenţă AF funcţionează eficient la distanţe cuprinse între 1m şi 10m, cu un obiectiv de 50mm f/1.8 sau mai mic, depinzând de obiectivul utilizat. • Distanţa focală utilă este cuprinsă între 24mm şi 105mm (de la 35mm la 105mm la modelele F-501/ N2020). • Folosiţi punctul de focalizare central când utilizaţi sistemul de asistenţă AF (pentru aparatele foto necompatibile cu CLS).

• Cu aparate foto AF precum D2H, distanţa de eficienţă a sistemului de asistenţă AF este de maxim 1-10m în centrul cadrului şi de maxim 1-7m la periferie (cu un obiectiv 50mm f/1.8). Distanţele pot varia în funcţie de obiectivul utilizat. • Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul aparatului dumneavoastră foto.

51


Autofocus în condiţii de lumină slabă Informaţii despre utilizarea sistemului de asistenţă a focalizării • Dacă indicatorul de focalizare nu este afişat în vizorul aparatului foto indiferent de pornirea sistemului de asistenţă AF, focalizaţi manual. • Sistemul de asistenţă a focalizării nu va porni dacă indicatorul “Ready” nu este aprins pe SB-600 sau dacă sistemul AF al aparatului foto este blocat. • Pentru mai multe informaţii consultaţi manualul aparatului dumneavostră.

Activarea şi anularea sistemului de asistenţă AF Puteți activa sau anula sistemul de asistență AF al SB-600 în meniul setărilor personalizabile (p. 53). • Sistemul de asistenţă AF este implicit activat.

În cazul aparatelor foto cu un blitz încorporat • Chiar dacă sistemul de asistenţă AF al aparatului foto este activat, corespondentul lui din SB-600 are prioritate, iar sistemul de asistenţă AF nu e aprins. Sistemul de asistenţă al focalizării din aparatul foto funcţionează numai dacă este anulată funcţionarea corespondentului său din SB-600. • Sistemul de asistenţă a focalizării este activ la aparatele din gamele seria F-80/N80, seria F-75/ N75 şi seria F-65/N65 atunci când este anulat corespondentul său din SB-600. Anulaţi sistemul de asistenţă AF din aparat. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul de utilizare a aparatului. • La aparatele foto din seria F-60/N60, sistemul de asistenţă a focalizării se aprinde când se fotografiază în modul manual, la putere maximă. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul de utilizare al aparatului.

Utilizarea SB-600 fără montare pe aparatul foto Când utilizați SB-600 atașat de aparat cu cablul TTL SC-29, este posibilă fotografierea AF, cu blitz, în lumină slabă, deoarece SC-29 are propriul sistem de asistență a focalizării (p. 83).

52


Setări personalizabile SB-600 poate uşor seta, activa sau anula diverse operaţii utilizând Funcţiile personalizabile arătate pe pagina opusă. Afişajele de pe ecranul LCD variază în funcţie de setările şi de combinaţiile aparat/obiectiv utilizate. Nu apare nicio pictogramă când setările nu sunt disponibile. Setarea funcţiilor personalizabile Apăsaţi butoanele ZOOM şi simultan pentru aproximativ 2 secunde pentru a expune modul Setări personalizabile.

2

Apăsaţi butonul + sau pentru a alege setările personalizabile dorite.

3

Apăsaţi butonul ZOOM sau MODE pentru a expune setarea preferată.

4

Apăsaţi simultan butoanele ZOOM şi pentru aproximativ 2 secunde sau apăsaţi butonul pentru a reveni la modul normal.

Alte funcţii

-

1

-

-

53


Setări personalizabile Detalii despre setările personalizabile (cu litere îngroşate: setarea implicită) Mod flash la distanţă (p. 62) Activarea sau anularea funcţiei flash fără fir la distanţă în fotografierea cu blitz-uri multiple fără fir.

• OFF: Funcţia flash la distanţă anulată

• ON: Funcţia flash la distanţă activată

Monitorizare sunet în modul flash la distanţă fără fir (p. 67) Când SB-600 se utilizează ca blitz la distanţă fără fir în fotografierea cu blitz-uri multiple fără fir, puteţi activa sau anula funcţia de monitorizare a sunetului.

• ON: Sunet pornit

• OFF: Sunet oprit

Lumina auxiliară „ready” (p. 67) Lumina auxiliară „ready” se poate activa sau anula când SB-600 se utilizează ca aparat cu flash la distanţă în fotografierea cu blitz-uri multiple fără fir.

• ON: Lumina „ready” e pornită

• OFF: Lumina „ready” e oprită

Iluminat de asistenţă AF (p. 51) Setare pentru activarea sau anularea iluminării de asistenţă AF.

• AF-ILL: Activată

• NO AF-ILL: Anulată

Funcţia Standby – în aşteptare (p. 21) Setare pentru a activa sau anula funcţia de standby.

• AUTO: Funcţia de Standby e activată

54

: Funcţia de Standby e anulată


(literele ingroşate: setarea implicită) Funcţia putere zoom (p. 40) Setare pentru activarea sau anularea funcţiei de putere zoom, care ajustează automat poziţia capului zoom-ului.

• OFF: Activată

• ON: Anulată

Setare pentru activarea sau anularea setării poziţiei capului zoom-ului dacă adaptorul încorporat al blitz-ului se defectează accidental. Când e setat pe ON, afişajul poziţiei capului zoom-ului sau indicatorul AUTO (daca se utilizează un aparat foto COOLPIX compatibil cu i-TTL) clipeşte.

• OFF: Setarea manuală anulată

Alte funcţii

Setarea capului zoom-ului dacă adaptorul încorporat pentru blitz se defectează accidental (p. 88)

• ON: Setarea manuală activată

Iluminarea ecranului LCD (p. 15) Setarea iluminării ecranului LCD pe activat sau dezactivat.

• ON: Aprinsă

• OFF: Stinsă

55


56


Operări avansate În această secţiune sunt oferite informaţii despre tehnicile avansate de utilizare a SB-600.


Operaţiuni cu mai multe blitz-uri Fotografierea cu mai multe blitz-uri vă oferă posibilitatea de a crea imagini cu aspect natural prin utilizarea mai multor unități blitz, fie pentru a scoate în evidență anumite detalii, fie pentru a elimina umbrele. Sunt disponibile următoarele operațiuni cu mai multe blitz-uri fără fir: Operarea cu mai multe blitz-uri Modul „Advanced Wireless Lighting” (p. 62)

Aparate foto utilizabile Aparate foto compatibile cu CLS

Operaţiuni cu mai multe blitz-uri conectate prin cabluri (p. 68)

Nici o limitare (operarea cu mai multe blitz-uri TTL nu e posibilă cu dSLR-uri)

Blitz-uri Speedlights utilizabile Doar cele cu CLS, cum ar fi SB-800 şi SB-600. • SB-600 se poate utiliza doar ca unitate cu blitz la distanţă.

Speedlights compatibile cu modul TTL. • Blitz-urile speedlights SB-11, SB-14, SB-140 şi SB-21B nu se pot utiliza cu F-401/ N4004 ori F-401s/N4004s ca unitate master cât şi ca unitate la distanţă.

• Nu este posibilă utilizarea simultană a mai multor tipuri de operaţiuni cu blitz-uri multiple. • Operarea mai multor blitz-uri Speedlight compatibile CLS se numeşte mod “Advanced Wireless Lighting” (iluminare avansată fără fir). • E posibilă doar efectuarea de fotografii cu blitz-uri multiple în modul M (manual) utilizând cabluri când se utilizează aparate foto compatibile cu CLS şi dSLR-uri necompatibile cu CLS.

Unitatea master (principală) şi unităţile remote (secundare) În acest manual de utilizare, blitz-ul instalat pe aparatul foto sau unul direct conectat la aparat printr-un cablu, cum ar fi SC-17, SC-28 sau SC-29, e numit unitate blitz master. Toate celelalte unităţi blitz sunt numite remote (secundare).

58


• Pentru a evita declanşarea accidentală, închideţi aparatul foto şi toate blitz-urile la montarea blitz-ului master sau conectarea la aparat. • La utilizarea în modul fără fir la distanţă, funcţia “în aşteptare” este anulată automat pentru SB-600, SB-800 şi SB-80DX şi este prelungită la aproximativ o oră pentru SB-50DX. • Unghiul de acoperire a unităţilor remote trebuie să fie mai mare decât unghiul acoperit de imagine pentru a oferi o iluminare suficientă dacă blitz-ul este orientat descentrat fară de axa subiectului. (În modul “Advanced Wireless Lighting”, poziţia capului blitz-ului este setată implicit la 24mm, cu excepţia când e ataşat adaptorul pentru blitz). Reţineţi, cu cât este mai aproape de subiect, cu atât blitz-ul are nevoie de un unghi de acoperire mai mare. • Intensitatea iluminării cu blitz-ul este invers proporţională cu pătratul distanţei până la subiect. De exemplu, dacă distanţa de la subiect este de 1m până la blitz-ul A şi de 2m până la blitz-ul B, intensitatea cumulată a celor două blitz-uri va fi de A : B = 12 : 22 = 1 : 4 (în metri) Ca urmare, iluminarea furnizată de blitz-ul A este de 4 ori (sau 2 stop-uri) mai mare decât cea furnizată de blitz-ul B. • Pentru rezultate optime se recomandă executarea testelor înainte de a face fotografii la evenimente importante. • Înainte de folosire citiţi cu atenţie manualele de utilizare a aparatului dvs foto şi al blitz-urilor.

Operări avansate

Informaţii despre utilizarea mai multor blitz-uri (comune operării fără fir / prin cablu)

59


Utilizarea mai multor blitz-uri în mod fără fir Citiți următoarele informații pentru a seta SB-600 ca unitate remote, la utilizarea în modul “Advanced Wireless Lighting”. Setarea blitz-ului în modul “Advanced Wireless Lighting” Aranjați aparatul foto, blitz-ul master și blitz-urile remote ca în imaginea de mai jos. Grup C

Asigurați-vă că senzorii fără fir ai blitz-urilor remote sunt îndreptați către unitatea master.

Mai puţin de aprox. 10 m

Aprox. 5 la 7 m Până la 30

o

Grup B

Unitatea master Până la 30o

Aprox. 5 la 7 m

Grup A

• Ca regulă generală, distanţa de eficienţă a blitz-ului este de aprox. maxim 10m în orientare frontală şi de aprox. 5-7m pe laterale. Aceste distanţe pot varia în funcţie de lumina din jur. • Plasaţi împreună blitz-urile remote din acelaşi grup.

Setarea unităţii master şi a unităţilor la distanţă • În majoritatea cazurilor, poziţionaţi unităţile de la distanţă mai aproape de subiect decât de aparatul foto, astfel încât lumina blitz-ului master să ajungă la unităţile la distanţă. Este necesar mai ales când una dintre unităţile de la distanţă este susţinută manual. • Comunicarea dintre unităţi este defectuoasă dacă există obstacole între unitatea master şi unităţile de la distanţă. • În modul TTL auto, aveţi grijă ca lumina blitz-urilor de la distanţă să nu pătrundă direct în obiectiv. În modul non-TTL auto flash, aveţi grijă ca lumina blitz-urilor de la distanţă să nu intre în senzorul unităţii master. În aceste situaţii nu se pot obţine expuneri corecte. • Numărul de unităţi remote care pot fi utilizate împreună este nelimitat. Dacă, însă, intră prea multă lumină de la unităţile remote în senzorul blitz-ului master, operarea corectă va fi imposibilă. Numărul blitz-urilor remote utilizate în modul “Advances Wireless Lighting” trebuie limitat la 3 pe grup. • Utilizaţi suportul AS-19 pentru aşezarea stabilă a unităţilor remote. • Executaţi fotografii-test după plasarea tuturor blitz-urilor (p. 20).

60


Utilizarea suportului de blitz Utilizaţi suportul AS-19 pentru aşezarea stabilă a unităţilor remote. • Suportul poate fi utilizat şi la fotografierea cu blitz-uri conectate prin cabluri (p. 68). Patină montare blitz pentru SB-15 şi SB-27

Patină montare blitz (pentru toate blitz-urile Speedlights, cu excepţia SB-15 şi SB-27)

Montarea pe suportul Speedlight

1

Atașați blitz-ul SB-600 de suport la fel ca pe patina aparatului foto. Aceeași regulă este valabilă și la detașare.

Operări avansate

Exemple de setare utilizând SB-27

Filet pentru trepied

Pentru a împiedica descărcarea accidentală a unităţilor remote • Nu lăsaţi pornite blitz-urile de la distanţă. Ele pot fi declanşate accidental de câmpuri şi descărcări electrice.

61


Declanşarea blitz-ului in modul „Advanced Wireless Lighting” (Iluminare avansată de la distanţă) Modul „Advanced Wireless Lighting” e posibil când Nikon Speedlights cu CLS se utilizează cu aparatele foto Nikon compatibile cu CLS. SB-600 se poate utiliza doar ca unitate blitz la distanţă. În acest mod puteți separa unitățile remote în maxim 3 grupe (A, B, C) și seta modul de operare și compensarea puterii blitz-ului separat, pentru fiecare grup, cât și pentru unitatea master, asigurându-vă de controlul automat al iluminării. Setarea SB-600 ca unitate cu blitz remote Pentru „Advanced Wireless Lighting”, SB-600 se poate seta în modul flash fără fir la distanţă utilizând setările particularizabile (p. 53). • Pe ecranul LCD apare indicatorul

.

Observaţii la setarea modului blitz-ului când SB-600 e utilizat ca unitate blitz la distanţă În „Advanced Wireless Lighting”, setaţi modul blitz-ului pe unităţile flash la distanţă master; aşadar, când SB-600 e utilizat ca unitate cu blitz la distanţă, nu setaţi modul blitz-ului SB-600 pe Diafragmă Auto (AA) sau Non-TTL auto (A), deoarece aceste moduri nu sunt disponibile cu modelul SB-600. În caz contrar, SB-600 nu se va declanşa.

62


Setările la unităţile blitz la distanţă În modul „Advanced Wireless Lighting”, setaţi următoarele puncte la unităţile blitz la distanţă. Canal comunicare

Selectaţi unul din cele patru canale disponibile. Asiguraţi-vă că setaţi acelaşi număr de canal atât pentru unitatea blitz master cât şi pentru cea secundară

Nume grup

Un maxim de 3 grupe (A, B, C)

Alegerea unui număr de grup şi de canal pe unităţile remote

1

Apăsaţi butonul MODE al unităţii remote pentru a expune numărul clipind al canalului, apoi + sau pentru a seta numărul canalului.

-

• Asiguraţi-vă că aţi ales acelaşi canal cu unitatea master.

2

Operări avansate

• Setaţi modurile unităţilor blitzului şi valorile de compensare nivel de putere blitz pe unitatea flash master. • Dacă s-a setat pe unitatea flash master blitz repetat fără fir, unităţile flash la distanţă cum ar fi SB-600 vor efectua de asemenea repetarea blitzului. • Dacă un fotograf utilizează acelaşi tip de setare a blitz-ului la distanţă fără fir lângă dvs, unităţile dvs blitz la distanţă se pot declanşa accidental în sincronizare cu unitatea blitz master a fotografului. Pentru a evita aceasta, utilizaţi un număr diferit de canal. • Consultaţi manualul de utilizare Speedlight pentru informaţii despre setările unităţii blitz master.

Apăsaţi butonul MODE de pe unitatea la distanţă pentru a expune grupul clipind, apăsaţi butonul + sau pentru a seta grupul, apoi apăsaţi butonul MODE .

-

• Pentru unităţile secundare unde valorile de compensare ale modului flash sau nivelul de putere al flash-ului se vor seta identic, amplasaţi aceste unităţi în acelaşi grup.

Despre utilizarea modului “Commander” în aparatul foto Aparatul foto D200

Moduri de operare ale blitz-ului intern TTL, M, -- (blitz anulat)

Seria D70

(blitz anulat)

Numărul canalului utilizabil 1 la 4

Grupul utilizabil

3

A

A, B

63


Fotografierea în modul “Advanced Wireless Lighting” Exemple de fotografii în modul “Advanced Wireless Lighting”

Trei unități blitz în mod fără fir

Un singur blitz montat pe aparat

Unitatea master M iluminează subiectul în timp ce lumina de la unitatea remote A iluminează indirect fundalul fiind difuzată de tavan și creează o iluminare mult mai apropiată de natural. Unitatea remote B este utilizată cu un filtru colorat pentru a crea senzația caldă a unui șemineu aprins. Informaţii imagine • Aparat foto: D2H • Distanţa focală: 25mm • Unitatea master M: SB-800 (TTL, +1/3 compensare putere) • Unitatea remote A: SB-600 (TTL, +1/3 compensare putere) • Unitatea remote B: SB-600 (M, putere M1/16)

Unitatea A

Unitatea B

Unitatea Master flash M

64


1

2

3

Setați modul de lucru al aparatului pe modul cu prioritate pentru diafragmă (A).

Setaţi blitzul Speedlight cu CLS pe aparat. • Vezi manualul de instrucţiuni pentru blitz-ul Speedlight.

Setaţi unităţile blitz A şi B. Deschideţi alimentarea, apoi confirmaţi că s-a aprins indicatorul „ready”.

4

Setaţi unităţile blitz remore A şi B la modul blitz de la distanţă fără fir.

5

Setaţi numărul canalului unităţilor blitz la distanţă A şi B la 1.

Operări avansate

• Utilizaţi un trepied sau suport pentru Speedlight AS-19 pentru amplasarea unităţilor (p. 61).

• Asiguraţi-vă că alegeţi acelaşi număr de canal setat pe unitatea flash master.

6

Setaţi grupul de unităţi remote A şi B. • Setaţi unitatea remote flash A la grupul A, iar unitatea remote flash B la grupul B.

65


Fotografierea în modul “Advanced Wireless Lighting” 7

Verificați aprinderea tuturor indicatoarelor ”Ready”, pe unitățile master și remote și apăsați butonul FLASH al unității master pentru a testa descărcarea tuturor unităților. • Unitatea master se descarcă prima, urmată de unitatea din grupul A şi apoi de unitatea din grupul B. • Dacă unul dintre biltz-urile de la distanţă nu se descarcă, rearanjaţi poziţionarea prin aducerea mai aproape de subiect a unităţii remote sau reorientarea senzorului către unitatea master, apoi verificaţi din nou amplasarea cu ajutorul descărcării-test. • Puteţi verifica iluminarea, înainte de executa fotografia, cu ajutorul iluminării de modelare (p. 45).

8

În fine, verificaţi valoarea diafragmei și distanța de fotografiere la fel ca în modul TTL, apoi fotografiați. • Pentru operarea în modul TTL consultaţi informaţiile de la pagina 17. • Funcţionarea corectă este confirmată cu ajutorul indicatorului ”Ready” şi a avertizării sonore (p. 67).

Iluminarea de modelare în modul „Advanced Wireless Lighting” Când se apasă butonul „Iluminare de modelare” de pe unitatea master flash (cu CLS), iluminarea de modelare a tuturor unităţilor remote flash setate pe unitatea Master flash se va declanşa. Mai mult, când se apasă butonul „Iluminare de modelare” de pe aparatul foto compatibil, iluminarea de modelare a unităţii master flash şi a tuturor celorlalte unităţi se va declanşa. • Funcţia de iluminare de modelare funcţionează pentru 1 secundă. • Unitatea flash master şi cea remote se declanşează la valoarea setată de compensare a nivelului puterii blitz-ului. • Vezi manualul de instrucţiuni pentru aparatul foto compatibil pentru detalii despre iluminarea de modelare la aparatul dumneavoastră.

66


Confirmarea operării fără fir corecte prin indicatorul ”Ready” şi a semnalelor acustice Puteți verifica funcționarea corectă în modul fără fir al mai multor blitz-uri prin indicatorul ”Ready” și semnalizarea acustică din timpul și de după fotografiere. Utilizarea semnalizării acustice şi a indicatorului “Ready” în modul fără fir Când SB-600 este utilizat ca unitate remote, puteți monitoriza funcționarea sa prin semnalele acustice sau prin verificarea iluminării indicatorului “Ready”. Această funcționalitate poate fi activată sau anulată din setările personalizate (p. 53). Verificarea funcţionării blitz-ului cu ajutorul indicatorului ”Ready” şi a semnalizării acustice

Indicatorul ”Ready”

Unitatea remote Situaţii Indicatorul auxiliar ”Ready”

Semnale acustice

Se aprinde

Clipeşte încet Un bip

Gata de declanșare

Se aprinde când reîncărcarea e gata după declanşare.

Clipeşte încet Două bipuri când reîncărcarea e gata după declanşare.

S-a declanşat corect.

Clipeşte pentru aproximativ 3 secunde.

Clipeşte rapid pentru aproximativ 3 secunde.

Bipuie pentru aproximativ 3 secunde.

Se aprinde când reîncărcarea e gata după declanşare.

Clipeşte rapid pentru aproximativ 3 secunde.

Bipuie pentru aproximativ 3 secunde.

---

Clipeşte rapid şi se stinge repetat pentru aproximativ 6 secunde.

Alternează tonurile înalte şi joase pentru aproximativ 6 secunde.

Atât unitatea master cât și unitatea remote s-au declanșat la putere maximă și e posibil ca lumina să nu fi fost suficientă (subexpunere). Deschideți mai mult diafragma și fotografiați din nou. Unitatea remote s-a declanșat la putere maximă și e posibil ca lumina să nu fi fost suficientă (subexpunere). Senzorul de lumină nu a detectat momentul opririi declanșării sincronizat cu unitatea master deoarece în fereastra senzorului a pătruns fie o reflexie puternică a luminii unității remote, fie a unei alte unități remote. Schimbați amplasarea unității remote și repetați fotografia. Modul blitz-ului unităţii remote flash e setat la Non-TTL auto flash pe unitatea Master. Resetaţi modul blitz-ului la TTL, Manual M sau blitz repetat RPT. Acelaşi lucru se aplică atunci când semnalul din unitatea Master flash nu se recepţionează corect.

Operări avansate

Unitatea master

67


Utilizarea blitz-urilor conectate prin cabluri SB-600 poate fi utilizat cu blitz-uri Speedlight compatibile cu modul TTL auto pentru operare multiplă, prin interconectare cu cabluri. • Când se utilizează un blitz Speedlight care are funcţie standby ca unitate remote flash, asiguraţi-vă că funcţia de standby e setată pe închis, sau selectaţi o durată de standby care e destul de lungă prin apelarea setărilor personalizabile. • Nu este recomandată utilizarea SB-50DX şi SB-23 ca unităţi remote deoarece nu poate fi anulată funcţia ”în aşteptare”. • Modelele Speedlight SB-11, SB-14, SB-140 şi SB-21B nu pot fi utilizate cu F-401/N4004 sau F-401s/N4004s nici ca unităţi master, nici ca unităţi remote. • Nu există limitări în privinţa modelelor de aparate foto utilizabile. • Nu există nicio liminare la aparatele foto care se pot utiliza. • Cu aparate foto compatibile cu CLS şi dSLR-uri necompatibile cu CLS, e posibilă doar operarea cu blitz Manual.

Asiguraţi-vă că anulaţi setarea de pre-blitz-uri de pe unitatea master Când se fotografiază cu blitz-uri multiple utilizând cabluri în modul TTL, anulaţi setarea de pre-blitz-uri prin una din următoarele metode descrise mai jos. Preflash-urile pot utiliza expuneri incorecte. SB-800 SB-80DX, SB-50DX SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-28, SB-28DX, SB-27, SB-26, SB-25 Blitz Speedlight încorporat (seria F80/ seria N80, seria F75/ seria N75, seria F70/N70)

• Setaţi modul flash multiplu fără fir la tipul SU-4 • Setaţi modul flash fără fir. • Setaţi modul flash la flash Standard TTL. • Înclinaţi în sus capul blitz-ului. • Utilizaţi un obiectiv non-CPU. • Setaţi modul de expunere foto la Manual (M)

• Anulaţi setarea de pre-flash-uri a unităţii master când efectuaţi operaţii cu blitz multiplu fără fir la tipul SU-4, utilizând SB-600 ca unitate master. Pentru detalii, vezi manualul de operare asigurat cu Controlerul pentru flash sclav fără fir SU-4 şi blitz-uri Speedlights (cum ar fi SB-800), cu operare cu blitz-uri multiple de tip SU-4.

68


Numărul maxim de unităţi care se pot conecta utilizând cabluri • Până în 5 unităţi, incluzând unitatea master flash unit, se pot utiliza pentru fotografierea cu blitz-uri multiple la o lungime totală a cablului de 10m. • Asiguraţi-vă că numărul total combinat de coeficienţi din tabelul de mai jos nu depăşeşte 20 la 20°C sau 13 la 40°C. • Dacă depăşeşte aceste cifre, s-au putea să nu puteţi să faceţi o a doua fotografie după prima. În acest caz, închideţi alimentarea tuturor unităţilor flash şi reduceţi numprul total de unităţi de blitz conectate. Speedlight SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29, SB-29s, SB-28, SB-28DX, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22s, SB-14, SB-11, SB-140 SB-23, SB-21, SB-17, SB-16, SB-15

Coeficient 1

SB-22

4 6

SB-20

9

Operări avansate

Despre fotografierile cu blitz-urile multiple conectate prin cabluri • Asiguraţi-vă că aţi citit manualul de utilizare al aparatului foto, al blitz-urilor şi al accesoriilor. • Utilizaţi adaptorul optional Multi-Flash AS-10, dacă unităţile remote flash nu sunt echipate cu terminale pentru blitz-uri multiple. • Utilizaţi adaptorul optional Multi-Flash AS-10 pentru a monta unitatea remote flash pe un trepied. • Utilizaţi cablurile opţionale de interconectare TTL Multi-Flash, model SC-27, SC-26, SC-19 sau SC-18 pentru a conecta SB-600 cu mai multe unităţi remote. • Fotografia cu mai multe blitz-uri interconectate prin cabluri poate fi realizată în două moduri: (1) mod TTL multiplu şi (2) mod manual multiplu. Totuşi nu recomandăm utilizarea în mod manual multiplu deoarece este dificilă obţinerea unei expuneri corecte. Utilizaţi modul TTL auto cu aparate foto compatibile TTL auto. • Înainte de evenimente importante executaţi fotografii-test pentru a vă asigura că sistemul expune corect.

69


Diagrama sistemului pentru fotografierea cu blitz-uri multiple TTL cu cabluri • Cu F6 nu este posibilă utilizarea simultană a sincronizării la viteză mare, FP, şi fixarea valorii blitz-ului (FV lock). • Modelele Speedlight SB-11, SB-14, SB-140 şi SB-21B nu pot fi utilizate cu modelele F-401/N4004 sau F-401s/N4004s nici ca unităţi master, nici ca unităţi remote.

Unitate master

SLR-uri cu film compatibile cu CLS

SB-11

F6

SB-14 SB-140

SC-23

Grupa I F5 (cu DA-30/DP-30) F100 F90X/N90s Seria F90/N90 Seria F80/Seria N80 Seria F75/Seria N75 Seria F70/N70 F5 (cu DW-30/DW-31)

SB-21B

SB-15 SB-20 SB-22 SB-22s SB-23 SB-27 SB-30 SB-50DX SB-600

SC-24

Grupa II Seria F4 (cu DW-20/DW-21) Seria F4 (cu DA-20/DP-20) Seria F65/Seria N65 F-801s/N8008s F-801/N8008 Pronea 600i/6i

SB-16B SB-24 SB-25 SB-26 SB-28/ 28DX

SB-29/29s SB-80DX SB-800

Grupa III F-601/N6006, F-601M/N6000

SC-17/ 28

Grupa IV Seria F60/N60 Seria F50/N50 F-401X/N5005

SB-16A

SB-17

SB-21A

Grupa V F-501/N2020, F-401s/N4004s, F-401/N4004 F-301/N2000

Grupa VI FM3A, FA, FE2 Nikonos V V-type Sync Cord

Grupa VII Seria F3

70

AS-17

SC-14 Marcajele de pe pagina 70 se conectează cu marcajele pe pag. 71.


Unitate blitz la distanţă

SB-16B

SB-24

SB-25

SB-26

SB-28/28DX

SB-29/29s

SB-80DX

SB-800

AS-10 SB-11

SB-14 SB-140

SC-18/26 (1.5m) SC-19/27 (3m)

SC-18/26 SC-19/27

AS-10 SB-15 SB-20

SB-21B

SB-22 SB-22s SB-27 SB-30 SB-600

SB-16B SB-24 SB-25

SB-26

SB-28/ 28DX

SB-29/29s

SB-80DX

Operări avansate

SC-23

SB-800

AS-10 SB-16A

SB-17

SB-21A SC-18/26 SC-19/27

AS-11

AS-11

AS-11

Utilizând SC-18/26 ori SC-19/27, până în cinci unităţi flash se pot utiliza pentru fotografii cu blitz multiplu la o lungime totală a cablului de 10m.

71


Operarea cu lumină indirectă (”bounce”) Având SB-600 montat pe sania aparatului foto, puteți roti sau înclina capul blitz-ului pentru a reflecta lumina blitz-ului de tavan sau pereți. Aceasta este o tehnică bună de utilizat la interior, deoarece veți obține imagini ale oamenilor mai naturale, cu umbre mai estompate.

Iluminare indirectă

Iluminare normală

Informaţii fotografie:

Informaţii fotografie:

• Aparat foto: D2H • Distanţă focală: 60mm • Speedlight: SB-600 în mod TTL • Diafragmă: f/8 • Distanţă: Aprox. 4m

• Aparat foto: D2H • Distanţa focală: 60mm • Speedlight: SB-600 în mod TTL • Diafragmă: f/9 • Distanţă: Aprox. 4m

90° 50°

Înclinarea capului blitz-ului Pentru a reflecta eficient lumina pe tavan, înclinaţi capul blitz-ului la cel puţin 50°. Asiguraţi-vă că lumina provenită de la blitz nu cade direct pe subiect. • Rezultate optime se obţin când capul blitzului este la 1–2m de suprafaţa reflectorizantă.

Alegerea superafeţei de reflexie În fotografiile color, selectaţi albul sau suprafeţele cu reflexie puternică să direcţioneze lumina indirect. Altfel, pozele dvs vor avea o culoare nenaturală asemănătoare cu cea a unei suprafeţe reflectate.

72


Alegeți din aparat modul de funcționare cu prioritate pentru diafragmă (A) sau manual (M).

2

Alegeți modul de expunere matricial (”Matrix Metering”) sau evaluativ-central . (”Center- Weighted Metering”) .

3

Setaţi modul flash la TTL auto flash.

4

Setaţi diafragma aparatului foto.

5

Ajustaţi capul blitz-ului.

6

Asiguraţi-vă că indicatorul ”Ready” este aprins, apoi fotografiați.

• Între 2 şi 3 timpi stop de lumină se pot pierde când se utilizează iluminarea indirectă, faţă de fotografierea cu blitz normal, aşadar utilizaţi o diafragmă mai mare.

Operări avansate

1

• Dacă blitz-ul s-a descărcat la putere maximă însă s-a produs subexpunere, indicatorul ”Ready” va clipi timp de aprox. 3 sec. Compensaţi apropiindu-vă de subiect sau alegând o deschidere mai mare a diafragmei.

73


Operarea cu lumină indirectă (”bounce”) Setarea capului blitz-ului Așa cum este arătat în imagine, înclinați sau rotiți capul blitz-ului SB-600 apăsând butonul de deblocare și ajustând poziția în funcție de condiții și de preferințe. 90°

75°

Înclinarea blitz-ului şi unghiurile de rotaţie Capul SB-600 se poate înclina în sus de la 00 la 90° și se poate roti pe orizontală cu 180° la stânga și cu 90° la dreapta.

60° 45°

• Potriviţi poziţia capului la valorile unghiulare indicate. 0°

90°

12

90°

180°

15

74

30 ° ° 60

60 °

° 30


Fotografierea de la mică distanţă Fotografierea de la mică distanță este posibilă când se utilizează dispersorul intern de lumină. Acesta împrăștie lumina și atenuează umbrele. Pot fi realizate fotografii cu aspect natural atunci când SB-600 este utilizat detașat de aparatul foto.

Fotografie realizată cu două unități blitz (lumină reflectată din lateral și de sus)

Fotografie realizată cu o singură unitate blitz montată pe aparatul fotografic

Informaţii fotografie: • Aparat foto: D2H • Distanţă focală: 50mm • Unitate master: SB-800 în mod D • Unitate remote: SB-600 în mod D • Diafragma: f/22

Informaţii fotografie: • Aparat foto: D2H • Distanţă focală: 50mm • Unitate master: SB-800 în mod D • Diafragmă: f/10 • Distanţă: Aprox. 1,5 m

Unitate remote

Unitate master

Operări avansate

• Asiguraţi-vă că folosiţi dispersorul intern de lumină atunci când executaţi fotografii de la mică distanţă. • Aveţi grijă la utilizarea unui obiectiv de lungime mai mare ca acesta să nu blocheze o parte din lumina blitz-ului. • La fotografia de la mică distanţă se poate produce efectul de vignetare datorită condiţiilor de iluminare, tipului de obiectiv folosit, distanţa focală etc. De aceea realizaţi fotografii-test înainte de evenimente importante.

Exemplu fotografiere de la distanţă mică cu două unităţi blitz Iluminarea din lateral și de deasupra scoate în evidență conturul obiectelor mici. Lumina reflectată din lateral estompează umbrele.

Utilizaţi SC-29, SC-28 ori SC-17.

75


Fotografierea de la mică distanţă 1

În aparat, alegeți modul cu prioritate pentru diafragmă (A) sau manual (M).

2

Alegeți modul de expunere matricial (”Matrix Metering”) sau evaluativ-central (”Center- Weighted Metering”) .

3

Alegeți modul TTL auto flash în SB-600.

4

Scoateţi uşor adaptorul încorporat şi poziţionaţi-l peste capul blitz-ului.

.

• Poziţia zoom-ului capului blitz-ului e automat setată la 14 mm când se utilizează adaptorul încorporat pentru blitz. • Pentru a trece adaptorul la locul lui, ridicaţi-l şi împingeţi-l în capul blitz-ului până la capăt.

5

Verificaţi aprinderea indicatorului ”Ready”, apoi fotografiaţi. • Dacă blitz-ul s-a descărcat la putere maximă însă s-a produs subexpunere, indicatorul ”Ready” va clipi timp de aprox. 3 sec. Compensaţi apropiindu-vă de subiect sau alegând o deschidere mai mare a diafragmei.

76


Potrivirea diafragmei Calculați valoarea corectă a diafragmei pe baza tabelului și ecuației următoare. Pentru o expunere corectă folosiți o deschidere mai mică a diafragmei decât cea calculată cu ecuația. Sensibilitate ISO

25

50

100

200

400

800

1000

Coeficient (m/ft)

1.4/4.6

2/6.6

2/6.6

4/13

4/13

5.6/18

5.6/18

f/stop Coeficient ÷ Distanța blitz-subiect De exemplu, la ISO 100 cu subiectul la 0,5m și difuzorul intern montat, diafragma recomandată este: f/stop ≥ 2 ÷ 0,5 = 4 (în metri) f/stop ≥ 6.6 ÷ 1,6 = aprox. 4 (în feet)

Când distanţa e mai mică de 0,6m până la subiecţi Cu SB-600 montat pe aparatul foto nu se poate realiza iluminarea suficientă a subiectului. În acest caz, detașați SB-600 de aparat și utilizați-l separat prin conectarea cu un cablu opțional, ca în imaginea de mai jos:

Operări avansate

Alegeți valoarea de maxim f/4 sau chiar mai mică a diafragmei (f/5.6 sau f/8).

A B

Utilizaţi SC-29, SC-28 ori SC-17. • În modurile TTL BL când se utilizează pre-flash-uri iar SB-600 este utilizat cu obiective tip D/G CPU, e posibil ca expunerea să nu se realizeze corect deoarece se utilizează informaţia legată de distanţă din obiectiv. În această situaţie aşezaţi aparatul fotografic (A) şi blitz-ul (B) la distanţe egale de subiect. • Pentru modelele F5 cu telemetru DW-30 sau DW-31, sau la modelele F4 cu telemetru DW-20 sau DW-21, utilizaţi cablul de conectare TLL SC-24 în loc de SC-17.

77


Fotografierea sincronizată de înaltă viteză la 1/300 în modul TTL (doar pentru F5) Utilizaţi tabelul cu numere-ghid și ecuația pentru calculul distanței, în funcție de valorile zoom ale capului blitz-ului. D (distanța maximă de fotografiere) = Numărul-ghid ÷ f/stop (diafragma)

Numărul-ghid (m) în modul cu sincronizare la 1/300 TTL Sensibilitate ISO 25 50 100 200 400 800

Zoom-head position (mm) 14* 24 28 35 50 2.9/9.5 4.7/15 5.1/17 5.6/18 6.6/22 4.0/13 6.7/22 7.2/24 8/26 9.3/31 5.7/19 9.4/31 10.1/33 11.3/37 13.1/43 8/26 13.2/43 14.1/46 15.8/52 18.3/60 11.4/37 18.8/62 20.2/66 22.6/74 26.2/86 16/52 26.3/86 28.3/93 31.6/104 36.7/120

70 7.3/24 10.3/34 14.5/48 20/66 29/95 40.6/133

85 8/26 11.4/37 16/52 22.4/73 32/105 44.8/147

* Cu adaptorul pe poziţie

• De exemplu, când se fotografiază cu o sensibilitate ISO de 100, la o poziţie a zoom-ului de 35mm şi o diafragmă de f/5.6: D = 11,3 ÷ 5,6 (f/stop) = 2,0 (în metri) (distanţa maximă de fotografiere) D = 37 ÷ 5,6 (f/stop) = 6,6 (în feet) (distanţa maximă de fotografiere)

78


Informaţii de referinţă În această secţiune sunt prezentate accesoriile opţionale, defecţiunile tehnice, îngrijirea blitz-ului Speedlight, specificaţii etc.


Modurile TTL auto flash disponibile la SB-600 Modurile TTL auto disponibile pot fi diferite în funcție de combinația aparat foto/ obiectiv/ mod de operare al aparatului foto/ mod expunere. Următoarele tabele prezintă rezumativ indicatorii de operare în mod TTL și cei corespunzători din manualele de utilizare a blitz-urilor Speedlight incompatibile CLS, în situațiile în care blitz-ul este utilizat în diferite aparate incompatibile CLS. • Pentru informaţii suplimentare despre setările şi funcţionalităţile aparatului fotografic, consultaţi manualul de utilizare a acestuia. Modul de expunere

Sistem măsurare : Matricial : Evaluativ-central : Spot

P : Auto programabil S : Prioritate pentru timpul de expunere A : Prioritate pentru diafragmă M : Manual

: TTL automat echilibrat pentru fundal cu multi-senzor TTL pentru dSLR-uri : Evaluativ central echilibrat central pentru dSLR-uri : Mod TTL Flash standard pentru dSLR-uri

Modul TTL/D-TTL auto flash : TTL automat echilibrat pentru fundal cu multi-senzor TTL : Matricial echilibrat pentru fundal/evaluativ central echilibrat pentru fundal/spot echilibrat pentru fundal : Standard TTL Flash

Aparate foto compatibile cu modul TTL/D-TTL auto flash Grup aparate foto

Aparatul foto

Seria D1

dSLR-uri necompatibile cu CLS D100

Modul TTL Mod TTL fără CLS

*1 *2

*1 *2

Mod Sistem expunere măsurare

Obiectiv

P/S/A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M P/S/A/M P/S/A/M M

Obiectiv CPU (tip D/G) Obiectiv CPU (cu excepţia tipului D/G) Obiectiv Non-CPU Obiectiv CPU Obiectiv Non-CPU

P/S/A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M A/M

Obiectiv CPU (tip D/G) Obiectiv CPU (cu excepţia tipului D/G) Obiectiv Non-CPU Obiectiv CPU Obiectiv Non-CPU

CPU lens (D/G-type) CPU lens (except for D/G-type)

Obiectiv CPU Obiectiv Non-CPU *1: Pentru dSLR-uri este ales modul 3D multi-senzor cu echilibrare fundal. *2: Pentru dSLR-uri este ales modu multi-senzor cu echilibrare fundal.

I

F5 F100

*2 *3

F90X/N90s Seria F90/ N90

*2 *3

N70

Obiectiv CPU (tip D/G)*1 Obiectiv CPU (cu excepţia tipului D/G) Obiectiv Non-CPU Obiectiv CPU *1 Obiectiv Non-CPU

*1: Modurile de expunere A şi M nu se pot utiliza cu un obiectiv de tip G. *2: Este ales modul 3D multi-senzor cu echilibrare fundal. *3: Este ales modul multi-senzor cu echilibrare fundal.

80


Grup aparate foto

Aparatul foto

Seria F80/ Seria N80

I

Seria F75/ Seria N75

Modul TTL Mod TTL fără CLS

*2 *3

*2 *3

Mod Sistem expunere măsurare

Obiectiv

P/S/A/M P/S/A/M P/S/A/M M P/S/A P/S/A P/S/A/M M

Obiectiv CPU (tip D/G) Obiectiv CPU (cu excepţia tipului D/G) Obiectiv CPU Obiectiv Non-CPU *1 Obiectiv CPU (tip D/G) Obiectiv CPU (cu excepţia tipului D/G) Obiectiv CPU Obiectiv Non-CPU *1

*1: Sistemul de măsurare a expunerii aparatului foto nu se poate utiliza. Setaţi diafragma utilizând inelul de deschidere obiectiv. *2: Este ales modul multi-senzor cu echilibrare fundal. *3: Este ales modul multi-senzor cu echilibrare fundal.

Seria F4 *3 *3

P/S/A/M A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M A/M

Obiectiv CPU*1 Obiectiv Non-CPU *2 Obiectiv CPU*1 Obiectiv Non-CPU Obiectiv CPU*1 Obiectiv Non-CPU

Seria F65/ Seria N65

II

P/S/A P/S/A/M M

Obiectiv CPU Obiectiv CPU*1 Obiectiv Non-CPU *2

*1: În modul de operare M, expunerea evaluativ-centrală este aleasă automat. *2: Nu poate fi utilizat exponometrul aparatului foto. Diafragma se reglează din obiectiv.

F-801s/ N8008s F-801/ N8008

*3 *3

P/S/A/M P/S/A/M A/M P/S/A/M A/M

Obiectiv CPU*1 Obiectiv CPU*1/*2

Informaţii de referinţă

*1: Modurile de expunere A şi M nu se pot utiliza cu un obiectiv de tip G. *2: Utilizabile doar obiectivele AI-S, AI, Seria E. *3: Se alege expunerea evaluativ-centrală.

Obiectiv Non-CPU *2 Obiectiv CPU*1/*2 Obiectiv Non-CPU *2

*1: Modurile de operare A și M nu pot fi utilizate cu un obiectiv tip G. *2: Expunerea în spot nu este posibilă cu F-801/N8008. *3: Se alege expunerea evaluativ-centrală/ spot cu echilibrare a fundalului.

Pronea 600i/6i

P/S/A/M P/S/A/M M

Obiectiv CPU Obiectiv CPU Obiectiv Non-CPU *1

*1: Nu poate fi utilizat exponometrul aparatului foto. Diafragma se reglează din obiectiv.

81


Modurile TTL auto flash disponibile la SB-600 Grup aparate foto

Aparatul foto

Modul TTL Mod TTL fără CLS

Mod Sistem expunere măsurare

Obiectiv

Obiectiv CPU (cu excepţia tipului G) *1 P/S/A/M Obiectiv CPU (cu excepţia tipului G) *1 P/S/A/M Obiectiv Non-CPU *1 A/M Obiectiv CPU (cu excepţia tipului G) *2 P/S/A/M Obiectiv Non-CPU *2 A/M *1: Pe ecranul LCD al SB-600 este afișat doar . Când apare pe ecranul LCD al aparatului foto este selectat modul matricial/ ponderat central/ spot cu echilibrare pentru fundal. *2: În modul M este selectat automat modul evaluativ-central.

F-601/ N6006

III

Obiectiv CPU *1 P/S Obiectiv CPU *1 P/S Obiectiv Non-CPU *1 A/M Obiectiv CPU P/S A/M Obiectiv Non-CPU *1: Pe ecranul LCD al SB-600 este afișat doar . Când apare pe ecranul LCD al aparatului foto este selectat modul matricial/ ponderat central/ spot cu echilibrare pentru fundal.

F-601M/ N6000

IV

V

Seria F60/N60 Seria F50/N50 F-401x/N5005 F-501/N2020 F-301/N2000

*1 *2

P/S/A M

Obiectiv CPU Obiectiv CPU/non-CPU

*3

P A/M

Obiectiv CPU*4/non-CPU *5

Obiectiv CPU*4/non-CPU *1: Este ales modul matricial cu echilibrare fundal. *2: Este ales modul evaluativ-central/ spot cu echilibrare fundal. *3: Este ales modul TTL auto programabil. *4: Nu se pot folosi obiective Nikkor tip G. Utilizați obiective compatibile Nikkor F3AF. *5: Se pot utiliza doar obiective AI-S, AI și E. *2 F-401s/N4004s P/S Obiectiv CPU F-401/N4004 A/M Obiectiv CPU*1 Obiectiv Non-CPU M

*1: În modul M este selectat automat modul evaluativ-central. *2: Este ales modul TTL auto programabil.

VI

82

(cu excepţia tipului G)/ obiectiv non-CPU FM3A A/M (cu excepţia tipului G)/ obiectiv non-CPU*1 FA P/A/M (cu excepţia tipului G)/ obiectiv non-CPU*1 FE2 A/M (cu excepţia tipului G)/ obiectiv non-CPU * 1/*2 Nikonos V A/M (cu excepţia tipului G)/ obiectiv non-CPU*3 Seria F3 A/M 1*: La modelele FA, FE2 și M90 pentru Nikonos V nu poate fi utilizat modul TTL standard de operare al blitz-ului, cu timpul de expunere M250 sau B (bulb). 2*: Este necesar un cablu de sincronizare suplimentar când lucrați pe teren. 3*: Este necesară cupla opțională AS-17 TTL.


Accesorii opţionale Accesorii pentru fotografierea cu mai multe blitz-uri Cablu TTL, SC-29/28/17 (aprox. 1,5m) Cablu TTL, SC-24 (aprox. 1,5m) Cablurile TTL SC-29/SC-28/SC-17/SC-24 permit operarea TTL auto când se utilizează SB-600 fătă a fi montat pe aparat. Sania pentru montare include un soclu pentru trepied și două terminale TTL. Cablul TTL SC-24 este dedicat aparatului Nikon F5 cu telemetru DW-30 sau DW-31, sau Nikon F4 cu telemetru DW-20 sau DW-21. Modelul SC-29 include un sistem de asistență AF (SC-29 nu are terminale TTL pentru blitz multiplu).

Cablu TTL Multi-Flash, SC-26/18 (aprox. 1,5 m) Cablu TTL Multi-Flash, SC-27/19 (aprox. 3 m) Cablurile Multi-Flash Sync SC-18/SC-19/SC-26/SC-27 sunt utile pentru conectarea SB-600 la terminalele multiple ale SC-28, SC-17 sau AS-10 pentru operare în mod TTL cu mai multe blitz-uri.

Adaptorul TTL Multi-Flash, AS-10 Utilizați adaptorul Multi-Flash AS-10 când doriți să conectați mai mult de 3 unități de blitz în mod TTL sau dacă unitățile remote nu sunt echipate cu terminale multiple, TTL. AS-10 are soclu pentru trepied și 3 terminale pentru blitz-uri TTL.

Cuplă AS-17 TTL pentru aparate foto din seria F3 Adaptor dedicat aparatelor foto din seria F3 oferind mod de funcționare TTL cu blitz-uri Speedlight precum SB-600 care au sanie tip ISO (nu şi pentru modelul F3).

Suport SK-7 Este o placă de metal cu șuruburi de prindere care permite montarea alăturată a aparatului foto și a blitz-ului. Utilizați adaptorul multi-blitz AS-10 pentru montarea SB-600 pe SK-7.

Informaţii de referinţă

SC-29

Suport multi-blitz SK-E900 (Este inclus și un adaptor multi-blitz AS-E900)

Adaptor multi-blitz AS-E900 Împreună cu aparate COOLPIX din seria 900, SB-600 poate fi utilizat ca unitate multi-blitz, atașând SB-600 la suportul SK-E900 și conectând SB-600 cu COOLPIX-ul prin AS-E900 (p. 30).

83


Accesorii opţionale Alte accesorii Suport AS-19 Identic cu cel inclus cu SB-600.

Set de filtre-gel colorate, SJ-1 Culoarea luminii se poate echilibra sau culori specifice se pot adăuga scenei utilizând un blitz Speedlight cu setul de filtre-gel colorate SJ-1. Este furnizat un număr de 20 de filtre în 8 modele. • FL-G1 (pentru lumină fluorescentă) • FL-G2 (pentru lumină fluorescentă) • TN-A1 (pentru lumină incandescentă/wolfram) • TN-A2 (pentru lumină incandescentă/wolfram) • ALBASTRU • GALBEN • ROŞU • CULOAREA CHIHLIMBARULUI • filtrele-gel colorate se vor estompa sau deteriora în timp. Când se întâmplă aceasta, înlocuiţi-le cu seturile de rezervă furnizate cu setul.

Utilizarea filtrelor-gel colorate cu aparatele foto digitale Scop

Filtrul-gel

Ajustează balansul de alb al aparatului foto la:

Echilibrează culoarea luminii din blitz pentru FL-G1, FL-G2 a se potrivi cu cea a luminii fluorescente Fluorescent

Fluorescent

Echilibrează culoarea luminii din blitz pentru a se TN-A1, TN-A2 potrivi cu cea a luminii incandescente sau wolfram Incandescent

Incandescent

Creează efecte interesante prin schimbarea Albastru, Galben, Blitz Roşu, culoarea luminii din blitz cu o culoare diferită chihlimbarului

Balansarea luminii blitz-ului • La aparatele foto digitale, dacă fotografiaţi imagini cu lumină fluorescentă cu balansul de alb al aparatului foto setat pe “Flash,” subiectul principal iluminat de blitz va arăta normal. Totuşi, fundalul va ieşi verde. Pentru compensare, utilizaţi FL-G1 (filtru cu gel verde) pentru a transforma culoarea care vine de la blitz în aceeaşi culoare ca lumina fluorescentă, apoi ajustaţi balansul de alb al aparatului foto la “Fluorescent.” Urmaţi o procedură asemănătoare când efectuaţi fotografii cu blitz-ul la lumină incandescentă/wolfram, utilizând filtrul aplicabil. În acest caz, setaţi balansul de alb pe “Incandescent.” • Disponibil cu aparate foto digitale care au balans de alb. Nu puteţi seta balansul de alb la SB-600. Alegeţi o setare corectă a balansului de alb pe aparatul dvs foto digital. Pentru mai multe detalii, vezi manualul de utilizare a aparatului foto.

84


Sfaturi pentru îngrijirea SB-600 AVERTIZARE Nu utilizați niciodată diluant, benzen sau alți solvenți activi în scopul curățării SB-600 deoarece pot deteriora blitz-ul sau pot provoca incendii. Utilizarea acestor substanțe vă poate afecta sănătatea. Curăţarea • Utilizaţi o pompă cu pară pentru a îndepărta murdăria şi praful de pe SB-600 şi curăţaţi-l cu o cârpă moale şi curată. După utilizarea SB-600 lângă apă sărată, ştergeţi blitz-ul cu o cârpă moale, curată şi umedă pentru a îndepărta sarea, apoi uscaţi-l cu o cârpă uscată. • Uneori ecranul LCD se poate înnegri din cauza electricităţii statice. Nu reprezintă un defect. Ecranul îşi revine rapid. • Nu lăsaţi SB-600 să cadă şi nici nu-l loviţi de suprafeţe dure deoarece mecanismele de precizie se pot defecta. Nu presaţi prea tare ecranul LCD.

Condiții în care poate fi utilizat

Informaţii de referinţă

Depozitarea • Depozitaţi SB-600 într-un loc rece şi uscat pentru a împiedica funcţionarea defectuoasă din cauza umidităţii crescute, a mucegaiului sau a condensului. • Ţineţi SB-600 la distanţă de chimicale precum camfor sau naftalină. Evitaţi expunerea sa la câmpurile electromagnetice emise de televizor sau radio-uri. • Nu-l păstraţi şi nici nu-l utilizaţi în imediata vecinătate a surselor de temperaturi ridicate precum sobele. SB-600 se poate defecta. • Când nu utilizaţi SB-600 mai mult de două săptămâni, îndepărtaţi bateriile pentru a evita defecţiuni ca urmare a scurgerilor din baterii. • O dată pe lună introduceţi bateriile şi declanşaţi de câteva ori unitatea pentru a regenera condensatorul. • Dacă îl depozitaţi alături de un agent dezhidratant, nu uitaţi să schimbaţi periodic desicantul deoarece, după un timp, nu va absorbi umezeala la fel de eficient. • Modificarea rapidă a temperaturii mediului poate produce condens în SB-600. Dacă îl purtaţi în medii cu diferenţe mari de temperatură, puneţi-l într-o pungă de plastic şi lăsaţi-l un timp pentru a se acomoda cu temperatura noului mediu. • Evitaţi expunerea la câmpuri magnetice sau radio de intensitate mare (televizoare, antene de emisie, linii de înaltă tensiune etc.) deoarece SB-600 se poate defecta.

85


Despre baterii Ce baterii se pot utiliza Utilizați 4 baterii tip AA (de maximum 1,5V) dintre oricare din următoarele: • Bateriile de mare putere pe bază de mangan nu sunt recomandate. Baterii Alcaline-Mangan (1,5V)/Nichel (1,5V) Nu se reîncarcă. Niciodată nu încercați reîncărcarea acestora în încărcătoare deoarece pot exploda.

Baterii cu Litiu (1,5V) Nu se reîncarcă. Niciodată nu încercați reîncărcarea acestora în încărcătoare deoarece pot exploda. • În funcţie de datele tehnice ale batriei, când aceste baterii se încălzesc, sunt activate circuitele de siguranţă şi se întrerupe alimentarea. Acest lucru se întâmplă frecvent când blitz-ul funcţionează în modul repetitiv. Alimentarea se reia când temperatura revine la normal. Acumulatori NiCd (reîncărcabili, 1,2V) /Ni-MH ((reîncărcabili, 1,2V) Se pot reîncărca. Înainte de reîncărcare consultați cu atenție manualul de utilizare a acumulatorilor și al încărcătorului pentru informații detaliate asupra procesului de reîncărcare.

NiCd

Reciclarea acumulatorilor

Pentru protecția mediului, nu aruncați aceste baterii. Dați bateriile la un centru de reciclare.

Observaţii despre baterii • Deoarece blitz-ul consumă o mare cantitate de energie, acumulatorii pot să funcţioneze necorespunzător către sfârşitul duratei lor de viaţă garantate şi nici să furnizeze numărul de descărcări/ încărcări specificate de producător. • Când înlocuiţi bateriile, înlocuiţi-le pe toate 4 în acelaşi timp. Nu amestecaţi tipurile de baterii şi nu folosiţi baterii noi alături de bateriile vechi. • La instalarea bateriilor, întrerupeţi alimentarea SB-600 şi respectaţi indicatoarele de polaritate. • Dacă contactele unei baterii se murdăresc, curăţaţi-le înainte de utilizare deoarece murdăria le poate face să funcţioneze defectuos. • Pe măsura scăderii temperaturii, energia furnizată de baterii scade. Deasemenea scade după lungi perioade de inutilizare şi revine la normal după o perioadă scurtă de utilizare intensivă. Înlocuiţi bateriile cu unele noi dacă constataţi orice întârziere la încărcarea blitz-ului. • Nu depozitaţi bateriile în medii cu temperatură şi umiditate ridicate.

86


Defecţiuni tehnice Dacă un mesaj de avertizare apare pe ecranul LCD sau în vizorul aparatului foto, consultați următorul tabel pentru a determina cauza problemei înainte de a duce blitz-ul la un centru autorizat de reparații. Probleme ce pot apărea la SB-600

Blitz-ul nu pornește.

Bateriile nu sunt corect instalate.

Indicatorul "Ready" nu se aprinde.

Bateriile sunt consumate. Este activată și funcționează funcția "în așteptare".

Ref. pag.

p. 18 p. 19 p. 21 p. 19 p. 19

Alimentarea se întrerupe de la sine.

Bateriile sunt complet epuizate.

Chiar dacă SB-600 este închis, se aude un sunet ca și cum zoom-ul blitz-ului se mișcă înainte și înapoi.

Bateriile sunt complet epuizate.

În modul TTL auto nu apar pictogramele şi .

Modul de operare al aparatului nu este corect setat sau este montat un obiectiv non-CPU.

p.80

Poziția zoom-ului nu poate fi modificată la altă valoare decât 14 mm.

Este utilizat dispersorul intern de lumină.

SB-600 nu funcționează când sunt apăsate butoanele de control ( MODE , + / sau ZOOM ).

Butoanele de control sunt blocate.

p. 76, p. 88 p. 12

Indicatorul "Ready" clipește 3 sec. după declanșare. Indicatorul de subexpunere clipește și valoarea subexpunerii este afișată în funcție de modelul de aparat foto utilizat.

Imaginea este subexpusă.

p. 29

Se aud trei semnale sonore în timpul operării fără fir cu mai multe blitz-uri.

Blitz-ul s-a descărcat la putere maximă și s-a produs subexpunere.

p. 67

În fotografierea cu blitz multiplu fără fir, indicatorul “ready” clipeşte rapid şi lent iar SB-600 emite alternativ semnale sonore de ton înalt şi jos pentru 6 secunde.

Modul blitz-ului de pe unitatea remote e setat P. 67 la Non-TTL auto flash pe unitatea Master flash. Resetaţi modul blitz-ului la mod TTL , Manual M sau de repetare RPT . Acelaşi lucru se aplică atunci când semnalul din unitatea Master flash nu se recepţionează corect.

“– –” clipeşte în indicatorul de poziţie a zoom-ului capului blitz-ului.

S-a produs o eroare la ajustarea ăpziţiei zoom-ului capului blitz-ului. Închideţi SB-600 şi aparatul foto şi detaşaţi SB-600 de la aparat. Apoi, reataşaţi SB-600 la aparat şi deschideţi unitatea.

Informaţii de referinţă

Cauză

Problemă

-

-

87


Defecţiuni tehnice Daca adaptorul încorporat e stricat accidental Dacă adaptorul e supus unui impact puternic în timpul setării pe capul blitz-ului, se poate strica. În acest caz, vizitaţi centrul Nikon autorizat pentru reparaţii. • Dacă adaptorul se strică, nu mai e posibilă setarea poziţiei zoom-ului capului blitz-ulu la altă valoare decât 14mm. Pentru a ajusta poziţia, vezi setările personalizabile “Setarea poziţiei zoom-ului capului blitz-ului dacă adaptorul încorporat e stricat accidental” (p. 53).

Indicatorul „Ready” din interiorul vizorului aparatului foto Problemă

Ref. pag.

Cauză

Aparate foto din grupa I (cu excepţia Seriei F70/N70) la VI şi dSLR-uri SB-600 nu este conectat corect cu Indicatorul "Ready" clipește când este aparatul foto. apăsat ușor declanșatorul, în modul TTL auto. Aparate foto din grupa VI Timpul de expunere este la M90, M250 Indicatorul "Ready" clipește în modul sau B (bulb). TTL auto. Modelele FM3A, noile aparate FM2 Timpul de expunere este mai rapid Indicatorul "Ready" clipește. (mai mic) decât cel de sincronizare. Noile aparate FM2, Seria F55/N55 SB-600 este setat în modul TTL auto. Indicatorul "Ready" clipește când blitz-ul este în modul TTL auto.

p. 22

p. 82

-

p. 82

Notă SB-600 conține un microcomputer care controlează funcționarea blitz-ului. În anumite cazuri rare, SB-600 poate funcționa defectuos chiar dacă au fost instalate baterii noi. Dacă vă confruntați cu această problemă, înlocuiți bateriile în timp ce blitz-ul este pornit.

Avertizare • Bateriile/ acumulatorii nu trebuie supuşi temperaturilor excesive (soare, foc sau similare). • Bateriile norale nu trebuie reîncărcate. • Nu expuneţi SB-600 la apă, deoarece se pot provoca electrocutări sau blitz-ul poate lua foc.

88


Specificaţii Tipul de circuit electronic

Circuit în comutație cu tranzitor bipolar cu grilă izolată (IGBT) în conformație serie-serie.

Număr-ghid (la 35 mm poziţie zoom a capului blitzului, 20°C)

30/98 (ISO 100, m/ft), 42/138 (ISO 200, m/ft)

Intervalul de distanţe 0,6m-20m (variază în funcție de sensibilitatea ISO, poziția optime pentru fotografiere zoom a capului blitz-ului, diafragma utilizată) (TLL auto flash) Controlul expunerii la blitz Indicator

cu

(apare )

Moduri disponibile Modul i-TTL Modul D-TTL Mod TTL (pe bază de film) Iluminare echilibrată pentru fundal Flash manual

Aparate foto utilizabile Aparate foto compatibile CLS, aparate COOLPIX compatibile i-TTL. dSLR-uri incompatibile CLS Aparate foto cu film, din grupele I-VI Aparate foto compatibile CLS, dSLR-uri incompatibile CLS, aparate foto din grupele I-IV (indicatorul nu apare la aparatele din grupele III și IV) Fără limitări

Sistemul creativ de iluminare Nikon Operatii de tip flash multiplu

Este disponibilă o gamă variată de moduri de operare: i-TTL, ”Advanced Wireless Lighting”, fixarea valorii blitz-ului (”FV lock”), transmiterea temperaturii de culoare a blitz-ului spre aparatul foto, sincronizare la viteză înaltă FP, asistență la focalizare automată „AF-Assist”. Flash multiplu disponibil Lumină wireless avansată Posibilitate de flash multiplu folosind cabluri

Camera utilizabila Camere compatibile cu CLS Fără limită

Controlul expunerii Sincronizare la viteză mică (”Slow-sync”), reducerea ”ochilor roșii”, reducerea ”ochilor roșii” la blitz, realizat din în sincronizarea la viteză mică, sincronizare la închiderea obturatorului (”Rear-curtain sync”), aparatul fotografic sincronizare la viteză înaltă „Auto FP”, fixarea valorii blitz-ului (”FV lock”). Unghiul de cuprindere

Informaţii de referinţă

Alte funcţii disponibile: Declanșare-test, pre-flash-uri monitorizare, asistență AF.

Variabil în 6 nivele plus 1 nivele la utilizarea adaptorului intern. Zoom-ul Unghi capului blitz-ului cuprindere Vertical Orizontal 14 mm * 14 mm 1100 1200 0 60 780 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm 530 700 35 mm 35 mm 450 600 50 mm 50 mm 340 460 70 mm 70 mm 260 360 85 mm 85 mm 230 310 * Cu adaptorul încorporat

89


Specificaţii Capacitate pentru iluminarea indirectă (”bounce capability”)

Capul blitz-ului se poate înclina de la 00 la 90° cu nivele intermediare cu clichet la 0°, 45°, 60°, 75°, 90°; capul blitz-ului se poate roti pe orizontală 180° la stânga și 90° la dreapta cu nivele intermediare cu clichet la 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°

Buton ON/OFF

● Apăsaţi butonul ON/OFF pentru aprox. 0,3 sec. pentru a porni sau închide blitz-ul SB-600. ● Funcţionalitatea ”în aşteptare” poate fi configurată.

Sursa de 4 baterii tip AA (de maxim 1,5V), din oricare dintre aceste tipuri: alimentare/ timp alcali-mangan (1,5V), litiu (1,5V), nichel (1,5V), NiCd (acumulator minim reîncărcabil, 1,2V) sau Ni-MH (acumulator reîncărcabil, 1,2V). reîncărcare/număr de descărcări (la putere M1/1) Tip baterie Timp minim de Număr minim de blitz-uri/ reîncărcare *

Alcali-mangan Litiu Nichel NiCd (1000 mAh) (acumulatori) Ni-MH (2000 mA) (acumulatori)

3,5 sec. 4.0 sec. 2.5 sec. 2,9 sec. 2,5 sec.

timp de reîncărcare (aprox.)*

200/3,5–30 sec. 400/4.0–30 sec. 180/2,5–30 sec. 90/2,9–30 sec. 220/2,5–30 sec.

* Cu baterii noi. • La putere de M1/1, fără utilizarea sistemului de asistență AF, fără utilizarea zoom-ului capului blitz-ului și a ecranului LCD. Indicator „Ready”

• Se aprinde când SB-600 este încărcat şi e gata de declanşare. • Clipeşte timp de aprox. 3 sec. când blitz-ul s-a descărcat la putere maximă, indicând posibilitatea ca iluminarea să nu fi fost suficientă (în modul TTL auto flash)

Durata descărcării (aprox.)

1/900 sec. la M1/1 putere (maximă) 1/1600 sec. la M1/2 putere 1/3400 sec. la M1/4 putere 1/6600 sec. la M1/8 putere 1/11100 sec. la M1/16 putere 1/20000 sec. la M1/32 putere 1/25000 sec. la M1/64 putere

Levier de blocare Permite atașarea în siguranță pe sania de montare a blitz-ului de pe a sistemului aparatul fotografic cu ajutorul unei plăci de fixare și dorn de blocare de ataşare care împiedică desfacerea accidentală a blitz-ului de pe aparatul foto. Compensarea puterii blitz-ului

90

-3,0 la +3,0 EV în nivele de 1/3 în modul TTL auto.


Setări personalizabile

Următoarele Setări Personalizabile sunt posibile: flash fără fir remote, lumina auxiliară „ready”, monitor sunet în mod blitz la distanţă fără fir, funcţia Standby, funcţia putere zoom, setarea poziţiei zoom-ului capului dacă adaptorul încorporat se defectează accidental, iluminare ecran LCD şi asistenţa AF.

Alte funcţii

Afișarea gradului de subexpunere în modul de operare TTL auto, resetarea tuturor configurărilor, blocarea butoanelor.

Adaptorul intern pentru dispersia luminii

Permite utilizarea SB-600 cu un obiectiv de14 mm.

Dimensiuni (L x Î x A)

Aprox. 68.0 x 123.5 x 90.0 mm

Greutate (fără baterii)

Aprox. 300g

Accesorii furnizate

Stand Speedlight AS-19 şi etui SS-600

Informaţii de referinţă

Aceste date tehnice și performanțe în utilizare sunt valabile dacă se utilizează baterii noi și temperatura mediului de lucru este de 20C. Datele tehnice se pot schimba fără notificare prealabilă.

91


Index Consultaţi părţile blitz-ului Speedlight şi a funcţiilor sale (p. 10) şi pictogramele de pe ecranul LCD (p. 14) pentru fiecare nume a părţii şi indicaţiile de afişaj.

Simbol

F -

Buton + / ............................................ 12 Mod i-TTL ................................................ 32

A Accesorii furnizate...................................... 6 AF-ILL....................................................... 51 Accesorii................................................... 83 Adaptor încorporat .................................... 76 Iluminat avansat de top Wireless............. 62 Aparat blitz master................................... 58 Auto FP cu sincronizare de înaltă viteză.. 48 Auto programabil (P)................................ 24

B Baterii................................................. 18,86 Blitz FV Lock.......................................... 50 Blitz manual............................................ 36 Blitz multi-senzor cu echilibrare fundal.. 33 Blocare buton.......................................... 12 Butoane de control................................. 12 Buton ON/OFF........................................ 12 Buton FLASH.......................................... 12 Buton înclinare / rotire cap blitz............ 22 Buton MODE........................................... 26

C Cap blitz................................................... 74 CLS............................................................ 5 COOLPIX................................................. 30 Canal........................................................ 63 Canal comunicare.................................... 63 Compatibil cu CLS..................................... 8 Compensarea expunerii........................... 42 Comunicare informaţii culoare Flash......... 5

D Declanşare continuă a blitz-ului............... 38 Declanşare test........................................ 20 Distanţa de declanşare blitz..................... 27 dSLR-uri necompatibile cu CLS................. 8

E Etui............................................................. 6 Expunere auto cu prioritate (A)................ 25

92

Factori de sensibilitate ISO...................... 35 Filtre-gel culoare...................................... 84 Fotografiere cu blitz multiplu fără fir......... 58 Funcţia putere zoom................................ 40 Funcţia Standby....................................... 21

G Grup........................................................... 8 Grupuri aparate foto................................... 8

I Iluminare de modelare............................. 45 Iluminare ecran LCD................................ 15 Iluminator asistenţă AF......................... 5, 51 Indicator „ready”................................. 20, 29

L Levier blocare sistem de ataşare............. 22

M Mod expunere Manuală (M)..................... 25 Mod D-TTL............................................... 32 Mod expunere.......................................... 24 Moduri blitz............................................... 32 Mod sincronizare blitz.............................. 28 Mod manual............................................. 34 Mod TTL................................................... 33 Modul cu prioritate pentru modul de expunere auto (S).................................... 25 Modul blitz cu sincronizare lentă.............. 46 Monitorizare sunet.................................... 67

N Nivel putere blitz....................................... 35 NO AF-ILL................................................. 51 Număr ghid............................................... 35 Număr de blitz-uri..................................... 19


P Ecran LCD................................................ 14 Părţi Speedlight şi funcţiile lor.................. 10 Postsincronizarea..................................... 47 Poziţia zoom-ului capului blitz-ului........... 40 Pre-flash-uri Monitorizare......................... 32

R REMOTE.................................................. 58 Reducere „ochi roşii”................................ 46 Reducere „ochi roşii” prin sincronizare lentă ................................................................. 46 Resetare................................................... 13

S Sensibilitate ISO....................................... 27 Setări implicite............................................ 6 Setări personalizabile............................... 53 Sincronizare frontală................................ 28 Sistem măsurare...................................... 24 Sistem creativ de iluminare de la Nikon..... 5 Stand Speedlight...................................... 61 Standard TTL flash................................... 33

T Timp minim de reîncărcare...................... 19

U Unitate blitz la distanţă............................. 58 Unitate blitz la distanţă fără fir.................. 62 Unitate master flash fără fir...................... 58

V Valoare compensare nivel putere blitz..... 44 Valoare subexpunere în modul TTL auto flash......................................................... 29

Informaţii de referinţă

O Obiectiv Nikkor de tip-D............................ 16 Obiective Nikkor de tip G.......................... 16 Obiective Non-CPU.................................. 16 Operare cu flash de la mică distanţă........ 75 Obiective CPU Nikkor............................... 16 Operare cu blitz-uri multiple...................... 58 Operare cu blitz-uri multiple utilizând cabluri ................................................................. 68 Operare cu flash cu iluminare indirectă.... 72

93


Manual RO SB-600  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you