Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Unde se poate găsi Găsiţi ceea ce căutaţi în:

i

Indexul Q&A (Întrebări şi răspunsuri) ➜

pag. iv–ix

Ştiţi ce doriţi dar nu cunoaşteţi numele funcţiei? Găsiţi-o în cadrul indexului „întrebări şi răspunsuri”

i

Cuprinsul

pag. x–xvii

pag. 23–24

Găsiţi elementele după funcţie sau numele de meniu.

i

Ghidul de pornire rapidă

Un ghid succint pentru cei care doresc să înceapă să fotografieze imediat.

i

Indexul

pag. 442–448

pag. 414–420

Căutaţi după cuvânt cheie.

i

Mesaje de eroare

Dacă este afişată o avertizare pe vizor sau pe monitor, găsiţi aici soluţia.

i

Localizarea defecţiunilor

pag. 407–413

Aparatul foto funcionează neobişnuit? Găsiţi soluţia aici.

A Pentru siguranţa dumneavoastră Înaintea de utilizarea aparatului foto pentru prima oară, citiţi instrucţiunile de siguranţă în „Pentru siguranţa dumneavoastră” Digitutor Digitutor, o serie de manuale „priveşte şi învaţă” în format de film, este disponibil pe următorul sit de Internet: http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html


Conţinutul pachetului Asiguraţi-vă că toate elemente prezentate în listă aici au fost incluse în pachetul aparatului dumneavoastră foto. Cardurile de memorie sunt vândute separat. ❏ Aparat foto digital D3X (pag. 3) ❏ Capac corp BF-1A (pag. 4, 391) ❏ Capac cuplă accesorii BS-2 (pag. 3) ❏ Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a cu acoperire terminală (pag. 32, 34) ❏ Încărcător rapid MH-22 cu cablu de alimentare şi două protectoare pentru contact (pag. 32, 437) ❏ Cablu UC-E4 USB (pag. 256, 264) ❏ Clemă cablu USB (pag. 259) ❏ cablu audio/video EG-D2 (pag. 274) ❏ Curea AN-D3X (pag. 5) ❏ Garanţie ❏ Manualul utilizatorului (acest ghid) ❏ Ghid rapid ❏ Ghid instalare software ❏ CD-ROM Pachet software ❏ Card înregistrare (doar în S.U.A.)

i


Simboluri şi convenţii Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

D

Această pictogramă indică precauţiile, informaţiile ce trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică notele, informaţiile ce trebuie citite înainte de utilizarea aparatului foto.

Elementele de meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto sunt afişate în paranteze ([ ]).

A Informaţii referitoare la mărcile comerciale Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. CompactFlash este o marcă înregistrată a SanDisk Corporation. Microdrive este o marcă înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies din Statele Unite şi din alte ţări. HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. PictBridge este o marcă comercială. Toate mărcile comerciale menţionate în acest manual sau în alte documente furnizate împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. ii


X Introducere s Tutoriat d Opţiuni înregistrare imagine N Focalizare k Mod eliberare S Sensibilitate ISO Z Expunere r Balans de alb J Îmbunătăţire imagine l Fotografiere cu bliţ t Alte opţiuni de fotografiere I Mai multe despre redare e Note vocale Q Conexiuni U Ghid meniu n Note tehnice

iii


Index Q&A (Întrebări şi răspunsuri) Găsiţi ceea ce căutaţi utilizând acest index „întrebări şi răspunsuri”.

❚❚ Funcţii noi Întrebare Cum efectuez fotografii în format 35 mm? Cum fotografiez la calitatea ridicată NEF (RAW)? Cum pot înregistra fotografii utilizând două carduri de memorie? Pot utiliza monitorul ca vizor? Pot controla modul în care sunt procesate fotografiile? Cum păstrez detaliile din umbre şi evidenţieri? Cum focalizez pe obiecte aflate într-o mişcare neregulată? Pot regla individual focalizarea pentru diferite obiective?

Expresie cheie Zonă imagine

Consultaţi pagina 60

NEF 14-biţi (RAW)

69

Fanta 2

72

Live view

90

Picture Controls

162

Active D-Lighting

181

Urmărire 3D

308

Ajustare fină AF

361

❚❚ Setarea aparatului foto Întrebare Cum pot focaliza vizorul? Cum pot împiedica oprirea monitorului? Cum pot împiedica oprirea afişajelor declanşatorului şi ale diafragmei?

iv

Focalizarea vizorului Decalaj oprire monitor

Consultaţi pagina 47 319

Măsurare automată oprită

50, 318

Expresie cheie


Întrebare Cum pot seta ceasul? Cum pot seta ceasul pentru ora de vară? Cum pot modifica fusurile orare atunci când călătoresc? Cum pot regla luminozitatea monitorului pentru meniuri sau redare? Cum pot restabili setările implicite? Cum pot restabili setările implicite ale meniului de fotografiere? Cum pot restabili setările personalizate implicite? Cum pot modifica decalajul autodeclanşatorului? Pot inversa afişajul electronic/analog al expunerii? Pot afişa meniul într-o altă limbă? Pot salva setările meniurilor pentru a le utiliza în cazul altui aparat foto D3X?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Ora în jurul lumii

40, 349

Luminozitate LCD

347

Reiniţializare cu două butoane Reiniţializare meniu fotografiere Reiniţializare setări personalizate

204 293 304

Decalaj autodeclanşator

319

Inversare indicatoare

345

Limba

349

Salvare/încărcare setări

358

❚❚ Meniuri şi afişaje Întrebare Cum pot obţine mai multe informaţii despre un meniu? Cum pot utiliza meniurile? Ce înseamnă aceste indicatoare? Ce informaţii sunt cuprinse în afişajul cu informaţii despre fotografiere? Ce înseamnă acest avertisment? De câtă sarcină pentru alimentare mai dispune acumulatorul? Cum pot obţine mai multe informaţii despre acumulator?

Sintagmă cheie

Consultaţi pagina

Ajutor

31

Utilizarea meniurilor Afişare informaţii vizor, panouri de control, fotografiere Mesaje şi afişaje de eroare

26 8, 10, 12, 14 414

Nivel acumulator

48

Info acumulator

355

v


Întrebare Cum pot preveni reiniţializarea numărului fişierului la introducerea unui nou card de memorie? Cum pot reiniţializa numerotarea la 1? Cum pot curăţa aparatul foto sau obiectivul?

Sintagmă cheie

Consultaţi pagina

File number sequence (Secvenţă număr fişier)

322

Curăţarea aparatului foto

395

❚❚ Fotografierea Întrebare Câte fotografii mai pot efectua cu acest card? Cum pot realiza fotografii mai mari? Cum pot scrie mai multe fotografii pe cardul de memorie? Pot controla modul în care focalizează aparatul foto? Cum pot realiza fotografii multe mai rapid? Pot modifica viteza de avansare a cadrului? Pot fotografia un autoportret? Pot fotografia în condiţii precare de iluminare fără bliţ? Poate fi reglată sensibilitatea ISO pentru a asigura expunerea optimă? Cum pot opri sau înceţoşa mişcarea obiectelor dinamice? Cum pot înceţoşa detaliile de fundal sau cum pot păstra atât planul apropiat cât şi fundalul în focalizare?

vi

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Numărul de expuneri rămase

49

Calitatea şi formatul imaginii

66, 70

Focalizare automată

73

Mod eliberare Viteză fotografiere Mod autodeclanşator

86 88, 321 100

Sensibilitate ISO Control automat sensibilitate ISO Mod expunere f (automat cu prioritate declanşator) Mod expunere g (automat cu prioritate diafragmă)

104 106 116 118


Întrebare Pot seta manual atât viteza declanşatorului cât şi diafragma? Pot face fotografiile mai luminoase sau mai întunecate? Cum pot realiza o expunere în timp? Pot varia expunerea sau nivelul bliţului în mod automat pentru o serie de fotografii? Pot crea mai multe copii ale unei fotografii utilizând setări diferite ale balansului de alb? Cum pot regla balansul de alb? Cum pot modifica setările pentru dispozitivul opţional de bliţ? Cum pot înregistra mai multe fotografii ca o singură fotografie? Pot înregistra o notă vocală atunci când efectuez o fotografie? Pot alege nivelul standard pentru expunere? Cum pot atenua înceţoşarea?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Mod expunere h (manual)

120

Compensare expunere

128

Expuneri de lungă durată

122

Bracketing şi bliţ expunere

131, 328

Bracketing balans de alb

135, 328

Balans de alb

140

Mod bliţ

194

Expunere multiplă

206

Notă vocală

248

Expunere optimă ajustare fină Modul decalaj expunere

316 325

❚❚ Vizualizarea fotografiilor Întrebare Pot vizualiza propriile fotografii pe aparatul foto? Pot vizualiza mai multe informaţii despre fotografii? De ce clipesc porţiuni din fotografiile mele?

Expresie cheie

Consultaţi pagina

Redarea pe aparatul foto

226

Informaţii fotografii

229

Informaţii fotografie, evidenţieri

231, 282

vii


Întrebare Cum pot renunţa la o fotografie nedorită? Pot şterge mai multe fotografii deodată? Pot mări unele fotografii pentru a mă asigura că sunt focalizate? Pot proteja unele fotografii de ştergerea accidentală? Pot ascunde fotografiile selectate? Cum îmi pot da seama dacă porţiuni din fotografiile mele sunt supraexpuse? Cum îmi pot da seama dacă aparatul foto a focalizat? Pot vizualiza fotografiile în timp ce sunt efectuate? Pot înregistra o notă vocală cu fotografia? Există o opţiune de redare automată („prezentare diapozitive”)?

Expresie cheie Ştergerea fotografiilor individuale Ştergere

Consultaţi pagina 245 281

Zoom la redare

243

Protejare

244

Ascundere imagine

281

Mod afişare: evidenţieri

282

Mod afişare: punct de focalizare

282

Revizuire imagine

287

Notă vocală

251

Prezentare diapozitive

288

❚❚ Retuşarea fotografiilor Întrebare Cum pot evidenţia detaliile din umbră? Pot scăpa de efectul „ochii-roşii”? Pot decupa fotografiile pe aparatul foto? Pot crea o copie monocromă a fotografiei? Pot crea o copie în culori diferite? Pot utiliza aparatul foto pentru a crea copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW)? Pot suprapune două fotografii pentru a crea o singură imagine?

viii

Expresie cheie D-Lighting Remediere ochi roşii Decupare fină Monocrom Efecte filtru

Consultaţi pagina 366 367 368 369 370

Balans de culoare

370

Suprapunere imagine

371


❚❚ Vizualizarea sau imprimarea fotografiilor pe alte dispozitive Întrebare

Expresie cheie

Pot vizualiza fotografiile proprii pe TV? Pot vizualiza propriile fotografii în HD? Pot copia fotografii pe computerul propriu? Cum pot imprima fotografii? Pot imprima fotografiile fără un computer? Pot imprima data pe propriile fotografii? Cum pot comanda imprimări profesionale?

Redarea pe televizor HDMI Conectarea la computer Imprimarea fotografiilor Imprimare prin USB Timbru oră Setare imprimare (DPOF)

Consultaţi pagina 274 276 256 262 263 266, 270 272

❚❚ Accesorii opţionale Întrebare

Expresie cheie

Ce unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) Unităţi opţionale de bliţ pot utiliza? Ce obiective pot utiliza? Obiective compatibile Ce adaptoare CA, cabluri pentru distanţă şi accesorii de vizor sunt disponibile pentru Alte accesorii aparatul meu foto? Carduri de memorie Ce carduri de memorie pot utiliza? aprobate Ce software este disponibil pentru aparatul Alte accesorii meu foto?

Consultaţi pagina 187 382 387 394 391

ix


Cuprins Index Q&A (Întrebări şi răspunsuri) .............................................................. iv Pentru siguranţa dumneavoastră .............................................................xviii Note .......................................................................................................................xxi

Introducere

1

Vedere generală ................................................................................................... 2 Familiarizarea cu aparatul foto ....................................................................... 3 Corpul aparatului foto.................................................................................... 3 Panoul de control superior........................................................................... 8 Panoul de control inferior...........................................................................10 Afişaj vizor ........................................................................................................12 Afişajul cu informaţii despre fotografiere .............................................14 Selectoarele de comandă ...........................................................................16

Ghid de pornire rapidă.....................................................................................23

Tutoriat

25

Meniurile aparatului foto ................................................................................26 Utilizarea meniurilor aparatului foto ......................................................28 Ajutor .................................................................................................................31

Primii paşi .............................................................................................................32 Încărcaţi acumulatorul .................................................................................32 Introduceţi acumulatorul............................................................................34 Montarea unui obiectiv ...............................................................................37 Setare de bază.................................................................................................39 Introducerea unui card de memorie.......................................................42 Formatare carduri de memorie.................................................................45 Reglare focalizare prin vizor.......................................................................47

Fotografiere de bază şi redare ......................................................................48 Porniţi aparatul foto......................................................................................48 Reglarea setărilor aparatului foto ............................................................51 Pregătiţi aparatul foto ..................................................................................54 Focalizaţi şi fotografiaţi................................................................................55 Vizualizarea fotografiilor .............................................................................57 Ştergerea fotografiilor nedorite ...............................................................58

x


Opţiuni înregistrare imagine

59

Image area (Zonă imagine)............................................................................ 60 Image Quality (Calitate imagine)................................................................. 66 Image Size (Format imagine) ........................................................................ 70 Slot 2 (Fanta 2).................................................................................................... 72

Focalizare

73

Mod focalizare.................................................................................................... 74 Mod zonă AF ....................................................................................................... 76 Selectare punct focalizare.............................................................................. 78 Blocare focalizare .............................................................................................. 80 Focalizare manuală........................................................................................... 83

Mod eliberare

85

Alegerea unui mod de eliberare .................................................................. 86 Mod continuu..................................................................................................... 88 Încadrarea fotografiilor pe monitor (Live View)..................................... 90 Mod autodeclanşator ....................................................................................100 Mod oglindă sus ..............................................................................................102

Sensibilitate ISO

103

Alegerea manuală a sensibilităţii ISO.......................................................104 Control automat sensibilitate ISO .............................................................106

Expunere

109

Măsurare.............................................................................................................110 Mod expunere ..................................................................................................112 e: Programmed Auto (Automat programat)..................................... 114 f: Shutter-Priority Auto (Automat cu prioritate declanşator)....... 116 g: Aperture-Priority Auto (Automat cu prioritate diafragmă)....... 118 h: Manual ....................................................................................................... 120

xi


Viteză declanşator şi blocare diafragmă................................................. 123 Blocare expunere automată (AE) .............................................................. 125 Compensare expunere ................................................................................. 128 Bracketing.......................................................................................................... 130

Balans de alb

139

Opţiuni balans de alb .................................................................................... 140 Reglaj fin balans de alb................................................................................. 143 Alegerea unei temperaturi de culoare.................................................... 147 Presetare manuală.......................................................................................... 148

Îmbunătăţire imagine

161

Picture Controls............................................................................................... 162 Creare opţiunilor Picture Controls personalizate............................ 170

Active D-Lighting............................................................................................ 181 Spaţiu de culoare ............................................................................................ 183

Fotografiere cu bliţ

185

Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS) .............................................. 186 Dispozitive bliţ compatibile........................................................................ 187 Dispozitive bliţ compatibile CLS............................................................ 187 Alte dispozitive bliţ .................................................................................... 191

Control bliţ i-TTL.............................................................................................. 193 Moduri bliţ......................................................................................................... 194 Blocare FV .......................................................................................................... 198 Contacte bliţ ..................................................................................................... 201

Alte opţiuni de fotografiere

203

Reiniţializare cu două butoane: Restabilirea setărilor implicite.......204 Expunere multiplă .......................................................................................... 206 Fotografiere cu contor interval.................................................................. 211 Obiective non-CPU......................................................................................... 218 Utilizarea unui dispozitiv GPS..................................................................... 221

xii


Mai multe despre redare

225

Redare cadru întreg........................................................................................226 Informaţii foto ..................................................................................................229 Vizualizarea imaginilor multiple: Redare miniaturi.............................241 O privire mai îndeaproape: Mărire la redare .........................................243 Protejarea fotografiilor de tergere............................................................244 Ştergerea fotografiilor individuale............................................................245

Note vocale

247

Înregistrare note vocale................................................................................248 Redarea notelor vocale .................................................................................253

Conexiuni

255

Conectarea la un computer.........................................................................256 Conectarea directă USB............................................................................ 258 Reţele fără fir şi ethernet .......................................................................... 261

Imprimare fotografii.......................................................................................262 Conectare directă USB .............................................................................. 263

Vizualizarea fotografiilor pe TV ..................................................................274 Dispozitive cu definiţie standard .......................................................... 274 Dispozitive HD ............................................................................................. 276

Ghid meniu

277

D The Playback Menu (Meniul redare): Gestionarea imaginilor.....278 Delete (Ştergere).................................................................................... 281 Playback Folder (Folder redare) ....................................................... 281 Hide Image (Ascundere imagine) .................................................... 281 Display Mode (Mod afişare) ............................................................... 282 Copy Image(s) (Copiere imagine(i)) ................................................ 283 Image Review (Evaluare imagine) ................................................... 287 After Delete (După ştergere) ............................................................. 287 Rotate Tall (Rotire pe înălţime) ......................................................... 287 Slide Show (Prezentare diapozitive) ............................................... 288 Print Set (Setare imprimare) (DPOF) ............................................... 289

xiii


C The Shooting Menu (Meniul fotografiere): Opţiuni fotografiere....................................................................................... 290 Shooting Menu Bank (Arhivă meniu fotografiere) .................... 291 Reset Shooting Menu (Reiniţializare meniu fotografiere).........293 Folder activ............................................................................................... 293 File Naming (Denumire fişier) ........................................................... 296 Slot 2 (Fanta 2) ........................................................................................ 296 Image Quality (Calitate imagine) ..................................................... 296 Image Size (Format imagine)............................................................. 297 Image Area (Zonă imagine) ............................................................... 297 JPEG Compression (Compresie JPEG) ............................................ 297 NEF (RAW) Recording (Înregistrare NEF (RAW)).......................... 297 White Balance (Balans de alb) ........................................................... 297 Set Picture Control (Setare opţiune de control a imaginii).......298 Manage Picture Control (Gestionare opţiune de control a imaginii) ............................. 298 Color Space (Spaţiu de culoare) ....................................................... 298 Active D-Lighting................................................................................... 298 Vignette Control (Control vinietă) ................................................... 299 Long Exp. NR (Reducere zgomot pentru expunere de lungă durată)....... 300 High ISO NR (Reducere zgomot la sensibilitate ISO ridicată).... 300 ISO Sensitivity Settings (Setări de sensibilitate ISO).................. 301 Live View ................................................................................................... 301 Multiple Exposure (Expunere multiplă)......................................... 301 Interval Timer Shooting (Fotografiere cu contor interval)...... 301

A Custom Settings (Setări personalizate) Reglarea fină a setărilor aparatului foto ................................................. 302 B: Custom Setting Bank (Arhivă setări personalizate)............. 304 A: Reset Custom Settings (Reiniţializare setări personalizate) ........................................... 304

a: Focalizare automată................................................................ 305 a1: AF-C Priority Selection (Selectare prioritate AF-C).............. 305 a2: AF-S Priority Selection (Selectare prioritate AF-S)............... 306 a3: Dynamic AF Area (Zonă AF dinamică)..................................... 307 a4: Focus Tracking with Lock-On (Urmărire focalizare cu blocare)................................................. 309 a5: AF Activation (Activare AF).......................................................... 309

xiv


a6: Focus Point Illumination (Iluminare punct focalizare) ...... 310 a7: Focus Point Wrap-Around (Înconjurare punct de focalizare).............................................. 311 a8: AF Point Selection (Selectare punct AF) ................................. 311 a9: AF-ON Button (Buton AF-ON)..................................................... 312 a10: Vertical AF-ON Button (Buton vertical AF-ON) .................. 313

b: Metering/Exposure (Măsurare/Expunere).......................314 b1: ISO Sensitivity Step Value (Valoare treaptă ISO sensibilitate) ............................................ 314 b2: EV Steps for Exposure Cntrl. (Trepte EV pentru control expunere)....................................... 314 b3: EV Steps for Exposure Comp. (Trepte EV pentru comp. expunere) ........................................ 314 b4: Easy Exposure Compensation (Compensare expunere simplă)................................................ 315 b5: Center-Weighted Area (Zonă central evaluativă)............... 316 b6: Fine Tune Optimal Exposure (Reglare fină expunere optimă)................................................. 316

c: Timers/AE Lock (Cronometre/Blocare AE) .......................318 c1: Shutter-Release Button AE-L (Buton eliberare declanşator AE-L) .......................................... 318 c2: Auto Meter-off Delay (Decalaj oprire expunere automată) ........................................ 318 c3: Self-Timer Delay (Decalaj autodeclanşator) .......................... 319 c4: Monitor off Delay (Decalaj oprire monitor) ........................... 319

d: Fotografiere/afişaj....................................................................320 d1: Beep (Semnal sonor) ..................................................................... 320 d2: Shooting Speed (Viteză fotografiere)...................................... 321 d3: Max. Continuous Release (Max. eliberare continuu) ......... 321 d4: File Number Sequence (Secvenţă număr fişier) .................. 322 d5: Control Panel/Viewfinder (Panou de control/vizor) .......... 323 d6: Shooting Info Display (Afişaj info fotografiere)................... 324 d7: LCD Illumination (Iluminare LCD)............................................. 325 d8: Exposure Delay Mode (Mod decalaj expunere) .................. 325

e: Bracketing/Flash (Bracketing/Bliţ)......................................326 e1: Flash Sync Speed (Viteză sincronizare bliţ) ........................... 326 e2: Flash Shutter Speed (Viteză rapidă declanator) .................. 327 e3: Modeling Flash (Bliţ modelare).................................................. 327

xv


e4: Auto Bracketing Set (Setare automată bracketing)............ 328 e5: Bracketing automat (Mod M) ..................................................... 329 e6: Bracketing Order (Ordine bracketing)..................................... 330

f: Controls (Comenzi)................................................................... 331 f1: Buton central selector multiplu.................................................. 331 f2: Multi Selector (Selector multiplu) .............................................. 332 f3: Photo Info/Playback (Informaţii foto/redare)........................ 332 f4: Assign FUNC. Buton (Atribuire buton FUNC.)........................ 333 f5: Assign Preview Button (Atribuire buton previzualizare) ......339 f6: Assign AE-L/AF-L Button (Atribuire buton AE-L/AF-L)..........340 f7: Customize Command Dials (Personalizare selectoare de comandă) .................................. 341 f8: Release Button to Use Dial (Eliberare buton pentru utilizare selector) ............................. 343 f9: No Memory Card? (Niciun card de memorie?)...................... 344 f10: Reverse Indicators (Inversare indicatori)............................... 345

B The Setup Menu (Meniul de setare): Setarea aparatului foto.......346 Format Memory Card (Formatare card de memorie) ............... 347 LCD Brightness (Luminozitate LCD)................................................ 347 Lock Mirror up for Cleaning (Blocare oglindă sus pentru curăţare)....................................... 347 Video Mode (Mod video) .................................................................... 348 HDMI........................................................................................................... 348 World Time (Ora în jurul lumii).......................................................... 349 Language (Limba).................................................................................. 349 Image Comment (Comentariu imagine) ....................................... 350 Auto Image Rotation (Rotire automată imagine) ...................... 351 Voice Memo (Notă vocală) ................................................................. 351 Voice Memo Overwrite (Suprascriere notă vocală) ................... 352 Voice Memo Button (Buton notă vocală)...................................... 352 Audio Output (Ieşire audio) ............................................................... 352 USB.............................................................................................................. 352 Dust off Ref Photo (Foto de referinţă pentru ştergere praf).....353 Battery Info (Info acumulator)........................................................... 355 Wireless Transmitter (Transmiţător fără fir).................................. 356 Image Authentication (Autentificare imagine)........................... 356 Copyright Information (Informaţii privind drepturile de autor) .................................... 357

xvi


Save/Load Settings (Salvare/încărcare setări)............................. 358 GPS.............................................................................................................. 360 Virtual Horizon (Orizont virtual) ....................................................... 360 Non-CPU Lens Data (Date obiectiv Non-CPU) ............................ 360 AF Fine Tune (Ajustare fină AF) ........................................................ 361 Firmware Version (Versiune firmware) .......................................... 362

N Meniul Retouch (Retuşare): Crearea copiilor retuşate..................363 D-Lighting ................................................................................................ 366 Red-Eye Correction (Remediere efect ochi-roşii) ....................... 367 Trim (Decupare fină)............................................................................. 368 Monochrome (Monocrom) ................................................................ 369 Filter Effects (Efecte filtru)................................................................... 370 Color Balance (Balans de culoare) ................................................... 370 Image Overlay (Suprapunere imagine) ......................................... 371 Side-by-Side Comparison (Comparaţie în paralel) .................... 374

O My Menu: Crearea unui meniu personalizat ....................................376 Adăugarea opţiunilor la My Menu........................................................ 376 Ştergerea opţiunilor din My Menu ....................................................... 378 Reordonarea opţiunilor în My Menu ................................................... 379 Afişare setări recente................................................................................. 380

Note tehnice

381

Obiective compatibile ...................................................................................382 Alte accesorii.....................................................................................................387 Îngrijirea aparatului foto...............................................................................395 Stocare............................................................................................................ 395 Curăţare.......................................................................................................... 395 Înlocuirea ecranului de focalizare......................................................... 396 Înlocuirea acumulatorului pentru ceas............................................... 398 Filtrul low-pass............................................................................................. 400

Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii....................403 Localizarea defecţiunilor ..............................................................................407 Mesaje de eroare .............................................................................................414 Anexă...................................................................................................................421 Specificaţii..........................................................................................................431 Index ....................................................................................................................442

xvii


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preîntâmpina deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea dumneavoastră sau a altor persoane, citiţi următoarele precauţii legate de siguranţă în întregime înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le parcurge. Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor listate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă indică avertismentele. Pentru a preîntâmpina

A posibilele accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.

❚❚ AVERTISMENTE A Păstraţi soarele în afara cadrului Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci când fotografiaţi subiecţi pe un fundal luminos. Lumina solară concentrată direct spre aparatul foto atunci când soarele este în cadru sau în apropierea acestuia ar putea provoca un incendiu.

A Nu priviţi direct spre soare prin vizor Vizualizarea soarelui sau a altor surse puternice de lumină prin intermediul vizorului poate provoca deficienţe permanente de vedere.

A Utilizarea controlului dioptriei pentru vizor Atunci când manevraţi controlul dioptriei pentru vizor cu privirea în vizor, trebuie să aveţi grijă să nu vă introduceţi degetul în ochi în mod accidental.

xviii

A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni În caz că observaţi fum sau un miros neobişnuit ce provine din aparat sau din adaptorul CA (disponibil separat), deconectaţi adaptorul CA şi înlăturaţi acumulatorul imediat, având grijă să evitaţi arsurile. Continuarea utilizării ar putea cauza accidentarea. După înlăturarea acumulatorului, duceţi echipamentul la un service autorizat Nikon pentru inspecţie.

A Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale produsului ar putea cauza accidentarea. În cazul unei defecţiuni, produsul ar trebui reparat doar de către un tehnician calificat. În caz că produsul s-ar sparge ca urmare a unei căzături sau unui alt accident, îndepărtaţi acumulatorul şi/sau adaptorul CA şi apoi prezentaţi produsul unui service autorizat Nikon pentru inspecţie.


A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamentul electronic în prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece aceasta ar putea provoca explozii sau incendii.

A Păstraţi la distanţă de copii În cazul nerespectării acestei precauţii pot apărea accidentări.

A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil ar putea provoca strangularea.

A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci când manevraţi acumulatorii Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de următoarele precauţii atunci când manevraţi acumulatorii utilizaţi în cazul acestui produs: • Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru a fi utilizaţi pentru acest echipament electronic. • Utilizaţi doar acumulatori cu litiu CR1616 pentru a înlocui acumulatorul ceasului. Utilizarea altui tip de acumulatori ar putea provoca o explozie. Aruncaţi acumulatorii folosiţi conform indicaţiilor. • Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi acumulatorul.

• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de înlocuirea acumulatorului. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul cu susul în jos sau invers. • Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă. • Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă. • Înlocuiţi capacul terminalului atunci când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi sau stocaţi acumulatorul la un loc cu obiecte metalice precum coliere sau agrafe. • Acumulatorii sunt predispuşi la scurgeri atunci când sunt descărcaţi complet. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul atunci când este descărcat. • Atunci când acumulatorii nu sunt utilizaţi, ataşaţi capacul terminalului şi stocaţi într-un loc răcoros, uscat. • Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare sau atunci când produsul a fost alimentat prin intermediul acumulatorilor o perioadă îndelungată de timp. Înainte de scoaterea acumulatorului, opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească. • Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi modificări la nivelul acumulatorilor, precum decolorare sau deformare.

xix


A Ţineţi cont de precauţiile •

xx

corespunzătoare atunci când manevraţi încărcătorul rapid Păstraţi uscat. În cazul nerespect[rii acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful de pe sau din jurul componentelor metalice ale ştecărului poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea provoca aprinderea. În timpul furtunilor cu descărcări electrice, nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcător. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi tragerea şi nu îndoiţi cablul de alimentare. Nu poziţionaţi aparatul foto în preajma obiectelor grele şi nu îl expuneţi la căldură sau flăcări. În caz că izolaţia este afectată sau firele sunt expuse, prezentaţi cablul de alimentare la un service autorizat Nikon pentru inspecţie. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi adaptoare pentru călătorie sau adaptoare concepute pentru a converti de o tensiune la alta sau prin intermediul dispozitivelor de inversare CC la CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale produsului, supraîncălzirea acestuia sau incendii.

A Utilizaţi cablurile adecvate Atunci când conectaţi cablurile la mufele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri furnizate sau comercializate de Nikon cu scopul respectării reglementărilor produsului.

A CD-ROM-uri CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale nu ar trebui redate pe echipament pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un dispozitiv de redare a CD-urilor audio ar putea provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului.

A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi un bliţ. • Utilizarea dispozitivelor opţionale de bliţ în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte ar putea provoca arsuri. • Utilizarea dispozitivelor opţionale de bliţ aproape de ochii subiectului ar putea provoca deficienţe temporare ale vederii. O atenţie specială trebuie acordată atunci când sunt fotografiaţi copii, când bliţul nu ar trebui să stea mai aproape de un metru (39 in.) de subiect.

A Evitaţi contactul cu cristale lichide În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii sau gura.


Note • Nicio parte din manualele incluse în • Nikon nu este responsabil pentru nicio pachetul acestui produs nu poate fi defecţiune rezultată din utilizarea reprodusă, transmisă mai departe, acestui produs. transcrisă, stocată pe un sistem detaşabil • Am depus toate eforturile pentru a ne sau tradusă într-o altă limbă în nicio asigura că informaţiile cuprinse în aceste formă, în nicio circumstanţă, fără manuale sunt corecte şi complete şi am aprobarea prealabilă scrisă a Nikon. fi recunoscători dacă aţi semnala erorile • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica sau omisiunile reprezentantului Nikon oricând specificaţiile hardware şi software din zona dumneavoastră (adresa este descrise în aceste manuale fără vreun furnizată separat). avertisment prealabil. Note pentru clienţii din S.U.A. Declaraţia privind interferenţele de frecvenţă radio ale Federal Communications Commission (FCC) (Comisiei federale de comunicaţii) Acest echipament a fost testat şi declarat conform cu standardele unui dispozitiv digital din clasa B, conform Părţii 15 a D3X regulilor FCC. Aceste limitări sunt concepute pentru a oferi un nivel rezonabil PRECAUŢII de protecţie împotriva interferenţelor Modificări periculoase într-un cadru rezidenţial. FCC cere ca utilizatorul să fie informat Acest echipament generează, utilizează şi cu privire la faptul că orice schimbări poate radia energie pe frecvenţe radio şi sau modificări efectuate în cazul acestui poate provoca interferenţe periculoase dispozitiv care nu sunt aprobate explicit pentru comunicaţiile radio dacă nu este de către Nikon Corporation ar putea instalat şi utilizat conform instrucţiunilor. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că anula dreptul utilizatorului de a utiliza echipamentul. nu vor apărea interferenţe într-un anumit context. Dacă acest echipament provoacă Cabluri interfaţă Utilizaţi cablurile de interfaţă comercializate interferenţe care afectează recepţia radio sau TV, ce pot fi identificate prin oprirea şi sau furnizate de Nikon pentru echipamentul dumneavoastră. Utilizarea altor cabluri de pornirea aparatului, utilizatorul este interfaţă ar putea încălca restricţiile Clasei B, încurajat să încerce să remedieze Partea 15 a regulilor FCC. interferenţele prin intermediul uneia sau mai multor măsuri dintre următoarele: Notă pentru clienţii din California • Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de AVERTISMENT: Manevrarea cablului acestui recepţie. produs vă poate expune la plumb, • Măriţi distanţa dintre echipament şi o substanţă chimică clasificată în California receptor. în rândul celor ce pot provoca defecte din • Conectaţi echipamentul la o priză de naştere sau alte afecţiuni congenitale. pe un alt circuit decât cel la care este Spălaţi-vă pe mâini după manevrare. conectat receptorul. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, • Consultaţi dealerul sau un tehnician Melville, New York 11747-3064, U.S.A. experimentat radio/TV pentru asistenţă. Tel.: 631-547-4200

xxi


Note pentru clienţii din Canada PRECAUŢII Acest aparat digital din Clasa B este conform cu standardul canadian ICES-003.

ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat.

Acest simbol de pe acumulator indică faptul că acumulatorul trebuie colectat separat.

Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Acest produs trebuie colectat separat la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toţi acumulatorii, marcaţi cu acest simbol sau nu, sunt concepuţi pentru a fi colectaţi separat la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor. Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor de imagine personale. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de transferarea acestuia către o altă persoană, ştergeţi toate datele utilizând un software de ştergere disponibil pe piaţă sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l complet cu imagini ce nu conţin informaţii personale (de exemplu fotografii cu cerul liber). Asiguraţi-vă că înlocuiţi, de asemenea, orice fotografii selectate pentru modul manual presetat. Trebuie să aveţi grijă pentru a evita accidentarea atunci când dispozitivele de stocare a datelor sunt distruse fizic.

xxii


Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege. • Elementele a căror copiere sau reproducere este • Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri interzisă prin lege Guvernul a emis precauţii referitoare Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote la copierea şi reproducerea elementelor de hârtie, monede, elemente de siguranţă, de siguranţă emise de companii private obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice municipale, nici măcar dacă acele copii etc.), permise pentru navetişti sau sau reproduceri sunt ştampilate ca cupoane cu excepţia cazurilor în care „Mostre”. este necesar un număr minim de copii pentru a fi utilizate în scop de afaceri Copierea sau reproducerea bancnotelor, de către o companie. De asemenea, monedelor sau elementelor de securitate nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele aflate în circulaţie într-un alt stat este emise de guvern, atestate emise de interzisă. agenţii publice şi grupuri private, carduri În lipsa unui acord prealabil al guvernului, de identificare şi tichete precum permise copierea sau reproducerea unor timbre şi bonuri de masă. poştale sau cărţi poştale neutilizate emise • Respectaţi notele referitoare la copyright de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de creaţii Copierea sau reproducerea timbrelor precum cărţile, muzica, picturile, gravuri guvernamentale sau a altor documente în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii oficiale stipulate prin lege este interzisă. este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de a încălca legile referitoare la copyright. Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile marca Nikon (inclusiv încărcătorii pentru acumulatori, acumulatorii, adaptoarele CA şi accesoriile bliţ) atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi verificate în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestor circuite electronice. Utilizarea altor accesorii electronice decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi ar putea anula garanţia dumneavoastră Nikon. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisuri sau scurgeri. Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi dealerul autorizat Nikon.

xxiii


A

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui produs.

A Învăţare continuă Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi următorul URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/

xxiv


XIntroducere

X

Acest capitol acoperă informaţiile de care aveţi nevoie înainte de a utiliza acest aparat foto, incluzând aici componentele aparatului foto.

Vedere generală.................................................................... pag. 2 Familiarizarea cu aparatul foto .......................................... pag. 3 Corpul aparatului foto .......................................................................... pag. 3 Panoul de control superior ................................................................. pag. 8 Panoul de control inferior ................................................................. pag. 10 Afişaj vizor............................................................................................... pag. 12 Afişajul cu informaţii despre fotografiere.................................... pag. 14 Selectoarele de comandă.................................................................. pag. 16

Ghid de pornire rapidă ...................................................... pag. 23

1


Vedere generală X

Vă mulţumim pentru achiziţia unui aparat foto digital Nikon reflexie unică (SLR). Asiguraţi-vă că aţi citit în amănunt toate instrucţiunile pentru a obţine cât mai mult de la aparatul foto şi păstraţi-le la îndemâna tuturor celor care vor utiliza produsul.

D Utilizaţi doar accesorii marca Nikon Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră digital Nikon sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ACCESORIILOR ALTELE DECÂT NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL DUMNEAVOASTRĂ NIKON ŞI AR PUTEA VICIA GARANŢIA DUMNEAVOASTRĂ NIKON. D Repararea aparatului foto şi a accesoriilor Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită reparaţii periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant service autorizat Nikon la fiecare doi ani, iar o reparaţie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Inspecţia frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile opţionale de bliţ, ar trebui incluse în pachetul de inspecţie sau service. 2


Familiarizarea cu aparatul foto Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar fi util să puneţi un semn de carte în dreptul acestei secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul acestui manual.

X

Corpul aparatului foto

1 Buton D (bracketing) ................ 131, 135, 328 2 Eliberare selector moduri deblocare...........................................87 3 Eliberare selector moduri ............87 4 Buclă pentru curea aparat foto.... 5 5 Buton M (mod bliţ) ...................... 196 6 Buton F (command lock) (blocare comandă) .............123, 124 7 Marcaj plan focal (E) ...................84 8 Selector măsurare ....................... 111 9 Selector măsurare buton blocare ............................... 111 10 Comutator alimentare ..................48

11 Buton eliberare declanşator ................................55, 56 12 Buton E (compensare expunere) ...................................... 128 13 Buclă pentru curea aparat foto........................................... 5 14 Buton I (mod expunere) .... 113 Buton Q (format) (formatare) .......................................45 15 Panou superior de control............. 8 16 Mâner reglare dioptru...................47 17 Cuplă accesorii....................... 22, 201 (pentru unitate opţională de bliţ) 18 Capac cuplă accesorii ..........................22, 201, 405

3


Corpul aparatului foto (Continuare) X

1 Oglindă............................90, 102, 400 2 Luminator autodeclanşator ..... 101 3 Capac terminal sincronizare bliţ............................ 201 4 Terminal acţionare de la distanţă cu zece pini capac.......................................221, 392 5 Terminal sincronizare bliţ ......... 201 6 Acţionare la distanţă cu zece pini terminal .........221, 392 7 Capac conector USB ..........258, 264 8 Buton eliberare obiectiv ..............38 9 Acoperire conector ............274, 276

4

10 Conector USB .......................258, 264 11 Conector DC-IN pentru adaptor CA opţional EH-6......... 387 12 Ieşire audio/video (A/V) conector.......................................... 274 13 Conector HDMI............................. 276 14 Selector mod focalizare.........74, 83 15 Zăvor capac acumulator ..............34 16 Capac cameră acumulator...........34 17 Comandă cuplare dispozitiv măsurare ......................................... 433 18 Capac corp ..................................... 391


X

1 Previzualizare profunzimea 6 câmpului buton ..................113, 339 2 Selector de subcomandă.............16 3 Buton Fn .........................64, 199, 333 7 8 4 Selector subcomandă pentru fotografiere verticală.....................16 9 5 Buton eliberare declanşator 10 pentru fotografiere verticală ......54

Blocare buton eliberare declanşator fotografiere verticală..............................................54 Contacte CPU Index montare .................................37 Montare obiectiv.............................84 Montură trepied

❚❚ Ataşarea curelei pentru aparat foto Ataşaţi cureaua pentru aparat foto prin cele două bucle situate pe corpul aparatului foto conform ilustraţiei de mai jos.

5


Corpul aparatului foto (Continuare) X

1 Suport vizor pentru ochi..............47 2 Comandă declanşator suport pentru ochi .......................................47 3 Buton O (ştergere)................ 58, 245 Buton Q (formatare) ...................45 4 Buton K (redare).................. 57, 226 5 Monitor ............................. 57, 90, 226 6 Buton G (meniu) .............. 26, 277 7 Buton N (mărire miniatură/redare ) ..............242, 243 8 Buton L (protejare) ................. 244 Buton ? (asistenţă) ..........................31 Buton R (informaţii) .....................14

9 Buton J (OK)....................................28 10 Difuzor ............................................. 254 11 Panou de control posterior................................... 10, 323 12 Buton ISO (sensibilitate ISO) .... 104 Buton reiniţializare cu două butoane........................................... 204 13 Buton QUAL (calitate/format imagine) ......................................67, 71 14 Buton WB (balans de alb) ........................... 141, 146, 147 Buton reiniţializare cu două butoane ............................... 204 15 Microfon.......................................... 248

D Difuzorul şi microfonul Nu apropiaţi dispozitive magnetice, precum carduri microdrive, de difuzorul încorporat sau de microfon. 6


X

1 2 3 4 5 6 7 8

Vizor.....................................................47 A (blocare AE/AF) ......... 80, 81, 340 Buton B (AF pornit) ..........75, 94 Selector de comandă principal .............................................16 Selector multiplu ............................28 Blocare selector focalizare...........78 Lampă accesare card memorie............................43, 56 Acoperire fantă card de memorie ............................... 42, 44

9 Buton eliberare capac fantă card (sub capac)...................42 10 Buton B (AF pornit) pentru fotografiere verticală ... 313 11 Buton H (microfon)...................... 249 12 Selector mod zonă AF...................76 13 Selector principal de comandă pentru fotografiere verticală .....................16

7


Panoul de control superior X

1 2 3

11 12

4 5 6 7 8 9 10

1 Viteză declanşator ..............116, 120 Compensare expunere valoare............................................. 128 Număr de fotografii în secvenţa de bracketing expunere şi bliţ............................. 131 Număr de fotografii în secvenţă bracketing WB ........... 135 Intervale numerice pentru fotografiere cu contor interval ............................................ 214 Distanţă focală (obiective non-CPU) ................... 220 Sensibilitate ISO ........................... 104 2 Pictogramă blocare viteză declanşator .................................... 123 3 Indicator program flexibil......... 115 4 Mod expunere .............................. 112 5 Mod bliţ........................................... 194 6 Arhivă meniu fotografiere ........ 291 7 Arhivă setări personalizate....... 304 8 Indicator card memorie (fanta 1) .......................................42, 45

8

13 14 15

9 Indicator card memorie (fanta 2) .......................................42, 45 10 Număr de expuneri rămase ................................................49 Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea completă a memoriei intermediare .............88 Indicator mod captură ............... 256 11 Indicator treaptă diafragmă ...............................119, 385 12 Diafragmă (valoare f ) ........118, 120 Diafragmă (număr de trepte) .....................................119, 385 Indicator expunere şi unitate de bracketing................. 132 Treaptă pentru bracketing WB............................... 136 Număr de fotografii per interval............................................. 214 Diafragmă maximă (obiective non-CPU) ................... 220 Indicator mod PC ......................... 259


21 22

16 17

23 24 25 26

18 19 SHOOT CUSTOM

20

13 Indicator acumulator.....................48 14 Contor cadre.....................................49 Presetare balans alb indicator înregistrare.................. 151 Număr obiectiv manual ............ 220 15 „K” (apare atunci când memoria rămâne se păstrează peste 1000 de expuneri) ..........................49 16 Indicator blocare FV.................... 199 17 Indicator sincronizare bliţ......... 326 18 Indicator acumulator ceas .... 41, 398 19 Indicator conectare GPS............ 223 20 Indicator mod focalizare ..............74 21 Indicator contor interval ........... 214 22 Expunere multiplă indicator ..... 208 23 Pictogramă blocare diafragmă ....................................... 124

X

27 28 29

24 Indicator comentariu imagine ........................................... 350 25 Indicator „Semnal sonor”.......... 320 26 Indicator compensare expunere......................................... 128 27 Bracketing şi bliţ expunere indicator.......................................... 131 28 Bracketing balans de alb indicator.......................................... 135 29 Expunere analog electronică afişaj .......................... 122 Compensare expunere .............. 128 Indicator progres bracketing expunere şi bliţ ............................. 131 Indicator progres bracketing WB............................... 135 Indicator conectare PC .............. 259 Indicator înclinare........................ 335

9


Panoul de control inferior X

1 2 3

8

9

4

10 11

5

12

6 7

A Luminatoare LCD Păstrarea comutatorului în dreptul poziţiei D activează măsurarea expunerii şi iluminarea de fundal a panoului de control (Luminatoare LCD), permiţând citirea pe întuneric. După eliberarea comutatorului de alimentare, luminatoarele vor rămâne aprinse pentru şase secunde (la setări implicite) în timp ce funcţiile de măsurare a expunerii sunt active sau declanşatorul este eliberat sau comutatorul de pornire este rotit din nou în poziţia D. 10

Comutator alimentare


1 Calitate imagine 6 „K” (apare atunci când rămâne (Imagini JPEG)..................................67 memorie pentru mai mult de 1000 de expuneri)...........................49 2 Indicator „Rămas” ...........................49 Temperatură culoare 3 Format imagine...............................71 indicator.......................................... 147 4 Indicator sensibilitate ISO......... 104 7 Indicatori fantă card memorie ...72 Sensibilitate ISO automată Calitate imagine ..............................67 indicator.......................................... 106 5 Sensibilitate ISO ........................... 104 8 Bracketing balans de alb indicator.......................................... 135 Sensibilitate ISO (creştere ridicată/scăzută) ....... 105 9 Înregistrare notă vocală indicator (mod fotografiere) .... 249 Număr de expuneri rămase ........49 Durata notei vocale .................... 251 10 Stare notă vocală indicator.................................251, 252 Reglaj fin balans de alb ............. 146 Presetare balans alb număr ..... 158 11 Înregistrare notă Temperatură culoare .................. 147 vocală mod..................................... 249 Indicator mod PC......................... 259 12 Balans de alb ................................. 140 Indicator reglaj fin balans de alb ................................. 146

X

11


Afişaj vizor 3

2

1

X

21

22 23

4

5 6

17

7 8

18

9

10 11

19

12

13

14

15

16

20

1 Cerc de referinţă de 12-mm. 7 Mod expunere .............................. 112 pentru măsurare central8 Pictogramă blocare viteză evaluativă ....................................... 110 declanşator .................................... 123 2 Secvenţe bracketing 9 Viteză declanşator ..............116, 120 zonă AF........................................47, 92 10 Pictogramă blocare 3 Puncte focalizare .................. 78, 311 diafragmă ....................................... 124 Destinaţii măsurare 11 Diafragmă (valoare f ) ........118, 120 punctuală ....................................... 110 Diafragmă 4 Indicator focalizare .................55, 84 (număr de trepte) ..............119, 385 5 Măsurare ......................................... 110 6 Blocare expunere automată (AE) ............................... 125

12


12 Indicator sensibilitate ISO......... 104 Sensibilitate ISO automată indicator.......................................... 106 13 Sensibilitate ISO ........................... 104 14 Contor cadre.....................................49 Număr de expuneri rămase ........49 Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea completă a memoriei intermediare.............88 Presetare balans alb indicator înregistrare.................. 151 Compensare expunere valoare............................................. 128 Indicator mod PC......................... 259 15 „K” (apare atunci când rămâne suficientă memorie pentru mai mult de 1000 de expuneri)..........49

16 17 18 19 20 21

22 23

Indicator bliţ pregătit * ............... 199 Indicator blocare FV.................... 199 Indicator sincronizare bliţ ......... 326 Indicator treaptă diafragmă ...............................119, 385 Indicator acumulator.....................48 Expunere analog electronică afişaj .......................... 122 Afişaj compensare expunere ........................................ 128 Indicator înclinare........................ 335 Indicator compensare expunere......................................... 128 Indicator bracketing expunere şi bliţ ............................. 131

X

* Afişat atunci când este ataşată o unitate opţională de bliţ (pag. 187). Indicatorul de bliţ pregătit se aprinde atunci când bliţul este încărcat.

D Acumulator lipsă Atunci când acumulatorul este epuizat total sau nu este introdus niciun acumulator, afişajul de pe vizor va scădea ca intensitate. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal atunci când este introdus un acumulator încărcat complet. D Afişajul panoului de control şi al vizorului Strălucirea afişajului panoului de control, respectiv al vizorului, variază în funcţie de temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor ar putea scădea în condiţii de frig. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. 13


Afişajul cu informaţii despre fotografiere X

Informaţia despre fotografiere, inclusiv viteza Buton declanşatorului, diafragma, numărul de R expuneri rămase şi modul zonă AF sunt afişate pe monitor atunci când este apăsat butonul R. Pentru a elimina informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi din nou butonul R sau apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. La setări implicite, monitorul se va opri în mod automat dacă nu este efectuată nicio operaţiune timp de aproximativ 20 de secunde. 1 23

4

56

8

16

9 10

15 14

11

13 12 17 18

19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

38 37 36

35

A

7

34

33

32 31

Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea duratei pentru care rămâne pornit monitorul, consultaţi Setarea personalizată c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), pag. 319). Pentru informaţii referitoare la modificarea culorii literelor de pe afişajul informaţiei de fotografiere, consultaţi Setarea personalizată d6 ([Shooting info display] (Afişaj informaţii fotografiere), pag. 324).

14


1 Mod expunere .............................. 112 2 Indicator program flexibil......... 115 3 Pictogramă blocare viteză declanşator .................................... 123 4 Viteză declanşator ..............116, 120 Compensare expunere valoare............................................. 128 Numărul de fotografii din secvenţa de bracketing expunere şi bliţ ............................ 131 Numărul de fotografii din secvenţa de bracketing WB ..... 135 Distanţă focală (obiective non-CPU) ................... 220 5 Indicator expunere multiplă.... 208 6 Pictogramă blocare diafragmă ....................................... 124 7 Diafragmă (valoare f ) ........118, 120 Diafragmă (număr de trepte) ..............119, 385 Indicator expunere şi pas de bracketing................................ 132 Treaptă pentru bracketing WB .............................. 136 Diafragmă maximă (obiective non-CPU) ................... 220 8 Indicator treaptă diafragmă ...............................119, 385 9 Număr de expuneri rămase ........49 10 „K” (apare atunci când memoria rămase se păstrează peste 1000 de expuneri) ..........................49 11 Contor cadre.....................................49 Număr obiectiv manual ............ 220 12 Indicator card memorie (fanta 2) .......................................42, 45 13 Indicator card memorie (fanta 1) .......................................42, 45 14 Arhivă setări personalizate....... 304 15 Arhivă meniu fotografiere ........ 291

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

35

36 37 38

Indicator sincronizare bliţ ......... 326 Mod bliţ........................................... 194 Indicator acumulator ceas.... 41, 398 Indicator blocare FV.................... 199 Indicator contor interval ........... 214 Indicator comentariu imagine ........................................... 350 Informaţii drepturi de autor indicator .............................. 357 Indicator „Semnal sonor”.......... 320 Indicator compensare expunere......................................... 128 Indicator acumulator.....................48 Indicator expunere şi bracketing bliţ............................... 131 Indicator bracketing WB............ 135 Indicator mod focalizare ..............74 Indicator atenuare zgomot pentru expunere lungă.............. 300 Indicator spaţiu culoare............. 183 Indicator Picture Control........... 165 Indicator Active D-Lighting...... 181 Indicator atenuare zgomot la sensibilitate ISO ridicată ....... 300 Control vinietă .............................. 299 Indicator mod eliberare (cadru unic/continuu) ...................86 Viteză continuă de fotografiere .................................... 321 Indicator zonă automată AF .......77 Indicator punct focalizare............78 Indicator mod zonă AF .................77 Indicator urmărire 3D.......... 77, 308 Alegeţi o zonă de imagine...........61 Indicator conectare GPS............ 223 Afişaj analog electronic expunere......................................... 122

X

15


Selectoarele de comandă Selectorul principal şi cel de subcomandă sunt utilizate fie individual, fie în combinaţie cu alte comenzi pentru a regla o varietate de setări.

X Buton Fn

Selector de subcomandă Buton BKT Buton E Buton M Buton I

Selector principal de comandă

Buton F

Buton ISO

16

Buton QUAL

Buton WB


❚❚ Calitate şi format imagine Apăsaţi butonul Fn sau QUAL şi rotiţi selectoarele de comandă. Alegeţi o zonă de imagine (pag. 64)*

X

+ Buton Fn

Selector principal de comandă

Afişaj informaţii fotografiere

* Zona formatului de imagine DX este selectată automat atunci când este montat un obiectiv DX. Setare calitate imagine (pag. 67)

+ Buton QUAL

Selector principal de comandă

Panou de control posterior

Alegeţi un format imagine (pag. 71)

+ Buton QUAL

Selector de subcomandă

Panou de control posterior

❚❚ Sensibilitate ISO Apăsaţi butonul ISO şi rotiţi selectorul principal de comandă. Setare sensibilitate ISO (pag. 104)

+ Buton ISO

Selector principal de comandă

Panou de control posterior

17


❚❚ Expunere Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege modul de expunere.

X

Alegeţi modul de expunere (pag. 113)

+ Buton I

Selector principal de comandă

Panou de control superior

Utilizaţi selectoarele de moduri pentru a regla expunerea. Alegeţi o combinaţie de diafragmă şi viteză declanşator (mod expunere e; pag. 115)

Alegeţi o viteză a declanşatorului (mod expunere f sau h; pag. 116, 121)

+ SHOOT CUSTOM

SHOOT CUSTOM

Panou de control superior

SHOOT CUSTOM

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ SHOOT CUSTOM

Mod expunere g sau h

18

Selector principal de comandă

+ Mod expunere f sau h

Alegeţi o diafragmă (mod expunere g sau h; pag. 118, 121)

SHOOT CUSTOM

Mod expunere e

SHOOT CUSTOM

Selector de subcomandă

Panou de control superior


Setaţi compensarea expunerii (pag. 128)

+ X Buton E

Blocare viteză declanşator (mod expunere f sau h; pag. 123)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ SHOOT CUSTOM

Buton F

Blocare diafragmă (mod expunere g sau h; pag. 124)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ SHOOT CUSTOM

Buton F

Selector de subcomandă

Panou de control superior

19


X

Activare sau anulare bracketing/ selectare număr de fotografii din secvenţa de bracketing (pag. 131, 134)

+ Buton D

Selectaţi pasul de bracketing expunere (pag. 132)

Selector principal de comandă

Panou de control superior

+ Buton D

Selector de subcomandă

Panou de control superior

❚❚ Balans de alb Apăsaţi butonul WB şi rotiţi selectoarele de comandă. Alegeţi o setare a balansului de alb (pag. 141)

+ Buton WB

Selector principal de comandă

Efectuaţi un reglaj fin al balansului de alb (pag. 146), setaţi temperatura Buton WB Selector de culoare subcomandă (pag. 147) sau alegeţi o presetare a balansului de alb (pag. 158)

Panou de control posterior

+

20

Panou de control posterior


❚❚ Setări bliţ Apăsaţi butonul M şi rotiţi selectorul principal de comandă. Alegeţi modul bliţ (pag. 196)

X

+ Buton M

Selector principal de comandă

Panou de control superior

A Butonul Fn În funcţie de opţiunea selectată pentru Setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. Button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 333), butonul Fn şi selectoarele de comandă pot fi utilizate pentru a selecta FX, DX sau zone de imagine 5 : 4, pentru a comuta între zonele de imagine FX i DX, pentru a selecta viteza declanatorului i diafragma în trepte de câte 1 EV, pentru a alege date specificate în prealabil pentru obiective non-CPU, pentru a selecta punctul de focalizare, pentru a selecta numărul de puncte de focalizare pentru focalizarea automată cu zonă dinamică. A Previzualizare profunzime câmp şi butoane AE-L/AF-L În funcţie de opţiunile selectate pentru setarea personalizată f5 ([Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare), pag. 339) şi f6 ([Assign AE-L/ AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 340), butoanele de previzualizare a profunzimii câmpului şi AE-L/AF-L pot fi utilizate cu selectoarele de comandă pentru a îndeplini aceleaşi funcţii ca şi butonul Fn. 21


Capac cuplă accesorii BS-2 X

Capacul pentru cupla de accesorii BS-2 furnizat poate fi utilizat pentru a proteja cupla de accesorii sau pentru a împiedica apariţia luminii reflectate de piesele din metal ale cuplei pentru accesorii în fotografii. BS-2 se montează pe cupla de accesorii aşa cum este indicat în dreapta. Pentru a înlătura capacul cuplei de accesorii, ţineţi-l apăsat cu degetul mare şi culisaţi conform ilustraţiei din dreapta în timp ce ţineţi ferm aparatul foto.

22


Ghid de pornire rapidă Urmaţi aceşti paşi pentru o pornire rapidă a D3X.

1

Încărcaţi acumulatorul (pag. 32).

2

Introduceţi acumulatorul (pag. 34).

3

Ataşaţi un obiectiv (pag. 37).

X

Index montare

4

Introduceţi un card de memorie (pag. 42). Înapoi

5

Porniţi aparatul foto (pag. 48). Pentru informaţii despre alegerea unei limbi şi setarea datei şi orei, consultaţi pagina 39. Consultaţi pagina 47 pentru informaţii referitoare la reglarea focalizării prin vizor.

23


6

Verificaţi setările aparatului foto (pag. 48, 51). Nivel acumulator

Mod expunere

X

Format imagine

Balans de alb

SHOOT CUSTOM

Numărul de expuneri rămase

Contor cadru

Panou de control superior

7

Sensibilitate ISO

Calitatea imaginii

Panou de control posterior

Selectaţi focalizarea automată cu un singur servomecanism (pag. 53, 74). Rotiţi selectorul modului de focalizare în dreptul S (focalizare automată cu un singur servomecanism).

8

Focalizaţi şi fotografiaţi (pag. 55, 56). Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare al declanşatorului pentru a focaliza, apoi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a fotografia.

9

Indicator focalizare

Vizualizaţi fotografia (pag. 57).

Buton K

10

Ştergeţi fotografiile nedorite (pag. 58). Apăsaţi O de două ori pentru a şterge fotografia curentă.

24

Buton O


sTutoriat s Această secţiune descrie modul în care puteţi utiliza meniurile aparatului foto, cum să pregătiţi aparatul foto pentru utilizare şi cum să efectuaţi şi să redaţi primele dumneavoastră fotografii.

Meniurile aparatului foto .................................................. pag. 26 Utilizarea meniurilor aparatului foto............................................. pag. 28 Ajutor........................................................................................................ pag. 31

Primii paşi............................................................................. pag. 32 Încărcaţi acumulatorul ....................................................................... pag. 32 Introduceţi acumulatorul .................................................................. pag. 34 Montarea unui obiectiv...................................................................... pag. 37 Setare de bază ....................................................................................... pag. 39 Introducerea unui card de memorie ............................................. pag. 42 Formatare carduri de memorie ....................................................... pag. 45 Reglare focalizare prin vizor ............................................................. pag. 47

Fotografiere de bază şi redare .......................................... pag. 48 Porniţi aparatul foto. ........................................................................... pag. 48 Reglarea setărilor aparatului foto................................................... pag. 51 Pregătiţi aparatul foto......................................................................... pag. 54 Focalizaţi şi fotografiaţi ...................................................................... pag. 55 Vizualizarea fotografiilor.................................................................... pag. 57 Ştergerea fotografiilor nedorite ...................................................... pag. 58

25


Meniurile aparatului foto

s

Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate din cadrul meniurilor aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.

Buton G

File Cursorul indică poziţia în meniul Alegeţi între meniurile redare, curent. fotografiere, setări personalizate, setare, retuşare şi My Menus (Meniurile mele) (consultaţi pagina următoare).

Setările curente sunt indicate prin pictograme. Q Dacă este afişată pictograma „Q”, funcţia de asistenţă pentru imaginea actuală poate fi afişată prin apăsarea butonului L (Q) (pag. 31).

26

Opţiuni meniu Opţiuni în meniul curent.


❚❚ Meniuri Sunt disponibile următoarele meniuri: Meniu D Playback (Redare)

Descriere Reglare setări redare şi gestionare fotografii (pag. 278).

Shooting Reglare setări fotografiere (pag. 290). (Fotografiere) Custom Settings A Personalizare setări aparat foto (pag. 302). (Setări personalizate) Formatare carduri de memorie şi efectuare B Setup (Setări) setări de bază ale aparatului foto (pag. 346). Creare copii retuşate ale fotografiilor existente N Retouch (Retuare) (pag. 363). Creare meniu de opţiuni personalizate (pag. 376). Dacă doriţi, poate fi afişat un meniu O My Menu cu setările utilizate recent în locul [My Menu] (Meniul meu) (pag. 380). C

s

27


Utilizarea meniurilor aparatului foto ❚❚ Comenzi meniu Selectorul multiplu şi butonul J sunt utilizate pentru a naviga prin meniuri.

s

Mutare cursor în sus

Selectare obiect evidenţiat Selectare obiect evidenţiat sau afişare submeniu

Anulare şi întoarcere la meniul precedent

Buton J Selectare obiect evidenţiat

Mutare cursor în jos

❚❚ Navigarea prin meniuri Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.

1

Afişarea meniurilor. Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.

2

Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent. Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru meniul curent.

28

Buton G


3

Selectaţi un meniu. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.

s

4

Poziţionaţi cursorul în meniul selectat. Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul selectat.

5

Evidenţiaţi un element din meniu. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din meniu.

6

Opţiuni afişare. Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul selectat din meniu.

7

Evidenţiaţi o opţiune. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.

29


8

Selectaţi obiectul evidenţiat. Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat. Pentru a ieşi fără a efectua o selecţie, apăsaţi butonul G.

s

Buton J

Reţineţi aspectele următoare: • Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în momentul de faţă. • În timpul apăsării 2 sau a centrului selectorului multiplu ce are în general acelaşi efect ca şi apăsarea J, există unele cazuri în care selecţia poate fi efectuată doar prin apăsarea J. • Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului (pag. 56).

30


Ajutor Dacă este afişată o pictogramă Q în colţul din stânga jos al monitorului, funcţia de asistenţă poate fi afişată prin apăsarea butonului L (Q). Atunci când este apăsat butonul va fi afişată descrierea opţiunii sau meniului selectat în momentul de faţă. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula afişajul.

s

Buton L

31


Primii paşi Încărcaţi acumulatorul s

D3X este alimentat de un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a (inclus). Acumulatorul EN-EL4a nu este încărcat complet la livrare. Pentru a maximiza durata de fotografiere, încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul rapid MH-22 înainte de utilizare. Pentru încărcarea completă, de la zero, a acumulatorului, sunt necesare aproximativ două ore şi douăzeci şi cinci de minute.

1

Introduceţi încărcătorul în priză. Introduceţi mufa adaptorului CA în încărcător şi introduceţi cablul de alimentare în priză. Toate luminatoarele vor rămâne stinse.

2

Înlăturaţi acoperirea terminalelor. Înlăturaţi acoperirea terminalelor acumulatorului.

3

Îndepărtaţi protecţia contactului. Îndepărtaţi protecţia contactului camerelor acumulatorului încărcătorului rapid.

32


4

Încărcaţi acumulatorul. Luminatoare cameră

Contacte

Luminatoare încărcare (verde)

s

Ghidaj

Introduceţi acumulatorul (mai întâi terminalele), aliniind capătul acumulatorului cu ghidajul şi apoi glisând acumulatorul în direcţia indicată până când face clic. Luminatorul de cameră şi luminatoarele de încărcare vor clipi în timp ce se încarcă acumulatorul: Stare încărcare Mai puţin de 50% din capacitatea maximă 50–80% din capacitatea maximă Mai mult de 80%, dar mai puţin de 100% din capacitatea maximă 100% din capacitatea maximă

Luminatoare încărcare 80% 100%

Lampă cameră

50%

H (clipeşte)

H (clipeşte)

I (oprit)

I (oprit)

H (clipeşte)

K (străluceşte)

H (clipeşte)

I (oprit)

H (clipeşte)

K (străluceşte) K (străluceşte) H (clipeşte)

K (străluceşte)

I (oprit)

I (oprit)

I (oprit)

Încărcarea este finalizată atunci când lampa de cameră nu mai clipeşte, iar lampa de încărcare se stinge. Pentru încărcarea completă a acumulatorului golit, sunt necesare aproximativ două ore şi două zeci şi cinci de minute.

5

Înlăturaţi acumulatorul atunci când este finalizată încărcarea acumulatorului. Înlăturaţi acumulatorul şi scoateţi încărcătorul din priză.

A Calibrare Consultaţi pagina 437 pentru informaţii suplimentare despre calibrare. 33


Introduceţi acumulatorul

1

Opriţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau a înlătura acumulatori.

s

2

Scoateţi capacul camerei acumulatorului. Ridicaţi zăvorul capacului camerei acumulatorului, rotiţi în poziţia deschis (A) (q) şi scoateţi capacul camerei acumulatorului BL-4 (w).

3

Fixaţi capacul acumulatorului. În cazul în care clichetul acumulatorului este poziţionat astfel încât săgeata (4) să fie vizibilă, glisaţi clichetul acumulatorului pentru a acoperi săgeata. Introduceţi cele două proiecţii de pe acumulator în fantele corespunzătoare din capac şi glisaţi clichetul acumulatorului pentru a face vizibilă săgeata.

A Capacul camerei acumulatorului BL-4 Acumulatorul poate fi încărcat cu BL-4 ataşat. Pentru a evita acumularea prafului în interiorul camerei acumulatorului când acesta nu este introdus, glisaţi clichetul acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (4), scoateţi BL-4 din acumulator şi înlocuiţi-l în aparatul foto. Capacul pentru camera acumulatorului BL-1 pentru aparatele foto seria D2 nu poate fi utilizat.

34


4

Introduceţi acumulatorul. Introduceţi acumulatorul conform ilustraţiei din dreapta.

5

s Fixaţi capacul cu zăvorul. Pentru a preveni dislocarea acumulatorului în timpul utilizării, rotiţi zăvorul în poziţia închis şi rabataţi-l în jos aşa cum se arată în dreapta. Asiguraţi-vă că aţi fixat ferm capacul.

A Acumulatori reîncărcabili Li-ion EN-EL4a EN-EL4a furnizat partajează informaţia cu dispozitivele compatibile, permiţând aparatului foto să prezinte starea încărcării acumulatorului în şase nivele (pag. 48). Opţiunea [Battery info] (Informaţii acumulator) din meniul de setare detaliază nivelul de încărcare a acumulatorului, durata de viaţă şi numărul de fotografii efectuate de la momentul ultimei încărcări a acumulatorului (pag. 355). Acumulatorul poate fi calibrat conform necesităţilor pentru a asigura că nivelul acumulatorului continuă să fie raportat cu acurateţe (pag. 437). 35


D Acumulatorul şi încărcătorul Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile din paginile xviii–xx şi 403–406 din acest manual. Pentru a preveni scurtcircuitele, înlocuiţi acoperirea terminalului atunci când acumulatorul nu este în folosinţă.

s

Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C (32°F) sau peste 40°C (104°F). Încărcai înăuntru la temperaturi ambientale în intervalul de 5–35°C (41–95°F); pentru cele mai bune rezultate, încărcaţi acumulatorul la temperaturi de peste 20°C (68°F). Capacitatea acumulatorului ar putea scădea temporar dacă acumulatorul este încărcat la temperaturi scăzute sau utilizat la o temperatură sub cea la care a fost încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură de sub 5°C (41°F), indicatorul duratei de viaţă a acumulatorului din afişajul [Battery info] (Informaţii acumulator) ar putea prezenta o scădere temporară. Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de reîncărcare. Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.

A Acumulatori compatibili De asemenea, aparatul foto poate fi utilizat cu acumulatorii reîncărcabili Li-ion EN-EL4. A Înlăturarea acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto şi ridicaţi zăvorul capacului camerei acumulatorului, trecându-l în poziţia deschis (A). Pentru a preveni scurtcircuitele, înlocuiţi capacul terminalului atunci când acumulatorul nu este în folosinţă.

36


Montarea unui obiectiv Trebuie preîntâmpinată infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când nu este montat obiectivul.

1

Înlăturaţi capacul posterior al obiectivului şi capacul corpului aparatului.

s

După confirmarea că aparatul foto este oprit, înlăturaţi capacul posterior al obiectivului şi înlăturaţi capacul aparatului foto.

2

Ataşaţi obiectivul. Păstrând marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare de pe corpul aparatului foto, poziţionaţi obiectivul pe montajul de tip baionetă al aparatului foto. Având grijă să nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul în sensul invers al acelor de ceasornic până când se aşează în locul său prin clic.

Index montare

Dacă obiectivul este dotat cu un comutator A-M sau M/A-M, selectaţi A (focalizare automată) sau M/A (focalizare automată cu prioritate manuală).

37


❚❚ Decuplarea obiectivului

s

Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când înlăturaţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a înlătura obiectivul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului în timp ce rotiţi obiectivul în sensul acelor de ceasornic. După înlăturarea obiectivului, înlocuiţi capacele obiectivului şi capacul corpului aparatului.

D Obiective CPU cu inele diafragmă În caz că obiectivele CPU sunt echipate cu un inel diafragmă (pag. 384), blocaţi diafragma la setarea minimă (cea mai ridicată valoare f ). Consultaţi manualul obiectivului pentru detalii. A Obiectiv Un obiectiv AF Nikkor 85 mm f/1,4D este utilizat în acest manual cu titlu de prezentare. Capac obiectiv

Index montare Contacte CPU (pag. 384)

Inel diafragmă Comutator mod A-M (pag. 37) Inel focalizare (pag. 83)

A Zonă imagine Zona formatului de imagine DX este selectată automat atunci când este montat obiectivul DX.

Zonă imagine

38


Setare de bază Opţiunea de limbă din meniul de setare este evidenţiată în mod automat la prima afişare a meniurilor. Alegeţi o limbă şi setaţi data şi ora.

1

Porniţi aparatul foto.

Comutator alimentare

2

Selectaţi [Language] (Limba).

Buton G

s

Apăsaţi G pentru a afişa meniurile aparatului foto, apoi selectaţi [Language] (Limba) în meniul de setare. Pentru informaţii despre utilizarea meniurilor, consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto” (pag. 28).

3

Selectaţi o limbă. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia limba şi apăsaţi J.

39


4

Selectaţi [World time] (Ora în jurul lumii). Selectaţi [World time] (Ora în jurul lumii) şi apăsaţi 2.

s

5

Setare fur orar. Va fi afişat un dialog de selectare a fusului orar. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia fusul orar pentru acasă (câmpul [UTC] prezintă diferenţa dintre fusul orar selectat şi Ora coordonată universal, sau UTC, în ore) şi apăsaţi J.

6

Comutaţi pornirea sau oprirea orei de vară. Vor fi afişate opţiunile pentru ora de vară. Ora de vară este în mod implicit oprită, dacă ora de vară este în vigoare în fusul dumneavoastră orar, apăsaţi 1 pentru a evidenţia [On] (Pornit) şi apăsaţi J.

7

Setaţi data şi ora. Va fi afişată caseta de dialog indicată în dreapta. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a selecta un element, 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsaţi J atunci când ceasul este setat la data şi ora curente.

40


8

Setaţi formatul datei. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege ordinea în care sunt afişate anul, luna şi ziua şi apăsaţi J.

9

s Ieşiţi către modul de fotografiere. Apăsaţi la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a ieşi către modul de fotografiere.

A Pictograma B Dacă apare o pictogramă B care clipete în cadrul panoului de control de sus atunci când aparatul foto este utilizat pentru prima oară, verificaţi că setările ceasului (inclusiv fusul orar şi ora de vară) sunt corecte. Pictograma nu va mai clipi atunci când este apăsat butonul J pentru a ieşi din meniu. A Acumulator ceas Ceasul aparatului foto este alimentat de un acumulator CR1616 cu litiu separat, care nu poate fi reîncărcat, cu o durată de viaţă de aproximativ patru ani. Când acumulatorul este epuizat, pictograma B va fi afişată pe panoul de control superior în timp ce măsurătorile expunerii sunt pornite. Pentru informaţii despre înlocuirea acumulatorului ceasului, consultaţi pagina 398. A Ceasul aparatului foto Ceasul aparatului foto este mai puţin precis decât mare parte din ceasurile de mână sau cele de perete. Verificaţi ceasul cu regularitate comparându-l cu ceasuri mai precise şi reiniţializaţi dacă este necesar. 41


Introducerea unui card de memorie

s

Aparatul foto stochează fotografii pe cardurile CompactFlash şi microdrive (disponibile separat; pag. 394). În aparatul foto pot fi introduse simultan până la două carduri de memorie. Următoarea secţiune descrie cum să introduceţi şi să formataţi un card de memorie.

1

Opriţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau a înlătura cardurile de memorie.

2

Deschideţi capacul fantei cardului de memorie. Deschideţi fanta care protejează butonul de scoatere al capacului fantei cardului (q) şi apăsaţi butonul de eliberare (w) pentru a deschide fanta cardului (e).

A Fante carduri de memorie Fanta 1 este destinată cardului principal; cardul din fanta 2 joacă rol de rezervă sau unul secundar. Dacă setarea implicită [Overflow] (Depăşire) este selectată pentru [Slot 2] (Fanta 2) (pag. 72) când sunt introduse două carduri, cardul din fanta 2 va fi singurul utilizat când cardul din fanta 1 este singurul utilizat.

Fanta 1

Fanta 2 Cardul utilizat curent este indicat în panoul de control superior. SHOOT CUSTOM

42


3

Introduceţi cardul de memorie. Introduceţi primul card de memorie în fanta 1. Fanta 2 trebuie utilizată doar dacă în fanta 1 este deja introdus un card. Introduceţi cardul de memorie cu eticheta posterioară orientată către monitor (q). Atunci când cardul de memorie este introdus complet, butonul de scoatere va ieşi în evidenţă (w) şi lampa de acces verde se va aprinde scurt.

D Introduceţi cardurile de memorie. Introduceţi întâi terminalele cardului de memorie. Introducerea cardul cu susul în jos sau invers ar putea deteriora aparatul foto sau cardul. Asiguraţi-vă de orientarea corectă a cardului.

Lampă acces

s Etichetă posterioară

Direcţia introducerii

Terminale Etichetă spate

4

Închideţi capacul fantei cardului.

43


❚❚ Înlăturarea cardurilor de memorie.

1

Opriţi aparatul foto. Confirmaţi că lampa de acces este oprită şi opriţi aparatul foto.

s Lampă acces

2

Înlăturarea cardului de memorie. Deschideţi capacul fantei cardului de memorie (q) şi apăsaţi butonul de scoatere (w) pentru a scoate parţial cardul (e). Cardul de memorie poate fi înlăturat manual. Nu apăsaţi cardul de memorie în timp ce apăsaţi butonul de scoatere. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

D Carduri de memorie • Cardurile de memorie ar putea fi fierbinţi după utilizare. Exercitaţi atenţia cuvenită atunci când înlăturaţi cardurile de memorie din aparat. • Cardurile de memorie ce au fost formatate pe un computer sau alte dispozitive trebuie reformatate pe aparatul foto înainte să fie utilizate pentru înregistrare sau redare. • Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau înlătura cardurile de memorie. Nu înlăturaţi cardurile de memorie din aparat, nu opriţi aparatul şi nu deconectaţi sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt înregistrate date, şterse sau copiate pe un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. • Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau obiecte de metal. • Nu îndoiţi, scăpaţi sau supuneţi la şocuri fizice puternice. • Nu aplicaţi forţă pe caseta cardului. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorarea cardului de memorie. • Nu expuneţi la apă, niveluri mari de umezeală sau lumina directă a soarelui. 44


Formatare carduri de memorie Cardurile de memorie trebuie formatate înaintea utilizării. Formataţi cardul de memorie conform descrierii de mai jos.

D Formatare carduri de memorie Formatarea cardurilor de memorie şterge definitiv datele ce ar putea conţine. Asiguraţi-vă să copiaţi orice fotografii şi alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a trece mai departe (pag. 256).

1

Porniţi aparatul foto.

2

Apăsaţi butoanele Q.

s

Comutator alimentare

Buton I

Buton O

Apăsaţi simultan butoanele Q (I şi O) pentru mai mult de două secunde.

Va apărea un C care clipeşte în afişajele vitezei declanşatorului din panoul de control superior sau de pe vizor. Dacă sunt introduse două carduri de memorie, selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru a selecta cardul ce urmează a fi formatat; verificaţi dacă este selectat cardul corect din panoul de control superior înainte de a merge mai departe. Pentru a ieşi fără a formata cardul de memorie, apăsaţi orice alt buton în afară de Q (I şi O). SHOOT

45


3

s

Apăsaţi din nou butoanele Q. Apăsaţi simultan butoanele Q (I şi O) timp de o secundă pentru a formata cardul de memorie. Nu înlăturaţi cardul de memorie şi nu înlăturaţi sau deconectaţi cablul de alimentare în timpul formatării. Atunci când formatarea este finalizată, panoul de control superior va afişa numărul de fotografi ce pot fi înregistrate la setările actuale, iar afişajele cu numerele de cadre vor indica B.

SHOOT CUSTOM

A Niciun card de memorie Dacă nu este introdus niciun card de memorie, panoul de control superior şi vizorul vor afişa S. Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator EN-EL4a încărcat introdus şi niciun card de memorie, pe panoul de control superior va fi afişat S. A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 347 pentru mai multe informaţii legate de formatarea cardurilor utilizând opţiunea [Format memory card] (Formatare card de memorie) din meniul de setare. 46


Reglare focalizare prin vizor Aparatul foto este dotat cu un reglaj al dioptriei pentru a corespunde diferenţelor de privire ale fiecăruia. Verificaţi ca afişajul din vizor să fie focalizat înainte de fotografiere.

1

Ridicaţi mânerul de reglare dioptru.

s

Scoateţi capacul obiectivului, porniţi aparatul foto şi trageţi maneta de reglare a dioptrului în exterior (q).

2

Focalizaţi vizorul. Rotiţi mânerul de reglare a dioptrului (w) până când afişajul vizorului, puntele de focalizare şi secvenţele de bracketing pentru zona AF sunt focalizate clar.

3

Înlocuiţi mânerul de reglare dioptru. Împingeţi mânerul de reglare a dioptrului (e).

A Obiective cu vizor cu reglare a dioptrului Obiectivele de corectare (disponibile separat; pag. 389) pot fi utilizate pentru a ajusta şi mai mult dioptrul vizorului. Înainte de a ataşa obiectivul cu vizor şi reglare a dioptrului, scoateţi suportul de ochi tip cupă DK-17 închizând declanşatorul vizorului pentru a elibera blocarea suportului pentru ochi (q) şi apoi deşurubând suportul pentru ochi aşa cum se arată în dreapta (w). 47


Fotografiere de bază şi redare Porniţi aparatul foto. s

Înainte de a efectua fotografii, porniţi aparatul foto şi verificaţi starea acumulatorului şi numărul de expuneri rămase conform descrierii de mai jos.

1

Porniţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Porniţi aparatul foto. Panourile de control vor porni, iar afişajul de pe vizor va fi iluminat.

2

Verificaţi nivelul acumulatorului. Verificaţi nivelul acumulatorului în panoul de control superior sau pe vizor. Pictogramă * Panou de control Vizor L — K — J — I —

SHOOT CUSTOM

Descriere Acumulator încărcat complet. Acumulator descărcat parţial.

Acumulator la un nivel scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi acumulatorul sau acumulatorul de rezervă. H d Eliberare declanşator dezactivată. (clipeşte) (clipeşte) Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul. * Nicio pictogramă afişată atunci când aparatul foto este alimentat printr-un adaptor CA. H

48

d


3

Verificaţi numărul de expuneri rămase. SHOOT CUSTOM

Panoul de control superior indică numărul de fotografii ce pot fi înregistrate la setările actuale. Când acest număr atinge valoarea zero, numărul de expuneri rămase, contorul cadrelor şi pictograma N vor clipi în panoul de control superior, iar pe vizor va apărea o pictogramă g care clipeşte. Până când nu ştergeţi fotografii sau până când nu introduceţi un card de memorie nou, nu mai pot fi făcute fotografii. Este posibil să trebuiască să faceţi fotografii suplimentare la o calitate inferioară a imaginii sau la setări de format mai mic.

s

SHOOT CUSTOM

A Carduri de memorie cu capacitate mare Atunci când este suficientă memorie rămasă pe cardul de memorie pentru a înregistra o mie sau mai multe fotografii la setările curente, numărul de expuneri rămase va fi afişat în mii, rotunjit la cel mai apropiat multiplu de o sută inferior (de ex. dacă este spaţiu suficient pentru aproximativ 1260 de expuneri, contorul de expunere va afişa 1,2 K).

SHOOT CUSTOM

49


A Indicatorul acumulatorului Dacă segmentele din pictograma acumulatorului din panoul de control superior se aprind şi se sting, aparatul foto calculează sarcina acumulatorului. Nivelul acumulatorului va fi afişat în aproximativ trei secunde.

s

A Măsurare automată oprită La setări implicite, afişajul vitezei declanşatorului şi al diafragmei din panoul de control superior şi de pe vizor va fi oprit dacă nu sunt efectuate operaţiuni pentru aproximativ şase secunde (oprire automată măsurare), diminuând solicitarea acumulatorului. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la jumătate pentru a activa din nou afişajul pe vizor (pag. 56). 6s

SHOOT CUSTOM

Măsurare expunere pornită

SHOOT CUSTOM

Măsurare expunere oprită

SHOOT CUSTOM

Măsurare expunere pornită

Durata până la oprirea automată a măsurării expunerii va fi reglată utilizând setarea personalizată c2 ([Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare), pag. 318).

A Afişaj aparat foto oprit Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator şi un card de memorie introduse, contorul cadrelor şi numărul de expuneri rămase vor fi afişate (unele carduri de memorie ar putea afişa doar această informaţie atunci când aparatul este pornit).

50

Panou de control superior


Reglarea setărilor aparatului foto Acest tutoriat descrie modul de fotografiere cu setări implicite.

1

Verificaţi setările aparatului foto. Mod expunere

Format imagine

Balans de alb

s SHOOT CUSTOM

Sensibilitate ISO

Panou de control superior

Calitatea imaginii

Panou de control posterior

Setările implicite sunt listate mai jos. Opţiune

Implicit

Image quality (Calitate imagine)

NORM (JPEG normal)

Image size (Format imagine) ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

L (Mare)

White balance (Balans de alb)

v (Auto)

Exposure mode (Mod expunere)

e (Automat programat)

100

Descriere Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1 : 8*. Ideal pentru instantanee.

Pagina 66

* [Size priority] (Prioritate format) selectate pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG).

Imaginile în format FX sunt de 6048 × 4032 pixeli. Sensibilitate ISO (echivalentul digital al vitezei filmului) setată la ISO 100. Balansul de alb este reglat automat pentru culori naturale în majoritatea tipurilor de iluminare. Aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă în majoritatea situaţiilor.

Punct focalizare central Focus point (Punct de focalizare) (single-point Punct de focalizare AF) (AF în punct unic) Afişajul punctului de focalizare al vizorului este prezentat mai sus. Aparatul foto focalizează pe un obiect din centrul punctului de focalizare când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.

70 104 140

112

78

51


2

Alegeţi modul de expunere e.

Buton I

Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a selecta modul de expunere e. Aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă în majoritatea situaţiilor.

s

3

Alegeţi modul de eliberare cadru unic.

Selector principal de comandă

Eliberare blocare selector de moduri

inei apăsată blocarea selectorului de moduri i rotii eliberarea selectorului de moduri în dreptul S (cadru unic). La această setare, aparatul foto Eliberare selector moduri va efectua câte o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

4

Alegeţi AF în punct unic. Rotii selectorul de mod zonă AF până se aează la locul său prin clic în dreptul K (AF punct unic). La această setare, utilizatorul poate selecta punctul de focalizare.

52

Mod zonă AF mod focalizare


5

Alegeţi focalizare automată cu un singur servomecanism.

Mod focalizare selector

Rotiţi selectorul modului de focalizare până când se aşează la loc prin clic, indicând spre S (focalizare automată cu un singur servomecanism). La această setare, aparatul foto va focaliza automat pe obiectul din punctul de focalizare selectat atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Fotografiile pot fi efectuate doar atunci când aparatul foto focalizează.

6

Alegeţi măsurarea matricială.

s

Selector măsurare

Apăsaţi butonul de blocare a selectorului de măsurare şi rotiţi selectorul în dreptul Y (măsurare matricială). Măsurarea matricială utilizează informaţii provenite de la senzorul RGB cu 1005 segmente pentru a asigura rezultate optime pentru întreg cadrul.

53


Pregătiţi aparatul foto

s

Atunci când încadraţi fotografii prin vizor, ţineţi mânerul cu mâna dreaptă, iar partea de jos a corpului aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. Păstraţi coatele dumneavoastră lipite cu lejeritate de corp pentru sprijin şi plasaţi un picior cu jumătate de pas înaintea celuilalt pentru a păstra stabilitatea părţii de sus a corpului. Când se încadrează fotografii în orientarea portret („în picioare”), deblocaţi butonul de declanşare pentru fotografiere pe verticală (pag. 5) şi menţineţi aparatul foto aşa cum se arată în dreapta.

Pentru informaţii legate de încadrarea fotografiilor pe monitor, consultaţi pagina 90.

54


Focalizaţi şi fotografiaţi

1

Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a focaliza (pag. 56).

s

La setări implicite, aparatul foto va focaliza Focalizare Capacitate memorie pe obiectul din punctul indicator intermediară central de focalizare. Încadraţi fotografia pe vizor cu obiectul principal poziţionat în punctul central de focalizare şi apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. Dacă aparatul poate focaliza, pe vizor va apărea indicatorul pentru focalizare (I). Afişajul vizorului Descriere I Subiect focalizat. Punctul de focalizare se află între aparatul foto 2 şi subiect. 4 Punctul de focalizare se află în spatele subiectului. Aparatul foto nu poate focaliza pe obiectul din 2 4 (clipeşte) punctul de focalizare utilizând focalizarea automată.

În timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, focalizarea se va bloca, iar numărul de expuneri ce pot fi stocate în memoria intermediară („t”; pag. 88) va fi prezentat pe afişajul vizorului. Pentru informaţii legate de ce ar trebui făcut atunci când aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată, consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate” (pag. 82).

55


2

s

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Apăsaţi uşor butonul de eliberare a declanşatorului Lampă acces până la capăt pentru a realiza fotografia. Atunci când este înregistrată fotografia pe cardul de memorie, lampa de acces din dreptul capacului fantei cardului se va aprinde. Nu scoateţi cardul de memorie, nu opriţi aparatul foto, nu înlăturaţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când se stinge lampa.

A Buton de eliberare a declanşatorului Aparatul foto are un buton declanşator cu două stadii. Aparatul foto focalizează atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat la jumătate. Pentru a realiza fotografia, apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt.

Focalizare

56

Efectuaţi fotografia


Vizualizarea fotografiilor

1

Apăsaţi butonul K. Pe monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie.

s

2

Vizualizaţi fotografii suplimentare. Fotografiile suplimentare pot fi afişate prin apăsarea 4 sau 2. Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre fotografia actuală, apăsaţi 1 şi 3 (pag. 229).

1/ 10

1/ 125, F5. 6

N I KON D3X

100

85mm

0. 0 AUTO

0, 0

100NCD3X DSC_0001. JPG 15/ 12/ 2008 10: 15: 00

N OR ORMAL AL 6048x4032

Cardul conţinând fotografia actuală este indicat de o pictogramă aşa cum se arată în dreapta.

Pentru a finaliza redarea apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului.

A Revizuire imagine Atunci când este selectat [On] (Pornit) pentru [Image review] (Revizuire imagine) în meniul de redare (pag. 287), fotografiile sunt afişate automat pe monitor pentru aproximativ 20 s (setarea implicită) după fotografiere. 57


Ştergerea fotografiilor nedorite Pentru a şterge fotografia afişată în momentul de faţă pe monitor, apăsaţi butonul O. Reţineţi că fotografiile nu pot fi recuperate odată ce sunt şterse.

s 1

Afişaţi fotografia. Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi aşa cum este descris în „Vizualizarea fotografiilor” pagina anterioară.

Buton K

Cardul conţinând fotografia actuală este indicat de o pictogramă aşa cum este indicat în dreapta.

2

Ştergeţi fotografia. Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare.

Buton O

Apăsaţi din nou butonul O pentru a şterge imaginea şi a reveni la redare. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul K.

A [Delete] (Ştergere) Pentru a şterge mai multe imagini sau pentru a şterge imagini din cel de-al doilea card de memorie, utilizaţi opţiunea [Delete] (Ştergere) din meniul redare (pag. 281). 58


dOpţiuni înregistrare imagine

d

Această secţiune descrie cum puteţi alege zona imaginii, calitatea şi dimensiunea şi cum puteţi alege rolul îndeplinit de fanta 2 a cardului de memorie.

Image area (Zonă imagine)................................................ pag. 60 Image Quality (Calitate imagine)...................................... pag. 66 Image Size (Format imagine)............................................. pag. 70 Slot 2 (Fanta 2)...................................................................... pag. 72

59


Image area (Zonă imagine)

d

Senzorul de imagine în format FX al aparatului foto (35,9 × 24,0 mm) poate fi utilizat pentru a înregistra imagini cu o zonă echivalentă cu (unghi fotografiere) echivalentul formatului de aparat foto cu film de 35mm (135). Zona imaginii este selectată utilizând opţiunea [Image area] (Zonă imagine) din meniul de fotografiere. La setarea implicită de [Auto DX crop] (Decupare automată DX), aparatul foto va decupa în mod automat fotografiile conform unghiului de fotografie DX atunci când este montat un obiectiv în format DX. Opţiunea [Choose image area] (Alegeţi zona imagine) poate fi utilizată pentru a selecta un unghi de fotografiere de 35mm sau pentru a decupa fotografii în unghiul fotografiilor în format DX sau la un raport de aspect de 5 : 4.

❚❚ Decupare automată DX Alegeţi dacă să fie selectată automat sau nu o decupare DX atunci când este montat un obiectiv DX. Opţiune On (Pornit) (implicit) Off (Oprit)

60

Descriere Aparatul foto selectează automat decuparea DX atunci când este montat un obiectiv DX. Este utilizată decupare selectată pentru [Choose image area] (Alegere zonă imagine).


❚❚ Alegeţi zona de imagine Alegeţi zona de imagine atunci când este selectat [Off] (Oprit) pentru [Auto DX crop] (Decupare automată DX) (pag. 63). Opţiune

c

a

b

Descriere Imaginile sunt înregistrare în format FX utilizând întreaga suprafaţă a senzorului de imagine (35,9 × 24,0 mm) oferind un unghi de fotografiere Format FX echivalent cu un obiectiv Nikkor (36x24) montat pe un aparat foto cu format 35mm. Marginile fotografiei efectuate cu un obiectiv de format DX vor fi înnegrite. O zonă din centrul senzorului de imagine 23,6 × 15,7 mm este utilizat pentru a înregistra Format DX fotografii în format DX. Pentru a calcula distanţa focală (24x16) aproximativă a obiectivului în format 35mm, înmulţiţi cu 1,5.

d

Fotografiile sunt înregistrate la un raport de aspect de 5 : 4 (30,0 × 24,0 mm). Marginile fotografiei 5:4 (30x24) efectuate cu un obiectiv de format DX vor fi înnegrite.

61


d

A Obiective DX Obiectivele DX sunt proiectate pentru a utiliza aparate foto în format DX şi au un unghi de fotografiere mai mic decât obiectivele aparatelor foto de 35mm. Dacă este selectat [Auto DX crop] (Decupare automată DX) este oprită, iar [FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)) sau [5 :4 (30 × 24)] pentru [Image area] (Zonă imagine) atunci când este montat un obiectiv DX, marginile imagine ar putea fi eclipsate. Aceasta ar putea să nu apară pe vizor, dar atunci când sunt redate imaginile veţi putea remarca o scădere a rezoluţiei sau înnegrirea marginilor fotografiei. Cerc imagine format DX (24 × 16) Format DX 5:4 Format FX

Cerc imagine format FX (36 × 24)

A Afişaj vizor Formatul DX şi decupajele 5 :4 sunt afişate mai jos.

Format DX

62

5:4


Zona imaginii poate fi setată utilizând opţiunea [Image area] (Zonă imagine) din meniul de fotografiere sau (în cazul setărilor implicite) apăsând butonul Fn sau rotind selectorul principal de comandă.

❚❚ Meniul Image Area (Zonă imagine)

1

Selectaţi [Image area] (Zonă imagine). Evidenţiaţi [Image area] (Zonă imagine) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

2

d

Selectaţi o opţiune. Evidenţiaţi [Auto DX crop] (Decupare automată DX) sau [Choose image area] (Alegeţi zona imagine) şi apăsaţi 2.

3

Reglai setări. Selectaţi o opţiune şi apăsaţi J. Decuparea selectată este afişată pe vizor (pag. 62).

63


❚❚ Butonul Fn

d

Zona imaginii poate fi selectată prin apăsarea butonului Fn şi prin rotirea selectorului principal de comandă sau al selectorului de subcomandă până când pe vizor va fi afişată decuparea dorită (pag. 62). Această Buton Fn operaţiune (opţiunea implicită pentru butonul Fn şi selectoarele de comandă; pag. 336) nu poate fi efectuată în timp ce este înregistrată o expunere multiplă (pag. 209). Opţiunea selectată curent pentru zona de imagine poate fi vizualizată apăsând butonul Fn pentru a afişa zona de imagine pe panoul de control superior sau pe afişajul de informaţii de fotografiere. Formatul FX este afişat ca „36 × 24”, formatul DX ca „24 × 16” şi 5 : 4 ca „30 × 24”.

A Afişare informaţii (pag. 14) Selecţia de zonă de imagine curentă poate fi vizualizată apăsând butonul R pentru a afişa informaţiile de fotografiere pe monitor. c este afişat atunci când este selectat [FX format (36 × 24)] (Format FX (36 x 24)), a atunci când este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX (24 x 16) şi b atunci când este selectat [5 : 4 (30 × 24)]. 64

Selector principal de comandă


D Decupare automată DX Butonul Fn nu poate fi utilizat pentru a selecta o zonă a imaginii atunci când este montat un obiectiv DX, iar [Auto DX crop] (Decupare automată DX) este pornită. A Butoanele Fn, previzualizare adâncime câmp şi AE-L/AF-L Modificările setărilor de zonă a imaginii pot fi efectuate utilizând butonul Fn (setarea implicită, consultaţi Setarea personalizată f4, [Assign FUNC. button] (Buton atribuire FUNC.), pag. 333), butonul de previzualizare a profunzimii câmpului (Setare personalizată f5, [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare), pag. 339) sau butonul AE-L/AF-L (Setare personalizată f6, [Assign AE-L/AF-L button] (Buton atribuire AE-L/AF-L, pag. 340). Reţineţi că unele opţiuni „apăsare buton” nu pot fi combinate cu opţiunile „utilizare i selectoare”.

d

A Format imagine Formatul imaginii variază odată cu opţiunea selectată pentru zona imaginii.

65


Image Quality (Calitate imagine) Aparatul foto acceptă următoarele opţiuni referitoare la calitatea imaginii. Opţiune

d NEF (RAW)

TIFF (RGB)

Tip fişier

Descriere Datele brute din senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie în format electronic Nikon (NEF). Utilizaţi cu imagini ce vor fi transferate pe un computer pentru imprimare NEF sau procesare. Reţineţi că odată transferate pe un computer, imaginile NEF (RAW) (brute) pot fi vizualizate doar utilizând un software compatibil precum ViewNX (furnizat) sau Capture NX-2 (disponibil separat; pag. 391). Înregistraţi imagini necomprimate TIFF-RGB la o adâncime de 8 biţi per canal (culoare de 24 de TIFF (RGB) biţi). TIFF este acceptat de o varietate largă de aplicaţii pentru imagini. Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1:4 (calitate ridicată a imaginii). *

JPEG fin

JPEG normal

JPEG

Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1:8 (calitate normală a imaginii). *

JPEG basic (JPEG de bază)

Înregistraţi imagini JPEG la o rată de comprimare de aproximativ 1:16 (calitate de bază a imaginii). *

NEF (RAW)+ JPEG fine (fin)

Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) (brută) şi o imagine JPEG de înaltă calitate. Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) (brută) şi o imagine JPEG de calitate NEF/JPEG normală. Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) (brută) şi o imagine JPEG de calitate de bază.

NEF (RAW)+ JPEG normal NEF (RAW)+ JPEG basic (de bază)

* [Size priority] (Prioritate format) selectate pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG).

66


Calitatea imaginii este setată prin apăsarea butonului QUAL şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată în panoul de control posterior. Buton QUAL

Selector principal de comandă

d Panou de control posterior

A Dimensiune fişier Consultaţi pagina 427 pentru informaţii referitoare la numărul de imagini ce pot fi înregistrate la o setări de calitate şi format diferite. A Înregistrare NEF (RAW) Elementul [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW) (brut)) din meniul de fotografiere determină comprimarea (pag. 69) şi adâncimea în biţi (pag. 69) a imaginilor NEF (RAW). A Compresie JPEG Imaginile JPEG pot fi comprimate la dimensiuni fişiere relativ uniforme pentru calitate optimă a imaginii. Opţiunea [JPEG compression] (Comprimare JPEG) din meniul de fotografiere poate fi utilizată pentru a opta pentru tipul de comprimare (pag. 68). A NEF (RAW)+JPEG Dacă este utilizat un singur card de memorie, va fi afişată doar imaginea JPEG atunci când sunt afişate pe aparatul foto fotografiile efectuate ca [NEF (RAW) + JPEG fine] (NEF (RAW) (brut) + JPEG de calitate), [NEF (RAW) + JPEG normal] (NEF (RAW) (brut) + JPEG normal) sau [NEF (RAW) + JPEG basic] (NEF (RAW) (brut) + JPEG de bază). Ştergerea imaginii JPEG şterge şi copia NEF (RAW) (Brută). Dacă sunt introduse două carduri de memorie şi este selectat [RAW Slot 1-JPEG Slot 2] (Fanta 1 RAW - fanta 2 JPEG), ştergerea copiei JPEG de pe cardul de memorie din fanta 2 nu are niciun efect asupra copiei NEF (RAW) de pe cardul de memorie din fanta 1 (pag. 72). A Meniul de calitate a imaginii Calitatea imaginii poate fi de asemenea reglată utilizând opţiunea [Image quality] (Calitate imagine) în meniul de fotografiere (pag. 290). 67


❚❚ Meniul de comprimare JPEG Elementul [JPEG compression] (Comprimare JPEG) din meniul de fotografiere oferă următoarele opţiuni pentru imagini JPEG:

d

68

Opţiune Size priority O (Prioritate format) (implicit) Optimal quality P (Calitate optimă)

Descriere Imaginile sunt comprimate pentru a genera dimensiuni de fişiere asemănătoare. Calitatea variază odată cu scena înregistrată. Calitate optimă imagine. Dimensiunea fişierului variază odată cu scena înregistrată.


❚❚ Meniul de înregistrare NEF (RAW): Tip Elementul tip [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)) > din meniul de fotografiere vă oferă opţiuni de comprimare pentru imagini NEF (RAW): Opţiune

Descriere Imaginile NEF sunt comprimate utilizând un Lossless compressed algoritm reversibil, reducând dimensiunea N (Comprimat fără fişierului cu aproximativ 20–40% fără a afecta pierderi) (implicit) calitatea imaginii. Imaginile NEF sunt comprimate utilizând un Compressed algoritm ireversibil, reducând dimensiunea O (Comprimat) fişierului cu aproximativ 40–55% fără a avea aproape niciun efect asupra calitatea imaginii. Uncompressed Imaginile NEF nu sunt comprimate. (Necomprimat)

d

❚❚ Meniul de înregistrare NEF (RAW): Adâncime biţi NEF (RAW) Elementul [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)) > din meniul de fotografiere oferă următoarele opţiuni de adâncime pentru imagini NEF (RAW) (brut): Opţiune Descriere 12-bit Imaginile NEF (RAW) (brut) sunt înregistrate la o adâncime q (12-biţi) de 12 biţi. (implicit) Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de 14-bit r 14 biţi, producând fişiere mai mari decât cele de 12 biţi (14-biţi) dar sporind suma de date înregistrate.

69


Image Size (Format imagine) Formatul imaginii este măsurat în pixeli. Alegeţi între Large (Mare) (opţiune implicită), Medium (Mediu) sau Small (Mic) (reţineţi că formatul imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru [Image area] (Zonă imagine), pag. 60):

d

Zonă imagine FX format (Format FX) (36 × 24) DX format (Format DX) (24 × 16) 5 : 4 (30 × 24)

Opţiune L M S L M S L M S

Format (pixeli) Format imprimare (cm/in.) * 6,048 × 4,032 76.8 × 51.2/30.2 × 20.2 4,544 × 3,024 57.7 × 38.4/22.7 × 15.1 3,024 × 2,016 38.4 × 25.6/15.1 × 10.1 3,968 × 2,640 50.4 × 33.5/19.8 × 13.2 2,976 × 1,976 37.8 × 25.1/14.9 × 9.9 1,984 × 1,320 25.2 × 16.8/ 9.9 × 6.6 5,056 × 4,032 64.2 × 51.2/25.3 × 20.2 3,792 × 3,024 48.2 × 38.4/19.0 × 15.1 2,528 × 2,016 32.1 × 25.6/12.6 × 10.1

* Format aproximativ la imprimarea la 200 dpi. Formatul de imprimare în inci este egal cu formatul imaginii în pixeli împărţit la rezoluţia imprimantei în dots (puncte) per inch (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm). Formatul imprimării scade pe măsură ce rezoluţia creşte.

A Imagini NEF (RAW) Reţineţi că opţiunea selectată pentru formatul imaginii nu va afecta dimensiunea imaginilor NEF (RAW) (brute). Atunci când sunt deschise în aplicaţii precum ViewNX (inclus) sau Capture NX 2 (disponibil separat), imaginile NEF (RAW) vor avea formatul atribuit imaginilor de mari dimensiuni (format L) din tabelul de mai sus. 70


Formatul imaginii poate fi setat prin apăsarea butonului QUAL şi rotirea selectorului principal de sub-comandă până când opţiunea dorită este afişată în panoul de control posterior.

Buton QUAL

Selector de subcomandă

d Panou de control posterior

A Meniul de format imagine Formatul imaginii poate fi de asemenea reglat utilizând opţiunea [Image size] (Format imagine) din meniul de fotografiere (pag. 290). 71


Slot 2 (Fanta 2) Utilizaţi opţiunea [Slot 2] (Fanta 2) din meniul de fotografiere (pag. 290) pentru a alege rolului cardului de memorie din fanta 2. Opţiune

d

X

Overflow (Depăşire) (implicit) Backup

Y (Copie de siguranţă)

Z

RAW Slot 1JPEG Slot 2 (Fanta 1 RAW- Fanta 2 JPEG)

Panou de control posterior

Descriere Cardul de memorie din fanta 2 este utilizat pentru a înregistra fotografii când cardul de memorie din fanta 1 este plin. Fiecare fotografie este înregistrată pe ambele carduri de memorie. La setări de calitate a imaginii de tip NEF (RAW)+JPEG, imaginea NEF (RAW) este înregistrată pe cardul de memorie din fanta 1, imaginea JPEG pe cardul de memorie din fanta 2. La alte calităţi ale imaginii, această opţiune este aceeaşi cu [Backup] (Copie de siguranţă).

D Copie de siguranţă/Fanta 1 RAW –Fanta 2 JPEG Atunci când sunt selectate opţiunile de mai sus, eliberarea declanşatorului va fi dezactivată atunci când oricare dintre carduri este plin. Vizorul şi panoul de control superior vor afişa numărul de expuneri rămase pe card în condiţiile celei mai mici memorii disponibile. Note vocale (pag. 250) sunt ataşate copiei înregistrate pe cardul de memorie din fanta 1. 72


NFocalizare – Controlarea felului în care focalizează aparatul foto? Această secţiune descrie opţiunile ce determină modul în care aparatul dumneavoastră foto focalizează.

N

Mod focalizare...................................................................... pag. 74 Mod zonă AF......................................................................... pag. 76 Selectare punct focalizare.................................................. pag. 78 Blocare focalizare ................................................................ pag. 80 Focalizare manuală ............................................................. pag. 83

73


Mod focalizare

N

Modul de focalizare este controlat Selector mod focalizare de selectorul modului de focalizare situat în partea din faţă a aparatului foto. Există două moduri de focalizare automată (AF), în care aparatul focalizează automat atunci când este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi un mod de focalizare manuală, în care focalizarea trebuie reglată manual utilizând inelul de focalizare de pe obiectiv: Opţiune

S Single-servo AF (AF cu un singur servomecanism)

C Continuousservo AF (AF cu servomecanism continuu)

M Manual (pag. 83)

Descriere Aparatul foto focalizează atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Focalizarea se blochează atunci când indicatorul în focalizare (I) apare pe vizor şi rămâne blocată în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. (blocare focalizare). La setările implicite, declanşatorul poate fi eliberat doar atunci când este afişat indicatorul în focalizare (prioritate focalizare). Aparatul foto focalizează continuu în timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Dacă obiectul se mişcă, aparatul foto va iniţia focalizarea predictivă prin urmărire (pag. 75) pentru a anticipa distanţa finală până la obiect şi a regla focalizarea corespunzător. La setările implicite, declanşatorul poate fi eliberat indiferent dacă obiectul este sau nu focalizat (prioritate eliberare). Aparatul foto nu focalizează în mod automat, focalizarea trebuie reglată manual utilizând inelul de focalizare de pe obiectiv. Dacă diafragma maximă a obiectivului este de f/5.6 sau mai rapidă, indicatorul de focalizare de pe vizor poate fi utilizat pentru a confirma focalizarea (stabilire electronică a distanţei; pag. 84), dar fotografiile pot fi efectuate în orice moment, fie că obiectul este focalizat sau nu.

Alegeţi AF cu singur servomecanism pentru peisaje sau alte obiecte statice. AF cu servomecanism continuu ar putea fi o alegere mai bună în cazul obiectelor cu mişcare neregulată. Focalizarea manuală este recomandată atunci când aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată.

74


A Butoanele B Pentru focalizarea aparatului foto, apăsarea oricăruia dintre butoanele B are acelaşi efect ca şi apăsarea pe jumătate butonului de eliberare a declanşatorului.

Buton B

N Buton B pentru fotografiere

A Focalizare predictivă prin urmărire În cazul AF cu servomecanism continuu, aparatul foto va iniţia focalizarea predictivă prin urmărire dacă subiectul se apropie sau se îndepărtează de aparatul foto în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate sau este apăsat oricare dintre butoanele B. Aceasta permite aparatului foto să focalizeze prin urmărire în timp ce încearcă să anticipeze unde va fi obiectul atunci când este eliberat declanşatorul. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la utilizarea priorităţii focalizării în cazul AF cu servomecanism continuu, consultaţi Setarea personalizată a1 ([AF-C priority selection] (Prioritate selecţie AF-C), pag. 305). Pentru informaţii despre utilizarea priorităţii declanşatorului în cazul AF cu un singur servomecanism, consultaţi Setarea personalizată a2 ([AF-S priority selection]) (Prioritatea selecţiei AF-S), pag. 306). Pentru informaţii referitoare la împiedicarea aparatului foto să focalizeze atunci când este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului, consultaţi Setarea personalizată a5 ([AF activation] (Activare AF), pag. 309).

75


Mod zonă AF Modul zonă AF determină modul în care este selectat punctul de focalizare în modul de focalizare automată (pag. 74). Pentru a selecta modul zonă AF, rotiţi selectorul de mod zonă AF. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

N

76

Mod K Singlepoint AF (AF punct unic)

Selector mod zonă AF

Descriere Utilizatorul selectează manual punctul de focalizare; aparatul foto focalizează un obiect doar din punctul de focalizare selectat. Utilizaţi pentru compoziţii relativ statice, cu obiecte ce rămân în punctul de focalizare selectat. • În modul AF cu servomecanism continuu (pag. 74), utilizatorul alege manual punctul de focalizare, dacă subiectul iese temporar din punctul de focalizare selectat, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor din punctele înconjurătoare. Numărul I de puncte de focalizare poate fi selectat dintre 9, 21 şi 51 Dynamicutilizând setarea personalizată a3 ([Dynamic AF area] area AF (zonă AF dinamică), pag. 307). Dacă este selectat [51 points (3D-tracking)] (51 de puncte (urmărire 3D) pentru setarea (AF zonă personalizată a3, punctul de focalizare va fi selectat automat dinamică) utilizând urmărirea 3D. • În cazul AF cu un singur servomecanism (pag. 74), utilizatorul selectează manual punctul de focalizare, aparatul foto focalizează doar pe obiectul din punctul de focalizare selectat. Aparatul foto detectează automat obiectul şi selectează punctul de focalizare. Dacă este utilizat un obiectiv G sau D lens, aparatul foto H poate distinge mai multe persoane Auto-area din fundal pentru o detectare AF (AF zonă îmbunătăţită a obiectelor de interes. automată) În cazul AF cu un singur servomecanism, punctele de focalizare active sunt evidenţiate pentru aproximativ o secundă după ce aparatul foto focalizează. Punctele de focalizare active nu sunt afişate în cazul AF cu un singur servomecanism.


A Mod zonă AF Modul zonă AF este prezentat pe afişajul informaţiei de fotografiere atunci când este apăsat butonul R. Indicator mod zonă AF Mod zonă AF

Afişare informaţii

K AF punct unic Setare personalizată a3 ([Dynamic AF area] (AF cu zonă dinamică), pag. 307)

N

9 puncte (implicit) I

Zonă AF dinamică*

21 puncte 51 puncte

51 puncte (urmărire 3D)

H AF zonă auto * Pe vizor sunt afişate doar punctele de focalizare active. Punctele de focalizare rămase oferă informaţii pentru a contribui la operaţiunea de focalizare.

A Focalizare manuală AF în punct unic este selectată automat atunci când este utilizată focalizarea manuală. A Consultaţi de asemenea Pentru mai multe informaţii referitoare la setările disponibile în modul AF zonă dinamică, consultaţi setarea personalizată a3 ([Dynamic AF area] (Zonă dinamică AF), pag. 307). Pentru informaţii referitoare la reglarea răgazului pe care îl rezervă aparatul foto înainte de a focaliza din nou atunci când un obiect ajunge în faţa aparatului, consultaţi Setarea personalizată a4 ([Focus tracking with lock-on] (Focalizare cu urmărire cu blocare), pag. 309). 77


Selectare punct focalizare

N

Aparatul foto oferă o alegere dintre Selector mod zonă AF 51 de puncte de focalizare ce acoperă împreună o zonă vastă a cadrului. Punctul de focalizare poate fi selectat manual, permiţând fotografiilor să fie compuse, oriunde s-ar situa obiectul de atenţie în cadru (AF cu punct unic şi zonă dinamică) sau automat (AF zonă automată, reţineţi că focalizarea manuală a detectării punctului nu este disponibilă atunci când este selectat AF zonă automată). Pentru a selecta manual punctul de focalizare:

1

Rotiţi selectorul de focalizare în dreptul ●. Aceasta permite selectorului multiplu să fie utilizat pentru a selecta punctul de focalizare. Blocare selector focalizare

2

Selectaţi punctul de focalizare. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta punctul de focalizare. La setări implicite, punctul de focalizare central poate fi selectat apăsând centrul selectorului multiplu. Blocarea selectorului de focalizare poate fi rotită în dreptul poziţiei de blocare (L) în urma selecţiei pentru a împiedica schimbarea punctului de focalizare atunci când este apăsat selectorul multiplu.

78


A Fotografii portret (Orientare în picioare) Atunci când încadraţi fotografii orientate în mod portret („în picioare”), utilizaţi selectoarele de mod pentru a selecta zona de focalizare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 337). A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea momentului în care este iluminat punctul de focalizare, consultaţi setarea personalizată a6 ([Focus point illumination] (Iluminare punct focalizare), pag. 310). Pentru informaţii referitoare la setarea selecţiei punctului de focalizare pentru “înconjurare”, consultaţi setarea personalizată a7 ([Focus point wrap-around] (Înconjurare punct focalizare), pag. 311). Pentru informaţii referitoare la alegerea numărului de puncte de focalizare ce pot fi selectate utilizând selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată a8 ([AF point selection] (Selectarea punctului AF), pag. 311). Pentru informaţii referitoare la selectarea rolului butonului B pentru fotografierea verticală, consultaţi setarea personalizată a10 ([Vertical AF-ON button] (Buton vertical AF-ON (AF-Pornit)), pag. 313). Pentru informaţii referitoare la modificarea rolului butonului central al selectorului multiplu, consultaţi setarea personalizată f1 ([Multi selector center button] (Buton central selector multiplu), pag. 331).

N

79


Blocare focalizare Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza pe un obiect ce nu va corespunde unui punct de focalizare în compoziţia finală. Poate fi utilizat de asemenea atunci când sistemul de focalizare automată nu poate focaliza (pag. 82).

N

1

Focalizaţi. Poziţionaţi obiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a iniţia focalizarea.

2

Asiguraţi-vă că indicatorul în focalizare (I) apare pe vizor.

AF cu un singur servomecanism Focalizarea va fi blocată automat atunci când indicatorul în focalizare apare şi rămâne blocat până veţi ridica degetul de pe butonul de eliberare a declanşatorului. Focalizarea poate fi de asemenea blocată prin apăsarea butonului AE-L/AF-L (consultaţi pagina următoare).

80


AF cu servomecanism continuu Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca atât focalizarea cât şi expunerea (apare o pictogramă AE-L pe vizor, consultaţi pagina 125). Focalizarea şi expunerea vor rămâne blocate în timp ce este apăsat butonul AE-L/AF-L, chiar dacă veţi ridica ulterior degetul de pe butonul de eliberare a declanşatorului.

Buton eliberare declanşator q

w

buton AE-L/AF-L

3

N

Recompuneţi fotografia şi efectuaţi fotografia. Focalizarea va rămâne blocate între fotografieri atâta timp cât butonul de eliberare a declanşatorului este ţinut apăsat pe jumătate, permiţând efectuarea unei serii de fotografii la aceleaşi setări de focalizare. Focalizarea va rămâne de asemenea blocată între fotografii în timp ce este apăsat butonul AE-L/AF-L. Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi obiect în timp ce este activată blocarea focalizării. Dacă obiectul se mişcă, focalizaţi din nou la noua distanţă.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea funcţiei butonului AE-L/AF-L, consultaţi Setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/ AF-L), pag. 340). 81


Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate

N

Focalizarea automată nu dă randament în următoarele situaii. Eliberarea declanşatorului poate fi dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii, sau dacă indicatorul pentru focalizare (●) ar putea fi afişat, permiţând declanşatorului să fie eliberat chiar dacă obiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, utilizaţi focalizarea manuală (pag. 83) sau utilizaţi blocarea focalizării (pag. 80) pentru a focaliza pe un alt obiect de la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia. Contrastul dintre obiect şi fundal este prea scăzut sau inexistent. Exemplu: obiectul are aceeaşi culoare ca şi fundalul.

Punctul de focalizare conţine obiecte la distanţe diferite de aparatul foto Exemplu: obiectul este închis după gratii.

Obiectul este dominat de modele geometrice regulate Exemplu: un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.

Punctul de focalizare conţine zone cu o strălucire clară contrastantă Exemplu: obiectul este pe jumătate umbrit.

Obiectele de fundal apar mai mari decât obiectul de interes Exemplu: o clădire este încadrată în spatele obiectului.

Obiectul prezintă multe detalii de fineţe Exemplu: un câmp de flori sau alte obiecte de mici dimensiuni sau nu variază ca strălucire.

82


Focalizare manuală Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiective ce nu acceptă focalizarea automată (obiective Nikkor non-AF) sau atunci când focalizarea automată nu oferă rezultatele dorite (pag. 82). Pentru a focaliza manual, setaţi selectorului modului de focalizare la M şi reglaţi inelul de focalizare până când imaginea afişată pe câmpul clar mat de pe vizor va fi focalizată. Fotografiile pot fi efectuate în orice moment, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată.

Selector mod focalizare

N

A Selecţie A-M/Focalizare automată cu prioritate manuală Dacă obiectivul acceptă selectarea A-N, setaţi comutatorul A-M al obiectivului la M (manual). Dacă obiectivul acceptă M/A (focalizare automată cu suprascriere manuală, prioritate MF) sau A/M (focalizare automată cu suprascriere manuală, prioritate AF) focalizarea poate fi reglată manual, indiferent de modul selectat prin obiectiv. Consultaţi documentarea furnizată cu obiectivul dumneavoastră pentru detalii. 83


Stabilirea electronică a distanţei

N

Dacă obiectivul are o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă, indicatorul de focalizare poate fi utilizat pentru a confirma că obiectul din punctul de focalizare selectat este focalizat (punctul de focalizare poate fi selectat din oricare dintre cele 51 puncte de focalizare). După poziţionarea obiectului în punctul de focalizare selectat, apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până va fi afişat indicatorul de focalizare (I) (pag. 55). Reţineţi că, în cazul obiectelor listate la pagina 82, indicatorul de focalizare ar putea fi uneori afişat atunci când obiectul nu este focalizat, confirmaţi focalizarea pe vizor înainte de fotografiere.

A Poziţie în plan focal Pentru a stabili distanţa dintre obiectul dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de la indicatorul planului focal (E) de pe corpul aparatului foto. Distanţa dintre manşa de montare a obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm (1,83 in.). Indicator plan focal

84


kMod eliberare – Cadru unic, continuu, Live View, autodeclanşator sau oglindă orientată în sus Modul de eliberare determină modul în care aparatul foto efectuează fotografiile: câte una, într-o secvenţă continuă, cu vizionarea prin obiectiv afişată pe monitor, cu un decalaj programat al eliberării declanşatorului sau cu oglinda ridicată pentru a îmbunătăţi răspunsul declanşatorului şi a reduce vibraţiile.

k

Alegerea unui mod de eliberare ...................................... pag. 86 Mod continuu...................................................................... pag. 88 Încadrarea fotografiilor pe monitor (Live View) ........... pag. 90 Mod autodeclanşator ...................................................... pag. 100 Mod oglindă sus................................................................ pag. 102

85


Alegerea unui mod de eliberare Aparatul foto acceptă următoarele moduri de eliberare:

k

Mod S Single frame (Cadru unic) CL Continuous low speed (Viteză redusă continuu) CH Continuous high speed (Viteză ridicată continuu)

Descriere Aparatul foto efectuează câte o fotografie de fiecare dată când se apasă declanşatorul.

În timp ce butonul de eliberare a declanşatorului, 1–5 cadre pe secundă *.

Atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului, aparatul foto înregistrează până la 5 cadre pe secundă * (5–7 fps atunci când este selectat [DX format DX (24 × 16) (Format DX (24x16))] pentru [Image area] (Zona imagine), consultaţi pagina 60). Încadraţi fotografiile pe monitor (pag. 90). Recomandat pentru unghiuri largi sau ascuţite sau în alte situaţii în care a vizorul este greu de utilizat sau atunci când vizualizarea Live view mărită pe monitor poate fi de ajutor la obţinerea unei focalizări foarte precise. E Utilizaţi autodeclanşatorul pentru autoportrete sau Self-timer pentru a reduce înceţoşarea provocată de mişcarea (Autodeclanator) bruscă a aparatului foto (pag. 100). Alegeţi acest mod pentru a reduce mişcarea aparatului foto pentru telefotografiere sau pentru fotografii prim MUP (ridicat) plan sau în alte situaţii în care cea mai discretă mişcare Mirror up (Oglindă sus) a aparatului foto ar putea determina fotografii înceţoşate (pag. 102). * Număr obişnuit de cadre cu, AF cu un servomecanism continuu, expunere automată cu prioritate manuală sau a declanşatorului, o viteză a declanşatorului de 1/250 s sau mai rapidă, setările rămase, altele decât Setare personalizată d2 (pag. 321) la valori implicite şi memoria neocupată din memoria intermediară.

86


Pentru a alege un mod de eliberare, apăsaţi declanşatorul selectorului de blocare a modului de eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul setării dorite.

Eliberare blocare selector de moduri

Mod eliberare selector

k

87


Mod continuu Pentru a fotografia în modurile CH (viteză ridicată continuu) şi CL (viteză scăzută continuu):

1

Selectaţi modul CH sau CL. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare la CH sau CL. Eliberare selector moduri

k

2

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la capăt, fotografiile pot fi efectuate la o rată a cadrelor selectată pentru setarea personalizată d2 ([Shooting speed] (Viteză fotografiere), pag. 321).

A Viteză ridicată continuu În modul de viteză ridicată continuu, viteza maximă de cadre pentru imaginile în format FX (36 × 24) şi 5 : 4 (30 × 24) este de 5 fps. Frecvenţa maximă a cadrelor pentru imagini în format DX (24 × 16) poate fi selectată dintre 5, 6 şi 7 fps utilizând Setarea personalizată d2 ([Shooting speed] (Viteză de fotografiere), pag. 321) > [Continuous high-speed] (Viteză ridicată continuă). Frecvenţa maximă a cadrelor atunci când se înregistrează imagini în format NEF (RAW) la o adâncime de 14 biţi (pag. 69) este de 1,8 fps sau 2,6 fps în format DX.

A Capacitate memorie intermediară Numărul aproximativ de imagini ce pot fi stocate în memoria intermediară la setările actuale este prezentat pe afişajele contorului de expunere de SHOOT CUSTOM pe vizor şi panoul de control superior în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Ilustraţia din dreapta prezintă afişajul atunci când capacitatea memoriei intermediară mai poate cuprinde 38. 88


A Memoria intermediară Aparatul foto este dotat cu o memorie intermediară pentru stocare temporară, permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie. Pot fi efectuate până la 130 de fotografii într-o serie; reţineţi, totuşi, că viteza cadrelor va scădea atunci când memoria intermediară este ocupată. În cazuri rare, viteza cadrelor ar putea scădea de asemenea atunci când este utilizat un card de memorie microdrive. Atunci când fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, se va ilumina lampa de acces din dreptul cardului de memorie. În funcţie de numărul imaginilor din memoria intermediară, înregistrarea ar putea dura de la câteva secunde la câteva minute. Nu înlăturaţi cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când nu se va stinge lampa de acces. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce datele rămân înregistrate în memoria intermediară, alimentarea nu va fi oprită până când toate imaginile din memoria intermediară vor fi fost înregistrate. Dacă acumulatorul este epuizat în timp ce imaginile rămân în memoria intermediară, eliberarea declanşatorului va fi dezactivată iar imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.

k

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea numărului maxim de fotografii ce pot fi efectuate într-o singură serie, consultaţi setarea personalizată d3 ([Max. continuous release] (Eliberare maximă continuă), pag. 321). Pentru informaţii referitoare la numărul de fotografii ce pot fi efectuate într-o singură serie, consultaţi pagina 427.

89


Încadrarea fotografiilor pe monitor (Live View)

k

Selectaţi modul live view (a) pentru a încadra imaginile pe monitor. Sunt disponibile următoarele opţiuni: • Hand-held (Ţinut în mână) (g): Alegeţi atunci când fotografiaţi obiecte în mişcare ţinând aparatul foto în mână, sau atunci când încadraţi fotografii la unghiuri ce ar împiedica utilizarea vizorului (pag. 91). Aparatul foto focalizează normal utilizând focalizarea automată cu detecţie a fazei. • Trepied (h): Alegeţi atunci când aparatul foto este montat pe un trepied (pag. 94). Putei mări imaginea afiată pe monitor pentru a focaliza precis, adecvând această opiune la fotografierea obiectelor statice. Focalizarea automată în funcie de contrast poate fi utilizată pentru a compune fotografiile cu obiectul situat oriunde în cadru.

A Detecţie fază versus AF cu detecţie contrast Aparatul foto utilizează în mod normal focalizarea automată cu detecţie fază, în care focalizarea este reglată pe baza datelor furnizate de un senzor special pentru focalizare. Atunci când este selectat [Tripod] (Trepied) în live view, cu toate acestea, aparatul foto utilizează focalizarea automată cu detecţie pe bază de contrast, în care aparatul foto analizează datele furnizate de senzorul de imagine şi reglează focalizarea pentru a oferi cel mai bun contrast. Focalizarea automată cu detecţie contrast durează mai mult decât focalizarea automată cu detecţie fază. 90


Mod ţinut în mână (g)

1

Selectaţi modul live view. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul a. Eliberare selector moduri

2

Reglaţi opţiunile [Live view] din meniul de fotografiere. Selectaţi [Live view] în meniul de fotografiere şi selectaţi [Hand-held] (Ţinut în mână) pentru [Live view mode] (Mod live view).

k

Meniul [Live view] conţine de asemenea o opţiune [Release mode] (Mod eliberare) prin intermediul căreia puteţi alege între modurile de eliberare cadru unic sau eliberare continuă (pag. 86).

3

Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului foto în loc de vizor (pentru focalizare îmbunătăţită, focalizaţi pe subiectul dumneavoastră de interes apăsând până la jumătate butonul de eliberare a declanatorului, apăsând apoi până la capăt pentru a iniţializa modul live view). Pentru a ieşi fără a efectua o fotografie, rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul altei setări sau apăsaţi G.

91


4

Cadraţi o fotografie pe monitor. Pentru a mări vizualizarea pe monitor de până la 13 ×, apăsaţi butonul N în timp ce rotiţi selectorul principal de comandă.

Buton N

k

Selector principal de comandă

Atunci când vizualizarea prin obiectiv este mărită, o fereastră de navigare va apărea în colţul din dreapta jos al afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula între instanţele de bracketing ale zonei AF.

5

Focalizaţi. Focalizare automată (mod focalizare S sau C): Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi un buton B. Aparatul va focaliza normal şi va seta expunerea. Reţineţi că oglinda se va aşeza la loc prin clic atunci când este apăsat oricare dintre butoane, întrerupând temporar live view. Live view este restabilit atunci când butonul este eliberat. Focalizare manuală (mod focalizare M; pag. 83): Focalizare utilizând inelul de focalizare de pe obiectiv.

92


6

Fotografiaţi. Apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a reiniţializa focalizarea şi expunerea şi fotografiaţi. Dacă este selectată viteza ridicată continuă sau viteza scăzută continuă pentru [Release mode] (Mod eliberare), monitorul se va opri în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

k

D Nicio fotografie După fotografiere, redaţi imaginea pe monitor pentru a vă asigura că fotografia a fost înregistrată. Reţineţi că sunetul pe care îl efectuează oglinda atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate sau un buton B poate fi confundat cu sunetul declanşatorului, iar apăsarea butonului de eliberare a declanşatorului până la capăt atunci când aparatul nu poate focaliza în modul AF cu un singur servomecanism va avea ca rezultat live view fără înregistrarea vreunei fotografii. 93


Mod trepied (h)

1

Pregătiţi aparatul foto. Montaţi aparatul foto pe un trepied sau amplasaţi-l pe o suprafaţă netedă, stabilă.

2

Selectaţi modul live view. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul a.

k

Eliberare selector moduri

3

Reglaţi opţiunile [Live view] din meniul de fotografiere. Selectaţi [Live view] din meniul de fotografiere şi alegeţi [Tripod] (Trepied) pentru [Live view mode] (Mod live view). Opţiunile [Release mode] (Mod eliberare) pot fi selectate conform descrierii din pagina 91.

4

Încadraţi o fotografie pe vizor.

Buton B

Încadraţi o fotografie pe vizor şi selectaţi un punct de focalizare utilizând selectorul multiplu, apoi apăsaţi un buton B. Aparatul foto va focaliza normal şi va seta expunerea. Reţineţi că aparatul foto NU poate focaliza prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului.

94


5

Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. Oglinda va fi ridicată iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului foto. Obiectul nu va mai fi vizibil pe vizor. Pentru a ieşi fără a efectua o fotografie, rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul altei setări sau apăsaţi G.

6

Focalizaţi. Focalizare automată (mod focalizare S sau C): În modul trepied, punctul de focalizare pentru focalizarea automată cu detecţie a contrastului poate fi mutat către orice punct din cadru utilizând selectorul multiplu.

k

Punct AF detecţie contrast

Pentru a focaliza utilizând focalizarea Buton B cu detecţie a contrastului, apăsaţi un buton B. Punctul de focalizare va clipi în culoarea verde iar monitorul va creşte în luminozitate în timp ce aparatul foto focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza utilizând detecţia contrastului, punctul de focalizare va fi afişat în culoarea verde, dacă aparatul foto nu poate focaliza, punctul de focalizare va clipi în culoarea roşie.

D

Focalizare automată cu detecţie contrast Aparatul foto nu va continua să regleze focalizarea în timp ce este apăsat un buton B în modul de focalizare automată cu servomecanism continuu. Atât în modul de focalizare automată cu un singur servomecanism cât şi cel cu servomecanism continuu, declanşatorul poate fi eliberat chiar şi atunci când aparatul nu a focalizat.

Focalizare manuală (mod focalizare M; pag. 83): Utilizaţi mărirea pentru focalizare precisă.

95


Pentru a mări vizualizarea pe monitor de până la 13 × şi a verifica focalizarea, apăsaţi butonul N în timp ce rotiţi selectorul principal de comandă.

Buton N

k

Selector principal de comandă

În timp ce afişajul prin obiectiv este mărită, o fereastră de navigare va apărea în colţul din dreapta jos al afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula spre zonele din cadru care nu sunt vizibile pe monitor. Pentru a previzualiza expunerea la setările curente, apăsaţi J. În alte moduri de expunere decât h, expunerea poate fi reglată prin apăsarea butonului E şi rotirea selectorului de comandă (reţineţi că în timp ce compensarea expunerii poate fi reglată cu ±5 EV, doar valorile cuprinse între –3 şi +3 EV pot fi previzualizate pe monitor).

A Previzualizare expunere Măsurarea matricială este utilizată pentru a seta expunerea. Expunerea nu poate fi previzualizată decât dacă este montat un dispozitiv opţional de bliţ, procedeul de bracketing este în desfăşurare (pag. 130), D-lighting este pornit (pag. 181) sau viteza declanşatorului este setată la A sau „p” (viteză sincronizare bliţ). A Cabluri la distanţă Dacă butonul de eliberare a declanşatorului de pe un cablu la distanţă (disponibil separat, consultaţi pag. 392) este apăsat pe jumătate pentru mai mult de o secundă în modul trepied, va activa focalizarea automată cu detecţie contrast. Dacă este apăsat până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului de pe cablul la distanţă fără focalizare, focalizarea nu va fi reglată înainte de efectuarea fotografiei. 96


7

Fotografiaţi. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a efectua fotografia. Dacă este selectată viteza ridicată continuă sau viteza scăzută continuă pentru [Release mode] (Mod eliberare), monitorul se va opri în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

k

D Focalizarea cu focalizarea automată cu detecţie contrast Focalizarea automată cu detecţie contrast va dura mai mult decât focalizarea automată normală (cu detecţie fază). În următoarele situaţii, aparatul foto ar putea fi incapabil să focalizeze utilizând focalizarea automată cu detecţie contrast: • Aparatul nu este montat pe un trepied. • Obiectul conţine linii paralele cu marginile de lungime a cadrului • Obiectul nu este contrastant • Obiectul din punctul de focalizare conţine zone cu o luminozitate clară contrastantă, iar obiectul este iluminat printr-un spot luminos sau de către un neon sau o altă sursă de lumină cu intensitate variabilă. • Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau vreun alt filtru special • Obiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare • Obiectul este alcătuit predominant din modele geometrice regulate (de ex.: ferestrele unui zgârie nori) • Obiectul este în mişcare Reţineţi că punctul de focalizare ar putea fi uneori afişat în verde atunci când aparatul nu poate focaliza. Utilizaţi un obiectiv AF-S. Rezultatele dorite ar putea fi imposibil de atins cu alte obiective sau teleconvertoare.

97


D Fotografierea în modul Live view Cu toate că nu vor apărea în fotografia finală, pe monitor ar putea fi vizibile texturi liniare sau distorsiuni, ce sunt vizibile în lumină fluorescentă, vapori de mercur sau lămpi de sodiu sau în caz că aparatul foto este rotit pe orizontală, sau dacă un obiect se deplasează prin cadru la viteze ridicate. Sursele strălucitoare de lumină ar putea lăsa urme de imagini pe monitor atunci când aparatul foto este rotit. Ar putea apărea de asemenea puncte luminoase. Atunci când fotografiaţi în modul live view, evitaţi îndreptarea aparatului foto către soare sau alte surse puternice de lumină. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Fotografierea live view ia sfârşit automat dacă obiectivul este înlăturat.

k

Modul live view poate fi utilizat pentru până la o oră. 27s Reţineţi, totuşi, că atunci când modul live view este utilizat pentru perioade îndelungate de timp, aparatul foto s-ar putea încălzi simţitor iar temperatura circuitelor interne ar putea creşte, având ca rezultat un zgomot al imaginii sau culori neobişnuite. Pentru a împiedica deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, fotografierea live view se va finaliza înainte ca aparatul foto să se supraîncălzească. Un afişaj de numerotare inversă va apărea pe monitor cu 30 s înainte de finalizarea fotografierii. La o temperatură ambientală ridicată, va apărea imediat un afişaj atunci când modul live view este selectat. În modurile de expunere altele decât manual, închideţi declanşatorului capacului suportului pentru ochi al vizorului după focalizare. Aceasta împiedică lumina care intră prin intermediul vizorului să afecteze expunerea (pag. 100). Ar putea fi observat un zgomot atunci când obiectivele cu zoom sunt mărite sau micşorate, iar viteza declanşatorului este modificată în modul de expunere e sau f. Pentru a reduce înceţoşarea în modul trepied, alegeţi [On] (Pornit) pentru Setarea personalizată d8 ([Exposure delay mode] (Mod decalaj expunere), pag. 325). Dacă este montat un obiectiv CPU cu un inel pentru diafragmă, iar pentru Setarea personalizată f7 ([Customize command dials]) (Personalizare selectoare de comandă) > [Aperture setting] (Setare diafragmă) (pag.341-342) este selectat [Aperture ring] (Inel diafragmă), modul live view nu va porni, iar eliberarea declanşatorului va fi dezactivată. Selectaţi [Sub-command dial] (Selector subcomandă) atunci când utilizaţi un obiectiv CPU dotat cu un inel pentru diafragmă.

98


A Afişajul cu informaţii despre fotografiere Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele pe un monitor în modul live view, apăsaţi butonul R.

Afişaj cu informaţii despre fotografiere

Orizont virtual 2

Informaţii fotografiere + histogramă 1, 2

Informaţii fotografiere oprite

k

Ghiduri încadrare 2

1 Afişat doar atunci când previzualizarea expunerii (mod trepied; pag. 96). 2 Nu este afişat atunci când vizualizarea prin obiectiv este mărită.

A Luminozitate monitor Luminozitatea monitorului poate fi reglată apăsând butonul K în timp ce este afişată vizualizarea pe monitor. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla luminozitatea (reţineţi că luminozitatea monitorului nu are niciun efect asupra fotografiilor efectuate în modul live view). Pentru a reveni la live view, eliberaţi butonul K. Luminozitatea monitorului nu poate fi reglată în timpul previzualizării monitorului (pag. 96). A HDMI Atunci când aparatul este ataşat la un dispozitiv video HDMI, monitorul aparatului foto se va opri iar dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv conform ilustraţiei din dreapta. 99


Mod autodeclanşator Autodeclanşatorul poate fi utilizat pentru a reduce mişcarea aparatului foto pentru autoportrete. Pentru a utiliza autodeclanşatorul, montaţi aparatul foto pe un trepied (recomandat) sau amplasaţi aparatul foto pe o suprafaţă netedă, stabilă şi urmăriţi paşii de mai jos:

1

Selectaţi modul autodeclanşator. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de Eliberare selector moduri eliberare în dreptul E.

k

2

Încadraţi fotografia şi focalizaţi.

Mod focalizare selector

În focalizarea automată cu un singur servomecanism (pag. 74), fotografiile pot fi efectuate doar dacă indicatorul-focalizare (I) apare pe vizor.

A Închideţi declanşatorului suportului pentru ochi al vizorului În modurile de expunere altele decât manual, închideţi declanşatorului capacului suportului pentru ochi al vizorului după focalizare. Aceasta împiedică lumina care intră prin intermediul vizorului să afecteze expunerea.

100


3

Porniţi cronometru. Apăsaţi până la capăt butonul de eliberare al declanşatorului pentru a porni cronometrul. Lampa autodeclanşatorului va începe să clipească, cu două secunde înainte de efectuarea fotografiei.

Pentru a opri autodeclanşatorul înainte de efectuarea unei fotografii, rotiţi selectorul de moduri în dreptul unei alte setări.

k

AA În modul autodeclanşator, o viteză a declanşatorului de A este echivalentul a aproximativ 1/10 s. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la schimbarea duratei cronometrului, consultaţi setarea personalizată c3 ([Self-timer delay] (Decalaj autodeclanşator), pag. 319). Pentru informaţii referitoare la setarea emiterii unui semnal sonor în timpul numerotării inverse a cronometrului, consultaţi Setarea personalizată d1 ([Beep] (Semnal sonor), pag. 320). 101


Mod oglindă sus Alegeţi acest mod pentru a reduce înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului atunci când oglinda este ridicată. Este recomandată utilizarea unui trepied.

1

Selectaţi mod oglindă sus. Apăsaţi declanşatorul de blocare al selectorului mod eliberare şi rotiţi selectorul modului de eliberare în dreptul MUP.

k

Eliberare selector moduri

2

Ridicaţi oglinda. Încadraţi fotografia, focalizaţi şi apoi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a ridica oglinda.

D Utilizarea vizorului Reţineţi că focalizarea automată, măsurarea şi încadrarea nu pot fi confirmate pe vizor în timp ce oglinda este ridicată.

3

Fotografiaţi. Apăsaţi din nou până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru a efectua fotografierea. Pentru a împiedica înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto, apăsaţi uşor butonul de eliberare a declanşatorului sau utilizaţi un cablu la distanţă opţional (pag. 392). Oglinda coboară atunci când fotografierea este încheiată.

A Mod oglindă sus Este efectuată automat o fotografie dacă nu sunt desfăşurate niciun fel de operaţiuni după aproximativ 30 s după ridicarea oglinzii. 102


SSensibilitate ISO – Reacţie mai rapidă la lumină „Sensibilitatea ISO” este echivalentul digital al vitezei filmului. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere, ceea ce permite viteze mai mari ale declanşatorului sau diafragme mai mici. Acest capitol descrie modalitatea de setare manuală sau automată a sensibilităţii ISO.

S Alegerea manuală a sensibilităţii ISO ........................... pag. 104 Control automat sensibilitate ISO ................................. pag. 106

103


Alegerea manuală a sensibilităţii ISO Sensibilitatea ISO poate fi setată la valori cuprinse între ISO 100 şi ISO 1600 în trepte echivalente cu 1/3 EV. Setări cuprinse între aproximativ 0,3–1 EV sub ISO 100 şi 0,3–2 EV peste ISO 1600 sunt de asemenea disponibile pentru situaţii speciale.

S

Sensibilitatea ISO poate fi reglată prin apăsarea butonului ISO şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panourile de control sau pe vizor.

Panou de control superior

Buton ISO

Panou de control posterior

Selector principal de comandă

Vizor

Sensibilitate ISO: 1600

A Meniul de sensibilitate ISO Sensibilitatea ISO poate fi de asemenea reglată utilizând opţiunea [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) din meniul de fotografiere (pag. 290). 104


A Setări de sensibilitate ISO Setările disponibile depind de opţiunea selectată pentru Setare personalizată b1 ([ISO sensitivity step value] (Valoare treaptă de sensibilitate ISO)), pag. 314). Setare personalizată b1 (ISO sensitivity step value) (Valoare treaptă sensibilitate ISO)

Setări sensibilitate ISO disponibile

Lo 1, Lo 0.7, Lo 0.3, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, Hi 0.3, Hi 0.7, Hi 1, Hi 2 Lo 1, Lo 0.5, 100, 140, 200, 280, 400, 560, 1/2 step (1/2 treaptă) 800, 1100, 1600, Hi 0.5, Hi 1, Hi 2 1 step (1 treaptă) Lo 1, 100, 200, 400, 800, 1600, Hi 1, Hi 2 * Dacă este posibil, setarea sensibilităţii ISO curente este păstrată atunci când valoarea treptei este modificată. Dacă setarea sensibilităţii ISO curente nu este disponibilă pentru noua valoare a treptei, sensibilitatea ISO va fi rotunjită la cea mai apropiată setare disponibilă. 1/3 step (1/3 treaptă) (implicit)

S

A Hi 0.3–Hi 2 Setările [HI 0.3] până la [HI 2] corespund sensibilităţilor ISO 0,3–2 EV peste ISO 1600 (echivalent ISO 2000–6400). Fotografiile efectuate la aceste setări sunt predispuse să fie afectate de zgomot şi distorsiunea culorilor în mai mare măsură decât altele. A Lo 0.3–Lo 1 Setările [Lo 0.3] până la [Lo 1] corespund sensibilităţilor ISO 0,3–1 EV sub ISO 100 (echivalent ISO 80–50). Utilizaţi pentru diafragme mai mari atunci când lumina este strălucitoare. Contrastul este uşor inferior nivelului normal, în majoritatea cazurilor, sunt recomandate sensibilităţi ISO de ISO 100 sau mai mari. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la Setarea personalizată b1 ([ISO sensitivity step value] (Valoare treaptă sensibilitate ISO), consultai pag. 314). Pentru informaţii referitoare la utilizarea opţiunii [High ISO NR] (Reducere zgomot (NR) la sensibilitate ridicată) din meniul de fotografiere pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO ridicate, consultaţi pagina 300.

105


Control automat sensibilitate ISO

S

Dacă este aleasă setarea [Off ] (Oprit) pentru opţiunea [ISO sensitivity auto control] (Controlul automat al sensibilităţii ISO), sensibilitatea ISO va rămâne fixată la valoarea selectată de utilizator (consultaţi pagina 104). Dacă este ales [On] (Pornit), sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la valoarea selectată de utilizator (nivelul bliţ este reglat corespunzător). Valoarea maximă pentru sensibilitatea automată ISO poate fi selectată utilizând opţiunea [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă) din meniul [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate ISO) (valoarea minimă pentru sensibilitatea ISO este setată automat la ISO 100, reţineţi că valoarea selectată pentru [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă) este mai scăzută decât valoarea selectată curent pentru [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO), va fi utilizată valoarea selectată pentru [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă). În modurile de expunere e şi g, sensibilitatea va fi reglată doar dacă selectarea unei viteze minime a declanşatorului [Minimum shutter speed] ar provoca subexpunerea fotografiei (1/4000–1 s). Pot fi utilizate vitezele mai reduse ale declanşatorului dacă expunerea minimă nu poate fi atinsă atunci când sensibilitatea ISO este selectată la [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă). Atunci când este selectat [On] (Pornit), vizorul şi panoul de control inferior vor afişa ISO-AUTO. Atunci când valoarea sensibilităţii este schimbată faţă de valoarea selectată de utilizator, aceşti indicatori vor clipi, iar valoarea modificată va fi afişată pe vizor.

106


A Control automat sensibilitate ISO Zgomotul poate apărea mai probabil în cazul sensibilităţilor înalte. Utilizaţi opţiunea [High ISO NR] (Reducere zgomot ISO ridicat) din meniul de fotografiere pentru a atenua zgomotul (consultaţi pagina 300). Atunci când este utilizat bliţul, valorile selectate pentru [Minimum shutter speed] (Viteză minimă declanator) sunt ignorate în favoarea opţiunii selectate pentru Setarea personalizată e1 ([Flash sync speed (Viteză sincronizare bliţ)], pag. 326). Subiecţii din plan apropiat pot fi subexpuşi în fotografiile realizate cu bliţul la viteze reduse ale declanşatorului în lumina zilei sau în direcţia unui fundal strălucitor. Alegeţi un mod bliţ altul decât sincronizarea lentă sau selectaţi modul de expunere g sau h şi alegeţi o diafragmă mai mare.

S

107


S

108


VExpunere – Controlarea felului în care aparatul foto setează expunerea Această secţiune descrie opţiunile disponibile pentru a controla expunerea, inclusiv măsurarea, modul de expunere, blocarea expunerii, compensarea expunerii şi procedeul de bracketing.

Măsurare............................................................................. pag. 110 Mod expunere ................................................................... pag. 112 e: Programmed Auto (Automat programat)............................ pag. 114 f: Shutter-Priority Auto (Automat cu prioritate declanşator).... pag. 116 g: Aperture-Priority Auto (Automat cu prioritate diafragmă) ... pag. 118 h: Manual.............................................................................................. pag. 120

Z

Viteză declanşator şi blocare diafragmă ...................... pag. 123 Blocare expunere automată (AE)................................... pag. 125 Compensare expunere .................................................... pag. 128 Bracketing .......................................................................... pag. 130

109


Măsurare Măsurarea determină felul în care aparatul foto setează expunerea. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Metodă a 3D color matrix II (Matrice culoare 3D II)

Z

110

Descriere Recomandat în majoritatea situaţiilor. Aparatul foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea conform distribuţiei strălucirii, culorii, distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale.

Aparatul foto măsoară cadrul integral dar atribuie cea mai mare pondere zonei din centrul cadrului (implicit Z un cerc de 12-mm în jurul vizorului; Centerdacă este ataşat obiectivul CPU, weighted zona poate fi selectată utilizând Setare (Central Zonă central personalizată b5 [Center-weighted evaluativă) evaluativă 3 area] (Zonă central-evaluativă), pag. 316 1). Măsurare clasică pentru portrete. 2 Aparatul foto măsoară un cerc cu diametrul de 4 mm (0,16 in.) (aproximativ 1,5% din cadru). Cercul este centrat pe punctul b curent de focalizare, permiţând Spot măsurarea obiectelor descentrate (Punctuală) (dacă este utilizat un obiectiv non-AF Zonă măsurare sau dacă este activă AF zonă automată punctuală 3 (pag. 76), aparatul va măsura punctul central de focalizare). Asiguraţi-vă că obiectul va fi expus corect, chiar dacă fundalul este mult mai strălucitor sau mai întunecat. 2 1 Când se ataşează un obiectiv non-CPU, va fi utilizată media pentru cadrul întreg dacă se selectează [Average] (Medie) pentru Setare personalizată b5; în caz contrar, măsurarea central evaluativă pentru obiectivele non-CPU vor utiliza un cerc de 12 mm în centrul vizorului, indiferent de setarea selectată pentru [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU). 2 Pentru o precizie îmbunătăţită cu obiective non-CPU, specificaţi distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă în meniul [Non-CPU lens data] (Date non-CPU) (pag. 218). 3 Zona măsurată nu este de fapt afişată pe vizor.


Pentru a alege o metodă de măsurare, apăsaţi butonul de blocare al selectorului de măsurare şi rotiţi selectorul.

Selector măsurare

Z A Măsurare expunere prin matrice culoare 3D II În măsurarea matricială, expunerea este setată utilizând un senzor RGB cu 1005 segmente. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D ce include informaţii referitoare la distanţă (măsurare matrice culoare 3D II; consultaţi pagina 384 pentru informaţii referitoare la tipurile de obiective). Informaţia distanţă 3D nu este inclusă pentru alte obiective CPU (măsurare matrice culoare II). Măsurarea matricială a culorii este disponibilă atunci când distanţa focală şi diafragma maximă a obiectivelor non-CPU sunt specificate utilizând elementul [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) din meniul de setare (consultaţi pagina 218; măsurarea central-evaluativă este utilizată dacă distanţa focală sau diafragma nu sunt specificate). A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea dimensiunii zonei căreia îi este atribuită cea mai mare pondere în măsurarea central-evaluativă, consultaţi Setarea personalizată b5 ([Center-weighted area] (Zonă central evaluativă), pag. 316). Pentru informaţii suplimentare privind reglajele distincte ale expunerii optime pentru fiecare metodă de măsurare, consultaţi Setare personalizată b6 ([Fine tune optimal exposure] (Reglaj fin expunere optimă), pag. 316). 111


Mod expunere Modul de expunere determină modul în care aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma atunci când se reglează expunerea. Sunt disponibile patru moduri: automat programat (e), automat cu prioritate declanşator (f ), automat cu prioritate diafragmă (g) şi manual (h).

Z

Mod Programmed auto (Automat e programat) (pag. 114) Shutter-priority auto (Automat f cu prioritate declanşator) (pag. 116) Aperture-priority auto (Automat g cu prioritate diafragmă) (pag. 118) h

Manual (pag. 120)

Descriere Aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă. Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în care timpul nu permite reglarea setărilor aparatului foto. Utilizatorul alege viteza declanşatorului, aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. Utilizaţi pentru a opri sau a înceţoşa mişcarea. Utilizatorul alege diafragma, aparatul foto selectează viteza declanşatorului pentru rezultate mai bune. Utilizaţi pentru a înceţoşa fundalul pentru portrete sau a focaliza atât planul apropiat cât şi fundalul în cazul peisajelor. Utilizatorul controlează atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. Setaţi viteza declanşatorului la „A” pentru expuneri de lungă durată.

A Tipuri de obiective Atunci când este utilizat un obiectiv CPU dotat cu un inel pentru diafragmă, blocaţi inelul diafragmei la diafragma minimă (cea mai ridicată valoare f ). Obiectivele de tip G nu sunt echipate cu un inel pentru diafragmă. Obiectivele non-CPU pot fi utilizate doar în modurile de expunere g (automat cu prioritate diafragmă) şi h (manual). În alte moduri, modul de expunere g este selectat automat atunci când este ataşat un obiectiv non-CPU. Indicatorul mod expunere (e sau f ) din panoul de control superior va clipi şi va fi afişat pe vizor g.

112


Pentru a alege modul de expunere, apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până când este afişat modul dorit pe panoul de control sau pe vizor.

Buton I

Selector principal de comandă

A Previzualizare profunzime câmp Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de previzualizare a profunzimii câmpului. Obiectivul va fi oprit la valoarea diafragmei selectată de aparatul foto (modurile e şi f ) sau la valoarea aleasă de utilizator (modurile g şi h), permiţând previzualizarea profunzimii câmpului pe vizor.

Buton previzualizare

Z

A Setare personalizată e3—Modeling Flash (Bliţ modelare) Această setare determină dacă bliţul încorporat şi SB-900, SB-800, SB-600, SB-R200 sau alte dispozitive opţionale de bliţ ce acceptă sistemul creativ de iluminare (CLS; consultaţi pagina 186) vor emite sau nu un bliţ de modelare atunci când este apăsat butonul de previzualizare a profunzimii câmpului. Consultaţi pagina 327 pentru informaţii suplimentare. A

Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 106 pentru informaţii referitoare la controlul automat al sensibilităţii ISO. Pentru informaţii referitoare la opţiunea [Long exp. NR] (NR expunere lungă) din meniul de fotografiere pentru atenuarea zgomotului la viteze reduse ale declanşatorului, consultaţi pagina 300. Pentru informaţii referitoare la dimensiunea paşilor pentru viteza declanşatorului şi a diafragmei, consultaţi Setare personalizată b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Trepte EV pentru controlul expunerii), pag. 314). Pentru informaţii referitoare la modificarea rolurilor selectoarelor comandă principală şi de subcomandă, consultaţi Setare personalizată f7 ([Customize command dials] (Personalizare selectoare de comandă) > [Change main/sub] (Schimbare comandă principală/ subcomandă), pag. 341).

113


e: Programmed Auto (Automat programat) În acest mod, aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma conform unui program încorporat pentru expunerea optimă în majoritatea situaţiilor. Acest mod este recomandat pentru instantanee şi alte situaţii în care aţi putea dori să lăsaţi viteza declanşatorului şi diafragma la latitudinea aparatului foto. Pentru a efectua fotografii în modul automat programat:

1

Selectaţi modul de expunere e. Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat e pe vizor şi pe panoul de control superior.

Z

2

Buton I

Selector principal de comandă

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Viteză declanşator: 1/320 s Diafragmă: f/9

114


A Program flexibil În modul de expunere e, pot fi selectate combinaţii diferite ale vitezei declanşatorului şi ale diafragmei prin rotirea selectorului principal de comandă („program flexibil”). Rotiţi selectorul de comandă către dreapta pentru diafragme mari (valori f reduse) ce înceţoşează detaliile de fundal sau viteze rapide ale declanşatorului care „îngheaţă” mişcarea. Selector principal Rotiţi selectorul de comandă către stânga pentru de comandă diafragme reduse (valori f ridicate) ce sporesc profunzimea câmpului sau viteze lente ale declanşatorului ce înceţoşează mişcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. În vreme ce este activat un program flexibil, în panoul de control superior apare un asterisc („*”). Pentru a restabili viteza declanşatorului şi setările diafragmei implicite, rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul nu mai este afişat, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto. SHOOT CUSTOM

Viteză declanşator: 1/2.000 s Diafragmă: f/3,5

Z

Viteză declanşator: 1/50 s Diafragmă: f/22

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 430 pentru informaţii referitoare la programul de expunere încorporat.

115


f: Shutter-Priority Auto (Automat cu prioritate declanşator) În modul automat cu prioritate declanşator, puteţi alege viteza declanşatorului în timp ce aparatul foto selectează automat diafragma ce va produce expunerea optimă. Pentru a efectua fotografii în modul automat cu prioritate declanşator:

1

Selectaţi modul de expunere f.

Buton I

Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat f pe vizor şi pe Selector principal panoul de control de comandă superior.

Z

2

Alegeţi o viteză a declanşatorului. Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege viteza dorită a declanşatorului. Viteza declanşatorului poate fi setată la „p” (limita vitezei de sincronizare a bliţului) sau la alte valori cuprinse între 30 s (q) şi 1/8000 s (o). Utilizaţi viteze lente ale declanşatorului pentru a sugera mişcarea prin înceţoşarea obiectelor, viteze ridicate ale declanşatorului pentru a „îngheţa” mişcarea. SHOOT CUSTOM

116


Viteză rapidă a declanşatorului (1/1000 s)

Viteză redusă a declanşatorului (1/10 s)

Viteza declanşatorului poate fi blocată la setarea selectată (consultaţi pagina 123).

3

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Z

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 416 pentru informaţii referitoare la ce este de făcut atunci când indicatorul „A” clipeşte în cadrul afişajelor vitezei declanşatorului. 117


g: Aperture-Priority Auto (Automat cu prioritate diafragmă) În modul automat cu prioritate diafragmă, puteţi alege viteza diafragma în timp ce aparatul foto selectează automat viteza declanşatorului ce va produce expunerea optimă. Pentru a efectua fotografii în modul automat cu prioritate diafragmă:

1

Selectaţi modul de expunere g. Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat g pe vizor şi pe panoul de control superior.

Z

2

Selector principal de comandă

Alegeţi o diafragmă: Rotiţi selectorul de subcomandă pentru a alege diafragma dorită dintre valorile cuprinse între minimum şi maximum pentru obiectiv.

118

Buton I

SHOOT CUSTOM

Selector de subcomandă


Diafragmele mici (valori f ridicate) sporesc profunzimea câmpului (consultaţi pagina 113), focalizând atât pe planul apropiat cât şi pe fundal. Diafragmele mari (valori f ridicate) îndulcesc detaliile de fundal în cazul portretelor şi al altor compoziţii ce pun accent pe obiectul de interes principal.

Diafragmă mică (f/36)

Diafragmă mare (f/2.8)

Diafragma poate fi blocată la setarea selectată (consultaţi pagina 124).

3

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

A Obiective non-CPU Dacă diafragma maximă a obiectivului a fost specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) din meniul de setare (pag. 218) atunci când este ataşat un obiectiv non-CPU, valoarea f curentă va fi afişată pe vizor şi pe panoul de control superior, rotunjită la cea mai apropiată oprire completă. În caz contrar, afişajele diafragmei vor prezenta doar numărul de opriri (F, cu diafragma maximă afişată ca FA) iar valoarea-f trebuie citită de pe inelul diafragmei de pe obiectiv.

Z

SHOOT CUSTOM

119


h: Manual În modul manual de expunere, puteţi controla atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. Pentru a efectua fotografii în modul manual de expunere:

1

Selectaţi modul de expunere h. Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până este afişat h pe vizor şi pe panoul de control superior.

Z 2

Buton I

Selector principal de comandă

Alegeţi o diafragmă şi o viteză a declanşatorului. Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege o viteză a declanşatorului şi selectoruld e subcomandă pentru a alege diafragma. Viteza declanşatorului poate fi setată la „p” (limita vitezei de sincronizare bliţ) sau la valori cuprinse între 30 s şi 1/8000 s sau declanşatorul poate fi ţinut deschis pentru orice durată de timp pentru o expunere de lungă durată (A, pag. 122). Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între minimum şi maximum pentru obiectiv. Verificaţi expunerea pe ecranele de afişare analog electronică a expunerii (consultaţi pagina 122) şi continuaţi să reglaţi viteza declanşatorului şi diafragma până când este atinsă expunerea dorită.

120


Selector de subcomandă

Setare diafragmă

SHOOT CUSTOM

Setaţi viteza pentru declanşator

SHOOT CUSTOM

Selector principal de comandă

Viteza declanşatorului şi a diafragmei pot fi blocate la setarea selectată (consultaţi paginile 123, 124).

3

Z

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

Viteză declanşator: 1/250 s Diafragmă: f/8

A Obiective Nikkor AF Micro În condiţiile utilizării unui dispozitiv extern de măsurare a expunerii, raportul de expunere este relevant doar atunci când este utilizat inelul pentru diafragmă al obiectivului pentru a seta diafragma. 121


A Afişajele analog electronice ale expunerii Afişajele analog electronice ale expunerii din panoul de control superior şi de pe vizor prezintă dacă fotografia ar fi supra sau subexpusă la setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă pentru Setarea personalizată b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Trepte EV pentru controlul expunerii), pag. 314) măsura supra sau sub-expunerii este afişată în trepte de câte 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. Dacă limitele măsurării expunerii sunt depăşite, afişajul va clipi. Setare personalizată b2 setată la [1/3 step] (1/3 treaptă) Expunere optimă Subexpusă cu 1/3 EV Supraexpusă cu peste 3 EV Panou de control Vizor

Z

A Expuneri de lungă durată La o viteză a declanşatorului de A, declanşatorul va rămâne deschis în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat. Utilizaţi pentru expunerile de lungă durată de tipul fotografiilor cu lumini în mişcare, stele, peisaje de noapte sau artificii. Nikon recomandă utilizarea unui acumulator EN-EL4a încărcat complet sau a unui adaptor EH-6 CA pentru a preîntâmpina întreruperea alimentării cât timp este deschis declanşatorul. Reţineţi că zgomotul sau distorsiunile pot apărea în cazul expunerilor de lungă durată, înaintea fotografierii alegeţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Long exp. NR] (NR expunere de lungă durată) din meniul de fotografiere (pag. 300).

Viteză declanşator: 35 s Diafragmă: f/25

A Consultaţi de asemenea Consultaţi setarea personalizată f10 ([Reverse indicators] (Inversare indicatori), pag. 345) pentru informaţii referitoare la inversarea afişajului expunerii analog digitale.

122


Viteză declanşator şi blocare diafragmă Butonul F poate fi utilizat pentru a bloca viteza declanşatorului la valoarea selectată în modul de expunere prioritate automată declanşator sau manual sau pentru a bloca diafragma la valoarea selectată în modurile expunere prioritate automată diafragmă sau manual. Blocarea nu este disponibilă în modul programat automat.

❚❚ Blocarea vitezei declanşatorului Pentru a bloca viteza declanşatorului la valoarea selectată, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul principal de comandă până când apare pictograma R pe panoul de control superior sau pe vizor.

Z

Buton F

Selector principal de comandă

Pentru a debloca viteza declanşatorului, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul principal de comandă până când pictograma R dispare din afişaje.

SHOOT CUSTOM

123


❚❚ Blocare diafragmă Pentru a bloca diafragma la valoarea selectată, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul de subcomandă până când apare pictograma R pe panoul de control superior sau pe vizor.

Buton F

Z

124

Selector de subcomandă

Pentru a debloca diafragma, apăsaţi butonul F şi rotiţi selectorul de subcomandă până când pictograma R dispare din afişaje. SHOOT CUSTOM


Blocare expunere automată (AE) Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografiile după măsurarea expunerii.

1

Selectaţi măsurarea central evaluativă sau punctuală (pag. 110).

Selector măsurare

Măsurarea matricială nu va produce rezultatele cu blocarea expunerii automate. Dacă utilizaţi măsurarea central evaluativă, selectaţi focalizarea în punct central prin intermediul selectorului multiplu (pag. 78).

2

Blocaţi expunerea. Poziţionaţi obiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. Cu butonul de eliberare a declanşatorului apăsat până la jumătate şi obiectul poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca expunerea (şi focalizarea, cu excepţia modului de focalizare manuală). Confirmaţi faptul că indicatorul în focalizare (I) apare pe vizor.

Z Buton eliberare declanşator q

w

buton AE-L/AF-L

În timp ce este activat modul de blocare a expunerii, pe vizor va apărea un indicator AE-L.

125


3

Recompuneţi fotografia. Menţinând apăsat butonul AE-L/AF-L, recompuneţi cadrul şi fotografiaţi.

Z

126


A Zonă măsurată În măsurarea punctuală, expunerea va fi blocată la valoarea măsurată în cercul de 4-mm (0,16 in.) centrat pe punctul de focalizare selectat. În măsurarea central evaluativă, expunerea va fi blocată la valoarea măsurată în centrul vizorului (zona implicită pentru măsurarea central evaluativă este indicată de cercul 12 mm. de pe vizor). A Reglarea vitezei declanşatorului şi a diafragmei În timp ce este activată blocarea expunerii, următoarele setări pot fi modificate fără a afecta valoarea de măsurată pentru expunere: Mod expunere e f g

Setări Viteza declanşatorului şi diafragma (program flexibil; pag. 115) Viteza declanşatorului Diafragma

Noile valori pot fi confirmate pe vizor şi pe panoul de control superior. Reţineţi că metoda de măsurare nu poate fi modificată în timp ce blocarea expunerii este activă (modificările măsurării intră în vigoare atunci când blocarea este dezactivată).

Z

A

Consultaţi de asemenea Dacă este selectat [On] (Pornit) pentru setarea personalizată c1 ([Shutter-release button AE-L] (Buton eliberare declanşator AE-L), pag. 318), expunerea va fi blocată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Pentru informaţii referitoare la modificarea rolului butonului AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 340).

127


Compensare expunere Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate. În modul de expunere h, va fi afectată doar informaţia despre expunere prezentată pe afişajul analog digital, viteza declanşatorului şi diafragma nu vor fi modificate. Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, apăsaţi butonul E şi rotiţi selectorul principal de comandă până va fi afişată valoarea dorită pe panoul de control superior sau pe vizor. Buton E

Z Selector principal de comandă

±0 EV (buton E apăsat)

128

–0,3 EV

+2,0 EV


Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –5 EV (subexpunere) şi +5 EV (supraexpunere) în trepte de câte 1/3 EV. În general, alegeţi valori pozitive pentru a face obiectele fotografiate mai strălucitoare, valori negative pentru a întuneca.

–1 EV

Compensare fără expunere

+1 EV

La alte valori decât ±0, 0 din centrul din centrul afişajelor de expunere analog electronice va clipi şi va fi afişată o pictogramă E în panoul de control superior şi pe vizor după ce eliberaţi butonul E. Valoarea curentă a compensării expunerii poate fi confirmată pe afişajul expunerii analog electronic prin apăsarea butonului E.

Z

Expunerea normală poate fi restabilită de asemenea prin setarea compensării expunerii la ±0. Compensarea expunerii nu este reiniţializată atunci când aparatul foto este oprit.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea dimensiunii paşilor disponibili pentru compensarea expunerii, consultaţi setarea personalizată b3 ([EV steps for exposure comp.] (Paşi EV pentru compensare expunere), pag. 314). Pentru informaţii referitoare la efectuarea reglărilor compensării expunerii fără apăsarea butonului E, consultaţi setarea personalizată b4 ([Easy exposure compensation] (Compensarea facilă a expunerii), pag. 315). 129


Bracketing

Z

Aparatul foto oferă trei tipuri de bracketing: bracketing expunere, bracketing bliţ şi bracketing balans de alb. În bracketing expunere (pag. 131), aparatul foto variază compensarea expunerii la fiecare fotografie, în timp ce în cazul bracketing bliţ (pag. 131), este variat nivelul bliţului pentru fiecare fotografie (doar i-TTL şi, în cazul SB-900 i SB-800, modurile diafragmă automată şi control bliţ; consultaţi paginile 186 şi 189). Este efectuată doar câte o singură fotografie de fiecare dată când este eliberat declanşatorul, aceasta însemnând că sunt necesare mai multe fotografieri pentru a încheia secvenţa de bracketing. Operaţiunile de bracketing pentru expunere şi bliţ sunt recomandate în situaţiile în care ar fi dificil de setat expunerea şi nu dispuneţi de suficient timp pentru a verifica rezultatele şi a regla setările fiecărei fotografii. Pentru bracketing balans de alb (pag. 135), aparatul foto creează mai multe imagini de fiecare dată când este eliberat declanşatorului, fiecare cu un reglaj diferit al balansului de alb. Este necesară o singură fotografie pentru a finaliza secvenţa de bracketing. Bracketing balans de alb este recomandat atunci când se fotografiază în condiţii mixte de lumină sau când se experimentează cu mai multe setări ale balansului de alb.

A Consultaţi de asemenea La setările implicite, aparatul foto variază atât expunerea cât şi nivelul bliţului. Setarea personalizată e4 ([Auto bracketing set] (Set bracketing automat), pag. 328) este utilizată pentru a alege tipul de bracketing efectuat. 130


❚❚ Bracketing expunere şi bliţ

1

Selectaţi bracketing bliţ sau expunere. Alegeţi tipul de bracketing ce va fi efectuat utilizând Setarea personalizată e4 ([Auto bracketing set] (Setarea bracketing automat), pag. 328). Alegeţi [AE & flash] (AE şi bliţ) pentru a varia atât expunerea cât şi nivelul bliţului (setare implicită), [AE only] (Numai AE) pentru a varia expunerea sau [Flash only] (Numai bliţ) pentru a varia doar nivelul bliţului.

2

Alegeţi numărul de fotografii. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat în panoul de control superior.

Z

Număr de fotografii

Buton BKT

Selector principal de comandă

Panou de control superior Indicator expunere şi bracketing bliţ

La alte setări decât zero, va fi afişată o pictogramă M, indicatorul de bracketing bliţ va fi afişat în panoul de control superior şi va clipi pe vizor.

131


3

Selectaţi un pas de expunere. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul de subcomandă pentru a alege pasul de expunere. Pas de expunere

Buton BKT

Selector de subcomandă

Panou de control superior

La setări implicite, dimensiunea pasului poate fi aleasă dintre şi 1 EV. Programele de bracketing cu un pas de 1/3 EV sunt listate mai jos.

1/3, 2/3

Z

Afişaj panou de control

Nr. de fotografii 0

Ordine bracketing (EV) 0

3

+0.3/0/+0.7

3

–0.3/–0.7/0

2

0/+0.3

2

0/–0.3

3

0/–0.3/+0.3

5

0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7 0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/ +0.7/+1.0 0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/ +0.3/+0.7/+1.0/+1.3

7 9

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea dimensiunii paşilor de expunere, consultaţi Setare personalizată b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Trepte EV pentru control expunere), pag. 314). Pentru informaţii referitoare la alegerea ordinii în care este efectuată operaţiunea de bracketing, Setarea personalizată e6 ([Bracketing order] (Ordine bracketing, pag. 330). 132


4

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. Aparatul foto va varia expunerea şi/sau nivelul de bliţ cu fiecare fotografie, conform programului de bracketing selectat. Modificările expunerii sunt adăugate la cele efectuate prin intermediul compensării expunerii (consultaţi pagina 128), făcând posibilă atingerea unor valori de compensare mai mari de 5 EV. În timp ce se aplică bracketing, va fi afişat un indicator de progres al bracketing în panoul de control superior şi vizor. Va dispărea câte un segment după fiecare fotografie.

SHOOT CUSTOM

Z SHOOT CUSTOM

Pas de expunere: 0 EV

Pas de expunere: –1 EV

Pas de expunere: +1 EV

133


❚❚ Anularea bracketing Pentru a anula bracketing, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing este zero (r), iar M nu mai este afişat în panoul de control din partea de sus a aparatului foto. La următoarea activare a bracketing va fi restabilit ultimul program aplicat. Bracketing poate fi de asemenea anulat prin efectuarea unei reiniţializări cu două butoane (pag. 204), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoare activare a bracketing.

Z

A Expunere şi bracketing bliţ În modurile cadru unic şi autodeclanşator, va fi efectuată o singură fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. În modurile de viteză scăzută continuu şi viteză ridicată continuu, fotografierea va stagna după efectuarea numărului de fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de eliberare a declanşatorului. Dacă cardul de memorie este umplut înainte ca toate fotografiile din secvenţă să fi fost efectuate, fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din secvenţă odată ce cardul de memorie va fi fost înlocuit sau fotografiile vor fi fost şterse pentru a face loc pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto este oprit înainte ca toate fotografiile din secvenţă să fi fost efectuate, se va relua bracketing de la următoarea fotografie din secvenţă atunci când aparatul foto este pornit.

A Bracketing expunere Aparatul foto modifică expunerea variind viteza declanşatorului şi diafragma (automat programat), diafragma (automat cu prioritate declanşator) sau viteză declanşator (automat cu prioritate diafragmă, mod manual expunere). Atunci când este selectat [On] (Pornit) pentru [ISO sensitivity settings] (Setările de sensibilitate ISO) > [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate ISO) în meniul de fotografiere şi dacă bliţul nu este ataşat, aparatul foto va varia automat sensibilitatea ISO pentru expunere optimă atunci când limitele sistemului de expunere al aparatului foto sunt depăşite. Setarea personalizată e5 ([Auto bracketing (mode M)] (Bracketing automat (mod M)), pag. 329) poate fi utilizată pentru a modifica modul în care aparatul foto realizează expunerea şi bracketing bliţ în modul manual expunere. Operaţiunea de bracketing poate fi efectuată variind nivelul bliţului împreună cu viteza declanşatorului şi/sau diafragma sau variind doar nivelul bliţului.

134


❚❚ Bracketing balans de alb

1

Selectaţi bracketing balans de alb. Alegeţi [WB bracketing] (Bracketing balans de alb) pentru Setarea personalizată e4 [Auto bracketing set] (Setare automată bracketing) (pag. 328).

2

Alegeţi numărul de fotografii. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat în panoul de control superior. Număr de fotografii

Z

Buton BKT

Selector principal de comandă

Panou de control superior Indicator bracketing WB

La alte setări decât zero, va fi afişată o pictogramă W, indicatorul de bracketing WB va fi afişat în panoul de control superior şi panourile de control anterioare.

135


3

Selectaţi un pas pentru balansul de alb. Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul de subcomandă pentru a alege reglarea balansului de alb. Fiecare pas este echivalentul aproximativ a 5 mired. Pas pentru balansul de alb

Buton BKT

Z

Selector de subcomandă

Alegeţi dintre paşi de câte 1 (5 mired), 2 (10 mired) sau 3 (15 mired). Valorile ridicate ale B corespund unor valori sporite de albastru, valorile ridicate ale A corespund unor valori ridicate de galben chihlimbar (pag. 144). Programele de bracketing în trepte de câte 1 sunt listate mai jos. Afişaj panou de control

0

Pas pentru balansul de alb 1

3

1B

1B/0/2B

3

1A

1A/2A/0

2

1B

0/1B

2

1A

0/1A

3

1 A, 1 B

0/1A/1B

5

1 A, 1 B

7

1 A, 1 B

9

1 A, 1 B

0/2A/1A/1B/2B 0/3A/2A/1A/ 1B/2B/3B 0/4A/3A/2A/1A/ 1B/2B/3B/4B

Nr. de fotografii

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 145 pentru o definiţie a „mired”. 136

Panou de control superior

Ordine bracketing (EV) 0


4

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing, iar fiecare copie va avea un balans de alb diferit. Modificările balansului de alb sunt adăugate la reglarea balansului de alb efectuată prin intermediul reglajului fin al balansului de alb. Dacă numărul de fotografii din programul de bracketing este mai mare decât numărul de expuneri rămase, numărul de expuneri rămase, contorul expunerii şi pictograma N afişată în panoul de control superior va clipi, o pictogramă g va apărea în vizor, iar butonul de eliberare a declanşatorului va fi dezactivat. Fotografierea poate începe atunci când este introdus un nou card de memorie. SHOOT CUSTOM

Z

137


❚❚ Anulare bracketing Pentru a anula bracketing, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing este zero (r), iar W nu mai este afişat în panourile de control. La următoarea activare a bracketing va fi restabilit ultimul program aplicat. Bracketing poate fi de asemenea anulat prin efectuarea unei reiniţializări cu două butoane (pag. 204), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoare activare a bracketing.

Z

A Bracketing balans de alb Opţiunea de bracketing balans de alb nu este disponibilă la o calitate a imaginii NEF (RAW) (brut). Selectarea [NEF (RAW)], [NEF (RAW)+JPEG fine], [NEF (RAW)+JPEG normal] sau [NEF (RAW)+JPEG basic] anulează bracketing pentru balansul de alb. Bracketing balans de alb afectează doar temperatura culorii (axa galben chihlimbar-albastru) din afişajul de reglare fină a balansului de alb, pag. 144). Nu se efectuează niciun reglaj pe axa verde-magenta. În modul autodeclanşator (pag. 100), va fi creat numărul de copii specificat în programul balansului de alb de fiecare dată când este eliberat declanşatorul. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce lampa accesării cardului de memorie este aprinsă, aparatul foto se va opri doar dacă vor fi fost înregistrate fotografiile din secvenţă.

138


rBalans de alb – Păstrarea culorilor veridice Culoarea luminii reflectate de un obiect variază odată cu culoarea sursei de lumină. Creierul uman este capabil să se adapteze la schimbări ale culorii sursei de lumină, având ca rezultat faptul că obiectele apar albe chiar dacă sunt umbrite, luminate direct de soare sau de surse artificiale incandescente de lumină. Spre deosebire de filmul utilizat de aparatele cu film, aparatele foto digitale pot imita această adaptare procesând imaginile conform culorii sursei de lumină. Aceasta este cunoscută ca „balans de alb.” Acest capitol se referă la setările balansului de alb.

r Opţiuni balans de alb....................................................... pag. 140 Reglaj fin balans de alb ................................................... pag. 143 Alegerea unei temperaturi de culoare ......................... pag. 147 Presetare manuală............................................................ pag. 148

139


Opţiuni balans de alb Pentru o culoare naturală, alegeţi setarea balansului de alb care corespunde sursei de lumină înainte de fotografiere. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune

v

Auto (implicit)

J Incandescent

r

3500– 8000*

3000*

I Fluorescent Sodium-vapor lamps (Lămpi cu vapori de sodiu) Warm-white fluorescent (Fluorescent cu alb cald) White fluorescent (Alb fluorescent) Cool-white fluorescent (Florescent cu alb rece) Day white fluorescent (Fluorescent alb de tipul luminii zilei) Daylight fluorescent (Fluorescent de tipul luminii zilei) High temp. mercuryvapor (Vapori mercur la temperatură ridicată) Direct sunlight (Lumina H directă a soarelui)

140

Temperatură culoare (K)

2700* 3000*

Descriere Balansul de alb este reglat automat utilizând temperatura culorii măsurate de senzorul de imagine şi de senzorul RGB cu 1005 segmente. Pentru cele mai bune rezultate, utilizaţi obiective tip G sau D. Dacă este utilizat bliţul opţional, balansul de alb reflectă condiţiile aplicabile atunci când este declanşat bliţul. Utilizaţi în lumină incandescentă. Utilizaţi în următoarele şapte tipuri de iluminare: Utilizaţi în cazul iluminării cu vapori de sodiu (în cazul arenelor sportive). Utilizaţi în lumină fluorescentă cu o culoare albă caldă.

3700*

Utilizaţi în lumină albă fluorescentă.

4200*

Utilizaţi în lumină fluorescentă cu alb rece.

5000*

Utilizaţi în lumină fluorescentă de tipul luminii zilei.

6500*

Utilizaţi în lumină fluorescentă de tipul luminii zilei.

7200* 5200*

Utilizaţi în lumini cu temperaturi ridicate ale culorii (de ex.: lămpi cu vapori de mercur). Utilizaţi pentru obiecte iluminate direct de soare.


Opţiune

Temperatură culoare (K)

Descriere Utilizaţi pentru dispozitivele opţionale de bliţ. Utilizaţi în lumina zilei în condiţii de cer încărcat. Utilizaţi în lumina zilei pentru obiecte umbrite.

N Flash (Bliţ)

5400*

G Cloudy (Noros)

6000*

M Shade (Umbră)

8000*

Choose color temp. K (Alegere temperatură culoare.)

2500– 10.000

Alegeţi temperatura culorii dintr-o listă de valori (pag. 147).

Utilizaţi obiectul, sursa de lumină sau fotografia existentă ca referinţă pentru balansul de alb (pag. 148).

L

Presetare manuală (Presetare manuală)

* Toate valorile sunt aproximative. Reglaj fin setat la 0.

Pentru majoritatea surselor de lumină este recomandat balansul de alb automat. Dacă rezultatele dorite nu pot fi atinse prin intermediul balansului de alb automat, alegeţi o opţiune din lista de mai sus sau utilizaţi balansul de alb presetat.

r

Balansul de alb poate fi selectat prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată în panoul de control posterior sau pe vizor.

Buton WB

Selector principal de comandă

Panou de control posterior

A Meniul balansului de alb Balansul de alb poate fi de asemenea reglat utilizând opţiunea [White balance] (Balans de alb) în meniul de fotografiere (pag. 290). A I (Fluorescent) Selectarea I (fluorescent) prin intermediul butonului WB şi al selectorului principal de comandă selectează tipul de bec ales pentru opţiunea [Fluorescent] din meniul pentru balansul de alb (pag. 290). 141


A Iluminare bliţ studio Balansul de alb automat ar putea să nu producă rezultatele dorite cu dispozitive de tip bliţ pentru studio de mari dimensiuni. Alegeţi o temperatură de culoare, utilizaţi presetarea balansului de alb sau setaţi balansul de alb la [Flash] (Bliţ) şi utilizaţi reglajul fin pentru a regla balansul de alb. A Temperatură culoare Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de vizor şi alte condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de lumină, definită prin referinţe la temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. Atunci când sursele de lumină cu o temperatură apropiată de 5000–5500K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai scăzută, precum un bec incandescent, apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru.

r

142

A Consultaţi de asemenea Atunci când este selectat [WB bracketing] (Bracketing WB) pentru Setare personalizată e4 ([Auto bracketing set] (Setare bracketing automat), pag. 328), aparatul foto va crea mai multe imagini de fiecare dată când este eliberat declanşatorul. Balansul de alb va fi diferit pentru fiecare imagine, „înconjurând” valoarea selectată curent pentru balansul de alb. Consultaţi pagina 130 pentru informaţii suplimentare.


Reglaj fin balans de alb Balansul de alb poate fi reglat în detaliu pentru a compensa variaţia culorii sursei de lumină sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine. Balansul de alb este reglat în detaliu utilizând opţiunea [White balance] (Balans de alb) din meniul de fotografiere sau apăsând butonul WB şi rotind selectorul de subcomandă.

❚❚ Meniul balansului de alb

1

Selectaţi o opţiune pentru balansul de alb. Selectaţi [White balance] (Balans de alb) în meniul de fotografiere (pag. 290), apoi evidenţiaţi un balans de alb şi apăsaţi 2. Dacă este selectată o altă opţiune decât [Fluorescent], [Choose color temp.] (Alegere temperatură culoare) sau [Preset manual] (Prestare manuală), avansaţi la pasul 2. Dacă este selectat [Fluorescent], evidenţiaţi un tip de iluminare şi apăsaţi 2. Dacă este selectat [Choose color temp.], evidenţiaţi o temperatură de culoare şi apăsaţi 2. Dacă este selectat [Preset manual] (Presetat manual), alegeţi o presetare conform descrierii din pagina 157 înainte de a trece mai departe.

r

143


2

Reglaj fin balans de alb. Utilizaţi selectorul multiplu pentru reglarea fină a balansului de alb. Balansul de alb poate fi reglat fin pe axa galben chihlimbar (A)–albastru (B) şi Coordonate Reglare pe axa verde (G)–magenta (M). Axa orizontală (chihlimbar-albastru) corespunde temperaturii de culoare, cu fiecare pas echivalent cu aproximativ 5 mired. Axa verticală (verde-magenta) are efecte asemănătoare cu cele ale filtrelor asemănătoare de compensare a culorii (CC). Verde (G)

Suplimentare verde

Albastru (B)

r

Suplimentare magenta

Galben-chihlimbar (A)

Magenta (M)

Suplimentare albastru

3

Apăsaţi J. Apăsaţi J pentru a salva setarea şi a reveni la meniul de fotografiere. Dacă balansul de alb a fost reglat în detaliu pe axa A-B, va fi afişată o pictogramă E pe panoul posterior de control.

144

Suplimentare galben chihlimbar

Buton J


A Reglaj fin balans de alb Culorile de pe axele cu reglaj fin sunt relative, nu absolute. De exemplu, mutarea cursorului în dreptul B (blue) atunci când este selectată o setare „caldă” precum J (incandescent) pentru balansul de alb va face fotografia uşor mai „rece” dar nu o va face propriu-zis albastră. A „Mired” Orice schimbare a temperaturii culorii determină o diferenţă mai mare a culorii la temperaturi scăzute ale culorii ce ar fi mai ridicată la temperaturi mai ridicate ale culorii. De exemplu, o schimbare de 1000 K produce o modificare a culorii mult mai mare la 3000 K decât la 6000 K. Mired, calculat prin înmulirea inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii ce ţine cont de astfel de variaţii şi în consecinţă este unitatea de măsură utilizată pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu: • 4000 K–3000 K (o diferenţă de 1000 K)=83 mired • 7000 K–6000 K (o diferenţă de 1000 K)=24 mired

r

145


❚❚ Butonul WB La altă setare decât K ([Choose color temp.]) (Alegere temperatură culoare) şi L ([Preset manual]) (Presetare manuală), butonul WB poate fi utilizat pentru reglajul fin al balansului de alb pe axa galben chihlimbar (A)–albastru (B) (pag. 144; pentru reglajul fin al balansului de alb atunci este selectat K sau L, utilizaţi meniul de fotografiere aşa cum este descris în pagina 143). Sunt disponibile şase setări în ambele direcţii, fiecare pas este echivalentul a aproximativ 5 mired (pag. 145). Apăsaţi butonul WB şi rotiţi selectorul de subcomandă până când va fi afişată valoarea dorită în panoul de control posterior. Rotirea selectorului de subcomandă spre stânga suplimentează valoarea de galben chihlimbar (A). Rotirea selectorului de subcomandă spre dreapta suplimentează valoarea de albastru (B). La alte setări decât 0, pictograma E apare în panoul de control.

r Buton WB

146

Selector de subcomandă

Panou de control posterior


Alegerea unei temperaturi de culoare Atunci când este selectat K ([Choose color temp.]) (Alegere culoare temperatură) pentru balansul de alb, temperatura culori poate fi selectată prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului de subcomandă. Temperatura culorii poate fi afişată în panoul posterior de culori:

Buton WB

Selector de subcomandă

Panou de control posterior

r

D Alegeţi temperatura culorii Reţineţi că rezultatele dorite nu pot fi obţinute în lumina bliţului sau fluorescentă. Alegeţi N ([Flash] (Bliţ)) sau I ([Fluorescent]) pentru aceste surse. Pentru alte surse de lumină, efectuaţi o fotografiere de probă pentru a stabili dacă valoarea selectată este potrivită. A Meniul balansului de alb Temperatura culorii poate fi selectată de asemenea din meniul de balans de alb. Reţineţi că temperatura culorii prin intermediul butonului WB şi al selectorului de subcomandă înlocuieşte valoarea selectată în meniul de balans de alb. 147


Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată pentru a înregistra şi a utiliza din memorie setările de balans de alb pentru fotografierea în condiţii mixte de iluminare pentru a compensa sursele de lumină cu o nuanţă puternică de culoare. Sunt disponibile două metode pentru setarea balansului de alb individual: Metodă

Descriere Un obiect gri neutru sau albe este pus în lumina Direct measurement ce va fi utilizată în fotografia finală iar balansul (Măsurare directă) de alb este măsurat de aparatul foto (pag. 150). Copy from existing photograph (Copiere Balansul de alb este copiat din fotografia de pe de la fotografia cardul de memorie (pag. 155). existentă)

r

148


Aparatul foto poate stoca până la cinci valori pentru a preseta balansul de alb în presetările d-0 până la d-4. Un comentariu descriptiv poate fi adăugat la fiecare presetare a balansului de alb (pag. 159). d-0 Stochează ultima valoare a balansului de alb (pag. 150). Această presetare este suprascrisă atunci când este măsurată o nouă valoare.

d-1–d-4 Stochează valori copiate de la d-0 (pag. 154).

Stocaţi valorile copiate de la imagini de pe cardul de memorie (pag. 155).

r

A Presetări balans alb Modificările setărilor balansului de alb se aplică tuturor arhivelor meniurilor de fotografiere (pag. 291). Un dialog de confirmare va fi afişat dacă utilizatorul încearcă să modifice o presetare a balansului de alb creat într-o altă arhivă de fotografiere (nu va fi afişat niciun avertisment pentru presetarea d-0). 149


❚❚ Măsurarea unei valori pentru balansul de alb

1

Iluminaţi un obiect de referinţă. Amplasaţi un obiect gri neutru sau alb în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală. In decorul unui studio, poate fi utilizat un panou gri standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este crescută automat cu 1 EV atunci când se măsoară balansul de alb, în modul expunere h, reglaţi expunerea astfel încât ecranele de afişare analog electronice să indice ±0 (pag. 122).

2

Setaţi balansul de alb la L ([Preset manual]) (Presetare manuală). Apăsaţi butonul WB şi rotiţi selectorul principal de comandă până când este afişat L pe panoul posterior de control.

r

Buton WB

150

Selector principal de comandă

Panou de control posterior


3

Selectaţi modul direct de măsurare. Eliberaţi butonul WB pentru o scurtă durată apoi apăsaţi butonul până când pictograma L va începe să clipească. Va clipi de asemenea D pe panoul de control superior şi pe vizor. La setările implicite, afişajul va clipi pentru aproximativ şase secunde.

SHOOT CUSTOM

Panou de control superior

Panou de control posterior

Vizor

4

Măsuraţi balansul de alb. Înainte ca indicatoarele să se oprească din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât să acopere integral vizorul şi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi o va stoca în presetarea d-0. Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat precis chiar dacă aparatul foto nu a focalizat.

r

151


5

Verificaţi rezultatele. Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb, C va clipi pe panourile de control, în timp pe vizor va clipi un a. La setările implicite, afişajul va clipi pentru aproximativ şase secunde.

Panou de control superior

Panou de control posterior

Vizor

Dacă iluminarea este prea întunecată sau prea luminoasă, este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de alb. Pe panourile de control şi pe vizor va clipi un b a (la setări implicite, afişajele vor clipi pentru aproximativ şase secunde). Apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a reveni la pasul 4 i pentru a măsura din nou balansul de alb.

r

Panou de control superior

Panou de control posterior

Vizor

6

Selectaţi presetarea d-0. Dacă noua valoare pentru presetarea balansului de alb va fi utilizată imediat, selectaţi d-0 prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului de subcomandă până când va fi afişat d-0 pe panoul posterior de control.

152


D Mod măsurare directă Dacă nu sunt efectuate operaţiuni în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă se va încheia în intervalul de timp selectat pentru opţiunea personalizată c2 ([Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare), pag. 318). Setarea implicită este şase secunde. A Presetare d-0 Noua valoare pentru balansul de alb va fi stocată în presetarea d-0, înlocuirea automată a valorii anterioare a acestei presetări (nu va fi afişat niciun avertisment pentru confirmare). Va fi afişată o miniatură în lista de presetări ale balansului de alb. Pentru a utiliza noua valoare pentru balansul de alb, selectaţi presetarea d-0 (dacă nicio valoare nu a fost măsurată pentru un balans înainte de selectarea d-0, balansul de alb va fi setat la o temperatură a culorii de 5200 K, la fel ca [Direct sunlight] (Lumina directă a soarelui)). Noua valoare a balansului de alb va rămâne la presetarea d-0 până când balansul de alb va fi măsurat din nou. Prin copierea presetării d-0 la una din celelalte presetări înainte de măsurarea unei valori noi pentru balansul de alb, pot fi stocate până la cinci valori ale balansului de alb (pag. 154).

r

153


❚❚ Copierea balansului de alb de la d-0 la presetările d-1–d-4 Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul de alb de la d-0 la oricare din celelalte presetări (d-1-d-4).

1

Selectaţi L [Preset manual] (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 140) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o destinaţie. Evidenţiaţi presetarea destinaţiei (de la d-1 la d-4) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

r

3

Copiaţi d-0 la noua presetare selectată. Evidenţiaţi [Copy d-0] (Copiere d-0) şi apăsaţi J. Dacă a fost creat un comentariu pentru d-0 (pag. 159), comentariul va fi copiat în comentariul pentru prestarea selectată.

154


❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie (doar d-1–d-4) Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul de alb de la o fotografie de pe cardul de memorie la o presetare selectată (doar d-1-d-4). Valorile existente ale balansului de alb nu pot fi copiate la presetarea d-0.

1

Selectaţi L [Preset manual] (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 140) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o destinaţie. Evidenţiaţi presetarea destinaţiei (d-1 la d-4) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

3

r

Alegeţi [Select image] (Selectare imagine). Evidenţiaţi [Selectare imagine] şi apăsaţi 2.

155


4

Evidenţiaţi o imagine sursă. Evidenţiaţi imaginea sursă. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi butonul N.

În cazul în care sunt introduse două carduri de memorie, fanta poate fi selectată menţinând apăsat butonul N şi apăsând 1. Meniul indicat în dreapta va fi afişat (pag. 228); evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J.

r

5

Copiaţi balansul de alb. Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a copia valoarea balansului de alb pentru fotografia evidenţiată către presetarea selectată. Dacă fotografia selectată are un comentariu (pag. 350), comentariul va fi copiat în comentariul pentru prestarea selectată.

A Alegerea unei presetări a balansului de alb Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea actuală a balansului de alb (d-0– d-4) şi apăsaţi 2 pentru a selecta o altă presetare.

156


❚❚ Alegerea unei presetări a balansului de alb Pentru a seta balansul de alb la o valoare presetată:

1

Selectaţi L ([Preset manual]) (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 140) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o presetare. Evidenţiaţi presetarea dorită şi apăsaţi centrul selectorului multiplu. Pentru a selecta presetarea evidenţiată şi a afişa meniul de reglaj fin (pag. 143) fără a parcurge pasul următor, apăsaţi J în loc să apăsaţi centrul selectorului multiplu.

3

r

Selectaţi [Set] (Setare). Evidenţiaţi [Set] (Setare) şi apăsaţi 2. Este afişat meniul de reglaj fin pentru presetarea balansului de alb selectată (pag. 143).

157


A Selectarea unei presetări a balansului de alb: Butonul WB La o setare de L ([Preset manual] (Presetare manuală)), presetările pot fi de asemenea selectate prin apăsarea butonului WB şi rotirea selectorului de subcomandă. Presetarea actuală este afişată pe panoul posterior de control în timp ce este apăsat butonul WB.

Buton WB

r

158

Selector de subcomandă

Panou de control posterior


❚❚ Introducerea unui comentariu Urmaţi paşii de mai jos pentru a introduce un comentariu descriptiv de până la treizeci şi şase de caractere pentru o presetare a balansului de alb selectată.

1

Selectaţi L ([Preset manual]) (Presetare manuală). Evidenţiaţi [Preset manual] (Presetare manuală) în meniul balansului de alb (pag. 140) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o presetare. Evidenţiaţi presetarea dorită şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

3

r

Selectare [Edit comment] (Editare comentariu). Evidenţiaţi [Edit comment] (Editare comentariu) şi apăsaţi 2.

4

Editaţi comentariu. Editaţi comentariul aşa cum este descris la pagina 292.

159


r

160


JÎmbunătăţire imagine Acest capitol descrie modul în care poate fi optimizată claritatea, contrastul, strălucirea, saturaţia şi nuanţa utilizând opţiunile de control ale fotografiei, cum se poate păstra detaliul în evidenţieri şi în umbre prin utilizarea active D-lighting şi cum se poate alege un spaţiu de culoare.

Picture Controls ................................................................ pag. 162 Creare opţiunilor Picture Controls personalizate................... pag. 170

Active D-Lighting.............................................................. pag. 181 Spaţiu de culoare.............................................................. pag. 183

J

161


Picture Controls Sistemul unic Picture Control de la Nikon face posibilă împărtăşirea setărilor de procesare a imaginilor între dispozitive şi software compatibile. Selectaţi dintre Picture Control furnizate cu aparatul foto pentru a regla imediat setările de procesare a imaginii sau pentru a face reglaje independente pentru claritate, contrast, luminozitate, saturaţie sau nuanţă. Aceste setări pot fi salvate sub nume noi ca opţiuni personalizate Picture Control pentru a fi încărcate din memorie sau editate după voie. Opţiunile Picture Control pot fi salvate de asemenea pe cardul de memorie pentru a fi utilizate cu software compatibil, iar opţiunile Picture Control create prin intermediul aplicaţiilor software pot fi încărcate de asemenea pe aparatul foto. Orice set Picture Controls poate produce aproximativ aceleaşi rezultate pe oricare dintre aparatele foto ce acceptă sistemul Nikon Picture Control.

J

162


❚❚ Utilizarea opţiunilor Picture Control Opţiunile Picture Control pot fi utilizate conform descrierii de mai jos. • Selectaţi Nikon Picture Controls (pag. 164): Selectaţi o opţiune Nikon Picture Control existentă. • Modificarea opţiunilor Picture Controls existente (pag. 166): Modificarea unei opţiuni Picture Control pentru a crea o combinaţie între claritate, contrast, luminozitate, saturaţie şi nuanţă pentru o anumită nuanţă sau efect. • Creare opţiuni Picture Controls (pag. 170): Stocaţi Picture Controls modificate sub nume unice şi accesaţi-le din memorie sau editaţi-le după plac. • Împărtăşire Picture Controls personalizate (pag. 174): Opţiunile personalizate Picture Controls create prin intermediul aparatului foto pot fi salvate pe cardul de memorie pentru a fi utilizate cu ViewNX (furnizat) şi alt software compatibil sau Picture Controls create prin software pot fi încărcate pe aparatul foto. • Gestionare Picture Controls personalizate (pag. 177): Redenumiţi sau ştergeţi Picture Controls personalizate.

J

A Nikon Picture Controls comparate cu Picture Controls personalizate Picture Controls furnizate de Nikon sunt denumite Nikon Picture Controls. În plus faţă de Nikon Picture Controls furnizate cu aparatul foto, sunt disponibile Picture Controls opţionale pentru a fi descărcate de pe siturile web Nikon. Picture Controls personalizate sunt create prin intermediul modificării Nikon Picture Controls existente. Atât Nikon Picture Controls cât şi cele personalizate pot fi împărtăşite cu dispozitivele şi aplicaţiile software compatibile. 163


Selectarea Nikon Picture Controls. Aparatul foto oferă patru Nikon Picture Controls. Alegeţi o opţiune Picture Control conform obiectului de interes sau tipului de scenă. Opţiune Q Standard R

Neutral (Neutru)

S Vivid (Intens) T

Monochrome (Monocrom)

Descriere Procesare standard pentru rezultate echilibrate. Recomandată pentru majoritatea situaţiilor. Procesare minimă pentru rezultate echilibrate. Alegeţi pentru fotografiile ce vor fi procesate sau retuşate ulterior. Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de intensitate imprimărilor fotografice. Alegeţi pentru fotografii ce pun accent pe culori primare. Efectuaţi fotografii monocromatice.

❚❚ Alegerea unei opţiuni Picture Control

1 J

Selectaţi [Set Picture Control] (Setare Picture Control). În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Set Picture Control] (Setare Picture Control) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită şi apăsaţi J.

164


A Matricea Picture Control Apăsarea butonului N în pasul 2 va afişa o grilă de opţiuni Picture Control ce prezintă contrastul şi saturaţia pentru opţiunea Picture Control selectată în raport cu alte opţiuni Picture Control (atunci când este selectat [Monochrome] (Monocrom) este afişat doar contrastul). Pentru a selecta o altă opţiune Picture Control, apăsaţi 1 sau 3, apoi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile Picture Control şi apăsaţi J. A Indicatorul Picture Control Opţiunea curentă Picture Control este prezentată pe afişajul informaţiei de fotografiere atunci când este apăsat butonul R.

Indicator Picture Control

J

165


Modificare opţiuni Picture Controls existente Opţiunile Nikon Picture Controls existente sau personalizate pot fi modificate pentru a fi adecvate scenei sau intenţiei creative a utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând [Quick adjust] (Reglare rapidă) sau reglaţi manual setările individuale.

1

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi opţiunea de Picture Control dorită în meniul [Set Picture Control] (Setare Picture Control) (pag. 164) şi apăsaţi 2.

2

Reglare setări. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla setarea dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o valoare (pag. 167). Repetaţi acest pas până când vor fi reglate toate setările sau selectaţi [Quick adjust] (Reglare rapidă) (pag. 167) pentru a alege o combinaţie presetată de setări. Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O.

J

3

Apăsaţi J.

A Modificări aduse opţiunilor Picture Controls originale Opţiunile Picture Controls ce au fost modificate de la setarea implicită sunt indicate printr-un asterisc („U”) în meniul [Set Picture Control] (Setare Picture Control).

166


❚❚ Setări Picture Control Opţiune

Reglaje manuale (toate opţiunile Picture Controls)

Descriere Alegeţi între opţiuni de la [–2] la [+2] pentru a reduce sau a exagera efectul opţiunilor Picture Control selectate (reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglajele manuale). Quick adjust (Reglare De exemplu, alegerea valorilor pozitive pentru [Vivid] rapidă) (Intens) face fotografiile mai intense. Nu este disponibil pentru [Neutral] (Neutru), [Monochrome] (Monocrom) sau Picture Controls personalizate. Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi [A] pentru a regla claritatea în mod automat conform tipului de Sharpening scenă sau alegeţi dintre valorile cuprinse între [0] (Claritate) (claritate inexistentă) şi [9] (cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât claritatea este mai mare). Selectaţi [A] pentru a regla contrastul în mod automat conform tipului de scenă sau alegeţi dintre valorile cuprinse între [-3] şi [+3] (alegeţi valori mai scăzute Contrast pentru a împiedica evidenţierile din portrete să „se piardă” în lumina soarelui, valori mai ridicate pentru a păstra detaliul în cazul peisajelor înceţoşate şi alte obiecte de interes cu contrast scăzut). Brightness Alegeţi [–1] pentru luminozitate scăzută, [+1] pentru (Luminozitate) luminozitate sporită. Nu afectează expunerea. Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi [A] pentru Saturation a regla automat saturaţia conform tipului de scenă, sau (Saturaţie) alegeţi dintre valori cuprinse între [–3] şi [+3] (valorile scăzute reduc saturaţia, iar valorile ridicate o sporesc). Alegeţi valori negative (până la u minim de [–3]) pentru a face roşul mai mov, albastrul mai verde iar verdele mai Hue (Hue) galben, valori pozitive (până la [+3]) pentru a face roşul mai portocaliu, verdele mai albastru şi albastrul mai mov. Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor Filter effects monocrome. Alegeţi dintre [Off ] (Oprit) (setarea (Efecte filtru) implicită), galben, portocaliu, roşu, şi verde (pag. 169). Alegeţi nuanţa utilizată în fotografiile monocrome de la [B&W] (alb negru, setarea implicită), [Sepia] (Sepia), Toning [Cyanotype] (Filtru cyan) (monocrom nuanţat albastru), (Nuanţare) [Red] (Roşu), [Yellow] (Galben), [Green] (Verde), [Blue Green] (Verde albăstrui), [Blue] (Albastru), [Purple Blue] (Albastru-mov) şi [Red Purple] (Roşu mov) (pag. 169).

J

Reglaje manuale (doar non-monocrom) Reglaje manuale (doar monocrom)

167


D D-Lighting activ [Brightness] (Luminozitate) şi [Contrast] (Contrast) nu pot fi reglate în timp ce Active D-Lighting este pornit (pag. 181). Orice reglaje manuale în vigoare vor fi pierdute atunci când este pornit Active D-Lighting. D „A” (Auto) Rezultatele pentru contrastul automat şi saturaţia ar putea varia cu expunerea şi poziţionarea obiectului în cadru. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate mai bune. Pictogramele pentru opţiunile Picture Controls ce utilizează contrastul şi saturaţia automate sunt afişate în verde pe matricea Picture Control, iar liniile apar paralele cu axele matricei.

J

A Matricea Picture Control Apăsarea butonului N în pasul 2 va afişa o grilă de opţiuni Picture Control ce prezintă contrastul şi saturaţia pentru opţiunea Picture Control selectată în raport cu alte opţiuni Picture Control (atunci când este selectat [Monochrome] (Monocrom) este afişat doar contrastul). Eliberaţi butonul N pentru a reveni la meniul opţiunilor Picture Control. A Setări anterioare Linia de sub afişajul valorii din meniul de setări ale opţiunilor Picture Control indică valoarea anterioară a setării. Utilizaţi aceasta ca referinţă pentru reglarea setărilor.

168


A Efecte filtru (doar monocrom) Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru: Opţiune Descriere Galben Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a tempera Portocaliu luminozitatea cerului în fotografii de peisaj. Portocaliu produce un contrast mai mare decât galben, iar roşu un contrast mai mare R Roşu decât portocaliu. G Verde Îndulceşte tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.

Y O

Reţineţi că efectele obţinute cu [Filter effects] (Efecte filtru) sunt mai pronunţate decât cele produse de filtrele fizice de sticlă.

A Nuanţare (doar monocrom) Apăsarea 3 atunci când este selectat [Toning] (Nuanţare) afişează opţiunile de saturare. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu va fi reglat atunci când [B&W] (alb negru) este selectat. A Opţiuni Picture Controls personalizate Opţiunile disponibile pentru Picture Controls personalizate sunt aceleaşi ca şi cele pe care au fost fundamentate opţiunile Picture Controls personalizate.

J

169


Creare opţiunilor Picture Controls personalizate Opţiunile Nikon Picture Controls furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi salvate ca opţiuni Picture Controls personalizate.

1

Selectare [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control). În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control) şi apăsaţi 2.

2

Selectare [Save/edit] (Salvare/editare). Evidenţiaţi [Save/edit] (Salvare/editare) şi apăsaţi 2.

J

170


3

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi o opţiune Picture Control şi apăsaţi 2 sau apăsaţi J pentru a avansa la pasul 5 pentru a salva o copie a opţiunii Picture Control evidenţiate fără modificări ulterioare.

4

Editaţi opţiunea de control selectată. Consultaţi pagina 167 pentru informaţii suplimentare. Pentru a renunţa la orice modificări şi a porni din nou de la setările implicite, apăsaţi butonul O. Apăsaţi J atunci când setările sunt finalizate.

5

Selectaţi o destinaţie. Alegeţi o destinaţie pentru opţiunile Picture Control personalizate (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

J

171


6

Numiţi opţiunile Picture Control.

Zonă tastatură

Va fi afişat un dialog de Zonă nume introducere text în dreapta. Implicit, opţiunile Picture Control sunt denumite prin adăugarea unui număr de două cifre (atribuit automat) la numele opţiunii Picture Control existent. Acest nume poate fi editat pentru a crea un nume nou aşa cum este descris mai jos. Pentru a muta cursorul în zona de nume, apăsaţi butonul N şi apoi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a introduce o nouă literă în poziţia curentă a cursorului, utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona tastatură şi apoi apăsaţi în partea centrală a selectorului multiplu. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul O.

J

Numele Picture Contro personalizate pot fi lungi de 19 caractere. Orice caractere după al nouăsprezecelea vor fi şterse. După introducerea numelui, apăsaţi J. Noua opţiune Picture Control va apărea în lista de opţiunilor Picture Control.

Opţiunile Picture Controls personalizate pot fi redenumite în orice moment utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire) din meniul [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control).

172


A Opţiuni Picture Controls Opţiunile Picture Controls personalizate nu sunt afectate de [Reset shooting menu] (Reiniţializarea meniului de fotografiere) (pag. 293). Opţiunile Picture Controls personalizate nu au o opţiune [Quick adjust] (Reglare rapidă) (pag. 167). Opţiunile Picture Controls personalizate bazate pe [Monochrome] (Monocrom) au opţiunile [Filter effects] (Efecte filtru) şi [Toning] (Nuanţare) în locul comenzilor [Saturation] (Saturaţie) şi [Hue] (Nuanţă).

A Pictograma opţiune Picture Control originală Opţiunea Nikon Picture Control pe care este bazată opţiunea personalizată Picture Control a fotografiei este indicată printr-o pictogramă în colţul din dreapta sus a afişajului de editare.

Pictogramă opţiune Picture Control originală

J

173


Împărtăşirea opţiunilor Picture Controls personalizate Opţiunile personalizate Picture Controls create utilizând aplicaţia Picture Control disponibilă în cadrul ViewNX sau al altor aplicaţii software opţionale precum Capture NX 2 pot fi copiate pe un card de memorie şi încărcate pe aparatul foto sau opţiunile personalizate Picture Control create cu aparatul foto pot fi copiate pe cardul de memorie utilizat pe aparatele foto compatibile şi software.

❚❚ Copierea opţiunilor Picture Controls personalizate pe aparatul foto

1

Selectaţi [Load/save] (Încărcare/salvare). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control), evidenţiaţi [Load/save] (Încărcare/salvare) şi apăsaţi 2.

J 2

Selectaţi [Copy to camera] (Copiere pe aparat foto). Evidenţiaţi [Copy to camera] (Copiere pe aparat) şi apăsaţi 2.

3

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi o opţiune personalizată Picture Control şi apăsaţi: • 2 pentru a vizualiza setările curente Picture Control, fie • sau J pentru a avansa la pasul 4.

174


4

Selectaţi o destinaţie. Alegeţi o destinaţie pentru opţiunile Picture Control personalizate (de la C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

5

Numiţi opţiunile Picture Control. Numele opţiunii Picture Control este descris în pagina 172. Noua opţiune Picture Control va apărea în lista opţiunilor Picture Control şi pot fi redenumite în orice moment utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire) din meniul [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control).

J

A Utilizaţi fanta 1 Fanta 1 este utilizată atunci când sunt salvate opţiuni Picture Control pe un card de memorie sau când sunt copiate opţiunile de control fotografie pe aparatul foto. Cardurile din fanta 2 nu pot fi utilizate. 175


❚❚ Salvarea opţiunilor Picture Control personalizate pe cardul de memorie

1

Selectaţi [Copy to card] (Copiere pe card). După afişarea meniului [Load/ save] (Încărcare/salvare) descris la pasul 1 în pagina 174, evidenţiaţi [Copy to card] (Copiere pe card) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi o opţiune personalizată Picture Control şi apăsaţi 2.

J

3

Selectaţi o destinaţie. Alegeţi o destinaţie dintre locurile de la 1 până la 99 şi apăsaţi J pentru a salva opţiunea Picture Control selectată pe cardul de memorie. Orice opţiune Picture Control ce ar putea deja să fi fost salvată pe locul selectat va fi suprascrisă.

A Salvarea opţiunilor personalizate Picture Controls. Până la 99 de opţiuni Picture Controls personalizate pot fi stocate pe cardul de memorie în orice moment dat. Cardul de memorie poate fi utilizat doar pentru a stoca opţiuni Picture Controls personalizate create de utilizator. Opţiunile Nikon Picture Controls furnizate cu aparatul foto nu pot fi copiate pe cardul de memorie. 176


Gestionarea opţiunilor Picture Controls Urmaţi paşii de mai jos pentru a redenumi sau a şterge opţiunile Picture Controls personalizate.

❚❚ Redenumirea opţiunilor Picture Controls personalizate

1

Selectare [Rename] (Redenumire). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control), evidenţiaţi [Rename] (Redenumire) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi o opţiune de Picture Control (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

3

J

Redenumiţi opţiunile Picture Control. Redenumiţi opţiunea Picture Control, aşa cum se descrie în pagina 172.

177


❚❚ Ştergerea opţiunilor Picture Controls de pe aparatul foto

1

Selectaţi [Delete] (Ştergere). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control), evidenţiaţi [Delete] (Ştergere) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi o opţiune Picture Control personalizată (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.

3

Selectaţi [Yes] (Da). Evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J pentru a şterge opţiunea Picture Control selectată.

J

A

Opţiuni Nikon Picture Controls Opţiunile Nikon Picture Controls furnizate împreună cu aparatul foto ([Standard], [Neutral] (Neutru), [Vivid] (Intens) şi [Monochrome] (Monocrom)) nu pot fi redenumite sau şterse.

178


❚❚ Ştergerea opţiunilor Picture Control personalizate de pe cardul de memorie

1

Selectaţi [Load/save] (Încărcare/salvare). În meniul [Manage Picture Control] (Gestionare opţiuni Picture Control), evidenţiaţi [Load/save] (Încărcare/salvare) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi [Delete from card] (Ştergere de pe card). Evidenţiaţi [Delete from card] (Ştergere de pe card) şi apăsaţi 2.

J

179


3

Selectaţi o opţiune Picture Control. Evidenţiaţi o opţiune Picture Control personalizată (locurile de la 1 la 99) şi apăsaţi: • 2 pentru a vizualiza setările opţiunilor Picture Control, fie

• sau J pentru a afişa dialogul de confirmare afişat în dreapta.

4 J

180

Selectaţi [Yes] (Da). Evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J pentru a şterge opţiunea de controlare fotografie selectată.


Active D-Lighting Active D-Lighting păstrează detaliile din evidenţieri sau din umbră, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje luminoase din uşă sau pe fereastră, sau atunci când fotografiaţi obiecte umbrite într-o zi însorită.

Active D-Lighting oprit

Active D-Lighting: Auto

J

Active D-Lighting oprit

Active D-Lighting: High

181


Pentru a utiliza Active D-Lighting:

1

Selectaţi [Active D-Lighting]. În meniul de fotografiere (pag. 290), evidenţiaţi [Active D-lighting] şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o opţiune. Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Alegeţi [Auto] pentru a permite aparatului foto să selecteze automat [High] (Ridicat), [Normal] sau [Low] (Scăzut) conform condiţiilor de fotografiere.

J D Active D-Lighting Atunci când Active D-Lighting este pornit, capacitatea memoriei intermediare scade şi este nevoie de mai mult timp pentru a înregistra imagini (pag. 429). Este recomandată măsurarea matricială (pag. 110). Cu toate că expunerea este de fapt redusă pentru a împiedica pierderea detaliilor evidenţiate sau din umbră, zonele subexpuse, iar tonurile medii sunt reglate automat pentru a împiedica fotografia rezultată să fie subexpusă. Setările Picture Control [Brightness] (Strălucire) şi [Contrast] (Contrast) (pag. 167) nu pot fi reglate în timp ce este în vigoare Active D-Lighting. La sensibilităi ISO ridicate poate apărea zgomot, pot apărea distorsiuni sau texturi liniare. În modul de expunere h, o setare Active D-Lighting de [Auto] este echivalentă cu [Normal]. D „Active D-Lighting” versus „D-Lighting” Opţiunea [Active D-Lighting] din meniul de fotografiere reglează expunerea dinaintea fotografierii pentru a regla distanţa dinamică, în timp ce opţiunea [D-Lighting] din meniul de retuşare optimizează distanţa dinamică după fotografiere. 182


Spaţiu de culoare Spaţiul de culoare stabileşte paleta de culori disponibile pentru reprezentare. Alegeţi un spaţiu de culoare conform felului în care vor fi procesate fotografiile la ieşirea de pe aparat. Opţiune

Descriere Alegeţi pentru fotografii ce vor fi imprimate sau W sRGB (implicit) utilizate „aşa cum sunt”, fără modificări ulterioare. Acest spaţiu de culoare poate exprima o gamă mai largă de culori decât sRGB, făcându-l opţiunea X Adobe RGB preferată pentru imagini ce urmează să fie procesate sau retuşate extensiv.

1

Selectaţi [Color space] (Spaţiu culoare). Evidenţiaţi [Color space] (Spaţiu culoare) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

2

J

Selectaţi un spaţiu de culoare. Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J.

183


A Spaţiu de culoare Spaţiile de culoare definesc corespondenţa dintre culori şi valorile numerice ce le reprezintă în fişierul de imagine digitală. Spaţiul de culoare sRGB este utilizat pe scară largă, în vreme ce culoarea Adobe RGB este utilizată de obicei la tipărire şi imprimare comercială. sRGB este recomandat atunci când se efectuează fotografii ce vor fi imprimate fără modificări sau vizualizate în aplicaţii ce nu acceptă gestionarea culorii, sau atunci când sunt efectuate fotografii ce vor fi imprimate cu ExifPrint, opţiunea de imprimare directă a unelor imprimante domestice, imprimarea la chioşc sau alte servicii de imprimare comercială. Fotografiile RGB pot fi utilizate de asemenea utilizând aceste opţiuni, dar culorile ar putea sa nu fie la fel de intense. Fotografiile JPEG efectuate în spaţiul de culoare Adobe RGB sunt compatibile Exif 2.21 şi DCF 2.0; aplicaţiile şi imprimantele ce acceptă Exif 2.21 şi DCF 2.0 vor selecta automat spaţiul de culoare corect. Dacă aplicaţia sau dispozitivul nu acceptă Exif 2.21 şi DCF 2.0, selectaţi manual spaţiul de culoare corespunzător. Un profil de culoare ICC este încorporat în fotografiile TIFF efectuate în spaţiul de culoare Adobe RGB, permiţând aplicaţiilor ce acceptă gestionarea culorii să selecteze automat spaţiul de culoare corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia oferită cu aplicaţia sau dispozitivul.

J

184

A Software Nikon Următoarele aplicaţii software de la Nikon selectează automat spaţiul de culoare corect atunci când sunt deschise fotografiile create cu D3X: ViewNX (furnizat) şi Capture NX 2 (disponibil separat).


lFotografiere cu bliţ – Utilizarea dispozitivelor opţionale de bliţ Acest capitol descrie felul în care se poate utiliza aparatul foto împreună cu dispozitivele opţionale de bliţ ce acceptă sistemul Nikon de iluminare creativă (CLS).

Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS) .................... pag. 186 Dispozitive bliţ compatibile ........................................... pag. 187 Dispozitive bliţ compatibile CLS .................................................. pag. 187 Alte dispozitive bliţ ........................................................................... pag. 191

Control bliţ i-TTL ............................................................... pag. 193 Moduri bliţ ......................................................................... pag. 194 Blocare FV .......................................................................... pag. 198

l

Contacte bliţ ...................................................................... pag. 201

185


Sistem Nikon de iluminare creativă (CLS)

l

Sistemul avansat creativ de iluminare de la Nikon (CLS) oferă o comunicare îmbunătăţită între aparatul foto şi dispozitivele bliţ compatibile pentru obţinerea de fotografii îmbunătăţite cu bliţ. Sistemul creativ de iluminare este compatibil cu următoarele funcţii: • i-TTL flash control (Control bliţ i-TTL): Control îmbunătăţit prin obiectiv (TTL) al bliţului pentru utilizarea cu CLS (consultaţi pagina 193). Nivelul bliţului este setat utilizând prebliţurile monitorului pentru a măsura lumina reflectată de obiect, asigurând că nivelul este reglat corespunzător faţă de iluminarea ambientală. • Advanced Wireless Lighting (Iluminare avansată fără fir): Permite controlul i-TTL al bliţului prin intermediul dispozitivelor bliţ fără fir acţionate la distanţă. • FV lock (Blocare FV) (pag. 198): Blochează nivelul bliţului la valoarea măsurată, permiţând efectuarea unei serii de fotografii la acelaşi nivel al bliţului. • Auto FP High-Speed Sync (Sincronizare automată FP la viteze rapide) (pag. 197): Permite utilizarea bliţului la cea mai mare viteză de declanşare cu care este compatibil aparatul foto, făcând posibilă selectarea diafragmei maxime pentru profunzime a câmpului redusă. D3X compatibil CLS poate fi utilizat pentru fotografierea cu bliţ atunci când este montat un dispozitiv opţional Speedlight pe cupla de accesorii a aparatului foto. Bliţul poate fi utilizat nu numai atunci când iluminarea naturală nu este adecvată, dar şi pentru a umple umbrele, a ilumina obiectele cu fundal luminos şi chiar pentru a surprinde o lumină în ochii subiectului unui portret. Consultaţi manualul Speedlight pentru detalii.

186


Dispozitive bliţ compatibile Dispozitive bliţ compatibile CLS D3X poate fi utilizat cu dispozitive bliţ compatibile CLS: SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 i SU-800.

❚❚ SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 i SB-R200 Principalele funcţii ale acestor dispozitive bliţ sunt listate mai jos. Dispozitiv bliţ Funcţie SB-900 1 Guide No. 34/111 (Nr. ghidare) 3 Auto power zoom (Zoom puternic 17–200 automat) (mm) Wide panel 12, 14, 17 (Panou lat) (mm)

Head rotation (Rotire cap)

7 ° în jos, 90 ° în sus, 180 ° spre stânga şi spre dreapta

SB-800

SB-600

SB-400

SB-R200 2

38/125

30/98

21/69

10/33

24–105

24–85

—4

—5

14, 17

14

7 ° în jos, 90 ° în sus, 90 ° în sus, 180 ° spre 180 ° spre stânga, stânga, 90 ° spre 90 ° spre dreapta dreapta

60 ° în jos (spre axa de lumină a obiectivului), 90 ° în 45 ° în sus sus (în direcţia opusă a axei de lumină)

l

1 Dacă este montat un filtru de culoare la SB-900 atunci când v sau N (bliţ) este selectat pentru balansul de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi va regla corespunzător balansul de alb. 2 Controlat la distanţă utilizând dispozitivul bliţ opţional SB-900 sau SB-800 sau dispozitivul de comandă fără fir Speedlight SU-800. 3 ISO 100, m/ft., 20 °C (68 °F), SB-900, SB-800 i SB-600 în poziţia capului de zoom de 35 mm; SB-900 cu iluminare standard. 4 acoperire mărire de 27 mm. 5 Acoperire mărire de 24 mm.

❚❚ Comandă fără fir Speedlight SU-800 Atunci când este montat la un aparat foto compatibil CLS, SU-800 poate fi utilizat ca dispozitiv de comandă pentru dispozitivele bli la distană SB-900, SB-800, SB-600 sau SB-R200. Unitatea SU-800 nu este echipată cu un bliţ.

187


A Număr ghidare Pentru a calcula distanţa de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi Numărul ghidare la diafragmă. De exemplu, la ISO 100, unitatea SB-800 are un Număr ghidare de 38 m sau 125 ft.; distanţa sa de acţiune la o diafragmă de f/5,6 este de 38÷5,6 sau aproximativ 6,8 metri (sau în picioare, 125÷5,6= 23 ft. 7 in.). Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO, multiplicaţi numărul de ghidare cu rădăcina pătrată a lui 2 (aproximativ1,4).

l

188


Următoarele funcţii sunt disponibile cu SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 şi SU-800: Dispozitiv bliţ

Mod bliţ/funcţie i-TTL balanced fill-flash for digital SLR (Bliţ de umplere i-TTL i-TTL echilibrat pentru SLR digital) Auto aperture (Diafragmă AA automată) A Non-TTL auto (Auto non-TTL) Range-priority manual GN (Manual cu prioritate distanţă) M Manual RPT Repeating flash (Bliţ repetitiv) Auto FP High-Speed Sync (Sincronizare automată FP la viteze rapide) 7 FV lock (Blocare FV) AF-assist for multi-area AF (Asistenţă AF pentru AF zonă multiplă) 8 Flash Color Information Communication (Sistem de comunicare a informaţiilor despre culori pentru bliţ) Rear-curtain sync REAR (Sincronizare perdea posterioară) Red-eye reduction (Atenuare Y efect ochi roşii) Auto zoom (Zoom automat)

Iluminare avansată fără fir Dispozitiv control La distanţă SB-900 SB-900 SB-900 SB-800 SB-600 SB-400 SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200 ✔2

✔2

✔3

✔4

✔5

✔5

✔5

✔5

✔6

✔5

✔ ✔

✔ —

— —

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ —

l ✔

1 Disponibil doar când SU-800 este utilizat pentru a controla alte dispozitive bliţ. 2 Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este utilizat pentru măsurarea punctului sau când este selectat cu unitatea bliţ. 3 Bliţul i-TTL standard pentru SLR digital este utilizat cu funcţia de măsurare a punctului. 4 Selectat cu unitate bliţ. Non-TTL auto (A) selectat automat dacă obiectivul non-CPU este ataşat fără a specifica datele obiectivului [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU). 5 Diafragma automată (AA) este utilizată indiferent de modul selectat cu unitatea bliţ. Non-TTL auto (A) selectat automat dacă obiectivul non-CPU este ataşat fără a specifica datele obiectivului [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU). 6 Selectat cu unitate bliţ. 7 Selectaţi [1/250 s (Auto FP)] pentru setarea personalizată e1 ([Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ), pag. 326). 8 Este necesar un obiectiv CPU.

189


A Protecţia impermeabilă WG-AS1 Protecţia opţională WG-AS1 este un capac impermeabil care acoperă baza dispozitivului bliţ SB-900 montat pe D3X, sporind rezistenţa la stropi a SB-900 protejând contactele cuplei de accesorii de ploaie şi stropi. A Iluminare pentru modelare Dispozitive Speedlights compatibile CLS precum SB-900, SB-800 şi SB-600 emit un bliţ de modelare atunci când este apăsat butonul de previzualizare a profunzimii câmpului. Această funcţie poate fi utilizată împreună cu Iluminarea avansată fără fir pentru a previzualiza efectul de iluminare integral obţinut cu mai multe dispozitive bliţ. Iluminarea poate fi oprită utilizând Setarea personalizată e3 [Modeling flash] (Bliţ modelare) (pag. 327).

l

190


Alte dispozitive bliţ Următoarele dispozitive bliţ pot fi utilizate în modurile auto non-TTL şi manual. Dacă sunt setate la TTL, butonul de declanşare al aparatului foto va fi blocat şi nu pot fi efectuate fotografii. Speedlight

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24

SB-50DX

SB-30, SB-27 1, SB-23, SB-29 2, SB-22s, SB-22, SB-21B 2, SB-20, SB-16B, SB-29s 2 SB-15

Mod bliţ Non-TTL auto A ✔ — ✔ — (Automat non-TTL) M Manual ✔ ✔ ✔ ✔ Repeating flash G ✔ — — — (Bliţ repetitiv) Rear-curtain sync REAR (Sincronizare ✔ ✔ ✔ ✔ perdea posterioară) 1 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea bliţului la A (bliţ auto non-TTL). 2 Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-Micro (60 mm, 105 mm sau 200 mm).

l

D Note privind dispozitivele opţionale Speedlights Consultaţi manualul Speedlight pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea Speedlight acceptă Sistemul Nikon de iluminare creativă, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile CLS. D3X nu este inclus în categoria „SLR digital” din manualele SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX. Controlul bliţului i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO între 100 şi 1600. La valori de peste 1600, rezultatele dorite ar putea fi imposibil de atins la anumite distanţe sau setări pentru diafragmă. Dacă indicatorul bliţ pregătit clipeşte timp de aproximativ trei secunde după efectuarea unei fotografii, bliţul s-a declanşat cu putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă.

191


SB-900, SB-800, SB-600 i SB-400 oferă o funcie de atenuare a efectului de ochi-roii în modurile pentru ochi-roii, respectiv sincronizare lentă cu atenuare a efectului de ochi-roii, în timp ce SB-900, SB-800, SB-600 i SU-800 oferă o iluminare de asistenă pentru funcia AF atunci când sunt îndeplinite condiiile pentru iluminare de asistenă AF. Atunci când sunt utilizate cu obiectivele AF cu distane focale de 17–135mm, SB-900 vă pune la dispoziie o iluminare de asistenă AF (iluminare de asistenţă AF activă) pentru toate punctele de focalizare; reinei, totuşi, că focalizarea automată este disponibilă doar pentru următoarele puncte de focalizare: 17–19 mm

20–105 mm

106–135mm

Atunci când este utilizat cu obiective AF cu distane focale de 24-105 mm, SB-800, SB-600 şi SU-800 vă pun la dispoziie o funcie de iluminare de asistenţă AF pentru focalizarea automată în următoarele puncte de focalizare: 24–34 mm

35–49 mm

50–105mm

În modul programat auto, diafragma maximă (valoare f minimă) este limitată în funcţie de sensibilitate (echivalent ISO), aşa cum se arată mai jos: Diafragmă maximă la echivalent ISO de:

l

100

200

400

800

1600

4

4.8

5.6

6.7

8

Pentru fiecare pas de creştere a sensibilităţii (de ex., de la 200 la 400), diafragma este oprită cu jumătate de pas f. Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cele indicate mai sus, valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului. Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografiere cu bliţ, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi măsurarea punctului pentru a selecta control bliţ i-TTL standard. Efectuaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele în monitor. În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul oferit cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri precum cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.

192


Control bliţ i-TTL Atunci când un dispozitiv bliţ compatibil CLS este setat la TTL, aparatul foto selectează automat unul dintre următoarele tipuri de control bliţ: bliţ de umplere i-TTL pentru SLR digitale: Dispozitivele speedlight emit o serie de bliţuri prealabile aproape invizibile (prebliţuri monitor) imediat înaintea bliţului principal. Bliţurile prealabile reflectate de obiectele din toate zonele cadrului sunt receptate de un senzor RGB cu 1005 de segmente şi sunt analizate împreună cu informaţiile referitoare la distanţă din sistemul de măsurare matricială pentru a regla intensitatea bliţului în vederea unui echilibru natural între obiectul principal şi iluminarea ambientală de fundal. Dacă este utilizat un obiectiv tip G sau D, informaţia referitoare la distanţă este inclusă în calculul intensităţii bliţului. Precizia calculelor poate fi sporită pentru obiectivele non-CPU prin punerea la dispoziţie a datelor de obiectiv (distanţa focală şi diafragma maximă; consultaţi pag. 218). Nu este disponibilă atunci când este utilizată măsurarea punctuală. Bliţ i-TTL standard pentru SLR digitale: Intensitatea bliţului este reglat pentru a aduce lumina din cadru la un nivel standard, strălucirea fundalului nu este luată în considerare. Recomandat pentru fotografiile în care obiectul de interes este evidenţiat cu preţului detaliilor de fundal sau atunci când este utilizată compensarea expunerii. Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este activat automat atunci când este selectată măsurarea punctuală.

l

193


Moduri bliţ Aparatul foto acceptă următoarele moduri bliţ: Mod bliţ

Descriere

Acest mod este recomandat pentru majoritatea situaţiilor. În modurile programat automat şi automat cu prioritate Front-curtain sync diafragmă, viteza declanşatorului va fi setată automat la valori cuprinse între 1/250 şi 1/60 s (1/8,000 pentru 1/60 s (Sincronizare perdea anterioară) cu sincronizare rapidă automată FP).

Slow sync (Sincronizare lentă)

l

Bliţul este combinat cu vitezele lente ale declanşatorului de 30 s pentru a capta atât obiectul cât şi fundalul noaptea sau în condiţii de iluminare deficitară. Acest mod este disponibil doar în modurile de expunere e şi g. Este recomandată utilizarea unui trepied pentru a împiedica înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto.

În modurile de expunere f şi h, bliţul se declanşează chiar înainte ca declanşatorul să se închidă. Utilizaţi pentru a crea un efect de rază de lumină în spatele obiectelor Rear-curtain sync în mişcare. În modurile de expunere e şi g, va fi utilizată sincronizarea perdelei posterioare pentru a capta atât (Sincronizare obiectul de interes cât şi subiectul. Este recomandată perdea utilizarea unui trepied pentru a împiedica înceţoşarea posterioară) provocată de mişcarea aparatului foto. În acest mod (disponibil doar pentru SB-900, SB-800, SB-600 i SB-400), se va aprinde un bliţ prealabil pentru atenuarea efectului de ochi-roşii pentru aproximativ o secundă înaintea bliţului principal. Pupilele ochilor persoanelor vizate se contractă, atenuând efectul de Red-eye reduction „ochi roşii” provocat uneori de bliţ. Permiţând un decalaj (Atenuare ochi al declanşatorului de până la o secundă, acest mod nu este recomandat în cazul obiectelor în mişcare sau în alte roşii) situaţii în care este necesar un timp rapid de răspuns. Evitaţi mişcarea aparatului foto în timp ce este aprins un bliţ prealabil.

194


Mod bliţ

Descriere

Îmbină atenuarea ochilor roşii cu sincronizarea lentă. Utilizaţi pentru portretele efectuate cu un tapet de peisaj Red-eye reduction nocturn. Disponibil doar pentru SB-900, SB-800, SB-600 with slow sync şi SB-400 în modurile de expunere e şi g. Este recomandată (Atenuare ochi utilizarea unui trepied pentru a împiedica înceţoşarea roşii cu provocată de mişcarea aparatului foto. sincronizare lentă)

l

195


❚❚ Alegerea unui mod bliţ Pentru a alege modul bliţ, apăsaţi butonul M şi rotiţi selectorul principal de comandă până când modul bliţ dorit este selectat pe panoul de control superior:

Sincronizare perdea anterioară

l

Buton M

Sincronizare lentă 1

Atenuare efect de ochi roşii cu sincronizare lentă 3, 4

Selector principal de comandă

Sincronizare perdea posterioară 2

Atenuare ochi-roşii 3

1 Disponibil doar în modurile de expunere e şi g. În modurile f şi h, sincronizarea perdelei anterioare este selectată atunci când butonul M este eliberat. 2 În modurile de expunere e şi g, modul de sincronizare poate fi setat ca sincronizare perdea posterioară atunci când este eliberat butonul M. 3 Pictograma Y clipeşte atunci când dispozitivul bliţ nu acceptă atenuarea efectului ochi-roşii. 4 Atenuarea efectului de ochi-roşii este disponibil doar în modurile de expunere e şi g. În modurile f şi h, atenuarea efectului ochi-roşii este selectată atunci când M este eliberat.

196


A Sisteme bliţ studio Sincronizarea perdelei posterioare nu poate fi utilizată pentru sistemele bliţ studio, dat fiind că nu poate fi obţinută sincronizarea corectă. A Viteza declanşator şi diafragmă Viteza declanşatorului şi diafragma pot fi setate după cum urmează atunci când sunt utilizate dispozitive Speedlight: Mod

Viteza declanşatorului

e

Setat automat de aparatul foto (1/250 s–1/60 s) 1, 2

f

Valori selectate de utilizator (1/250 s–30 s) 2

g

Setat automat de aparatul foto (1/250 s–1/60 s) 1, 2

h

Valori selectate de utilizator (1/250 s–30 s) 2

Diafragmă

Setat automat de aparatul foto

Valoare selectată de utilizator 3

Consultaţi pagina 114 116 118 120

1 Viteza declanşatorului poate fi setată la de 30s în modul de sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară şi sincronizare lentă cu moduri de bliţ pentru atenuarea ochilor roşii. 2 Prin intermediul dispozitivelor opţionale SB-900, SB-800 i SB-600 sunt disponibile viteze de până la 1/8000 s atunci când este selectat [1/250 s (Auto FP)] pentru setarea personalizată e1 ([Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ, pag. 326). 3 Distanţa bliţ variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO. Atunci când setaţi diafragma în modurile de expunere g şi h, consultaţi tabelul de distanţe bliţ furnizat cu dispozitivul opţional Speedlight.

l

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la viteza de sincronizare a bliţului, consultaţi Setarea personalizată e1 ([Viteză sincronizare bliţ], pag. 326). Pentru informaţii referitoare la alegerea celei mai lente viteze a declanşatorului disponibile la utilizarea bliţului, consultaţi Setarea personalizată e2 ([Flash shutter speed] (Viteză declanşator bliţ), pag. 327).

197


Blocare FV Această funcţie este utilizată pentru a bloca intensitatea bliţului, permiţând recompunerea fotografiilor fără a modifica nivelul bliţului şi asigurarea că intensitatea bliţul este adecvată obiectului chiar şi atunci când obiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Bliţul este ajustat în mod automat pentru orice schimbări ale sensibilităţii ISO sau a diafragmei. Blocarea FV este disponibilă doar pentru dispozitivele bliţ compatibile CLS. Pentru a utiliza blocarea FV:

1

Atribuiţi blocarea FV pentru a bloca butonul Fn. Selectaţi [FV lock] (Blocarea FV) pentru setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button](Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.), pag. 333).

l 2

Ataşaţi un dispozitiv bliţ compatibil CLS. Montaţi un dispozitiv SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 sau SU-800 pe cupla de accesorii a aparatului foto.

3

Setaţi unitatea bliţ la modul TTL or AA. Porniţi dispozitivul bliţ şi setaţi modul bliţ ca TTL sau AA. Consultaţi manualul de instrucţiuni Speedlight pentru detalii.

198


4

Focalizaţi. Poziţionaţi obiectul în centrul cadrului şi apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a focaliza.

5

Blocaţi nivelul bliţului. După confirmarea că indicatorul de bliţ pregătit (M) este afişat pe vizor, apăsaţi butonul Fn. Bliţul va emite un prebliţ monitor pentru a stabili nivelul de bliţ adecvat. Intensitatea bliţului va fi blocată la acest nivel, iar pictogramele FV (P şi e) vor apărea pe panoul de control şi pe vizor.

6

Buton Fn

SHOOT CUSTOM

Recompuneţi fotografia.

l

7

Efectuaţi fotografia. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a fotografia. Dacă doriţi, puteţi efectua fotografii suplimentare fără a elibera blocarea FV.

199


8

Eliberaţi blocarea FV. Apăsaţi butonul Fn pentru a elibera blocarea FV. Verificai că pictogramele blocării FV (P şi e) nu mai sunt afişate pe panoul de control superior şi pe vizor.

l

A Măsurare Zonele de măsurare pentru blocarea FV sunt următoarele: Speedlight Stand-alone flash unit (Dispozitiv bliţ independent) Used with other flash units (Advanced Wireless Lighting) (Împreună cu alte dispozitive bliţ (iluminare la distanţă avansată))

Mod bliţ i-TTL AA i-TTL AA A (bliţ principal)

Zona măsurată cerc de 5-mm în centrul cadrului Zonă măsurată de contorul de expunere bliţ Cadru întreg Zonă măsurată de contorul de expunere bliţ

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la utilizarea previzualizării profunzimii câmpului sau a butonului AE-L/AF-L pentru blocarea FV, consultaţi setarea personalizată f5 ([Atribuire buton previzualizare], pag. 339) sau setarea personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Buton atribuire AE-L/AF-L), pag. 340). 200


Contacte bliţ Aparatul foto este echipat cu o cuplă pentru accesorii pentru ataşarea unităţilor bliţ opţionale direct la aparatul foto şi un terminal de sincronizare care permite conectarea unităţilor bliţ printr-un cablu de sincronizare. Atunci când este ataşat un dispozitiv opţional de bliţ, bliţul se va declanşa de fiecare dată când este eliberat declanşatorul.

❚❚ Cuplă accesorii Utilizaţi cupla pentru accesorii pentru a monta unităţi bliţ opţionale direct pe aparatul foto, fără un cablu de sincronizare (pag. 187). Cupla pentru accesorii este dotată cu un dispozitiv de blocare de siguranţă pentru dispozitive Speedlight cu un pin de blocare, precum SB-900, SB-800, SB-600 şi SB-400.

❚❚ Terminal sincronizare Un cablu de sincronizare poate fi conectat la terminalul de sincronizare conform necesităţilor. Nu conectaţi o altă unitate bliţ printr-un cablu de sincronizare când se fotografiază cu sincronizare perdea posterioară cu o unitate bliţ montată pe cupla de accesorii a aparatului foto.

l

D Utilizaţi doar accesorii pentru bliţ marca Nikon Utilizaţi doar dispozitive Nikon Speedlight. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate cuplei de accesorii nu pot împiedica funcţionarea normală, dar pot deteriora circuitele de sincronizare ale aparatului foto sau bliţul. Înainte de a utiliza un Nikon Speedlight care nu a fost prezentat în această secţiune, contactaţi o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru mai multe informaţii. 201


l

202


tAlte opţiuni de fotografiere Acest capitol acoperă restabilirea setărilor implicite, efectuarea mai multor expuneri, fotografiere cu contor interval şi utilizarea unităţilor GPS şi a obiectivelor non-CPU.

Reiniţializare cu două butoane: Restabilirea setărilor implicite........................................................ pag. 204 Expunere multiplă ............................................................ pag. 206 Fotografiere cu contor interval ...................................... pag. 211 Obiective non-CPU........................................................... pag. 218 Utilizarea unui dispozitiv GPS ........................................ pag. 221

t

203


Reiniţializare cu două butoane: Restabilirea setărilor implicite Setările aparatului foto pot fi restabilite la valorile implicite prin ţinerea apăsată simultan a butoanelor ISO şi WB pentru mai mult de două secunde (aceste butoane sunt indicate printr-un punct verde). Panourile de control se opresc pentru o scurtă durată în timp ce setările sunt reiniţializate. Opţiune

t

Implicit

Focus point (Punct focalizare)

Center (Centru)

Exposure mode (Mod expunere)

Programmed auto (Automat programat)

Flexible program (Program flexibil)

Off (Oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) AE hold (Menţinere AE) Aperture lock (Blocare diafragmă)

Off (Oprit)

Off (Oprit) 1 Off (Oprit)

Opţiune Shutter-speed lock (Blocare viteză declanator) Bracketing Flash mode (Mod bliţ) FV lock (Blocare FV) Multiple exposure (Expunere multiplă)

Buton Buton ISO WB Implicit Off (Oprit) Off (Oprit) 2 Front-curtain sync (Sincronizare perdea anterioară) Off (Oprit)

Off (Oprit)

1 Setare personalizată f6 ([Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), pag. 340) nu este afectată. 2 Numărul de fotografii este reiniţializat la zero. Pasul de bracketing este reiniţializat la 1EV (exposure/flash bracketing) (bracketing expunere/bliţ) sau 1 (white balance bracketing) (bracketing balans de alb).

204


Următoarele opţiuni ale meniului de fotografiere vor fi de asemenea reiniţializate: Vor fi reiniţializate doar setările din arhiva selectată actual prin intermediul opţiunii [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere) (pag. 291). Setările din arhivele rămase nu sunt afectate. Implicit

Opţiune

Implicit

Image quality (Calitate imagine)

Opţiune

JPEG Normal

White balance (Balans de alb)

Auto *

Image size (Format imagine)

Large (Mare)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

100

* Fine-tunning off. (Oprire reglaj fin)

În cazul în care opţiunea curentă Picture Control a fost modificată, setările existente pentru Picture Control vor fi, de asemenea, restabilite.

t

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 422 pentru o listă a setărilor implicite. 205


Expunere multiplă Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la zece expuneri într-o singură fotografie. Expuneri multiple pot fi înregistrate la orice setare de calitate a imaginii, şi produce rezultate în culori semnificativ mai bune decât fotografiile combinate într-o aplicaţie pentru imagini, deoarece utilizează datele RAW furnizate de senzorul de imagine al aparatului foto.

❚❚ Crearea unei expuneri multiple Reţineţi că la setări implicite, fotografierea va lua sfârşit şi va fi înregistrată automat o expunere multiplă dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de 30 s.

1

Selectaţi [Multiple exposure] (Expunere multiplă). Evidenţiaţi [Color space] (Spaţiu culoare) în meniul de fotografiere (pag. 290) şi apăsaţi 2.

t

2

Selectaţi [Number of shots] (Numărul de fotografii). Evidenţiaţi [Number of shots] (Numărul de fotografii) şi apăsaţi 2.

A Durate extinse de înregistrare Pentru un interval între expuneri de peste 30 s, selectaţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Image review] (Evaluare imagine) (pag. 287) din meniul de redare şi măriţi decalajul de oprire a monitorului utilizând setarea personalizată c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), pag. 319). Intervalul maxim între expuneri este de 30 s, mai lung decât opţiunea selectată pentru setarea personalizată c4. 206


3

Selectaţi numărul de fotografii. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de expuneri ce vor fi combinate într-o singură fotografie şi apăsaţi J.

4

Selectaţi [Auto gain] (Creştere automată). Evidenţiaţi [Auto gain] (Creştere automată) şi apăsaţi 2.

5

Setaţi creşterea. Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi J.

Opţiune

Descriere

On Creştere reglată conform numărului de expuneri înregistrate (Pornit) propriu zis (creşterea pentru fiecare expunere este setată (implicit) la 1/2 pentru 2 expuneri, 1/3 pentru 3 expuneri, etc.). Creşterea nu este reglată atunci când se înregistrează mai Off multe expuneri. Recomandat atunci când fundalul este (Oprit) întunecat.

t

207


6

Selectaţi [Done] (Efectuat). Evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J. Va fi afişată o pictogramă n în panoul superior de control. Pentru a ieşi fără a efectua expuneri multiple, selectaţi [Multiple exposure] (Expunere multiplă) > [Reset] (Reiniţializare) din meniul de fotografiere.

7

t

Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi. În modurile de fotografiere viteză ridicată continuu şi viteză scăzută continuu (pag. 86), aparatul foto va înregistra toate expunerile într-o singură secvenţă. În modurile de declanşare cadru unic va fi efectuată câte o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului, continuaţi fotografierea până când vor fi fost înregistrate toate expunerile (pentru informaţii referitoare la întreruperea unei expuneri multiple înainte de înregistrarea tuturor fotografiilor, consultaţi pagina 210). Pictograma n va clipi până la finalizarea fotografierii. Atunci când fotografierea este finalizată, modul multiplu de expunere va fi finalizat, iar pictograma n nu va mai fi afişată. Repetaţi paşii 1–7 pentru a înregistra expuneri multiple.

208

SHOOT CUSTOM

SHOOT CUSTOM


D Expunere multiplă Nu înlăturaţi şi nu înlocuiţi cardul de memorie atunci când înregistraţi o expunere multiplă. Live view (pag. 90) nu poate fi utilizat pentru a înregistra mai multe expuneri. Informaţia listată în afişajul de redare a informaţiei fotografiei (inclusiv data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se referă la prima fotografie din seria de expunere multiplă. Dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de 30 s de la oprirea monitorului în timpul redării sau operaţiunilor de meniu, fotografierea va fi finalizată şi va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până la momentul respectiv.

A Note vocale Aparatul foto stochează doar ultima notă vocală creată în timpul expunerii multiple. A Fotografiere cu contor interval Fotografierea cu contor interval este activată înainte să fie efectuată prima fotografie, aparatul foto va înregistra expuneri la intervalul selectat până când va fi fost înregistrat numărul de expuneri specificat în meniul de expunere multiplă (numărul de fotografii listate în meniul contorului de interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca fotografii individuale, iar modul de expunere multiplă şi fotografierea cu contor interval va lua sfârşit. Anularea expunerii multiple anulează fotografierea cu contor interval. A Alte setări Atunci când este activat un mod de expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi formatate, iar formatarea nu poate fi modificată: opţiunile zonei de imagine, bracketing şi ale meniului de fotografiere, altele decât [White balance] (Balans de alb) şi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval) (reţineţi că [Interval timer shooting] (Fotografierea cu contor interval) pot fi reglate doar dacă este efectuată prima expunere). Opţiunile [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă ridicată pentru curăţate) şi [Dust off ref photo] (Ştergere praf foto ref ) din meniul de setare nu pot fi utilizate.

t

209


❚❚ Întreruperea expunerii multiple Selectarea [Multiple exposure] (Expunere multiplă) din meniul de fotografiere în timp ce este înregistrată o expunere multiplă va afişa următoarele opţiuni în dreapta. Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte de efectuarea numărului, evidenţiaţi [Cancel] (Anulare) şi apăsaţi J. Dacă fotografierea va fi finalizată înainte de efectuarea numărului de expuneri specificat va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până la momentul respectiv. Dacă este pornită [Auto gain] (Creştere automată), creşterea va fi reglată pentru a corespunde numărului de expuneri propriu-zis înregistrate. Reţineţi că fotografierea va lua sfârşit în mod automat dacă: • Este efectuată o reiniţializare cu două butoane (pag. 204) • Aparatul foto este oprit • Acumulatorul este golit • Fotografiile sunt şterse

t

210


Fotografiere cu contor interval Aparatul foto este dotat pentru a efectua fotografii mod automat, la intervale prestabilite.

1

Selectaţi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval). Evidenţiaţi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval) din meniul de fotografiere (pag. 290 şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un declanşator pentru pornire. Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni [Choose start time] (Alegeţi ora de pornire) şi apăsaţi 2. • [Now] (Acum): Fotografierea începe după aproximativ 3 s de la finalizarea setărilor (avansaţi la pasul 4). • [Start time] (Oră pornire): Alegeţi o oră de pornire (consultaţi pasul 3).

D Înainte de fotografiere Alegeţi modul de eliberare cadru unic (S), viteză scăzută continuu (CL) sau viteză ridicată continuu (CH) atunci când utilizaţi contorul de interval. Înainte de a începe fotografierea cu contor interval, realizaţi o fotografie test la setările actuale şi analizaţi rezultatele pe monitorul aparatului foto. Reţineţi că aparatul foto va focaliza înainte de fiecare fotografie–nu va fi efectuată nicio fotografie dacă aparatul foto nu poate focaliza în modul de AF cu un singur servomecanism.

t

Înainte de a alege ora de pornire, selectaţi [World time] (Ora în jurul lumii) în meniul de setare şi asiguraţi-vă că ceasul aparatului foto este setat la data şi ora corectă (pag. 40). Este recomandată utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte de a începe fotografierea. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întrerupt, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.

211


3

Alegeţi o oră de pornire. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia orele sau minutele, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Ora de pornire este acum afişată dacă este selectat [Now] (Acum) pentru [Choose start time] (Alegere oră pornire).

4

Alegeţi un interval. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia ore, minute sau secunde; apăsaţi 1 or 3 pentru a modifica. Reţineţi că aparatul foto nu poate focaliza la intervalul specificat dacă este mai lent decât viteza declanşatorului sau durata de timp necesară pentru înregistrarea imaginilor.

5 t

Alegeţi numărul de intervale şi numărul de fotografii din interval. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia numărul de fotografii, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Numărul total de fotografii ce vor fi efectuate este afişat în dreapta.

212

Număr de Număr de Număr total intervale fotografii/ de fotografii interval


6

Pornire fotografiere. Evidenţiaţi [Start] (Pornire) > [On] (Pornit) şi apăsaţi J (pentru a reveni la meniul de fotografiere fără a porni contorul de interval, evidenţiaţi [Start] (Pornire) > [Off ] (Oprit) şi apăsaţi J). Primele serii de fotografii vor fi efectuate la ora de pornire specificată. Fotografierea va continua la intervalul selectat până când vor fi fost efectuate toate fotografiile. Va fi afişat pe monitor un mesaj cu un minut înainte de efectuarea fiecărei serii de fotografii. Dacă fotografierea nu poate avansa la setarea actuală (de exemplu, dacă o viteză a declanşatorului de A este pentru moment selectată la modul de expunere manuală sau dacă până la ora de pornire rămâne mai puţin de un minut) va fi afişat un avertisment pe monitor.

t

A Capacul suportului de ochi tip cupă al vizorului În modurile de expunere altele decât manual, închideţi declanşatorului suportului de ochi al vizorului pentru a împiedica pătrunderea luminii prin intermediul vizorului să afecteze expunerea.

213


D Memorie epuizată Dacă cardul de memorie este ocupat, contorul interval va rămâne activ dar nu vor fi înregistrate fotografii. Reluare fotografiere (pag. 215) după ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea altor carduri de memorie. D Bracketing Reglaţi setările de bracketing înainte de a începe fotografierea cu contor interval. Dacă este activă funcia de bracketing expunere şi /sau bliţ în timp ce este activată fotografierea cu contor interval, aparatul foto va efectua numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval, indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul de contor interval. Dacă este activ bracketing balans de alb în timp ce este activată fotografierea cu contor interval, aparatul foto va efectua câte o fotografie la fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing. A În timpul fotografierii În timpul fotografierii cu contor interval, pictograma Q din panoul superior de control va clipi. Imediat după începerea următorului interval de fotografiere, afişajul vitezei declanşatorului va indica numărul de intervale rămase, iar afişajul diafragmei va afişa numărul de fotografii rămase din intervalul curent. Cu alte ocazii, numărul de intervale rămase şi numărul de fotografii din fiecare interval poate fi vizualizat prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului (odată ce butonul declanşatorului este eliberat vor fi afişate viteza declanşatorului şi diafragma până când măsurarea expunerii va fi oprită). SHOOT CUSTOM

t

Pentru a vizualiza setările curente ale contorului de interval, selectaţi [Interval timer shooting] (Fotografiere contor interval) între fotografii. În timp ce fotografia cu contor interval este în desfăşurare, meniul contorului de interval va fi afişat la momentul pornirii, ora curentă şi numărul de intervale şi fotografii rămase. Niciunul dintre aceste elemente poate fi modificat atunci când fotografia cu contor interval este în desfăşurare.

214


❚❚ Oprirea temporară a fotografierii cu contor interval Fotografierea cu contor interval poate fi oprită prin: • Apăsarea butonului J între intervale • Evidenţierea [Start] (Start) > [Pause] (Pauză) în meniul contorului de interval şi apăsarea J • Oprirea aparatului foto şi repornirea acestuia (dacă doriţi, cardul de memorie poate fi înlocuit în timp ce aparatul foto este oprit). • Selectarea modurilor live view (a), autodeclanşator (E) sau oglindă ridicată (Mup) (Oglindă ridicată) Pentru a relua fotografierea:

1

Alegeţi un nou declanşator de pornire. Alegeţi un nou declanşator de pornire şi o oră de pornire aşa cum este descris în pagina 211.

2

Reluaţi fotografierea. Evidenţiaţi [Start] (Pornire) > [Restart] (Reiniţializare) şi apăsaţi J. Reţineţi că, dacă fotografierea cu contor interval a fost oprită temporar în timpul fotografierii, orice fotografieri rămase în actualul interval vor fi anulate.

t

215


❚❚ Întreruperea fotografierii cu contor interval Fotografierea cu contor interval se va opri automat atunci când acumulator va fi epuizat. Contor de interval poate fi oprit de asemenea prin: • Selectarea [Start] > [Off ] (Oprit) din meniul de contor interval • Efectuarea unei reiniţializări cu două butoane (pag. 204) • Selectarea [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu de fotografiere) în meniul de fotografiere (pag. 293) • Schimbarea setărilor de bracketing (pag. 130) Fotografierea normală va fi reluată atunci când fotografierea cu contor interval este încheiată.

❚❚ Nicio fotografie Fotografiile nu pot fi efectuate dacă fotografia anterioară nu a fost încă efectuată, memoria intermediară sau cardul de memorie este ocupat, aparatul foto nu poate focaliza în modul AF cu un singur servomecanism (reţineţi aparatul foto focalizează din nou înainte de fiecare fotografiere).

t

A Mod eliberare Indiferent de modul de eliberare selectat, aparatul foto va efectua numărul specificat de fotografii la fiecare interval. În modul CH (viteză ridicată continuu), fotografiile vor fi efectuate cu o viteză de cinci cadre pe secundă sau, dacă este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX 24x16) pentru [Image area] (Zonă imagine), la o viteză a cadrelor selectată pentru setarea personalizată d2 [Shooting speed] (Viteză de fotografiere) (pag. 321) > [Continuous high-speed] (Viteză ridicată continuu). În modurile S (cadru unic) şi CL (viteză scăzută continuu), fotografiile vor fi efectuate într-un ritm ales pentru setarea personală d2 ([Shooting speed] (Viteză fotografiere), pag. 321). > [Continuous low-speed] (Viteză scăzută continuu). A Utilizarea monitorului Fotografiile pot fi redate iar setările modului de fotografiere pot fi reglate liber în timp ce fotografierea cu contor interval este în desfăşurare. Monitorul se va opri automat pentru aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval.

216


A Arhive meniu fotografiere Modificările setărilor contorului de interval se aplică tuturor arhivelor meniurilor de fotografiere (pag. 291). Dacă setările meniului de fotografiere sunt reiniţializate utilizând [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) din meniul de fotografiere (pag. 290), setările contorului interval vor fi reiniţializate după cum urmează: • Alegeţi ora de pornire: Acum • Interval: 00:01':00" • Număr de intervale: 1 • Număr de fotografii: 1 • Pornire fotografiere: Oprit

t

217


Obiective non-CPU Specificând datele de obiectiv (distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă), utilizatorul poate căpăta acces la o varietate de funcţii ale obiectivului CPU atunci când utilizează un obiectiv non-CPU. Dacă este cunoscută distanţa focală a obiectivului: • Funcia de zoom puternic automat poate fi utilizată în cazul dispozitivelor Speedlight SB-900, SB-800 şi SB-600 (disponibile separat) • Distanţa focală a obiectivului este listată (cu un asterisc) în afişajul redării informaţiilor despre fotografie Atunci când este cunoscută diafragma maximă a obiectivului: • Valoarea diafragmei poate fi afişată pe vizor şi pe panoul superior de control. • Nivelul bliţului este reglat pentru modificarea diafragmei • Diafragma este listată (cu un asterisc) în afişajul redării informaţiilor despre fotografie

t

Specificarea distanţei focale precum şi a diafragmei maxime a obiectivului: • Permite măsurarea matricială a culorii (reţineţi că ar putea fi nevoie să utilizaţi măsurarea central evaluativă sau punctuală pentru a obţine rezultate precise cu unele obiective, inclusiv obiectivele Reflex-Nikkor) • Îmbunătăţiţi precizia măsurării central evaluative şi punctuale şi bliţuri de umplere i-TTL pentru SLR digitale

A Distanţa focală nu este listată Dacă distanţa focală corectă nu este listată, alegeţi cea mai apropiată valoare mai mare decât distanţa focală propriu-zisă a obiectivului. A Obiective mărire Datele obiectivului nu sunt reglate atunci când sunt obiectivele non-CPU măresc sau micşorează. După modificarea poziţiei măririi, selectaţi noile valori ale distanţei focale şi ale diafragmei maxime. 218


❚❚ Meniul de date obiectiv non-CPU

1

Selectaţi [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU). Evidenţiaţi [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) din meniul de setare (pag. 346) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un număr obiectiv. Evidenţiaţi [Lens number] (Număr obiectiv) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege un număr de obiectiv dintre 1 şi 9.

3

Selectaţi o distanţă focală. Evidenţiaţi [Focal length (mm)] (Distanţa focală (mm)) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru o distanţă focală între 6 şi 4000 mm.

4

t

Selectaţi o diafragmă maximă. Evidenţiaţi [Maximum aperture] (Diafragmă maximă) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o diafragmă maximă dintre f/1,2 şi f/22. Diafragma maximă pentru obiective teleconvertizoare este diafragma maximă combinată a obiectivului teleconvertizor şi obiectiv.

219


5

Selectaţi [Done] (Efectuat). Evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J. Distanţa focală specificată şi diafragma vor fi stocate sub numărul de obiectiv ales. Această combinaţie a distanţei focale şi a diafragmei poate fi accesată din memorie prin selectarea numărului obiectivului utilizând comenzile aparatului foto conform descrierii de mai jos.

❚❚ Alegerea unui număr de obiectiv utilizând comenzile aparatului foto

1

Atribuirea selectării numărului obiectivului non-CPU unei comenzi a aparatului foto. Selectaţi [Choose non-CPU lens number] (Alegere număr obiectiv non-CPU) ca opţiuni “+selectoare de comandă” pentru gestionarea aparatului foto din meniul setărilor personalizate. Selectarea numărului obiectivelor non-CPU poate fi atribuită butonului Fn (setare personalizată f4, [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.), pag. 333), butonul previzualizării profunzimii câmpului (setare personalizată f5, [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare, pag. 339) sau butonul AE-L/AF-L (setare personalizată f6, [Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L) pag. 340).

t 2

Utilizaţi comanda selectată pentru a alege un număr de obiectiv. Apăsaţi butonul selectat şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de obiectiv este afişat în panoul superior de control. Distanţă focală Diafragmă maximă

Selector principal de comandă

220

Număr obiectiv


Utilizarea unui dispozitiv GPS Un dispozitiv GPS poate fi conectat la un terminal cu zece pini, permiţând înregistrarea latitudinii curente, a longitudinii, altitudinii, orei în format universal coordonat (UTC) şi al orientării împreună cu fiecare fotografie efectuată. Aparatul foto poate fi utilizat împreună cu un dispozitiv GPS GP-1 (consultaţi meniunile de mai jos, reţineţi că GP-1 nu pune la dispoziţie orientarea cardinală) sau cu dispozitive furnizate de terţe părţi conectate prin intermediul unui cablu adaptor opţional MC-35 GPS (pag. 222).

❚❚ Dispozitivul GP-1 GPS GP-1 este un dispozitiv GPS opional conceput pentru a fi utilizat cu aparate foto digitale Nikon. Pentru informaţii suplimentare privind conectarea dispozitivului, consultaţi manualul pus la dispoziţie împreună cu GP-1.

t

221


❚❚ Alte dispozitive GPS Dispozitivele opţionale GPS Garmin care corespund versiunii 2.01 sau 3.01 a formatului de date al National Marine Electronics Association NMEA0183 pot fi conectate la terminalul cu zece pini al aparatului foto prin intermediul unui cablu adaptor MC-35 GPS (disponibil separat; pag. 393). Funcţionarea a fost confirmată prin seriile Garmin eTrex şi Garmin geko, dispozitive dotate cu un cablu conector pentru interfaţa PC. Aceste dispozitive se conectează la MC-35 utilizând un cablu cu un conector D cu 9 pini furnizat de producătorului dispozitivului GPS. Consultaţi manualul de instrucţiuni MC-35 pentru detalii. Înainte de a porni aparatul foto, setaţi dispozitivul GPS la modul aparat foto NMEA (4800 baud).4800 baud).

t MC-35

222


❚❚ Pictograma k Atunci când aparatul foto stabileşte un protocol de comunicare cu un dispozitiv GPS, va fi afişată o pictogramă k pe panoul superior de control. Informaţiile despre fotografie pentru fotografiile efectuate în timp ce este afişată pictograma k vor include o pagină suplimentară cu date GPS (pag. 238) ce include latitudinea, longitudinea, altitudinea, ora universală coordonată (UTC) şi orientarea curentă (dacă funcia este disponibilă). Dacă nu sunt primite date de la dispozitivul GPS timp de două secunde, pictograma k va dispărea de pe afişaj, iar aparatul foto va înceta înregistrarea informaţiilor GPS. SHOOT CUSTOM

t

A Date GPS Datele GPS sunt înregistrate doar atunci când este afişată pictograma k. Asiguraţi-vă că este afişată pictograma k pe panoul superior de control înainte de fotografiere. O pictogramă k care clipeşte indică faptul că dispozitivul GPS caută un semnal; fotografiile efectuate în timp ce pictograma k clipeşte nu vor include date GPS. SHOOT CUSTOM

223


❚❚ Opţiuni meniu setare Elementul [GPS] din meniul setare conţine opţiunile setate mai jos. • [Auto meter off] (Oprire automată măsurare): Alegeţi dacă măsurarea expunerii se va opri automat sau nu atunci când este ataşat un dispozitiv GPS. Opţiune

Descriere Măsurarea expunerii va fi oprită automat dacă nu sunt îndeplinite operaţiuni pentru perioada de timp specificată Enable în setarea personalizată c2 ([Auto meter-off delay] (Decalaj (Activat) oprire automată măsurare). Aceasta reduce solicitarea (implicit) acumulatorului şi ar putea împiedica înregistrarea datelor GPS dacă butonul declanşator este apăsat până la capăt fără o oprire temporară. Disable Măsurarea expunerii nu se va opri atunci când dispozitivul (Dezactivat) GPS este conectat; datele GPS pot fi înregistrate oricând.

• [Position] (Amplasare): Acest element este disponibil doar dacă dispozitivul GPS este conectat, atunci când afişajul latitudinii, longitudinii, altitudinii, ora universală coordonată (UTC) şi a orientării (dacă este acceptată) curente aşa cum este prezentată de dispozitivul GPS.

t A Orientare Orientarea este înregistrată numai dacă dispozitivul GPS este prevăzut cu o busolă digitală (reinei că GP-1 nu este prevăzut cu o busolă). Păstraţi dispozitivul GPS îndreptat în aceeaşi direcţie ca şi obiectivul şi la cel puţin 20 cm (8 in.) de aparatul foto. A Ora universală coordonată (UTC) Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi este independent de ceasul aparatului foto. 224


IMai multe despre redare – Opţiuni redare Acest capitol descrie felul în care pot fi redate fotografii şi detaliază operaţiunile ce pot fi efectuate în timpul redării.

Redare cadru întreg.......................................................... pag. 226 Informaţii foto ................................................................... pag. 229 Vizualizarea imaginilor multiple: Redare miniaturi ... pag. 241 O privire mai îndeaproape: Mărire la redare ............... pag. 243 Protejarea fotografiilor de tergere ................................ pag. 244 Ştergerea fotografiilor individuale................................ pag. 245

I

225


Redare cadru întreg Pentru a reda fotografiile, apăsaţi butonul K. Pe monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie.

Selector multiplu Selector de subcomandă Buton O

Buton K Buton G Buton N Buton L Buton J

Buton H

I

Selector principal de comandă

A Rotire pe înălţime Pentru a afişa fotografiile „pe înălţime” (orientarea portret), selectaţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Rotate tall] (Rotire pe înălţime) din meniul redare (pag. 287). Reţineţi că, fiindcă aparatul foto este orientat deja corespunzător în timpul fotografierii, imaginile nu sunt rotite automat în timpul evaluării imaginii (pag. 228). 226


Pentru a

Utilizaţi

Descriere Apăsaţi 2 pentru a vizualiza fotografiile în ordinea înregistrării, 4 pentru a vizualiza fotografii în ordine inversă.

Vizualiza fotografii suplimentare Vizualizare informaţii despre fotografiere

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza informaţia despre fotografia actuală (pag. 229).

Vizualizare miniaturi

N+

Consultaţi pagina 241 pentru mai multe informaţii referitoare la afişarea miniaturilor.

Mări fotografia

N+

Consultaţi pagina 243 pentru informaţii suplimentare referitoare la mărirea redării.

Înregistra/reda notă vocală

H

Modifica protejare stare

L

Vizualiza imaginile de pe cardul de memorie

Dacă nu a fost înregistrată o notă vocală, nota vocală va fi înregistrată în timp ce este apăsat butonul H. Dacă nu a fost înregistrată o notă vocală, apăsarea butonului H va iniţia redarea (pag. 248). Pentru a proteja imaginea, sau pentru a înlătura protecţia unei imagini protejate, apăsaţi butonul L (pag. 244).

/K

G

I

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, alegeţi cardul de memorie de pe care sunt redate fotografiile (pag. 228).

N+

Reveni la modul de fotografiere Afişa meniuri

Va fi afiat un dialogul de confirmare. Apăsaţi O din nou pentru a şterge fotografia (pag. 245).

O

Şterge imagini

Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat. Consultaţi pagina 277 pentru informaţii suplimentare.

227


A Revizuire imagine Atunci când este selectată opiunea [On] (Pornit) pentru [Image review] din meniul de redare (pag. 287), fotografiile sunt afiate automat pe monitor timp de aproximativ 20 s (setarea implicită) după redare (pentru că aparatul este deja orientat corespunzător, imaginile nu sunt rotite automat în timpul evaluării imaginii). În modurile de eliberare cadru unic, autodeclanşator şi oglindă ridicată, fotografiile sunt afişate câte una, pe măsură ce sunt realizate. În modul de eliberare continuu, afişarea începe atunci când este finalizată fotografierea, fiind afişată prima fotografie din seria curentă. A Două carduri de memorie Dacă sunt introduse două carduri de memorie, ţinerea apăsată a butonului N şi apăsând 1 în modul de cadru întreg va afişa meniul de fotografiere indicat în dreapta. Evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J. Va fi utilizată aceeaşi metodă atunci când sunt selectate imagini pentru operaţiuni în meniurile de redare (pag. 278) sau de retuşare (pag. 363) sau când selectaţi o imagine ca sursă pentru presetarea balansului de alb (pag. 156). A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la alegerea duratei pentru care va rămâne pornit monitorul atunci când nu sunt efectuate operaţiuni, consultaţi Setarea personalizată c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), pag. 319).

I

228

Rolurile butoanelor selectorului multiplu pot fi inversate, astfel încât butoanele 1 şi 3 să afişeze alte imagini, iar butoanele 4 şi 2 să comande informaţiile despre fotografie. Consultaţi setarea personalizată f3 ([Photo info/playback] (Informaţii foto/redare) (pag. 332) pentru detalii.


Informaţii foto Informaţia despre fotografie este suprapusă pe imaginile afişate în modul de redare cadru întreg. Există până la 9 pagini de informaţii pentru fiecare fotografie. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin informaţiile despre fotografie aşa cum este indicat mai jos. Reţineţi că datele de fotografiere, histogramele RGB şi evidenţierile sunt afişate doar dacă este selectată opţiunea corespunzătoare pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282; datele de fotografiere din pagina 4 sunt afişate doar dacă informaţiile privind drepturile de autor au fost înregistrate odată cu fotografia, conform indicaţiilor din pagina 357). Datele GPS sunt afişate doar dacă a fost utilizat un serviciu GPS atunci când a fost efectuată fotografia. 1/ 10

1/ 10

N I KON D3X

LAT I TUDE LONGI TUDE 1/ 125, F5. 6

100

85mm

0. 0 AUTO

100NCD3X DSC_0001. JPG 15/ 12/ 2008 10: 15: 00

N OR ORMAL AL 6048x4032

Informaţii fişier

ALT I TUDE T I ME (UTC)

: 105. 17º

HEADING

0, 0

100NCD3X DSC_0001. JPG 15/ 12/ 2008 10: 15: 00

N OR ORMAL AL 6048x4032

:N : 35º 35. 971' :E : 13 9º 43. 696' : 35m : 15 / 12 /2008 : 01 : 15 : 00

N I KON D3X

Date generale

100-1

Date GPS

100-1

I Evidenţieri

100-1

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO , EXP. TUN I NG FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH MODE,

N I KON D3X

Histogramă RGB

: , 1/ 125, F5. 6 : , 100 : 0, 0, : 85mm : 85 / 1. 4 :S :

100-1

Date fotografie pagina 1-3

ARTI S T

: NIKON TARO

COPYRI GHT

: NI KON

N I KON D3X

100-1

Date fotografiere, pagina 4

229


❚❚ Informaţii fişier 1

2

3 4

5

6 1/ 10

15 14 13

100NCD3X DSC_0001. JPG 15/ 12/ 2008 10: 15: 00

12

1 2 3 4 5

11

Pictogramă notă vocală .............248 Protejare stare................................244 Indicator retuşare .........................363 Punct focalizare 1 ..........................282 Secvenţe bracketing zonă AF ....................................... 47, 92 6 Număr cadre/ număr total de cadre 7 Calitate imagine.............................. 66

I

230

10 9

N OR ORMAL AL 6048x4032

7

8

8 Format imagine...............................70 9 Zonă imagine 2 ................................60 10 Autentificare imagine ................ 356 11 Durata înregistrare .........................40 12 Data înregistrării .............................40 13 Număr fantă......................................42 14 Nume folder................................... 293 15 Nume fişier..................................... 296

1 Afişat doar dacă este selectat [Focus point] (Punct focalizare) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Afiat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.


❚❚ Evidenţieri 1 1

2

3

5

6 100-1

4

7

1 2 3 4

Pictogramă notă vocală .............248 Protejare stare................................244 Indicator retuşare .........................363 Indicator evidenţiere afişaj .......282

5 Evidenţieri imagine 2 .................. 282 6 Număr folder-cadru număr 3 ... 293 7 Canal curent 2

1 Afişat doar dacă [Highlights] (Evidenţieri) este selectat pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Zonele care clipesc indică evidenieri (zone care ar putea fi supraexpuse) pentru canalul curent. Apăsaţi 4 sau 2 în timp ce apăsaţi butonul N pentru a naviga prin canale aşa cum este indicat mai jos:

RGB (toate canalele)

R (roşu)

G (verde)

B (albastru)

I 3 Afişare în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) în cadrul opiunii [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.

231


❚❚ Histogramă RGB 1 1

2

3 8

4

9

5 100-1

10

6 7

1 2 3 4 5

I

Pictogramă notă vocală ............. 248 Protejare stare................................ 244 Indicator retuşare ......................... 363 Evidenţieri imagine 2 ...................282 Număr folder-cadru număr 3 .... 293

6 Histogramă (Canal RGB) 4. În toate histogramele, axele orizontale prezintă strălucirea pixelilor, axa verticală numărul de pixeli. 7 Canal curent 2 8 Histogramă (canal roşu) 4 9 Histogramă (canal verde) 4 10 Histogramă (canal albastru) 4

1 Afişat doar dacă [RGB Histogram] (Histogramă RGB) este selectată pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Zonele care clipesc indică evidenieri (zone care ar putea fi supraexpuse) pentru canalul curent. Apăsaţi 4 sau 2 în timp ce apăsaţi butonul N pentru a naviga prin canale aşa cum este indicat mai jos:

RGB (toate canalele)

R (roşu)

G (verde)

B (albastru)

Afişaj evidenţiere oprit 3 Afişare în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (a) sau [5 : 4 (30 × 24)] (b) în cadrul opiunii [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.

232


4 Câteva exemple de histograme sunt afişate mai jos: • Dacă imaginea conţine obiecte cu o varietate semnificativă de străluciri, tonurile de distribuţie vor fi cât de cât echilibrate. • Dacă imaginea este întunecată, distribuţia tonurilor va fi mutată spre stânga. • Dacă imaginea este strălucitoare, distribuţia tonurilor va fi mutată spre dreapta. Sporirea compensării mută distribuţia tonurilor spre dreapta, în timp ce compensarea expunerii în scădere mută distribuţia spre stânga. Histogramele pot oferi o idee brută referitoare la expunerea generală atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe monitor.

I

A Histograme Histogramele aparatului foto sunt proiectate doar pentru ghidare şi ar putea varia faţă de cele afişate de aplicaţiile pentru imagini. 233


❚❚ Date fotografie pagina 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10

2

3

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO , EXP. TUN I NG FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH MODE,

N I KON D3X

11

1 2 3 4

Pictogramă notă vocală .............248 Protejare stare................................244 Indicator retuşare .........................363 Metodă de măsurare...................110 Viteză declanşator.............. 116, 120 Diafragmă ............................. 118, 120 5 Mod expunere ...............................112 Sensibilitate ISO 2..........................104 6 Compensare expunere...............128 Reglare optimă expunere3 ........316 7 Distanţă focală...............................386

I

234

: , 1/ 8000, F2. 8 : , Hi 0. 3 : + 1. 3, +5 / 6 : 85mm : 85 / 1. 4 :C : Optional, TTL, +1. 3

SLOW

100-1

12 13

8 Date obiectiv................................. 218 9 Mod focalizare .................................74 VR obiectiv (vibration reduction) (reducere vibraţii) 4 ...................... 382 10 Mod bliţ........................................... 194 Compensare bliţ Mod comandă 5 11 Nume aparat foto 12 Zonă imagine 6 ................................60 13 Număr folder-cadru număr 6 ... 293

1 Afişat dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat de sensibilitate ISO pornit. 3 Afişat dacă Setarea personalizată b6 ([Fine tune optimal exposure] (Reglaj fin expunere optimă), a fost setat la o valoare alta decât zero pentru orice metodă de măsurare. 4 Afişat doar dacă este ataşat un obiectiv VR. 5 Afişat doar dacă este utilizat un dispozitiv bliţ SB-900, SB-800, SB-600 sau SB-R200. 6 Afşiat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.


❚❚ Date fotografie pagina 2 1 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3

WHI TE BALANCE COLOR SPACE P I CTURE CTRL QUI CK ADJUST SHARPENING CONTRAST BR IGHTNESS SATURAT ION HUE N I KON D3X

13

1 2 3 4

Pictogramă notă vocală .............248 Protejare stare................................244 Indicator retuşare .........................363 Balans de alb ..................................140 Temperatură culoare...................147 Reglaj fin balans de alb ..............143 Presetare manuală ......................148 5 Spaţiu culoare................................183 6 Picture Control ..............................162 7 Reglaj rapid2 ...................................167 Picture Control original3 ............173

: , A6, M1 : Adobe RGB : STANDARD :0 :3 :0 :0 :0 :0 100-1

14 15

8 Claritate........................................... 167 9 Contrast........................................... 167 10 Luminozitate ................................. 167 11 Saturaţie 4 ....................................... 167 Efecte filtru 5 .................................. 167 12 Nuanţă 4 .......................................... 167 Tonuri 5 ............................................ 167 13 Nume aparat foto 14 Zonă imagine 6 ................................60 15 Număr folder-cadru număr 6 .... 293

1 Afişat dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Doar opţiuni Picture Controls [Standard] şi [Vivid] (Intens). 3 Opţiuni Picture Control personalizate [Neutral] (Neutru), [Monochrome] (Monocrom). 4 Nu este afişat în opţiunile de control fotografie monocrome. 5 Doar opţiuni Picture Controls monocrome. 6 Afişat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.

I

235


❚❚ Pagina 3 date fotografiere 1 1

2

3

4 5 6 7

NOI SE REDUC. ACT. D- L I GHT . V IGNETT E CTRL RETOUCH

8

COMMENT

N I KON D3X

9

: HI I SO/ LONG EXP. : NORMAL : NORMAL : D- L I GHT ING : WARM F I LTER : CYANOTYPE : TR I M : SPR ING HAS COME. SP : R ING HAS COME. 3636 100-1

10 11

1 2 3 4

Pictogramă notă vocală .............248 6 Control vinietă .............................. 299 Protejare stare................................244 7 Istoric retuşare .............................. 363 Indicator retuşare .........................363 8 Comentariu imagine .................. 350 Reducere zgomot ISO ridicat.... 300 9 Nume aparat foto Reducere zgomot pentru 10 Zonă imagine 2 ................................60 expuneri de lungă durată..........300 11 Număr folder-cadru număr 2 .... 293 5 Active D-Lighting .........................181 1 Afişat dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282). 2 Afişat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.

I

236


❚❚ Pagina 4 date fotografiere 1 1

2

3

4

ARTIST

: NIKON TARO

5

COPYRI GHT

: NI KON

N I KON D3X

6

1 2 3 4 5

Pictogramă notă vocală .............248 Protejare stare................................244 Indicator retuşare .........................363 Numele fotografului................... 357 Deinătorul drepturilor de autor .......................................... 357

100-1

7 8

6 Nume aparat foto 7 Zonă imagine 2 ................................60 8 Număr folder-cadru număr 2 .... 293

1 Afişat doar dacă este selectat [Data] (Date) pentru [Display mode] (Mod afişare) (pag. 282) i dacă au fost ataate fotografiei datele privind drepturile de autor (pag. 357). 2 Afişat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.

I

237


❚❚ Date GPS 1 1 4

2 3

LAT I TUDE

5

LONGI TUDE

6 7

ALT I TUDE T I ME (UTC)

8

HEADING N I KON D3X

9

1 2 3 4 5 6

:N : 35º 35. 971' :E : 13 9º 43. 696' : 35m : 15 / 12 /2008 : 01 : 15 : 00 : 105. 17º 100-1

10 11

Pictogramă notă vocală .............248 7 Ora universală coordonată (UTC) Protejare stare................................244 8 Orientare 2 Indicator retuşare .........................363 9 Nume aparat foto Latitudine 10 Zonă imagine 3 ................................60 Longitudine 11 Număr folder-cadru număr 3 .... 293 Altitudine

1 Afişat doar dacă dispozitivul GPS a fost utilizat atunci când a fost efectuată fotografia (pag. 221). 2 Afişat doar dacă dispozitivul GPS este echipat cu o busolă electronică. 3 Afişat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Formatul DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.

I

238


❚❚ Date generale 1

2 3

1/ 10

4 N I KON D3X

5 17 16 15 14 13 12

6 1/ 8000, F2. 8 Hi 0. 3 + 1. 3 –1. 3 REAR 10000

A6, M1

L

100NCD3X DSC_0001. JPG 15/ 12/ 2008 10: 15: 00

1 Număr cadre/ număr total de cadre 2 Pictogramă notă vocală .............248 3 Protejare stare................................244 4 Nume aparat foto 5 Indicator retuşare .........................363 6 Histograma ce afişează distribuirea tonurilor din imagine (pag. 233). Axa orizontală corespunde luminozităii pixelilor, axa verticală indică numărul de pixeli pentru fiecare valoare de luminozitate din imagine.

85mm

N OR ORMAL AL 6048x4032

7 8 9 10 11

7 Sensibilitate ISO 1 ......................... 104 8 Distanţă focală.............................. 386 9 Indicator date GPS....................... 221 10 Indicator comentariu imagine ........................................... 350 11 Mod bliţ........................................... 194 12 Compensare bliţ 13 Compensare expunere .............. 128 14 Metodă de măsurare .................. 110 15 Mod expunere .............................. 112 16 Viteză declanşator ..............116, 120 17 Diafragmă..............................118, 120

I

1 Afişat în culoare roşie dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat de sensibilitate ISO pornit.

239


1/ 10

30 29 28

1/ 8000, F2. 8 Hi 0. 3 + 1. 3 –1. 3 REAR 10000

A6, M1

26 25

18 Picture Control .............................. 162 19 Active D-Lighting ......................... 181 20 Nume fişier...................................... 296 21 Calitate imagine...............................66 22 Format imagine................................70 23 Zonă imagine 2 .................................60 24 Indicator autentificare imagine ............................................ 356 25 Ora înregistrării ................................40

240

85mm

L

100NCD3X DSC_0001. JPG 15/ 12/ 2008 10: 15: 00

27

I

N I KON D3X

24 23

20

N OR ORMAL AL 6048x4032

22

18 19

21

26 Nume folder.................................... 293 27 Data înregistrării ..............................40 28 Număr fantă.......................................42 29 Balans de alb .................................. 140 Temperatură culoare ................... 147 Reglaj fin balans de alb .............. 143 Presetare manuală ...................... 148 30 Spaţiu culoare................................ 183

2 Afişat în culoarea galbenă dacă a fost selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX 24x16) sau [5 : 4 (30 × 24)] pentru opţiunea [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) din meniul de fotografiere.


Vizualizarea imaginilor multiple: Redare miniaturi Pentru a afişa imaginile în format „fişe de contact” cu patru sau nouă imagini, apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă.

Redare cadru întreg

Redare miniatură

I

241


În timpul afişării miniaturilor, pot fi realizate următoarele operaţiuni: Pentru a Modifica numărul de fotografii afişate

Utilizaţi

N+

Comuta reglarea pe întreg cadrul

Evidenţia imagini

Naviga în cadrul imaginilor Şterge fotografie evidenţiată Înregistra/reda notă vocală Modifica stare de protecţie a fotografiei evidenţiate

I

Vizualiza imaginile de pe cardul de memorie

N+ O H

Afişa meniuri

Consultaţi pagina 244 pentru informaţii suplimentare.

L

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, alegeţi cardul de memorie de pe care sunt redate fotografiile (pag. 228).

N+

Reveni la modul de fotografiere

/K

G

Descriere Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă înspre stânga pentru a afişa una, patru sau nouă imagini pe pagină. Apăsaţi butonul central al selectorului multiplu pentru a comuta înainte şi înapoi între vizualizare ecran complet şi vizualizare miniatură. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia imagini pentru redare pe ecran complet, mărire la redare (pag. 243) sau ştergere (pag. 245). Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul de sub-comandă pentru a derula în cadrul imaginilor, câte o pagină pe rând. Consultaţi pagina 245 pentru informaţii suplimentare. Consultaţi pagina 248 pentru informaţii suplimentare.

Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat. Consultaţi pagina 277 pentru informaţii suplimentare.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la selectarea rolului butonului central al selectorului multiplu, consultaţi Setarea personalizată f1 [Multi selector center button] (Buton central selector multiplu), (pag. 331). 242


O privire mai îndeaproape: Mărire la redare Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă spre dreapta pentru a mări imaginea afişată la redarea în cadru întreg sau imaginea evidenţiată curent în redarea miniaturii. În timpul accesării măririi, pot fi realizate următoarele operaţiuni: Pentru a

Mări sau micora

Vizualiza alte zone ale imaginii

Utiliza

N+

N+

Consultaţi pagina 244 pentru informaţii suplimentare.

L

Reveni la modul de fotografiere Afişa meniuri

I

Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a vizualiza aceeaşi locaţie pentru alte imagini la raportul de mărire curent.

Vizualiza alte imagini Modifica starea de protecţie

Descriere Apăsaţi butonul N pentru a afia un cadru care indică zona mărită curent. În timp ce este apăsat butonul N, selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru a controla formatul cadrului—rotiţi selectorul către stânga pentru a micşora, către dreapta pentru a mări imaginile în format 36 × 24 (3 : 2) de până la 27 × (imagini mari), 20 × (imagini medii) sau 13 × (imagini mici). Eliberaţi butonul N pentru a mări zona selectată pentru a umple monitorul. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza zona ce nu este vizibilă pe monitor. Păstraţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului.

/K

G

Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat. Consultaţi pagina 277 pentru informaţii suplimentare.

243


Protejarea fotografiilor de tergere În cadrul întreg, la mărire şi în modul de redare miniaturi, butonul L poate fi utilizat pentru a proteja fotografiile de ştergerea accidentală. Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând butonul O sau opţiunea [Delete] (Ştergere) din meniul de redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse atunci când cardul de memorie este formatat (pag. 45, 347). Pentru a proteja o fotografie:

1

Selectaţi o imagine. Afişaţi imaginea în modul de redare cadru între sau mărirea redării sau evidenţiaţi imaginea în lista de miniaturi:

2

I

Apăsaţi butonul L. Fotografia va fi marcată printro pictogramă a. Pentru a înlătura protecţia fotografiei astfel încât să poată fi ştearsă, afişaţi fotografia sau evidenţiaţio în lista de miniaturi şi apăsaţi butonul L.

A Note vocale Modificările stării de protejare a imaginilor se vor aplica de asemenea notelor vocale ce ar fi putut fi înregistrate odată cu imaginile. Notele vocale suprascriu starea şi nu pot fi setate separat. A Înlăturarea protecţiei tuturor imaginilor Pentru a înlătura protecţia tuturor imaginilor din folder sau folderele selectate curent în meniul [Playback folder] (Folder redare), apăsaţi simultan butoanele L şi O pentru aproximativ două secunde. 244


Ştergerea fotografiilor individuale. Pentru a şterge fotografia afişată în redarea cadru întreg sau fotografia evidenţiată în lista de miniaturi, apăsaţi butonul O. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate.

1

Selectaţi o imagine. Afişaţi imaginea şi evidenţiaţi-o în lista de miniaturi.

2

Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare.

Redare cadru întreg

Redare miniatură

Pentru a şterge fotografia, apăsaţi din nou butonul O. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi butonul K.

I

245


A Note vocale Dacă a fost înregistrată o notă vocală împreună cu imaginea selectată, dialogul de confirmare afişat în dreapta va fi afişat atunci când este apăsat butonul O. • [Image/sound] (Imagine/sunet): Selectaţi opţiunea pentru a apăsa butonul O pentru a şterge atât fotografiile cât şi notele vocale. • [Sound only] (Doar sunet): Selectaţi această opţiune şi apăsaţi butonul O pentru a şterge doar notele vocale. Pentru a ieşi fără a şterge notele vocale şi fotografiile, apăsaţi K. A Consultaţi de asemenea Pentru a şterge mai multe imagini, utilizaţi opţiunea [Delete] (Ştergere) din meniul de redare (pag. 281). Opţiunea [After delete] (După ştergere) din meniul de redare stabileşte dacă imaginea următoare sau cea anterioară va fi afişată după ştergerea imaginii (pag. 287).

I

246


eNote vocale – Înregistrarea şi redarea Aparatul foto este dotat cu un microfon încorporat, permiţând adăugarea notelor vocale la fotografii. Notele vocale pot fi redate la difuzorul încorporat al aparatului foto.

Înregistrare note vocale .................................................. pag. 248 Redarea notelor vocale.................................................... pag. 253

e

247


Înregistrare note vocale La fotografii pot fi adăugate note vocale cu durata de până la şaizeci de secunde utilizând microfonul încorporat.

Pregătirea aparatului foto pentru înregistrare. Înainte de înregistrarea unei note vocale, alegeţi opţiunile dorite pentru opţiunile [Voice memo] (Notă vocală) (pag. 248), [Voice memo overwrite] (Suprascriere notă vocală) (pag. 249) şi [Voice memo button] (Buton notă vocală) (pag. 249) din meniul de setare.

❚❚ Notă vocală Această opţiune controlează dacă notele vocale sunt înregistrate automat sau manual. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Opţiune Off (Oprit) Y (implicit)

e

On (Pornit) (Auto and Z manual) (Automat şi manual)

Manual a only (Doar manual)

248

Descriere Notele vocale nu pot fi înregistrate în modul de fotografiere. Selectarea acestei opţiuni afişează meniul prezentat în dreapta, selectaţi durata maximă de înregistrare dintre 5 (implicit), 10, 20, 30, 45 sau 60 s. Dacă nu este selectat [On] (Pornit) pentru [Image review] (Evaluare imagine) în meniul de redare (pag. 287), înregistrarea va începe atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este eliberat după fotografiere. Înregistrarea este finalizată atunci când este apăsat butonul H sau după trecerea timpului de înregistrare specificat. Nota poate fi înregistrată pentru cea mai recentă fotografie prin apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului H (pag. 250).


❚❚ Suprascriere notă vocală Această opţiune controlează dacă nota vocală pentru cea mai recentă fotografie poate fi suprascrisă în modul de fotografiere. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune

Descriere Nota vocală nu poate fi înregistrată Disable în modul de fotografiere dacă există (Dezactivare) deja una pentru cea mai recentă (implicit) fotografie. Nota vocală poate fi înregistrată în modul de fotografiere chiar dacă Enable există deja una pentru cea mai (Activare) recentă fotografie (pag. 250). Nota vocală existentă va fi ştearsă şi înlocuită de noua notă.

❚❚ Buton notă vocală Această opţiune controlează înregistrarea vocală. Sunt disponibile următoarele opţiuni: Opţiune Press and hold (Apăsaţi b şi menţineţi apăsat) (implicit) Press to start/stop c (Apăsaţi pentru a porni/opri)

Descriere Nota vocală este înregistrată atunci când este apăsat butonul H. Înregistrarea va lua sfârşit automat după 60 s. Înregistrarea începe atunci când este apăsat butonul H şi ia sfârşit atunci când butonul H este apăsat din nou. Înregistrarea va lua sfârşit automat după 60 s.

e

A Notă vocală Opţiunea selectată pentru [Voice memo] (Notă vocală) este indicată de o pictogramă din panoul de control posterior.

Pornit (automat şi manual)

Doar manual

249


Înregistrare automată (Mod fotografiere) Dacă este selectat [On (Auto and manual)] (Pornit (Automat şi manual)) pentru [Voice memo] (Notă vocală) (pag. 248) va fi adăugată o notă vocală celei mai recente fotografii atunci când fotografierea este finalizată. Înregistrarea va fi finalizată atunci când este apăsat butonul H sau după trecerea timpului de înregistrare specificat.

Înregistrare manuală (Mod fotografiere) Dacă este selectat [On (Auto and manual)] (Pornit (Automat şi manual)) sau [Manual only] (Doar manual) pentru [Voice memo] (Notă vocală) (pag. 248) poate fi înregistrată o notă vocală pentru cea mai recentă fotografie prin apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului H. Va fi Buton H înregistrată o notă vocală în timp ce este apăsat butonul (reinei că nu va fi înregistrată nicio notă vocală dacă butonul H nu este ţinut apăsat timp de cel puţin o secundă).

e

D Înregistrare automată Notele vocale nu pot fi înregistrate automat dacă este selectat [On] (Pornit) pentru opţiunea [Image review] (Revizuire imagine) (pag. 287) din meniul de redare. Poate fi adăugată o notă vocală fotografiei afişate în timp ce este evaluată imaginea, chiar dacă este selectată opţiunea [Off ] (Oprit) pentru [Voice memo] (Notă vocală) în cadrul meniului de setare. D Fanta 2 Dacă sunt introduse două carduri de memorie şi este selectat [Backup] (Copie de siguranţă) sau [RAW Slot 1-JPEG Slot 2] (Fanta RAW 1-Fanta JPEG 2) pentru opţiunea [Slot 2] (Fanta 2) (pag. 72) în meniul de fotografiere, notele vocale ar putea fi asociate cu imaginile înregistrate pe cardul de memorie din fanta 1.

250


Mod redare Pentru a adăuga o notă vocală la fotografia afişată curent în modul de redare cadru întreg sau evidenţiată în lista de miniaturi (pag. 226):

1

Alegeţi o fotografie. Afişaţi sau evidenţiaţi fotografia. Poate fi înregistrată o singură notă vocală pentru fiecare imagine, notele vocale suplimentare nu pot fi înregistrate pentru imagini marcate deja cu o pictogramă h.

2

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul H. Va fi înregistrată o notă vocală în timp este ţinut apăsat butonul H (reţineţi că nu va fi înregistrată nicio notă vocală dacă nu este ţinut apăsat butonul H pentru cel puţin o secundă).

A În timpul înregistrării În timpul fotografierii, vor clipi pictogramele C de pe panoul de control posterior. Un cronometru invers din panoul de control posterior afişează durata notei vocale ce poate fi înregistrată (în secunde).

Buton H

Panou de control posterior

e

În modul de redare, pe monitor este afişată o pictogramă C în timpul înregistrării.

251


A Întreruperea înregistrării Înregistrarea va lua sfârşit automat dacă: • Este apăsat butonul G pentru a afişa meniurile. • Este apăsat butonul K • Butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. • Aparatul foto este oprit În timpul fotografierii cu contor interval, înregistrarea va lua sfârşit automat pentru aproximativ două secunde înainte de efectuarea următoarei fotografii. A După înregistrare Dacă a fost înregistrat o notă vocală pentru cea mai recentă fotografie, va fi afişată o pictogramă C pe panoul posterior de control.

Panou de control posterior

Dacă există o notă vocală pentru fotografia selectată curent în modul de redare, va fi afişată o pictogramă h pe monitor.

A Nume fişiere note vocale Notele vocale sunt stocate ca fişiere WAV cu nume sub forma „xxxxnnnn.WAV,” unde „xxxxnnnn” reprezintă un nume de fişier copiat de la imaginea cu care este asociată nota vocală. De exemplu, nota vocală pentru imaginea „DSC_0002.JPG” ar avea numele „DSC_0002.WAV.” Numele notelor vocale pot fi vizualizate pe un computer.

e

252


Redarea notelor vocale Notele vocale pot fi redate prin intermediul difuzorului încorporat al aparatului foto atunci când imaginea asociată este vizualizată în modul cadru întreg sau evidenţiată în lista de miniaturi (pag. 226, 242). Prezenţa unei note vocale este indicată printr-o pictogramă h. Pentru a Apăsaţi Descriere Start/end playback Apăsaţi H pentru a iniia redarea. Redarea va fi încheiată (Pornire/ atunci când este apăsat din nou butonul H sau este H Finalizare redată integral nota. redare) Dialogul de confirmare va fi afişat. Apăsaţi 1 sau 3 pentru Delete a evidenţia o opţiune, apăsaţi voice O pentru a selecta. memo • [Image/sound] (Imagine/sunet): O (Ştergere Ştergerea fotografiei şi notă a notei vocale deopotrivă. vocală) • [Sound only] (Doar sunet): Ştergerea exclusiv a notei vocale. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea sau nota vocală, apăsaţi butonul K.

e A Întreruperea redării Redarea va lua sfârşit automat dacă: • Este apăsat butonul G pentru a afişa meniurile. • Monitorul este oprit prin apăsarea butonului K sau prin apăsarea până la jumătate a butonului declanşatorului. • Aparatul foto este oprit • Este selectată altă imagine 253


Opţiuni redare notă vocală Opţiunea [Audio output] (Ieşire audio) din meniul de setare controlează dacă notele vocale sunt redate prin intermediul difuzorului încorporat al aparatului foto sau printr-un dispozitiv la care este conectat aparatul foto prin intermediul HDMI sau al unui cablu audio/ video. Atunci când sunetul este redat prin intermediul difuzorului încorporat, opţiunea [Audio output] controlează de asemenea volumul de redare. Opţiune

d

e

254

Via speaker (Prin intermediul difuzorului) (implicit)

Descriere Notele vocale pot fi redate prin intermediul difuzorului încorporat al aparatului foto. Selectarea acestei opţiuni accesează meniul afişat în partea dreaptă. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica volumul. Va fi emis un semnal sonor atunci când este selectată opţiunea. Apăsaţi J pentru a efectua selecţia şi a reveni la meniul de setare.

HDMI/audiovideo output Ieşire semnal audio către HDMI sau terminal A/V-OUT e (Ieşire HDMI/ (Ieşire A/V). audio-video) Notele vocale nu sunt redate. Pictograma . b este f Off (Oprit) afişată atunci când fotografia pentru care există o notă vocală afişată pe monitor.


QConexiuni – Conectare la dispozitive externe Acest capitol descrie modalitatea de copiere a fotografiilor pe un computer; modalitatea de imprimare a imaginilor şi modalitatea de vizualizare a acestora la un televizor.

Conectarea la un computer .............................................pag. 256 Conectarea directă USB ................................................................... pag. 258 Reţele fără fir şi ethernet.................................................................. pag. 261

Imprimare fotografii .........................................................pag. 262 Conectare directă USB...................................................................... pag. 263

Vizualizarea fotografiilor pe TV ......................................pag. 274 Dispozitive cu definiţie standard.................................................. pag. 274 Dispozitive HD..................................................................................... pag. 276

Q

255


Conectarea la un computer Această secţiune descrie modalitatea de conectare a aparatului foto la un computer utilizând cablul USB UC-E4 furnizat. Odată ce aparatul foto este conectat, Nikon Transfer (furnizat) sau software-ul opţional Nikon Camera Control Pro 2 poate fi utilizat pentru a copia fotografii pe computer sau pentru a controla de la distanţă aparatul foto.

Q

D Cabluri de conectare Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi. A Camera Control Pro 2 Camera Control Pro 2 (disponibil separat; pag. 391) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de la un computer. Înainte de a conecta aparatul foto, setaţi opţiunea aparat foto [USB] (pag. 257) la [MTP/PTP]. Când Camera Control Pro 2 este în funcţiune, pe panoul superior de control va fi afişat „c”.

256


❚❚ Înainte de conectarea aparatului foto Instalaţi software-ul necesar de la CD-ul de instalare furnizat (consultaţi Ghid de instalare pentru mai multe informaţii). Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă aveţi dubii, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau un adaptor CA EH-6 (disponibil separat). Înainte de a conecta aparatul foto, selectaţi opţiunea [USB] din meniul de setare al aparatului foto (pag. 352) şi alegeţi o opţiune USB din [MTP/PTP] (implicit) şi [Mass Storage] (Stocare în masă) aşa cum este descris mai jos. Sistem de operare * • Windows Vista Service Pack 1 (ediţiile 32-bit Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate) • Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional) Mac OS X (versiune 10.3.9, 10.4.11 sau 10.5.5)

Nikon Transfer

Camera Control Pro 2

Alegeţi [MTP/PTP] sau [Mass Storage] (Stocare în masă)

Alegeţi [MTP/PTP]

* Consultaţi sit-urile listate la pagina xxiv pentru cele mai noi informaţii despre sistemele de operare suportate.

Q

257


Conectarea directă USB Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB UC-E4 furnizat.

1

Selectaţi o opţiune USB. Înainte de a conecta aparatul foto la computer, asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea corectă pentru elementul [USB] din meniul de setare al aparatului foto (pag. 257).

2

Opriţi aparatul foto.

3

Porniţi computerul.

Comutator

Porniţi computerul şi aşteptaţi să se încarce sistemul de operare.

4

Conectaţi cablul USB. Conectaţi cablul USB conform ilustraţiei. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

Q

258


D Clemă cablu USB Pentru a preîntâmpina deconectarea cablului, montaţi clema conform indicaţiilor.

D Hub-uri USB Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură.

5

Porniţi aparatul foto.

Comutator alimentare

Dacă se selectează [Mass Storage] (Stocare în masă) pentru [USB] (pag. 257), c va fi afişat pe panourile de control şi pe vizor, iar de conectare la PC va clipi pe panoul superior de control (afişajele aparatului foto nu se modifică dacă este selectat [MTP/PTP]).

6

Transferare fotografii. Transferaţi fotografiile pe un computer aşa cum se descrie în asistenţa online pentru Nikon Transfer. Pentru a vizualiza asistenţa online, porniţi Nikon Transfer şi selectaţi [Nikon Transfer help] (Asistenţă Nikon Transfer) din meniul [Help] (Asistenţă) Nikon Transfer.

Q

D În timpul transferului Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB atunci când se efectuează transferul. 259


7

Opriţi aparatul foto. Dacă se selectează [MTP/PTP] pentru [USB], aparatul foto poate fi oprit, iar cablul USB poate fi deconectat odată ce transferul este finalizat. Dacă se selectează [Mass Storage] (Stocare în masă), aparatul foto trebuie deconectat de la sistem aşa cum se arată mai jos. Windows Vista Faceţi clic pe pictograma „Deconectare hardware în siguranţă” ( ) din bara de sarcini şi selectaţi [Safely Remove USB Mass Storage Device] (Deconectare în siguranţă a dispozitivului de stocare în masă USB) din meniul care apare. Windows XP Home Edition / Windows XP Professional Faceţi clic pe pictograma „Deconectare hardware în siguranţă” ( ) din bara de sarcini şi selectaţi [Safely remove USB Mass Storage Device] (Deconectare dispozitiv de stocare în masă USB în siguranţă) din meniul care apare. Mac OS X Deplasare volum aparatului foto („NIKON D3”) pe Coşul de gunoi.

Q

260


Reţele fără fir şi ethernet Dacă este ataşat transmiţătorul opţional fără fir WT-4, fotografiile pot fi transferate sau orientate în reţele fără fir sau Ethernet, iar aparatul foto poate fi controlat de asemenea de computerele din reea care execută Camera Control Pro 2 (disponibil separat). WT-4 poate fi utilizat în oricare dintre modurile următoare: Mod Transfer mode (Mod transfer) Thumbnail select mode (Mod selectare miniaturi) PC mode (Mod PC) Print mode (Mod imprimare)

Funcţie Încărcaţi fotografiile noi sau existente la un computer sau pe un server ftp. Previzualizaţi fotografiile pe monitorul computerului înainte de încărcare. Controlaţi aparatul foto de la computer utilizând Camera Control Pro 2 (disponibil separat). Imprimaţi fotografii JPEG la imprimanta conectată la computerul din reţea.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului WT-4. Verificaţi că aţi actualizat la cea mai recentă versiune firmware WT-4 şi a aplicaţiei software furnizate.

D USB Selectaţi [MTP/PTP] pentru opţiunea [USB] a aparatului foto (pag. 257) înainte de conectarea unui transmiţător fără fir WT-4.

Q

D WT-4A/B/C/D/E Principala diferenţă dintre WT-4 şi WT-4A/B/C/D/E este numărul de canale suportate; dacă nu se menţionează altceva, toate referinţele pentru WT-4 se aplică şi pentru WT-4A/B/C/D/E. 261


Imprimare fotografii Fotografiile pot fi imprimante utilizând oricare dintre următoarele metode: • Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi imprimaţi fotografii JPEG direct de la aparatul foto (pag. 263). • Introduceţi cardul de memorie al aparatului foto într-o imprimantă echipată cu o fantă de card (consultaţi manualul imprimantei pentru detalii). Dacă imprimanta acceptă formatul DPOF (pag. 440), fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF) (pag. 272). • Prezentai cardul de memorie al aparatului foto unui furnizor sau unui centru de imprimare digitală. Dacă centrul acceptă formatul DPOF (pag. 440), fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF) (pag. 272). • Imprimaţi fotografii JPEG pe o imprimantă conectată la un computer din reţea utilizând transmiţătorul fără fir WT-4 (disponibil separat; consultaţi manualul utilizatorului WT-4 pentru detalii). • Transferaţi imaginile (pag. 256) şi imprimaţi-le de pe un computer utilizând ViewNX (furnizat) sau CaptureNX 2 (disponibil separat; pag. 391). Reţineţi că aceasta este singura metodă disponibilă pentru imprimarea imaginilor RAW (NEF).

Q A Fotografii TIFF Fotografiile TIFF pot fi imprimate de la un computer. Este posibil ca unii furnizori de servicii de imprimare digitală să poată suporta formatul TIFF; verificaţi înainte de a face comanda. 262


Conectare directă USB Dacă aparatul foto este conectat la o imprimantă PictBridge prin intermediul cablului USB furnizat, imaginile JPEG selectate pot fi imprimate direct de la aparatul foto. Realizare fotografii Selectare fotografii pentru imprimare utilizând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF) (pag. 272) Selectare [MTP/PTP] din meniul [USB] al aparatului foto şi conectaţi aparatul foto a imprimantă (pag. 264)

Imprimare fotografii una câte una (pag. 265)

Imprimaţi mai multe fotografii (pag. 268)

Creare imprimări index (pag. 271)

Deconectaţi cablul USB

D Hub-uri USB Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură.

Q

A Imprimare prin conexiunea directă USB Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat sau utilizaţi un adaptor CA opţional EH-6. Când realizaţi fotografii care urmează să fie imprimate printr-o conexiune directă USB, setaţi [Color space] (Spaţiu culoare) la [sRGB] (pag. 183). 263


❚❚ Conectarea imprimantei Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB UC-E4 furnizat.

1

Selectaţi [MTP/PTP]. Dacă opţiunea [USB] din meniul de setare al aparatului foto a fost modificată de la setarea implicită [MTP/PTP], afişaţi meniul [USB] şi selectaţi [MTP/PTP] (pag. 257).

2

Opriţi aparatul foto.

3

Conectaţi cablul USB. Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB conform ilustraiei. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi.

4

Porniţi aparatul foto. Un ecran de întâmpinare va fi afişat pe monitor, urmat de afişajul de redare PictBridge.

Q

264

q

w


❚❚ Imprimarea fotografiilor una câte una

1

Selectaţi o fotografie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza imagini suplimentare sau apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a mări cadrul curent. (pag. 243). Apăsaţi K pentru a reveni la redarea cadrului întreg. Pentru a vizualiza şase imagini simultan, apăsaţi centrul selectorului multiplu. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografiile sau apăsaţi din nou centrul selectorului multiplu pentru a afişa cadrul întreg al fotografiei evidenţiate.

2

Afişaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.

Buton J

Q

265


3

Reglaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta. Opţiune

Descriere Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege formatul paginii Page size (pentru a imprima la formatul implicit al paginii pentru (Format imprimanta curentă, selectaţi pagină) [Printer default] (Imprimantă implicită)), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 No. of copies pentru a alege numărul de copii (Nr. de copii) (maximum 99), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi reveni la meniul anterior.

Q

266

Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege stilul de imprimare de la [Printer default] Border (Imprimantă implicită) (implicit (Margine) pentru imprimanta curentă), [Print with border] (Imprimare cu margine) (imprimare fotografii cu margine albă) sau [No border] (Fără margine), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege [Printer default] (Imprimantă implicită) (implicit Time stamp pentru imprimanta curentă), (Timbru oră) [Print time stamp] (Imprimare timbru oră) (imprimarea orei şi datei înregistrării pe fotografie) sau [No time stamp] (Fără timbru), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior.


Opţiune

Descriere Va fi afişat meniul indicat în dreapta. Pentru a ieşi fără a decupa fotografia, evidenţiaţi [No cropping] (Fără decupare) şi apăsaţi J. Pentru a decupa fotografia, evidenţiaţi [Crop] (Decupare) şi apăsaţi 2.

Cropping Va fi afişată caseta de dialog (Decupare) indicată în dreapta, dacă se selectează [Crop] (Decupare). Rotiţi selectorul principal de comandă către dreapta pentru a mări dimensiunea decupării, către stânga pentru a o reduce. Alegeţi poziţia de decupare utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi J.

4

Porniţi imprimarea. Selectaţi [Start printing] (Pornire imprimare) şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi J.

Q D Selectarea fotografiilor pentru imprimare Imaginile create la setări de calitate a imaginilor NEF (RAW) sau TIFF (RGB) (pag. 66) nu pot fi selectate pentru imprimare. A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 420 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o eroare în timpul imprimării. 267


Imprimarea mai multor fotografii

1

Afişaţi meniul PictBridge. Apăsaţi din nou butonul G din afişajul redare PictBridge (consultaţi Pas 4 la pagina 264). Buton G

2

Q

268

Alegeţi [Print select] (Selectare imprimare) sau [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)). Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2. • [Print select] (Selectare imprimare): Selectaţi imaginile pentru imprimare. • [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)): Imprimaţi comanda de imprimare existentă utilizând opţiunea [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)) din meniul redare (pag. 272). Comanda de imprimare curentă va fi afişată la Pasul 3. Pentru a crea o imprimare index a tuturor imaginilor JPEG de pe cardul de memorie, selectaţi [Index print] (Imprimare index). Consultaţi pagina 271 pentru informaţii suplimentare.


3

Selectaţi fotografiile. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula prin fotografiile de pe cardul de memorie. Pentru a afişa fotografia curentă în ecran Buton L complet, apăsaţi butonul N. Pentru a selecta fotografia curentă pentru imprimare, apăsaţi butonul L şi apăsaţi 1. Fotografia va fi marcată cu o pictogramă Z, iar numărul de imprimări va fi setat la 1. Păstrând apăsat butonul L, apăsaţi 1 sau 3 pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99; pentru a deselecta fotografia, apăsaţi 3 când numărul de imprimări este 1). Continuaţi până când au fost selectate toate fotografiile dorite.

4

Afişaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.

Buton J

Q

269


5

Reglaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta. Opţiune

Descriere Va fi afişat meniul opţiunilor pentru formatul paginii (pag. 266). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege formatul Page size paginii (pentru a imprima la formatul implicit al paginii (Format pentru imprimanta curentă, selectaţi [Printer default] pagină) (Imprimantă implicită)), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul opţiunilor pentru margine (pag. 266). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege stilul de imprimare de la [Printer default] (Imprimantă implicită) (implicit pentru Border imprimanta curentă), [Print with border] (Imprimare cu (Margine) margine) (imprimare fotografii cu margine albă) sau [No border] (Fără margine), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior. Va fi afişat meniul opţiunilor pentru timbru oră (pag. 266). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege [Printer default] (Imprimantă implicită) (implicit pentru imprimanta Time stamp curentă), [Print time stamp] (Imprimare timbru oră) (Timbru oră) (imprimarea orei şi datei înregistrării pe fotografie) sau [No time stamp] (Fără timbru oră), apoi apăsaţi J pentru a selecta şi pentru a reveni la meniul anterior.

6

Q A

Porniţi imprimarea. Selectaţi [Start printing] (Pornire imprimare) şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi J. Format pagină, Margine, Timbru oră şi Decupare

Alegeţi imprimanta implicită pentru a imprima la setările curente ale imprimantei. Pot fi selectate doar opţiunile acceptate de imprimanta curentă. Reţineţi că este posibilă scăderea calităţii imprimării dacă sunt imprimate decupări de mici dimensiuni în format mare.

A Consultaţi de asemenea Consultaţi pagina 420 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o eroare în timpul imprimării. 270


❚❚ Crearea imprimărilor index Pentru a crea o imprimare index a tuturor imaginilor JPEG de pe cardul de memorie, selectaţi [Index print] (Imprimare index) din Pas 2 al „Imprimarea mai multor fotografii” (pag. 268). Reţineţi că dacă pe cardul de memorie se află mai mult de 256 de imagini, vor fi imprimate doar primele 256.

1

Selectaţi [Index print] (Imprimare index). Evidenţiaţi [Index print] (Imprimare index) în meniul PictBridge (pag. 268) şi apăsaţi 2. Va fi afişată caseta de confirmare indicată în dreapta.

2

Afişaţi opţiunile de imprimare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.

3

Reglaţi opţiunile de imprimare. Alegeţi opţiunile pentru formatul paginii, margine şi timbru oră aşa cum este descris la pagina 270 (va fi afişată o avertizare dacă formatul paginii selectate este prea mic).

4

Q

Pornire imprimare. Evidenţiaţi [Start printing] (Pornire imprimare) şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de încheierea imprimării, apăsaţi J.

271


❚❚ Crearea unei Comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare Opţiunea [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)) din meniul redare este utilizat pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimante compatibile PictBridge şi dispozitive care suportă DPOF. Selectând [Print set (DPOF)] (Setare imprimare DPOF) din meniul redare, se afişează meniul de la Pasul 1.

1

Alegeţi [Select/set] (Selectare/setare). Evidenţiaţi [Select/set] (Selectare/setare) şi apăsaţi 2.

2

Q

272

Selectaţi fotografiile. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula prin fotografiile de pe cardul de memorie. Pentru a afişa fotografia curentă în ecran Buton L complet, apăsaţi butonul N. Pentru a selecta fotografia curentă pentru imprimare, apăsaţi butonul L şi apăsaţi 1. Fotografia va fi marcată cu o pictogramă Z, iar numărul de imprimări va fi setat la 1. Păstrând apăsat butonul L, apăsaţi 1 sau 3 pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99; pentru a deselecta fotografia, apăsaţi 3 când numărul de imprimări este 1). Apăsaţi J până când au fost selectate toate fotografiile dorite.


3

Selectaţi opţiunile de imprimare. Evidenţiaţi opţiunile următoare şi apăsaţi 2 pentru a comuta între pornirea şi oprirea opţiunii evidenţiate (pentru a completa comanda de imprimare fără a include aceste informaţii, treceţi la Pasul 4). • [Data imprint] (Imprimare date): Imprimaţi viteza declanşatorului şi diafragma pentru toate imaginile din comanda de imprimare. • [Imprint date] (Dată imprimare): Imprimaţi data înregistrării pentru toate imaginile din comanda de imprimare.

4

Încheiaţi comanda de imprimare. Evidenţiaţi [Done] (efectuat) şi apăsaţi J pentru a încheia comanda de imprimare.

D Setare imprimare Pentru a imprima comanda curentă de imprimare când aparatul foto este conectat la o imprimantă PictBridge, selectaţi [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)) din meniul PictBridge şi urmaţi paşii următori din „Imprimarea mai multor fotografii” pentru a modifica şi imprima comanda curentă de imprimare (pag. 268). Opţiunile de imprimare a datei şi datelor DPOF nu sunt suportate când se imprimă printr-o conexiune directă USB; pentru a imprima data înregistrării pe fotografiile din comanda curentă de imprimare, utilizaţi opţiunea PictBridge [Time stamp] (Timbru oră). Opţiunea Setare imprimare nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu suficient pe cardul de memorie pentru a stoca comanda de imprimare.

Q

Imaginile create la setări de calitate a imaginilor NEF (RAW; pag. 66) nu pot fi selectate pentru imprimare utilizând această opţiune. Este posibil ca comenzile de imprimare să nu fie imprimate corect dacă imaginile sunt şterse utilizând un computer sau un alt dispozitiv după ce a fost creată comanda de imprimare.

273


Vizualizarea fotografiilor pe TV Cablul audio/video (A/V) EG-D2 furnizat poate fi utilizat pentru a conecta aparatul foto D3X la un televizor sau un VCR pentru redare sau înregistrare. Pentru conectarea aparatului foto la dispozitive video HD poate fi utilizat un cablu High-Definition Multimedia Interface (HDMI) de tip A (disponibil separat de la punctele comerciale).

Dispozitive cu definiţie standard Pentru conectarea aparatului foto la un televizor standard:

1

Opriţi aparatul foto. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea cablului A/V.

2

Conectaţi cablul A/V furnizat conform ilustraţiei. Conectaţi la aparatul foto

Video (galben)

Q

Conectaţi la dispozitivul video

3 274

Audio (alb)

Treceţi televizorul pe canalul video.


4

Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K. În timpul redării, imaginile vor fi afişate atât pe ecranul televizorului cât şi pe monitorul aparatului foto.

A

Mod video (pag. 348)

Asiguraţi-vă că standardul video se potriveşte cu standardul utilizat de dispozitivul video. Reţineţi că rezoluţia va scădea când imaginile sunt redate pe un dispozitiv PAL.

A Redarea pe televizor Utilizarea unui adaptor CA EH-6 (disponibil separat) este recomandată pentru redarea îndelungată. Când adaptorul EH-6 este conectat, întârzierea opririi monitorului aparatului foto va fi fixată la zece minute şi contoarele de expunere nu vor mai fi oprite automat. Reţineţi că este posibil ca marginile să nu fie vizibile când fotografiile sunt vizualizate pe ecranul unui televizor. A

Ieşire audio (pag. 254) Setaţi [HDMI/audio-video output] (Ieşirea HDMI/audio-video) pentru a reda sau înregistra note vocale pe dispozitivul video.

Q

A Prezentări diapozitive Opţiunea [Slide show] (Redare diapozitive) din meniul redare poate fi utilizată pentru redare automată (pag. 288). 275


Dispozitive HD Aparatul foto poate fi conectat la dispozitive HDMI utilizând un cablu HDMI tip A (disponibil separat de la punctele comerciale).

1

Opriţi aparatul foto. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea unui cablu HDMI.

2

Conectaţi cablul HDMI ca în imagine. Conectaţi la aparatul foto

Conectaţi la dispozitivul HD

3

Treceţi dispozitivul pe canalul HDMI.

4

Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K. În timpul redării, imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului HD sau pe ecranul monitorului; monitorul aparatului foto va rămâne stins.

Q A HDMI (pag. 348) La setarea implicită [Auto], aparatul foto selectează automat formatul HDMI corespunzător pentru dispozitivul HD. Formatul HDMI poate fi ales utilizând opţiunea [HDMI] din meniul de setare (pag. 348). 276


UGhid meniu Acest capitol descrie opţiunile disponibile în meniul aparatului foto.

D The Playback Menu (Meniul redare): Gestionarea imaginilor .............................................. pag. 278 C The Shooting Menu (Meniul fotografiere): Opţiuni fotografiere ................................................... pag. 290 A Custom Settings (Setări personalizate) Reglarea fină a setărilor aparatului foto..................pag. 302 B The Setup Menu (Meniul de setare): Setarea aparatului foto...............................................pag. 346 N Meniul Retouch (Retuşare): Crearea copiilor retuşate ............................................pag. 363 O My Menu: Crearea unui meniu personalizat ............pag. 376

U

277


D The Playback Menu (Meniul redare): Gestionarea imaginilor Meniul redare oferă opţiunile prezentate mai jos. Pentru informaţii despre utilizarea meniului redare, consultaţi „Tutoriat: Meniurile aparatului foto” (pag. 26). Opţiune Delete (Ştergere) Playback folder (Folder redare) Ascundere imagine (Ascundere imagine) Display mode (Mod afiare) Copy image(s) (Copiere imagine(i)) Image review (Evaluare imagine) After delete (După ştergere) Rotate tall (Rotire pe înălţime) Slide show (Prezentare diapozitive) Setare imprimare (DPOF)

U

278

Consultaţi pagina 281 281 281 282 283 287 287 287 288 289


Selectarea mai multor fotografii Pentru a selecta mai multe fotografii pentru [Delete] (Ştergere) (pag. 281), [Hide image] (Ascundere imagine) (pag. 281), [Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)) (pag. 272), şi imprimare directă (pag. 268):

1

Evidenţiaţi o fotografie.

Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în ecran complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N. În cazul în care sunt introduse două carduri de memorie, fanta poate fi selectată menţinând apăsat butonul N şi apăsând 1. Meniul indicat în dreapta va fi afişat (pag. 228); evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J.

2

Apăsaţi în centrul selectorului multiplu pentru a selecta fotografia evidenţiată. Fotografiile selectate sunt marcate de o pictogramă. Când selectaţi fotografii pentru imprimare, apăsaţi butonul L şi apoi 1 sau 3 pentru a selecta numărul de copii.

U

279


3

Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Pentru a deselecta o fotografie, evidenţiaţi şi apăsaţi în centrul selectorului multiplu.

4

Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea.

Buton J

Va fi afişată o casetă de confirmare indicată în dreapta, evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J.

U

280


Delete (Ştergere) Selectaţi această opţiune pentru a şterge fotografiile şi notele vocale care le sunt atribuite. Imaginile protejate şi imaginile ascunse nu vor fi şterse. Opţiune Selected Q (Selectat)

R All (Toate)

Descriere Ştergere fotografii selectate. Ştergerea tuturor imaginilor din folderul selectat pentru redare (pag. 281). Dacă sunt introduse două carduri de memorie, va fi afişată o casetă de dialog înainte de tergere.

Playback Folder (Folder redare) Selectare folder pentru redare. Opţiune NCD3X (implicit)

Descriere În timpul redării vor putea fi vizualizate imagini din toate folderele create de D3X. Vor fi vizibile în timpul redării fotografiile din toate All (Toate) folderele. În timpul redării vor fi vizibile doar imaginile din folderul Current (Curent) curent.

Hide Image (Ascundere imagine) Ascundere sau afiare imagini selectate. Fotografiile ascunse sunt vizibile doar în meniul [Hide image] (Ascundere imagine) şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului de memorie. Opţiune Select/set (Selectare/ setare) Deselect all? (Deselectare toate?)

Descriere Ascundere sau afişare fotografii selectate.

Afişarea tuturor fotografiilor.

U

D Imagini protejate i imagini ascunse Afişarea unei imagini protejate va anula de asemenea protecţia imaginii. 281


Display Mode (Mod afişare) Selectaţi informaţiile disponibile în cadrul afişajul de informaţii de redare informaţii fotografie (pag. 229). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune, apoi apăsaţi 2 pentru a selecta opţiunea pentru afişajul de informaţii fotografie. Simbolul L apare în dreptul elementelor selectate, pentru a deselecta o fotografie evidenţiaţi şi apăsaţi pe 2. Pentru a reveni la meniul redare, evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J.

U

282

Opţiune Descriere Basic photo info (Informaţii de bază fotografie) Punctul activ de focalizare (sau, în modul AF cu un singur servomecanism, punctul de focalizare pe care s-a blocat pentru prima oară focalizarea) este indicat pe afiajul cu Focus point informaii foto în culoare roie. Nu este afişat niciun punct (Punct de focalizare dacă aparatul foto nu a putut focaliza utilizând focalizare) focalizarea automată cu servomecanism continuu sau dacă focalizarea automată cu servomecanism continuu a fost utilizată în mod AF zonă automată. Detailed photo info (Informaţii foto detaliate) Evidenieri pentru canalul principal RGB i pentru canalele Highlights individuale de culoare roşie, verde sau albastră sunt (Evidenţieri) indicate pe afişajul de informaţii foto. Zonele foarte luminonase clipesc şi se sting. RGB histogram Histogramele roşu, verde şi albastru sunt afişate pe afişajul (Histogramă de informaţii foto. RGB) Paginile cu date foto (inclusiv numele aparatului foto, Data (Date) măsurare, expunere, distanţă focală, balansul de alb şi opţiunile de imagine) apar pe afişajul de informaţii foto.


Copy Image(s) (Copiere imagine(i)) Copiere fotografii de pe cardul de memorie din fanta 1 pe cardul de memorie din fanta 2.

i j

1

Opţiune Select image(s) (Selectare imagine (imaginile)) Select destination folder (Selectare folder destinaţie) Copy image(s)? (Copiere imagine(i)?)

Descriere Selectaţi fotografiile de pe cardul de memorie din fanta 1. Selectaţi folderul de destinaţie de pe cardul de memorie din fanta 2. Copiere fotografii selectate către destinaţia specificată.

Alegeţi [Select image(s)] (Selectare imagine(i)). Evidenţiaţi [Select image(s)] (Selectare imagine(i)) şi apăsaţi 2.

2

Alegeţi opţiunea folderul sursă. Evidenţiaţi folderul cu conţine imaginile care urmează să fie copiate şi apăsaţi 2.

U

283


3

Preselectaţi toate sau imaginile protejate. Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2: • [Deselect all] (Deselectare toate): Nu vor fi preselectate imagini. Alegeţi această opţiune atunci când selectaţi imaginile manual. • [Select all images] (Selectare toate imaginile): Preselectaţi toate imaginile din folderul curent. Alegeţi această opţiune atunci când selectaţi toate sau majoritatea imaginilor din folderul curent pentru a fi copiate. • [Select protected images] (Selectare imagini protejate): Preselectaţi toate imaginile protejate din folderul curent.

4

Selectare imagini. Imaginile preselectate în Pasul 3 sunt marcate printr-o pictogramă L. Pentru a selecta imagini suplimentare sau a deselecta imagini preselectate, evidenţiaţi imaginea şi apăsaţi centrul selectorului multiplu. Apăsaţi J pentru a reveni la meniul [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)) atunci când selectarea este finalizată.

5 U

284

Alegeţi [Select destination folder] (Selectare folder destinaţie). Evidenţiaţi [Select destination folder] (Selectare folder destinaţie) şi apăsaţi 2.


6

Alegeţi o metodă de selecţie.). Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2. Opţiune Descriere Select folder Introduceţi numărul folderului by number de destinaţie (pag. 294). (Selectare folder în funcţie de număr) Selectaţi folderul de destinaţie Select folder din listă. from list (Selectare folder din listă)

7

Selectaţi un folder de destinaţie. Introduceţi numărul de folder dorit sau evidenţiaţi folderul de destinaţie şi apăsaţi J pentru a selecta folderul şi a reveni la meniul [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)).

8

Selectaţi [Copy image(s)?] (Copiere imagine(i)?). Evidenţiaţi [Copy image(s)?] (Copiere imagine(i)?) şi apăsaţi 2.

U

285


9

Selectaţi [Yes] (Da). Va fi afişat un dialog de confirmare. Evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi J.

D Copiere imagine(i)? Imaginile pot fi copiate dacă există suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie. Imaginile ascunse nu pot fi copiate. Dacă folderul de destinaţie conţine un fişier cu acelaşi nume ca şi fişierul selectat pentru copiere, va fi afişat un avertisment. Pentru a înlocui fişierul existent, evidenţiaţi [Replace existing image] (Înlocuirea imaginii existente) sau [Replace all] (Înlocuire toate) şi apăsaţi J. Fişierele ascunse sau protejate din folderul de destinaţie nu vor fi înregistrate. Selectaţi [Skip] (Sărire) pentru a anula înlocuirea şi a trece mai departe la copierea fişierelor rămase. Selectaţi [Cancel] (Anulare) pentru a anula înainte de finalizarea copierii. Copiile au acelaşi marcaj de protecţie ca şi originalul; marcajul de imprimare nu este copiat. Notele vocale vor fi copiate împreună cu imaginile asociate lor.

U

286


Image Review (Evaluare imagine) Selectează dacă fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat, imediat după fotografiere. Opţiune On (Pornit) Off (Oprit) (implicit)

Descriere Fotografiile sunt afişate automat pe monitor, imediat după fotografiere. Fotografiile pot afişate doar prin apăsarea butonului K.

After Delete (După ştergere) Selectează imaginea care va fi afişată după ştergerea unei fotografii. Opţiune Show next S (Afiare următoare) (implicit) Show T previous (Afiare anterioară)

U

Continue as before (Continuai ca înainte)

Descriere Afiare imagine următoare. Dacă fotografia ştearsă a fost ultimul cadru, va fi afiată fotografia anterioară.

Se afişează imaginea anterioară. Dacă fotografia ştearsă a fost primul cadru, va fi afiată fotografia următoare. Dacă utilizatorul derula printre fotografii în ordinea înregistrării, va fi afiată următoarea fotografie, conform descrierii [Show next] (Afişare următoare). Dacă utilizatorul derula printre fotografii în ordine inversă, va fi afiată fotografia anterioară, conform descrierii [Show previous] (Afişare anterioară).

Rotate Tall (Rotire pe înălţime) Selectează dacă fotografiile „pe înălţime” (orientare portret) vor fi rotite sau nu atunci când sunt afişate în timpul redării. Reţineţi că, fiindcă aparatul foto este deja orientat corespunzător în timpul fotografierii, imaginile nu sunt rotite automat în timpul evaluării imaginii (pag. 228). Opţiune

Descriere Fotografiile „pe înălţime” (orientare portret) vor fi rotite automat pentru a fi afişate pe monitorul aparatului foto. On (Pornit) Fotografiile realizate cu opţiunea [Off ] (Oprit) selectată pentru [Auto image rotation] (Rotire automată a imaginii) (pag. 351) vor fi afişate „pe lung” (orientare peisaj). Off (Oprit) Fotografiile „pe înălţime” (orientare portret) vor fi afişate (implicit) în orientare „pe lung” (peisaj).

U

287


Slide Show (Prezentare diapozitive) Realizează diapozitive din fotografiile din folderul selectat pentru redare (pag. 281). Fotografiile ascunse (pag. 281) nu sunt afişate. Opţiune Start Frame interval (Cadru interval) Audio playback (Redare audio)

Descriere Pornire prezentare diapozitivelor. Selectează durata de afişare a fiecărei fotografii. Afişaţi meniul cu opţiuni de redare a notelor vocale (pag. 289).

Pentru a porni diapozitivele, evidenţiaţi [Start] (Pornire) şi apăsaţi J. În timpul derulării diapozitivelor, pot fi realizate următoarele operaţiuni: Pentru a Sări înapoi/Sări înainte Vizualiza informaţii foto suplimentare

288

Descriere Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul anterior, 2 pentru a sări la cadrul următor. Modificare informaţii foto afişate (pag. 229).

Opri temporar prezentare diapozitive

J

Ieşi către meniul redare

G

Ieşi către modul redare

K

Ieşi către modul fotografiere

U

Apăsaţi

Opreşte temporar prezentarea diapozitivelor (consultaţi pagina următoare). Redarea notei vocale ar putea continua după apăsarea butonului J. Oprire prezentare diapozitive i revenire la meniul redare. Oprire prezentare diapozitive şi ieire către redare cadru întreg (pag. 226) sau redare miniatură (pag. 241). Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a reveni la modul de fotografiere.


O casetă de dialog este afişată în partea din dreapta când se încheie prezentarea diapozitivelor sau când este apăsat butonul J pentru a opri temporar redarea. Selectaţi [Restart] (Reiniţializare) pentru a reiniializa (dacă prezentarea diapozitivelor a fost oprită temporar, prezentarea va fi reluată de la cadrul următor) sau [Exit] (Ieşire) pentru a reveni la meniul redare.

❚❚ Redare audio Alegeţi [On] (Pornit) pentru a reda notele vocale în timpul prezentării diapozitivelor. Vor fi afişate opţiunile următoare: Opţiune Frame interval (Interval cadre) Length of voice memo (Durata notei vocale)

Descriere Redarea ia sfârşit atunci când este afişat cadrul următor, chiar dacă nota vocală nu a fost redată integral. Cadrul următor nu este afişat până când nu va fi fost redată integral nota vocală, chiar dacă intervalul dintre cadre este mai scurt decât nota vocală.

Alegeţi [Off ] (Oprit) (opţiunea implicită) pentru a dezactiva redarea notei vocale în timpul prezentărilor de diapozitive.

Print Set (Setare imprimare) (DPOF) Selectaţi [Select/set] (Selectare/Setare) pentru a selecta fotografiile pentru imprimare pe un dispozitiv compatibil DPOF (pag. 272). Selectaţi [Deselect all?] (Deselectare toate?) pentru a elimina toate fotografiile din comanda de imprimare curentă.

U

289


C The Shooting Menu (Meniul fotografiere): Opţiuni fotografiere Meniul fotografiere oferă opţiunile prezentate mai jos. Pentru informaţii despre utilizarea meniului fotografiere, consultaţi „Tutoriat: Meniurile aparatului foto” (pag. 26).

U

290

Opţiune Shooting menu bank (Arhivă meniu fotografiere) Reset shooting menu (Reiniţializare meniu fotografiere) Active folder (Folder activ) File naming (Denumire fişier) Slot 2 (Fanta 2) Image quality (Calitate imagine) Image size (Format imagine) Image area (Zonă imagine) JPEG compression (Compresie JPEG) NEF (RAW) recording (Înregistrare NEF (RAW)) White balance (Balans de alb) Set Picture Control (Setare Picture Control) Manage Picture Control (Gestionare Picture Control) Color space (Spaţiu culoare) Active D-Lighting Vignette control (Control vinietă) Long exp. NR (Reducere zomot pentru expunere de lungă durată) High ISO NR (Reducere zgomot pentru sensibilitate ISO ridicată) ISO sensitivity settings (Setări sensibilitate ISO) Live view Multiple exposure (Expunere multiplă) Interval timer shooting (Fotografiere contor interval)

Consultaţi pagina 291 293 293 296 72 66 70 60 68 69 140 162 170 183 181 299 300 300 104 90 206 211


Shooting Menu Bank (Arhivă meniu fotografiere) Opţiunile meniului fotografiere sunt stocate într-una dintre cele patru arhive. Exceptând [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval) şi [Multiple exposure] (Expunere multiplă) i modificările Picture Controls (reglare rapidă i alte ajustări manuale), modificările efectuate în cadrul unei arhive nu au niciun efect asupra altora. Pentru a stoca o combinaţie specifică de setări utilizate frecvent, selectaţi una dintre arhive şi reglaţi aparatul foto să utilizeze aceste setări. Noile setări sunt stocate în arhivă chiar şi când aparatul foto este oprit şi vor fi restabilite la următoarea selectare a arhivei. Diferite combinaţii de setări pot fi stocate în celelalte arhive, astfel că utilizatorul poate comuta rapid între o combinaţie şi alta, prin selectarea arhivei corespunzătoare din meniul arhivă. Numele implicite ale celor patru arhive pentru meniu fotografiere sunt A, B, C şi D. Puteţi adăuga o denumire descriptivă utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire), aşa cum este descris mai jos.

A

Shooting Menu Bank (Arhivă meniu fotografiere) Panoul de control superior şi afişajele informaţiilor despre fotografie indică arhiva meniu fotografie curentă.

SHOOT CUSTOM

❚❚ Redenumire Shooting Menu Banks (Arhive meniu fotografiere) Selectând [Rename] (Redenumire) în meniul [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere) se afişează lista arhivelor meniu fotografiere prezentate la pasul 1.

1

Selectaţi o arhivă.

U

Evidenţiaţi arhiva dorită şi apăsaţi 2.

291


2

Introduceţi un nume.

Zonă tastatură

Pentru a muta cursorul în zona de nume, apăsaţi butonul N şi apoi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a introduce o nouă literă în poziţia curentă a cursorului, Zonă nume utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona tastatură şi apoi apăsaţi în partea centrală a selectorului multiplu. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul O. Pentru a reveni la meniul fotografiere fără a modifica numele arhivei, apăsaţi butonul G. Numele arhivei poate avea până la 20 de caractere. Orice caractere după al douăzecilea vor fi şterse.

3

Salvaţi modificările şi ieşiţi. După editarea numelui, apăsaţi J pentru a salva modificările şi a ieşi.

Buton J

Se va afişa meniul [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere).

U

292


Reset Shooting Menu (Reiniţializare meniu fotografiere) Selectează dacă se restabilesc setările implicite pentru arhiva meniu fotografiere curentă. Consultaţi pagina 423 pentru lista setărilor implicite. Exceptând setările pentru calitate imagine, format imagine, balans de alb şi sensibilitate ISO, setările meniului fotografiere nu sunt reiniţializate când este realizată o reiniţializare cu două butoane (pag. 204). Opţiune Yes (Da) No (Nu) (implicit)

Descriere Sunt restabilite setările implicite pentru arhiva meniu fotografiere curentă. Ieşire fără modificarea setărilor arhivei meniu fotografiere.

Folder activ Selectează folderul în care vor fi salvate fotografiile ulterioare.

❚❚ Număr folder nou

1

Selectaţi [New folder number] (Număr folder nou). Evidenţiaţi [New folder number] (Număr folder nou) şi apăsaţi 2.

U

293


2

Selectează un număr pentru folder. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Dacă există deja un folder cu numărul selectat, în partea din stânga a numărului folderului va apărea pictograma W, X sau Y: • W: Folderul este gol. • X: Folderul este parţial plin. • Y: Folderul conţine 999 de imagini sau o imagine numerotată 9999. În acest folder nu mai pot fi stocate alte fotografii.

3

Salvaţi modificările şi ieşiţi. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea şi a reveni la meniul fotografiere (pentru a ieşi fără a modifica folderul activ apăsaţi butonul G). Dacă nu există deja un folder cu numărul selectat, se va crea un nou folder. Fotografiile ulterioare vor fi salvate în folderul selectat, dacă acesta nu este deja plin.

U

294


❚❚ Selectare folder

1

Alegeţi opţiunea [Select folder] (Selectare folder). Evidenţiaţi [Select folder] (Selectare folder) şi apăsaţi 2.

2

Evidenţiaţi un folder. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un folder.

3

Selectaţi folderul evidenţiat. Apăsaţi J pentru a selecta folderul evidenţiat şi a reveni la meniul fotografiere (pentru a ieşi fără a modifica folderul activ apăsaţi butonul G). Fotografiile ulterioare vor fi salvate în folderul selectat.

D Numere folder şi fişier Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu numărul 9999, declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea realiza fotografii. Pentru a continua fotografierea, creaţi un folder cu un număr mai mic de 999 sau selectaţi un folder cu un număr mai mic de 999 şi cu mai puţin de 999 fotografii. A Numărul folderelor Dacă pe cardul de memorie sunt salvate multe foldere, poate fi nevoie de timp suplimentar pentru pornirea aparatului foto.

U

295


File Naming (Denumire fişier) Fotografiile sunt salvate utilizând nume care conţin „DSC_” sau, în cazul fotografiilor care utilizează spaţiul de culoare RGB, „_DSC”, urmat de un număr din patru cifre şi o extensie formată din trei litere (de exemplu, „DSC_0001.JPG”). Opţiunea [File naming] (Denumire fişier) este utilizată pentru a selecta cele trei litere care să înlocuiască segmentul „DSC” din numele fişierului. Pentru informaţii referitoare la editarea numelor fişierelor, consultaţi paşii 2 şi 3 din „Redenumire Shooting Menu Banks (Arhive meniu fotografiere)” (pag. 292). Reţineţi că respectivul segment din numele fişierului care poate fi editat poate avea maxim trei caractere.

A Extensii Pot fi utilizate următoarele extensii: „.NEF” pentru fotografii NEF (RAW), „.TIF” pentru fotografii TIFF (RGB), „.JPG” pentru fotografii JPEG şi „.NDF” pentru informaţii referinţă pentru curăţare imagine. Slot 2 (Fanta 2) Alegeţi rolul jucat de cardul de memorie din fanta a doua când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto (pag. 72).

Image Quality (Calitate imagine) Selectează calitatea imaginii (pag. 66).

U

296


Image Size (Format imagine) Selecteaz formatul în care se înregistreaz fotografiile (pag. 70).

Image Area (Zonă imagine) Deşi D3X poate înregistra fotografii cu acelaşi unghi al diagonalei ca în cazul unui aparat foto cu format de 35 mm utilizând un raport 3 : 2, acesta poate fi utilizat pentru a înregistra fotografii un unghi mai mic pentru imagine DX sau un raport 5 : 4 (pag. 60).

JPEG Compression (Compresie JPEG) Selectează dacă se va realiza compresia fotografiilor JPEG la o dimensiunea fixă sau aceasta va varia pentru a asigura calitate îmbunătăţită a imaginii (pag. 68).

NEF (RAW) Recording (Înregistrare NEF (RAW)) Selectează opţiunile de compresie şi adâncime biţi pentru fotografiile NEF (RAW) (pag. 69).

White Balance (Balans de alb) Ajustează setările balansului de alb (pag. 140).

U

297


Set Picture Control (Setare opţiune de control a imaginii) Selectează dintre opţiunile de control al imaginii furnizate împreună cu aparatul foto pentru a ajusta instantaneu setările de procesare a imaginii (pag. 162).

Manage Picture Control (Gestionare opţiune de control a imaginii) Salvează şi schimbă combinaţiile personalizate de opţiuni de control al imaginii sau copiază opţiunile de control al imaginii de pe sau pe cardul de memorie (pag. 170).

Color Space (Spaţiu de culoare) Selectează între spaţiile de culoare sRGB şi Adobe RGB (pag. 183).

Active D-Lighting Această opţiune poate fi utilizată pentru a preveni pierderea de detaliu în evidenţieri şi umbre (pag. 181). Setarea implicită este [Off ] (Oprit).

U

298


Vignette Control (Control vinietă) Tehnica de „vinietă” reprezintă o scădere a luminozităii spre marginile unei fotografii. [Vignette control] (Control vinietă) diminuează efectul de vinietă pentru obiectivele G i D (sunt excluse obiectivele DX i PC). Efectele acestuia variază de la obiectiv la obiectiv i pot fi remarcate la diafragmă maximă. Alegei dintre [High] (Ridicat), [Normal] (setarea implicită), [Low] (Scăzut) i [Off ] (Oprit).

A Control vinietă În funcţie de scenă, condiţii de fotografiere şi tipul de obiectiv, imaginile TIFF şi JPEG pot prezenta urme care nu sunt echilibrate sau diferenţe la nivelul luminozităţii periferice, în timp ce opţiunile Picture Controls personalizate care au fost modificate nu produc acelaşi efect. Realizaţi fotografii de probă şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Funcia de control vinietă nu se aplică în cazul expunerilor multiple (pag. 206), imaginile în format DX (pag. 60) sau imaginile create prin intermediul [Image overlay] (Suprapunere imagine) (pag. 371). Efectele funcţiei de control vinietă nu pot fi previzualizate în modul live view (pag. 90).

U

299


Long Exp. NR (Reducere zgomot pentru expunere de lungă durată) Selectează dacă se reduce zgomotul în fotografii realizate la viteză mică a declanşatorului. Opţiune

Descriere Fotografiile realizate cu o viteză a declanşatorului mai mică de 8s sunt procesate pentru a reduce zgomotul. În timpul procesării fotografiilor, „l m” va clipi pe afişajul pentru viteza declanşatorului/diafragmă pentru o durată aproximativ egală cu On (Pornit) viteza curentă a declanşatorului. În modul de eliberare continuă, viteza de avansare a cadrelor va scădea şi capacitatea memoriei intermediare se va diminua. Nu se pot realiza fotografii până la procesarea completă şi dispariţia pe afişaj a „l m”. Nu se va realiza operaţiunea de reducere zgomot dacă aparatul foto este oprit înainte de finalizarea procesării. Off (Oprit) Expunere lungă reducere zgomot oprit. (implicit) SHOOT CUSTOM

High ISO NR (Reducere zgomot la sensibilitate ISO ridicată) Fotografiile realizate la sensibilitate ISO ridicată pot fi procesate pentru a reduce „zgomotul”. Opţiune High S (Ridicat) Normal T (implicit)

U

300

Descriere Operaţiunea de reducere zgomot se realizează pentru fotografii pentru sensibilitate ISO cu valoarea ISO 500 sau mai mare. Capacitatea memoriei intermediare va scădea în timp ce fotografiile sunt procesate. Selectaţi nivelul de reducere zgomot între [High] (Ridicat), U Low (Scăzut) [Normal] (Normal) şi [Low] (Scăzut). Operaţiunea de reducere zgomot se realizează doar pentru fotografii pentru sensibilitate HI 0.3 sau mai mare. Funcţia de reducere zgomot va acţiona în mai mică Off (Oprit) măsură decât atunci când este selectat [Low] (Scăzut) pentru [High ISO NR] (NR sensibilitate ISO ridicată).


ISO Sensitivity Settings (Setări de sensibilitate ISO) Ajustează sensibilitatea ISO şi setările de control automat pentru sensibilitatea ISO (pag. 104, 106).

Live View Selectează un mod live view şi modul de eliberare folosit când aparatul foto este în mod live view (pag. 91).

Multiple Exposure (Expunere multiplă) Creează o singură fotografie din două până la zece expuneri (pag. 206).

Interval Timer Shooting (Fotografiere cu contor interval) Realizează fotografii în mod automat, la intervale prestabilite. Se utilizează pentru înregistrări care să evidenţieze trecerea timpului cum ar fi flori care înfloresc sau fluturi care ies din coconi (pag. 211).

U

301


A Custom Settings (Setări personalizate) Reglarea fină a setărilor aparatului foto Custom Settings (Setările personalizate) sunt Grupuri setări personalizate utilizate pentru a personaliza setările aparatului foto conform preferinţelor individuale. În plus faţă de Custom Settings (Setări personalizate) B ([Custom setting bank]) (Arhivă setări personalizate) şi A ([Reset custom settings]) (Reiniţializare setări personalizate), setările din meniul Custom Settings (Setări personalizate) sunt împărţite în cele şase grupuri prezentate în partea dreaptă. Meniu principal

U

302

B: Custom setting bank (Arhivă setări personalizate) (pag. 304)

A: Reset custom settings (Reiniializare setări personalizate) (pag. 304)


Sunt disponibile următoarele Custom Settings (Setări personalizate): Custom Setting (Setare personalizată) Pagina setting bank (Arhivă B Custom 304 setări personalizate) Reset custom settings A (Reiniţializare setări 304 personalizate) a Autofocus (Focalizare automată) priority selection a1 AF-C 305 (Selectare prioritate AF-C) AF-S priority selection a2 (Selectare prioritate AF-S) 306 Dynamic AF area a3 (Zonă AF dinamică) 307 Focus tracking with lock-on a4 (Urmărire focalizare cu blocare 309 activată) a5 AF activation (Activare AF) 309 point illumination a6 Focus 310 (Iluminare punct de focalizare) point wrap-around a7 Focus (Înconjurare punct de focalizare) 311 point selection a8 AF 311 (Selectare punct AF) a9 Buton B 312 a10 Buton vertical B 313 b Metering/exposure (Măsurare/expunere) sensitivity step value b1 ISO 314 (Valoare pas sensibilitate ISO) EV steps for exposure cntrl. b2 (Trepte EV pentru control 314 expunere) EV steps for exposure comp. b3 (Trepte EV pentru compensare 314 expunere) exposure compensation b4 Easy (Compensare expunere simplă) 315 area b5 Center-weighted 316 (Zonă central evaluativă) Fine tune optimal exposure b6 (Reglare fină expunere optimă) 316 c Timers/AE lock (Cronometre/Blocare AE) button AE-L c1 Shutter-release (Buton eliberare declanator AE-L) 318 meter-off delay (Decalaj c2 Auto 318 oprire automată măsurare) Self-timer delay c3 (Decalaj autodeclanşator) 319 Monitor off delay c4 (Decalaj oprire monitor) 319

Custom Setting (Setare personalizată) Pagina d Shooting/display (Fotografiere/afiaj) d1 Beep (Semnal sonor) 320 speed d2 Shooting 321 (Viteză fotografiere) Max. continuous release d3 (Eliberare max. continuă) 321 File number sequence d4 (Secvenţă număr fişier) 322 Control panel/viewfinder d5 (Panou de control/vizor) 323 Shooting info display d6 (Afişaj info fotografiere) 324 d7 LCD illumination (Iluminare LCD) 325 delay mode) d8 (Exposure 325 Mod decalaj expunere e Bracketing/flash (Bracketing/bliţ) sync speed 1e: Flash 326 (Viteză sincronizare bliţ) Flash shutter speed 2e: (Viteză declanşator bliţ) 327 3e: Modeling flash (Bliţ de modelare) 327 bracketing set) 4e: (Auto 328 Setare bracketing automat Auto bracketing (Mode M) 5e: (Bracketing automat (Mod M)) 329 Bracketing order 6e: (Ordine bracketing) 330 f Controls (Comenzi) central selector multiplu f1 Buton (Buton central selector multiplu) 331 f2 Multi selector (Selector multiplu) 332 info/playback f3 Photo 332 (Informaţii foto/redare) FUNC. button f4 Assign 333 (Atribuire buton FUNC.) Assign preview button f5 (Atribuire buton previzualizare) 339 AE-L/AF-L button f6 Assign 340 (Atribuire buton AE-L/AF-L) Customize command dials f7 (Personalizare selectoare 341 comandă) Release button to use dial f8 (Eliberare buton pentru 343 utilizare selector) memory card? f9 No 344 (Niciun card de memorie?) Reverse indicators f10 (Inversare indicatoare) 345

U

303


B: Custom Setting Bank (Arhivă setări personalizate) Custom settings (Setările personalizate) sunt stocate într-una dintre cele patru arhive. Modificările setărilor dintr-o arhivă nu afectează celelalte arhive. Pentru a stoca o combinaţie specifică de setări utilizate frecvent, selectaţi una dintre arhive şi reglaţi aparatul foto să utilizeze aceste setări. Noile setări sunt stocate în arhivă chiar şi când aparatul foto este oprit şi vor fi restabilite la următoarea selectare a arhivei. Diferite combinaţii de setări pot fi stocate în celelalte arhive, astfel că utilizatorul poate comuta rapid între o combinaţie şi alta, prin selectarea arhivei corespunzătoare din meniul arhivă. Numele implicite ale celor patru arhive de setări personalizate sunt A, B, C şi D. Puteţi adăuga o denumire descriptivă utilizând opţiunea [Rename] (Redenumire), conform descrierii din pagina 291.

A Custom Settings Bank (Arhivă setări personalizate) Litera corespunzătoare arhivei apare în panoul de control superior i sunt afiate informaiile de fotografiere. Dacă setările din arhiva curentă au fost modificate de la starea iniială a valorilor, va fi afiat un asterisc în dreptul setărilor modificate din al doilea nivel al meniului Custom Settings (Setări personalizate).

SHOOT CUSTOM

A: Reset Custom Settings (Reiniţializare setări personalizate)

U

Optai pentur restabilirea setărilor implicite pentru arhiva Custom Settings (Setări personalizate) curentă. Consultaţi pagina 424 pentru o listă de setări implicite. Custom settings (Setări personalizate) nu sunt reiniţializate atunci când este realizată o reiniţializare cu două butoane. Opţiune Yes (Da) No (Nu) (implicit)

304

Descriere Sunt restabite setările implicite pentru arhiva curentă Custom Settings (Setări personalizate). Ieşire fără a modifica Custom Settings (Setări personalizate).


a: Focalizare automată a1: AF-C Priority Selection (Selectare prioritate AF-C) Această opţiune controlează dacă Selector mod focalizare fotografiile pot fi efectuate la fiecare apăsare a butonului de eliberare a declanşatorului (prioritate eliberare) sau doar atunci când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare) în mod AF cu servomecanism continuu. Pentru a selecta modul AF cu servomecanism continuu, rotiţi selectorul de mod focalizare în poziţia C. Opţiune Release G (Eliberare) (implicit) Release + focus E (Eliberare+ focalizare) Focus F (Focalizare)

Descriere Se realizează fotografii de fiecare dată când se apasă butonul de eliberare a declanatorului. Fotografiile pot fi realizate chiar şi atunci când aparatul foto nu focalizează. În mod continuu, viteza de avansare a cadrului scade pentru o mai bună focalizare dacă subiectul este întunecat sau cu contrast scăzut. Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea nu se va bloca atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

U

305


a2: AF-S Priority Selection (Selectare prioritate AF-S) Această opţiune controlează dacă Selector mod focalizare fotografiile pot fi realizate doar când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare) sau la fiecare apăsare a declanşatorului (prioritate eliberare) în mod AF cu un singur servomecanism. Pentru a selecta modul AF cu un singur servomecanism, rotiţi selectorul de mod focalizare în poziţia S. Opţiune Release G (Eliberare) Focus (Focalizare) F (implicit)

Descriere Se realizează fotografii de fiecare dată când se apasă declanşatorul. Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea se va bloca atunci când este afişat indicatorul de focalizare (I).

U

306


a3: Dynamic AF Area (Zonă AF dinamică) Dacă subiectul iese pentru o scurtă perioadă de timp din punctul de focalizare selectat când aţi selectat zona dinamică AF (I; pag. 76) în modul AF cu servomecanism continuu (mod focalizare C; pag. 74), aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor punctelor de focalizare înconjurătoare. Selectaţi numărul de puncte dintre 9, 21 sau 51 în funcţie de mişcarea subiectului. Pe vizor sunt afişate doar punctele de focalizare active. Punctele de focalizare rămase oferă informaţii pentru a contribui la operaţiunea de focalizare. Opţiune

Descriere

Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor oferite de 8 puncte de focalizare din vecinătate. Selectaţi această opţiune când aveţi timp suficient pentru realizarea fotografiei sau când subiecţii se mişcă predictibil (de exemplu, alergători sau maşini la curse). Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul 21 points d (21 puncte) foto va focaliza pe baza informaţiilor oferite de cele 20 puncte de focalizare înconjurătoare. Selectaţi această opţiune când subiecţii se mişcă imprevizibil (de exemplu, jucători la un meci de fotbal). Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul 51 puncte e (51 de puncte) foto va focaliza pe baza informaţiilor oferite de 50 puncte de focalizare din vecinătate. Selectaţi această opţiune când subiecţii se mişcă rapid şi nu pot fi încadraţi în vizor (de exemplu, păsări).

9 points c (9 puncte) (implicit)

U

307


Opţiune 51 points (3D-tracking) f (51 de puncte (urmărire 3D)

Descriere Dacă subiectul iese din punctul de focalizare, aparatul foto va utiliza funcţia de urmărire 3D pentru a urmări subiectul şi a selecta un nou punct de focalizare, după necesitate. Această funcţie se utilizează pentru a realiza imagini cu subiecţi care se mişcă dintr-o parte în alta în mod neregulat (de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese din vizor, îndepărtaţi degetul de pe declanşator şi recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de focalizare.

A Urmărire 3D Când declanşatorul este apăsat pe jumătate, culorile din jurul punctului de focalizare sunt salvate în aparatul foto. În consecinţă, este posibil ca funcţia de urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiecţii care au aceeaşi culoare ca şi fundalul sau care ocupă o zonă mică din cadru. A

Consultaţi de asemenea Pentru informaii referitoare la utilizarea Fn şi rotiţi selectoarele de comandă pentru a selecta numărul de puncte de focalizare pentru AF cu zonă dinamică, consultaţi Setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button (Atribuire buton FUNC.)]) (Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button+dials] (Buton FUNC.+selectoare) > [Dynamic AF area (Zonă dinamică AF)] (Zonă AF dinamică.) (pag. 336).

U

308


a4: Focus Tracking with Lock-On (Urmărire focalizare cu blocare) Această opţiune controlează modalitatea de ajustare a funcţiei de focalizare automată la modificări bruşte ale distanţei până la subiect. Opţiune Long C (Lung) Normal D (implicit) Short E (Scurt) Oprit (Oprit)

Descriere Când distanţa faţă de subiect se schimbă brusc, aparatul foto aşteaptă perioada de timp specificată (lungă, normală sau scurtă) înainte de a ajusta distanţa faţă de subiect. Acest lucru împiedică aparatul foto să focalizeze din nou asupra subiectului când acesta este ascuns de obiecte care trec prin cadru. Aparatul foto ajustează focalizarea de îndată ce se modifică distanţa faţă de subiect. Utilizaţi această funcţie pentru a fotografia o serie de subiecţi la distanţe diferite, în succesiune rapidă.

a5: AF Activation (Activare AF) Această opţiunea controlează dacă atât declanşatorul cât şi butonul B pot fi utilizate pentru a declanşa funcţia de focalizare automată sau dacă funcţia de focalizare automată este iniţiată doar când este apăsat butonul B. Opţiune Shutter/AF-ON (Declanator/AF-ON) (implicit) B only (Doar AF-ON)

Descriere Funcţia de focalizare automată poate fi iniţiată prin utilizarea butonului B sau prin apăsarea până la jumătate a declanşatorului. Funcţia de focalizare automată poate fi iniţiată utilizând doar butonul B.

U

309


a6: Focus Point Illumination (Iluminare punct focalizare) Opţiunile din acest meniu controlează dacă punctele de focalizare sunt iluminate sau nu. Opţiune Manual focus mode (Mod focalizare manuală) Continuous mode (Mod continuu) Focus point brightness (Luminozitate punct de focalizare)

U

310

Descriere Alegeţi [On] (Pornit) (setare implicită) pentru a afişa punctul de focalizare activ în modul de focalizare manuală. Alegeţi [On] (Pornit) (setare implicită) pentru a afişa punctul de focalizare activ în modurile CH (viteză ridicată continuu) şi CL (viteză scăzută continuu). Alegeţi luminozitatea afiajului punctului de focalizare de pe vizor dintre [Extra high] (Foarte ridicat), [High] (Ridicat), [Normal] (setarea implicită), and [Low] (Scăzut).


a7: Focus Point Wrap-Around (Înconjurare punct de focalizare) Alegei dacă punctul de focalizare „înconjoară” vizorul dintr-o parte în alta. Opţiune

Descriere Selecţia punctului de focalizare „înconjoară” de sus în jos, de jos w q în sus, de la dreapta la stânga şi Wrap de la stânga la dreapta, astfel că, (Înconjurare) de exemplu, apăsând 2 când este evidenţiat un punct de focalizare pe marginea dreaptă (q) se va selecta punctul de focalizare corespunzător de pe latura stângă a afişajului (w). No wrap Zona de focalizare este limitată de punctele de focalizare (Fără aflate în partea exterioară, prin urmare, apăsând 2 când este înconjurare) selectat un punct de focalizare pe latura dreaptă a afişajului (implicit) nu va avea niciun efect.

a8: AF Point Selection (Selectare punct AF) Selectează numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectare manuală a punctelor de focalizare. Opţiune

Descriere Selectează dintre cele 51 de 51 points puncte de focalizare indicate B (51 puncte) în partea dreaptă. (implicit) Selectează dintre cele 11 puncte de focalizare indicate în partea 11 points dreaptă. Utilizai pentur o selectare A (11 puncte) rapidă a punctelor de focalizare.

U

311


a9: AF-ON Button (Buton AF-ON) Alegeţi funcţia îndeplinită atunci când este apăsat butonul B.

A B C

Opţiune B (implicit) AE/AF lock (Blocare AE/AF) AE lock only (Doar blocare AE) AE lock (Reset on release) (Blocare AE (Reiniţializare la eliberare))

Descriere Apăsarea butonului B lansează funcţia de focalizare automată. Funcţiile de focalizare şi expunere se vor bloca atunci când este apăsat butonul B. Expunerea se va bloca la apăsarea butonului B.

Expunerea se blochează la apăsarea butonului B şi rămâne blocată până la o a doua apăsare D a butonului, când declanşatorul este eliberat sau măsurarea expunerii este oprită. Expunerea se blochează la apăsarea butonului AE lock (Hold) B şi rămâne blocată până la o a doua apăsare E (Blocare AE) a butonului sau până măsurarea expunerii (Meninere) este oprită. AF lock only Funcţia de focalizare se va bloca la apăsarea F (Doar blocare AF) butonului B.

U

312


a10: Vertical AF-ON Button (Buton vertical AF-ON) Selectaţi funcţia asociată butonului B pentru fotografierea verticală.

G A B C

Opţiune Same as AF-ON (La fel ca şi AF-ON) AF-ON (implicit) AE/AF lock (Blocare AE/AF) AE lock only (Doar blocare AE)

AE lock (Reset on release) (Blocare D AE (Reiniţializare la eliberare)) AE lock (Hold) E (Blocare AE (Menţinere)) F

AF lock only (Doar blocare AF)

Descriere Ambele butoane B efectuează funcţia selectată pentru Setarea personalizată a9. Apăsarea butonului vertical B iniţiază focalizarea automată. Focalizarea i expunerea se blochează atunci când este apăsat butonul B. Expunerea este blocată atunci când este apăsat butonul vertical B. Expunerea este blocată atunci când este apăsat butonul vertical B şi rămâne blocată până când butonul este apăsat pentru a doua oară, declanşatorul este eliberat sau măsurătorile expunerii sunt oprite. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului vertical B şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului sau până măsurarea expunerii este oprită. Focalizarea este blocată atunci când este apăsat butonul vertical B.

U

313


b: Metering/Exposure (Măsurare/Expunere) b1: ISO Sensitivity Step Value (Valoare treaptă ISO sensibilitate) Această opţiune determină dacă modificările Opţiune nivelului de sensibilitate sunt realizate în trepte 1/3 step H (1/3 treaptă) de câte 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. (implicit) 1/2 step I (1/2 treaptă) J 1 step (1 treaptă)

b2: EV Steps for Exposure Cntrl. (Trepte EV pentru control expunere) Această opţiune determină dacă modificările vitezei declanşatorului, ale diafragmei şi ale funcţiei de bracketing sunt realizate în trepte de câte 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. Opţiune Descriere 1/3 step Modifică viteza declanşatorului şi diafragma în trepte H (1/3 treaptă) echivalente cu 1/3 EV. Treapta de bracketing poate (implicit) fi selectată dintre 1/3, 2/3 şi 1 EV. Modifică viteza declanşatorului şi diafragma în trepte 1/2 step echivalente cu 1/2 EV. Treapta de bracketing poate I (1/2 treaptă) fi selectată dintre 1/2 i 1 EV. 1 step Modifică viteza declanşatorului şi diafragma în trepte J (1 treaptă) de câte 1 EV. Treapta de bracketing este de 1 EV.

U

314

b3: EV Steps for Exposure Comp. (Trepte EV pentru comp. expunere) Această opţiune stabilete dacă modificările compensării expunerii sunt realizate în trepte de câte 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV.

Opţiune 1/3 step (1/3 treaptă) H (default) I 1/2 step (1/2 step) J 1 step (1 treaptă)


b4: Easy Exposure Compensation (Compensare expunere simplă) Această opţiune controlează dacă este nevoie de butonul E pentru a regla compensarea expunerii (pag. 128). Dacă este selectat [On (Auto reset)] (Pornit (Reiniializare automată)) sau [On] (Pornit), 0 din partea centrală a afişajului pentru expunere va clipi chiar dacă expunerea este setată la ±0. Opţiune

Descriere Compensarea expunerii se reglează prin rotirea unuia On (Auto dintre selectoarele de comandă (consultaţi nota de mai reset) (Pornit jos). Setarea selectată utilizând selectorul de comandă K (Reiniializare este reiniţializată când aparatul foto sau măsurarea automată)) expunerii se opreşte (setările de compensare expunere selectate cu ajutorul butonului E nu sunt reiniţializate). Ca şi mai sus, exceptând faptul că valoarea de compensare expunere selectată cu selectorul de comandă nu este On (Pornit) reiniţializată când aparatul foto sau măsurarea expunerii se opreşte. Off (Oprit) Compensarea expunerii este setată apăsând butonul E (implicit) şi rotind selectorul principal de comandă.

A Schimbare comandă/subcomandă Selectorul utilizat pentru a regla compensarea expunerii atunci când pentru setarea personalizată b4 este selectat [On (Auto reset)] (Pornit (Reiniţializare automată)) sau [On] (Pornit) depinde de opţiunea selectată pentru Setarea personalizată a9 ([Customize command dials]) (Personalizare selectoare de comandă)) > [Change main/sub] (Schimbare principal/sub) (pag. 341).

Exposure (Mod) mode (expunere)

e f g h

Personalizare selectoare comandă > Schimbare comandă/ subcomandă Off (Oprit) (implicit) On (Pornit) Sub-command dial Sub-command dial (Selector subcomandă) (Selector de subcomandă) Sub-command dial Main command dial (Selector de subcomandă) (Selector principal de comandă) Main command dial Sub-command dial (Selector principal de comandă) (Selector de subcomandă) N/A (Nu este disponibil)

U

315


b5: Center-Weighted Area (Zonă central evaluativă) Pentru calcularea expunerii, măsurarea central evaluativă atribuie cea mai mare importanţă unui cerc din centru cadrului. Diametrul (φ ) acestui cerc poate fi reglat la 8, 12, 15 sau 20 mm sau la media întregului cadru.

L M N O P

Opţiune φ 8 mm φ 12 mm (implicit) φ 15 mm φ 20 mm Average (Mediu)

Reţineţi că dacă nu este selectat [Average] (Mediu), diametrul este fixat la 12 mm atunci când este utilizat un obiectiv non-CPU, indiferent de setarea selectată pentru [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU) în meniul de setare (pag. 218). Atunci când este selectat [Average] (Mediu), media întregului cadru va fi utilizată atât pentru obiectivele CPU cât şi non-CPU.

b6: Fine Tune Optimal Exposure (Reglare fină expunere optimă) Utilizaţi această opţiune pentru a regla fin valoarea de expunere selectată de aparatul foto. Expunerea poate fi reglată fin separat pentru fiecare modalitate de măsurare de la +1 la –1 EV în trepte de 1/6 EV.

1

Selectaţi Setare personalizată b6. Evidenţiaţi Setare personalizată b6 ([Fine tune optimal exposure]) (Reglare fină expunere optimă) şi apăsaţi 2.

2 U

316

Selectaţi [Yes] (Da). Se va afişa mesajul indicat în partea dreaptă, evidenţiaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi 2 pentru a continua sau selectaţi [No] (Nu) pentru a ieşi fără a modifica expunerea.


3

Selectaţi o metodă de măsurare. Evidenţiaţi [Matrix metering] (Măsurare matricială), [Centerweighted] (Central evaluativ) sau [Spot metering] (Măsurare punctuală) şi apăsaţi 2.

4

Selectaţi o valoare de expunere. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta o valoare de expunere de la +1 la –1 EV. Apăsaţi J pentru a salva modificările şi a ieşi.

D Ajustare fină expunere Expunerea poate fi ajustată separat pentru fiecare Custom Settings bank (Arhivă setări personalizate) şi nu este afectată de reiniţializarea cu două butoane. Reţineţi că pictograma compensare expunere (E) nu este afişată, singura modalitate de verificare a modificării expunerii este meniul de ajustare fină. Compensare expunere (pag. 128) este preferată în majoritatea situaţiilor.

U

317


c: Timers/AE Lock (Cronometre/Blocare AE) c1: Shutter-Release Button AE-L (Buton eliberare declanşator AE-L) Pentru setarea implicită [Off ] (oprit), expunerea se blochează doar la apăsarea butonului AE-L/AF-L. Dacă este selectat [On] (pornit), expunerea se va bloca la apăsarea până la jumătate a butonului de eliberare declanşator.

c2: Auto Meter-off Delay (Decalaj oprire expunere automată) Această opţiune controlează durata de măsurare a expunerii când nu se realizează operaţiuni. Selectaţi între 4 s, 6 s, 8 s, 16 s, 30 s, 1 minut, 5 minute, 10 minute, 30 minute sau până la oprirea aparatului foto ([No limit]) (Fără limită). Afişajele vitezei declanşatorului şi al diafragmei din panoul superior de control şi de pe vizor se vor opri automat când se opreşte măsurarea expunerii.

Opţiune 4s 6 s (implicit) 8s 16 s 30 s 1 min 5 min 10 min. 30 min. No limit Z (Fără limită) Q R S T U V W X Y

Selectaţi o perioadă mai scurtă pentru decalajul de măsurare pentru o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului. Când aparatul foto este alimentat prin intermediul unui adaptor opţional EH-6, decalajul de măsurare automată este echivalent cu opţiunea [No limit] (Fără limită).

U

318


c3: Self-Timer Delay (Decalaj autodeclanşator) Această opţiune controlează decalajul eliberării declanşatorului în modul autodeclanşator. Selectaţi între 2 s, 5 s, 10 s şi 20 s.

Opţiune a 2s b 5s c 10 s (implicit) d 20 s

c4: Monitor off Delay (Decalaj oprire monitor) Această opţiune controlează durata de timp pentru care monitorul rămâne aprins dacă nu sunt efectuate operaţiuni. Selectaţi dintre 10 s, 20 s, 1 minut, 5 minute sau 10 minute. Selectaţi o perioadă mai scurtă pentru durata de aprindere a monitorului pentru a asigura o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului. Indiferent de opţiunea selectată, când aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional CA EH-6, monitorul rămâne aprins aproximativ 10 minute, chiar dacă nu se realizează operaţiuni.

Opţiune e 10 s f 20 s (implicit) g 1 min h 5 min i 10 min.

U

319


d: Fotografiere/afişaj d1: Beep (Semnal sonor) Selectează [High] (Ridicat) sau [Low] (Scăzut) pentru semnalul sonor difuzat la utilizarea autodeclanşatorului sau când aparatul foto este utilizat în mod focalizare automată cu un singur servomecanism (reţineţi că nu se va auzi niciun semnal sonor dacă aţi selectat [Release] (Eliberare) pentru Setarea personalizată a2 ([AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S), pag. 306). Opţiune

Descriere Selectaţi volumul semnalului y High (Ridicat) sonor între [High] (Ridicat) şi [Low] (Scăzut). O pictogramă c este afişată pe panoul de z Low (Scăzut) control superior şi afişajele de informaţii fotografiere. Off (Oprit) Opreşte difuzorul. (implicit)

U

320

SHOOT CUSTOM


d2: Shooting Speed (Viteză fotografiere) Alegeţi viteza maximă de avansare a cadrelor pentru modurile CH (continuous high-speed) (viteză ridicată continuu) şi CL (continuous low-speed) (viteză scăzută continuu). Reţineţi că viteza de avansare a cadrelor poate scădea sub valoarea selectată la viteze scăzute, sau atunci când utilizaţi modul VR (reducerea vibraţiilor) cu obiectivele VR. Opţiune

Descriere În modul CH (viteză ridicată continuu), viteza de avansare Continuous a cadrelor din formatul DX (pag. 61) poate fi selectată dintre high-speed 5 (setarea implicită), 6 şi 7 cadre pe secundă (fps). Indiferent (Viteză ridicată de setarea aleasă, viteza maximă a cadrelor pentru alte continuu) formate este stabilită la 5 fps. Continuous Alegeţi o viteză de avansare a cadrelor pentru modul low-speed CL (viteză scăzută continuu) dintre valori cuprinse între (Viteză scăzută 1 şi 5 fps. Setarea implicită este de 3 fps. continuu)

d3: Max. Continuous Release (Max. eliberare continuu) Numărul maxim de fotografii care poate fi realizat într-o singură serie, în mod continuu, poate fi setat la orice valoare între 1 şi 130.

A

Memoria intermediară Indiferent de opţiunea selectată pentru Setare personalizată d3, fotografierea se va realiza cu o viteză scăzută când memoria intermediară este plină. Consultaţi pagina 427 pentru mai multe informaţii despre capacitatea memoriei intermediare.

U

321


d4: File Number Sequence (Secvenţă număr fişier) Când este realizată o fotografie, aparatul foto denumeşte fişierul adăugând o unitate la numărul utilizat pentru fişierul anterior. Această opţiune controlează dacă, la crearea unui nou folder, formatarea cardului de memorie sau introducerea unui nou card de memorie, numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat. Opţiune

J

U

322

Descriere Când creaţi un nou folder, formataţi cardul de memorie sau introduceţi în aparatul foto un nou card de memorie, numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr On (Pornit) utilizat sau de la cel mai mare număr in folderul curent, (implicit) alegându-se ca referinţă numărul cel mai mare. Dacă se realizează o fotografie când folderul curent conţine un fişier numerotat 9999, se va crea în mod automat un nou folder şi numerotarea va începe din nou de la 0001. Numerotarea fişierelor începe din nou de la 0001 când creaţi un nou folder, formataţi cardul de memorie sau introduceţi un nou card de memorie în aparatul foto. Off (Oprit) Reţineţi că dacă se realizează o fotografie când folderul curent conţine 999 fişiere, va fi creat în mod automat un nou folder. Aceeaşi situaţie ca şi pentru [On] (Pornit), cu excepia faptului că următoarei fotografii înregistrate îi este Reset atribuit un număr mai mare cu o unitate mai mare (Reiniţializare) decât cel mai mare număr din folderul curent. Dacă folderul este gol, numerotarea începe de la 0001.

D Secvenţă număr fişier Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine fie 999 fotografii, fie o fotografie cu numărul 9999, declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea realiza fotografii. Selectaţi [Reset] (Reiniţializare) pentru Setare personalizată d4 ([File number sequence]) (Secvenţă număr fişier) şi apoi formataţi cardul de memorie curent sau introduceţi un card de memorie nou.


d5: Control Panel/Viewfinder (Panou de control/vizor) Alegeţi informaţia afişată pe vizor şi pe panoul de control posterior. Opţiune Panou de control posterior (Panou de control posterior) Viewfinder display (Afiaj vizor)

Descriere Alegeţi dintre [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) (y; setarea implicită) şi [Exposures remaining] (Expuneri rămase) (g). Dacă este selectat [Exposures remaining] (Expuneri rămase), sensibilitatea ISO va fi afişată doar atunci când este apăsat butonul ISO. Alegeţi din [Frame count] (Contor cadre) (h; setarea implicită) şi [Exposures remaining] (Expuneri rămase) (g). Reţineţi că indiferent de opţiunea selectată, capacitatea memoriei intermediare va fi afişată atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

U

323


d6: Shooting Info Display (Afişaj info fotografiere) Pentru setarea implicită [Auto] (AUTO) (Automat), culoarea textului de pe afişajul de informaţii (pag. 14) se va modifica automat din negru în alb sau din alb în negru pentru a menţine contrastul cu fundalul. Pentru a utiliza întotdeauna aceeaşi culoare a textului, selectaţi [Manual] şi apoi [Dark on light] (Închis pe deschis) (B; text negru) sau [Light on dark] (Deschis pe închis) (W; text alb). Luminozitatea monitorului se va ajusta automat pentru contrast maxim cu culoarea de text selectată.

Închis pe deschis

U

324

Deschis pe închis


d7: LCD Illumination (Iluminare LCD) Pentru setarea implicită [Off ] (Oprit), luminile de fundal a panoului de control (Iluminare LCD) se va aprinde doar când comutatorul este în poziţia D. Dacă aţi selectat [On] (Pornit), panourile de control va fi iluminat când măsurătoarea expunerii este activă (pag.50). Selectaţi [Off ] (Oprit) pentru o durată mai lungă de viaţă a bateriei.

d8: Exposure Delay Mode (Mod decalaj expunere) Pentru setarea implicită [Off ] (Oprit), declanşatorul este eliberat doar când se apasă butonul declanşatorului. Când fotografiaţi cu opţiunea [Tripod] (Trepied) pentru modul live view (pag. 94) sau în situaţii în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate duce la înceţoşarea imaginii, puteţi selecta [On] (Pornit) pentru a întârzia declanşatorul cu aproximativ 1 s după apăsarea butonului şi ridicarea oglinzii.

U

325


e: Bracketing/Flash (Bracketing/Bliţ) e1: Flash Sync Speed (Viteză sincronizare bliţ) Această opţiune controlează viteza de sincronizare a bliţului. Opţiune

Descriere Sincronizarea rapidă FP auto este utilizată cu dispozitive bliţ SB-900, SB-800, SB-600 şi SB-R200. Dacă utilizaţi alte dispozitive bliţ, viteza declanşatorului este reglată la 1/250 s (Auto FP) 1/250 s. Când aparatul foto indică o viteză a declanşatorului de 1/250 s în modul de expunere e sau g, sincronizarea automată FP la viteze rapide va fi activată dacă valoarea reală a declanşatorului este mai mare de 1/250 s. 1/250 s (implicit) Viteza de sincronizare bliţ reglată la 1/250 s. 1/200 s Viteză de sincronizare bliţ reglată la 1/200 s. 1/160 s Viteză de sincronizare bliţ reglată la 1/160 s. 1/125 s Viteză de sincronizare bliţ reglată la 1/125 s. 1/100 s Viteză de sincronizare bliţ reglată la 1/100 s. 1/80 s Viteză de sincronizare bliţ reglată la 1/80 s. 1/60 s Viteză de sincronizare bliţ reglată la 1/60 s.

A Reglarea vitezei declanşatorului la limita vitezei de sincronizare bliţ Pentru a stabili viteza declanşatorului la limita vitezei de sincronizare în modul de expunere cu prioritate declanşare sau în modul expunere normală, selectaţi pentru viteza de declanşare următoarea valoare după cea mai mică viteză posibilă (30 s sau bulb). În panoul de control superior şi pe vizor se va afişa un X (indicator sincronizare bliţ).

U

326


e2: Flash Shutter Speed (Viteză rapidă declanator) Această opţiune determină cea mai mică viteză a declanşatorului disponibilă pentru utilizare cu sincronizare perdea anterioară sau posterioară sau reducere ochi roşii în modul automat programat sau modul expunere automat cu prioritate diafragmă (indiferent de setarea aleasă, viteza declanşatorului poate fi de minim 30 s în modurile de expunere manual şi automat cu prioritate declanşare sau pentru setări bliţ de sincronizare la viteză scăzută, sincronizare perdea posterioară la viteză scăzută sau reducere ochi roşii cu sincronizare la viteză redusă). Opţiunile variază de la 1/60 s ([1/60 s], setarea implicită) la 30 s ([30 s]).

e3: Modeling Flash (Bliţ modelare) Dacă este selectată opţiunea [On] (Pornit) (opţiunea implicită) când aparatul foto este utilizat cu un bliţ opţional ce acceptă sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS; pag. 186) dispozitivul bliţ montat pe cameră şi orice dispozitive bliţ compatibile CLS vor emite un bliţ de modelare atunci când este apăsat butonul de previzualizare a adâncimii câmpului. (pag. 113). Nu se emite bliţ de modelare când este selectată opţiunea [Off ] (Oprit).

U

327


e4: Auto Bracketing Set (Setare automată bracketing) Selectaţi setarea sau setările cărora li se aplică bracketing când funcţia bracketing automat (pag. 130) este activă. Selectaţi [AE & flash] (AE şi bliţ) (j; setarea implicită) pentru a realiza secvena de bracketing pentru expunere şi nivel bliţ, [AE only] (Doar AE) (k) pentru a aplica expunerii secvena de bracketing, [Flash only] (Doar bliţ) (l) pentru bracketing pentru nivelul bliţului sau [WB bracketing] (Bracketing WB) (m) pentru bracketing balans de alb (pag. 135). Reţineţi că funcţia de bracketing pentru balansul de alb nu este disponibilă pentru setări de calitate imagine NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG.

U

328


e5: Bracketing automat (Mod M) Această setare determină ce setări sunt afectate când este selectată opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ) sau [AE only] (Doar AE) pentru setarea personalizată e4 în mod expunere manuală. Opţiune

F

G

H I

Descriere Aparatul foto variază viteza declanşatorului (Setare Flash/speed personalizată e4 cu opţiunea [AE only] (Doar AE)) (Bliţ/viteză) sau viteza declanşatorului şi nivelul bliţului (Setare (implicit) personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)). Aparatul foto variază viteza declanşatorului şi Flash/speed/ diafragma Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE aperture only] (Doar AE)) sau viteza declanşatorului, diafragmă (Bliţ/viteză/ şi nivelul bliţului Setare personalizată e4 cu opţiunea diafragmă) [AE & flash] (AE & bliţ)). Aparatul foto variază diafragma Setare personalizată e4 Flash/aperture cu opţiunea [AE only] (Doar AE)) sau diafragma şi (Bliţ/diafragmă) nivelul bliţului Setare personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)). Aparatul foto variază doar nivelul bliţului Setare Flash only personalizată e4 cu opţiunea [AE & flash] (AE & bliţ)). (Doar bliţ)

Procedeul de bracketing bliţ este realizat doar cu i-TTL sau control bliţ AA. Dacă este selectată o altă setare în loc de [Flash only] (Doar bliţ) şi nu este utilizat bliţul, nivelul de sensibilitate ISO va fi fixat la valoarea primei fotografii, indiferent de setarea selectată pentru control automat sensibilitate ISO (pag. 106).

U

329


e6: Bracketing Order (Ordine bracketing) Pentru setarea implicită [MTR]>[under] (sub)>[over] (peste) (H), funcţia de bracketing este realizată în ordinea descrisă la paginile 132 şi 136. Dacă este selectată opţiunea [Under] (sub)>[MTR]>[over] (peste) (I), fotografierea se va realiza de la valoarea cea mai mică spre valoarea cea mai mare.

U

330


f: Controls (Comenzi) f1: Buton central selector multiplu Această opţiune determină ce operaţiuni pot fi realizate prin apăsarea butonului central al selectorului multiplu în modurile de fotografiere, live view şi redare.

❚❚ Shooting Mode (Meniu fotografiere) Selectând [Shooting mode] (Mod fotografiere) se vor afişa următoarele opţiuni:

J

Opţiune Descriere Select center focus Apăsând centrul al selectorului multiplu în point (Selectare modul de fotografiere este selectat punctul punct central de central de focalizare. focalizare) (implicit) Apăsând centrul selectorului multiplu nu are Not used niciun efect atunci când aparatul foto este în (Nu este utilizat) modul de fotografiere.

❚❚ Playback Mode (Mod redare) Selectând [Playback mode] (Mod redare) se vor afişa următoarele opţiuni:

n

o

p

Opţiune Thumbnail on/ off (Miniatură pornit/oprit) (implicit) View histograms (Vizualizare histograme)

Descriere Apăsaţi butonul central al selectorului multiplu pentru a comuta între vizualizare ecran complet şi vizualizare miniatură. În ambele moduri de vizualizare, ecran complet şi vizualizare miniatură, se afişează o histogramă la apăsarea butonului central al selectorului multiplu.

Apăsaţi butonul central al selectorului multiplu pentru a comuta între vizualizare ecran complet sau vizualizare miniatură şi mărire redare. Selectaţi setarea iniţială Zoom on/off de mărire între [Low magnification] (Mărire redusă), (Mărire pornită/oprită) [Medium magnification] (Mărire medie) şi [High magnification] (Mărire ridicată). Afişajul de mărire se va centra asupra punctelor de focalizare active.

U

331


❚❚ Live View Selectând [Live view] se vor afişa următoarele opţiuni:

J

Opţiune Selectare punct de focalizare central (implicit) Zoom on/off

p (Mărire pornită/ oprită) Not used (Neutilizat)

Descriere Apăsarea butonului central al selectorului multiplu în modul live view selectează punctul central de focalizare. Apăsând centrul selectorului multiplu pornete sau este oprită mărirea. Selectaţi setarea iniţială de mărire dintre[Low magnification] (Mărire redusă), [Medium magnification] (Mărire medie) şi [High magnification] (Mărire ridicată). Afişajul de mărire se va centra asupra punctelor de focalizare active. Apăsarea butonului central al selectorului multiplu nu are niciun efect în modul live view.

f2: Multi Selector (Selector multiplu) Dacă este selectată opţiunea [Reset meter-off delay] (Reiniţializare decalaj măsurare), utilizarea selectorului multiplu când măsurătorile de expunere sunt oprite (pag. 50) va activa măsurătorile de expunere. Dacă este selectată opţiunea [Do nothing] (Nicio acţiune) (opţiune implicită), măsurătorile de expunere nu vor fi activate atunci când este apăsat selectorul multiplu.

f3: Photo Info/Playback (Informaţii foto/redare)

U

332

Pentru setarea implicită [Info13/Playback42] (Informaţii/Redare), apăsând 1 sau 3 în redare cadru complet se modifică informaţiile despre fotografie, în timp ce utilizarea butoanelor 4 sau 2 afişează informaţii suplimentare. Pentru a inversa rolul butoanelor selectorului multiplu, astfel încât apăsând 1 sau 3 să fie afişate imagini suplimentare, iar apăsând 4 sau 2 să se modifice informaţiile afişate despre fotografii, selectaţi [Info42/Playback13] (Info/Redare).


f4: Assign FUNC. Buton (Atribuire buton FUNC.) Alegei rolul de butonul Fn, fie utilizat singur ([FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC)), fie împreună cu selectoarele de comandă ([FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare)).

❚❚ FUNC. (Apăsare buton FUNC.) Selectând [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC) pentru Setare personalizată f4 se afişează următoarele opţiuni: Opţiune Preview (Previzualizare) *

Descriere Apăsaţi butonul Fn pentru a previzualiza q adâncimea câmpului (pag. 113). Apăsaţi butonul Fn pentru a bloca valoarea (doar dispozitivele bliţ SB-900, SB-800, * r FV lock (Blocare FV) bliţului SB-600, SB-400, and SB-R200, pag. 198). Apăsaţi din nou pentru a anula Blocare FV. AE/AF lock Focalizarea i expunerea se vor bloca atunci când B (Blocare AE/AF) este apăsat butonul Fn. AE lock only Funcţia de focalizare se va bloca la apăsarea C (Doar blocare AE) butonului Fn. AE lock (Reset on Funcţia de expunere se blochează la apăsarea (Blocare AE butonului Fn şi rămâne blocată până la o a doua D release) lock (Reinţializare apăsare a butonului, când declanşatorul este la eliberare)) * eliberat sau măsurarea expunerii este oprită. Funcţia de expunere se blochează la apăsarea AE lock (Hold) butonului Fn şi rămâne blocată până la o a doua E (Blocare AE apăsare a butonului sau până când măsurarea (Menţinere)) * expunerii este oprită. AF lock only Focalizarea se blochează atunci când este apăsat F (Doar blocare AF) butonul de focalizare Fn. Bliţul nu se va declanşa pentru fotografii s Bliţ oprit înregistrate atunci când este apăsat butonul Fn.

U

333


Opţiune

Descriere Dacă este apăsat butonul Fn în timp ce funcţia de bracketing pentru expunere sau bliţ este activă pentru modul eliberare cadru unic, toate fotografiile din programul curent de bracketing vor fi întregistrate cu o frecvenă de 5 fps de fiecare Bracketing burst t (Serie bracketing) dată când este apăsat butonul declanşatorului. Dacă este activă funcţia de bracketing pentru balansul de alb sau dacă este selectat modul de eliberare continuă (mod CH sau CL), aparatul foto va repeta seria de bracketing în timp ce butonul declanşatorului este inut apăsat. Matrix metering de măsurare matricială se activează L (Măsurare matricială) Funcţia la apăsarea butonului Fn. Funcţia de măsurare central evaluativă este M Center-weighted (Central evaluativ) activată atunci când este apăsat butonul Fn. Spot metering Funcţia de măsurare punctuală se activează N (Măsurare la apăsarea butonului Fn. punctuală) Virtual horizon Afişajele expunerii analog electronice acţionează u (Orizont virtual) * ca măsurătoare a înclinaţiei (pag. 335). Butonul Fn efectuază aceleai funcii ca i butonul K. Alegei atunci când utilizai un obiectiv de D Playback (Redare) * mari dimensiuni sau în alte situaii în care este greude apăsat butonul K cu mâna stângă. Access top item in Apăsai butonul Fn pentru a sări la elementul My Menu (Accesai de sus din „MY MENU” (Meniul meu). Selectai elementul de sus O această opiune pentru a accesa rapid un din My Menu element de meniu utilizat frecvent. (Meniul meu)) * None (Niciunul) Apăsarea butonului Fn nu este asociată cu nicio (implicit) operaţiune.

U

* Această opţiune nu poate fi utilizată împreună cu funcţia [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) (pag. 336). Selectarea acestei opţiuni generează afişarea unui mesaj şi comutarea [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) la [None] (Niciuna). Dacă este selectată o altă opţiune pentru [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) în timp ce această funcţie este activă, [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.) va fi setată la [None] (Niciuna).

Reţineţi că niciuna dintre aceste opţiuni nu poate fi utilizată împreună cu [FUNC. button+dials] (Buton FUNC.+selectoare] >[Dynamic AF area] (Zonă AF dinamică), consultaţi pagina 336.

334


A Virtual Horizon (Orizont virtual) Atunci când este selectat [Virtual horizon] (Orizont virtual) pentru [FUNC. button press] (Apăsarea butonului FUNC.), afişajele analog electronice de pe vizor şi panoul superior de control acţionează ca reper orizontal atunci când este apăsat butonul Fn. Aparat foto înclinat spre dreapta

Aparat foto drept

Aparat foto înclinat spre stânga

Panou de control Vizor

Reţineţi că afişajul ar putea să nu fie adecvat atunci când aparatul foto este înclinat la unghi mic înainte sau înapoi.

U

335


❚❚ FUNC. Button+Dials (Buton FUNC+Selectoare) Selectând [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) pentru Setare personalizată f4 se afişează următoarele opţiuni: Opţiune Choose image area (FX/DX/5:4) (Alegeţi i o zonă de imagine (FX/DX/5:4)) (implicit) Choose image area (Alegeţi m (FX/DX) o zonă de imagine (FX/DX)

1 step spd/aperture

v (Vitez 1 treapt/ diafragm)

Choose non-CPU number w lens (Alegeţi un număr de obiectiv non-CPU) Focus pointx selection (Selectare punct focalizare) Shooting menu n bank (Arhivă meniu fotografiere)

AF area z Dynamic (Zonă dinamică AF)

U None (Niciunul)

336

Descriere Butonul Fn şi selectorul principal de comandă pot fi utilizate pentru a selecta zona de imagine dintre FX, DX şi 5 : 4 (pag. 60). Zona imaginii nu poate fi schimbată atunci când se fotografiază la expuneri multiple (pag. 206). Butonul Fn şi selectorul principal de comandă pot fi utilizate pentru a comuta între zonele de imagine FX i DX. Zona imaginii nu poate fi schimbată atunci când se fotografiază la expuneri multiple. Dacă este apăsat butonul Fn atunci când sunt rotite selectoarele de comandă, modificările vitezei declanşatorului (moduri de expunere f i h) şi ale diafragmei (moduri de expunere g i h) sunt realizate în trepte de câte 1 EV, indiferent de opiţunile selectate pentru Setarea personalizată b2 ([EV steps for exposure cntrl.] (Control trepte EV pentru expunere) pag. 314) Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi selectoarele de comandă pentru a selecta un număr de obiectiv specificat utilizând opţiunea [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 218). Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi selectorul de comandă principală pentru fotografierea verticală pentru a alege un punct de focalizare (pag. 337). Dacă este selectată această opiune, meniul de fotografiere poate fi selectat apăsând butonul Fn şi rotind un selector de comandă. Atunci când este selectat I (zonă AF dinamică) în modul de focalizare C (focalizare automată cu servomecanism continuu) (pag. 307) poate fi selectat apăsând butonul Fn şi rotind un selector de comandă. Punctele de focalizare utilizate pentru zona AF dinamică sunt afiate în timp ce este apăsat butonul Fn; dacă este selectat [51 points (3Dtracking)] (51 de puncte (urmărire 3D)), pe vizor va fi afişat „3D”. Apăsarea butonului Fn şi rotirea selectoarelor de comandă nu se asociază cu nicio operaţiune.


Fotografii portret (Orientare în picioare) Pentru a utiliza selectoarele de comandă pentru a selecta punctul de focalizate atunci când sunt încadrate imagini în orientarea portret („în picioare”):

1

Alegeţi [Focus point-selection] (Selectare punct focalizare). Selectaţi [Focus point-selection] (Selectare punct focalizare) pentru Setarea personalizată f4 ([Assign FUNC. button]) (Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button+dials] (Buton FUNC+selectoare).

2

Deblocaţi butonul de Blocare buton eliberare declanşator fotografiere verticală eliberare a declanşatorului pentru fotografiere verticală.

U

337


3

Selectaţi punctul de focalizare. Cu aparatul foto orientat în mod portret („în picioare”), selectaţi un punct de focalizare apăsând butonul Fn şi rotind selectoarele de comandă pentru fotografiere verticală. Utilizaţi selectorul principal de comandă pentru a muta selectarea zonei de focalizare spre stânga sau spre dreapta, selectorul de sub-comandă pentru a o muta în sus sau în jos. Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală.

+ Buton Fn

Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală. Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală.

+ Buton Fn

U

338

Selectorul principal de comandă pentru fotografiere verticală.


f5: Assign Preview Button (Atribuire buton previzualizare) Selectează rolul jucat de butonul previzualizare adâncime câmp, fie utilizat singur ([Preview button press] (Apăsare buton previzualizare)) sau utilizat cu selectoarele de comandă ([Preview button+dials] (Buton previzualizare + selectoare)). Opţiunile disponibile sunt aceleaşi ca şi pentru [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.) (pag. 333) şi [FUNC. button+dials] (Buton+selectoare FUNC.) (pag. 336) cu excepţia faptului că opţiunea implicită a [Preview button press] (Apăsarea butonului de previzualizare) este [Preview] (Previzualizare) iar [Preview + command dials] (Previzualizare+selectoare de comandă) nu prezintă opţiunea [Focus point selection] (Selectare punct focalizare) (setarea implicită pentru [Preview + command dials] (Previzualizare+selectoare de comandă) este [None] (Niciuna)).

U

339


f6: Assign AE-L/AF-L Button (Atribuire buton AE-L/AF-L) Selectează rolul jucat de butonul AE-L/AF-L, fie utilizat singur ([AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L)) sau utilizat cu selectoarele de comandă ([AE-L/AF-L button+dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare)). Opţiunile disponibile pentru [AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L) sunt aceleaşi ca şi pentru [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC) (pag. 333), doar că opţiunea implicită pentru [AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L) este [AE/AF lock] (Blocare AE/AF) cu o opţiune suplimentară B (dacă este selectată această opţiune, apăsarea butonului AE-L/AF-L are acelaşi efect ca şi apăsarea butonului B pentru iniţierea funcţiei de focalizare automată). Opţiunile disponibile pentru [AE-L/AFL+command dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare) sunt aceleaşi ca şi pentru [FUNC. button+dials] (Buton FUNC + selectoare) (pag. 336), doar că opţiunea implicită pentru [AE-L/AF-L +command dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare) este [None] (Niciuna) şi îi lipsesc opţiunile [1 step spd/aperture] (1 treaptă de viteză/diafragmă) ţu [Focus point-selection] (Selectare punct focalizare).

U

340


f7: Customize Command Dials (Personalizare selectoare de comandă) Această opţiune controlează funcţionarea selectoarelor de comandă principală şi subcomandă. Opţiune

Descriere Controlează direcţia de rotire a selectoarelor de comandă. Reverse Selectaţi [No] (Nu) (opţiunea implicită) pentru funcţionarea rotation normală a selectoarelor de comandă sau [Yes] (Da) pentru (Rotire a inversa direcţia de rotire a selectoarelor de comandă. inversă) Această setare se aplică şi selectoarelor de comandă pentru fotografiere verticală. Pentru opţiunea implicită [Off ] (Oprit), selectorul principal de comandă controlează viteza declanşatorului şi cel de Change sub-comandă, diafragma. Dacă este selectat [On] (Pornit), main/sub selectorul de comandă principală controlează diafragma (Modificare şi cel de sub-comandă, viteza declanşatorului. Dacă este comandă/ selectat [On (Mode A)] (Pornit (Mod A)), selectorul principal subcomandă) de comandă va fi utilizat pentru a seta diafragma doar în modul de expunere g. Această setare se aplică şi selectoarelor de comandă pentru fotografiere verticală.

U

341


Opţiune

Aperture setting (Setare diafragmă)

Menus and playback (Meniuri i redare)

U

342

Descriere Pentru setarea implicită [Sub-command dial] (Selector subcomandă), diafragma poate fi ajustată doar cu ajutorul selectorului pentru sub-comandă (sau cu selectorul de comandă principală dacă aţi selectat [On] (Pornit) pentru [Change main/sub] (Schimbare comandă/subcomandă). Dacă este selectată opţiunea [Aperture ring] (Inel diafragmă), diafragma poate fi ajustată doar cu inelul pentru diafragmă al obiectivului şi afişajul pentru diafragmă al aparatului foto va afişa diafragma în paşi de 1 EV (pentru diafragma pentru obiective tip G se utilizează selectorul de sub-comandă). Dacă este selectat [Aperture ring] (Inel diafragmă) i este montat un obiectiv CPU cu inel pentru diafragmă atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul a, live view nu va porni, iar eliberarea declanatorului va fi dezactivată. Reţineţi că indiferent de opţiunea selectată, inelul diafragmei trebuie utilizat pentru ajustarea diafragmei când este utilizat un obiectiv non-CPU. Pentru setarea implicită [Off] (Oprit), selectorul multiplu este utilizat pentru selectarea imaginii afişate în timpul redării pe ecran complet şi pentru navigare în meniuri. Dacă este selectată opţiunea [On] (Pornit), selectorul de comandă principală poate fi utilizat pentru selectarea fotografie afişate pe ecrn în mod redare ecran complet, pentru mutarea cursorului stânga-dreapta pentru redare miniatură sau pentru mutare evidenţiere în meniu în sus sau în jos. Selectorul pentru sub-comandă este utilizat pentru a afişa informaţii suplimentare despre fotografie în mod redare cadru complet şi pentru mutarea cursorului în sus sau în jos în timpul redării miniatură. Când sunt afişate meniuri, rotirea selectorului pentru sub-comandă spre dreapta afişează sub.meniul pentru opţiunea selectată, în timp ce rotirea spre stânga afişează meniul anterior. Pentru a realiza o selecţie, apăsaţi 2, butonul central al selectorului multiplu sau J.

D Live View Atunci când utilizai un obiectiv CPU dotat cu un inel pentru diafragmă în modul live view, selectai [Sub-command dial] (Selector subcomandă) pentru [Aperture setting] (Setare diafragmă).


f8: Release Button to Use Dial (Eliberare buton pentru utilizare selector) Această opţiune permite ajustări care sunt realizate în mod normal prin menţinerea apăsat a unui buton şi rotirea unui selector de comandă prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Pentru setarea implicită [Off ] (Oprit), butonul trebuie apăsat în timp ce selectorul de comandă este rotit. Dacă este selectată opţiunea [Yes] (Da), setarea poate fi modificată prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Modificarea setării se încheie la o nouă apăsarea a butonului, la o apăsarea până la jumătate a declanşatorului sau a oricăruia dintre butoanele I, E, t, M, ISO, QUAL sau WB. Cu excepţia cazurilor în care opţiunea [No limit] (Fără limită) este selectată pentru Setare personalizată c2 [Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare) sau se utilizează un adaptor CA EH-6 opţional, setarea va fi finalizată şi prin oprirea măsurătorii expunerii.

U

343


f9: No Memory Card? (Niciun card de memorie?) Pentru opţiunea implicită [Enable release] (Permitere eliberare), declanşatorul poate fi eliberat chiar dacă nu există un card de memorie, deşi fotografiile nu vor fi înregistrate (cu toate acestea vor fi afişate pe monitor în modul demo). Dacă este selectată opţiunea [Release locked] (Eliberare blocată), declanşatorul poate fi eliberat doar dacă în aparatul foto există un card de memorie. Reţineţi că atunci când utilizaţi Camera Control Pro 2 (disponibil separat) pentru a înregistra imagini pe un calculator, fotografiile nu sunt înregistrate în memoria aparatului foto sau pe cardul de memorie şi declanşatorul va fi eliberat indiferent de opţiunea selectată pentru această setare.

U

344


f10: Reverse Indicators (Inversare indicatori) Pentru setarea implicită (V), indicatorii de expunere din panoul de control superior şi din afişajele de informaţii fotografiere sunt afişaţi cu valorile pozitive în stânga şi valorile negative în dreapta. Selectând (W) valorile negative vor fi afişate în stânga, iar cele pozitive în dreapta.

U

345


B The Setup Menu (Meniul de setare): Setarea aparatului foto Meniul de setare oferă opţiunile prezentate mai jos. Pentru informaţii referitoare la utilizarea meniului de setare, consultaţi „Tutoriat”: Meniurile aparatului foto” (pag. 26).

U

Opţiune Consultaţi pagina Format memory card (Formatare card de memorie) 347 LCD brightness (Luminozitate LCD) 347 Lock mirror up for cleaning (Blocare oglindă în sus 400 pentru curăţare) 1 Video mode (Mod video) 348 HDMI 348 World time (Oră în jurul lumii) 349 Language (Limba) 349 Image comment (Comentariu imagine) 350 Auto image rotation (Rotire automată imagine) 351 Voice memo (Notă vocală) 248 Voice memo overwrite (Voice memo overwrite) 249 Voice memo button (Buton notă vocală) 249 Audio output (Ieşire audio) 254 USB 352 Dust off ref photo (Foto de referinţă pentru 353 ştergere praf) Battery info (Info acumulator) 355 Wireless transmitter (Transmiţător fără fir) 2 261 Image authentication (Autentificare imagine) 356 Copyright information (Informaţii drepturi de autor) 357 Save/load settings (Salvare/încărcare setări) 358 GPS 221 Virtual horizon (Orizont virtual) 360 Non-CPU lens data (Date obiectiv non-CPU) 218 AF fine tune (Ajustare fină AF) 361 Firmware version (Versiune firmware) 362 1 Nu este disponibil când capacitatea acumulatorului este redusă. 2 Disponibil doar când transmiţătorul fără fir WT-4 este conectat şi [MTP/PTP] selectat pentru [USB] (pag. 352).

346


Format Memory Card (Formatare card de memorie) Formataţi cardul din fanta selectată. Reţineţi că formatarea cardurilor de memorie şterge definitiv fotografiile şi alte date de pe card. Înainte de formatare, asiguraţi-vă că aţi creat copii de siguranţă.

D În timpul formatării Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi cardurile de memorie în timpul formatării. A Formatare cu două butoane Cardurile de memorie pot fi formatate şi apăsând butoanele Q (O i I) timp de mai mult de două secunde (pag. 45). LCD Brightness (Luminozitate LCD) Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege dintre şapte setări pentru luminozitatea monitorului. Alegeţi valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.

A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii referitoare la reglarea luminozităii monitorului în modul live view, consultai pagina pagina 99. Lock Mirror up for Cleaning (Blocare oglindă sus pentru curăţare) Blocaţi oglinda în poziţia sus pentru a permite inspectarea sau curăţarea manuală a filtrului low-pass care protejează senzorul de imagine al aparatului foto (pag. 400).

U

347


Video Mode (Mod video) Când conectaţi aparatul foto la un televizor sau VCR printr-un conector A/V, asiguraţi-vă că modul video al aparatului foto se potriveşte cu standardul video al dispozitivului (NTSC sau PAL).

HDMI Aparatul foto este dotat cu un conector HDMI (High-Definition Multimedia Interface), care permite redarea fotografiilor pe televizoare sau monitoare HD utilizând un cablu tip A (disponibil separat în comerţ). Înainte de a conecta aparatul foto la un dispozitiv HD, alegeţi formatul HDMI dintre opţiunile de mai jos. Opţiune v Auto (implicit) 480p (progressive) (480p (progresiv)) 576p (progressive) K (576p (progresiv)) 720p (progressive) L (720p (progresiv)) 1080i (interlaced) M (1080i (interpolat)) J

Descriere Aparatul foto selectează automat formatul corespunzător. Format 640 × 480 (progresiv) Format 720 × 576 (progresiv) Format 1280 × 720 (progresiv) Format 1920 × 1080 (interpolat)

Monitorul aparatului foto se opreşte automat când este conectat un dispozitiv HDMI.

U

348


World Time (Ora în jurul lumii) Modifică fusurile orare, setează ceasul aparatului foto, alege ordinea de afişare a datei şi activează şi dezactivează ora de vară. Opţiune

Descriere Alegeţi un fus orar. Ceasul aparatului foto este setat Time zone (Fus orar) automat la ora noului fus orar. Date and time Setaţi ceasul aparatului foto (pag. 40). (Data şi ora) Date format Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul. (Format dată) Comutaţi pornirea sau oprirea orei de vară. Ceasul Daylight saving time aparatului foto va înregistra automat ora în plus sau (Oră de vară) în minus. Setarea implicită este [Off ] (Oprit).

Language (Limba) Alegeţi limba pentru meniurile şi mesajele aparatului foto. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Germană Engleză Spaniolă Finlandeză Franceză Italiană Olandeză Poloneză

Portugheză Rusă Suedeză Chineză tradiţională Chineză simplificată Japoneză Coreeană

U

349


Image Comment (Comentariu imagine) Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate. Comentariile pot fi vizualizate în ViewNX (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; pag. 391). De asemenea, comentariul este vizibil pe a treia pagină cu date de fotografiere din cadrul afişajului cu informaţii despre fotografii. • [Done] (Efectuat): Salvaţi schimbările şi reveniţi la meniul de setare. • [Input comment] (Introducere comentariu): Introduceţi un comentariu aşa cum este descris la pagina 292. Comentariile pot avea până la 36 de caractere. • [Attach comment] (Ataşare comentariu): Selectaţi această opţiune pentru a ataşa comentariul la toate fotografiile următoare. [Attach comment] (Ataşare comentariu) poate fi pornit şi oprit evidenţiind opţiunea şi apăsând 2.

U

350


Auto Image Rotation (Rotire automată imagine) Fotografiile efectuate când este selectată opţiunea [On] (Pornit) (opţiune implicită) conţin informaţii despre orientarea aparatului foto, permiţând rotirea automată a acestora în timpul redării (pag. 287) sau când sunt vizualizate în ViewNX sau Capture NX 2 (disponibil separat; pag. 391). Sunt înregistrate următoarele orientări:

Orientare peisaj (pe lăime)

Aparat foto rotit la 90° în sensul acelor de ceasornic

Aparat foto rotit la 90° în sens invers acelor de ceasornic

Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat [Off ] (Oprit). Alegeţi această opţiune când realizai fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în jos.

A Rotire pe înălţime Pentru a roti automat fotografii în orientarea “pe înălţime” (orientarea portret) pentru afişarea în timpul redării, selectaţi [On] (Pornit) pentru opţiunea [Rotate tall] (Rotire pe înălţime) din meniul redare (pag. 287). Reinei că, fiindcă aparatul foto este este orientat deja corespunzător în timpul fotografierii, imaginile nu sunt rotite automat în timpul evaluării imaginii (pag. 228). Voice Memo (Notă vocală) Meniul notă vocală conţine opţiuni pentru înregistrarea de note vocale în timpul fotografierii. Consultaţi „Note vocale: Înregistrare note vocale” (pag. 248).

U

351


Voice Memo Overwrite (Suprascriere notă vocală) Această opţiune determină dacă nota vocală pentru ultima fotografie înregistrată poate fi suprascrisă atunci când aparatul foto este în modul de fotografiere. Consultaţi „Note vocale: Înregistrare note vocale” (pag. 249).

Voice Memo Button (Buton notă vocală) Această opţiune controlează funcţionarea butonului H. Consultaţi „Note vocale: Înregistrare note vocale” (pag. 249).

Audio Output (Ieşire audio) Alegeţi opţiunile de ieşire pentru redarea notei vocale. Consultaţi „Note vocale: Redarea notelor vocale” (pag. 254).

USB Alegeţi o opţiune USB pentru conectarea la un computer sau la o imprimantă PictBridge. Alegeţi [MTP/PTP] (setarea implicită) când vă conectaţi la o imprimantă PictBridge sau la un transmiţător fără fir opţional WT-4 sau când utilizaţi Camera Control Pro 2 (disponibil separat; consultaţi pagina 391). Consultaţi pagina 257 pentru informaţii privind selectarea unei opţiuni USB pentru utilizarea cu Nikon Transfer (furnizat).

U

352


Dust off Ref Photo (Foto de referinţă pentru ştergere praf) Preia date de referinţă pentru opţiunea Imagine ştergere praf din Capture NX 2 (disponibil separat; pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul software). [Dust off ref photo] (Foto de referinţă pentru ştergere praf ) este disponibilă doar când la aparatul foto se montează un obiectiv CPU. Se recomandă utilizarea unui obiectiv non-DX cu distană focale de cel puţin 50 mm. Când este utilizat un obiectiv cu zoom, măriţi la maximum.

1

Selectaţi [Start] (Pornire). Evidenţiaţi [Start] (Pornire) şi apăsaţi J.

Va fi afiat mesajul indicat în dreapta, pe vizor şi pe panoul de control de sus va apărea „rEF”. Pentru a ieşi fără a prelua date de imagine pentru ştergerea prafului, apăsaţi G.

2

Încadraţi pe vizor un obiect alb, fără caracteristici. În condiţiile în care obiectivul se află la aproximativ zece centimetri (patru inci) de un obiect alb, fără caracteristici şi bine iluminat, încadraţi subiectul până când umple vizorul şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

U

În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul manual, setaţi manual focalizarea la infinit.

353


3

Preluaţi datele de referinţă pentru curăţarea prafului. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a prelua date de imagine de referinţă pentru curăţare praf. Monitorul se opreşte atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Dacă obiectul de referinţă este prea strălucitor sau prea întunecat, este posibil ca aparatul foto să nu poată prelua date de referinţă pentru ştergerea prafului şi va fi afişat un mesaj în partea dreaptă. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1.

D Date de imagine de referinţă pentru curăţarea prafului Pot fi utilizate aceleaşi date de referinţă pentru fotografii realizate cu obiective diferite sau cu diafragme diferite. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate utilizând o aplicaţie software pentru imagini pentru computer. Atunci când imaginile de referinţă sunt vizualizate pe aparatul foto este afiat un model matricial; histogramele şi evidenţierile nu sunt afişate.

U

354


Battery Info (Info acumulator) Vizualizare informaţii privind acumulatorul introdus curent în aparatul foto.

Element Descriere Bat. meter (Nivel Nivelul curent al acumulatorului exprimat procentual. acumulator) Numărul de eliberări ale declanatorului efectuate de la ultima încărcare a acumulatorului curent. Reţineţi că este posibil Pic. meter ca aparatul foto să elibereze uneori declanşatorul fără să (Număr imagini) înregistreze o fotografie, de exemplu când se măsoară balansul de alb presetat. • [j]: Datorită utilizării şi reîncărcării repetate, calibrarea este necesară pentru a asigura acurateţea măsurării nivelului Calibration acumulatorului; recalibraţi acumulatorul înainte de încărcare (Calibrare) (pag. 437). • [—]: Calibrarea nu este necesară. Un afişaj cu cinci niveluri care indică vechimea acumulatorului. 0 (k) indică faptul că performanţa randamentul nu este afectat, 4 ([l]) indică faptul că că acumulatorul a atins sfârşitul duratei Charging life sale de viaţă şi că trebuie înlocuit. Reţineţi că acumulatorii (Durată de viaă încărcaţi la temperaturi de sub 5 °C (41 °F) pot prezenta căderi la încărcare) temporare ale capacităţii de încărcare; afişarea capacităţii de încărcare va reveni la normal odată ce acumulatorul a fost reîncărcat la o temperatură de aproximativ 20 °C (68 °F) sau mai mare.

U

355


Wireless Transmitter (Transmiţător fără fir) Această opţiune este utilizată pentru reglarea setărilor pentru conectarea la o reţea fără fir, utilizând un transmiţător fără fir WT-4. Consultaţi „Conexiuni: Reţele fără fir şi ethernet” (pag. 261).

Image Authentication (Autentificare imagine) Alegeţi dacă veţi încorpora informaţii de autentificare a imaginii în fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate, permiţând detectarea modificărilor cu software-ul opţional Nikon de autentificare a imaginii. Informaţiile privind autentificarea imaginii nu pot fi încorporate în fotografiile deja existente. Fotografiile efectuate cu autentificarea imaginii sunt marcate cu pictograma p pe informaţiile fişierului şi pe paginile cu date de prezentare ale afişajului cu informaţii despre fotografii (pag. 230, 240). Opţiune

Descriere Informaţii privind autentificarea imaginii încorporate s On (Pornit) în fotografiile noi pe măsură ce sunt realizate. Off (Oprit) Informaţii privind autentificarea imaginii nu sunt incluse (implicit) în fotografiile noi.

D Camera Control Pro 2 Informaţiile privind autentificarea imaginii nu sunt încorporate în fotografiile TIFF (RGB) înregistrate direct pe un computer utilizând Camera Control Pro 2 (disponibil separat). A Copii Informaţiile privind autentificarea imaginii nu sunt încorporate în copiile create utilizând opţiunile din meniul de retuşare (pag. 363).

U

356


Copyright Information (Informaţii privind drepturile de autor) Adăugaţi informaii privind drepturile de autor la fotografii noi pe măsură ce sunt realizate. Informaia privind drepturile de autor este prezentată în a patra pagină de date de fotografiere din cadrul afianului de informaii de fotografiere (pag. 237) i poate fi vizualizată utilizând ViewNX (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; pag. 391). • [Done] (Efectuat): Salvaţi schimbările şi reveniţi la meniul de setare. • [Artist]: Introducei numele fotografului conform descrierii din pagina 292. Numele fotografului poate avea o lungime de până la 36 de caractere. • [Copyright] (Drept de autor): Introduceţi numele deţinătorului drepturilor de autor conform descrierii din pagina 292. Numele proprietarului drepturilor de autor poate avea o lungimă de până la 54 de caractere. • [Attach copyright information] (Ataşare informaţii drepturi de autor): Selectaţi această opţiune pentru a ataşa informaii privind drepturile de autor la toate fotografiile următoare. Opţiunea [Attach copyright information] (Ataşare informaţii privind drepturile de autor) poate fi pornită şi oprită prin evidenţiere i oprire 2.

D Informaţii privind drepturile de autor Pentru a preîntâmpina utilizarea fără autorizaie a numelor de artist sau proprietar al drepturilor de autor, verificaţi că nu este selectată [Attach copyright information] (Ataşare informaţii privind drepturile de autor) şi că nu sunt completate câmpurile [Artist] şi [Copyright] (Drepturi de autor) înainte de a împrumuta sau a înmâna aparatul foto unei alte persoane. Nikon nu poate fi considerat responsabil de pagube sau dispute legate de utilizarea opţiunii [Copyright information] (Informaţii drepturi de autor).

U

357


Save/Load Settings (Salvare/încărcare setări) Selectaţi [Save settings] (Salvare setări) pentru a salva următoarele setări pe cardul de memorie în fanta 1 (în cazul în care cardul de memorie este plin, va fi afişată o eroare; pag. 417). Meniu

U

358

Opţiune Display mode (Mod afişare) Image review (Evaluare imagine) Playback (Redare) After delete (După ştergere) Rotate tall (Rotire pe înălţime) Shooting menu bank (Arhivă meniu fotografiere) File naming (Denumire fiier) Slot 2 (Fanta 2) Image quality (Calitate imagine) Image size (Format imagine) Image area (Zonă imagine) JPEG compression (Comprimare JPEG) NEF (RAW) recording (Înregistrare NEF (RAW)) White balance (with fine tuning and presets d-0–d-4) Shooting Balans de alb (cu reglaj fin i presetări d-0–d-4)) (Fotografiere) Set Picture Control (Setare opţiuni Picture Control) (toate arhivele) Color space (Spaţiu culoare) Active D-Lighting Vignette control (Control vinietă) Long exp. NR (Reducere zgomot pentru expunere de lungă durată) High ISO NR (Reducere zgomot la sensibilitate ISO ridicată) ISO sensitivity settings (Setări sensibilitate ISO) Live view Custom settings All Custom Settings except [Reset custom settings] (Setări personalizate) (Toate setările personalizate cu excepia [Reset custom (toate arhivele) settings] (Reiniializare setări personalizate))


Meniu

Setup (Setare)

My Menu/ Recent Settings (Setări recente)

Opţiune Video mode (Mod video) HDMI World time (excepting date and time) (Ora în jurul lumii (cu excepia orei i a datei)) Language (Limbă) Image comment (Comentariu imagine) Auto image rotation (Rotire automată imagine) Voice memo (Notă vocală) Voice memo overwrite (Suprascriere notă vocală) Voice memo button (Buton notă vocală) Audio output (Ieşire audio) USB Image authentication (Autentificare imagine) Copyright information (Informaii drepturi de autor) GPS Non-CPU lens data (Date obiectiv non-CPU) All My Menu items (Toate elementele My Menu) All recent settings (Toate setările recente) Choose tab (Alegere filă)

Setările salvate utilizând D3X pot fi restabilite selectând [Load settings] (Înărcare setări). Reţineţi că [Save/load settings] (Salvare/încărcare setări) este disponibil doar când un card de memorie este introdus în fanta 1 şi că opţiunea [Load settings] (Încărcare setări) este disponibilă doar când fanta 1 conţine setările salvate (cardul de memorie din fanta 2 nu poate fi utilizat pentru a salva sau încărca setări).

A Setări salvate Setările sunt salvate într-un fişier denumit NCSETUP3. Aparatul foto nu va putea încărca setările dacă numele fişierului este schimbat.

U

359


GPS Reglaţi setările pentru conectarea la o unitate GPS (pag. 221).

Virtual Horizon (Orizont virtual) Se afişează un orizont virtual pe baza informaţiilor de la senzorul de orientare a aparatului foto.

D Înclinarea aparatului foto Afişajul orizontului virtual nu prezintă acurateţe când aparatul foto este înclinat înainte sau înapoi la un unghi mic. A Consultaţi de asemenea Pentru informaţii privind utilizarea afişajelor de expunere electronică analogică ca un contor înclinare, consultaţi Setare personalizată f4 ([Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.) > [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.); pag. 334). Pentru informaţii referitoare la afiarea unui orizont virtual în modul live view, consultai pagina 99. Non-CPU Lens Data (Date obiectiv Non-CPU) Specificând datele obiectivului (distană focală obiectivului şi diafragma maximă) pentru până la nouă obiective non-CPU, utilizatorul poate accesa o gamă variată de funcţii ale obiectivului CPU (pag. 218).

U

360


AF Fine Tune (Ajustare fină AF) Reglare fină focalizare pentru până la 20 de tipuri de obiective. Ajustarea fină AF nu este recomandată în cele mai multe dintre situaţii; utilizaţi doar când este necesar. Opţiune Descriere AF fine tune (On/Off) • [On] (Pornit): Pornire ajustare AF. (Reglare • [Off] (Oprit) (implicit): Opriţi ajustarea fină AF. fină AF (Pornit/ Oprit)) Ajustaţi AF pentru obiectivul curent Îndepărtai (doar obiective CPU). Apăsaţi 1 sau punctul focal de Saved 3 pentru a alege o valoare între +20 aparatul foto. value şi –20. Pot fi stocate valori pentru (Valoare până la 20 de tipuri de obiective. salvată) Poate fi stocată o singură valoare pentru fiecare tip de obiectiv.

Valoare curentă

Alegeţi valoarea pentru ajustarea Default fină AF utilizată când nu există valori Valoare Apropiai (Implicit) salvate anterior pentru obiectivul punctul focal de anterioară curent (doar obiective CPU). aparatul foto.

U

361


Opţiune

Descriere Listaţi valorile de ajustare fină AF salvate anterior. Dacă există o valoare pentru obiectivul curent, aceasta va fi afişată cu o pictogramă V. Pentru a şterge un obiectiv din listă, evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi O. Pentru a schimba un difereniator pentru obiectiv (de exemplu, pentru a selecta un element de List identificare care corespunde ultimelor două cifre ale numărului de saved serie al obiectivului pentru a-l distinge de alte tipuri de obiective values de acelai tip prin prisma faptului că [Saved value] (Valoarea salvată) (Listare poate fi utilizată doar de câte un obiectiv de un anumit tip), valori evideniai obiectivul dorit i apăsai 2. salvate) Va fi afişat meniul prezentat în partea dreaptă; apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege un identificator şi apăsaţi J pentru a salva modificările şi pentru a ieşi.

D Ajustare fină AF Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza la distanţa minimă sau la infinit când se aplică ajustarea fină AF. D Mod Live view (trepied) Ajustarea fină nu se aplică focalizării automate cu detectare contrast când se selectează [Tripod] (Trepied) în modul live view (pag. 94). A Valoare salvată Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi stocată o singură valoare. Dacă este utilizat un teleconvertizor, pot fi stocate valori separate pentru fiecare combinaţie de obiectiv şi teleconvertizor. Firmware Version (Versiune firmware) Vizualizaţi versiunea firmware curentă pentru aparatul foto.

U

362


N Meniul Retouch (Retuşare): Crearea copiilor retuşate Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate fin sau retuşate ale fotografiilor de pe cardul de memorie. Meniul de retuşare este afişat doar când se introduce un card de memorie cu fotografii în aparatul foto. Pentru informaţii despre utilizarea meniului fotografiere, consultaţi „Tutoriat: Meniurile aparatului foto” (pag. 26). Opţiune i D-Lighting * Red-eye correction (Remediere j efect ochi-roşii) * k Trim (Decupare fină) l Monochrome (Monocrom) * m Filter effects (Efecte filtru) * n Color balance (Balans de culoare) * Image overlay o (Suprapunere imagine) Side-by-side comparison p (Comparaţie în paralel)

Consultaţi pagina 366 367 368 369 370 370 371 374

* Nu este disponibil pentru fotografii efectuate cu [Monochrome] (Monocrom) selectat pentru [Set Picture Control] (Setare opţiune Picture Control) (pag. 164).

U

363


Creating Retouched Copies (Crearea copiilor retuşate)

1

Selectaţi un element din meniul retuşare. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element, 2 pentru a selecta. În funcţie de opţiunea selectată, se poate afişa un meniu; evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi o fotografie. Vor fi afişate fotografiile de pe cardul de memorie. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza fotografia eviteniată pe tot ecranul, apăsaţi şi inei apăsat butonul N). În cazul în care sunt introduse două carduri de memorie, fanta poate fi selectată menţinând apăsat butonul N şi apăsând 1. Meniul indicat în dreapta va fi afişat (pag. 228); evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi J.

3 U

364

Afişaţi opţiunile de retuşare. Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de retuşare (pentru detalii, consultaţi secţiunea pentru opţiunea selectată). Pentru a ieşi fără a crea o copie retuşată, apăsaţi butonul G.


4

Creaţi o copie retuşată. Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată. Copiile retuşate sunt indicate prin pictograma N.

D Retuşarea copiilor Copiile create cu [Trim] (Decupare fină) nu pot fi modificate mai mult. D-lighting, remediere ochi-roşii, filtrare efecte şi balans de culoare nu pot fi aplicate copiilor monocrome. În caz contrar, opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate fiecare în parte o dată la copiile existente, deşi acest lucru ar putea duce la pierderea de detalii. A Calitatea imaginii Cu excepţia copiilor create cu [Trim] (Decupare fină) (pag. 369) şi [Image overlay] (Suprapunere imagini), copiile create din imagini JPEG au acelaşi format şi calitate precum originalele, copiile create din fotografiile NEF (RAW) sunt salvate ca imagini de calitate ridicată-JPEG, iar copiile create din fotografiile TIFF (RGB) sunt salvate ca imagini de calitate ridicată JPEG cu acelaşi format ca originalele. Când copiile sunt salvate în formatul JPEG, se utilizează compresia cu prioritate format.

U

365


D-Lighting D-Lighting luminează umbrele, ideal pentru fotografii întunecate sau cu fundal iluminat.

Înainte

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege corecţia efectuată. Efectul poate fi previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia.

U

366

După


Red-Eye Correction (Remediere efect ochi-roşii) Această opţiune este utilizată pentru a remedia efectul de „ochi-roşii” provocat de bliţ i este disponibil doar pentru fotografiile realziate utilizând bliţul. Fotografia selectată pentru atenuarea efectului ochilor-roşii este previzualizată conform ilustraiei din dreapta. Confirmaţi efectele atenuării efectului de ochilor-roşii şi creaţi o copie aşa cum este descris în tabelul următor. Reţineţi că remedierea ochilor-roşii nu produce întotdeauna rezultatele aşteptate şi poate, cazuri foarte rare, fi aplicată unor porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi-roşii; verificaţi previzualizarea cu atenţie înainte de a continua. Pentru a

Utilizare

Mări

N+

Micşora

N+

Vizualiza alte zone ale imaginii

N+

Anula mărirea

J

Crea o copie

J

Descrierea Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă dreaptă la mărire, stânga pentru micşorare. În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi N şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în monitor. Păstraţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului. Când este apăsat butonul N, zona vizibilă curent în monitor este indicată printr-o margine galbenă. Apăsaţi J pentru a anula funcţia zoom. Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia selectată, o copie procesată pentru a reduce efectele va fi creată. Dacă aparatul foto nu poate detecta ochi roşii nicio copie nu va fi creată.

U

367


Trim (Decupare fină) Creare o copie decupată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este afişată cu decuparea selectată în galben; creaţi o copie decupată aşa cum se descrie în tabelul următor.

Pentru a Reduce dimensiunea decupării Mări dimensiune decupare Schimba raport decupare

Utilizare

N+ N+

Rotire selector principal de comandă pentru a comuta între rapoartele 3 : 2, 4 : 3, şi 5 : 4.

Deplasa decupare

Utilizare selector multiplu pentru a muta decuparea într-o altă zonă a imaginii.

Previzualiza decupare Crea copii

U

368

Descriere Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a reduce dimensiunea decupării. Apăsaţi butonul N şi rotiţi selectorul principal de comandă spre stânga pentru a mări dimensiunea decupării.

Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a previzualiza imaginea decupată.

J

Salvare decupare curentă ca fişier separat.


A Decupare fină: Calitate imagine şi format Copiile create din fotografiile în format NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG sau TIFF (RGB) au o calitate a imaginii (pag. 66) de tip JPEG; copiile decupate create din fotografiile JPEG au aceeaşi calitate a imaginii ca originalul. Dimensiunea copiei variază odată cu formatul decupării i raportul de aspect. Raport de aspect 3:2 4:3 5:4

Formate posibile 4864 × 3240, 3424 × 2280, 2560 × 1704, 1920 × 1280, 1280 × 856, 960 × 640, 640 × 424 4864 × 3648, 3424 × 2568, 2560 × 1920, 1920 × 1440, 1280 × 960, 960 × 720, 640 × 480 4560 × 3648, 3216 × 2568, 2400 × 1920, 1808 × 1440, 1200 × 960, 896 × 720, 608 × 480

Monochrome (Monocrom) Copiaţi fotografiile în [Black-and-white] (Alb-negru), [Sepia] sau [Cyanotype] (Filtru cyan) (monocrom albastru şi alb).

Selectând [Sepia] sau [Cyanotype] (Filtru cyan) este afiată o previzualizare a imaginii selectate; apăsaţi 1 pentru a crete saturaţia culorii, 3 pentru a descreşte. Apăsaţi J pentru a crea o copie monocromă.

Mărire saturaţie

Reducere saturaţie

U

369


Filter Effects (Efecte filtru) Alegeţi dintre următoarele efecte filtru culoare. După ajustarea efectelor de filtrare aşa cum se descrie mai jos, apăsaţi J pentru a copia fotografia. Opţiune

Plafon luminator

Filtru cald

Descriere Creează un efect de filtrare de tip plafon luminator pentru ca fotografia să fie mai puţin albastră. Efectul poate fi previzualizat în monitor aşa cum se arată în dreapta. Creează o copie cu efecte de filtrate ton cald, oferind copiei o tentă „caldă” roşiatică. Efectul poate fi previzualizat în monitor.

Color Balance (Balans de culoare) Utilizaţi selectorul multiplu pentru a crea o copie cu balans de culoare modificat aşa cum se arată mai jos. Efectul este afişat în monitor împreună cu histograme de roşu, verde şi albastru (pag. 232) oferind o distribuţie de tonuri în cadrul copiei. Apăsaţi J pentru a copia fotografia. Sporete amploarea culorii verde Sporete amploarea culorii albastre

Sporete amploarea culorii chihlimbar

Sporete amploarea culorii magenta

U

370

A Crearea copiilor JPEG din imagini NEF (RAW) Pentru a crea o copie JPEG dintr-o imagine NEF (RAW), selectaţi imaginea NEF (RAW) pentru [Color balance] (Balans culoare) şi apăsaţi J fără a modifica balansul de culoare. Copia JPEG va avea o calitate „fină” a imaginii şi formatul [L].


Image Overlay (Suprapunere imagine) Suprapunerea imaginilor combină două fotografii existente NEF (RAW) pentru a crea o singură fotografie salvată separat faţă de cele originale cu rezultate evident mai bune decât fotografiile combinate într-o aplicaţie de prelucrare a imaginii, deoarece se utilizează datele RAW din senzorul de imagine al aparatului foto. Noua fotografie este salvată la calitatea şi setările de format curente ale imaginii; înainte de a crea o suprapunere, setaţi formatul şi calitatea imaginii (pag. 66, 70; sunt disponibile toate opţiunile). Pentru a crea o copie NEF (RAW), alegeţi o calitate [NEF (RAW)] pentru imagine.

1

Selectaţi [Image overlay] (Suprapunere imagine). Evidenţiaţi [Image overlay] (Suprapunere imagine) din meniul retuşare şi apăsaţi 2. Va fi afişată caseta de dialog indicată în dreapta, cu [Image 1] (Imagine 1) evidenţiat.

2

Afişaţi imagini NEF (RAW). Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de selectare a imaginii.

3

Evidenţiaţi o fotografie. Apăsaţi 134 sau 2 pentru a evidenţia prima fotografie din suprapunere. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N.

U

371


4

Selectaţi fotografia evidenţiată. Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi reveniţi la afişajul de previzualizare. Imaginea selectată va apărea ca [Image 1] (Imagine 1).

5

Setaţi creşterea. Optimizaţi expunerea pentru suprapunere apăsând 1 sau 3 pentru a selecta creşterea pentru imaginea 1 de la valori cuprinse între 0,1 şi 2,0. Valoarea implicită este 1,0; selectând creşteri de 0,5 în jumătăţi de treaptă, în timp ce selectând 2,0 dublează creşterea. Efectele creşterii sunt vizibile în coloana [Preview] (Previzualizare).

6

Selectaţi cea de a doua fotografie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia [Image 2] (Imagine 2). Repetaţi Paşii 2–5 pentru a selecta a doua fotografie fotografie şi pentru a ajusta creşterea.

7 U

372

Evidenţiaţi coloana [Preview] (Previzualizare). Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia coloana [Preview] (Previzualizare).


8

Previzualizaţi suprapunerea. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia [Overlay] (Suprapunere) şi apăsai J (pentru a salva suprapunerea fără a afişa o previzualizare, evidenţiaţi [Save] (Salvare) şi apăsaţi J). Pentru a reveni la Pasul 7 şi pentru a selecta fotografiile noi sau pentru a ajusta creşterea, apăsaţi N.

9

Salvaţi suprapunerea. Apăsaţi J în timp ce este afişată previzualizarea pentru a salva suprapunerea. După crearea unei suprapuneri, imaginea rezultată va fi afişată într-un cadru întreg pe monitor.

+ D

Suprapunere imagine

Doar fotografiile NEF (RAW) create cu D3X pot fi selectate pentru suprapunerea imaginii. Alte imagini nu sunt afişate în ecranul de selectare. Doar fotografiile NEF (RAW) create cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime biţi pot fi combinate.

Suprapunerea are aceleaşi informaţii privind fotografia (incluzând data înregistrării, măsurarea, viteza de declanşare, diafragma, modul de expunere, compensarea expunerii, lungimea focală şi orientarea imaginii) şi valorile pentru balans de alb şi controlul imaginii ca fotografia selectată pentru [Image 1] (Imaginea 1). Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează compresia selectată pentru [Type] (Tip) din meniul [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)) şi au aceeaşi adâncime biţi ca imaginile originale; suprapunerile JPEG sunt salvate utilizând compresia cu prioritate format.

U

373


Side-by-Side Comparison (Comparaţie în paralel) Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale.

1

Selectaţi [Side-by-side comparison] (Comparaţie în paralel). Evidenţiaţi [Side-by-side comparison] (Comparaţie în paralel) şi apăsaţi 2 pentru a afişa un ecran de dialog pentru selectarea fotografiei.

2

Selectaţi o fotografie. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o fotografie şi apăsaţi J. Doar copiile retuşate (prezentate cu o pictogramă N) sau fotografiile retuşate pot fi selectate. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N.

U

374


3

Comparaţi copia cu originalul.

Opţiuni utilizate pentru crea o copie

Imaginea sursă este afişată la stânga, copia retuşată în dreapta, iar opţiunile utilizate pentru a crea copia listată în partea de sus a afişajului. Apăsaţi selectorul multiplu în direcţia indicată Imagine Copie sursă retuşată de săgeata de lângă imaginea evidenţiată (1 3 4 sau 2) pentru a comuta între imaginea sursă şi copia retuşată. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul N. În cazul în care copia a fost creată din două imagini utilizând [Image overlay] (Suprapunere imagine), apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza cealaltă imagine sursă. Pentru a ieşi în modul redare, apăsaţi butonul G. Pentru a reveni la Pasul 2 cu imaginea evidenţiată selectată, apăsaţi J sau centrul selectorului multiplu.

D Comparaţie în paralel Imaginea sursă nu va fi afişată atunci când copia a fost creată pe baza unei fotografii care nu a fost ştearsă de la momentul respectiv, este protejată curent (pag. 244) sau este ascunsă (pag. 281) sau conţine informaţii pentru autentificarea imaginii (pag. 356).

U

375


O My Menu: Crearea unui meniu personalizat Opţiunea [My Menu] (Meniul meu) poate fi utilizată pentru a crea şi a edita o listă de opţiuni personalizate din meniurile redare, fotografiere, Setări personalizate, setare şi retuşare pentru accesare rapidă (până la 20 de elemente). Dacă dorii, setările recent pot fi afiate în locul [My Menu] (Meniul meu) (pag. 380). Puteţi adăuga, şterge şi reordona opţiuni aşa cum este descris mai jos. Pentru informaţii despre operaţiunile de bază ale meniului, consultaţi „Tutoriat: Meniurile aparatului foto” (pag. 26).

Adăugarea opţiunilor la My Menu

1

Selectaţi [Add items] (Adăugare elemente). În My Menu (O), evidenţiaţi [Add items] (Adăugare elemente) şi apăsaţi 2

2

Selectaţi un meniu. Evidenţiaţi numele meniului conţinând opţiunea pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi 2.

U

3

Selectaţi un element. Evidenţiaţi elementul de meniu dorit şi apăsaţi J.

376


4

Poziţionaţi elementul nou. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a muta noul element în sus sau în jos în cadrul My Menu. Apăsaţi J pentru a adăuga elementul nou.

5

Adăugaţi mai multe elemente. Elementele afişate curent în My Menu sunt indicate printr-un semn de bifare. Elementele indicate de o pictogramă V nu pot fi selectate. Repetaţi paşii 1–4 pentru a selecta elemente suplimentare.

U

377


Ştergerea opţiunilor din My Menu

1

Selectaţi [Remove items] (Eliminare elemente). În cadrul My Menu (O), evidenţiaţi [Remove items] (Eliminare elemente) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi elemente. Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a selecta sau pentru a deselecta. Elementele selectate sunt indicate printr-un semn de bifare.

3

Selectaţi [Done] (Efectuat). Evidenţiaţi [Done] (Efectuat) şi apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de confirmare.

4

Ştergeţi elementele selectate. Apăsaţi J pentru a şterge elementele evidenţiate.

U A Ştergerea elementelor din My Menu Pentru a şterge elementul afişat în momentul de faţă din My Menu, apăsaţi butonul O. Va fi afiat un dialog de confirmare; apăsaţi O din nou pentru a elimina elementul selectat din My Menu. 378


Reordonarea opţiunilor în My Menu

1

Selectaţi [Rank items] (Ierarhizare elemente). În Meniul meu (O), evidenţiaţi [Rank items] (Ierarhizare elemente) şi apăsaţi 2.

2

Selectaţi un element. Evidenţiaţi elementul pe care doriţi să îl mutaţi şi apăsaţi J.

3

Poziţionaţi elementul. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a muta noul element în sus sau în jos în My Menu şi apăsaţi J. Repetaţi Paşii 2–3 pentru a repoziţiona elemente suplimentare.

U A

Înregistrarea elementelor din My Menu Elementul evidenţiat în momentul de faţă în Meniul meu poate fi mutat în sus sau în jos apăsând butonul N şi apăsând 1 sau 3. Eliberaţi butonul N când operaţiunea este încheiată.

379


Afişare setări recente Pentru a afia cele mai recente douăzeci de setări utilizate, selectai [Recent settings] (Setări recente) pentru [My Menu] > [Choose tab] (Selectare filă).

1

Selectaţi [Choose tab] (Selectare filă). În My Menu (O), evidenţiaţi [Choose tab] (Selectare filă) şi apăsaţi 2.

2

Selectare [Recent Settings] (Setări recente). Evidenţiaţi [Recent settings] (Setări recente) i apăsai J. Numele meniului se va schimba din „MY MENU” (Meniul meu) în „RECENT SETTINGS” (Setări recente).

Elementele de meniu vor fi adăugate sus în lista setărilor recente pe măsură ce sunt utilizate. Pentru a vizualiza din nou My Menu, selectai [My Menu] (Meniul meu) pentru [Recent settings] (Setări recente) > [Choose tab] (Selectare filă).

U

380


nNote tehnice – Îngrijirea aparatului foto, opţiuni şi resurse Acest capitol acoperă următoarele subiecte:

Obiective compatibile ......................................................pag. 382 Alte accesorii ......................................................................pag. 387 Îngrijirea aparatului foto..................................................pag. 395 Stocare ................................................................................................... pag. 395 Curăţare ................................................................................................. pag. 395 Înlocuirea ecranului de focalizare................................................. pag. 396 Înlocuirea acumulatorului pentru ceas ...................................... pag. 398 Filtrul low-pass .................................................................................... pag. 400

Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii.......pag. 403 Localizarea defecţiunilor..................................................pag. 407 Mesaje de eroare ...............................................................pag. 414 Anexă ...................................................................................pag. 421 Specificaţii...........................................................................pag. 431

n 381


Obiective compatibile Setare aparat foto

Obiective CPU 1

Obiectiv/accesorii AF Nikkor Tip G sau D 2 AF-S, AF-I Nikkor Seria NIKKOR PC-E4 PC Micro 85mm f/2.8D 4 AF-S / AF-I Teleconverter 7 Alte obiective AF Nikkor (cu excepţia obiectivelor pentru F3AF) AI-P Nikkor Obiectiv din seria AI-, AI-modificat, Nikkor sau Nikon Seria E 12 Nikkor medical 120mm f/4

Obiective non-CPU 11 1 2 3 4

n

5 6 7 8

382

Mod Sistem măsurare expunere M (cu identificator a S P A Z M electronic al C S M 3D Color b distanţei) Mod focalizare

✔3

✔5

✔ ✔5 ✔5 ✔5

✔ 3,5

✔5

— ✔6 ✔

✔3

✔8

✔8

✔3

✔9

✔9

✔3

✔ 10

✔3

✔ 10

✔1 3

✔1

— ✔ 14 ✔ 15

6

✔1 3

Nikkor-Reflex

✔ 15

Nikkor PC

✔5

1 — ✔7 —

✔1 3

✔8

Ataşament focalizare — burdufuri PB-6 19 Inele de extensie automată (seria PK 11A, 12 sau 13; — PN-11)

✔8

✔8

Teleconvertizor tip AI 18

✔2 0

✔1 3

— ✔14 ✔ 15 —

Obiectivele Nikkor IX nu pot fi utilizate. Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR. Măsurarea punctuală măsoară punctul de focalizare selectat. Sistemele de măsurare a expunerii şi de control al bliţului ale aparatului foto nu funcţionează corespunzător când se schimbă şi/sau ridică obiectivul sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea maximă. Stabilirea electronică a distanţei nu poate fi utilizată cu funcţiile de schimbare sau ridicare a obiectivului. Doar mod manual de expunere. Poate fi folosită doar cu obiective AF-S şi AF-I (pag. 385). Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5,6 sau mai rapidă.


9 Când se focalizează la o distanţă minimă cu obiectivele AF 80–200mm f/2,8S, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 <Nou>, sau obiectiv AF 28–85mm f/3.5–4.5 la mărire maximă, indicatorul pentru focalizare poate fi afişat atunci când imaginea de pe ecranul mat al vizorului nu este focalizată. Ajustaţi manual focus-ul până când imaginea din vizor se află în focus. 10 Cu o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă. 11 Unele obiective nu pot fi utilizate (consultaţi pagina 384). 12 Distanţa de rotaţie pentru suportul trepiedului AI 80–200mm f/2,8 ED este limitată de corpul aparatului foto. Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400mm f/4 ED este montat pe aparatul foto. 13 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 218), valoarea diafragmei va fi afişată în vizor şi panoul de control superior. 14 Aceasta poate fi utilizată doar dacă lungimea focală a obiectivului şi diafragma maximă sunt specificate utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 218). Utilizaţi măsurarea punctuală şi central evaluativă dacă nu sunt obţinute rezultatele dorite. 15 Pentru precizie îmbunătăţită, specificaţi lungimea focală a obiectivului şi diafragma maximă utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU) (pag. 218). 16 Poate fi utilizat în modurile expunere manuală la viteze mai mici ale declanşatorului de 1/125 s. 17 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul de expunere automată cu prioritate diafragmă, realizai presetarea diafragmei utilizând inelul diafragmei obiectivului înainte de blocarea AE i deplasând obiectivul. În modul de expunere manuală, presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de schimbarea obiectivului. 18 Compensarea expunerii necesară când este utilizată cu AI 28–85mm f/3,5–4,5, AI 35–105mm f/3,5-4,5, AI 35–135mm f/3,5–4,5 sau AF-S 80–200mm f/2,8D. Consultaţi manualul teleconvertizorului pentru detalii. 19 Necesită inel de extensie automată PK-12 sau PK-13. Este posibil să fie nevoie de PB-6D în funcţie de orientarea aparatului foto. 20 Utilizaţi diafragma presetată. În modul de expunere automată cu prioritate diafragmă, setaţi diafragma utilizând ataşarea focalizării înainte de a determina expunerea şi de a fotografia. • PF-4 Husa Reprocopy necesită suport de aparat foto PA-4.

n 383


D Accesorii şi obiective Non-CPU care nu sunt compatibile Următoarele accesorii şi obiective non-CPU NU pot fi utilizate cu D3X: • Teleconvertor TC-16 AFS / AFI • Obiective non-AI • Obiective care necesită unitate de focalizare AU-1 (400mm f/4,5, 600mm f/5,6, 800mm f/8, 1200mm f/11) • Ochi de peşte (6mm f/5,6, 7,5mm f/5,6, 8mm f/8, OP 10mm f/5,6) • 2,1 cm f/4 • Inele extensie K2 • 180–600mm f/8 ED (numere de serie 174041–174180) • 360–1200mm f/11 ED (numere de serie 174031–174127) • 200–600mm f/9,5 (numere de serie 280001–300490)

• Obiective AF pentru F3AF (AF80mm f/2,8, AF 200mm f/3,5 ED, teleconvertor TC AF-16) • PC 28mm f/4 (numere de serie 180900 sau anterioare) • PC 35mm f/2,8 (numere de serie 851001–906200) • PC 35mm f/3,5 (tip vechi) • 1000mm f/6,3 Reflex (tip vechi) • 1000mm f/11 Reflex (numere de serie 142361–143000) • 2000mm f/11 Reflex (numere de serie 200111–200310)

A Valoare f pentru obiectiv Valoarea f acordată în denumirea obiectivului este valoarea maximă a obiectivului. A Recunoaşterea obiectivelor CPU, Tip G şi D Obiectivele CPU pot fi identificate pe baza prezenţei contactelor CPU, obiective tip G şi D printr-o literă de pe cilindrul obiectivului. Obiectivele de tip G nu sunt echipate cu un inel al diafragmei obiectivului. Contacte CPU

Obiectiv CPU

n 384

Inel diafragmă

Obiectiv tip G

Obiectiv tip D


A Teleconvertizor AF-S/AF-I Teleconvertizorul AF-S/AF-I poate fi utilizat cu următoarele obiective AF-S şi AF-I: • • • • • • • • • • •

AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED 1 AF-S VR 200mm f/2G ED AF-S VR 300mm f/2,8G ED AF-S 300mm f/2,8D ED II AF-S 300mm f/2,8D ED AF-I 300mm f/2,8D ED AF-S 300mm f/4D ED 2 AF-S 400mm f/2,8D ED II AF-S 400mm f/2,8D ED AF-I 400mm f/2,8D ED AF-S 500mm f/4D ED II 2

• • • • • • • • • • •

AF-S 500mm f/4D ED 2 AF-I 500mm f/4D ED 2 AF-S 600mm f/4D ED II 2 AF-S 600mm f/4D ED 2 AF-I 600mm f/4D ED 2 AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED AF-S 80–200mm f/2,8D ED AF-S VR 200–400mm f/4G ED 2 AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR 2 AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR 2

1 Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată. 2 Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată când se utilizează cu teleconvertorul AF-S TC-17E II/TC-20 E II.

A Obiective compatibile Non-CPU Dacă datele privind obiectivul sunt specificate utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU) (pag. 218), multe dintre funcţiile disponibile cu obiectivele CPU pot fi utilizate şi cu obiective non-CPU. Dacă nu sunt specificate date despre obiectiv, nu poate fi utilizată măsurarea prin expunere matricială culoare, iar măsurarea cu centru evaluativ este utilizată când este selectată măsurarea matricială. Obiectivele Non-CPU pot fi utilizate doar în modurile expunere g şi h, când diafragma trebuie setată utilizând inelul diafragmei obiectivului. Dacă diafragma maximă nu a fost specificată utilizând [Non-CPU lens data] (Date obiectiv Non-CPU), afişajul diafragmei aparatului foto indică un număr de opriri faţă de diafragma maximă; valoarea reală a diafragmei trebuie înregistrată din inelul diafragmei obiectivului. Automat cu prioritate diafragmă va fi selectat în modurile expunere e şi f. Indicatorul mod expunere (e sau f ) din panoul de control superior va clipi şi g va fi afişat în vizor.

n 385


A Unghi fotografiere şi distanţă focală D3X poate fi utilizat cu obiective Nikon pentru aparate foto în format 35mm (135. Dacă [Auto DX crop] (Decupare auto DX) este pornită (setare implicită) şi este ataşat un obiectiv în format 35mm, unghiul de fotografiere asemănător cadrelor filmului de 35mm (35,9 × 24,0 mm); dacă este montat un obiectiv DX, unghiul fotografiei va fi reglat automat la 23,6 × 15,7 mm (format DX). Pentru a alege un unghi de fotografiere diferit de cel al obiectivului actual, opriţi [Auto DX crop] (Decupare DX automată) şi selectaţi dintre [FX format (36 × 24)] (Format FX (36x24)), [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)) şi [5 : 4 (30 × 24)]. Dacă este montat un obiectiv în format de 35mm, unghiul de fotografiere ar putea fi redus cu 1,5 × prin selectarea [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)), expunerea unei zone mai mici sau raportul de aspect va putea fi modificat prin selectarea [5 : 4 (30 × 24)]. Format imagine [FX format (36 × 24)] (Format FX (36x24)) (35,9 × 24,0 mm, echivalent cu un aparat foto în format 35mm) Obiectiv

Diagonala imaginii Format imagine [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)) (23,6 × 15,7 mm, echivalent cu un aparat foto în format DX)

[5 : 4 (30 × 24)] format imagine (30,0 × 24,0 mm)

Unghi fotografie ([FX format (36 × 24)] (Format FX (36x24)); format 35mm) Unghi fotografie ([DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)); format DX) Unghi fotografie ([5 : 4 (30 × 24)])

n 386

Unghiul de fotografie [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)) este de aproximativ 1,5 ori mai mic decât unghiul de fotografie 35mm, în timp ce unghiul de fotografie [5 : 4 (30 × 24)] este de aproximativ 1,1 ori mai mic. Pentru a calcula distanţa focală a obiectivelor în format 35mm atunci când este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)), înmulţiţi distanţa focală a obiectivului cu aproximativ 1,5, sau cu aproximativ 1,1 atunci când este selectat [5 : 4 (30 × 24)] (de exemplu, distanţa focală efectivă a unui aparat foto de 50mm în format de 35mm ar fi 75mm atunci când este selectat [DX format (24 × 16)] (Format DX (24x16)) sau 55mm atunci când este selectat [5 : 4 (30 × 24)]).


Alte accesorii La momentul redactării acestui manual pentru D3X erau disponibile următoarele accesorii. • Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a, EN-EL4 (pag. 32, 34): Acumulatorii suplimentari EN-EL4a/EN-EL4 sunt disponibili la comercianţii locali sau la reprezentanţele Nikon. Aceşti acumulatori pot fi reîncărcaţi şi calibraţi utilizând un încărcător rapid MH-22 sau Surse MH-21. alimentare • Încărcător rapid MH-22, MH-21 (pag. 32, 437): Încărcătoarele MH-22, MH-21 pot fi utilizate pentru a reîncărca şi calibra acumulatorii EN-EL4a şi EN-EL4. • Adaptor CA EH-6: Acumulatorul EH-6 poate fi utilizat pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade lungi de timp. • Transmiţător fără fir WT-4: Conectează aparatul foto la reţele fără fir şi Ethernet. Fotografiile de pe cardul de memorie al aparatului foto pot fi vizualizate de computere aflate în aceeaşi reţea sau pot fi copiate pe un computer pentru stocare pe termen lung. Adaptoare De asemenea, aparatul foto poate fi controlat de la orice computer LAN fără fir din reţea utilizând Camera Control Pro 2 (disponibil separat). Reţineţi că WT-4 necesită o sursă de alimentare independentă; se recomandă utilizarea unui adaptor CA EH-6 sau al unui acumulator EN-EL3e. Consultaţi manualul WT-4 pentru detalii.

n 387


Accesorii ocular vizor

• Ecrane de focalizare (pag. 396): Ecranele de focalizare disponibile pentru D3X sunt listate mai jos. Tip B Ecran de Un ecran de focalizare tip focalizare B este furnizat împreună Brite View cu aparatul foto. clear-matter IV Ecrane de focalizare tip E sunt marcate cu o matrice, făcându-le Tip E adecvate pentru Ecran de fotografierea de copiere focalizare VI şi arhitecturală. Cele mai mat clar bune rezultate sunt obţinute cu obiective PC-Nikkor. • Lupă DG-2: Lupa DG-2 măreşte scena afişată pe vizor. Utilizaţi pentru fotografiere de prim-plan, copiere, obiective pentru telefotografiere şi alte sarcini care necesită mai multă precizie. Adaptor suport ochi tip cupă DK-18 necesar (disponibil separat). • Suport pentru ochi pentru localizare anticeaţă DK-14, DK-17A: Aceste suporturi pentru ochi pentru vizor împiedică aburirea în condiţii de umezeală sau de frig. Unitatea DK-17A este dotată cu o piedică de siguranţă. • Suport pentru ochi tip cupă DK-19: DK-19 facilitează vizionarea imaginii pe vizor, preîntâmpinând oboseala ochilor.

n 388


• Obiective cu vizor cu reglare a dioptrului: Pentru a rezolva diferenţele

Accesorii ochi tip cupă pentru vizor

individuale de vedere, sunt disponibile obiective cu vizor cu dioptrii de –3, -2, 0, +1 şi +2 m–1 (valori cu dioptrul aparatului foto centrat pe –1 m–1). Utilizaţi obiective cu reglare a dioptrului doar dacă focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu funcţia de control a reglării dioptrului încorporată (–3 până la +1 m–1). Testaţi obiectivele cu reglare a dioptrului înainte de achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea dorită. DK-17C este dotat cu o piedică de siguranţă. • Suport tip cupă pentru mărire DK-17M: DK-17M măreşte prin intermediul vizorului de aproximativ 1,2 × pentru o precizie sporită la încadrare. • Ataşament pentru vizualizare cu mărire în unghi drept DR-5/ataşament pentru vizualizare cu mărire în unghi drept DR-4: DR-5 şi DR-4 se ataşează la suportul pentru ochi tip cupă în unghi drept, permiţând imaginii din vizor să fie vizualizate de deasupra când aparatul foto este în poziţie orizontală de fotografiere. DR-5 poate mări de asemenea vizualizarea prin intermediul vizorului de 2 × pentru o precizie mai mare la încadrare (reţineţi că marginile cadrului nu vor fi vizibile atunci când vizualizarea este mărită). • Adaptor suport ochi tip cupă DK-18: DK-18 este utilizat atunci când este ataşată o lupă DG-2 sau un ataşament pentru vizualizare în unghi drept la aparatul foto D3X.

n 389


• Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei categorii: cu înşurubare, cu introducere şi interschimbare posterioară. Utilizaţi filtre Nikon; filtrele produse de alţi producători pot interfera cu focalizarea automată sau cu identificarea electronică a distanţei. • D3X nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare lineară. Utilizaţi în schimb filtrul cu polarizare circulară C-PL. • Utilizai filtre NC şi L37C pentru a proteja obiectivul. Filtre • Pentru a preîntâmpina formarea efectului moar, nu se recomandă utilizarea unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când sursa de lumină puternică se află în cadru. • Măsurarea central evaluativă este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). • Dispozitive Nikon Speedlight SB-900, SB-800, SB-600 şi SB-400 • Speedlight Nikon fără fir la distanţă SB-R200 (controlat la distanţă Dispozitive utilizând dispozitivul bliţ SB-900, SB-800 sau dispozitivul de opţionale comandă Speedlight fără fir SU-800.) de bliţ • Dispozitiv de comandă fără fir Speedlight SU-800 Consultaţi pagina 187 pentru informaţii suplimentare. • Protecie impermeabilă WG-AS1: Protecia opională WG-AS1 este un Protecii capac impermeabil care acoperă baza dispozitivului bli SB-900 impermmontat pe D3X, sporind rezistenţa la stropi a SB-900 protejând eabile contactele cuplei de accesorii de ploaie şi stropi. • Adaptor card EC-AD1 PC: Adaptorul de card EC-AD1 PC permite Adaptoare introducerea cardurilor de memorie CompactFlash Tip I în card PC fantele PCMCIA.

n 390


Software

• Capture NX 2: Un pachet complet pentru editare foto cu funcii de editare avansate precum puncte de control al seleciei i o pensulă pentru retuare automată. • Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la distanţă, de la un computer şi salvaţi fotografiile direct pe discul fix al computerului. • Autentificare imagine: Determină dacă fotografiile făcute cu funcţia de autentificare a imaginii au fost modificate după fotografiere. Notă: Utilizaţi cele mai noi versiuni de software Nikon. Cele mai multe dintre software-urile Nikon oferă funcţia de actualizare automată când computerul este conectat la internet.

Capac corp

• Capac corp BF-1A: BF-1A păstrează oglinda, ecranul vizorului şi filtrul low-pass curate de praf când un obiectiv nu este montat.

n 391


D3X este dotat cu un terminal cu zece pini acţionat la distanţă pentru control la distanţă şi fotografiere automată. Terminalul este dotat cu un capac, care protejează contactele când terminalul nu este utilizat. Pot fi utilizate următoarele accesorii (toate lungimile sunt aproximative): • Cablu la distanţă MC-22: Declanşator controlat la distanţă cu terminale albastre, galbene şi negre pentru conectarea la un dispozitiv de acţionare a declanşatorului, permiţând controlul prin semnale sonore sau electronice (lungime 1 m /3 ft. 3 in.). • Cablu la distanţă MC-30: Eliberarea declanatorului de la distanţă; Accesorii poate fi utilizată pentru a atenua mişcarea aparatului foto sau terminal pentru a păstra declanşatorul deschis în timpul unei expuneri acţionate de durată (lungime 80 cm /2 ft. 7 in.). la distanţă • Cablu la distanţă MC-36: Eliberare la distanţă a declanşatorului; funcţia poate fi utilizată pentru fotografiere cu control interval, pentru a reduce mişcarea aparatului foto sau pentru a păstra declanşatorul deschis în timpul unei expuneri în timp. Dotat cu panou de control cu fundal iluminat, blocare a declanşatorului pentru utilizarea în fotografierea bulb şi contor care emite semnale sonore la intervale de o secundă (lungime 85 cm /2 ft. 9 in.). • Cablu de extensie MC-21: Poate fi conectat la seria ML-3 sau MC 20, 22, 23, 25, 30 sau 36. Doar un singur MC-21 poate fi utilizat la un moment dat (lungime 3 m /9 ft. 10 in.). • Cablu de conectare MC-23: Conectează două aparate foto pentru funcţionare simultană (lungime 40 cm /1 ft. 4 in.).

n 392


• Cablu adaptor MC-25: Cablu pentru adaptor cu zece pini sau cu doi pini pentru conectarea la dispozitive cu terminale cu doi pini, inclusiv setul de control radio MW-2, intervalometru MT-2 şi set de control modulite ML-2 (lungime 20 cm /8 in.). • Cablu adaptor GPS MC-35 (pag. 221): Conectează dispozitive GPS la D3X prin intermediul unui cablu PC furnizat de producătorul Accesorii dispozitivului GPS, ce permite înregistrarea latitudinii, longitudinii, terminal altitudinii i al orei coordonate universal (UTC, pag. 224), precum la distanţă i a orientării împreună cu fotografiile înregistrate (lungime 35 cm /14 in.). • Dispozitiv GPS GP-1 (pag. 221): Înregistrare latitudine, longitudine, altitudine i oră UTC împreună cu fotografiile. • Set control la distanţă modulite ML-3: Permite control la distanţă prin infraroşii la distanţe de până la 8 m (26 ft.).

n 393


❚❚ Carduri de memorie acceptate Următoarele carduri de memorie au fost testate sau aprobate pentru utilizarea cu D3X: SanDisk

Lexar Media

Extreme IV

SDCFX4

Extreme III

SDCFX3

Ultra II

Standard

SDCFH

SDCFB

8 GB 4 GB 2 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 4 GB 2 GB 1 GB

Professional UDMA

Platinum II

300 ×

80 × 60 × 133 × WA

Professional 80 × Lt

Microdrive DSCM-11000 3K4-2 3K4-4 3K6

8 GB 4 GB 2 GB 2 GB 1 GB 512 MB 4 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 2 GB 512 MB

1 GB 2 GB 4 GB 6 GB

Nu au fost testate alte carduri. Pentru mai multe detalii privind cardurile de mai sus, contactaţi producătorul.

n 394


Îngrijirea aparatului foto Stocare Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul şi stocaţi-l într-o locaţie rece şi uscată cu capacul terminalului montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai, depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată, bine ventilată. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină în locaţii: • cu ventilaţie deficitară sau cu umiditate de peste 60% • lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum televizoare sau aparate radio • expuse la temperaturi de peste 50 °C (122 °F) sau mai scăzute de –10 °C (14 °F)

Curăţare Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful şi puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale. După utilizarea aparatului Corpul foto la plajă sau la malul mării, curăţaţi nisipul şi sarea cu aparatului foto o cârpă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte substanţe ajuns în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie. Aceste elemente de sticlă pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. Dacă utilizaţi o pară cu aerosoli, păstraţi Obiectiv, recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. oglindă şi vizor Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă. Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. Când îndepărtaţi amprentele sau alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă moale sau piele Monitor de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

n 395


Înlocuirea ecranului de focalizare Un ecran clear-matte VI tip B este introdus în aparatul foto la livrare. Pentru a monta un ecran de focalizare VI clar mat tip E pentru aparatele foto D3X (pag. 388):

1

Înlăturaţi obiectivul. Opriţi aparatul foto şi înlăturaţi obiectivul.

2

Înlăturaţi piedica suportului ecranului. Utilizând penseta livrată împreună cu ecranul de focalizare, trageţi piedica ecranului de focalizare înspre dumneavoastră. Suportul ecranului va sări în poziţie deschisă.

3

Înlăturaţi ecranul existent. Înlăturaţi ecranul existent, utilizând penseta furnizată şi manevrând cu grijă ecranul cu ajutorul indentaţiei pentru a evita zgârieturile.

4

Introduceţi ecranul de înlocuire. Utilizaţi penseta şi manevrând ecranul prin intermediul indentaţiei, plasaţi ecranul de înlocuire în suport.

n 396


5

Blocaţi suportului ecranului cu zăvorul. Apăsaţi marginea anterioară a suportului în sus când se fixează cu un clic la locul său.

D Înlocuirea ecranelor de focalizare Nu atingeţi suprafaţa oglinzii sau a ecranelor de focalizare. A Ghiduri încadrare Afişajul pe ecranele de focalizare de tip E va fi uşor mutat de la locul său în funcţie de cum este amplasat ecranul de focalizare.

n 397


Înlocuirea acumulatorului pentru ceas Ceasul aparatului foto este alimentat de un acumulator CR1616 cu litu cu o durată de viaţă de aproximativ patru ani. Dacă pictograma B este afişată pe panoul de control superior în timp ce măsurătorile expunerii sunt pornite, acumulatorul este epuizat şi trebuie înlocuit. Atunci când acumulatorul este epuizat, pictograma B va clipi atunci când măsurătorile expunerii sunt pornite. Fotografiile pot fi efectuate în continuare dar nu pot fi marcate cu timbrul de oră şi dată corecte, iar fotografia cu contor interval nu vor funcţiona corect. Înlocuiţi acumulatorul conform descrierii de mai jos.

1

Înlăturaţi acumulatorul principal. Camera acumulatorului ceasului este situată deasupra camerei acumulatorului principal. Opriţi aparatul foto şi înlăturaţi acumulatorul EN-EL4a.

2

Deschideţi camera acumulatorului pentru ceas. Glisaţi capacul camerei acumulatorului pentru ceas spre partea din faţă a camerei acumulatorului principal.

n 398

3

Înlăturaţi acumulatorul ceasului.

4

Introduceţi acumulatorul de înlocuire. Introduceţi noul acumulator CR1616 cu litiu astfel încât partea pozitivă (lateralul marcat cu „+” şi cu numele acumulatorului) să fie vizibilă.


5

Închideţi camera acumulatorului pentru ceas. Glisaţi capacul camerei acumulatorului pentru ceas spre partea din spate a camerei acumulatorului principal până când se aşează la locul său prin clic.

6

Înlocuiţi acumulatorul principal. Reintroduceţi acumulatorul EN-EL4a.

7

Setaţi ceasul aparatului foto. Setaţi aparatul foto la data şi ora actuale (pag. 40). Până la setarea datei şi orei, pictograma B va clipi pe panoul superior de control.

AATENIE Utilizai doar acumulatori CR1616 cu litiu: Utilizarea altui tip de acumulatori ar putea provoca o explozie. Aruncaţi acumulatorii folosiţi conform indicaţiilor. D Introducerea acumulatorului pentru ceas Introduceţi acumulatorul ceasului în orientarea corectă. Introducerea incorectă a acumulatorului ar putea nu doar să împiedice funcţionarea ceasului dar ar putea deteriora aparatul foto.

n 399


Filtrul low-pass Senzorul de imagine care acţionează ca elementul de creare a imaginii este dotat cu un filtru low-pass pentru a preveni efectul de moar. Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe filtru apar în fotografii, puteţi curăţa filtrul confor indicaţiilor de mai jos. Cu toate acestea, filtrul este extrem de delicat şi uşor de deteriorat. Nikon recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul de service autorizat de Nikon.

1

Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor CA. Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, este necesară o sursă de alimentare sigură. Dacă nivelul acumulatorului este sub J (60 %), opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator EN-EL4a complet încărcat sau conectaţi un adaptor opţional CA EH-6.

2

Selectaţi [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă sus pentru curăţare). Înlăturaţi obiectivul şi porniţi aparatul. Evidenţiaţi [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă sus pentru curăţare) din meniul de setare (pag. 346) şi apăsaţi 2 (reţineţi că această opţiune nu este disponibilă la niveluri ale acumulatorului de J sau mai jos).

3

Apăsaţi J. Va apărea mesajul afişat în dreapta şi unrând de linii vor apărea în panoul de control superior şi pe vizor. Opriţi aparatul foto pentru a restabili funcţionarea normală fără a verifica filtrul low-pass.

n 400


4

Ridicaţi oglinda. Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. Oglinda va fi ridicată şi se va deschide perdeaua declanşatorului, expunând filtrul low-pass. Afişajul vizorului se va opri şi rândul de linii din panoul superior de control va clipi.

5

Examinaţi filtrul low-pass. Fixaţi aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe filtrul low-pass, verificaţi dacă acesta prezintă praf sau puf. Dacă nu există obiecte străine, treceţi la pasul 7.

6

Curăţaţi filtrul. Îndepărtaţi praful şi puful din filtru cu o pară. Nu utilizaţi o perie, deoarece firele pot deteriora filtrul. Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o pară poate fi curăţată doar de personalul de service autorizat de Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio formă.

7

Opriţi aparatul foto. Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua declanşatorului se va închide. Înlocuiţi obiectivul sau capacul corpului.

n 401


D Utilizaţi o sursă de alimentare sigură Perdeaua declanşatorului este delicată şi uşor de deteriorat. În cazul în care aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru preveni deteriorarea perdelei: • Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este ridicată. • În cazul în care acumulatorul ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un bip şi lampa autodeclanşatorului va clipi pentru a avertiza că perdeaua se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat. D Materii străine pe filtrul low-pass Nikon acordă atenţie maximă prevenirii intrării în contact a materiilor străine cu filtrul low-pass în timpul producţiei şi a transportului. Cu toate acestea, D3X este conceput pentru a utiliza obiective interschimbabile, iar particule străine ar putea pătrunde în aparatul foto când obiectivele sunt îndepărtate sau schimbate. Odată aflate în interiorul aparatului foto, aceste materii se pot fixa pe filtrul low-pass şi pot apărea pe fotografiile efectuate în anumite condiţii. Pentru a proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, înlocuiţi capacul corpului oferit împreună cu aparatul foto, eliminând mai întâi praful şi alte materii străine care se pot fixa pe capacul corpului. În cazul în care materiile străine ajung pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul aşa cum este descris mai sus sau asiguraţi curăţarea filtrului de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa materiilor străine pe filtru pot fi retuşate utilizând Capture NX 2 (disponibil separat; pag. 391) sau prin opţiunile de curăţare a imaginii oferite unele aplicaţii de prelucrare a imaginilor.

n 402

D Repararea aparatului foto şi a accesoriilor Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant service autorizat Nikon la fiecare doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). Inspecţia frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile opţionale Speedlight, ar trebui incluse în pachetul de inspecţie sau service.


Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii Nu lăsaţi să cadă: Produsul poate funcţiona defectuos dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice. Păstraţi uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi poate funcţiona defectuos dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umezeală. Ruginirea mecanismului intern poate provoca defeciuni care nu pot fi reparate. Evitaţi schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preîntâmpina formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o cutie pentru deplasări sau o plasă de plastic înainte de a îl expune la schimbări de temperatură.

Păstraţi distanţa faţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Descărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoarele radio pot interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului. Nu lăsaţi obiectivul îndreptat către soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru o perioadă îndelungată de timp. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau pot produce un efect de estompare a fotografiilor.

n 403


Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta uşor praful şi puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării, curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă şi uscaţi bine. În cazuri rare, electricitatea statică poate avea ca efect aprinderea sau întunecarea afişajelor LCD. Acest lucru nu indică o defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal.

Nu atingeţi perdeaua declanşatorului: Perdeaua declanşatorului este foartesubţire şi uşor de deteriorat. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer dintr-o pară. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.

Obiectivul şi oglinda pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi cu grijă praful şi puful cu o pară. Când utilizaţi o pară cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.

Depozitare: Pentru a împiedica formarea de mucegai, depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată, bine ventilată. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a împiedica scurgerile şi depozitaţi-l într-o plasă de plastic conţinând un desicativ. Nu depozitaţi însă cutia aparatului foto într-o plasă de plastic, deoarece aceasta poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.

Pentru informaţii despre curăţarea filtrului low-pass, consultaţi „Filtrul low-pass” (pag. 400). Contacte obiectiv: Păstraţi contactele obiectivului curate.

n 404

Perdeaua declanşatorului ar putea apărea ca fiind colorată neuniform, dar aceasta nu afectează fotografiile şi nu indică o defecţiune.

Pentru a împiedica formarea de mucegai, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi eliberaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou. Depozitaţi acumulatorul într-un loc rece, uscat. Înlocuiţi capacul terminalului înainte de a depozita acumulatorul.


Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu decuplaţi produsul şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul de la o locaţie la alta în timp ce adaptorul CA este conectat. Uscaţi capacul cuplei de accesorii: Dacă aparatul este utilizat în ploaie, apa ar putea pătrunde în capacul cuplei de accesorii BS-2 furnizat. Înlăturaţi şi uscaţi capacul cuplei de accesorii după utilizarea aparatului în ploaie.

Note privind monitorul: Este posibil ca monitorul să conţină câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Acest lucru este obişnuit pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o defecţiune. Imaginile înregistrate cu respectivul produs nu sunt afectate. Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică. Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă. Praful şi puful de pe monitor pot fi îndepărtate cu o pară. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o cârpă moale sau piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii şi gura.

n 405


Acumulatorii: Murdăria de pe terminalele acumulatorilor poate împiedica funcţionarea aparatului foto şi trebuie îndepărtată cu o cârpă moale, uscată, înainte de utilizare. Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii: Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului. Acumulatorul poate deveni fierbinte când este utilizat pe perioade extinse de timp. Ţineţi cont de atenţionări atunci când manevraţi acumulatorul. Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în cazul acestui echipament. Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă. După înlăturarea acumulatorului, asiguraţi-vă că înlocuiţi capacul terminalului.

n 406

Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un acumulator de rezervă EN-EL4a/ENEL4 şi păstraţi-l încărcat. În funcţie de locaţia dumneavoastră, este posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat. În zilele reci, capacitatea acumulatorului tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face fotografii la exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţile dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o parte din sarcină. Continuarea încărcării acumulatorului după ce este complet încărcat poate afecta performanţele acestuia. Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările locale.


Localizarea defecţiunilor În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa Nikon. Pentru mai multe informaţii, consultaţi numerele paginilor din coloana cea mai din dreapta.

❚❚ Afişaj Problemă

Soluţie Pagina Reglaţi focalizarea vizorului sau Vizorul este în afara focalizării. utilizaţi obiective opţionale cu 47, 389 reglare a dioptrului. Introduceţi un acumulator încărcat Vizorul este negru. 48 complet. Alegeţi întârzieri mai lungi pentru Setare personalizată c2 ([Auto Afişajul se opreşte fără meter-off delay] (Decalaj măsurare 318, 319 avertisment. automată)) sau c4 ([Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor)). Caractere neobişnuite apar Consultaţi „O notă privind aparatele 407 pe panourile de control. foto controlate electronic,” mai jos. Timpii de răspuns şi luminozitatea Panoul de control sau vizorul acestor afişaje variază în funcţie de — nu răspund şi se întunecă. temperatură.

A O notă privind aparatele foto controlate electronic În situaţii extrem de rare, este posibil să apară caractere neobişnuite pe monitor sau pe panoul de control, iar aparatul foto poate înceta să funcţioneze. În cele mai multe cazuri, acest fenomen este cauzat de o sarcină statică externă puternică. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul şi porniţi aparatul foto din nou sau, dacă utilizaţi un adaptor CA (disponibil separat), deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din nou. În cazul în care funcţionarea defectuoasă continuă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa autorizată de service Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor neînregistrate pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate pe card nu vor fi afectate.

n 407


❚❚ Fotografiere Problemă Aparatul foto are nevoie de timp pentru a porni.

Declanşator dezactivat.

Fotografiile nu sunt focalizate.

n 408

Soluţie Ştergeţi fişiere sau foldere.

Pagina —

• Cardul de memorie este plin sau nu 42, 49 este introdus. 384 • Este montat un obiectiv CPU cu inel pentru diafragmă, dar diafragma nu ste blocată la cea mai ridicată valoare f. Dacă B este afişat pe panoul de control superior, selectaţi [Aperture ring] (Inel diafragmă) pentru Setarea personalizată f7 ([Customize command dials]) (Personalizare selectoare de comandă) > [Aperture setting] (Setare diafragmă) pentru a utiliza inelul diafragmei obiectivului pentru a regla diafragma. • Mod expunere S selectat cu A 116 selectat pentru viteza declanşatorului. • Rotiţi selectorul modului de focalizare 74 în dreptul S sau C. • Aparatul foto nu poate focaliza 80, 83 utilizând focalizarea automată: utilizaţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.


Problemă

Soluţie Pagina Bliţ în funcţiune. Viteza de sincronizare a bliţului poate fi selectată utilizând Setarea personalizată e1 ([Flash sync Gama completă de speed] (Viteză sincronizare bliţ)); când viteze de declanşare se utilizează dispozitive opţionale 326 nu este disponibilă. SB-900, Speedlight SB-800, SB-600 sau SB-R200 Speedlight, alegeţi [1/250 s (Auto FP)] pentru gama completă de viteze de declanşare. Focalizarea nu se blochează Aparatul foto este în modul focalizare C: când declanşatorul este utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca 81 apăsat pe jumătate. focalizarea. Formatul imaginii nu poate [Image quality] (Calitate imagine) setată 70 fi schimbat. la [NEF (RAW)]. • Deblocaţi blocarea selectorului 78 focalizării. • AF zonă automată selectată pentru 76 modul focalizare: alegeţi un alt mod. 225 • Aparatul foto este în modul redare. Nu se poate selecta punctul • Aparatul foto se află în modul utilizare 277 de focalizare meniuri. • Apăsaţi pe jumătate butonul de 50 eliberare a declanşatorului pentru a porni monitorul sau pentru a activa măsurarea expunerii. Aparatul foto înregistrează Opriţi reducerea zgomotului pentru 300 fotografii lent. expunere lungă. • Sunetul de oglindă închizându-se 93 când butonul de declanşare a fost apăsat la jumătate în modul ţinut în mână a fost confundat cu sunetul declanşatorului. • Dacă [Release] (Eliberare) nu este ales 93, 306 Fotografiile nu sunt pentru Setare personalizată a2 [AF-S înregistrate în modul priority selection] (Selectare prioritate live view. AF-S), eliberarea declanşatorului este dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza când este selectat modul focalizare S în modul ţinut în mână.

n 409


Problemă În fotografii apar pixeli strălucitori spaţiaţi aleator („zgomot”). Fotografiile sunt pătate sau murdare. Culorile nu sunt naturale. Balansul de alb nu poate fi măsurat. Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea balansului de alb. Bracketing balans de alb nu este disponibil.

n 410

Soluţie Pagina • Alegeţi sensibilitate scăzută ISO sau 104, activaţi reducere zgomot ISO ridicată. 300 • Viteză declanşatorului este mai mică 300 de 8 s: utilizaţi zgomot redus pentru expunere lungă. • Curăţaţi obiectivul. — 400 • Curăţaţi filtrul low-pass. • Ajustaţi balansul de alb pentru 140 a se potrivi cu sursa de lumină. • Reglaţi setările [Set Picture Control] 162 (Setare opţiune de control imagine). Obiectul este prea întunecat sau prea 152 strălucitor. Imaginea nu a fost creată cu D3X.

155

• Opţiunea privind calitatea imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG selectată pentru calitatea imaginii. • Modul expunere multiplă este activat.

66

209


Problemă

Soluţie ”A” (auto) este selectat pentru clarificare, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consistente la o serie de fotografii, alegeţi o altă setare decât ”A” (auto). Blocarea expunerii automate este activată.

Pagina

Alegeţi modul de expunere e, f sau g.

128

În cazul expunerilor de durată lungă ar putea apărea zone roşiatice şi texturi neuniforme. Activaţi reducerea zgomotului pentru expuneri lungi Texturile nu sunt uniforme. când se fotografiază la viteze ale declanşatorului de „A”.

300

Efectele Picture Control diferă de la imagine la imagine. Măsurarea nu poate fi schimbată. Compensarea expunerii nu poate fi utilizată. În fotografii apar zone roşiatice.

168

127

n 411


❚❚ Redare Problemă În imagini apar zone care clipesc. Datele referitoare la fotografiere apar în imagini. În timpul redării apare un grafic. Imaginea NEF (RAW) nu este redată. Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării.

n 412

Soluţie

Pagina

Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege informaţia 229, 282 despre fotografie ce va fi afişată.

Fotografia a fost efectuată la o calitate a imaginii de NEF + JPEG. Selectaţi [All] (Toate) pentru [Playback folder] (Folder redare). • Selectaţi [On] (Pornit) for [Rotate tall] Fotografiile „pe înălţime” (Rotire pe înălţime). • Fotografia a fost efectuată cu [Off ] (orientare portret) vor (Oprit) selectat pentru [Auto image fi afişate în orientare rotation] (Rotire automată a imaginii). „pe lung” (peisaj). • Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost efectuată fotografia. Fotografia nu poate Fotografia este protejată: eliminai protecţia. fi ştearsă. Un mesaj este afişat anunţând că nu există Selectaţi [All] (Toate) pentru [Playback folder] (Folder redare). imagini disponibile pentru redare. Nu se poate schimba Cardul de memorie este plin: ştergeţi comanda de imprimare. fotografii. Fotografia este în format NEF (RAW). Nu se pot selecta Transferaţi pe computer şi imprimaţi fotografii pentru utilizând software-ul furnizat sau imprimare. Capture NX-2. • Setaţi [USB] la [MTP/PTP]. • Fotografiile NEF (RAW) şi TIFF nu pot fi imprimate prin conexiunea directă Nu se pot imprima USB. Utilizaţi serviciul de imprimare fotografii. DPOF (doar imagini TIFF) sau transferaţi pe computer şi imprimaţi utilizând software-ul furnizat sau Capture NX 2. Fotografia nu este Alegeţi modul video corect. afişată pe TV.

67 281 287 351 351 244

281

49

262 352 262

348


Problemă Fotografia nu este afişată pe dispozitivul video HD. Nu se pot copia fotografii pe computer. Fotografiile nu sunt afişate în Capture NX 2. Nu se poate utiliza Camera Control Pro 2. Computerul afiează imagini NEF (RAW) în mod diferit faă de aparatul foto.

Soluţie

Pagina

Verificaţi dacă este conectat cablul HDMI (disponibil separat).

276

Alegeţi opţiunea [USB] corectă.

257

Actualizaţi aplicaia software la cea mai nouă versiune.

391

Setaţi [USB] la [MTP/PTP].

257

Aplicaţia software furnizată de respectiva terţă parte nu afişează efectele opţiunilor Picture Controls, Active D-Lighting sau ale controlului vinietă. Utilizaţi ViewNX (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat).

Soluţie

Pagina

❚❚ Diverse Problemă Data înregistrării nu este corectă.

Elementul meniului nu poate fi selectat.

Setaţi ceasul aparatului foto.

40

Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite combinaţii de setări. Reţineţi că opţiunea [Battery info] (Informaţii acumulator) nu este disponibilă când aparatul foto este alimentat de un adaptor CA opţional EH-6.

355

n 413


Mesaje de eroare Această secţiune listează indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, panoul superior de control şi monitor. Indicator Panou de Vizor control B

(clipeşte)

H

d

Problemă Inelul diafragmei obiectivului nu este setat la diafragma minimă.

G d Acumulatorul nu (clipeşte) (clipeşte) poate fi utilizat. Ceasul aparatului foto nu este setat. Niciun obiectiv ataşat sau niciun obiectiv non-CPU ataşat fără a specifica diafragma F maximă. Diafragmă indicată în paşi în funcţie de diafragma maximă. Aparatul foto 2 4 nu poate focaliza — (clipeşte) utilizând focalizarea automată.

B

n 414

Pagina

Setaţi inelul la diafragma minimă (cea mai mare valoare-f ).

38

Pregătiţi un acumulator Acumulator la un nivel de rezervă încărcat scăzut. complet.

H d Acumulator golit. (clipeşte) (clipeşte)

(clipeşte)

Soluţie

Înlocuiţi acumulatorul. Contactaţi reprezentanţa de service autorizată Nikon. Setaţi ceasul aparatului foto.

48 32, 34 — 40

Valoarea diafragmei va fi afişată dacă este specificată diafragma maximă.

218

Focalizaţi manual.

83


Indicator Panou de Vizor control

q

Problemă

Obiect prea luminos; fotografia va fi supraexpusă.

Soluţie • Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mică. • Utilizaţi filtrul opţional ND. În modul expunere: f Măriţi viteza declanşatorului g Alegeţi o diafragmă mai mică (număr f-mai mare)

Pagina 104 390

116 118

n 415


Indicator Panou de Vizor control

Soluţie Pagina • Utilizaţi o sensibilitate 104 ISO mai mare. • Utilizaţi bliţul opţional. 187 Obiect prea întunecat; În modul expunere: f Viteză declanşator 116 r fotografia va fi mai mică subexpusă. g Alegeţi o diafragmă 118 mai mare (număr f-mai mic) Schimbaţi viteza A A selectat în declanşatorului 116, 120 (clipeşte) modul de expunere f. sau selectaţi modul manual de expunere. Unitatea opţională bliţ Schimbaţi setarea c nu acceptă controlul modului bliţ pentru 191 (clipeşte) bliţului i-TTL ataşat unitatea bliţ opţional. (clipeşte) şi setat la TTL. Dacă indicatorul Verificaţi fotografia clipeşte 3 s după din monitor; dacă declanşarea bliţului, c 191 este subexpusă, reglaţi — (clipeşte) este posibil ca setările şi încercaţi fotografia să fie din nou. subexpusă.

n 416

Problemă


Indicator Panou de Vizor control

Problemă Dispozitivul bliţ nu acceptă remedierea efectului ochi-roşii Y — ataşat şi modul de (clipeşte) sincronizare bliţ setat la ameliorarea efectului de ochi-roşii. Nu există suficientă memorie pentru a înregistra mai A g multe fotografii la (clipeşte) (clipeşte) setările curente sau aparatulul foto nu mai are numere pentru fişiere sau foldere.

O (clipeşte)

Aparatul foto funcţionează defectuos.

Soluţie Schimbaţi modul de sincronizare bliţ sau utilizaţi o unitate de bliţ ce acceptă funcţia de ameliorare a ochilor-roşii. • Reduceţi calitatea sau formatul. • Ştergeţi fotografii. • Introduceţi un card de memorie nou.

Eliberaţi declanşatorul. Dacă eroarea persistă sau apare frecvent, consultaţi reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Pagina

189

66, 70 281 42

n 417


Indicator Panou de Monitor control

Problemă

Soluţie

Pagina

Opriţi aparatul Aparatul foto nu No memory foto şi confirmaţi S poate detecta cardul 42 card. că respectivul card de memorie. este introdus corect. • Eroare accesare • Utilizaţi carduri 394 card de memorie. aprobate de Nikon. This memory • Verificaţi curăţenia — card cannot contactelor. În cazul be used. în care cardul este Card may deteriorat, contactaţi be damaged. (clipeşte) vânzătorul sau Introduceţi reprezentanţa Nikon. • Nu se poate crea • Ştergeţi fişierele sau 42, 281 alt card. un folder nou. introduceţi un card de memorie nou. This card is not Cardul de memorie Formataţi cardul C nu a fost formatat formatted. de memorie sau 42, 45 Format introduceţi un card (clipeşte) pentru utilizarea the card. de memorie nou. cu aparatul foto.

n 418


Indicator Panou de Monitor control Folder contains no images.

All images are hidden.

File does not contain image data.

Nu se poate selecta acest fişier.

Problemă

Soluţie

Pagina

Selectaţi folderul Nicio imagine pe conţinând imagini cardul de memorie din meniu [Playback sau în folderul(e) 42, 281 folder] (Folder redare) selectat(e) pentru sau introduceţi un alt redare. card de memorie. Nicio imagine nu poate fi redată până când nu a fost selectat un alt Toate fotografiile din folder sau [Hide image] folderul curent sunt 281 (Ascundere imagine) ascunse. utilizat pentru a permite afişarea a cel puţin o imagine. Fişierul a fost creat sau modificat utilizând un Fişierul nu poate fi computer sau — redat pe aparatul foto. o marcă diferită de aparat foto sau fişierul este corupt. Cardul de memorie Imaginile create cu alte nu conţine imagini dispozitive nu pot fi 364 care să poată fi retuşate. retuşate.

n 419


Indicator Panou de Monitor control

Check printer.

Check paper.

Paper jam.

Out of paper.

Check ink supply.

Out of ink.

Problemă

Soluţie

Verificaţi imprimanta. Pentru a continua, Eroare de imprimare. selectaţi [Continue] (Continuare) (dacă este disponibil). Introduceţi hârtia Hârtia din de formatul corect imprimantă nu are şi selectaţi [Continue] formatul selectat. (Continuare). Eliminaţi blocajul Hârtia este blocată şi selectaţi [Continue] în imprimantă. (Continuare). Introduceţi hârtia Printer is out de formatul selectat of paper. şi selectaţi [Continue] (Continuare). Verificaţi cerneala. Pentru a continua Ink error. selectaţi [Continue] (Continuare). Nu mai există Înlocuiţi cerneala cerneală în şi selectaţi [Continue] imprimantă. (Continuare).

* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.

n 420

Pagina

263 *

263 *

263 *

263 *

263 *

263 *


Anexă Anexa acoperă următoarele subiecte: • Setări implicite ....................................................................................... pag. 422 • Capacitate card de memorie ........................................................... pag. 427 • Program expunere ............................................................................... pag. 430

n 421


Setări implicite Următoarele setări implicite sunt restabilite cu o reiniţializare cu două butoane [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) sau [Reset custom settings] (Reiniţializare setări personalizate).

❚❚ Setări implicite restabilite cu o reiniţializare cu două butoane (pag. 204)1

Meniu fotografiere 2

Opţiune [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) (pag. 104) [Image quality] (Calitatea imaginii) (pag. 66) [Image size] (Format imagine) (pag. 70) [White balance] (Balans alb) (pag. 140) Reglaj fin (pag. 143) [Choose color temp.] (Alegeţi temperatura de culoare) (pag. 147) Focus point (Punct focalizare) (pag. 78) Exposure mode (Mod expunere) (pag. 112)

Alte setări

Flexible program (Program flexibil) (pag. 115) Shutter speed and aperture lock (Viteza declanşatorului şi blocarea diafragmei) (pag. 123) AE lock hold (Menţinere blocare AE) (pag. 125) Exposure compensation (Compensare expunere) (pag. 128) Bracketing (pag. 130) Flash mode (Mod bliţ) (pag. 194) FV lock (Blocare FV) (pag. 198) Multiple exposure (Expunere multiplă) (pag. 206)

n 422

Implicit 100 JPEG normal L Auto Oprit 5000 K Centru Automat programat Oprit Oprit Oprit Oprit Oprit Sincronizare perdea anterioară Oprit Oprit

1 În cazul în care opţiunea curentă Picture Control a fost modificată, setările existente pentru Controlul imaginii vor fi, de asemenea, restabilite. 2 Doar setările din arhiva selectată curent utilizând opţiunea [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere) vor fi reiniţializate (pag. 291). Setările din toate celelalte arhive nu sunt afectate.


❚❚ Setări implicite restabilite prin intermediul opiunii [Reset Shooting Menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) (pag. 293) 1 Opţiune [File naming] (Denumire fişier) (pag. 296) [Slot 2] (Fanta 2) (pag. 72) [Image quality] (Calitatea imaginii) (pag. 66) [Image size] (Format imagine) (pag. 70) [Image area] (Zonă imagine) (pag. 60) [Auto DX crop] (Decupare automată DX) (pag. 60) [Choose image area] (Alegeţi zona imagine) (pag. 61) [JPEG compression] (Compresie JPEG) (pag. 68)

Implicit DSC Depăşire JPEG normal Mare Pornit Format FX (36 × 24) Prioritate format

[NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)) (pag. 69) Comprimat fără pierderi [NEF (RAW) bit depth] (Adâncime biţi NEF (RAW)) (pag. 69) 12-biţi [White balance] (Balans alb) (pag. 140) Auto Reglaj fin (pag. 143) Oprit [Choose color temp.] (Alegere temperatură culoare) (pag. 147) 5000K [Set Picture Control] (Setare control fotografie) (pag. 162) Standard [Color space] (Spaţiu culoare) (pag. 183) sRGB [Active D-Lighting] (D-Lighting activ) (pag. 181) Off [Vignette control] (Control vinietă) (pag. 299) Normal [Expunere lungă. NR] (Expunere NR lungă) (pag. 300) Off [High ISO NR] (NR ISO ridicat) (pag. 300) Normal [ISO sensitivity settings] (Setări sensibilitate ISO) (pag. 104) [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO) (pag. 104) 100 [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate Oprit ISO) (pag. 106) [Live view] (pag. 90) Ţinut în mână [Live view mode] (Mod Live view) (pag. 91) [Release mode] (Mod eliberare) (pag. 91) Cadru unic [Multiple exposure] (Expunere multiplă) (pag. 206) Reiniţializare 2 [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval) (pag. 211) Reiniţializare 3 1 Cu excepia [Multiple exposure] (Expunere multiplă) şi [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval), vor fi reiniţializate doar setările din arhiva curentă a meniului fotografiere. 2 Se aplică tuturor arhivelor. Opţiunea [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere) nu poate fi selectată în timpul fotografierii. 3 Se aplică tuturor arhivelor. Fotografierea se încheie când este efectuată reiniţializarea. [Type] (Tip) (pag. 69)

n 423


❚❚ Setări implicite restabilite cu [Reset Custom Settings] (Reiniţializare setări personalizate) (pag. 304) * Opţiune a1 a2 a3 a4

n 424

[AF-C priority selection] (Selectare prioritate AF-C) (pag. 305) [AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S) (pag. 306) [Dynamic AF area] (Zonă dinamică AF) (pag. 307) [Focus tracking with lock-on] (Urmărire focalizare cu blocare) (pag. 309)

Implicit Eliberare Focalizare 9 puncte Normal

Declanşator/ a5 [AF activation] (Activare AF) (pag. 309) AF-ON (AF-Pornit) [Focus point illumination] (Iluminare punct de focalizare) (pag. 310) [Manual focus mode] (Mod focalizare manuală) Pornit a6 [Continuous mode] (Mod continuu) Pornit [Focus point brightness] (Luminozitate punct de Normal focalizare) [Focus point wrap-around] (Înconjurare punct a7 de focalizare) (pag. 311) Fără înconjurare a8 [AF point selection] (Selectare punct AF) (pag. 311) 51 puncte a9 [AF-ON button] (Buton AF pornit) (pag. 312) AF-ON a10 [Vertical AF-ON button] (Buton vertical AF-Pornit) (pag. 313) AF-ON [ISO sensitivity step value] (Valoare treaptă sensibilitate b1 ISO) (pag. 314) 1/3 treaptă [EV steps for exposure cntrl.] (Trepte EV pentru control b2 expunere) (pag. 314) 1/3 treaptă [EV steps for exposure comp.] (Trepte EV pentru b3 compensarea expunerii) (pag. 314) 1/3 treaptă [Easy exposure compensation] (Compensare expunere b4 simplă) (pag. 315) Oprit b5 [Center-weighted area] (Zonă central evaluativă) (pag. 316) ø 12 mm [Fine tune optimal exposure] (Reglaj fin expunere optimă) (pag. 316) 0 b6 [Matrix metering] (Măsurare matricială) [Center-weighted] (Central evaluativă) 0 [Spot metering] (Măsurare punctuală) 0 [Shutter-release button AE-L] (Buton eliberare declanşator c1 AE-L) (pag. 318) Oprit [Auto meter-off delay] (Decalaj oprire automată măsurare) c2 (pag. 318) 6s c3 [Self-timer delay] (Decalaj autodeclanşator) (pag. 319) 10 s c4 [Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor) (pag. 319) 20 s * Doar setările din arhiva selectată curent utilizând opţiunea [Custom setting bank] (Arhivă setare personalizată) vor fi reiniţializate (pag. 304). Setările din toate celelalte arhive nu sunt afectate.


Opţiune

Implicit

d1 [Beep] (Semnal sonor) (pag. 320) Oprit [Shooting speed] (Viteză fotografiere) (pag. 321) d2 [Continuous high-speed] (Viteză ridicată continuu) 5 fps [Continuous low-speed] (Viteză scăzută continuu) 3 fps [Max. continuous release] (Eliberare continuă maximă) 130 d3 (pag. 321) d4 [File number sequence] (Secvenţă număr fişier) (pag. 322) Pornit [Control panel/viewfinder] (Panou de control/vizor) (pag. 323) d5 [Rear control panel] (Panou de control posterior) Sensibilitate ISO [Viewfinder display] (Afişajul vizorului) Contor cadre [Shooting info display] (Afişare informaţii fotografiere) d6 Auto (pag. 324) d7 [LCD illumination] (Iluminare LCD) (pag. 325) Oprit d8 [Exposure delay mode] (Mod decalaj expunere) (pag. 325) Oprit 1e: [Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ) (pag. 326) 1/250 s 2e: [Flash shutter speed] (Viteză declanşator bliţ) (pag. 327) 1/60 s 3e: [Modeling flash] (Bliţ modelare) (pag. 327) Pornit 4e: [Auto bracketing set] (Setare bracketing automat) (pag. 328) AE & bli [Auto bracketing] (Mode M)] (Bracketing automat 5e: Bli/Viteză (Mod M)) (pag. 329) 6e: [Bracketing order] (Ordine bracketing) (pag. 330) MTR > sub > peste

n 425


Opţiune

Implicit

[Multi selector center button] (Buton central selector multiplu) (pag. 331) [Shooting mode] (Mod fotografiere) f1 [Playback mode] (Mod redare) [Live view] f2 [Multi selector] (Selector multiplu) (pag. 332) f3

[Photo info/playback] (Informaţii/redare fotografie) (pag. 332) [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC.) (pag. 333) [FUNC. button press] (Apăsare buton FUNC.)

f4 [FUNC. button+dials] (Buton FUNC. + selectoare) [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare) (pag. 339) f5 [Preview button press] (Apăsare buton previzualizare) [Preview+command dials] (Buton previzualizare + selectoare) [Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L.) (pag. 340) f6

[AE-L/AF-L button press] (Apăsare buton AE-L/AF-L)

[AE-L/AF-L+command dials] (Buton AE-L/AF-L + selectoare) [Customize command dials] (Personalizare selectoare comandă) (pag. 341) [Reverse rotation] (Inversare rotaie) (pag. 341) [Change main/sub] (Schimbare comandă/subcomandă) f7 (pag. 341) [Aperture setting] (Setare diafragmă) (pag. 342)

n 426

[Menus and playback] (Meniuri şi redare) (pag. 342) [Release button to use dial] (Eliberare buton pentru a f8 utiliza selectorul) (pag. 343) f9 [No memory card?] (Niciun card de memorie?) (pag. 344) f10 [Reverse indicators] (Inversare indicatoare) (pag. 345)

Selectare punct central de focalizare Miniaturi pornite/ oprite Selectare punct central de focalizare Nu efectuai nicio măsură Info / Redare Niciunul Alegeţi o zonă de imagine (FX/DX/5:4)

Previz-ualizare Niciunul

Blocare AE/AF Niciunul

Nu Oprit Selector de subcomandă Oprit Nu Activare eliminare


Capacitate card de memorie Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat pe un card de 4 GB SanDisk Extreme IV (SDCFX4), pentru diferite setări de calitate imagine, format şi zonă imagine.

❚❚ Format FX (36 × 24) Zonă imagine Calitatea imaginii NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 12-biţi NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 14-biţi NEF (RAW), Comprimat, 12-biţi NEF (RAW), Comprimat, 14-biţi NEF (RAW), Necomprimat, 12-biţi NEF (RAW), Necomprimat, 14-biţi TIFF (RGB)

JPEG fin 3

JPEG normal 3

JPEG de bază 3

Format imagine

Dimensiune fişier 1

Nr. fotografii 1

Capacitate intermediară 2

27,6 MB

100

24

35,6 MB

77

28

23,0 MB

137

26

29,4 MB

114

34

38,9 MB

100

22

50,6 MB

77

21

L M S L M S L M S L M S

73,5 MB 41,5 MB 18,6 MB 14,1 MB 7,9 MB 3,6 MB 7,1 MB 4,0 MB 1,8 MB 3,6 MB 2,1 MB 0,9 MB

53 94 210 277 491 1000 552 976 2100 1000 1800 4100

22 23 30 44 78 80 61 80 83 69 82 83

n 427


❚❚ Format DX (24 × 16) Zonă imagine Calitatea imaginii NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 12-biţi NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 14-biţi NEF (RAW), Comprimat, 12-biţi NEF (RAW), Comprimat, 14-biţi NEF (RAW), Necomprimat, 12-biţi NEF (RAW), Necomprimat, 14-biţi TIFF (RGB)

JPEG fin 3

JPEG normal 3

JPEG de bază 3

n 428

Format imagine

Dimensiune fişier 1

Nr. fotografii 1

Capacitate intermediară 2

12,1 MB

229

32

15,5 MB

176

52

10,1 MB

313

38

12,9 MB

260

83

17,0 MB

229

29

22,1 MB

176

32

L M S L M S L M S L M S

31,7 MB 17,9 MB 8,1 MB 6,1 MB 3,4 MB 1,6 MB 3,1 MB 1,8 MB 0,8 MB 1,6 MB 0,9 MB 0,4 MB

123 218 484 644 1100 2400 1200 2200 4800 2400 4100 8900

24 29 40 76 130 130 130 130 130 130 130 130


1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată. 2 Numărul maxim de expuneri care poate fi stocat în memoria intermediară la o sensibilitate ISO 100. Scade dacă selectaţi [Optimal quality] (Calitate optimă) pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG), dacă sensibilitatea ISO este setată la P sau mai mult, dacă funcţia [High ISO NR] (NR sensibilitate ISO ridicată) este activă atunci când funcţia de control sensibilitate ISO este activă sau dacă sensibilitatea ISO are o valoare de 500 sau mai mult sau dacă este activă atenuarea zgomotului pentru expuneri de durată, Active D-Lighting sau autentificarea imaginii sunt pornite. 3 Datele sunt calculate pornind de la presupunerea că pentru [JPEG compression] (Comprimare JPEG) este selectată opţiunea [Size priority] (Prioritate format). Prin selectarea opţiunii [Optimal quality] (Calitate optimă), dimensiunea fişierului JPEG creşte, numărul de fotografii şi capacitatea intermediară scad corespunzător.

A

d3—Max. Continuous Release (Eliberare continuă maximă) (pag. 321) Numărul maxim de fotografii care poate fi realizat într-o singură serie poate fi setat la orice valoare între 1 şi 130.

n 429


Program expunere Programul de expunere pentru automat programat este prezentat în graficul de mai jos:

12

14

f/1

13

11

9

10

8

7

5

6

3

4

2

1

0

-1

-3

-2

] V

[E

-4

ISO 100; obiectiv cu diafragmă maximă de f/1,4 şi diafragmă minimă de f/16 (de exemplu, AF 50mm f/1,4 D)

16 15

f/1.4

16

17 18 19

f/5.6 f/8

20

f/2.8 f/4

f/1.4 − f/16

Diafragmă

1 /3

f/2

21

f/11

22

f/16

f/32

23

f/22 30" 15" 8" 4"

2"

1"

2

4

8

15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Viteza declanşatorului

Valorile maxime şi minime ale EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul de mai sus porneşte de la sensibilitate ISO cu o valoare echivalentă ISO 100. Când este utilizată măsurarea matricială, valorile peste 16 1/3 EV sunt reduse la 16 1/3 EV.

n 430


Specificaţii ❚❚ Aparat foto digital D3X Tip Tip

Aparat foto digital cu reflexie unică prin obiectiv

Montare obiectiv

Montură Nikon F (contacte de cuplare AF i contacte AF prevăzute)

Pixeli efectivi Pixeli efectivi

24,5 milioane

Senzor imagine Senzor imagine

senzor CMOS 35,9 × 24 mm (Format Nikon NX)

Pixeli totali

25,72 milioane

Sistem diminuare praf

Date de referinţă curăţare senzor imagine (este necesară aplicaia software opţională Capture NX 2)

Depozitare: Dimensiune imagine (pixeli)

Format fişier

• Zonă imagine format FX (36 × 24) 6048 × 4032 (L) 4544 × 3024 (M) 3024 × 2016 (S) • Zonă imagine DX (24 × 16) 3968 × 2640 (L) 2976 × 1976 (M) 1984 × 1320 (S) • zonă imagine 5 : 4 (30 × 24) 5056 × 4032 (L) 3792 × 3024 (M) 2528 × 2016 (S) • NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat • TIFF (RGB) • JPEG: Conform cu linia de referinţă JPEG cu compresie fină (aprox. 1 : 4), normală (aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16) ([Size priority] (Prioritate format)); compresie disponibilă [Optimal quality] (Calitate optimă) • NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele formate NEF (RAW) şi JPEG

Sistem Picture Control

Putei selecta dintre Standard, Neutru, Intens, Monocrom; pot fi stocate până la nouă opiuni Picture Control personalizate

Suport

Carduri de memorie CompactFlash Tip I şi II (conform cu UDMA); unităţi microdrive

n 431


Depozitare: Fantă dublă

Fanta 2 poate fi utilizată pentru surplusul de stocare, pentru copii siguranţă sau pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) şi JPEG.

Sistem de fişiere

DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Vizor Vizor

Vizor cu un singur obiectiv pentru reflexie cu pentaprismă la nivelul ochilor

Acoperire cadru

• Format FX: Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical • Format DX: Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical • 5 : 4: Aprox. 97% orizontal şi 100% vertical

Mărire

Aprox. 0,7 × (obiectiv 50-mm f/1,4 spre infinit, –1,0 m–1)

Punct de vedere

18 mm (–1,0 m–1)

Reglare dioptrie

–3–+1 m–1

Ecran focalizare

Este livrat cu un ecran BriteView Clear Matte VI tip B

Oglindă Reflex

Retur rapid

Previzualizare profunzime câmp

Când este apăsat butonul pentru previzualizare a profunzimii câmpului, diafragma obiectivului este oprită la o valoare selectată de utilizator (modurile g şi h) sau de aparatul foto (modurile e şi f )

Diafragmă obiectiv

Răspuns instantaneu, controlat electronic

Obiectiv Obiective compatibile

n 432

• Nikkor DX AF: Toate funcţiile acceptate • AF Nikkor Tip G sau D: Toate funcţiile acceptate (PC MicroNikkor nu acceptă unele funcţii). Obiectivele Nikkor IX nu sunt acceptate. • Alte obiective AF Nikkor: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II. Obiectivele F3 AF nu sunt acceptate. • AI-P Nikkor: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II • Non-CPU: Poate fi utilizat în modurile expunere g şi h; identificatorul electronic al distanţei poate fi utilizat dacă diafragma maximă este f/5,6 sau mai rapidă; afişarea măsurării matriciale a culorii şi a valorii diafragmei sunt acceptate dacă utilizatorul a oferit datele referitoare la obiectiv (dor obiective AI)


Declanşator Tip

Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal

Viteză

1/8000

Viteză sincronizare bliţ

X= 1/250

– 30 s în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, bec, X250

s; se sincronizează cu declanşatorul la 1/250 s sau mai lent

Eliberare Mod eliberare

S (un singur cadru), CL (viteză redusă continuu), CH (viteză ridicată continuu), a (live view), E (autodeclanşator), MSUS (oglindă sus)

Viteză avansare cadre

• Format DX (24 × 16): Până la 5 fps (CL) sau 5–7 fps (CH) • Alte zone imagine: Până la 5 fps

Autodeclanşator

Se poate selecta dintre durate de 2, 5, 10 şi 20 s

Expunere Măsurare

Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 1005 segmente

Metodă de măsurare

• Matrice: Măsurare matricială culoare 3D II (obiective tip G ş D); măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU); măsurare matricială culoare cu obiective non-CPU dacă utilizatorul pune la dispoziie date referitoare la obiectiv • Central evaluativ: Pondere de 75% acordată cercului de 12-mm din centrul cadrului. Diametrul cercului poate fi modificat la 8, 15 sau 20 mm sau evaluarea poate fi realizată în funcie de media întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează un cerc de 12-mm sau o medie a cadrului integral) • Punctuală: Măsoară un cerc de 4-mm (aproximativ 1,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când este utilizat un obiectiv non-CPU)

Distanţă (ISO 100, obiectiv • Măsurare matricială sau central evaluativă: 0–20 EV f/1,4, 20 °C/68 °F) • Măsurare punctuală: 2–20 EV Cuplare dispozitiv de măsurare expunere

CPU şi AI combinat

Mod expunere

Automat programat cu program flexibil (e); automat cu prioritate declanşator (f ); automat cu prioritate diafragmă (g); manual (h)

Compensare expunere

–5 – +5 EV în trepte de câte 1/3, 1/2sau 1 EV

Bracketing expunere

2–9 cadre în trepte de câte 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV

Bracketing bliţ

2–9 cadre în trepte de câte 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV

n 433


Expunere Bracketing balans de alb

2–9 cadre în trepte de câte 1, 2 sau 3

Blocare expunere

Luminozitate blocată la valoarea detectată prin intermediul butonului AE-L/AF-L

Sensibilitate ISO (Index de ISO 100 – 1600 în trepte de câte 1/3, 1/2 sau 1 EV. expunere recomandat) Poate fi setat de asemenea la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 6400) peste ISO 1600. Active D-Lighting

Se poate selecta dintre [Auto], [Extra high] (Foarte ridicat), [High] (Ridicat), [Normal], [Low] (Scăzut) sau [Off ] (Oprit)

Focalizare Focalizare automată

Modul senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 3500FX cu detectare fază TTL, reglare fină, 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori tip încrucişat)

Distanţă detecţie

–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)

Servomecanism obiectiv

• Focalizare automată: AF cu un singur servomecanism (S); AF cu servomecanism continuu (C); focalizare predictivă cu urmărire activată automat în funcţie de starea subiectului • Manual (M): Este acceptată funcia stabilire electronică a distanei

Punct de focalizare

Se poate selecta între 51 sau 11 puncte de focalizare

Mod zonă AF

AF cu punct unic, zonă dinamică AF, zonă automată AF

Blocare focalizare

Funcţia de focalizare automată poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a declanşatorului (AF cu un singur servomecanism) sau prin apăsarea butonului AE-L/AF-L.

Bliţ

n 434

Control bliţ

• TTL: Sunt disponibile un bliţ de umplere echilbrată i-TTL şi un bli bliţ i-TTL standard pentru aparat foto SLR digital utilizând senzorul combinat RGB cu 1005-segmente pentru SB-900, SB-800, SB-600 sau SB-400 • Diafragmă automată: Disponibil cu SB-900 sau SB-800 şi obiectiv CPU • Auto non-TTL: Dispozitivele bli acceptate includ SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 i SB-22s • Manual cu prioritate distanţă: Disponibil cu SB-900 şi SB-800

Mod bliţ

Sincronizare perdea anterioară, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă


Bliţ Indicator bliţ pregătit

Luminează când dispozitivele Speedlight precum SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX sau SB-50DX sunt complet încărcate; clipeşte după declanşarea bliţului la capacitate maximă

Cuplă accesorii

Cuplă accesorii ISO 518 cu sincronizare i contacte de date i cu piedică de siguranţă

Sistem creativ de iluminare Nikon (CLS)

Iluminare avansată fără fir acceptată de SB-900, SB-800 sau SU-800 ca dispozitiv de comandă şi SB-900, SB-800, SB-600 sau SB-R200 ca dispozitive la distanţă; Sincronizare automată FP la viteze rapide i lumină de modelare pentru toate dispozitive bli compatibile CLS, cu excepia SB-400; comunicare a informaiilor referitoare la culoarea bliului i blocare FV acceptată de toate dispozitivele bli compatibile CLS

Terminal sincronizare

Terminal de sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare

Balans de alb Balans de alb

Automat (balans de alb TTL cu senzor principal de imagine şi senzor RGB cu 1005 segmente); 7 moduri manuale cu reglare fină; setare de temperatură a culorii

Live view Moduri

Ţinut în mână, trepied

Focalizare automată

• Ţinut în mână: Detectare fază AF cu 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori tip încrucişat) • Trepied: AF în funcie de contrast oriunde în cadru

Monitor Monitor

TFT LCD de 3-in., 920.000-puncte (VGA), cu polisilicon la temperatură scăzută cu unghi de vizualizare 170 °, 100% acoperire a cadrului şi ajustare luminozitate

Redare Redare

Redare cadru complet sau miniatură (patru sau nouă imagini) cu mărire redare, prezentare diapozitive, afişare histogramă, evidenţiere afişaj, rotire automată a imaginii, comentarii imagine (până la 36 caractere) şi înregistrare şi redare note vocale.

Interfaţă USB

USB de mare viteză

Ieşire video

Poate fi selectat între NTSC şi PAL

n 435


Interfaţă Ieşire HDMI

Conector HDMI tip A; ecranul aparatului foto se opreşte atunci când este conectat cablul HDMI

Terminal acţionat la distanţă cu zece pini

Poate fi utilizat pentru a conecta telecomanda opională, dispozitivul GPS GP-1 sau un dispozitiv GPS ocnform cu NMEA0183 versiunea 2.01 sau 3.01 (necesită cablul adaptor opţional MC-35 GPS cu conectorul D-sub cu 9 pini)

Limbi disponibile Limbi disponibile

Chineză (Simplificată şi Tradiţională), Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză

Sursă alimentare Acumulator

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a

Adaptor CA

Adaptor EH-6 CA (disponibil separat)

Montură trepied Montură trepied

1/ 4

in. (ISO 1222)

Dimensiuni/greutate Dimensiuni (Lăţime × Înălţime × Adâncime) Greutate

Aprox. 159,5 × 157 × 87,5 mm (6,3 × 6,2 × 3,4 in.) Aprox. 1220 g (2 lb. 11 oz.) fără acumulator, card de memorie, capac pentru corp sau capac pentru cupla de accesorii

Mediu de funcţionare Temperatură

0–40 °C (32–104 °F)

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)

• Dacă exită o altă specificare, toate cifrele se referă la un aparat foto cu un acumulator acumulator complet încărcat care funcţionează la o temperatură ambientală de 20 °C (68 °F). • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu este responsabil pentru nicio defecţiune şi nicio pierdere financiară rezultată din erorile apărute în acest manual.

n 436


Calibrarea acumulatorilor Încărcătorul rapid MH-22 este dotat cu o funcţie de calibrare a acumulatorului. Calibraţi acumulatorul conform indicaţiilor pentru a vă asigura de acurateţea aparatului foto şi a afişajelor nivelului acumulatorului. Dacă indicatorul luminos de calibrare Indicatoare luminoase pentru camera acumulatorului curent cameră (verde) clipeşte atunci când este introdus un acumulator, acumulatorul trebuie Indicatoare calibrat. Pentru a porni calibrarea, luminoase apăsaţi butonul de calibrare pentru încărcare (verde) camera acumulatorului curent timp Indicatoare de aproximativ o secundă. Durata luminoase necesară pentru calibrarea calibrare (galben) acumulatorului este afişată de Butoane indicatoarele luminoase pentru calibrare încărcare şi calibrare: Durata aproximativă necesară recalibrării acumulatorului Peste 6 ore 4-6 ore 2-4 ore Sub 2 ore

Indicator Indicatoare lluminoase încărcare lumimnos 2h 4h 6h calibrare K K K K (străluceşte) (străluceşte) (străluceşte) (străluceşte) K K K JK (oprit) (străluceşte) (străluceşte) (străluceşte) K K JK (oprit) JK (oprit) (străluceşte) (străluceşte) K JK (oprit) JK (oprit) JK (oprit) (străluceşte)

Atunci când calibrarea este finalizată, lămpile de calibrare şi de încărcare vor fi oprite iar încărcarea va începe imediat. Deşi este recomandată pentru măsurarea adecvată a stării de încărcare a acumulatorului, calibrarea nu trebuie efectuată obligatoriu atunci când lampa de calibrare clipeşte. Odată începută, calibrarea poate fi întreruptă după voie. • Dacă butonul de calibrare nu este apăsat în timp ce lampa de calibrare clipeşte, va fi iniţiată încărcarea normală după aproximativ zece secunde. • Pentru a întrerupe calibrarea, apăsaţi din nou butonul de calibrare. Calibrarea va fi finalizată şi va începe încărcarea.

n 437


D Avertisment acumulator Dacă lămpile camerei acumulatorului şi de calibrare se aprind şi se sting succesiv atunci când nu este introdus niciun acumulator, există o problemă cu încărcătorul. Dacă lămpile camerei acumulatorului şi de calibrare se aprind şi se sting succesiv atunci când nu este introdus niciun acumulator, a apărut o problemă cu acumulatorul sau cu încărcătorul în timpul încărcării. Înlăturaţi acumulatorul, scoateţi încărcătorul din priză şi prezentaţi acumulatorul şi încărcătorul unei reprezentanţe service autorizate pentru inspecţie. A Încărcare şi calibrarea a doi acumulatori MH-22 încarcă câte un acumulator pe rând. Dacă sunt introduşi în acumulatori în ambele camere, aceştia vor fi încărcaţi în ordinea introducerii. Dacă este apăsat butonul de calibrare pentru primul acumulator, cel de-al doilea acumulator nu poate fi calibrat sau încărcat până când calibrarea şi încărcarea primului acumulator nu vor fi fost finalizate.

n 438


Încărcător rapid MH-22 Intrare nominală Ieşire nominală Acumulatori compatibili Durată de încărcare per acumulator Temperatură de funcţionare Dimensiuni (Lăţime × Înălţime × Diag onală) Lungimea cablului Greutate

CA 100–240 V (50/60 Hz) CC 12.6 V/1,200 mA Acumulator reîncărcabil Nikon EN-EL4a/EN-EL4 Li-ion Aprox. 2 ore şi 25 minute (EN-EL4a) sau 1 oră şi 40 de minute (EN-EL4) atunci când acumulatorul este complet descărcat 0–40 °C (+32–104 °F) Aprox. 160 × 85 × 50.5 mm (6,3 × 3,3 × 2,0 in.) Aprox. 1800 mm (5 ft. 11 in.) Aprox. 260 g (9,1 oz.), fără cablul de alimentare

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a Tip Acumulator reîncărcabil litiu-ion Capacitate nominală 11,1 V/2,500 mAh Dimensiuni (Lăţime × Aprox. 56.5 × 27 × 82.5 mm (2,2 × 1,1 × 3,2 in.) Înălţime × Diagonală) Greutate Aprox. 180 g (6,3 oz.), fără acoperirea terminalelor

n 439


A Standarde aplicabile • DCF Versiune 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF – regula de design pentru sistemul de fiţiere al aparatului foto) ca standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard acceptat în industrie pe scară largă ce permite fotografiilor să fie imprimante pe baza comenzilor de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiune 2.21: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format pentru aparate foto digitale statice) versiunea 2.21, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reprezentarea optimă a culorii pentru imprimare pe imprimante compatibile Exif. • PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care permite transferarea fotografiilor direct la o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor pe un calculator. • HDMI: High-Definition Multimedia Interface este un standard pentru interfeţele multimedia utilizate în dispozitive electronice şi AV capabile să transmită date audio-video şi semnale de control către dispozitive compatibile HDMI prin intermediul unei conexiuni cu cablu (aparatul foto utilizează un conector tip A).

n 440


A Durata de viaţă a acumulatorului Numărul de fotografii care poate fi realizat cu un acumulator EN-EL4a complet încărcat (2500 mAh) diferă în funcţie de starea acumulatorului, temperatură şi modalitatea de utilizare a aparatului foto. Mai jos sunt prezentate valori pentru exemplificare. • Standard CIPA: Aproximativ 4400 fotografii. Măsurat la 23 °C/73.4 °F (±2 °C/3.6 °F) cu un obiectiv NIKKOR AF-S 24–70mm f/2.8G ED în următoarele condiţii de test: obiectivul utilizat de la infinit la distanţă minimă şi o fotografie la setări implicite realizate la fiecare 30 s. Nu este utilizat Live view. • Standard Nikon: Aproximativ 5300 fotografii. Măsurat la 20 °C/68 °F cu obiectiv AF-S VR 70–200mm f/2.8 ED în următoarele condiţii de test: calitate imagine setată la JPEG normal, format imagine setat laL (Mare), viteza declanatorului de 1/250 s, butonul declanşatorului apăsat până la jumătate pentru trei secunde şi focalizarea adusă de la infinit la distanţă minimă de trei ori; şase fotografii realizate consecutiv, monitorul este pornit timp de 5 secunde şi apoi oprit; ciclul este repetat după oprirea funciilor de măsurare a expunerii.

Următoarele acţiuni pot reduce durata de viaţă a acumulatorului: • Utilizarea monitorului • inând apăsat la jumătate butonul de eliberare a declanatorului • Operaţiuni repetate de focalizare automată • Realizarea fotografiilor NEF (RAW) sau TIFF (RGB) • Viteze scăzute ale declanşatorului • Utilizarea transmiţătorului fără fir opţional WT-4 • Utilizarea unităţii opţionale GPS GP-1 • Utilizarea modului de atenuare a vibraţiilor (VR) cu obiective VR. Pentru a vă asigura de utilizarea la maximum a capacităţii acumulatorilor Nikon EN-EL4a: • Păstraţi contactele acumulatorului curate. Contactele murdare pot diminua randamentul acumulatorului. • Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă dacă nu sunt utilizaţi. • Verificaţi starea acumulatorului în mod regulat utilizând opţiunea [Battery info] (Informaţii acumulator) din meniul de setare (pag. 355). Dacă este afiat [j] pentru [Calibration] (Calibrare), realizaţi calibrarea acumulatorului utilizând încărcătorul rapid MH-22.

n 441


Index Elementele de meniu si meniurile de pe monitorul aparatului foto sunt afisate în paranteze patrate ([ ]). Simboluri K (AF cu punct unic), 76, 77 I (AF zonă dinamică), 77 I (Dynamic-area AF) (AF zonă dinamică), 76 H (AF zonă automată), 76, 77 S, 86 CL, 86, 88, 321 CH, 86, 88, 321 a, 90 E (Self-timer) (Autodeclanşator), 100 MSUS, 102 a (Matrice), 110, 317 Z (Center-weighted) (Central evaluativă), 110 Z (Central evaluativă), 317 Z (central evaluativă), 316 b (Punct), 317 b (Spot) (Punctuală), 110 e (Programmed auto) (Automat programat), 114 f (Shutter-priority auto) (Automat cu prioritate declanşator), 116 g (Aperture-priority auto) (Automat cu prioritate diafragmă), 118 h (Manual), 120 Q (Asistenă), 31 t (Memorie intermediară), 55, 89 t (Memorie intermediară), 427 L (Preset manual) (Presetare manuală), 141, 148 Numeric 3D color matrix metering II (Măsurare matrice culoare 3D II), 110 A A/V, 4, 274 cablu, i, 274 Accesorii, 387 [Active D-Lighting], 181 [Active folder] (Folder activ), 293 Acumulator, xviii–xix, 32–36, 406 Adaptor CA, 387 AE-L, 81, 125, 340 AF, 74, 305 [AF activation] (Activare AF), 309 AF cu punct unic, 76

442

[AF fine tune] (Ajustare fină AF), 361 [AF point selection] (Selectare punct AF), 311 AF zonă auto, 76, 77 AF zonă dinamică, 76, 77, 307 [AF-C priority selection] (Selectare prioritate AF-C), 305 [AF-ON button] (Buton AF-ON), 312 [AF-S priority selection] (Selectare prioritate AF-S), 306 Afişaj analog electronic expunere, 120, 122, 128 [After delete] (După ştergere), 287 Asistenţă, 31 Asistenţă AF, 192 [Assign AE-L/AF-L button] (Atribuire buton AE-L/AF-L), 340 [Assign FUNC. button] (Atribuire buton FUNC), 333 [Assign preview button] (Atribuire buton previzualizare), 339 Audio, 254, 288, 289, 352 [Audio output] (Ieşire audio), 254, 352 [Auto bracketing (Mode M)] (Bracketing automat (Mod M)), 329 [Auto bracketing set] (Setare automată bracketing), 328 [WB bracketing] (Bracketing WB), 135 [Auto bracketing set] (Setare bracketing automat) [AE & flash] (AE & bliţ), 131, 328 [AE only] (Doar AE), 131, 328 [Flash only] (Doar bliţ), 131, 328 [WB bracketing] (Bracketing WB), 328 [Auto image rotation] (Rotire automată imagine), 351 [Auto meter-off delay] (Decalaj măsurare automată), 318 Automat cu prioritate declanşator, 116 Automat cu prioritate diafragmă, 118 B Balans de alb, 139 bracketing, 130, 135 presetare manuală, 141, 148 [Battery info] (Info acumulator), 355 Bec, 122 [Beep] (Semnal sonor), 320


Bliţ, 130, 185, 194, 327, 328 bracketing, 130, 328 control, 193 bliţ i-TTL standard pentru SLR digital, 193 distanţă, 197 indicator pregătit, 199 mod, 194 modelare, 327 prebliţ monitorizare, 186 viteză sincronizare, 326 Blocare focalizare, 312 Blocare buton eliberare declanşator fotografiere verticală, 337 Blocare FV, 198, 333 Bracketing, 130, 328, 329 balans de alb, 130, 135, 328 bliţ, 130, 328 expunere, 130, 328 Bracketing automat, 130, 328, 329 Bracketing expunere, 130 [Bracketing order] (Ordine bracketing), 330 Buton B, 312, 75 Buton B pentru fotografiere verticală, 75, 313 Buton eliberare declanşator, 3, 56 Buton Fn, 64, 198, 333 Buton B, 94 C C, 74, 305 Cablu la distanţă, 392 Calibrare, 437 calibrare, 355, 437 info, 355 încărcare, 32 Calitatea imaginii, 66 Camera Control Pro 2, 256, 391 Capac corp, 4, 37, 391 Capture NX 2, 66, 353, 391 Card de memorie, 394 Card memorie, 42, 347 capacitate de, 427 fanta, 156 fantă, 42, 228 formatare, 45, 347 Ceas, 40, 41 Center-weighted (Central evaluativă), 110 [Center-weighted area] (Zonă central evaluativă), 316 Central evaluativă, 316, 317 CLS, 186

[Color balance] (Balans de culoare), 370 [Color space] (Spaţiu culoare), 183 [Adobe RGB], 183 [sRGB], 183 CompactFlash, 42 Compensare expunere, 128 Computer, 256 Comutator A-M, 37 Contacte CPU, 384 [Control panel/viewfinder] (Panou de control/vizor), 323 [Copy image(s)] (Copiere imagine(i)), 283 Copying images (Copierea imaginilor), 283 Cronometru, 100, 211 [Custom setting bank] (Arhivă setări personalizate), 304 [Customize command dials] (Personalizare selectoare de comandă), 341 D Data şi ora, 40, 349 Date fotografiere, 234, 235, 236, 237 Date GPS, 238 Date generale, 239, 240 Decupare, 267, 368 [Delete] (Ştergere), 281 [All] (Toate), 281 [Selected] (Selectat), 281 Delete (Ştergere), 281 Diafragmă, 38, 112, 118, 124 blocare, 124 maxim, 84 maximă, 218 minim, 112, 430 Digital Print Order Format, 262 Dimensiune, 70 Dioptrie obiectiv de reglare, 389 Dioptru, 3, 47, 389 control reglaj, 47 [Display mode] (Mod afişare), 282 Distanţă control i-TTL echilibrat pentru SLR digital, 193 indicator pregătit, 191 terminal sincronizare, 201 Distanţă focală, 218 [D-Lighting], 366 DPOF, 262 Drept de autor, 237 Drepturi de autor, 357 [Dust off ref photo] (Fotografie de referinţă pentru ştergere praf ), 353

443


Elementele de meniu si meniurile de pe monitorul aparatului foto sunt afisate în paranteze patrate ([ ]). [Dynamic AF area] (Zonă dinamică AF), 307 [51 points (3D-tracking)] (51 puncte (urmărire 3D)), 308 E [Easy exposure compensation] (Compensare expunere simplă), 315 Ecran focalizare, 388, 396 ckear-matte VI tip E, 388 clear-matte VI tip B, 388 Ethernet, 261, 387 [EV steps for exposure cntrl.] (Trepte EV pentru control expunere), 314 [EV steps for exposure comp.] (Trepte EV pentru comp. expunere), 314 Evidenţieri, 231, 232 Exif versiunea 2.21, 440 [Exposure delay mode] (Mod decalaj expunere), 325 Expunere, 109, 112, 125, 128, 130 blocare, 125 bracketing, 130 măsurare, 318 mod, 112 automat cu prioritate declanşator, 116 automat cu prioritate diafragmă, 118 automat programat, 114 manual, 120 Expunere de durată, 392 Expunere multiplă, 206 F Fără fir, 187, 261, 262, 356, 387 reţea, 261 transmiţător, 261, 356 [File naming] (Denumire fişier), 296 [File number sequence] (Secvenţă număr fişier), 322 [Filter effects] (Efecte filtru), 370 [Skylight] (Plafon luminator), 370 [Warm filter] (Filtru cald), 370 [Fine tune optimal exposure] (Reglare fină expunere optimă), 316 [Firmware version] (Versiune firmware), 362 [Flash shutter speed] (Viteză declanşator bliţ), 327 [Flash sync speed] (Viteză sincronizare bliţ), 326 Focalizare, 74 blocare, 80, 82 focalizare automată, 74, 76, 78, 82 detecţie-contrast, 90, 95, 97

444

indicator, 55, 74, 84 mod, 74, 305 AF cu servomecanism continuu, 74, 305 AF cu un singur servomecanism, 74 manual, 74, 83, 92 punct, 51, 78, 311 detecţie-contrast, 95, 97 stabilire electronică a distanţei, 84 urmărire, 75, 77 3D, 76, 77 predictivă, 75 Focalizare automată, 74, 76, 78, 80, 82, 305–313 Focalizaţi focalizare automată, 80 [Focus point illumination] (Iluminare punct de focalizare), 310 [Focus point wrap-around] (Înconjurare punct de focalizare), 311 [Focus tracking with lock-on] (Urmărire focalizare cu blocare), 309 Format imagine, 70 [Format memory card] (Formatare card de memorie), 347 Formatare, 45, 347 Formatul Digital Print Order Format, 440 Fotografiere cu contor interval, 211 Front-curtain sync (Sincronizare perdea anterioară), 194 Fundal luminos, 10, 325 flexibil, 115 G Galben chihlimbar, 144, 370 [GPS], 221 GPS, 221, 229, 238 conectare, 222 date, 229, 238 dispozitiv, 221, 393 H HD, 274, 276, 348, 440 [HDMI], 348 HDMI, 276, 348, 440 Hi, 105 [Hide image] (Ascundere imagine), 281 [High ISO NR] (Reducere zgomot la sensibilitate ISO ridicată), 300 Highlights (Evidenţieri), 282 Histogramă, 232, 282 Histogramă RGB, 232, 282


I [Image area] (Zona imaginii), 63 [5:4 (30x24)], 61 [Auto DX crop] (Decupare automată DX), 63 [Image area] (Zonă imagine), 60 [Auto DX crop] (Decupare automată DX), 60 [Choose image area] (Alegeţi zona de imagine), 61, 63 [DX format (24x16)] (Format DX (24x16)), 61 [FX format (36x24)] (Format FX (36x24)), 61 Image area (Zonă imagine), 297 [Image authentication] (Autentificare imagine), 356 [Image comment] (Comentariu imagine), 350 [Image overlay] (Suprapunere imagine), 371 [Image review] (Evaluare imagine), 287 [Image size] (Format imagine), 70 [Image quality] (Calitate imagine), 66 Imagine curăare praf, 353 Imprimare, 262 Index montare, 37, 38 [Index print] (Imprimare index), 271 Indicator focalizare, 305, 306 Indicator de focalizare, 55, 305, 306 Indicator focalizat, 74, 84 Indicator plan focal, 84 [Informaii privind drepturile de autor], 357 Informaţii, 14, 229, 324 Informaţii fişier, 230 Informaţii fotografii, 229 [Interval timer shooting] (Fotografiere cu contor interval), 211 [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO), 104 [ISO sensitivity auto control] (Control automat sensibilitate ISO), 106 [Maximum sensitivity] (Sensibilitate maximă), 106 [Minimum shutter speed] (Viteză minimă declanşator), 106 [ISO sensitivity settings] (Setări de sensibilitate ISO), 105 [ISO sensitivity step value] (Valoare pas sensibilitate ISO), 314 i-TTL, 186, 193 J JPEG, 66, 68, 72 [JPEG compression] (Comprimare JPEG), 68 [Optimal quality] (Calitate optimă), 68 [Size priority] (Prioritate format), 68

L L, 70 LAN, 387 [Language] (Limba), 39, 349 LCD, 10, 325, 347, 404, 405 [LCD brightness] (Luminozitate LCD), 347 [LCD illumination] (Iluminare LCD), 325 [Live view], 90 [Live view mode] (Mod Live view), 91, 94 [Hand-held] (Ţinut în mână), 91 [Tripod] (Trepied), 94 [Release mode] (Mod eliberare), 91 Live view, 90–99 Lo, 105 [Lock mirror up for cleaning] (Blocare oglindă sus pentru curăţare), 347 [Long exp. NR] (Reducere zgomot pentru expunere de lungă durată), 300 Luminozitate monitor, 99, 347 M M (manual focus mode) (mod focalizare manuală), 83 M (mediu), 70 M (mod focalizare manuală), 74 Magenta, 144, 370 [Manage Picture Control] (Gestionare Picture Control), 170 Manual, 83, 92, 120 Matrice, 110, 317 [Max. continuous release] (Eliberare continuă maximă), 321 Măsurare, 110, 317, 334 center-weighted (central evaluativă), 110 expunere, 50 matrice, 110 punctuală, 110 selector, 53, 111 Măsurare automată oprită, 318 Măsurare matrice culoare 3D II, 111 Memorie intermediară, 88, 89 Meniu fotografiere, 290 Meniu setare, 346 Meniu setări personalizate, 302 Microdrive, 6, 42, 394 Miniatură, 241, 331 Mod Focalizare, 306 focalizare AF cu un singur servomecanism, 306 Mod eliberare, 85 autodeclanşator, 86, 100 cadru unic, 86

445


Elementele de meniu si meniurile de pe monitorul aparatului foto sunt afisate în paranteze patrate ([ ]). continuu, 86, 88 viteză rapidă, 86, 88 viteză redusă, 86, 88 live view, 86, 90 oglindă sus, 86, 102 Mod zonă AF, 76 AF cu punct unic, 76, 77 AF zonă auto, 76, 77 AF zonă dinamică, 76, 77, 307 [Modeling flash] (Bliţ de modelare), 327 Monitor, 14, 57, 90, 226, 229, 319, 395 [Monitor off delay] (Decalaj oprire monitor), 319 [Monochrome] (Monocrom), 369 [Black-and-white] (Alb-negru), 369 [Cyanotype] (Filtru cyan), 369 [Sepia], 369 MTP/PTP, 257, 352 [Multi selector] (Selector multiplu), 332 [Multi selector center button] (Buton central selector multiplu), 331 [Multiple exposure] (Expunere multiplă), 206 [My Menu], 376 [My Menu] (Meniul meu) [Add items] (Adăugare elemente), 376 [Rank items] (Ierarhizare elemente), 379 [Remove items] (Eliminare elemente), 378 matricială, 334 N NEF, 66, 69 NEF (RAW), 66, 69 [NEF (RAW) recording] (Înregistrare NEF (RAW)), 69 [NEF (RAW) bit depth] (Adâncime biţi NEF (RAW)), 69 [12-bit] (12-biţi), 69 [14-bit] (14-biţi), 69 [Type] (Tip), 69 [Compressed] (Comprimat), 69 [Lossless compressed] (Comprimat fără pierderi), 69 [Uncompressed] (Necomprimat), 69 Nikon Transfer, 256, 259 [No memory card?] (Niciun card de memorie?), 344 [Non-CPU lens data] (Date obiectiv non-CPU), 218 Notă vocală, 227, 246, 247–254

446

O Obiectiv, 37, 84, 382 ataşare, 37 CPU, 38, 384 capac, 37, 38 capac, parte posterioară, 37 compatibil, 382 index montare, 37, 38 inel focalizare, 38 informaţii distanţă, 193 înlăturare, 38 non-CPU, 218, 385 date, 219 tip D, 384 tip G, 384 Obiectiv CPU, 38, 384 Oglindă, 86, 102 blocare sus pentru curăţare, 400 Opţiuni imprimare (Meniu [Setup] (Setare) Pictbridge), 266 [Border] (Margine), 266 [Cropping] (Decupare), 267 [No. of copies] (Număr de copii), 266 [Page size] (Format pagină), 266 [Start printing] (Pornire imprimare), 267 [Time stamp] (Timbru oră), 266 Ora, 40, 349 Ora de vară, 40, 349 Orizont virtual, 99, 335, 360 P Panou de control, 8–11 PC, 222, 259 [Photo info/playback] (Informaii foto/redare), 332 PictBridge, 263, 440 Picture Controls, 162 [Playback folder] (Folder redare), 281 [Print (DPOF)] (Imprimare (DPOF)), 268 [Border] (Margine), 270 [Page size] (Format pagină), 270 [Start printing] (Pornire imprimare), 270 [Time stamp] (Timbru oră), 270 Previzualizare expunere, 96, 99 Prezentare diapozitive, 288 [Print select] (Selectare imprimare), 268 [Border] (Margine), 270 [Page size] (Format pagină), 270 [Start printing] (Pornire imprimare), 270 [Time stamp] (Timbru oră), 270


[Print set (DPOF)] (Setare imprimare (DPOF)), 272 Programmed auto (Automat programat), 114 Protejarea fotografiilor, 244 Punct, 317 Punctuală, 110 R Rear-curtain sync (Sincronizare perdea posterioară), 194 Redare, 57, 225, 274 cadru întreg, 226 folder, 281 informaţii, 229 mărire, 243 meniu, 278 miniatură, 241, 331 prezentare diapozitive, 288 [Red-eye correction] (Remediere ochi roşii), 367 Red-eye reduction (Atenuare ochi roşii), 194 Red-eye reduction with slow sync (Atenuare ochi roşii cu sincronizare lentă), 195 Reiniializare, 304 Reiniţializare, 204, 293, 422 Reiniţializare cu două butoane, 204 [Release button to use dial] (Eliberare buton pentru utilizare selector), 343 [Reset custom settings] (Reiniţializare setări personalizate), 304 [Reset shooting menu] (Reiniţializare meniu fotografiere), 293 [Reverse indicators] (Inversare indicatoare), 345 [Rotate tall] (Rotire pe înălţime), 287 S S (AF punct unic), 76 S (mic), 70 S (single-servo AF) (AF cu un singur servomecanism), 74, 80 Salvarea setărilor aparatului foto, 358 [Save/load settings] (Salvare/încărcare setări), 358 Secvenţe bracketing zonă AF, 12 Selectare fantă, 228, 364 Selectarea fantei, 156, 279 [Self-timer delay] (Decalaj autodeclanşator), 319 Sensibilitate, 103 Sensibilitate ISO, 103 Senzor RGB cu 1005 segmente, 140, 193 Serie, 89, 321, 334

[Set Picture Control] (Setare Pictore Control) [Monochrome] (Monocrom), 164 [Set Picture Control] (Setare Picture Control), 164 [Monochrome] (Monocrom) [Filter effects] (Efecte filtru), 167, 169 [Toning] (Nuanţare), 167, 169 [Neutral] (Neutru), 164 [Standard], 164 [Vivid] (Intens), 164 Setări implicite, 204, 422 restabilire, 204 Setări personalizate, 302 [Shooting info display] (Afişaj info fotografiere), 324 [Shooting menu bank] (Arhivă meniu fotografiere), 291 [Shooting speed] (Viteză fotografiere), 321 [Shutter-release button AE-L] (Buton eliberare declanşator AE-L), 318 [Side-by-side comparison] (Comparaţie în paralel), 374 Sincronizare automată FP la viteze rapide, 186, 194, 326 Sistem creativ de iluminare, 186 [Slide show] (Prezentare diapozitive), 288 [Frame interval] (Interval cadre), 288 [Slot 2] (Fanta 2), 72, 296 [Backup] (Copie de siguranţă), 72 [Overflow] (Depăşire), 72 [RAW Slot 1-JPEG Slot 2] (Fanta 1 RAW-Fanta 2 JPEG), 72 Slow sync (Sincronizare lentă), 194 Spaţiu culoare, 183, 240 Spaţiu culoare RGB, 184 Speedlight, 186 Stocare în masă, 257, 352 Ş Ştergere, 58, 245 imaginea actuală, 245 imagini selectate, 281 toate imaginile, 281 T Televizor, 274 Temperatură culoare, 140, 142, 147 Terminal acţionat la distanţă cu zece pini, 4, 221, 392 TIFF (RGB), 66 [Trim] (Decupare fină), 368

447


Elementele de meniu si meniurile de pe monitorul aparatului foto sunt afisate în paranteze patrate ([ ]). U Unghi fotografiere, 60, 297, 386 Urmărire focalizare, 309 3D, 308 focalizare automată detecţie-contrast, 95 detecţie-fază, 90 punct detecţie-contrast, 90, 95 stabilire eletronică a distanţei, 382 Urmărire 3D, 308 [USB], 257, 352 [Mass Storage] (Stocare în masă), 257, 352 [MTP/PTP], 257, 352 USB, 256, 352 cablu, i, 256 V Valoare f, 38, 112 Versiune DCF 2.0, 440 [Vertical AF-ON button] (Buton vertical AF-ON), 313 Video, 274, 348 [Video mode] (Mod video), 348 ViewNX, 163, 350 [Vignette control] (Control vinietă), 299 [Virtual horizon] (Orizont virtual), 360 Viteza declanşatorului, 116, 123 focalizare, 123 sincronizare automată FP la viteze rapide, 194, 326 viteză sincronizare bliţ, 194 Viteză declanşator sincronizare automată FP la viteze rapide, 186 viteză sincronizare bliţ, 326 Vizor, xviii, 6, 7, 12, 47, 388, 389, 407 focalizare, 47 suport pentru ochi, 47, 100, 213, 388, 389 [Voice memo] (Notă vocală), 248, 351 [Voice memo button] (Buton notă vocală), 249, 352 [Voice memo overwrite] (Suprascriere notă vocală), 249, 352 Z Zonă imagine, 38, 60, 70 WB, 6, 146 [White balance] (Balans de alb), 140 [Auto], 140

448

[Bliţ], 141 [Choose color temp.] (Alegeţi temperatura de culoare), 141 [Cloudy] (Noros), 141 [Direct sunlight] (Lumina directă a soarelui), 140 [Fluorescent], 140 [Incandescent], 140 [Preset manual] (Prestare manuală), 141 [Shade] (Umbră), 141 [Wireless transmitter] (Transmiţător fără fir), 356 [World time] (Ora în jurul lumii), 40, 349 [Date and time] (Data şi ora), 349 [Date format] (Format dată), 349 [Daylight saving time] (Ora de vară), 349 [Time zone] (Fus orar), 349 WT-4, 261, 262, 356, 387


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

Imprimat în Europa 6MA1214RO

AMA12967

Manual de utilizare Nikon D3x  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Digitutor Digitutor, o serie de manuale „priveşte şi învaţă” în format de film, este disponibil pe următorul sit de I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you