Page 1

Ghid de start rapid Scoaterea aparatului foto din cutie

3

Primii paşi

4

Fotografierea şi redarea

9

Instalarea ViewNX 2

13

Utilizarea ViewNX 2

15

Alte funcţii

20


Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat foto digital Nikon COOLPIX L23. În acest ghid sunt prezentate pe scurt procedurile necesare pentru a folosi acest aparat foto prima dată. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Manualul utilizatorului în format digital, pe care îl găsiţi pe discul CD inclus. Pentru informaţii despre vizualizarea Manualului utilizatorului în format digital de pe CD, consultaţi „Vizualizarea Manualului utilizatorului aparatului foto de pe CD”.

Vizitarea sitului portal Nikon Europa Vizitaţi situl de mai jos pentru a vă înregistra aparatul foto şi pentru a fi la curent cu ultimele informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. http://www.europe-nikon.com/

Accesarea Manualului utilizatorului aparatului foto pe CD Manualul utilizatorului poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune superioară, iar acesta poate fi descărcat gratuit de pe situl Adobe. 1 Porniţi computerul şi introduceţi CD-ul cu Manualul utilizatorului. 2 Faceţi dublu-clic pe pictograma CD COOLPIX L23 în Computer (Windows 7 / Windows Vista) sau My Computer (Computerul meu) (Windows XP) sau pe spaţiul de lucru (Macintosh). 3 Faceţi dublu clic pe pictograma INDEX.pdf pentru a afişa ecranul de selectare a limbii. Faceţi clic pe o limbă şi urmaţi adresele indicate pentru a accesa Manualul utilizatorului.

Notă importantă referitoare la accesorii Aparatele foto digitale Nikon COOLPIX sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Numai folosirea accesoriilor Nikon, de exemplu a încărcătoarelor, bateriilor şi adaptoarelor CA este certificată de Nikon special pentru aparatele foto Nikon COOLPIX şi acestea sunt construite şi testate pentru a funcţiona în limitele permise de sistemele electronice ale aparatelor noastre foto. 2


Scoaterea aparatului foto din cutie Scoateţi aparatul foto şi accesoriile din cutie şi verificaţi dacă aveţi toate articolele enumerate mai jos.

COOLPIX L23 Aparat foto digital

Curea aparat foto

LR6/L40 (tip AA) baterii alcaline (×2)

USB Cablu UC-E6

Discul CD cu programul de instalare a ViewNX 2

Discul CD cu Manualul utilizatorului

• Ghid de start rapid (acest ghid)

• Garanţie

Bateriile incluse sunt numai pentru efectuarea probelor. NOTĂ: Nu este inclus un „card de memorie” Secure Digital (SD), numit mai jos card de memorie. Consultaţi pagina 117 din Manualul utilizatorului pentru a găsi lista cu cardurile de memorie SD aprobate.

Componentele aparatului foto 1

2

11

4 5 6 7 8 9

10 1 2 3 4 5 6

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit Buton declanşare Buton control zoom Butonul A (mod fotografiere) Butonul c (redare) Selector multiplu

3

7 8 9 10 11

Buton k (aplică selecţia) Capac cameră acumulator/fantă card de memorie Buton l (ştergere) Buton d Monitor

Scoaterea aparatului foto din cutie

3


Primii paşi Pasul 1

Fixaţi cureaua aparatului foto 2 3 1

Pasul 2

Introduceţi bateriile sau un card de memorie

Dacă este introdus un card de memorie, imaginile fotografiate vor fi salvate pe cardul de memorie. Dacă nu este introdus un card de memorie, imaginile vor fi salvate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 22 MB).

2.1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

3

1 2

4

Primii paşi


2.2

Introduceţi bateriile sau un card de memorie.

Scoaterea cardului de memorie. Apăsaţi pe card pentru a scoate cardul puţin. Apoi, cardul poate fi scos cu mâna.

Împingeţi corect un card de memorie în fantă până când se blochează cu un clic. La introducerea acumulatorilor sau a cardurilor de memorie • Verificaţi dacă bornele pozitive (+) şi negative (-) ale bateriilor sunt orientate corect. • Introducerea greşită a cardului de memorie poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

B

Scoaterea acumulatorului şi a cardului de memorie

• Închideţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul s-au stins înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Înainte de a deschide capacul camerei acumulatorilor/fantei cardului de memorie, ţineţi aparatul invers pentru a preveni căderea bateriilor. • Aparatul foto, bateriile şi cardul de memorie pot fi fierbinţi imediat după ce aparatul foto a fost folosit. La scoaterea bateriilor sau a cardului de memorie, fiţi atenţi.

B Acumulatori recomandaţi • Două baterii alcaline LR6/L40 (tip AA) • Două baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA) • Doi acumulatori reîncărcabili EN-MH2 Ni-MH (hidrură de nichel metal) Performanţele bateriilor alcaline pot diferi foarte mult în funcţie de producător. Alegeţi o marcă cunoscută. Pentru informaţii consultaţi Manualul utilizatorului. Paginile 12, 13, 16 şi 17 din Manualul utilizatorului

Primii paşi

5


2.3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

1

2

Pasul 3

Porniţi aparatul foto

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) este aprins şi apoi monitorul se deschide (când monitorul se deschide indicatorul luminos aparat pornit se va stinge).

C Funcţia de economisire energie (Oprire automată) Dacă pentru o anumită durată de timp nu este efectuată nicio operaţie, aparatul foto va intra în modul veghe, iar indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent. Aparatul foto se va opri automat dacă în următoarele trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Dacă indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent, apăsând pe unul dintre următoarele butoane monitorul se va deschide. ➝ Comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul c 6

Primii paşi


Pasul 4

Alegeţi limba şi setaţi ceasul aparatului foto

La prima pornire a aparatului foto, va fi afişat ecranul de selectare a limbii şi ecranul de configurare a orei şi a datei pentru ceasul aparatului foto. Folosiţi selectorul multiplu pentru a defini setările. Selectorul multiplu Apăsaţi pe selectorul multiplu în sus, în jos, la stânga sau la dreapta sau apăsaţi pe butonul k. Deplasaţi selecţia în sus. Întoarcerea la ecranul anterior (Apăsaţi pe partea din stânga a selectorului multiplu).

Trecerea la următorul ecran (Apăsaţi pe partea din dreapta a selectorului multiplu). Aplicaţi selecţia. Deplasaţi selecţia în jos.

4.1

Limba/Language

4.2

Fus orar şi dată Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi ora?

Da Nu Anulare

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi pe butonul k.

4.3 London Casablanca

Înapoi

Apăsaţi pe J sau K pentru a selecta fusul orar local şi apăsaţi pe butonul k.

Anulare

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta Da şi apăsaţi pe butonul k. Ora de vară Dacă este acea perioadă din an în care se foloseşte ora de vară, apăsaţi pe H pentru a activa funcţia corespunzătoare orei de vară. • Dacă funcţia oră de vară este activată, pictograma W va fi afişată la partea de sus a monitorului. • Apăsaţi pe I pentru a dezactiva funcţia oră de vară.

Primii paşi

7


4.4

Format dată

4.5

Dată şi oră

Y/M/D An/Lună/Zi M/D/Y Lună/Zi/An D/M/Y Zi/Lună/An

Z

L

A

01

01

2011

00

00 Editare

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta formatul pentru dată şi apăsaţi pe butonul k.

4.6

Editarea datei şi a orei. • Selectaţi un element: apăsaţi pe K sau pe J (pentru a selecta una dintre următoarele opţiuni Z, L, A, Oră şi Minute). • Editaţi elementul selectat: apăsaţi pe H sau pe I. • Aplicaţi setările: selectaţi Minute şi apăsaţi pe butonul k.

4.7

Mod automat facil

Apăsaţi pe acest buton în modul fotografiere pt a accesa meniul de selectare a modului fotografiere.

Apăsaţi pe butonul A (mod fotografiere). • Obiectivul se va extinde, iar ecranul de selectare a modului fotografiere va fi afişat.

Când Mod automat facil este afişată, apăsaţi pe butonul k. • Aparatul foto intră în modul fotografiere şi puteţi face fotografii în modul automat facil.

C

Inscripţionarea datelor pe imagini la fotografiere După definirea datei şi a orei, activaţi tipărirea datei selectând opţiunea Imprimare dată din meniul z (setare). Afişaţi meniul z (setare) folosind indicaţiile de mai jos şi modificaţi setările. Apăsaţi pe butonul d ➝ apăsaţi de două ori pe selectorul multiplu J ➝ apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z (setare) şi apăsaţi pe butonul k ➝ apăsaţi pe H sau I pentru a selecta un element şi apăsaţi pe butonul k. Paginile 92 şi 100 din Manualul utilizatorului

C Schimbarea datei, orei sau limbii curente Conform indicaţiilor din paragraful „Inscripţionarea datelor pe imagini la fotografiere” de mai sus, afişaţi meniul z (setare) şi definiţi Limba/Language sau Fus orar şi dată. Paginile 94 şi 106 din Manualul utilizatorului În următorul pas este explicat modul în care puteţi realiza operaţii elementare de fotografiere folosind G modul (automat facil).

8

Primii paşi


Fotografierea şi redarea Pasul

1 Verificaţi nivelul de încărcare al bateriilor şi numărul de expuneri rămase Afişaj

Descriere

b

Acumulatorul este încărcat.

B

Acumulatorul este descărcat. Pregătiţi-vă să înlocuiţi bateriile.

N Bateria este consumată.

Nu se poate fotografia. Înlocuiţi bateriile.

Indicator încărcare acumulator

8

Număr de expuneri rămase Dacă se foloseşte memoria internă a aparatului foto, este afişată pictograma C.

Pagina 18-19 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

9


Pasul

2.1

2 Încadraţi o fotografie

Utilizaţi ambele mâini şi pregătiţi aparatul foto. Ţineţi degetele şi alte obiecte departe de obiectiv, bliţ, etc.

2.2

Încadraţi o fotografie. Aparatul foto determină automat modul de fotografiere adecvat în funcţie de subiect sau de compoziţie. Dacă aparatul foto detectează o faţă, în jurul feţei va fi afişat un pătrat cu margine dublă. Dacă sunt detectate mai multe feţe, faţa aflată la cea mai mică distanţă de aparatul foto va fi 8 încadrată cu o margine dublă, iar celelalte feţe vor fi încadrate cu margini simple. Dacă nu fotografiaţi persoane sau dacă nicio faţă nu a fost detectată, aparatul va focaliza subiectul din centrul monitorului. Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul zonei de focalizare. Folosirea zoomului Rotirea butonului control zoom. • Pentru a vă apropia de subiect: rotiţi butonul control zoom spre g (tele). • Pentru a vă îndepărta de subiect pentru a vizualiza o zonă mai mare: rotiţi butonul control zoom spre f (lat). La deschiderea aparatului foto, zoomul este în poziţia cea mai largă.

Pagina 20-21 din Manualul utilizatorului

10

Fotografierea şi redarea


Pasul

3.1

3 Focalizarea şi fotografierea

Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă.

Dacă în pasul 2 aparatul detectează feţele oamenilor: • Focalizarea se va face pe faţa încadrată de marginea dublă de culoare galbenă. După ce faţa este focalizată, marginea dublă de culoare galbenă îşi va schimba culoarea în verde. Dacă aparatul foto nu detectează nici o faţă: • Aparatul va focaliza automat pe subiectul aflat în zona centrală de focalizare. Dacă subiectul este în această zonă, c (zonă de focalizare) aceasta va străluci şi va avea culoarea verde. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare va lumina intermitent şi va avea culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate.

Bec bliţ Zonă focalizare

1/125

F2.7

Viteză Diafragmă declanşator

Bec bliţ Starea bliţului poate fi verificată apăsând la jumătate butonul de declanşare. Pornit

Bliţul se va declanşa când se efectuează o fotografie.

Clipeşte

Bliţul se încarcă.*

Dezactivat

Bliţ oprit sau nu este necesar.

* Dacă bateria este descărcată, monitorul se va stinge şi va rămâne stins în timp ce bliţul se încarcă.

3.2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat, iar imaginea va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imaginile vor fi neclare. Apăsaţi cu atenţie pe butonul de declanşare.

Pagina 22-23 din Manualul utilizatorului

Fotografierea şi redarea

11


Pasul

4 Redarea imaginilor

Dacă apăsaţi pe butonul c aparatul foto intră în modul redare. • Ultima imagine capturată va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg.

A Butonul (mod fotografiere)

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/ 4

• Pentru a afişa imaginile anterioare şi imaginile următoare, apăsaţi pe selectorul multiplu H, J, I sau K. • Apăsaţi pe butonul A pentru a trece în modul fotografiere.

Butonul c (redare)

Vizualizarea imaginii anterioare

Vizualizarea imaginii următoare

Ştergerea imaginilor nedorite Pentru a şterge imaginea afişată în prezent pe monitor, apăsaţi pe butonul l (ştergere). Când ecranul de ştergere a fost afişat, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta Imagine curentă şi apăsaţi pe butonul k. Când dialogul de confirmare este afişat, apăsaţi pe H sau I pentru a selecta Da şi apăsaţi pe butonul k Ştergere pentru a şterge imaginea afişată. • După ce apăsaţi pe butonul l, apăsaţi pe H sau I pentru Imagine curentă a selecta Ştergere imagini selectate şi alegeţi mai multe Ştergere imagini selectate imagini pentru a fi şterse. Selectaţi Toate imaginile pentru Toate imaginile a şterge toate imaginile. • Imaginile şterse nu pot fi restaurate. Pentru anulare, selectaţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. Pagina 24-25 din Manualul utilizatorului Pasul 5 Oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto.

12

Fotografierea şi redarea


Instalarea ViewNX 2 Instalaţi programul software inclus pentru a afişa şi edita fotografiile şi filmele copiate pe calculatorul dumneavoastră. Înainte de instalarea ViewNX 2, verificaţi dacă caracteristicile calculatorului dumneavoastră îndeplinesc cerinţele sistemului (A19).

Softul tău de editare a imaginii

Pasul 1

ViewNX 2™

Deschideţi calculatorul şi introduceţi discul CD cu programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi dublu clic pe pictograma de pe spaţiul de lucru

Faceţi dublu clic pe pictograma Welcome (Bine aţi venit!)

Instalarea ViewNX 2

13


Pasul 2

Selectaţi o limbă

1 Selectaţi limba

2 Faceţi clic pe Next (Înainte)

Pasul 3 Deschideţi programul de instalare Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată)) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Faceţi clic pe Typical Installation (Recommended) (Instalare tipică (Recomandată))

C Installation Guide (Ghid de instalare) Faceţi clic pe Installation Guide (Ghid de instalare) pentru a afişa informaţii referitoare la instalarea ViewNX 2. Pasul 4

Părăsiţi programul de instalare Windows

Mac OS

Faceţi clic pe Yes (Da).

Faceţi clic pe OK.

Următorul program va fi instalat: • ViewNX 2 • Apple QuickTime (numai pentru Windows) • Panorama Maker 5 Pasul 5

14

Scoateţi discul CD cu programul de instalare din unitatea de CD-ROM

Instalarea ViewNX 2


Utilizarea ViewNX 2 Pasul 1 Copiaţi imaginile pe calculator Utilizaţi funcţia Nikon Transfer 2 din ViewNX 2 pentru a copia imaginile pe calculator.

1.1 1.2

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto şi calculatorul folosind cablul USB inclus. Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii şi apoi introduceţi corect conectorul, asigurându-vă că nu introduceţi conectorii înclinaţi. La deconectarea cablului, asiguraţi-vă că nu scoateţi conectorul înclinat. 4 2

1

1.3

3

Porniţi aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului foto va rămâne închis. Atunci când caseta de dialog pentru selectarea acţiunii este afişată pe calculator, selectaţi Nikon Transfer 2. Dacă utilizaţi Windows 7 Dacă ecranul prezentat mai jos este afişat, utilizaţi indicaţiile de mai jos pentru a selecta Nikon Transfer 2.

1 Selectaţi Nikon Transfer 2 ca fiind programul specificat pentru Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor). • Faceţi clic pe Change program (Schimbare program) din Import pictures and videos (Importul fotografiilor şi filmelor) şi apoi selectaţi Import File using Nikon Transfer 2 (Import fişier folosind Nikon Transfer 2) din următorul ecran şi faceţi clic pe OK. 2 Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier).

Utilizarea ViewNX 2

15


B Deschiderea programului Nikon Transfer 2 Dacă pe cardul de memorie este salvat un număr mare de imagini, deschiderea programului Nikon Transfer 2 poate dura mai mult. B Alimentarea aparatului foto în timpul unui transfer de imagini La conectarea aparatului foto la calculator, utilizaţi acumulatori suficient de încărcaţi pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. C

Transferul imaginilor folosind un cititor pentru carduri, disponibil în comerţ, sau fanta pentru carduri a calculatorului Pentru a transfera imaginile salvate pe cardul de memorie pe un calculator puteţi utiliza şi metodele de mai jos. • Conectaţi un cititor de carduri, disponibil în comerţ, la calculator şi apoi introduceţi cardului de memorie. • Introduceţi cardul de memorie direct în fanta pentru carduri a calculatorului.

1.4

Verificaţi dacă este selectată sursa corectă. Verificaţi dacă aparatul foto sau discul amovibil este afişat ca un buton al dispozitivului pe panoul „Source (Sursă)” din zona Nikon Transfer 2 „Options (Opţiuni)”.

Butonul dispozitivului

1.5

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer). Dacă folosiţi setările implicite, toate imaginile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe calculator.

Faceţi clic pe Start Transfer (Start transfer)

16

Utilizarea ViewNX 2


1.6

Închideţi conexiunea. Dacă aparatul foto este conectat la calculator, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri, selectaţi opţiunea respectivă în sistemul de operare al calculatorului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului de memorie, iar apoi scoateţi cardul de memorie din cititorul de carduri sau din fanta pentru carduri.

Pasul 2 Vizualizare imagini Când transferul imaginii s-a terminat, va fi afişat ecranul ViewNX 2 şi vor fi afişate imaginile transferate.

C Deschiderea manuală a programului ViewNX 2 • Windows: faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide a programului ViewNX 2 de pe spaţiul de lucru. • Mac OS: faceţi clic pe pictograma programului ViewNX 2 de pe Dock. C Deschiderea manuală a programului Nikon Transfer 2 Porniţi ViewNX 2 şi faceţi clic pe pictograma Transfer din bara de unelte în pasul 2.

Utilizarea ViewNX 2

17


Retuşarea fotografiilor Faceţi clic pe Edit (Editare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Imaginile pot fi editate folosind compensarea nuanţelor, reglarea clarităţii, potrivirea (decuparea) imaginilor.

Editarea filmelor Faceţi clic pe Movie Editor (Editor film) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Filmele înregistrate cu acest aparat foto pot fi editate prin ştergerea secţiunilor nedorite din filmul respectiv, etc.

Tipărirea imaginilor Faceţi clic pe Print (Imprimare) din bara de instrumente a programului ViewNX 2.

Pe ecran este afişată o casetă de dialog, iar imaginile pot fi tipărite folosind o imprimantă conectată la calculator.

C Pentru detalii despre utilizarea programului ViewNX 2 Consultaţi informaţiile ajutătoare din programul ViewNX 2.

18

Utilizarea ViewNX 2


C

Cerinţele sistemului

Windows

CPU

Mac OS

• Fotografii/filme Motion-JPEG: • Fotografii/filme Motion-JPEG: Intel Celeron/Pentium 4 sau seriile PowerPC G4 (1 GHz sau mai Intel Core,1,6 GHz sau mai puternic puternic), G5, seriile Intel Core sau • Filme (format H.264/MPEG-4 AVC): seriile Xeon • Filme (format H.264/MPEG-4 AVC): - La redare: 3,0 GHz sau mai puternic, Pentium D - La redare: PowerPC G5 Dual sau Core Duo, 2 GHz sau mai puternic - La editare: 2,6 GHz sau mai - La editare: 2,6 GHz sau mai puternic, Core 2 Duo puternic, Core 2 Duo

Sistem de operare

Versiuni preinstalate ale Windows 7 Home Basic/Home Premium/ Professional/Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2), or Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) Toate programele instalate rulează ca aplicaţii pe 32 de biţi în ediţiile pe 64 de biţi ale Windows 7 şi Windows Vista.

Mac OS X versiunea 10.4.11, 10.5.8 sau 10.6.5

RAM

• Windows 7/Windows Vista: 1 GB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat) • Windows XP: 512 MB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat)

512 MB sau mai mult (2 GB sau mai mult, recomandat)

Spaţiu pe 500 MB sau mai mult disponibil pe discul de pornire (recomandat 1 GB sau mai discul fix de mult) stocare

Monitor

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau superioară (recomandat 1280 × 1024 pixeli sau superioară) Culori: culori pe 24 de biţi (True Color) sau mai multe

Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau superioară (recomandat 1280 × 1024 pixeli sau superioară) Culori: milioane sau mai multe

Utilizarea ViewNX 2

19


Alte funcţii Selectarea unui mod de fotografiere Apăsând pe butonul A în modul fotografiere se va afişa meniul de selectare a modului fotografiere. Selectaţi modul fotografiere folosind selectorul multiplu (A7) şi apăsaţi pe butonul k pentru a trece în acel mod. 1 2

Mod automat facil

3 4 5

1. G Mod automat facil 2. b Modul Scenă* 3. F Modul Portret inteligent 4. D Film 5. A Mod automat * Pictograma afişată va diferi în funcţie de modul fotografiere selectat.

Mod automat Pentru fotografiere puteţi defini opţiunile pentru balansul de alb, fotografierea continuă şi color din meniul de fotografiere (A22). De asemenea, puteţi modifica setările modului bliţ (A21). Pagina 46 din Manualul utilizatorului Mod automat

Modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul selectat doar prin selectarea modului scenă. Pagina 32 din Manualul utilizatorului Portret

20

Alte funcţii


Mod bliţ, Autodeclanşator, Mod macro şi Compensare expunere Folosiţi selectorul multiplu în modul fotografiere pentru a confirma următoarele setări. Mod bliţ Setările modului bliţ pot fi modificate. Modurile disponibile sunt A (auto), U (auto), V (automat cu reducere ochi roşii), W (dezactivat), X (bliţ de umplere) şi Y (sincronizare lentă). Pagina 26 din Manualul utilizatorului

Mod bliţ

Compensare expunere Funcţia compensare expunere este utilizată +0.3 pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, pentru ca imaginile să 0.0 fie mai luminoase sau mai întunecate. Compensare expunere Atunci când imaginea este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens „+”. Atunci când imaginea este prea luminoasă, reglaţi compensarea expunerii în sens „–”. Pagina 29 din Manualul utilizatorului

Mod macro Este utilizat pentru prim-planuri. În modul A (auto) şi în unele moduri scenă, aparatul foto va focaliza la o distanţă mai mică dacă zoomul este în poziţia în care F şi indicatorul de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde. Pagina 47 din Manualul utilizatorului

Mod macro

Autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşator cu întârziere de zece secunde pentru autoportrete. Pagina 28 din Manualul utilizatorului Autodeclanşator

Alte funcţii

21


Utilizarea meniurilor aparatului foto Din meniurile aparatului de fotografiat poate fi reglată o varietate de setări pentru fotografiere şi redare. Apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul modului curent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune (A7). Selectaţi fila z din stânga pentru a afişa meniul de setare. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Pagina 10 din Manualul utilizatorului

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Opţiuni culoare

de exemplu modul A (auto)

Trecerea de la o filă la alta Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Opţiuni culoare

Pentru a selecta fila, apăsaţi pe selectorul multiplu.

Meniu fotografiere Mod imagine Balans de alb Continuu Opţiuni culoare

Apăsaţi pe selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a selecta o altă filă şi apăsaţi pe butonul k sau spre dreapta.

Pagina 11 din Manualul utilizatorului

22

Alte funcţii

Configurare Ecran de întâmpinare Fus orar şi dată Setări monitor Imprimare dată VR electronic Detecţie mişcare Asistenţă AF

Meniul selectat va fi afişat.


Mod redare Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

15/05/2011 15:30 0004.JPG

4/ 4

Opţiune

Utilizare

Descriere

Selectare imagini pentru vizualizare

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginile următoare sau imaginile anterioare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat selectorul rotativ în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a derula rapid imaginile. Pagina 9 din Manualul utilizatorului

Vizualizare miniaturi/calendar

f (h)

Afişare 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor. În timp ce vizualizaţi ecranul cu 16 imagini în miniatură, rotiţi butonul control zoom spre f(h) pentru a trece la afişarea calendar. Paginile 57 şi 58 din Manualul utilizatorului

g (i)

Rotiţi din nou butonul control zoom spre g (j) pentru a mări imaginea afişată în prezent pe ecran de până la aproximativ 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. Pagina 59 din Manualul utilizatorului

Zoom redare

Redarea filmelor

k

Redă filmul selectat. Pagina 79 din Manualul utilizatorului

Ştergeţi imaginile

l

Selectaţi o metodă de ştergere şi ştergeţi imaginile. Pagina 25 din Manualul utilizatorului

Afişarea meniului de redare

d

Trecerea în modul fotografiere

A

Afişaţi meniul de redare. Pagina 60 din Manualul utilizatorului Apăsaţi pe butonul A.

Alte funcţii

23


Alte funcţii ale aparatului foto COOLPIX L23 C Modul Scenă, F Modul Portret inteligent În modul scenă, puteţi selecta o scenă pentru a face fotografii. În modul portret inteligent, aparatul foto va utiliza funcţia de detectare a feţei pentru a detecta feţele subiecţilor umani şi apoi va elibera automat declanşatorul dacă va detecta un zâmbet. Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a atenua tonurile feţelor subiecţilor umani. Paginile 32, 43 din Manualul utilizatorului

A Mod automat În modul A (auto), puteţi selecta modul bliţ, modul macro (prim-plan), etc. pentru a face fotografii. De asemenea, puteţi selecta fotografierea continuă. Pagina 46 din Manualul utilizatorului

D Film Puteţi înregistra filme. Pagina 75 din Manualul utilizatorului

c D-Lighting Evidenţiază detaliile obiectelor de interes din umbră sau cu fundal luminos. Pagina 70 din Manualul utilizatorului

PictBridge Tipăreşte imaginile direct de pe aparatul foto printr-o conexiune la o imprimantă compatibilă PictBridge. Pagina 85 din Manualul utilizatorului

CT0L01(Y5)

6MM044Y5-01

Ghid+de+instalare+rapida+Nikon+L23+-+romana  

Fotografierea şi redarea Primii paşi Alte funcţii 20 13 15 3 4 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you