SKEF News 4-2022 Amatörradio och JAS - Mobiltäckning i fjällen - Inomhusnätens värde - IoT

Page 8

Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening WWW.CRITICALCOMMUNICATION.SE Täckning där ingen mobiltäckning finns Så raderas de ”vita fläckarna” i Jämtland s.12 Gotland rustas för akuta strömavbrott s.6 Ready www.micnordic.se 08-23 97 00 Vi levererar robusta lösningar för säker mobiltäckning inomhus Film om MIC med referensprojekt SKEF NEWS CCS NEWS Professionell trådlös kommunikation vinter 2022 Amatörradio i direktkontakt med JAS-pilot s.8 Byter snart namn till:

SKEF blir CCS

Dled i att möta framtiden har vi beslutat att byta nam på föreningen SKEF till Critical Communication Sweden, CCS. Detta för att det bättre motsvarar vilka vi är, vad vi gör och vad våra medlemsföretag kommer att vara imorgon. Det nya namnet kommunicerar och speglar verkligheten mer som den ser ut.

Våra olika medlemsföretag arbetar dagligen med att säkerställa att kundernas kommunikation - oavsett hur den ser ut - är säker, robust och framtidssäkrad.

Oavsett om det handlar om blåljus, täckning, privata 5G-nät, fordonsmontage eller smarta byggnader.

Det formella namnbytet kommer att stadfästas i april, men vi vill redan nu flagga för förändringen.

Men fram till dess har du lite läsning i händerna. I detta nummer kan du till exempel läsa om totalförsvarsdagen som hölls på Öland på senhösten där radioamatörer kunde länka ned den konstflygande JAS-pilotens komradio till tusentals åhörares förtjusning.

Vidare finns en artikel om hur man löser samband i total RAKEL- och mobilradioskugga i Jämtlandsfjällen. Och varför värdet på inomhusnät spås öka dramatiskt efter ett nyligen fattat beslut i EU.

Trevlig läsning!

Dan

SKEF News

Utges av: SKEF, Sveriges Kommunikations Elektronik Företagareförening

Ansvarig utgivare: Dan Segerbjörk, 0761-007362

Redaktion: Redaktör: Anders Edström Frejman, skefnews@skef.se

Övrig redaktion: Fredrik Stark, Ulf Seijmer Mats Larsson, Håkan Söderholm,Alexander Paulsson

Produktion: Kuggit AB www.kuggit.se Redigerare/original: Anders Edström Frejman Upplaga: 3 300

Tryck: Ljungbergs, Klippan Omslagsbild: Johan Lundahl/ Försvarsmakten Utgivningsplan: SKEF News utkommer mars, juni, september och december.

Annonsbokning & tips: skefnews@skef.se

Enskilda artikelförfattares åsikter och påståenden reflekterar inte nödvändigtvis redaktionens eller organisationens ståndpunkt i olika frågor. Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. SKEF förbehåller sig rätten att publicera levererat material elektroniskt.

Utg./identifikation: Utg. Nr. 28 827 ISSN 2002-1526

Styrelsen SKEF

Ordförande: Dan Segerbjörk, Aviseq, 0761-007362

Vice ordförande: Mats Larsson Mic Nordic AB, 08-239700

Kansli / sekreterare: Thomas Källman TeleCom System AB 0705-232700 Kansli@skef.se Kassör: Håkan Söderholm Copab AB, 0707-522600 Kassor@skef.se

Ledamöter: Henrik Roos Dialect Kalmar 0480-444267

Karin Lundgren Niracom Electronic Design, 0709-941601

Lars Melin Melins Radio AB 0708-155110

Joakim Guttman Frivilliga Radioorganisationen,0762-900002

Alexander Paulsson Signalstyrkan AB, 073-3802000

Håkan Åberg Northcom, 076-8063600

Suppleant: Sven-Erik Wahl TC Connect, 070-8932212

Robert Hamberg Malux AB, 0660-292944

Mikael Anderssson Audire AB, 070-8977460

Revisor: Åke Holmberg RFSYS Communications AB, 0705-125760

Revisorssuppleant Vakant

Kontaktpersoner Företagarna: Dan Segerbjörk, 0761-007362

Utbildning: Mats Larsson, 08-239700

Branschförb. repr: Dan Segerbjörk 0761-007362

Webmaster: Alexander Paulsson, 073-3802000

SKEF News: Anders Edström Frejman 0705-898380

Valberedning: Roland Ehne LS Elektronik AB, 070-666 80 80

Sören Ejby Ejby Teleteknik AB, 0705-787870

Medlem i: Företagarna Postadress: SKEF Kansli Box 2026 128 21 SKARPNÄCK

Hemsida: www.skef.se

Vem mer än du ska läsa vår tidning? Tipsa dem idag!

Vi uppskattar att du läser vår tidning och vi hoppas att du vill fortsätta göra det. Digitalt eller i pappersform.

Om du vet att kontaktpersonen slutat eller adressen är felaktig är vi tacksamma om ni meddelar det till skefnews@skef.se. Meddela oss

gärna också om du som prenumerant av papperstidningen vill byta till digitalt.

Vill någon affärsbekant, kollega eller vän ha tidningen, meddela oss i så fall uppgifterna så uppdaterar vi vårt register.

Vi vill med detta rikta ett stort

TACK till er som hjälper oss att kunna fortsätta ha denna tidning igång för alla intressenter i denna bransch: medlemmar, kunder, användare och de som har ett brinnande intresse av att följa den spännande utvecklingen inom trådlöst. TACK!

2 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Fel adress? Eller känner du någon som vill ha en prenumeration på SKEF News? Maila till skefnews@skef.se
ordforande@skef.se
Segerbjörk Vi byter namn för att bättre spegla vilka vi är och vad vi gör.

Vi levererar säkra robusta lösningar för Rakel G2 och Mobiltelefoni

Vad gör MIC Nordic?

Vi tillhandahåller möjligheten för kommunikation ”MIC360° As A Service”

Det betyder att vi är en systemintegratör med fullt ansvar för projekten från FoU, projektering, design och installation av kvalitetsprodukter till service, drift och övervakning med NOC.

Infrastrukturprojekt

MIC Nordic erbjuder säkerhetstekniska system som byggradio, positionering, inpassering och larm med service och support. Omfattar alla typer av radiosystem från FM, Rakel, Rakel G2 och mobiltelefoni till WiFi6 och 5G. RakelG2byggerpåsammateknologisom4Goch5G,dvsLTEochNyRadio(NR)

City-DAS®

City-DAS är MIC Nordics koncept för täckning där mobiloperatörernas basstationer samt Rakel G2 centraliseras för att kunna nyttjas av flera byggnader i samma område. MIC Nordic levererar även system baserat på O-RAN. Systemen kan utföras som Neutral-Host eller byggas som Privata nät

Framtidssäkra antennsystem

Våra egenutvecklade MIC360° komponenter klarar allt från Rakel till 5G. De svensktillverkade antennerna är diskreta och av högsta kvalitet och bestyckade med den nya kontakstandarden 4.3-10 för bästa PIM prestanda.

3 Skef News nummer 4 2022 ” www.micnordic.se 08-23 97 00 2G 3G 4G 5G IOT WIFI6 RAKEL RAKEL G2
Film om MIC med referensprojekt
THE
WORLD OF MIC NORDIC © Tomas Öhrling 2016

8 12

Innehåll vinter 2022

Gotland får mer reservkraft

PTS kommer under 2023 finansiera reservkraft till mobilnäten på Gotland. Anledningen är ”öns strategiska läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.”

Amatörradion lever på Öland

Totalförsvarsdagen samlade över 10 000 åskådare vid Stora Rör på Öland. Den livaktiga amatörradioklubben på ön visade hur användbar amatörradion kan vara för civilförsvaret.

Livsfarligt utan täckning i kyla

De vita fläckarna på mobiltelefonins täckningskartor kan vara farliga. Inte minst vintertid i sträng kyla. Den svenska fjällvärlden är ett exempel. Men det finns alternativa lösningar utanför RAKEL och mobiloperatörerna.

19

6 20 26

EU ritade om kartan för

ansvar

Det nya NIS 2-direktivet som blir svensk lag senast 2024 ställer helt nya krav på fastighetsägarnas nät. Det nya är att fastighetsägare bla kommer avkrävas ansvar till exempel för cybersäkerhet.

IoT underlättar energisparande

Man måste mäta för att veta. Och lösning arna finns. Billiga uppkopplade sensorer och smidiga portaler för presenation och analys. Det har aldrig varit enklare och billigare att börja mäta än nu.

Frekvensplanering tar tid

Bahnhofs VD har gått ut och beskyllt PTS för att bromsa WiFi6. Men frekvensplane ring är ett internationellt pussel och tar tid, menar Ulf Seijmer.

4 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Nästa nummer av SKEF News kommer i mars 2023
BatteriGrossistenBG AB Ekholmsnäsvägen 46, 181 41 Lidingö Telefon 08-766 75 50 www.batterigrossisten.com / info@batterigrossisten.com Cadex C7400ER-C Battery Analyzers God Jul & Gott Nytt År * * * * * * * * * * * * * * * * PTS: ”Gotland har ett strategiskt läge”

IC-M510E

NY MARINRADIO MED INBYGGD WLAN, GPS OCH AIS-MOTTAGARE

RADIOSTYRNING OCH INTERCOM VIA DIN SMARTPHONE

IC-M510E är den första av Icoms VHF-modeller som har inbyggd WLAN vilket gör det möjligt att ansluta upp till 3 smartphones för att hantera VHF-trafiken i din radio.

Använd RS-M500-appen (för iOS ™ /Android ™ ) för att fjärrstyra IC-M510E via WLAN. Upp till tre smartphones kan användas som en virtuell radioenhet. Man kan också använda smartphones som intercomfunktion mellan smartphones och radion.

Läs mer om IC-M510E och övriga produkter i Icoms marinsortiment på northcom.se

Totalleverantör av lösningar för kritisk kommunikation. Läs mer på northcom.se Följ oss på sociala medier

AKTERN SOVRUM FÖREN FLYBRIDGE COCKPIT

2023

3-4 mars

Stockholm Tech Show Kistamässan

7-8 mars

På Väg Elmia, Jönköping 9-19 mars

Allt för Sjön Stockholmsmässan

15-16 mars

FastighetsMässan Kistamässan 21-22 mars

Samhällssäkerhet Kistamässan

13-14 april SKEF årsmöte 25 april Fastighetsenergi Stockholmsmässan

25-27 april Train & Rail Stockholmsmässan 23-25 maj

CCW 2023

Helsingfors

10-12 oktober Elmia Nordic Rail Elmia, Jönköping 24-25 oktober Sectech Stockholmsmässan

PTS: ”Strategiskt läge ur ett säke

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att under 2023 finasiera utbyggnad av reservkraft till mobilnäten på Gotland under 2023. Mobilnäten ska kunna upprätthålla grundläggande utomhustäckning även vid långvariga elavbrott.

PTS har drivit ett pilotprojekt i två steg på Gotland för att identifiera på vilket sätt behovet av förstärkt reservkraft kan tillgodoses. Detta bland annat med anledning av tidigare strömavbrott som Gotland drabbats av, men främst öns strategiska läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv Myndigheten har nu beslutat att gå

vidare med det andra steget i projektet och tillsammans med mobiloperatörerna bygga ut reservkraften så att mobilnäten över hela Gotland ska kunna hantera långvariga elavbrott.

”Viktigt bygga motståndskraft”

Reservkraften byggs ut successivt och beräknas vara klar under slutet av 2023. – Projektet på Gotland är ett viktigt projekt som gett, och fortsatt kommer ge viktiga lärdomar inför ytterligare åtgärder i andra delar av landet. Det här är ett led i PTS arbete med att öka motståndskraft och uthållighet i elektroniska kommunikations-

GroupTalk erbjuder effektiv gruppkommunikation i realtid

Push-to-talk, personlarm, positionering, kö status, messaging, recording och dispatch fr din smartphone, PC eller LTE radio. Integration med befintligt komradiosystem.

Vi hjälper dig inom säkerhet, flyg, service, transport, bygg, offshore, taxi, handel och myndigheter.

www.grouptalk.se 077-082 00 55

Kalendarium
Post- och telestyrelsen är med och finansierar utbyggnad av reservkraft till fyra operatörers mobilnät på Gotland.

rhetspolitiskt perspektiv”

nät och tjänster, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet.

De fyra mobiloperatörerna Telia, Tele2, Tre (Hi3G) och Telenor omfattas av förstärkningsåtgärden.

Skattemiljoner till robusthet PTS finansierar robusthetsåtgärder för cirka 240 miljoner kronor årligen. De åtgärder som myndigheten finansierar ska vara till nytta för samhället, oavsett situation.

Exempel på åtgärder är satsningar på reservkraft, anskaffning av reservnoder för såväl fasta som mobila nät, analyser

och åtgärder kopplat till kommunikationsnät och tjänsters motståndskraft och uthållighet.

Med grundläggande utomhustäckning menas att mobilanvändare ska kunna ringa och surfa när man befinner sig utomhus. Det handlar inte om att mobilnäten ska ha full kapacitet och att man får den inomhustäckning som man kanske är van vid normalt. Som användare kan man behöva gå utomhus för att få täckning under ett långvarigt elavbrott och det kan gå långsammare att surfa än normalt.

Källa: PTS

SVB Försäljning AB har i takt med ökad orderingång och efterfrågan förstärkt organisationen med en ny ekonomi- och administrationsansvarig, Åsa Lindskog. Åsa kommer närmast ifrån ett större ekonomi- och redovisningsföretag och började den första december.

Affärsnytt

GroupTalk har inlett samarbete med det svenska företaget Radtronics för att kunna erbjuda Push to talk på privata 5G-nät. Tanken med samarbetet som inleddes tidigare i år är att inrikta sig på branscher som bygg, hamnar och logistik. Radtronics är positionerad på att erbjuda robusta privata trådlösa nät för 5G och Edge computing.

Lappland Network Services ägare Torbjörn Tegnander har förvärvat StjärnaFyrkant Sundsvall, Norra vägen. Lappland Network Services är en etablerad aktör inom radiokommunikation. År 2015 inlemmades radionätverket Westel - som täcker en tredjedel av Norrland - i detta företag. Torbjörn Tegnander menar att hans förvärv av StjärnaFyrkant Sundsvall möjliggör tydliga synergieffekter mellan de två företagen.

Myndighetsnytt

PTS meddelade den 13 decemer att man släpper 80 MHz i 3720–3800 MHz. Från och med den 1 januari 2023 finns möjlighet att söka tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet. Befintliga tillståndshavare kan ansöka om att utöka sina tillstånd till hela bandbredden i den mån frekvensutrymme finns ledigt.

Tillstånden är avsedda att adressera bland annat industrins och övriga företags behov av lokala 5G-nät inomhus och utomhus i stora delar av Sverige för att på så sätt stödja en digitalisering av verksamheten.

Westél 2.0: Telefon som fungerar utan mobilnät eller bredband

Westél driver sedan länge ett eget radiotelefonnät som täcker en tredjedel av Norrland och som har täckning där ingen annan har. Bland annat i fjällvärlden och i glesbygd.

Med Westél kan användaren ringa inom det egna nätet och ut till publika telefonnät.

Det går även att ringa till en Westél-telefon från vilken telefon som helst.

Med Westél 2.0 erbjuds möjligheten att bygga upp ett privat lokalt radiotelefonnät på just denna beprövade teknik. Var som helst i Sverige där Westél inte har täckning idag.

Till exempel lämpligt vid vindkraftsparker eller industrier där täckning kan saknas. Ring eller maila för mer information.

www.westel.se, info@westel.se, 010-4103300

7 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
Personnytt
FOTO Pixabay

Amatörradio ett viktigt inslag på

Runt 10 000 kom till totalförsvarsdagen på Öland under skördefesten. Utöver att klämma och känna på arméns senaste stridsvagn kunde publiken se ytbärgning från helikopter och lyssna till JAS-piloten direkt från planet i luften.

Efter ett par års pandemiuppehåll blev det äntligen dags igen för Sveriges sannolikt största försvarsuppvisning, vilken liksom tidigare ägde rum i den gamla hamnen i Stora Rör på Öland. Mitt under skördefesten den 1 oktober.

Och den här gången blev det verkligen en uppvisning som hette duga.

Höstvädret visade sig från sin bästa sida och åskådarna strömmade till. En preliminär uppskattning ger vid handen att besöksantalet var rekordstort och över tiotusen.

Stor forsvarsuppvisning

Under det intensiva dagsprogrammet blev det uppvisning av flera försvarsgre-

nar och frivilligorganisationer. Bland annat flyguppvisning med JAS Gripen, ytbärgning med helikopter, fallskärmshoppning och mycket mer. Tyngre försvarsmateriel än tidigare transporterades över Ölandsbron, som för övrigt firade 50 år dagen innan.

När försvarets 60 ton tunga stridsvagn 122 - en utveckling av tyska Leopard 2

8 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Pilot med publikmedhörning. Under Ölands totalförsvarsdag ordnade Ölands radioamatörer så att publiken kunde höra JAS-piloten förklara vilka manövrer denne skullle utföra på sin väg över Kalmarsund och Ölandsbron mot Stora Rör. Runt 10 000 personer besökte evenemanget som visade alla försvarsgrenar. FOTO Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

I KORTHET Nödradio på Öland

På Öland finns fyra så kallade repeatrar (relästationer). Tre av dessa — i Böda, Borgholm och Mörbylånga — ägs av föreningen Ölands Radioamatörer. Repeatrarna gör att man kan nå alla platser på hela den avlånga ön och en bra bit in på fastlandet med enkla handapparater.

För nödradiotrafiken finns 15 radiolådor utplacerade på strategiska ställen på ön.

I KORTHET Vikten av amatörradio

Radioamatörer fyller internationellt sett en viktig funktion för civilförsvaret. Långvariga strömavbrott, skador i infrastruktur kan till exempel snabbt leda till att fast telefoni, mobiltelefoni och internet drabbas av stora störningar. Därför behövs alternativa lösningar för extrema situationer, I fallet med radoiamatörerna på Öland så är detta regionala nät till exempel oberoende av tillgång till Internet för att fungera.

Radioamatörerna på Öland har dessutom ett samarbete om kommunikation vid krissituationer med de två ölandskommunerna Mörbylånga och Borgholm. Det handlar bland annat om mobila nödradioenheter.

Ölands totalförsvarsdag

och av Discovery Channel utnämnd till den bästa tunga stridsvagnen genom tiderna - skulle över bron, var det bara att stänga av för annan trafik.

SK7RN:s nodradiosystem i centrum Men ölänningarna själva visade också upp egen utrustning och kompetens att sätta in i läge av kris. Ett exempel är

Ölands Radioamatörer, SK7RN, som berättade om hur man medverkar till att göra Öland tryggare genom det nödradiosystem, som man med stora frivilliga insatser och stöd från lokala företag och organisationer, utvecklat och driver i samarbete med de båda kommunerna.

– Jag tycker det var mycket bra att Radioamatörerna var med i år och pre-

senterade sin verksamhet och framför allt det radiosystem som är tryggt att veta att det finns, men förhoppningsvis aldrig behöver komma till användning, säger projektledaren för Totalförsvar Öland, överste Berne Gustavsson.

– I den tid vi lever nu är det en trygghet att det finns

9 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
<<

backup till de kommunikationer vi länge tagit för givet.

Gör Öland tryggare

– Vi har gjort vårt nödradiosystem oberoende av internet. Vi har därför byggt upp tre relästationer, en i Böda i norr, en i mitten av ön i närheten av Borgholm och en i närheten av Mörbylånga i söder, berättade Erik Nyberg, ordförande för Ölands Radioamatörer SK7RN, för publiken när han tog plats på scen. – Mellan relästationerna sänder vi på radiolänk. Från dessa täcker vi områden så stora att vi kan upprätthålla förbindelse över hela Öland och en bit

in på fastlandet. Alltså mer än ett helt landskap. Tekniken som Ölands Radioamatörer använder bygger på beprövad FM-teknik och man har varit noga med att inte försöka uppfinna hjulet en gång till.

Till kommunernas tjanst – Avsikten är att SK7RN ska hjälpa kommunerna med deras mest grundläggande kommunikationsbehov. Från kommunernas krisledningsgrupper, till viktiga kommunala funktioner och aktörer samt till de människor som bor i de två ölandskommunerna, berättade Erik vidare. SK7RN har ett 15-tal

nödradiolådor bestående av Ericsson transceivrar i 700-serien lokaliserade till kommunala enheter där det finns reservkraft, bland annat äldreboenden på olika platser i kommunerna.

Mobila enheter kommer att strömförsörjas från batterier och fordon.

Exponering av amatörradio

Givetvis var det inte bara nödradio som förevisades när vi nu fick chansen att presentera amatörradio i allmänhet och Ölands dito i synnerhet.

Flera av våra medlemmar hade anmält sig som operatörer och kom resande från långt in på fastlandet.

10 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Göran Uvner (SM7DMY) visar Berne Gustavsson och Camilla Thure, krisberedskapssamordnare i Mörbylånga kommun, hur en enkel handapparat kan användas för kommunikation över hela Öland och långt in på fastlandet. Ordföranden för radioamatörerna på Öland, Erik Nyberg (SM7DZV), förevisade telegrafi under totalförsvarsdagen. Den lokala klubben har ett hundratal aktiva medlemmar.

Besökarna fick kläma och känna på arméns stridsvagn 122. Den svenska versionen av tyska Leopard 2 som anses vara en av världens bästa tunga stridsvagnar.

Radioamatörernas tält tilldrog sig stort intresse där det stod placerat mitt bland övriga viktiga samhällsfunktioner.

I KORTHET

Ett nät av

radionät

SvxLink (uttalas Svix-link) är en mjukvara som körs under Linux, lämpligen i en Raspberry Pi enkortsdator.

Den ersätter repeaterns nuvarande styrenhet (repeaterlogik). SvxLink har utvecklats av Tobias Blomberg (SM0SVX).

Peter Lindquist (SM7GXQ) är en av de drivande krafterna bakom svxlink och har ansvarat för att radioamatörernas repeatrar på Öland är uppkopplade över större delen av Sverige. Se information om svxlink till höger.

Konditionerna var kanske inte de bästa på HF men några QSO blev det.Peter Lindquist (SM7GXQ) tog tillfället i akt att demonstrera sin specialitet, svxlink, vilket han gjorde med bravur med hjälp av en storbildskärm framför SK7RN:s tält.

Hög WOW-faktor

Men nödradiolådor och svxlink i all ära. Den för många besökare säkert häftigaste insatsen av oss radioamatörer stod säkert Enar Nilsson (SM7MQE) för, när han kopplade upp de kraftfulla scenhögtalarna mot JAS-piloten Martin Lindström (med rätt att utföra luftakrobatik).

Via Enars flygradio presenterade pilo-

ten sig för publiken medan han dundrade fram över Ölandsbron i riktning mot Stora Rör.

Wow-faktorn var hög och förhoppningsvis var det åtskilliga besökare som lämnade totalförsvarsdagen med en något reviderad uppfattning om vad de där radioamatörerna egentligen sysslar med.

Text och foto: Göran Uvner

Fotnot: Denna text har tidigare varit publicerad i QTC - Amatörradio #11 2022.

Allting startade 2003 – då som en Linux-applikation för EchoLink. Sedan 2019 finns möjligheten att använda talgrupper, ungefär som på DMR och TETRA – dock med bibehållen analog ljudkvalitet.

SvxLink används bland annat för att koppla samman de fyra repetrarna som finns på Öland.

I Sverige finns ett nationellt nät av drygt 60 noder, bestående av nästan 70 analoga repeatrar – från Kiruna till Helsingborg.

Alla distrikt utom Gotland är förnärvarande representerade. Nätet drivs av Tobias Blomberg (SM0SVX) och Gunnar Widell (SM3SGP.) För övervakning finns en Portal, som utvecklas och drivs av Peter Lundberg (SA2BLV).

Källa: hamnews.se

11 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
Enar Nilsson (SM7MQE) satt vid kontrollbordet framme vid scenen och kopplade upp JAS-piloten Martin så att han kunde tala till publiken medan han dundrade in över Ölandsbron i nära ljudhastigheten.

Om konsten att bli nådd och nå ut varifrån mobilnäten och Rakel inte fungerar,

Täckning där mobiloperatörer går bet

Snabb utbyggnad av 4G har på senare år gett oss bättre täckning långt utanför tätorter. Det finns fortfarande områden där mobilnäten ändå inte kommer att ha täckning, vilket är ett säkerhetsproblem för de som vistas i dessa områden. Men det finns sätt att komma runt detta.

Det går undan när det kommer till utbyggnaden av mobilnäten i Sverige. Nedsläckningen av analog marksänd TV till förmån för motsvarande digitala utsändningar effektiviserade till exempel frekvensutnyttjandet. Det gav två stora fördelar.

Dels kunde man få plats med många fler TV-kanaler inom ett givet frekvensspektrum. Detta tack vare att digitala

TV-kanaler är mer ”frekvenseffektiva”. De tar helt enkelt mindre plats.

Dels att värdefullt spektrum i 700 MHz-bandet samtidigt kunde göras ”ledigt”. Denna transformation från analoga TV-sändningar till digitala dito var fullt genomförd i slutet av 2007.

De ”frigjorda frekvenserna” auktionerades sedan ut till mobiloperatörer. De ansågs vara mycket attraktiva, eftersom

yttäckning kan åstakommas enklare och med färre antal basstationer tack vare dessa relativt låga frekvenser.

Bättre täckning i glesbygd

Och under åren efter mobiloperatörerna fick tillgång till sina spektrumband har man de facto också gjort stora investeringar i master och basstationer. Det har bland annat resulterat i förbättrad 4G-

12 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se

täckning även utanför större tätorter.

Men det finns vita fläckar på kartan över mobiltäckning och för den delen även täckning för RAKEL, vilket vi kommer till lite längre fram.

Dessa platser utan radiotäckning kan därför innebära problem när man vistas på dessa platser. Frågan är

vilka som i praktiken påverkas av detta i vardagen?

- Skogsmaskiner är sedan länge ganska tungt datoriserade och i behov av internetuppkoppling för att kunna ta emot till exempel avverkningsordrar och återkoppla data om genomförda arbeten,

säger Mats Danielsson, regionchef och säljare Jämtland och Härjedalen för John Deere Forestry AB.

Och han fortsätter

- Det ligger i sakens natur att de ofta inte befinner sig i närheten av samhällen eller större vägar där operatörer byggt basstationer. Av den anledningen monterar vi alltid externa antenner samt

13 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
<<
Skogsmaskiner är tungt datoriserade och behöver internetuppkoppling för till exempel avverkningsordrar. Foto: Julnes Skogstjänst AB
Foto: Pixabay
Mats Danielsson, John Deere

Bilen hade stannat i ett stråk utan mobiltäckning. Det var 26 minusgrader och sent på kvällen.

antennförstärkare på skogsmaskiner för våra kunders räkning. Detta för att förse fordonsdatorns modem med så bra och stabil signal som möjligt. Men också för att personalens privata mobiler ska kunna dra nytta av externa antennen och ha tillgång till nät.

Han menar att externa antenner och förstärkare monteras i stort sett i alla skogsmaskiner i Sverige oavsett var de kommer att vara verksamma. Datatrafiken fungerar bättre med en sådan lösning, Och i Jämtland är behovet väldigt uppenbart. Under den senaste tiden har fler entreprenörer visat intresse för att skaffa en telefon och abonnemang hos Westél, menar Mats Danielsson.

Trasig bil i ingenstans och -26

Han menar att många som dagligen rör sig i dessa områden, bland annat maskinförare, har privata abonnemang och radiotelefoner från Westel, eftersom dessa använder ett privat nät som även har täckning där vanliga mobilabonnemang är i radioskugga.

Och han ger ett personligt konkret exempel på nyttan av just ett sådant abonnemang.

- En sen kväll i vintras kom jag

körande längs E45 från Östersund mot Strömsund. Det var 26 minusgrader. I en svacka i höjd med Åskälens vindkraftspark fick jag syn på en stillastående bil. Jag stannade och pratade med föraren. Det var en kvinna vars bil plötsligt stannat av. Kanske på grund av is i bränslesystemet.

Ingen mobiltäckning

Hon var av naturliga skäl rätt skärrad för det fanns ingen mobiltäckning på platsen och ingen trafik så här runt midnatt.

- Jag kunde ringa en lokal bärgare, vi fick vänta i min bil under tiden och 45-50 minuter senare var hennes bil på bärgarens flak, berättar Mats Danielsson. Tack vare att jag hade min Westel i bilen kunde jag komma i kontakt med Bärgaren och hon kunde få snabb hjälp.

Johnny Julnes är ett annan Westelanvändare. Han arbetar för Julnes Skogstjänst AB. För honom är denna telefon inte bara en nödtelefon.

Komradio och nödtelefon i ett

Den kan nämligen även användas som en konventionell komradio mellan skogsmaskinerna, eftersom den har stöd för denna dubbla funktionalitet.

Dessutom kan Westel-terminalerna kopplas upp via Blåtand till hörselkåpor.

- Att kunna ringa ett samtal där vanliga mobilnät inte har täckning är helt ovärderligt menar han. Vi har därför en hållare med laddare i varje skogsmaskin för i skogen är det ofta bara Westel som har täckning, berättar han.

Portabel - inte fast monterad Anledningen till att man valt att inte ha fordonsmonterade Westel-telefoner är just att de SKA följa med användaren där denne lämnar skogsmaskinen.

- De kan ju lika gärna inträffa en olycka precis utanför skogsmaskinen, menar han.

Han berättar att han även har en privat Westel-telefon i bilen. Detta eftersom familjen vistas en del i fjällstugan där inget konventionellt mobilnät erbjuder täckning.

- Det ger en stor trygghet att kunna ringa ett kort samtal till familjen och meddela att man åker från hygget eller att man kommit fram. Jag är även fjällräddare och det känns bra att ha täckning även där Polisens Rakel-terminaler är utan, avslutar Johnny Julnes.

Text: Anders Edström Frejman

14 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Topografin utgör i sig en utmaning när det kommer till att bygga radiotäckning. Ett exempel är E45 mellan Östersund och Strömsund där det finns större stråk där mobiloperatörer inte byggt ut täckning. Foto: Pixabay

Skogsmaskinförare är exempel på ensamarbetare på platser som till sin natur kan vara tämligen otillgängliga. Om dessutom kommunikation saknas kan det bli farligt. Foto: John Deere Forestry Det blå-markerade området nordväst om Storsjön i Jämtland är glest befolkat och ett exempel på en topografi där det finns stora utmaningar med att bygga radiotäckning. Varken RAKEL eller 3G/4G fungerar tillfredställande. Men som nämns i artikeln finns det även utmaningar längs E45 mellan Östersund och Strömsund (nordöst i bild). Foto: ENIRO.

15 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
Julnes Skogsmaskiner AB har valt att använda portabla terminaler som ska tas med av föraren när denne lämnar maskinen. Foto: Julnes Skogstjänst AB
Det ligger i sakens natur att hyggen INTE alltid är i områden där operatörer prioriterar täckning...

Inomhusnät snart mer värdefullt

Elektroniska inomhusnät bedöms få större affärsmässig betydelse än vattenledningarna i en byggnad. Inte minst mot bakgrund av kommande lagstiftning i form av NIS 2-direktivet. Senast 2024 ska det vara en del av svensk lag.

Frågan om vilken rådighet som fastighetsbolag behöver anta kring sina framtida inomhusnät har blivit högaktuell under hösten 2022. Vilken flexibilitet som behövs gentemot framtida hyresgäster med olika krav och behov.

Hur elektroniska nät kommer att värderas i fastighetsinnehavet. Hur NIS

2-direktivet legalt påverkar affären om två år.

Den 10 november 2022 beslutade EU-kommissionen om NIS 2-direktivet. Senast hösten 2024 ska direktivet bli svensk lag.

Nu vet vi mer om hur cybersäkerheten kommer att regleras i lagtexten. En faktor som blir avgörande för framtida

affärsmodellers utformning. Dessutom får högsta ledningen ett personligt ansvar.

Nät för VVS och el

Det är därför hög tid för ledningen att sätta sig bakom ratten – även när det gäller inomhusnätens cybersäkerhet.

Elektroniska inomhusnät bedöms

16 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se

I KORTHET

NIS-direktivet

NIS*-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor.

I Sverige har direktivet genomförts 2018 genom införandet av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster finns bestämmelser om informationssäkerhet för sådana tjänster NIS 2 - som formellt röstades igenom i EU-parlamentet den 10 november 2022 - syftar till att införa åtgärder för att ytterligare stärka och framtidssäkra cybersäkerheten inom EU, samt att harmonisera medlemsländernas krav och tillämplig av direktivet.

I fallet för fastigehetsägare så påverkas direkt bolag med en omsättning om minst 100 miljoner kronor.

Då tillgång till inomhusät blir allt viktigare för potentiella hyresgäster i kommersiella fastigheter ligger ansvaret för detta ytterst hos styrelsen för fastighetsbolaget.

*The Directive on security of Network and Information Systems

än vatten, el och ventilation

få större affärsmässig betydelse än vattenledningarna i en byggnad, inte minst mot bakgrund av kommande lagstiftning.

Affärspåverkan genom cybersäkerhet och datasäkerhet kommer att bli avsevärt mer omfattande än den lagstiftning som reglerar andra befintliga teknikområden i en byggnad.

Fastighetsvärdet i en byggnad som inte har ett eget framtidssäkrat inomhusnät, kan redan om ett par år likställas värderingsmässigt med en byggnad utan egna vattenledningar.

Viktigt äga fastighetsnätet Rådighet blir en hygienfaktor – precis som rinnande vatten i en vattenkran.

5G SA Core, MORAN, MOCN, active DAS, passive DAS, DRS, small cells och andra vägval blir alltmer en fråga för högsta ledningen. Givetvis också med tanke på ansvarsfrågan i kommande lagstiftning.

En mer betydande bevekelsegrund är också ledningens affärsmässiga ställnings-

17 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
<<

taganden. Hur kostnadseffektivitet och intjäningsförmåga påverkas av de vägval som görs. Hur fastighetsbolagets framtida kontroll över digitaliseringsaffären kan säkras och bibehållas.

Just den framtida kontrollen över elektroniska nät i byggnaden blir sammantaget en avgörande ledningsfråga.

Skärpta regler

Frågan om cybersäkerhet handlar om en uppgraderad version av NIS-direktivet från 2016 som även introducerar viten och personligt ansvar för högsta ledningen. Fastighetsbolag som omsätter mer än 100 miljoner kronor omfattas av den nya skärpningen från EU-kommissionen.

Snart svensk lag

Det finns fastighetsbolag som bedömer att frågan om inomhusnät kan skjutas på framtiden. I sådana fall är det lämpligare att redan nu informera högsta ledningen om det som blir ny lagstiftning redan hösten 2024.

Att informera om att det blir ledningen som blir personligt ansvarig för bristande cybersäkerhet.

Att informera om att det krävs både juridiska och tekniska ställningstaganden för att säkra en framtida rådighet när det gäller digitaliseringens möjligheter för de egna hyresgästerna.

Möjligheter som kommer att påverka kundnöjdhet, intjäningsförmåga och lönsamhet.

För ledningens del blir det avgörande att påbörja arbetet redan nu. Dels blir frågan om inomhusnät ytterst en fråga för styrelsen – eftersom styrelsen bär det yttersta legala ansvaret – inte IT-avdelningen. Dels är det dessutom juridiska och tekniska frågeställningar som ska redas ut – där IT-avdelningen har ett delansvar.

Seminarium

Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari be-

handlar detta. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom offentlig förvaltning och fastighetsbolag.

Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Det är hög tid för ledningen att sätta sig bakom ratten – även när det gäller inomhusnätens cybersäkerhet.

Text: Bengt Simonsson, projektledare 5G i byggnad Foto: Pixabay

Fotnot: Kontakta Teknikmarknad genom att maila till bengt.simonsson@teknikmarknad.se, för (1) mer information om projektet 5G i byggnad, eller (2) om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller (3) Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

18 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Frågan om inomhusnät ligger juridisk sett ytterst på styrelse. Inte på IT-avdelningen.
NIS-direktivet och - det i november 2022 antagna NIS 2 - reglerar bland annat säkerhet i nätverk. Att som fastighetsägare kunna erbjuda säkra datanätverk är både en affärsfråga och säkerhetsfråga. Det nya är att kontrollen över elektroniska nät i byggnader kommer att ligga på fastighetsägaren.

Så kan IoT minska energianvändning

För att fatta rätt beslut måste man ha bra beslutsunderlag. Smarta sensorer för tillförlitlig datainsamling och automatiska styrsystem är två verktyg för energibesparing, skriver Ulf Seijmer.

IEU är målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Byggnader är en stor bidragande faktor till utsläpp av växthusgaser eftersom närmare 75 procent av EU:s byggnadsbestånd idag är energiineffektivt. Detta innebär att en stor del av den

energi som används går till spillo. Den går helt enkelt upp i rök.

Även globalt är siffran hög, upp till 40 procent av energianvändningen är relaterad till byggnader.

För att nå EU:s övergripande mål att på 55 procent minskning av växthusgaser till 2030 måste byggnadssektorn

minska sina utsläpp med procent. En mycket krävande siffra.

Energieffektivisera byggnader?

Energiförluster kan minimeras genom att förbättra befintliga byggnader så klart, men även smarta lösningar kan hjälpa enormt. För att nå klimat- och

20 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se

energianvändning i fastigheter

energimål bör även den nuvarande renoveringstakten av byggnader i hela EU minst fördubblas.

EU införde nyligen nya ambitiösa politiska åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att styra mot bättre energieffektivitet i byggnader.

Men endast bättre byggnadsmaterial

kommer inte att ta oss till målet i tid.

Mineralullsisolering eller IoT?

EU investerar i bidrag och lån för att främja exempelvis ny teknik inom byggsektorn. Man lyfter särskilt fram smarta mätare, bättre byggnadsmaterial och digitala verktyg som bidragande

till energieffektivitet, detta ger bättre kontroll över energiförbrukning och möjlighet att spara pengar.

IoT och digitalisering kan vara ett sätt att ta itu med dessa stora utmaningar. Med smarta sensorer och styrsystem kan man samla in ovärderlig data

21 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
<<
FOTO Pixabay

Vår hyresvärd har uppdaterat ventilationsanläggning och uppvärmning i huset där vi har vårt kontor. Det har krävt en del intrimning.

Tack vare IoT och vår portal har både vår hyresvärd och deras underleverantörer kunnat logga in och se temperaturen i olika rum. Det har sparat resor, ökat responsiviteten och lett till ett optimalt inomhusklimat.

i realtid. Sensorer kan antingen vara sådana som sitter permanent monterade i lokalerna eller tillfälliga sensorer som monteras för att skapa lärdom, i såväl nya som äldre byggnader. Vi kallar detta retro-fit IoT, man uppsmartar en sak som inte är så smart från början helt enkelt.

IoT för energieffektivisering

Med IoT får man djupare insikter i inomhusklimat, var i lokalerna det är kallt och var det upplevs som kallt. Man kan på köpet kartlägga luftkvalitet och väderförhållanden utanför byggnaden. Med hjälp av smarta sensorer kan man mäta både luftfuktighet och temperatur, luftkvalitet och andra viktiga parametrar.

Har fastigheten ett styrsystem och trådbundna sensorer så kan det vara ett dukat smörgåsbord för den som vill analysera energiförbrukning, ventilationssystemets verkningsgrad eller värmesystemets prestanda, detta kan skapa värdefulla insikter om en energiprestanda.

Oavsett hur du samlar in data kan du med hjälp av IoT styra uppvärmningssystemet för att optimera byggnadens energianvändning. Detta kan ske på många

olika nivåer. Dels kan smarta sensorer direkt reglera temperaturen längst ut i näringskedjan, dels kan styrsystemet reglera i i stort sett realtid, dels kan AI användas för att analysera på ett djupare plan, exempelvis baserat på hur många som är i lokalerna just nu, men den tekniken är fortfarande på frammarsch.

Svårdigitaliserad bransch

Byggnader byter ägare och fastighetsbestånd teknikrustas förhållandevis sällan. Detta för att fastighetsägare ofta sitter med en mix av styrsystem, eller med litet äldre system.

Ändå lönar det sig att utrusta gamla byggnader med ny teknik, titta gärna på denna ögonöppnande kalkylator från Ericsson.

Sänkt temperatur och arbetsklimat

Vi har ju alla hört att sänkt inomhustemperatur sparar energi. Så det är väl bara att sänka temperaturen, så är det klart sen? Både kommersiella fastighetsägare och företag kan så klart inte sänka temperaturen hur lågt som helst. Det finns regelverk för både boende och företag.

Hur kallt får det egentligen vara på kontoret? Den frågan är inte helt enkel

att ställa, men Allt om arbetsmiljö besvarar frågan med att ”med rådande kunskaper kan olägenhet för hälsan antas föreligga vid

- en operativ temperatur på 18 grader eller lägre (för känsliga grupper 20 grader)

- en yttemperatur i golvet på 16 grader eller lägre (för känsliga grupper 18 grader)”

För den som vill mäta aktivt kan en smart sensor som snabbt kan flyttas vara en viktig kugge. Den ger fastighetsägare eller arbetsgivare möjlighet att skicka ut enheten till en berörd part och omedelbart komma igång med mätningar.

Självklart är sänkt inomhustemperatur ett steg på vägen, men man kan inte sänka hur lågt som helst.

Koll på luften

Det är lätt att frestas av att sänka ventilationsflödet. Man får inte glömma bort att inomhusluftkvalitet är viktig för oss människor. Luftkvaliteten inomhus är en av de viktigaste komponenter för vårt välbefinnande.

Eftersom vi dessutom tillbringar större delen av vår tid inomhus måste vi vara säkra på att vi andas in hälsosam luft. För höga koncentrationer av CO2

22 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se

Man måste mäta för att veta. Priset på sensorer och uppkopplad utrustning för att samla in data har sjunkit snabbt. Detta i kombination med tillgång till smidiga portaler för att följa och visualisera datainsamlingen. Det har aldrig varit enklare - och billigare - att börja mäta än nu.

kan leda till huvudvärk och illamående, i värsta fall kräkningar.

Vid låga koncentrationer är koldioxid lukt- och smaklöst, därför är det viktigt att man mäter och övervakar dessa nivåer.

Även flyktiga organiska föreningar (VOC) är en gas vid rumstemperatur. Det finns tusentals flyktiga organiska föreningar och ett flertal flyktiga organiska föreningar förekommer samtidigt.

Om man minskar ventilationen för

mycket ökar risken för att dessa sprids i luften.

Vårt kontor i Stockholm På vårt kontor i Stockholm har vi mätt inomhusluftkvalitet, temperatur och luftfuktighet ett bra tag. Vår hyresvärd har uppdaterat ventilationsanläggning och uppvärmning i huset, något som kräft en hel del intrimning.

Tack vare IoT och vår portal har både vår hyresvärd och deras underleveran-

törer kunnat logga in och se temperaturen i olika rum. Det har sparat resor, ökat responsiviteten och lett till ett optimalt inomhusklimat.

Nu kommer vi så klart att fortsätta att mäta i våra lokaler, men i teorin kan vi bara packa ned utrustningen och skicka till nästa lokal. All anslutning sker via mobilnäten, så vi behöver inte ta hänsyn till någon form av infrastruktur eller lokalt nät.

Text: Ulf Seijmer

Vi säkrar kommunikation dygnet runt

– så att du kan vara trygg i samhället

Vår vardag är helt beroende av digitala tjänster och information som hanteras är ofta känslig.

Är dina tekniska system kritiska för din verksamhet?

Är din verksamhet kanske samhällskritisk? Har du höga krav på säkerhet?

Välkommen till AVISEQ – detta är vår vardag!

Vi säkerställer kritisk kommunikation inom samhällsviktig infrastruktur genom att möjliggöra rådighet och kontroll 24/7.

Ring oss på 08-50253125

23 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
AVISEQ.se info@aviseq.se
Läs mer på
AVISEQ annonser SKEF_november 2021.indd 2 2021-11-12 13:37:07

Först ut var Ulf Seijmers föredrag om IoT där han berättar att 5G allt mer framträder som ett bra alternativ

3G-avveckling, IoT och föreningen

Föreningen SKEF hade sitt sedvanliga höstmöte i oktober som tog upp aktuella ämnen. Mötet blev även startskottet för branschföreningens framtid som börjar med ett namnbyte.

ntligen var det dags igen för SKEFs traditionsenliga höstmöte/kryssning. Närmare bestämt torsdag – fredag, 20-21 oktober. Solen sken från en klar himmel och det var riktigt varmt och skönt. Vi samlades vid Vikingterminalen, i stort sett kända ansikten bland de 30-talet deltagarna. Efter att ha bordat Viking Cinderella tog vi oss till vårt konferensrum där vi fick både skumpa, öl och smörgås. På programmet stod intressanta föredrag, trevligt umgänge och god mat.

IOT/5G

Först ut var Ulf Seijmer från Induo med temat IoT/5G. För 10 år sedan, 2012 skrev Ulf en artikel i SKEF-news ”5G tar form” (finns att läsa på SKEF hemsida). Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och idag är 5G och IoT-lösningar en realitet. Varför 5G? Å ena sidan har vi tex. snabbare mobilt bredband och å andra sidan lösningar

inom segmentet pålitlig/strömsnål (vi pratar här om batteritider uppemot 10 år)/priseffektiv överföring inom IoT, Internet Of Things eller på svenska Sakernas Internet.

Man kan gruppera användningsområdet för 5G inom tre huvudområden, den så kallade 5G-triangeln består av tre huvudkomponenter;

1. Bandbredd. Extremt mobilt bredband (eMBB)

2. Latens. Ultratillförlitlig kommunikation med låg latenstid, uRLLC

3. Stort antal anslutningar. Massiv maskinkommunikation (mMTC)

De två senare kan använda sig av 5G Narrow Band eller tekniker som LORA på frekvensfria band och ger räckvidder uppemot 15 kilometer. Man spår att 2030 kommer det globalt finnas över 20 miljarder IoT-enheter! Men allt är inte guld och gröna skogar. Enligt Ulf så misslyckas 74 procent av de som ger sig in i IoT-branschen. Med dessa avslutande ord lämnade Ulf oss för att

gå iland då han inte skulle följa med ut på böljan den blå.

SKEF in i framtiden

Efter en kort bensträckare tog vår ordförande Dan Segerbjörk till orda. Vår förenings nuvarande namn SKEF (Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagarförening) kan upplevas som gammalmodigt och speglar inte vår inriktning.

Styrelsen har därför under en tid arbetat med att ta fram ett förslag på namnbyte till Critical Conmmunication Sweden, CCS. Förslaget mottogs med rungande positiva ord av samtliga i församlingen.

Vi har börjat använda det nya namnet så smått redan nu. SKEF kommer successivt att fasas ut och ersättas av CCS. Det senaste numret (hösten 2022) blir troligen det sista numret av SKEF News, därefter kommer tidningen byta namn till CCS News.

Föreningens hemsidesadress kommer

24 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
som bärande plattform parallellt med LoRaWAN.
Ä

SKEF byter namn till CCS

att vara www.criticalcommunication.se. För att formellt få igenom namnbytet måste detta meddelas medlemmarna vid två tillfällen. Det första tillfället var nu på höstmötet och det andra blir vid årsmötet. Därefter kan ansökan skickas till Skatteverket. Namnbytet kommer sammanfalla med att föreningen 2023 funnits i 40 år. Dan fick nu sällskap av Mats Larsson och Håkan Åberg. På CCW-mässan som tidigare i år var i Wien hade SKEF en gemensam monter. Vi fick se bilder och höra om erfarenheterna från vårt deltagande. Nästa år, den 23-25 maj, kommer CCW att vara i Helsingfors. Även då har SKEF bokat en monter.

Passiv Intermodulation

Ulf Skarin berättade att Egant är ett svenskt företag som funnits sedan 2007 med kontor i Bergshamra utanför Stockholm. All utveckling och tillverkning av deras produkter sker i Sverige. Till skillnad mot många andra företag som

tillverkar i till exempel Kina ser man fördel med närheten.

Vi fick tillfälle att friska upp radiokunskaperna. Intermodulation är som vi vet en blandning av två eller fler frekvenser som i sin tur ger uppkomst till en oönskad frekvens. Exempelvis, tredje ordningens intermodulation (IM3) är 2 x F1-F2. Om vi har en sändare på 925 MHz och en på 960 MHz blir då IM3 890 MHz (2 x 925 – 960 = 890). Om IM-frekvensen då råkar hamna på en mottagarfrekvens blir det inget bra. Med fler och fler sändare på samma plats ökar risken för IM.

En annan form av intermodulation är passiv intermodulation (PIM). Detta kan uppkomma i exempelvis kontakter, filter, antennbärare, ja i stort sett allt.

PIM kan vara ett riktigt gissel att komma till rätta med och orsaka stora problem. För att säkerställa produkternas PIMegenskaper testar Egant varje enskild produkt.

Ulf höjde även ett varningens finger. I samband med 2G/3G/4G-system är risken stor att man får IM-problem.

Egant har därför tagit fram ett skyddsfilter för TETRA som blockerar 2100 MHz. Utöver ett intressant föredrag hade även Ulf med sig ett antal av Egants produkter som vi fick klämma och känna på.

I och med detta var konferensdelen av resan slut och intellektuell lekamen byttes mot gastronomisk dito.

Middagen intogs i buffématsalen. Då vi kom dit hade vi turen att vara nästan helt själva så ingen kö till maten. Buffen var väldigt god och fint ordnad, en klart positiv upplevelse.

25 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
SKEFs ordförande talade om föreningens namnbyte som även påverkar tidningen. Telenors nedsläckning av 3G går - liksom för Telia - rasande fort. Telia har till och med tredje kvartalet 2022 stängt ned ett stort antal 3G-basstationer.
<< 18
Joakim Guttman pratade om elektroniska körjournaler.

<<Dag 2, fredag

På båten gäller svensk tid men telefon och klockan hos undertecknad hade ställt om sig till finsk tid. Då jag kom ner till frukosten hade den inte öppnat ännu. Hade kunnat få en timmes sömn till. Klockan 09.10 skulle vi samlas i konferensrummet. Men det var låst och tillbommat och den första i besättningen vi pratade med meddelade att vi var tvungna att vänta till klockan 10 innan de kunde låsa upp.

Efter att ha hittat en mer samarbetsvillig besättningsmedlem kom vi in. Många var nog lite trötta så här på morgonen, vissa mer än andra…

CCW 2023

Såsom tidigare nämnts har vi bokat en monter vid CCW-mässan i Helsingfors den 23-25 maj. Vid tidpunkten för kryssningen var det åtta medlemsföretag anmälda. Konceptet blir liknande som CCW i Wien som hölls tidigare i år där utställande SKEF/CCS-företag står sida till sida. Förutom att vi kommer ha en gemensam svensk monter så finns möjligheten att hjälpa varandra så man inte behöver vara på plats hela tiden. I och med att mässan hålls i vårt östra grannland kan vi räkna med många svenska besökare. Olika idéer diskuterades, hur montern ska vara utformad, ”the Swedish fika” med mera. Planeringen fortgår för fullt. Det diskuterades även om vi ska titta på ett liknande upplägg med en gemensam monter vid andra mässor, till exempel PMR-expo och skyddsmässan.

Även nästa år kommer föreningen att ge ut en kalender där medlemsföretagen har möjlighet att köpa en eller flera månader. Ett förslag är att markera

för oss viktiga datum i kalendern. Lars Melin som dragit ett stort lass med arrangemanget kring vår höstkryssning och Mats Larsson för arbetet med vår monter på CCW avtackades med en applåd.

Joakim Guttman presenterade ett körjournalsystem från Jiricom. Systemet består av en dosa som man kopplar till bilens OBD2-uttag.

Alla resor registreras automatiskt och systemet har inbyggd fartkameravarnare och loggning av trängselskatt. Körjournalen uppfyller Skatteverkets regler.

MSB låter bygga 5G-nät Vi hade nu kommit fram till den sista programpunkten. Som brukligt var det Mats Larsson som informerade. MSBs satsning på ett 5G-nät för samhällskritisk kommunikation, det vill säga det som även brukar kallas Rakel G2 går framåt. MSB kommer att agera egen operatör där man bygger ett eget corenät och där man har skrivit ett avtal med Telia vad gäller radioaccess (RAN). Målsättningen är att tjänsten ska kunna erbjudas i slutet av 2023. Ambitionen är sedan att MSB ska bygga ett helt eget nät som i förlängningen ska ersätta nuvarande Rakel. Tidsmässigt är uppskattningen att avvecklingen av nuvarande Rakel kan påbörjas 2030.

Tio 3G-master stängs per dag

Det har väl inte undgått någon i branschen att 2G/3G-näten ska avvecklas senast på nyårsafton 2025 då befintliga frekvenstillstånd upphör. För 3G pågår avvecklingen i etapper och 2G kommer att släckas i slutet av 2025. Cirka 10 3G-basar stängs ner varje dag och runt hälften av nätet är redan nedstängt.

Operatörerna bygger istället ut 4G

och 5G-näten som är en modernare teknik vilket bland annat ger högre bandbredd och är mer frekvenseffektivt. Dessutom är 4G/5G betydligt mer strömsnålt. Det finns mycket utrustning som baseras på 2G/3G som kommer att sluta fungera. En uppskattning är att bara i Sverige finns det mer än 100 000 enheter som måste bytas ut i samband med teknikskiftet.

PTS kör auktion - igen Post och Telestyrelsen genomför en auktion om ny tilldelning av frekvensbanden 900 MHz, 2,1 och 2,6 GHz. Auktionsstart planeras till Q3-2023 och de nya licenserna kommer att börja gälla efter det att befintliga tillstånd upphört.

Sedan tidigare har Teracom köpt frekvenser på 2,3 GHz-bandet där man bygger ett luftnät med täckning från 200 meter och uppåt. Detta kompletterar deras 450 MHz-nät och medger kommunikation med till exempel drönare. Tjänsterna kommer att erbjudas samhällsviktiga aktörer.

Tågets mobilnät in i 1900 MHz GSM-R som används för järnvägskommunikation ligger idag på 900 MHzbandet. En deadline för nuvarande GSM-R är satt till 2030. Nya GSM-R eller som det kallas, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) kommer använda 1900 MHz-bandet. Utvecklingen av 6G, den sjätte generationens mobilnät pågår och beräknas komma bortåt 2030.

Dan tackade de som deltagit på höstmötet. Därefter avnjöts lunchen i en färggrann skärgård i strålande sol.

Text: Sven-Erik Wahl

Foto: Alexander Paulsson

26 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Ulf Skarin från företaget Egant gav en snabbkurs i intermodulation och passiv intermodulation (PIM). Bild från buffématsalen under kryssningen. Höstmötet hade god uppslutning bland medlemsföretagen och föreningen har även märkt ett ökat intresse med anledning av det förestående namnbytet till CCS. Detta speglar bättre branschföreningens sammansättning av medlemsföretag och framförallt deras inriktning.

Ställ ut på Critical Communications World 2023

tillsammans med SKEF!

Plats: Helsingfors, Finland Datum: 23-25 maj 2023

Critical Communications World (se artikel till vänster) är en av de absolut största och viktigaste mässorna när det kommer till allt som är relaterat till professionella kommunikationslösningar i ett brett perspektiv.

Till mässan kommer alla stora tillverkare, leverantörer, experter och viktiga beslutsfattare. Men framförallt kunder från alla länder inklusive Sverige. Detta är ett unikt tillfälle att skapa kontakter med alla dessa.

Föreningen SKEF kommer även denna gång ha en egen monter på mässan. Du som företagare har möjlighet att köpa en andel i denna monterplats.

Förberedelserna är i full gång så kontakta snarast Mats Larsson på SKEF för mer information, 070-6508030, mats.larsson@micnordic.se.

27 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
SVERIGES KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Box
SKARPNÄCK
2026, 128 21
www.skef.se

och

Luften är fri även för Jon Karlung...

Fria frekvenser är just fria. Det är kanske den mest demokratiserade användningen av frekvensband man kan tänka sig. Det finns regler för banden, de är tillgängliga för alla och det gör att de är en lika demokratiskt fördelad resurs som luften vi andas, typ. Men, även om luften är fri, så finns inte en gemensam internationell strategi för en kontinuerlig tillväxt av fria band.

Frekvenser tilldelas av ITU, Internationella Tele Unionen. Den internationella frekvensplaneringen är långsiktig, från idé till verklighet tar det ofta 10-12 år att realisera en idé via ITU. Ett sådant exempel är när 3G-bandet på 2,6 GHz-bandet skulle tas fram. Detta började diskuteras inom ITU 1997, beslutades år 2000 och började byggas ut år 2009.

det inte har skett kan vara för att det inte finns någon jättesynkad lobbyverksamhet av de som äger frågan. LoRa Alliance, WiFi alliance med flera springer inte i samma takt som 3GPP vad det verkar från sidan.

Internationell frekvensplanering är långsiktig: 3G på 2,6 GHz-bandet började diskuteras inom ITU 1997, beslutades år 2000 och började byggas ut först år 2009.

ut. Budskapet var att PTS stryper den ”tekniskt supersnabba WiFi 6E”. Bra klick-bete förmodar jag, men det är inte PTS som stryper trafiken. Frekvenserna är likriktade i hela EU, det är inte PTS fel. I USA finns det fler frekvenser för ändamålet, där finns det också utsikter till högre prestanda. Jon liknade strypningen med A-traktorer som vi är ensamma om i Sverige, men det borde kanske varit en EU-moppe som borde illustrerat fenomenet?

För redan tio år sedan påpekade jag i ett antal artiklar att det inte fanns långsiktiga strategier för frekvenstilldelning av fria band. Jag såg att 868 öppnats som komplement till 433 MHz, men det fanns ingen fortsättning efter det. Att

Så hur löser man frågan då när man måste gräva där man står? LoRa Alliance verkar tänka att 2.4 GHz är ett bra band att flytta trafiken till som komplement till 868. Kanske inte det bästa stället att flytta tekniken, men det är det enda som är plausibelt med tanke på tillgången.

Så vad betyder rubriken då? Vad har Jon Karlung med detta att göra? Jo, i en rad artiklar trummades Jons budskap

Jon, jag beklagar att inte de fria banden kan erbjuda rätt förutsättningar, men om du vill göra skillnad så börja lobba för WiFi-band som kan vara tillgängliga runt 2040. Innan dess är det svårt att göra något. Fria frekvenser är en förutsättning för en demokratisk framtid, men det sker alldeles för få initiativ för att få till flera, rimliga, frekvenser.

28 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
Ulf Seijmer, Induo
AB
Krönika
Jon Karlung, VD, Bahnhof Foto: Bahnhof

88 x 43 mm

Skräddarsydda produkter inom radio, elektronik och mekanik

LS Elektronik AB utvecklar och tillverkar kundanpassade produkter inom kommunikation, styrning och mätning. Lång erfarenhet av egenutvecklad mekanik, elektronik och RF-delar.

88 x 43 mm

Avestagatan 35, Spånga, Tel. 08-364225, www.lse.se

88 x 43 mm

Vi har sedan 1987 framgångsrikt levererat kommunikationsradio

Försäljning - Uthyrning - Installation - Service - Reservdelar

TeleCom System AB, Virkesvägen 1, 703 63 ÖREBRO, Tel. 019-23 27 00, www.telecomsystem.se

Montering samt driftsättning av analog/digital komradio inkl Rakel. Installation och försäljning av varnings/utryckningsljus, fordonsinredningar, backkamerasystem, styrsystem och alkolås.

88 x 43 mm

Varningsljusteknik Norden AB, Smista Allé 48, 141 70 SEGELTORP, 08-749 01 00, www.varningsljusteknik.se

Projektledning vid införande av inomhusnät. Leverantörsoberoende utbildning i Rakel/TETRA. Hjälp vid upphandling, montering och besiktning.

Butängsgatan 12, 602 23 NORRKÖPING, 0706-62 97 20, www.kuntzeab.se

SKEF NEWS

Någon annan som du tycker borde läsa tidningen? Fär kostnadsfri tidning, skicka ett mail till skefnews@skef.se eller anmäl intresse direkt på skef.se/skef-news/prenumerera-pa-skef-news/

29 www.skef.se Skef News nummer 4 2022
Professionell trådlös kommunikation

Hett just nu

Relästyrning för

3G/4G

4ESIM320 är en perfekt lösning för grindstyrning och portöppning via mobilnäten. ESIM320-4G kan styra två reläer via SMS, app eller samtal.

Upp till 2000 användare kan kontrollera de två reläerna. Tre larmingångar för gränslägesindikering. Nu lanserad i framtidssäker 4G-modell.

Smidig, ruggad och uppladdningsbar handlampa

4Kompakt storlek för enkel användning i trånga utrymmen och vid transport. Handlampan väger endast endast 872 gram och har ett ergonomiskt handtag för enkel användning.

Aluminiumstommen är klädd med neopren för bättre tålighet. Lampan har digital batteristatus och levereras med en axelrem samt AC-laddare. Egenskaper: 830 meter ljusstråle, 890 lumen, IP68, Digital display för batteristatus och laddare ingår. Brinntid: 8 timmar vid hög, 11 timmar vid låg, 20 timmar vid blinkande. Laddningstid: 8 timmar Mått: 140x67mm Ø www.malux.se, 0660-29 29 00

Användarvänlig enhet för enkel kommunikation via satellit

Medlemsnytt

ComRegia AB är en rikstäckande servicepartner inom teleteknik och kommunikation. Vår mångåriga kunskap och erfarenhet har mynnat ut i konceptet ComRegia, vilket innebär att alla teknikdelar är samlade under ett och samma tak, såsom nätverk, mobiltäckning inomhus, säkerhetssystem, AV-teknik, IT och UPS (Avbrottsfri kraft). Detta gör att vi effektiviserar alla inblandade, vilket ger stora samordningsfördelar och därmed kostnadsbesparingar.

ComRegia AB, Ättehögsgatan 8B 416 74 Göteborg www.comregia.se 031-387 23 23

Sodin AB har över 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av hörselskydd inom flertalet segment såsom industri, jakt och militär. Ett företag med svensk tillverkning som är djupt engagerat i att värna om personlig hälsa och säkerhet samt att hjälpa användaren att förbättra kommunikation och effektivitet på arbetsplatsen. Never let noise stand in your way – embrace it!

Sordin AB Rörläggarvägen 8 331 53 Värnamo 0370-69 35 50 info@sordin.com

Kompakt tag för

bluetooth

4AERO ID är en sensor som skickar ut en identitet via Bluetooth. Areo ID är en BLE beacon som är kompakt (13 gram), batteridriven och väldigt robust med IP68 klassad kapsling. Batteriets livslängd är upp till 5 år. www.induo.com, 08-6594300

Tipsa mig om nya produkter!

Anders Edström Frejman Ring 070-589 83 80, eller mejla till skefnews@skef.se

4Garmin inReach® Messenger med en vikt på endast 114 gram, gör det möjligt för dig att skicka och ta emot meddelanden, utlösa SOS-larm och bli aviserad om att hjälp är på väg –även utan en telefon.

Det är en enhet med globala tvåvägsmeddelanden, positionsdelning och SOS. Den är framtagen för dig som vill ha ett snabbt och enkelt sätt att nå dina nära och kära då de eller du är utan mobiltäckning. Garmin inReach Messenger erbjuder sömlös satellitkommunikation, antingen som en helt fristående enhet eller hopparad med nya Garmin Messenger-appen för smartphones.

Med den nya appen kan du skicka tvåvägs- och gruppmeddelanden via Wi-Fi, mobil- och satellituppkoppling. Messenger-appen kommer med automatik välja mellan Wi-Fi, mobiltäckning eller satellituppkoppling för att säkerställa att varje meddelande skickas i väg och tas emot. www.garmin.se, 031-363 10 00

4Navigatorn Garmin dezlCam LGV710 har ett 140 graders brett synfält och spelar kontinuerligt in körningen. Vid incidenter sparas videos automatiskt on-line. Den fungerar som ett ögonvittne och en källa till sanning. Det är enkelt att se och dela klipp från högupplösta videos från en smartphone. Rekommenderat cirkapris 6 349 kronor. Besök Garmin. se för mer information. www.garmin.se, 031-363 10 00

30 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
31 Skef News nummer 4 2022 SKEF består av väl utvalda, oberoende företag inom kommunikation och säkerhet och har därmed all expertis samlad under samma tak. Behöver du som myndighet, kommun eller företag rådgivning – kontakta oss så ger vi dig en lösning utan tekniska gränser Alla dessa företag har förstått! Nu väntar vi på dig! Bli medlem i SKEF 3M (Peltor) SOLNA 08-92 21 00 AB Intensa LIDINGÖ 08-767 01 95 ACT AB LIDINGÖ 0709-10 48 16 AE Comservice AB KRISTIANSTAD 044-24 59 50 Airbus Defence & Space STOCKHOLM 08-440 49 80 Albecom Sweden AB ÅTVIDABERG 0120-248 20 Amity Systems AB KUMLA 019-555 50 75 Amtele Communication AB KUNGENS KURVA 08-556 466 00 AUDIRE AB TÄBY 070-897 74 60 AVISEQ Critical Communications AB STH-ARLANDA 08-50253000 BatteriGrossistenBG AB LIDINGÖ 08-766 75 50 Blekinge Radioteknik KALLINGE 0702-85 00 48 Borås Radio AB BORÅS 033-722 08 00 Brämhults Teleservice AB BRÄMHULT 033-24 18 35 BXO Solutions AB STOCKHOLM 070-638 33 38 Carl Radiokontroll AB KARLSTAD 054-10 04 25 CELAB Communications AB KUNGÄLV 0303-24 60 00 Combitech AB LINKÖPING 010-216 90 00 Com-it Uppsala AB UPPSALA 0768-545415 ComRegia AB GÖTEBORG 0707842425 Copab AB NACKA 08-716 65 60 Creanord Oy HELSINGFORS +358 10 309 34 00 Dataprotect Sverige AB BORÅS 075-700 07 00 Dispatch Communication Sweden AB BORLÄNGE 070-689 00 06 dm Sverige AB VÄSTERHANINGE 070-6660973 DMTonline ApS, DANMARK +45 9846 1333 E-Com Stockholm AB STOCKHOLM 08-656 61 61 Egant AB STOCKSUND 08-6200651 Ejby Teleteknik AB DALARÖ 070-5787870 Eltel Networks Infranet AB STOCKHOLM 08-585 376 00 Frivilliga Radioorganisationen STOCKHOLM 08-664 28 08 Garmin Sweden AB HOVÅS 031-794 00 00 Gellivare Radio Communication AB GÄLLIVARE 0970-105 80 GroupTalk Sweden AB SOLNA 077-082 00 55 Hivako RIALA 070-753 05 80 Induo AB JOHANNESHOV 08-659 43 00 Jan Evert Persson AB SVEG 0680-71 85 60 Kamrad Teknik AB ÅKERSBERGA 070-278 51 29 KomTeknik Gävle AB GÄVLE 026-647780 Kuntze Communication NORRKÖPING 070-662 97 20 Lantbruksit.se LINKÖPING 013 10 34 20 Lars Nygren Service GUSTAFS 076-677 56 70 LEMAB Elektronik AB KALMAR 0480-883 12 LHF Radio & Service KB KARUNGI 0922-180230 LS Elektronik AB SPÅNGA 08-364 225 Malux Sweden AB ÖRNSKÖLDSVIK 0660-29 29 00 Maven Wireless Sweden AB STOCKHOLM 08-760 43 00 Melins Radio AB GUSTAVSBERG 08-715 51 10 MIC Nordic AB KISTA 08-23 97 00 MPT Kommunikation NACKA 08-716 65 60 MK MobilKontakt AB HAMMARSTRAND 070-557 48 00 MRG Radio AB SALTSJÖ-BOO 070-2946155 NewCom AB ÖREBRO 019-609 06 90 Niracom Electronic Design TYRESÖ 073-338 88 17 Nordlander Radiosystem AB STOCKHOLM 073-0612500 Northcom AB KARLSTAD 054-67 05 00 OrbiGo SKARPNÄCK 010-494 95 00 PEMA Kommunikation AB VÅRGÅRDA 0322-66 55 00 Radio-Master AB TYRESÖ 08-712 00 60 Radiosystem Bertil Åhs AB UPPSALA 018-15 02 60 RFSYS Communications AB LIDINGÖ 08-765 12 65 RTAntenner AB GÄVLE 026-12 23 00 Securitas Sverige AB STOCKHOLM 010-470 17 87 Signalstyrkan AB TÄBY 08-298 298 Sordin AB VIKMANSHYTTAN 0225-30800 StjärnaFyrkant Linköping/Fast & Mobilt LINKÖPING 013-24 20 81 StjärnaFyrkant Umeå/LTS Telekom. AB UMEÅ 090-70 44 70 StjärnaFyrkant Sverige AB SUNDSVALL 060-16 64 00 Stockholms Marine El TYRESÖ 070-774 56 56 SVB Försäljning AB NACKA 08-556 038 38 Sv. Radiokommunikation AB GÄVLE 026-10 20 62 Svensk Byggradio AB NACKA 08-410 305 05 Södertälje Teleanläggn. AB SÖDERTÄLJE 08-550 603 55 TC Connect Sweden AB KUMLA 019-500 10 00 TeleCom System AB ÖREBRO 019-23 27 00 Telium Sweden AB HALMSTAD 035-16 61 00 Teleton AB VÄXJÖ 0470-45550 Teracom AB STOCKHOLM 08-555 420 00 The Production Office STOCKHOLM 08-500 035 00 Tjust Elektronik AB VÄSTERVIK 0490-822 50 Tre Innovatörer AB STOCKHOLM 08-652 08 10 Varningsljusteknik Norden AB HÄGERSTEN 08-749 01 00 Vianet Sverige AB LULEÅ 0920-22 24 10 WESTEL/ Lappland Network Services AB DOROTEA 0690-221 30 Zebra AB KISTA 08-62345660 Zodiac Sverige AB SKARPNÄCK 08-556 156 90 SKEF:s medlemsföretag SVERIGES KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING

Avsändare:

SKEF Kansli, Box 2026 128 21 SKARPNÄCK

Om kontaktperson behöver uppdateras eller adressen är felaktig är vi tacksamma om ni mailar till skefnews@skef.se

Vill du ha tidningen kostnadsfritt digitalt? Maila till skefnews@skef.se

ANTENNER

ANTENNER

FÖR OPTIMAL K ONT AKT

FÖR OPTIMAL K ONT AKT

Flexibla antennlösningar för företag

Flexibla antennlösningar för företag

Sedan 80-talet har vi sålt antenner, kablar, kontakter och andra tillbehör främst för mobil kommunikation.

Sedan 80-talet har vi sålt antenner, kablar, kontakter och andra tillbehör främst för mobil kommunikation.

Vi säljer och distribuerar Panoramas kompletta utbud, en av världens främsta tillverkare av antennmaterial, kabel och kontakter.

Vi säljer och distribuerar Panoramas kompletta utbud, en av världens främsta tillverkare av antennmaterial, kabel och kontakter.

Förutom försäljning av över 1500 produkter, tillverkar vi skräddarsydda speciallösningar och specialprodukter.

Förutom försäljning av över 1500 produkter, tillverkar vi skräddarsydda speciallösningar och specialprodukter.

Vi är flexibla och hittar en lösning som passar ert behov!

Vi är flexibla och hittar en lösning som passar ert behov!

GPSD: MiMo LTE (617-6000MHz), GPS, upp till 4xMiMo WiFi, Radiatorfäste

GPSD: MiMo LTE (617-6000MHz), GPS, upp till 4xMiMo WiFi, Radiatorfäste

LPB: 617-6000 MHz Finns med väggfäste

LPB: 617-6000 MHz Finns med väggfäste

”Dold” TETRA-antenn samt GPS, 4G och 2,4-5GHz

”Dold” TETRA-antenn samt GPS, 4G och 2,4-5GHz

Fordonsantenn: LPBEM, 617-6000 MHz, Magnetmontage

Fordonsantenn: LPBEM, 617-6000 MHz, Magnetmontage

802 80 Gävle, info@rtantenner.se, 026

32 Skef News nummer 4 2022 www.skef.se
RT
- 12 23 00
Antenner AB, www.rtantenner.se, Fältskärsleden 20,
RT Antenner AB, www.rtantenner.se, Fältskärsleden 20, 802 80 Gävle, info@rtantenner.se, 026 - 12 23 00
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.