Svenska kyrkan i Skärholmens församling

Svenska kyrkan i Skärholmens församling

Stockholm, Sweden

Svenska kyrkan Skärholmens församling är en plats för möten – med andra människor, med Gud och med dig själv. Församlingen bildades 1969 och ligger i Stockholms stads sydvästra hörn, mellan E4:an och Mälaren. Vår verksamhet är öppen för alla.

www.svenskakyrkan.se/skarholmen