Skanfils Heureka-auksjon 33

Page 1

HEUREKA # 33

13.

skanfil.no | 52 70 39 40 | skanfil@skanfil. no
- 14. april 2024

Velkommen til Skanfils Heureka-auksjon 33!

Årets andre Heureka-auksjon er nå lansert, og inneholder over 1500 kvalitetsobjekter i de aller fleste samlekategorier. Auksjonen avholdes lørdag 13. og søndag 14. april fra klokken 10.00 begge dager.

Vi har gleden av å presentere en meget variert og flott kunstavdeling med godt over 200 kunstverk. Blant annet Gunnar S. Gundersen (forsidefoto, objektnr. 942), Kai Fjell, Odd Nerdrum, Lauritz Haaland, Kjell Pahr-Iversen, Inger Sitter, Jakob Weidemann og Per Ung.

Som vanlig finner du mange lekre smykker i gull og sølv, sølvbestikk, vintage klokker og ur, gamle leker, nostalgiske reklameskilt (blant annet de tre eldste kjente Freia-skiltene), kunstglass, porselen, keramikk, bondeantikviteter, sjarmerende trefigurer og generelle interiør- og samleobjekter.

Ønsker du flere opplysninger eller ekstra bilder om våre gjenstander, eller kanskje du har ting du ønsker å selge på en av våre kommende auksjoner?

Kontakt oss gjerne for en hyggelig auksjonsprat.

Heureka 34 lanseres fredag 24. mai og avholdes 15. - 16. juni.

Med vennlig hilsen

Skanfil

Starttidspunkt:

Lørdag 13. april: kl. 10.00 (objektnr. 1-808)

Søndag 14. april: kl. 10.00 (objektnr. 809-1539)

Skriftlige/telefoniske forhåndsbud bør være oss i hende innen: Fredag 12. april kl. 15.30 for at vi skal garantere at de blir tatt med.

Visningstidspunkter:

Deler av auksjonen er utstilt i vår foajé på Stølsmyr 24. Her kan du studere gjenstandene i våre åpningtider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

2 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024

AUKSJONSREGLEMENT

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Auksjonen foregår på «europeisk» vis, der vi går gjennom ett og ett objekt.

2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.

3. Bud mottas pr. brev, telefon, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl. 09.30 auksjonsdagen lørdag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør derfor være oss i hende innen kl. 10.00 lørdagen. Ønsker noen å by via telefon under selve auksjonen, må dette avtales i god tid på forhånd.

4. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:

1 - 300 høynes med 10 kr.

301 - 500 høynes med 25 kr.

501 - 1.000 høynes med 50 kr. 1.001 - 5.000 høynes med 100 kr. 5.001 - 10.000 høynes med 200 kr. 10.001 - 20.000 høynes med 500 kr. 20.001 - 50.000 høynes med 1.000 kr. 50.001 - 100.000 høynes med 2.000 kr Over - 100.000 høynes med 5.000 kr

5. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne.

6. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen.

7. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.

8. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

9. Auksjonshuset kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. Auksjonslovens paragraf 11).

10. Kjøpte objekter utleveres mot kontant betaling i auksjonslokalet. Kunder som ønsker objektene tilsendt, vil motta forhåndsfaktura tillagt porto/frakt, med 14 dagers betalingsfrist. Dersom kjøpte objekter ikke er hentet/betalt innen 1 måned etter auksjonsdato, vil disse bli solgt på neste auksjon for kjøpers regning. Kjøper- og selgersalær, renter, samt evt. redusert salgspris vil bli avkrevd opprinnelig kjøper. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd.

11. Forsendelse av objekter: Vi kan besørge innenlands forsendelse av objekter fra Heureka-auksjonene. Objektene sendes primært som service-pakke med Posten. Store objekter (over 35 kg eller som er volumiøse), sendes som gods (Bring). Vi belaster porto/frakt ihht Posten/Brings satser + et tillegg på 100-500 kr for pakking og emballasje, samt forsikring. Mindre objekter kan avhentes på våre lokalkontorer. Vi sampakker, og fordeler frakt slik at kostnaden på hver enkelt kjøper skal bli minst mulig. Ta kontakt med skanfil@skanfil.no hvis du ønsker estimert fraktkostnad før evt. budgivning. Oppgi i så fall objektnr. og postnummer til mottakersted. Det er ikke mulig å avhente store objekter fra Heureka-auksjonene på våre avdelingskontorer. Uavhentede varer kan pålegges gebyr for ekstern oppbevaring og håndtering på kr. 200 inkl. moms per påbegynte uke.

12. Alle objekter selges «as is». Reklamasjoner kan kun gjøres gjeldende hvis det er store avvik mellom beskrivelse og reell tilstand.

13. Et salær på 23 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges ytterligere 5,75 % bruktmoms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 2000,inkl. salær tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Ved forsendelse tilkommer porto/eksp./forsikring.

14. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

15. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet.

16. Haugesund er verneting i tilfelle juridiske konflikter.

INNLEVERINGSBETINGELSER

INNLEVERING AV OBJEKTER skjer både på vårt kontor på Raglamyr og ved hjemmebesøk.

INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre Heureka-auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. Tidligst mulig innlevering øker muligheten for å evt. å korrigere vurderinger og beskrivelser før objektene legges ut. Vi forbeholder oss retten til å forskyve sene innleveringer til neste auksjon. Samlet vurderingspris pr. innlevering må være minst 2000,- kroner.

FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes normalt innleverer etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse. Vi holder innlevert materiale forsikret fra mottakelsen. Foreløpig kvittering gjelder som forsikringsbevis.

ENDELIG KVITTERING med objektnumre sendes ut etter at objektene legges ut på internett.

SALÆR: Normalt salgssalær vil være 20-30 %, avhengig av mengde/volum, prispotensiale og håndteringskostnader. I tillegg kommer lovbestemt bruktmoms av salæret. Innbakt i salæret er hele arbeidet med henting, beskrivelse, fotografering, katalog- og nettpresentasjon, salg og økonomisk oppgjør. Ved tilslag under kr. 100,beregnes ikke selgersalær.

UTROPSPRISENE: Alle objektene på Skanfils Heurekaauksjon har utropspris 1 krone, foruten avdelingen med Heureka+ objekter, der minste utropspris er 5000 kroner.

TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Siste måned før auksjonsdato er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen.

OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker.

3 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024

Budseddel Skanfils Heureka-auksjon 33

Lørdag 13. og

søndag 14. april 2024

Sendes: Skanfil Auksjoner AS, postboks 2030, Raglamyr, 5504 Haugesund

Vennligst skriv tydelig!

Kundenr.:

Navn:

Adresse:

Tlf.: E-mail:

Dato: Signatur:

Om nødvendig, øk mine bud med:

Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 3), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn.

nr.: Bud: Obj. nr.: Bud: Obj. nr.: Bud: Obj.
Bud: Obj.
Bud:
Obj.
nr.:
nr.:
10% 20% 30% 40% %
Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 4

Lørdag

13. april fra

klokken 10.00

Mynter, sedler og medaljer

Mynter Norge

1 1500 kr 2000 - Tusenårsmynten, 16,96 gram 917/1000 gull, kvalitet Proof. Medfølger orig. etui med sertifikat. (15,5 gram rent gull).

2 1500 kr Grieg 1993 (16,96 gram, 917/1000 gull) i originalt treetui med sertifikat. Proof kvalitet.

3 OL Lillehammer 1994. Komplett sett med 4 stk. gullmynter og 12 stk. 1 oz sølvmynter. Hver gullmynt er 16,96 gram .917 gull (1/2 oz), dvs. 62 gram rent gull. Originalt treskrin med sertifikater til hver mynt. Proof kvalitet.

4 PROOF COINS OF NORWAY EXCLUSIVE 2001. Myntrekken 2001 samt 7,77 grams medalje i 585/1000 gull. Sett nr. 0587 av 1500. (4,5 gram rent gull).

5 Proofsett 1992-97, 2000-03 innsatt i et stort pent

6

10

album m/kassett fra Den Kongelige Mynt.

(3950 + album).

SAMLING. 1990-2009 samt 175 kr 1989 Grunnloven i kassett i Speilglans kvalitet. Kommer i 2 flotte permer.

7500

Mynter utland

13 20 kr gull 1873, kv. 01. 1

14 SIEG MAPPE. 1 kr 1875/1977, inkl. 1892, 1898 (den kv. 1/1+, katalogverdi ca. 900,- DKK), 1916 (med flott patina), 1930, 1935, 1938, 1959. 1/2 kr 1924/40, inkl. 1939. Varierende kvalitet.

15 ERINDRINGSMØNTER. Danmark sølvmynter i Sieg mappe, komplett mappe med noen Tårnmynter og andre 20-krones jubileumsmynter. Gjennomgående OK til bra kvalitet. (208,4 gram rent sølv).

16 LOKALMYNTER. Bra samling svenske lokalmynter, mest 1980-tallet 10 kr og 15 kr. God kvalitet med de fleste enten kv. 0 eller 0/01. (100+ ulike)

17 SVERIGE. 200 kr 1990 (2 stk), 50 kr 1975, 50 kr 1976 (3 stk), 5 kr 1966. Samling 7 sølvmynter - brutto vekt 180 gram og pålydende SEK 605. Kvalitet 0.

18 CANADA. $ 25 2007, $ 5 2013 og $ 5 2016. Tre store sølvmynter i proof. 2007 i 925/1000 sterling sølv (27,78g). De 2 andre er hver 1 oz (31,1g) i 99,99% sølv.

19 FRANKRIKE. 50 euro 2003 Europa. 1 kg .925 sølv. Opplag 10,000 fra ”Monnaie De Paris”. I kapsel og tre-eske til formålet med info-folder og sertifikat. Kvalitet PROOF

30000

6750

20 GREKENLAND. 10 Euro 2004. Serie på 4 ulike OL sølvmynter á 34 gram 925/1000 sølv. Diameter 40mm. Beskyttet i myntkapsler. Proof kvalitet. 1

21 PEACE DOLLARS. 1922, 1922 D, 1923, 1928 S, varierende kvalitet. 1

22 USA. 8 forskjellige store jubileumssølvdollarer 1971, 1989, 1991-1995, 1999. Proof kvalitet. 1

23 BERMUDA. $ 9 1998. Dekorativ mynt i 99,9% sølv. Vekt 155,52 gram. Opplag kun 1000 stk. Diameter 65 mm. Originalt etui og sertifikat. Proof kvalitet. 1

7 Myntsett 1968. Meget pent eksemplar uten synlige sprekker eller andre anmerkninger. Pen 2 øre med godt preg. Kv. 0.

8 Myntsett 1971 i hardplast. Pent eksemplar. Liten tape på høyre side så innholdet ikke sklir ut samt 5mm tynn ”hårsprekk” oppe på baksiden. Kv. 0 (4000).

9 Myntsett 1974-80 i hardplast. 7 pene årganger i god kvalitet (4625).

10 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Treskrin med ti myntkopier i 92,5% stirling sølv, to av disse er gullbelagt.

Poletter *)

11 HOLMSILD. Holms fryseri Ålesund. Akkord pollett for sildearbeide 1920-1930-årene.

12 Parti på over 8 kilo netto med kun norsk mynt. Det aller meste er kobbernikkel med vekt på 1-kroner. Mange 1 kr m/hull. Mynter i myntrammer, på løse ark, i små filmrull bokser, poser m.m. Fra godt brukt til usirkulert, men hovedsakelig sirkulert. VK.

24 MEXICO. 1 kilo Silver Libertad 2017 High Relief. 99,9% pure silver. Comes in a nice wood case. Certificate included. Prooflike.

6000

25 Samling 10 store sølvmynter i myntkapsler fra mange land, bl.a. Polen, Ungarn, Mauritania, Cuba, Liberia, Somalia. De fleste i proof kvalitet. 1

26 Samling 10 store sølvmynter. De fleste fra Europa, bl.a. England, Nederland, Portugal, Grekenland, Polen, Belgia, også USA og Niue. De fleste i proof kvalitet. 1

27 WORLDWIDE COLLECTION. Modern issues from many countries, each mounted on card with a brief history or a certificate of authenticity, all on an Optima page, incl. Brazil, Canada, Denmark, Egypt, Papua New Guinea, Thailand and U.S.A among others. Coins are from original rolls. (35 countries represented). 1

1
1
Proofsett
Totalt
1
årganger.
1
PROOFSETT
1
1
1
1
1
1 5 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

28 10 kr 1939-1944. 6 krigssedler i kv. 1 til 2. Gj.snitt kv. 1- (ca. 1200).

29 100 kr 1956 E, kv. 0. Sjelden å finne ubrettet og i så pen stand (3500).

30 100 kr 1971 X. ERSTATNINGSSEDDEL, kv. 0/01 (1100).

31 100 kr 1977 HL. ERSTATNINGSSEDDEL med brunt årstall og litra nummer. Kv. 0 (1400).

32 100 kr 1994, spesialutgave med sort overtrykk på nummer med nytt hvitt nr. Denne er ikke i folder. Kv. 0 (750).

33 500 kr 1975 A, kv. 1 (2500).

34 500 kr 1991. EDVARD GRIEG 150 år 1993. 2 stk usirkulerte sedler montert i pen gullramme for veggoppheng. Utgitt av Norges Bank Seddeltrykkeri. Nummerert eksemplar nr. 523. Ytre mål: 56 x 46,5 cm.

35 500 kr 1999. To usirkulerte montert i stor ramme, nummerert 151. Montasjen viser også hjemmet til Sigrid Undset, utgiver Norges Bank. Ytre mål 56 cm x 47 cm. BØR HENTES VED EN AV SKANFILS

36 1000 kr 1975 A. Svak bøy i hjørne + små anmerkn. Bakark med detalj info medfølger. God kv. 01 (3700).

37 1000 kr 1983 B medfølgende bakark med info. Kv. 1 (2300).

38 1000 kr 1990. Medfølger ark med informasjon, kv. 0/01 (2100).

Medaljer *)

Medaljer - Norge *)

39 HAAKON VII. Gullmedalje 1972. Portrett modellert av billedhuggeren Nils Aas. Vekt 55 gram 900/1000 i originalt etui, 49,5 gram rent gull. Nr. 1305 av 2000 i opplag. Utgitt av den Kongelige Mynt. Garantibevis medfølger. Kv. 0.

25000

Medaljer - øvrige verden *)

41 1 KILO SILVER BULLION 999% fra Johnson Matthey, London. Sølvbarre.

40 NORGES SØLVSKATT. Vår stolt historie; minnemedaljer i sølv. Samling med 24 ulike stk. i 925/1000 sølv (samlet; 764,4 g rent sølv). Utgitt av Samlerhuset og kommer i 2 pent brukte treskrin. Høy utgivelsespris.

6750

42 ADOLF AF JOCHNIK MEDALJE. Svensk medalje fra 1944. Minnemedalje for Jochnick som grunnla og bygde opp Svenska Livsförsäkringsanstalten Trygg. I bronse, Ø:6,5 cm. I originalt etui. 1

43 THE DOROTHY AND LILLIAN GISH PRIZE. Stor medalje i sølv som siden 1994 har vært utdelt til ”en mann eller kvinne som har gitt et enestående bidrag til verdens skjønnhet og til menneskehetens glede og forståelse av livet”. Dette er medaljen fra 1995 som ble gitt til Ingmar Bergmann. Ø:9 cm. Vekt ca. 377 gram. 1

Myntbrev og minnebrev

Norge

44 Samlerhuset nr. 1, pent med bakark. 1

45 Samlerhuset nr. 2, pent med bakark. 1

Bøker, tegneserier og dokumenter

Bøker

Faktabøker

46 HVEM HVA HVOR. 1961-1969, 1971-1982, 19851986. Også; Fakta Hvem Hva Hvor 1977. Litt slitasje. 1

47 KEISER WILHELM II’S REISER I NORGE. I aarene 1889 og 1890. Paul Güszfeldt. Kristiania og Kjøbenhavn 1891. 278 s. Ill. Oeig. dek. shrtbd. Litt slitasje. 1

48 QUER DURCH ISLAND. Reiseschildrung von Maurice Komorowicz. Fin liten bok på tysk. U. år. 135 s. Ill. Orig. dek. shrtbd. 1

Jakt-, fiske- og fritidsbøker

49

53

49 HUITFELDT, FRITZ. Baade fugl og fisk. 1898. 137 s. Ill. Orig. shrtbd. 1

Krim- og westernbøker

50 A. CONAN DOYLE. Lott 4 bøker utg. 1902-1919. Hunden fra Baskerville 1902, Sherlock Holmes i arbeid igjen 1904, begge disse med orig. dek. shrtbd. Dr. Warsons Optegnelser 1918 og Spioncentralen 1919, de to siste i orig. shrtbd. med smussomslag. 1

51 FREIMANN, RITA (Frich, Øvre Richter). I skyggen av Karl Johan. Fragment av en kvindes liv. Kristiania 1912. 1 utg. Heftet. 87 s. Litt slitasje. Medfølger 3 utgaven fra 1912 innbundet. 1

52 HELGE ERICHSEN & CO FORLAG. Lott 12 gamle heftede bøker 1914-1918. Bla. Jack London, A. Conan Doyle, Oscar Wilde. Veldig varierende kvalitet, 5-6 bøker veldig slitte. 1

53 LIE, JONAS 1899-1945. Vestbaneguttene. Ved en av dem. Oslo (Kristiania), 1924. Heftet. 99 s. Orig. omslag. Slitasje, med skader, rifter i rygg. Debutromanene til Jonas Lie, senere ga han ut krim under psevdonym Max Mauser, for så å bli politiminister i Quislings regjering under krigen.

6 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop
Obj.nr. Utrop
Sedler Norge
1
1
1
1
1
1
1
AVDELINGER. 1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

54 RIVERTON, STEIN (Sven Elvestad). Lott 4 bøker. Morderen uten ansigt, heftet 1921, Skjulte spor, heftet 1923, Fru Alexandra den store, heftet 1935, Ivan den grusomme, innbundet 1919. Litt slitasje.

55 RIVERTON, STEIN. (Sven Elvestad). Lott to bøker. Rosa Montanas diamanter. 1925. Heftet. 206 s. Orig. omslag. Litt slitasje. Manden med tusen jern i ilden. 1925. Heftet. 206 s. Orig. omslag. Litt løs i rygg.

56 ØVRE RICHTER FRICH. De knyttede næver. Lott 5 utgaver av denne boken. Første til fjerde utgave, to av andre utgave. 1911-1918. Første utg. heftet, litt slitt, andre opplag både heftet og innbundet, grei kvalitet, tredje opplag heftet, litt løs i rygg og fjerde opplag innbundet i bra stand.

Skjønnlitteratur

57 HAMSUN, KNUT. Aftenrøde, slutningsspil. København 1898. 1 utg. 201 s. Skinnryggbd. Med Ex libris.

58 ØSTFOLD. Fredrikshald byes matrikel 1878. Opgave over samtlige Eiendomme i Fredrikshald. Fredrikshald 1878. 36 s. Bra stand.

Lokalhistoriske bøker

59 HAUGESUND OG OMEGN BØKER. Eske med 16 stk. diverse bøker om Haugesund og omegn + hefter, se foto.

60 NORD-NORGE. Skildringar fraa nordland og finnmorki. Kristofer Janson. Bergen 1874. 163 s. Liten bok, senere skinnryggbd. Litt slitasje.

61 NORGES BEBYGGELSE. Sørlige seksjon. Fylkesbindet for Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker. A/S Norsk faglitteratur. G. Reinert. Oslo 1959. 1274 sider. Rød innbinding. Normal bruksslitasje, noe slitt innbinding.

62 NORGES BEBYGGELSE. Sørlige seksjon. Fylkesbindet for Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker. A/S Norsk faglitteratur. G. Reinert. Oslo 1954. 779 sider. Rød innbinding. Normal bruksslitasje, noe slitt innbinding.

63 SLEKTSBØKER. Lott på 6. Her er om slektene Holte fra Ål, Bomhoff fra Skien, Meidell, Bergerslekten Finnkroken, Wiesener og boken Norske Slægter 1915. Bra stand.

Skip-, hvalfangst og polarrelaterte bøker

64 POLARÅRBOKEN 1938. 116 s. Ill. Bra kvalitet. 1 Transport-, buss-, bil- og jernbanerelaterte bøker

65 HARLEY-DAVIDSON RIDER’S HAND BOOK. Copyright 1924. 66 sider + utbrettstegning av motorsykkel bakerst. Illustrert. Lite hefte, med format 17,2x11,5 cm. Slitasje, samt løse midtsider. Følger med ”Lov om motorvogner med trafikkregler”, gjeldende fra 1. januar 1927. Heftet. Med slitasje.

Øvrige bøker

66 DAS LAND DER MITTERNACHTSONNE. Längs Norwegens küste ins traumland des Nordens. Alb. Cammermeyers Forlag Kristiania 1907. Rikt ill. samt mye reklame. Orig. dek. shrtbd.

67 KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS LOV. Joachim Schmedtgen. Kjøbenhavn 1863. Med kongens kobberstukne portræt. 1014 s + register over lovens bøger. Skinnbd. Bra stand.

68 SNORRES KONGESAGAER. Kristiania 1899. Utgitt av Det Norske Forl. trykkeri/Stenersen Forlag. Oversatt av G. Storm. Illustrert av H. Egedius, C. Krohg, G. Munthe, E. Petersen og E. Wærenskjold. Dekorert orig. skinnbind. Mindre bruksspor. En praktutgave.

Tegneserier *) Donald Duck & Co *)

69 DONALD DUCK. Det aller første amerikanske bladet med tegneseriefiguren Donald utgitt i USA i 1935. Kvalitet Vg-. Slitasje i rygg, særlig nedre del, små hjørnebretter og slitasje ellers.

Øvrige *)

6000

5000

70 A/S LYS & LUFT. Av Arne Taraldsen. En profitørs saga og litt av hvert fra hjemmefronten. 1. bind. 1946. Originalt omslag. 47 bl. Tegneserie. Kv. Vg/Fn. 1

71 BARNA PÅ SYDHAVSØYA. 1949-1950. Lott to blader. Bladet fra 1949 Vg og 1950 Fn/Vg. 1

72 ILLUSTRERTE KLASSIKERE. 191-214, 216-221. Kvalitet fra ca. VG til FN. 1

73 INGENIØR KNUT BERG. 1945-1956. Lott 3 blader. Her er 1945 Vg, 1954 Vg+ og 1956 Vg+. 1

74 MAGAZINET nr. 1, 1980. Steffen Kverneland og John Sverre Johnsen debuterte begge i denne utgaven av Haugesunds kanskje eneste undergrunnsblad. Initiativtakere var Tom Birger Jenssen og Steffen Kverneland. 28 sider. Fin kvalitet. Et sjeldent tegneserieblad! 1

75 OLA NORDIGARD OG JOMFRU BERTINE. Nr. 2, Fonna Forlag 1945. Vg. Litt slitasje i rygg og noe brunspettet inni. 1

76 PÅSANS UVANER No 2. Tegnet og fortalt av Onkel Kai. 1929-utg. Kvalitet Fn. 1

77 SKIPPERN. 1949-1954. Lott 11 blader. Nr. 2 1949, 5 1951, 31 og 39-46 1954. Kv. Vg eller litt bedre. 1

78 SPØK OG SPENNING. 1942. Lott 6 blader. Nr. 25-29 og 31. Kv. jevnt over Vg. 1

79 TARZAN. 1947 OG 1948. Kvalitet 1947 Vg, liten rift forside og 1948 Vg/G. 1

80 TUSS OG TROLL. Niende samling (1954). Kvalitet VG/FN. 1

81 UMULIGE JULIE. På nye eventyr 1956. Vg. Litt rust på stifter. 1

82 VANGSGUTANE. Andre hefte 1942. Kvalitet VG. 1

7 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

Glass, keramikk og porselen

Glass *)

Glass *)

83 ANTIKKE GLASS. 3+3 stk. Trolig Hadeland, midten av 1800-tallet. 3 stk. spissglass, H: 12,5, Ø: ca. 7 cm. 3 stk. snarlike drammeglass med ”riflede” klokker og knapp på stetten, H: 10-10,8 cm. Ett drammeglass med liten anmerkning munning, forøvrig pent brukt stand.

Utrop Obj.nr. Utrop

94 NORSKE KUNSTGLASS. 7 stk. ulike, håndblåste vinglass fra norske glasshytter. 2 stk. signert Stine Hoff (glass med blå stett) og 5 stk. signert Trine Sundt. H: 13,5 til 23,5 cm. Meget dekorative og i fin stand. 1

95 RITZENHOFF ØLGLASS. 13 stk. Høye, slanke glass med 13 forskjellige, fargerike dekorer. Glassene er merket med kunstnernes navn. H: 25 cm. Pent brukt stand.

96 RØDVINSGLASS. 12 stk. ”Victoria Queen” fra Magnor Glassverk, 1990-tallet. Klart glass med iriserende overflate, kombinert med skimrende lilla luster på stett. H: 16,5 cm. Bør vaskes for hånd. Alle i originalemballasjen. I flott stand, trolig ubrukte. Alle i originalemballasjen. I flott stand, trolig ubrukte.

84 85 88 97

84 DRAMMEGLASS. Uvanlig høyt, antikt glass. Stett med luftspiraler og spiss klokke gravert ”W.H.”. Tidlig 1900-tallet, trolig Hadeland Glassverk. H: 34,5 cm. Uslipt puntmerke under. Fin stand.

85 ENGMAN, KJELL (1946-) for Kosta Boda, Sverige. Vinglass i limited edition på kun 500 eksemplarer. Stilken er formet som en fisk i grønt og oransje, og små kontrollerte bobler på klokken. Etikettmerket og signert ”7263012 Kosta Boda Kjell Engman Lim. Ed. 500 ex”. H: 25,5 cm. I meget pen stand.

86

87

FRIMURERGLASS. 2 stk. ulike. Slipt glass med graverte frimurersymboler. Stort glass på sekskantet fot, H: 14,8, Ø munning: 7,5 cm, signert underside. Glass med åttekantet fot og rikt dekorert klokke, H: 13 cm. Fin kvalitet og stand.

FRIMURERGLASS. Klart, slipt glass med graverte frimurersymboler. Sekskantet form, smalende ned mot en høy fot. Tung, fin kvalitet, trolig tilvirket tidlig 1900-tallet. H: 15,5, Ø munning: ca. 7 cm. Fin stand, kun små anmerkninger og svake spor etter bruk.

88 FRIMURERGLASS. Stort, sekskantet glass i klart krystall. Særdeles rikt utført med skjærslepne motiver av ulike frimurerregaliaer og scenerier. Gravert navn nede på fot. 1900-tallets første halvdel. Bruksspor. H: 15,5 cm.

89 GLASSERVISE. Antatt Tyskland/Tsjekkia, 1900-tallets første deler. Senjugend. Munnblåst glass i olivengrønt med håndmalt, polykrom dekor i overglasur med hjortemotiver. Mugge (H: 32,5 cm) og 6 stk. drikkeglass (H: 16,6 cm). Bruksspor. ”Røff” utførelse med inneslutninger og luftbobler i glassmassen.

90

HADELAND ”SAGA”. 8 vinglass. Formgitt av Severin Brørby for Hadeland Glassverk. 1970/80-tallet. H:15,5 cm. Bruksspor.

91 HVITVINSGLASS. 12 stk. ”Victoria Queen” fra Magnor Glassverk, 1990-tallet. Klart glass med iriserende overflate, kombinert med skimrende lilla luster på stett. H: 17,5 cm. Bør vaskes for hånd. 4 glass i originalemballasjen, de øvrige pakket i esker fra Magnor. I flott stand, trolig ubrukte.

92 KONJAKKGLASS. 12 stk. ”Victoria Queen” fra Magnor Glassverk, 1990-tallet. Klart glass med iriserende overflate, kombinert med skimrende lilla luster på stett. h: 13 cm. Bør vaskes for hånd. Alle i originalemballasjen. Eksklusive glass i fin stand, trolig ubrukte.

93 KUNSTGLASS. 7 stk. ulike, håndblåste vinglass fra skandinaviske glasshytter. 2 stk. signert Søren Ringgaard (glass med ”sebrastriper”), 2 stk. signert Daniel Erlandsen (mørk klokke) og 2+1 stk. signert Trine Sundt (lys klokke og klar klokke). H: 21,5 til 28 cm. Meget elegante, dekorative og i fin stand. 1

97 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018) for Kosta Boda, Sverige. Glass i grått, sort og gull fra serien Inka formgitt i 1992. Etikettmerket og signert ”Kosta Boda Art. Coll. Ulrica HV 99180”. H: 25,5 cm. I flott stand.

Figurer *)

98 BACKSTRÖM, MONICA (1939–2020). 2 glasssopper. Kunstglass fra Boda, Sverige, 1970-tallet. H: ca. 12/11cm. I pent brukt stand.

99 DE TRE VISE MENN. HADELAND. Formgitt av Maud Gjeruldsen Bugge (1962-). Koboltblått glass med klar farge i hodet og gullstaffering på hodepryd. Modell ”Gull”, ”Røkelse” og ”Myrra”. Nyere. Fin stand. H: 16-17 cm.

100 FIGURER. 3 stk. kunstglassfigurer. Sjøløve fra V. Nason, Murano, med etikett, H: 12,5 cm. Eple fra Mdina, Malta, signert, H: 9 cm. Fisk med små kontrollerte bobler, usignert, H: 11 cm. Håndblåst i glass i forskjellige blå, turkise og grønne nyanser, med klart overfang. Høy håndverksmessig kvalitet og i fin stand.

101 FUGLER HADELAND GLASSVERK. Andefamilie, 2 voksne 2 barn. Formgiver Lena Hansson, ca. 2000. H: fra 14 til 7cm. L: Fra 18 til 8cm. P pen stand.

102 IITTALA UGLE. Formgiver Oiva Toikka. H:12cm. Pent eksemplar, etikett fra Iittala er på. Følger med en liten ugle i keramikk, antagelig tysk. H: 6,5cm

103 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995) for Randsfjord Glassverk. 6 stk. glassfugler. Håndblåst i klart og farget glass. 1960/70-tallet. 2 mellomstore, L: 11-11,5 cm. 4 små, L: 9-10 cm. Alle i fin stand.

8 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

104

105

106

104 MURANO. Fargerik klovn laget ved et av glassverkene på Murano, Italia. H: 22 cm. I pen stand.

105 MURANO. Glasshane i rødt, grønt, blått og glassklar farge. Skal inneholde uranium. H: 25 cm. Flott kvalitet og utførelse.

106 VALLIEN, BERTIL (1938-) for Kosta Boda, Sverige. Glassmaske, ”Hope”, med veggoppheng. Etikettmerket og signert. H: 9 cm. B: 5,6 cm. Ubrukt i original eske.

107 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018) for Kosta Boda, Sverige. Glasskulptur trolig fra serien Open Minds formgitt i 1986. Signert i malingen. L: 11 cm. B: 9 cm. H: 5,5 cm. I fin stand.

108 VALLIEN, ULRICA HYDMAN (1938-2018) for Kosta Boda, Sverige. Cocoo-serien. 3 fugleboller. 2 store: L:20cm. H:14cm. og L:9,5cm. H: 6,5cm. I pen stand, etikettmerkede ”Kosta Boda”.

Vaser, skåler, boller og fat *)

109

112

109 ART DECO VASE. Flott, eldre Art Deco vase i grønt frostet og klart glass. Formet som et blad med frosk og blomsterknopp. H:21 cm.

110 BACKSTRÖM, MONICA (1939–2020) for Kosta Boda. Stor skål på stett. Fra serien Pandora, 1990-tallet. Håndblåst lys grønt og klart glass med røde detaljer og silkematt overflate. Ø: 31, H: 15,5 cm. Signert og nummerert 59340 under. Etikettmerket. I fin stand.

111 BENNY MOTZFELDT. 2 vaser/ potteskjulere. Begge syresignert: Plus BM Norway. I pen stand. Blank H:16cm. Ø: 20cm og Lilla H:16cm. Ø:15/18cm (Oval). 1

112 BLOMSTERKURV. Blomsterkurv i sølvplett med glasskål, hel og fin. Størrelse H:40 B:30 D:21,5 cm. 1

113 GLASSFRUKTER. 4 frukter fra Lillehammer

Glasshytte utformet som vaser/biller. Av Eirik Jan Thore. Alle signert i bunn. Friske farger og pen tilstand. H:ca.13cm. 1

114 GLASSVASE OG SKÅLER. 2 skåler og 1 vase i samme serie. Antagelig et polsk. Bruksspor. H:24 og 12cm. 1

115 HADELAND. Vase. Flott signert vase designet av Lena Hansson, noen riper i glasset, bruksspor. H:27 cm. 1

116 HELLUM, HANNA (1941-) for Randsfjordglass. Vase og bolle. Kunstglass i blått med klart overfang med oransje spetter. Krukkeformet vase, H: 8,8 cm, munning Ø: 7,8 cm. Bolle, H: 8,8, munning Ø: 10 cm. Sistnevnte med rester av etikett. Fin stand. 1

117 HØVIK VERK. Flott sett med pressglass, på 8 i serien ’Glitretind’. 2 stk fat (Ø: 26 x 26 cm), 2 stk serveringsboller (Ø: 18 x 18 cm, H: 7,5 cm), mellomstor skål (Ø: 14,5 x 14,5 cm, H: 6,5 cm), og 3 stk små skåler (Ø: 12 x 12 cm, H: 5 cm) I produksjon fra 1899 til 1933. I pen stand. 1

118

124

125

118 JOHANSSON, WILLY (1921-1993) for Hadeland. Serie ”Ocean”, tidlig 1980-tallet. Ovalformet vase signert ”Hadeland W.J.” H: 21,1 cm. I meget pen stand.

119 JUTREM, ARNE JON (1929-2005). 2 stk. blå Hadeland-fat designet av Arne Jon Jutrem, begge med signatur på undersiden. Ø:23,3 cm. Han var designer, bl.a. ved Hadeland Glassverk i tiden 19501962 og 1985-1999. Han var glasskunstner, maler, professor i estetikk.

120 JUTREM, ARNE JON (1929-2005). 3 stk. fat ”Grønland”. Formgitt av Jutrem på 1950-tallet for Hadeland Glassverk. Grønn glassmasse med små, ukontrollerte bobler. Stort fat, Ø: 36 cm, signert ”Grönland”. Dypt fat, Ø: 23,5 cm, signert Hadeland 4025. Lite fat, Ø: 20, signert ”Grönland”. Stort fat med overflate-riper, forøvrig pent brukt stand.

121 JUTREM, ARNE JON (1929-2005). Dypt, signalgrønt fat. Modell ”Grønland”. Formgitt av Jutrem for Hadeland Glassverk, 1950-tallet. Signert under, 1955. Bruksspor. Ø:34cm.

122 KEDELV, PAUL (1917-1990) for Flygsfors Glasbruk, Sverige. 2 stk. ”Coquille”, formgitt 1950-tallet. Skulpturelle ”vaser”, snarlik form, ulike fargekombinasjoner. Håndblåst kunstglass. Vase i klart, hvitt og grønt glass, H: 23 cm. Vase i klart, hvitt og fiolett glass, H: 20,5 cm. Fin stand. 1

123 KOSTA BODA. Fin Kosta Boda vase ”Pearl” design: B.Vallien, signert på undersiden + etikett merket H:28 cm. 1

124 LINDSTRAND, VICKE (1904-1983) for Kosta, Sverige. ”Sjøgress”-vase, formgitt på 1960-tallet. Klart glass med innslag av grønt og innesluttede bobler. Signert ”Kosta LH 1803”. H: 21 cm. Pent brukt stand. 1

125 LINDSTRAND, VICKE (1904-1983) for Kosta, Sverige. 1950-tallet. Kunstglassvase i ravfarget glass med klart overfang. Avrundet kvadratisk form, tung kvalitet. H: 21,5 cm. Signert Kosta 01904. Fin stand, kun svake spor etter bruk.

126 MDINA GLASS. Lott, 4 stk. Kunstglass fra den kjente glasshytta på Malta. Turkisblå glassmasse med innslag av lysere farger. Karaffel, H: 22 cm. Skål, H: 10, Ø: 19 cm. Beger på stett i klart glass, H: 17 cm. Liten vase, H: 10 cm. Alle deler i fin stand og signert ”Mdina”. 1

9 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

127 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995) for Randsfjord

Glassverk. 2 stk. vaser. Håndblåst i blå og grønn glassmasse, med små, innesluttede bobler. 1960/70-tallet. H: 16 og 17 cm.

128 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995), for PLUS glasshytte, Fredrikstad. 2 stk. kunstglassboller, modell nr. 533, i klart glass med innslag av rosa og ukontrollerte bobler. Stor bolle, H: 16,5, Ø: 23 cm. Mellomstor bolle, H: 12, Ø: 16,5 cm. Mellomstor bolle merket BM Plus. Pent brukt stand.

129 MOTZFELDT, BENNY (1909-1995). Vase og bolle. Kunstglass fra PLUS glasshytte, Norge, 1970-tallet. Klart glass med innslag av metallspon og ukontrollerte bobler. Merket BM Plus under. Vase, H: 18 cm. Bolle, Ø: 18,5, H: 12 cm. Fin stand.

Utrop

Obj.nr. Utrop

130

133

131

130 MOTZFELDT, BENNY (1909-1996). Vase. Unikat. Signert ”BM 76”. Kunstglass tilvirket ved Randsfjord Glassverk. Klart glass med innesluttet metallspon. H: 14, Ø: 13,5 cm. I meget pen stand.

131 MOTZFELDT, BENNY (1909-1996). Vase. Unikat. Signert BM 73. Kunstglass tilvirket ved PLUS, Fredrikstad. Hvittonet glass med innesluttet metallspon og tekstiltråder i grå og blå nyanser. Klart overfant. H: 15, Ø: 11 cm. Fin stand.

132 MURANO SKÅL OG MUGGE. Italiensk kunstglass. Skål i filigranglass ”Latticino” med hvite tråder, utydelig signert, H: 12,5 cm. Mugge med hvit ”Latticino” og rosa og blå striper, med innslag av gullstøv, H: 21 cm. Begge i fin stand.

133 MURANO. Aventurin vase i sort med kobberfargede innslag. Dekorert krage i klart glass. 1990-tallet. H: 37,5 cm. I pen stand.

134 PAUL KEDELV (1917 - 1990) Vase og skål for flygfors glasbruk, Sverige. 1950/60-tallet. Vase i serien ”Harlekin” i mørk fiolett og grønn med klart overfang. (H:22cm) skål i gult og magentafarget med klart overfang.(Ø:18cm) Pen stand.

135 PRYDVASE. Egermann, Tsjekkia, 1900-tallets siste del. Rosa glass, rikt dekorert med polergull og blomstermotiver i emaljemaling. H: 31 cm. I fin stand. Merket med originaletikett.

136 SPOOK, PER. Kunstglass. Fra serien ”Vår”, Magnor Glassverk. Rund skål i klart glass med innslag av gult, grønt, hvitt og lyseblått. H: 13cm. Ø: 21cm. Per Spooks signatur under. Etikett fra Magnor er på. Pent eksemplar.

137

138

137 SUKKERSKÅL. Antatt Gjøvik ca. 1810/20. Empire. Koboltblått glass med benhvit rand. Ref. nær lik avbildet s. 83 i Norske Empire Glass, J. H. Korshavn 1994. Bruksspor. H: 6,5 cm.

138 SUKKERSKÅL. Sverige, 1800-tallets første halvdel. Empire. Koboltblått glass med benhvit rand. Pen stand, noe bruksspor

140

142

145

149

139 VALLIEN, BERTIL (1938-) for Kosta Boda, Sverige. 2 stk. stetteskåler i blå, sort og glassklar farge formgitt for Boda (nå Kosta Boda) på 1960-1970-tallet. Signert «Boda B. Vallien 57543/57553». H: 12,3 cm. Ø: 13,5 cm / H: 10,5 cm. Ø: 10,5 cm. I pent brukt stand. 1

140 VALLIEN, BERTIL (1938-) for Kosta Boda, Sverige. Flaskeformet vase i grønnlige farger fra serien Satellite formgitt i 1992. Signert «Kosta Boda Artist coll. B. Vallien 89251». I fin stand. H: 17 cm. B: 10 cm. 1

141 VALLIEN, BERTIL (1938-) for Kosta Boda, Sverige. Skål i hvitt fra serien Satellite formgitt i 1992. Etikettmerket og signert «Kosta Boda B. Vallien 50107». H: 11,5 cm. Ø: 21,7 cm. I flott stand.

142 VALLIEN, BERTIL (1938-) for Kosta Boda, Sverige. Vase i brunt med hvite svulstige linjer fra serien Minos formgitt i 1984. Etikettmerket og signert «Kosta Boda Artist coll. B. Vallien 48468». H: 17,5 cm. I fin stand. 1

143 VALLIEN, BERTIL (1938-) for Kosta Boda, Sverige. Vase i hvitt fra serien Satellite formgitt i 1992. Dobbelt etikettmerket og signert «Kosta Boda B. Vallien 7040107». H: 29 cm. I flott stand.

144 VASE. Formgitt av Hans Jürgen Richartz for Richartz Art Collection, Mathildenhütte, Tyskland. 1970-tallet. Signert. Sertifikat medfølger. H: 23,5 cm. Ø: 14 cm. I fin stand.

145 VASE. Kunstglass utført i sommerso-teknikk. Intenst koboltblått og lilla glass. H: 25 cm. Planslipt og polert bunn. Usignert. Fin kvalitet og stand.

146 VASER. 2 stk. designvaser/mugger. Den med blått mønster, formet som en mugge, er signert 2008, vanskelig å tyde signaturen, munnblåst. H:27,5 cm. Den med grønt mønster er usignert. H:30 cm.

147 VASER. Meget kraftig brun vintage vase i kunstglass fra Magnor i serien K Glass, modell K834 H:23 + Orrefors vase i blankt glass kuleformet, designet av Per B: Sundberg H:11 cm. Usignerte.

148

150

148 WÅHLSTRÖM, ANN (1957-) for Kosta Boda, Sverige. Stor, dråpeformet vase med smal åpning. Kunstglass i gråtonet og klart glass med innslag av hvitt. Tung, fin kvalitet, slipt munning. Trolig unikat, merket «Prov Ann Wåhlström» under. Med originaletikett. H: 31 cm. Fin stand.

149 WIRKKALA, TAPIO (1915-1985) for Iittala, Finland. «Fools foot» Kantarell vase i klart glass med slipte tråder. Signert på undersiden. H: 15,5 cm. Et minimalt nag/anmerkning midt på vasen, lite spor av bruk ellers.

150 WIRKKALA, TAPIO (1915-1985) for Iittala, Finland. «Kalvolan kanto» Vase i klart tykt glass. Signert og nummerert -3241 på undersiden. H: 12 cm. I pen bruksstand.

10 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
nedi. H: 10 cm.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

151 WIRKKALA, TAPIO (1915-1985) for Iittala, Finland. 2 stk. vaser i klart glass. Formgitt 1960-tallet. Stor vase «Avena», signert Tapio Wirkkala 3429, H: 23,5 cm. Vase «Pinus», signert TW, H: 16,5 cm. Sistnevnte med et par minimale anmerkninger på munning. Forøvrig fin stand.

152 WIRKKALA, TAPIO (1915-1985) for Iittala, Finland. 2+1 vaser «Avena». Klart glass med asymmetrisk form og dekor, typisk for finsk kunstglass på 1970-tallet. Alle signert, den store vasen med rester av etikett. Minimale nag på munningene, forøvrig fin stand. H: 17,5 og 23,5 cm.

153 WIRKKALA, TAPIO (1915-1985) for Iittala, Finland. Stor vase «Gerania» i klart glass. Signert Tapio Wirkkala 3431 og merket med etikett. H: 22, største B: 16,5 cm. Fin stand.

Øvrige *)

154 BRENNEVINSFLASKER. 2 stk. såkalte kransflasker. Stor, dråpeformet flaske i svakt bruntonet glass, med kreppet lenke og graverte stjerner, H: 19,5 cm. Mindre flaske i klart glass, H: 15,5 cm. Modellen var populær på 17/1800-tallet. Den store flasken trolig antikk, den minste trolig en nyere replika.

155 GELÉKOPPER. Uvanlig samling gelékopper fra, stort sett, Høvik og Hadeland. Totalt 22 stk. á 4 modeller observert, men alle er snarlike. En del like. Klart pressglass. Bruksspor. 1900-tallets første deler/midtre del. Ø: 8-9 cm.

156 GLASSPOKAL. Hadeland Glassverk. Håndblåst, klart glass. Forseggjort, med spiraler i stetten og utenpåliggende spiraler på fotplaten og nedre del av klokke. Klokke med gravert blomsterdekor. Nyere produksjon, etter 1700-talls modell fra Nøstetangen glassverk. H: 23 cm. Høy kvalitet og fin stand.

157 HADELAND, Jubileumsserien Hadeland Glassverk 225 år, (1987). Tolv glass i original spesialkoffert i mahogny m/ messingbeslag. Håndlaget etter gamle designriss fra 1741 - 1930. Kun 300 eks.(Nr. 16/300.) Sertifikat følger. Ett glass har skade, ellers er alle i pen stand. Mål koffert: 69 x 45 x 15,5 cm. Må hentes ved en av Skanfils avdelinger.

158 HADELAND. Karaffel, modell ‹Nøste›, moderne modell skapt etter Nøstetangens originaler fra 1700-tallet. 3 stk. Løkformet med riller, klart glass. Puntmerker under. Fin stand med lette bruksspor. Midten av 1900-tallet. H: 21-22 cm.

159 IITTALA. FESTIVO. Timo Sarpaneva

Utrop Obj.nr. Utrop

160

166

160 LOMMEGLASS. Norsk glassverk, mulig Hurdal, 1790-1830. Antikk jaktflaske i svakt grålig glass. Flattrykt dråpeform, matt innvendig. H: 19,5 cm. Bruksspor i form av overflateriper.

161

162

163

161 MURANO. Fin skål/askebeger i sommersoteknikk i gyldne farger. H:8 cm. Ø:13 cm. Følger med et millefiori-egg. H: 7 cm. Begge fra 1960-tallet. 1

162 MURANO. Karaffel i glass med millefiori. 1950-tallet. Trolig tilvirket av Fratelli Toso. H: 19 cm. I flott stand. 1

163 MURANO. Pyntekule med millefiori og innlagt gullstøv, laget ved et av glassverkene på Murano, Italia. Med sort snor for oppheng. Ø: ca. 9 cm. Høyde til opphengspunkt: ca. 11 cm. I flott stand.

164 PARFYMEFLAKONG/FLASKE. Muligens Hurdaleller Gjøvik verk. Rundt år 1800. Klart, skjærslpent glass med gravert dekor i Louis XVI-stil. Ant. sekundær propp, trolig i sølv. Bruksspor og lite nag ved munning. H: 9 cm.

165 SARPANEVA, TIMO (1926-2006) for Iittala, Finland. 3+3 stk. lysestaker «Arkipelago» i klart glass med innesluttede bobler. Formgitt ca. 1980. 3 stk. staker med trekantform, H: 8,5, 13,5 og 22,5 cm. 3 stk. staker med firkantform, H: 8, 13 og 21,5 cm. Alle i fin stand.

166 SUKKERSKÅL. Antikk kandisskål i koboltblått glass. Kant og hank i messingfarget metall. H: 7,7, Ø: 11,2 cm. I fin stand, med aldersrelatert patina.

167 TE-LYSESTAKER. 8 stk. Nachtmann hjerteformede te-lysestaker i originale esker, 2 i hver eske. H:3 B:8,8 D:8,5 cm.

168 WACHTMEISTER, ROSINA (1939-) for Goebel, Tyskland. 3 stk telysholdere med kattemotiv. Den største: H: 35 cm. Ø: 11,2 cm. De minste: H: ca. 9,5 cm. Ø: ca. 8 cm. Alle tre etikettmerkede og i meget pen stand.

169 WIINBLAD, BJØRN (1918-2006) for Rosenthal, Tyskland. 3 stk «Weihnachten» 76,77,78. Håndstafferte detaljer. Medfølger en sort beskyttelsesplate i bakkant, Fin stand. Oppheng i bakkant. 28,5 x 28,5 cm. Alle origginal emballasje.

11 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(1926-2006) for Iittala, Finland. Klassikeren som ble formgitt i 1966. Klart glass med frostet finish. 5 stk. H:7 - 21,5 cm.
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Keramikk, stengods og fajanse *) Figurer *)

170

171

170 EGGHØNE. Egersund Fayance, 1900-tallets første del. Stengods, dekorert for hånd. Kurv med lusterglasur. Kurv og overdel merket «6.». H: 21, L: ca 25 cm. Et stort og fint eksemplar.

171 LONDI, ALDO (1911-2003) for Bitossi, Italia. Keramikkhest «Liberty Blu». Rikt dekorert, med turkisblå og grønn glasur. H: 26,5, L: 26 cm. Merket under med etikett. Fin stand.

172 LOSEN, EGERSUND FAJANCEFABRIKK. Fin stand. H: 34 cm. Mørkegrønn glasur.

173 LUDVIK OG SOLAN GUNDERSEN. Keramikkfigurene Ludvik og Solan Gundrsen fra Boehlkes keramikk på Alvdal. I pen stand. H: 8,5-11 cm.

174 NISSEFIGURER. 4 stk. Stor nisse med sopp fra Eie Stentøifabrik, H: 20,5. Nisse på stubbe, trolig tysk, L: 14, H: 16 cm. 2 små lysestaker, merket Foreign, H: ca. 8 cm. Små glasuranmerkninger observert, forøvrig fin stand.

175

178

176

175 PINGVIN JOTUN. Egersund Fayance, Formgitt av Theodor Friestad. H: 20 cm. ”Jotun” på brystet og stemplet Egersund Norge under. Et pent eksemplar.

176

PINGVIN. EGERSUND FAYANCE. Glasert stengods med håndmalte detaljer. Tilsvarende modell opptrer ofte med Jotun-logo på brystet. Stemplet Egersund Norge. H: 20.8 cm. Noe småmerker i glasur nederst på den ene vingen, forøvrig i fin stand.

177 PINGVIN. Eldre Egersund pingvin med Jotun på brystet. I god stand, den vipper litt. H:19,5 cm.

Vaser, skåler, boller og fat *)

178

179

ALKEMUGGE. Egersund Fayance. Formgitt av Jacob Sømme i 1910. Str. 4. Stemplet med Egersund Norge. H: ca 17 cm. Anmerkninger for et par små avskallinger og krakelert glasur.

BAMBUS/FLAMINGO. Stavangerflint. Formgitt av Inger Waage (1923-1995) i 1955. Flintgods med håndstaffert ståltrykksdekor. 6 stk. skåler (Ø: 19 cm). Pen stand med bruksspor. Én med minimalt glasurnag mot underside rand.

180 EGERSUND KJENGE. Flott eldre kjenge fra begynnelsen av 1900-tallet, Egersund Fajanse. Noe krakelert på innsiden av kjengen, ellers i fin stand. H:18,7 cm. B:30 cm. D:14,5 cm.

181 FIGGJO FLINT, FOLKLORE. Dekor tegnet av Turi Gramstad Oliver. 14 deler, 1 stor og 2 små terriner(Lokk med og uten dekor). og 2 saltbeholdere(forskjellige lokk), smørskål og liten skål, samt 5 små og 2 store smørefjøler. I pen bruksstand med få anmerkninger.

182 FIGGJO FLINT. Vase og lysestake. Uvanlige modeller, med relieffdekor og dus grønn, silkematt glasur. Trolig formgitt av Ragnar Grimsrud og Turi Gramstad Oliver, tidlig 1960-tallet. Vase med vid mage og smal hals, modell 1440, H: 14, største Ø: 16 cm. Båtformet lysestake med plass til 4 stearinlys, L: 36 cm. Begge stemplet og i fin stand. 1

183 FIGGJO. 3 deler av Folklore, Turi design. Sildekrukke, saltkrukke for vegg + smørkrukke. 1

184 FJELDSAA, KÅRE BERVEN (1918-1992). Eget verksted, sent 1940-tallet. Vase i leirgods med polykrom tinnglasur. Signert under. Bruksspor og krakeleringer. H: 20,5 cm.

185 HAVREVOLD, INGVIL (1942-1996). Fat. Glasert steingods. Eget verksted. Signert Havrevold. H:6cm. Ø:32,5cm.

186 KERAMIKKFAT. 2 keramikkfat, ukjent formgiver. Nydelige retro stil i fine glasurfarger. Veldig pent brukt. 31x25cm. D:3,5cm

187 KULEBOLLE. Fin, eldre kulebolle fra Egersund. Gul bunnfarge med mønster i oransje, grønt og sort. H:11,3 cm. Ø:21 cm. Noen små malingssprekker som sikkert lar seg fjerne.

188 LEIRKRUKKER. Samling 4 brune leir/syltekrukker. Signert S.Lund under og med etikett fra Gamle Bergen Museum. Alle i veldig pen stand. 2stk. H:11cm. Ø:13cm. 1stk. 8,5cm.Ø:10,5cm. 1 stk. m/ hank. H:7cm. Ø:12cm.

189 MAURISK FAT, antatt 1600-tallet. Spania. Lyst leirgods med overglasur i lustereffekt. Motiver med rankeverk og fugl i senter. Omfattende skader, sprekker og klinkede nagler på baksiden, samt borret opphengshull i fanen. Påklebede etiketter på baksiden, én håndksrevet fra Kunstindustrimuseet og én trykket ”Tilhørt Harry Fett’s samling”. Fett (1875-1962) var en anerkjent kunstsamler, kunsthistoriker og riksantikvar i samtiden. Sjeldent utbud. Ø: 19 cm.

190

191

190 MJELVE, TURID (1931-2022). Vase. Steingods med koboltblå glasur med innslag av brune toner. Flattrykt kuleform, med smal åpning. Fra keramikerens eget verksted. Signert ”Turid Mjelve Norway”. H: 8, Ø: 12,5 cm.

191 POTTESKJULER. Jugend, ca. år 1900. Rikt utformet i stengods med relieffdekor av stiliserte bølger. Majolikaglasur i ulike farger. Solide bruksspor, og noe krakelering. Stor størrelse, H: 22 cm. Åpningens Ø: 22 cm.

192 RONGVED, ALF (1924-2015) OG KARI. Keramikkskål og -fat med flyndre motiv. Høybrent leirgods. Formet, dekorert og glasert for hånd. Eget verksted, 1960/70-tallet. Signert AK. Skål, H: 6, Ø: 24 cm. Fat med avrundet firkantform, 19,5x19,2 cm. Ekteparet Rongved samarbeidet fra 1950, i eget keramikkverksted på Paradis ved Bergen.

12 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

193 RONGVED, ALF (1924-2015) OG KARI.

Keramikkskål og -fugl. Høybrent leirgods. Formet, dekorert og glasert for hånd. Eget verksted, 1960/70-tallet. Signert AK. Fugl, L: 15,5 cm. Skål, 10,5, Ø (munning): 16 cm. Ekteparet Rongved samarbeidet fra 1950, i eget keramikkverksted på Paradis ved Bergen.

194

197

194 TALLERKEN. Fransk håndmalt fajanse-tallerken ca. 1880-1900 – en gjenutgivelse av den originale Sceaux-formen fra 1700-tallet. Merket på undersiden, Sceaux 1776. Ø:30 cm. Sceaux var et fajanse- og porselensverk, grunnlagt i nærheten av Paris. Fabrikken var i produksjon fra 1748-1794. Former og mønstre ble ofte solgt når fabrikker ble oppløst.

195 VASE. Fin tysk ”retro”-vase i steingods med grønn matt glasur. Dekorativ! H:41 cm.

196 VASE. Flott vintage steintøyvase fra Tyskland i gull, mintgrønt og litt sort. H:30 cm.

Øvrige *)

197 ALABASTRELIEFF. Tidlig 1900-tallet. Motiv med to kvinner og et lite barn. I pen gullbelagt ramme fra Biggs & sons, London. Totalmål: 40 x 45 cm. I pen stand.

198 ARNOLD WIIGS FABRIKKER, to rektangulære keramiske veggplatter. «FANGST 1233» og «FLORA II». Svært fargerike og dekorative. Brukt, men i pen stand. 11,5 x 29,5 x 1,5 cm.

199 ARNOLDS WIIGS FABRIKKER. Fem keramiske veggplatter, signert / nummerert. «Samebarn» B: 24 cm, «Flamingo» B: 25 cm, «Havn» Ø: 29,5 cm, «Bryggen-Bergen» B: 19 cm. og «FløybanenBergen» B: 16 cm. Samtlige platter er brukt, men er i pen stand.

200 BAKSTEBOLLE OG BRUNE KRUKKER. Glasert steingods. Norske pottemakerverksteder, 1900-tallets første del. Stor bolle, Ø: 38, H: 14,5 cm. 2 stk. krukker, H: 15,5, Ø: 15 cm og H: 21,5, Ø: 20,5 cm. Den største krukka med små kantskader under, og bakstebolla med 2-3 små kantskader, forøvrig pent brukt stand.

201 BING & GRØNDAHL. Plakett, 18/1900-tallet. Relieffmotiv av engel stående sovende over en lur, utført i biscuit porselen. Preget bakside med ‹Eneret B & G› Ø: 24,2 cm. Tykkelse: 1,5 cm. Ca. 1,7 kg. Tidsriktige bruksspor og avskalinger rundt kant.

202 FIGGJO FLINT MOKKASERVISE med kaffekanne. 21 deler. Servise fra 1950-tallet i 6 forskjellige «sukkertøyfarger» med gull. 6 asjetter, Ø: 15 cm. 6 skåler/tefat, Ø: 12,5 cm. 6 kopper, H: 5,5 cm. Kaffekanne, H: 14 cm + lokk. Fløtemugge og sukkerkopp. En liten anmerkning på kaffekannens tut. Forøvrig er serviset i meget pent brukt stand og uten krakelering.

203 FIGGJO FLINT. «Lotte» design. 5 deler med dekor tegnet av Turi Gramstad Oliver. Skål H:7 Ø:22,9 cm. Skål med lokk H:11,5 Ø:23 cm. Liten skål H:7 Ø:8,7 cm. Liten sennepskål m/lokk H:4,5 Ø:7 cm. Avlangt fat/form B:33,5 B:19,5 H:5 cm.

204 FIGGJO FLINT. FOLKEDANSERE. 26 stk. servisedeler. 6 krus, H: 10, Ø: 8,3 cm. 8 tallerkener, Ø: 24 cm. 6 tallerkener, Ø: 20,5 cm. 6 asjetter, Ø: 17 cm. Skadefri deler i god stand. Observert et mindre antall deler med dekorslitasje, smuss og/eller gul misfarging på kanten.

205 GALAAEN, KONRAD (1923-2004) for Porsgrund Porselen. 1973. 3 stk. Innrammede veggfliser med forskjellige motiv. I fin stand. Ca. 21x21 cm inkl. omramming. Følger med usignert relieff i keramikk med motiv av kvinne som rensker skjell. Skade på det ene skjellet, 29x26 cm.

206

207

206 GRAVEREN,SUPPETERRIN. Fiskermotiv på gråblå bunn på begge sider av terrinen. Hank i lys blått på hver side. Stilisert «geitebukk» som håndtak på lokket. Skrevet i ytre bunn: « 570/217.D. Made in Norway.» Brukt, men i svært pen stand. B: 25 cm, H: 26 cm.

207 LONDI, ALDO (1911-2003) for Bitossi, Italia. 2 stk. krukker med lokk. «Liberty Blu». Rikt dekorert, med turkisblå og grønn glasur. H: 21 og 47 cm. Den minste merket under med etikett. Observert et par små glasuranmerkninger på den største krukka, forøvrig i fin stand.

208 LYSESTAKE. Flott signert håndlaget studiolysestake i blå, matt glasur. H:42,3 cm. 1

209 POTTESKJULERE. Ett par antikke. Eichwald, Bøhmen, tidlig 1900-tallet. Fajanse med fargerik majolica-glasur på motiver av blomster og fugler i relieff. Mellomstor størrelse, H: 16,5 Ø: 20 cm. Observert to vertikale hårsprekker på den ene potten, samt noe krakelert glasur innvendig på begge. Forøvrig meget dekorative og i pent brukt stand. 1

210 VASKEVANNSSETT. Eldre vaskevannssett fra Egersund, 4 deler med druemotiv. Stort fat H:11 Ø:33,5 cm. Mugge H:27 cm. + 2 stk. såpe-fat, det minste med noen nagg rundt kanten. 1

13 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Porselen *)

Figurer *)

211 BING & GRØNDAHL. Håndmalt porselen i underglasur. Modell 1655 ”Piken med svovelstikkene”, formgitt av Ingeborg Plockross Irminger. Kombinert figur/fyrstikkeske-holder. Pen stand. H: 14 cm.

212

213

212 FIGUR. Bing & Grøndahl, Danmark. Sittende Bostonterrier, modell nr. 2330. Kvalitetsporselen med håndmalt underglasurdekor. H: 19 cm. Tydelig stemplet og i flott stand.

213 ISBJØRNFIGUR. Bing & Grøndahl, Danmark, midten av 1900-tallet. Stor fremstilling av gående isbjørn, modell nr. 1785. Glasert porselen med håndmalte detaljer. L: 30, H: 14 cm. Fin stand.

214 LLADRO NAO, Spania. Håndmalt porselen i underglasur. Kvinne med solparasoll og blomsterkurver. Parasollen er løs og avtakbar. Pen stand, dog étt manglende tulipanhode + étt limt tilsvarende. H: 22 cm.

215 PORSELENSFIGURER fra Nao Lladro. 2 stk. Ung kvinne med kornnek, H: 39,5 cm. Svane, L: 22,5, H: 21 cm. Spansk kvalitetsporselen med fine detaljer og håndmalt glasur i duse farger. Tydelig stemplet. Store figurer i flott stand.

216 ROYAL COPENHAGEN / KGL. DANSK. Porselensfigur med håndmalt underglasurdekor. Modell 1395 ”Amagagerpiger”. Pen stand. H: 16,5 cm.

217 WACHTMEISTER, ROSINA (1939-) for Goebel, Tyskland. Kattefigur dekorert for hånd. ”Georgia”. H: 10 cm. I fin stand.

218

219

218 WACHTMEISTER, ROSINA (1939-) for Goebel, Tyskland. Kattefigur dekorert for hånd. Årets katt 2006, ”Dario & Daria”. Limited edition nr. 7057/10000. H: 17,5 cm. B: ca. 11 cm. I meget pen stand.

219 WALENDORF. Porselensfigur nr. 1764, kvinne i kjent Wallendorfstil som sitter og holder noe i hendene. H:20 cm.

220 WALLENDORF. Porselensfigur forestillende dansende ballerina med utstrakte armer. Glasert og uglasert porselen, håndmalt og med detaljer i gull. Stemplet med den tyske kvalitetsprodusenten Wallendorfs stempel. Høyde 22 cm. I flott stand.

Vaser, skåler, boller og fat *)

221

225

221 Etter DALI, SALVADOR (1904-1989) for LIMOGES, Frankrike - A. GIRAUD & Cie A.PORTHAULTDIGARD. Prydtallerken ”Les Diners de Gala” med modell ”Les cannibalismes de l’automne”. Nummerert bak, no. 225/3000. 1981. Trykket dekor og signatur i front, samt gullstaffering. Fin stand. Ca. 28x31 cm.

222 PUNSJ-/GLØGGBOLLE. Fra Porsgrunn porselen, merket 1992. Medfølger 6 kopper og kroker til å henge rundt bollen. Julemotiv. I pen stand.

223 ROYAL COPENHAGEN /KGL. DANSK. 2 stk. vaser, 1 fat. Porselen med håndmalt blomsterdekor. Vaser, H: 19 og 21,5 cm. Fat, 16,5x10 cm. Alle deler tydelig merket under. 1. sortering i fin stand.

224 ÅSE, ARNE (1940-). Bolle. Porselensleire med flerfarget dekor. Fra keramikerens eget verksted, 1980/90-tallet. H: 12, Ø (munning): 12,5 cm. Signert under og i fin stand.

Øvrige *)

225 DRIKKEHORN. Porsgrund porselen, PP. Stempel med utflytende, blått anker. Omkring 1905. Modell «Nordisk» med relieffdekor, samt det nye riksvåpnet av 1905 i ståltrykksdekor i front. Gullstaffert rand. Bruksspor. H: 10 cm.

1

1

226

228

226 EGGOPPSATS. Porsgrund porselen, PP. Manglende stempel, men rundt 1910-20. Mod.nr i rødt under: 2950a. Svungen rokokkofasong, med alle 6 eggeglass. Håndstaffert ståltrykksdekor og gullstafferte detaljer. Vers langs kant lyder ”Der var en Kone paa Landet, hun havde en Höne blandt andet, nu, lægge Æg er Hönens Fag, og denne gav et hver eneste Dag”. Pen stand med slitasje på gulldekoren, mindre bruksspor ellers. Ø: 20,5 cm. 1

227 ELVIS PRESLEY Entertainer of the Century. Plate no. A04073 in the limted edition of 1971, The Encore. Platte formet som gitar, med Elvis portrett. Produsent: Van Hygan & Smythe, Usa. Coa medfølger. Et Elvis must have.

228 ELVIS PRESLEY Entertainer of the Century. Plate no. A09072 in the limted edition of 1977, The dream. Platte formet som gitar, med Elvis portrett. Produsent: Van Hygan & Smythe, Usa. Coa medfølger. Et Elvis must have.

14 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

229 ELVIS PRESLEY Entertainer of the Century. Plate no. A09582 in the limted edition of 1971, The Vision. Platte formet som gitar, med Elvis portrett. Produsent: Van Hygan & Smythe, Usa. Coa medfølger. Et Elvis must have.

230 ELVIS PRESLEY Entertainer of the Century. Plate no. A15953 in the limted edition of 1975, The Pheonix. Platte formet som gitar, med Elvis portrett. Produsent: Van Hygan & Smythe, Usa. Coa medfølger. Et Elvis must have.

231 FJELLFLORA KAFFESERVISE. 12 kuverter, totalt 38 stk. deler. Dekor ”Fjellflora” tegnet av Dagny Tande Lid, på modell ”Regent” formgitt av Tias Eckhoff for Porsgrund Porselen, 1970-tallet. Sukker og fløte-sett. 12 kopper, H: 5,5 cm. 12 skåler/tefat, Ø: 13 cm. 12 asjetter, Ø: 16,5 cm. Fin stand.

232 FRUKTSETT PORSGRUND PORSELEN. Flott eldre fruktsett designet av Nora Gulbrandsen, i sort med gullmønster i stram Art Deco stil. Stort fruktfat; Ø:32 cm. 10 stk. frukttallerkener; Ø:19,2 cm.

233 MÅKESERVISET. 8 stk. middagstallerkener til Måkeserviset m/gullkant, fra Bing & Grøndahl, flersortering. D:24,7 cm. 6 stk. suppetallerkener, Ø:21,2 cm.

234 MEISSEN. 2 stk. tallerkener fra den renommerte tyske produsenten. Klassisk form med gjennombrutt gitterverk. Begge i god stand, håndmalt løkmønster. Ø:29cm.

235 MIDDAGSSERVISE. 43 delers eldre middagsservise fra Porsgrund Porselen fra 1955. Beige grunnfarge med brune og grå blomster med gullkant. 11 middagstallerkener Ø:24 cm. 12 stk. suppetallerkener Ø:24 cm. 12 stk. dessertskåler Ø:21 cm. 2 stk. serveringsskåler H:7 Ø:22,2 cm. 2 stk. sausenebb. 3 stk. ovale serveringsfat: 26x1830,5x21,5 - 36x25 cm. + terrin H:15 Ø:19,7 cm.

236 NORDISK MØNSTER. Porsgrunn porselen. Ølkanne, 5 stk krus og skål, krus og kanne med regle. Kannens H: 23,5 cm, Krusenes H: 9,5 cm. Skålens Ø: 18,5 cm. Slitasje på dekor samt en av krusene har en skade.

237 PORSELENSEGG. 3 stk. Dekorert porselen med messing detaljer. Alle har hengsel og kan åpnes. Egg i Versace-stil, fra Limoges France. Blått egg med dekor i 24 K gull, fra Yamasen Japan. Egg med rosedekor, umerket. Snarlik modell og størrelse, H: 10 cm. Dekorative egg i fin kvalitet og stand.

238 ROYAL COPENHAGEN. Blå Blomst. 12 kopper og 12 tefat. De fleste merket 10/8500. I pen stand. Helst ”take away” Haugesund.

239 SPISERIKRUKKER. Porsgrund Porselen, grønt ankerstempel (1911-1935). 10 deler. Porselen med fargerik blomsterdekor, gullstafferte detaljer og svart skrift. Fine rosenknopp-formede lokkgrep på krukkenes lokk. 3 stk. store krukker, H: 14 cm + lokk. 5 stk. små krukker, H: 7 cm + lokk. Pyntefjøl ”Brød”, Ø: 16,5 cm. Melkar for vegg, B: 15, største H: 17,5 cm. Noe varierende slitasje på gulldekoren, ei lita krukke mangler lokk og ”Ris” med hårsprekker i bunn. Forøvrig et dekorativt sett i fin stand.

240

241

240 STAUP. Porsgrund porselen. ”Nordisk” dekor med riksvåpen, rød fot og grønn munningsrand. Dobbelstemplet med blått anker (1906-1911). H: 14,8 cm. Observert en 6 cm lang hårsprekk fra munningen og på skrå nedover. Forøvrig i pen stand.

241 STRÅMØNSTER. Porsgrunn porselen i 16 deler. Blått ankerstempel. Kaffekanne, Sjokoladekanne (H: 30 cm), stettefat, lite fat, 3 stk kaffeskåler, 5 stk lunsj/frokosttallerkener Ø: 16,5 + 15 cm, 2 sett med fløte og sukkerskåler. Nag er observert på flere av tallerkenene, ellers pen stand.

242 VILLEROY & BOCH DEKKETALLERKENER. 4 stk. ”Jardin Francais”. Ulike, fargerike motiver, nummerert 1-4. Ø: 30,3 cm. Porselen av høy kvalitet, tåler oppvaskmaskin. Stemplet under. Flott stand, trolig ubrukte.

243 WACHTMEISTER, ROSINA (1939-) for Goebel, Tyskland. 6 deler porselen med kattedekor. 2 stk. krus, ”Giardino”, H: 9,5 cm. 1 stk. krus, ”Amici”, H: 9,5 cm. 2 stk. lysestaker, H: 11,5 cm. 1 stk. firkantet fat, ”Tre gatti e girasole”, 15x15 cm. Alle deler i fin stand.

Lørdag 13. april fra klokken 11.21

Gull, smykker og sølvtøy

Smykker *)

Gull *)

244 ALLIANSERING. Hvitt gull. Med 10 diamanter på totalt 0,7 karat. Stemplet 585 (14K), 0,07 TW SI. Ringstørrelse 58,5. Normal bruksslitasje. Diamantsertifikat datert 2013 følger med.

245 ANHENG MED DIAMANTER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Hjerteform med med 6 stk. briljanter nedfelt i anhenget. Disse beregnet til 0,01 karat hver. Bruksspor. Ca. 13x13 mm. Vekt: 1,0 gram.

246

247

246 ANHENG MED GRANATER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Dråpeformet anheng i klassisk utførelse, prydet med fasetterte granater. Ca. 39x18 mm, inkl. øvre hempe. Vekt: 3,3 gram. Medfølgende kjede m/karabinlås i forgylt 830S. Pen stand.

247 ANHENG MED KJEDE. Hvitt gull. Stemplet 750 (18 K). Anheng fattet med safir, omkranset av 12 små diamanter. Anheng; H: 13 (+ hempe), B: 11 mm, vekt 2,62 gram. Diamantenes vekt oppgitt til 0,06 ct, safirens vekt 0,97 ct. Veneziansk kjede, L: 38 cm, vekt 0,9 gram. Fin stand. Originalemballasje, kvittering og sertifikat medfølger.

15 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop

248 ANHENG MED PERLER. H. C. Østrem. Gult gull

14 karat, stemplet 585. Korsformet anheng, prydet med kulturperler (ca. 25x15 mm). Vekt: 1,5 gram. Pen stand. Medfølgende kjede m/karabinlås i forgylt 830S (L: 35 cm).

249 ANHENG MER PERLE OG DIAMANTER. Hvitt gull 14 karat, stemplet 585. Moderne utførelse med én kulturperle (Ø: 7 mm) og fem stk. briljanter nedfelt i anhenget, der den største er beregnet til 0,02 karat. Anhengets mål: ca. 10x13 mm. Vekt: 1,2 gram. Medfølgende matchende kjede i 925S m/karabinlås, L: 40 cm. 1

250 ANHENG OG ØREPYNT MED PERLER OG DIAMANTER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Ikke opprinnelig tilhørende, men pent matchende. Anheng (Ø: 10 mm) og ørepynt (Ø: 9 mm) med én briljant hver beregnet til 0,01 karat. Vekt: 2,8 gram. Medfølgende kjede m/karabinlås i forgylt 830S. Pen stand - velholdt.

251 ANHENG. Gult gull og 4 kulturperler. Stemplet 585 samt mestermerke. H: 38, B: 25 mm. Vekt. 4,52 gram. Pent brukt stand.

252 260

261

252 ANHENG. U.S.A. Indian Head Gold Eagle 1932 (900/1000 gull) pent montert i anheng (750/1000 gull), vekt 22,79 gram, ø 30 mm. Ganske bra stand. (Total AGW; 0.63 oz./19,59 rent gull).

253 ARMBÅND i gult gull stemplet 14K. Pent leddet med lette bruksspor. L; 18,4 cm. Vekt 7,3 gram

254 ARMBÅND OG RING. Fint enkelt armbånd i gult gull, merket 750 (18 karat)vekt:3,3 gr. L:19 cm. + giftering 585 i gult gull vekt:4,3 gr.

255 ARMBÅND. Fin enkel armbåndslenke i gult gull merket 585. L:19,5 cm. Vekt:2,6 gr.

256 ARMBÅND. Fin enkel armbåndslenke i gult gull merket 585. L:20 cm. vekt:4,5 gr.

257 ARMBÅND. Fint armbånd merket 9 karat gult gull. L:17 cm. Vekt:1,6 gr.

258 ARMLENKE MED PERLER. Gult gull 18 karat. Stilren armlenke for barn, med karabinlås. Tre ulikefargede kultiverte ferskvannsperler (Ø: 10/11 mm). Bruksspor. L: 14 cm. Vekt: 5,1 gram.

259 ARMLENKE. Fin tvinnet armlenke i gult gull merket 585. L:21 cm. Vekt:3,8 gr.

260 ARMLENKE. Gult gull 18 karat, stemplet 750. Klassisk, leddet utførelse. Sikkerhetslås med én hempe. B: 9 mm. L: 18 cm. Pen stand med bruksspor. Vekt: 19,0 gram.

10000

Obj.nr. Utrop

265

266

265 BROSJE. Eldre brosje, Stemplet 14K, Bergens by-stempel og årstallet 44 (1844). Utydelige mester stempel, muligens Blytt. innfattet turkiser. L: 46 mm. Vekt: 5.18 g. God stand, noe buklet nål. buklet nål. 1

266 BROSJE. Gult gull 18 karat, testet og bekreftet. Kranseformet, prydet med et antall halve kulturperler og 8 stk. roseslepne diamanter. Ø: 24 mm. Vekt: 4,9 gram. Bruksspor. 1

267 BROSJE. Ivar T. Holth. Gult, rødt og hvitt gull 14 karat, stemplet 585. Klassisk modell. Ø: 29 cm. Bruksspor. Vekt: 4,2 gram.

268 BROSJE. Ustemplet gult gull, men testet og bekreftt 9 karat. Klassisk utførelse, antatt rundt år 1900 med polert skive agat i senter. Bruksspor. Ca. 34x32 cm. Vekt: 11,7 gram.

5000

261 ARMLENKE. I 750, 18 K gult gull. Pent flerleddet design. 34,40 gram. Bredde: 13 mm. Lengde: 19,5 cm. I pen bruksstand. 18000

262 ARMLENKE. X uten stav armlenke i 14 karat gult gull. Bokslås med dobbel sikring, normal bruksslitasje. Vekt: 9,9 gram.

263 ARMRING. Gull 14K, stemplet 585. Klassisk utførelse. Gravert border og gitter dekor. Slitasje og bulker. Ø:60 mm. Vekt 20.72 g

264 BROSJE MED DIAMANT OG PERLER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Moderne utførelse med 4 stk. kulturperler (Ø: 4-6 mm) og én briljant beregnet til 0,01 karat. Pen stand. Ca. 29x17 mm. Vekt: 4,9 gram.

1

1

269 BROSJER MED PERLER OG SAFIRER. 2 stk. snarlike, begge i gult gull 14 karat, stemplet 585. Én med kulturperler og én med kulturperler og tre briljantslepne blå safirer, disse beregnet til 0,03 mm hver. Pen stand med bruksspor. Ø: 18 og 19 mm. Vekt: 3,9 gram. 1

270 CARTIER LOVE ALLIANSERING. Hvitt gull med 8 stk. brilliantslipte diamanter. Stemplet 750 (18 K) 50 NC 6687 m.fl. Diamantene har en antatt samlet vekt på 0,16 carat. Ringstørrelse 50. Bredde 4 mm, tykkelse 1,5 mm. Vekt: 4,46 gram. I god stand, med slitasje i form av overflateriper. I eksklusivt, rødt originaletui. 1

271 CARTIER LOVE BRACELET. Armring i hvitt gull med 6 stk. diamanter. Stemplet 750 (18 K), samt Cartiers logo, ”Love Bracelet” og c (copyright) 1970. Diamantene har en antatt samlet vekt på 0,2 carat. Ringen er tilnærmet ellipseformet; 60 mm x 51 mm (innvendige mål). Bredde 6,5 mm, tykkelse 2 mm. Vekt: 30,12 gram. Armringen åpnes og lukkes ved hjelp av skrutrekker, original-skrutrekkeren følger ikke med. I god stand, med slitasje i form av overflateriper. 1

272 CARTIER LOVE ØRERINGER. Hvitt gull, stemplet 750 (18 K), samt Cartiers logo m.m. Store øreringer for hull i ørene. Ø: 32 mm (innvendig mål), B: 3,5 mm. Vekt: 14,16 gram. I meget pent brukt stand. I eksklusivt, rødt originaletui. 1

273

274

273 COCKTAILRING MED OPAL OG DIAMANTER. Ustemplet gult gull, men testet og bekreftet 18 karat. Elegant utførelse med cabochonslepen hvit opal i senter, omkranset av 19 stk. brilajnter (én mangler). Disse beregnet til 0,01 karat pr. stk. i antatt klarhet SI med farge Crystal/Top Cape. Bruksspor. Noe røff utførelse på opalen. Kronens Ø: 15 mm. Ringstørrelse: 19 mm. Ringskinnen er noe buklet og ringen føles noe trang. Vekt: 10,1 gram. 1

274 COCKTAILRING MED TURMALIN. Gult gull 18 karat. Rik utførelse med 19 stk. antatte turmaliner/ rubelitter i pen bringebærrosa farge, i briljant, dråpeog spissoval fasettering. En del inneslutninger og noen brudd/sprekker/nag i enkelte stener. Kronens Ø: 22 mm. Ringstørrelse: 17 mm. Vekt: 3,9 gram. 1

16 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

275 COLLIER OG ARMBÅND. Gult gull. Stemplet 585, 14 K. Pent sett med tvunnet design. Armbånd, B: 14 mm, L: 19,5 cm. Collier, B: 14 mm, L: 40,5 cm. Samlet vekt: 76,7 gram. Armlenken har en liten skavank, forøvrig pen stand.

20000

276 COLLIER MED DIAMANTER. Flott collier kjede i hvit gull med diamanter. Merket 750. 2,05 ct. følger med sertifikat fra Dubai der det er kjøpt, er også Norsk takst fra Smykkespesialisten på kr. 27800,Vekt:18,4 gr.

277 COLLIER X U/STAV. X uten stav collier i 14 karat gult gull. Lås med dobbel sikring. L:42,5 Bredde 6-3 cm. Vekt:18,1 gram. Normal bruksslitasje.

278

281 COLLIER. Gult gull. Stemplet 585. Bismark mønster. Gradert kjede; B: 3 til 5 mm. L: 43 cm. Vekt: 10,4 gram. Med dobbelhempet sikkerhetslås. Pent brukt stand.

282 COLLIER. Mursteins collier med enkel sikkerhets lås, stemplet 585 vekt:21,1 gr. Normal bruksslitasje. L:40 cm. 1

283 DIAMANTANHENG - 0,25 KARAT. Hvitt gull, 14 karat stemplet 585. Moderne utførelse, fattet med en briljant på hele 0,25 karat. Antatt farge Top Crystal/ Crystal og klarhet SI/P1 med en synlig inneslutning i senter. Vekt: 0,5 gram. Bruksspor. Medfølgende kjede m/karabinlås i 925S. 1

284 DIAMANTRING i hvitt gull . syretestet til 585/14K. med 8 små diamanter. Fingermål: 16 mm. Vekt: 2,23 gram. Lette bruksspor..

285

286

285 DIAMANTRING MED SAFIR. Fin eldre diamantring i gult og hvitt gull stemplet 14K med 10 stk. små diamanter som omkranser en oval safir. Totalvekt:2,8 gr. 1

286 DIAMANTRING. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Stilren utførelse med snodd kloinnfatning på briljant, beregnet til 0,10 karat. Antatt klarhet VS og farge Wesselton/Top Crystal. Meget pen ring. Ringstørrelse: 17 mm. Vekt: 1,5 gram.

287 DIAMANT-ØREPYNT MED SAFIR. Eldre ørepynt i hvitt gull stemplet 585, med safir omkranset med 12 små diamanter. Totalvekt: 3,7 gr.

288 FLETTERING/LIBANONRING. 14 karat merket 585. 4 ringers flettering i gult gull (er loddet sammen). Fingerstørrelse:47. Vekt: 3,8 gr. Bruksspor. 1

289 FLETTERING/LIBANONRING. 14 karat, merket 585, 6 ringers flettering/Libanonring i gult/rosegull. Vekt: 8,6 gram.

13500

279

278 COLLIER. 750/18 karat. Meget pent og dekorativt halssmykke. Firkløvere leddet i hverandre. Pen stand. L:47 cm. Vekt: 24.45 g

279 COLLIER. Flott halskjede/collier i gult gull, stemplet 18 karat (750) Collieren er 44,6 cm. langt og ca. 10,2-10,4 mm. bredt. Vekt:38,5 gr. Bestående av små stående navetteledd med mattet front (Takst kr. 36.400,- hos gullsmed Sundin). Takstbrev fra 2013 følger med.

280 COLLIER. Gult gull. Stemplet 585. Bismark mønster. Gradert kjede; B: 3 til 6 mm. L: 43 cm. Vekt: 18,5 gram. Med dobbelhempet sikkerhetslås. Pent brukt stand.

10000

13500

290 FLETTERING/LIBANONRING. 14 karat. 4 ringers flettering i gult/rosegull. Fingerstørrelse:57. Vekt: 7 gram. Pen stand. 1

291 GULL. Gult gull stemplet 585 inneholdende; hals smykke vekt 2,52 gram, gullring ø 21 mm vekt 2,55 gram, armbånd(skadet) med sikkerhetslås ø 60 mm, B 4,8 mm, vekt 7,09 gram. Skrapgull vekt 3,7 gram. Samlet 15,86 gram.

292 HALSKJEDE. 585, 14 K hvitt og gult gull. Pent design. 13,9 gram. L: 50,5 cm. I pen stand. 1

293 HÅNDKLAVE. 585, 14 K hvitt og gult gull. Pent design og prydet med seks stk klare steiner. Bruttovekt: 17,34 gram. Ø: 63 x 52 mm. I pen bruksstand. 1

294

295

294 KAMÉ. Omramming i gult gull 14 karat, stemplet ”AD” 585. Tidlig 1900-tallet. Stor størrelse, med mer uvanlig skåret portrettmotiv av engel, i relieff på konkylie. Bruksspor, noe løs i innfatningen. Ca. 40x48 mm. Vekt, kun gull: 4,6 gram.

295 KJEDE MED DIAMANT ANHENG. Kjede i hvit gull, 18 karat, taksert hos Smykkespesialisten kr. 4200,Vekt 5 gr. Tvunnet kjede 42 cm. Anhenget er 18 karat, vekt 8,2gr med diamanter i det spiralformede anhenget 1,18 ct. Følger med sertifikat fra Dubai der det er kjøpt + takst fra Smykkespesialisten. Totalvekt:13,2 gr. 9000

17 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

296 KJEDE MED DIAMANTANHENG. Kjede med karabinlås og anheng i gult gull, stemplet 585. Sistnevnte i dråpeform, fattet elegant rundt én briljant på 0,08 karat. Antatt klarhet VS og farge Wesselton. Anheng (L: 13 mm) og kjede (L: 35 cm). Bruksspor. Vekt: 3,8 gram.

297 KJEDE. Gult gull. Stemplet 585. Klassisk, enkelt kjede. L: 49,5 cm. Vekt: 7,75 gram.

298 KJEDE. Gult gull. Stemplet 585. Stilrent, veneziansk kjede. L: 60 cm. Vekt: 5,75 gram. Fin stand.

299 LAPPONIA GULLARMBÅND. Stemplet mestermerke, 585, Helsingfors, B8, Finland Lapponia, Finland 1978, 14 karat gull. Vekt: 28,10 gram. Lengde: ca. 18,5 cm. Bredde: ca. 1,0 cm. Mangler sikkerhetslenken, enkel sikkerhetslås.

300 LAPPONIA. Fin finsk gullørepynt med skruer produsert på 1970-tallet, designer Bjørn Weckstrøm. Vekt: 4,2 gr.

301 LAPPONIA. Fin finsk gullring Lapponia ”Kioto” produsert 1971, designer Bjørn Weckstrøm. Vekt 9,9 gr.

302 LØVERING. Gullring i gult gull med løvehode. Størrelse 50, merket 585. Totalvekt:5 gr.

303

306

303 MANSJETTKNAPPER. 875, 21 K gult gull. J. Tostrup, fra 1882. Fattet med mørke grønne jadesteiner. Steinene måler ca. 12 x 7 mm. Bruttovekt: 2,85 gram. Ligger i originalt etui. Pen bruksstand.

304 MANSJETTKNAPPER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Klassisk utførelse med perlemor. Bruksspor. Ø: 13 mm. Vekt: 3,2 gram.

305 MANSJETTKNAPPER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Stilren utførelse med guillocherte striper. Bruksspor. Ca. 20x12 mm. Vekt: 5,0 gram.

306 NÅL MED GULLNUGGET. Gullklump/gullnugget (ca. 22x8x8 mm) i naturlig form, i lys moderbergart. Påloddet til ustemplet nål, denne testet og bekreftet til 14 karat. Bruksspor. L: 68 mm. Vekt: 4,9 gram.

307

5000

310

311

310 RING MED DIAMANTER. Hvitt gull, 14 karat. Stilren utførelse med 40 stk. briljanter nedfelt i ringskinnen, med et samlet karatinnhold på 0,50. Klarhet VS/ SI og antatt farge Crystal/Top Cape. B: 4 mm. Ringstørrelse: 16,5 mm. Vekt: 1,6 gram. Pen stand med få bruksspor. Medfølgende elegant etui med lys, samt sertifikat fra AIG.

311 RING MED DIAMANTER. Rødt gull 14 karat, stemplet 585. Glatt, moderne utførelse med 35 stk. briljanter nedfelt i ringskinnen, ”strødd” utover. Hver briljant beregnet til 0,01 karat hver. B: 5 mm. Ringstørrelse: 17,5 mm. Bruksspor. Vekt: 3,1 gram.

1

308

307 NÅL. 18 K hvitt gull, stemplet 750. Meget pent design og fattet med 5 stk grønne smaragder og 6 stk diamanter. 55 x 27 x 13 mm. Vekt: 9,7 gram. Ubrukt fra grossist, papirer fra gullsmed medfølger.

308 PERLEANHENG MED DIAMANTER. RO

Copenhagen. Feste og hempe i gult gull 18 karat, stemplet 750. Oval barokkperle med fin perlemorglans i rosa/blått, samt 3 stk. briljanter beregnet til 0,02 karat pr. stk. Meget pen glans, antatt klarhet VVS/VS og farge Top Wesselton/ Wesselton. Pen stand, nær ubrukt. I original eske, gaveeske og linstoffpose. L: 27 mm. Perlens Ø: 14 mm. Vekt: 4,2 gram. Elgant og tidløst! Nypris på disse anno 2024: ca. 6.000,-.

309 RING MED DIAMANTER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Klassisk utførelse med 6 stk. briljanter nedfelt i ringskinnen, disse beregnet til 0,01 karat hver. B: 5 mm. Ringstørrelse: 18 mm. Velholdt med bruksspor. Vekt: 3,4 gram.

312 RING MED RUBIN OG DIAMANTER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Klassisk, stilren utførelse med én briljantslepet dyprød rubin i senter med delvis klarhet beregnet til 0,03 karat, samt flankert av to briljanter, begge beregnet til 0,03 karat hver. Antatt klarhet VS og farge Wesselton. Alle tre i kloinnfatninger. Bruksspor. B: 3 mm. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 3,0 gram. 1

313 RING MED SPINELL OG PERLER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Moderne utførelse, fattet med en klar, lysblå syntetisk spinell i prinsesseslip, beregnet til 0,3 karat, flankert av to kulturperler. Ringskinnens bredde: 1,5 mm. Ringstørrelse: 16 mm. Vekt: 1,1 gram. 1

314

318

314 RING MED TANZANITT OG DIAMANTER. Gult gull 14 karat. Stilren utførelse med én fasettert tanzanitt i kloinnfatning i senter, ca. 7x5 mm samt 12 stk. briljanter i to ulike størrelser, 6 stk. á 0,03 karat og 6 stk. á 0,01 karat. Bruksspor på sten. Ringstørrelse: 17 mm. Vekt: 2,6 gram. 1

315 RING. 585, 14 K gult gull. Pen ring prydet med tre stk klare steiner i klofatning. Ø: 17 mm. Bruttovekt: 1,90 gram. I pen stand. 1

316 RING. 585/14 karat. Gullring til herre. Fingermål: 20 mm. Vekt: 4,6 gram. Normal bruksslitasje. 1

317 RING. Eldre gullring med gravert plate. Merket 585, vekt:1,7 gr. Størrelse:55 cm. 1

318 RING. Gult gull 18 karat, testet og bekreftet. Gjennombrutt relieffdekor med hest, prydet med klare, blanke stener. B: 14 mm/ringstørrelse: 21 mm. Bruksspor. Vekt: 6,4 gram. 1

319

320

319 RING. Gult gull 18 karat, testet og bekreftet. Klassisk utførelse med én kulturperle, omkranset av 14 stk. roseslepne diamanter. Kronens Ø: 12 mm. Ringstørrelse: 18 mm. Vekt: 4,2 gram. Bruksspor og noe smuss. 1

320 RING. Gult gull. 585, utydelig stemplet. Fattet med stor fasettslipt ametyst, Ø: 15 mm. Ringstørrelse 66. Normal bruksslitasje. 1

321 RING. Herrering i 585/14 karat gull med sten. Eldre ring med sort sten/onyx. Fingermål: 21 mm. Vekt: 8,2 gram. Bruksslitasje.

322 RING. Hvitt gull 18 karat, stemplet 750. Stilren utførelse. Bruksspor og innvendig gravyre. B: 3 mm. Ringstørrelse: 18,5 mm. Vekt: 3,5 gram.

18 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

323 RING. Hvitt gull. Stemplet 750 (18K). Glatt giftering med navnegravering innvendig. Vekt: 6,47 gram. Ringstørrelse 61,5. Normal bruksslitasje.

324 RING. I 585, 14 K hvitt og gult gull. Giftering til herre. Fattet med 9 stk diamanter. Ø: 23 mm. Bruttovekt: 6,12 gram. Personlig gravering på innsiden. I pen bruksstand.

325 RINGER. 2 stk. gullringer i gult gull med perle, merket 585, 14 karat, den ene ringen har en krans rundt perlen som er løs. Totalvekt:5,1 gr.

326 RINGER. 2 stk. gullringer i gult gull merket 585. Den ene er en giftering størrelse 53, den andre er en enkel gullring i gult gull med ring i midten med mønster som kan beveges rundt. Størrelse: 53. + liten enkel gullring merket 585 Totalvekt:9,1 gr.

327 RINGER. 2 stk. Gult gull. Stemplet 585. Enkle, glatte ringer. Ringstørrelser: 62,5 og 68. Samlet vekt: 5,4 gram. Den minste ringen med innvendig gravering, forøvrig pent brukt stand.

328 RINGER. 2 stk. Gult gull. Stemplet 585. Glatt ring, ringstørrelse 66. Glatt ring, med diskret mønstergravering langs kanten, ringstørrelse 53,5 cm. Samlet vekt: 6,52 gram. Graveringer innside ringskinne. Normal bruksslitasje.

329 RINGER. 2 stk. Gult gull. Stemplet 585. Maskuline ringer. En ring med plate med gravert monogram. En ring med plate, mangler sten. Ringstørrelse 64. Samlet vekt: 8,15 gram. Bruksslitasje.

330 RINGER. 3 stk. ringer i gult gull, 2 stk. merket 585, den tredje med 1 stk. stein er syretestet 14 karat (vekt:3,6 gr.)Steinene er veldig slitt og trenger en solid rens. Totalvekt:6,4 gr.

331 RINGER. 585, 14 K gult gull. 2 stk til han og henne. Klassisk utseende med utvendig buet utførelse. Ø: 20 + 17 mm. Bruttovekt: 5,52 gram. Begge med personlig gravering på utsiden. Normale bruksspor.

332 SIGNETRING. 14 K gult gull, stemplet 585. Mesterstemplet med kronet ’H’. Hematitt med motiv av romersk kriger. Bruttovekt: 6,10 gram Ø: 19 mm. I pen stand med spor av bruk.

333 SLIPSNÅL. Gult gull. Stemplet 585 . L: 41 mm. Vekt: 6,08 gram. Pent brukt, inngravering.

334 SMYKKESETT MED AMETYSTER OG

DIAMANTER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Stilig sett med ørepynt og brosje fra midten av 1900-tallet, komplettert med eldre deler på brosjen. Brosje (ca. 27x22 mm) med fasettslepen oval ametyst, omkranset av eldre roseslepne diamanter, antakelig påmontert fra eldre 18/1900-talls smykke. Diamanter i graderte størrelser, der største diamant beregnet til 0,25 karat (4 mm i diameter) og den minste vel 0,01 karat. Ulike klarheter, antatt mellom SI-P2 og farge

Top Cape/Cape. Totalt 22 diamanter, og den eldre innfatningen på diamantene er ikke i gull. Ørepynt, ca. 17x14 mm. Bruksspor. Totalvekt: 13,3 gram. Proveniens: Mo storgård, Jevnaker.

335 SMYKKESETT MED GRANATER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Klassisk utførelse med fasettslepne granater i dyprød farge. Anheng (ca. 13x11 mm), ørepynt (Ø: 8 mm) og ring (kronens Ø: 13 mm/ringstørrelse: 17 mm). Vekt: 6,6 gram. Medfølgende kjede m/karabinlås i forgylt 830S til anhenget. Pen stand med lette bruksspor. 1

336 SMYKKESETT MED PERLER. Fester og lås i gult gull 14 karat, stemplet 585. Kulturperler. Klassisk collier med graderte perler (Ø: 4-7 mm/L: 50 cm) og ørepynt (Ø: 6 mm). Bruksspor.

337 SMYKKESETT. Ring og ørepynt i gult gull med edelstener. Stemplet 750 og 18 K. Svært elegante smykker i moderne design, fattet med totalt 9 små diamanter, samt 3 ametyster, 3 blå topaser og 3 oransje citriner. De fargede fasettslipte edelstenene måler ca. 7x5 mm. Smykkenes største bredde er 14 mm. Ørepynt for hull i ørene. Ringstørrelse 54. Samlet vekt 17,2 gram. Fin kvalitet og stand. 13500

338 STANGNÅL. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Glatt utførelse med én kulturperle i senter. Pen stand. L: 53 mm. Vekt: 3,2 gram. 1

339 STANGNÅL. Gult gull med fasettslipt lysblå sten og 2 perler. Stemplet 585 (14K) samt mesterstempel. L: 51 mm. Vekt: 2,2 gram. I originaletui fra Theodor Olsens Eftf. Ei perle med skade, forøvrig pent brukt stand. 1

340 STANGNÅL. Gult gull med kulturperle. Stemplet 585. L: 49 mm. Vekt: 2,67 cm. Pent brukt stand. 1

341

342

341 UNI DAVID-ANDERSEN. Formgitt av Marianne Berg (1935-). 1980-tallet. Oksidert 925S med tverrgående detaljer på omramming og lenke i gult gull 14 karat, stemplet 585. Anheng med polert stykke moseagat (ca. 48x35 mm). Lenke med kolbelås (L: 60 cm). Uvanlig, sjelden utførelse med gullinnhold. Medføgende og salgskvittering fra David-Anderen datert 17. mars 1983. Velholdt. Totalvekt: 45 gram. 1

342 ØREHENG OG RING MED AMETYST OG DIAMANTER. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Ring i klassisk utførelse, med én ovalfasettert ametyst (ca. 8x6 mm), flankert av to stk. små briljanter for siden, beregnet til 0,01 karat hver (ringstørrelse: 17 mm). Øreheng fasettert i dråpeform, L: 20 mm. Pen stand. Vekt: 4,1 gram.

343 344

343 ØREPYNT MED DIAMANTER. Hvitt gull 14 karat, stemplet 585. Moderne utførelse med briljanter i kloinnfatning, beregnet til 0,03 karat hver. Antatt klarhet VVS/VS og farge Wesselton. Pen stand. 1

344 ØREPYNT MED LAPIS LAZULI. Gult gull 14 karat, stemplet 585. Stilren utførelse med runde, polerte kuler av lapis lazuli (Ø: 10 mm). Velholdt. Bruttovekt: 4 gram. 1

345 ØREPYNT MED PERLER. 3 stk. ulike par med kulturperler, alle i gult gull 14 karat. Klasissk ørepynt (Ø: 8 mm) og to ulike heng (L: 45/53 mm). Pen stand med bruksspor. Vekt: 8,3 gram.

19 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5000
1
1
1

Obj.nr.

346 ØREPYNT MED STENER OG PERLER. Hvitt gull, testet og bekreftet 8 karat. Klassisk utførelse med briljantslepne, blanke stener og hengende kulturperler (Ø: 6 mm). Skrufeste. H: 17 mm. Pen stand med bruksspor. Vekt: 2,6 gram.

347 ØREPYNT MURSTEINSMØNSTER. 1 par ørepynt med mursteins mønster i gult gull, stemplet 585. med skrue. Totalvekt:6 gr.

348 ØREPYNT OG RING. 1 par med ørepynt i gult gull, merket 585 med skrue festing + ring som mangler perle/stein. Begge merket 585, 14 karat gult gull. Totalvekt:3,8 gram.

349

Utrop

Obj.nr. Utrop

359 BROSJE MED SPEILEMALJE. J. Tostrup. Forgylt 925S med brun og hvit speilemalje. Fremstilling av gren med gåsunger. Midten av 1900-tallet. Pen stand, dog lite skjemmende/synlig chip på emaljen, på gåsungen nede. Ca. 69x52 mm.

360 BROSJE OG KNAPPER. 925S med speilemalje. Ole Olberg. Art nouveau, tidlig 1900-tallet. Håndmalt dekor med måker og stjerner. 4 stk. deler. Brosje (Ø: 52 mm) og tre knapper (Ø: 17 mm) påsydd en snor. Bruksspor og emaljekader på brosjen.

351

349 ØREPYNT. Fint eldre par med ørepynt, filigransarbeid, stemplet 14K. Totalvekt:10,6 gr. 1 Sølv *)

350 ANHENG M/LENKE. Svein Aalandslid. Patinert og oksidert 925S. Hånsmidd, brutalistisk uttrykk, 1970-tallet. Anheng (ca. 65x70 mm) og lenke (L: ca. 60 cm). Bruksspor.

351 ANHENG MED RAV. 925S. Kvadratisk anheng med tvunnet omramming (ca. 29x29 mm). Fattet med et polert stykke rav, med baksideskåret portrettdekor med dyp cognacfarget bakgrunn. Elegant kjede, med regulerbar lengde og karabinlås (L: 45-50 cm). Meget pen stand og høy håndverkmessig utførelse.

352 ANHENG MED SPEILEMALJE. Nils Elvik. 925S med håndmalt emaljedekor. Artig motiv med fremstilling av skrei og brennevin. Anheng (Ø: 50 mm) med ertelenke m/karabinlås (L: 60 cm). Fin stand.

353 ARMBÅND. Lott, 4 stk. i sterling sølv. Stemplet 925. 2 stk. armlenker, L: 19,5 og 20,5 cm. 2 stk. armringer, Ø: 6,5 cm (rund) og Ø: 6,7 cm (oval, med åpning). Alle i pent brukt stand.

354

355

354 ARMLENKE MED SPEILEMALJE. David-Andersen. Forgylt 925S med ulikefarget speilemalje over guillochert dekor. Art deco, 1930-tallet. Leddet type med rosett- og norske landskapsmotiver - bl. a. fra Nordkapp, og med same, vikingskip, isbjørn og elg. Sikkerhetslås m/lenke. Bruksspor, dog feilfri emalje. B: 13 mm/L: ca. 18 cm.

355 BELTESPENNE MED SPEILEMALJE. M. Hammer, Bergen. Forgylt 830S med petroleumsblå speilemalje over guillochert dekor, omrammet av hvite prikker med grubeemalje. Ca. år 1900. Bruksspor, dog feilfri emalje. Ca. 62x41 mm.

356 BELTESPENNE. Forgylt 925S. Sverige, 1983. Hamret og drevet utførelse med bukle- og hjertemotiv. Klassisk utførelse til stakk, bunad- og folkedrakt. To-delt. Ø: 66 mm. Bruksspor.

357 BESTIKK. Sølv. 10 stk. diverse deler, deriblant 8 stk. skjeer, 1 stk. tomatspade + liten fløte øse. Mønstre som: Anitra, Laila, en del eldre mønstre + emaljeskje med skade. Totalvekt:250 gr.

358 BOLESØLJE. Forgylt sølv, med filigransarbeide. Stemplet 830S samt mesterstempel. Ø: 70 mm. Mangler nål, forøvrig ei fin sølje med normal bruksslitasje.

361

364

361 BROSJE. Dansk jugend-sølvbrosje med grønne stener jade? Designet og laget av Evald Nielsen (1879 - 1958). Distribuert av SL Jacobsen & Co. Stemplet SJ 830S 7,1 x 6 cm.

362

371

362 BROSJE. Gustav Gaudernack Fabrikk for Sølv-, Filigran- og Emaljevarer. Stemplet bak: GG. Tidlig 1900-tallet. 925S med flerfarget speilemalje over guillochert mønster. Håndmalt høstmotiv med krysantemum og gulnet eikeløv. Stor størrelse, 69x50 mm. Pen stand med få bruksspor og feilfri emalje.

363 BROSJE. Staudenmann, Trondheim. 830S. Stor brosje med rik, støpt relieffdekor av religiøs figur. Ca. år 1900. Fin stand. Ø: 62 1

364 BROSJE. Sverige, årsstempel E7 for 1907. Sølv. Rikt utført, med støpt buet bakstykke (ca. 51x39 mm), dekorert med filigransarbeider, lenker og fasetterte glassfluss i rødt og grønt. Bruksspor og diskré gravyre bak. Totalmål: ca. 51x85 mm. mm.

365 BROSJE/ANHENG. 925S, mesterstemplet Bjørn Erichsen, Horten. «Borresølv». Ø: 63 mm. Nål med sikkerhetslås, hempe for ev. kjede. Fin stand, i originaleske.

366 BROSJER. 3 stk. norske sølvsmykker, 1950/60-tallet. Brosje med grønn emalje, 925S Sterling Norway, Ivar T. Holth, str.: 50x48 mm. Brosje med lys gul emalje, 925S Sterling Norway, Ivar T. Holth, L: 55 mm. Brosje med rutemønster stemplet David-Andersen Sterling Norvay 925S, 43x25 cm. Alle i pent brukt stand. 1

367 BUNADSSØLV - HALSKNAPPER OG MANSJETTKNAPPER. Sølv. 1800-tallets andre halvdel. Mansjettknapper mesterstemplet «EF» i 13 1/4 lodd (Ø: 15 mm) og store halsknapper, helt ustemplede (Ø: 25 mm). Klassisk utførelse med filigransdekor. Bruksspor. 1

368 BUNADSSØLV - HORNRING. 925S. Støpt bakstykke med klassisk filigransdekor. Nær ubrukt. Ca. 44x50 mm. 1

369 BUNADSSØLV - MALJER. 925S. 8 stk. like, bregnet for påsying. Utført i filigransarbeide, med hengende, runde løv. Pen stand. Ø: 27 mm. 1

370 BUNADSSØLV - SPENNE. Til Telemark. Mesterstemplet Kristian Fredrik Lund, mester i Notodden (1912-1978). Forgylt 830S. Støpt bakstykke, med rikt påmonterte filigransarbeider. Bruksspor. Totallengde: 13 cm. 1

371 BUNADSSØLV - STORSØLJE. Ørnulf Hasla, 830S. Ustemplet. Gedigen størrelse med bakstykke (Ø: 9 cm) i filigranutførelse, rikt behengt med runde løv. Totalmål: ca. 13x15 cm. 1

372 DOVREGUBBEN. Stor fin nål i 830 s. Ø:6,5 cm. 1

20 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

373

374

373 EKER, ANNA-GRETA (1928-1996) for PLUS, Fredrikstad. Norway designs. Anheng m/lenke. Formgitt 1962. Hamret og polert 925S med tromlet stykke agat. Ført opp som modell «H25B Ball B» i PLUS-katalogen. Anheng (ca. 73x48 mm) og ertelenke i 835S m/karabinlås (L: 60 cm). Pen stand. Samme smykke er og representert på Nasjonalmuseet i Oslo.

374 EKER, ANNA-GRETA (1928-1996) for PLUS, Fredrikstad. Norway designs. Ring. Hamret og polert 925S. Modell «H 153A Wire» i PLUS-katalogen. Kronens mål, ca: 32x25. Regulerbar ringstørrelse og er nå ca. 20 mm. Pen stand.

375

378

375 EMALJEBROSJE/VANDREPREMIE. A. Frisch, Oslo. 925S med emaljemalt motiv av hund, tidlig 1900-tallet. På baksiden er det tallrike gravyrer, tilsynelatende vinnere av «Champion Shasam» med årstall mellom 1914-1917. Antatt vandrepremie ifb. hundeutstilling e.l. Spennende og uvanlig. Solide bruksspor, men estetisk tiltalende. Ca. 69x52 mm.

376 EMALJEBROSJER. 3 stk. ulike. 925S, derav én ustemplet. Ulikefarget speilemalje over guillochert dekor. Stor brosje med speilet monogram og stjernedekor fra C. Berg Eftf. (ca. 65x33 mm), liten med håndmalt med Faun-motiv og én sløyfeformet. Bruksspor og bitteliten emaljeskade på sistnevnte.

377 EMALJELOTT. Armbånd med hvit emalje L:17 cm. Bladformet nål i hvit emalje, firkantet nål 1 hvit emalje + 2 anheng hjerte og stjerneformet anheng med blomst. Alle merket: 925s utenom armbåndet, det er merket 830s, Det stjerneformete anhenget med blomst er umerket og ikke med i totalvekten. Vekt:46,8 gr.

378 EMALJERT BROSJE. 925 s. forgylt sterling. O.F. Hjortdahl. (1887-1954) Flerfarget speilemalje med fuglemotiv. Ø: 53 mm. I pen stand.

379

380

379 EMALJESMYKKE. Halskjede i Norsk sterling sølv, 925 S. 1960-tallet. J. Tostrup. 18 stk anheng, hvit speilemalje over guillochert dekor. L: 435 mm. I pen stand.

380 EMALJESMYKKE. Halskjede i Norsk sterling sølv, 925 S. 1960-tallet. J. Tostrup. 18 stk anheng, hvit og speilemalje over guillochert dekor. L: 430 mm. I pen stand.

381 EMALJESMYKKER. 2 armbånd, 1 brosje. Stemplet 925S samt norske mesterstempler. Alle med svart og hvit/gulhvit speilemalje over guillochert mønster. Armbånd L: ca. 19 cm. Brosje B: 5 cm. Skadefri emalje, med svake spor etter bruk.

382 EMALJESMYKKER. Pent sett, i forgylt 925 S. Ivar T. Holth. Hvit speileemalje over guillochert dekor. Hallskjede i 12 ledd. L: 370 mm, armlenke i 6 ledd L: 185 mm, ørepynt m/klips. I pen stand, ligger i tilhørende etui.

383 FILIGRAN. Sett i forgyllet filigransarbeid. Collierkjede L:47 cm. og armlenke L:17,5 cm. + armlenke også forgyllet filigransarbeid L:17,5 cm. Alt er umerket, men antageligvis sølv. Flott arbeid.

384

385

384 GAUDERNACK, GUSTAV (1865-1914). Stor sommerfuglbrosje. Stemplet G.G. 925 S. Forgylt sterling sølv med ulikefarget speilemalje over guillochert mønster. Vingespenn 98 mm. Pent brukt, med blank og fin emalje.

385 GAUDERNACK, GUSTAV. (1865-1914). 925S. Emaljebrosje med motiv av spurv i rognetre. Emalje i svært god stand. Ø: 66 mm. Stemplet G.G.

386 GEORG JENSEN, Danmark. 925S. Anheng (ca. 32x25 mm) med ertelenke m/karabinlås (L: 60 cm). Relieffdekor utført i senjugend, men produsert på 2000-tallet. Merket med 100-års-stemplet 19042004. Velholdt.

387 GEORG JENSEN, Danmark. Forgylt 925S. Formgitt av Arno Malinowski (1899-1976), sent 1930-tall. Brosje. Hjortedyr og vifteformet i gjennombrutt, semi-mattetset utførelse. Ca. 35x45 mm. Velholdt.

388 HALSKJEDE OG RING. 925 S. Mema, Sverige. Kraftig vintage smykkesett bestående av halskjede i 10 ledd samt et blomsterformet innlemmet anheng. L: 62 cm. Ring i samme blomsterform. Bruttovekt: 145 gram. I pen stand med mindre spor av bruk.

389 HALSKLAVE OG ARMRING. Sterling sølv, stemplet 925, samt engelske stempler. Glatt utførelse, gradert bredde, fra 4 til 12 mm (klave). Klaven måler ca. 13 cm fra bakre kant til front, største indre bredde er ca. 12 cm. Samlet vekt 53 gram. Fin kvalitet og pent brukt.

390 HAMMER, MARIUS (1847-1927). Stor beltespenne med forglemmegei-dekor. Stemplet MH 930S og mesterstempel. Forgylt sølv med hvit, blå og grønn speilemalje over guillochert mønster. Svakt buet, oval form, størrelse 80x67 mm. Tung, fin kvalitet. Pent brukt, med blank emalje.

21 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

391 HANSEN, RAGNAR (1945-) for PLUS, Fredrikstad. Armring i hamret 925S. Norwegian design. Modell «Nut», 1960-tallet. B: 10 mm. Indre Ø: 69 mm. Bruksspor. Sjeldent utbud!

392 HERTZ, BERNHARD (1834-1909). Sølv brosje i jugendstil. København, Danmark, tidlig 1900-tallet. Stemplet BH 830S. Stor brosje med heng, fattet med 4 stk. krysopras. H: 93, B: 75 mm. Høy kvalitet og pent brukt stand.

393 HOLTHE, ASTRI (1917-1996). Sølvanheng med tigerøye. Stemplet 925S samt mesterstempel. Norsk design og produksjon, 1960/70-tallet. H: 65, B: 32 mm. Pent brukt stand.

394 JUHLS SØLVSMIE, Kautokeino. 925S. Stor brosje i god stand, samisk inspirert design. L: 14 cm.

395 KAMÉANHENG. 3 stk. Kaméanheng, det minste merket med 800 som er tysk sølv. De 2 andre er umerket.

396 KRONESØLJE/BROSJE. Fin eldre liten kronesølje 830s H:6,5 cm. + Nydelig brosje i emalje og sterling sølv 925s Totalvekt:13 gr.

397

398

399

397 LAPPONIA DESIGNRING. Lapponia ’Erosjon’ ring, designet av Björn Weckström. Stilen er vintage, Brutalist, fra 1985. Vekt:19,7 gr.

398 LAPPONIA DESIGNSMYKKE. Lapponia sterling sølv halskjede ’O2X’ - design Björn Weckström 1975. Vekt:54,4 gr. L:75 cm.

399 LAPPONIA, Finland. 925S. Smakfull designring med organisk uttrykk. Skandinavian design. Kronens lengde: 51 mm og ringstørrelse: 18 mm. Pen stand med bruksspor. Grunnet ringens uvanlige form føles den noe trang på fingeren.

400 MANSJETTKNAPPER. David-Andersen. 2 stk. par i 925S, derav det ene med nedfelt mosegrønn emalje. Mid-century modern. Ca. 25x11 og 19x14 mm. Velholdt med bruksspor.

401 MYNTSMYKKE - BROSJE. Sølv. Omramming i drevet sølv, rikt utført med maskemotiver i Møllerstil. Utydelig produsent/-mesterstempel på baksiden - kan være Henrik Møller (1858-1937), selv. Fattet med en 2 kroner Mor Norge 1814-1914. Denne er festet med stang oppe og nede, slik at en kan velge hvilket motiv en vil ha i front. Bruksspor. Ca. 58x55 mm.

402 MYNTSMYKKE. Sølv. Armbånd av 12 mynter, med sikkerhetslås m/lenke. Verdt å trekke frem er én 15 skilling/50 øre 1875, én 24 skilling 1846 og én amerikansk 25 cents 1856. Øvrige mynter er svenske. Bruksspor. L: ca. 20 cm

403 MYNTSMYKKER. 4 stk. Derav 2 stk. i sølv og 2 stk. i hvittmetall. 4 stk. ulike armlenker med mynter fra Norge og England. Ulike låser, med sikkerhetslås, karabinlås og hempelås. Bruksspor. L: 15/19/19/26 cm.

404 MYNTSMYKKER. I hovedsak sølv. 5 stk. + 3 knapper. Ulike heng/brosjer, utformet og montert med ulike mynter fra inn- og utland. Knapper utformet av 8 skilling 1711, 1713 og 1714 - alle fra Kongsberg. Bruksspor. Største brosjen med gravert plakett i senter måler ca. 75x50 mm.

405 MYNTSMYKKER. Sølv. 3 stk. med påmonterte omramminger/hempe. Én Madonnathaler fra Bavaria 1754 som brosje og to reproduksjoner/nypreg med uviss alder anno 1780 Maria Theresa Thaler, montert som anheng. Bruksspor. Ø: 4/5/5 cm.

406 MYNTSMYKKER. Sølv. 4 stk. montert som anheng/ medalje m/bånd. 2 stk. 2 kroner Mor Norge, én 2 kroner Norges uafhængighed gjennemført og én 10 kroner Eidsvoll 150-års jubileum. 2 stk. med kjeder/ lenker. Bruksspor. Ø: 30/35 mm.

407 MYNTSMYKKER. Sølv. 5 stk. brosjer med påmonterte omramminger i filigranarbeide. Bl. a. 2 kroner Mor Norge og 2 kroner Norges uafhængighed gjennomført. Én er en skyttermedalje. Bruksspor. Ø: 4-5 cm.

408 MYNTSMYKKER. Sølv. 6 stk. Derav 4 stk. brosjer, étt anheng og étt kombinert anheng og brosje. Alle med omramminger med drevet dekor i jugendeller dragestil, samt én med akantusrankemotiv rundt ulike mynter. 2 stk. med medfølgende lenke. Bruksspor. Ø: 45-52 mm.

409 MYNTSMYKKER. Sølv. 6 stk. Derav 4 stk. brosjer, étt anheng og étt kombinert anheng/brosje. Ulike og snarlike omramminger, bl. a. én pen med seierskrans. 4 stk. er mynten ”Norges uafhængighed gjennemført”. Bruksspor. Ø: 37/40 mm.

410 MYNTSMYKKER. Sølv. 6 stk. kombinerte brosjer/ anheng med påmonterte omramminger med gjennombrutt akantusdekor, samt hempe i bakkant. Alle med 10 kroner Eidsvoll 150-års jubileum med motiv av hhv. riksløven og Eidsvoldbygningen. Bruksspor. Ø: 5 cm.

411

414

411 NASJONALBROSJE. Opheim, 925S. Kombinert anheng/brosje, med rikt utført gjennombrutt relieffdekor med Bergensmotiver. Bruksspor. Ø: 46 mm.

412 NORSKE SMYKKER. Samling, 6 stk. Storparten med emalje og stemplet 925S. Dragebrosjen stemplet 830S, Ø: 48 mm. Observert små emaljeskader på emaljebrosje med fuglemotiv samt på mansjettknappene, forøvrig pent brukte smykker.

413 NÅLER. 2 stk. i sølv, ca. år 1900. Én stemplet ”AS” 830S i dragestil (L: 70 mm) og én helt utstemplet med maskemotiv (L: 46 mm). Bruksspor.

414 OSLO. Fint lite emaljert anheng i 925 s. Med Oslo Rådhus. Ø:2,7 cm.

415

416

415 RING. Jarl Verhagen v/Oddestemmen steinsliperi/ Evje mineralsenter. 1980/90-tallet. 925S med stort stykke cabochonslepet labradoritt med meget pen glans. Kronens mål: 45x32 mm. Regulerbar ringskinne. Velholdt.

416 SARPANEVA, PENTTI (1925-1978) for Turun Hopea, Finland. Oksidert 925S med briljantslepet bergkrystall (Ø: 15 mm). Formgitt 1969. Organisk utførelse. Kronens størrelse: ca. 36x30 mm og regulerbar ringstørrelse, står nå i: 17 mm. Velholdt, pen stand.

22 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

417 SKÅL. Flott enkel tidløs sølvskål med stett som trenger en puss, merket 830s H:8 Ø:24 vekt:564 gr.

Utrop

Obj.nr. Utrop

418 SMYKKELOTT. 3 stk. armbånd merket 925, sterlingsølv. 2 stk. riner, den ene mangler en sten + 2 kjeder med anheng. Alt merket 925, sterlingsølv. Totalvekt:83 gr.

419 SMYKKELOTT. 4 smykker + 2 armbånd, alle merket 925, sterlimgsølv. Vekt: 63 gr.

420 SMYKKELOTT. Diverse smykker og andre gjenstander, serviettring med rosemønster stemplet 830s. Flere gjenstander i sølv observert. Spennende lot.

421 SMYKKELOTT. Fin smykke lot med eldre smykker nåler etc. noe sølv observert.

422 SMYKKER OG BOKMERKE. Lott, 6 stk. 4 av 6 med sølvstempler. Kame brosje/anheng, stemplet 800, H: 42 mm. 4 stk. korsformede anheng, hvorav 2 stk. stemplet 830S; stort kors ”Erindring” (H: 55 mm) og lite kors med kjede. Bokmerke stemplet 830S og mesterstempel Arne Nordlie A/S, H: 55 mm.

423 SMYKKER. Samling, totalt 10 stk. ringer, kjeder og anheng. 9 av 10 stemplet 925S, én ring stemplet 830S. Totalt 7 sølvringer, hvorav 3 med stener. 2 kjeder, L: ca. 40 cm. Lite anheng, H: 18 mm. Samlet vekt: 74 gram.

424 SMYKKESETT M/SPEILEMALJE. Albert Scharning. Forgylt 925S med hvit speilemalje over guillochert dekor. 1950/60-tallet. Stilren utførelse. Collier med krabinlås (L: 40 cm) og brosje (ca. 50x25 mm). Bruksspor. Feilfri emalje.

425 SMYKKESETT MED PERLER. 925S med kultiverte, fiolette ferskvannsperler samt briljantslepne klare stener. Karabinlås. Elegant utførelse, med collier (reglerbar lengde: 40-45 cm), ring (med regulerbar størrelse, nå 18 mm) og øreheng (L: 30 mm). Pen stand.

426 SMYKKESETT MED RAV. 925S. Ovalt formet anheng (ca. 29x22 mm) og øreheng (ca. 21x16 mm). Fattet med polerte stykke rav, med baksideskåret portrettdekor med dyp cognacfarget bakgrunn. Kjede m/karabinlås (L: 40 cm). Meget pen stand og høy håndverkmessig utførelse.

427 SMYKKESETT. 925S med dekorative dypblå stener i sakseslip, samt briljantslepne blanke stener. Tredobbelt kjede m/karabinlås (L: 40 cm) med anheng (ca. 27x14 mm), cocktailring (B: 9 mm/ ringstørrelse 18 mm) og ørepynt (ca. 10x10 mm). Bruksspor.

428 SMYKKESETT. 925S. Stilren utførelse med collier (B: 12 mm/L: 48 cm), armlenke (B: 12 mm/L: 21 cm) og øreheng (L: 35 mm). Enkel lås. Bruksspor. Vekt: 185 gram.

429 SMYKKESETT. Forgylt 925S. Børstet, moderne utførelse. Klave med anheng (ca. 49x45 mm) og ørepynt (ca. 22x22 mm). Ukjent formgiver. Bruksspor.

430

434

430 SØSTER JULIES PRIVATE SPEBARNHJEM. Lysaker. Flott emaljert nål i 925 s fra David Andersen. Ø:4,2 cm. Nålen bak borte.

431 UNI DAVID-ANDERSEN. 925S. Collier, trolig formgitt av Solfrid Simensen på slutten av 1960-tallet. Stilrent og moderne med tre ulike lenker/ertelenker og cabochonslepet labradoritt i sentersmykke (40x27 mm). Uten lås. Indre lenke er ca. 72 cm og ytre er ca. 78 cm. Pen stand, med lette bruksspor.

432

433

432 UNI DAVID-ANDERSEN. 925S. Klave med anheng formgitt av Marianne Berg (1935-) på 1960-tallet. Anheng med cabochonslepet amazonitt (totalmål: ca. 55x55 mm) og hamret, regulerbar klave. Pen stand med lette bruksspor.

433 UNI DAVID-ANDERSEN. Formgitt av Liv Solnør Rognan (1946-), 1960/70-tallet. 925S med polert stykke agat. Stort anheng, med totalmål hele 100x75 mm. Ertelenke m/karabinlås, L: 70 cm. Pen stand, dog brudd i mellom agaten og omrammingen nede, uten at det skjemmer/hindrer bruksfunksjon.

434 UNI DAVID-ANDERSEN. Formgitt av Unn Tangerud (1930-), 1960/70-tallet. 925S med petroleumsblå speilemalje. Vifteformet anheng, med gjennombrutt dekor (ca. 95x55 mm). Tynn ertelenke m/karabinlås (L: 60 cm). Lette bruksspor.

435 UNI DAVID-ANDERSEN. Trolig formgitt av Marianne Berg (1935-). 1970/80-tallet. 925S med polert stykke stripet agat (ca. 43x33 mm) med sort snorreim i nylon med doppsko i sølv, (L: 80 cm). Pen stand.

Øvrige *)

436 ARMBÅND OG RING. Dansk designarmbånd i skinn, metall og perle + ring fra Calvin Klein i polert stål med lyseblå månestein. CK-logo på innsiden.

437 BRONSESMYKKER. En samling finske og norske designersmykker. Totalt 7 stk . 3-delt sett ”Reinlav”, design Hannu Ikonen, Finland; armring, stort anheng med kjede og ørepynt. Stort kombinert anheng/ brosje, design Unn Trangerud for David-Andersen, Ø: 55 mm. Brosje, design Unn Trangerud for DavidAndersen, Ø: 51 mm. Ring og ørepynt med svarte kuleslipte stener, stemplet Erik Hillestad ”EH”, ørepynt H: 9 cm, ring med regulerbar skinne. Pent brukte smykker. 1

438 FRIMURERKULE. Eldre, 18/1900-talls, ustemplet. Men vanligvis har disse en kappe av 9 karats gull mens innsiden er i sølv. Ikke syretestet. Pen stand med normal bruksslitasje. Ligger i eske fra K. Staudenmann, Trondhjem. Str kors: 51 x 40 mm.

439 SMYKKELOTT. Stort treskrin med noen skader som inneholder en del smykker etc. noe sølv observert + 1 stk. gull ørering merket 585.

23 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
424 426
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Sølvtøy *)

Bestikk og serveringsdeler *)

440 ANITRA. 6 kakegafler i 830s. Bruksspor. 129g.

441 ANITRA. 3 deler serveringsbestikk. 830S, Theodor Olsens Eftf. Stor serveringsskje, L: 21,5 cm. Stor syltetøyskje, L: 14,5 cm. Anretningsgaffel, L: 13,5 cm. Samlet vekt: 123 gram. Normal bruksslitasje.

442 ANITRA. 830S. 2 anretningsgafler og en sausøse. 180g.

443 ANITRA. 830s. Liten samling kniver og skjeer, m.m. 7 deler. 275g. bruksspor.

444 ANRETNINGSBESTIKK TIL OST. F. Hingelberg, Danmark. 925S. 5 stk. deler i stilren, stram utførelse der fire stk. er stikkere/gafler og én kniv/spyd. Midcentury modern. Velholdt med bruksspor. L: 16-19,5 cm. Vekt: 190 gram.

445 ANRETNINGSBESTIKK. Skje og gaffel. 830S, Brødrene Lohne. Mønster nr. 166. L: 21 og 22 cm. Samlet vekt: 132 gram. Normal bruksslitasje.

446 ANRETNINGSGAFLER. Tostrup. 6 stk. 925 Sterling Sølv - emalje med forgylling i mønsteret Åre. 9,5 cm. Totalvekt:40 gr.

447 ARVESØLV. Th. Marthinsen. 830S. Serverings-/ anretningsskje (L: 18 cm) og 6 stk. teskjeer (L: 11,5 cm). Nær ubrukt/som nytt. Nyere produksjon.

448 ARVESØLV. Th. Marthinsen. Skaft i 830S og blader i stål. Flaskeåpner og ostehøvel, L: 13/22 cm. Nær ubrukt/som nytt. Nyere produksjon.

449 ARVESØLV. TRANCHÉR-SETT. Th. Marthinsen. Skaft i 830S og blader i stål. Forskjærskniv og stekegaffel, L: 33/27,5 cm. Meget velholdt/nær ubrukt. Nyere produksjon.

450 ÅRE. 12 stk. kaffeskjeer. 830S, Tostrup. L: 10,7 cm. Normal bruksslitasje. I pent etui fra gullsmed.

451 ÅRE. 7 stk. teskjeer i mønsteret Åre 830s L:10,6 cm. Totalvekt:74 gr.

452 ÅRE. J. Tostrup. Skaft i 830S og blader i stål. 12 stk. kniver, L: 20 cm. Meget velholdte/nær ubrukte.

453 ÅRE. J. Tostrup. Skaft i 830S og blader i stål. 3 stk. serverings-/anretningsdeler. Paikniv (med blad fra Th. Olsens Eftf., L: 26,5 cm), ostehøvel (L: 21 cm) og sauseøse m/krok (L: 17 cm). Meget velholdte/ nær ubrukte deler.

454 ÅRE. Tostrup. 830S. 6 stk. gafler, L: 17 cm. Bruksspor. Vekt: 197 gram.

455 ÅRE. Tostrup. 830S. 6 stk. spiseskjeer, L: 17 cm. Bruksspor. Vekt: 195 gram.

456 ÅRE. Tostrup. Skaft i 830S og blader i stål. 6 stk. kniver, L: 21 cm. Bruksspor. 1

457 BANKETT. Th. Marthinsen, Tønsberg. 830 S. 6 stk kniver (sølv i skaft) og 6 stk gafler. Kniv L: 20,5 cm, Gaffel L: 17,5 cm. Bruttovekt: 519 gram. I meget pen stand. Ligger i pen etui. Bankett er et utgått mønster, derfor noe vanskelig å få tak i. 1

458 BARNESØLV. STORK. Th. Olsens Eftf. 830S + knivblad i stål. Sett med kniv, skje og gaffel (L: 12,517 cm). Vekt: 98 gram. Nær ubrukt/som nytt. 1

459 BESTIKK. 1 stk. kakespade i mønsteret Aase 830s L:21 cm. + 6 6 stk. teskjeer i mønsteret Hardanger L:10,5 cm. Totalvekt:106 gr. Bruksslitasje.

460 BESTIKK. 11 deler med teskjeer, syltetøyskje og mokkaskje. Flesteparten med gravering, alle merket 830 s. utenom emaljeskjeen som er sterling. totalvekt:122 gr. Bruktslitasje.

461 BESTIKK. 14 deler sølvskjeer o.l i forskjellige mønstrer. 830s. 249g. Bruksspor.

462 BESTIKK. 2 stk. eldre serveringsgafler 830s Aase. L:23,1 cm, begge med graverin. + Spiseskje 13 1/3 Soelberg L:21,3 cm. + barneskje med flere utydlige stempler L:14,3 cm. Totalvekt:186 gr.

463 BESTIKK. 2 stk. skjeer (Tostrup og Olsen) og 1 stk. gaffel 925 Sterling Sølv - emalje med forgylling. Theodor Olsen. 15,1-12,2 cm. Totalvekt:90 gr.

1

464 BESTIKK. 4 gafler L:21,5 + 2 skjer L:21 merket 830s J.Tostrup 1905, ene gaffelen merket Aase. Totalvekt:380 gr. 1

465 BESTIKK. 830S. Sølvbestikk. Mange forskjellige mønster. Ingen med gravering. 15 deler. Vekt: 237 g. 1

466 BESTIKK. 830S. Stor lott med sølvbestikk. Mange forskjellige mønster. Alle med gravering i større eller mindre grad. 15 deler. Vekt: 429 g. 1

467 BESTIKK. 9 diverse deler som teskjeer, festskje, anretningsgafler mm. Ingen med gravering.2 med dragemønster + div. Totalvekt:118 gr. Alle merket 830s.

468 BESTIKK. Liten gaffel L:14,6 cm. og skje L:14,9 cm. i mønsteret Lilje. 925 Sterling Sølv - Vintage turkis emalje med forgylling. Theodor Olsen. 50 gr.Totalvekt:67 gr. Flott stand.

469 BESTIKK. Liten gaffel L:15 cm. og skje (merket sterling Norway, ikke Åre mønster) L:15 cm. i mønsteret Åre. 925 Sterling Sølv - Vintage blå emalje med forgylling. Tostrup.Totalvekt:54 gr. Fin stand, trenger en puss 1

470 BESTIKKDELER. 7 stk. eldre gafler og 4 stk. skjeer Thune 13 1/4 fra 1877. Totalvekt 630 gr. med gravering på baksiden. Bruksspor.

471 BESTIKKDELER. Lott, 5+1 stk. 5 stk. diverse deler stemplet 830S, samt 1 stk. strøskje i engelsk sølvplett. Stor kompottskje ”Oldemor”, L: 19,5 cm. Spiseskje ”Valdres”, L: 17 cm. Syltetøyskje ”Rådhus med vifte”, gullforgylt og blå emalje, L: 13 cm. Kaffeskje ”Odel”, L: 11 cm. Sukkerklype, L: 9 cm. Strøskje, L: 14 cm. Pent brukt stand.

472 BRYLLUPSKNIVEN. 925S, Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk. Skaft i sterling sølv, blad i rustfritt stål. Stor kakekniv, som også kan brukes til å sable sjampanjeflasker. L: 28,5. Fin stand.

473 DESSERTSKJEER. Finland. 830S med forgylte skjeblader. Rikt utformet, roseformet skaft. 1970-tallet. 8 stk. store dessertskjeer, L: 16 cm. Vekt: 187 gram. Meget velholdt.

24 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1
1

474 DESSERTSKJEER. Finland. 830S med forgylte skjeblader. Rikt utformet, roseformet skaft. 1970-tallet. 8 stk. små dessertskjeer, L: 14 cm. Vekt: 139 gram. Bruksspor.

475 DESSERTSKJEER. Russisk kulturområde. Forgylt sterling sølv, 916. 6 stk. skjeer, L: 14,5 cm. Skaft med grubeemalje i sort og rødt. Blank overside, mattetset underside. Velholdt med bruksspor. Vekt: 140 gr.

476 DESSERTSKJEER. Thune. 925S med ulikefarget speilemalje. Stilren utførelse i funkis. 6 stk., L: 12 cm. Bruksspor, dog feilfri emalje. Vekt: 86 gram.

477 DOBBEL ROKOKKO. 10 deler i mønsteret Dobbel Rokokko, som: 6 stk. mokkaskjeer, 1 stk. kaffeskje, 1 stk. syltetøyskje mm. Alt merket 830s. Totalvekt:96 gr.

478 DOBBEL ROKOKKO. 11stk. teskjeer i mønsteret dobbel rokokko merket 830s L:10,1 cm.

479 DOBBEL ROKOKKO. 4 deler i Dobbel Rokkoko 830s. Kakespade L:18,8 cm. Syltetøyskje L:13 cm + Serveringsskje L:15 cm. + sukkerklype. Bruksspor.

480 DOBBEL ROKOKKO. 5 stk. isskjeer i 830s. L:14,4 cm. 1 stk. anretningsgaffel i samme mønster. L:11 cm. Bruksspor.

481 DOBBEL ROKOKKO. 5 stk. kniver i mønsteret Dobbel rokokko 830s L:20,5 cm. Bruksspor.

482 DOBBEL ROKOKKO. Brødrene Lohne. 830 S. 15 deler. 6 stk spiseskjeer L: 17,5 cm, 6 stk kaffe/ teskjeer L: 11,5 cm, spiseskjeer L: 17,5 cm, 6 stk kaffe/teskjeer L: 11,5 cm, Mellomstor kremskje L: 19 cm, syltetøyskje L: 14 cm, koldgaffelMellomstor kremskje L: 19 cm, syltetøyskje L: 14 cm, koldgaffel L: 13,5 cm. Bruttovekt: 334 gram. I pen bruksstand. L: 13,5 cm. Bruttovekt: 334 gram. I pen bruksstand. 1

483 DRAGE. TRANCHÉR-SETT. Otteren. Skaft i 830S og blader i stål. Forskjærskniv og stekegaffel, L: 34/27 cm. Meget velholdt/nær ubrukt. Nyere produksjon.

484 DRONNING. 15 stk. eldre bestikkdeler (1930) i mønsteret Dronning. 1 stk. fiskespade L:22,7 cm. 6 stk. gafler L:18,3 cm. 6 stk. spiseskjeer L:18,5 cm. + tomatspade L:14 cm. og syltetøyskje L:13,5 cm. Alt merket 830s. Normal bruksslitasje. Totalvekt:538 gr.

485 FISKEBESTIKK. Sølv, 84-zolotnik. Russland. Mesterstemplet Gustav Klingert (mester 1865-1916). Utført i nyrokokko, ca. år 1900. Skaft med støpt og drevet dekor, med snodde former, rocailler og skjellornamenter. Totalt 6 stk. Derav 4 stk. kniver (L: 17 cm) og 2 stk. gafler (L: 15,5 cm). Bruksspor. Monogrammerte gravyrer på skaft. Vekt: 222 gram. Klingert var opprinnelig fra Tyskland og gikk i lære hos Fabergé før han startet sitt eget verksted i Moskva i 1865. Anerkjent for sin sølvsmedkunst. Etter 1899 begynte han å mesterstemple med kyrilliske bokstaver, noe dette bestikket er.

486 FISKESPADE. Eldre fin fiskespade 830s Marius Hammer. Monogramsignert på forsiden av skaftet. bruksspor. L:26,8 cm. Vekt:94 gr. 1

487 FISKESPADE. Sølv, fullstemplet - men svært svake/utydelige stempler. Støpt dekor i Louis XVIstil, antatt tidlig 1800-tallet. Bruksspor og eldre reparasjon mellom blad og skaft. Muligens kan skaftet være eldre enn skjebladet, som minner mer om ca. år 1900. Diskré gravyre bak. L: 27,5 cm. Vekt: 90 gram.

488 FLAT ROSE. Frisch, Th. Olsens Eftf. m. fl. 830S + blad i stål. 9 stk. deler. Derav 6 stk. koldgafler á par i to størrelser hver (L: 12,5/14,5/17 cm), 2 stk. serverings-/anretningsskjeer (L: 13,5 cm) og paispade (L: 24,5 cm). Ubrukte/nær ubrukte deler i meget pen stand. Høy nypris hos gullsmed i dag. Vekt, ekskl. paispaden: 148 gram.

489 GALLA. Oslo Sølvvareverksted. Skaft i 830S og blader i stål. 12 stk. kniver, L: 21 cm. Meget velholdte med få bruksspor. 1

490 GRØTSKJE. 830S. Danmark 3 tårn. L: 37 cm. Vekt: 168 g. Dekorert med opphøyde roser på midtre og topp skaft. Dato og initialer gravert på bakside. Bruksslitasje, trenger en puss. Følger også med 3 spiseskjeer i dansk sølv, alle med gravering på skaftets bakside. Totalvekt sølv 4 deler, 277 g. 1

491 HARDANGER, stor kompottskje 830 S. L : 26 cm. Design Edvard Anda. Normal bruksslitasje. Vekt: 84 g. 1

492 HUMMERGAFLER. Sterling sølv. Mappin & Webb, Sheffield. 1918. 4 stk. med gravert motiv av krepsedyr. Meget velholdt og polert. L: 18,5 cm. Vekt: 144 gram.

493 JUVEL. 830S. 7 deler. Kakespade L: 23 cm. Sausskje uten krok L: 18 cm. koldtgaffel L: 15.5 cm. Sitrongaffel L: 11 cm. Syltetøyskje L: 15 cm. Anretnings gaffel og skje L: 19.2 cm. Normal bruksslitasje. Vekt: ca. 231 g.

494 JUVEL. 830S. 9 deler, 4 skjeer L: 18.5 cm. 3 gafler L: 18.5 og 2 skjeer L: 15.8 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: 301 g. 1

495 JUVEL. 830S. Gafler. 6 stk. L: 18,5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Samlet ny ordinærpris i dag omkring 9200 kr. Vekt 214 g. Vekt 214 g. 1

496 JUVEL. 830S. Gafler. 6 stk. L: 18,5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Samlet ny ordinærpris i dag omkring 9200 kr. Vekt 214 g. Vekt 214 g.

497 JUVEL. 830S. Gafler. 6 stk. L: 18,5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Samlet ny ordinærpris i dag omkring 9200 kr. Vekt 214 g.

25 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop
Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

498 JUVEL. 830S. Gafler. 6 stk. L: 18,5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Samlet ny ordinærpris i dag omkring 9200 kr. Vekt 214 g.

499 JUVEL. 830S. Kaffeskje 14 stk. L: 11 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 136 g.

500 JUVEL. 830S. Kaffeskje 14 stk. L: 11 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 136 g.

501 JUVEL. 830S. Kniver. 6 stk. L: 20,3 cm. Pen stand med normal bruksslitasje.

502 JUVEL. 830S. Kniver. 6 stk. L: 20,3 cm. Pen stand med normal bruksslitasje.

503 JUVEL. 830S. Skjeer 6 stk. L: 15.8 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 145 g.

504 JUVEL. 830S. Skjeer 6 stk. L: 15.8 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 145 g.

505 JUVEL. 830S. Spisekniver med bredt blad. 4 stk. L: 20,1 cm. Samt ostehøvel L: 22.5 cm Pen stand.

506 JUVEL. 830S. Spiseskjeer 6 stk. L: 18.5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: 220 g.

507 JUVEL. 830S. Spiseskjeer 6 stk. L: 18.5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 220 g.

508 JUVEL. 830S. Spiseskjeer 6 stk. L: 18.5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 220 g.

509 JUVEL. 830S. Spiseskjeer 6 stk. L: 18.5 cm. Pen stand med normal bruksslitasje. Vekt: ca. 220 g.normal bruksslitasje. Vekt: ca. 220 g.

510 KAFFESKJEER MED SPEILEMALJE. Thune. Forgylt 925S med ulikefarget speilemalje over guillochert dekor, L: 9,5 cm. Vekt: 60 gram. Midten av 1900-tallet. Meget velholdte og feilfri emalje.

511 KAFFESKJEER. 7 stk. eldre store kaffeskjeer, ukjent mønster. Merket 830s Bruksslitasje L:12,5 cm. Totalvekt:100 gr.

512 KAKEGAFLER. Th. Olsens Eftf. 5 stk. kakegafler i sterling sølv 925, forgylling og emalje. L:13,1 cm. Totalvekt:124 gr. I god stand.

513 KLOSTER. Brdr. Lohne, Bergen. 830S. Mod. nr. 120. Stor servering-/anretningsskje, L: 18,5 cm. Bruksspor. Vekt: 74 gram. Bruksspor, trenger en puss.

514 KLOSTER. Brdr. Lohne, Bergen. 830S. Mod. nr. 120. Stor servering-/anretningsskje, L: 18,5 cm. Bruksspor. Vekt: 74 gram. Bruksspor, trenger en puss.

515 KLOSTER. Brdr. Lohne. 830S. Anretningsbestikk i 3 deler. Serveringsspade L: 20 cm, Liten anretningsskje L: 14 cm, Sauseøse m. krok L: 15,5 cm. Bruttovekt: 160 gram. I pen stand.

516 KOLDTGAFFEL. Samling forskjellige mønstrer koldtgafler. 7 stk med 830S. Totalt 74 gr. Medfølger også en koldtgaffel i sølvplett.

Utrop Obj.nr. Utrop

517 KONVAL. 8 deler i mønsteret Konval 830s. 1 stk. skje L:18,5 cm. 4 stk. gafler L:18,5 cm. og 3 stk. teskjeer L:11,5. Totalvekt:222 gr. Bruksslitasje. 1

518 KONVAL. 830S. Th. Olsens Eftf 6 stk. spisekniver med sølvskaft. L: 21.6 cm. Normal bruksslitasje. 1

519 KONVAL. 830S. 6 stk gafler. Tostrup. L: 17.1 cm. Normal bruksslitasje. vekt: 173 g. 1

520 KONVAL. 830S. 6 stk skjeer. L: 17 cm. Tostrup. Normal bruksslitasje. Vekt: 195 g. 1

521 KONVAL. 830S. 6 stk. Kniver. L: 20.5 cm. Tostrup. Skaft i sølv Normal bruksslitasje. 1

522 KORSMOPLETT. Sølvplett. J. Tostrup, Oslo. Formgitt av Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsen, 1947-1952/54. 10 stk. deler. Derav: 4 stk. spiseskjeer (L: 16,5 cm), 3 stk. dessertskjeer (L: 15 cm), to ulike serverings-/anretningsskjeer (L: 16/19 cm) og én kuvertkniv (L: 16,5 cm). Bruksspor. 1

523 LAILA. 3 stk. kniver, 3 stk. gafler. 830S, Brødrene Lohne. Kniver, L: 21,5 cm. Gafler, L: 18 cm. Normal bruksslitasje. I pent brukt etui med plass til 6 bestikkdeler. 1

524 LAILA. Kakespade og 3 stk. kakegafler. 830S, Brødrene Lohne. Stor kakespade, L: 22,7 cm. Kakegafler, L: 14,5 cm. Samlet vekt: 134 gram. Normal bruksslitasje. 1

525 LAILA. Sauseøse L:15 cm. og anretningsgaffel L:16 cm. begge 830s i mønsteret Laila. bruksspor. 1

526 LAILA. Sauseskje med krok. 830S, Brødrene Lohne. L: 16 cm. Vekt: 48 gram. Normal bruksslitasje. 1

527 LILJE. 6 teskjeer i mønsteret Lilje 830 gr. L:9,6 cm. Bruksspor. 1

528 MÄRTHA. Th. Marthinsen. 830 S. 29 deler. 7 stk barne/ fruktkniver L: 16,5 cm, 10 stk kaffeskjeer (En av de med initialgravering) L: 11,5 cm, 6 stk teskjeer (fem av de med initialgravering) L: 12 cm, 2 stk smørekniver L: 15,2 cm, 3 stk koldtgafler (to med initialgravering) L: 14,3 cm, liten koldtgaffel (med initialgravering) L: 11,7 cm. Bruttovekt: 524 gram. Bruksspor. 1

529 MÄRTHA. Th. Marthinsen. 830S. 6 stk. gafler, L: 17,5 cm. Bruksspor. Vekt: 208 gram. 1

530 MÄRTHA. Th. Marthinsen. 830S. 6 stk. spiseskjeer, L: 17,5 cm. Bruksspor. Én med gravyre bakside. Vekt: 207 gram. 1

531 MÄRTHA. Th. Marthinsen. Skaft i 830S og blader i stål. 6 stk. kniver, L: 21 cm. Bruksspor. 1

532 MOKKASKJEER. 8 + 2 stk. mokkaskjeer i mønsteret Lilje (2 stk.) Anitra (8 stk.) i forgyllet sterlingsølv og emalje L: ca. 9,7 cm. Designer Theodor Olsen. 1

533 MOKKASKJEER. Tostrup. 8 stk. mokkaskjeer i mønsteret Åre i forgyllet sterlingsølv og emalje L: ca. 10 cm. 1

534 MØLLER, HENRIK (1858-1937), Trondheim. 830S med forgylte skjeblader. Et par saltskjeer. Rikt utført, støpt dekor. L: 65 mm. Bruksspor. Tidlig 1900-tallet. 1

535 MØLLER, HENRIK (1858-1937), Trondheim. Prydskje i 830S. Rikt formet skaft, fremstillende hestehode, noe uvanlig. Spissovalt skjeblad, minnende om baug. Tidlig 1900-tallet. Fin stand. L: 13 cm. Vekt: 24 gram. 1

26 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

536

537

536 MØLLER, HENRIK (1858-1937), Trondheim. Serveringsskje/prydskje i 830S. Særdeles rikt formet med gjennombrutt relieffdekor av rankeverk og maskemotiv på skaft. Gravert dekor på begge sider skjeblad. En av Norges mest fremtredende og nyskapende sølvsmeder gjennom tidene. Den såkalte ”Møller-stilen”, er influert av dekorelementer fra Nidarosdomen og dragestilen fra samtiden. Tidlig 1900-tallet. Fin stand. L: 22 cm. Vekt: 73 gram.

537 MØLLER, HENRIK (1858-1937), Trondheim. Strøskje i 830S. Særdeles rikt formet med gjennombrutt relieffdekor på skaft. Tidlig 1900-tallet. Fin stand. L: 14 cm. Vekt: 49 gram.

538 ODEL. 830S. Oslo Sølvvareverksted. Kniver, 6 stk. med sølvskaft. L: 21.3 cm. Bruksslitasje.

539 ODEL. 830S. Oslo Sølvvareverksted. Pent graverte initialer øverst på skaft, dato på bakside. 12 spiseskjeer. L: 19 cm. Vekt: 422 g. Bruksslitasje.

540 ODEL. 830S. Oslo Sølvvareverksted. Pent graverte initialer øverst på skaft, dato på bakside. 6 gafler, L: 19.3 cm. 6 teskjeer, L: 12 cm. Smørbrødspade, L: 24.5 cm. Samt sausskje uten krok, L: 15.2 cm. Totalvekt: 430 g. Bruksslitasje.

541 ODEL. Gafler, 6 stk. Stemplet 830S, Oslo Sølvvareverksted. L: 18 cm. Bruttovekt: 188 gram. I meget pen stand, lite spor av bruk. Ligger i pent etui.

542 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830 S. 12 stk Is/ barneskjeer. L: 14,6 cm. Bruttovekt: 244 gram. I pen stand.

543 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830 S. 12 stk Spiseskjeer L: 18 cm. Bruttovekt: 400 gram. I pen stand.

544 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830 S. Anretningsbestikk. 11 deler. 2 stk paispader L: 25,5 cm, 5 stk smørekniver L: 14,5 cm, 2 stk syltetøyskjeer L: 14 cm, 2 stk koldgafler L: 13,5 cm. Bruttovekt: 370 gram. I meget pen stand.

545 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830 S. Anretningsbestikk. 5 deler. 2 stk store kompottskjeer

L: 20 cm, Stor kremskje L: 24,2 cm, Liten kremskje L: 20,5 cm, Anretningsgaffel L: 21,5 cm. Bruttovekt: 285 gram. I pen stand.

546 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830 S.

Anretningsbestikk. 5 deler. Smørbrødklype L: 20 cm, Kakespade L: 22 cm, Liten øre L: 16 cm, Sukkerklype L: 10,5, Ostehøvel L: 21,5 cm. Bruttovekt: 269 gram. I meget pen stand.

547 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830S. 12 stk gafler. L: 18 cm. Bruttovekt: 372 gram. I pen stand.

548 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830S. 12 stk Kaffeskjeer L: 11 cm. Bruttovekt: 126 gram. I pen stand.

549 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830S. 2 stk. deler. Serverings-/anretningsskje (L: 20,5 cm) og spade (L: 24,5 cm). Bruksspor. Vekt: 126 gram.

550 ODEL. Oslo Sølvvareverksted. 830S. bestikk i 9 deler. 2 stk kake/dessertgafler L: 15 cm, 4 stk koldgafler L: 13 cm, 3 stk syltetøyskjeer L: 14 cm. Bruttovekt: 142 gram. I pen stand.

551 OLDEMOR. 6 stk. teskjeer i 830s. L:11,1 cm. Totalvekt:58 gr. Normal bruksslitasje.

552 OLDEMOR. 6 stk. teskjeer i 830s. L:11,3 cm. Trenger en puss. Følger med en syltetøyskje, L:14,5 cm. 1

553 OLDEMOR. Th. Marthinsen. 830 S. Samling på 22. 13 stk kaffe/teskjeer L: 11,3 cm, 2 stk kakespader L: 20,5 cm, stor kompottskje L: 19,5 cm, 3 stk sukkerskjeer L: 14,5 cm, liten koldgaffel L: 12 cm, sukkerklype L: 9 cm. Bruttovekt: 372 gram. I pen bruksstand.

554 OLEDEMOR SKJEER. 1 stk. is/barneskje L:14,5 cm. 1 stk. serveringsskje (gravert på baksiden) L:19,3 cm. Begge i mønsteret Oldemor 830s. + eldre kaffeskje med gravering. L:13,2 cm. Totalvekt:94 gr.

555 OPPHØIET ROSE. Th. Marthinsen. 830S. 2 stk. deler. Stor koldgaffel/stekegaffel (L: 24 cm) og stor serverings-/anretningsskje (L: 24 cm). Nyere produksjon. Vekt: 119 gram.

556 OPPHØIET ROSE. Th. Marthinsen. 830S. 3 stk. deler. Derav to stk. serverings-/anretningsskjeer (L: 21,5/23 cm) og sauseøse m/krok (L: 17 cm). Nær ubrukt/som nytt. Nyere produksjon. Vekt: 191 gram.

557 OPPHØIET ROSE. Th. Marthinsen. 830S. 3 stk. deler. Serveringsspade (L: 21 cm), flaskeåpner m/ beslag i stål (L: 13,5 cm) og klype med forsølvet klypebeslag (L: 21,5 cm). Nær ubrukt/som nytt. Nyere produksjon.

558 OPPHØIET ROSE. Th. Marthinsen. Skaft i 830S og blader i stål. Paikniv og paispade (L: 26/25,5 cm). Nær ubrukt/som nytt. Nyere produksjon.

559 OPPHØIET ROSE. TRANCHÉR-SETT. Th. Marthinsen. Skaft i 830S og blader i stål. Forskjærskniv og stekegaffel, L: 34/28 cm. Meget velholdt/nær ubrukt. Nyere produksjon.

1

560 PRINSESSE. 6 stk. isskjeer i 830s. I god stand, vekt:124 gr. 1

561 PRINSESSE OG LILJE. Br. Lohne, Th. Olsens eftf. 830 S. 2 stk små spiseskjeer L: 17,6 cm, 5 stk barne/isskje L: 14,2 cm, 3 stk teskjeer 11,6 cm. Lilje paikniv L: 26,5 cm. Bruttovekt: 309 gram. I pen bruksstand på delene i prinsesse, Lilje paikniv er i nær ubrukt stand i forpakning. 1

562 PRYDBESTIKK. Th. Olsens Eftf. 830S. 2 stk. serverings-/anretningsdeler, benevnt ”Olsens krone”. Skje og spade, L: 18/19 cm. Vekt: 120 gram. Bruksspor. 1

563 PRYDSKJE, SUKKER STRØER. Fin eldre prydskje, Kristiania 830s L:21 cm. + 1 stk. Dansk sukkerstrø øse merket med 3 tårn, forgyllet. L:17,5 cm.. Total vekt:88 gr.

564 PRYDSKJEER OG BOKMERKE MED RIKSLØVEDEKOR. Bl. a. David-Andersen, Tostrup, Aksel Holmsen, M. Hammer, m. fl. 830/925/13 1/4 lodd. 7 stk. deler, derav seks skjeer og étt bokmerke. Alle skjeene med riksløve som har rød speilemalje er det nye riksvåpnet av 1905, og er fra tiden ca. 1905-15. Én skje har riksløve i relieffdekor uten emalje, og er utført med riksvåpnet av 1844, denne fra Tostrup 1859(!). Denne er antatt benyttet i stalig/militær virksomhet. Pen stand/velholdt. Emaljeskade på én, den som har tekst ”Kristiania” på skjeblad. Én med gravyre bakside. L: 8,5-15,5 cm. Vekt: 101 gram. 1

565 PRYDSKJEER. 4 stk. ulike i 830S. M. Hammer, Th. Olsens Eftf. og to stk. fra David-Andersen. Historiserende utførelser, med trekk og idealer fra renessanse og barokk, tilvirket ca. år 1900. Støpt dekor, derav én med gjennombrutt skaft. Egge- og dråpeformede skjeblad. Pen stand, velholdte. L: 17/18 cm. Vekt: 183 gram. 1

27 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

566 PUNSJEØSE, stor, tidlig 1800 - tallet. Sølv, men utydelige stempler. Forgylt innvendig og håndtak i mørkt tre. Øsen er brukt, men i god stand med patina. L: 43 cm, B: 11,5 cm.

567 RÅDHUS MED VIFTE FISKEBESTIKK. DavidAndersen. Både skaft + blader i 830S. 8 stk. fiskekniver (L: 19 cm) og 8 stk. fiskegafler (L: 17 cm). velholdt med bruksspor. Vekt: 687 gram.

568 RÅDHUS MED VIFTE M/SPEILEMALJE. DavidAndersen. Forgylt 925S med ulikefarget speilemalje over guillochert dekor, L: 10 cm. Vekt: 60 gram. Midten av 1900-tallet. Meget velholdte og feilfri emalje. Med original emballasje fra produsent.

569 RÅDHUS MED VIFTE. 6 stk Dessertgafler, 925 s, forgylt. Emaljerte skaft, David-Andersen. Bruttovekt: 151 gram. L: 14,8 cm. I pen stand. Ligger i etui.

570 RÅDHUS MED VIFTE. 6 stk Mokkaskjeer, 925 s, forgylt. Emaljerte skaft, David-Andersen. Bruttovekt: 54 gram. L: 10 cm. Den røde har en anmerkning i emaljen, ellers pen stand. Ligger i etui.

571 RÅDHUS MED VIFTE. 8 stk dessert/is-skjeer, 925 s, forgylt. Emaljerte skaft, David-Andersen. Bruttovekt: 192 gram. L: 14,5 cm. I pen bruksstand.

572 RÅDHUS MED VIFTE. 8 stk. kaffeskjeer L:11 cm. + 2 stk. mokkaskjeer L:9,9 cm. Totalvekt:96 gr. Alle merket 830s

573 RÅDHUS MED VIFTE. David-Andersen. 830S. 4 stk. serverings-/anretningsdeler. Stor serveringsskje (L: 22,5 cm), stekegaffel (L: 23 cm), koldgaffel (L: 15 cm) og liten serverngsskje (L: 12,5 cm). Bruksspor. Vekt: 156 gram.

574 RÅDHUS MED VIFTE. David-Andersen. Skaft i 925S og blader i stål. Anretningssett til ost, med kniv (L: 19 cm) og høvel (L: 22 cm). Nytt og ubrukt i originalforpakning fra produsent.

575 SKÅL. Antikk sølvskål med hank, skadet på stetten, stemplet Ernst Michael Rømer 1799 - 1817, rikt stemplet. Vekt 184 gr. 11,4 Ø:11,6 cm. Bruksslitasje/ patina.

576 SKÅL. David-Andersen. Forgylt 925S med rosa speilemalje over guillochert dekor. Tidlig 1900-tallet. Velholdt med lette bruksspor. Feilfri emalje. Ø: 68 mm.

577 SKJE/GAFFEL. Liten gaffel L:15 cm. og skje L:15 cm. i mønsteret Åre. 925 Sterling Sølv - Vintage blå emalje med forgylling. Tostrup.Totalvekt:52 gr. Fin stand, trenger en puss

578 SKJE/GAFFEL. Liten gaffel L:15 cm. og skje L:15 cm. i mønsteret Åre. 925 Sterling SølvVintage Lavendel emalje med forgylling. Tostrup. Totalvekt:58 gr. Flott stand.

579 SKJE/GAFFEL. Liten gaffel L:15 cm. og skje L:15 cm. i mønsteret Åre. 925 Sterling Sølv - Vintage blå emalje med forgylling. Tostrup.Totalvekt:56 gr. Fin stand, trenger en puss 1

580 SKJE/SMØRBRØDKLYPE. Fin festskje med vridd skaft merket 13 1/4 J.Frisenberg L:24 cm. + eldre smørbrødklype merket 830s med rosemønster L:17,3 cm. Totalvekt:112 gr.

581 SKJEER 18 stk teskjeer i rokokko mønster. 830s. 130g. Bruksspor. 1

582 SKJEER. Eldre antikke skjeer fra 1700/1800 tallet, rikt stemplet, ene med gravering på undersiden + 1 stk. prydskje (ikke sølv) og 1 stk. suvenirskje fra Trondheim 1906 Totalvekt: 188 gr. 1

583 SUKKERKLYPE. Sølv, utstemplet. 1700-tallets andre del. Rikt utført i rokokko, med svakt punslede initialer og årstall 1788 på innside klypeblad. Støpt, drevet og gravert dekor med gjennombrutt gitterverk og blomsterornamenter. Bruksspor. L: 15 cm. Vekt: 48 gram.

584 TAFFEL. Oslo Sølvvareverksted. 830S. Formgitt i 1959. 12 stk. gafler, L: 18,5 cm. Bruksspor. Vekt: 384 gram. 1

585 TAFFEL. Oslo Sølvvareverksted. 830S. Formgitt i 1959. 12 stk. deler. Derav 4 stk. spiseskjeer (L: 18 cm), 4 stk. dessertskjeer (L: 15 cm) og 4 stk. kakegafler (L: 15 cm). Bruksspor. Vekt: 315 gram.

586 TELESØLV BIFFKNIVER. Th. Marthinsen. Skaft i 830S og blader i stål. 6 stk., L: 23 cm. Som nye/nær ubrukte. Tilsvarende kniv på produsentens nettsider er pr. mars 2024 kr. 1.607,- pr. stk. (totalt 9.642,-).

587 TELESØLV. 3 gafler i telesølv 830s L:19 cm. Bruksspor.

28 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

588 TELESØLV. 4 stk. teskjeer i mønsteret telesølv L:11,3 cm. + Brevåpner/liten kniv i samme mønster 830s L:14,1 cm. + eldre spiseskje med eldre mønster 830s L:20 cm. Bruksspor. Totalvekt 94 gr.

Utrop

589 TESIL OG DRYPPSKÅL I SPEILEMALJE. DavidAndersen. 925S med kongeblå speilemalje over guillochert dekor. Art nouveau, ca. år 1900. Tesil (L: 12,5 cm) og dryppskål (Ø: 60 mm). Meget pen stand og feilfri emalje. Vekt: 82 gram.

590 TESKJEER. 6 Teskjeer 830s i Kløver-mønster. 46g. Bruksspor. 1

591 THEODOR OLSEN ANRETNINGSGAFLER. 6 stk. 925 Sterling Sølv - emalje med forgylling i mønsteret Lilje, Theodor Olsen. 13,1 cm. Totalvekt:102 gr. 3 stk. av serveringsgaflene har skade på emaljen.

592 THEODOR OLSENS SKJEER. 2 stk. serveringsskjeer 925 Sterling Sølv - Vintage hvit og burgunder emalje med forgylling. Theodor Olsen. >L:12,2 cm. Totalvekt:67 gr.

593 VALDRES. Th. Marthinsen. 830S. 11 stk. teskjeer, L: 11,5 cm. Pen stand med bruksspor. Vekt: 112 gram.

Korpus *)

594

596

594 BEGER MED RIKSVÅPEN AV 1844-TYPE. DavidAndersen. 925S med innvendig forgylling. Ca. år 1900. Kronet meblem på front med hhv. rød, hvit og blå speilemalje. H: 5 cm. Vekt: 33 gram. Bruksspor, dog feilfri emalje.

595 BEGER OG STETTEBEGER. Russland. Sølv, 84-zolotnik. Uidentifiserte mester-/ produsentstempler, med årstall 1872 og 1886. Støpt, drevet og gravert dekor. Diverse gravyrer. Bruksspor. H: 43/90 mm. Vekt: 62 gram.

596 BEGER. Sølv. Danmark, 1877. Klassisk modell med gravert dekor omkring medaljong med tekst «Minne 1877». Bruksspor. H: 7 cm. Vekt: 44 gram.

Obj.nr. Utrop

597 601 603

597 BESAMIM. Jødisk krydderbøsse/duftetårn. Stemplet sterling på flagg i topp og på sokkel, samt årstall 1872, 3 utydelige initialer og 1922. H:24 cm. 141 g.Filigran korpus med luke. Pen stand.

598 BORDLAMPE. Flott bordlampe i Palisander og sterlingsølv, merket 925s. Totalvekt:928 gr. H:35 cm. med pæreholder. I god stand, trenger en liten puss.

599 BORDLIGHTER OG ASKEBEGER. Antatt Oslo Sølvvareverksted. 830S. Stilren og glatt, moderne utførelse. Fungerende bordlighter med trykknapp oppe (H: 9,5 cm) og askebeger (Ø: 11 cm). Pen stand og meget velholdt. Gipsfylt/med innmat.

600 DAVID ANDERSEN SKÅL. Flott eldre tung håndbanket sølv skål merket 830s vekt: 1120 gr. skålen står på 3 bladformede føtter med flott mønster av fugler H:13,3 Ø:25 cm. Skålen trenger en puss.

601 DRIKKEBEGER. Th. Olsens Eftf. 830S med innvendig forgylling. Nyere fremstilling av klassisk 1700-talls modelltype. Drevet dekor på korpus med rankeverk og hengende rasleløv. Støpte løveformede føtter. Pen stand, dog étt manglende løv. H: 14,5 cm. Vekt: 153 gram.

602 DRIKKEBEGER/STAUP. E. Nielsen, Kristiania. 830S. Klassisk utførelse med avtrappet fotplate. Tidlig 1900-tallet. Graverte, monogrammerte initialer. Bruksspor. H: 13,5 cm. Vekt: 147 gram.

603 DRIKKEKANNE. A. Dragsted, København. Sølv, tilsv. 830S. Rik utførelse i nyrenessanse, 1906. Støpt, drevet og gravert dekor, med snodde godronneringer og felt med rankeverk. Runde medaljonger, derav étt med graverte initialer ”AF” med adelskrone. Hvelvet lokk og jekk med maskemotiv. Bruksspor. H: 19,5 cm. Vekt: 543 gram.

604 JOMFRUBEGER. Sølv. Norden. Delvis/manglende stempling, men lødighet tilsvarende 830S. 1900talls utførelse av klassisk 1700-talls modell med rokokkodekor- og elementer. Støpt og drevet dekor. Påført patina og elde. Innvendig forgylt. Bruksspor. H: 10,5 cm. Vekt: 63 gram.

605 KAFFE/TE KANNE. Eldre kaffe/tekanne i sølv med akantus mønster, stemplet 830s, Design Marius Hammer. H: ca. 18 cm. Vekt: 586 gr. Kannen trenger en puss. 1

606 KAFFE/TESETT. 830S. Th. Olsen Eftf. Bergen. Drevet dekor med blomstergirlander. 7 deler, alle stemplet. Kaffekanne H: 25 cm (eldre reparasjon på lokk ved hengsle), tekanne H: 20 cm, fløtebeger Ø:15.5 cm. Sukkerbeger, Ø:15 cm. Lav skål på fire føtter Ø: 20 cm, H: 65 mm. Sukkerdrysse, H:10.5 cm, samt sennepskrukke (liten bulk i korpus), H: 95 mm. Vekt: 1885 g. Pen stand med normal bruksslitasje. 10000

29 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

607 KAFFESETT. Th. Marthinsen. 830S. Modell 160. Klassisk utførelse med godronneringer og cabriole ben med skjellornamentikk. Bruksspor og løs lokknapp. 1900-tallets første halvdel. Kaffekanne (H: 25 cm) og fløtemugge og sukkerskål (H: 10 cm). Vekt: 1052 gram.

608 KAFFESETT.830S. David-Andersen. Fra første halvdel av 1900-tallet. Sett på tre deler i hamret, solid helstemplet sølv-korpus. Kaffekanne med ibenholt håndtak. H: 24 cm. Sukkerskål H: 12 cm. Fløtemugge H:13 cm. Fin stand, liten bulk på side sukkerskål. Vekt: 1442 g. sukkerskål. Vekt: 1442 g.

609

6000

617

609 LØVEKRUS. Drikkekanne/ølkrus i 830 sølv. Magnus Aase, Bergen. I meget god stand. Tilnærmet ingen bruksslitasje og svært pen innvendig forgylling. H:18,5 cm. vekt:576 gr. Trenger en puss.

610 ORKIDEVASE. 830S. Flott vase fra Th. Marthinsen. H: 24,5 cm. Nypris i dag 9 749 kr. Pen vase med normal bruksslitasje. Trenger en puss.

611 POKAL/VASE. 830S. Pent utført pokal fra Tostrup med gravering av bygningsmassen til A/S Eureka mekaniske verksted, Skøyen. Samt tekst på bakside, med datering 10. juli 1937. H:15.7 cm. Vekt: 278 g.

612 SALTKAR. Sterling sølv. Fullstemplet London 1853 og 1859, hhv. mester John Keith og Robert Hennell IV. Early Victorian. Klassiske utførelser på tre lave føtter med drevet og støpt dekor med blomster- og skjelldekor. H: 3,5/4,5 cm. Vekt: 139 gram.

613 SALTSKÅL. Sølv. Sverige, 1907. Sen utførelse av Napoleon III-stil med maskemotiver, løveføtter og godronneringer. Støpt og drevet dekor. H: 5/Ø: 6 cm. Vekt: 37 gram. Bruksspor.

614 SAMISKE SØLVSKJEER. M3 stk. flotte Samiske sølvskjeer merket 830s. Med teksten ”Lapper” Nord Norge. L:ca 15,5 cm. Totalvekt:138 gr.

615 SKÅL. 830S, Tostrup, 1948. Motiv med blå emalje, forestillende Oslos skytshelgen St. Hallvard, innvendig bunn. Skål på lav stett, med elegant utsvingt form og diskret bord på munningsranden. H: 6,5, Ø: 19,5 cm. 217 gram. Observert et par minimale bulker, forøvrig fin stand. Navnegravering. Skåla var en gave fra Oslo kommune til mottakeren, som var kjent for sitt arbeid for skolegang for jenter; ”Forsettelsesskolen for piker”.

616 SKÅL. 830S, Tostrup. Modell 156. Vid, stor skål på 4 lave føtter. Stilren, med glatt korpus og innbrettet munningskant med diskret sikksakk-bord. H: 6 cm. Største Ø: 30 cm. Vekt: 750 gram. Underside med gravering datert 1963. Pent brukt stand.

617 SØLVSKÅL. Håndhamret gedigen sjelden sølvskål med motiv, forgyllet innside. Designer Magnus Aase Bergen. Merket 830s. Vekt: 952 gr. H:19,2 Ø:28 cm. Trenger en puss.

618 SUKKERDRYSSE. Fullstemplet England. Sterling sølv. Harrison Brothers & George Howson, Sheffield. Uklart årsstempel ”O” for enten 1931 eller 1956. Georgian style. Klassisk modell med rette knekker og gjennombrutt toppstykke. Bruksspor. H: 17 cm. Vekt: 156 gram.

619 SUKKERSKÅL OG FLØTEMUGGE. O. Olberg. 830S. Klassiske modeller, med hint av jugendstil i dekoren. Hamret og drevet dekor med blomster og rankeverk. Bruksspor. H: 9,5 cm. Vekt: 447 gram.

620 SVINGKANNE MED STATIV OG BRENNER. Gammel, dansk svingkanne, håndhamret tre tårn (830S), Carl Fredrik Heise (1904-1932) sitt stempel både på stativ og kanne. Kannen mangler hank og lokket må settes fast på hempen. Svingkannen med stativ og brenner trenger en real puss. Men blir nok ett fantastisk skue når den blir fikset opp og pusset. Vekt: 1426 gr.

621 TEDÅSE 1733. Sølv. Mesterstemplet Tyge Madsen Werum (mester i København 1733-38). Régence. Likeknekket modell. Avtakbart lokk oppe og en mindre propp. Graverte initialer på front. H: 11,5 cm. Vekt: 144 gram.

622 TERRIN. 830S. Rokokko stil, korpus og buet lokk med gravert floral dekor. Lokk-knopp utformet som blomst med kronblader liggende utover lokket. Buede håndtak. Ø: ca 18 cm. H: ca: 15 cm. Vekt: 659g. Svært god stand.

623

625

623 VASE MED SPEILEMALJE. Sverige, uten produsentstempel. 925S med heldekkende oransje speilemalje over guillochert dekor. Pæreformet korpus. Art deco, 1930/50-tallet. Meget velholdt, med mindre bruksspor. H: 8,5 cm. Vekt: 99 gram.

624 VASE. Nydelig høyreist håndbanket vase 830s. vekt:394 gr. H:30 cm. Vasen er dekorert med blomster og blader på stetten, med ski som støtter opp under vasen med trær og istapper, veldig dekorativ enkelt design. 1

625 VESTLANDSKE PETROLEUMSCOMPAGNI. Trolig Thune. Ustemplet sølv, tilsv. 830S. Stor prydvase fra 1938. Rikt dekorert med motiv av kai med oljetanker og skip, samt fugle- og bølgedekor i senjugendstil. Med personlig hilsen og takk fra oljeselskapet. Høy kunstnerisk kvalitet. H: 34,5 cm. Observert enkelte bulker på vasens øvre del, forøvrig pent brukt stand. Vekt: 588 gram. 1

30 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Lysestaker *)

626 DAVID-ANDERSEN, ADEL. 830S Par lysestaker. Stilrene , begge tydelig stemplet. Pen stand med normal bruksslitasje. H: 20.4 cm.

627 KANDELABER. Brdr. Lohne. 830S. Klassisk utførelse med 5 lyspiper. 1900-tallets første halvdel. Gipsfylte. Bruksspor, noen skjevheter. Sprekk i festet på én arm, inntil stamme. H: 18 cm.

628 KANDELABRE. C. G. Hallberg, Sverige. Sølv, tilsv. 830S. Årsstempel Z8 for 1950. Rikt utført i barokk stil. Ett par. Tre armer, som kan tas av stammen, slik at du får enkeltlysestaker. Bruksspor. Medfølgende to løse mansjetter, antatt fire manglende. H: 37 cm som kandelabre og 22 cm som lysestaker. Uten gipsfyll. Vekt: 1375 gram. 5000

629 KANDELABRE. David-Andersen. 830S. Art deco, 1930/40-tallet. Ett par med med tre lyspiper på ovale fotplater. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 16/L: 27 cm.

630 KANDELABRE. Th. Marthinsen. 830S. Klassisk modell i rokokkostil, midten av 1900-tallet. Ett par med med tre lyspiper. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 25/L: 25 cm.

631 KLOKKE-LYSESTAKER. 925S. Th. Martinsen. 2 stk. nye ubrukte lysestaker med klassisk design i originalemballasje. H: 97 mm. Nypris 2 stk. 4800.-

632 LYSESTAKER. Brdr. Lohne. 830S. Art deco/ funkis, 1930/40-tallet. Ett par. Stilren utførelse med rilledekor. Gipsfylte føtter. Bruksspor. H: 7 cm.

633

634

633 LYSESTAKER. David-Andersen. 830S. Stilren, glatt modell. 1900-tallets andre halvdel. Ett par. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 20 cm.

634 LYSESTAKER. Sverige. Sølv, tilsv. 830S. Mester-/ produksjonsstempel BSM. Årsstempel L9 for 1961. Ett par i klassisk, barokk utførelse. Gipsfylte. Bruksspor, noen skjevheter/vaklevorne. H: 18 cm.

635 LYSESTAKER. Th. Marthinsen. 830S. Ett par, mod. 459A. Klasissk utførelse med kvadratiske fotplater og drevet rokokkodekor langs kanter. Midten av 1900-tallet. Bruksspor. Gipsfylte føtter. H: 6,5 cm.

636 LYSESTAKER. Th. Marthinsen. 830S. Klassisk modell i rokokkostil, midten av 1900-tallet. Ett par. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 18,5 cm.

637 LYSESTAKER. Th. Marthinsen. 830S. Lav, klassisk modell i rokokkostil, midten av 1900-tallet. Ett par. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 9 cm.

638 LYSESTAKER. Th. Marthinsen. 830S. Lav, rikt utført modell i rokokkostil, midten av 1900-tallet. Ett par. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 11,5 cm.

639 LYSESTAKER. Th. Marthinsen. 830S. Rikt utført modell i rokokkostil, midten av 1900-tallet. Ett par. Gipsfylte. Meget velholdte. H: 17 cm. 1

640 LYSESTAKER. Th. Olsens Eftf. 830S. Ett par. Art deco, 1930-tallet. Drevet dekor. Gipsfylte. Bruksspor. Svak gravyre ”Julen 1935”. H: 8,5 cm. 1

641 MINATYRLYSESTAKER. Hroar Prydz. 925S med hvit speilemalje over guillochert dekor. Håndmalte rosemotiver. Lyspipe tilpasset lys til 12 mm. bredde. Bruksspor, dog feilfri emalje. Gipsfylte. Ø: 40/H: 25 mm.

Øvrige *)

642 BREVÅPNER. 830S. Flott utformet tosidig løvehode i sølv på rav eller rav-lignende materiale. L: 23.5 cm.

643 BREVKNIV MED SPEILEMALJE. David-Andersen. 925S med lysrosa speilemalje over guillochert dekor. Tidlig 1900-tallet. Bruksspor, dog feilfri emalje. L: 11,3 cm. Vekt: 31 gram.

644 BREVKNIV. Sølv. Fullstemplet Bergen, 1843. Mester Frants Carl Henrik Engells (1816-1892). Lekker utførelse i Louis XVI-stil. Støpt og drevet dekor med overflødighetshorn. L: 11,5 cm. Vekt: ca. 12 gram. Til brevkniven er det festet et perlebrodert bånd for oppheng, denne og 1800-talls (L: ca. 55 cm).

31 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

645 BUNADSBELTE. Flott bunadsbelte i sølv med mesterstempel og syretestet. Deler er også gullforgylt. 18 sølvstøler og spenne.

646 DÅSE. 830S og utydelige/bortslitte produsent-/ mesterstemplet. Ca. år 1900. Hjerteform. Støpt og gravert dekor i romantisk rokokkostil med rankeverk for siden og to amoriner på lokk. Sidehengslet lokk, innevndig forgylt. Ca. 40x40x20 mm. Vekt: 39 gram.

647 DÅSE. Sverige, sent 1800-tallet. Sølv. En raritet både i utførelse med hesteskoform og funksjon med snurrehjul (denne i messing) på siden. Hengslet lokk oppe, foran to hull der snurrehjulet har hatt en funksjon. Hengslet lokk i front, innvendig forgylt. Til snus, evt. piller. Støpt, samt rikt gravert og guillochert dekor. Diskré gravyre nese bak. Bruksspor. Ca. 45x40 mm. Vekt: 28 gram.

648 DÅSER. 925S. Nåleskrin og pudderdåse. Begge fullstemplet engelsk sterling, med innlagt skilpaddeskall. Nåleskrinet står på 3 ben, hengslet lokk. Innside kledd med hvitt stoff og nålepute. Løs kanttråd. H:50 mm. Ø: 75 mm. Pudderdåse, Ø: 11 cm, H: 40 mm. Begge laget i London, 1918. Totalvekt: 247 gram.

649

652

649 DE VECCHI, GABRIELE (1938-2011). Skulpturvase utført i 925S. Formgitt 1978, modell ”Diana”. Pen stand med bruksspor. H: 12 cm. Vekt: 207 gram.

650 DIRIGENTSTAV/PEKESTOKK. C. Berg Eftf., Oslo. Beslag og detaljer i 830S på ebonisert, lakkert stokk. Gravert dekor og siselerte navn, angivelig gavegiverene, til mottaker som har fått denne ”13de Mai 1902”. Bruksspor. L: 35 cm. Vekt: 60 gram.

651 FIGURIN. Hans Hansen Sølvsmie, Danmark. 925S. Fremstilling av sel. 1960/70-tallet. Pen stand. L: 52 mm. Vekt: 35 gram.

652 HAVGARD, POUL (1936-2011) for Lapponia Jewelery, Finland. Modell ”Cat”, formgitt 1981. No. 20/25. Pen stand med bruksspor. H: 11 cm. Vekt: 240 gram.

653 KOPPER. 2 stk. krus med drevet dekor av slyngende planter med løv. Merket silver i bunn, men også syretestet til sølv. H:13 cm. Vekt: 529 gram

654 LOMMEKNIV OG SKÅL MED EMALJE. Lommekniv i 925S med koboltblå speilemalje i dragestil (L: 78 mm) og liten bukleskål i hamret sølv med dekor i ulikefarget grubeemalje på rand (ca. 65x65 mm). Bruksspor og noen små emaljeskader. Tidlig 1900-tallet.

655 LOMMELERKE. Engelsk i glass og sølv. 91 gr. H:24cm. Bruksspor.

656 LØVEKRUS. Sterling 925S, Preben Salomonsen, København. Lokk og korpus rikt gravert med border og akantusdekor. 3 føtter og jekk formet som sittende løver. Med navnegravering, datert 1976, under. Høy kvalitet og pent brukt stand.

657 MINIATYRSKÅLER MED SPEILEMALJE. K. Hestenes, Bergen. Mattforgylt 925S med ulikefarget speilemalje over guillochert dekor. 3 stk. Tidlig 1900-tallet. Brukspor, dog feilfri emalje. Ø: 50 mm. Vekt: 70 gram.

658 NORGES IDRETTSFORBUNDS VANDREPOKAL. Hopp 1942-44. 830 S, emaljert logo, Aksel Holmsen. Bruttovekt: 138 gram. H: 17,5 cm. I fin stand med små spor av bruk.

659 PENNER. 925S. Albert Scharning m. fl. 10 stk. snarlike. Alle med guillochert dekor i moderne/ art deco/funkis utførelse. Ikke funksjonstestet. Bruksspor. L: 12-13,5 cm. Bruttovekt: 203 gram.

660 PERUANSK SØLV. Lott, 5 stk. Stemplet 925, sterling sølv. Med inka-inspirert og lama-dekor. Brevkniv, L: 13,5 cm. Serviett-/brevholder, H: 9,5. 3 stk. teskjeer, L: 11 cm. Dekorative og pent brukt.

661 SALT- OG PEPPERBØSSER. Én singel ét par. Sistnevnte fra Hroar Prydz med sokler i sort bakelitt og kapsler i 830S (H: 45 mm) og skjellformet med eplegrønn speilemalje fra Thune i forgylt 925S (H: 55 mm). Bruksspor, smuss/kliss - trenger en vask/ puss.

662 SALT- OG PEPPERBØSSER. Hroar Prydz AS, Oslo. 5 stk. Kapsler i 925S med ulikefarget speilemalje over guillochert dekor. Kar i glass. Bruksspor. Feilfri emalje på alle. H: 45 mm.

663 SELSKAPSVESKE MED UR. Uidentifisert produsent. 925S med ulikefarget speilemalje over guillochert dekor med håndmalte rosemotiver. Senjugend, ca. 1920/30. Veske i nettingverk, innvendig foret. Uvanlig og usedvanlig rikt dekorert knepplås med innbygget urverk. Feilfri emalje. Bruksspor og diskré innvendig gravyre. Ur er ikke sjekket og Skanfil innestår ikke for funksjonalitet av denne. Mål: ca. 15,5 x 15 cm. Vekt: 270gr. 1

664 SIGARETTETUI. Sterling sølv, stemplet 950. Japan, midten av 1900-tallet. Støpt og gravert dekor med patinerte detaljer. Landskapsmotiv med kvinne på broen. Hengslet lokk og knepplås. Bruksspor. Ca. 10,5 x 8 x 2 cm. Vekt: 116 gram.

665 SIGARETTSKRIN. 830S. Bunnen i tre, er i dårlig forfatning. 140g. Med følger ogsa et sigarettskrinn i stål.

666 SKÅL med kinesisk mynt. Stemplet Tackloong 90% silver. 1900-tallets første del. Håndhamret skål med bambusmønstret og en såkalt ”Fatman Dollar” loddet fast i senter. Myntens Ø: 39 mm, skålas Ø: 83 mm. Vekt: 54 gram.

5500

667 SKÅL. I sølv (syretestet). Med rosedekor og stående på tre løveføtter. 380 gram. H: 8,5 cm. Ø: 16,5 cm. I pen stand med spor av bruk.

668 SKRIN. Dansk 3 tårnet sølvskrin fra 1917. Merket på undersiden og på innsiden av lokket med sølvstempler. Gammelt skrin med patina/ bruksslitasje. Str: 6,5 x 19 x 13 cm. Vekt: 712 gram.

32 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

669 SKRIVESETT. Uidentifisert produsentstempel. 830S. Jugend-/dragestil. Ca. år 1900. 4 stk. deler: penn, blyant, brevkniv og signet. Blyanten ser sekundær. I etui, L: 24 cm.

670 SMØRSKÅLER MED -SPADER. Engelsk sterling sølv, rikelig stemplet Sheffield, 1904-05. Ett par skjellformede skåler på kuleføtter, samt tilhørende smørspader. Skålenes L: 9,5 cm. Spadenes L: 10,5 cm. Samlet vekt 90 gram. I pent etui. Bruksspor.

671

672

671 SMYKKESKRIN. Kinesisk kulturområde. Forgylt 925 S med ulikefarget speilemalje, delvis cloisonneteknikk samt antatt forsølvede detaljer. Utydelige stempler. Klassisk modell med bakhengslet lokk, rikt dekorert med blomster og rankeverk. Skåret, ovalt relieff nedfelt i lokk av rosenkvarts. Enkel låsefunksjon i front. Bruttovekt: 276 gram. I pen stand med mindre spor av bruk. 10,7 x 6,7 x 5,8 cm. Kommer i pen foret gaveeske.

672 SNUSDÅSE. Sølv, 84-zolotnik. Russland, 1853. Uidentifiserte mesterstempler innside lokk. Rektangulær med bakhengslet lokk, rikt utført i rokokkostil. Støpt og gravert dekor med oksiderte partier i motivet. Høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet. Bruksspor. Ca. 61x38x13 mm. Vekt: 62 gram.

673 SNUSDÅSER. Sølv. Sverige, sent 1800-tallet. Innvendig forgylling og bakhengslede lokk. 2 stk. Én i høykvalitetsutførelse i rokokkostil med musiserende motiv på lokk. Én enkel, glatt utførelse med sekundær gravyre på lokk anno 1921. Bruksspor. Sistnevnte og med sprekk/revne i bakkant. L: 9/10 cm. Vekt: 183 gram.

674 SØLVBARRE. 999. 100 gram. Johnson Matthey Bankers Limited. No. 506004. Bruksspor/ anmerkninger.

675 SØLVBARRER. 3 stk. sølvbarrer som er smeltet om av en knivmaker som skulle bruke det til knivene han produserte. Barrene er sølvtestet. De har en vekt på: 552 gr. 528 gr. og 366 gr. Totalvekt:1450 gr.

676 SØRBY, HARRY (1905-1988) for David-Andersen. Børste i 925S med mintgrønn speilemalje over guillochert dekor og sort senter. Skaft i bakelitt. Art deco, 1930/40-tallet. Bruksspor, liten skade på emalje + skaft. L: 19 cm.

677 TELESØLV. Mylius. 830 S. I 4 deler. Sauseøse m. krok L: 17 cm, kakespade L: 22 cm, Serveringssett/ salat bestikk. Skje og gaffel L: 19 cm. Bruttovekt: 193 gram. Alt i ubrukt stand i forpakning.

678 TESIL. Sølv. Utydelig/bortslipt stempel, men antakelig Sverige. Stempel ”APL”. 1800-tallet. Bøtteformet med gravert rutenett i empirestil. Klypefeste. Ø: 50 mm. Bruksspor. Vekt: 15 gram.

679 TOALETTSETT. 925S. Art deco, 1920/30-tallet. Stilren, rilldekor og eboniserte skaft. 3 stk. deler, derav to børster og étt speil. Velholdt. L: 15-28 cm.

680

682

680 TOALETTSETT. Th. Marthinsen. 830S. Senjugend, ca. 1915-30. Drevet dekor. Motiv med akantus og ekorn. 5 stk. deler. Derav tre stk. ulike børster, kam og speil. L: 18-27 cm. 1

681 TUMLINGER. Sølv. 2 stk. Én svakt mesterstemplet fra Sverige, 1800-tallet. Glatt utførelse med innvendig forgylling og punslet dekor (Ø: 60 mm). Én ustemplet med rikt drevet dekor i rokokkostil og relieff av C7-monogram i bunn, ant. Norge, sent 1700-tallet. Denne med sekundært påsatt glatt stett under og denne med skade/revne (Ø: 5/H: 4 cm). Samt øvrige bruksspor. Vekt: 37 gram. 1

682 ØSTERN, BJØRN SIGURD (1935-2023) for DavidAndersen. 925S. Skulptur, ca. 1970. Pen stand, noe bruksspor/riper for sidene. H: 23 cm. Vekt: 380 gram. Sjeldent utbud på auksjon!

Lørdag 13. april fra klokken 13.47

Klokker og ur Dameur *)

1

683 BAUME & MERCIER. Dameur i stål og forgylt stål, quartz urverk. Bruksslitasje og slark i lenka, flekker på urskiven. Ø:25 mm. Ekstra ledd til lenka medfølger. Nytt batteri er nylig satt inn. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført. 1

684 CARTIER BI-COLOUR. Ladies’ Santos in stainless steel and 750/1000 gold with quartz movement and creme dial. W: 24 mm, serial #: 1567 181976. Purchased at The Courtyard Royal Exchange in London in 2008 and comes in the original box with guarantee and DVD. Slight wear, currently not functioning, it is probably simply in need of a battery, although we have not tested the watch for functionality.

685

686

685 CERTINA I 14 KARAT GULL. Dame-armbåndsur med defekt opptrekk. Både kasse og mursteins lenke er i 14 karat gult gull. Diamantslipt glass 1900-tallets andre halvdel, T Swiss made. Ø:15 mm. 15,5 cm. Totalvekt:22,4 gram.

686 CERTINA I 14 KARAT GULL. Pent smykkeur med 14 karat gull i lenke og urkasse. Generell bruksslitasje og riper/smuss på glasset. Ø:13 mm, totalt vekt er ca 20 gram. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

33 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
6000
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

687 DAMEUR I 18 KARAT HVITT GULL. Pen eldre modell uten fabrikknavn. Urkassen har 6 stk. diamanter a 0,03 karat og 26 stk. diamanter a 0,01 karat. Reim av stoff, låsen på lenke er ikke i gull. Noe bruksslitasje på urkassen og slitase på stener. Ø:12 mm, vekt ca 13 gram totalt. Lar seg ikke stille og har stoppet, trenger reparasjon. Kommer med etui merket W. W. WILSON, Watch & Clock Maker West Croydon.

688 DUGENA GULLARMBÅNDSUR. 585/14 Karat gull urkasse og baklokk. Lenke med skade 10 karat. Quartz ur, ikke byttet batteri. Skade på glass. Følger med lenkeledd, samt et røket kjede stemplet 333 (10 Karat) Totalvekt: 41.53 g.

689 GULLUR, DEGADO. Urkasse og baklokk 18 karat, stemplet 750-18k. Lenke 14 k/585. Pent opptrekksur som tikker og går, Skanfil innestår ikke for funksjonaliteten. Vekt: 17.69 g.

690 LONGINES I 14 KARAT GULL. Flott eldre dame armbånds ur, av merket Longines, opptrekket virker ikke. Nydelig lenke og kasse i gult gull, glasset er diamantslipt, noe smuss. lenken merket 585 L:16 cm. Totalvekt: 16,9 gram.

691 MONDIA I 14 KARAT GULL. Dameklokke fra Mondia, Sveits. Kasse og fastmontert lenke i gult gull. Ur og lenke stemplet 585 (14K). Oval urkasse, bredde 15 mm. Vekt: 29,5 gram. Normal bruksslitasje. Uret tikker og går, men Skanfil garanterer ikke funksjonaliteten.

692 OMEGA CONSTELLATION. Pen damemodell i stål, tallskive i gult gull. Quartz urverk. Generell bruksslitasje og noen bruksmerker. Ø:22 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

693

Utrop

Obj.nr. Utrop

Herreur *)

698 2006 TIMEX PERPETUAL CALENDER. Sporty stainless steel watch with black dial, Indiglo and day-of-the-week functions. Ø: 44 mm. Comes with a new 22-mm Kvarnsjö leather strap. Gently used and currently ticking away.

699 BREITLING 1884 COLT. Cronometre automatic. Herreur/unisex i stål, 38 mm. Normal bruksslitasje, Modell referanse A17350, serienummer 466459. Kjøpt hos Urmaker Jørgen Otteren, Stavanger, 15.11.2001. Kommer med original boks, garanti, brukermanual og kvittering for overhaling. Tikker og går, men full funksjonstest er ikke utført.

OMEGA. Damemodell. Gull, stemplet innvendig 585/14k. Vekt kasse uten urverk og reim: 5.3 g. Ø: 20 mm. Opptrekk. Lærreim løs i liming. Tikker og går, men funksjonaliteten garanteres ikke av Skanfil.

694 OMEGA-18 KARAT HVITT GULL. Pen og elegant eldre modell med reim av stoff, låsen på lenka er ikke i gull. Noe bruksslitasje/bruksmerker. 12 diamanter a 0,01 karat er montert på urkassen. 8 av disse er i baguetteslip gradert i 4 ulike størrelser, de to største måler 1,5 x 2,5 mm. Ø:14 mm, vekt ca 11 gram totalt. Ligger i liten eske merket juveleer P.A. Lie Christiania. Funksjon for opptrekk og innstilling av tid er på lokket. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

695

TISSOT GENEROSI-T. Flott ur i stål, quartz urverk og datofunksjon. Bruksslitasje og bruksmerker. Sortemaljet urskive med 8 stk. nedfelte briljanter i klo innfatning, beregnet til 0,01 karat pr. stk., antatt klarhet VS/VSS og farge Wesselton/Top crystal. Ø:24 mm. Tikker i vei ved katalogisering, men funksjonstest er ikke utført.

696 UR I 14 KARAT GULL. Eldre ur uten fabrikknavn. Stemplet 14 K inne i lokket, lenka er i double. Brukslitasje og riper på glasset. Ø:21 mm, total vekt 20 gram. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

697 UR I 18 KARAT GULL. Eldre ur uten fabrikknavn, stemplet 0.750 på lokket. Bruksslitasje og reim/lenke mangler. Ø:20 mm, vekt ca 7 gram. Har stoppet, trenger reparasjon.

14000

700 CARTIER SANTOS 100. 2007 Santos 100th Anniversary Edition in stainless steel with automatic movement and creme dial. W: 33 mm, serial #: 223884NX 2878. Purchased at Beau Gems in London in 2008 and comes in the original box with guarantee and DVD. Slight wear. Springs to life when handled, although we have not tested the watch for functionality. 1

701 CERTINA BLUE RIBBON AUTOMATIC. Herreklokke i double og stål. Med datofunksjon. Urkassens Ø: 34 mm. Stålrem med slitasje. Smuss, både på klokke og rem. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

702

706

702 CERTINA BRISTOL 190. Eldre opptrekksur i stål. Sort tallskive. Meget pen stand med mindre bruksspor på kasse og pent glass. Ny rem. Nylig renset og gjennomgått av urmaker, og angitt å være i god teknisk stand, men skanfil kan ikke garantere for funksjonaliteten. Kommer med ny Certina eske og reiseetui.

703 CERTINA DS 2 AUTOMATIC. Flott ut fra 1960-tallet med kasse i stål og kremfarget tallskive med grønn ring og datohjul. Ødelagt rem. Noe ripete hjul og bruksspor i kasse. Tikker og går etter bevegelse. Er ikke testet, vi kan derfor ikke stå inne for funksjonaliteten.

704 CERTINA DS AUTOMATIC. Flott ur fra 1960-tallet med kasse i stål og gylllen tallskive. Kommer uten rem. Riper og anmerkninger i glass og bruksspor på kasse. Tikker og går ved bevegelse, men ser ut å stoppe ganske fort igjen. Vi garanterer ikke for funksjonaliteten.

705 CERTINA DS AUTOMATIC. Flott ur med kremfarget tallskive og kasse i stål. 1960-tallet. Pent ur med mindre riper i glass og normale bruksspor på kasse. Tikker og går, men er ikke testet. Vi kan derfor ikke stå inne for funksjonaliteten.

706 CERTINA DS. Flott ur fra 1960-tallet med kremfarget tallskive. Meget pen stand med mindre bruksspor på kasse og pent glass. Ny rem. Nylig renset og gjennomgått av urmaker, og angitt å være i god teknisk stand, men Skanfil kan ikke garantere for funksjonaliteten. Kommer med ny Certina eske og reiseetui. 1

34 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
693 696
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1

Obj.nr.

707 CERTINA GULLUR. 14 K 585 gull i kasse og deler av flexirem. Flott quartzur med sjampanjefarget tallskive med datohjul, 1960-tallet. Pent ur med noe riper i glass og normale bruksspor ellers. Bruttovekt: 78 gram. Tikker og går, men er ikke testet. Vi kan derfor ikke stå inne for funksjonaliteten.

708 CERTINA. Swiss Made quartz watch with white dial, sapphire crystal and date function. Ø: 35 mm. Wear and tear. Currently working, although we have not tested the watch for functionality.

709 CERTINA. Vintage, manual-wind, Swiss Made watch with creme-coloured dial and screw-down caseback. Ø: 34 mm. Some wear and tear, replacement strap. Responds nicely to winding, although we have not tested the watch for functionality.

710 CERTINA. Vintage, manual-wind, Swiss Made watch with silver-coloured dial, seconds sub-dial and screw-down caseback. Ø: 34 mm. Wear and tear, Fixo-Flex replacement bracelet. Responds nicely to winding, although we have not tested the watch for functionality.

711 GLYCINE. Swiss Made quartz watch with black dial, sapphire crystal, date function and screwdown caseback. Ø: 37 mm. Some wear and tear, Fixo-Flex replacement bracelet. Currently working, although we have not tested the watch for functionality.

712

713

712 GRUEN PRECISION. Fin gullbelagt vintage modell, 1960-tallet, ”swiss made”. Manuelt opptrekk. Tilsvarende klokke markedsføres internasjonalt som brukt av Sean Connery i James Bond filmen Dr. No, men slik bruk kan ikke verifiseres av Skanfil. Generell bruksslitasje. Ø:33 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført. Kommer med original eske.

713 JAEGER-LECOULTRE-18 KARAT GULL. Fin vintage modell med manuelt opptrekk, modell nr 9009. Lenka er ikke i gull. Bruksslitasje, riper på glasset og navn gravert på lokket. Ø:23 mm. Kommer med original eske og garantipapirer fra kjøpsdato 31.10.1972. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

714 MOVADO-14 KARAT GULL. Eldre ur med reim av lær, manuelt opptrekk. I pen stand, noe bruksslitasje. Gravert på lokket ”15 år Lilleborg 1954.” Ø:32 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

715 OMEGA CONSTELLATION AUTOMATIC. 14 K gull i både kasse og rem. Gyllen tallskive med datohjul. Flexirem som er fra montert, og har et ødelagt feste. Bruttovekt: 70,97 gram. Mindre riper i glass, normale bruksspor på kasse, Trenger en liten rens. Tikker og går fint, men er ikke testet, vi kan derfor ikke stå inne for funksjonaliteten.

716 OMEGA GENEVE. Eldre ur i stål, antatt 1960/70-tallet, datofunksjon og elastisk reim , automatisk opptrekk. En del slitasje, ripete glass og slitt reim. Ø: 34 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

717 OMEGA GENEVE. Flott ur fra 1960-tallet med grå tallskive og datohjul. Meget pen stand med mindre bruksspor på kasse og pent glass. Ny rem. Nylig renset og gjennomgått av urmaker, og angitt å være i god teknisk stand, men skanfil kan ikke garantere for funksjonaliteten.

718 OMEGA QUARTZ. Omega Quartz herreur 1370 cal. Nr. på innsiden av bak-lokk som er løst: 1960121 fra 1970-1979. Ø:34 mm. Dato jul, gullfarget lenke og klokkekasse. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten. Bruksspor, riper i glasset.

719

722

719 OMEGA SEAMASTER 30. Fin vintage modell i stål med flexireim fra 1960-tallet, manuelt opptrekk. Noe bruksslitasje og ripete glass. Ø:34 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

720 OMEGA SEAMASTER AUTOMATIC. 1960-talls ur med 14 k gull på stål på urkassen. Generell bruksslitasje og slark i lenka. Ø:34 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

721 OMEGA SEAMASTER DE VILLE. Ur fra 1960/70-tallet med 14 k gull på stål på urkassen. Uten lenke. Ø:34 mm. Uret gikk ved innlevering, men Heureka står ikke for funksjonaliteten.

722 OMEGA SEAMASTER. Vintage, automatic, Swiss Made gold-plated watch with silver-coloured, pie-pan dial and screw-down caseback. Ø: 33 mm. Wear and tear, non-original replacement bracelet. Springs to life when handled, although we have not tested the watch for functionality.

5000

723 OMEGA SEAMSTER 30. Fin vintage modell i stål med manuelt opptrekk, 1960-tallet. Bruksmerker og noen riper på glasset. Ø:35 mm. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført. Kommer med Omega eske.

724 RADO JUBILE. Muligens kopi. Quarts ur, ikke testet med nytt batteri. Pen stand med boks 1

725 SEIKO KINETIC. Japanese, men’s kinetic watch with white dial, day and date and indicator functions for low power reserve as well as a screw-down caseback. Ø: 39 mm. Light wear and tear, original bracelet and box. Responds nicely to movement with a new condenser as of a few months ago, although we have not tested the watch for functionality.have not tested the watch for functionality. 1

726 S-FORCE CHRONOGRAPH. Flott gedigent ur i stål fra Vip Collection. Quartz urverk. Ø=55 mm med skrue, vekt ca 300 gram. Fremstår som lite brukt, noen små bruksmerker finnes. Tikker i vei, men er ikke funksjonstestet. Kommer med original eske i stål, ytterboks i papp, flere ekstra ledd til lenka, ekthets-sertifikat og brukermanual.

35 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

728

727 TISSOT PR 516. Vintage, automatic, Swiss Made watch with gold-coloured, pie-pan dial, date function and screw-down caseback. Ø: 34 mm. Light wear and tear, leather replacement strap. Responds nicely to winding, although we have not tested the watch for functionality.

728 ZENITH 220 S. Vintage, manual-wind, Swiss Made watch with silver-coloured, pie-pan dial, seconds sub-dial and screw-down caseback. Ø: 34 mm. Wear and tear, some evidence of moisture damage to the dial, Kvarnsjö leather replacement strap. Responds nicely to winding, although we have not tested the watch for functionality.

Lommeur *)

729 1877 RAILWAY WATCH. Hampden Silveroid, largesized, key-wound pocket Railway Watch with white dial. The mechanism features blued screws and is inscribed; Springfield, Mass. Ø: 57 mm, also keyadjusted. Currently functioning, also comes with both keys as well as an acrylic stand for display.

730 ELGIN. Fint stort eldre ur, generell bruksslitasje og noen bruksmerker. Ø:56 mm, vekt ca 150 gram. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

731 GULLUR. Dobbeltkapslet lommeur i gull, stemplet 585/1000. Hvit tallskive med sorte og røde tall og minutthjul. Lommeur bruttovekt: 99,7 gram, ø: 54 mm. Bruksslitasje med ren mekanisme. Tikker og går fint etter opptrekk. Er ikke testet av Skanfil, vi kan derfor ikke garantere for funksjonaliteten. Medfølger kjede med låset stemplet 585/1000, men selve kjede er lagt til senere og ikke stemplet. Kjede bruttovekt: 12,3.

732 GULLUR. Lommeur til dame. Gult gull, stemplet 585 (14 K). Sveitsisk type ”Remontoir Cylindre 10 Rubis”, tidlig 1900-tallet. Rikt bearbeidede overflater med små blomsterdetaljer i emalje, samt håndmalt emaljemotiv på baklokket. Diverse stempler innside lokk, bl.a. 0,585, ekornstempel, stjerne, krone og ”Nr. 2024”. Kassens Ø: 30 mm, tykkelse: 9 mm. Urets vekt: 21,9 gram. Observert en svak hårsprekk i urskivens emalje samt en liten, løs viser. Forøvrig er uret av høy kvalitet og i god stand. Urverket er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Følger med hempe med karabinkrok stemplet 14 K (585), en sløyfeformet brystnål i uedelt metall og et lite vitrineskap, ”skryteskap”, i krystall og metall med krok for oppheng av uret.

733

734

733 IWC-14 KARAT GULL. Pent ur stemplet 14 K i urkassen, navn og årstallet 1969 gravert i lokket. Noe bruksslitasje, og det er noen mindre bulker i urkassen. Ø:47 mm, vekt ca 46 gram. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

734 LOMMERUR I 14 K gull. Til dame. Hvit tallskive med minutthjul. Regnr.233963. Ø: 33 mm. Bruttovekt: 27,30 gram. I pen stand med mindre spor av bruk. Tikker og går pent etter opptrekk. Er ikke testet vi kan derfor ikke stå inne for funksjonaliteten.

735 LOMMEUR I 14 KARAT GULL. Liten modell uten fabrikknavn, stemplet 14 K i urkassen. Bruksmerker og skade på urskiven. Medfølger kjede som ikke er i gull. Ø:34 mm, vekt uten kjede ca 33 gram. Tikker i vei, men funksjonstest er ikke utført.

736 LOMMEUR. Gammelt ur uten fabrikknavn. Antatt fra tidlig 1800-tallet, årstallene 1819 og 1822 gravert i lokket. Ø:55 mm. Bruksslitasje og skader på urskiven. Opptrekksnøkkel medfølger. Går ved bevegelse, men stopper raskt opp. Trenger service/ reparasjon.

737

740

737 LONGINES. Flott ut i stål fra 1970-tallet. Sølvgrå tallskive med minutthjul. Regnr.17232923. Datogravering på baksiden. I pen stand med minimale spor av bruk. Tikker og går pent etter opptrekk. Noen funksjonstest er ikke utført, vi kan derfor ikke stå inne for funksjonaliteten.

Øvrige *)

738 AKASHI KLOKKER. Akashi Parsett Klokker, dame og herre klokker Rivoli, elegant, i originalt etui. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

739 CARTIER DESK/TRAVEL CLOCK. Stainless steel travel alarm clock/desk clock with sapphire crystal and a creme and silver-coloured dial. Ø: 85 mm, weight: 425 grams, serial #: 682721GD 3090. Some wear, missing the stone in the crown as well as a pin for the hinge at the back. Currently not functioning, this could simply be the need of a new battery, although we have not tested the clock for functionality. 1

740 FRANSK TAFFELUR. Fint Fransk taffelur, laget ca. 1880-1900. Frankrike. Rikt utført i nyrokokko. Gullmalt støpegods. Hvitemaljert urskive med sortmalte romertall. Urverk av Louis Chevalier, med en medfølgende opptrekksnøkkel og pendel. Dekor med mann, lyre og engel, samt rikt ornamentert nedre del. Original glasskuppel, hvilende på filtremse med ebonifisert fotplate, på fire lave føtter. Høyde ur: 27 cm. Totalhhøyde: 35 cm. Urverket virker ikke ifølge innleverer.

36 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
727
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

741 GJØKUR. Eldre tysk gjøkur med utskjæringer. Str: ca 50x 38x 17cm. Ur med støpte lodd formet som kongler. Normal bruksslitasje, det er observert en liten mangel i hornet på hjorten. Ikke funksjonstestet men gjøken er på plass.

Utrop Obj.nr. Utrop

749 KRIGSFANGEARBEID. Sigarettskrin i hvittmetall. Rektangulær med bakhengslet lokk. Gravert dekor med russisk tekst og 1945, samt motiver av blomster og vovet kvinnemotiv bak. Bruksspor. Ca. 9x7x2 cm.

750 NA. Arbeidertjenesten. Stort krus med At-logo i blått. Stemplet med rød og grønn Porsgrunn stempel, samt Ingwald Nielsen, Oslo. H: 10 cm. Produksjonsanmerkning på hanken, ellers få bruksspor.

742 GULVUR. Flott gulvur, norsk stilmøbel i lakkert bjørk med messingornamenter, merket på selve urverket i fremkant ”Ole Braaten 1781”. Romertall, og tallskive i blikk med minutthjul og opptrekk i fremkant, nøkkel medfølger, ur med pendel og lodder. H: 230 cm. D: 25 cm. B: 46 cm. I pen stand, men uret er i uviss stand. Bør hentes på en av Skanfils avdelinger i Sarpsborg, Haugesund eller Oslo.

743 KLOKKESAMLING. 2 herreur og 2 dameur. Ikke funksjonstestet.

744 VEGGUR. Flott eldre veggur i ”Renessanse” stil fra begynnelsen av 1900 tallet. Flotte utskjæringer med pendel og ornamenter i messing. Uret er umerket, med fin messingplate med sorte tall på metallplate. Kanskje Tysk. Nøkkel følger med. Mangler en lite stolpe pynt øverst på uret. H:74 B:38 D:20. Må hentes Haugesund, eller ett av våre avdelings kontor.

Krigshistorie, militaria og våpen Krigshistorie *)

745 BILDER AUS NORWEGEN. Stor mappe med ”20 Kunstdrucke nach Original-Aquarellen von W. Engelhardt” (trykk) og ”Kommando Flughafenbereich Stavanger”. De er ca. 32x22. Bra stand.

746

748

746 DER REICHKOMMISAR. Flott uvanlig stempel fra 2. vk. Med teksten ’Der Reichkommisar für die besetzen norwegischen Gebiete’. I pen stand.

747 FRITT NORGE. Fin plakat vdr. frigjøgingen av norge 9 mai 1945. På tykt papir i A3-format. I pen stand, er brettet.

748 KRIGSFANGEARBEID. Lite sigarettetui. Med seilbåt og mye dekor på lokk og ”Oslo 1945”, hus og blomster på underside. Ca. 8,3x6,4x0,8 cm.

751 NASJONAL SAMLING, PROPAGANDAHEFTER. Pent innbundet i bok, samtlige fra 1942. Omlag 30 stk. Med skriv og hefter fra bl.a: Sverre Riisnæs, Gulbrand Lunde, Vidkun Quisling og utgivelser fra Rikspropagandaledelsen. Flere pene forsider, og med interessante skriv. I pen stand.

752 NASJONAL SAMLING. Et uvanlig hefte ang. ’Sjølberging’ Eid av Fylkesfører For Aust-Viken/ Sarpsborg Ingvar Tangeland. Navngitt på 1. siden. Utgitt av bondelauget, Blix forlag 1941. I pen stand med noe slitasje.

5000

5000

753 NASJONAL SAMLING. FØRERGARDEN. Lott vedr. Fylkesfører i Aust-viken/Sarpsborg, Ingvar Tangeland. Lønnsoppgave for året 1945, Hefte for ’ny rettskrivning 1941 stemplet Førergarden, samt navngitt og med hans medlemsnr. i ns. Skjema for utlevering av hans uniform, samt to stk medlemskort for Ilebu orkester og sankor. -hvor han sonet sin dom etter landsvikoppgjøret. Interessant lott med pene stempler med dokumenter i pen stand. 1

754 NASJONAL SAMLING. Innsamlingsbøsse for NS hjelpeorganisasjon. Bøsse i stål med myntinntak og hull for papirpenger. H: 18 cm. Noe slitasje.

755 NORWEGEN. Stor mappe med 9 av 10 ”10 Aquarelle von Feldwebel Gerhard Schmaltz und Flieger Heinrich Höhl” (trykk) og ”Luftgau Kommando Norwegen”. De er ca. 33x23. Litt slitasje på mappe. 1

756 NS SANGBOK. 122 s. Gunnar Stenersens forlag 1941. I bra stand. 1

757 NS ÅRBOK 1944. Utgitt av Rikspropagandaledelsen. Redaksjon Willy Klevenberg. Mariendals boktrykkeri. Gjøvik 1943. Org. bind, 192s + annonser. En informativ bok som forteller mye om grader og uniformer med fin visuell materie. I pen stand. 1

758 RAF. Royal Air Force. Stort utskåret, gjennombrudt skilt i tre. Ca. 65x68 cm. Noen små skader på kanter, men meget uvanlig. 1

759 SÜD-NORWEGEN. Stor mappe med ”10 Aquarelle von Uffz. Matzdorf, Uffz. Peperle, Gefr. Engelhardt, Gefr. Marohn” (trykk). Utg. Stavanger. De er ca. 33x23. Noe slitasje på mappe.

760 TYSK DØDSBRIKKE. 2. Verdenskrig. Preget med 3/ SS A.R.5 Ø: 7 x 5 cm. Med snor. 1

37 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

761 WEHRPASS. Tilhørende Gefreiter Herbert Voigtländer. Kom til Norge 1940 under operasjon Weserübung. Del av 3 Komp/Inf. reg. 324. Deltok i kampene Oslo-Randsfjord-Gjøvik-Gausdal. Mottok Infanterie Sturmabzeichen og E.K. II. I 1941 ble han sendt til Finland, gjennom Sverige. Falt som 28-åring under kamper ved Eljantunturi i august 1941, ble truffet av et russisk geværskudd i hjertet. Ligger begravet på krigskirkegården i Sall. Medfølger fotografi av graven hans i Finland. Litt slitasje.

762 WEHRPASS. Tilhørende Gefreiter Kurt Richard Reusner. WEHRPASS. Tilhørende Gefreiter Kurt Richard Reusner. Kom til Norge 1940 under operasjon Weserübung. Del av 3 Komp/Pionier. reg. 234. Deltok i kampene Bergensbanen-ValdresBuskerud-Sognefjorden-Aurdal-Fagernes og videre kamper/okkupasjon av Norge. I 1941 forpliktet han seg til 12 års videre tjeneste i Wehrmacht. Den 27 juli samme året ble han meldt savnet ved Tolvajärvi i Finland, hvor han senere ble funnet død med en russisk kule i ryggen. Ligger trolig som ukjent soldat på krigskirkegårdn i Sologubowska.

763 ZIONS VISES PROTOKOLLER. 109 s. utgitt av Norsk front 1940. Et antisemittisk verk med jødehat. Illustrasjoner i s/h og farger. I pen stand.

Medaljer og utmerkelser *)

764

766

764 DER DEUTSCHEN MUTTER. Med bånd. Mødrekors i forgylt gull for 8 eller fler fødte barn.

765 MERKER. Lott tre merker. Et stort skyttermerke i 830 s fra Tostrup med bånd, en nål fra HS (Hjemmestyrkene9 samt et ungdommens idrettsmerke.

766 NASJONAL SAMLING. Gullbrosje for kvinnehirden. Tvinnet sirkel som viser grad/utmerkelse. Ø: 47 mm. Meget sjelden. I pen stand.

767 RIKSLØVE MED NORSK FLAGG. Lite merke i sølv, flagget emaljert. Ca. 2x5 cm. Iflg. innleverer fra Litle Norway.

768 TYSKLANDSBRIGADEN. Fint armmerke fra LA. BATT Brig 521 Husum 1952.

Uniformer og tilbehør *)

769

786

769 AMERIKANSK HJELM. Innerhjelm og hakestropp. Merket ”Ground troop’s helmet Combat type 1. Bruksspor. Display/stativ for utstilling følger med.

770 ARMBÅND. Et ”ORG. TODT”, L:35 cm og et med svastika, L:35 cm. Litt slitasje.

771 D13. Liten emaljert nål i sølv, formet som fallskjerm. Merket D13 helt nederst på forside og nr. 102 på bakside. Medfølger en knapp fra Redningsselskapet. 1

772 ENGELSK HJELM. Brodie-hjelm, m/ innerhjelm og hakestropp i lær. Mulig tidlig produksjon. Ikke observert noen merking. Brun/litt rusten, men i bra stand. Ingen synlige skader eller mangler.

773 FELTFLASKE. Kobber-feltflaske brukt i den norske hæren på 17/1800-tallet. 4 hemper til lærstropp, ble båret over skulder. Lim-rester og 2 små hull i randen. Omgjort til lampe? H: 20 cm, Ø: åpning 13 cm.

774 FN. Lott emaljert armmerke i sølv fra David Andersen med skinnrem, en UNEF medalje, lite FN-flagg og et par mansjettknapper med FN-logo. 1

775 HVII LUEMERKE. I sølv, med engelske sølvstempler fra JRC&S. Med originalpinnen bak.

776 HVII LUEMERKE. Lott to luemerker. Det ene med feste med riginalpinne bak, det andre med tre små hull til å syes fast.

777 MAUSER TILBEHØR. Patronveske i skinn, merket Maury&Co Offenbach 1938. Komplett pusseutstyr for Tysk mauser, merket G.Appel 1937. Bruksspor.

778 NASJONAL SAMLING. Kravespeil for NS minister. Rød med brodering i gull. 4 x 7,3 cm. Usikkerhet om har vært i bruk eller om dette kan være i et prøveeksemplar. I pen stand.

779 NÅLER OG KNAPP. 2 uvanlige emaljerte nåler og en knapp. Den minste, knappen, i sølv fra David Andersen.

780

785

780 NÅLER. En uvanlig ”fredsnål” med det Amerikansk, Norske, Britiske og Russiske flagget med ”9 Mai 1945” på. Ca. 2,7x2 cm. Et merke med riksløven, ca. 2,3x4,5 cm.

781 OFFISERLUE. Tysk høylue fra 2.VK. Med lærreim over skjerm. Bruksspor, skjerm er løs og foring er klemt etter mange års lagring. Se bilder.

782 SAMLING medaljer, merker m.m. Her er Forsvarsmedaljen med bånd, to ulike medaljer fra Forsvarets overkommando med bånd, Forsvarets vernedyktighetsmedalje, 4 militære merker, skimerke og marsjmerke i sølv, skyttermerke og idrettsmerke, alle med bånd, et HVII luemerke og et gammelt armbånd med norsk flagg.

783

784

783 SS. (Shutzstaffel) Brigadefuhrer kravespeil, paramilitær grad i SS som tilsvarte Generalmajor i Wehrmacht. Disse er første versjon som var i bruk fra 1933 - 1942. Pen stand, meget sjeldne.

784 SS. (Shutzstaffel) Hauptsturmfuhrer kravespeil, paramilitær grad i SS som tilsvarte kaptein. De fleste offiserer i SS hadde denne graden, der i blant Joseph Mengele og Alois Brunner. Dise er andre versjon som var i bruk fra 1934 - 1945. Pen stand.

10000

5000

785 SVENSK MERKE. Stort merke i messing. Med tre kronor. Ca. 5,5x9 cm. Nål på bakside borte. 1

786 TYSK HJELM. Med innerhjelm /foring. I plastikk/ bakkelitt. Briller følger med. Neppe fra 2.vk. Display/ stativ for utstilling følger med. 1

787 TYSK SS-HJELM. M/innerhjelm og hakestropp i lær. Utydelig merket på høyre innside ”Edelsbal”. I innerhjelmen står antagelig navnet på soldaten,”Rutten”. Str. 56. Et pent eksemplar, tidens tann tatt i betraktning.

38 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

788 AFRIKANSK HODEJEGER-KNIV. Borneo. Balg/ slire i tre med tvunnet binding. Skaft med detajert utskjæringer i horn/bein prydet med dyrehår. Bladlengde: 39,5 cm. totallengde med balg: 59 cm. Normale aldersspor.

789 BAJONETT U/BALG. Kongsberg mod. 21518. Brukt på Remington Karabiner fra 1872 i Norge, ca 70 cm lang totalt. Bruksspor.

790 BAJONETT. Portugisisk M1885 Steyr Bajonett. Merket 034 og A327 på balg. Total lengde 61,5cm. Låseknapp ok, bruksspor.

791 BAJONETT. Portugisisk M1885 Steyr Bajonett. Merket pp433 og T511 på balg. Total lengde 61,5cm. Låseknapp ok, bruksspor.

792 INFANTERISABEL. Tyskland, 1800-tallet. Risset inn ’Für Deutchlands freiheit und recht’. Med balg i stål. I pen stand med noe buklet balg.

793 KAMMERLADER. Kongsberg rifle M/1849. Marinen. Regnr. 2237 450 få eks. Kort variant. L: 95 cm.

10000

800 PISTOL. Munnlader, perkusjon. Trolig midten av 1800-tallet. L: 39 cm. I god stand. 1

801 PISTOL. Munnlader, perkusjon. Trolig midten av 1800-tallet. Ladestokk intakt. L: 35 cm. I god stand. 1

802 REMINGTONBAJONETT. Bajonett med balg. Merket US og 1917 Remington. Låseknapp OK. Pen slire alder tatt i betraktning. L: 55 cm. Med slire: 57,5 cm. Bruksspor. 1

803 SOLDATSABEL. Kongsberg M/1888 Kavaleri. Malt skaft i tre. Totallengde: 101 cm. 1

804 SPASERSTOKK. Med gjemt dolk i håndtak. Orientalsk, trolig tidlig 1900-tallet. Deler av skaft av horn/bein og knapp på håndtak av løvehode i metall. Dolkens lengde: 70 cm. Totallengde: 92 cm. I pen stand. 1

794 MAUSERBAJONETT. Merket 42 asw og 1311. Slira merket Coppel GmbH 1940 og 8156 på andre siden. L:40,5cm. Bruksspor.

795 MAUSERBAJONETT. Merket 42 asw og 7130. Slira merket GEBR HELLER 1938 og 8393 på andre siden. L:40,5cm. Bruksspor.

796 MAUSERBAJONETT: Merket 43 asw og 2296 L (m/kryss på). På slire 41 asw og 585 L (m/kryss) på andre siden. Bruksslitasje men ok stand. Blad innsatt med fett. L: 40,5cm

797 MAUSERBAJONETT: Merket S/176 G og 6133 b. På slire E.u.F. Hørsier 1940 og 9612 på andre siden. Bruksslitasje men ok stand. Blad innsatt med fett.

798 PERKUSJONSRIFLE. Dansk/norsk Kronborg Kongsberg M 1774. Hæren infanteri. Preget med CMK. Totallengde: 141 cm.

805 SVERD. Toledo stålsverd laget i Spania. Trolig replika fra 1800 / 1900 - tallet. Tvunnet messingtrå på grepet. Parerstenger og håndbøyle i jern. Klingen dekorert med ranker og ” El cid Toledo ” m/ ridder til hest. Enkelte slitasjemerker og noe rust, men i pen dekorativ stand. L: 73 cm. 1

Øvrige *)

806 FLORETT. Italiensk kårde. To snarlike konkurransevåpen. Firesidig klinge, parerplate m/ lærskive. Skjeftene av tre med ”reiving.” En holk har innslått ” L. H. Hagen & Co, Christiania ”. Brukt, noe reparert, men i pen stand og dekorative. L: 107 og 101 cm. 1

807 STEMPEL. Eldre stempel med ørn og hakekors i jern mål:3,7x5,7 cm.

1

808 VÅPENSTATIV. Plass til 6 skytevåpen, kan låses med hengelås. Svartlakkert, 112cm. lite bruksspor. 1

39 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Våpen
*)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
799 PISTOL. Munnlader, perkusjon. Trolig Fransk eller belgisk. Pent utsmykket og med ladestokk intakt. L: 28 cm. I god stand.

Søndag 14. april fra klokken 10.00

Kunst

Maleri *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

809 AAGAARD, MARTIN (1863-1913). Olje på lerret. Dampskip og seilskute i frisk sjø. Signert nede til venstre, 1885. Krakeleringer. I rikt dekorert, forgylt ramme med gessoornamenter. Motivmål: ca. 39x26 cm.

810 AAGAARD, MARTIN (1863-1913). Olje på lerret. Titulert på bakside blindramme, ”Fra Langesundsfjorden”. Signert nede til høyre. Jevnt med krakeleringer, mindre malingbortfall til høyre i motivet + havpartiet generelt. I rikt forgylt ramme med gessoornamenter. Motivmål: ca. 44x30 cm.

811 ADOLFSEN, MAGNE (1946-2022). Olje på lerret. ”Cutty Sark & passasjerbåten Britannia 1889”, 1997. Signert og datert nede til høyre. Motivmål: 48x68 cm. Mål inkl. ramme: 68,5x88 cm. Pent innrammet med klassisk, profilert gullramme. Adolfsen var en norsk marinemaler, født på Kvitsøy.

812 ANSTENSEN, Karl Vilhelm (1913 - 2001) Olje på lerret. Beitende kyr i landskap. Signert n.t.h. ”K.V. Anstensen” I pen stand m /oljet treramme. Motivmål: 49 x 27 cm.

813 ASCHENBACH, ERNST (1872-1954). Olje på lerret. Marinemaleri. Seilskøyte under fulle seil. Signert nede til høyre. 46x75 cm. Kun blindramme.

814 ASTRUP D. Y., NIKOLAI (1931-1990). To verk - étt på hver side av samme ark. Én side i blandingsteknikk med akvarell og penn og én side med blyant og akvarell. Begge med kvinneakt. Førstnevnte usignert, men medfølger signert, løst bakstykke fra 1985. Sistnevnte blyantsignert, antakelig 1953. Bruksspor, noen revner, flekker og reparasjon oppe. Arkmål: ca. 26,5 x 22 cm.

815 AULIE, REIDAR (1904-1977). Akvarell/gouache på papir. Markblomster og trestubbe. Usignert. Pen stand med mindre håndteringsmerker. Uten ramme. Arkmål: ca. 24x21 cm.

816 AULIE, REIDAR (1904-1977). Akvarell/gouache på papir. Blomstring i fjæra. Signert nede til høyre. Pen stand med mindre håndteringsmerker. Uten ramme. Arkmål: ca. 24x21 cm.

817 AULIE, REIDAR (1904-1977). Akvarell/gouache på papir. Sildrende bekk og grønne vekster. Signert nede til venstre. Pen stand med mindre håndteringsmerker. Uten ramme. Arkmål: ca. 24x21 cm.

818 AULIE, REIDAR (1904-1977). Olje på plate. Signert og titulert på bakside plate, ”Fra Øya. Picnic”. Signert nede til høyre, 1964. Pen stand. Montert med hvitmalt furulist. Motivmål: ca. 53x41 cm.

819 BACKER, HENRIK (1865-1948). Olje på plate. Skjærgårdslandskap. Signert nede til høyre, 1945. Pen stand, dog mindre prikket malingsbortfall på himmelpartiet. Profilert ramme. Motivmål: ca. 54x34 cm.

820 BERGE, REIDAR (1922-2006). Olje på lerret. Stilleben, blomster. Signert nede til venstre. Motivmål:63,5x52,5 cm. Med gullramme:69,5x58,5 cm.

821 BERQVAM, MALVIN (1910-1991). Olje malt på plate, Stølshus. Signert nede til venstre. Står i Norsk kunstleksikon. Motivmål: 53,3x63,6 cm. Mål med ramme:62x73 cm.

822 BRANDT, ERIK. (1897-1947) Olje på plate. Stilleben. Signert nede til høyre. Motivmål: 78 x 62 cm. Totalmål: 94 x 78 cm. Flere av Brandts verk er utstilt på Nasjonalmuseet.

823 BROCH, JOHAN JØRGEN (1846-1868). Olje på lerret. Signert nede på pålene, nederst til venstre: ”1861 / J.J. Broch / copi eft. H. Gude”. Maleriet er en studiekopi av Hans Gude (1825-1903) sitt samtidige maleri ”Innomskjærs” fra 1860, som i dag henger på Nasjonalmuseet i Stockholm. Pen stand, dog jevnt krakelert med noe gjennomslag av blindramme. I rikt dekorert forgylt ramme med gessoornamenter. Motivmål: ca. 45x33 cm.

40 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

824 CASTBERG, OSCAR AMBROSIUS (1846-1917).

Olje på lerret. Dampskip og seilbåter på fjorden. Signert nede til venstre. Pen stand. Montert i svært pen utskåret, forgylt ramme. Motivmål: ca. 56x34 cm.

825 CHRISTENSEN, ARENT (1898-1977). Akvarell. Blomstrende tre. Signert nede til venstre. Verket i pen stand. I profilert ramme. Motivmål: ca. 41x29 cm.

826 CHRISTENSEN, ARENT (1898-1977). Akvarell. Fjordlandskap. Signert nede i senter. Verket i pen stand, flekker på glass. I profilert ramme. Motivmål: ca. 41x32 cm.

827 DANSK SKOLE 1800-TALLET. Uidentifisert signatur nede til høyre, 1881. Olje på lerret. Øresund med Kronborg slott, Helsingør. Slitasje med noen riper og malingsbortfall. Montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 45x30 cm.

828 DOHM, HEINRICH (1875-1940). Olje på lerret. Kvinneportrett. Signert nede til høyre, 1901. Jevnt med premature krakeleringer. Montert i nyere profilert ramme med bladgull i klassisk uttrykk, fortsatt med plastring på fra rammemaker. Motivmål: ca. 41x49 cm. ca. 41x49 cm.

829 DUMITRESCU, ZAMFIR (1946–2021). Oljemaleri malt på plate, sjømotiv i gylne farger. Mål med profilert gullramme: 36x44,5 cm. Zamfir Dumitrescu var en kjent Rumensk kunstmaler, han var også universitetsprofessor ved University of Arts i Bucuresti og president for Union of Visual Artists from Romania. I 2002 tildelte presidenten i Romania han den nasjonale orden ”For Merit”, i rang som ridder.

830 FAABORG, FINN (1902-1995). Olje på plate. Titulert på bakplate, ”Hjartdal i Telemark”. Signert på bakside, samt nede til høyre, 1944. Pen stand. Montert i profilert gråmalt ramme. Motivmål: ca. 45x37 cm.

831 FINNE, FERDINAND (1910-1999). Etsning 105/150. Utydet tittel. Signert og datert -86 nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 52 x 46 cm. Totalmål: 68 x 65 cm. I pen stand.

832 FJELL, KAI (1907-1989). Olje på lerret. Motiv av fengslingsscene. Signert nede til høyre. Motivmål: 75 x 54 cm. Totalmål: 66 x 87 cm. I pen stand. 20000

833 FRØVIG, OLE (1877-1951). Olje på lerret. Landskapsmotiv med løe i forgrunnen. Signert nede til høyre. Udatert. Motivmål: 51,5x63,3 cm. Mål inkludert profilert ramme: 65x 76,5 cm. Frøvig er født i Haugesund og omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

834 GJERTSEN, MAGNUS (1908-1987). Olje på plate. ”Fra Øst-Karmøy”. Signert nede til venstre. Titulert bakside, samt stemplet ”Haugesund Kunstforening 1970”. 34,5x44,5 cm. Mål inkl. pen, profilert ramme: 44,5x54,5 cm.

835 GLEDITCH, ROLF JUELL (1892-1984). Olje på lerret. Titulert/stedsbestemt på baksiden av lerret, ”Djuphølen” (Røros). Signert på baksiden, samt nede til høyre på motivet. Motivmål: 99 x 67 cm. Totalmål: 114 x 82 cm. I pen stand i pen profilert ramme.

836 GRÜNER-HEGGE, OLGA (1869-1927) Olje på lerret. Portrett av kaptein O. D. Bruun (1867-1924) Signert O G-H -27 nede i venstre hjørnet, samt skrift på baksiden. Motivmål: 60 x 70 cm. Totalmål: 76 x 84 cm. I pen stand med noen avskalinger på rammen.

837 GRØNVOLD, MARCUS FREDRIK STEEN (18451929). Akvarell og blyant på papir. ”Die Künstler”, 1910. Signert og datert nede til høyre. 41x62,5 cm. Mål inkl. ramme: 55,5x72,5. Innrammet uten passepartout, rammen er ikke tilpasset verkets størrelse.

1

1

838 GULBRANDSEN, RAGNAR (1892-1959). Olje på kartong. Skipsportrett; ”D/S Erling Lindøe”, rederi Peder Lindøe, Haugesund. Signert og datert nede til høyre. ”Erling Lindøe” ble minesprengt og sank 11. august 1944 utenfor Sveriges vestkyst på reise fra Ballangen til Tyskland med kis. 13 personer omkom, storparten av mannskapet var haugesundere. 17x33,5 cm. Mål inkl. teakramme: 22x38,5 cm. 1

41 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5000
1

839 HAALAND, LAURITZ. Flott maritimt oljemaleri av Lauritz Haaland. H:43. L:83 cm. m/ramme, motivmål:28,3x68,5 cm. Maleriet har en skade -rift litt til venstre på midten av maleriet og noen små avskallinger nede på venstre side. Signert og datert 1920 nede til høyre.

840 HALD - SMITH,FRITHJOF ( 1909 - 1989) Olje på lerret. Portrett av liten gutt. Signert F. Smith - Hald n. t. v. Profilert, hvitmalt ramme m/ forgyllinger. I pen stand. Motivmål: 33 x 25 cm.

841 HALVORSEN, BJARNE (1896-1948). Olje på lerrret, motiv av et møllehus i skogen. Signert nede til høyre, datert 1929 i god stand. Motivmål:39x27,7 cm. Mål inkl. profilert ramme: 47x35,5 cm. Halvorsen var født i Haugesund, utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

842 HARR, KARL ERIK. (1940-). Litografi 42/200. ”Jaktmotiv” Signert nede til høyre Str: 77 x 53 cm. Med ramme:56,8 x 39,5 cm. Pent bilde. Karl Erik er født i Kvæfjord i Troms i 1940. Oppvokst i Harstad. Norsk maler, tegner, grafiker, illustratør og kunstskribent.

843 HAUKEBØ, GUNNAR (1909-1993 ). Olje på lerret. ”Festkveld”. Signert og datert -35 nede til venstre. Uinnrammet. Totalmål: 124 x 24 cm. Noe krakelert og flere anmerkninger i maling. Omtalt i norsk kunstnerleksikon.

844 HELMERSEN, ODD (1922-2012). Olje på plate. Svolvær havn 1988. ”Lofotfiske 17.mars”. Signert nede til høyre, og datert -88 . 40 x32cm. 54x45 m/ramme.

845 HESTMANN, CARL B. (1932-2011) Olje på lerret. Maritimt maleri av seilskute. Signert nede til venstre. Motivmål: 29 x 39 cm. Totalmål: 38,5 x 48,5 cm. I pen profilert gullramme.

846 HOLBØ, HALVDAN (1907-1995). Akvarell på kartong. Motiv av seilskute. Signert HH 28 nede til høyre. I glass og ramme. Motivmål: 26,5 x 36,5 cm. Totalmål: 30,5 x 40,5 cm. I pen stand.

847 JACOBSEN, JOH. Olje på lerret. Skutemaleri. Seilskøyte under fart, 1937. Signert og datert nede til høyre. Noe smuss observert. 78x96 cm. Mål inkl. ramme: 94,5x112,5 cm. Ifølge udokumenterte opplysninger var Jacobsen nordlending, bosatt i Stavanger.

848 JOHNSEN, JOHANNES (1890-1965). Olje på lerret. Marine. Kystseilas, 1938. Signert og datert nede til venstre. 38x57 cm. Mål inkl. ramme med anmerkninger: 54,5x74 cm. Noe krakelert, små anmerkninger og smuss.

849 JONNEVOLD, CARL ERIK. (1856-1930) Olje på lerret. Landskapsmotiv. Signert nede til høyre. Motivmål: 43 x 31 cm. Totalmål: 59 x 47 cm. I pen stand med noen avskalinger på rammen.

850 JORDE, LARS (1865-1939). Olje på plate. Gressende kyr i høstlig landskap. Signert nede til venstre, 1919. Pen stand, montert i forgylt, profilert ramme. Motivmål: ca. 40x45 cm.

851 KARLSEN, OLAF. (1947-) Olje på lerret. ”Oase”

Titulert og datert -1975 på baksiden. Signert nede til venstre. Motivmål: 117 x 57 cm. Totalmål: 122 x 62 cm. Enkel innramming.

852 KONTINENTAL SKOLE 1800-TALLET. Uidentifisert signatur nede til venstre, 1874. Olje på lerret. Elv i landskap. Overflatesmuss og noe gjennomslag av blindramme. Montert i nyere, klassisk forgylt innramming. Motivmål: ca. 25x35 cm.

853 KONTINENTAL SKOLE 1800-TALLET. Utydelig signert nede til venstre, 9. aug 1879. Olje på plate i bøk. Syerske foran vinduet. Pen stand med overflatesmuss. Montert i forgylt, profilert ramme. Motivmål: ca. 43x33 cm.

854 KONTINENTAL SKOLE 1800-TALLET. Utydelig signert nede til venstre, 1895. Olje på plate. Kvinne langs stien. Pen stand med premature krakeleringer og slitasje langs kanter. I rikt dekorert, gullforgylt dyp ramme med gessoornamenter. Motivmål: ca. 34x24 cm.

855 KONTINENTAL SKOLE TIDLIG 1900-TALLET. Uidentifisert signarur nede til høyre. Olje på lerret. Sommerdag i parken. Pen stand, noen krakeleringer i senter. Montert i nyere profilert ramme med bladgull i klassisk uttrykk. Motivmål: ca. 49x39 cm.

856 KRISTIANSEN, ARNE (Haugesund 1894-1963). Akvarell. Skogsmotiv. Signert og datert (1929) nede til høyre. Mål inkl. glass og ramme 43x56 cm. Profilert ramme med anmerkninger. A. Kristiansen var en norsk maler og grafiker. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

857 KRISTIANSEN, ARNE (Haugesund 1894-1963). Husmotiv. Signert og datert (1945) nede til høyre. cm. Mål inkl. glass og ramme 41,5x31 cm. A. Kristiansen var en norsk maler og grafiker. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

858 LARSSEN, ANSGAR (1897-1967). Olje på plate. Kystlandskap med regnbue, 1948. Signert nede til venstre. 44,5x63,5 cm. Mål inkl. enkel ramme: 48x67,5 cm. Larssen var en norsk maler, født i Sandnes. 1

859 LARSSEN, ANSGAR (1897-1967). Olje på plate. Landskap, 1948. Signert nede til venstre. 63x80,5 cm. Mål inkl. enkel treramme: 67x84 cm. Larssen var en norsk maler, født i Sandnes.

860 LARSSEN, JOHAN (1853-1920). Olje på plate. Titulert nede til venstre, ”Venezia”, 1892. Signert nede til høyre. Pen stand, dog noe malingsbortfall i venstre del. Nyere sølvpatinert profilert innramming i klassisk stil. Motivmål: ca. 37x28 cm.

861 LUNDE, JARDAR. (1909-1990) Olje på plate. ”Høst i hagen, Holmsbu”. Signert og datert -56 nede i høyre hjørnet. Motivmål: 47 x 53 cm. Totalmål: 62 x 68 cm. Registrert i norsk kunstnerleksikon og utstilt på nasjonalmuseet.

42 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
10000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1

862 MAURITZ-LARSEN, BJARNE (1897-1967). Olje på lerret. Engelske settere på jakt. Signert nede til venstre, 1934. Pen stand, dog eldre reparasjon i lerretet til høyre. I profilert ramme. Motivmål: ca. 65x47 cm.

863 MAURSETH, SIGURD. Elde oljemaleri malt på plate. Sanghans motiv. Signert nede i høyre hjørne S. Maurseth. Lokal kunstner fra Haugesund. H:70 B:59 cm. med profilert gullramme.

864 MEHL, EILERT. (1865 - 1941). Olje på plate. ”Versailles 191” Signert. Str: 31,5 x 39,3 cm. Med ramme: 43 x 51,5 cm. Norsk maler spesielt kjent for sine dyremotiver. Utdannelse: Elev av Anders Askevold, Düsseldorf 1883–84 og Karl Uchermann samme sted 1885–89; studier i Paris 1890–91.

865 MELING, GERHARD (Haugesund 1945-2013). Blandingsteknikk. Kvinne i måneskinn, 1994. Signert og datert nede til høyre. Motivmål: 24,2x32 cm. Uinnrammet. Tusj og vannfarger på papir. Et lite hull etter bruk av passer i motivets senter. Meling var en allsidig maler, grafiker og glasskunstner.

866 MELING, GERHARD (Haugesund 1945-2013). Blandingsteknikk. Saksofonist i måneskinn, 1994. Signert og datert nede til høyre. Motivmål: 24x32 cm. Uinnrammet. Tusj og vannfarger på papir. Et lite hull etter bruk av passer i motivets senter. Meling var en allsidig maler, grafiker og glasskunstner.

867 MERTON, ERLING (1896-1967). Olje på lerret. Vinterlandskap med skigard. Signert nede til venstre. Pen stand, noe overflatesmuss. Montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 46x53 cm.

868 MOE, CARL (1889-1942). Olje på lerret. Båter på sjøen. Signert nede til høyre. Pen stand, noe overflatesmuss. Uten ramme. Motivmål: ca. 85x47 cm.

869 MOE, TERJE (1943-2004). Olje på lerret. Titulert på bakside blindramme: ”Nær Risør”, 2002. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i forgylt ramme. Motivmål: ca. 61x51 cm.

870 MØLLER, NIELS BJØRNSEN. (1827-1887) Olje på lerret. Motiv av hus i skogen. Signert nede til venstre. Motivmål: 45 x 29 cm. Totalmål: 59,5 x 43,5 cm. I pen stand med flott gullbelagt ramme.

871 MYRSETH, UNNI (1961-). Olje på lerret. Uten tittel, 1990. Signert nede til venstre. Maleriet var første gang utstilt på Vestlandsutstillingen i 1991. 64,5x53 cm. Mål inkl. brunmalt ramme: 77x65,5 cm.

872 NIELSEN, SVEND. (1908-1993) Olje på lerret. Motiv av tjern i skogen. Signert nede til høyre. Motivmål: 96 x 66 cm. Totalmål: 81 x 111 cm. I pen profilert gullramme.

43 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

873 NORDISK SKOLE TIDLIG 1800-TALLET. Olje på lerret. Herreportrett. Usignert. Utydelig påtegning av navn, angivelig den portretterte, på bakside lerret. Overflatesmuss + retusjering av tidligere malingsbortfall like over hodet. I forgylt ramme. Motivmål: ca. 24x29

874 PAHR-IVERSEN, KJELL (1937-). Blandingsteknikk på papir, hovedsaklig olje. Komposisjon. Signert med blyant, nede i senter, noe opp til høyre. Pen stand, nyere montert i passepartout og mattsort ramme. Motivmål: ca. 40x27 cm.

875 PAHR-IVERSEN, KJELL (1937-). Olje på papir. Komposisjon. Signert med blyant, nede i senter. Pen stand, nyere montert i passepartout og mattsort ramme. Motivmål: ca. 40x29 cm.

876 PETRI, ERIK P. (1880-1966). Olje på lerret. kystparti fra nord-norge. Signert nede til venstre. Uinnrammet. Motivmål: 75 x 48 cm. Anmerkninger i lerret.

877 PREBER, ASBJØRN (1901-1978). Olje på lerret. Våronn. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 79x52 cm.

878 RAMECKERS, KJELL (1947-2019). Akvarell. Smedasundet, Haugesund, 1989. Signert og datert nede til høyre. Lysmål: 32x40,5 cm. Mål inkl. passepartout og profilert ramme: 46,5x54,5 cm. Rameckers var maler, tegner og grafiker - en kjent og kjær haugesundkunstner.

879 RASMUSSEN, GEORG ANTON (1842-1914). Olje på lerret. Hvilende herrer i landskap. Signert nede til høyre, 1866. Pen stand med premature krakeleringer. Montert i gullmalt, profilert ramme. Motivmål: ca. 26x18 cm. Et pent verk, utført tidlig i hans karriere. Etter at Rasmussen begynte sin utdanning utenlands i Düsseldorf i 1863 var han ofte tilbake i Norge på studieturer. Adolph Tidemand betegnet han som meget talenfull, og han malerier ble populære hos det kontinentale publikum. Rasmussen har en stor produksjon og nøt velstand og anseelse. De beste arbeidene er fra den tidligste perioden. Han ble upåvirket av nye stilretninger i kunsten, og holdt det gående helt til sine siste leveår, som bar mer preg av rutine og masseproduksjon (https://nkl.snl.no/Anton_ Rasmussen). 1

880 ROCKSETH, ARNE (1890-1964). Olje på lerret. Signert, datert og titulert på bakside lerret + etikett: ”Gløtt av Svolvær”, 1949. Signert nede til venstre. Pen stand, dog noen krakeleringer og parti med malingsbortfall til høyre for det grønne buskaset. Montert i forgylt ramme. Motivmål: ca. 75x60 cm.

881 ROCKSETH, ARNE (1890-1964). Olje på lerret. Utitulert. Signert nede til venstre. Innrammet. Motivmål: 40 x 35 cm. Totalmål: 49 x 44 cm. Har en anmerkning midt i motivet, kan minne om at lerretet har vært brettet.

882 RØDESEIKE, ARNE (1916-1987). Olje på plate. ”I fisketiden fra Hasseløy””. Signert og datert -45 nede til høyre. 26x34 cm. Mål inkl. ramme: 29x37 cm. Rødeseike var en en norsk maler, født i Haugesund. Utdannet SHKS og Statens Kunstakademi under Per Krohg. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

883 RUMOHR, KNUT (1916-2002). Olje på lerret. Titulert på bakside blindramme: ”Fjell”. Signert nede til venstre, 1981. Pen stand, montert med furulist. Motivmål: ca. 68x52 cm. Påklebet etikett på bakside fra Galleri Heer, som åpnet i 1981.

5000

884 RUSTI-HOECK, FRIDA(1861-1963). Olje malt på lerret, portrett av kvinne, hennes navn er skrevet på baksiden. Signert og datert (1903). Motivmål 61x51 cm. Mål inkl. ramme 78,5x69 cm. cm. Rusti var en tyskfødt kunstmaler, senere bosatt i Norge. Utd. Kunstakademiet i Berlin. Studieopphold i Paris. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon. 1

885 RUZICKA-LAUTENSCHLÄGER, HANS (18621933). Olje på plate. I parken. Signert nede til venstre. Mindre krakeleringer og noe avskalling oppe. Platen har krympet, og det er glippe mellom plate og ramme på høyre side. I gullmalt ramme i jugendstil. Motivmål: ca. 41x51 cm.

44 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
cm.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

886 SCHJØTH, CLAUS (1852-1907). Olje på lerret. Dampskip. Signert nede til venstre. Pen stand, montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 25x33 cm.

887 SCHJØTH, CLAUS (1852-1907). Olje på lerret. Seilskuter og dampskip. Signert nede til venstre. Pen stand, med noe overflatesmuss. Liten retusj i senter på himmelparti. Montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 59x38 cm.

888 SCHJØTH, CLAUS (1852-1907). Olje på plate. Båter i måneskinn. Signert nede til venstre. Overflateslitasje, noe malingsavflass. I profilert ramme. Motivmål: ca. 22x25 cm.

889 SCHÖYEN, AXEL WOLFGANG (1841-1892). Olje på lerret. Kvinne i landskap. Signert nede til høyre, 1874. Noe krakeleringer og overflatesmuss for alderen. Mindre malingsbortfall. I gullforgylt, profilert ramme med gesso. Motivmål: ca. 48x31 cm.

890 SELAND, SIGMUND (1940-). Blandingsteknikk på papir. ”Sommertriptykon”, 2003. Signert nede til høyre. Titulert på baksiden. Tre små malerier i ei ramme. Lysmål: 12x17 cm. Mål inkl. passepartout og ramme (uten glass): 52,5x25,5 cm.

891 SINGDAHLSEN, ANDREAS (1855-1947). Olje på lerret. Båt i høstlandskap. Signert nede til høyre. Pen stand, med noe buklet lerret. I rikt forgylt ramme med gessoornamenter. Motivmål: ca. 63x36 cm.

892 SIVERTSEN, H. Olje på plate. Maleri av dampbåten Hermod. Signert og datert 1943. Str: 46 x 66 cm. Med ramme: 52,5 x 71 cm. Noe slitasje.

893 SKIPSPORTRETT. Blandingsteknikk på papir. ”D/S Bro”, rederi Birger Pedersen & Søn, Haugesund. Motiv av skipet under fart, med norsk seil akter. Usignert. 29x52 cm. Mål inkl. ramme: 35x58 cm. Noe smuss og slitasje.

894 SKIPSPORTRETT. Blandingsteknikk på papir. ”D/S Snyg”, rederi Kr. Høegh-Hervig, Haugesund. Signert R. Mattson og datert Stettin 1934 nede til venstre. 4. januar 1941 ble ”Snyg” bombet i senk av britiske fly sørøst av Egersund mens hun var på reise fra Oslo til Trondheim. Alle ombord overlevde. Lysmål: 32,5x53 cm. Mål inkl. ramme: 40x60,5 cm.

895 SKUTEMALERI. Ukjent kunstner/usignert. Gouache på papir. ”Sorland”. En del fuktflekker, innrammet i sort ramme. Motivmål: 65x42 cm. Påklebet tekst bak om skipets levetid, fra 1918-1960. Skuten med rødt rederiflagg N, som viser at skipet inngikk i Northraships flåte.

896 SKUTEMALERIER. 2 stk. Olje på plate. Motiver av skip på opprørt hav. Begge signert ”JJ”, uidentifisert kunstner, trolig norsk. Tidlig 1900-tallet. Mål inkl. rammer: 14,5x34,5 cm og 23,5x37,5 cm.

897 SMITH-HALD, FRITHJOF (1909-1989). Olje på plate. Bondekone på tunet. Signert nede til høyre. Pen stand. Montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 44x36 cm.

898 SMOLAREK, WALDEMAR. (1937-2010) Olje på lerret. Komposisjon. Signert og datert -65 nede til høyre. Motivmål: 59 x 79 cm. Totalmål: 66 c 86 cm. I fin stand.

899 STEIRO, E. Olje på lerret. Gammel dame og liten pike, 1918. Signert og datert nede til venstre. Uidentifisert kunstner. 73x94,5 cm. Mål inkl. ramme: 95,5x117 cm. Ramme med anmerkninger. Høye fraktkostnader vil tilkomme, bør hentes ved et av Skanfils lokalkontorer.

900 STIXRUD, CHRISTOFFER (1900-1968). Olje på plate. Påtegning bakside blindramme, ”Fra Kristiania”. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 33x25 cm.

901 STIXRUD, CHRISTOFFER (1900-1968). Olje på plate. Påtegning bakside blindramme, ”Fra Kristiania”. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i hvitmalt ramme. Motivmål: ca. 34x26 cm.

902 STRØMME, OLAV. (1909-1978) Olje på plate med motiv av sildefiske. Signert nede til høyre, ”O. Strømme” samt noe som kan se ut som ”61”. Rammemål: 33 x 25.5 cm. Motivmål: 23.5 x 15.8 cm. Noe slitt profilert hvit ramme med gull.

45 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
903 THYGESEN, RUDOLF (1880-1953). Olje på lerret, oppklebet på plate. Landskap. Signert nede til høyre, 1907. Noen bukler/overflateriper, samt platen er buet. Montert i profilert ramme. Motivmål: ca. 52x40 cm.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

904 THYGESEN, RUDOLF (1880-1953). Olje på lerret. Brygge. Initialsignert nede til høyre. Pen stand, mindre skrammer. Montert i profilert, gullmalt ramme. Stempel på blindramme oppe bak, som viser at verket har vært utstillt i Kunsterenes Hus, Oslo nov. 1957, no. 50. Motivmål: ca. 51x49 cm.

905 TORSTENSEN, HALVOR GUNHEIM. (1909-1977) Olje på plate. Motiv av hunder på vidda. Signert ’Gunheim’ nede til høyre. Motivmål: 53 x 41 cm. Totalmål: 63 x 51 cm.

906

907

TUNOLD, BERNT (1877-1946). Oljemaleri malt på lerret, naturmotiv, signert Bent Tunold nede til venstre. Motivmål:49x44,5 cm. med fin profilert gullramme:61,5x57

TUNOLD, BERNT W. (1877-1946). Olje på lerret. Landskap med gammel seterbu og mennesker. Signert nede til høyre. 39x48 cm. Mål inkl. ramme: 46,5x55 cm. Tunold var en norsk tegner og maler, født på Selje.

908 TVETER, KÅRE (1922-2012). Olje på plate. Landskap i grønt. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i rikt dekorert, profilert ramme med forgylling. Motivmål: ca. 40x33 cm.

909 UIDENTIFISERT KUNSTNER TIDLIG 1900-TALLET. Signert nede til høyre. Olje på lerret. Stilleben med blå anemoner. Pen stand, med eldre retusjer/ reparasjoner i motivet av høy, teknisk kvalitet. Montert i ny forgylt ramme av klassisk modell. Motivmål: ca. 34x45 cm.

910 VAA, DYRE (1903-1980). Olje på plate. Påtegnet titulering bakside plate: ”Fra Telemark”. Usignert, med påtegning/attestering bakside, nede til venstre: ”Malt av Dyre Vaa attesteres Thora Vaa” (hans kone). Pen stand, men noen overflateriper. Profilert fururamme. Motivmål: ca. 72x59 cm.

911 VALAND, NORVALD (1897-1943). Olje på lerret. Stølsmotiv. Signert og datert 1931 nede til venstre. Profilert gullramme: 77,5x65,3 cm. Motivmål:65x52,8 cm. Valand var en norsk kunstner, født i Haugesund. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

912 WEISS, JOHANN BAPTIST. (1812-1879) Olje på lerret. Titulert ”Boote an der normannische kuste”. Signatur og titulering på baksiden. Motivmål: 96 x 66 cm. Totalmål: 111 x 81 cm. Små anmerkninger lerret.

5000

5000

913 WILLROIDER, JOSEF (1838-1915). Olje på lerret. Naturlandskap. Signert nede til venstre. Motivmål: 94x65 cm. Rammemål: 122,5x96,5 cm. Maleriet er noe krakelert, og rammen i gips har noen skader.

914 ØRITSLAND, TORBJØRN

Olje på plate. Stor fremstilling av vakker kvinne og hennes beundrer, 1953. Signert og datert nede til venstre. 117x164,5 cm. Mål inkl. ramme: 124,5x 172,5 cm. Malingsbortfall/slitasje observert, mest synlig høyre del av bildet, samt nedre venstre hjørne. Ettersyn/ konservering anbefales. Pent innrammet, med påkostet, nyere ramme.

46 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
8000
1
1
1
1
9000 (1913-2010). 10000

915

916

915 ØRSTAD, SIGFRID (1898-1984). Olje på lerret. Kvinne som leser i hagen. Signert nede til høyre. 1952-53. Uinnrammet. Totalmål: 81 x 101 cm. I pen stand.

916 ØSTENSJØ, KARL ANTON (1928-96). Olje på plate. Gamle hus. Signert nede til høyre. 23x18 cm. Mål inkl. ramme: 33x28 cm. Østensjø var en norsk maler, tegner og journalist, bosatt i Haugesund.

Grafikk *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

917

926

917 AFACAN, ESER (1953 Tyrkia - ) Litografi. Elev av Odd Nerdrum.(” Nerdrumskolen ”). Internasjonal anerkjent. Nummerert ” 65/150 ” n. t. v. , utydelig tittel, signert ”Afacan” n. t. h. I pen stand, ikke innrammet. Motivmål 25 x 19,5 cm, arkmål 37 x 27,5 cm.

918 AFACAN, ESER (1953-). Litografi, ” man scream ”. Elev av Odd Nerdrum. (” Nerdrumskolen ”). Signert n. t. h. ”Afacan”. Nummerert ” 24/50 ” n. t. v. I pen stand, ikke innrammet. Motivmål: 24 x 26 cm, arkmål: 29 x 31 cm.

919 ALMEN, RAGNAR (1949-). 2 stk. Tresnitt. a) 63/130. ”Hvalø” II. R. Almen 10” b) 73/150. ” Ny dag ”. R. Almen 2013.” Ikke innrammet. 28 x 24 cm. I pen stand.

920 ALMÈN, RAGNAR (1949-). 2 stk. tresnitt. a) 66/140 ”Flukt” II. R. Almèn 2016. Ikke innrammet. b) 72/150. ”Februar” II R. Almèn 2014. Begge har mål 24,5x26 cm., og er i pen stand.

921 AMBILLE, PAUL (1930 - 2010). LITOGRAFI. Fransk grafiker/maler. ”Le Polo” 1985. ”E.A.” n.t.v. Signert ”Ambille” n.t.h. I pen stand. Motivmål: 69 x 43 cm. Arkmål: 75 x 55 cm.

922 AMBILLE, PAUL. Litografi. ”Le Tierce”. Fransk grafiker/maler (1930 - 2010). Galoppløp. ” E. A.” n.t.v. (prøvetrykk). Signert ”Ambille” n.t.h. Uinnrammet, i pen stand. Motivmål: 48 x 60 cm. Arkmål: 55 x 75 cm.

923 BAKER, JAN (1939-). Litografi, 143/160. Blå Kveld. Signert. Motivstørrelse: 15 x 20 cm. Uinnrammet. 1

924 BAKER, JAN (1939-). Serigrafi. ”Blomstring” No. 13/70. Sign. nede til høyre. 1998. Pen stand Motivmål: ca. 20x25 cm. m/ramme og passepartout 42,5x32,5 cm. 1

925 BAKER, JAN (1939-). Serigrafi. ”Frier I” No. 56/160. Sign. nede til høyre. 1998. Pen stand. Motivmål: ca. 20x15 cm. m/ramme og passepartout 42,5x32,5 cm. 1

926 BANK, RONNY (1971-). Litografi, nr. 9/100. ”Ånden”. Signert ”Bank! 12”. Flott innrammet i sort ramme. Motivstørrelse: 10 x 10 cm. Rammestørrelse: 24,5 x 26 cm.

927 BAST, ØRNULF (1907-1974). Serigrafi. Komposisjon med statuer. No. 60/80. Signert nede til høyre, 1974. Dedikasjon nede i senter. Pen stand, men noen håndteringsmerker i motivet i nedre del. I passepartout og sølvlist. Motivmål: ca. 47x67 cm. 1

928 CARCAN, RENE. Litografi 58/135, ”L’etrange passage”. René Carcan var en fremtredende belgisk gravør og billedhugger, som studerte under Léon Devos, Jacques Maes og Johnny. Signert nede til Høyre Mål med passepartout og ramme:46,5x38,5 cm. 1

929 CARCAN, RENE. Litografi 58/135, der tittelen er ”lek med ball”. René Carcan var en fremtredende belgisk gravør og billedhugger, som studerte under Léon Devos, Jacques Maes og Johnny Friedlaender. Signert nede til Høyre Mål med passepartout og ramme:46,5x38,5 cm.

930 CAVANDOLI, OSVALDO (1920-2007). Serigrafi. La Linea / Streken. Gravearbeid. No. 98/200. Sign. nth. i lilla. Meget pen stand. U/ramme. Arkets mål: ca. 24x17 cm.

931 DALI, SALVADOR (1904-1989). Etsning. Fra ”Le Bestiaire de La Fontaine”-serien. Tittel: ”Le Cheval et le Loup” (1974). No. 140/250. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 39,5 x 57,5 cm. (Ref. 74-1 L på s. 92/93 i The Official catalog of the graphic works of Salvador Dali, by Albert Field).

1

47 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

932 DALI, SALVADOR (1904-1989). Litografi. Fra serien ”Le jungle humaine” med tittel ”L`hirondelle”, 1976. No. 179/250. Signert til høyre. Meget pen stand. Montert i passepartout med glass profilert gullramme. Motivmål: ca. 63x46 cm. (Ref. 76-2 E på s. 178/79 i The Official catalog of the graphic works of Salvador Dali, by Albert Field).

933 DEBERDT, FRANCOISE (1934 - ) Litografi. Aux champs - La charette. ”E.A” (prøvetrykk) n.t.v. Signert ”Deberdt” n.t.h. Fransk, moderne billedkunstner / illustratør. Utdannet i Paris /Roma, med flere utstillinger i Norge. I pen stand, ikke innrammet. Arkmål: 48 x 65 cm. Motivmål:44 x 34 cm.

934 E.C. CORBITT. (1942-) Litografi. Motiv i abstrakte tegneseriesti, nummerert 33/330 og signert nede til høyre. Montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 53x35 cm

935 E.C. CORBITT. (1942-) Litografi. Motiv i abstrakte tegneseriestil, nummerert 178/330 og signert nede til høyre. Montert i passepartout og gullramme. Uten glass. Motivmål: ca. 49x31 cm

Litografi.

No. 67/125. Signert nede til høyre. Meget pen stand. Montert i passepartout og profilert gullramme. Motivmål: ca. 54x46 cm.

937 GAUGUIN, PAUL RENE (1911-1976). Litografi. 32/50. ”Hane” Signert og datert -1949 nede til venstre. I passpartout med glass og ramme. Motivmål: 48,5 x 61,5 cm. Totalmål: 67 x 82 cm. Sprekk i

938 GAVEAU, CLAUDE (1940 - 2021). Fransk kunstner. Litografi. Naken kvinne. ”E.A.” n.t.v.(prøvetrykk),signert ”Gaveau” n.t.h. I pen stand, ikke innrammet Mål: 72 x 56 cm.

939 GAVEAU, CLAUDE (1940 - 2021).Litografi. ”Red Violin”. Fransk kunstner. ”E. A” (prøvetrykk) n. t. v., signert ”Gaveau” n. t. h. I pen stand, ikke innrammet. Motivmål: 74 x 72 cm.

940 GJERTSEN, GEORG (1905-1994). Håndkolorert litografi. ”Den siste viking”. Unummerert. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 39x25 cm.

941 GREGING, BERTIL (1957-). Litografi. ”Knerten”. No. 4/77. Signert nede til høyre. Pen stand, noen små mindre håndteringsmerker. Uten ramme. Arkmål: ca. 21x27 cm.

942 GUNDERSEN, GUNNAR S. (1921-1983). Komposisjon. Silketrykk. No. 6/170. Signert nede til høyre. Pen stand. Montert i passepartout og sort ramme. Motivmål: 54x43cm. Med ramme 88x74cm.

943 GUTTORMSGAARD, GUTTORM (1938-2019). Etsning. Landskap, uten tittel, 1982. Signert nede til høyre. Motivmål: 12x16 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 34x35 cm. Ramme med små anmerkninger, forøvrig fin stand.

944 HARR, JAN (1945-). Litografi. ”Skogsparti”. No. 54/200. Signert nede til høyre, 1977. Pen stand, montert i passepartout og sølvramme. Motivmål: ca. 33x27 cm. Tidlig grafikk fra Jan Harr!

945 HARR, KARL ERIK (1940-). Eget trykk. Motiv av kvinne med hus og landskap i bakrunn. Signert nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 41 x 33 cm. Totalmål: 65 x 55 cm. Ny innramming med pen gullprofilert ramme.

946 HARR, KARL ERIK (1940-). Litografi 3/27. ”St. Hans natt” Signert nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 65 x 42 cm. Totalmål: 83 x 60 cm. I pen stand, med få anmerkninger på ramme.

947 HARR, KARL ERIK (1940-). Litografi. Lofotlandskap med mann i robåt. No. 7/50. Signert nede til høyre, 1974. Motivet i pen stand, men fuktskjolder nede på marg/arkkant. Dette vil skjules av en evt. passepartout og ny innramming. Montert i sliten sølvramme pr. tidpunkt. Motivmål: ca. 40x57 cm.

48 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
934 935
1
1
1
936 ENGER, ERLING (1899-1990). Høstlandskap.
1
glass.
1
1
1
1
5000
1
1
1
1
1

948 HARR, KARL ERIK (1940-). Særtrykk/ Orig lito. ”Isak pløyer” Signert og datert -72 nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 60 x 43 cm. Totalmål: 64 x 80 cm. I pen stand.

949 UTGÅR.

950 HEMERET, CLAUDE (1929 - ) Litografi. ”E.A” (prøvetrykk) n. t. v. Signert ”Hemeret” n. t. h. Fransk kunstner med betydelig internasjonal suksess. Ikke innrammet. I god stand. Arkmål: 75 x 54 cm.

951 JOHANNESSEN, JENS (1934-). Litografi. Komposisjon. E.A. Signert nede til høyre. Motivmål: ca. 24x25 cm. Mål inkl. ramme: 51x48,5 cm. Pen stand, montert i passepartout og profilert, forgylt ramme uten glass.

952 JOHANNESSEN, JENS (1934-). Litografi. Komposisjon. E.A. Signert nede til høyre. Motivmål: ca. 9,2x15,8 cm. Mål inkl. ramme: 33x45 cm. Pen stand, montert i passepartout og profilert ramme.

953 JOHNSEN, GUNNAR (1948-). 4 stk. serigrafier. Pianospillende katt (no. 54/100), felespillende ape (no. 47/100), trompetspillende sjiraff (no. 60/100) og syngende krokodille (no. 53/100). Alle signerte nede til høyre, 2017. Pen stand, med noen håndteringsmerker. Uten ramme. Motivmål: ca. 20x20 cm.

954 JUNG, MANFRED ( 1940 - 2021 ). Tysk maler og grafiker. Blandingsteknikk, uten tittel. Internasjonalt kjent for sine spennende og mystiske motiver. Nummerert ” 27/95 ” n. t. v. Signert ” Jung 84 ” n. t. h. Innrammet m/passepartout, 74 x 57 cm. Motivmål: 37 x 33 cm. I pen stand.

955 KAMRAS, LENA (1947-). Litografi, 337/360. Midsommarutflykt. Motivstørrelse: 27,5x39,5 cm. Uinnrammet.

956 KÄTELHÖN, HERMANN. (1884-1940) Tresnitt. ”To gruvearbeidere”. Signert nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 42 x 56 cm. Totalmål: 64 x 84 cm. Noen anmerkninger på passpartout, i ellers god stand.

957 KAWASE, HASUI (Japan, 1883-1957). Tresnitt på japanpapir. ”Måne over Izura”, 1952. Signert nede til høyre med blyant, samt trykket signert + stempelsignert for sidene i marger. Pen stand, mindre håndteringsmerker. Uten ramme. Motivmål: ca. 36x24 cm.

958 KIELLAND, GABRIELLE (1945-). Litografi. ”Nocturne”, 1995. Nummerert 83/150. Signert og datert nede til høyre. Motivmål: 59x51 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 83,5x74 cm. Fin stand. Kielland er en norsk billedkunstner.

959 KIHLE, HARALD (1905-1997). Litografi. ”Vinterved”. No. 117/180. Signert nede til høyre, 1972. Meget pen stand, montert i trippel passepartout i beige nyanser og profilert ramme. Motivmål: ca. 55x45 cm.

960 KIHLE, HARALD (1905-1997). Litografi. No 49/50. Motiv av molefonken gutt sittende i stol. Signert og datert -1945 nede til høyre. I glass og ramme. Motivmål: 42 x 56 cm. Totalmål: 46 x 60 cm. I pen stand.

961 KONTINENTAL SKOLE. Litografi. Uten tittel, komposisjon. Signert B. W. og datert -85 nede til høyre. I glass og ramme. Totalmål: 101 x 71 cm. I pen stand med noen spor av rep. i motivet.

962 KROHG, NANA (1885-1974). Radering. Stilleben. Signert nede til høyre. Pen stand, men jevnt gulnet. Montert i passepartout og sort, profilert ramme. Motivmål: ca. 21x26 cm.

963 LANGUM, RUNI (1958-). Litografi. ”Sett”. Nummerert 120/200. Signert nede til høyre. Motivmål: 15x10 cm. Mål inkl. ramme og dobbel passepartout: 33,5x27,5 cm.

964 LEGRAND, LOUIS (1863-1951). Etsning. ”Arabesque ouverte”. Unummerert. Titulert og signert i platen nede. Pen stand, dog fuktskjold i motivet til høyre. Montert i passepartout og profilert gullramme. Motivmål: ca. 22x37 cm.

965 UTGÅR.

966 LØVVIK, BJØRG (1950-). Radering. ”Vinduet”, 1981. Nummerert 12/35. Signert og datert nede til høyre. Motivmål: 24,7x17,7 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 50,5x40,5 cm. Løvvik er en norsk grafiker, født i Haugesund. Omtalt i Norsk Kunstnerleksikon.

967 MIKUMO, ISHIHARA. Japansk treblokktrykk 148/300 av Mikumo Ishihara. Trykt rundt 1952. av Fuji-fjellet. Blyant signert nede til venstre og segl. Bør skifte passepartout som er gulnet med noe smuss og vannskade. Mål med glass ramme og passepartout: 38x52,5 cm.

968 MILEWSKI, MARYSIA (London 1960). Litografi. Uten tittel. Nummerert 77/90. Signert nede til høyre. Motivmål: 49,5x20 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 73x39 cm. 1

969 MIRÒ, JOAN,(1893 Spania - 1983). Litografi 1974, stensignert. Trykt på ” wove paper ”. (” vannmerke ” ø. t. v.) ” Serie escultor - Iran. ” En av surrealismens fremste kunstnere. I pen stand, ikke innrammet. Motivmål: 40 x 20 cm.

49 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1

Obj.nr.

970 MOE, TERJE (1943-2004). Litografi/akvarell. ”Før soloppgang”. Nr. 81/150. Signert nede til høyre. Motivmål: 32x43 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 54x63,5 cm. Moe var en norsk maler og grafiker.

971 MORTENSEN, BJØRN- WILLY. (1941 Oslo - 1993 Frankrike).Grafiker/maler. Koldnål/radering 1988. Skrevet av kunstneren: ”Koldnål 73/180” n. t. v. ” papas drøm III”. Signatur n. t. h. ”Bjørn Willy Mortensen 1988”. Ikke innrammet, i pen stand. Arkmål: 47 x 60 cm.

972 MOULY, MARCEL (1918-2008). Litografi. Båter i havna. No. 222/300. Signert nede til høyre. Meget pen stand, montert i passepartout og gullramme. Motivmål: ca. 41x29 cm.

973 MOULY, MARCEL (1918-2008). Litografi. Båter og fyrtårn. EA. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i passepartout og sølvmalt ramme. Motivmål: ca. 58x45 cm.

974

974

975

976

Utrop Obj.nr. Utrop

979 PARR, ELDAR (1963 Hellesylt - 2021 Oslo) Litografi u/tittel. Utdannet v/ SHKS og bl.a. studert under O. Rauberg og O. Nerdrum. Nummerert ”237/250” n. t. v. og signert ” E Parr” n. t. h. Innrammet m/ passepartout, 40 x 40 cm. Motivmål: 14 x 14 cm. I pen stand.

980 PERDANO. (PER DAN KNUTSEN. F: 1953). Serigrafi 12/50. Den siste bro. Signert og datert 23. Motiv str: 27,8 x 21,5 cm. Med ramme: 38,3 x 30,3 cm.

981 PERDANO. (PER DAN KNUTSEN. F: 1953). Serigrafi 44/50. Hold hjulene i gang. Signert og datert 23. Motiv str: 27,8 x 21,5 cm. Med ramme: 38,3 x 30,3 cm.

975

MOULY, MARCEL (1918-2008). Litografi. Elvelandskap. No. 137/270. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i passepartout og gullramme. Liten bit/chip manglende på glasset nede til venstre. Motivmål: ca. 60x45 cm.

MOULY, MARCEL (1918-2008). Litografi. Stilleben. No. 51/150. Signert nede til høyre. Pen stand med mindre håndteringsmerker. Hengselrester verso oppe etter tidligere montering. Uten ramme. Motivmål: ca. 46x58 cm.

NERDRUM, ODD (1944-). Serigrafi. ”Sommer”. Usignert. Én av 90 eksemplarer. Bakstykket med påklebet sertifikat: ”Det bekreftes med dette at følgende motiv med referanse til Odd Nerdrums maleri ”Sommer” er produsert som serigrafi. Serigrafiet er trykket opp i 90 eksemplarer. Odd Nerdrum har selv godkjent trykket. Serigrafiet er utstyrt med Odd Nerdrums lakksegl, og merket med 90 eksemplarer”. Pen stand, montert med pssepartout, plexiglass og profilert ramme. Motivmål: ca. 40x31 cm.

977 NERLI, ROLF (1951-). Litografi. ”Båten om kvelden”. No. 160/250. Signert nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 39 x 27 cm. Totalmål: 56 x 45 cm. I pen stand.

978 PARR, ELDAR (1963 - 2021). Litografi u/ tittel. Utd. SHKS og bl.a. studert under O. Rauberg og O. Nerdrum. Signert ” E. Parr” n. t. h. og nummerert 235/250 n. t. v. Innrammet m/ passepartout 40 x 40 cm. Motivmål: 14 x 14 cm. I pen stand.

982 983 984

982 PETTERSEN, SVERRE LOGE (1919-2006). Serigrafi/silketrykk på trefjøl. Løkplanter i sola, 1957. Signert og datert nede til høyre. 70 x 19,5 cm. Noe patina, da kunstneren ofte anvendte gammelt trevirke.

983 PETTERSEN, SVERRE LOGE (1919-2006). Silketrykk på trefjøl. ”Torvestad” (Karmøy), 1985. Signert og datert nede til høyre. 60x19,3 cm. Loge Pettersen var en norsk tegner, maler og materialkunstner. Født i Haugesund.

984 RANSVE, BJØRN (1944-). Litografi. Liggende hest i grønt. No. 46/85. Signert nede til høyre, 1983. Pen stand, men noen riper i motivet oppe til høyre, langs marg. I passepartout og profilert ramme. Motivmål: ca. 30x45 cm.

985 RESELL, TERJE (1949-). Koldnål. ”Etter Matisseutstillingen II”. Nummerert 31/50 E.T. Signert nede til høyre. Motivmål: 50x37 cm. Mål inkl. passepartout og svart ramme: 80x62 cm. Ramme med små anmerkninger. Resell er en norsk grafiker, født i Oslo.

986 RON, LIOR (1971-). Serigrafi. Kvinne med rødt hår. No. 126/250. Signert nede til høyre. Pen stand, mindre håndteringsmerker langs kanter. Uten ramme. Motivmål: ca. 85x55 cm.

987 RON, LIOR (1971-). Serigrafi. Kvinneakt. No. 126/250. Signert nede til høyre. Pen stand med mindre håndteringsmerker. Uten ramme. Arkmål: ca. 85x55 cm.

988 RON, LIOR (1971-). Serigrafi. Liggende blondine. No. 126/250. Signert nede til høyre. Pen stand, mindre håndteringsmerker langs kanter. Uten ramme. Motivmål: ca. 85x55 cm.

50 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1

Obj.nr.

989 SAITO, KIYOSHI(1907-1977). Kiyoshi Saito, tittel: ”Ett barn av Aizu” Japansk treblokktrykk. Signert nede i høyre hjørne. Mål med glass og tynn gullramme:43x28,5 cm.

990

992

990 SAND, VEBJØRN (1966-). Håndkolorert DGA. ”Okseryggen”. No. 31/150. Signert nede til høyre. Meget pen stand, montert i dobbel passepartout og sort ramme. Motivmål: ca. 33x33 cm.

991 SAND, VEBJØRN (1966-). Håndkolorert DGA. ”Snevær”. No. 52/150. Signert nede til høyre. Meget pen stand, montert i dobbel passepartout og sølvramme. Motivmål: ca. 64x17 cm.

992 SAND, VEBJØRN (1966-). Håndkolorert DGA. ”Vollporten”. No. ?/150. Signert nede til høyre. Verket i pen stand, men det er løsnet i monteringen og henger skjevt. I dobbel passepartout og sort ramme, fortsatt med plastring fra rammemaker. Motivmål: ca. 37x30 cm.

993 SAND, VEBJØRN (1966-). Trykk. ”Arnesteinen om natten”. Motivstørrelse: 18 x 17 cm. Rammestørrelse: 43 x 35 cm. Innrammet i flott profilert ramme med dobbel passepartout.

994 SAND, VEBJØRN (1966-). Trykk. ”Nattvandring”. Motivstørrelse: 17 x 20 cm. Rammestørrelse: 43 x 35 cm. Innrammet i flott profilert ramme med dobbel passepartout.

Litografi. Komposisjon. Nummerert 107/150. Signert nede til høyre. Motivmål: 41,5x30 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 66,3x51,2 cm.

996 SOLEM, MARIA VERONICA. (1949-) Litografi 27/100. ”Gresk vår” Signert og datert -88 nede til høyre. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 52 x 67 cm. Totalmål: 67 x 83 cm. Sprekk i glass, ellers pen stand.

997 STEEN, OLA (1952-). Litografi. 18/50 h. k. ” n. t. v. Tittel: ”Klo”. Signert ” Ola Steen ” n. t. h. Innrammet m /passepartout 54 x 35 cm. Motivmål: Ca. 32 x 12 cm. I pen stand.

998 STORN, WILLIBALD (1936-). Litografi. ”Nattfugelmot vest”. No. 10/200. Signert nede til høyre, 1979. Pen stand, montert i sølvramme. Motivmål: ca. 80x60 cm.

999 STORN, WILLIBALD (1936-). Litografi. ”Våren”. No. 40/80. Signert nede til høyre, 1985. Meget pen stand, med passepartout og sølvramme. Nyere, høykvalitets innramming. Motivmål: ca. 60x80 cm.

1000 UNG, PER (1933-2013). Litografi. Mor og barn. Nummerert 96/100. Signert nede til høyre. Motivmål: 55x45 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 82x71 cm.

51 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
995 SITTER, INGER (1929-2015).
1
1
1
1
1
1
1001 VASARELY, VICTOR (1906-1997). Serigrafi. Komposisjon. Signert nede til høyre. I glass og ramme. Motivmål: 62 x 86 cm. Totalmål: 70 x 93 cm. I pen stand.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1002 VERDIZOTTI, Giovanni Mario, Venecia, Italia. (1525 - 1600). Prest/humanist//kunstner. Original radering fra ”One Hundred Moral Fabler” 1570, publisert av G. Ziletti, Venecia: ”Del Pavone, e del Merlo” (The Peacock, and the Blackbird). Samme motiv utstilt v/ Royal Academy, London.” Motiv: 12 x 16 cm, m/ ramme: 27 x 30 cm. I pen stand.

1003

1006

1003 WEIDEMANN, JAKOB. (1923-2001) Litografi 153/450. ”Komposisjon” Signert og datert -43 nede til høyre. Montert i en collage med et skriv fra den gangen prins Harald der. Skoleskipets Christian Radichs viktighet. Underskrevet i 1973, samt et håndskrevet skriv fra J. Weidemann selv. Motivmål: 29,5 x 41 cm. Totalmål: 91 x 63 cm. I pen stand men verket har løsnet noe fra passpartouten og er derfor skjev.

1004 WINGE, SIGURD (1909-1970). Fargelitografi. ”Siesta” Signert nede til venstre- Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 50 x 36 cm. Totalmål: 64 x 53 cm. I pen stand.

1005 ZORN, ANDERS (1860-1920). Bengtsontrykk, badende kvinner i vannkanten. Trykket sign. nth., selve motivet 20x15 cm. Nr. ”8” helt nede i hjørne av trykket.

1006 ZORN, ANDERS (1860-1920). Bengtsontrykk, badende kvinner på svaberg. Trykket sign. nth., selve motivet 20x15 cm. Nr. ”11” helt nede i hjørne av trykket.

1007 ZORN, ANDERS (1860-1920). Bengtsontrykk, naken kvinne spiller gitar!. Trykket sign. nth., selve motivet 23x16 cm. Nr. ”4” helt nede i hjørne av trykket, svake bretter helt nede i hjørnene.

1008 ZORN, ANDERS (1860-1920). Bengtsontrykk, naken kvinne vasker føttene. Trykket sign. nth., selve motivet 25x18 cm. Nr. ”6” helt nede i hjørne av trykket. Bretter i øvre marg.

1009 ZORN, ANDERS (1860-1920). Bengtsontrykk, nakne kvinner i trapp. Trykket sign. nth., selve motivet 30x20 cm. Nr. ”1” helt nede i hjørne av trykket, minimal brett i n/v hjørne.

1010 ØSTEBØ, BERNHARD (Haugesund 1961). Tresnitt, eget trykk. ”Middagsneset fyr”, 1991. Nr. 8/15. Signert nede til høyre. Motivmål: 26x30,5 cm. Mål inkl. passepartout og pen, profilert ramme: 45x47 cm.

1011 ØSTEBØ, BERNHARD (Haugesund 1961). Tresnitt, eget trykk. ”Fra Grønevik”, 1991. Nr. 14/20. Signert nede til høyre. Motivmål: 26,5x20,5 cm. Mål inkl. passepartout og pen, profilert ramme: 45,5x37 cm.

Tegning *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1012 AUSTAD, MAGNE (1946-2013). Blyanttegning, håndkolorert. Kvinneakt, 1974. Signert og datert nede til høyre. Lysmål: 39,5x19 cm. Mål inkl. ramme, gulnet passepartout og refleksfritt glass: 51,5x36,5 cm.

1013 HELLAND, ANNETTE SAUGESTAD (1975-). Blyant og fargeblyant på papir. Uten tittel, 2005. Signert ASH nede til venstre. Arket måler 29,5x42 cm. Mål inkl. passepartout og ramme: 51x61 cm.

1014 HETLAND, AUDUN (1920-1998). Bandingsteknikk med blyant, penn og tusj. ”Det nye slag ved Harfsfjord - det verste er at begge tror de er Harald Hårfagre”. Signert nede til venstre, 1963. Pen stand, montert i passepartout og eikelist. Lysmål: ca. 46x31 cm.

1015 NERDRUM, ODD (1944-). Kull og pastell på brun kartong. Portrett, 1970-tallet. Signert Nerdrum nede til høyre. 99,5x69 cm. Mål inkl. glass og ramme: 102x72 cm.

20000

1016 NIKGOL, KAREN (1983-). Blandingsteknikk på papir, klebet på plate. I hovedsak pastellstift, med malte detaljer. Tituelert og signert på bakside: ”Selvportrett/Nebb” (Januar 2005). Initialsignert nede til høyre. Pen stand. Noe løs i innramming. Motivmål: ca. 29x41 cm. Nikgol er en fremadstormende iransk-armensk samtidkunstner som siden 1991 har bodd i Norge. 1

1017 ØSTENSJØ, KARL ANTON (1928-96). Tusj på papir. ”Kronå ved Møllerveien”, 1952. Signert og datert nede til høyre. Lysmål: 16,5x23 cm. Mål inkl. passepartout og smal eikeramme: 28,5x36 cm. Østensjø var en norsk maler, tegner og journalist. Bosatt i Haugesund. Motivet er hentet fra stedet som regnes som Haugesund bys vugge. 1

52 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Foto *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1018 BRY, KNUT (1946-). Fotografi. ”Martin II”. No. 197/200. Signert nede til høyre. Pen stand, montert i passepartout og ny sølvramme, fortsatt med plastring fra rammemaker. Motivmål: ca. 34x22 cm.

1019 KERBLER, STOJAN (1938-). Signert foto og fotobok ”Ljudje/People”, 2003. Fotografi ”Pike fra Haloze”, 1972, signert nede til høyre. Motivformat; 15x22,3 cm. Bok og foto i begrenset opplag, nr. 72/100. I flott stand, med smussomslag, i aluminiumboks. Kerbler er en prisbelønnet og internasjonalt anerkjent serbisk fotograf.

Skulptur *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1020

1021

1020 ALLIKAS, ANU (1973-). Skulptur. Stor fremstilling av munk med kutte. Signert nedre kant. Utført i steingodsleire, formet og glasert for hånd. H: 57,5 cm.

1021 BAST, ØRNULF (1907-1974). Eget verksted. Bronsepatinert gips. Sittende kvinne. Signert bak. Limt skade mellom sokkel og føtter. H: 25,5 cm.

1022

1025

1022 Etter BARYE, ANTOINE LOUIS (1796-1875). Bronse på base i sort marmor. Hjortehode. Signert i godset bak. 1900-tallets andre halvdel. Pen stand med bruksspor. Totalhøyde: 45 cm. Vekt: 9,3 kilo.

Skanfils

1023 HOGGE-HANSEN, LIS (1931-1981). Relieff skulptur i keramikk av Lis Hogge-Hansen. Relieffet er av mor og barn sort glasur, tungt. Lis Hogge-Hansen er en Dansk kunstner billedhugger og grafiker. Størrelse 39 x 25 cm.

1024 MANCA, GINO (1920-1985). Byste med eksotisk kvinne. Signert ”Skulptør Gino Manca”. Utført i gips, på sokkel i tre. H: 22 cm. I pen stand med mindre spor av bruk.

1025 NORDIN, ALICE (1871-1948) for støperiet H. Bergman Fud, Sverige. Støpt bronse, gipsfylt. Fremstilling av trommespillende barn. Tidlig 1900-tallet. Signert/merket i godset, både av kunstner og støperi. Plakett i front, antatt i sølv med blå emaljedekor ”Hvar 8 dag - Illustreradt Magasin”. Dette var en illustrert, svensk ukeblad utgitt mellom 1899-1933 med en blanding av aktuelle nyheter, kultur og vitenskap fra inn- og utland. Bruksspor, smuss. Én manglende trommestikke. Uvanlig utbud. Skultpuren er ant. en reklamefigur for magasinet som har stått på disk, evt. en erkjentlighetsgave ifbm. magasinets virke.

Øvrige *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)

1026 ASTRUP, NIKOLAI (1880-1928). 3 Trykk. ”Vårnatt og seljekall” 40x50 cm. med ramme. ”Stort selvportrett” 35,5x46,2 cm. med ramme. ” + det siste med ”religiøst motiv” fra 1905, 31x38 cm. med ramme. Trykt signatur.

1027

1031

1027 DALI, SALVADOR (1904-1989) for Maurice Duchin/ ADEX, Spania. Formgitt 1954. ”La Suite Catalane”serien, som består av seks ulike glaserte fliser. Modell ”La Baiser de Feu”. Signert i motivet, til venstre. Pen stand, montert i profilert ramme. Totalmål: ca. 28x28 cm.

1028 DALI, SALVADOR (1904-1989) for Maurice Duchin/ ADEX, Spania. Formgitt 1954. ”La Suite Catalane”serien, som består av seks ulike glaserte fliser. Modell ”Les Fléchettes”. Signert i motivet, til venstre. Pen stand, montert i profilert ramme. Totalmål: ca. 28x28 cm.

1029 DALI, SALVADOR (1904-1989) for Maurice Duchin/ ADEX, Spania. Formgitt 1954. ”La Suite Catalane”serien, som består av seks ulike glaserte fliser. Modell ”Les Guitares”. Signert i motivet, til høyre. Pen stand, montert i profilert ramme. Totalmål: ca. 28x28 cm.

1030 DALI, SALVADOR (1904-1989) for Maurice Duchin/ ADEX, Spania. Formgitt 1954. ”La Suite Catalane”serien, som består av seks ulike glaserte fliser. Modell ”Le Soleil Vegétal”. Signert i motivet, nede til høyre. Pen stand, montert i profilert ramme. Totalmål: ca. 28x28 cm.

1031 DALI, SALVADOR (1904-1989) for Maurice Duchin/ ADEX, Spania. Formgitt 1954. ”La Suite Catalane”serien, som består av seks ulike glaserte fliser. Modell ”La Estrella de mar”. Signert i motivet, til høyre. Pen stand, montert i profilert ramme. Totalmål: ca. 28x28 cm.

53
Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

1032 DALI, SALVADOR (1904-1989) for Maurice Duchin/ ADEX, Spania. Formgitt 1954. ”La Suite Catalane”serien, som består av seks ulike glaserte fliser. Modell ”Les Colombes”. Signert i motivet, nede. Pen stand, montert i profilert ramme. Totalmål: ca. 28x28 cm.

1033 DUNKLEY, JANE (1971-). 2 stk. blandingsteknikk på papir. 1) Rød komposisjon, lysmål 18,8x18 cm. 2) Interiørstudie, lysmål 17,5x24,7 cm. Signerte i motivet. Pent innrammede med passepartout og trerammer. Dunkley er en norsk designer og billedkunstner, bosatt i Haugesund.billedkunstner, bosatt i Haugesund.

1034 FURUNES, ANNE-KARIN (1961-) ” Perforering på papir og projisering.” Kunstner og professor i billedkunst v/ NTNU. Nummerert ” 95/350 ” n. t. v. Skrevet: ” Når jeg løfter blikket til siden... ” Signert A K Furunes n. t. h. Innrammet m/ passepartout 37 x 36 cm. Motivmål: 13 x 13 cm. I pen stand.

1035 INSTANES, DAGFINN (1919-1998). Trerelieff. Bjørnefamilie. Signert D.I nede til høyre, samt risset inn ”A.FRI” nede til venstre. 30x40,5 cm.

1036 KONGEPORTRETTER. 19 stk. trykk. Portretter. Dansk-norske og danske konger, fra Christian I t.o.m. Christian X. Trykk/reproduksjoner kjøpt i København på 1970-tallet. Mål inkl. enkel gullramme og refleksfritt glass: 34x27 cm.

1037 OMMUNDSEN RUT-KARIN B. Oljemaleri malt på lerret med sparkelskje og pensel. Motiv 3 kvinner hånd i hånd. Signert nede til høyre. Mål med blindramme: 55x46 cm. Rut-Karin B. Ommundsen

1038 STRAND, RANDI (1962). Kunstmappe av Randi Strand ”Arabesk 16” Randi Strand er fra Ytre Namdal. Utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen 1986-92, Kunstakademiet i Lisboa, Portugal 1993-94 og Høgskolen i Oslo, Kunstpedagogisk utdanning 199697. Bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt en rekke utstillinger og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet og Henie Onstad Kunstsenter 1

Søndag 14. april fra klokken 11.15

Leker og spill Lekebiler *)

1039 BUSS. Lekebuss i tre. Ser veldig gammel ut, enkelt satt sammen. Observert 4 treskruer i bunn som holder fast øvre del. Alt massivt tre. Leken kan være renovert med ny maling, men på tross av dette er det en fin patina. 55x10x14cm.

1040 TEKNO SPAREBUSS. ”STØRST OG FREMSTDen norske Creditbank”. Blå utførelse med trykket dekor. Myntslisse i topp. Mod. 56457. Pen stand med lette bruksspor, dog manglende lokk under. L: 15,5 cm. 1

1041 TINTIN BILER. 48 stk. Stor og sjelden samling TinTin biler i skala 1:43. Alle i originalemballasje og med ektehetsgarati. Vi lister opp: Nr. 2118 001A, 003A, 004A-007A, 009A, 010A, 012A-019A, 021A-025A, 027A-031A, 035A-037A, 043A, 044A, 046A, 049A, 050A, 054A, 057A-062A, 064A-070A. 1 Leker *)

1042 ANNELISE DUKKE MM. Annelise dukke i gummi fra 1960 tallet, lyst hår, L:47 cm. + stor celluloid dukke ed malte øyne og hår H:62 cm.

1

1043 ARMAND MARSEILLE DUKKE. Fin eldre bisquit dukke fra Armand Marseille dukke nr. 990 fra ca. 1905-1920, Overmalt kropp, men ellers i god stand, tidsriktig kjole og kyse. H:42 cm. 1

1044

1046

1044 ARMAND MARSEILLE. Fin dukke merket ”3200 A. M. 2 1/1 DEP Made in Germany” i nakken. Med soveøyne. H:46 cm. Kommer fra Ruth Wesenlunds samling. 1

1045 BARBIE OG SINDY. Lott, 18 dukker m/klær og tilbehør. Storparten av dukkene er merket Mattel eller Hasbro. Alle pent brukte og med forskjellige antrekk. En liten pose med diverse tilbehør, samt antrekk til Sindy i ubrutt forpakning følger med. 1

1046 BLIKKLEKE. Mar Toys, USA. Dansende ballerina, med fungerende opptrekk. Danser som bare det! Litografert dekor. Bruksspor, patina. H: 14 cm. 1

1047 C.M. BERGMANN DUKKE. C.M. Bergmann Spezial dukke, Tysk dukke bisquit hode med faste øyne og åpen munn med støpmasse kropp, tidsriktige klær. H:40 cm. Liten skade under det ene øye.

1048 CELLULOID DUKKER. 2 stk. eldre celluloid dukker ”Baby John” Lilje Royal Co. Ltd. Celuloid Japan. Fra ca. 1930-1947. H:41 cm. + mindre Fransk Celluloid dukke ”SNF” H:28 cm. fra 1940/50 tallet.

54 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1049

1051

1049 CHINA DOLL. Ant. Tyskland. Glasert skulderhode med blå øyne. Modelert sort hår med pannekrøller. Lady skinnkropp, overarmer i stoff, underarmer av glasert porselen, lange smale hender. H:56 cm. Spor etter reparasjon på hals/skulderplate. Kommer fra Ruth Wesenlunds samling. fra Ruth Wesenlunds samling.

1050 DUKKER fra Lærdal. Analola og Anne-dukke. Norske vinyldukker fra 1950/60-tallet. Analola med pene brune soveøyne, langt svart hår og armring, fin stand, L: 35 cm. Anne med faste øyne, hull etter pip i ryggen, med flekker/misfarging, mangler fingertupper og hår og trenger til en grundig vask, L: 40 cm.

1051 DUKKEVOGN OG DUKKE. Antikke, ca. år 1900. Dukke med skulderhode i bisque-porselen, med håndmalte detaljer og formet hår. Original polstret tøykropp og gamle, hjemmesydde klær. L: 42 cm. Dukkevogn i malt tre og forkrommet jern. Kalesje med rysjer og sløyfebånd. H: 61, største L: ca. 55 cm. Selve kurven måler 41x21,5 cm. Aldersrelatert patina og slitasje på jern og tekstiler, forøvrig god stand.

1052 JONAH WAHLE. Flott amerikansk sparebøsse i støpjern. Kopi. Legg mynten på ”harpunen”, trykk på en spak og mynten ”skytes” inn i munnen på hvalen. Ca. 23x8x11 cm.

1053 KADER DUKKER. 2 store Kader dukker fra 1960 tallet i plast. H:64-50 cm. Begge i god stand.

1054 KAMPEN OM KONGEPOKALEN. Fint norsk brettspill fra ELLØ. Med brettet, fin eske og spilleregler. Medfølger 3 brikker som ant. er uoriginale.

1055 KESTNER JDK DEKKE. Flott Tysk Kestner J.D.K dukke fra Tyskland. Guttedukke fra ca. 1910/20 Bisquit hode og støpmasse kropp. Åpen munn, faste glass øyne H:42 cm. Tidsriktige klær.

1056 LEGO I TREKASSE. Legoklosser hovedsaklig fra 1960/70-tallet, enkelte klosser trolig noe eldre. I stor kasse med rød Lego-logo på kortsidene. Observert mange spennende klosser, som bl.a. skilt, flagg og Lego murstein. Kassen måler 9,5x52x31 cm.

1057 LEGO MINIFIGURER. 100+ stk. fra ca. 1990-tallet og oppover, inkl. mye tilbehør som står ikke nødvendigvis i samsvar med figurene.

1058 LEGO mv. Med fin og stor samling LEGOSETT, Flere stærkt efterspurgte, incl. ca. 40 samlevejledninger. netto + 10 kg. Ingen garanti for komplette sett.

1059 LEGO SKUTE. 1990-tallet, ”Skull’s Eye Schooner” (sett nr. 6286). Mindre bruksmerker og aldringstegn, ellers fin stand. 1

1060 LEGO. 4 stk. sett. System 535, 325, 6592 og 6417. I pent brukt stand, i originalemballasje. Trolig komplette, men dette garanteres ikke av Skanfil. 1

1061 LEGO. Fire station. nr. 6382. Utgitt i 1981. I eske med forseglet innhold. Noe slitasje på eske. 1

1062 LEGO. Space lab nr. 6972. Utgitt i 1987. Uåpnet eske i pen stand. 1

1063 LEGO. Stor plastdunk peisfult med lego klosser fra ca. 1990-tallet og utover. Brutto 17,7 kilo. 1

1064 LEKEHEST m/ ” vendbar sleperive.” Tidlig 1900 tallet, laget i London. ”Britains Farm Horse and Rake”. Håndmalt jern og blikk. Hesten har arbeidssele og redskap for høyonn. (bevegelig sleperive). Sjelden leke i god stand. L: 13, B: 8 cm.

1065 MAGICIAN BANK. Flott amerikansk sparebøsse i støpjern. Kopi. Legg mynten på bordet, trykk på en spak og mynten forsvinner ned i bordet. Ca. 16x9x18 cm.

1066 MONKEY BANK. Flott amerikansk sparebøsse i støpjern. Kopi. Legg mynten i munnen på apen, trykk på en spak og apen ”hopper” opp og avleverer mynten i kassen på mannens mage. Ca. 19x7x17,5 cm.

1067 TJORVEN-DUKKE MM. 1 stk. Tjorven dukke fra Ratti, Italia. Blåøyde dukker med mørkebrunt langt hår. L: 29 cm. + Blåøyde dukker med mørkebrunt langt hår. L: 29 cm. + Kader gutte baby dukke i hard plast med lukkeøyne og åpen munn med tunge H:39 cm. + eldre gummi baby H:27 cm.

Modelljernbane

*)

1068 DELER/VOGNER TIL MODELLJERNBANE. Marklin vendskivsgarnityr. Flere esker med Marklin skinner, flere Marklin signal lys, + flere andre deler. Vogner: Marklin 4020,3000,3021,4611,4610,4504,4508,310/1 1

Spill og konsoller *)

1069 KORTSTOKKER. Lott på 5. En Kvartetten, tidlig 1900-tall i bra stand, Leksikon, to Vett og vid, disse i bra stand og en De løyerlige familier med slitt eske. Ser komplette ut, men vi kan ikke garantere dette.

1070 SPILLESKE. I treeske med hengslet lokk, Spillbrikker/sjetonger i horn eller bein. Tilsynelatende komplett. 2 stk norske esker med ’franske’ kortstokker med 40 kort i hver eske, norsk notatblokk. Esken måler 28 x 15 x 6 cm. Ødelagt lås, pen patina og normal bruksslitasje ellers.

55 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1071 SPILLESKE. Treeske med glass i lokk og nøkkel med lås, angitt å være av tysk opphav. Spillbrikker/sjettonger til kortspill, i horn eller bein. Tilsynelatende komplet. Esken måler: 27,5 x 17 x 9 cm. I pen stand, uten større spor av bruk.

Øvrige *)

1072 GLANSBILER. Lott. 5 album og hefter med glansbilder. Hovedsaklig fra 1960-tallet. Klebealbum ”Mine fineste glans” er full av uklipte ark. Varierende stand, både på album og glansbilder.

1073

1074

1073 INDIANER HODEFJÆRPYNT for barn. FREDSPIPE. Kjøpt i USA 1950/60 - årene. På prislapp; Neisner`s 1 Dollar Shop. Ekte fjær, noen fargede. Halvmåneformet front i blå plast på tekstil m/ indianerhøvding og ”Indian Chief ”. H: 38 cm. L: m/ festebånd 62 cm. FREDSPIPE i tre. Dreid og malt hvit m/ enkel dekor. L:25 cm. Brukt, men i bra stand.

1074 INDIANER HODEFJÆRPYNT for barn. Kjøpt i USA i 1950/60 årene. Ekte fjær, noen fargede. Front i plast m/ dekor i form av indianerhøvding og indianske symboler. Hodestrikk. Brukt, men i bra stand L: ca. 100 cm.

1076 LEKEDUKKE M/PORSELENSDELER. Darian-dukke fra sent på 1800-tallet. Hode, armer og ben er av porselen. L:35cm. Bruksspor.

Musikk, foto, radio og lyd Musikk *)

78-plater *)

1077 STENKAKER. Nesten kun norsk-produserte 78-plater fra flere fabrikanter, med musikk av Alf Prøysen, Olav Werner, Bing Crosby, Glenn Miller, Vera Lynn, Frank Sinatra, m.m. Varierende kvalitet med de fleste ganske godt sliten. (30+ stk.)

Vinyl *)

1078 BILDE-VINYL. 9 singler kjøpt hos Apollon i Bergen for 45 år siden ifølge innleverer. En eier. Studer bilder m.h.t. komposisjon/låt. Tilsynelatende i veldig bra stand.

1079 SINGLER. Mest 1960-tallet, inkl. Ray Charles, Wenche Myhre, Jim Reeves, Cliff Richard, en del klassisk, tango, slagere, mer. Litt blandet kvalitet. (40+ stk.)

Musikkinstrumenter *)

1080 BANJOLIN. Dreima. 8 strengers (mangler 1 streng). Eldre banjolin med bruksslitasje.

1081 GITAR. Giannini, Brasil, modell AWN 5, produsert i 1975. Klassisk gitar. L: 91,5 cm. Enkelte mindre finerskader observert, forøvrig pent brukt. Myk skaiveske følger med.

1

1

1

1

1

1082 GITAR. Italiensk akustisk gitar fra Crusianella. Det mangler noen strenger og det er litt bruksspor. Ellers OK. 1

1083 HARPELEIK-ZITHER. Ser pen og nesten ubrukt ut. Plekter og stemmegaffel er med. I original trekoffert. Mål: 56x 31x 14cm. 1

1084 MUNNHARPE, SETESDAL 1900 - tallet. Håndsmidd, etter tradisjonell utforming, i jern av den kjente harpesmeden Knut Johanson Tveit, Setesdal (1941 - 2018). Stemplet ” K.T.” på både munnharpe og trehus. Det tradisjonelle trehuset har skinn festereim. Lite brukt og i pen stand. Høy kvalitet på munnharpa, og høyst spillbar. L: 7, B: 3 cm. Trehus L: 8,5 cm. 1

1085 SALMODIKON. Enkelt strykeinstrument. Lakkert lydkasse i tre, utstyrt med én (nyere) nylonstreng. Salmodikon var i vanlig bruk i norske kirker, skoler og forsamlingshus i perioden 1825 til tidlig 1900-tall. Dette eksemplaret trolig tilvirket omkring år 1900. L: 89,5 cm. I god stand, med aldersrelatert patina og bruksslitasje. 1

56 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1075 LEGO VIKING LINE SAGA. Lego nr. 1658 Viking Line Saga fra 1982. meget sjeldent sett.
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Filmer *)

1086

1087

1086 ”5 ÅR SOM VI SÅ DEM”. Flott original plakat til denne norske dokumentarfilmen fra 1947, regissert av Per Jonson og Bredo Lind. Om nordmenns innsats utenfor Norge, med bla. Kong Haakon og Kronprins Olav. Blandt fortellerstemmene er Ola Isene og Hartvig Kiran. Ca. 60x88 cm. I fin stand.

1087

TITANICS UNDERGANG. Flott original norsk filmplakat for denne filmen fra 1958 med Kenneth More i hovedrollen og basert på boken ”Titanic: Verdens største skipskatastrofe” skrevet i 1955 av Walter Lord. Ca. 60x88 cm. Signert Røhder. I meget fin stand.fin stand.

Apparater og utstyr *)

Fotografiapparater *)

1088 BILDEFREMVISER. Modell C Balopticon fra Bausch & Lomb optical Co. også kalt ’Magic lantern’ Denne er trolig fra 1918. Medfølger omlag 65 stk glassbilder. Pen viuell stand. Er tilkobler nyere kabel. Noen funksjonstest er ikke utført, vi kan derfor ikke stå inne for noen funksjonalitet.

1089 CANON. 4 stk. speilreflekskameraer. Canon FP, Japan 1964. Identisk med FX bare uten lysmåler, god stand. litt støv i søker. Canon Pellix, Japan 1965. Første Canon med TTL måling, middels stand. Canon FT, Japan 1966. Konkurrent til Pentax Spotmatic, god stand. Canon EXee, Japan 1969. Forløperen til EX Auto, litt rusk i søker og 2 små bulker. Alle med objektiv. Ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Se fotos av vedlagte spesifikasjoner for mer info.

1090 CANON. 4 stk. speilreflekskameraer. Canon FTb, Japan 1971. Forbrukerkamera i øvre skikt, god stand. litt støv i søker. Canon EX Auto, Japan 1972. Spesielt kamera laget etter europeisk idé, god stand. Canon TL-b, Japan 1974. Billigversjon av FTb, uklar søker. Canon AE-1, Japan 1976. Populært kamera produsert i 8 år, god stand. litt rusk i søker og 2 små bulker. 3 av 4 kameraer med objektiv. Ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Se fotos av vedlagte spesifikasjoner for mer info.

1091 CANON. 6 stk. speilreflekskameraer. Canon EOS 500, Japan 1993. Nybegynnerkamera, god stand. Canon EOS 5000, Japan 1995. Veldig enkelt kamera, helplast, god stand. Canon EOS 300V, Japan 2002. Filmbasert kamera for amatører, flott stand. Canon EOS 30, Japan 2000. Det siste analoge semiprofesjonelle kamera fra Canon, har ”alt”, flott stand. Canon EOS 50E, Japan 2000. Øyestyrt fokus, fin stand. Canon EOS 3000N, Japan 2002. Oppfølgeren til EOS 3000, fin stand. Alle med objektiv. Ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Se fotos av vedlagte spesifikasjoner for mer info.

1092 HASSELBLAD 1000F. Sjelden Hasselblad 1000F Carl Zeiss Tessar 80/2.8 med ekte filmmagasin Ex+. Virker ifølge innleverer som brukte det senest i desember (film som skal brukes til 120, format 6x6 følger ikke med).

5000

1093 KAMERAER. 6 stk. speilreflekskameraer. Agfa Colorflex, introdusert i 1958. Petriflex V-6, 1961. Edixa Prismat, 1968. Konic FFS-1. 19787. Olympus OM10. 1979. Minolta XG-M, 1981. 4 av 6 med objektiv, 2 stk. med blitz. Ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten og/eller at kameraene er komplette. 1

1094 PENTAX. 3 stk. speilreflekskameraer. Pentax Super A, Japan 1983. Toppkamera med ”alt”, flott stand. Pentax Program A, Japan 1984. En forenkling av Super A, flott stand. Pentax P30T, Kina 1990. En forbedret utgave av P30, fin stand. Alle med objektiv og blitz. Ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Se fotos av vedlagte spesifikasjoner for mer info. 1 Radio og annet lydutstyr *)

1095 TANDBERG PORTABLE 43. Reiseradio med inntakt antenne og kabel for strøm. Pen stand. Ikke funksjonstestet. 1 Øvrige *)

1096 CHINON FILMFREMVISER. Chinon 8 mm. projector. Sound 7500 i original eske. 1 Øvrige *)

1097 STEREOBILDER for stereograf. Ca. 1900. Fotografier fra Norge. Ca. 25 stk. bl.a. fra Molde, Christiania (Holmenkollen og Carl Johan),Sognefjorden(Vadheim), Hamar (domkirkeruinene),Bergen(Fløybanen, bryggen, fisketorget),Lofoten, Meråker, Kongsvold, Kvalø (lappebarn, reinsdyr) Tvindefos , Frognerseteren , Eidsfjordvann, Hotel Stalheim, Haugesund, Brigsdalbreen. Fotografiene er i pen stand. 1

57 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

Reklame og landhandel Reklame *) Reklameskilt *)

1098 A/S FORSIKRINGSSELSKABET VIKING. -Kristiania agentur. Fint emaljeskilt. Fra tiden 1911 - 1924. Uvanlig. Str: 45 x 30 cm. I pen stand med rust og avskalinger her og der.

1099 ALMINDELIGT DANSK VARE OG INDUSTRILOTTERI. Flott emaljert dansk skilt. H:27 cm.

1100 ALNA CHEMISKE FABRIKER. Reklameskilt for ”Splendex Latex-maling”. Flerfarget trykk på aluminiumsplate. 60x40 cm. Observert enkelte overflateriper, forøvrig et fint og fargerikt skilt i god stand.

1101 BJELLANDS BOUILLON-TERNINGER. Gammelt emaljeskilt fra 1920-tallet, uvanlig grønnfarge. 48x24 cm. Noen små avsla innpå, noe rust langs kanter og hjørner. Uvanlig.

1102 CENTRUM VASKERI. ”Strømpestopping utføres”. Blikkskilt. Ca. 52 x 35 cm. Noe slitasje.

1103 CHIQUITA. Reklameskilt i plast. Dobbeltsidig, med hull for feste oppe og nede. H: 36, B: 29 cm. Små anmerkninger nedre del, forøvrig bra stand.

1104 COCA COLA. Emaljert skilt med flaske. Ca. 16x53,5 cm.

1105 COCA COLA. Stort flott emaljert skilt med logo, flaske og ”ISKALD” nederst. Ca. 46x138 cm. Bra stand, litt slitasje på kant nede tilhøyre.

1106 CONRAD LANGAARD BLÅ STREK. Flott skilt i aluminium fra 1950-1960-tallet. Ca. 50x33 cm. Bra stand.

1107 DAGEN SKILT. Eldre ”Dagen ” kommisjonær -Bladtinging -Lysingar skilt i metall. Noe slitasje/ patina. Blå bunnfarge med gullskrift. Hull i hvert hjørne til oppheng. 20x33 cm.

1108 DIPLOM-IS. Dobbeltsidig reklameskilt i plast. Stor, tredimensjonal Eskimonika-figur. H: 110 cm + stålstang/feste. Uten fot. God stand, kun litt slitasje og smuss.

1109 DRUETA. Druedrikken. Fint emaljert dansk skilt. Ca. 48x28 cm.

1111

CHOCOLADE. Gammelt blikkskilt fra ca. 1900, et av de eldste skiltene. Ca.32,5x23 cm. Litt smårust og skader langs kant. Meget uvanlig.

1112 FREIA SELSKABSCHOCOLADE. Gammelt emaljert skilt fra ca. 1910, noe restaurert. Ca. 50x50 cm.

1114 FRIELES KAFFE. Tosidig pappskilt. Tre hull til oppheng øverst. 60 x 40 cm. Dekorativ plakat med små spor av bruk. 1

1115 HANSA. Ovalt skilt i speilglass, med reklame for Hansa Vørterøl og mineralvann. B: 32, H: 22,3 cm. Speilet er anløpt langs kantene og ved hullene. Enkelte mindre overflateriper observert, forøvrig god stand. 1

1116 MACK-ØL. Lysskilt fra L.Macks Ølbryggeri, Tromsø. Kabel for tilkobling nett følger med. Dekorativt, sjeldent opprop. Bruksspor. Ikke funksjonstestet. Mål: 50x45xm. 1

1117 MESNA BRUG. Lillehammer. Gammelt tungt skilt i støpjern. ”Rensemaskine no. 2”. Ca. 30x22 cm. 1

58 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1110 FREIA CHOCOLADE. Flott uvanlig Freia-skilt fra ca. 1904. Noen avslag, urestaurert. Ca. 49x30 cm.
1
FREIA SELSKABS 1 1113 FREIA. Fint blikkskilt. Ca. 53x30 cm. Noe slitasje. 1

1118 N.A.L. DEN NORSKE AMERIKALINJE. Emaljeskilt produsert av Norsk Emaljeringsfabrik A/S Oslo. (62 x 20 cm). Med teksten: ”De reiser bedst under det norske flag!”. ”Stavangerfjord og Bergensfjord er bygget specielt for nordmenn - østenfor og vestenfor Atlanteren. De har norsk befal, norsk læge, norsk reisefører, norsk betjening og norsk mat”. ”Paa norske skiber kommer den reisende sammen med landsmenn, blir betjent av landsmenn og møtt av landsmenn ved fremkomsten”. ”Ingen linje byr på bedre betingelser end Norges egen linje:”. Med sirkler i rødt, hvitt og blått. Lite avslag nede i høyre hjørne, ellers et bra skilt, som er meget sjeldent.

1119 NORDKAP. Agenturskilt i emalje. -Norsk forsikringsaktieselskap hovedkontor Anth. B. Nilsen & Co. Assurancebureau a/s Christiania. Fra før 1925. Str: 44 x 21 cm. Små skader og rust her og der.

1120 NORVEGIA. Emaljeskilt i sort og hvitt for forskikrings-aktieselskapet. Trolig tidlig 1920-tallet. Str: 40 x 25 cm. I god stand med noe slitasje, skader her og der.

1121 O.P. MOE & SØN TOBAKKSFABRIKK. Rose dronning blant tobakker. Eldre originalt reklameskilt i aluminium. Str: 59,5 x 23,5 cm. pent skilt med noe slitasje på enkelte hjørner.

1122 P. AANKER JØRGENSEN. Fint skilt i blikk, hengt utenfor kolonialbutikk. Trolig 1930740-tallet. 160 x 32 cm. I god stand med normale spor av bruk.

1123 PARK PILSNER. Emaljeskilt. ”Urban”, fra Aalborg Aktie-Bryggerier, Danmark. Emalje på stål. 15x35 cm. Enkelte svake riper langs kantene, forøvrig fin stand.

1124 PELLERINS MARGARIN. Christiania smørfabrik. Veldig stort emaljeskilt. Ca. 250 x 57 cm. Mye slitasje og en del skader.

1125 PERSIL. Fint emaljert skilt i bra stand. Ca. 40x24 cm. Små anmerkninger. 1920-1930-tall.

1126 RIMI MOST. Fint dansk blikkskilt. Fra ”Rimi fabrikkerne Ringe”. Ca. 26,5x34,5 cm. Litt slitasje.

1127 RINGERIKES BLAD. Tosidig uthengsskilt i plast. Ca. 40 x 13 cm.

1131 SUNLIGHT SÆPE. ”Til alslags vask”. Fint gammelt emaljert skilt. Ca. 46x23 cm. Små avslag i hjørnene, et et lite innpå og et langs undre kant.

1

1132 SÆPOLIN. Beste Skuresæpe fra Sætersdal & Søn, Bergen. Fint skilt fra før skrivereformen 1917, 20x8 cm. Litt slitasje. 1

1133 WINSTON. Flott aluminiumsskilt. Ca. 30 x 40 cm. 1

Reklameplakater *)

5000

1134

1137

1134 ATA. Fin og uvanlig papp-plakat ”ATA, ATA, skurersaa godt”. Ca. 35x50 cm. 1

1135 DFDS. Stor innrammet papirplakat med bilde av Prinsesse Margrethe. ”PORTEN TIL NORGE. København- Oslo”. Ca. 61x99 cm. Fra 1960-tallet. 1

1136 FREIA CAPRI. Fin innrammet plakat, med glass, for denne konfekten. Ca. 30x47 cm. Original ramme. 1

1137 HENSCHEL PLAKAT. Original plakat fra 1960 tallet Henchel, printed in Germany - Jllert&Evald G.M.B.H. Steinheim-Main. Original laget av: J.Wegener. Rift nede på plakaten + merker etter tegnestifter rifter opp 0g nede på plakaten, noen bretter. Størrelse 83,6x117 cm. 1

1138 HERMETIKK-PLAKATER. 3 stk. A/S Sandnes Prserving Co., The Viking Sardine Factory og Holmens Preserving Comp. Dekorative plakater med info om de forskjellige hermetikkfabrikkenes historie og eksempler på iddisene som ble brukt. Alle profesjonelt innrammet, med glass og svarte rammer. Rammer mer varierende grad av anmerkninger. Litt varierende størrelser; ca. 40x36 cm inkl. ramme. 1

1139 HERMETIKK-PLAKATER. 4 stk. C. Houge Thiis, A/S Nybø Preserving Co, A/S Sardinfabrikken Norrig og Stavanger Preserving Co. Dekorative plakater med info om de forskjellige hermetikkfabrikkenes historie og eksempler på iddisene som ble brukt. Innrammet med svarte rammer med små anmerkninger. HougeThiis og Stavanger Preservering uten glass og med små anmerkninger på motivene. Litt varierende størrelser; ca. 40x36 cm inkl. ramme. 1

1129

1128 RINGNES VØRTERØL/LAGERØL. Tosidig emaljert uthengsskilt. 42 x 44 cm. Meget god stand.

1129 SCHOUS ØL. Tosidig emaljert uthengsskilt. 36,5 x 41 cm. Meget god stand.

1130 SOLO. ”Bare Solo er Solo”. Fint stort aluminiumsskilt med tre flasker. 1950-1960-tall. Ca. 44x90 cm. Litt slitasje, alle hjørnene og midt på skiltets sider med skader.

1140 HERMETIKK-PLAKATER. 4 stk. L.A. Mydland Canning Co. A/S, Johs. Conradsen A/S, Ths. Ottesen Stavanger og Brødrene Osmundsen. Dekorative plakater med info om de forskjellige hermetikkfabrikkenes historie og eksempler på iddisene som ble brukt. Alle innrammet med svarte rammer. Osmundsen og Conradsen uten glass og med anmerkninger på motivet. Rammer med varierende grad av anmerkninger. Litt varierende størrelser; ca. 40x36 cm inkl. ramme.

1141 HERMETIKK-PLAKATER. 4 stk. The Oversea Canning Co. Ltd, Rønnebergs Preserving Co, A/S Buøen Packing Co og Chr. Bjelland. Dekorative plakater med info om de forskjellige hermetikkfabrikkenes historie og eksempler på iddisene som ble brukt. Alle innrammet med svarte rammer. A/S Buøen uten glass og med små anmerkninger på motivet. Rammer med små anmerkniger. Litt varierende størrelser; ca. 40x36 cm inkl. ramme.

1142 LEIV EIRIKSSON DELIKATESSE KNÆKKEBRØD. 3 stk. papp plakater av: Christiansands dampbageri & knækkebrødfabrik. Camillo Bastrup. Christiansand S. Reklameplakater i stiv papp. Str: 49 x 32,5 cm. Dekorative plakater. Noen vannskader nederst på plakatene.

59 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1128
1
1
1
1
1
1

1143

1143

1150

NORWEGIAN AMERICA LINE. Gammel original innrammet papir-plakat fra 1920. Med ill. av Stavangerfjord. Ca. 37 x 49 cm. Med original kalender under. Plakaten har noen småbretter og anmerkninger, men er uvanlig.

1144 ORIENTALSK CIGARET PLAKAT. Fint innrammet eldre orientalsk plakat KEF orientalsk Cigar, litt maling oppe i venstre hjørne, ellers god stand. Mål med innramming: 61,7x44 cm.

1145 PLAKAT. AUKRUST, KJELL (1920-2002). Reklameplakat om overholdelse av fartsgrensen med Aukrusts legendariske karakterer. Ludvig med 80-skilt ”-åver åtti, det er fali det-”, med Solan, Reodor Felgen og Il Tempo Gigante i bakgrunnen, med rift på venstre side av plakaten + ”Uten bilbelt, det er fali, det” med Ludvik sittende i ett bilsete med rattet i hånden med bilbelte på. Plakatene er utgitt ”Med trafikksikker hilsen fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Trygg Trafikk”. Noen håndteringmerker. Mål: 33 x 48,3 cm. + 3 stk. innrammede Aukrust trykk med noen av hans legendariske figurer. Det ene glasset er knust. Mål med ramme: 33 x 21,2 cm.

1146

1147

REKLAMEPLAKATER. Lot med 13 stk. reklameplakater i papp fra Freia og Tine, mye juleplakater. Mål på største plakat:69,6x49,4 cm.

STEYR PLAKAT. Eldre original Steyr plakat fra 1960 tallet, hull/revne oppe og nede på plakaten etter fester med tegnestifter o.a. noen bretter, ellers i god stand, tynt papir. Trykket av K-A. Størrelse:58,7x88,5 cm.

1148

VØRTERØL OG IDRETT. Pen eldre innrammet plakat. Frydenlunds, Ringnes og Schous bryggeri. Trykket av Litho. hagen & Kornmann, Oslo. Pen stand. Str: 74 x 48,5 cm. Med ramme: 77,5 x 51,5 cm.

Reklameartikler *)

1149

1152

1149 ALF BJERCKE. Flott nål med ”MALERENS VENNER”. Ø:2,5 cm.

1150 AVISSTATIV. Butikkstativ/sjokkselger for VG og Dagbladet. Grålakkert stål. B: 30, H: 96,5 cm. Noe slitasje. Trenger til en grundig vask.

1151 CARL F. JOHANNESSEN TOBAKKFABRIK. Fint askebeger fra Porsgrunn med liten elefant i midten. Ø=11 cm. Grønt stempel.

1152 CHRISTIANIA FYRSTIKKESKE. Uvanlig eske ”Glödfrie sikkerheds fyrstikker”. Fin stand.

1153 DEN KOOPERATIVE LANDSFORENINGS

SJOKOLADEFABRIKK. Fint spann med flere idrettsutøvere, bl.a. Sonja Henie. 16 x 23cm. Meget pen stand.

1

1154 FLYING A. Lott fem små uåpnede kanner olje, som nye. H=13 cm. 1

1155 FOSS BRYGGERI. Kristiania. Flott gammels ølglass, med flott logo. H=16,5 cm. Et lite nagg på kant. 1

1156 FR. MEYER. Christiania. To små bokser, i ulike farger, men ellers like. Ø:4,5 cm og H:1,5 cm. Litt slitasje. 1

1157 FR. MEYER. Christiania. Uvanlig, litt bananformet blikkeske. Ca. 8x6 cm.

1

1158 FREIA KONFEKTSKÅL. Den klassiske freiaskålen utført i sterling sølv, stemplet 925S. Tilvirket i anl. Freias 100-års jubileum, 1898-1998. Den gang en gave til Freias ansatte i 1998, fra administrerende direktør. Storkeformede føtter og preget logo i bunn. Meget pen stand. Gipsfylt fotplate. H: 9 cm. Ø: 15 cm. Bruttovekt: 185 gram. 1

1159 FREIA. Kakao Regia. Fin boks, 1000 gr. H:19 cm. Fra 1920-tallet. Litt slitasje. 1

1160 GRO FABRIKKER A/S. Trondheim. Lott to uvanlig sjeldne og dekorative bokser med ”TARZAN” vannfast kaldtlim i to ulike størrelser. Dekorative. Den minste Ø:10,5 cm og H:11,5 cm, den største Ø:13,5 cm og H:15 cm. 1

1161 IDDISER. Samling satt sammen etter produsenter alfabetisk, Vario-ark i Leuchtturm permer med kassett. Samling bygget opp over flere ti-år, med så langt vi kan se, forskjellige iddiser. Dubletter kan ikke utelukkes, men det ser ut til at det gjennomgående er varianter og ikke dubletter i denne samlingen. 3 permer. Perm 1, A-B med tett opptil 400 iddiser fordelt på 45 sider. Perm 2. A-B, 60 sider med i underkant av 600 Iddiser. Perm 3. B, 55 sider med i underkant av 500 iddiser. Spennende lott, fortjener ettersyn.

60 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1162 IDDISER. Samling satt sammen etter produsenter alfabetisk, Vario-ark i Leuchtturm permer med kassett. Samling bygget opp over flere ti-år, med så langt vi kan se, forskjellige iddiser. Dubletter kan ikke utelukkes, men det ser ut til at det gjennomgående er varianter og ikke dubletter i denne samlingen. I dette utropet har vi 3 permer. 2 permer med iddiser fra Chr. Bjelland: 80 sider med i overkant av 800 stk. Samt 1 perm B. 52 sider med i underkant av 450 stk. Spennende lott, fortjener ettersyn.

1163 IDDISER. Samling satt sammen etter produsenter alfabetisk, Vario-ark i Leuchtturm permer med kassett. Samling bygget opp over flere ti-år, med så langt vi kan se, forskjellige iddiser. Dubletter kan ikke utelukkes, men det ser ut til at det gjennomgående er varianter og ikke dubletter i denne samlingen. I dette utropet har vi 4 permer. Iddiser i 2 permer fra Central Canning Co: 70 sider med i underkant av 750 iddiser. En perm innenfor bokstavene E-F. 42 ark med i underkant av 350 iddiser. Samt en perm med produsenter innenfor F-H, 48 ark med i overkant av 400 stk. Spennende lott, fortjener ettersyn.

1164 IDDISER. Totalt 650 ulike. De fleste i god stand. 1

1165

1170

1165 JOH. OLSEN PATENT. Christiania. ”Eneleverandør af ildfaste jernskab til staten”. Flott lit skilt i messing. Ca. 9,6x13,5 cm.

1166 L. RØED SKOFABRIK. Halden. Fint lite fyrstikkeskeetui i blikk, merket ”Dacapo” på andre side. Ca. 4,2x3x0,9 cm.

1167

M. GLOTT. Porsgrund porselen, PP, stempel for 1913-30. Motiv av løve. Simba - american type. Fin stand. Ø=9 cm.

1168

M. GLOTT. Uvanlig gammelt askebeger i bakelitt med reklame for Akaba, Demont og Marmara. Ø:12 cm.

1169 M. SØRENSEN PELSVAREHANDEL. Christiania Nedre Slotsgate 11. Liten notatblokk med omslag i blikk med reklame på. Ca. 6,5x10,6 cm. Noeslitasje, originalt papir inni.

1170

MINDES EDEL-KAKAO. Uvanlig boks, med eksotisk motiv. Ø: 22 cm og H: 30 cm. Noe slitasje, uvanlig.

1171 MOBIL. Handy oil. Lott 4 uåpnede kanner olje, som nye. H:13 cm.

1172 NORSK HYDRO. Flott nål med motiv med vikingskip som motiv. Forsølvet. Ca. 4,8x4,3 cm.

1173 OSCAR AASHEIM ROYAL. Fin og uvanlig liten blikkeske med portrett av Dronning Maude på ene siden. Ø:5,5 cm og H:1,8 cm. 1

1174

1177

1174 PARK-RESTAURANT BRANDFJELD. Fint uvanlig ølglass, ant. Christiania Bryggeri. Restauranten lå på eiendommen Ryenenga, men brant i 1934. H:12 cm, ca. 3 dl. 1

1175 REKLAMESPEIL/HÅNDSPEIL. Uidentifisert produsentstempel ”GH”. 830S med relieffdekor og tekst ”A/S STAVANGER TINFABRIKSTAVANGER”. Lite rundt fasettert speil på baksiden. Patina og bruksspor. Ø: 85 mm.

1176 SAVOY. Fin myntskål i glass. Ca. 20x20x3 cm. 1

1177 SCHOUS. Gammel lighter formet som en ølflaske ”Norwegian Beer”. H:6,5 cm. 1

1178 SIRIUS LÆRIMPREGNERING/RIEBERS SKOSMURNING. Lott 5 uåpnede bokser fra hver leverandør. Kommer i original eske, uten lokk, fra Sirius. 1

1179

1184

1179 SMØRFABRIKKEN MERCUR. Kristiania. Flott reklameboks med lokk. Ø: 23 cm. H: 22 cm. Noe slitasje og bruksspor. 1

1180 SYKKEL. Lott 6 div. eldre kataloger over sykkeldeler, den største fra Gresvig også med sykler. 1927-1954. Ill. Alle slitte. 1

1181 TIEDEMANNS ASKEBEGER. Fint askebeger fra Porsgrunn Porselen signert H.C med røy. Grønt stempel. Ø=11 cm. Serie A2 fra 1924-1928.

1182 TIEDEMANNS ASKEBEGER. Fint askebeger fra Porsgrunn Porselen signert H.C med kråke. Grønt stempel. Ø:10 cm. Serie A2 fra 1924-1928.

1183 TIEDEMANNS ASKEBEGER. Fint askebeger fra Porsgrunn Porselen signert H.C med ender. Grønt stempel. Ø=10 cm. Serie A2 fra 1924-1928.

1184 TIEDEMANNS ASKEBEGER. Med reklame for Cromwell og fyrstikkholder i midten. Grønt Porsgrunnmerke under. Ø:13,5 cm.

1

1

1

1

61 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

1185

TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Porsgrund Porselen. Grønt ankerstempel. 12 taggers askebeger. H:3,3 cm. Ø:13,5 cm. Reklame for Junior Havana Cigarillos. Sorte mand, Den kræsnes cigar. Golden West og Cromwell. Pent gammelt askebeger.

Utrop Obj.nr. Utrop

1199 SÅPELOTT STOR. Totalt Kasse med Origo

1186

TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Porsgrund Porselen. Grønt ankerstempel. 12 taggers askebeger. H:3 cm. og Ø:10 cm. Reklame for KEF, Carter Mixture og Teddy. Pent gammelt askebeger.

1187 TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Porsgrund porselen. Rundt askebeger med motiv av elg mot hund. Signert R. B. K. Ø=10,7 cm. Serie A4 fra ca. 1935.

1188

TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Porsgrund porselen. Rundt askebeger med motiv av tiur. Signert R. B. K. Ø=10,7 cm. Serie A4 fra ca. 1935.

1189 TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Porsgrund porselen. Rundt askebeger med motiv av to ulver.

Signert R. B. K. Ø=10,7 cm. Serie A4 fra ca. 1935.

1190 TIEDEMANNS TOBAK ASKEBEGER. Tigeren. Produsert av Porsgrund, 12 taggers askebeger. H:3,2 cm og Ø:13,2 cm. Reklame for Sultan, Kef, Teddy og Tiedemanns 10. Pent gammelt askebeger.

Landhandel *)

1191

1193

1191 BLIKKSPANN. Fint eldre blikkspann med reklame for valkyrien drops ”Regn med valkyrien drops” Ok stand, bruksspor. H:23,5 cm.

1192 DIXI DISPENSERE. 2 stk. Dixi dispensere i glass brukt til godteri etc. i eldre landhandel L:39 H:18 cm.

1193 FREIA STORT KONJAKKGLASS. Glass som stod på disken i kiosker/butikker med små konjakksjokolader fra Freia. Inngravert logo i glasset. H: 29 cm. Diameteråpning: 15 cm. Bruksspor men veldig pen stand.

1194 GRAMMOFONNÅLER. Unik samling 7 forskjellige bokser med grammofonnåler. Av merkene Condor, Telefunken, Best Vera, Decca, His Masters Voice x2 (Half tone og Soft Tone) James Olsen (Bergen. Alle med nåler i boksene. OK kvalitet, alder tatt i betraktning.

1195 KAFFETÅRN. Stort kaffetårn, orginalt Friele, men overmalt. Knott på lokk mangler. Bruksspor i form av litt overflaterust, småbunker m.m. Mål: 60x 28x 28cm.

1196 MERKEMASKIN. Samo fra Arne Bergsholm, Stavanger. For landhandelen.Mål: 34x 28x 20cm. Denne ble sannsynligvis brukt i landhandelen for å trykke merkelappen på varene, f.eks ”Havregryn” og så butikknavn m.m. I skuff under maskin ligger sjablonger for flere vare sorter. Så følger det med et skrin med bokstaver, trykksverte. Videre et hånd-stempel med utskiftbare bokstaver. Alt er tilsynelatende intakt, men ikke funksjonstestet på noe vis.

1197 NIGGER BOY OVNSVERTE. Uåpnet boks. Fleichers kjemiske fabrikker a/s Bergen. Boks H: 5,8 cm. Meget uetisk produkt i dag.

1198 NIGGER PIGMENT NARVSVÆRTE. Skokrem fra den kjemiske fabrik standard a/s, Oslo. Fin etikett på glassflaske med kork. Med innhold. H: 12 cm. I pen stand, et meget uetisk produkt i dag.

håndsåpe fra Vallhalla Sepefabrikk i Kristiansand S. 8kg ca 100 stk . I original kasse. + 1 banan-kasse med assorterte såper tot.14 kg. Her nevnes, Blekofor hvitere vask. Bløto - blætemiddel. Persil. Bunad -ull og silkevask. Tomtebløt. Sæterdals Boraxsepe. Wallndals Boraxsepe. Wallendals Big toalett og badesåpe. Ypp- for brudehvitt tøy. Sepepulver nr.116 - til all vask, fra S:Mauritzens Sønner i Stavanger. 1

1200 TOBAKIANA og fyrstikker. Lott med diverse sigarettog sigarpakker, bl.a. 4 stk. uåpnet, andre med rester av innhold. Dessuten sigarettpapir, pipe, 6 pakker med fyrstikkesker, samt håndlaget sigarettetui i metall, med risset motiv og navn. Varierende alder og stand. 1

1201 TOUKASSE. Eldre kasse fra Tou bryggeri, med jern håndtak og beslag. Medfølger 12 glassflasker m/ patentkork hvorav 9 er fra TOU. Rust, slitasje og patina.

Øvrige *)

1202 COCA - COLA SPEIL m/ reklame. Coca - Cola The Most Refreshing Drink In The World. Mahognifarget og forgylt treramme. Speilet er brukt, men i pen stand. Mål m/ramme: 66 x 51 cm.

1203 TOBAKKIANA LOTT. Stor og spesiell lott, sjeldent opprop. Innleverer har arbeidet i tobakksbransjen og har samlet over lengre tid. Det meste fra J.L.Tidemanns. Her nevnes. Uåpnede, tobakkmetallboks,- esker i papp og plastikk. 10 og 20 pakninger med sigaretter, Snus-esker, sigar-kasser, sigarer m.m.-mange merker som ikke er i salg i dag. Sigarett etuier, sigarklippere. Winnetip-maskiner, Fyrstikk-pakker, lightere i album og skrin. Cedertre stikker for å tenne sigarer. 9 Ubrukte askebegre Ø: 11cm fra Porsgrunn porselen. 4 Tidemanns reklametallerkener fra Porsgrunn Porselen Ø: 20,5cm, m/oppheng for vegg, i originalemballasje. 4 Reklame bilder i klipsrammer. Samle skap. Noe litteratur, som den lille sigarboken, Sigarguiden fra Cohiba, Hefte - ”Den TID MANN tilbrakte uten TIDEMANN var den verste TID MANN hadde”.+ diverse amå-artikler. Og ikke minst, en Tidemanns figur i keramikk H: 20cm. Merket Tidemann 17781978. Og en liten ”Sorte Mand” figur i metall H: 7,5cm.

Sport og samlekort

Samlekort *)

Fotball *)

1204 FOTBALLKORT. A&BC Footballers 1967/68 sett, 54 ulike, mangler kun 1 kort. Slitasje, avrundet hjørner, osv. 1

Medaljer og utmerkelser *)

1205 NSF. Norges Ski Forbund. Uvanlig fin og gammel nål NSF-logo med ski som går vertikalt gjennom. På skien står det ”5TE INTER. SKIKONGR. CHRISTIANIA 1914”. Fra Thune i sølv. Skiens L:8,2 cm og B på logo 2,5 cm. Uvanlig.

62 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Øvrige idrettsrelaterte gjenstander *)

1206 EMANUEL DESPERADO PINS. Hele serien på 12 pins x3 (36 pins) på original papp-plate og plastikk pose.

1207 JAKKE OG BUKSE, LILLEHAMMER 1994. Det populære og velkjente antrekket fra vinter-OL 1994. Boblejakke med matchende bukse. Produsert av Helly-Hansen. Damebukse med seler, str. large. X-small, Jakke, str. XS. I meget pent brukt stand. Navn trekk i jakken, samt 4 forskjellige luer, Rallarhatt med mange pins, bl.a. OL -94

1208 OL-NÅLER. Lott på to. BERLIN OL 1936. Norsk nål, deltagernål? Idrettsutøver med flagg og laubærkrans og ”Norge Olympiaden 1936” under. Fra Aksel Holmsen. Den er 1,5x2,1 cm. OSLO OL 1952. Rund nål med Rådhuset og Ol-ringer i farger, fra R. Wibeto Oslo, Ø:1,8 cm.

Søndag 14. april fra klokken 12.11

Antikviteter, interiør og samleobjekter Antikviteter *)

1209

1212

1209 DAGMAR THEATRET. Plakat med annonsering for siste folkeforestilling med nedsatte priser. ’PYGMALION’ Datert til 15. mai 1915. Delvis limt på plate. 35 x 53 cm. Finnes kun i dette eksemplaret. Papirer som skal bevise ektehet er limt fat på en plate på baksiden (Fredrikstad antikvariat) Noe slitasje.

1210 FRAGMENT. 1600-årene. Beiset eik med skåren dekor. Dype, frodige akantusranker m/ sittende mannsfigur. Trolig en del fra et dekorert møbel eller fylling fra et interiør. Bruksslitasje, men solid og dekorativ. Opphengskroker i jern. 37 x 19 cm.

1211 GJESTEBUDSKNIV / JUNGE. Foldekniv med messingskaft. Har vært brukt under måltidet, særlig ved finere sammenkomster. Bruksspor, men likevel et fint eksemplar.

1212 IKON. Flott eldre ikon 1700/1800 tallet, gips på treplate, patina/skader. H:47 B:27 cm.

1213 IKON. Russisk-ortodoks kulturområde, 1800-tallet. Bemalt fremstilling av St. Mitrophan av Voronezh. Pen stand med patina for alder. Medfølgende sertifikat mv. Ca. 10x13,5 cm.

1214 KROKER. 2 stk. utført i messing. 1800-tallet. Én krok/spenne beregnet for påsying til stakk/belte og én nøstekrok/nøkkelkrok med karabinløsning oppe beregnet for belte/stakk. Bruksspor. L: 65/95 mm.

1215 LYSESTAKER. Et par lysestaker i drevet messingblikk. Barokk-stil, tilvirket 1900-tallets første del i Haugesund. H: 24,5 cm. I god stand.

1216 PIPEJERN. Smidd av jern. Antikk, trolig 1800-tallets siste del. Redskap til å forme og glatte tøy, ikke minst pipekrager, snipper, silkebånd og blonder. Festemekanisme med skrue for feste til bordkant. L: 27,5 cm.

Bondeantikviteter *)

1217 BONDELOTT, Telemark. 1800/1900 tallet. MJØLØSE. L: 29 cm. ”KÅTE”, drikkekar i tre. B: 11 cm. SMØRFORM, blomsterdekor. H: 13 cm. SMØRSTEMPEL m/ håndtak. Ø: 6,5 cm. Alt er brukt, men i bra stand.

1218 ENGELSK DRIKKEFLASKE. Dette er en drikkeflaske/butell antagelig for øl eller cider fra den engelske landsbygda. Gjerne brukt i forbindelse med en ridetur eller som termos for de som jobbet. Sjeldent utrop og i fobausende god stand alder tatt i betraktning. Ifølge innleverer har objektet kommet til familien i f.b.m. handel på 17/1800 tallet. Korken ligger inni. 1

1219 FANTESTAKE. Gammel stake med trefot og resten i jern. H=30 cm. 1

1220 FYRSTÅL. 1700-tallet. Smijern. Bruksspor. Ca. 80x45 mm. 1

1221 HØVRE I TRE, 1700 tallet. Vestfold. Utskjæringer m/ blågrønn farge, smijern og messing. Flotte dragehoder på hver side samt dekorerte puter. Dreid trekule på topp hvilende på en malt messingplate. Noe slitt ved bruk, men i god stand. B: 43 cm. H: 22 cm. 1

1222 KISTE/SKRIN. Liten rosemalt kiste/skrin malingen dater 1903 med buet lokk. Smijerns beslag. Slitasje/ patina, låsen mangler. H:27 B:56,8 D:30 cm. 1

1223 KORNSPADE, 1800-tallet. Bjerk, trehvit. Stor modell med pen patina. Rosemalt ”S” på fremside skaft oppe. Bruksspor og pen patina. H: 100 cm. 1

1224 PRAKTSKJEER i TRE, to stk. 1700 - tallet. Telemark. SKJE skåret i ett stykke m/ dyrefigur og firkantet ”rangle” på enden av skaftet. L: 23,5 cm. SKJE m/innrisset dekor både på innersiden og yttersiden av bladet (Ridende figur m/sverd og hjelm). L: 17 cm. Begge objektene er brukt, men i pen stand. 1

1225 REDSKAP. Møkkagreip av tre, åk og et potet-grev. Alt pent rengjort og satt i stand. 1

1226 REDSKAP. Tre spa. Hakke og et potet grev. Alt pent rengjort og satt i stand. Trespaden er ikke hel. Litt markspor. 1

1227 SENDINGSKURV i tre. Initialer ” MGD ” og årstall ” 1864 ” malt på hank. Dyp grønn og engelsk rød. Enkle blomster i hvitt og rødt dekorert på sidene. Flate trespon er flettet i bunn, sider og omramning. Noen mindre skader etter bruk, men i bra stand. H: 35 cm. B: 40 cm.

63 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Utrop
Obj.nr. Utrop Obj.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1228 SERVERINGSOPPSATS. 1800-tallet, Hallingdal. Originalmaling, pent dekorert. 5 stk skåler. B: 60 cm, D: 35 cm, H: 58 cm. I generell pen stand med noen småsprekker og avskalinger oppi skålene, samt mangler en fotsøyle.

1229 SIL. Flott eldre tre sil fra 1800/1900 tallet, tørrsprekker H:15 B:44 D:24,3 cm.

1230 SLAGBORD. Norsk bondebord med 2 klaffer. 1800-tallets første halvdel. Furu, med rødpatinert understell og skuff i sargen. H: 77, B: 93, største L: 178 (61+58,5+58,5) cm. Bordplatene er 3 cm tykke. Solid, stabilt og tungt bord i god stand, med spor etter bruk og med flott patina. Høye fraktkostnader vil tilkomme, bordet bør hentes hos et av Skanfils lokalkontorer.

1231 TEKSTILREDSKAPER i tre, 1800 tallet. STOPPEEGG, dreid. To snarlike med rosedekor og påskriften ” Elsk din mand og stop hans hoser så vil du vandre paa røde roser ”. L: 8 og 9 cm. NØSTEPINNE m/innskåret rangle og kors. Nøste i plantefarget ull. L: 15 cm. Redskapene er brukt, men i bra stand.

1232 TRETALLERKEN/TREDISK (bjørk), Telemark fra 1870/80 årene. Angivelig skåret av Halvor Asbjørnson Teigen, Rauland (1818 - 1910). Alderdommelige akantusranker med bl.a. drageornamentikk. Opphengshull. Tredisken er noe slitt etter bruk, men i pen stand. Utmerket treskurd. L: 33,B: 20,5 cm.

1233 TRUGER TIL HEST. 2 stk. Laget av tre med mekanisme til å spenne fast over hoven. ”Faxes Patent”. Fin patina. 26x22cm

1234 ØLKANNE, ” lagga ”, satt sammen av staver og seks vidjebånd. Tidlig 1700 - årene. ” Ådret ”, mahogny - imitert på 1800 -tallet. Bruksslitasjer, men i bra stand. H: 14 cm.

Asiatiske gjenstander og porselen *)

1235 ASIATISK LOTT. 1 stk. Satsuma vase, beige med håndmalte blomster H:27,8 cm. + 3 stk. fat fra kina og Japan Ø:20,8-23-26 cm. + Japansk skrin m/2askebeger oppi, fra 1940/50 tallet H:5,4 B:14,2 D:10,2 cm.

1236 BALINESISK SILKEMALERI. Fargerik parade. Signert JW Urip, Kutuh Ubud Bali. Håndmalt på silke, limt på treplate. Rikt håndskåret treramme. 45x60,5 cm. Mål inkl. ramme: 63,54x79 cm. Ramme med små anmerkninger, forøvrig dekorativt og i fin stand.

1237 BITONG/PENSELSTATIV. Kina. Antatt tidlig 1900-tallet. Særdeles rikt utskåret med gjennombrutt dekor, av uthulet, krokete vokst trestamme i mørkt treverk. Motiver av kupert landskap med berg, stier, bygninger og trær. Manglende bunnflate og fremstår nå som en skulptur. Bruksspor og diverse tørkesprekker. H: 20 cm.

1238 BLOMSTERURNE. Stor oval blomsterurne med beige krakkelert glasur og blått mønster av Asiatisk opprinnelse H:15 L:43 D:25,5 cm.

1239 BØFFELHORN, tre stk. m/ utskjæringer. Tidlig 1900 - tallet. TO SNARLIKE HORN med velformede tresokler. Kinesisk håndskåret dekor i form av drager, tigre og fugler. H: 73 cm. ROVFUGL på tresokkel. H: 26 cm. Alle brukt, men i pen stand. Høy kvalitet på utskjæringene. 1

1240 CLOISONNÉEMALJE. Kina. Antatt 1900-tallets første deler. Ett par lave skåler. Kobber med ulikefarget emalje. Motiv med dragen som jakter den brennende perlen, med stiliserte skyer i bakgrunnen. Bruksspor. Ø: 9 cm. 1

1241 INNRAMMET RELIEFF. Asiatisk kulturområde, antakelig Thailand. Forsølvet relieff utført i drevet teknikk, montert på eldre bakstykke og med eldre glass, samt sortmalt ramme. Fremstilling av hoffscene. En del bruksspor, smuss. Sprekk i glass nede til høyre. Oksidert. Noe alder, 18/1900-tallet. Totalmål: ca. 24x28 cm. 1

1242 KAMFERKISTE. Kina, midten av 1900-tallet. Utført i eksotisk edeltre og kamfertre. Mellomstor kiste med pent utførte utskjæringer. Messingbeslag med original hengelås. H: 48, B: 91,5, D: 45 cm.

1243 KINESISK KORKSKJÆRING. Fint lite monter med kinesisk korkskjæring L:20 H:16,5 D:11,5 cm.

1244 KINESISK SKRIN el. smykkeskrin. Slutten av 1800 - tallet. Sort lakkarbeid på tre m/ stiliserte blomster. Intarsia, bl. a. i perlemor og gull. Florare messingbeslag. Bruksslitasje og reparasjoner, men i pen stand. H: 22 cm.

1245 LØVE OG OKSE I KAMP. Fin figur utskåret i bein/horn av løve og okse i kamp, montert på en mahogni plate H:6,3 cm. L:32 cm. med plate:38 cm. 1

1246 MASKE. Sør-Asia, 1800/1900 tallet. Laget av lette, pappmarcheliknende materialer. Malt med felter av glassmedaljonger som omkranser hodet. Fordypning og plass til ansikt/hode på baksiden av masken. Festetau. Slitt etter bruk med skader og mangler. Dekorativ m/ patina. 50 x 50 cm.

64 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1248

1250

1247 MYNTSVERD, kinesisk fra 1800/1900 - tallet. Benevnt som ”cash sword” eller ” evil-warding swords ” (beskytte mot onde ånder og sykdom). Over 100 bronsemynter er holdt sammen av bomullssnor i rødt og hvitt. Gave til sjøkaptein fra Skien ca. 1910. Slitasjemerker, men i bra stand. L: 48 cm.

1248 NETSUKE. Japan. Antatt Meiji-periode (1869-1912), tidlig 1900-tallet. Utført i ben. Særdeles rikt skåret og risset dekor. Fremstilling av mannsperson med en sekk med mus. Bruksspor. H: 35 mm.

1249 ORIENTALSK RELIEFF. Fint eldre orientalsk relieff fra Thailand i tre med elefanter og trær H:27,7 B:57 cm.

1250 RØKELSESKAR. Japan. Meiji-periode (18691912). Særdeles rikt utført i såpesten, type mørk agalmatolitt. Skåret, gjennombrutt dekor med syv apefigurer med rankeverk. I senter uthulet kar for selve røkelsen. Skåret ut av étt stykke. Bruksspor og noen få nag på karets munningsrand. Høy håndverksmessig utførelse. Bruksspor. Ø: 13,5/H: 7 cm.

1251

1253

1251 VASE. Flott stor kinesisk vase i fargen okseblod, grå på innsiden og øverste delen av vasen. H:35 cm.

1252 VASE. Kina. Guangxu-periode (1875-1908). Vasen er fra ca. år 1900, attribuert under med Daoguangmerke (1821-50). Rikt utført med koboltblå underglasurdekor med blomstrende greiner. Pen stand med bruksspor. H: 18,5 cm.

1253

VASE. Kinesisk porselen, nyere produksjon. 33 cm høy. Klassisk balusterform med blå underglasurdekor og formede hanker for siden. I silketrukket skrin fôret med gul silke. Fin stand.

1254 VASER. Kina. Par med vaser i messing med drager slyngende nedover vasehalsen. Rik støpt og gravert relieffdekor med bukk, fugl og bambusplanter på bredmavet del. Stempel i bunn. H: 24.5 cm. Følger også med en bjelle også den med dragemotiv, reparasjon i randen. Treoppheng for bjelle med skader. Vekt: ca 5 kg. Slitasje og bruksspor.

1255 VIZAGAPAM ESKE. Indisk kulturområde. Oktagonalformet smykkeskrin med innvendig plysj og speil innvendig i lokk. Utført i tre med dekor i bein. Stående på åtte løveføtter. Ø: 14 x 14 cm, H: 8 cm. med nøkkel, i pen stand med noen anmerkninger i beindekoren samt mangler en løvefot.

1256 ARBEIDSSTOL. Praktisk og fin, vintage arbeidsstol på hjul i industriell stil, norsk 50-60-tallsdesign, produksjon fra Ero Stål & Stil, Oslo. Naturfarget, lakket. Sittehøyde 49,5 cm. Ryggen kan reguleres D:37 cm. I fin stand med noen bruksspor.

1257 AVISSTATIV. Eldre avisstativ i beiset tre med messingspiler med bruksspor/slitasje. H:65,5 B:44,5 D:27,5 cm.

1258 BAMBUS-MØBLER. 2 stoler og avlastningsbord. Sete og rygg i seilduk lignende tekstil. Alt er sammenleggbart og i veldig fin stand. Stoler: setehøyde 47cm, rygghøyde 85cm, bredde 58cm. Bord: 45x45x45cm.

1259 BAR. Flott eldre bar som kan slåes sammen til ett mindre møbel (mål sammenslått L:89 cm. H:103 cm.) Utslått er baren i 3 deler (L:177,5 H:100 cm. D:45,5) med hyller og skuffer som det er plass til flasker og glass etc. I topp platen er det innfelt felter med grønn marmor som er veldig dekorativt. Baren har også montert hjul på undersiden, den er veldig tung og bør derfor hentes Haugesund. Innleverer fortalte at baren er innkjøpt i Asia ett sted av faren, men visste ikke hvor. Trearbeidet er av høy kvalitet.

1260

1261

1260 BARNESTOL. Kvalitetsmøbel i hardere tre, som bøk eller nøttetre. Antagelig fra tidlig 1900. Litt utskjæringer og polstret skinnsete. Stolen er overmalt og den har bruksspor. Mål: 37x 30x 50cm.

1261 BØLLING BAKKEBORD. Designet av Hans Bølling i 1963, en dansk klassiker fra Brødr. Krüger. Avtagbare brett (bakker) i grå og lysegrå. Sammenleggbart rullebord i eik. H: 55 cm. Ø: 50 cm. Pent bord uten skader. Normal bruksslitasje med noen flekker i treverket på det ene brettet.

65 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Møbler *)
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

1262 BORD. Teak. Trolig norsk design, 1960-tallet. Anvendelig avlastningsbord/lampebord. Fin kvalitet og forseggjorte, avrundede detaljer overgang ben/ sarg. H: 49, L: 70, B: 41 cm. Pent brukt stand. Beina kan skrus av for enklere transport.

1263 HJØRNESKAP. Eldre hjørneskap ”retro” i teak fra 1960 tallet. Blyinnfattet vindu i skap døren oppe + 1 stk. skuff og skapdør nederst. Mangler nøkkel, men åpnes med pinsett som følger med. H:130,5 D:45,6 B:85,5 cm.

1264 KAMFERKISTE. Med utskjæringer i front og på lokk. Mål: 90x 47x 44xcm. Noe bruksslitasje/riper.

1265 KOMMODE. Fin liten ”retro” kommode i teak med 3 stk. skuffer fra 1960 tallet. H:62 B:38 D:31,5 cm.

1266 KONSOLLBORD OG -SPEIL. Slutten av 1800-tallet. Mahognifinerte overflater, samt svartmalte detaljer på speilomrammingen. Bord med 2 cabriole ben, H: 66, D: 32, B: 70,5 cm. Speil, H: 124,5, B: 55,5 cm. Nytt, fasettslipt speilglass. Mindre finerskader og ei langsgående sprekk i bordflaten. Forøvrig et pent konsollsett i god stand. Møbler må hentes hos et av Skanfils lokalkontorer. Skanfils lokalkontorer.

1267 KRÅGENÆS SETT. Speil med utskjæringer H:98

B:51 cm. + lite bord med klaffer H:51 D:45 L:65 uten klaffer, hver klaff 17 cm. Original trefarge.

1268 KRAKK. Fin eldre ”Retro” krakk i teak med grønt stoppet sete. H:43,5 B:40,5 D:29 cm. i god stand.

1269 IKEA-BOKSER. 4 stk. vintage Ikea veggheng oppbevaringsbokser, ”Mystisk”. Designet av Louise Hederstrøm. D:18,3 Ø:28. I sort plast med grønne og røde gummi ringer som kan åpnes.

1270 PIDESTALL. Fin eldre pidestall i brunbeiset tre med marmorplate, litt ustødig. H:74 cm. marmorplate mål: 35,5x35,5 cm. MÅ HENTES HAUGESUND

ELLER

1271 SERVITØR M/ASKEBEGER. Trefigur utskåret og malt som en farget servitør som holder et askebeger. Askebeger i metall. Sjeldent opprop, og uanstendig figur i dag. H:88cm Bruksspor men fin patina.

1272

Utrop Obj.nr. Utrop

1274 SPEIL. Barokk stil. Antikt, trolig tidlig 1900-tallet. Stort veggspeil med rikt utskåret ramme i tre med gesso, senere overmalt med ”gullmaling”. Rester av opprinnelig gullforgylling er synlig enkelte steder. Speilglasset og bakstykket i finer er nyere enn omrammingen. H: 127, B: 82 cm. Speilflate H: 69, B: ca. 50 cm. Sprekkdannelse og mindre anmerkinger observert, forøvrig et svært dekorativt speil. Må hentes ved vår avd. i Haugesund pga. rammens skjørhet! 1

1275 SPEIL. Empire, 1800-tallets første del. Veggspeil med ramme med mahognifinerte overflater og dekorative detaljer i messing. H: 100,5, B: 47 cm. Speilflaten måler 43x26 cm. Aldersrelatert patina, med spor etter borebiller, forøvrig god stand. Møbler må hentes hos et av Skanfils lokalkontorer. må hentes hos et av Skanfils lokalkontorer.

1276 SPEIL. Forgylt ovalt speil, fra treverkstedet på Ullernsmo Fengsel. Etikett på baksiden., fra 1970 tllet. Mål: 68x88 cm.

1277 SPEIL. Gustaviansk stil, midten av 1900-tallet. Dekorativt veggspeil med utskåret, forgylt og patinert treramme. 105,5x47 cm. Speilflaten måler 61,3x34,3 cm. Fin kvalitet og pent brukt stand, med enkelte små anmerkninger. Møbler må hentes hos et av Skanfils lokalkontorer. hos et av Skanfils lokalkontorer.

1278 STILKOMMODE. Liten italiensk kommode med 2 skuffer. Rikt dekorert med intarsia. Pen kommode i god stand. H:72,5 cm. B:45 cm. D:33 cm.

1279 STILKOMMODE. Liten italiensk kommode med 3 skuffer og svaneben. Dekorert med intersia. Pen kommode med noe bruksslitasje. H:61 B:53,5 D;30,5 cm.

1280 SYBORD I TEAK MM. ”Retro” sybord fra 60-tallet i teak, med masse innhold. Noe slitt bordplate B:53 D:41 H:52 cm. Følger også med ett uttrekks syskrin med skader som også har masse innhold + 4 stk. eldre Rabinowiz kleshengere i tre.

Lamper og belysning *)

Elektriske lamper *)

1281 BORDLAMPE. Fin enkel bordlampe i messing ”rokokko” stil med beige skjerm H:46 cm. med skjerm.

1282 BORDLAMPE. Fin Kosta Boda bordlampe i blank glass, designet av Børne Augustsson, 1900 tallets midtre del. Satt inn jordet stikk kontakt. H:35 cm. m/ skjerm. Uten skjerm 20 cm. Etikett merket. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1274

1272 SPEIL. 1800-tallets andre del. Barokk stil. Rikt utført med fasettert speilglass og drevet dekor i messingblikk. Bruksspor og noen løsheter. Ca. 63x36 cm.

1273 SPEIL. 1950/60-tallet. Vintage, noe asymmetrisk veggspeil. Teak bakplate med smal messingomramming. Ca. 80x37,5 cm. Pent brukt stand.

1283

1286

1

1

1

1283 BORDLAMPE. Fin lampe i porselen av ballerina som sitter på en trefot, fin beige skjerm. H: 55 cm. med skjerm. 1

1284 BORDLAMPE. Flott stor bordlampe i steintøy fra G & B Krakkelert beige hovedglasur med grønne blader som mønster, messingfot med enkel skjerm H:70,5 med skjerm. 1

1285 BORDLAMPE. Fog & Mørup for Royal Copenhagen/ Kgl. Dansk. Formgitt av Nils Thorsson. Modell 21820. 1960/70-tallet. Glasert gods i brunt og sort. Sokkel til E27. Bruksspor. Ikke funksjonstestet. Skanfil innestår ikke for funksjonalitet. H: 36 cm. 1

1286 BORDLAMPE. I Tiffany-stil. Pen og dekorativ bordlampe. H: 40cm. Skjerm. Ø: 25cm. Bruksspor men meget dekorativ. Ikke funksjonstestet. 1

66 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
ETT AV VÅRE
1
AVDELINGSKONTOR.
1
1
1
1
1
1 1
1

1287

1288

1287 BORDLAMPE. Kosta, Sverige, 1960/70-tallet. Lampefot formgitt av Ove Sandeberg. Utført i klart glass, med tilnærmet trekantform og stiliserte blomster. Etikettmerket. Signert ”Kosta 319 Sandeberg”. H: 25,5 cm + hvit pæreholder. I fin stand. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Hvit, nyere lampeskjerm følger med, med,

1288 BORDLAMPE. Kosta, Sverige, 1960/70-tallet. Lampefot formgitt av Ove Sandeberg. Utført i ravfarget og klart glass. Signert ”Kosta 316 Sandeberg”. H: 23 cm + hvit pæreholder. I fin stand. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1289 BORDLAMPE. Vintage lampe i teak og messing, med skjerm i opalinglass og lamperør i klart glass. Elektrisk, etter modell av parafinlampe. Totalhøyde: 46 cm. Skjermens nedre kant Ø: 24 cm. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Fin kvalitet og stand.

1290 FLØYSTAD BORDLAMPE. I messing. Vintage. Pent eksemplar. Ikke funksjonstestet. H:43cm. Ø: ca 36cm.

1291

1293

1291 GULVLAMPE. Fagerhults, Sverige, 1970-tallet. Modell ”Cobra”. Gul hardplast stamme. Regulerbar arm. H: 110 cm (med armen i 90 graders vinkel). Overflateriper. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1292 INDUSTRILAMPE. Tøff eldre rustikk hvit industilampe i metall, med betydelige bruksspor. Ikke funksjonstestet. Ø: 47cm

1293 JUGEND LAMPE. Nydelig bordlampe i Jugend stil i messing, med fargede prismer i glass, typisk jugend mønster fra begynnelsen av 1900 tallet. H:34,5 cm.

1294 LAMPE/PENDEL. Skjerm, og oppheng i kobber. Kjegleformet. Dekorativ, ikke funksjonstestet. L:40cm(skjerm) Ø:25cm

1295 LAMPER i maritim stil. 2 stk. Messing, med hhv. grønn og rød glasskjerm. Kan stå på bordet eller henge fra krok. Vintage, trolig midten av 1900-tallet. H: 27 cm. Babord lampe (rød skjerm) med skade på glasset, forøvrig fin stand, med patina. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1296 LAMPETTER. Et par stilige retro vegglamper, i valmuedesign. Lysbrun/oransje metall-skjerm, stilk i messing og sokkel i sort metall. Lampene kan monteres oppover eller nedover på veggen. L:32cm. Nye pærer følger med. Bruksspor.

1297 LONDI, ALDO (1911-2003) for Bitossi, Italia. Lampefot ”Liberty Blu”. Med risset dekor og turkisblå og grønn glasur. H: 23,5 + elektrisk fatning. Ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Fin stand.

1298 LYSEKRONE i empirestil. Prismelampe med slipte glassprismer på en bronsepatinert metallstamme. Nyere tilvirkning, fra Lars & Bo Armatur, Sverige. Med 6 armer for stearinlys og lampeholder for lyspære (maks 75W) øverst. H: ca. 50 cm + regulerbar kjede og oppheng. Største diameter: 46 cm. Mangler enkelte (ca. 6 stk.) dråpeformede prismer, forøvrig fin kvalitet og stand.

1299 STELLA JULESTJERNE. 2 Stella julestjerne-lamper ”retro” i metall og plast. Videre en Retro adventsssjerne modell G.K.72 fra Phillips. Heureka innestår ikke for funksjonaliteten.

1300 TAKLAMPE. ”Retro” taklampe pendel med røkfarget glass med bobbler. H:28 cm. Kjetting med holder H:23 cm. totalt H: ca. 50 cm.

1301

1305

1301 TAKLAMPE. I ”Tiffany-stil”. Flerfarget blyinnfattet glass i klokkeform. Pen stand med bruksspor. Ikke funksjonstestet. Ø: 53cm.

1302 TAKLAMPE. I ”Tiffany-stil”. Flerfarget blyinnfattet glass i ”egg-lignende” form. Pen stand med bruksspor. Ø: ca. 20 cm. Totalhøyde: 61 cm. Ikke funksjonstestet. 1

1303 TAKLAMPE. Jugend, ca. 1910-25. Utført i hamret og drevet kobberblikk. Motiver av trær og hjortedyr i gjennombrutt dekor. Manglende el. opplegg og glasskuppel. Dekorativt restaureringsobjekt. Patina, bruksspor, noe rust. H: 67 cm. Ø: 40 cm.

1304 TAKLAMPE. Stilren pendel. Tidlig 1900-tallet. Kuppel i opalinglass. Stang og beslag i bronsepatinerte messing. Stang med bevegelig ledd nederst. Høyde snaut 80 cm, inkl. takfeste. Kuppelens diameter: 30 cm. I pent brukt stand. Elektrisk fatning er ikke testet av Heureka, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1305 VEGGLAMPE. I ”Tiffany-stil”. Grønn og hvitnyansert glassmasse i klokkeform. Med veggfeste og ledningene er avsluttet i ’sukkerbit’. ca. 43 x 30 cm. Ø: 31 cm. I visuell pen stand men er ikke funksjonstestet av Skanfil. 1

1306 VEGGLAMPETT. Nyklassisistisk stil. Fra lampeprodusenten Palladio, Italia, 1970-tallet. Stor lampe, utført i forgylt og patinert metall. Med 7 armer, for lyspærer med E14-sokler. H: 95, B: 13 cm (veggplate). Største bredde inkl. armer: 36 cm. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Fin kvalitet og pent brukt stand, kun små anmerkninger.

67 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1
1

1307

1308

1307 LYSEKRONE. Parafin taklampe. Slutten av 1800-tallet. Majolica fajanse parafinbeholder med glassinnsats. Støpejern stamme med original forgylling, pent utformede dragefigurer og 3 armer for stearinlys med krystallprismer. Komplett, med brenner og lampeglass. Største Ø: 48 cm. H: 50 cm inkl. glass lampeskjerm med skade og sprekk. Lodd og oppheng overmalt med ”gullmaling”. Forøvrig ei fin lampe med velfungerende heiseanordning. 1

1308 MÅNESKINNSLAMPE. Tidlig 1900-tallet. Utført i nyrokokko. Rikt dekorerte messingbeslag med drevet dekor og glass i både blank- og mattetset utførelse med relieffmotiver. Original kjetting og innsats/lysholder nede til levende lys. Ikke elektrifisert. Bruksspor. Lite synli, vel 10 cm lang sprekk, i nedre del mot nedre messinginnsats. Totalhøyde: ca. 85 cm. Selve lampen: ca. 40 cm. 1

1309 MÅNESKINNSLAMPE, for stearinlys. Fra slutten av 1800 - tallet. Rosa glasskuppel med oppheng/ opptrekk og fatning i blomsterdekorert messingblikk. Brukt, men pen stand. H: 45 cm.

1310 PARAFINLAMPE OG PRYDFAT. Utført for hånd, i drevet og stanset messingblikk. Trolig utført i Haugesund tidlig 1900-tallet, såkalt fantearbeid. Parafinlampen kan stå på bord eller henges på vegg. Med Kosmos-brenner, lampeglass og avtagbar reflektor utført i samme stil som prydfatet. Lampe; største H: 51 cm. Prydfat; Ø: 35 cm. Begge i pent brukt stand.

1311 PARAFINLAMPE. Sokkel/fot i støpejern, pent dekorert, Kosmos brenner. Kuppel dekorert med komponistene Mozart, Wagner, Beethoven og J. Seb. Bach. lampeglasset dekorert med Løve i skjold og krone med ’F’. 1800-tallet. Totalhøyde: 56 cm. I pen stand.

Tepper og tekstiler *)

1312 BILLEDTEPPE. Etter Baldisholteppet. Veggteppe i tambursøm, utført i ull på bomull. Med bakstykke og frynser i bomull. H: 96, B: 163 cm. Dekorativt og i fin stand.

1313 GULVTEPPE. Fint Belgisk gulvteppe 170x240 cm. Kvalitets ull fra New Zeland, fabrikk-knyttet i Belgia. Blå bunnfarge med flerfarget mønster. I god stand.

1314 GULVTEPPE. Fint stort maskin knyttet gulvteppe av ull fra New Zealand, flerfarget mønster. Størrelse 250x300 cm.

1315 GULVTEPPE. Fint stort maskin knyttet gulvteppe av ull fra New Zealand, flerfarget mønster. Størrelse 200x300 cm. 1

1316 HÅNDKNYTTET TEPPE. Fint eldre orientalsk flerfarget håndknyttet teppe. Mål: 2x135 cm.

1317 KELIM. Ull på renning. Tradisjonelt teppe i sterke farger. Antagelig fra fra Østen/Afgansk. Bruksspor. 310X190cm. Bruksspor men i god stand.

1318 KELIM. Tyrkia, nyere. Utført i Moldova-stil. Antakelig plantefarger. Bruksspor og noen flekker. Ca. 175x120 cm.

1319 ORIENTALSK LØPER. Flott orientalsk håndknyttet løper med signatur, rød bunnfarge med flerfarget mønster i god stand L:189x63 cm.

1320 ORIENTALSK LØPER. Flott orientalsk håndknyttet løper med signatur, rød bunnfarge med flerfarget mønster i god stand Mål: 296x81,5 cm.

1

1

1

1

1

1321 ORIENTALSK TEPPE. Flott håndknyttet teppe, rød bunnfarge med flerfarget mønster. Mål: 185x93 cm. 1

1322 ORIENTALSK TEPPE. Flott håndknyttet teppe, rød bunnfarge med flerfarget mønster. Mål: 185x93 cm. 1

1323 SHIRAZ KELIM. Nyere. Ull og bomull. Slitasje, noe bleket og enkelte flekker. Ca. 273x135 cm. 1

1324 TEPPE M/RIKSLØVE. Tidlig 1900-tallet. Brodert for hånd med ull og silke på gråblått ullstoff. Med grønn kant. Motiv av riksløven av 1905-typen, seierskrans og norsk flagg. Ca. 91x75 cm. Små skader, eldre reparasjoner og generell aldersrelatert slitasje. 1 Trearbeid og husflid *)

1325 BLÅSERØR. Blåserør for giftpiler, utskåret i tre formet som en drage. Antatt fra Borneo Indonesia (poison dart blow gun). L:74 cm. 1

1326 FLETTET KURV. Skjeppe - ca 36 l. På montert sele for å bære på ryggen. Kurven er av nye dato, men laget nøyaktig etter en gammel modell, samme tre, flettverk og metode av Samson Øvstebø, Åkre. H:48cm Ø:44/38 (Oval) 1

1327 KURV. Flettet kurv i tre med utskårede håndtak. H:43cm. Ø:42/32cm (Oval) I pen stand. 1

1328 SERVERINGSBRETT/SKRIN MM. Eldre serveringsbrett i tre 30,2x46,2 cm. + forskjellige treskrin, 2 stk. til å ha kortstokker i, sigarskrin mm. Følger også med en sigarkutter i metall.

1329 TEAK SNURREBRETT. Digsmed Danmark, 1960/70-tallet. Stort snurrebrett på lav sokkel med kulelager. Ø: 44 cm. Med tilhørende 8 stk. glasskåler i svakt røkfarget glass. Pent brukt stand.

1330 TEAKBRETT. Dansk design fra Nissen, 1960åra. Formgitt av Flemming Digsmed. Stort serveringsbrett i oljet heltre teak, med svartlakkerte stålhåndtak utformet som ”slingrekant”. 50x32 cm. Tydelig merket under. Noe slitasje på håndtakene, forøvrig pent brukt stand.

68 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Parafinlamper *)
1
1
1
1
1
1
1 1
1

1331 TREFIGUR. Flott todelt afrikansk trefigur i edeltre. Kunstnerisk hode, trolig av en leder eller lignende. Står på en selvstendig sokkel. Figuren har litt slitemerker/lagermerker. L:95cm. H: 55cm.

1332 TREFIGURER, håndskårne fra 1900 - tallet.

HENNING trefigur (Henning Engelsen 1918 - 2005). Høy skallet mann i bunad. Under plate ” Made in Norway 857 ” Rep. fot. H: 24 cm. BJØRN, umalt m/ merkelapp ” SP VIKING...” Uten skader. H: 12 cm. ØLGÅS, rosemalt drikkekar/øsekar i tradisjonell stil. I pen stand. L: 25 cm.

1333 TREFIGURER. 2 stk. trefigurer, kone H:18,3 og mann H:19,3 cm. Signert på undersiden Lisbeth -84 Espe Hornindal Norge.

1334 TREHESTER. 3 stk. små leketrehester, 1 stk. med kjerre, mangler skruen der hjulet skal stå, men hjulet følger med, alle hestene ha slitasje på ørene, den minste har en skade på ene foten, og noen har avskalling av maling/patina. Fra 1960-tallet. Antagelig fengselsarbeid. H:23,5-14,5 cm.

1335 UTSKÅRET DRAGE. Eldre utskåret drage i tre. Ukjent opphav og alder lengde ca. 50 cm. H:42 cm. Noen tørrsprekker/skader.

1336 UTSKÅRET HODE. Eldre utskåret hode i tre, usignert, stor tørrsprekk på ene siden H:25,5 cm.

1337 VEGGMASKE. Håndskåret tre, delvis bemalt. Stor fremstilling av stilisert ansikt og fugl. H: 100 cm, B: 17 cm. Ifølge innleverer tilvirket på Borneo.

Metallgjenstander *)

1338 BJELLER, støpt messing og bronse m/ smidde jernkolber. 1800- tallet. HESTEBJELLE i bronse, innstøpt «Gustafs And. Jansson» mellom enkle ranker /stjerne. Ø: 8,5 cm. KUBJELLE m/ akantuslauv / riller. Reparert, nyere feste m.m. Ø: 8 cm. KUBJELLE m/ enkel innslått blomsterdekor. Gammel hesteskosøm som kolbe. Ø:7,5 cm. SAUEBJELLE, enkel dekor. Ø: 5 cm. Alle brukt, men i pen stand.

1339 BJELLER. 5 stk. ulike, utført i bronse og messing. Verdt å nevne er kubjella med preget relieff av det nye riksvåpnet av 1905 i front. Brukspor. H: 6-12 cm.

1340 BRAATHENS SAFE SETT. Fint eldre Braathens

Safe sett, sigarettholder + 6 stk. kuvertaskebeger i metall og emalje, merket Norway under. I god stand, ligger i original eske som er noe ødelagt.

1341 BRANNSKILT for brannmann. Kristiania 1800 tallet. To stk. malt jernblikk, sort på okergul bunn. U-formet. Plassert m/reimer på bryst til brannmann v/utrykning. « Sprøiten No 1 « og « Sprøiten No 3 «. Brukt, men i bra stand. B: 15, H: 13 cm.

1342 CATHRINEHOLM. Formgitt av Grete Prytz Kittelsen og Arne Ingemann Clausen. «Lotus». 1960/70-tallet. Gryte m/lokk (Ø: 22 cm), panne (Ø: 22 cm) og sausekjele m/håndtak i teak (Ø: 13,5 cm). Bruksspor og noen mindre emaljeskader.

1343 DØRVRIDERE. 16 par. Design Birger Dahl (19161998) for Ving (TrioVing), 1960-tallet. Prisbelønnet design, modell 8363, utført i forkrommet eller forniklet messing. Alle settene komplett med vriderpinne. Følger med en stor mengde tilbehør; 11 låskasser, div. nøkkelskilt, skruer mm. Dørvridere med varierende grad av bruksspor. Heureka garanterer ikke for funksjonaliteten. 1

1344 EMALJEFAT. 2 Fat. Kobber med hånddekorert dekor i emalje. Kåre Mjøs, Bergen. Ø:20cm. Videre et kobberfat med emalje av Bjørn Engø. Ø: 23cm. Begge fat i pen stand og det er ikke observert noen avskallinger.

1345 GATESKILT I EMALJE. Breidablikkgaten. Noe slitasje etter å ha hengt ute i tiår. L:68cm.

1346 JARDINIERE. Messing med kløver-dekor i relieff. Tidlig 1900-tallet. Dekorativ, oval potteskjuler på fire lave føtter. Foret med sink. H: 16, L: 28, B: 16,5 cm. Flere små hull i sinkbelegget under, samt normal aldersrelatert slitasje.

1347 KITTELSEN, GRETE PRYTZ (1917-2010) for Cathrineholm. Modell «Cathedral», dekor «Strek». Blå emalje på stål. Fat (Ø: 26 cm), askebeger (ø: 15 cm) og severingsfat (L: 27 cm). 1960-tallet. Bruksspor.

1348 KÅPESTAKER. Ett par messingstaker i barokkstil. Tilvirket av Johannes Gjemre Berner, Stavanger, 1900-tallets første del. Merket under «Handmade in Norway J.G.B». H: 19 cm. Messing med noe ulik lød; den ene «rødere» enn den andre. Fin kvalitet og stand.

1349 MELKESPANN. 2 stk. Aluminium. Merket Høyang. 1960/70-tallet. Hhv. 40 og 50 liter. H: 58 og 67 cm. Normal bruksslitasje. 1

69 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1

Obj.nr.

1350 MESSINGSTAKER. 2 par lysestaker fra Nesjane Suvenir og Brukskunst på Hestenesøyra. Ett par kåpestaker, H: 19 cm. Ett par staker i biedermeierstil, H: 17,5 cm. Alle tilvirket på 1900-tallet. Fin kvalitet og stand.

1351 VINMUGGE OG STETTESKÅL. Tidlig 1900-tallet. Vinmugge/karaffel i glass med sølvplett hank og topp, H: 27 cm. Sølvplett skål med hank, på lav stett, L: 29, B: 22 cm. Begge dekorative og i pent brukt stand.

Fashion *)

Klær og sko *)

1352 ALEXANDER-JAKKE. Alexander damejakke i brunt lammeskinn, størrelse M. Bruksslitasje.

1353 BUNAD. Oppgitt til å være en Hallingdal festbunad, men er ikke lik den vanlige varianten. Inneholder stakk, skjorte, taske/veske, sko og 2 stk søljer i 830 S. Stakkens lengde 135 cm. trolig en M. Sko i str. 36/37. I pen stand uten større spor av bruk.

1354 DELER HARDANGERBUNAD. Deler til Hardangerbunad pike. Vest, smikke, lue, forkle og belte (mangler noen perler på beltet. Vanskelig å si alder, men vesten er nok til en stor pike som kan sys inn + 2 stk. barnesøljer i sølv.

1355

Utrop

Obj.nr. Utrop

1360 SELSKAPSKJOLE. Flott fotsid grå selskapskjole med palettjakke. Størrelse 36, umerket. 1 Vesker, lommebøker og tilbehør *)

1361 ARMANI JEANS VESKE. Sort Armani Jeans Veske H:32 B:27,5 cm. med 2 hanker. Merket på etiketten i vesken: H520649 - HW20649. 1

1362 ARMANI SKJERF. Ull skjerf i sort og gråfarger. Armani Jeans Mål: 115x112 cm. 1

1359

1355 GRØNN KJOLE. Eldre «Retro» kjole fra 1960 tallet fra Hauske konfeksjon på Karmøy. Kjolen er grønn maxi kjole med bobble ermer, størrelse 36.

1356 KJOLE MED JAKKE. Fransk kjole fra Paris av merket Jus d`Orange. Sort kjole med hvite prikker med jakke i marine og hvit i samme merke. begge i størrelse 36.

1357 PELSKÅPE. Str.S. Mørk brunt pelsverk, antagelig av kanin. Ingen merking. Foret i god stand, men slitasje i pels på utsatte steder.

1358 PELSKÅPE. Str.S. Mørk brunt pelsverk, antagelig av kanin. Ingen merking. Foret og pels er generelt i god stand, men slitasje i pels på utsatte steder.

1359 ROGALANDSBUNAD. Kvinnebunad Jelsa. Komplett, med sølv, sølvbelte, linskjorte, bunadscape m.m. Størrelse ca. 38. Forkle, sjal, veske og lue med pent utførte ullbroderier. Vest i rødbrun silkebrokade med svarte fløyelsbånd og 8 sølvmaljer. Stakk i svart ull. Ny, ubrukt linskjorte. Cape i svart ull med rødt ullfôr. Bunadsølv: Stor sølje med heng(Ø: 7,5 cm), halsknapp med heng, sjalsfeste, spenner til capens halslinning, mansjettknapper, ørepynt, kjede til vest og maljer til vest. Sølvbelte med beltespenner og totalt 20 støler montert på skinnbelte. Beltet måler 71 cm i lukket stand. Pen veskelås uten sølvstempler. Øvrige tilbehør: 2 par brukte bunadsko (trolig str. 4), fløyelsbelte og eldre bunadskjorte i bomull med slitasje og flekker. Livvidde u/belte: 75 cm. Skjørtelengde midt bak: 83 cm. Cape lengde midt bak: 80 cm. Observert enkelte svake flekker og noe slitasje på vesten, forøvrig en fin og velholdt bunad.

1363 CASTELIJN & BEERENS SETT. Fint ubrukt sett i original eske bestående av rød sminke pung og nøkkelholder. Castelijn & Beerens er en nederlandsk familiebedrift stiftet i 1945. 1

1364 DKNY-VESKER. 2 stk. DKNY-vesker i stoff. Den største:38x30 cm. Den minste:20,5x20,2 cm. 1

1365 ETIENNE AIGNER SKJERF. 2 stk. Etienne Aigner skjerf i ull og silke med hestemotiv, brettede håndsydde kanter. Størrelse: ca.88x85 cm. 1

1366 ETIENNE AIGNER SKJERF. Etienne Aigner skjerf i ull med blomster motiv i flere duse farger, brettede håndsydde kanter. Størrelse: 137x135 cm. 1

1367 LA FOULARDIERE SKJERF. Fint La Foulardiere skjerf i ull med hestemotiv. Størrelse: 143x136 cm. 1

1368 MARC O`POLO LOTT. Sminkepung i sort skinn + rød nøkkelhank i skinn. 1

1369 MICHAEL KORS VESKE. Liten sort selskapsveske i god stand, ser nesten ut som ny H:10 B:19,8 cm. 1

1370 MULBERRY SKULDERVESKE. Modell «Trout». Skulderveske i mørk marineblått og brunt lær. Messinglogo på side med prod. nr. 815305. Logo på skinn innvendig. To utvendige lommer, Normal bruksslitasje med merker etter bruk der stropp møter veske. Str: ca. 29 x 36 cm. 1

1371 RALP LAURENT SILKESKJERF. Fint silkeskjerf av Ralp Laurent med hestemotiv, håndsydd brettet kant. Størrelse:88x86 cm. 1

1372 RED//GREEN SKJERF MM. 2 stk. ullskjerf, det grønne og blå fra Red//Green B:40,5 L:163 cm.+ Tysk skjerf i jordfarger også i ull L:160x29 cm. 1

1373 YVES SANT LAURENT SKJERF. YSL silkeskjerf håndsydd brettede kanter, i friske farger. Størrelse: 86x90 cm. 1

70 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Øvrige *)

1374 DELER BARNEBUNAD. Eldre Hardanger bunads deler, vest (noen hull i denne), smikke og belte. Følger med noen broderte sko som ikke hører til bunaden.

Fiske, fangst og maritime gjenstander *)

Fiske og fangst *)

1375 JAKTUTSTYR, autentisk 1800 tallet fra Hallingdal. Fire stk. festet i en skinnreim. KRUTTHORN, flatt m/ messingbeslag. L: 22 cm. KRUTTMÅL i messing m/skinnfeste. L: 6 cm. KULEPUNG, skinn m/ messingtopp (kuler intakt). L:14 cm. KRUTTHORN, skinn og messing. L: 16 cm. Merker etter bruk, men i pen stand.

1376 SAMEKNIV. Eldre kniv uten merking, antatt 1900-tallets første del. Skaft av ben med innlagt dekor og futteral i ben med risset, patinert dekor av samisk manér. Detaljer i lysbrunt lær. Bruksspor og større slitasje på knivblad. Knivens lengde: 22 cm.

1377 SLIREKNIV. Knivmaker Bjarne Engli (1924-2003), merket på blad. Skaft i polert valbjørk. Slire i rødbrunt lær med uidentifiserte monorammerte initialer, 1991. Meget pen stand. Knivens lengde: 19 cm.

Hvalfangst *)

1378 HVALBEINARBEID, saltkopp Vestfold. Siste del av 1800 - tallet. Dreid / tilskåret stett m.m. av hvalbein (evt. hvaltann.) Flott ranke m/ bladdekor. Beholder og lokk dreid i tre, oppr. rotstruktur i midtpartiet. Dekorringer i to sidefester. H: 12,5 cm. Fot: 5,5 x 5,5 cm. Saltskje i hvittmetall og perlemor er inkl. L: 10,5 cm. Brukt, men i pen stand.

1379 HVALFANGST. 3 stk. tinngjenstander vedr. hvalfangerselskapet Pelagos A/S, reder Svend Foyn Bruun. Med motiver relatert til hvalfangst og rederivirksomhet. Skål, Ø: 16,5 cm. Sigarettboks med hval på lokket, H: 9,5, Ø: 7,5 cm. Etui til stor fyrstikkeske, ca.: 3,5x12x6,5 cm. Alle deler signert AGH, gullsmed Arne G. Håkonsen, Sandefjord. Fin stand, med noe aldersrelatert patina.

1380 HVALTANN. Vegghengt lysestake, utarbeidet av hvaltann og mørkt trevirke. Med mulighet for montering av elektrisk lys. 20,5 x 11,5 cm 11,5 cm. I pen stand.

1381 KNAGGEREKKE HVALTENNER. Liten knaggerekke av tre der knaggene er av hvaltenner. L:35,8 H:10 cm. 1

Maritime gjenstander *)

1382 «HAMBURG AMERIKA LINIE». Snusdåse i sølv, 800-lødighet med uidentifiserte stempler. Tysk kulturområde, år 1900. Drevet dekor og utførelse i rokokkostil, med skipet som hoveddekor på lokk: «Hamburg Amerika Linie Schnelldampfer AugusteVictoria». Bruksspor. L: 65 mm. Vekt: 28 gram.

1383 BAROMETER OG KLOKKE. Produsent: Schatz. Barometer og klokke i messing. Veggplate i teak. Mål: 52x25cm. Opptrekksnøkkel følger med. Ikke funksjonstestet. Bruksspor på plate ellers i veldig pen stand.

1384 BAROMETER. Eldre barometer og termometer tre fra «Ronchettil &Co.» L:97cm. Vendig forseggjort kasse med intarsiaå. Et hengslett lokk på baksiden for barometer instrumentene i kvikksølv. Ikke funksjonstestet.

1385 BLOKKER. 2 stk. 3-trinns tretaljer med jernbeslag og -kroker. Store og tunge. Snarlik størrelse. ca 19x27 cm + krok. Tykkelse 23-24 cm.

1386 DEKKSLYS. Solid maritim lampe/lyskaster i messing med glasskjerm. Senere ombygd til bruk innendørs, med ujordet kontakt. Ø: 29, H: 48 cm. Dekorativ og i god stand. Aldersrelatert patina. Elektrisk fatning er ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten.

1387 KIKKERT, MARITIM. Merket « Bausch & Lomb. Established in 1853. 2285.» Lekker, klassisk teleskopkikkert på tre mahognyben som kan slås sammen. Tilhørt skipsreder på Sørlandet, som benyttet den på landstedet v/sjøen. Dekorativ som møbel, men fullt brukbar. I pen stand, men liten bulk på lokk. Kikkert L: Ca. 130 cm. Ben: L: Ca. 135 cm. Må hentes på en av Skanfils avdelinger. 7500

1388 KOMPASSHUS. I messing med kompass. «Robb Moore & Neill Ltd. Ship Chandlers Glasgow. Cardiff & London». H:26 cm. 1

1389 KRONOMETER. Fint eldre Roamer Microquartz kronometer i messing og i teak-kasse med glasslokk. Uret tikker og går. Lite bruksspor. Skrinstærrelse: 17x17x17cm + håndtak.

71 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1390 MASKINTELEGRAF OG SKIPSRATT. Dekorativ maskintelegraf i messing, bordmodell, merket Chadburns Liverpool & London, H: 50 cm. Skipsratt i lakkert teak, med messing nav, Ø: 63 cm. God stand, med noe patina og spor etter bruk.

1391 MODELLSKIP. Stor og detaljert modell av klassisk tråler. Utført i tre og finer, delvis bemalt. Med detaljer i messing og tau m.m. Skipets lengde: 75 cm. Montert på tresokkel, L: 55 cm.

1392

1393

REDERIMERKER. Lott på tre, alle i sølv, ant. Herlofsens rederi Oslo.

SIGNALFLAGG, MARINENS. 8 store originale signalflagg, brukt på nedlagt orlogsstasjon. Varierende størrelser, fra ca. 110 x 143 cm til 100 x 65 cm. Bruksslitasje

1394

SKIPSKRONOMETER. Quarts fra

Chronometerwerke Wempe Hamburg. Nr.: 4549. Kronometer i originalt skrin i teak med glassokk. Instrument: Ø:8cm. Skrinstørrelse: 15,5x15,5cm. Tilsynelatende i meget pen stand. Uret tikker og går.

1395

SKIPSLAMPE. Taklampe i messing, olje eller parafin. Pitt & Sons Ltd, Birmingham. Ø: 27 cm. H: 37 cm. Avskalinger på emalje på undersiden, naturlige bruksspor ellers.

1396

UNIFORM for kontrollør i Havnevesenet. Jakke og lue med striper og «gullknapper». Jakke, ca. str. 48. Lue, hodemål ca. 57 cm. Begge i god stand, med normal bruksslitasje.

Jernbane, fly, buss og bil *)

1397 AURORA CHAUFØRSKOLE. Kristiania. Fin liten emaljert nål i 925 s. Ø:2,6 cm.

1398 BUSSBILLETTER. Fem ruller. En Mørelinjen 1 kr, ubrukt, en Kr-sund-Oppdal Auto 1 kr, ubrukt. Nedre Eiker Komm. bilruter 80 øre, brukt, 60 øre, noen igen og 1,20 kr en del.

1399 BUSSBILLETTER. Seks ruller. Tre ruller fra Mørelinjen A/S for 1, 2 og 10 kr. En Drammen og omegn Busslinjer A/S for 5 kr. Disse fire er ubrukte. To delvis brukte ruller Nedre Eiker Komm. bilruter for 1,40 og 1,60 kr.

1400

1401

1400 KNA HEDERSTEGN. Merke for « Hederstegn for godt vedlikehold av veier». Ca. 3,2x 4,5 cm. I sølv og emaljert. Fint

1401 NORSKA JERNVÄGSMANNA SELSKAPET

1

NORGE 1928. Flott liten emaljert nål fra Tostrup med norsk, svensk, dansk og finsk flagg. Ca. 2,6x2,6 cm. Flott stand. 1

1402 NSB. Lillehammer. Liten polett/merke i messing, med nr. 4 på. Ø:3,8 cm.

1403 PÅFYLLINGSFLASKE. Gammel påfyllingsflaske for olje, «One liquid quart» i glass med metall helletut. H:35,5 cm.

1

1

1404 TRIKKEBJELLE. Gammel bjelle i messing. Hang på trikken slik at trikkeføreren/konduktøren kunne varsle. Ca. 27 x 12 x 11 cm. Fin stand. Medfølger skruer, tilpasset veggmontering. 1

Kart *)

1405 GLOBUS, merket « Arbeidermagasinets globus «, m/ kompass. Slutten av mellomkrigsårene. Dreid, teakfarget trefot m/ solide messingfester. Brukt, men i pen stand og med gode farger. Flott og dekorativ. H: 53 cm, B: 31 cm.

1

1406 GLOBUSLAMPE. Tøff globus-lampe, på tre-sokkel H: 45cm. Bruksspor, ikke funksjonstestet. 1

1407 PRUSSIÆ NOVA TABULA. Kobberstikk, kart over Preussen. 1700-tallet. Med passpartout i glass og ramme. Motivmål: 34 x 27 cm. Totalmål: 45 x 50 cm. I pen stand med preg av brett.

Mineraler, smykkesteiner og fossiler *)

1408 FOSSIL - AMMONITT. Svært eksemplar, saget i to på lags, deretter polert. Med delvis krystallisert innside i form av agatgeoder. Ukjent opphav, men antakelig Marokko. Særs dekorativ! Ca. 28x36 cm.

1409 GEDIGENT SØLV. Imiter, Marokko. Pent bruddstykke med høyt sølvinnhold. Antatt noe syreetset ut fra kalsittholdig matrix/steinmasse. Større partier med belegg og antydning til krystallisering i soneringer. Ca. 11.5x7x5 cm. Bruttovekt: 250 gram. Følger med et lite bruddstykke på 20g. 40x30x15 mm. 1

1410 METEORITT - CAMPO DEL CIELO, Argentina. Jernmeteoritt som falt for ca. 4000 år siden, oppdaget først i 1576. Ca. 15x15x10 mm. Vekt: 4,2 gram.

72 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

1411 RØYKKVARTS OG BERGKRYSTALLER. I

hovedsak Hardangervidda oppgitt som funnsted. 19 stk. plexibokser med ulikt innhold. En del enkeltkrystaller, og dobbeltterminering på en røykkvarts er observert. Videre en del småstuffer og noen få med artig vekst og inneslutninger. En etikett antyder anatas, men Skanfil innestår ikke for dette - kan være hematitt eller brocitt. Største lengde: ca. 35 mm. Spennende utbud!

1412 SMARAGDER. Byrud gård, Minnesund i Eidsvoll, Akershus. 18 stk. plexibokser med prøver inneholdende smaragdfragmenter og mer delvis utviklede smaragdkrystaller i/på matrix. Største lengde: ca. 30 mm.

1413 SØLVSTUFFER. Kongsberg og Vinoren i Flesberg. 3 stk. ulike stuffer med gedigent sølv i platevekst, antatt delvis etset ut av kalsittholdig matrix. Største lengde: ca. 30 mm.

1414 ZIRKONER. Saga, Vestfold. 4 stk. ulike prøver med krystallvekst. Største lengde: 3 mm.

Polare samlegjenstander *)

1415 HVALTANN. Risset dekor. Ene siden med tekst: «The Whaler - AMELIA - Bay Whaling» og den andre med skutemotiv i sydlandsk landskap, formodentlig hvalfangtskuta «Amelia». Antatt tidlig 1900-tallet. L: 14 cm.

1416 LOMMEKNIV. I sølv, med portrett av Amundsen, «Polarflyvningen» og luftskipet Norge. Navn på andre siden.

Disney *)

1417

1418

1417 BOKSER. Lott to. En med Mikke og Minni fra Sætre, 1930-tall, og en Snehvit og de syv dverger, Stabburet fra ca. 1939. Ca. 14,5 x 9,5 x 5 cm. Sætreboksen med mest slitasje.. 14,5 x 9,5 x 5 cm. Sætreboksen med mest slitasje.

1418 DONALD DUCK. Fin Maxi Puppet fra Kohner, Made in Hong Kong 1970-tallet. H:15 cm. Når man trykker under er Donald fleksibel i kropp, hode og armer. Morsom leke.

Autografer *)

1419 ARMSTRONG, NEIL A (1930-2012), COLLINS, MICHAEL (1930-2021), ALDRIN, EDWIN E. ‹BUZZ› (1930-) De tre tre astronautene som var om bord romfergen Apollo 11, Armstrong og Aldrin var også de to første som satte sine bein på månen i 1969. Tusjsignaturer på et promokort fra den gangen de besøkte norge 10-12 oktober 1969. Dette korte ble signert og overrakt privatsjåføren som kjørte de rundt. Reiseruten er vedlagt. Et amerikansk flagg og to hefter som omhandler måneferden tilkommer.

Verktøy *)

1420 BLYANTSPISSER. Guhl & Harbeck, Hamburg. Tyskland, tidlig 1900-tallet. Modell «Jupiter 2». L: 36 cm inkl. håndtak. Trolig komplett og fungerende, men ikke testet av Skanfil, som ikke garanterer funksjonaliteten. Bruksspor og noe rust.

1421 VERKTØY. Eske med diverse eldre verktøy/ redskaper bl. annet vikletang for sagblad og Sølv bor fra ett sølv vare verksted ++, se foto.

Øvrige *)

1422 BÆRBAR STOKK/SETE FOR FISKERE. Portabel vintage stokk med sete for vade fiskere i stål tre og skinn H:86 cm. 1

1423 BERGENSUTSTILLINGEN 1898. Fint emaljert krus, med motiv av utstillingen og fin tekst. Ø:8,5 cm og H:10 cm. Noen avslag og restaureringer. 1

1424 EDVARD GRIEG. Sort byste av Grieg 1843-1907. Støpt i kunstmateriale. Trykket signatur «Lang», copyright 1989. H:13cm. 1

1425 EMALJERT SKILT. «Før opp-eller avlessing begynner skal stasjonsbetjeningens tillatelse innhentes. Forlates arbeidsstedet skal ny tillatelse innhentes før arbeidet gjenopptas». Ca. 50 x 21 cm. Flott stand. 1

1426 FIGURER. 3 stk. Løve i håndskåret tre, L: 13,5 cm. Elefant i støpt bronse, stemplet under, L: 8,7 cm. Mannsfigur, utført i patinert resin, merket AB, H: 15 cm. Dekorative figurer i pent brukt stand.

1427 FUGLEFIGURER. Flotte vintage håndskårne fuglefigurer av bein/horn på trebunn, signert Meum. L:27,5 cm. H:13 cm.

1428 FYRSTIKKBOKS i hvittmetall og messing m/ fyrstikker. Dyktig utført metallarbeid m/ gravering på lokket « AKD 1881 «. Åttekantet m/ ripeflate på boksens ytre bunn. Brukt, men i pen stand. Uvanlig gjenstand. H: 6,3 cm.

1429 GLASSBLÅSERUTSTYR. Glassblåser pipe/stang 125cm. Ø:22mm. Tre-form H:20cm. Ø:25cm. 4 Fargestaver, gul,svart,rød og lys grønn. L: fra 30 til 13cm. Brukt utstyr og verktøy. Bare til utstilling.

1430 GOLFBILDE. «The history of golf». Golfsportens historie presentert i «tittekasse» med patinert treramme. H: 24, B: 80, D: 7 cm. Innholdet er små replikas av gammelt golfutstyr; golfkøllene måler ca. 40 cm. Uten glass, forøvrig dekorativ og i fin stand.

73 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1431

1432

1431 HØYERS MAVE-MASSØR. «Nyhet! Endelig noget virkelig godt mot obstipasjon (forstoppelse) og stor mave». Et 90 år gammelt apparat med orignale bruksanvisninger og etui, ca. 1933/34. Et tungt apparat/ redskap du skulle massere på magen i horisontal stilling. I heftet fullt opp av tallrike hyllester fra diverse overleger og speisalister som fremsnakker produktet. Norsk patent nr. 53203. Bruksspor. Ø: 14,5 cm.

1432 HVII. Uvanlig Håkon VII merke i messing med riksløven på toppen. H:5,5 cm.

1433 IKON med heldekkende riza i hvittmetall, med rester av emaljefarger og forgylling. Ortodoks kulturområde. «Theodosius av Chernihiv». Drevet og gravert dekor. Bakstykke med tekstil. Oksidering og bruksspor. Ca. år 1900. Ca. 17,5x14 cm.

1434

1435

1434 IKON med riza i sølv, 84-zolotnik. Russland, 1885. Uidentifiserte mesterstempler. «Maria alle behovendes glede». Rikt utført med gravert og drevet dekor på riza, over treplate. Sider og bakstykke trukket med semsket tekstil. Oksidert, samt bruksspor. Ca. 22x18 cm.

1435 IKON med riza i sølv, 84-zolotnik. Russland. Uidentifiserte stempler. 1800-tallets andre halvdel. «Gudsmoderens beskyttelse». Rikt utført med gravert og drevet dekor på riza, over treplate. Sider og bakstykke trukket med semsket tekstil. Oksidert, noen bulker, revner på sider, samt bruksspor. Ca. 14x18 cm.

1436

1440

1436 IKON. Antakelig Russland, 18/1900-tallet. Trolig et bryllupsikon utført i vestlig stil. «Helgener med Marias kroning i himmelen». Håndmalte motiver på gessogrunning. Høy kunsternisk utførelse på maleriet. Bruksspor, noen krakeleringer og sprekker. Ca. 30x25 cm.

1437 IKON. Ortodoks kulturområde, 18/1900-tallet. Helgenfremstilling. Antatt nyere/oppfrisket dekor og fogylling, over eldre ikon. Signatur nede til høyre, samt på bakstykket. Patina og bruksspor. Ca. 23x13 cm.

1438 IKON. Ortodoks kulturområde, 1900-tallet. Fremstilling av «Den hellige Nikolas» / «St. Nikolas av Myra». Bemalt og forgylling på gessogrunning. Bruksspor. Ca. 25x29 cm.

1439 IKON. Ortodoks kulturområde. Ca. år 1900. Festdagsikon/kalenderikon med sentermotiv av «Kristus i limbo» og «Himmelfarten», omkranset av de viktigste kirkefestene i året. Noe naivt/primitivt utført, men sjarmerende, på gessogrunning. Rester av forgylte detaljer. Bruksspor og noe avflass/ bortfall. Platen har slått seg/buet. Noen retusjer. Ca. 32x23 cm. 1

1440 IKON/DOBBELTIKON. Ortodoks kulturområde. «Kunngjøringen». Antatt sent 1800-tallet. Motiv både rekto og verso, med malt motiv på treplate, løststittende i profilert omramming. Vertikal sprekk i platen, samt brukspor. Ca. 20x25 cm. 1

1441 KIKKERT. Eldre kikkert av merket Haking 7x50 med sort veske. 1

1442 KIKKERT. Eldre kikkert av merket Luminar de luxe barium glass prisms. 8x50 No. 464414 med brun veske. 1

1443

1448

1443 L.M. ERICSON 1912. Bordvariant i tre og stål. I pen stand. 1

1444 LABRATORIEDELER. 11 stk. diverse labratorie deler i glass som kolber reagensrør mm. 1

1445 LANGPIPER. Pipehode i merskum, med fullstemplet sølv-lokk og beslag. Svensk med årsstempel T4 (1849). Munnstykke i ben/horn. L: 54 cm. Den andre med mesterstempel «OB», syretestet til å være sølv. L: 49 cm. Aldersrelaterte bruksspor og patina. 1

1446 LIGHTERE. Fin lott 4 eldre uvanlige lightere. 1

1447 LYBEKKERGATA. Gammelt emaljert gateskilt fra Oslo. Ca. 60x15 cm. Litt slitasje. 1

1448 MARILYN MONROE BYSTE. Stor og flott byste laget i kunstmateriale. H: 51 cm. B: 26 cm. D: 22 cm. Et lite synlig avslag på bakre kant av sokkel ellers i meget fin stand. 1

1449 MEDISINUTSALG. Skilt i aluminium. Ca. 80 x 12 cm. Litt slitasje. 1

1450

1451

1450 NÅL. Flott nål i Sterling med riksløven og emaljert norsk flagg. Ca. 4x4,5 cm. Muligens fra Little Norway. 1

1451 NÅLER. Lott to nåler. En med to norske flagg og HVII monogram med krone over, ca. 4x2,5 cm. En med NCF over norsk flagg og 17 juni 1945, ca. 1,7x2,5 cm. 1

74 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1

Obj.nr.

1452 OPPTREKKERE. Lott 7 div. morsomme opptrekker, noen med reklame. En med mannsfigur, ant. i plast, L:16 cm, «Nøkkel» fra O. Mustad, «Lampe» fra SM-lampen, en hund, en knytteneve, samt to til.

1453 RÅOLJEPRØVER. 5 oljeprøver fra oljefelt i Nordsjøen. Olje fra Gullfaks, Statfjord-feltet, 2 milliarder fat fra Statfjord, Snorre feltet, Saga fra brønn 34/4-4. I og med at dette er olje ser vi helst at dette hentes i Haugesund evt. ved vår avdeling i Stavanger.

1454

1460

1454 REMINGTON SKRIVEMASKIN. Gammel /før krigen) dekorativ skrivemaskin i noe slitt originalkoffert. Ikke funksjonstestet.

1455 SAMLERLOTT. Eske med diverse samleobjekter som: Kikkert, eldre sveisebriller, Mercedes stjerne, diverse esker, korketrekker av villsvintann, Karius og Baktus-sparebøsse, samlesett Mennesker i rommet mm.

1456 SAMOVAR. Stor flott russisk samovar i messing. Avtagbar topp/kanne for te-konsentrat følger med. Gammel antikk, ant. fra ca. 1890-tallet. H:60cmcm. Fint eksemplar alder tatt i betraktning, observert en liten sprekk i messingen på avtagbar topp.

1457 SKJELL OG KONKYLIER. 8 stk. ulike. Særs dekorative og i god stand. Den største måler hele 30 cm og den minste, vel 8 cm.

1458 SKRIVESTELL. Württembergische Metallwarenfabrik (WMF), Tyskland. Første del av 1900-tallet. Art Nouveau. Med lokk til blekkhus, glass i det ene. Brevåpner og blekkrulle (løsjer) Flott sett. L: 39 cm

1459 STEMMEURNE. Støpejernsurne med den norske riksløven. Fra tidlig 1900-tallet. Str: 34 x 44 x 30 cm + håndtak. En del bruksslitasje/rust.

1460 SUKKERØKS 1800 - tallet, Telemark. Redskap til oppdeling av kjegleformede sukkertopper eller kandissukker i butikk og hjem. Utformet i jern med «slagtopp» og flat øks (H: 11 cm.) Utenpå trehåndtaket et sirlig utformet hylster i messingblikk m/akantusranker i flere felt. Brukt, men i pen stand. Uvanlig gjenstand. L: 24,5 cm.

1461 TAPPEKRAN. Fin tappekran i lakket tre med messing H:ca. 55.5 cm. Noe slitasje/merker på tresokkelen.

1462 VÅLERENGEN MANNSKOR STORKORS. Stor flott emaljert merke i 925 s. Tildelt i 1966. Ca. 6x6 cm.

Utrop Obj.nr. Utrop

1463 VESKER. 3 forskjellige. En trekoffert med relief på begge sider. Kan minne om en håndreisekoffert eller «weekendbag» som vi sier i dag. Mål:46x 34x 19cm. En Jordmorveske. Med patina, stivt skinn. Mål: 50x 20x 23cm. Herreveske/dokumentveske i lær. Nostalgisk, noe stiv i læret. Mål: 42x 10x 30cm. 1

1464 VIKINGMOTIVER. «OSEBERG - SKIBET.O. Væring... 1907.» Originalfoto. Motiv: 20 x 14 cm. DRAGEKOPI i tre, håndskåret (Oseberg). H: 17 cm. VIKING I SMIJERN, m/ skjold og spyd. H: 31 cm. ASKEBEGER i tinn (Oseberg). Ø: 9 cm. HADELANDSVASE m/ vikingskip. H:18 cm. ASKEBEGER, keramikk. L: 11,5 cm. Alt brukt, men i pen stand. 1

1465 VOODOO-FIGUR. Vest-Afrika. Skåret av étt stykke mørkt tre. Rikt og detaljert utformet med glasspartier på mage og øyne, samt tallrike spiker, kramper og økeblad i rygg. Videre halslenke med hengelåser i metall. Partier med lerretsstoff på bakpart og hode. Mørkpatinert. 1900-tallet. Særs spesiell og et spennende, uvanlig utrop! H: 46 cm.

1

1

1466 WINSTON CHURCHILL. Flott liten opptrekker hvor hans berømte V-tegn utgjør selve trekkeren. H:8,8 cm. 1

1467 ØLKURV. Eldre ølkurv uten bryggerimerke. Patina og bruksspor. Observert noe grønne malingsflekker på treverk. 1

1468 ØL/VINTØNNE. Flott gammel tysk tønne laget i tre med kraftige naglede tønnebånd av jern. Merket «Schulteiss 40. 1262 NO Unverkauflich». 1 av 4 tønnebånd mangler, ellers fin patina. H:45cm Ø:35cm -I bunn og topp. Dekorativ til hjemmebaren eller vinkjelleren.

75 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Søndag 14. april fra klokken 13.37

Frimerker og brev utland

1469 Ca. 5000 merker i helark 1969/1982. 27 ulike merker. AFA katalogverdi over 14000 DKK.

1470

1471

1482

1470 225. 5 kr Världspostföreningen. Pent postfrisk merke med bra sentrering (5000).

1471 59d. 50 øre Oscar II fra posisjon 66. Postfrisk (Facit 2700/AFA 45a Dkr 2200).

1472 Åtte gamle brevomslag fra midten av 1800-tallet. 1

1473 Stor sekk med 7,4 kilo klipp utland. Ugjennomsiktig, så ukjent innhold.

1474 VERDEN klipp, brutto 3,1 kilo. Tubfrim-donasjon og salget går til veldedighet.

1475 NEW YORK. 1980-85 stemplet. 1-3 sette flaggmerker av hver årgang. AFA DKK 3870. I tillegg medfølger noen postfriske helark, småark og miniark som ikke er talt med.

1476 NEW YORK. 1980-86 postfrisk. 1-3 sett flaggmerker av hver årgang. AFA DKK 4930.

Rekvisita og litteratur

Rekvisita *)

1477 ALBUMPERMER. Seks standard 4-rings permer i burgunder farge. Egner seg ypperlig til oppbevaring av helark og har vært brukt til det. Pent brukt, men litt taperester finnes (kan fjernes). Utvendig mål 31 x 31 cm og rygg ca. 5 cm. Fire hele plastlommeark (for helark) medfølger.

Postkort

1478 Gammel samling med småformat fra første halvdel av 1900-tallet. Totalt 157 kort (mest brukte) i album. Inneholder humorkort, romantikk, aktiviteter. Av stedskort nevnes spesielt Sverige og USA. Observert litt kunstnerkort, bl.a. OTTO MOE, JENNY NYSTRÖM og OILETTE. Varierende kvalitet.

Frimerker og brev Norge

1479 1-21. Norske skillingsmerker komplett i hovednummer. De fleste med småfeil (SK ca. 15000).

1480 7. 3 skilling med attest Enger. Merket har spor av en svak horisontal brekk i øvre del.

1481 48. 2 på 12 øre provisorie, ca. 100 stk. stempledemerker inkl. noen 4-blokker, par og striper (2600).

1482 272. 50 øre V-merke m/vm. Pent postfrisk merke hvor man kan se vannmerket godt (3500).

1483 1316/1594. 28 forskjellige pent stemplede hefte-fireblokker (1/2 hefte). Komplett av denne heftetypen. Alle meget pent stemplet 1.dag. (2290)

1484 OBLATER. Samling på 20 sider i mindre innstikkbok (500/550 stk.), fullt av flotte oblater fra en lang rekke virksomheter, firma, institusjoner, m.m. Mange pregetrykk, mange gullfarget, og det meste er **.

1485 1483-84. NORDIA 2002. 25 stk prima førstedagsbrev (3000).

1486 TM 130 x 400 stk. stemplet (5200).

1487 TM 132 x 200 stk. stemplet (2400).

1488 Stor eske på 5,8 kilo brutto med Tubfrim-donasjon. Ny og eldre kilovare Norge, diverse FDC m.m. Klipp ulike land, «Tubfrim spesial» vaskede merker osv.

1489 Klipp - mest opp til ca. år 2000. 3,1 kilo brutto. Tubfrim-donasjon og salget går til veldedighet.

1490 KLIPP 1,1 kilo fra adressekort - kun med tjenestemerker. Mest høyverdier, bl.a. den gode TM 136.

1491 1483-84. NORDIA 2002. Postfrisk ubrettet helarkserie á 50 stk. (5500)

1492 220x. Turist u/vm på gult papir i brettet helark á 100 stk. (3000) 1

1493 228 Maud, 256-57 Redningsselskap, 309-10 Postforeningen. Noe uvanlig med 5 postfriske bunter á 100 stk fra krigsperioden samlet i eldre sigarboks (4800). 1

1494 261, 265, 267. 1, 7 og 14 øre V-merke med vannmerke i postfriske ubrettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (2500).

1495

1506

1495 266. 10 øre V-merke med vannmerke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (6000).

1496 268a og b. 15 øre brunoliven og grønnlig oliven. V-merker med vannmerke i 2 postfriske ubrettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (2500).

1497 269. V-merke med vannmerke, 30 øre ultramarin i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (3000).

1498 270, 273. 35 og 60 øre V-merke med tydelig vannmerke i postfriske ubrettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (3700).

1499 270, 273. 35 og 60 øre V-merke med tydelig vannmerke i postfriske ubrettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (3700).

1500 274-77, 279. V-merker uten vannmerke i postfriske helark á 100 stk. Alle 5 ubrettet. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (1500).

1501 279-80. V-merker uten vannmerke i to postfriske brettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (1100).

1502 280, 283, 286. V-merker 12 øre, 25 øre og 40 øre uten vannmerke i postfriske ubrettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (2600). 1

1503 281-82. V-merker 15 øre og 20 øre uten vannmerke i postfriske ubrettede helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (3000).

1504 285. V-merke 35 øre uten vannmerke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (2500).

1

1

1505 287. 50 øre V-merke uten vannmerke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (1600). 1

1506 288. 60 øre V-merke uten vannmerke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (5000). 1

76 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1

1507 289. 1 kr V-merke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (2000).

1508 290. 1,50 kr V-merke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (3800).

1509

1510

1509 291. 2 kr V-merke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (12000).

1510 292. 5 kr V-merke i postfrisk ubrettet helark á 100 stk. Stammer fra lageret som ble funnet på Slottet etter 2. verdenskrig (20000).

1511 345-47. Nasjonalhjelpen. Serie på 100 av hver i brettede helark (3200).

1512 375 Løveprov., 411 Kong Haakon, 439-40 Regjeringsjub., 451-52 Haakon. 100 stk av hver i helark. NK 375 ubrettet, de øvrige brettet (2800).

1513 375-76. Løveprovisorier serie i helark á 100 stk. Det blå arket noe oppsplittet (2500).

1514 422-24. Telegrafjubileum i brettede helark á 100 stk (1600).

1515 425-27. Frimerkejub., 451-52 Kong Haakon. To brettede helarkserier á 100 stk (2300).

1516 433 og 435. Haakon 40 øre og 65 øre i ubrettede helark á 100 stk (2300).

1517 441-42. Märtha i brettede helark á 100 stk. (4800).

1518 486 Skip og 570 Rondane i ubrettede helark (2 x 50 stk, 100 av hver). Ett 486 med litt splitt i perforeringen. (2300)

1519 562. 1000 stk. i brettede helark (3000).

1520 575-76 Bibelselskap og NK 579-80 Sverdrup. 100 serier i hver med brettede helark á 100 stk (1900).

1521 577-78 Norges Bank i ark á 50 stk. 583-84 Birkeland & Eyde i ark á 50 stk. 684-85 POSTHORNET 100 ÅR i ubrettede helark á 100 stk (store ark som er vanskelig å finne ubrettet). (2200).

1522 577-78 NORGES BANK, 585-86 EFTA, 62223 NORDISSK SAMARB., 624-25 RUTEBOK/ TRAFIKK. 4 serier á 50 stk i ubrettede helark (2150).

1523 591-92 Dybwad og 593-94 Santalmisjonen. Postfriske brettede helark á 100 stk. av hver (1900).

1524 595-98. Bruksmerker 1967/68 med FOSFOR. NK 595, 596, 597 I (Bo2), 597 IIy (Bu3), 598 x1 (Bo2) og 598 x2 (Bo3). Serie på totalt 6 forskjellige, ubrettede helark á 100 stk (5100).

1525 672-73 Nielsen Hauge og 674-75 Oslo Bispedømme. 100 serier av hver i ubrettede helark i nummer rekkefølge (2100).

1526 677-79 Eventyr og 693-94 Ungdom & Fritid. 100 stk av hver serie i ubrettede helark som også er i nummer rekkefølge (2100).

1527 687-90. Norges samling. 100 stk av hver i ubrettede helark som også er i nummer rekkefølge (2800).

1528 691-92 Kong Haakon VII 100 år. 100 serier i ubrettede helark (2400).

1529 700-02. Eventyr II og 706-07 Lepra. 100 serier av hver i ubrettede helark. De fleste parsett er også i nummerrekkefølge (2500).

1530 710-11. Nordens Hus og 731-32 Lagabøter. To serier i ubrettede helark á 100 av hver. Lagabøterark i nummerrekkefølge (2400).

1531 712-13. Kong Olav og NK 714-15 Jacob Aall. 100 serier av hver i ubrettede helark (2700).

1532 716-18. Samisk Håndverk. 100 serier i ubrettede ark á 50 pr. ark. Hvert par i nummerrekkefølge (1500).

1533 719-21. Blomster II og 711-23 Geografisk oppmåling. 100 av hver serie i ubrettede helark. De fleste ark i nummerrekkefølge (2300).

1534 751-52. Mynt og Meter og NK 753-54 Speiderleir. To serier med 100 stk. av hver i ubrettede helark. Alle i nummerrekkefølge (2400). 1

1535 Over 100 ferdige «butikksalgs-pakker» med frimerker fra en rekke land. Tubfrim-donasjon og går til inntekt til en god sak. Brutto 3,6 kilo.

1536 Tjenestemerker 117-21. 5 brettede helark á 100 stk .(1900). 1

1537 Tjenestemerker 125, 130, 132 i brettede helark á 100 stk. av hver. Fra serien med hvit fosfor (5400). 1

1538 ADRESSEKORT. Flyttekasse inneholdende 5 mindre bokser samt full postsekk. Totalt flere tusen adressekort. Boksene er merket hhv. «Vanlig adressekort utland 1900-2699 datert 11.2.937.6.93». «Grønnepakker 28.11.94-23.12.94». «Ank. nr. 001/999». «Grønne pakker 28.8.94-3.10.94». Lang boks datert 1991. Full postsekk hvor observert bl.a. stempel fra 1992. Brutto vekt 19,7 kilo. 1

1539 Eske med mange hundre norske brev og kort inkl. eldre førstedagsbrev i varierende kvalitet, spesielle FDC, særstempler og mye annet. Spennende lott.

Klikk her for å gå til auksjonen på skanfil.no

77 Skanfils Heureka-auksjon 33 - 13. - 14. april 2024
Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.