Page 1

VÝSTAVNÍ

SYSTÉM

OBALOVÝ


OBALOVÝ A VÝSTAVNÍ SYSTÉM pro obuv elišky Kuchotvé

Práce se zaměřuje na problematiku obalového a výstavního systému pro obuv, s ohledy na požadavky, které jsou na výrobky takovéhoto charakteru kladeny. Mobilita, jednoduchá manipulace, snadná výroba a nízká cena, variabilita v použití a univerzálnost obou systémů jim zajišťuje absolutní funkčnost. Při navrhování byl taktéž kladen důraz na ekologii, tento přístup se projevuje mimo jiné ve výběru použitých materiálů a minimálním vzniku odpadu při jejich zpracování. První část projektu představuje výstavní systém skládající se ze tří druhů stojanů na obuv a sedačky. Ve druhé části představuji obal (krabici na obuv), jehož univerzalita tkví jak v aplikaci různých druhů materiálů při výrobě, tak v rozměrové variabilitě. Oba systémy jsou použitelné jak samostatně, tak dohromady, kdy se navzájem doplňují.


VÝSTAVNÍ SYSTÉM

Vzniká prořezáním a nařezáním papírových voštinových desek způsobem, při kterém vzniká minimum odpadového materiálu a který dovoluje snadné složení systému do výstavní pozice, nebo opětovné rozložení do plochého stavu během několika sekund. Spolu s krabicemi, které jsou jeho součástí tvoří skladovací prostor pro obuv připravenou pro prodej zákazníkovi. Základ systému tvoří několik prvků, stojan na jedu, dvě a tři boty, a sedačka. S těmito prvky v různém počtu je zadavatel schopen sestavit funkční exhibici pro své produkty.  Dále může být systém rozšířen o další prvky založené na stejném principu skládání a práce s materiálem. Rozšíření systému je závislé na požadavcích zadavatele, možnostech jeho manipulace a rozměrech surového materiálu. Rozšíření může obsahovat například stojan na větší množství bot, stůl, židle, pult apod. Pro následující prvky výstyvního systému byly použity desky o rozměrech 2000 × 1200 mm, o tloušťce 16 mm.


stojan na jednu botu

Stojan se skládá z jedné nařezané a naohýbané desky z papírové voštiny. Nabízí plochu pro vystavení boty o téměř totožných rozměrech jako je šířka a délka krabice. Ty jsou zasunuté pod ní, nabízející exponát v různých velikostech nebo barvách. Díky tomu, že krabice jsou delší než je výřez ve stojanu, jsou v něm dobře fixovány.  Základna stojanu má rozměry 600 × 400 mm, udržuje jeho rovnováhu a zároveň zabraňuje divákovi k přístupu na těsnou vzdálenost od podstavce, čímž ho zabezpečuje proti poničení. Exponát se přesto nachází na dosah divákovi, který si jej může kdykoliv z podstavce sejmout a prohlédnout. Stojan na jednu botu je proveditelný ve dvou velikostech. Jeho přesné rozměry se odvíjejí od velikosti krabic, které jsou v něm zasunuty.


rozměry stojanu v mm

1600 1160

1600 1200 215 391

290 600

235 391

330 600

řez desky při výrobě dvou stojanů


stojan na dvě boty

Stojan na dvě boty je tvarován stejným způsobem jako stojan předchozí. Přidáním jednoho dalšího řezu vzniknou dva podstavce, přičemž každý znich kopíruje velikost krabic, které jsou v něm zasunuty. Dvě velikosti krabic mají tedy za následek dva různé rozměry podstavců. Tento stojan je také opatřen základnou zajišťující jeho rovnováhu a dostatečnou vzdálenost diváka od exponátu.


1600 350

1200

1090 215 235

310

1200

391

rozměry stojanu v mm

řez desky


stojan na tři boty

Vzniká přidáním dalšího svislého řezu ve voštinové desce, čímž je docíleno vytvoření tří podstavců různé velikosti. Pro umístění krabic slouží v tomto případě pouze boční podstavce. Jako zarážka pro krabice, zabraňující jejich přílišnému zasunutí do stojanu, slouží prostřední podstavec o menší hloubce než zbylé dva.


290

1200

1600 310

1115

1090 195 215 235

350

1200

391

rozměry stojanu v mm

řez desky


sedačka

Sedačka je nepostradatelnou součástí VS pro obuv v případě, že je vystavované zboží současně nabízeno ke koupi. Je vytvořena stejným principem skládání který je uplatněn na předchozích stojanech. Na její stavbu jsou použity dvě voštinové desky, jedna tvoří opěradlo, područku, sedák a podstavec. Druhá deska tvoří záda sedačky a žebro zasunuté pod sedákem, zajišťující její nosnost (ozkoušena na 120 kg).


600 400

500 400 500

100

900 1200

530

rozměry sedačky v mm

řezy desek


spojovací materiál

Veškerých vzniklých spojů je dosaženo bez použití lepidla, pouze pomocí kovových svorek. Jedna strana profilu kovové svorky je delší pro snadné nasazování na materiál. Při spojování spodní části stojanů a sedačky tvoří svorky zároveň funkční nožky.


kombinace stojanů v prostoru

Stojany je možné umístit jak ke stěně, tak do prostoru. Pro jejich fixaci v prostoru slouží opět kovové svorky, umístěné na vnějších hranách. Pro jejich fixaci ke stěně slouží skoby, za které je stojan uchycen zevnitř. Uchycení zevnitř je provedeno za vnitřní okraje otvoru, který vznikne po složení desky do výstavní pozice. Při kombinování dvou různě velkých stojanů je mezi ně přidána další deska, která zakrývá nechtěné průhledy, a jejíž podstatnou část, která zůstane volná, je možné využít pro umístění informačních textů, plakátů apod.


obalový systém

Pro obuv Elišky Kuchtové je navrženo jedno tvarové řešení krabice, které dále rozlišuji pro jednotlivé kolekce pomocí detailů na víku.  Vzniklý obal je univerzální v použití a převeditelný do jakékoliv rozměrové variace. Jeho rozměry mohou být upravovány nezávisle na sobě ve výšce, délce i šířce. Jako materiál pro výrobu krabice mohou být použity různé druhy jak hladké, tak vlnité lepenky. Jako výplňový materiál obalů je použit bílý hedvábný papír. Ten je velmi lehký a jemný, šetrný k baleným produktům. Pro snadnou manipulaci zákazníka s obalem slouží odnosné ucho, které se dá jednoduše připevnit na tělo krabice.


tvarové řešení obalů

Vychází z tvaru běžné krabice od bot, ovšem kompletace je dosaženo skládáním, bez použití lepidel nebo jiných spojovacích materiálů.  Spodní část i víko krabice je tvořeno z jednoho kusu lepenky. Krabice je navržená tak, aby na její výrobu bylo použito co nejméně materiálu, dala se snadno převážet v rozloženém stavu a její kompletace byla co nejjednodušší. Jejím tvarováním vzniká na bocích elegantní detail, který zároveň slouží jako výztuha, zavírací klopa slouží zároveň jako uzavírací element a disponuje kapsou pro zasunutí propagačních materiálů nebo kupního dokladu. Další funkční detail se nachází na spodní straně krabice, kde jejím poskládáním vzniknou čtyři nožky zajišťující její větší stabilitu, především při vrstvení více krabic na sebe. Základní tvar krabice je stejný pro všechny druhy a kolekce obuvi, jediná odlišnost se nachází na vrchní zavírací klopě, jejíž tvarování kopíruje křivku různých podešví balených bot.


rozloĹženĂ˝ tvar krabice


rozměrové variace obalů

Každá varianta krabice je navržena ve dvou základních velikostech, jedna pro balení bot menších velikostí (vel. 40 a méně) v rozměrech 205 × 290 × 120 mm, druhá pro balení bot větších než vel. 4O v rozměrech 225 × 330 × 130 mm. Uvedené rozměry jsou poskytnuté zadavatelem a uvádí velikost prostoru který je zapotřebí pro pohodlné usazení obuvi do krabice. Díky vytvarovaným bočnicím jsou finální rozměry obalu větší, prodlouží se o 4 cm.


ekonomický aspekt projektu

Náklady na výrobu jedné typizované krabice na obuv se pohybují kolem 20 – 30 korun za kus. V případě nových typů krabic je možné se k této ceně přiblížit s výrobním nákladem přesahujícím desítky tisíc kusů. Cena atypických obalů vyráběných na zakázku pro malé množství zboží závisí na jejich velikosti, použitém materiálu a technologiích, a může dosahovat dvou set korun za kus a více. Hodnota jedné krabice navržené v této práci nepřesahuje sto korun. V této ceně je započítán výrobní materiál (cca 30 Kč na jednu krabici), čas potřebný pro strojní zpracování (5-10 minut dle ceníku obsluhy řezacího plotteru činí 30-60 Kč). Transport obalů v nesloženém stavu a balení produktů je obstaráno zadavatelem. Pro výrobu VS je použit materiál jehož cena včetně dopravy činí po zakoupení 185 Kč/m2. Cena výroby jednoho prvku VS, bez vnitřních krabic na obuv, se tedy pohybuje kolem 500 korun včetně započítané platby za řezací stroj a jeho obsluhu.


Sada obalů a výstavní systém pro obuv  
Sada obalů a výstavní systém pro obuv  

A set of packaging and exhibition system for a footwear.

Advertisement