__MAIN_TEXT__

Page 1

Prisma

En tidning från Skallsjö församling Våren 2019

Tema: att gå i takt med livet www.svenskakyrkan.se/skallsjo

www.facebook.se/skallsjo.forsamling

instagram: @skallsjofloda


Psalm 298

INNEHÅLL PRISMA #1 2019

“Gud, ditt folk är vandringsfolket.

Intervju: Linda Molin SID 4–5

Själv du mitt ibland oss går.

Stillhetens mässa SID 6

Du oss leder, du oss stärker, när vår väg blir lång och svår.

Kort från församlingen SID 7

Bröd från himlen, bröd från himlen ur din faders hand vi får

Promenadgruppen SID 8

Text: W. Williams, A. Frostensson.

Personalnytt SID 9

På omslaget

Verksamhet SID 10 Påskens gudstjänster SID 11

ALGOT, DRYGA ÅRET GAMMAL, här tillsammans med mamma Jouline Olsson, lärde sig att gå tidigt. “Han är väldigt ivrig och har alltid varit”, säger Jouline om sin son i samband med ett besök på öppna förskolan i Skallsjö församlingshem i december. FOTO: MATTIAS BACKLUND

Kontakt

Prismakvällar SID 12 Nästa nummer av Prisma ges ut 28/5.

Skallsjö församling. Svenska kyrkan i Floda, Tollered. skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde:

svenskakyrkan.se/skallsjo

Thomas Lundblad, 374 33 thomas.lundblad@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare:

Katarina Sandblom, 374 37 katarina.sandblom@svenskakyrkan.se

Martin Andersson, 0706-459280

Anna Dubár, 364 52 anna.dubar@svenskakyrkan.se

Ingrid Beyer, 374 40 ingrid.beyer@svenskakyrkan.se

Martin Ånestrand, 374 34 martin.anestrand@svenskakyrkan.se

Tomas Sjöström Thöfner, 374 42 tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se

Diakoni:

Kyrkokamrer:

Präster:

Diakon: Elisabet Karlsson 374 35 elisabet.karlsson2@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent/värd:

Joakim Bonér 0702-414208 joakim.boner@svenskakyrkan.se

Informatör/Gravadm:

Elin Gustafsson, 374 32 elin.gustafsson@svenskakyrkan.se

Mattias Backlund, 374 36 mattias.backlund@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog:

Musiker:

Gunilla Trüschel, 374 31 gunilla.truschel@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent:

Cecilia Lantz, 374 41 cecilia.lantz@svenskakyrkan.se

facebook.se/skallsjo.forsamling

Christina Helgesson, 374 46 christina.helgesson@svenskakyrkan.se Maria Palm, 374 38 maria.palm@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri församlingshem:

Peter Andreasson, 374 39 peter.a.andreasson@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri kyrkogård:

Helen Johansson, förman, 374 43 helen.m.johansson@svenskakyrkan.se Kyrkogård: Bengt Dalén, 374 47 bengt.dalen@svenskakyrkan.se

Redaktion: Thomas Lundblad, kyrkoherde. Ansvarig utgivare.

2

Mattias Backlund, Redaktör, grafisk utformning.

Katarina Sandblom, präst.

Ingrid Beyer, organist.

Maria Palm, församlingspedagog.

Församlingsexp. tel: 374 30 må-fr kl 10-12 Kyrkogårdsexp. tel: 355 17 Adress: Församlingshem: Uddaredsv. 1, 448 36 Floda Skallsjö kyrka: Gamla Vägen 50, 448 33 Floda

Tryck: Åtta.45 Infomedia Foto: Mattias Backlund, Håkan Ivarsson, IKON.


•••Ledare Text: Thomas Lundblad, kyrkoherde

Vikten av att vara in-kopplad

A

ntalet människor som drabbas av utmattning ökar och kryper dessutom ner i åldrarna. Livet snurrar fortare och fortare. Vi är ständigt upp-kopplade och alltmer sällan av-kopplade. Det är svårt att vara in-kopplad… inåt i sin egen själ. Det finns en berättelse om några indianer som skulle medverka i ett konvent i Nordamerika. För att ta sig dit flög de för första gången. När de väl landat blev de sittande på flygplatsen. Personen som mötte upp dem på flygplatsen och skulle köra dem till konventet började bli otålig och ville komma vidare. Efter en halvtimme frågade han frustrerat indianerna vad de sysslade med när de bara satt stilla…? Svaret var: vi inväntar våra själar! JAG TÄNKER PÅ den där berättelsen ibland. Den handlar om att gå i takt med sig själv. Kropp och själ som en enhet. Den handlar om att lyssna inåt på själen, att hinna med i allt som sker. Att ge tid för bearbetning. Att invänta själen. Att vara in-kopplad. Kanske är förutsättningen för det att först vara av-kopplad. Jesus frågar retoriskt vad det hjälper en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ (Matt 16:24-28, Luk 9:23-27). Vad är vinsten med yttre framgång om man tappar själen på framgångsresan? Detta nummer av Prisma handlar om att ”gå i takt med livet”. Livet har olika takt under olika perioder. Att följa med livets takt istället för att öka takten när det skulle varit tvärtom är enklare att säga än att göra. Om man ska gå i takt med livet, handlar det kanske om att finna sin egen takt och inte ryckas med av de andras takt. Att göra sitt ”eget lopp” snarare än att hänga på klungan. Lätt

att säga, så svårt att efterleva. I DETTA NUMMER möter vi Linda som säger att man bör ”fundera på varför man gör som man gör. Är det för att jag själv vill det eller för att det förväntas av mig?” Fråga en idrottare som inte disponerar sitt eget lopp och lyssnar till sin kropp utan rusar vad som händer. Om vi går på högvarv för länge skär till slut motorn. Linda fortsätter, ”jag var uppe i varv men låtsades orka, jag ville inte erkänna hur illa det var”. Men hur finner man sin egen takt, sitt eget lopp. Hur blir man inkopplad? Om man känner ett skav i själen bör man nog lyssna till det.

“Om man känner ett skav i själen bör man nog lyssna till det ” När vi går i takt med livet är vi oftast tillfreds. När vi gör det vi är ämnade för och har kraft till mår vi bra. Det sägs att Martin Luther (teolog) sa att fåglarna är de sanna teologerna. Han hälsade på fåglarna under sin morgonpromenad med orden: God morgon teologer, ni gör det ni är ämnade för! Lovsjunger och lever. Jag läste en text av Harry Månsus (teolog) som skrev om lövsångaren. Den väger drygt sju gram (jämförelsevis väger ett A4-papper fem gram). Den flyger cirka 800 mil från mellersta Afrika till Sverige och landar under andra halvan av april. Dessutom återvänder den ofta till den buske den satt i förra gången. Under resan gör den av med energi motsvarande smöret på frukostmackan. REFLEKTIONEN ÄR ATT om vi gör det vi är ämnade för och utrustade för så bränner vi inte en massa onödig energi och vi kan komma både långt

och hitta rätt plats. Att börja där man är istället för där man ”borde” vara är läkande. Att acceptera situationen är kanske punkten där vägen tillbaka till livet börjar. Men var finns platserna för stillhet? Pausen i vardagen? Var och en behöver finna sin plats för att invänta själen. Skallsjö församling har meditation och Stillhetens mässa som andhämtningspauser i vardagen. Joakim som är värd för Stillhetens mässa säger ”mycket i vår tid handlar om aktivitet och prestation. Vi ska bevisa och förtjäna vårt värde. Det är en börda för många.” Jag tänker på ännu ett Jesu ord: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila” (Matteus 11:28). VILAN ÄR LÄKANDE. Vi behöver ”tankstationer” i livet. Både för våra tankar och kroppar. Lyssnar vi inte till själen och inväntar den säger kroppen till slut ifrån. Kropp och själ hör ihop. De talar samma språk och är våra vänner som vill varna oss när vi inte går i takt med livet. Ibland räcker det med att bromsa in lite försiktigt för att återfå takten, andra gånger blir det mer av tvärnit, allt för att undvika en krock med livet. Och skulle det bli en krock är det inte kört. Det finns en väg tillbaka, inte till samma liv som förut, men till ett annat, som inte alls behöver vara sämre. Kanske till och med bättre, eller i alla fall mer i takt med livet. Det går att bli in-kopplad igen. Med hopp om inspirerande läsning om att gå i takt med sitt eget liv.▲

3


••• PROFILEN Text & foto: Mattias Backlund

Fann vägen tillbaka genom musiken Några dumma beslut i ungdomen, en lillebror som tog livet av sig, hårda krav på sig själv. Många saker ledde fram till en krasch i livet för Linda Molin, idag 42 år gammal, som drabbades av utmattningssyndrom mitt i yrkeskarriären. Vägen tillbaka har varit lång och ännu har hon en lång väg kvar att gå. Men i återmötet med musiken fann hon en vändpunkt.

4


Det är 2011. Linda Molin, då 35 år

gammal, är sjukskriven fyra månader från sitt jobb på grund av koncentrationsproblem. – Jag var uppe i varv men låtsades orka, jag ville inte erkänna hur illa det var, berättar hon. Det skulle ändå dröja ytterligare en tid, ända till året efter, innan hennes kropp skulle säga ifrån helt. Och det rejält. – Det var i december 2012 som det small till - jag säckade ihop på jobbet. Det läkarna först trodde rörde sig om en stroke skulle dock visa sig vara något helt annat. Det var kroppen som inte orkade det höga tempot – hon hade drabbats av utmattningssyndrom. FRAM TILL DESS jobbade

Linda Molin som affärscontroller på ett kabel-tvföretag där hon var projektledare för utvecklingen av ett nytt affärssystem. – Jag jobbade mycket, det kan jag säga. Jag var ensam med min son och så snart han lagt sig var det lätt att jag satte mig och jobbade igen. Även om hon arbetade för mycket så var det sannolikt inte den enda utlösande faktorn, konstaterar hon. “Det är aldrig bara jobbet som är orsaken”, säger hon, och lyfter fram saker som hänt i hennes eget liv innan utmattningen kom. Som att hon skiljde sig, blev ensamstående med sin son, och förlorade sin lillebror som tog livet av sig blott 25 år gammal. – Jag var nyskild och kapslade in allt det här, det fanns inget utrymme för att krascha, säger hon. ISTÄLLET BÖRJADE HON arbeta

mer och mer, för det var där hon hittade sin trygghet i jobb och kollegor. – Att gå till jobbet blev en fristad, det betydde mycket för mig. Hade det inte varit så att jag hela tiden kunnat koppla upp mig hade jag kanske hunnit känna efter. En del, tror hon, bottnar också i hennes dåliga självförtroende som gjort sig påmint i hennes liv ända sedan ungdomen. – Jag gjorde ett par klumpiga val i min ungdom, som att jag hoppade

av gymnasiet där jag gick musiklinjen, kort innan gymnasiet var slut. Jag tror det var där allt började, säger hon, och utvecklar sina tankar kring självkänslan. Hon berättar att hennes tankar på att bli musiklärare slogs undan av tankar på att istället passa in i omgivningen. – Men efter att jag hoppade av gymnasiet tror jag mycket handlade om att jag själv inte ville se mina misstag, jag ville inte ångra mig. Senare hamnade hon i en relation som inte var bra, och som slutade i en skilsmässa. Samtidigt fortsatte självkänslan göra sig påmind under yrkeskarriären. – För mig har mycket handlat om ett bekräftelsebehov, att jag vill vara duktig. “Bara jag får den där befordran så blir det bra”. Men jag ville hela tiden ha mer.

“Jag fattar inte hur jag överlevt så länge utan musiken” ser hon nu hur dumt det var att hon inte stannade hemma längre redan 2011, när hon för första gången blev sjukskriven. – Jag kände sån press på att gå tillbaka till jobbet. Det var det dummaste jag gjort. Det var nog lite “duktig flickasyndrom” och själv hade jag någon föreställning om att utmattningssyndrom inte ens existerade. Hennes sjukskrivning ledde också till att företaget plockade bort henne ur företagets ledningsgrupp. Linda Molin menar att det inte är helt ovanligt att sjukskrivningar “straffar sig” på det sättet. Hennes utmattning ledde 2015 till att hon sas upp från sitt jobb, men det i sig kanske var bra resonerar hon. – Jag tror det är viktigt att man tänker att man inte ska komma tillbaka till samma arbetsplats, att man vill bli ny på något sätt. För mig var det nödvändigt att den dörren stängdes. SETT I BACKSPEGELN

EFTER ATT HON fallit

ihop på jobbet levde hon mycket i förnekelse. Det tog

henne ett år innan hon själv kunde acceptera situationen. Men vägen tillbaka hade fortfarande bara börjat. Idag, sex år efter kollapsen på jobbet, arbetstränar hon fortfarande bara på 15 procent och är inne på sin fjärde arbetsplats där hon arbetstränar. Men dock vände mycket av hennes nedåtgående spiral när hon återupptog kontakten med musiken, genom att gå med i Skallsjö församlings schlagerkör. – Det blev en vändpunkt. Min son var så pass gammal att det var första gången jag kunde gå iväg och göra något för mig själv. Från dag ett var det bara ett stort “wow”. Jag blev inte frisk för att jag gick med i kören men det sådde ett frö i mig. gjorde att hon senare dessutom återupptog sitt fiolspelande efter många år, och idag är hon dessutom även med i en amatörorkester och tar fiollektioner. – Jag fattar inte hur jag överlevt så länge utan musiken, det är en gåta. Ännu har Linda Molin en lång väg att gå innan hon är återställd. – Nu har jag kommit så långt att jag släppt tanken på att jag måste bli helt frisk. Jag är bara glad för de framsteg jag gör. Jag har hopp om framtiden och jag har blivit lite bättre, men det har tagit längre tid än jag trott. Men erfarenheterna hon fått har gett henne insikt i hur sjukdomen fungerar, och hon ger några tips att tänka på: – När man inte längre orkar ta del av det som egentligen ger glädje och energi, då är man nog i riskzonen för att hamna där jag hamnat. Det är också viktigt att erkänna sina misstag, och att fundera på varför man gör som man gör. Är det för att att jag själv vill det eller för att det förväntas av mig? Hon fortsätter: – Med facit i hand så vet jag att arbetsgivaren ställer krav till viss del, men det är ändå de kraven som man själv ställer inuti sig själv som gör att det rinner över. Sluta inte lyssna på dig själv. Det gjorde jag och det är förmodligen orsaken till att jag sitter här idag. ▲ KONTAKTEN MED KÖREN

5


••• Intervju Text: Mattias Backlund Foto: Joakim Bonér

Sagt om stillhetens mässa ”Det är skönt med en lugn form mitt i vardagsstressen” ”Jag kommer hit för att det är så lugnt ” “Det är så fint att få fira mässa i denna lugna och fina miljön och att få lyssna på så fin musik” “Jag tycker det är så bra att det är på en veckodag” “Det är precis vad vi behöver idag: avskalat och prestationslöst ” Varje tisdag klockan 18 under våren firas Stillhetens mässa i Skallsjö kyrka, förutom 5/3, 18/4 och 11/6.

En mässa i stillhet En kort andningspaus i vardagen. så beskrivs Stillhetens mässa som firas varje tisdag klockan 18 – en nyhet i Skallsjö kyrka. Redan i höstas smygstartade Stillhetens mässa i Skallsjö kyrka. En kort nattvardsgudstjänst med fokus på stillhet, tystnad och värme. Idag har många fullt upp i vardagen och hinner inte ta det lugnt, men här erbjuds ett kort stopp (cirka 20–25 minuter) för stillhet och lugn. MÄSSAN HAR SKAPATS för de som känner ett behov av en kort andningspaus i vardagen, och är ett koncentrat av stillhet. – Mycket i vår tid handlar om aktivitet och prestation. Vi ska bevisa och förtjäna vårt värde. Det är en börda för många. Stillhetens mässa vill peka åt ett annat håll. Att vila i att man har ett

6

värde oavsett hur livet ser ut. En plats för återhämtning, stillhet och fördjupning. Allt omslutet av nåd och gemenskap, förklarar kyrkoherde Thomas Lundblad. – Vi ser att vardagen tar mycket energi och tid. Stressen påverkar oss mycket och tid för återhämtning nedprioriteras. Vi tror att många människor skulle må bra av att bara få en kort vilopaus i den enkla formen som denna mässa erbjuder, säger Joakim Bonér, diakoniassistent. NÄR MAN KOMMER in i kyrkan under Stillhetens mässa möts besökaren av en ganska nedsläckt kyrka, men med mycket levande ljus. Man möts av lugn musik och vi sitter längst fram vid koret. Mässan börjar med klockringning och sedan följs en enkel ordning med lugna sånger och en avskalad gudstjänst

med några tysta partier. Man får ta emot bröd och vin men man kan också avstå. Under nattvarden Stillhetens spelar musikern mässa firas Susanna varje tisdag ofta ett klockan 18 i finstämt klassiskt Skallsjö kyrka pianostycke och det ges möjlighet att gå och tända ett ljus eller skriva en bön/tanke på en lapp. Efter att Stillhetens mässa är slut går det bra att bra att sitta kvar en stund i stillhet. Efteråt bjuds det på en kopp kaffe eller te och enkelt tilltugg vid entrén för den som vill dröja sig kvar en stund. ▲


••• Kort från församlingen Diakonimottagning varje måndag Sedan slutet av 2018 har Skallsjö församling dragit igång diakonimottagning på måndagar mellan kl 10–11 i församlingshemmet. Där hjälper en diakon dig med vardagsekonomisk rådgivning, att hitta mötesplatser med andra människor och du kan få hjälp med myndighetskontakter. Det finns även möjlighet till stödsamtal. Det krävs ingen tidsbokning, men du kan om du vill ringa eller kontakta via e-post och avtala en tid. För mer info, kontakta Elisabet Karlsson, tfn 0302–374 35 eller elisabet.karlsson2@svenskakyrkan.se.

Fyller du 17 i år och vill sommarjobba på kyrkogården i Skallsjö? Sök sommarjobb på: www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Fastekampanjen 2019 Årets Fastekampanj pågår mellan Fastlagssöndagen 3 mars och Palmsöndagen 14 april. Temat i år är “Samma himmel. Samma rättigheter. Men verkligheten ser olika ut”. Där kan du vara med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare. Kampanjen fokuserar på det humanitära arbetet och de människor som drabbas av en konflikt eller katastrof, och är en del av Svenska kyrkans internationella arbete.

Namnbyte för internationella arbetet I maj kommer Svenska kyrkans internationella arbete få ett nytt namn: Act Svenska kyrkan. – Vi är en av Sveriges största insamlingsorganisationer och det arbete vi utför tillsammans med våra partners gör stor skillnad för människor. Men arbetet är tyvärr inte känt för de flesta. Sedan vi slog ihop Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission har vi inte lyckats med att behålla eller öka kännedomen om vårt arbete, säger Eric Lysén, internationell chef. Act är det engelska uttrycket för att agera. Namnet uppfattas som enkelt, tydligt och handlingskraftigt. Det nya namnet ”Act Svenska kyrkan” visar tydligt att vi är en del av Svenska kyrkan och visar på vår koppling till ACT-alliansen. Ny logotyp lanseras i juni.

En bild från förra årets konfirmationsresa till Berlin.

Foto: Elin Gustafsson

Konfirmander reser i världskrigets fotspår För fjärde året i rad åker konfirmanderna i Skallsjö församling till Berlin i mitten av april. Där väntar en resa i andra världskrigets fotspår för de 15 konfirmanderna. – Det är för att göra oss medvetna om våra mänskliga rättigheter och visa var vi inte får hamna igen. Vi ser i samhället att det börjar gå åt det hållet och vi måste visa att det inte får upprepas, säger Elin Gustafsson, barn- och ungdomsledare i Skallsjö församling och ledare för konfirmanderna. På programmet står bland annat besök på koncentrationslägret Sachsenhausen, platsen för Berlinmuren och Checkpoint Charlie. – Vi kommer också få kännedom om vad kyrkan gjorde under andra världskriget. Victoriaförsamlingen kommer berätta om sin roll under kriget där de hjälpte till att gömma många judar. Just medmänsklighet har som tema genomsyrat träffarna med konfirmanderna sedan starten i höstas och kommer tas upp mer under våren, likaså ämnen som tolerans och människors lika värde. – Berlin är ett bra resmål för det sammanfattar nästan allt det vi pratar om under träffarna. Det är tungt ibland och vi har alltid en samling på kvällen där de får prata om det vi sett och hört under dagen. Men vi hoppas att de tar med sig upplevelserna och delar med sig hemma av hur vi ska vara mot varandra.

“Jag hörde musik någonstans!” Vårkonsert med Skallsjö vokalensemble som sjunger låtar av bland annat Olle Adolphson, tillsammans med Joona Toivanen, piano, och Magnus Bergström, kontrabas. Solist Josefin Lidén och medlemmar ur kören. Skallsjö kyrka 26 maj kl 18:00

23 947 Så många kronor inbringade förra årets Julkampanj i Skallsjö församling (utöver Swish) – en rejäl ökning mot tidigare år. Varmt tack för era gåvor!

Du följer väl oss på Facebook? facebook.se/skallsjo.forsamling 7


••• Intervju

Text: Mattias Backlund Foto: Kristina Ljungberg, Cecilia Lantz, Katarina Sandblom

På promenad varje torsdag - i ur och skur Snö, regn eller sol spelar ingen roll – i ur och skur samlas Promenadgruppen vid Skallsjö församlingshem varje torsdag klockan 10 för att tillsammans ta en stärkande promenad. Men det efterföljande fikat är minst lika viktigt. – Det här med kaffet är jätteviktigt. Det är pricken över i:et, säger Gerd Pettersson. Redan 2005 startades Promenadgruppen, efter en idé från den dåvarande diakonen. Bland annat var tanken att ta hand om invandrare och hjälpa dem att komma ut. Gruppen har sedan dess gett sig ut på promenader varje torsdag – med uppehåll endast över sommaren och kring jul. Vädret spelar mindre roll: hittills har de aldrig ställt in. – O nej, vi tar kläder efter väder, säger Ewa Thyni. Varje träff inleds med en promenad på cirka en timme, oftast mellan tre och fem kilometer lång, men det anpassas efter deltagarna själva. – Alla är välkomna hit. Tycker man det är jobbigt att gå någo gång så tar man bara den korta rundan, säger Kristina Ljungberg. Karin Angervall fyller i: – Det är viktigt att man rör på sig och det är så tråkigt att gå själv. Jag kommer hit för gemenskapen. Efteråt samlas alla vid kaffebordet, något som blivit en viktig och uppskattad del av träffarna. Inte sällan blir det en bra bit in på eftermiddagen innan fikastunden är över. – Den här delen är minst lika viktig. Det har blivit så viktigt så att en del som inte längre orkar gå så långt kommer direkt till fikat och är med där. Man är alltid välkkommen, säger Ewa Thyni. Öppenheten är viktig, konstaterar deltagarna som samlats denna torsdag när vi tittar in för en kort intervju. – När jag kom hit tänkte jag att jag kanske inte kommer komma in i gänget. Men det blev tvärtom. Jag kände Björg Medin, Karin Angervall, Gerd Pettersson, Birgitta Olsson, Liselotte Dellgren, Ewa Thyni, Lisbeth Gabriellson, Birgitta Olsén, Marianne Sjövall och Kristina Ljungberg trotsade snön och gav sig ut på promenad, innan de samlades vid fikabordet.

Nytt från begravningsverksamheten

Vi påbörjar vårstädning vecka 13! (om vädret tillåter) Då tar vi bort granris, vinterdekorationer samt trasiga lyktor på alla gravar. Ta gärna bort gravlyktan innan städningen! Vill du beställa gravskötsel till din grav? Kontakta förman Helen: tel 0302-374 43 8


•••Information

Ny präst på plats

H

ej på er! Jag heter Martin Ånestrand och är ny komminister här i Skallsjö församling sedan slutet av janauri. Ursprungligen är jag från Katrineholmstrakten men har bott i Göteborg sedan 2000. Min fru Helena jobbar som pedagog i Svenska kyrkan. Vi har tre barn som är 18, 18 och 13 år. Vi både lyssnar på och spelar mycket musik i min familj. Vi tycker också mycket om att springa och röra oss ute i naturen. Jag ska främst fokusera på barn, unga och konfirmander i min tjänst, men också naturligtvis ha vanliga gudstjänster, dop, vigslar, begravningar med mera. Mina intressen, förutom musik,

Hallå där!

M

är litteratur och film, filosofi, teologi och språk. Speciellt roligt är relationen mellan kristen tro och kultur och mellan tro och vetenskap. Jag spenderade en hel del år på Göteborgs universitet. Jag gillar också att resa till andra länder och uppleva kultur och mat. De senaste åren har jag haft förmånen att få resa i tjänsten med ungdomar till kristna kommuniteter i Taizé i Frankrike, Assisi och Bose i Italien, samt Betlehem i Israel/Palestina. Till sist: väl mött på gudstjänster och i församlingens övriga verksamheter och grupper! /Martin

itt namn är Mattias Backlund och jag är sedan 1 november ny informatör och administratör här i Skallsjö församling. För mig är det en delvis ny yrkesbana, efter att jag tidigare jobbat som redaktör och reporter på en lokaltidning i 13 år. Det är i journalistiken jag har min grund utbildningsmässigt och skrivandet ligger mig varmt om hjärtat – men jag älskar också att jobba grafiskt med affischer, broschyrer, annonser, och så vidare. Ursprungligen är jag från bandymetropolen Ljusdal i Hälsingland, men hamnade här på västkusten för ungefär 13 år sedan efter att ha träffat min fru som kommer just härifrån. Idag bor vi i en villa på landet mellan Alingsås och Vårgårda, tillsammans med våra två döttrar Hannah, 7 år, och Freja, 2 år, och ett tredje barn är på väg under våren. När jag inte jobbar älskar jag att fiska, plocka svamp, laga mat, resa, lyssna på musik och fixa i trädgården. Dessutom är jag sedan barnsben starkt drabbad av den lite udda och tillsynes obotliga hobbyn fågelskådning. I dagsläget har jag sett 342 olika fågelarter i Sverige, och får lite ångest när jag inser att jag fortfarande har 58 “kryss” kvar till vad som i fågelskådarkretsar anses vara en drömgräns: 400 arter. Det finns alltså lite att jobba på när tiden ges... /Mattias

Gå vilse?

J

ag fick en bok av en god vän under julen; ”Vilse – en fälthandbok” av Rebecca Solnit. Den handlar förstås om att gå vilse, och i första anblicken kan det kännas som om det är någonting man inte gärna gör. Vem vill vara vilse i tillvaron, känna sig orolig för vad som ska ske och inte veta åt vilket håll man ska ta sig hem? Men i boken beskrivs vilsegåendet som någonting positivt, ett sätt att just hitta hem. Att i det ögonblicket man är vilse stanna upp och se sig omkring, hitta alternativa vägar än de man kanske tänkt sig från början. Våga lita på det nya alternativet och följa den nya vägen. Och vips! Är man på en ny väg på väg mot något nytt – då är man ju faktiskt inte vilse längre! Att förlora sig i vilsenheten är i boken ett sätt att gå vidare. Medvetet eller omedvetet lämnar man den upptrampade stigen. Och detta är en skjuts och hjälp till något annat, kanske något spännande. Att gå vilse, förlora sig (själv) och på så sätt bli ny. Vi kan säkert gå vilse på lite olika sätt och vägen vi väljer för att komma vidare måste förstås inte betyda att man byter arbetsplats, men för mig blev det så. I sex fantastiska år har jag jobbat i Skallsjö församling. Det har varit en oerhört givande tid med mycket skratt och många betydelsefulla samtal med underbara kollegor. Det kommer jag alltid bära med mig vilken stig jag än vandrar. Men nu har min tid kommit att gå vilse. Våga en ny väg, förlora mig i något nytt, hitta ytterligare delar av mig själv. Tack för den här delen av vandringen tillsammans! /Anna-Maria Martén – tidigare informatör i Skallsjö.

9


VERKSAMHET Mötesplatser Ljuspunkten –

ekumeniska dagledigträffar Varannan tisdag kl. 11–13. Plats: Skallsjö församlingshem (SF) & Equmeniakyrkan Floda (EF). Andakt, fika & program 30 kr. 26/2 Lundgren med lådan (EF) 12/3 En resa genom Sverige för 100 år sedan (SF) 26/3 Kloster – är inte det rena medeltiden? (EF) 9/4 “Come again, sweet love” (SF) 23/4 Minns du sången? (EF)

Sopplunch Varannan tisdag kl. 12. Andakt/program, soppa, kaffe och gemenskap! Kostnad 40 kr. 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 (besök av Torsdagskören) samt 30/4. Plats: Församlingshemmet.

Promenadgrupp

Torsdagar kl 10. Ett litet för kroppen, ett litet för själen. Promenad, fika och samtal. Plats: Församlingshemmet.

Språkcafé

Torsdagar kl 18–20. – för dig som vill samtala på svenska, för dig som vill hjälpa till, för dig som vill lära känna nya människor! Info: Kerstin Nordström, tel 0704–24 28 21. Plats: Församlingshemmet.

Internationell kväll

– mötesplats för nyanlända och gamla svenskar där vi kan träffas, samtala och lära känna varandra. Fre 15/3 kl 18 Knytkalas. Fre 12/4 kl 18 En kväll att bara umgås. Fre 17/5 kl 18. Info: Joakim Bonér, 0702–41 42 08.

Skrivargrupp

En onsd i månaden kl 13–15.30. Info: Kicki Jansson tel 343 86.

Mansfrukost

– Samtal om livets väsentligheter män emellan. En lördag/mån kl. 9–11. Info: Svenning Svenningsson, tel 349 90.

Bibelstudiegrupp Vi ses ungefär en gång i månaden, ofta på fredagar kl. 13.

10

Verksamheten sker i församlingshemmet om inget annat anges. Mer info: www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Gudstjänster Skallsjö kyrka

Info: Birgitta Nilsson, tel 309 18, Kerstin Nordström tel 0704-24 28 21.

Hit är vuxna och barn i alla åldrar välkomna. Ingen anmälan.

Litteraturcirkel på dagtid. Info: Lisbeth Gabrielsson, tel 076–170 01 52 .

Tisdagar kl. 10–12. Föräldrar med barn upp till 1 år. Ingen anmälan.

Varannan måndag kl 18.30. Vi fikar, läser bibeln, samtalar och ber tillsammans. Info: Kerstin Nordström, tel 0704–24 28 21.

Torsdagar kl. 10–11.30. 5 tillfällen/kurs. Föräldrar med barn upp till cirka 6 månader. Anmälan till: Maria Palm, 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se.

Kvinnogrupp

Bibel- & Bönegrupp

Körer

Skallsjö Vokalensemble Tisdagar kl 19–21 i Skallsjö kyrka. Församlingens kyrkokör som sjunger 4-stämmigt. Nya medlemmar välkomna! Info: Susanna Myrberg, tel 0730–23 22 60, myrbergsusanna@hotmail.com.

Babycafé

spädbarnsmassage

Kyrkans Barntimmar, 3-5 år

Fredagar kl. 9.30–12.30. Info: Maria Palm, 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se.

Kyrkhänget åk f-3 Kyrkhänget åk 4-6

Torsdagar kl 12.30–14. Församlingens dagledigkör som sjunger 3-stämmigt. Info: Arne Hjelte, tel 0707–49 13 77.

Barnkören Kulingen åk f-3

Kom till oss på torsdagar! Åk F–3 kl. 16.30–17.30. Åk 4–6 kl. 17.15–18.15. Lek, spel, skapande verksamhet drama, pyssel och en lugn stund. Info: Christina Helgesson, 374 46. christina.helgesson@ svenskakyrkan.se.

Torsdagar kl 17.30–18.15. Sång och även lite rytmik!

Konserter

Torsdagskören

Barnkören stjärnorna åk 4-6

Torsdagar kl 16.30–17.15. Vi sjunger svängiga låtar på både svenska och engelska. Info barnkörer: Tomas Sjöström Thöfner, tel 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se.

Ungdomskören Voices

Onsdagar 18.30–19. Vi sjunger bland annat hits från förr och nu, svenska och utländska låtar. Info: Tomas Sjöström Thöfner, 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se.

Barn, familj & ungdom Ungdomsgruppen

Onsdagar kl 18.30–21. Ungdomar 14–19 år. Drop-in! Fika 19.00. Info: Elin Gustafsson tel. 374 32.

Öppna Förskolan

Mån och ons kl. 9.30–12.

Vårkonsert

Barnkörerna Kulingen och Stjärnorna. Skallsjö f-hem tors 23/5 kl. 17:30.

Vårkonsert

Skallsjö Vokalensemble. Skallsjö kyrka sön 26/5 kl. 18. Mer info på sidan 7.

Prismakvällar

Torsdagarna 28/2, 28/3 och 25/4 kl. 18.30. En mötesplats mellan tro, kultur och andlighet. Se sidan 12. Plats: Skallsjö kyrka.

Har du som Skallsjöbo svårt att ta dig till kyrkan? Ring kyrktaxi, tel 0302-15570.

Sön 3/3 kl 11 Mässa. Skallsjö Vokalensemble. Ons 6/3 kl 18 Askonsdagsmässa. Sön 10/3 kl 11 Gudstjänst. Sön 17/3 kl 11 Mässa. Sön 24/3 kl 11 Gudstjänst för små och stora. Barnkörerna. Sön 31/3 kl 11 Mässa. Stråkforum. Sön 7/4 kl 11 Gudstjänst. Sön 14/4 kl 11 Gudstjänst. Torsdagskören. Skärtorsdagen 18/4 kl 18 Skärtorsdagsmässa. Clary Lundberg Malmlöef, flöjt, sång. Långfredagen 19/4 kl 11 Långfredagsgudstjänst. Ellinore Andersson, fiol. Påskdagen 21/4 kl 11 Påskdagsmässa. Skallsjö Vokalensemble. Trumpeter. Annandag påsk 22/4 kl 11 Gudstjänst. Sön 28/4 kl 11 Gudstjänst för små och stora. Barnkörerna. Sön 5/5 kl 11 Gudstjänst. Sön 12/5 kl 11 Mässa. Sön 19/5 kl 11 Konfirmationsmässa. Sön 26/5 kl 11 Gudstjänst. Tors 30/5 kl 08 Ekumenisk gökotta i Skallsjö skogar. Sön 2/6 kl 11 Mässa. Sön 9/6 kl 11 Pingstdagsmässa. Mån 10/6 kl 18 Annandag pingstmässa. Sön 16/6 kl 11 Gudstjänst. Lör 22/6 Sammanlyst med Lerum. Sön 23/6 kl 10 Ekumenisk gudstjänst på Nääs. Sön 30/6 kl 11 Mässa.

Stillhetens mässa Tisdagar kl. 18 i Skallsjö kyrka. Ingen mässa 5/3, 16/4 och 11/6. Med reservation för ändringar.

hitta till oss i Floda: Skallsjö kyrka: Gamla vägen 50 Församlingshem: Uddaredsv. 1

Bokning av Dop, vigsel, begravning:

Måndag - fredag kl. 10-12 expeditionen: 0302-374 30 För enskilt samtal kontakta präst eller diakon. För kontaktinformation se www.svenskakyrkan.se/skallsjo


Påsken i Skallsjö kyrka Skärtorsdagen kl 18 Skärtorsdagsmässa Anna Dubár. Clary Lundberg Malmlöef, fiol, sång.

Långfredagen 19/4 kl 11 Långfredagsgudstjänst. Katarina Sandblom. Ellinore Andersson, fiol/viola.

Påskdagen 21/4 kl 11 Påskdagsmässa. Thomas Lundblad. Skallsjö Vokalensemble. Trumpeter.

Annandag påsk 22/4 kl 11 Annandagsgudstjänst. Thomas Lundblad.

Foto: Ulf Celander/Ikon

11


Prismakvällar

– en mötesplats mellan tro, kultur och andlighet. Torsdagarna 28/2, 28/3 och 25/4 kl 18:30 i Skallsjö kyrka. Fri entré!

En Tango för den fattige

- En föreställning med musik, tangohistoria och

berättelser om att arbeta som diakon bland utsatta människor i dagens Göteborg.

Tors 28/2 kl. 18.30 Skallsjö kyrka. Fri entré. Göteborgs Räddningsmission med Eva Erlandsson, kontrabas och manus. Ulf Bornstein, dragspel. Karl Ekdahl, regi.

Evas berättelser om möten med hemlösa, flyktingar och fattiga i hennes dagliga arbete. Med sig på scen har hon Ulf Bornstein som spelar dragspel. Den tänkvärda föreställningen är cirka 1 timme och brukar uppskattas av människor i alla åldrar.

tar avstamp i buenos aires.

Eva Erlandsson är kontrabasist samt diakon på Göteborgs Räddningsmission. I föreställningen “En tango för den fattige” tar hon sin utgångspunkt i Buenos Aires vid förra sekelskiftet och landar så småningom på Vasagatan 14 i dagens Göteborg. Musik och tangohistoria varvas med

Hungrigt hjärta - Springsteen i ord och ton.

Tors 28/3 kl. 18.30 Skallsjö kyrka. Fri entré. Robert Eriksson och stråkkvartetten Omorfia.

en kväll med springsteen.

Robert Eriksson är författare, musiker samt pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan i Göteborg. I sin fjärde och senaste bok ”Hungrigt hjärta – om gudslängtan, livssmärta och Springsteen” skriver han om stora frågor såsom rädsla, våld, kär-

lek, ensamhet och förändring inspirerad av 25 sånger av Bruce Springsteen. Robert uppmuntrar till att våga se på sitt eget liv. Att möta både det som har varit gott och det som har varit svårt, för att kunna påbörja en livsresa från vrede till försoning och från ironi till allvar.

Blues, country, gospel

- Amerikansk folkmusik i Alingsåstappning. Tors 25/4 kl. 18.30 Skallsjö kyrka. Fri entré. Gruppen The American Roots Session Band.

nio personer starkt band.

Med inspiration av Bruce Springsteens “Seeger Sessions” bildades The American Roots Session Band 2007 för att föra vidare den positiva kraft som finns i den folkmusik som bland annat spelat en viktig roll i kampen för ett rättvisare samhälle i USA.

12

Det är musik som lagt grunden till en stor del av den västerländska populärmusiken och som fortsätter att inspirera nya generationer. Stäm– sången och de många olika instrumenten kännetecknar bandet, som består av nio medlemmar.

Profile for Skallsjö församling

Prisma vår 2019  

En tidskrift om aktuella händelser i vår omgivning samt information från Skallsjö församling. Mer info, www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Prisma vår 2019  

En tidskrift om aktuella händelser i vår omgivning samt information från Skallsjö församling. Mer info, www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Profile for skallsjo
Advertisement